Uw digitale tweeling is dichterbij dan u denkt – wat gebeurt er met uw data en privacy?

—————————————————————————————————————————————–

Uw HDT (Human Digital Twin) wordt de voorloper van uw digitale avatar, die u zal vastzetten in de in de maak zijnde Luciferiaanse (Metaverse / Internet of Body’s) schepping

—————————————————————————————————————————————–

(11.00 uur) – Op 20 februari besteedden we uitgebreid aandacht aan het destijds net verschenen World Economic Forum rapport Advancing Towards Digital Agency, waarin werd aangekondigd dat iedereen in de Nieuwe Wereld Orde die moet ontstaan na het voltooien van de inmiddels beruchte ‘Great Reset’ een door A.I. (kunstmatige intelligentie) aangestuurde digitale ‘vertegenwoordiger’ of digitale tweeling zal krijgen, die autonoom besluiten voor u gaat nemen. Wat voor veel mensen nog als science fiction klinkt, wordt in de wetenschappelijke wereld uiterst serieus genomen. Uw digitale tweeling – de eerste versie van uw digital avatar – is volgens experts dichterbij dan u denkt.

De technologische ontwikkelingen op het gebied van A.I. en kwantumcomputers gaan dermate snel, dat de geschatte periode van nog geen 10 jaar waarbinnen iedereen een ‘digitale dubbel’ zal hebben, een digitale kopie of ‘avatar’ van uzelf – waarschijnlijk veel korter zal worden. Zo werd bijvoorbeeld al eerder besloten om de Great Reset en Agenda 2030 te versnellen naar 2025 (‘The Accelerator’).

Zelfs simpele apps verzamelen enorme hoeveelheden data over u

Er worden enorme hoeveelheden gegevens over ons verzameld, ook wel ‘data lakes’ oftewel ‘gegevens meren’ genoemd. Daarin wordt alles verzameld en opgeslagen over onze houding, voorkeuren en gedragspatronen die wij overal achterlaten. Hoewel iedereen van zichzelf denkt uniek te zijn, kan een A.I. op basis van al deze data nauwkeurig inschatten wat voor persoonlijkheid u heeft, hoe u zich sociaal gedraagt, en hoe uw koopgedrag eruit ziet.

U denkt dat dit nog steeds toekomstmuziek is? Een simpele telefoon app die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het bestellen van koffie blijkt iedere minuut enorme hoeveelheden data van de gebruikers te verzamelen. Eerder ontstond er om dezelfde reden wereldwijd een privacyschandaal rond Facebook, wat door de meesten echter alweer vergeten lijkt te zijn.

Kwantum computers nodig voor volledige Hi-Fi digitale tweeling

Een volledige ‘high fidelity’ (Hi-Fi) digitale tweeling (HDT: Human Digital Twin) moet zoveel mogelijk real-world informatie in real-time bevatten. Een systeem met menselijke digitale ’tweelingen’ moet daarom gigantische hoeveelheden data kunnen bevatten, en toegang hebben tot de nabije fysieke en sociale omgeving van gebruikers om voorspellingen te kunnen doen en besluiten te kunnen nemen.

Een volledige digitale tweeling die in alles als twee druppels water op u lijkt is dan ook pas iets voor de volgende fase, vermoedelijk als kwantumcomputers – waarmee de eerste ontwikkelingssuccessen worden geboekt – daadwerkelijk kunnen worden ingezet.

Ook het low-Fidelity model kent grote ethische en privacy kwesties

Op dit moment wordt vooralsnog eerst een low-fidelity model ontwikkeld. Maar ook rond een ‘instapmodel’ zijn er sociale en ethische vraagstukken over de veiligheid en integriteit van uw data, de accuraatheid van de voorspellingen van uw gedrag, en natuurlijk de verzamel- en controle capaciteiten die nodig zijn om uw digitale tweeling te creëren en up-to-date te houden. Daarnaast is er nog de prangende vraag wie nu eigenlijk de eigenaar van uw digitale tweeling wordt, en wie daar allemaal toegang tot krijgen.

Kritische experts hameren er dan ook op dat volledig inzichtelijk dient te worden gemaakt hoe alle data worden verzameld, verwerkt, gebruikt en gepresenteerd, en worden gebruikt om besluiten voor u te maken. Tal van privacy schandalen met de overheid en social media zoals Facebook hebben aangetoond dat het met die benodigde transparantie tot op heden slecht is gesteld.

Daarnaast zijn er nog aanverwante kwesties die niet kunnen worden genegeerd, zoals de groeiende digitale ongelijkheid in de wereld, een tweedeling tussen de degenen die wel en degenen die geen toegang hebben tot de modernste tech. Die ongelijkheid geldt op menselijke schaal, maar ook op internationale, omdat landen die minder ontwikkeld zijn ten prooi dreigen te vallen aan een nieuwe vorm van kolonialisme door hi-tech mogendheden.

Overgeleverd aan overheden, banken en multinationals?

Ook de eerste low-fidelity HDT’s maken het andere partijen zoals overheden, (centrale) banken, globalistische dictaturen zoals het WEF, en grote multinationals mogelijk om de gebruikers te volgen en te monitoren, conclusies te trekken op basis van hun gedrag, hen proberen te beïnvloeden en hen op een bepaalde manier te presenteren en te vertegenwoordigen.

Dat zou in de gezondheidszorg en het onderwijs wellicht nog kunnen werken, maar als gebruikers geen toegang krijgen tot hun eigen data en daar geen enkele zeggenschap over hebben, zal de individuele autonomie van de mens op het spel komen te staan, en daarmee de collectieve gezondheid van de samenleving (1). Dan kunnen er wel toezichthouders in het leven worden geroepen, maar ook die blijken vaak te worden ingevuld en aangestuurd door aan de overheid en bedrijven gelieerde partijen.

Volgens het eerder besproken WEF rapport gaat dit dan ook toe naar een ‘volledig geautomatiseerd systeem van persoonlijke data verzameling en verwerking… Dit is een angstig en fantastisch gebied, en duidelijk niet zo verschillend van een wereld waar geen enkele data bescherming en privacy vereisten zijn.’

Uw persoonlijke digitale ‘god’

Het komt er dus op neer dat u een soort persoonlijke digitale ‘god’ gaat krijgen die alle belangrijke besluiten voor u gaat nemen, omdat die ‘god’ op basis van al uw persoonlijke data precies zou weten wat u wilt en nodig hebt, en wanneer en waar. En het ‘geruststellende’ aan dit geheel? In heel het rapport wordt er automatisch vanuit gegaan dat de overheid IEDER aspect van dit proces, deze ‘god’, en dus U, totaal gaat controleren, en gaat bepalen wie ‘betrouwbare partijen’ zijn waarmee al uw data mogen worden gedeeld.

Als veel mensen nu denken: dat zie ik niet zitten, daar werk ik niet aan mee, dan heeft het WEF al bedacht dat het systeem er desnoods ‘onder wettelijk dwang’ (’the force of law’) moet worden doorgedrukt. Met door het WEF, de EU en de WHO opgelegde directe of indirecte dwangmaatregelen hebben de afgelopen jaren al vaak te maken gehad; denk aan de compleet onzinnige corona lockdowns en sociale distancing/mondkapjes maatregelen, quarantaines, verplichte testen, afgedwongen ‘vaccinaties’, het stikstofbeleid waarmee onze boerenstand en daarmee onze voedselvoorziening opzettelijk in groot gevaar wordt gebracht, et cetera.

‘Uw’ verplichte digitale ID zal werkelijk aan ALLES worden gekoppeld: gezondheidszorg (incl. verzekering), financiële diensten (zoals toegang tot uw bankrekeningen), voedsel en duurzaamheid, reizen en mobiliteit (= paspoort, het kopen van tickets), humanitaire respons (‘om toegang te hebben tot diensten en kwalificaties te tonen om in het buitenland te kunnen werken’), E-commerce (om online te kunnen winkelen en betalen), sociale platforms, E-overheden (inclusief stemmen, wat betekent dat verkiezingen digitaal gaan en de uitkomst dus helemáál niet meer te vertrouwen is) en telecommunicatie,’ zo wordt ons in het WEF rapport in het vooruitzicht gesteld.

‘Ingebed in uw lichaam’: Teken van het Beest in 2025

Onder het kopje ‘Toekomst’ (pag.23) wordt letterlijk gesproken van de ‘next level van data intermediaries (‘embedded in your body’ = ingebed in uw lichaam, apparaten, huizen, steden, etc.)’. Natuurlijk bevatten die ook de door niemand gewilde ‘vaccinpaspoorten‘ (pag.24, Box 4).

In een Frans TV-interview in 2016 voorspelde WEF despoot Klaus Schwab dat dit alles ‘absoluut in de volgende 10 jaar zal gaan gebeuren,’ beginnend met (nano)chips in onze apparaten en kleding, en daarna ‘in onze hersenen of in onze huid. En uiteindelijk misschien directe communicatie tussen ons brein en de digitale wereld. We zien een soort samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld.’

Het WEF stelt alles in het werk om het in Openbaring voorzegde, digitaal (A.I. / 5G) aangestuurde ‘systeem van het Beest’ in 2025 opgezet te hebben. In april 2020 berichtten we over Microsoft patent aanvraag 2020-060606 voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem. Daar zouden wel eens verplichte mRNA nanotech injecties (valselijk gepresenteerd als ‘vaccinaties’) zoals de huidige Covid-19 prikken voor kunnen worden gebruikt, zoals wel al in 2009 voorspelden.

‘Het Beest’ zou zelfs een letterlijke betekenis kunnen hebben, want het is inmiddels technisch mogelijk om iedereen te injecteren met deels menselijke, deels synthetische, deels dierlijke gen-veranderende stoffen. Zijn deze mensen na vaccinatie dan nog wel volledig menselijk? Zou de reden dat in Openbaring wordt gewaarschuwd dat de mensen die dit ’teken’ in hun lichaam laten prikken, niet meer te redden zijn, omdat ze deels ‘beest’ zijn geworden?

HDT / digitale avatar ‘zet uw bewustzijn vast in Luciferiaanse schepping’

In ons artikel ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld” (24-05) besteedden we al eens aandacht aan de recente video ‘Digitale Avatar sneller groeiend dan Bewustzijn van de mens‘ van de Nederlandse auteur en Lichtwerker Helma Broekman, die erop wees dat deze HDT / digital avatar in werkelijkheid gecreëerd wordt om de ’toekomst’ van Lucifer en zijn gevallen engelen (de elite) veilig te stellen. ‘Als we nu niets doen, wordt het bewustzijn van de mens opnieuw in een Luciferiaanse schepping vastgezet.’

‘Door de mensheid als manipuleerbare biologisch/ technische machines te positioneren binnen een nieuwe (wereld)orde met een technologische aangestuurde werkelijkheid (de Metaverse, gelinkt aan het ‘Internet of Body’s’ zoals is aangekondigd door het WEF), kan de schepping opnieuw beginnen, ditmaal bij ‘Genesis deel 2’, schreef Broekman in haar artikel ‘Doel bereikt – missie voltooid?‘ (29 april / Telegram artikel).

‘De Metaverse wereld ontwikkelt zich in ras tempo, en de oude wereld blijft achter, waarin de verwoesting van de opbouw van de transhuman wereld schrijnend zichtbaar zal zijn. In de holografische virtuele Metaverse ‘bel’ zullen de zintuigen anders functioneren. De achtergebleven mens met zijn ‘oude’ DNA en genenpool dient te overleven in wereld waarin niet meer hetzelfde zal zijn.’ (De Metaverse wereld deel II / Telegram).

‘Het allerbelangrijkste van de Metaverse is het bezitten van een online identiteit. De huidige mens MOET een virtueel alter ego krijgen om ‘Utopia’ te bereiken en verder te kunnen leven in de Smart City of life.’ Echter in deze wereld is jouw ZIEL het handelswaar!’ (De Metaverse wereld – Het Nieuwe Paradijs – deel 1 / Telegram).

Hier nogmaals Helma Broekmans video over digitale avatars:

Kortom: via avatars, ontwikkeld uit de eerste generatie HDT’s (digitale tweelingen), zullen mensen in virtuele (Metaverse) werelden worden gelokt die niet van echt te onderscheiden zijn, en die hen via dit ‘Internet of Body’s’ eeuwig gevangen kunnen zetten (zelfs inclusief de ervaring van geboren worden, sterven, naar hemel of hel gaan, of reïncarneren).

Is er vanuit het perspectief van het duister, van Lucifer, een briljantere eeuwige gevangenis denkbaar dan deze?

Xander

(1) Science Alert
(2) Science Direct
(3) Lichtkind (Telegram / Nieuwe Dageraad / YouTube)
(Afbeelding: Pete Linforth from Pixabay 

Zie ook o.a.:

22-06; / Blackrocks A.I. Aladdin’ controleert grootste deel wereldeconomie en is zo machtig geworden, dat binnenkort gesproken kan worden van een Autonome Superintelligentie (A.S.) die als een ‘god’ zal functioneren
12-06: Software engineer Google waarschuwt dat A.I. van bedrijf bewustzijn en gevoelens heeft ( / Wordt de menselijke beschaving de komende jaren in alomvattende A.I. gevangen gezet? )
04-06: Nederlands TNO team dingt mee naar miljoenenprijs voor ontwikkelen eerste werkende avatar (/ ‘Bewustzijn mens wordt in Luciferiaanse schepping vastgezet’)
30-05: Invoering wereldwijd biometrisch betaalsysteem nu daadwerkelijk van start (/ WEF werkt toe naar digitaal ‘Beest’ systeem in 2025)
29-05: Is de gentechnologie begonnen met vermengen Nephilim DNA met mensen?
24-05: ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’
22-05: Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken ( / De in apocriefe geschriften beschreven verboden vermenging van buitenaardsen met de mensheid wordt in deze eindtijd herhaald )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten (/ Helma Broekman: ‘De mensheid wordt volledig in quarantaine geplaatst om hun lichaam en ziel gevangen te houden binnen een afgesloten systeem’ )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)
14-04: Slangengif en Covid vaccins: Vermenging met reptielen DNA al 5 jaar geleden in dit Nederlandse boek voorspeld
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aan ( / WEF wil uw beslissingsbevoegdheid volledig ‘outsourcen’ aan een A.I. (= een digitale ‘god’ gaat uiteindelijk uw volledige leven controleren, sturen en bepalen) – Social Credit systeem komt er onverbiddelijk aan: alleen toegang tot diensten (zoals bankrekening, gezondheidszorg en reizen) als u het ‘juiste gedrag’ vertoont)
09-02: Foton radar in ontwikkeling waarmee menselijk lichaam op grote afstand kan worden gescand ( / Nieuwe tech draagt bij aan smart grid dat onze hele planeet in een grote digitale gevangenis verandert waaruit ontsnappen onmogelijk is)
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog

2021:

23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd
03-12: Nanotransfectie: Chip die menselijke genen en weefsels verandert en herprogrammeert gereed voor productie
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’ ( / Grafeen nanobuisjes hechten zich in ons brein, kunnen exact worden afgestemd op de snelheid van het menselijk denken en de hersenen in één grote ontvangende antenne veranderen)
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’ (/ Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden – Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

21-12:  Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar (Chip moet mensen al over 5 tot 10 jaar laten samensmelten met A.I.
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
25-07: ‘The Switch’: Overheden willen cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
25-07: The Switch: Overheden willen cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren