Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen

—————————————————————————————————————————————-

Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit – De betekenis vanuit de grondtekst van het ’teken van het Beest’ Chi-Xi-Stigma: een met een scherp gepunt instrument ingebracht teken dat gehoorzaamheid afdwingt aan een wereldrijk dat door een christelijke religieuze autoriteit (‘de Kerk’) zal worden ondersteund

—————————————————————————————————————————————-

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft als eerste ter wereld aangekondigd dat het bedrijf Covid-19 vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen. CEO Alan Joyce liet doorschemeren dat andere luchtvaartbedrijven hetzelfde overwegen. Internationale reizen lijken vanaf 2021 dus definitief verleden tijd voor de mensen die zich straks niet willen laten inspuiten met een experimenteel vaccin waarvan de werking niet bewezen is, de ingrediënten geheim worden gehouden, en wat allerlei onvoorziene, zeer ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en leven kan hebben.

In het Australische nieuwsprogramma A Current Affair zei Joyce dat ‘wij kijken naar het wijzigen van onze voorwaarden voor internationale reizigers, en mensen zullen vragen om een vaccinatie voordat ze op het vliegtuig stappen.’ Covid-19 vaccinaties worden volgens haar ‘een noodzakelijkheid’ om straks nog naar het buitenland te kunnen reizen.

Vooral reizigers uit landen met een hoog aantal veronderstelde ‘besmettingen’, zoals de VS en Groot Brittannië, zullen een ‘immuniteitspaspoort’ moeten kunnen tonen voordat ze Australië in mogen. Als de verplichte app dan laat zien dat u geen vaccin hebt gehad, wordt u linea recta weer naar huis gestuurd.

Chinese president groot voorstander van merken en volgen alle mensen

Joyce refereerde naar concurrerende maatschappijen als ‘collega’s’, wat erop lijkt te wijzen dat er achter de schermen wordt samengewerkt bij de totstandkoming van de globalistische VN-Agenda 21/30 tirannie, die sinds dit jaar daadwerkelijk is begonnen met het stapsgewijs vernietigen van al onze vrijheden. Onlangs gaven al 58 luchtvaartmaatschappijen te kennen dat ze reizigers die niet op Covid zijn getest, willen gaan weigeren.

De Chinese president Xi Jinping toonde zich op de recente G20 top een groot voorstander van deze reeds in uitvoering zijnde plannen, en stelde voor dat de hele wereld algemeen erkende QR-gezondheidscodes gaat invoeren, waarmee alle mensen zullen worden gemerkt en gevolgd, en overal en altijd kan worden gecheckt of ze wel getest en gevaccineerd zijn. (1)

Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit

In eigen land suggereerden minister Hugo De Jonge en premier Mark Rutte dat er straks minder vrijheden zullen zijn voor ongevaccineerde mensen, en hen ook de toegang tot evenementen en gebouwen kan worden ontzegd.

Dit soort mensenrechten schendende regels zullen daarna steeds verder worden aangescherpt, tot op het punt waarop u werkelijk helemaal niets meer mag en kan, en zelfs uw bankrekening aan het in de maak zijnde internationale digitale ID-vaccinatiepaspoort, dat uiteindelijk permanent IN uw lichaam zal worden geïnjecteerd, zal worden gekoppeld.

1984? Brave New World? Erger nog: Openbaring 13:

‘En het (beest)(= Wereldrijk, Imperium) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken (‘charagma’ = ‘kras’, ‘ets’ of prik met een scherp, puntig voorwerp) gegeven wordt (vertalingen tot 1890:) IN hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal (aantal) van zijn naam heeft… Wie verstand heeft, berekene het getal (aantal) van het beest, want het is het getal (aantal) van (een) mens (vanuit grondtekst: arithmos = ‘een aantal mensen, een groep mensen’, de mens in het algemeen, in meervoud, dus GEEN apart persoon), en zijn getal (aantal) is Chi-Xi-Stigma (drie letters met getalswaarde 666, er staat géén getal met cijfers in de grondtekst!).’

Chi-Xi-Stigma: Het geïnjecteerde merkteken dat door ‘de Kerk’ zal worden ondersteund

‘Stigma’ is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat een ‘markering’ (stempel, zegel, litteken e.d.), ‘punt’ of prik’ betekent, en meer algemener een ‘teken’. Het is afkomstig van het werkwoord στίζω, dat ‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als ‘een (merk)teken door een puntig instrument, vaak een teken van eigendom’ (zoals een brandmerk, een tatoeage, e.d..).

‘Chi’, dat getalswaarde 600 heeft, wordt geschreven als een hoofdletter X, en wordt als symbool gebruikt voor Christus (denk bijvoorbeeld ook aan de Engelse afkorting voor kerstmis/Christmas: Xmas). Het kruis als symbool van het christendom werd pas ingevoerd door de Romeinse keizer Constantijn, die het oorspronkelijke christelijke geloof samenvoegde met zijn aanbidding van de zonnegod Mithras (= de Babylonische afgod Tammuz, waar het T-kruis vandaan komt). Zo ontstond het katholieke christendom, waarvan het ‘kruis’ voor alle denominaties nog steeds het belangrijkste symbool is.

Xi* is het symbool van het hout waaraan de Messias werd gespijkerd. Gezien de Romeinse/Babylonische wortels wijst het ‘teken van het Beest’ Chi Xi Stigma daarom duidelijk op een vals christendom, dat zich al eeuwen presenteert als de ware Kerk. Deze valse religie is een kernonderdeel van het systeem dat over de wereld heerst, en dat nu zijn finale machtsgreep doet.

(* Opmerkelijk: de islamitische god Allah wordt geschreven als een omgekeerde xi (= de slang, de meester van alle valse religie)

Deze valse wereldreligie voert het kruis als symbool, heeft de Bijbel in de hand en gebruikt zelfs de naam van Jezus Christus, maar streeft in werkelijkheid naar een door de mens opgericht ‘koninkrijk van God’ op aarde – het laatste wereldwijd, het rijk van ‘het Beest’, dat door een klein en oppermachtig eliteclubje zal worden bestuurd.

Lees bijvoorbeeld onze artikelen Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur (16 oktober) en Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid (26-08), en constateer zelf hoe ‘de Kerk’ volop meewerkt aan de totstandkoming van deze communistische VN-werelddictatuur, die door het Vaticaan – en waarschijnlijk ook door veel andere christelijke kerken – zal worden gepresenteerd als ‘het koninkrijk van God op Aarde’.

Duister lot voor zowel ongevaccineerden als gevaccineerden

Gaat dat goed, al die vaccinaties die u vanaf volgend jaar – eerst indirect, dan direct verplicht – in uw lichaam moet laten spuiten, inclusief nano deeltjes, en op zeker moment ook inclusief Luciferase enzym, quantum dots, implanteerbare microchips en biometrische nano-sensors ?:

‘En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld (eikoni = reflectie, spiegelbeeld, gelijkenis, projectie (= dus waarschijnlijk op / via een beeldscherm, een verplichte Covid-app, digitaal vaccinpaspoort op uw smartphone?), dus géén standbeeld of robot) aanbaden (gehoorzaamden). ‘(Opb.16:2) En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht…’ (14:11)

Wat er feitelijk staat is dat er in de laatste fase van de eindtijd een (grensoverschrijdend) wereldrijk komt, dat in de lichamen van alle mensen een merkteken prikt, dat het teken van absolute, totale gehoorzaamheid (vertaald met ‘aanbidding’) zal zijn. Zonder dit geprikte merkteken, dat als religieuze plicht zal worden opgelegd door ‘de Kerk’ (vaccin weigeren zal ‘een zonde’ worden genoemd), en dat bewezen moet worden via een beeldscherm, kan niemand meer kopen of verkopen (volledig digitaal, aan vaccins gekoppeld betalingssysteem). Weigeraars zullen worden uitgestoten, opgesloten, en op den duur in naam van de ‘veiligheid’ en ‘volksgezondheid’ massaal worden geëxecuteerd.

Veel gevaccineerden zullen het echter niet beter treffen, want de experimentele mRNA vaccins, die hun DNA veranderen, zullen ‘onverwachte’ gevolgen voor hun gezondheid en lichaam hebben, en kwaadaardige, extreem pijnlijke gezwellen veroorzaken.

Het blijft bijzonder triest en schrijnend dat in ons eigen land uitgerekend twee partijen in de regering met het woord ‘christen’ in de naam volop meewerken aan de totstandkoming van dit laatste, in hun eigen heilige boek voorzegde wereldrijk, dat het meest harde en gruwelijkste zal worden waardoor de mensheid ooit onderdrukt is. Aan de andere kant is het ook weer niet zo heel schokkend, want het is in datzelfde boek voorzegd dat uitgerekend het geïnstitutionaliseerde christendom de komst van het teken en het rijk van het Beest mogelijk zal maken, en zelfs zal promoten, afdwingen en er deel van zal uitmaken.

 

Xander


(1) Natural News

Zie ook o.a.:

21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips
14-11: ‘Al 58 luchtvaartmaatschappijen willen reizigers zonder Covid test gaan weigeren’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
25-07: ‘The Switch’: Overheden willen vanaf 1-1-21 cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op’
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
2019:
26-12: Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

54

 1. Ik kan heel goed begrijpen dat veel mensen op dit moment veel vragen hebben wat er allemaal gebeurd. Dat er veel angst is over de toekomst en dat mensen hier graag antwoorden op willen hebben. Xander laat idd mooi zien wat er in de Bijbel staat over de laatste dagen en het teken van het beest. Maar er wordt niet laten zien dat de Bijbel ook een hele mooie oplossing heeft voor de problemen in deze wereld en dat u en ik een mooie toekomst te wachten staat. Als u oprecht wilt weten wat voor mooie beloftes er in de Bijbel gedaan worden en wat voor profetieën er in de Bijbel gedaan zijn die nu in deze tijd uitkomen raad ik u aan hier een zelfonderzoek naar te doen. Veel antwoorden op uw vragen kunt u en ook Xander terugvinden op JW.org. We hoeven geen angst te hebben als we weten wat er allemaal gaande is.
  Ik wens iedereen een mooie toekomst en geluk.

 2. Ik maak mij echt boos, 60.000 mensen jaarlijks dood aan kanker, ook kleine kinderen, dan te bedenken dat door die krankzinnige corona regels dit jaar vele mensen veel te laat gediagnosticeerd worden Tav kanker, hoeveel extra doden gaan er vallen door de huidige onzin, denk daar maar eens over na meelezende aivd en de andere opsporingsdiensten, wacht maar een keer af als er binnen jullie familie iemand overlijdt aan gemiste kanker, het is een schande

 3. David
  Dank je voor The Global Elites Have Begun A Hot War Against Us. Prachtige video en heel on point.

 4. @ David: 8:46 pm, op 25/11. Juist. De criminele Big Pharma, en helaas vele medici, hebben niets aan gezonde mensen. Waarom houden ze de oosterse geneeskunde, c.q. de alternatieve buiten de deur. Omdat deze de oorzaak willen bestrijden, niet zozeer de gevolgen van een ziekte/zieke persoon. Het gaat altijd om de poen!

 5. @André Meijerink schreef:
  25/11/2020 om 6:11 pm

  Je ziet het goed. Er is overigens geen bij effect van mRNA vaccin dat ons DNA kan veranderen. Er kunnen eerder beschadigingen in ons DNA optreden van de adjuvanten, zoals het neurotoxine aluminium.

  Het mRNA vaccin is in mijn beleving wel gevaarlijk, maar om een heel andere reden dan vaak genoemd. Ik verwacht dat door op stapel zijnde plannen voor gemanipuleerde vaccins (een soort breedspectrum vaccins) in de toekomst gaan leiden tot systemische uitval van lichaamsfuncties bij mensen en auto-immuunziekten. De heren en dames begeven zich op gevaarlijk terrein.
  Ik heb een zoon van 7 en hij heeft nog geen enkel vaccin gekregen: en dat wil ik zo houden ook…. Als gezin eten we ‘gezond’ (voor zover dat nog kan met onze arme manier van voedselproductie) en we gebruiken hoge dosis vitaminen, mineralen en spoorelementen (op basis van inzichten van dr. Gabor Lenkei). Alleen een lichaam waar orde, organisatie, evenwicht en harmonie heerst kan ons afdoende beschermen tegen kwalijke invloeden van buitenaf. Daar kan geen vaccin of antibioticum tegenop.

 6. @ frank schreef: 24/11/2020 om 9:53 pm
  Je had het over een exosoom, wat in de volksmond ” virus ” wordt genoemd. Een exonoom/mRNA heeft de functie om vergiftigde cellen te ontgiften. Als een vaccin deze functie over kan nemen van ons met behulp van het 5G netwerk. (vandaar dat er met man en macht overal ter wereld het 5G netwerk versneld wordt aangelegd) Die op afstand gemanipuleerd kan worden. Dan zijn we er al, wat Bill Gates wil. Want als jij zo’n vaccin ingespoten krijgt, kunnen ze op afstand deze activeren en deactiveren, zo hebben zij jou immuunsysteem onder controle. Dus dat wordt hun verzekering om nog verdere onderwerping van de bevolkingen te af te dwingen, om zo meerdere vaccins te kunnen toedienen. Want hun verzekering is, dat wanneer je niet gehoorzaamd bent aan hen, ze jou immuunsysteem buitenwerking kunnen stellen. Dan kan al een eenvoudig verkoudheidje fataal voor je zijn. De PCR testen zorgen nu al dat er een magnetische barcode op jou chromosoom 8 wordt achtergelaten in je neusholte. Als het 5G netwerk operationeel zal worden wereldwijd zijn al deze mensen al te traceren met behulp van hun Rifcode in hun neusholte. Ontkomen is er niet meer mogelijk en eruit halen is ook niet meer mogelijk. Dat is de ware redenen dat de regeringen wereldwijd omroepen om zoveel mogelijk mensen nu te laten testen met de PCR test. Waarna zij de uitslagen naar believen zo kunnen manipuleren wat hun het beste uitkomt. Zo kunnen zij de zogenaamde 3e golf gerechtvaardigde voor het grootste gedeelte van het volk, omdat volgens het RIVM/regering dan er weer vele nieuwe besmettingen zijn. Tevens wordt jou persoonlijke DNA afgenomen voor hun databank. Met de snel testen wordt alleen je DNA afgenomen. Maar het is algemeen bekend, dat ongeveer 94% zich vrijwillig zich laat testen en alle overheidsmaatregelen accepteren en gehoorzamen aan hun regeringen. De overige 5% zoekt het zelf uit en daarvan zullen maar 1% daadwerkelijk tegen alles ingaan. Met dat gegeven hebben de 1% kapitaalkrachtige kwaadwillige toch vrijspel, om de mensheid letterlijk uit te roeien, zonder enig weerstand van de bevolkingen die te naïef zijn en te goede trouw.

 7. 🤔… dit lijkt een bepaalde kant op te gaan… is het mogelijk dat er flink gekliederd gaat worden met ons dna??? Wat gaat dit doen in het menselijk brein??? Wie heeft de mens gemaakt? En daarmee een ieder zijn/haar unieke dna code gegeven?
  De tegenstander van deze Perfecte Schepper wil alleen maar verdelen, heersen en vernietigen…
  Openbaring 13:16-18
  Het getal 666 verklaard

  Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.
  Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.
  Hier komt het aan op wijsheid.
  Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid.
  Het getal is zeshonderdzesenzestig.

  Lieve mensen zoek Het bij Jezus! Neem Hem aan als redder en verlosser!🌈🙏

 8. Deze werd me doorgestuurd, ik vond hem wel interessant. Zeker zijn schema van hoe hij denkt dat de wereld in elkaar zit. Helaas wel Engels. ps: ik ben er na 6 maanden opzoekingswerk 100% zeker van dat ziekmakende besmettelijke virussen niet bestaan. Er is geen enkel bewijs voor, buiten leugens en propaganda. het Medisch Industrieel Complex is rond deze leugen gebouwd als middel om gezonde mensen tot klant te maken. Les nummer 1 van Big Farma: een gezonde mens is een klant minder! De grootste nachtmerrie voor Big Drama zijn gezonde mensen! VirusTHEORIE, het is een theorie omdat er geen bewijs is.. Terrain Theorie is veel logischer! Maar je moet me niet geloven..

  The Global Elites Have Begun A Hot War Against Us https://www.youtube.com/watch?v=I8wzHKpUibs

 9. Qantas stond 1947 tot en met 1993 onder overheidstoezicht
  De bedrijfsstructuur en top zijn gegarandeerd nog steeds gevuld met mensen die de overheid, om het mild te zeggen, nog steeds zeer genegen zijn in hun absolute onderdanigheid.
  Is deze maatregel dan verwonderlijk ?

 10. @ Zeeuwse
  Dat zie je heel goed, vaccins bestaan uit een ziekteverwekker in een hele kleine dosis. Aangezien het immuun systeem daar snel klaar mee is wordt er feitelijk altijd een soort van boost mee gegeven om het immuun systeem algeheel te activeren. Als je op dat moment een immuun reactie hebt op een ziekte verwekker omdat je al verkouden bent of er is iets ander aan de hand dan kan dat een probleem worden.

  Wat mij verbaast is dat we na dik 10 maanden geen eenduidig advies krijgen en de wetenschap ook hierin niet duidelijk stelling neemt. Zo kan het dan gebeuren dat we kennelijk verplicht worden gevaccineerd en andere veel simpelere methodes te weinig serieus nemen. We hebben het immers over een stevige griep maar niet over een pandemie, dat wordt ervan gemaakt.

 11. @Lammert: dank je wel. Zo had ik het ook altijd begrepen. DNA wordt afgelezen om mRNA aan te maken en het mRNA wordt afgelezen om eiwit te maken. De code op het DNA bepaalt de code van het betreffende mRNA, wat op zijn beurt de soort en de volgorde van aminzuren bepaalt in het eiwit.
  De vraag had ik gesteld, omdat je in diverse berichtgevingen tegenkomt dat het (synthetische) mRNA dat voor het spike-eiwit codeert, het DNA van de ontvanger verandert. Dat is in mijn beleving niet zo, of het zou een bij-effect dit mRNA moeten zijn.

 12. Goede opmerking Cerberus qua 25/11 3 22 pm over Willy 11.08.
  Deze vraag heb ik al verscheidene malen gesteld .

  WIE IS WILLY ?????

  Persoonlijk vind ik als iemand zo vaag is, met alle winden meewaait en eigenlijk pro elite/bilderberggroepachtige opmerkingen plaatst en alles bagatalliseert misschien moet je dan niet meer op deze site schrijven !!

  Oei , of is dat te hard !!

 13. @Svalbard:
  Je auto en elke andere manier van reizen verbieden zonder vaccinatie zal de volgende stap worden als ze het gedaan krijgen dat reizen met het vliegtuig wordt geweigerd zonder vaccinatie.
  Dan zul je ook op termijn zelfs niet meer met je eigen auto mogen rijden!
  En nog later zul je niet meer mogen winkelen, niet meer naar school mogen, geen OV gebruiken, niet meer mogen gaan werken als je niet gevaccineerd bent.
  Je zult zoals in china geen lening meer kunnen krijgen, geen huis meer kunnen huren of kopen en volledig uitgesloten worden van de hele maatschappij…je zal zelfs geen eten meer kunnen kopen als je niet gehoorzaamt. Dit is de werkelijkheid in china en n-korea.
  Op die smerige manier wordt door afpersing en chantage de bevolking gedwongen om hun eigen gezondheid schade toe te brengen door het dubieuze vaccin met risico op overlijden waar miljarden mee verdiend kunnen worden door de misdadige globalisten die de mensheid door duivelse misleiding dwingen zichzelf uit te roeien onder het mom van bescherming voor hun gezondheid.

  God gaf ons de 10 geboden, gebeiteld in stenen tabletten….de globalisten geven de 10 richtlijnen van de duivel, gebeiteld in granieten zuilen.

 14. VliegTUIGmaatschappijen MOGEN zich in geen enkel opzicht en public uiten over/bemoeien met onwettige, want strijdig met de grondwet en niet medisch voorgeschreven, regels, evenmin niet-medisch geschoolde politici/agenten/boa’s/leraren/rechters etc..

  En verder: zie fromrome.nl sloot Twitter zich aan bij een oproep katholieke priesters levend te verbranden.
  Wie nu nog iets op Twitter doet stemt toe.

 15. @Oma, Juncker deed in zijn EG-tijd precies hetzelfde, beproefde taktiek, proefballon loslaten en als er dan onvoldoende vanuit de samenleving wordt gereageerd, dan gaat de elite door totdat er geen weg meer terug is. Goed gezien Oma.

 16. Velen missen, volgens mij, de point hier….
  Vliegtuigmaatschappij Quantas gooit het AAS uit, om te peilen of het in de wereld verontwaardiging zou kunnen opwekken dat je medisch gechanteerd wordt om je geld nog te mogen uitgeven aan hun bedrijfswinst voor personenvervoer!
  Qantas laat zich gebruiken als een hoer voor de elite om te peilen naar protest zodat de globalisten kunnen inschatten of ze vaccinatie wereldwijd zouden kunnen verplichten als je als betálende klant nog met het vliegtuig wil reizen….om dan steeds verder te gaan tot uitsluiting van de hele maatschappij als je je niet tegen je wil laat vaccineren….gedwongen mogelijke zelfmoord dus..
  Qantas pleegt medische chantage op haar betalende reizigers voor hun dienst van personenvervoer.
  Afpersing is ook strafbaar voor bedrijven die een publieke, betalende service aanbieden!

  Er wordt télkens op voorhand door globalisten een ballonnetje opgelaten om te peilen of en hoeveel weerstand er wel is voor ze weer een stapje verdergaan in het opleggen van hun dictatuur, net zoals het pesten van de bullebak op de speelplaats…

  Je zelfbeschikking en gezondheid opgeven door je verplicht te moeten laten vaccineren door een dubieus en potentieel gevaarlijk vaccin in ruil om een duur vliegtuigticket te mogen kopen…’t moet niet krankzinniger worden!!
  Wie zei er dat vaccinatie niet zou verplicht worden?
  Zó doen ze dat dus: door chantage en afpersing zoals doorgewinterde criminelen in maffiastijl!
  Iedereen kan zelf de schandelijke en verregaande gevolgen afleiden die dit zootje dictators vervolgens zouden verzinnen om door onze strot te duwen.

  Anderzijds zou het een prachtkans zijn voor concurrenten om van luchtvaartmaatschappij Qantas betalende reizigers af te snoepen door geen chantage te plegen op hun klanten maar hen enkel in ruil voor de reis een ticket te verkopen zoals het HOORT voor een luchtvaartmaatschappij ten dienste van hun betalende klanten!!
  Boycotten zodat Qantas wordt opgedoekt door faillisement!
  Een bedrijf hoort zich niet bemoeien met politiek, en zéker geen wétten op te leggen, hun bestaan is afhankelijk van hun betalende klanten! Hopelijk laten concurrenten deze kans niet liggen.

 17. Er zijn al veel theorieën en toepassingen bedacht voor het getal 666 in de afgelopen tientallen jaren.
  Hierover kun je lekker je fantasie de vrije loop laten.
  Maar waar je niet over kunt fantaseren zijn de tijdsbepalingen die de Bijbel zelf overduidelijk geeft.
  In het eerste hoofdstuk van Openbaringen 1 keer en in het laatste hoofdstuk 3 keer.
  Als je die tijdsbepalingen serieus neemt hoeven we nu niet meer bang te zijn voor tekens van het beest of te speculeren over wat dat kan zijn.

 18. @Svalbard
  Vaccins zijn Altijd schadelijk, want concurreren met c.q. beschadigen je eigen gezonde afweer, je
  immuunsysteem en brengen verder ziekmakende rommel in. Hoe lang zou je dat zooitje moeten “ontwikkelen” en “testen” voor het “veilig” is? Misschien zo veilig dat je er niet al te snel aan dood gaat, maar wel levenslang klant van pharma blijft?

 19. @ Cefas: 11:01 am. Er is echt iets anders aan de hand, Cefas. De agenda 2020, de “great rest”, en het invoeren van een werelddictatuur, bekend als de NWO.

 20. Sky news 25.11.2020 om 14.50
  Even off topic, en toch niet. Het verenigd koninkrijk, zal een economische krimp presenteren van 11.3%, de grootste in 300 ( driehonderd ! ) jaar en zal 19 % van het BBP moeten gaan lenen, om de gevolgen van omgekochte/gechanteerde boris johnson zijn wanbeleid proberen recht te trekken. De cijfers zijn een voorzichtige optimistische schatting en de gevolgen van de huidige absurde maatregelen zijn nog niet doorgerekend.
  Wie gaat er daar nog geld hebben, buiten de banksters/miljardairs en de politiekers om naar down under te vliegen.?

 21. @willy 11.08
  Ben er nog niet echt uit of je een influencer bent of niet, wat je wel nooit doet, is bewijs voor iets leveren, maar altijd meedraaien als een blad aan een boom.
  Je vind vaccinatie prima, maar levert geen enkel bewijs van bestaan van het virus, ttz, geen genetische code, geen foto, geen isolering van het virus ( wat zelfs de WHO niet lukt) !
  Tegen welk onbestaand, niet te bewijzen virus, wil je dan , dat er gevaccineerd word met wat erin ?
  Wacht met spanning op je volgende mening, zonder referentie ,bewijs, bron of context ( neem een voorbeeld aan de forumgangers en Xander )

 22. André Meijerink schreef:
  25/11/2020 om 2:07 pm

  Het simpele antwoord: Nee. mRNA wordt normaliter vanuit DNA overschreven (transcriptie). DNA zit in onze celkern en mRNA bevindt zich buiten de celkern. Het mRNA zal dus niet ons DNA veranderen

 23. Op 12 mei van dit jaar had in het Vaticaan een verdrag ondertekend moeten worden waarbij paus Franciscus sj (112de paus sinds de voorspelling van Malachias in 1143) zijn zegen zou geven voor de versmelting van de drie monotheïstische godsdiensten: jodendom, christendom en islam. 12 mei 1948 was de stichting van het Rothschild-land bij uitstek: Israël.

 24. Beste Xander, een vraag over de zin “…want de experimentele mRNA vaccins, die hun DNA veranderen.”
  Ik had begrepen dat het (synthetische) mRNA dat codeert voor het spike-eiwit van het coronavirus niet in de celkern komt, maar in het celplasma. Is er dan toch reden om te verwachten dat het mRNA het DNA van de ontvanger verandert?
  Gr. André

 25. Als het Quantas niet is, dan is het de Australische overheid wel. Een kennis die hier was voor de begrafenis van haar moeder moest bij terugkomst eerst twee weken in quarantaine in een bewaakt hotel. Ik stel voor dat we sowieso minimaal gaan vliegen. En ook geen telefoon meer mee onderweg. Scheelt een hoop traceerbaarheid.

 26. Dit stuk lijkt er idd op, van dat teken, maar waar is de Wereldleider? de Anti Christ zelf? die aan de macht komt door tekenen en wonderen? zie ook Thesalonizen in de bijbel. Het teken moet verbonden zijn aan 666 en komt aan de rechterhand of voorhoofd, maar wie krijgt een vaccinatie in zijn voorhoofd? dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Maar ok het is een feit dat deze dingen wel allemaal daar naar toe gaan, maar dat deze vaccinatie s, het teken zelf is, lijkt me onwaarschijnlijk, omdat als ik de bijbel lees, mensen het nemen op te kopen en verkopen en dat ze het beest aanbidden, de Anti Christ dus, de laatste Wereldleider

 27. En binnen no-time zullen alle vliegtuigmaatschappijen volgen. Met het risico, dat ze allemaal failliet gaan, want laat iedereen zich zomaar vaccineren, alleen om in een vliegtuig te kunnen stappen ? Ik denk en HOOP van niet.
  We moeten ons er tegen verzetten, om op deze indirecte manier gedwongen te worden om het killervirus te nemen.
  Want als een schaap over de dam is, volgen er meer ( voetbalwedstrijden-concerten e.d.).
  Ticketmaster heeft ook al aangegeven alleen nog kaartjes te verkopen en klanten die gevaccineerd zijn.
  Het mooie hieraan is, dat Mark en Hugo nooit iets kan worden verweten. Zij hebben het immers niet verplicht gesteld, en wassen hun handen in onschuld.

 28. Ik heb nog nooit met Qantas gevlogen, dus tot zover raakt me dit niet.
  Als ik dan niet meer kan vliegen, gelukkig heb ik nog mijn auto die me bijna overal kan brengen.
  Een vaccin vertrouw ik nog niet, veel te snel ontwikkeld, wie garandeert mij dat ik er op de lange termijn geen schade aan mijn gezondheid ga oplopen?

 29. Die 2 partijen zijn ook farizeeër partijenen opnieuw geboren christenen zijn weg voordat het teken komt en is onomstootbaar te bewijzen als je je bijbel kent maar Xander snapt dat helaas niet en denkt dat hij er doorheen gaat.

 30. In tijden dat je denkt en voelt verslagen te zijn, juist dan de rug rechten en kritisch zijn over wat komen gaat. Niet voor niets doet men zoveel moeite mensen over de streep te trekken. Het is nooit te laat. De twijfels die wij hier hebben, zijn er ook in zuid of oost Europa. Ze doen er alles aan om de vlam niet in de pan te laten vloeien.

  Wat we zien is dat veel burgers het vaccin niet meer vertrouwd. Wees duidelijk naar je omgeving, dat er meerdere vaccinaties komen. Dat dit vaccin jou nog steeds besmettelijk maakt, en de 95% effectiviteit 100%zou moeten zijn, aangezien zo in zo 0.2% overlijdt. Maargoed door dit zo te analyseren of bespreken, laat je mensen zelf denken.

  Uiteindelijk leidt dit plan tot een wereldwijde dictatuur. We kunnen dit tegenhouden als de meerderheid dit vaccin niet neemt. Ik heb ook weinig hoop,omdat ik echt denk dat het 1e vaccin niet veel voorsteld. Maar opgeven tegen het opstarten van een systeem, waarin onze mening niet meer ter zake doet, vind ik geen goed plan.

 31. Of dat nu het teken van het beest is, is wat overdreven. Dat men in de luchtvaart vaccinatie verplicht is toch logisch. Hoe meer mensen dicht bij elkaar zitten hoe groter het risico, ook al heeft een vliegtuig goede zelfs de beste ventilaties. ik zie daar geen complot in, trouwen het boek openbaring kan m’n alleen maar begrijpen als je het toepast op het Romeins Rijk die ten onder ging aan allerlei omstandigheden en prachtig beschreven is door Johannes. Shalom

 32. @Frank 9.53
  Niet slecht gedacht.
  Er is een maar…
  Als Gates en zijn minions, zichzelf willen beschermen tegen eender welk zelfgemaakt virus, zullen zij zichzelf ook met het gif moeten inspuiten waarmee zij miljarden mensen willen mee doden/ tot zielloze zombies willen maken in een eerste, tweede, derde, etc…. geplande golf?
  Denkt u dat de sociopaten/psychopaten mekaar genoeg vertrouwen, om van een andere sociopaat/psychopaat een “vaccin” te ontvangen ?

 33. Wat mij opvalt is dat Singapore coronavrij is en dat zonder vaccin? Waarom dan in het westen volop inzetten op een vaccin? Vroeg of laat dooft een griep altijd uit , waarom dooft het hier dan niet uit of is er wat anders aan de hand en wordt corona kunstmatig voortgezet in het westen met een vooropgezet doel?

 34. Ongeloof dat er nog steeds mensen zijn die het niet zien en verwijzen naar complottheorieën.

  Hoe naïef kan je zijn.

 35. De grote vraag is wat doe je tegen deze maffia die de mens (schapen)zien voor de slacht onder leiding van deze bekende geld wolven ?

 36. Ik zeg het kort én bondig : accepteer géén enkel vaccin en accepteer nooit een merkteken in het lichaam (voorhoofd of rechterhand). SIMPEL.

 37. @ Frank

  Als je er zo diep in zit. Ga dan nog een klein beetje verder, want dat zal jouw theorie op z’n kop gooien. Zoek even over de fraude van Louis Pasteur en zijn Germ Theory. Zoek op het bestaan van de Terrain Theory. Dat zou namelijk betekenen dat de gavaccineerden juist zullen sterven.
  Wie niet test, wie niet vaccineert heeft weinig te vrezen. Tenminste op dodelijk ziek worden dan.

 38. 13:18.

  Jaren geleden gaf ik Xander eens een onprofetische bijbelse data kalender met een begin en einde waar 13 en 18 het middepunt als verklaring over 18 (3×6) gaf.
  Deze eindigde in 2018.
  Dat is imddls voorbij.
  Op Trump na, die vervolg deze 6×666 jaren tijd.
  De strijd van goed tegen slecht.

 39. Ja ik vind het ook schokkend dat christelijke partijen meewerken aan build-back-better onzin.
  In onze gemeente werken we indirect aan dit systeem mee, door een mondkapje te dragen als je loopt, en hem af te zetten als je zit. onbegrijpelijk. Als makke schapen deinen we mee.
  Wat doen we/ze dan met de vaccinatie? sommigen bidden zelfs om een voorspoedige ontwikkeling van de prik.

 40. Er staat in de laatste alinea:
  “Veel gevaccineerden zullen het echter niet beter treffen, want de experimentele mRNA vaccins, die hun DNA veranderen, zullen ‘onverwachte’ gevolgen voor hun gezondheid en lichaam hebben, en kwaadaardige, extreem pijnlijke gezwellen veroorzaken.”

  Het mRNA vaccin verandert géén DNA. Dit klopt niet. Ik ben medisch laboratoriumingenieur van origine. Het stuk wordt ongeloofwaardig als dit soort dingen stelselmatig fout wordt herhaald. Luister gewoon naar de feiten. Plaats zaken in het juiste perspectief. Pas dan worden mensen overtuigd; misschien niet meteen, maar wel als ze met feiten worden geconfronteerd.

 41. SPOEDBERICHT: dr Ahmadreza DJALALI, arts, onschuldig gevangen in Iran, dreigt geexecuteerd te worden.
  Alle gebed is nodig om dit tegen te gaan.
  Kwam iets eerder vandaag binnen van Amnesty International.

  En: voorspellingen zijn altijd waarschuwingen: dat en dat gebeurt, TENZIJ voldoende mensen besluiten
  tot gebed, ongeacht hun spirituele achtergrond:
  God, de aartsengelen, engelen zijn er voor iedere mens.

 42. De CEO of Quantas is an idiot. Met deze beslising zullen ze wel failiet gaan .
  Er zijn veel mensen in Australia die geen Jab willen hebben .

 43. Ik vond Australië altijd al té ver weg. Vliegen heb ik sowieso een hekel aan. Gezien de idioten die er aan de macht zijn [totale lockdown], had ik er al helemaal geen zin meer in. Het scheelt erg veel vluchten, dus minder vervuiling. Ik maak me er geen zorgen over

 44. Aan de hand van wat feiten zat ik zomaar eens wat te bedenken!

  In een video interview stelt Gates dat SARS-CoV-2 pandemic-1 is en dat pandemic-2 een manmade bio-weapon (manmade virus) word waar hij ons met vaccins tegen kan beschermen!
  https://www.youtube.com/watch?v=ipaP5zTVKKU

  Moderna word gesponsord door Gates, werkt nauw samen met Darpa en Astrazeneka.
  Darpa staat in relatie met gates en het pentagon en is ontwikkelaar van virussen die als bio-wapen kunnen worden ingezet.
  https://www.livescience.com/63765-darpa-insect-allies-or-biological-weapon.html

  Maar wat nu als gates dacht van:
  1) Maak een virus en gebruik dit als een biowapen
  (gates voorspelt en heeft de bedrijven met knowhow in zijn pocket)
  2) Maak voor dit biowapen ook meteen een vaccin
  (gates voorspelt en heeft de bedrijven met knowhow in zijn pocket)
  3) Creer daarna een op PCR + Griep gekoppelde pandemie 1
  (Sars-cov-2 nam het over van de griep want de griep van 2020 was plots verdwenen)
  4) Bied de vaccins die voor het bio-wapen-virus ontwikkeld zijn aan als vaccin voor Pandemie 1
  5) Lanceer na enige tijd het bio-wapen-virus en creer daarmee Pandemie 2
  (voorspeld door gates)
  6) Tijdens Pandemie 2(bio-wapen) zullen alle gevaccineerde mensen van pandemie 1 overleven en zullen alle niet gevaccineerde mensen overlijden.
  7) De Winst is dat alle aan de overheid gehoorzame mensen overblijven en dat alle rebellerende mensen verdwenen zullen zijn wat een welkome winst is voor het uitvoeren van de BIG-RESET.
  De overgebleven mensen zullen zien dat hun vaccin heeft gewerkt en zullen voortaal altijd een diep vertrouwen hebben in de overtuigende kennis en adviezen en leiderschap van de experts die gelinkt zijn aan de overheid.

  Zou dit echt kunnen gebeuren? ik weet het niet!
  Feit is dat:
  1 Gates het aantal mensen op aarde sterk wil laten verminderen.
  2 Gates banden heeft met mRNA vaccin producenten en banden heeft met Virus/exosome producenten wat 2 dezelfde dingen zijn, namelijk exosomen zijn ip nagenoeg het zelfde opgebouwd als een mRNA vaccin partikel. Een Exosome bestaat uit RNA code met daaromheen een lipide mantel met daarop een eiwitspike, een mRNA vaccin bestaat uit de RNA code van een eiwit spike van een exosome met daaromheen een lipide mantel. Als je een exosome kan bouwen dan kun je namelijk ook een mRNA vaccin bouwen.
  3 Gates en zijn vriend Fauci hebben Pandemie 1 voorspelt en gates voorspelt ook pandemie 2 maar heeft daar dan een vaccin voor.
  https://www.modernatx.com/ecosystem/strategic-collaborators/mrna-strategic-collaborators-government-organizations

 45. Leuk verhaal Xander. Wat stel jij voor dat we er tegen kunnen doen ?

  Niet met die maatschappij gaan vliegen. Mod.

 46. Fantasties stuk Xander dank voor al het goede werk Zegen van de allerhoogste voor jou en je helpers

 47. Goh, een heleboel aannames omdat een vliegtuigmaatschappij vaccinaties verplicht stelt. Die maatschappij heeft ook nog eens alleen maar plannen.
  Dit lijkt mij toch allemaal serieus voorbarig. Ik ben geen voorstander van vaccineren gewoon omdat het mijn lichaam is. Uiteindelijk zal ik wel een manier vinden om er omheen te werken, wat er verder ook aan maatregelen zal komen.
  Ik laat me geen angst aanpraten op nu.nl, maar hier ook niet. Wij zijn geen Chinezen laat ik het daar maar bij laten.

Comments are closed.