Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’

—————————————————————————————————————————————–

Bestaan en werking van parallelle aarde uitgebreid uitgelegd in boek ‘Nieuwe Dageraad II’ (2017) – Wie bestuurt deze ‘schaduw’ schepping? Hoe voorkomt u dat u er voor altijd in gevangen wordt gezet?

—————————————————————————————————————————————–

Diverse media berichtten over een verklaring van de NASA dat er ‘iets vreemds’ met het universum aan de hand zou zijn. Over wat dat ‘vreemds’ precies is bleef men opvallend vaag; het zou iets te maken hebben met het sneller dan verwacht uitdijende heelal. Astrofysici en andere wetenschappers zijn in vakbladen echter een stuk specifieker over wat de nieuwe ontdekkingen kunnen betekenen. En dan is het niet zo vreemd dat er geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven, want feitelijk heeft men het eerste bewijs gevonden voor het bestaan van een onzichtbare ‘spiegel wereld’, die vrijwel exact op de onze lijkt.

De werkelijkheid zit vele malen complexer in elkaar dan tot voor kort werd aangenomen, zo is zeker de afgelopen jaren wel uit nieuw wetenschappelijk onderzoek gebleken. Vooral de afgelopen maanden hebben we regelmatig aandacht besteed aan ideeën, theorieën en concepten die door de meesten nog naar het rijk der fabeltjes worden verwezen, maar die wel degelijk het nodige hout blijken te snijden. Sterker nog: juist het klassieke beeld van de realiteit, dat hoofdzakelijk enkel wordt gebaseerd op visuele waarneming en archaïsche religieuze interpretaties van zowel de materiële als de onzichtbare wereld, blijkt in toenemende mate zwaar achterhaald te zijn.

‘Spookachtige spiegel wereld’

Een ‘spookachtige spiegel wereld’ zou wel eens de reden kunnen zijn van de ‘kosmische controverse’ die door de NASA naar buiten werd gebracht, zo schrijft Steve Can van de Universiteit van New Mexico. Nieuw onderzoek suggereert dat er een onzichtbare ‘spiegelwereld’ bestaat van deeltjes die enkel via zwaartekracht op ons inwerken. Deze verklaring is mogelijk de oplossing voor het grote vraagstuk dat de snelheid waarmee het universum uitdijt veel groter is dan de Hubble constante binnen het kosmologische standaardmodel heeft voorspeld.

Francis-Yan Cyr-Racine, ass.professor afdeling natuurkunde en astronomie aan de Universiteit van New Mexico, Fei Ge en Lloyd Knox van de Universiteit van Californië denken een oplossing te hebben gevonden voor het inpassen van het sneller uitdijen binnen de geaccepteerde kosmologische modellen en constanten, zonder die helemaal overhoop te gooien. Daarbij stellen ze dat er een ‘inherente symmetrie’ bestaat in veel observaties zodra het universum als één kosmologisch geheel wordt gezien en bestudeerd (een soort holistische benadering van het heelal, dus -X.).

Onze wereld een kopie van het origineel?

In hun research paper ‘Symmetry of Cosmological Observables, a Mirror World Dark Sector, and the Hubble Constant’, dat recent werd gepubliceerd in Physical Review Letters, schrijven de onderzoekers dat als het universum op een of andere wijze gebruik maakt van deze symmetrie, er een spiegel universum moet bestaan dat vrijwel exact op het onze lijkt. Dit spiegel universum is onzichtbaar en onmeetbaar, met uitzondering van de gravitatie impact die het op onze wereld heeft.

Cyr-Racine heeft het zelfs letterlijk over een ‘parallel universum met nieuwe deeltjes die allemaal kopieën zijn van bekende deeltjes.’ Het idee dat er parallelle- of spiegel werelden en universa bestaan komt al tientallen jaren in science fiction boeken en films voor, en werd in de jaren ’90 voor het eerst serieus in de wetenschap overwogen. Desondanks werd het nog niet eerder in beschouwing genomen als mogelijke oplossing voor het probleem van de Hubble constante.

Van een data- of rekenfout kan gezien de veelheid van metingen, die allemaal een consistent beeld opleveren, nauwelijks meer sprake zijn. Bovendien ‘bestaat er veel natuurkundige literatuur over dergelijke spiegelwerelden, maar in een compleet andere context, omdat ze kunnen helpen om grote problemen in de deeltjesfysica te verklaren.’ (1) Ook dit zijn duidelijke indicaties dat het bestaan van zo’n spiegel universum, hoe fantastisch het ook klinkt, reëel is.

Het kan overigens net zo goed andersom zijn, namelijk dat ons universum en onze wereld bestaan uit vrijwel exacte kopieën van (deeltjes van) het onzichtbare originele universum. Met andere woorden: dat wij in een kopie van het origineel leven – een kopie die bijna hetzelfde is, maar op een klein, maar zeer cruciaal onderdeel toch beduidend verschillend is en anders functioneert.

Twee scheppingen en een parallelle aarde

De laatste tijd besteden we regelmatig aandacht aan de Nederlandse auteur Helma Broekman, wier opzienbarende boeken en artikelen op het eerste gezicht als science fiction kunnen overkomen, maar waarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs komt. Dat is ook nu het geval; het bestaan van een ‘spiegel wereld’ of ‘spiegel universum’ heeft zij namelijk al tal van keren uitvoerig beschreven.

In haar boek ‘Nieuwe Dageraad II’ staat uitgebreid uitgelegd dat er twee ‘scheppingen’ zijn, ‘een wereld van Licht en Alomvattendheid. Het AL, waar tijd, ruimte en vorm niet bestaan. En een wereld van de schepping, een kleiner (Heel)AL, welke werkt met tijd, ruimte, dimensies en (levens)vormen (pag.12).’

De aarde waarop we ons bevinden is ‘een kopie van een veel lagere frequentie en kracht dan de nieuwe werkelijke aarde… Op de parallelle oorspronkelijke aarde echter is alle leven aanwezig zonder aangestuurde programma’s. Het is een wereld gebaseerd op leven, niet op dood en vergankelijkheid. De parallelle aarde is de wereld van het Licht en het verbonden zijn met het AL Bewustzijn… Het is deze wereld, waarin de leeuw slaapt bij het lam…’ (pag. 117-118).

We leven hier echter in een ‘holografische kopie van de oorspronkelijke aarde’, waarop een ‘programma’ draait dat ons afgesneden houdt van het origineel, en wat door wezens (‘goden’) wordt gebruikt als speelveld om de mensheid te manipuleren en gevangen te houden, en zo de Demiurgische schepping in stand te houden en uit te breiden.

Niet God, maar de Demiurg bestuurt deze ‘schaduw’ schepping

In haar 54e filmpje (‘Digitale Avatar sneller groeiend dan Bewustzijn van de mens’ – zie onderaan dit artikel) legt Broekman vanaf ca. de 23e minuut haarscherp uit hoe de schepping waar wij in zijn geplaatst niet door de ware God, maar door deze Demiurg wordt bestuurd, gemanipuleerd en uitgevoerd. (Dit gnostische principe is in wezen het antwoord op de altijd knagende vraag van met name christenen waarom een ‘almachtige en alwetende God’ zoveel ellende toestaat op deze wereld. Daar worden altijd theologisch correcte antwoorden op gegeven, maar mijn ervaring is dat die voor bijna niemand bevredigend zijn.)

‘De Demiurg heeft vanuit het oorspronkelijke veld (de originele schepping) 99,9% van dat oorspronkelijke veld gekopieerd, maar die 0,1% net niet. Want dat behoort aan God toe, dat is aan het Licht zelf, aan het oorspronkelijke veld zelf. Dat betekent dat al zijn creaties, dus ook wij, 99,9% goddelijk zijn, maar 0,1% nog niet af is, half werk is (‘Demiurg’ = ‘half werk’).

‘Omdat dit laatste stukje net niet voltooid is, is het dus mogelijk om op dat ene stukje jouw bewustzijn te vangen, en in een kunstmatig veld, met een kunstmatige tijd binnen de ruimte van het oorspronkelijke veld te plaatsen. En DAT is de Matrix’ (Zie ook ons artikel: 01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn). We worden op dat ene (Demiurgische) stukje vastgehouden binnen afgekaderde tijd/ruimte coördinaten. Ons bewustzijn gaat vervolgens enkel op die 0,1% leven.

Voorkom dat u voor altijd wordt vastgezet in het Metaverse

‘Ik denk dat het onderhand een beetje tijd wordt dat de mensheid accepteert en duidelijk krijgt dat wat jij ziet met jouw leven en jouw lichaam in de ether een bijna volmaakte vorm is, en exact hetzelfde is als wat jij hier op aarde ziet… wat eigenlijk de werkelijkheid inhoudt, waarvan een klein deel zich manifest maakt’ in onze 3D wereld, aldus Broekman. ‘De werkelijkheid speelt zich namelijk af in de ether, in het astrale veld. En vanuit de ether worden er delen energie manifest op de aarde.’

Natuurlijk zal de wetenschap nooit letterlijk een dergelijke spirituele uitleg overnemen, dus zal het bij technische en abstracte termen blijven. Maar de laatste conclusie heb ik toch onderstreept, want deze omschrijft feitelijk exact dat wat het wetenschappelijke onderzoek van Cyr-Racine, Ge en Knox suggereert, namelijk het bestaan van een andere wereld / werkelijkheid, een ‘spiegel realiteit’, die via energetische krachten op ons inwerkt.

Het binnenkort in opbouw zijnde Metaverse, waarin een digitale avatar van iedereen moet zijn gecreëerd, is bedoeld om alle mensen permanent gevangen te houden in deze schaduw schepping van de Demiurg, van Lucifer dus. In het Metaverse zul je je nl. niet meer bewust zijn van je eigen gedachten en je biologische systeem. Die ‘eeuwige’ gevangenschap moet ten koste van alles voorkomen worden, en dat begint bij jezelf, door het naar binnen keren en het uitzuiveren van jezelf, zodat de Demiurg / Lucifer (en de elite) niet de kans krijgt jou daarop voor altijd op vast te zetten.

‘Kijk dus naar waar jouw triggerpunt zit, en voorkom dat je nog meer restenergie naar buiten brengt.’ Broekman besluit met een zelden gehoorde, maar o zo belangrijke waarschuwing: ‘Als de mensheid het huiswerk niet doet, kan het Licht niet zomaar zeggen: nou, hier is de boot van Noach, stap er maar op en ik breng je in veiligheid. Zo werkt het niet. We dienen zelf aan onze boot te werken, onze innerlijke ‘boot van Noach’ in elkaar te bouwen.’

Xander

(1) Phys.org
(2) Lichtkind (YouTube kanaal)

Zie ook o.a.:

19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten (/ Helma Broekman: ‘De mensheid wordt volledig in quarantaine geplaatst om hun lichaam en ziel gevangen te houden binnen een afgesloten systeem’ )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)