‘Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’

—————————————————————————————————————————————–

Grafeen nanobuisjes hechten zich in ons brein, kunnen exact worden afgestemd op de snelheid van het menselijk denken en de hersenen in één grote antenne veranderen

—————————————————————————————————————————————–

In dit vervolg op ons artikel van 25 juli (Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd) gaan we verder in op de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen ten aanzien van grafeen(oxide), en de grote rol die deze stof lijkt te spelen bij de opbouw van het ‘besturingssysteem’ dat onder het mom van ‘Covid-19 vaccins’ nu stapsgewijs in mensen wordt geïnjecteerd, zodat iedere ontvanger nietsvermoedend zal worden geïntegreerd met een wereldomspannend A.I.-gecontroleerd 5G/6G netwerk. Complottheorie, zoals de mainstream media beweren? Alles behalve dat. Naast het feit dat Klaus Schwab (World Economic Forum) dit nieuwe technocratische communistische wereldsysteem met een ‘Internet of Body’s’ openlijk in zijn boeken heeft aangekondigd, wordt het bestaan en potentiële doel van deze al tientallen jaren in ontwikkeling zijnde technologie in tal van artikelen en wetenschappelijke studies beschreven.

De mainstream media beweren nog steeds dat een link tussen grafeen(oxide) en Covid-19 een onbewezen ‘complottheorie’ is, maar niets is minder waar. Het Spaanse bedrijf Graphena produceert diverse materialen en chips die zijn gemaakt van grafeen (waarbij naar eigen zeggen gebruik wordt gemaakt van Aixtron’s Black Magic apparatuur. What’s in a name?). In maart 2020 bood het bedrijf gratis grafeen aan voor ‘de behandeling van Covid-19‘. Behandeling, in de zin van ‘vaccinatie’? Alle andere behandelingen werden immers al heel snel verboden.

De EU financiert met € 1 miljard de overkoepelende Graphene Flagship, waar ook diverse Nederlandse universiteiten bij zijn aangesloten. Graphene Flagship lanceerde een speciale ‘Covid-19 Task Force‘ om te onderzoeken hoe het menselijk lichaam met grafeen ‘beschermd’ kan worden, en hoe het materiaal in ongeveer ALLES (van elektronica tot kleding tot schoonmaakmiddelen en medicijnen) kan worden toegepast om de samenleving ‘Covid bestendig’ te maken.

Grafeen(oxide): nog lang niet veilig genoeg voor mensen

Grafeenoxide is geschikt als drager voor allerlei stoffen, inclusief mRNA, DNA, eiwitten en bepaalde experimentele geneesmiddelen in laboratoriumonderzoek en medische experimenten. Met  behulp van DNA kan men tegenwoordig allerlei grafeenoxide nanodeeltjes synthetiseren. Om het transport van de stoffen die aan grafeen kunnen worden gebonden te optimaliseren, kunnen de grafeennanodeeltjes van coatings met lipiden zoals poly-ethyleenglycol (PEG = o.a. een vaccin ingrediënt) en/of ijzeroxidenanodeeltjes worden voorzien.  

Grafeennanodeeltjes kunnen de bloed-luchtbarrière (long), bloed-testisbarrière, bloed-hersenbarrière en bloed-placentabarrière passeren en vrijwel alle organen**, inclusief de hersenen bereiken (zie ook ons artikel van 06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen). Van deze nanodeeltjes zijn diverse toxische eigenschappen vastgesteld, met o.a.. DNA schade als gevolg. (3)

(** Zie ons artikel van 13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)

Uit ander wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat grafeen beslist niet geïnhaleerd mag worden, omdat dit longschade kan veroorzaken. Langdurige blootstelling met hoge concentraties is tevens schadelijk voor de huid. Toch werd grafeen verwerkt in miljoenen ‘blauwe’ mondkapjes voor Canadese scholieren.

Grafeenoxide ontdekt in Pfizer vaccins

In Spanje ontdekten universitaire researchers onlangs dat het Pfizer vaccin een zeer hoge concentratie grafeenoxide bevat (zie onze artikelen van 5 juli: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in Pfizer vaccin en 17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties ( / Wel of geen grafeenoxide in Pfizer vaccin?). In tenminste twee andere onderzoeken werd dit bevestigd.

Het is echter nog onduidelijk of Pfizer wereldwijd in alle batches grafeenoxide heeft toegevoegd. Aangezien de vaccinfabrikanten van de politici officieel volledig vrij spel hebben gekregen om deze medische genmanipulatie experimenten op de mensheid uit te voeren, is het theoretisch voorstelbaar dat in andere landen geen grafeenoxide in de injecties zit, maar wellicht iets anders is toegevoegd dat niet op de bijsluiters wordt vermeld. Nader onderzoek naar andere batches is dus dringend noodzakelijk.

(Medische experimenten zonder de ontvangers volledig te informeren en hen uitdrukkelijk om toestemming te vragen zijn volgens de na WO-2 afgesproken Nürnberg Code zeer ernstige misdaden tegen de menselijkheid waar militaire tribunalen de doodstraf voor mogen uitdelen.)

Grafeenoxide nanobuisjes hechten zich in ons brein

Twee andere Spaanse researchers, biostatisticus Riccardo Delgado (presentator van het online programma La Quinta Columna) en dr. Jose Luis Sevillano (huisarts) analyseerden het inmiddels vastgestelde en niet langer te ontkennen elektromagnetisme dat in de meeste mensen ontstaat nadat ze zijn ingeënt. Dit effect wordt magnetofectie genoemd. Grafeen beschikt over (elektro-)magnetische eigenschappen, en in 2013 is aangetoond dat het magnetisme in grafeen ‘aan’ en ‘uit’ geschakeld kan worden (3).

Delgado en Sevillano ontdekten dat grafeenoxide nanobuisjes in de injecties zich aan de synapsen in de hersenen hechten. In de door ScienceDirect gepubliceerde studie ‘Biomimetic carbon nanotubes for neurological disease theapeutics as inherent medication‘ (2019) werd reeds gewag gemaakt van ‘nanotubes’ waarmee medicijnen (en dus ook ‘vaccins’) in het lichaam kunnen worden gebracht, die tevens ‘een koppeling kunnen maken met neuronen en neuronale netwerken’ in de hersenen.

De wetenschappers van deze studie wezen er bovendien op dat deze nanobuisjes zelf als ’therapeutisch medicijn’ voor neurologische stoornissen kunnen worden gebruikt, en niet enkel als ‘vervoermiddel’ hoeven te dienen. Dit betekent dat met deze nanotubes ook zonder ‘lading’ directe en zelfs onomkeerbare veranderingen in de hersenen kunnen worden bewerkstelligd.

Grafeen nanodeeltjes assembleren zichzelf onder invloed van EM velden

 Uit een studie van de Rice Universiteit blijkt dat met Tesla spoelen opgewekte elektrische velden energie kunnen overdragen op grafeen-nanodeeltjes, waardoor ze als een miniatuur stroombron kunnen fungeren, maar bovenal zichzelf gaan assembleren in nieuwe, langere vormen. Het ‘gedrag’ van grafeennanodeeltjes is dus in principe op afstand middels elektrische velden beïnvloedbaar. (Bedenk in dit kader dat het de bedoeling is dat niet alleen iedere straat, maar vermoedelijk ook iedere woning zijn eigen 5G antenne krijgt).

Grafeennanodeeltjes zijn niet alleen gevoelig voor dit soort elektrische velden, maar kunnen ook als antenne dienen voor elektromagnetische velden in het 5G- en 6G-bereik. In een studie met menselijke fibroblasten (cellen die in ons bindweefsel voorkomen) waaraan grafeennanodeeltjes waren toegevoegd, bleek blootstelling aan elektromagnetische straling met frequenties van 900, 2400 of 7500 MHz (zeg maar 4G- en 5G-bereik) celdood te kunnen opwekken. (3) (Voor een uitgebreidere, zeer heldere uitleg met de nieuwste stand van de ontwikkelingen in de wetenschap verwijs ik u naar het artikel ‘De Januskop van Nanodeeltjes‘ op de website van de Stichting Vitaminevraagbaak.)

Worden onze hersenen omgevormd tot één grote antenne?

Er zijn speculaties dat geïnjecteerde grafeen nanobuisjes (fullerenen) met een lengte van slechts 1,2 nanometer (nm) – gewoon voor € 88,- / gr. te koop bij het bedrijf Nanografi – gaan resoneren en als een soort antennes met de gemiddelde snelheid van het menselijk denken (180 km/uur) een hoogenergetisch signaal verspreiden zodra een 5G frequentie van 42,6 GHz wordt geactiveerd. (Overigens kan dat ook met ander 5G frequenties als er nanodeeltjes van verschillende omvang worden geïnjecteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘nanovlokken’ ontdekt met een doorsnee van 200 nm.)

Deze hoge frequentie van 42,6 GHz komt weliswaar overeen met een golflengte van 7 mm. (en niet de 0,0000012 mm. van één nanobuisje), maar als een groot aantal van deze minuscule buisjes als een eenheid functioneren, dan zouden de hersenen als één grote antenne van om en nabij de 20 cm. doorsnee gaan functioneren. (1)

Uw hersenen worden dan een ontvanger, maar van wat? Boodschappen en instructies die een bepaalde prikkel, reactie, gevoel of gedachte afgeven of veroorzaken? Die een beloning of juist straf uitdelen? Die mensen activeren iets te doen, of hen juist immobiel maken? Die mensen iets laten zien of horen wat er in werkelijkheid niet is? Die bestaande herinneringen en kennis wissen, en valse herinneringen en kennis implanteren? Met 5G / 6G is dit volledig technisch mogelijk (lees bijvoorbeeld het artikel ‘Flipping a Switch Inside the Head‘ van The Rockefeller University, waarin u kunt lezen dat ‘mind control’ inmiddels realiteit is).

Het Amerikaanse DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), dat eerder achter de ontwikkeling van DNA en RNA ‘vaccins’ zat, ontwikkelt op dit moment zelfs technologie waarmee de hersenen met behulp van magnetisme en een externe (draagbare) interface van buitenaf kunnen worden aangestuurd, ‘gerepareerd’ (in het geval van beschadigingen) en veranderd. Dit moet in de toekomst hersenoperaties ‘op afstand’ mogelijk maken, en allerlei neurologische stoornissen genezen zonder dat invasieve chirurgie noodzakelijk is.

Totale permanente controle over alle mensen nu zeer nabij

De mogelijkheden tot hersen- en gedragsmanipulatie zijn binnenkort dus letterlijk onbegrensd. Daarmee komt de grote droom van alle dictaturen eindelijk uit: TOTALE permanente controle over ALLE mensen, zelfs over hun gedrag, hun gedachten, hun wensen en hun verlangens. Begrijpelijk dat bepaalde gewetenloze autoritaire heersers dit vanuit hun verwrongen perspectief van de mensheid en van wat ieder mens waardevol maakt, een ‘hoopvolle toekomst’ noemen…

Omdat niet één zichzelf respecterend en weldenkend mens vrijwillig zijn complete privacy, eigen gedachten en zelfs zijn eigen ‘ik’ zal willen opgeven om een androïde/cyborg-achtige slaaf te worden van een wereldwijd A.I.-aangestuurd netwerk (Klaus Schwabs ‘Internet of Bodys’), moest er een voorwendsel, een misleiding worden bedacht om alle mensen toch in dat systeem te krijgen. Dat werd sinds 2020 een fake pandemie met een luchtwegvirus (met een officiële overlevingskans van 99,85%), waar doelbewust zoveel mogelijk angst en paniek om werd en wordt gezaaid.

Vervolgens werd er één ‘oplossing’ gepresenteerd die er met almaar hardere maatregelen wordt doorgedrukt: valselijk als ‘vaccins’ gepresenteerde experimentele mRNA genmanipulatie injecties, waarvan tenminste een deel – en mogelijk straks allemaal, want er komen nog veel meer ‘booster shots’ – is gevuld met grafeenoxide nanodeeltjes. Die kunnen met bepaalde 5G frequenties worden geactiveerd om volledig buiten uw medeweten en instemming iets in en met uw lichaam, psyche en geest te doen.

WO-3 tegen het voortbestaan van de huidige mensheid?

Het is zelfs denkbaar dat uw bestaan in één seconde definitief kan worden uitgeschakeld als u de pech hebt op een zwarte lijst met ‘ongehoorzame’ dissidenten te staan, of ‘zomaar’, omdat er ergens in elitaire achterkamertjes besloten is dat de ideeën van Bill Gates, Ted Turner, Klaus Schwab en de Rockefellers nog zo gek niet zijn, en een ‘overtollig’ aantal van ons permanent moet verdwijnen, zogenaamd om ‘het klimaat’ of de planeet te redden.

Of deze Derde Wereldoorlog tegen het voortbestaan van de mensheid in zijn oorspronkelijke vorm ook echt gaat slagen, zal waarschijnlijk al in de komende jaren duidelijk worden. Eén ding lijkt al wel zeker: gezien het wereldwijd enorme aantal gevaccineerden is een drama van ongekende en historische omvang niet meer te vermijden.


Xander

(1) Ácratas.net
(2) Pastorbobreid.com
(3) Vitamine Vraagbaak

Zie ook o.a.:

05-08: Deel 3 lezing advocaat Arsten voor Waarheid: ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
27-07: Deze tekenfilm uit jaren ’30 waarschuwde al voor Nieuwe Wereld Orde via geplande pandemie en verplichte vaccinaties
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties ( / Wel of geen grafeenoxide in Pfizer vaccin?)
05-07: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in Pfizer vaccin
03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen
05-06: Fauci Files: Coronavirus al op 11 maart 2020 intern een opzettelijk gemaakt ‘biowapen’ genoemd
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
09-04: Human Microbiology Institute: Covid vaccins kunnen ALS, Creutzfeld-Jakob en Alzheimer (/ Vaccinzombies’: Wordt de succesvolle serie ‘The Walking Dead’ de komende jaren op iets andere wijze realiteit? – IN Canada is reeds een mysterieuze hersenbeschadigende ziekte opgedoken)
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken

2020:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

51

 1. @Zeeuwse bolus. Men kan voorstander zijn van de bekende echte vaccins. En veel deskundige critici zijn dat ook. Maar men kan daarbij tevens géén voorstander zijn van deze nieuwe, niet volledig geteste, methode die een mRNA code in onze cellen brengt. Daar mogen mensen met recht terughoudend over zijn.
  Bovendien vergeet u het natuurlijke immuunsysteem, dat in meer dan 99% van de gevallen uitstekend functioneert bij dit verkoudheidachtige virus, waarna een veel bredere immuniteit wordt opgebouwd. Waardoor getwijfeld kan worden aan de noodzaak van dit massale injecteren en dit massale testen.

  Intussen zijn er miljoenen mensen die protesteren tegen een nieuw normaal waarbij we voortdurend getest moeten worden en we ‘ziek’ kunnen worden verklaard zonder dat we ziek zijn. En dat een “gezondheids” certificaat de voorwaarde gaat worden om deel te nemen aan het normale leven.
  Dat nieuwe normaal redeneert net als u. En die redenatie klopt niet, maar schoffeert en discrimineert, vanuit de overheid (!), wel normale mensen.
  Over elektro-magnetische straling maak ik mij minder zorgen.

 2. @ Ruudzelf: 8:23 am. Ben het eens met uw reactie. Mijn voornaamste bezwaar hiertegen, deze vaccins zijn experimenten, en ik vertik het proefkonijn te zijn voor Gates, Schwab en de lakeien van het WEF.

 3. Ruudzelf schreef:
  Ter aanvulling aan vorig bericht:
  Deze zooi zit in je lijf en gaat er nooit meer uit…

 4. zeeuwse bolus :
  14/08/2021 om 12:51 pm
  Ok mooi verhaal, klopt ook in zekere zin, zeeuwse bolus, ik hoop dat het je goed gaat met al die vaccins, alleen het laatste “vaccin” is een experimenteel gentherapie voorzien van alle zooi. Maar goed, de weledele heer klaus sschwab heeft in 2016 al gerept over een CHIP in je hersens…..
  gaat u die ook nemen? Veel succes dan, bovendien als je nu de 3e (en de volgende allemaal) injectie niet neemt ben je ook je digitale medische paspoort kwijt…..want je bent niet volledig “gevaccineerd” MAAR: je hebt de zooi van de vorige injecties wel vrijwillig in je lijf laten zetten….succes.

 5. Alle mensen die ik ken die gevaccineerd zijn leven nog en zijn even normaal als voor het vaccin. Wanneer gaan deze mensen dan massaal gek gedrag vertonen etc.?

 6. @Krit Noot 14/08 11.00 am

  Kan niet wegens het verdrag van Parijs en CO2-reductie. Dieselmotoren en kolencentrales worden uitgefaseerd, en vaccins zijn dan een geaccepteerd alternatief dat de meeste mensen nemen om ‘gezondheidsredenen’. En met straling kan men hersenfuncties aansturen gelijk neurologische hersenchips die in ontwikkeling zijn.
  https://wibnet.nl/techniek/materiaal-verandert-straling

 7. @ Peter Blok Domme axioma’s of niet, ik benoem alleen feiten. Ja, het is mij bekend dat een ledje op de zend energie van een mobiel kan branden. Een led heeft nauwelijks energie nodig en het is ook niets nieuws. Bij mij in huis branden sommige ledlampen 24 uur per dag. Ook als de schakelaar uit staat. Puur en alleen op veldsterkte en aarding. Wat ik er ook aan doe, ze gaan niet uit. Tenzij ik ze uit de fitting haal.

  Tijdens de tweede wereld oorlog lieten mensen op het uitgestraalde vermogen van de korte- en midden golf zenders in Lopik zelfs gloeilampen branden.

  Er werd een antenne draad gespannen en er was een metalen pin in de grond die als aarde moest dienen.

  Deze praktijk werd al snel verboden omdat het zendbereik door het massaal aftappen van zendenergie werd ondermijnd. Waar zenders zijn is veldsterkte. Heeft nogmaals niets met manipulatie van hersenen of wat dan ook te maken. 5 G is slechts een codec met super compressie die van aloude frequenties gebruik maakt.

 8. @allen

  Met interesse het artikel gelezen, maar ook de soms heftige reacties. Er zijn de laatste tijd veel kritische reacties op het 5G netwerk omdat dit de gezondheid zou schaden. Toen in de jaren 90 de eerste zendmasten voor mobiele telefonie werden geplaatst, waren er vergelijkbare reacties. Maar omdat social media toen nog niet bestond werden deze reacties niet gehoord. Nu wel. Of 5G de hersenen van Corona gevaccineerden kunnen manipuleren? Wie weet, maar ik geloof er geen barst van. Vaccinatie waanzin? Niet vaccineren tegen Corona of tal van andere ziektes? Onzin. Ik ben bijna 70 en overal tegen ingeënt. En ik leef nog steeds en de overheid kan mijn hersenen nog steeds niet manipuleren vanwege mijn vaccinaties waaronder recent mRNA Pfizer. Door vaccinatie is polio gelukkig in NL voor het laatst in de jaren 70 uitgebroken, met name onder niet gevaccineerde kinderen van de bible belt. Pokken is dankzij vaccinatie wereldwijd uitgeroeid. Dames en heren bezoekers van deze site: vaccinatie is een zegen voor de mensheid en behoedt ons tegen ernstige ziektes. Een hoge vaccinatiegraad voor ziektes als Corona, maar ook andere besmettelijke ziektes, levert groepsimmuniteit op, waardoor ook mensen die om welke reden dan ook niet zijn gevaccineerd, beschermd worden. Dankzij normale mensen zoals ik worden jullie ook beschermd, wat eigenlijk een schande is. Denk daar ook maar eens over na.

 9. In alle reacties vind ik zoals gewoonlijk niets terug over de verantwoordelijkheid die ieder indivdu ten aanzien van zichzelf en voor anderen heeft. Niemand schijnt het belangrijk te vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. In deze dodencultus ziet men alleen wat negatief is en daar wordt handig op in gespeeld. Het is de mens in zijn totaliteit die zich hieraan kan ontworstelen. Balans zoeken heet dat. Tegenover negatieve zaken, positieve zaken plaatsen. Natuurlijk zijn bovengenoemde zaken ontwikkelingen waar je niet blij van wordt, maar iederen heeft een keuze mogelijkheid. Als bv. iedereen NEE zou verkopen tegen deze 5G, of tegen alles mbt corona, is het sprookje van de pandemi en ultra internet gauw over. Vergeet niet dat de -miljoenen- diegenen zijn die de machine laten werken zoals die nu werkt en alleen de -miljoenen- kunnen de machine laten stoppen. Maar dat vereist een bepaalde ontwikkeling en ik denk dat die er nog niet is…..Daarvoor is deze dodencultus nog te diep verankerd in de mensheid..

 10. Wat mij opvalt is dat er nog geen honderden miljoenen mensen dood zijn gegaan door het vaccin. Goed nieuws dus

 11. Beste Xander, Altijd weer geweldig om jouw nieuws te vernemen.
  Wat ik me afvraag of de GRIEPPRIK van afgelopen jaar ook dezelfde ingrediënten heeft
  als de COVID troep. Heb toch wel wat last gehad ervan als ik het verschil ervaar met de vorige GRIEPPRIKKEN omdat ik in een zekere categorie qua gezondheid val.
  Of is het beter om het vanaf dir jaar NIET meer te nemen. (Zelf denk ik om niet te nemen).
  Je hoeft niet voor Medisch Arts te fungeren, maar jij zit beter in he totaal geheel van nieuws.

 12. Waarom stimuleert de overheid niet het gebruik van diesel auto’s of kolencentrales als het doel is om mensen met grafeen(oxide) te besmetten?
  Diesel en kolen zijn veruit de grootste bronnen van grafeenoxide en kunnen via de lucht je huid of longen binnendringen.

 13. Nogmaals deze studie om bewust te worden van de gevaren van 5G.
  RN Kostoff 2020 Het grootste medische onetische experiment op de mensen.
  https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62452/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT_FINAL.pdf?sequence=4&isAllowed=y
  Dit heeft mij geleerd hoe door deze straling wij als mensen diverse vitamine verliezen en dan ook weer negatieve gevolgen van hebben.
  Kik eens naar de diverse dier proeven en op de mensen gedaan en herhaalt is in diverse landen.
  En deze landen hebben in ons dagelijkse leven geen contact of zelfs ruzie?
  Net als op Antartica is er dan geen probleem en kunnen ze samen door een deur?
  Dan als waarschuwing kijk eens hier wat er blijkbaar tevens mogelijk blijkt met de masten een eyeopener voor mij geweest.
  targetedjustice.com

 14. @bert: de middeleeuwen? de medische wetenschap IS onderdeel van IT
  zoek eens op Inovio – electroporation – vaccines_go_electric

  “The company, Inovio Pharmaceuticals, is using a technique known as electroporation, in which an electrical pulse applied to the skin briefly opens channels in cells to allow the vaccine to enter. After a standard vaccine injection, Inovio’s electroporation device, which looks like an electric toothbrush, is held against the skin. At the press of a button, a weak electric field pulses into the arm, opening channels into the cells. The tool gives DNA vaccines the boost they need to work in humans—or so the company says. It’s an engineering solution to a biological problem.“

  Vertaal naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

  https://ieeexplore.ieee.org/document/9444935/figures#figures

  vooral het bijschrift is intrigerend: “Inovio’s device uses a technique called electroporation to sneak a DNA vaccine into cells.“

 15. De 5 G kan zelfs satellieten storen op deze frequentie en dat is niet bepaald leuk. Het is zeker geen goede evolutie, maar het merkteken zie ik in. Trouwens er is nog geen goede verklaring gegeven wat of wie het merkteken is, we moeten het in de tijd zoeken. Shalom

 16. Breaking – CDC creëert geheime nationale database van huishoudens met niet-gevaccineerde kinderen

  https://naturalnews.com/2021-08-13-cdc-creating-secret-national-database-of-households-with-unvaccinated-children.html

  De corrupte CDC, die een plan heeft uitgestippeld om in elke Amerikaanse stad covid-interneringskampen op te zetten, bouwt in het geheim een ​​database op van Amerikaanse huishoudens met niet-gevaccineerde kinderen. Vermomd als een nationale immunisatie “enquête”, werkt de CDC samen met NORC van de Universiteit van Chicago om te bellen naar huishoudens in heel Amerika, met de vraag of er kinderen van zes maanden tot 17 jaar in huis zijn, en vragen over hun vaccinatie toestand.

  Gecombineerd met het feit dat de CDC een landelijk plan voor “groene zones” heeft aangekondigd om niet-gevaccineerde mensen te isoleren in wat in wezen zwaarbewaakte covid-concentratiekampen zijn – waarvan de CDC beweert dat ze zullen voldoen aan “minimale humanitaire normen” – lijkt het vrijwel zeker dat de CDC zal de NORC-afgeleide telefonische enquêtegegevens gebruiken om huishoudens met niet-gevaccineerde kinderen te identificeren en te targeten, ze als “hoog risico” aan te wijzen vanwege hun niet-gevaccineerde status, en zowel de kinderen als de ouders medisch te ontvoeren onder hun beweerde “gezag” onder een covid nationale noodsituatie.

  Luister hier naar de CDC-opname en bekijk het schokkende volledige verhaal (en podcast).

 17. @Bert 13/08/2021 om 8:59 pm
  Citaat:
  Het ware gevaar van 5 G is privacy. De 5 G masten staan uiteindelijk zo dicht op elkaar dat niemand zich meer onopgemerkt kan bewegen. En mogelijk krijgen de mensen een ID chip die met het 5 G verhaal communiceert. Dat kan al binnen enkele jaren worden gerealiseerd.

  Ja,de natte droom van monster Klaus Schwabber. Tenzij we massaal NEEN zeggen. Maar een realist weet dat het zal gaan als met de vaccins zonder vaccin geen ‘leven’, zonder ID niet in het netwerk, ook geen ‘leven’.

  Dus weg met je mobieltje! Maar dat allerlei straling in het algemeen onschadelijk is…misschien bij grotere vermogens wel niet zo onschuldig?

  ( vervolg op het geloofsforum )

 18. Vaccinatiepaspoort: Brigitte Bardot weigert de “Ausweis”!

  Een opmerkelijke uitspraak van Brigitte Bardot in een interview met “Valeurs actuelles” op 10 augustus:
  “Ik ben niet gevaccineerd en ik ondersteun diegenen die tegen het vaccinatiepaspoort demonstreren. We kunnen niet meer naar het café, we kunnen niet meer met het vliegtuig of de trein, zonder deze “Ausweis” te laten zien. Een “Ausweis” zoals die ons door de Duitse bezettingsmacht tijdens de oorlog werd opgedrongen en die ik haat.”

  lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2021/08/13/vaccinatiepaspoort-brigitte-bardot-weigert-de-ausweis/#more-279165

  Lees ook vooral de commentaren!
  Chapeau BB ! Ook nooit een dom blondje geweest maar nu een zeer intelligent grijsje!

 19. @Rick op 13/08/2021 om 8:56pm

  Dat is een Bijbeltekst die je volledig uit de context trekt door slechts 1 zin te citeren. Die tekst gaat namelijk over de Opname.

  1 Korinthiërs 15:
  Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
  51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

  Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder te praten. Mod.

 20. Beste Bert,
  Je comment is een aanéénschakeling van domme aannames. ‘Onze’ medische wereld zit inderdaad nog in de middeleeuwen. Achter de schermen is men 100 jaar verder. Ik neem aan dat je nog keurig een mobiel tegen je hoofd houdt? Hou eens een LED lampje van 0.1W op 3 cm van je ogen. Ik neem aan dat je betaald wordt om de schapen gerust te stellen.

 21. Ik ben eens gaan onderzoeken naar aanleiding van dit artikel en heb een hoop ellende gevonden. Dit artikel klopt en het is nog wat erger zelfs. Kijk hier eens: https://graphene-flagship.eu/research/sustainability/ – er staat water bij. Ze willen (of doen dit al) grafeen ook gebruiken in waterzuiveringssystemen. Bedenk daarbij dat Soros ons Nederlands watersysteem overgenomen heeft. Ik stop met kraanwater drinken!

 22. Je kunt je natuurlijk ook druk maken om de dingen die je zelf fout doet, zoals de aanschaf van een nieuwe wifi modem…die heeft naast de 2,4 GHz ook 5 GHz..
  En dat vlak bij jou…veel groter energie niveau als die antennes die ergens in een wijk staan..Ga eens meten…je eigen telefoon is de boosdoener.. vooral wanneer je zo nodig een 5 model koopt. Dan doe je mee aan de uitrol van het systeem.
  Weinig mensen weten dat de telefoon twee maal per minuut contact maakt, een burst van maximaal 2 Watt…meer vis eten helpt dan niet zo….

 23. Joris schreef:
  13/08/2021 om 9:22 pm
  Lees de openbaring 13 en 14 en 15 daar staat het antwoord in.

 24. @Joris, lees de bijdrage van Bert 08:59 pm, 5G is NOOIT gevaarlijk.

 25. Net zoals de huidige mens is ontkoppelt van de levende waarheid, dit door men te laten geloven en ervaren dat het een onbewust ego is, zal de koppeling met AI een extra slot zijn naar de waarheid toe. Men zal het niet eens door hebben dat het door iets anders wordt bestuurd dan het eigen ego, beide gaat Door het hoofd ipv hèt Hart. . Zowel de menselijke als de heilige geest willen ze (waaronder de christelijke politieke partijen) onder totale controle hebben. En Laat dit nu net tegen de leer zijn van de geliefde Jeshua. Dus waarachtige christenen Sta op!!!
  Ps:ik begrijp het Xander, àls je dit niet plaatst.

 26. @Piep,

  Ja een zelfdestructie ‘by design’ ze oefenen er al langer voor.
  Hoop dat je voorraadkast een beetje is aangevuld …
  Tenminste olie voor de kaars en om wonden te zalven

  Deze winter wordt héél koud kan ik je vertellen

 27. @Bert: iets wat me nu te binnenschiet: het zal denk ik 30 jaar geleden zijn dat ik gelezen heb dat ze in America een kankercel geïsoleerd hadden. Ze probeerden alle middelen om hem te doden…
  Ik ben misschien te simpel, maar ik dacht ; waarom “vragen” ze gewoon niet wat die lust?

 28. @Bert.

  Uit je reactie maak ik op, dat je over veel kennis beschikt. Wat je echter vergeet is, dat veel van de technologie, die aan de massa wordt gepresenteerd vaak vele decennia’s eerder al zijn (door)ontwikkeld en al volop draaiend zijn.
  Ik weet van iemand die bij de geheime dienst zat (een dikke 50 jaar geleden) een verhaal over wat later de dvd bleek te zijn maar ook micro digitale camera’s, – microfoons en sd-kaartjes etc. Tig jaar later wetd de eerste cd pas voor het publiek uitgebracht.
  Je had het over kanker, maar het is allang mogelijk om kanker te genezen. Alleen…. het is een prachtig verdienmodel voor big pharma, die zieke mensen nodig heeft om geld te verdienen. Kanker is voor hen een goudmijn! Geen wonder wanneer je weet, dat in de farmaceutica meer geld omgaat dan in de olie- en wapenwedloop samen.

  Een jaar of 10 geleden vond ik in het vliegtuig (long distance flight) een achter gelaten wetenschappijk magazine met een uitgebreid artikel van Elon Musk en Bill Gates over transhumanisme en hoever de technologie toen al was! Er werd melding gemaakt over grote experimenten op mensen, die met succes waren gedaan. Uiteraard waren dit (volgens het artikel) ultra geheime projecten, die na te zijn afgerond de nu ether in kwamen, waarbij beide heren hun mening gaven. Zij bleken overigens hiervan volledig op de hoogte te zijn. Geen wonder dat (uiteraard) ook het WEF hierbij genoemd werd.

  Kortom: het is naïef om de huidige ontwikkelingen te zien als ‘onschuldig’, of in prematuur beginsel, al ben ik er van overtuigd dat de elite nog heel wat verborgen heeft gehouden.
  Een zakenman geeft geen euro uit, wanneer hij er niet minimaal twee voor terug krijgt. De elite is niet dom, maar bestaat uit hoog intelligente psychopaten, die hun snode doelen nastreven en ten uitvoer zullen brengen. Hun ‘investeringen’ zullen er dubbel en dwars uitkomen.
  Neem bijv. Event201 goed door (is wel heel erg veel, maar goed). Alles is de laatste ca 40 jaren tot het kleinste detail voorbereid.

  Is het te stoppen? Persoonlijk denk ik van niet. Zij zijn op ramkoers en gaan hier absoluut mee door en hun programma/agenda gaat over lijken.
  Wanneer je goed ingelezen bent, zou je de apocalyptische literatuur in de Bijbel moeten lezen. De overeenkomsten zijn meer dan treffend. Het mooie aan deze literatuur is, dat de ‘escape’ daar ook gegeven en beschreven wordt.
  Overigens is in iedere regering al openlijk gesproken over 5G en croud-control. En 6G is allang klaar…..

  Wat je zegt over de medische wetenschap en technologie klopt in zekere mate.

  Maar: Never underestimate your enemy. Er zijn meerdere vaccins nodig om het uiteindelijke doel te behalen en die zullen er ook komen. Maar ook dit staat allang beschreven in hun plannen.
  I

 29. Wie meer over de schadelijkheid van 5G wil weten, café Weltschmerz heeft er enkele goede afleveringen over gemaakt.

 30. Iedere stof/atoom/molecuul heeft een eigen resonantie frequentie, welke resonantie frequentie heeft grafeen en welke frequenties beheerst 5g? Welke zendmastdichtheid ging het 5g netwerk ook al weer krijgen?

 31. Aanvullend op voorgaande reactie, Google eens frequency adjustment brain, indien je in de hersenen een stofje aanbrengt dat kan worden aangestuurd dan kunnen wetenschappers spannende dingen doen.

 32. Nog een andere studie vermeldt dat grafeen samenkoekt in biologische vloeistoffen en celdood veroorzaakt, weinig oplosbaar is en niet biocompatibel.
  Grafeen biedt een verklaring voor de magnetische eigenschappen die vastgesteld zijn bij gevaccineerden. Het vormt zelfs een electromagnetisch veld in en rond het hoofd van de gevaccineerde tot 180 mV, met wisselende potentialen. Via de immuuncellen wordt het grafeen na vaccinatie getransporteerd naar de hersenschors.
  Blijkbaar wordt grafeenoxide niet alleen onderzocht voor toekomstig gebruik, maar wordt het al langer gebruikt in vaccins. Zo werd het recent teruggevonden in de griepprik Vaxigrip Tetra. Merkwaardig dat de Europese Commissie reeds in 2015 grote interesse toonde voor het element. Grafeen zou bruikbaar zijn om een persoon te traceren maar hiervoor hebben we nog geen bewijzen gezien. Het is gevoelig voor externe signalen. In elk geval creëert het een elektromagnetisch veld, en het is een koud truukje om dergelijke velden te beïnvloeden via electromagnetische velden, zoals 4G en 5G. Het science-fiction gehalte van het corona circus neemt steeds concretere vormen aan.

 33. In een eerste studie waarschuwde een team van biologen, ingenieurs en materiaaldeskundigen van de Universiteit van Brown (Providence, Rhode Island, USA) dat de scherpe en zeer sterke randen van het nanopartikel makkelijk de celwand kunnen beschadigen van de longen, de huid en de immuuncellen waardoor ernstige schade kan optreden. Die randen zien er een beetje uit als een gehavend scheermesje.
  Een ander team van de Universiteit van California, USA, besloten dan grafeen kan invloed hebben op het milieu wanneer het zijn weg vindt in oppervlakte- of grondwater. Vanuit het harde grondwater kan het element zich verplaatsen naar de oppervlakte waar het veel stabieler wordt en zich onder de oppervlakte snel kan verspreiden. Daar kan het schade toebrengen aan organische materialen, planten, vissen, dieren en mensen. De voorlopige, onvolledige lijst van bijwerkingen vermeldt irritatie van de huid en de ogen, en mogelijk gevaar bij inademen of inslikken. Of het product kankerverwekkend is of de ontwikkeling kan schaden is onbekend.
  Het spreekt voor zich dat wanneer grafeen in vaccins wordt verwerkt het op grote schaal in het milieu wordt geloosd.
  Natuurlijk gaan we allen betogen tegen Co2. De rest van de chemische rommel is vrij in gebruik niet vooral in eigen lijf( een beetje sarcasme).

 34. Google eens grafeen / antenne = gelijk zoekresultaten, voorbeeld resultaat 1 https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5074596/grafeen-antenne-oogst-stroom-uit-wifisignaal
  Iedere booster prik wordt meer grafeen in het lichaam gebracht waarvan een deel in de hersenen terecht komt. Hersenen hebben hersengolven / frequenties die de gemoedstoestand bepalen, grafeen reageert op electromagnetische straling, zegt Google zelf, grafeen op afstand in de hersenen in trilling/resonantie brengen. wat zou je daarmee kunnen bewerkstelligen?

 35. Het ware gevaar van 5 G is privacy? Spijtig genoeg moet ik zeggen dat de organen vanuit de hersenen aangestuurd worden met lage frequenties. Wetenschappers weten dat maar zeggen NIKS. Voorspellingen 2021: de Franse profeet Nostradamus voorspelde een zombie-apocalyps, wereldwijde hongersnood en de dood van een grote leider die de Derde Wereldoorlog zou ontketenen, onder andere in 2021.Reeds in 2016 verscheen een artikel waarin de kwaliteiten van grafeen als adjuvans in vaccins werden in de verf gezet, bedoeld om het immuunsysteem extra te prikkelen. Dit nanodeeltje wordt ‘ingepakt’ in polyethyleenglycol (PEG – zie e-Prikje december 2020) of polyethylenimine (PEI), of beiden, om het in de cel binnen te smokkelen. Grafeen zou op die manier de dendritische cellen van het immuunsysteem stimuleren die daardoor meer cytokines (boodschapper-eiwitten) gaan produceren. Bovendien kan deze combinatie antigenen binnenloodsen in deze dendritische cellen. De combinatie grafeen-PEG/PEI wordt op die manier een ideale formule om als drager van een antigeen (vaccin) cellen te besmetten én het immuunsysteem op te hitsen. Grafeen kan zelfs zonder een ‘vervoermiddel’ Zoals PEG de cel binnendringen.
  Fantastisch toch! Of toch niet? Zoals gewoonlijk is de realiteit niet zo rooskleurig als de theorie.
  Reeds in 2013 werd een studie gepubliceerd met een waslijst van mogelijke schadelijke effecten van grafeen voor de gezondheid. Grafeen kan zich opstapelen in de cel en daar interfereren met de processen binnenin de cel, en deze verstoren. Toen reeds maakte men zich zorgen over de kans dat grafeen het immuunsysteem kan beïnvloeden, ontstekingen kan veroorzaken en zelfs kanker uitlokken.

 36. Nee, Rick, inderdaad, de Amerikanen bereiden zich voor op een invasie …;)

 37. De échte voorloper van het merkteken van het Beest (Amerika of China) …

 38. Is 5G nu schadelijk wanneer je niet gevaccineerd bent? Graag antwoord…

 39. Dit wil ik ook graag delen met de redactie van Xandernieuws en de lezers van deze site, wat ik ervan moet denken géén idee maar ik luister al jaren naar Marfooglenews, via D-life omdat Youtube gecensureerd is en D-life iets toleranter is ten aanzien van censuur.
  In de life show kunnen mensen inbellen en vele daar zijn werkend bij defensie, nu was het gesprek binnen hoogste militaire kringen dat er op 11 Augustus iets bijzonder stond te gebeuren. Géén gekke dingen in het nieuws te vinden maar via onbevestigde bronnen is vernomen dat de defensie in Amerika naar Defcon2 is gezet, hoogste staat van paraatheid die sinds de Cuba crisis niet meer voorgekomen is. Als ik de site Eindtijdnieuws zou moeten geloven is dit op 11 Augustus gebeurt, misschien broodje aap verhaal, hopelijk… Misschien serieus een heads-up !!!

  https://eindtijdnieuws.com/bevestigd-rapport-we-zijn-bij-defcon-2-groot-alarm-wees-voorbereid/

 40. 5 G is een algemene term voor een reeks frequenties waaronder VHF, UHF en daar boven.

  De hoge frequenties 20 tot 60 Ghz worden voorlopig helemaal niet gebruikt omdat ze niet of moeilijk door een vaste massa kunnen dringen. Het bereik is zeer beperkt.

  De lage wel. Sommige lage 5G UHF frequenties werden in het verleden voor analoge tv gebruikt. En dat ging om heel wat grotere vermogens dan de huidige masten voor mobiel verkeer. Analoge TV ging met honderden kilowatts de lucht in. 5 G is niet meer dan 5 tot 25 watt.

  En voordat sommige mensen weer masten in brand gaan steken wijs ik er op dat ook de hogere 5G frequenties al sinds jaar en dag door o.a. het leger en bijzondere diensten worden gebruikt.

  Er is echt geen sprake van dat enkel een frequentie uit het 5G bouqet genoeg is om een bepaalde opdracht uit te voeren of de hersenen te manipuleren. Wel veroorzaken sommige frequenties, zoals rond de 2 Ghz, trillingen in moleculen waar we b.v. in de micro golf ovens gebruik van maken.

  Grafeen als antenne is onvoldoende om kwaad te kunnen doen. Met alleen een antenne kan je niets. Je hebt een interface nodig om iets te kunnen manipuleren.

  Op dit moment is de medische wetenschap nog ver verwijderd van de kennis die nodig is om met zend energie op micro niveau de hersenen te manipuleren. En dat moet dan geen “domme” 5 G energie zijn maar intelligente electromagnetische straling met een daarin verpakte instructie.

  De medische wereld zit, vergeleken met de IT, nog in de middeleeuwen. Ze kunnen bijna niets. Dat is de waarheid. Ziekten als kanker hadden al lang genetisch aangepakt kunnen worden. Jarenlang heeft de politiek iedere vooruitgang tegengehouden. Wat we als gevolg daarvan anno 2021 nog steeds zien zijn barbaarse technieken als snijden, bestralen en mensen vol met gif spuiten.

  De massale vaccinatie dwingelandij is absurd maar staat los van 5G.

  De huidige tijd, zo las ik in een Amerikaanse krant, zal de geschiedenis in gaan als vaccinatie waanzin. Iedereen en alles wat los en vast zit moet en zal gevaccineerd worden. Dat is ziek en walgelijk.

  Het ware gevaar van vaccineren is ondermijning van het natuurlijke afweer systeem. Blijf daarom met je vaccinatie spuiten van kinderen af.

  Het ware gevaar van 5 G is privacy. De 5 G masten staan uiteindelijk zo dicht op elkaar dat niemand zich meer onopgemerkt kan bewegen. En mogelijk krijgen de mensen een ID chip die met het 5 G verhaal communiceert. Dat kan al binnen enkele jaren worden gerealiseerd.

 41. Een tekst die steeds weer terug mijn hoofd inkomt;

  Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen,
  maar wij zullen allen veranderd worden…

  Als in één moment, alsof er een schakelaar omgezet wordt !

  Bijzonder nietwaar ?

 42. Na al deze extreem allarmerende feiten wordt er in mijn (beperkte) breintje een oud liedje actief. En dat begint ongeveer zo: Vrees niet o Mijn kind want Ik waak over u. Mijn bloed kocht u vrij en bewaard u ook nu.
  Is een oud liedje. Volgens mij van Johannes de Heer. De inhoud is ook nu nog geldig. Ook voor (onwetende) gevaccineerde kinderen van God.

Comments are closed.