Deel 3 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf’

Een van de grootste misdadigers aller tijden had zijn ogen niet geloofd als hij deze wereldwijde medische experimenten met miljarden mensen had gezien, die ondanks een uitdrukkelijk verbod in de Nürnberg Code toch worden uitgevoerd.

—————————————————————————————————————————————–

‘140 van de 150 parlementariërs zijn corrupt’ – ‘Er is waarschijnlijk iets dat deze vaccins nog kan draaien’ – ‘Op afdwingen deelname aan medisch experiment zonder uitdrukkelijke instemming staat volgens internationaal recht de doodstraf’

—————————————————————————————————————————————–

(Deel 1 / Deel 2). ‘Als je alleen maar naar de mainstream media luistert en iedere dag de Volkskrant, NRC e.d. leest, dan wordt je niet geïnformeerd. De mainstream media zegt NIETS over Agenda-2030… Ons parlement heeft 150 zetels. Ik durf te zeggen dat 140 corrupt zijn. Dat zie je ook aan hun stemgedrag bij vaccinaties. Er is eenvoudig een twee derde meerderheid te bereiken voor het prikken van kinderen vanaf 12 jaar. Dat kan niet, staat zelfs in alle bijsluiters (‘vanaf 16 jaar’), en is ook nog eens een medisch experiment. Hoezo kun je kinderen van 12 jaar mee laten doen met een medisch experiment?!’

‘Maar niemand haalt die bijsluiters van de websites van Pfizer en Moderna af. Niemand!’ (Wij wel, zoals onze lezers weten. Ik heb de bijsluiter en zorginstructies van Pfizer uitgebreid besproken, en zelfs van ALLE genoemde ingrediënten tal van wetenschappelijke onderzoeken opgevraagd, inclusief de officiële EMA documenten.) Bij een doosje aspirine zit een hele bijsluiter, maar bij het vaccin zit één papiertje met de tekst ‘het is veilig en is volledig getest’. Dat is misleiding!’

Vraag uit de zaal: ‘Gezien de reacties zijn een hoop mensen in deze zaal gevaccineerd. U zegt dat die binnen 5 jaar dood zijn. Wat kunnen ze daartegen doen?’

Van Kessel: ‘Ik heb van tevoren gezegd dat ik er geen doekjes om draai. Daar hou ik niet van, en die tijd hebben we niet meer. Artsen voor Waarheid is bezig met een onderzoek naar de sera (Covid injecties). Die worden met politie bewaakt (om onafhankelijk onderzoek zo moeilijk mogelijk te maken). Maar we hebben ze. Dan moet je nog laboratoria vinden die het willen gaan doen. Er is er slechts één die dat wil.’

‘Er is waarschijnlijk iets dat deze vaccins nog kan draaien’

‘We hebben op dit moment een controlegroep van 100 vrijwilligers die allemaal zijn ingeënt, en die hebben allemaal dikke spijt. Daar komt een speciale site over. We zijn natuurlijk op zoek naar iets dat het kan tegenwerken. In Artsen voor Waarheid en Artsencollectief zitten hele knappe virologen die geen carrière meer hoeven te maken. Er is waarschijnlijk iets dat het kan draaien. Ik noem bijvoorbeeld ‘suramine’ (uit dennennaalden), dat is veelbelovend. De (gevaccineerde) mensen die nu weg zijn gelopen hebben nu niet gehoord dat er suramine is.’*

(* Let op: Dit is geen medisch advies! Ga niet zelf experimenteren met dennennaalden uit een bos. Gebruik alleen goedgekeurde supplementen in de aanbevolen doses, tenzij een erkende arts anders voorschrijft. – X.)

Maar ‘alle medicijnen en middelen die waarschijnlijk helpen, zijn door de overheid verboden. Suramine: verboden. Suramine thee? Uitverkocht. Ivermectine? Boetes van € 5000 tot € 150.000. Uitschrijven hydroxychloroquine (HCQ)? Boete! Huisarts Rob Elens in Limburg heeft al twee boetes gekregen omdat hij HCQ had voorgeschreven, een medicijn dat al meer dan 50 jaar op de markt is. Hij krijgt een boete, want het helpt, en dat mag niet.’

Die groep van 100 gevaccineerde vrijwilligers wordt iedere week gecontroleerd. ‘Wat blijkt uit hun bloed? Ruim 60% van deze mensen heeft een D-dimer waarde van tussen de 2000 en 3000. Deze waarde heeft te maken met trombose (minuscule bloedstolsels). Daar kun je natuurlijk bloedverdunners voor geven.’

‘Grafeenoxide kun je met bioresonantie tegengaan. We hebben al drie machines gekocht. Er zijn een paar rijke ondernemers die weten dat ze toch hun geld kwijtraken in de New World Order, dus die hebben die gekocht… En er wordt onderzoek gedaan’ of bioresonantie inderdaad grafeenoxide in je lichaam kan stoppen.’

Staat heeft zich helft van gezag over uw kind toegeëigend

Een vrouw uit de zaal merkt op dat ‘wij onze kinderen uit het onderwijssysteem moeten halen. We moeten voor onze kinderen gaan staan en de deur dicht houden.’ Van Kessel: ‘Ja. Dan krijg je alleen problemen met de leerplichtambtenaar.’ De advocaat heeft zelf zo’n zaak behandeld van een leerplichtambtenaar die een man en een vrouw een boete wilde geven omdat ze hun kinderen niet meer naar school wilden sturen. ‘Ik heb die ambtenaar het Blauwe Boek gegeven, en gezegd dat we aangifte tegen hem gaan doen.’

Van Kessel wijst op de in het voorjaar door de Tweede Kamer aangenomen ‘Wet Deelgezag’. ‘En die wet kennen jullie niet, maar die is er wel doorheen. Die wet zegt dat de overheid voor 50% gezag krijgt over je kind.’ Als je je daartegen verzet, bijvoorbeeld door je niet te identificeren, ‘dan ben ik bang dat er geweld wordt gebruikt.’

Een collega advocaat in de zaal neemt het woord en legt de aanwezigen uit dat ze de bal bij de leerplichtambtenaar moeten neerleggen. ‘U moet zeggen dat als hij niet kan aantonen dat hij een contract met u heeft, hij u op privé basis schade aandoet, en dat hij die schade privé moet vergoeden. Met andere woorden: komt u achter mij aan, dan kom ik achter u aan. De overheid zegt wel steeds ‘we doen het samen’, maar er is nooit een brief gestuurd met de vraag om uw handtekening’ (ter instemming).

Van Kessel: ‘In Nederland geldt de Wet Publieke Gezondheid, die met twee derde meerderheid is aangenomen. Dit is de wet waarop ALLE maatregelen worden genomen. Dat gold ook voor de avondklok. Deze wet is recentelijk nog strenger geworden. Daar valt ook de psychiatrie onder, dus als ze dadelijk zeggen ‘u bent een gevaar voor het algemene belang’, mogen ze je gewoon op komen halen en krijg je een dwangbuis om.’

Vaccinaties nog niet verplicht, ‘en dit is geen vaccin maar een medisch experiment’

Na een vraag uit het publiek over de prikbussen die naar scholen gaan, zegt Van Kessel dat die injecties voor kinderen (nog) niet verplicht zijn. ‘In januari is er een resolutie aangenomen door de (Parlementaire Vergadering van de) Raad van Europa’ (deze is echter niet bindend, zie ons artikel van 29 januari hierover). ‘Dat is de hoogste wetgevende macht in Europa. In die hele belangrijke resolutie staat dat vaccinatie NOOIT verplicht mag worden, dat het vaccinatiepaspoort nooit als ID-bewijs mag worden gebruikt, en dat de wet in die zin niet mag worden misbruikt. Je kunt een beroep doen op deze resolutie.’

‘Ze gaan injecties nog niet verplichten, zelfs niet met de Wet Publieke Gezondheid.’ Het Europese Hof besloot in april weliswaar dat ouders verplicht mogen worden hun kinderen te vaccineren (zie ons artikel hierover), ‘maar doe je het niet, dan krijg je 50 euro boete. Dat is de ontsnapping die het Hof heeft gegeven. Je kunt het afkopen. Maar juridisch is dit een gevaarlijk kantelpunt, want het Hof zegt dat je ‘in het kader van het algemene belang / de publieke gezondheid’ verplicht mag vaccineren.’

‘Dan krijg je te maken met het volgende verschil: is een Covid-19 injectie een vaccin? Dat is het niet. Het is een medisch experiment. En dan kun je stellen dat de uitspraak van het Europese Hof over een (mazelen)vaccin ging.’ De Covid-19 mRNA injecties zijn echter experimenten ‘met een proeftijd tot 1 januari 2024. Dit is dus géén vaccin, en dat is een groot verschil. Daar kun je dus een beroep op doen.’

‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf waar de doodstraf op staat’

Dan is er nog de ook op deze site al vaker besproken ‘Nürnberg Code uit 1947, onderdeel van het internationale verdrag over de mensenrechten. Deze Code is na WO-2 ingesteld vanwege dr. (Josef) Mengele, en weten allemaal wat die gedaan heeft. In deze Code staat dat geen mens zonder uitdrukkelijke toestemming verplicht kan worden gesteld mee te doen aan een medisch experiment. Maar in 196 landen wordt die toestemming niet gevraagd! Nergens ter wereld waar dit ‘vaccin’ wordt uitgerold, ook niet door de GGD in Nederland. Dat is waarom Mark Rutte en meneer de Jonge worden aangeklaagd op basis van deze Nürnberg Code.’

Ook artikel 7 van het IVBPR (Internationale Verdrag Burger- en Publieke Rechten) staat het absolute (grond)recht – waar onder geen enkele omstandigheid aan mag worden getornd, zelfs niet als de hele wereld om je heen dood neervalt – dat je mensen alleen na hun onomstotelijke instemming aan een medisch experiment mag onderwerpen. ‘Dus als je daar aan voorbij gaat, wat onze machthebbers doen, dan bega je een oorlogsmisdrijf op basis van het Verdrag van Genève. Daar staat de doodstraf op.’

‘Dus als je het formeel bekijkt, staat op iedereen die hier nu aan meewerkt, ook van het kabinet in Nederland, de doodstraf. Dat is internationaal recht en valt onder de WIM, de Wet Internationale Misdrijven, die wordt getoetst door militaire tribunalen… Maar wie gaat dit uitvoeren? Wie is machtig genoeg om dit tegen te gaan?’

‘Nederland is door Amerika bezet Duits grondgebied’

Op het scherm verschijnt vervolgens ‘Artikel 21 (van de Grondwet in 1938): Koning kan geen vreemde Kroon dragen; Regering zetelt binnen Rijksgrenzen’. Onze Grondwet is echter in 1983 aangepast, waarmee dit artikel is afgeschaft. Waarom? Een stukje historie: Op 29 mei werd Hitlers rijkscommissaris Seyss-Inquart door het parlement officieel ingezworen als de koning en de regering van Nederland (Wilhelmina en de regering waren immers naar Londen gevlucht en buiten de Rijksgrenzen).

‘Daarmee werd Nederland officieel Duits grondgebied, en niet meer bezet.’ In alle andere door de Nazi’s bezette landen gold militair recht, behalve in Nederland.’ Van Kessel ziet hierin dat Nederland en Duitsland een RESET knop hebben om alles terug te draaien, ‘en dat ga ik bepleiten voor het Hof.’ Op 4 mei 1945 ondertekende de Noord Duitse legers en de SHAEF (geallieerde commando) een wapenstilstand, waarmee Nederland officieel Amerikaans grondgebied werd. ‘En dat zijn we nog steeds. Dit is Amerika. Nederland is geen Nederland.’

Na de oorlog keerden Wilhelmina en de regering weliswaar terug, maar schreven geen parlementsverkiezingen uit, zoals de Grondwet voorschreef. Dat gebeurde pas in 1946. ‘Nederland is officieel door Amerika bezet Duits grondgebied, tot de dag van vandaag. Omdat er na de oorlog geen parlementsverkiezingen zijn uitgeschreven, zijn alle opvolgende parlementen nietig. Daarom zeg ik dat Rutte formeel geen minister-president is, maar alleen in onze perceptie, in onze wereld. Meneer Wilders – die verder het spelletje gewoon meespeelt – heeft het vaak over het ‘nepparlement’. En hij heeft gelijk; hij weet hoe het zit.’

‘Nederland en Duitsland hebben een RESET knop’

Als alle partijen het spelletje meespelen en ons land naar de ondergang helpen, ‘hoe gaan we hier dan uitkomen?’ vraagt iemand in de zaal.

Van Kessel; ‘In juridisch opzicht betekent het dat alle wetten en alle verdragen die na 8 mei 1945 door het Nederlandse parlement – dat geen parlement is – zijn ondertekend, nietig zijn, dus ook het Europese verdrag (en bijvoorbeeld de stikstof wet). ALLES. De fictie is voortgezet, maar ik zei al: Nederland en Duitsland hebben een RESET knop, en dat is dat we een nietige regering hebben, wat heel makkelijk aan te tonen is.’

Professor Tak heeft het eerder geprobeerd, maar die is daarmee gestopt omdat het zijn carrière zou kosten. ‘Nu zitten we op het punt dat het erop of eronder is. We gaan niet blij worden van ‘Build Back Better’ en de New World Order waar we in worden gedreven. Wat we eraan kunnen doen? Eén: het volk is de baas. Dit is ons grondgebied, wij zijn hier geboren. Maar we moeten wel opstaan! Anders gebeurt er niets en gaan de ‘de facto’ wetten gewoon door. Ik ga nu proberen het gerechtshof in Leeuwarden dit te laten zien.’

Binnenkort dient hij het verzoekschrift in, ‘en dan zien we wel wat er gebeurt. Misschien wordt ik wel doodgeschoten, omdat ze die Van Kessel levensgevaarlijk vinden. Maar we hebben geen andere keus. Een belangrijke vriendin van me die best ‘hoog in de boom’ zit, vroeg aan mij ‘Wat is je vrijheid je waard?” (‘Mijn leven!!’ verschijnt er in beeld.) ‘Diezelfde vraag kan ik aan iedereen in Nederland, Duitsland, Frankrijk etc. stellen. Want doe je er niets aan, dan gaat dit proces door.’

‘De RESET knop ligt bij het constitutionele hof. Dat heeft Nederland niet. In 1983 werd onder leiding van Piet Hein Donner de grondwet veranderd. In artikel 120, dat toen werd ingevoerd, staat dat de rechter de wet niet aan de Grondwet mag toetsen. Daarmee hebben ze eigenlijk alles uitgeschakeld… Gaan we onze vrijheden opgeven, of gaan we er iets aan doen?.. De mensen weten niet wat er boven hun hoofd hangt, en dat is best ernstig.’

Straks nog maar 500 miljoen tot anderhalf miljard (transhumane) mensen over?

Op een andere vraag uit het publiek waar men uiteindelijk naartoe wil, wijst hij op de Georgia Guidestones, waarop staat dat de wereldbevolking moet worden teruggebracht naar 500 miljoen. ‘In Agenda-21 staat anderhalf miljard. Bill Gates roept vanaf 2011 in zijn interviews dat hij 15% van de wereldbevolking wil reduceren. Dus zeg het maar. Iedereen die wordt ingespoten loopt een groot gevaar.’

‘Klaus Schwab, de grondlegger van deze agenda, schrijft in ‘De Vierde Industriële Revolutie’ dat hij de mens wil transformeren (transhumanisme) en wil aansluiten op de computer (A.I.). Dit is GEEN fictie. Deze techniek (nano technologie, in combinatie met 5G) is er, en gaan ze 100% doorvoeren als dit niet wordt gestopt.’

Van Kessel maakt m.i. terecht een vergelijking met Hitlers ‘Mein Kampf’ (1932). ‘Als je dat boek had gelezen, had je precies geweten wat hij van plan was. Als je het boek van Klaus Schwab leest dan weet je wat hij van plan is. En die man heeft de macht. Ik ben een optimist, en ik geloof heilig dat dit niet tot het einde wordt doorgevoerd. Maar er gaan wèl veel slachtoffers vallen, dat weet ik wel zeker.’

‘Het is simpel: ‘we the people’, wij bepalen ons lot. We zijn als vrij mens geboren, maar dat moet je dan wel pakken. Je moet dus opstaan en zeer zeker je kinderen beschermen. Je ziet dat ze steeds verder dalen met hun (vaccinatie) leeftijd, omdat ze ook de kinderen in dit systeem willen betrekken. Dat gaat gebeuren.’

Internationale Strafhof en Constitutionele Hof in België

Met 5 advocaten gaat bij 5 gerechtshoven een artikel-12 procedure worden ingediend ‘met volledig bewijs wat er aan de hand is, wat er in de sera zit, wat er in de PCR test zit, en op die schwabs die in je neus worden gestopt. Al die bewijzen gaan wij neerleggen bij de gerechtshoven in Nederland… Ik verwacht niet dat zij Mark Rutte laten arresteren. Dan krijgen wij dus een ‘niet ontvankelijk’ beschikking. Dan is de volgende stap het Internationale Strafhof in Den Haag.’

Dan wordt het ook voorgelegd aan het Constitutionele Hof in België, ‘want Nederland, België en Luxemburg zijn op dat punt eigenlijk één. Dat hof zal zich waarschijnlijk bevoegd verklaren om hier een uitspraak over te doen. Wat gaat er dan gebeuren? Stel dat we juridisch gelijk krijgen. Dan betekent dat einde oefening van deze maatschappij. Dan staan we aan de vooravond van een nieuwe samenleving, want de regering is niet legitiem.’

Dr. Reiner Fuellmich komt dan ook even ter sprake. ‘Daar staan we ook mee in contact. Als het goed is, zie ik hem dit weekend (= afgelopen weekend in Berlijn). Voor Duitsland geldt hetzelfde, al zijn daar veel meer advocaten wakker, die ook zien dat er sprake is van een niet-bestaand land, een niet legitieme regering.’

‘Wat we kunnen doen? NEE zeggen’

‘Mij wordt vaak de vraag gesteld wat je hiertegen kunt doen. Mijn antwoord is heel simpel: gebruik het magische woord NEE.’ (Dat is exact wat wij op deze site ook al ruim een jaar schrijven.) ‘Als ze zeggen, je moet dit of dat: NEE. Mondkapje? NEE. PCR-test? NEE…. Wees je bewust van de positie waarin je zit. Zorg ervoor dat het kwartje bij je valt… dat het pad waar je nu op loopt, niet het juiste is, en je dan niet aan een mooi einde komt.’

‘Wees je dus bewust, zeg NEE, en heel belangrijk: verbind je. In Nederland zijn nog heel veel andere mensen, ook politiemensen en gewezen militairen, die echt weten wat er aan de hand is, en die zich ook aan het verbinden zijn.’ In Duitsland is de bewustwording al veel verder, en daarom zijn de maatregelen daar veel strenger. ‘En daardoor zie je dat politie en leger zich tegen Merkel gaan keren. Dat zal hier ook moeten gaan gebeuren.’

(Afsluitende tekst: ‘Door een Crisis naar een Totalitaire Staat. De Moedigsten staan tegenover de Slechtsten… Velen zijn voor gegaan en werden jaren voor gek verklaard… De pers is onze grootste vijand!)

 

Xander

(1) Bitchute

Zie ook o.a.:

05-08: Deel 2 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Dit is depopulatie door verplichte vaccinaties’
04-08: Lezing advocaat Artsen voor Waarheid gaat viraal: ‘Staat is criminele organisatie, vaxxers hebben nog maximaal 5 jaar te leven’
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
27-07: Deze tekenfilm uit jaren ’30 waarschuwde al voor Nieuwe Wereld Orde via geplande pandemie en verplichte vaccinaties
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
20-07: Stichting Wij de Ouders stelt Hugo de Jonge persoonlijk aansprakelijk voor alle vaccinschade bij kinderen
18-07: Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid vaccins ( / Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000 )
17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
11-07: Dr. Zelenko, bedenker HCQ-zink protocol, noemt corona angstcrisis ‘misdaad van historische en Bijbelse omvang’
09-07: Meer dan 60% van artsen VS weigert Covid vaccin; ‘Sterfte nu hoger dan 70 vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld’
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
29-06: Professor Bhakdi: ‘Onderzoek bewijst dat 30% tot 40% gevaccineerden bloedpropjes krijgen’
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd (/ Schokkende resultaten van wetenschappelijke studie naar honderden zwangere vrouwen: Na Covid vaccinatie 82% spontane abortussen in de eerste 20 weken zwangerschap)
18-06: Professor Pierre Capel; ‘Stilte voor de storm?’, bloedklonters en ‘Zien we wat we zien’
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
05-06: Fauci Files: Coronavirus al op 11 maart 2020 intern een opzettelijk gemaakt ‘biowapen’ genoemd
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
08-04: Europees Mensenrechten Hof oordeelt dat verplichte vaccinaties legaal zijn
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
29-01: Parlementaire Vergadering Raad van Europa beslist dat vaccinaties niet verplicht en weigeraars niet gediscrimineerd mogen worden, en er geen vaccinpaspoort komt
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
19-08: Australië bijt spits af en stelt alle burgers verplichte vaccinaties in het vooruitzicht (/ Premier herhaalt: ‘Geen prik? Dan geen werk en geen school, niemand uitgezonderd’)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
05-03: Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

2019:
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

68

 1. Top artikel, zit meer waarheid in dan gemiddelde mens durft te geloven.
  Rome is de dader, dat durf ik te beamen.
  Jezus Christus is het antwoord. Vertrouw op hem.

  KJV Revelation 17:18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.
  Revelation 17:9 And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.

  Groeten, Marco
  http://www.kingjamesbible1611.nl

 2. Wet Deelgezag.

  Er wordt stellig beweert dat de overheid voor 50% gezag krijgt over de kinderen, dat is niet wat ik er over kan vinden, de 50 % gezag gaat naar 1 of 2 personen naast de ouders.
  Als dit anders is graag onderbouwen
  Ps ik ben persoonlijk voor 100% ouderlijk gezag.

  Geert Jsn

 3. Einde, wat zwak van je dat je niet op argumenten reageert, de vorige keer.
  Probeer eens met goede argumenten te komen/vooral met ware argumenten .
  Daar kan ik respect voor hebben .

 4. @Einde schreef:
  07/08/2021 om 3:27 pm
  @simon.
  “Helemaal mee eens!
  Dacht eerst ook : die van kessel slaat helemaal door.
  Maar nu komt “ Oma” daar ook nog bij !
  Want ; “ wie ben jij om je eigen mening te hebben “ zo zegt ze. Is het niet triest ?.
  Ze gelooft, en meerdere hier dat een deel van de vaccins echt is een een deel een zoutoplossing. Als je een echt vaccin krijgt ga je dood en als je een zout oplossing krijgt gebeurt er niets . En dan nog het feit dat je magnetisch wordt van het vaccin ? Hoe kom je zover om dit allemaal te geloven ?”

  Einde, nergens heb ik enig commentaar op de mening van simon, dat maak jij ervan. Leg mij eens geen woorden in de mond die ik niet heb gezegd?!!!
  Simon veronderstelt, dénkt dat Van Kessel zijn boodschap lacherig bracht..dat is simon ZIJN interpretatie, dat is ZIJN gedacht maar simon kan helemaal NIET weten OF en waarom van Kessel lacherig ZOU zijn tijdens zijn boodschap, als hij dat al zou zijn.
  Dat is enkel simon zijn PERCEPTIE, zijn waarneming maar daarom is dat helemaal niet zo of waar.
  Gesnapt of niet? Je weet toch hopelijk wel wat perceptie of waarneming betekent?
  Ik weet het, dat is niet zo gemakkelijk voor wie zich onder het gemiddelde bevindt maar als je een klein beetje moeite zou doen, dan zou het perfect logische je ook nog wel duidelijk kunnen worden….je kan het woordje perceptie ook nog googlen..

  Het gaat natuurlijk de jannekes hun petjes ver te boven dat er marketingstrategieën aan te pas zouden kunnen komen zodat big farma hun producten (vaccins welteverstaan?) kunnen slijten en de verkoop omhoog jagen maar dan heb je toch wel enig zakelijk inzicht en minstens een kritische blik nodig anders lijkt het inderdaad vergezocht en ongeloofwaardig.
  En dat schijnt bij sommigen volledig te ontbreken tot…de realiteit aan hun eigen vel komt en dan gaan ze sakkeren en jammeren.
  En degenen die het echte mRNA vaccin kregen worden niet enkel bewezen magnetisch maar ook nog luminescent…googlen maar!

 5. In 2005, toen het IHR-verdrag van kracht werd, was in Nederland het kabinet Balkenende II (2003-2006).

 6. Onderzoek dit eens nader.

  M.i.geeft het juridisch bindend IHR-verdrag uit 2005 waartoe 196 landen, dus bijna alle, zich hebben verplicht de VN via de WHO de macht tot het nemen van maatregelen zoals wij die nu meemaken onder het voorwendsel van een wereldwijde levensbedreigende gezondheidssituatie.
  In Nederland is Covid-19 daarom tot A-status ziekte verklaard, hetgeen op grond van het IHR-verdrag de genomen en nog te nemen maatregelen legitimeert.
  Het IHR-verdrag wordt zorgvuldig NIET genoemd!

  Eerder schreef ik:

  “https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations

  In 2005 ondertekenden 196 landen een “’uridisch bindend’ verdrag genaamd International Health Regulations (IHR).
  Dit verdrag geeft de WHO (VN) verregaande wereldwijde bevoegdheden.”

 7. Ik heb de lezing drie keer beluisterd.
  Heftig maar ik geloof niet elke uitspraak.
  En dat de mensen sterven binnen 5 jaar geloof ik ook niet. Maar hij juridische.
  Ik ben geen volgeling van de paus. Wel rk ingeschreven. Ik geloof zijn verhaal niet dat de paus de geheime leider is van de wereld.

 8. @simon.
  Helemaal mee eens!
  Dacht eerst ook : die van kessel slaat helemaal door.
  Maar nu komt “ Oma” daar ook nog bij !
  Want ; “ wie ben jij om je eigen mening te hebben “ zo zegt ze. Is het niet triest ?.
  Ze gelooft, en meerdere hier dat een deel van de vaccins echt is een een deel een zoutoplossing. Als je een echt vaccin krijgt ga je dood en als je een zout oplossing krijgt gebeurt er niets . En dan nog het feit dat je magnetisch wordt van het vaccin ? Hoe kom je zover om dit allemaal te geloven ?

 9. @simon schreef:
  06/08/2021 om 6:58 pm
  “bioresonantie”, toen ik dat las ben ik maar afgehaakt, ik was behoorlijk verontrust door van Kessel zijn verhaal dat binnen 5 jaar de gevaccineerden zouden overlijden, maar toen hij over bioresonantie begon dacht ik; moet ik deze man nog wel serieus nemen?
  Bovendien, als je zo’n ernstige boodschap hebt ga je niet lacherig je verhaal afsteken zoals hij deed.”

  Dus als gij denkt dat een boodschap lacherig gebracht wordt, dan zou de boodschap niet ernstig zijn? En wie ben jij?
  Je bent onbekend met het feit dat de mens uit energie bestaat? Dat alles energie is?
  Dat elk menselijk lichaam een magnetisch veld heeft dat gemeten kan worden en dus uit energie bestaat?
  Dat ziekte de onbalans is van die levensenergie en dat door bioresonantie de onbalans kan hersteld worden?
  Zonder levensenergie leeft de mens niet, zonder levensenergie groeit het gras niet en sterven bomen, planten, dieren en mensen.
  En gij spreekt dan of je Van Kessel nog wel serieus zou moeten nemen terwijl je het fundament van menselijk Leven, levensenergie, niet eens kent?
  Tjonge, jongen…daar zakt mijn broek van af…informeer jezelf eerst eens voor je met zulke beschamende onzin door onwetendheid komt aanzetten.

 10. Order uit de Chaos
  Ze hebben hebben hun doel bereikt
  Families worden uit elkaar gerukt door middel van wel of niet gevaccineerd
  Vrienden worden uit elkaar gerukt door middel van wel of niet gevaccineerd
  Buren worden uit elkaar gerukt door middel van wel of niet gevaccineerd
  Collega,s worden uit elkaar gerukt door middel van wel of niet gevaccineerd
  enzovoort……
  Wij worden tegen elkaar opgehitst totdat het uit de hand loopt.
  Please mensen laat je niet gek maken en accepteer elkaars beslissingen en mening
  Wel of niet gevaccineerd accepteer elkaar!!!!!!!!!

 11. “bioresonantie”, toen ik dat las ben ik maar afgehaakt, ik was behoorlijk verontrust door van Kessel zijn verhaal dat binnen 5 jaar de gevaccineerden zouden overlijden, maar toen hij over bioresonantie begon dacht ik; moet ik deze man nog wel serieus nemen?
  Bovendien, als je zo’n ernstige boodschap hebt ga je niet lacherig je verhaal afsteken zoals hij deed.

 12. Als je om een antwoord verlegen zit als men beweert dat de “ongevaccineerden” de schuld zijn van alles. Hier een bericht uit Israel van een insider: https://twitter.com/RanIsraeli/status/1423322271503028228
  Israel is de proeftuin van Pfizer en het gros van de bevolking is geïnjecteerd. Tevens zijn er strenge dwangmaatregelen van kracht. De huidige premier is helemaal genadeloos als hij de “ongevaccineerden” adresseert.
  Desondanks blijkt de meerderheid van de ziekenhuisopnames te bestaan uit geïnjecteerde mensen. De ratio verdwijnt onder redeloze vijandschap naar de “ongevaccineerden”.
  Ook in Nederland horen we mensen roepen dat de “wappies” opgepakt moeten worden: https://twitter.com/DevliegerErik/status/1423412886462992390/photo/1
  Mensen die kennelijk niet begrijpen wat de beginselen zijn van de democratische rechtsstaat en in hun redeloosheid en radeloosheid vijanden/zondebokken gaan aanwijzen. Om dan helemaal los te gaan, zonder verstand.

 13. Als we met hele land er tegen in gaan in welke vorm dan ook zou het iets kunnen veranderen.
  Nu zie ik het allesbehalve beter worden,
  Een weekje de stroom eraf gaat ook talloze levens kosten.
  Daarbij is bijna elk groter bedrijf in Nederland van een ander land, uiteindelijk gaan die bepalen wat in Nederland verplicht word.
  Bedrijven zoal Google,lidle veel fabrieken verplichten een vaccin.
  Het grootste deel van Nederland is al klaar ,groep die het niet wil word steeds kleiner.
  Zelfs een zwerver komt aan de beurt.
  Je laatste geld omzetten in materiaal kan iets uitstel iets verzetten.

 14. Xander, klasse die 3 artikelen, veel respect.
  Mensen, doe je ogen open en hou ze open , een heel duidelijk NEEN, NEEN

 15. @piep schreef:
  06/08/2021 om 12:36 pm
  U schreef:
  “RTL-nieuws om 13:00 h. vandaag : 7 oudjes zijn overleden NA vaccinatie door de “Colombiaanse” variante van de “covid-virus …

  Nà vaccinatie !!! Dàt zegt alles !!!”

  Voor de propaganda machine maakt dit niets uit. Want ze zijn gestorven NA vaccinatie en dus niet DOOR vaccinatie. Het is een kwestie van spelen met woorden. Heel frustrerend, maar bittere realiteit.

 16. @ amo: 1:51 am. Inderdaad weet Dhr. Rutte (VVD) er alles vanaf. Hij is ook altijd aanwezig bij de schimmige Bilderbergclan. En ook dat zegt mij genoeg. Deze man heeft duidelijk een dubbele agenda. Trouwens we krijgen nog 1000 Euro van hem….o wacht, daar heeft hij ook geen herinnering meer aan.

 17. @ ‘Vera Verhagen’

  Welke lange armen heeft de inmiddels grotendeels door Bill Gates gefinancierde WHO door middel van het IHR-verdrag?

  Is d.m.v. het IHR-verdrag in maart 2020 overal de wet opzij gezet?

  https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations

  In 2005 ondertekenden 196 landen (waaronder Nederland) een >juridisch bindend< verdrag genaamd International Health Regulations (IHR).
  Dit verdrag geeft de WHO (VN) verregaande wereldwijde bevoegdheden.

  Doelt jurist Kessels mede hierop?

 18. @Wachter. Nou ja, er komen natuurlijk wel informatieve berichten binnen via die pers. Dus helemaal links laten liggen is ook geen optie.
  Wat ook vreemd is: Over de hele wereld praten regeringsleiders over ‘Build Back Better’ als een unieke kans, gegeven door corona. Ze brengen állemaal het verband tussen Covid19 en het nieuwe normaal.
  Maar onze premier doet alsof hij nooit gehoord heeft van ‘Build Back Better’, terwijl hij in een brief aan Schwab, deze WEF oprichter bedankt voor zijn inzichten aangaande een ‘Build Back Better’, dat gaat zorgen voor een “betere” toekomst.
  Hier stopt voor mij echt het voordeel van de twijfel dat ik de premier nog wel wilde geven.
  De premier weet ALLES van het plan ‘Build Back Better’, maar doet in het parlement alsof dit een rare complottheorie is waar FvD mee komt aanzetten. Deze premier weet alles van die plannen, maar speelt in het parlement de gekke Henkie. Dit is toch echt het definitieve einde van zijn geloofwaardigheid.
  Ook hier geldt: genoeg is genoeg.

 19. Weer een alarmverhaal onderuit gehaald: https://twitter.com/mariannezw/status/1423375864830603265
  De man schrijft voor Elsevier en de Volkskrant o.a.
  De rijen ambulances in Londen, die zouden aantonen hoe alles dramatisch uit de hand liep (zulke rijen bestonden er overigens ook tijdens eerdere griepgolven). Daar kunnen nu de nodige kanttekeningen bij worden geplaatst. Iedere patiënt werd b.v. standaard getest en werd een een ‘coronageval’, terwijl de patiënt voor een andere ziekte naar het ziekenhuis moest.
  Zoveelste voorbeeld van het manipuleren van de cijfers, bedoeld om de mensen in een paniekmodus te houden. En de reguliere pers doet daar kritiekloos aan mee.
  Dit heeft als gevolg dat ik die media niet meer geloof en ook niet meer kan horen over corona.
  Maar ook niet meer als ze alarmistisch gaan doen over ‘racisme’, ‘seksisme’, ‘gender’ en ander gezeur. Alarmisme dat, nuchter gezien, duidelijk nergens over gaat; de hype om de hype.
  En ik zal niet de enige zijn die geen zin meer heeft in die dagelijkse agitprop.

 20. IJslandse epidemioloog (voorstander van een strikte controle) moet erkennen dat de injecties niet hebben geleid tot groepsimmuniteit. Al die hoogmoedige wetenschappers die denken dat ze de rondgang van een virus kunnen reguleren alsof ze in oorlog zijn. Het is verbijsterend.
  Maar nu snappen ze er niks van.
  https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-chief-epidemiologist/
  Desondanks gaat IJsland domweg verder met het mislukte beleid. Die totalitaire macht over mensen schijnt verslavend te werken.

 21. @Vera Verhagen schreef:
  05/08/2021 om 9:35 pm
  “De wet deelgezag wordt door van Kessel aangehaald als zou de overheid hiermee 50% van het gezag over het krijgen. Dit is onjuist. De wet deelgezag is in het leven geroepen om ook andere personen met wie het kind in de opvoeding te maken krijgt, zoals een stiefouder, in de gelegenheid te stellen belangrijke besluiten over het kind te nemen of gegevens over het kind te kunnen opvragen bij de huisarts e.d. Deelgezag wordt overigens alleen verkregen met instemming van de ouders of andere gezag hebbenden. Nogal slordig van van Kessel om de wet zelf er niet op na te lezen maar alleen af te gaan op een verkeerde interpretatie ervan. Dat maakt de rest van zijn verhaal er niet betrouwbaarder op.”

  Wakkere mensen begrijpen meteen machtsmisbruik en doorzien rookgordijnen.
  Natuurlijk werd de wet deelgezag enkel in het leven geroepen om ook gezag te geven aan stiefouders, bij co-ouderschap…alles voor het welzijn van het kind, nietwaar?
  Natuurlijk zullen de ouders instemmen met deelgezag om samen beslissingen te kunnen nemen over/voor het kind, echter de kleine letterkes vermelden dan terloops dat dan ook de overheid wat in de pap te brokken krijgt.
  Er zijn valse voorwendselen en misleidingen genoeg om juridische leken op het verkeerde been te kunnen zetten om het ware doel te verdoezelen.
  Maar het zijn telkens de adders in het gras waarvoor je je moet hoeden en die giftige serpenten verbergen is nu net waar de politieke psychopaten uiterst bedreven in zijn.
  Dat is net hetzelfde als de oorlog die ze voeren voor de vrede of een gifspuit/vaccinatie opdringen om niet dood te gaan.
  Een waterdichte wet laat geen ruimte voor ontelbare interpretaties door ingebouwde achterpoortjes om die wet te kunnen omzeilen en zo ongeldig te kunnen maken.
  Elke wet heeft tegenstrijdigheden voor machtsmisbruik en wie de vinger op die verborgen tegenstrijdigheid kan leggen, bestrijdt wetgevers met hun eigen wapens.
  Van Kessel ontmaskert dus enkel het machtsmisbruik door de ruimte van interpretatie te gebruiken die de wetgevers zelf bieden. Eigenlijk krijgen ze dus een koekje van eigen deeg.

  @Jean
  05/08/2021
  Best de rioolkrant hln en andere roddelbladen die fake nieuws verspreiden volledig mijden, die zaaien enkel angst, twijfel en verwarring. Maw: terreur.
  Ik kijk al geen fake tv-journaal meer van maart 2020 en aan de waarzeggerij, die ze telkens zelf ontmaskeren, en de bagger van msm roddelkranten verlies ik geen seconde van mijn kostbare tijd meer, ze zijn het lezen niet meer waard.
  De leugenmedia hoort aan objectieve berichtgeving met feiten te doen, volgens journalistieke ethiek, moreel, gewetensvol hun informatieplicht zouden moeten vervullen waar het publiek recht op heeft – zonder leugens, eenzijdige staatspropaganda, bedrog en manipulatie door beschamende misleidingen. Deze msm leugenaars zijn geen kanaal meer om als burgers geïnformeerd te worden.

 22. Michael Levitt, iemand met een groot verstand, heeft veel kritiek op de invloed van een kleine groep epidemiologen die weigerden te luisteren naar wetenschappers uit andere vakgebieden.
  De schade die zij hebben aangericht in onvoorstelbaar, en dat voor een virus dat qua gedrag te vergelijken is met de griep.
  Levitt heeft alles heel intensief en betrokken gevolgd en bestudeerde voortdurend de cijfers: https://cassandravoices.com/science-environment/science/this-is-science-which-should-go-on-trial/
  (vertalen rechtermuisklik)
  Alleen in Zweden was men bereid rationeel te blijven handelen.
  De invloed van de cijfers van Ferguson (die veel vaker fout zat met zijn voorspellende computermodellen) is schandalig groot geweest.

 23. RTL-nieuws om 13:00 h. vandaag : 7 oudjes zijn overleden NA vaccinatie door de “Colombiaanse” variante van de “covid-virus …

  Nà vaccinatie !!! Dàt zegt alles !!!

 24. Hoelang, nog, Heer, moeten wij wachten opdat U zich wreekt, vroegen de heiligen in de Hemel aan Christus. Hij antwoordde : rust nog een beetje meer uit tot als al de anderen met het zwaard zullen zijn gedood voor Mijn getuigenis (Boek Openbaring).

  Dus, wij worden allemaal vermoord. Klaar én duidelijk, niet ?!

  Ofwel, aanbidden wij den vijand (de gevallen aarsengel) ofwel aanbidden wij God via de Christus. Punt uit.

 25. Goede artikelen, heb hele video op bitschute bekeken.

  Als oplossing om o.a. het lokale magnetisme op te heffen op de plek van de inenting, en om mogelijk een deel van de troep plaatselijk te verwijderen, wil ik verwijzen naar het oude “kopten”. Dit werd vroeger gedaan door genezers mbv van een stevig glazen kopje. Men maakte eerst een klein sneetje op de huid. Vervolgens plaatste men daar een met een kaars verhit kopje op. Door het afkoelen van de lucht werd het bloed lokaal beperkt afgetapt. Vervuild bloed werd zo afgetapt, zodat het lichaam weer zelf schoon bloed begint aan te maken. Dit kan mogelijk kort na het vaccin toegepast worden.

 26. @ Vera Verhagen

  Waarom moet u weer spijkers op laag water zoeken? Dhr. Kessel zet zich met gevaar voor eigen leven ( ja want dit is gevaarlijk om je publiekelijk uit te spreken!) voor uw en mijn toekomst in.
  Het is duidelijk dat hij hier bedoelt dat de overheid continu bezig is met de wet naar hun voorkeur aan te passen en zich daarmee steeds meer juridische grond toe-eigend om (in dit geval) met name het gezag van u over uw kinderen te kunnen ondermijnen. Doel is duidelijk: Alles en iedereen ZAL en MOET gevaccineerd worden. Ik twijfel niet aan de integriteit van dhr. Kessel. Hij heeft er nl. geen belang bij om onzin te verkopen. Neem dit ter harte!!

 27. Wel er is veel gesproken maar ik wil nu wel eens weten WANNEER zij die zaken gaan indienen.
  Met praten alleen komen we er niet. Dus wanneer is de actie????

 28. 85% van de deelnemers aan een opiniepeiling in België is voorstander om zorgpersoneel verplicht te vaccineren. Ik vind dat die deelnemers moeten aangeklaagd worden voor medeplichtigheid aan poging tot moord. Niemand, maar dan ook niemand zal mij ooit verplichten (behoor niet tot zorgpersoneel maar verplichting zal waarschijnlijk toch veralgemeend worden) een onbekende stof in mijn lichaam te laten spuiten.

 29. Er zijn weer zeven doden gevallen in een home in België. Ze waren alle gevaccineerd en ook het verzorgingspersoneel, dus het is helemaal geen garantie. Dan maken ze ons wijs dat drie van de zeven al palliatieve mensen waren. zo heb je natuurlijk altijd gelijk. Dus gevaccineerd of niet het heeft weinig zin. We willen ons leven terug, welk leven dan? Shalom

 30. Ik vraag me eerlijk gezegd af wat erger is. Over vijf jaar van de wereld zijn, of een ‘uitverkorene’ zijn en verder leven in de heersende idioterie. Mijns inziens kiezen uit twee kwaden…

 31. Hallo, een vraagje over het artikel

  Ik citeer “ Een stukje historie: Op 29 mei werd Hitlers rijkscommissaris Seyss-Inquart”

  Over welk jaar gaat dit?

 32. Die prikbussen, hoeveel belastinggeld gaat daar weer aan verspild worden, net na de nutteloze tests die weggegooid kunnen worden? Zeker als er steeds een kordon omheen komt te staan van bezorgde ouders en de ambtenaren beteuterd het hazenpad moeten kiezen.

  Vroeger werd maar liefst een hele stad als Amsterdam om dit soort fratsen onder curatele gesteld. Tegenwoordig zijn alle remmen los.

 33. Er wordt wel eens smalend gedaan over de gedachte dat “ongevaccineerden” (vaak wel gevaccineerd, maar niet met mRNA) een teken zouden moeten gaan dragen.
  Maar er zijn al bestuurders geweest die hebben gezegd dat de “ongevaccineerden” een mondkapje moeten dragen. Dan is de “ongevaccineerde” dus herkenbaar geworden aan een zichtbaar lapje stof.
  Voor de “ongevaccineerden” gelden de grondrechten kennelijk niet meer. Zó gemakkelijk vergeten mensen wat een democratische rechtsstaat betekent. En dan weigert men naar Zweden te kijken.

 34. @djookie: 8:38 pm. op 5/8. Respect voor uw prachtige reactie. Volkomen naar waarheid. Ook ik voel me inmiddels een vreemdeling, in deze wereld, maar ik leef nog slechts voor de Here Jezus, en de God van Abraham, Isaäc en Jacob.

 35. WE KUNNEN WINNEN!
  Patrick King is een trotse vader van 2, Freedom Fighter en Patriot die het opnam tegen de machtige regering in Alberta, en heeft GEWONNEN! We kunnen hier ALLEMAAL van leren, en we MOETEN dit bestrijden in elke stad, elke provincie, elke staat, elke NATIE! De strijd voor vrijheid is een wereldwijde inspanning, en WE KUNNEN WINNEN!

  https://www.bitchute.com/video/0xxajGqSjes9/

  http://www.StewPeters.tv

 36. ook een leuke : https://iconnectfx.com/view/f93eea42-32f5-eb11-9969-0050568299de
  braziliaans ziekenhuis claimt 5000 besmetten en 200 doden maar bij een inval te zien op het filmpje is het hele hospitaal leeg , zoiets zou natuurlijk alleen maar in brazil gebeuren niewaar ?
  Leve de privatisering waar geld domineert boven de patient !

  verder las ik nog ergens dat gevaccineerden gevaccineerden besmetten en de niet-gevaccineerden krijgen de schuld, man man wat een prachtig verdienmodel toch en de gevaccineerden maar boosters verstrekken en in angst houden tot ze bezwijken aan die rommel.

 37. Langzaam gaan we van complot theorie naar complot fact.

  Ben benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen.

  PS @moderator ik vindt het altijd wel vervelend dat m’n gmail icoon wordt vertoont terwijl ik ander email opgeef 😉

  Enki, het beheer heeft daar geen invloed op, u heeft zelf een avatar bij uw reacties gezet. Mod.

 38. Als je denkt dat je zonder vaccinatie langer leeft dan vijf jaar dat leef je ook in een illusie… Het systeem gaat crashen doordat de useless gevaccineerden het werk niet meer kunnen doen als ze nog leven überhaupt dan…. waar gaan de ongevaccineerde dan nog winkelen, in hun moestuin die ze nooit gehad hebben maar als utopie zo leuk klinkt. Ik denk het niet. Mensen hebben géén idee dat dit waarschijnlijk hun laatste vakantie ooit was dit jaar.
  En het gedeelte dat alsnog wakker wordt verkeerd komende jaren nog in shock, want wakker worden uit deze mindfuck gaat niet van het ene op het andere moment, die mensen heb je komende jaren ook niets aan, wakkere zombies die nog jaren nodig hebben om te revalideren… Mensen doen hier soms uitspraken dat ik me afvraag dat ze zichzelf niet allang elitair meerdere voelen over andere z.g.n. niet wakker mensen, echt om te janken ( en voor te schamen) werkelijk waar !

 39. Ik lees in HLN
  In Molenbeek is een gevaarlijke coronacocktail in de maak. Terwijl de deltavariant oprukt, is in één van de meest dichtbevolkte wijken van het land amper 34 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd.
  Ben gewoon benieuwd of het paniekzaaierij is of dat het echt mis zal gaan daar.
  Metteen ook bewijs of vaccines bedrog zijn of dat ze wel hun werk doen en op de lange termijn slechts 5 jaar te leven na vaccine , eerst was er sprake van slechts 2 jaar te leven wie weet zal het allemaal zo een vaart niet lopen en normaliseerd alles op termijn of is dat wishful thinking??

 40. Aan Vera verhagen. Verkeerde interpretatie van de wet? Van wie? Van van Kessel of van u of van de overheid? Is de overheid onbetrouwbaar of van Kessel of is uw interpretatie onjuist? Uw redenering valt met de term onbetrouwbare interpretatie.. Dan is uw redenering hier dus ook een interpretatie en geen feit.

 41. De wet deelgezag wordt door van Kessel aangehaald als zou de overheid hiermee 50% van het gezag over het krijgen. Dit is onjuist. De wet deelgezag is in het leven geroepen om ook andere personen met wie het kind in de opvoeding te maken krijgt, zoals een stiefouder, in de gelegenheid te stellen belangrijke besluiten over het kind te nemen of gegevens over het kind te kunnen opvragen bij de huisarts e.d. Deelgezag wordt overigens alleen verkregen met instemming van de ouders of andere gezag hebbenden. Nogal slordig van van Kessel om de wet zelf er niet op na te lezen maar alleen af te gaan op een verkeerde interpretatie ervan. Dat maakt de rest van zijn verhaal er niet betrouwbaarder op.

 42. https://www.covidtruths.co.uk/2021/07/reiner-fuellmich-interviews-dr-david-martin-cdc-patent-fraud/
  intervieuw dr david martin met reiner feullmich meest schokkend en onthullend intervieuw met bewijs dat covid 2 al bestond al lang voor 2020 er bestaan allerlei patenten voor van jaren voor 2020.covid 19 is slechts deel van een virus door computer gegenereerd covidvarianten kunnen niet gedefinieerd worden bestaan 40000 sequenties van deel coronavirus die niet kan geisoleerd worden zie man in Alberta Canada man die bewijs covid virus vroeg advocaten konden niet geven alle coronamaatregelen zijn geannuleerd
  alom gerespecteerde dr martin iss met drs mikovits tenpenney madej

  moet u lezen !

 43. Borgarereal,
  Wij worden binnekort gejaagd. Alles en iedereen moet geprikt worden. Veilig ben je nu alleen in Hongarije. Ook hier in Israel word het moeilijk. Volgende maand met de feesten gaat alles in lock down. Verlies mijn baan want ook waar ik werk willen ze het verplichten. Dus reken er niet op dat je het red. Ook de bijbel voorzecht het. Lees over de wederkomst. Deze word vervroegd anders zal geen vlees het overleven.

 44. Het bedrog zal uitkomen. Rat Rutte moet hangen. Het is gewoon een crimineel En met hem de hele regeringen het merendeel van de TK. Landverraders zijn het.

 45. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html?fbclid=IwAR3KMQNqEQlaSS9qd-r3Jn8HdXCrD8EelLkIezyR5Orgk-TOQJSy2MyuChI

  Als je kind naar school gaat neem deze link dan mee en zegt dat het geen vaccin is maar een gentherapie die niet eens volledig is goedgekeurt en dat je ze persoonlijk voor alle bijwerkingen ter verantwoorlijk gaat houden. Dat hun verantwoordelijk zijn voor een veilige schoolomgeving en daar hoort zo’n prikbus er zeker niet bij waarvan de schade nog niet te overzien zijn en dat een twaalfjarige misschien zelf mag kiezen voor een vaccin of niet maar dat dit duidelijk geen vaccin is maar een gentherapie die in ene testface zit en dat jij beslist voor je kinderen deze niet te nemen en als er een krasje komt op je kind dat je hen in de rechtzaak tegen zult komen.

 46. Laten we hopen dat de jeugd echt in verzet komt, want daar moeten ze t van in de toekomst van hebben!

 47. Als wij Amerikaans grondgebied zijn ,nou dan geldt het Second Amendment hier toch ook dan?

 48. Xander, Heel dapper dat je deze drie delen hebt geplaatst! Dit moet wel een hele grote doorn zijn in de ogen van de overheid, die ongetwijfeld mee leest. Heel veel van dit alles heb ik gezien en gelezen de afgelopen tijd. Ik sta er precies zo in. En dat komt mede door dat ik al jaren het door jouw gepresenteerde nieuws doorneem. Het is te verschrikkelijk voor woorden wat er gaande is. Maar we zijn gewaarschuwd door de profeten in de Bijbel. Ja, de grootste profeet Jezus Jeshoea heeft het ons zelf door Johannes verteld waar het op uit zal draaien. Deze boodschap is hard en velen willen het niet horen. Ik krijg bijv. te horen dat we ons beter kunnen focussen op de Here Jezus ipv op al deze dingen. Daar heb ik eens goed over nagedacht. Wat vreemd dat we onze bevrijding vieren, terug blikkend op de jaren ’40-’45. Blijkbaar vinden we het allemaal fijn om bevrijd te zijn. Voordat Hitler aan de macht kwam waren er mensen die verhuisden naar landen ver over zee. Er waren mensen die zeiden; het valt allemaal wel mee. Zo’n vaart zal het niet lopen. Uitroeingskampen, volle treinen, rokende schoorstenen… Het kan niet waar zijn, dat is onmogelijk. Maar het was waar. Het merendeel van de mensheid ging zo goed en zo kwaad als het ging door met z’n leven. Er waren er die in het verzet gingen en wij (allemaal denk ik) vinden ze dapper. Nu is het not done om de vergelijking te maken met de tweede wereldoorlog, een Hitler en een Mengele, met z’n experimenten op zijn gevangenen waaronder vele kinderen. Als we kijken naar Israël, Australië, VK, Canada etc dan zien we wat er aan het gebeuren is. Als we een filmpje zien van China, gemaskerde kinderen, 1,5 meter, met banden om hun hoofd die kleurtjes geven aangesloten op het net zodat de juf kan zien of een kindje wegdummelt. Het social krediet systeem is toch een afschuwelijk iets. Kijken we uit naar zo’n samenleving? Nu beginnen ze al met het framen van niet gevaccineerde mensen; zij zijn aso’s, want je doet het voor een ander. Op de alternatieve nieuwssites blijven de berichten (gefundeerd) binnen stromen dat de gevaccineerde mensen de infectiebronnen zijn vanwege hun ‘aan knop’ die niet meer uitgaat wat betreft hun immuunsystemen. PCR testen die onbetrouwbaar zijn. De cycli waar mee gerommeld wordt naar believen. De onzinnige overhaal manouvres van de overheid om toch maar de prik te nemen. De censuur die maar door gaat. De BPOC die al zoveel heeft gepubliceerd. De angsthypnose waar mensen in gehouden worden. De misdaden rijgen zich aanéén. Fantastisch dat Elke de Clerck deze advocaat gevonden heeft en dat deze man zijn schouders er onder gaat zetten. De waarheid zal aan het Licht komen. Wanneer? Zullen we het nog meemaken? Ik ben blij met de strijders van nu, mensen die beseffen dat vrijheid een groot goed is en dat dat niet vanzelf sprekend is. Jezus zegt; Mijn koninkrijk is niet van deze wereld en we worden opgeroepen om onze wapenrusting aan te trekken. We strijden tegen de machten en overheden in de hemelse gewesten die aan de touwtjes trekken. We mogen opstaan en de leugens aan het licht brengen. En boven alles mogen we de vrede en blijdschap ervaren dat we bij Jezus horen in leven en in sterven en dat dit niet ons thuis is hier, wij zijn pelgrims op doorreis!! Van harte Gods zegen voor jou Xander en aan ieder ander die dit leest, ook de spion van de overheid. Ik bid u toe dat u verlangend wordt naar de waarheid. Ook de kreet riesét (wat klinkt me dat afschuwelijk in mijn oor, dat deutsch von Klaus Schwab) gaat volkomen tenonder, Want er zal een steen van de berg komen die het beeld omverwerpt en zo zal ook het vierde rijk in gruzelementen eindigen en de steen wordt groter en groter en het Koninkrijk van Jezus Christus vangt aan; Het duizend-jarig Vrederijk. Bekeer je nu het nog kan. Kom los van het aardse bestaan……….Liefs Djookie

 49. er komt een tijd waarin zwijgen gelijk zal staan aan verraad.
  Er komt een tijd, wanneer we onze positie moeten bepalen, die nog veilig is, nog politiek, nog populair. Maar een stap die genomen moet worden omdat het geweten spreekt.

  Martin Luther King 1929-1968

 50. Uiteindelijk zou een grote uitbarsting op de Zon, die al onze electronica vernietigt, nog zo slecht niet zijn;
  Het zou misschien nog net op tijd een einde maken aan de wereldwijde massahypnose van de bevolking.
  Eens de mensen verdwaasd wakker worden uit de door de mainstream media veroorzaakte wereldwijde massahypnose, zullen velen zich misschien vragen beginnen te stellen.

 51. @Einde. Het boek van Schwab bestaat echt. Het heet: Covid 19: The Great Reset.
  Schwab legt dus duidelijk een verband tussen Covid 19 en de Grote Reset. Dit komt niet uit de duim van ‘complotdenkers’.
  En het boek gaat dus over Build Back Better, waarvan Rutte deed alsof hij daar niets van weet.
  Sky News Australia lacht om Rutte en noemt hem ‘Rutte van Marketing’. Ze geven commentaar op onze Tweede Kamer, waar Van Meijeren de premier bevraagt over dit boek:https://www.skynews.com.au/opinion/spineless-political-leaders-are-either-lying-to-the-elites-or-lying-to-us/video/1a6053e0f094d3e504763d45fc896221
  Hilarisch wel.

 52. Suramine thee -> via internet te bestellen (Jacob Hooy)
  “Dennennaaldthee is een van de krachtigste antioxidanten die de mens kent en het is een superfood. Dr. Mikovitz onthult dat je genoeg van het spike-eiwit tegengif uit dennennaaldthee kunt innemen, dat een remmend effect heeft tegen componenten van de stollingscascade en tegen de ongepaste replicatie en modificatie van RNA en DNA.” Bron: https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/06/11/dennenaald-thee-of-suramine-een-mogelijk-antidotum-voor-spike-eiwit-transmissie-van-gevaccineerden-naar-niet-gevaccineerden/

  Paardenbloemextract -> via internet verkrijgbaar
  “Paardenbloemextract en spike-eiwitten Sars-Cov-2. In deze studie hebben onderzoekers van de Duitse universiteiten van Freiburg en München in vitro aangetoond dat extracten uit het blad van de gewone paardenbloem (Taraxacum officinale) de binding/eiwitinteractie van het S1 onderdeel van het spike-proteïne met de menselijke ACE2-celoppervlakreceptor kunnen blokkeren.”Bron: https://www.vitaminevraagbaak.nl/nieuws/paardembloemextract-en-spike-eiwitten/

 53. @ Kate 05/08/2021

  https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations

  In 2005 ondertekenden 196 landen een “juridisch bindend” verdrag genaamd International Health Regulations (IHR).
  Dit verdrag geeft de WHO (VN) verregaande wereldwijde bevoegdheden.

  In de media is hierover in mijn herinnering weinig tot niets gemeld.

  Dit lijkt ten grondslag te liggen aan de wereldwijd gelijklopende coronamaatregelen.

  Ook het Global Preparedness Management Board (GPMB) met o.a. Sigrid Kaag, Anthony Fauci, Gro Harlem Bruntlandt, heeft hiermee te maken.

 54. Xander news houd vol laat je niet omkopen voor een prikkie voor 1000euro houd afstand van. deze lieden
  Het is vaak vals geld

 55. 1. Das Kapital Karl Marx
  2. Mein Kampf Adolf Hitler.
  3. Das fierten industrielle revolution Klaus Schwab
  Wat hebben we toch veel te danken aan die “herrentaal”.
  Als het om depopulatie gaat moet je toch bij die grote Duitse denkers wezen.
  Zie ook de blogs van Jan Bonte.

 56. Is het niet zo dat als er een p(l)andemie heerst, de talrijke grondwetten in de wereld opgeschort worden en de WHO (dus Billy Goat) de regie over ons krijgt? Je ziet op YT en FB veel comments erover en men zegt dan ook dat wij geen poot hebben om op te staan, omdat onze grondrechten feitelijk niet meer bestaan. Wie weet meer en kan dit ontkennen of bevestigen?

 57. Nou … duidelijk. Wij als Xandernieuws lezer zijn de uitverkorenen en behoren tot de 10 procent van de wereldbevolking die dit gaat overleven. Nog een paar jaar in een grot leven en de wereld is van ons!

 58. In wezen is het vrij simpel: inderdaad nee zeggen en nee doen. Niet meer kopen bij winkels die heulen met de gevestigde orde. Kijk eens naar initiatieven als keuzevrijbijmij.nl en deparallellesameneving op Insta. Gewoon een vrij systeem maken binnen het zich ontvouwende totalitaire systeem. Dat hebben mensen al vaker gedaan, zie Power of the Powerless van Havel.

 59. “In Artsen voor Waarheid en Artsencollectief zitten hele knappe virologen die geen carrière meer hoeven te maken.” – ik ben benieuwd hoever down the rabbit hole deze virologen zijn. 😉

Comments are closed.