WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren

Het WEF stelt overheden voor om ‘Vaccinatie SWAT teams’ te gebruiken, die bij weigeraars langs de deuren gaan om hen ‘aan te moedigen’ zich toch te laten vaccineren. Dat is nog maar één stap verwijderd van het hierboven getoonde gruwelbeeld.

—————————————————————————————————————————————–

Minister de Jonge beschuldigt weigeraars ervan ‘feitenvrij’ en ‘decadent’ te zijn, maar ontkent zelf het wetenschappelijke bewijs tegen deze experimentele genmanipulatie ‘vaccins’, en daarmee ook de ruim 23.000 vaccinatiedoden die er volgens officiële cijfers in het Westen al zijn gevallen

—————————————————————————————————————————————–

Het World Economic Forum heeft een ‘advies’ voor overheden en medische instanties gepubliceerd met een stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich tegen Covid-19 te laten vaccineren. Eerst moet de manier waarop over vaccinatie wordt gedacht en gevoeld met propaganda worden beïnvloed. Haal medici en andere ‘experts’ voor de camera’s die deze propaganda herhalen, en probeer sceptici over te halen door hen van alles te beloven, als ze zich maar laten injecteren. Uiteindelijk moet tot maximale indirecte dwang worden overgegaan, compleet met Vaccinatie SWAT teams die langs de deuren zullen gaan.

Het stappenplan is gebaseerd op het Raamwerk Hiërarchie van Gevolgen, dat stelt dat mensen eerst denken, dan voelen, en dan doen. Volgens het WEF richten beleidsmakers zich op dit moment vooral op mensen die het vaccin sowieso willen nemen, terwijl de focus op het overhalen van de twijfelaars en weigeraars zou moeten liggen.

Perceptie en narratief

Stap 1 bestaat uit het ‘vermeerderen van kennis en overwinnen van misinformatie’. Behalve via de media zouden mensen ook persoonlijk via email en telefoon moeten worden aangesproken. Uit research blijkt namelijk dat veel twijfelaars vinden dat het vaccin er veel te haastig wordt doorgedrukt, en de bijwerkingen – aangetoond vele malen hoger dan alle andere vaccins bij elkaar opgeteld – worden gebagatelliseerd.

Dat is overigens meer dan terecht, want dat is exact wat er gebeurt en wat met hard bewijs en onomstotelijke feiten bewezen kan worden. Maar daar is het WEF – noch de WHO of enige nationale overheid – niet in geïnteresseerd; het enige dat telt is perceptie, het narratief waar mensen massaal in moeten gaan geloven. Zo kan het dat mensen zich laten injecteren met stoffen die NIET officieel zijn goedgekeurd of veilig zijn bevonden, maar enkel een noodvergunning hebben. Pas in 2024 hoeft te worden aangetoond of bijvoorbeeld het AstraZeneca vaccin veilig genoeg is voor ouderen en chronisch zieken.

Half juni: Ruim 23.000 vaccinatiedoden in VS, EU en Groot Brittannië

De perceptie dat deze vaccins ‘veilig’ zijn mag natuurlijk niet in gevaar worden gebracht door bijvoorbeeld het MHRA Yellow Card schema, de Britse variant van het Amerikaanse VAERS en het Europese Eudravigilance waarmee tegenreacties en bijwerkingen worden bijgehouden. De MHRA schat overigens slechts 1% tot 10% wordt geregistreerd. Voor het VAERS is dat 1% tot 13%, en voor de EU-statistieken zal het daarom vermoedelijk niet veel hoger zijn.

In de 21e MHRA overheidsupdate stonden al bijna een miljoen mensen met milde tot zeer ernstige bijwerkingen, en 1356 vaccinatiedoden. Halverwege juni stond de teller in de VS op bijna 6000 dodelijke slachtoffers, en in de EU op bijna 16.000. Let wel: dit zijn enkel de officiële cijfers, waar dus slechts een zeer beperkt percentage in terecht komt. Bovendien worden in de VS alleen mensen geteld die in de eerste 3 dagen na vaccinatie gezondheidsproblemen krijgen. Al op de 4e dag geldt een ernstige bijwerking of sterfte als ’toeval’.

Weigeraars lastig vallen, uitsluiten en stigmatiseren als ‘wappies’

In stap 2 moeten twijfelaars en weigeraars zoveel mogelijk persoonlijk worden aangevallen. Met telefoontjes, emails en stigmatisering (zoals ‘wappies’) moeten zij zo’n gevoel van uitsluiting krijgen en zich zo schuldig gaan voelen, dat ze alsnog overstag gaan en zich laten injecteren, om er maar weer bij te horen en weer geaccepteerd te worden.

Het WEF wijst op de succesvolle propagandastrategie die in de jaren ’30 en ’40 in Canada werd gebruikt: ‘Als uw kinderen sterven door difterie, is het uw schuld want u doet geen moeite om hen ertegen te beschermen.’ Exact hetzelfde wordt nu gedaan met Covid-19. Dat zelfs de WHO heeft toegegeven dat deze experimentele gentherapie injecties niet beschermen tegen besmettingen en verspreidingen, doet overduidelijk geheel niet ter zake, noch het feit dat de vastgestelde risicoreductie van alle bekende corona vaccins slechts 0,8% tot 1,3% is (in vaccinatie topland Israël zelfs maar 0,46%).

Tijdens de zeer beperkte en overhaast uitgevoerde testfasen met mensen – normaal nemen dit soort onderzoeken vele jaren in beslag – werd enkel gekeken of gevaccineerden en ongevaccineerden ziek werden als ze werden besmet met Covid-19, en zo ja, hoe ernstig. De testpersonen werden echter niet blootgesteld aan het virus; de metingen wat er in dat geval zou gaan gebeuren werden ‘live’ met de hele bevolking gedaan, die hiermee opzettelijk tot proefkonijnen van de vaccinfabrikanten zijn gemaakt.

Vaccinatie SWAT teams

In stap 3, de ‘doen’ fase, moeten mensen zoveel mogelijk worden ‘aangemoedigd’ om zich te laten vaccineren. ‘Testen voor Toegang’ zou dan wel eens ‘Vaccineren voor Vrijheid’ kunnen gaan worden. Weigeraars zouden thuis moeten worden bezocht door officials, die hen onder grote druk gaan zetten om toch maar de spuit te nemen. Tegelijkertijd wordt hen van alles beloofd als ze dat doen, zoals gratis producten of gratis vervoer, betaald verlof of een financiële vergoeding.

In wijken en gebieden waar veel weigeraars wonen, zouden er ‘vaccinatie SWAT teams’ moeten komen, die langs de deuren gaan om mensen te intimideren en angst aan te jagen. Vooral ouderen en zwakkeren kunnen alsnog overstag gaan als geüniformeerde mannen in hun gezicht schreeuwen dat ze in levensgevaar zijn, of een gevaar vormen voor anderen, en dat ze nu echt moeten meekomen naar een speciale mobiele prikpost die voor de gelegenheid op de parkeerplaats of in het park is neergezet. ‘Alleen maar een prikje, mevrouw, dan bent u overal vanaf.’

Psychologische oorlogsvoering

Het WEF denkt dat dit de beste methoden zijn om zo snel mogelijk de samenleving te ‘heropenen’, de economie ’te herstellen,’ en ‘groepsimmuniteit’ te bereiken. Dat groepsimmuniteit op natuurlijke wijze al grotendeels het geval is, wordt genegeerd, net als het nog belangrijkere feit dat natuurlijke groepsimmuniteit vele malen robuuster en vooral blijvender is dan zogenaamde ‘vaccin immuniteit’. Dat is met de griepvaccinaties ook nog nooit gelukt, nog met enig ander vaccin voor een luchtwegvirus.

‘Het waren de tirannieke regeringen en hun ééndimensionale wetenschappelijke adviseurs die de economie hebben gesloten en vernietigd, maar dat kon niet worden gedaan zonder de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van het algemene publiek,’ zo concludeert de Daily Expose. ‘Maar kunnen we het publiek echt de schuld geven, gezien de psychologische oorlogsvoeringstactieken die door de autoriteiten op hen zijn losgelaten om ze laten meewerken? Deze psychologische oorlogsvoering triggerde een angstreactie, en kneedde hen onder het mom van ‘we doen het voor de ander’ tot offerlammetjes.’ (1)

‘Decadent’ en ‘feitenvrij’, maar voor wie geldt dat?

Precies dit soort propaganda tactieken, die rechtstreeks gekopieerd lijken van Joseph Goebbels en Reichsmarschall Göring, beveelt het WEF nu aan. En wat dan te denken van onze eigen nationale vaccinpropagandist, minister Hugo de Jonge, die deze vaccins ‘het beste wat ons kon overkomen’ noemde? In een interview past hij stap-2 uit het WEF ‘advies’ onverkort toe door vaccinweigeraars ‘decadent’ en ‘feitenvrij’ te noemen.

Niets over het ongekende aantal vaccinatieslachtoffers, die hij zelf in de officiële statistieken kan teruglezen. Niets over de almaar langer wordende rij artsen en wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, die zich met de felste bewoordingen en waarschuwingen tegen deze als ‘vaccins’ verpakte experimentele genmanipulatie injecties hebben gekeerd.

Die zouden allemaal ‘decadent’ en ‘feitenvrij’ zijn? Dat kan hij, met zijn totale gebrek aan enige wetenschappelijke achtergrond, zomaar vaststellen? Nou, mijn persoonlijke mening is dat hij steeds openlijker een medisch fascisme propageert dat nog veel verder gaat dan ‘feitenvrij’ en ‘decadent’, en veeleer zou moeten worden gekarakteriseerd als ‘leugenachtig’ en ‘misdadig’. Sommige topwetenschappers, zoals ex-VP van Pfizer dr. Mike Yeadon, noemen het zelfs een ‘massamoord’, ‘depopulatie’ en ‘injecties met gif’ wat er gedaan wordt met deze ‘vaccins’.

Maar nu het WEF aanbeveelt om met Vaccinatie SWAT teams langs de deuren te gaan, zullen enkele van de grootste fascisten in Den Haag vermoedelijk staan te popelen om dat ‘advies’ in daden te gaan omzetten, zeker nu Frankrijk serieus overweegt om vaccinaties voor 24 tot 59 jarigen verplicht te gaan stellen. Ook voor Nederland ziet het er niet goed uit, want uitgerekend de twee partijen die tot grootste voorstanders van verplichte vaccinaties – die volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid zijn – behoren, werken nu aan een regeerakkoord.

Xander

(1) Daily Expose

Zie ook o.a.:

02-07: Maakt dit 12 jarige meisje, dat ernstig gehandicapt raakte na Covid vaccinatie, mensen wakker?
29-06: Professor Bhakdi: ‘Onderzoek bewijst dat 30% tot 40% gevaccineerden bloedpropjes krijgen’
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
25-06: Brits overheidsdocument schrijft dat meeste zieken en doden tijdens derde golf in augustus gevaccineerden zullen zijn
24-06: Update EU vaccinatie statistieken: 15.472 doden en bijna 600.000 met ernstige gevolgen
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
13-06: Nu ook in VS en Groot Brittannië explosie sterfgevallen, zieken en gehandicapten na vaccinaties
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
06-06: Nature Neuroscience studie toont aan dat spike proteïne alle delen van de hersenen kan binnendringen
05-06: Fauci Files: Coronavirus al op 11 maart 2020 intern een opzettelijk gemaakt ‘biowapen’ genoemd
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
06-04: Terwijl mensen blijven sterven verandert AstraZeneca naam vaccin in Vaxzevria
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavirus massale depopulatie kunnen veroorzaken
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
08-03: Vraag het aan Amazons Alexa: ‘Bill Gates zegt dat met vaccins miljarden mensen uit te moorden zijn’
07-03: Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pfizer vaccin’
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (Pierre Capel)
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken

2020:

22-12: Wetenschapper Duitse Ethische Raad pleit voor uitsluiten vaccinweigeraar van gezondheidszorg
21-12:  Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie (/ Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
18-12: Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties actueler dan ooit23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
13-09: Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen ( / Vaccin voorstanders gebruiken verwrongen en tegenstrijdige logica om anderen te verplichten zich ook te laten inenten – ‘Maar mazelen, kinkhoest en polio zijn toch bijna verdwenen door vaccins?’)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid (/ ‘Deel Westerse elite compleet krankzinnig met hun ‘groene’ vernietiging van de economie en geplande oorlog met China en Rusland’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

91

 1. Dat heb ik vorig jaar op Facebook gezegd. Tegenwoordig wordt alles op afstand met een computer gedaan, dus het zal zo heel makkelijk zijn voor nationale en plaatselijke autoriteiten om ons af te sluiten van water, stadswarmte, internet enz.

  Gorghel schreef:
  04/07/2021 om 12:22 am
  Manipulatie is nog een mild woord. Het zou eerder kunnen uitdraaien op directe bedreiging en mishandeling. Of gewoon een eeuwig verbod je huis te verlaten. Je deuren worden verzegeld van buiten. Je zit als een rat in de val. Wil je voedsel krijgen, dan eerst vaccineren. Je waterleiding, stroom, gas, telefoon en internet kunnen worden afgesloten, evenals je bankrekening. In het kort, de overheid heeft duizend-en-een mogelijkheden om je het leven onmogelijk te maken als je niet gehoorzaamt

 2. Er zal absoluut christelijk bloed vloeien voordat de Vader de Here groen licht geeft om ons thuis te halen. Met het oog op de huidige en toekomstige problemen en conflicten in deze wereld zou een ieder willen dat Christus vóór de verdrukking komt, maar ook al moet er nog veel gebeuren, we zijn nu zo dichtbij die periode…

  maria schreef:
  04/07/2021 om 3:43 pm
  Rescue op 3.43 PM

  Christenen gaan dit niet meemaken, want zij worden voor die tijd van de Aarde gehaald
  ( opname )
  zie Openbaring 3 vers 10

 3. Nee, Bundy, dit is niet de aanvang van de eindtijd; die begon toen Christus terugkeerde naar de Vader. Maar inderdaad, de opname zál plaatsvinden. Wanneer je weet dat De Jonge gezegd heeft dat ‘we van die christenen af moeten’ kan je je gerust voelen in de zekerheid dat de Here doet wat Hij belooft.

  Bundy schreef:
  05/07/2021 om 2:32 am
  @Maria
  Ik hoop dat je je niets aantrekt van de gelovigen die niét in de opname geloven .
  Er staat ook dat dit een geheimenis is , daarom geloven zovelen dit niet .
  Wij maken nu de aanvang van de eindtijd mee , de gebeurtenissen in Openbaringen zijn zo gruwelijk dat ik niet zou willen dat mijn hond dat mee moet maken .
  En dan zal God de zijnen achterlaten ..
  Zoals Ds. Jaap Dieleman zei : Wil je vóór de tsunami van het strand af , tijdens de tsunami , of na de tsunami ?

  Beste Kate en Amo , gelieve verder te praten op het Geloofsforum, daar is een topic van Albert die zijn studie over de opname gaat presenteren, elke dag schrijft hij een nieuw deel en kan dat als uitgangspunt genomen worden om met elkaar door te praten. Mod.

 4. Juist, Albert, u heeft gelijk. De aanwijzingen zijn er, het is een kwestie van gedegen Bijbelstudie en onderwijzing door de heilige Geest.

  Albert schreef:
  05/07/2021 om 8:08 am
  @tukker.

  Ik denk dat de Bijbel wél duidelijk is over een opname vooraf aan de grote verdrukking. Zo zie ik wel 50 aanwijzingen in de Bijbel voor deze stelling, verschillende zelfs al in het OT.

 5. Je vraagt je af wat de machtigen der aarde ons willen geven met die injectie dat zij zulke dramatische en drastische stappen als propaganda en SWAT-teams willen gebruiken om ons over te halen tot het accepteren van wat geheid zal uitmonden in het teken van het beest.

 6. @doeterniettoe schreef:
  05/07/2021 om 5:57 pm
  “Aan oa Oma en Tukker vwb de harpazo (Grieks voor wegrukking, opname of rapture)

  “Een grote misleiding zou wel eens kunnen zijn je focussen op de Opname en daardoor niet meer bezig zijn met de situatie om je heen , het allemaal laten lopen , apathisch blijven op iets hopen wat misschien wel niet komt.”
  En
  “Elke topic opnieuw wordt, wat in het Geloofsforum hoort, vermengd met discussies over maatschappelijke problemen die veroorzaakt worden door MENSEN en ménselijke daden door de vrije wil, dat helemaal niet zal opgelost worden door de hoop en te bidden voor de terugkomst van JC, dat niet en nooit zal gebeuren want de mensheid moet die problemen zelf oplossen.”

  Ik haal deze uitspraken aan omdat deze critici van christenen die wel in de opname geloven, hen naïef noemen etc zich zelf niet bewust zijn van hun eigen blinde vlek.
  ….'”

  Uw bijdrage hoort op het Geloofsforum.
  Elke keer en bij elk artikel blijven verwijzen naar de bijbel om het gedrag en de (mis)daden van mensen te verklaren is, volgens mijn vrije mening, enggeestig, lang achterhaald en onzin.
  En uw vooroordeel over de vrije meningen van mensen, die uw religieuze zienswijze niet delen en die u daarom onterecht en onwetend critici van christenen noemt, kunt u best achterwege laten, iedereen heeft het recht op een eigen visie ook als die niet strookt met uw religieuze visie.
  Indien u niet bereid bent deze andere meningen te respecteren en er zelfs niet over in discussie wenst te gaan, dan beperkt u zich best door voor uzelf te spreken in een monoloog over het artikel zonder commentaar op andersdenkenden omdat hun mening die u niet aanstaat of u start een discussie voor gelijkgestemden op het Geloofsforum.

 7. Xander, 8.22 pm 5/07

  Wat betreft op ” de man spelen ” kijk dan eens naar het bericht van Anne aan mij gericht op 4 juli om 7.01 waarin ze o.a. schreef ” Maria doe niet zo naïef ”

  Je moet wel een lijn trekken, heeft zij een streepje voor of is haar bericht aan je aandacht ontsnapt ???

  Maria, het beheer wil graag met u aangesproken worden, zoals het beheer dat ook naar de gasten doet.
  Uw klacht omtrent de uitspraak van poster Anna is ongegrond en valt niet onder “op de man spelen”
  Mod.

 8. @ amo: 5:28 pm, op 5/7. Helaas is dat de realiteit amo. De leugen regeert, en veel mensen hebben de leugen meer lief dan de waarheid.

 9. @ amo: 5:04 pm, op 5/7. En het vreemde is, dat ik zowel Rutte als de Jonge, totaal niet hoor over groepsimmuniteit. Inmiddels is men weer begonnen angst aan te jagen op de msm. Ze zijn nu in het belang van onze (R) Overheid al voor aan het sorteren op nieuwe lock-downs vanaf september. De waanzin gaat door.

 10. Het is nog steeds de weg van de minste weerstand: Daar waar het kan. Een probleem dat in 2 tot 3 weken opgelost had kunnen worden, gerekend vanaf december 2019, is met opzet geëscaleerd. Het zijn er aardig wat, maar ik beperk het hier tot 2 personen: Hugo de Jonge en Jaap van Dissel vertegenwoordigen een systeem dat al eerder op TV is gedocumenteerd. Ik zou niet graag in hun schoenen willen staan!

 11. OPNAME.

  Laat ik duidelijk zijn, ik ben er niet van overtuigd dat er een opname is , ik heb daar ?? over, het zou kunnen/ het zou ook niet kunnen , m.a.w. ik weet het niet/ik twijfel.
  Mijn excuses als ik dat NU niet duidelijk verwoord heb ( een tijd geleden had ik wel op deze manier verwoord )

  Doe mij een lol, geef mijn duidelijke teksten die ZONDER twijfel de Opname bevestigen , ik ken ook teksten opnoemen
  die die richting heengaan maar ik kan ze ook vergeestelijken die teksten

  Wat ik geprobeerd heb om duidelijk te maken, is laat dit NIET je heel geestelijk leven beinvloeden, ik kan met volle overtuiging zeggen dat dat FOUT is !
  Misschien hoort dit op het Geloofsforum.

 12. Xander waarom wordt mijn bericht niet geplaatst ?

  Zie siteregels, omtrent uw gedrag en op de man spelen. Mod.

 13. Ik zal net als Mark Rutte en Hugo de Jonge,als het mij zo uit komt de Vaccinatie verplichting naast mij neer leggen.
  Bird.

 14. @Andar. U heeft moeite. Maar verder worden we van u niet wijzer, als ik zo vrij mag zijn. Waarom vermeldt u verder geen feiten omtrent uw vage vermoedens?

 15. Aan oa Oma en Tukker vwb de harpazo (Grieks voor wegrukking, opname of rapture)

  “Een grote misleiding zou wel eens kunnen zijn je focussen op de Opname en daardoor niet meer bezig zijn met de situatie om je heen , het allemaal laten lopen , apathisch blijven op iets hopen wat misschien wel niet komt.”
  En
  “Elke topic opnieuw wordt, wat in het Geloofsforum hoort, vermengd met discussies over maatschappelijke problemen die veroorzaakt worden door MENSEN en ménselijke daden door de vrije wil, dat helemaal niet zal opgelost worden door de hoop en te bidden voor de terugkomst van JC, dat niet en nooit zal gebeuren want de mensheid moet die problemen zelf oplossen.”

  Ik haal deze uitspraken aan omdat deze critici van christenen die wel in de opname geloven, hen naïef noemen etc zich zelf niet bewust zijn van hun eigen blinde vlek. Zij richten zich vooral op deze wereld, het zichtbare, zelf aan de slag moeten in plaats van het besef dat wij niet te strijden hebben tegen enkel wereldse overheden of machthebbers. Dat gaat niet lukken. Het is niet alleen het WEF, WHO, de VN of ‘de Elite’. Zij dienen geestelijke machten. Ze zijn vaak ook nog demonisch bezet. Het is niet alleen het werk van ‘slechte’ mensen (welk ander soort is er dan? Yeshua zei ‘waarom noem je mij goed? Niemand is goed, hoe weet je dat dan?). Er speelt veel meer achter de schermen.

  Christenen zijn niet blind, naïef, apathisch of afwachtend. En helemaal niet defaitistisch. Wij wéten dat er een strijd woedt in de onzienbare wereld. Als je het niet eens zíét, hoe wil je er dan tegen strijden? En hoe weet je wat je moet doen dan?

  De ellende in deze wereld wordt niet enkel veroorzaakt door ‘slechte mensen’. De hele schepping is ter dood veroordeeld door de scheiding van ‘Het Leven’ (zondeval). Dat is echter maar 1 oorzaak. De 2e is de invasie van de Wachters en hun nageslacht (nephilim, titanen, halfgoden en hun dode geesten de demonen). De 3e oorzaak ligt bij de toren van ‘de poort naar de hemel’ oftewel Babel waar de heerschappij over de 70 landen/streken op aarde is verdeeld over 70 ‘Prinsen’, geestelijke machten en heersers in de ‘lucht’ (niet waar de vogels vliegen). Dat is een gebied waar mensen, slecht of goed, niks over te vertellen hebben. Maar we merken de effecten wel.

  Dat soort ‘problemen’ kunnen gewone mensen niet zo even oplossen. Maar denk je nou dat Jezus alleen een voorbeeld was? Zijn laatste woorden waren ‘het is volbracht’. Daarna stuurde Hij de Plaatsvervanger die ons (christenen) leidt in de waarheid, ons helpt en beschermd.

  De grote verdrukking is om die mensen te straffen die vijanden zijn van God en al die ‘overheden en machten’ die uit de hemel geknikkerd zullen worden. In de bijbel staat: ‘de aarde smacht naar het openbaar worden van de ‘zonen Gods’. Dat is dezelfde term die in Genesis 6 gebruikt wordt voor die Wachters (gevallen) engelen.

  Tijdens de grote verdrukking zul je gaan zien wie er al die tijd achter de schermen aan de touwtjes hebben getrokken. Het gordijn van de Wizzard of Oz (Oz= ounce= goud) zal opzij getrokken worden. De slachting en rampen die dan plaatsvinden als ‘de Weerhouder’ er niet meer is zullen echt ‘next level’ zijn. De zondvloed als straf en zuivering van nephilim zal er niks bij zijn.

  Vlak daarvoor werd Henoch al opgenomen om hem daarvoor te bewaren. Waarom hij wel en Noach niet? Noach was zuiver in zijn gene(n)rates maar niet in zijn Wandel. Henoch wandelde met God. Net zoals opnieuw (geestelijk) geboren mensen wandelen met de Heilige Geest. Daar is niks passief of naïef aan.

  Dat is gehoorzaam en actief Leven op de Weg in Waarheid in Yeshua (Yahuwah is redding)

  Ik hoop dat je dit wat inzicht mag geven dat de opname geen gemakkelijk troostend sprookje is. Jezus gaat zijn bruid niet vlak voor de bruiloft nog eens even goed afranselen. Dat gaat totaal voorbij aan zijn aard en volbrachte werk. Zijn naam betekent redding.

 16. Anna 4/7 7.01 pm
  In grote lijnen wel met je eens ,Anna.
  De opname leer komt van de Darbisten en is in feite niet bijbels vind ik.
  De Rapture leer komt van de Vergadering van Gelovigen (Darbisten) en berust m.i.op een foute profetie.
  Maar goed, iedereen mag geloven en vinden wat zij/hij wil.
  Maar of het Bijbels is????

  DE HEERE God zal ons bewaren, de Kleine Kudde van de HEER Christus!

  Shalom!
  Joost

 17. Gideon van Meijeren vat de afgelopen 15 maanden uitstekend samen, in een “debat” (? – niemand aanwezig) in de Tweede Kamer. Mooi dat er nog iemand is met zulk helder verstand.
  Want soms denk je dat iedereen aan de drugs zit, bij al dat gebrek aan nuchtere redeneringen.
  https://www.youtube.com/watch?v=rtVTDNd5DsM
  Leven we in tijden dat de mensen de waarheid niet meer kunnen verstaan?

 18. Basisles epidemie: https://collateralglobal.org/article/mini-lecture-herd-immunity/
  Een ‘nieuw’ virus kan zich snel verspreiden, omdat het fysiek nog niet goed is voorbereid.
  Maar na enige tijd hebben steeds meer mensen immuniteit opgebouwd en kan het virus zich niet meer zo goed verspreiden. Dat heet groepsimmuniteit. Al die mensen die weerstand hebben ontwikkeld, vormen geen bronnen van besmetting meer.
  Dat hele vaccinverhaal is in feite behoorlijk overbodig voor het merendeel van de bevolking, want we hebben geen killervirus.
  Maar je ziet hoe ‘de ongevaccineerden’ (hoe gezond ze ook mogen zijn) steeds vaker als paria’s worden benaderd, want ze zouden bronnen van nieuwe besmettingen zijn. Pure laster.
  Geen wonder dat er een hevige controverse gaat ontstaan als gezonde mensen met een goed werkend immuunsysteem, worden beschouwd en behandeld als paria’s.

 19. Soms heb ik wat moeite met de bronnen, onder dit artikel bv Daily Expose. Wie is Daily Expose: The Daily Expose was set up due to a lack of alternatives to the lying mainstream media, and alternatives which report only the facts. Other alternative media sites are happy to publish articles backed up with zero or questionable evidence. Whereas the mainstream media simply refuse to publish the truth or publish half-truths, spun in a way to suit the narrative of the very authorities which are funding them through advertising fees for publishing propaganda.

  Tja, maar wie zijn het.

  Ik vind het goed dat we dingen niet voor zoete koek slikken uit de mainstream media, zeer zeker. Maar dit soort dingen dus ook niet voor zoete koek slikken wat mij betreft. Dat kan je net zo goed misleiden?

  Ik weet daarom niet wat ik hier van moet denken.

 20. @Anna schreef:
  04/07/2021 om 7:01 pm
  “Maria doe niet zo naïef.”

  En dan schrijft Anna zelf:

  “Jezus komt terug !
  JA en ik denk al heel snel.
  ( Alhoewel de zeven jaar verdrukking nog moet beginnen, maar wie weet hoe snel dit kan en zal gaan.)
  En dan : OP DAT MOMENT zullen we Hem tegemoed gaan in de lucht. En degene die gestorven zijn, zullen opstaan ens aen met de nog levenden de Heere tegemoed gaan in de lucht.
  Dan zullen we Hem zien in volle heerlijkheid en majesteit. Triomferend over de wereld om daarna te oordelen de levenden en de doden. De schapen zullen van de bokken gescheiden worden…. en geoordeeld worden… En dan…… gaat Hij als Koning regeren over de hele wereld vanuit Jeruzalem.
  Precies zoals aan zijn moeder Maria bij de aankondiging beloofd is.
  Dan zal alle aards gerommel over zijn dan zal van Sion de wet uitgaan en iedereen zal die wet gehoorzamen.
  Het oorlogstuig wordt omgesmeed tot ploegscharen en het kind zal bij het hol van de adder spelen. We ( de volkeren ) zullen jaarlijks opgaan naar Jeruzalem om daar een vette maaltijd te houden op de berg des Heeren.”

  OMG! Wie is naïef?
  Lieve Heer, hoe is het toch mogelijk dat mensen zo gemakzuchtig en dom zijn door U de last op de schouders te durven te leggen om, wat zij elkaar aandoen, te komen oplossen voor hen?
  Hun verantwoordelijkheid afschuiven, de Heer moet het maar komen oplossen, wij zullen hem wel loven en op onze knieën bidden terwijl we elkaar blijven bestrijden, veroordelen en afmaken?
  Wij hebben geen zin om in eigen boezem te kijken, mea culpa te kloppen en zelf moeite te doen om te veranderen, om het voorbeeld van JC te volgen en voor elkaar te zorgen, om te beginnen in eigen kring, zodat mededogen/liefde over de hele wereld zou kunnen uitbreiden zoals de rimpels van een steen, in een vijver gegooid.
  Zijn verrijzenis is het voorbeeld om te tonen dat na de dood het Leven verdergaat maar dat willen wij niet weten.
  Neen, wij begrijpen de voorbeelden dat JC kwam tonen niet, dat willen wij niet want wij spuwen liever op wie volgens ons gebrek aan geloof heeft in de Heer want wij weten het allemaal beter: wij zijn beter dan anderen, wij alleen zullen ten hemel stijgen, Hem tegemoet gaan in de lucht, waarna Hij in Jeruzalem zal regeren over de hele wereld….OMG
  Lieve Heer, na 2000 jaar heeft het mensdom nog niks begrepen, ze zitten als een kudde schapen, vroom biddend, te wachten om te kunnen vliegen en “opgenomen worden”, op iets dat nooit komen zal omdat ze niet begrijpen dat ze het zelf zullen moeten doen!
  Dat ieder mens zijn/haar verantwoordelijkheid dient te nemen om van de aarde een betere plaats te maken naar eigen vermogen – al is het maar door vriendelijk te zijn voor eenieder die je ontmoet – ieder mens heeft die plicht om zijn/haar steentje bij te dragen, hoe klein ook.
  Zijn we 2021 of zijn jullie blijven steken in het jaar 1 na JC??
  Hebben jullie, gelovigen, werkelijk niks geleerd van je eigen leven? De ervaringen door toeval en tegenslagen die de weg wijzen naar je persoonlijke Pad dat JC toonde om te léren, om te groeien, om bewust te worden?

  Elke topic opnieuw wordt, wat in het Geloofsforum hoort, vermengd met discussies over maatschappelijke problemen die veroorzaakt worden door MENSEN en ménselijke daden door de vrije wil, dat helemaal niet zal opgelost worden door de hoop en te bidden voor de terugkomst van JC, dat niet en nooit zal gebeuren want de mensheid moet die problemen zelf oplossen.
  Verruim je horizon en sta open voor andere zienswijzen dan enggeestig te blijven hangen in wat de kerk je wijsmaakte door een bijbel die ze zelf aanpasten om machtscontrole te krijgen en te houden over de kudde gelovige schapen.

  “En het is ook niet mijn bedoeling om het beter te weten, maar wacht niet op iets wat niet zal komen.”
  Neem je eigen raad ter harte, Anna.

 21. Het zou me niet verbazen als die Zero Covidgroepen ook vanuit de overheid worden aangestuurd (in NL het Red Team). Want zo lijken de genomen maatregelen een gebalanceerde uitkomst tussen twee extremen (volle lockdown versus geen lockdown). Zo lijken ze een redelijk compromis en zouden ze gemakkelijker door ‘het volk’ aanvaard kunnen worden.
  Want ze houden zich op die ministeries ook bezig met strategieën voor gedragsbeïnvloeding. Daar schrijven ze hele scenario’s voor in hun computerwereldjes.

 22. @tukker.

  Ik denk dat de Bijbel wél duidelijk is over een opname vooraf aan de grote verdrukking. Zo zie ik wel 50 aanwijzingen in de Bijbel voor deze stelling, verschillende zelfs al in het OT.

 23. Deze Zweedse psychiater met een lang leven in de psychiatrie, legt uit hoe opgroeien in een veilige en welvarende omgeving kan leiden tot een verkeerd idee van het leven. Hij ontvangt mensen, met klachten die men vroeger gewoon beschouwde als ‘behorend bij het leven’.
  Want het leven is geen veilige plaats en dat zouden mensen moeten beseffen.
  Hij verklaart het huidige voorzorgbeginsel waardoor overheden alles op slot gooien, als een uiting van zo’n houding waarbij mensen het contact met de natuur verloren hebben.
  Al die lockdowns zijn een absolute overreactie op een klein risico.

  De gemiddelde leeftijd in Zweden waarbij mensen sterven aan of met Covid (84), ligt zelfs hoger dan de gemiddelde leeftijd van ouderdom (82).
  Mensen die jonger zijn lopen erg weinig risico, maar het risico wordt enorm overschat door die dagelijkse cijfers van “besmettingen” en sterfgevallen. Mensen denken over het virus alsof ze een groot risico lopen (als bij ebola) en ze schijnen kennelijk 100% veiligheid van de overheid te verwachten.
  Hij noemt het fenomeen het ‘security junkie syndrome’.
  Alleen Zweden handelde rationeel en liet zich niet gek maken door een zwaar overdreven en zwaar gehyped (door de reguliere media) angstscenario.
  https://www.youtube.com/watch?v=43J7hD9I0jY
  Ik voeg toe dat we dus zelfs Zero Covid groepen hebben die het absoluut onmogelijke verwachten en willen, en daartoe zelfs oproepen tot voortdurende lockdowns. Waarmee ze het leven in feite kapot maken. Zulke verdwaasden zouden genegeerd moeten worden.

 24. @Maria
  Ik hoop dat je je niets aantrekt van de gelovigen die niét in de opname geloven .
  Er staat ook dat dit een geheimenis is , daarom geloven zovelen dit niet .
  Wij maken nu de aanvang van de eindtijd mee , de gebeurtenissen in Openbaringen zijn zo gruwelijk dat ik niet zou willen dat mijn hond dat mee moet maken .
  En dan zal God de zijnen achterlaten ..
  Zoals Ds. Jaap Dieleman zei : Wil je vóór de tsunami van het strand af , tijdens de tsunami , of na de tsunami ?

 25. Zeer goede en zeer uitgebreide uitleg!

  Als die prik erin zit, dan kan die er niet meer uit:

  https://hetanderenieuws.nl/als-die-prik-erin-zit-dan-kan-die-er-niet-meer-uit/\

  Wat wordt er behandeld in dit college:

  1. Wat is een vaccin?

  2. Wat is een mRNA-‘vaccin’?

  3. Experimentele ‘vaccins’

  4. Bijwerkingen

  5. Als die prik erin zit, dan kan die er niet meer uit – aan u de keuze

  Weet u waar u aan begint? Geen ‘conspiracy theory’, maar oprechte vragen die een eerlijk en wetenschappelijk antwoord nodig hebben. Geen PR verhaal. Vragen waar onze overheid antwoorden op zou moeten krijgen voordat we verder gaan met dit medisch experiment.

 26. Maria en anderen die een Opname verwachten.

  Sorry, zo wie zo is de Bijbel daar niet duidelijk in , Op. 3 : 10 kun je ook anders uitleggen n.l dat de Here God je door deze moeilijke periode heen zal leiden als je je aan Hem vastklemt .
  ( Dat zei ik de vorige keer ook, toen reageerde je niet, ben je niet bereid om een andere mening aan te horen ?? )
  Een grote misleiding zou wel eens kunnen zijn je focussen op de Opname en daardoor niet meer bezig zijn met de situatie om je heen , het allemaal laten lopen , apathisch blijven op iets hopen wat misschien wel niet komt.
  Ik heb pas geleden gelezen dat Rothschild ( ja , van het WEF ) de opname dit met de kerken bedacht heeft om zo de christenheid te misleiden/in slaap te sussen.
  Ik kan niet bepalen of het klopt maar het zou aannemelijk zijn , jouw redenatie was een tijd geleden, dacht ik , het kan nog niet de eindtijd zijn want het merkteken van het beest is er nog niet/de Opname is nog niet geweest.

  Maria en anderen , laat je niet misleiden !!!

 27. Maria doe niet zo naïef.
  We zitten er al midden in.
  Dit zijn de voorboden van wat komen gaat spelde prikjes, kijk ook eens naar de vele natuurrampen die momenteel gebeuren. Lees Openbaringen ook eens goed. !
  Laat je niets op de mouw spelden.
  En wacht niet op dingen die nooit komen.
  Ik begrijp dat je daar naar uitziet en er van overtuigt bent, maar Maria vergis je jezelf niet???
  Lees je Bijbel een goed.
  Kijk eens naar de historie.
  Pas na WO 2 hoor je zulke wonderlijke verhalen, over de opname, ‘t zou wel fijn zijn lekker weg van hier geen verantwoordelijkheid meer hoeven nemen.
  God heeft geen voorkeursbehandeling voor sommige mensen, God geeft vrijspraak van zonden, als je in Zijn Zoon geloofd.
  Maar daarom geen opname , weg van hier, nee als Jezus zelf hier op aarde de drinkbeker tot het laatste toe leeg moet drinken moeten wij ons niet inprenten dat wij dat niet hoeven.
  Zeker er is voor ons een andere weg dan Zijn eigen geschapen volk de Joden, maar wij zullen niet als het moeilijk wordt opgenomen worden, nee er zullen er ook velen die de Jeere Jezus kennen , omkomen, omdat ze standvastig zullen zijn. En niet mee zullen doen met het teken van het beest. Maar dan zal je ziel bij de Heere Jezus in de hemel zijn., tot zijn wederkomst en dan zal de ziel weer verenigd worden met het lichaam en krijgen wij ons opstandings lichaam..

  Jezus bid zelfs tot zijn Vader of Hij, de Vader, ons bewaren wil voor deze verdrukkingen die komen gaan.
  Hij zegt er zelfs nadrukkelijk bij ik bid niet dat u ze wegneemt, ❗️maar bewaren zal voor de bozen!
  Jezus komt terug !
  JA en ik denk al heel snel.
  ( Alhoewel de zeven jaar verdrukking nog moet beginnen, maar wie weet hoe snel dit kan en zal gaan.)
  En dan : OP DAT MOMENT zullen we Hem tegemoed gaan in de lucht. En degene die gestorven zijn, zullen opstaan ens aen met de nog levenden de Heere tegemoed gaan in de lucht.
  Dan zullen we Hem zien in volle heerlijkheid en majesteit. Triomferend over de wereld om daarna te oordelen de levenden en de doden. De schapen zullen van de bokken gescheiden worden…. en geoordeeld worden… En dan…… gaat Hij als Koning regeren over de hele wereld vanuit Jeruzalem.
  Precies zoals aan zijn moeder Maria bij de aankondiging beloofd is.
  Dan zal alle aards gerommel over zijn dan zal van Sion de wet uitgaan en iedereen zal die wet gehoorzamen.
  Het oorlogstuig wordt omgesmeed tot ploegscharen en het kind zal bij het hol van de adder spelen. We ( de volkeren ) zullen jaarlijks opgaan naar Jeruzalem om daar een vette maaltijd te houden op de berg des Heeren.

  Maria we hebben het hier al eerder over gehad, en zie het niet als een aanval maar pas op laat je niet meeslepen door fabels. Ga eens in discussie hierover met je voorganger, en eventueel anderen.
  En het is ook niet mijn bedoeling om het beter te weten, maar wacht niet op iets wat niet zal komen.
  Ik zeg tegen ieder die hier belangstelling voor heeft :
  Toets het zelf! !!!
  Shalom
  Anna

 28. Spyfromthesky

  Ik weet geen snars van grafeen, nu je dit uitlegt, is dit voor mij een teken temeer dat kwaadwillenden zomaar alles in je lichaam ( dit vaccin) kunnen stoppen wat ze maar willen.
  En ik begrijp dat dit grafeen ook op termijn in het lichaam werkzaam kan? ( zal ) zijn.Dus worden we ook nog manipuleerbaar met dit vaccin.?..
  Het teken van het beest komt ongemerkt snel dichterbij.
  Het is apocalyptisch wat er momenteel in de wereld gebeurt.
  Vergeet ook niet naar het midden oosten te kijken. ! Daar gebeuren de dingen ook heel snel.
  Het net sluit zich. Wij leven in eeen wel heel bijzondere tijd.
  Alhoewel ik op frontnieuws ook lees dat er steeds meer weerstand komt tegen het vaccineren.
  Met name in Amerika ( dr Peter Mc Coullough een farmaceut ) en in Duitsland, de media zegt dit niet maar velen gaan hun 2 e prik al niet meer halen.
  De Nederlanders willen graag op vakantie, ( ongelooflijk dat je daar levenslang je gezondheid voor opoffert) en we hebben een minister die zijn vaccin commercials “ vrolijk “ rondstrooit. ( dansen met Janssen ) heb je hem gezien ? Walgelijk!
  Dit alles terwijl de complicaties en overlijdensgevallen zich op stapelen.
  Wat de toekomst ook zal brengen: mij geleid des Heeren hand. ( en ik geloof dat ik ons mag zeggen )
  Grt Anna

 29. @ Maria: 3:43 pm. Daar sta ik ook zo in. Tenminste als ik 1 Cor. 15: 51 lees, dan kan het niet anders of er is sprake van de Opname van de Gemeente van Jezus Christus, onze Heer.

 30. Als waar is dat Grafeen een ingrediënt is van één of meerdere vaccins, staat dit dan aangegeven in een bijsluiter van de gebruikte grondstoffen als onafhankelijk bron?

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafeen

  Elektrisch

  Elektrisch

  Grafeen is een halfgeleider zonder bandkloof. Dit houdt in dat de valentie en geleidende energiebanden elkaar raken op het Fermi-niveau. Dit gebeurt op zes verschillende punten gelegen op de grens van de Brillouinzone. De toestandsdichtheid op het Fermi-niveau is gelijk aan nul.[5] Hierdoor is de elektrische geleidbaarheid van intrinsiek (niet gemodificeerd) grafeen vrij laag. Deze geleidbaarheid kan echter aangepast worden door het materiaal te doteren. Dit kan door middel van adsorptie of met behulp van een elektrisch veld. De geleidbaarheid van gedoteerd grafeen is vele malen hoger dan van intrinsiek grafeen.[4] Grafeen is een van de snelste halfgeleiders: zo’n honderd keer sneller dan silicium.[10] In 2017, in 2020 bevestigd en geanalyseerd[11], hebben onderzoekers aangetoond dat grafeen zelfs kan worden gemodificeerd tot een supergeleider bij kamertemperatuur.[12]

  https://www.eoswetenschap.eu/technologie/grafeen-maakt-je-smartphone-zo-snel-als-het-licht

  Kan grafeen bewust samenwerken met smartphones?

  https://www.eoswetenschap.eu/technologie/grafeen-maakt-je-smartphone-zo-snel-als-het-licht
  Blijkbaar kan een smartphone er erg baat bij hebben,. Het is een uitstekende halfgeleider waardoor het apparaat energie-effectief wordt.

  https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/09/met-grafeen-door-het-lichaam-reizen
  Grafeen

  Grafeen is een materiaal dat bestaat uit één enkele laag koolstofatomen. Het is extreem dun, sterk en buigzaam. Daarnaast is grafeen gewild in de technische wereld omdat het elektriciteit zeer effectief geleidt. De toepassingen voor grafeen zijn uiteenlopend. ‘Grafeen is bijzonder gevoelig en kan in het lichaam reageren op zijn omgeving’, aldus Schneider. Toekomstige toepassingen in het menselijk lichaam zijn daarom onder andere biosensoren en systemen die de juiste plek aanwijzen voor het uitvoeren van een diagnose.

  Bijzonder is dus te lezen dat grafeen in het lichaam kan reageren op zijn omgeving. Ja maar, als die omgeving nou niet het beste met je voorheeft?

  Lipiden op grafeen

  Lipiden zijn vetten die onder andere terug te vinden zijn in de beschermlaag van een cel – het celmembraan. Dit membraan bestaat onder andere uit een dubbele laag lipiden. Wanneer grafeen tussen deze twee lagen geplaatst kan worden, kan het onbelemmerd op reis door het menselijk lichaam. ‘Een methode die bij kankermedicijnen ook wordt gebruikt’, licht Schneider toe. ‘We hebben een enkele laag lipiden in het laboratorium gemaakt en grafeen er bovenop geplaatst: een eerste stap in het nabootsen van een celmembraan.’

  Technologie ten goede, daar kunnen we op het algemeen niet tegen zijn. In feit lijkt heel het corona verhaal, naast de extreme versneller van verdere digitalisering, ook bedoeld als een soort wereldwijde volkstelling. Althans, zo gaat dit er zeker in Europa uit zien,. Eigenlijk een volkstelling in het herleefde Romeinse Rijk, evenals in de tijd van Jezus in het wereldrijk van Rome een volkstelling was!

  Maar er tegelijkertijd nog iets aan de hand met het Romeinse Rijk. Dat was dat er met één munt betaald werd.

  Maar de technologie gaat veel (kan) verder. Hij kan erop wijzen dat ze de mensheid van hun mensheid willen afhelpen.

  Met alle technologie lijkt het erop dat als mensen eenmaal grafeen in zich hebben dat ze gebruikt worden of ze dit willen of niet in allerlei digitale connecties.

  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/27/bliksemsnelle-computers-stapje-dichter-dankzij-grafeen-en-lasers/

  https://eindtijdnieuws.com/breaking-news-celeste-solum-over-wat-er-in-het-virus-en-het-gates-vaccin-zit-volledige-tekst/

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/microsoft-patent-aanvraag-2020-060606-koppelt-menselijk-lichaam-aan-betalingssysteem/

  Spyfromthesky

 31. Rescue op 3.43 PM

  Christenen gaan dit niet meemaken, want zij worden voor die tijd van de Aarde gehaald
  ( opname )
  zie Openbaring 3 vers 10

 32. Beste mensen, kijk eens naar de 2e (slaap) kamer tijdens het debat over plaatsen van corona op lijst A van ernstige ziekten. Gideon van Meijeren legt in zijn toespraak duidelijk uit hoe de vork aan de steel zit. Geloof het of geloof het niet, slechts PVV,FvD en BBB waren aanwezig, de rest van de 2e (slaap)kamer was niet aanwezig, ook SGP niet.
  Dat zijn dan onze “volksvertegenwoordigers”. En de minister van volksgezondheid interesseert het ook niet, hij is constant bezig met zijn telefoon, en geeft op vragen gewoon geen antwoord.
  Noemde men dat vroeger “minachting”?

 33. Freedom Fighters for Saint Germain: de academisch ongeschoolde kristallen bol kijker H. de Jonge heeft op 4 juni jongstleden schijnbaar een injectie gehad met het Pfizer spul.

  Decadent roept bij mij de associatie op met Weimar, dus ik hoop ergens wel dat dit ongeleide projectiel binnenkort verstandige mensen ook ontaard gaat noemen. Dat is dan hopelijk het definitieve einde van het CDA.

 34. Goed artikel Xander, maar mag ik vragen waarvan je deze info haalt: ‘in de VS worden alleen mensen geteld die in de eerste 3 dagen na vaccinatie gezondheidsproblemen krijgen’ ???
  Want dit wil eigenlijk zeggen dat klachten die na die 3 dagen worden gerapporteerd aan VAERS gewoon niet meer in de databank verschijnen. Lijkt me straf!

  Ik heb ondertussen gelezen dat de nieuwe Belgische pandemiewet voorstelt dat de aangifte van klachten dienen te gebeuren door bevoegdheden (arts, ziekenhuis) – er zal dan wellicht bijna niets meer gerapporteerd worden, want dit is allemaal te tijdsrovend.

  Onder en in het artikel. Mod.

 35. Doordenker schreef:
  03/07/2021 om 9:24 pm
  “Niet de politie maar de mainstream media zijn het voornaamste middel om de bevolking onder controle te houden”

  Beide gebruiken hetzelfde middel: angst. Maak een mens bang en hij denkt niet meer na. Zo maak je het volk volgzaam.

  Het is ook een onderdeel van Hegeliaanse dialektiek: benoem of creëer een probleem (pandemie), geef een draconische oplossing (lockdown) en geef daarna een compromis, een uitweg (💉 ‘vaccin’) die al vanaf het begin het doel was. These – antithese – synthese.

  Wat de media doen is dus het benoemen van het probleem, aanwakkeren van de angst, het onderdrukken van alternatieven om het denken binnen deze kaders te houden. Welke angst, waarvoor maakt eigenlijk niet uit. Al deze angstporno werkt mee voor deze agenda.

  Bewust of onbewust werkt deze site daar dus aan mee. Ik zie namelijk alleen maar op ons af stormende rampen, geheime plannen, geruchten van aanstaande oorlogen, ziektes en complotten. Het gaat mee in het wereldbeeld van de seculiere wetenschap (evolutieleer) zonder een tegenwicht te geven. Geen uitweg, geen plan, geen aanpak. Alleen maar een soort van zelfkastijdende depressiviteit, een wolk van doem en duisternis.

  Ik ben daar niet voor gered. Ik loop hier rond als blij ambassadeur van een ander Koninkrijk. Ik doe wat ik aangereikt krijg om te oefenen, om iets op te bouwen en mensen te motiveren. Mijn schuld is afgekocht en er wordt voor mij gezorgd als ik erom vraag of het nodig heb. Net deze week een vriendin van 6 maanden levensverwachting naar totaal vrij van kanker. Geloof nou maar dat Yeshua echt overwonnen heeft, Satan spartelt nog wel maar geloof hem nou niet. Laat je niet meeslepen in de leugens.

 36. Beste resque, je schreef niemand ontkomt aan de wereld van het beest..
  Ik vind dat wel een beetje kort door de bocht. dat zou betekenen dat ieder individu zich schuldig maakt of gaat maken aan verloochening van de eigen ziel. In het licht van karma en het uitwerken hiervan, denk ik dat het in dit geval eerder gaat om het -verantwoordelijkheid nemen- voor eigen keuzes en eigen daden.
  Het schijnt mode te zijn om alles op derden af te schuiven, terwijl deze tijd er a priori voor is, om de mens bewust te maken van het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen handel en wandel. De dood of het sterven an sich, hebben hierin een ondergeschikte rol.
  Aan de keuzes die nu door sommigen gemaakt worden hangt een heel duur prijskaartje..
  Mijn overweging om niet mee te doen aan deze wereldwijde gekte, is een diepgeworteld vertrouwen dat deze moeilijke levensles zorgvuldig ten einde gebracht dient te worden. En als dat betekent dat ik daarvoor het leven moet laten, dan is dat maar zo.Het sterkste geloof, is het geloof in jezelf.
  Dispereert ende versaeght niet !

 37. Het stuk is goed hoor, maar het word ook geschreven alsof het onoverkomelijk is van wat er zou gaan komen!? Auteur plus lezers snappen toch wel dat de chaos uitbreekt en het uiteindelijk tot oorlog zal leiden! Denk je dat psychopaten zoals die de jonge dan veilig zijn!?
  WELNEE! Niks is waterdicht, dus dit zeker al niet. Integendeel, het kaartenhuis begint elkaar te storten juist! Zelfs die nazischwab is al verhuist met z`n fasco-clubje vanuit Davos naar Singapore!

 38. @Ruudnim: 7:45 pm, op 3/7. En ook ik sluit mij daar bij aan. Vasthouden aan de Here Jezus, en het Woord van God. Daar komt het op neer.

 39. Ik blijf het maar zeggen. Voor mijn huis is een bouwput. In die bouwput krioelen bouwvakkers door elkaar heen. Geef niks maar ik wilde het wel weten. Dat was al vorig jaar. RIVM gemaild dat dit gebeurt. Nee niet ons vakje moet je bij de gemeente zijn. De gemeente zegt wij mogen niet handhaven op de bouwplaats. Onzin natuurlijk want het gaat om de volksgezondheid. En de gemeente dient ook te controleren of er veilig wordt gebouwd. Ik dacht effe lekker doorzieken en naar het ministerie van Hugo en kreeg een obligate reactie terug.

  Vanaf dat moment wist ik dus 100% zeker dat het fake was. Als de volksgezondheid echt gevaar liep was er ingegrepen en minstens de bouw stil gelegd. Het virus hoort niet op de A lijst. Dus trap niet in die spuit. Of doe het wel. Mij maakt het niet uit. Ik heb de bewijzen. Zwart op wit. Misschien heeft dit wel mijn leven gered – en niet van mij alleen – anders was ik mogelijk ook voor de gifspuit gevallen.

  Ondertussen hebben veel Staten in de VS alles opgenomen gegooid zoals Texas en er is niks aan de aan. Welk spelletje de jonge speelt is nog niet duidelijk maar dat die vent een crimineel is staat voor mij vast.

  Dit is geen advies de spuit niet te nemen. Ik deel het alleen maar. Overigens gisteren weer even naar het journaal gekeken. Wat een manipulatie. Als je dat eenmaal ziet sta je mond je mond open te gapen naar dat scherm. Pure hypnose. Ik volg mijn nieuws wel in de gedrukte krant. De website’s zijn ook onbetrouwbaar. Gedrukt is gedrukt en daar kan je ze later op pakken. Op hun flinterdunne website’s is wat er vandaag staat morgen weg.

 40. Ik vind niet, dat je de negatieve zever van de officiële media moet zitten herhalen! Er is andere stof genoeg om mee te komen van de alternatieve media van ons! Je moet ook de mensen hun commentaren niet zitten censureren omdat het niet strookt met uw geloofsinterpretatie, ook nooit gehoord van freedom of speech voor iedereen, niet alléén wat je zelf wil horen!

 41. Dan is de overeenkomst met DDR Duitsland nu compleet .
  Beide landen werden bestuurd door hoge vrijmetselaars .
  Beide regimes zijn communistisch en dulden geen tegenspraak .
  Op het Stasi-schooltje werd geleerd : pas op want onze tegenstanders zijn eigenwijs en arrogant . Hugo de Jonge : ” vaccin weigeraars zijn feitenvrij en decadent ”
  De oost-Duitsers konden nog naar een leuke periode na de bevrijding uitzien , wij niet want dit is het begin van de Bijbelse eindtijd .

 42. Ontstaat er in Nederland al een zwarte markt voor vervalste vaccinatiebewijzen? Liefs met QR code en registratie. In Spanje, Italie, India en Rusland schijnt men al goed bezig te zijn. Info? Of anders een hint om daar toch maar eens een begin mee te gaan maken.

 43. Manipulatie is nog een mild woord. Het zou eerder kunnen uitdraaien op directe bedreiging en mishandeling. Of gewoon een eeuwig verbod je huis te verlaten. Je deuren worden verzegeld van buiten. Je zit als een rat in de val. Wil je voedsel krijgen, dan eerst vaccineren. Je waterleiding, stroom, gas, telefoon en internet kunnen worden afgesloten, evenals je bankrekening. In het kort, de overheid heeft duizend-en-een mogelijkheden om je het leven onmogelijk te maken als je niet gehoorzaamt

 44. Ik ben de mening toegedaan dat ieder mens vrij moet zijn in zijn keuzes en voor zichzelf moet kunnen uitmaken of hij het vaccine neemd of niet en in deze samenleving trekt men inderdaad alle registers open om ons te manipuleren , de media , vroeger de kerk , het land stuurde jonge mannen als kannonvlees naar de oorlog (slacht)OFFERS
  Online staan er reeds van elke persoon allerlei gegevens over uw gezondheid , de pillen die u neemd , het bevolkingsonderzoek waar u wel of niet gevolg aan gaf , later kan men dit gebruiken om bv uw hospitalisatieverzekering te verhogen als u er al een heeft en dit is het topje van de ijsberg , ik ben niet zozeer bevreest van “de chip” maar wel voor de controlemaatschapij , ze willen een soort van robotten van ons maken , is al bezig van de tijd van Napolion en de corona crisis zal dit nog versnellen en iedereen met een smartfoon doet hier meestal onbewust aan mee , het is met al die technische snufjes dat men gemanipuleerd word beziggehouden word , gevolgd word , we moeten niet wachten op de chip het is nu reeds allemaal gaande

 45. De eerste truc is: promoot het als een schaars goed, waar je snel bij moet zijn, anders vis je achter het net. De Booking.com-methode zeg maar, ‘nog maar 1 kamer beschikbaar’. Laat ook zien, dat het mogelijk is ‘voor te dringen’, zoals Maarten van Rossem heeft laten zien. Men spreekt daar zogenaamd schande van, maar als je het doet ‘voor een ander’, dan is het een daad van altruïsme.

  Dan ga je over op de propagandafase, die je nu ziet.

  Vervolgens komt de fase, dat er weer een uitbraak is en de niet-gevaccineerden er de schuld van krijgen.

  En daarna komen inderdaad de fasen van een goed en stevig individueel gesprek en tenslotte de lijfsdwang.

  Dit hoeft overigens allemaal niet, als we ons blijven verzetten. Kijk niet de kat uit de boom en wacht niet af, tot fase 5 bereikt is, want Shohreh Fashtali, een gevluchte Iraanse, vertelde ons, dat je dan in de overlevingsmodus zit. Dan ben je bezig met hoe je aan je primaire levensbehoeften komt.

 46. @G van Peet schreef:
  03/07/2021 om 7:41 pm,
  “Nu een brief van RIVM ontvangen.”
  Ja, ik heb hem ook ontvangen, van de rijks overheid. En de vragenlijst er bij.
  Vraag 13: Heeft U last van stollingsstoornis.
  En dat is allemaal om zich vrij te pleiten als er één vraag met ja beantwoordt wordt. Als je ernstige bijwerkingen krijgt kunnen ze zeggen dat het daar van komt.
  Nee en nog eens NEE, ik neem die gifspuit niet.

 47. ik heb al dagen gezocht met welk fake vaccin de elite dan word geïnjecteerd maar niets gevonden.
  (een lijst zou mooi zijn van de top die een vaccin weigeren)
  iemand een idee hieromtrend?

 48. Niet de politie maar de mainstream media zijn het voornaamste middel om de bevolking onder controle te houden

 49. “Ze” gaan hun gang maar!
  Ze mogen hun propaganda spuien zoveel ze willen en met hun mooie praatjes en trucs. Ik houd mijn poot stijf!

  (En de waaghals die mij met onder fysieke dwang wil inspuiten krijgt te maken met een onvoorstelbare hoeveelheid geweld…)

 50. @ Sandra Reijers schreef:
  03/07/2021 om 4:34 pm
  Als ze mij lastig vallen heb ik bijstand nodig, alleen sta ik niet sterk in me schoenen en ben gevoelig voor intimidatie.

  Beste Sandra misschien helpt het in je omgeving naar geestverwanten te zoeken en hen te vragen je bij te staan als de vacciNAZIES aan je deur zouden komen? Voorlopig ben je echt niet verplicht zelfs maar de deur voor ze open te doen. Laat je niet intimideren, niemand heeft het recht om zelfs je maar een haar te krenken.
  Het helpt ook goede sites te bezoeken zoals deze, of de site van vaccinwaarheid of E.J. Bron. En als je een gelovige Christin bent heb je de Heer ( denk ook aan 2 Kon 6: 17 !)

 51. Maandenlang werd erover gesproken: Team Trump zou bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen sociale media-platform. Dit natuurlijk omdat Donald Trump én andere conservatieven overal en nergens worden geband omdat ze er een andere mening op na durven te houden dan de linkse elites. Nou, het is inderdaad zo ver: het nieuwe platform heet GETTR en, hoewel het officieel gelanceerd wordt op 4 juli, kan je nú al een account aanmaken en meedoen aan het gesprek!

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/07/een-overwinning-voor-de-vrijheid-team-trump-lanceert-nieuw-sociale-media-platform-gettr/

  Dit is niets meer of minder dan een overwinning voor de vrijheid, en dan specifieker voor de vrijheid van meningsuiting. Team Trump heeft namelijk een mooi nieuw platform gecreëerd. Het lijkt heel erg op Twitter, wat niet zo gek is aangezien dat Donald Trumps favoriete platform was tot hij daar geband werd, en het werkt heel goed.

  Maandenlang werd erover gesproken: Team Trump zou bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen sociale media-platform. Dit natuurlijk omdat Donald Trump én andere conservatieven overal en nergens worden geband omdat ze er een andere mening op na durven te houden dan de linkse elites. Nou, het is inderdaad zo ver: het nieuwe platform heet GETTR en, hoewel het officieel gelanceerd wordt op 4 juli, kan je nú al een account aanmaken en meedoen aan het gesprek!

  Dit is niets meer of minder dan een overwinning voor de vrijheid, en dan specifieker voor de vrijheid van meningsuiting. Team Trump heeft namelijk een mooi nieuw platform gecreëerd. Het lijkt heel erg op Twitter, wat niet zo gek is aangezien dat Donald Trumps favoriete platform was tot hij daar geband werd, en het werkt heel goed.

  Want ja, hoewel de officiële lancering plaatsvindt op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, de website is al te bereiken. Je kunt al lid worden. Je kunt de app al downloaden in Google Play en de AppStore van Apple. Én je kunt al posten.

  De website is gettr.com. De naam, GETTR, komt uit de woorden GETTING TOGETHER. De grote baas van het project is Jason Miller, Trumps belangrijkste adviseur / politieke medewerker. Tegen Fox News zegt Miller dat het de bedoeling is dat het “uiteindelijk een globaal platform wordt – niet alleen voor conservatieven in de Verenigde Staten.”

 52. Zeeuwse Babbelaar 3/7 6.39 pm
  Wat fijn dat je de Trooster ervaart. Dat is echt de goddelijke Genade die tot jou komt. De HEERE verlaat Zijn broeders en zusters niet. Hij kent de Zijnen!
  Deze genade is niet te koop of af te dwingen. Hij geeft wie Hij geven wil om niet, louter genade. De wereldlingen zullen dit niet begrijpen…
  “Want God heeft ons niet gegeven
  een geest van vreesachtigheid,
  maar van kracht en liefde en bezonnenheid” 2 Tim. 1:7.

  Laten we dan ook daaruit (gaan) leven is mijn bede!

  Shalom!
  Joost

 53. De hoofdwetenschapper van de WHO kan veroordeeld worden tot de doodstraf voor het niet goedkeuren van Ivermectine als medicijn tegen Corona!

  Volgens berichten van het Indiase nieuwsnetwerk “The Print” en de onafhankelijke wereldwijde nieuwswebsite “Healthpolicy-Watch” heeft de “India Bar Association” (IBA) op 25 mei van dit jaar aangifte gedaan tegen
  Swaminathan. De verklaring beschuldigde haar van “het starten van een valse propagandacampagne tegen ivermectine” en om “het publiek ertoe aan te zetten om het gebruik van  ivermectine te verbieden.”

  De vereniging riep zelfs op tot het gebruik van artikelen 302, 304 (paragraaf 2) en 88 van het Indiase wetboek van strafrecht die verwijzen naar moord en andere misdaden om Swaminathan te straffen. Volgens de relevante wetten zal Swaminatan, als ze wordt veroordeeld, de doodstraf of levenslange gevangenisstraf krijgen.

  https://theprint.in/india/bar-association-serves-legal-notice-to-who-chief-scientist-over-ivermectin-guidelines/676672/

  https://breakinglatest.news/world/the-chief-scientist-of-the-world-health-organization-may-face-death-penalty-charges-for-not-approving-the-use-of-ivermectin-to-treat-the-new-crownindia_sina-finance_sina-com/

 54. Prachtige tekst , rescue, er staat wel meer wijsheid en troost in de Bijbel.
  Wat ik ook zo frappant vind is dat ik las dat een Spaans instituut had ontdekt dat er grafeen in de vaccins zit. Grafeen heeft een structuur van 3 hexagrammen, dus drie keer zes.
  In openbaring wordt gerept dat er dwang zal worden uitgeoefend op rijk en arm, en vrijen en onvrijen om gemerkt te worden aan de rechterhand en voorhoofd.
  Hier wordt af en toe over gesproken op internet en dat hier het vaccin bedoeld wordt, zonder gelijk een religieuze link te maken. Nu, dan kunnen ook die drie zessen verklaard worden want dat staat daar ook.
  In diezelfde openbaring staat ook dat ‘wie volhardt tot het einde zal gered worden’, dus er gloort licht aan de horizon.
  Trouwens, weer een prachtig artikel van de schrijver van deze site, gelukkig is dat nog mogelijk.

 55. Als Jehovahs Getuigen aan de deur komen, breng ik ze altijd het evangelie: Johannes 3:16 en 36. Ook dit wordt een uitgelezen kans om mensen te wijzen op de tekenen van de eindtijd en hoe ze behouden kunnen worden.

 56. Nu een brief van RIVM ontvangen..heb twee maanden geleden de oproep van de huisarts genegeerd…ze bellen je zelfs. Nu doet het ministerie dus een tweede poging. Er zit nu een vragenlijst bij. 15 vragen over van alles. Epilepsie, bloedverdunners etc. Wat geeft het voor zin, zij die de eerste keer nee zeiden, gaan toch niet overstag. Kan lekker op vakantie zonder…met de auto.
  Wanneer houdt het op?

 57. Hoewel de Heer in Lucas 21 de grote vervolging aankondigt, zegt onderstaand gedeelte dat NIEMAND aan het gezag van dit beestsysteem ontkomt. Ik herhaal het nog een keer, met afschuw weliswaar, NIEMAND. Peppers hebben geen schijn van kans, de gehele aarde staat onder totale controle. Oplossing .? Wees getrouw tot de dood. Je zal de opstanding tot het eeuwige leven verwerven. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Halleluja. Jezus leeft.
  Openb. 13
  4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
  5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
  6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
  7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
  8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
  9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen.
  10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

 58. Dit is , Anna en misschien ook andere mensen die er zo over denken dat functioneel/proportioneel geweld misschien wel nodig is , ik denk niet dat de Here Jezus van ons vraagt dat we ons zomaar laten prikken.
  Misschien wordt het hoog tijd dat mensen gaan opstaan of is het al te laat daarvoor ?
  Er zijn langzamerhand teveel geluiden dat de vaccinaties niet kloppen

  In mijn vorige verhaal bedoel ik natuurlijk vrijwillig het merkteken van het beest nemen, excuses voor de fout.

 59. Hoe gaat deze fase verlopen, voor mensen die om medische reden absoluut niet gevacvineerd mogen worden ?/!
  Hou m’n hart vast; fig.gesprkn.
  Gelukkig is Gods Woord voor mijzelf een letterlijke Rustgever.
  Heel jammer dat velen smalend blijven reageren op deze persoonlijke ervaring.
  Dit jaar alweer acht volle jaren weduwe, maar de HEER zorgt heel goed voor me. Kom niets te kort!
  Natuurlijk blijft de leegte die manlief achterliet wel actief, maar de Trooster Helpt me iedere dag weer.
  Shalom, beste mensen.

 60. “Stap 1 bestaat uit het ‘vermeerderen van kennis en overwinnen van misinformatie’. Behalve via de media zouden mensen ook persoonlijk via email en telefoon moeten worden aangesproken.”

  Msm media heeft bewezen onbetrouwbaar te zijn en de belangrijkste fake nieuws verspreiders te zijn.
  Intussen zijn de meeste mensen er al achter dat ze hun informatie elders moeten halen want msm is een eenzijdig propaganda kanaal geworden voor de big farma en staatsterreur.
  En o, ironie, de afkeer voor msm media hebben ze zichzelf aangedaan door de meest walgelijke manipulatie, overdrijvingen, tegenstrijdigheden en zelfontmaskering van al hun bedrog en al meer dan een jaar!
  Ik garandeer dat de sukkelaar die mij persoonlijk durft aan te spreken, meteen zijne C4 vraagt, met knikkende knieën met de staart tussen de poten afdruipt en nog weigert zijn job verder uit te oefenen.

  “Als uw kinderen sterven door difterie, is het uw schuld want u doet geen moeite om hen ertegen te beschermen.”

  CORRECTIE:
  Als uw kinderen sterven door VACCINATIE, is het uw schuld want u doet geen moeite om hen ertegen te beschermen!
  De waarheid heeft ook haar rechten!

  “In stap 2 moeten twijfelaars en weigeraars zoveel mogelijk persoonlijk worden aangevallen. Met telefoontjes, emails en stigmatisering (zoals ‘wappies’) moeten zij zo’n gevoel van uitsluiting krijgen en zich zo schuldig gaan voelen, dat ze alsnog overstag gaan en zich laten injecteren, om er maar weer bij te horen en weer geaccepteerd te worden.”
  En wie gaan ze daarvoor bereid vinden?
  De laffe ratten en collaborateurs die dan de woede van de bevolking gaan trotseren met gevaar voor eigen lijf en leden?
  Ik wacht met ongeduld op deze marionetten die de volle laag zullen krijgen.
  Eindelijk kan ik dan mijn hart eens luchten…hahaha

  “Het WEF wijst op de succesvolle propagandastrategie die in de jaren ’30 en ’40 in Canada werd gebruikt..”
  Het wef vergeet dat hun strategie al gedoemd is om te mislukken want met hun overdreven propaganda hebben ze hun eigen geloofwaardigheid volledig de grond ingeboord en bij de bevolking kwaad bloed gezet.
  Mensen zijn mondiger en bewuster geworden sinds de jaren ’30/’40!
  Hun plannetjes en strategie zijn al ontmaskerd, mensen hebben geen vertrouwen meer en geloven hen niet meer door hun eigen schuld van fake nieuws en propaganda en dat kunnen ze niet meer terugdraaien.

  “In stap 3, de ‘doen’ fase, moeten mensen zoveel mogelijk worden ‘aangemoedigd’ om zich te laten vaccineren. ‘Testen voor Toegang’ zou dan wel eens ‘Vaccineren voor Vrijheid’ kunnen gaan worden.
  Weigeraars zouden thuis moeten worden bezocht door officials, die hen onder grote druk gaan zetten om toch maar de spuit te nemen. Tegelijkertijd wordt hen van alles beloofd als ze dat doen, zoals gratis producten of gratis vervoer, betaald verlof of een financiële vergoeding.”
  Zoals gezegd wacht ik met ongeduld om eens los te kunnen gaan tegen ‘(ss-)officials’.

  “In wijken en gebieden waar veel weigeraars wonen, zouden er ‘vaccinatie SWAT teams’ moeten komen, die langs de deuren gaan om mensen te intimideren en angst aan te jagen.”
  Ze zullen hier met veel meer dan 1 vaccinatie swat team moeten komen.
  Pogingen om angst aan te jagen en te intimideren werkt hier averechts: zoals een rode lap op een stier.
  ’t is maar dat ze weten wat hen te wachten staat als ze mij durven te komen lastigvallen.

  Heeft iemand de lijst van de wef leden die dit bedisselen?
  Dan kunnen we al beginnen met de energetische boemerang naar elk van hen persoonlijk terug te sturen.

 61. Op de 1 ste punt vraag ik mij af of het zo zal gaan , en ik denk niet dat er ooit plaats zal zijn voor dwang, wel voor psychische/ morele/sociale druk enorm
  Bijbel leert mij dat toch een ieder zich – vrijwillig – moet laten vaccineren.
  Ik denk wel dat wij ergens als steen moeten zijn omdat de druk immens zal worden MAAR MISSCHIEN is er toch een ommekeer mogelijk maar we MOETEN MASSAAL gaan opstaan !

 62. Je merkt bij Sky News Australia dat verbijstering is omgeslagen in woede bij de presentatoren, nu daar wéér lockdowns worden ingesteld vanwege enkele tientallen “besmettingen” (op 25 miljoen inwoners).
  De gouverneur van New South Wales heeft zelfs gezegd dat iedereen zich moet gedragen alsof hij het virus zelf heeft en alsof alle anderen het virus ook hebben. Iedereen moet bang worden voor iedereen, kennelijk. Hoe walgelijk is dat. Australië gaat steeds meer op China lijken, want alle gedrag wordt voorgeschreven en iedereen kan worden gevolgd vanwege de QR codes die gescand moeten worden bij elke ingang van een publieke voorziening.

  Alan Jones citeert prof. Ramesh Thakur:
  Vrijheid stierf aan corona.
  Ongecontroleerde medische tirannie lijkt alle westerse vrijheden te willen vernietigen. Onder het voorwendsel dat we allemaal ziek zijn, of we het weten of niet, of ziek zullen worden. We worden behandeld als potentiële ziekteverspreiders die voortdurend een bedreiging voor anderen vormen.
  Als ons gedrag wordt gedicteerd. Discussie is dood gemaakt. De politie gedraagt zich als tuig in uniform tegen gewone mensen. Alle democratische middelen die moesten verhinderen dat een overheid z’n macht misbruikt, lijken niet meer te functioneren.
  https://www.youtube.com/watch?v=7TLjDB5d3Ak

  En hier een filmpje over uiterst bruut politie optreden tegen twee winkeleigenaars in een dorpje die hun maskers niet droegen: https://www.youtube.com/watch?v=UTbhcU5nFhY
  De vrouw wordt als een hond in een hok gesmeten. Het is absoluut verbijsterend hoe Australië is veranderd.

 63. Bovenstaand artikel wordt steeds meer werkelijkheid.
  Nu de meeste Nederlanders gevaccineerd zijn, en de “weigeraars “ niet op komen dagen gaat de overheid ertoe over om te gaan “ prikken in de wijk “ kleine mobiele prik eenheden komen nu in de buurt, en zullen “ aanmanen “ om alsnog de prik te nemen.
  Onder het mom van werkgevers die hun” arbeidsmigranten” willen laten prikken, hun adressen zijn vaak niet bekend, en dan komt de GGD wel heel graag naar u toe.
  Ook de zgnd “ achterstandswijk wijken “ behoren tot de doelgroep.
  Het wordt meer en meer een HEKSENJACHT
  Shalom
  Anna

 64. “Minister de Jonge beschuldigt weigeraars ervan ‘feitenvrij’ en ‘decadent’ te zijn”

  Ik noem even ‘frikadel’ en ‘dansen met Janssen’. De man is zelf net zo feitenvrij als een drugsdealende verlopen kroegtijger. Is hij zelf gelieerd met Big Pharma door bloedbanden of door opleiding? Decadent is een te mooie omschrijving voor hem, hij is zelf een door en door corrupt, crimineel despoot.

 65. Dit WEF stappenplan is hèt bewijs dat de pLandemie is opgezet mede door het World Economic Forum en alle daarin samenspannende ‘leiders’/collaborateurs.

 66. @Y
  Ja, het is heel erg nodig om kringen of groepen te vormen van mensen die elkaar bijstaan en sterken in het niet geïnjecteerd willen worden. Daarmee kun je beter nu beginnen dan wanneer het menens wordt en misschien sterke druk en geweld aan de orde is.
  Zoek en geef steun bij / aan gelijkgestemden. En bedenk samen een plan voor geval van nood.
  Wees sterk en trouw aan wat je werkelijk wilt en niet wilt.

 67. @ rescue: 3:43 pm. Ben dat helemaal met U eens. We bevinden ons werkelijk in de Eindtijd.

 68. onbegrijpelijk ! dat mensen nog steeds kiezen voor de dodelijke Gif Shot dat het DNA wijzigt !! ze mogen me manipuleren intimideren zoveel ze willen – dit is ‘mijn lichaam’ – mijn eigendom ! mijn ziel ! Jezus zei wie volhoud tot het einde zal worden gered – oh wee de blinde die zich kunnen verantwoorden op de terug komst van Christus ,,,(indien God de tijd niet zou verkorten en om willen van de uitverkorenen zou anders geen vlees overblijven ,,,,, we gaan naar de grote verdrukking ,,, we zitten in de eindtijd ,,,

 69. Haha, dat moet ik eerst nog zien. Bepaal zelf wel wat ik doe. Desnoods via het gerecht.(geeft sowieso dan het recht op uitstel/procedure tijd). Overigens is er in de medische sector ook al een ommekeer te bemerken over het vaccineren. Kan dit niet vertellen, want anders lopen mensen gevaar om hun baan te verliezen. Maar geloof mij, er is wel iets gaande.
  Ik denk. dat het zover niet gaat komen, maar dat het via technologische dwang verder wordt uitgespeeld. bv. met qr code naar zorg kunnen gaan, naar de winkel enz. Het spel wordt vies gespeeld.
  Even iets anders. Er is volgens de krant een grote hackersaanval aan de gang. Natuurlijk krijgen de russen weer de schuld. Volgens mij was dit al ergens aangekondigd. Contant geld moet weg.

 70. We gaan naar een climax toe, de meerderheid is verstart in het denkbeeld dat de overheid altijd het goed voor de burgers voor heeft, niets is minder waar, men promoot een nieuw soort medische behandeling die zijn sporen in doden en bijwerkingen in in kielzog heeft.
  In mijn buurt ook vlak na het vaccineren waarbij een man dood neerviel, je hoort er niet meer over, dit zaakje stinkt

 71. Als ze mij lastig vallen heb ik bijstand nodig, alleen sta ik niet sterk in me schoenen en ben gevoelig voor intimidatie.

 72. “Niets over het ongekende aantal vaccinatieslachtoffers, die hij zelf in de officiële statistieken kan teruglezen. Niets over de almaar langer wordende rij artsen en wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, die zich met de felste bewoordingen en waarschuwingen tegen deze als ‘vaccins’ verpakte experimentele genmanipulatie injecties hebben gekeerd.”

  Al helemaal niets over de vaccinazischade van Lisette Verhoeven waar Huogcaust zichzelf heeft uitgenodigd om te komen praten over de ellendige situatie van die meid:

  https://www.blckbx.tv/videos/zo-ziet-vaccinatie-schade-eruit

  https://www.blckbx.tv/videos/artsen-moeten-rekenen-op-vervolging

  Het mag duidelijk zijn dat deze doorgesnoven frikandel lid is van een duistere macht om de wereldpopulatie te decimeren, verpakt als Minister van Volksopruiming. Als de dag van de waarheid zich aandient, dan verdienen alle betrokkenen de allerzwaarste straf die de mensheid kan bedenken. Voor zulke verraders is mijns inziens geen plaats in een nieuwe betere wereld.

 73. Bedankt redactie!
  Kunnen jullie ook een artikel plaatsen over mogelijke stappen die anti-vaxxers kunnen nemen om de massa inperkingen voor te zijn? Kijk, vakantie en al kan me wat – zelfs winkelen offer ik wel op. Maar hoe moet het nou met mijn naasten? Hoe zouden we kunnen voorbereiden om niet onze kinderen aan jeugdzorg te moeten afgeven, in geval ze alles afnemen?

  Persoonlijk zijn we hier al bezig met dingen.

 74. Er komt hopelijk snel een dag dat alle verantwoordelijke zich zullen moeten verantwoorden
  voor een nieuw tribunaal zoals dat van Neurenberg !!

 75. Het is voorspelt door Jezus, maar vele gelovigen slapen nog. Luc.21
  12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.
  13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.
  14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.
  15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.
  16 En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden.
  17 En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.
  18 Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.
  19 Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

 76. Duizenden vluchten geschrapt, omdat gevaxxte piloten zijn gestorven! Zie weesdeweerstand.nl?

 77. Mensen hebben meer vertrouwen in de leugen dan in de waarheid. De grote Misleider van de eindtijd behaalt grote overwinningen met het roven van zielen d.m.v. het toepassen van gentherapie.

 78. En wij burgers beschuldigen minister H. Schoen en min. president M.SUL,
  van intens bedrog.
  Beter gezegd verraad, wéér door de staat der Nederlanden !
  De aardbol en al wat daar leeft is toe aan een stabiele regie,
  in plaats van ´eeuwig durende´ onrust !
  Onrust iedere keer weer veroorzaakt door politieke
  gespleten ´vertegenwoordigers´.
  De trollen van het verderf, achter de duistere schermen.
  Hun moet deze verderfelijke machtscultuur uit handen worden genomen.

 79. Mensen sta op en strijd tegen deze verschrikkelijke praktijken! Denk aan de generatie’s na ons !

 80. Waarom zijn weigeraars decadent? Is het een misdaad om je niet te laten prikken? Heeft de mens geen eigen geweten? is de mens geen baas over eigen lichaam? Moet de staat ons wetten opleggen die ons geweten belasten? Soms hoor je zeggen als je je niet laat prikken dan ben je niet solidair met je medemens. Ze zeggen als je j niet laat prikken dan breng je je medemens in gevaar? we leven toch niet in een communistische systeem waar we de leider moeten volgen? Dus bij mij zijn mensen vrij om zich te laten prikken of niet. In mijn omgeving zijn vooral de jongeren die kritisch staan tegenover dat prikje en het aantal groeit. Alleen die zo nodig op reis willen laten zich prikken!! Shalom

Comments are closed.