Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst

—————————————————————————————————————————————–

Letterlijk aangekondigd: Absolute social distancing (vrijwel geen menselijk contact meer), verregaande automatisering, Basisinkomen vervangt salarissen (= universele armoede), 35% permanent werkloos – VN en WEF kondigen ‘nieuwe sociale normen’ aan: binnenkort heeft iedereen dezelfde mening als de overheid, en is het niet meer toegestaan iets anders te vinden

—————————————————————————————————————————————–

Afgelopen jaar hebben we het al heel vaak over de ‘Grote (Groene) Reset’ gehad, de totale verandering en gedeeltelijke afbraak van met name de Westerse economie en samenleving, om deze ‘geschikt’ te maken voor de in de maak zijnde communistische VN werelddictatuur. In oktober verscheen het rapport ‘Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World’ van het World Economic Forum (WEF). Als de Westerse volken dit rapport zouden lezen, zouden ze onmiddellijk in opstand komen, want het WEF belooft voor minstens 80% van de mensen een ronduit afschuwelijke toekomst – als ze de komende jaren al overleven.

Vanaf 2020 wordt VN Agenda 21/2030 geïmplementeerd. Een in alle opzichten doorsnee coronavirus werd (tijdens Event 201 in oktober 2019) uitgekozen als voorwendsel om een begin te maken met een monsterachtige ‘herstructurering’ van de samenleving en de economie, die er met de volgende maatregelen door zal worden gedrukt:

* Absolute social distancing: 84% van al het werk wordt straks digitaal afgehandeld (virtuele kantoren, video vergaderingen, etc.). 83% van alle werknemers heeft geen interactie met collega’s meer, en werkt vanuit huis of op afstand. De mensheid wordt hierdoor grotendeels ontdaan van menselijk contact;

* Verregaande automatisering: 50% van al het werk wordt geautomatiseerd, waardoor mensen niet meer nodig zijn (ook niet ‘op afstand’). 35% van alle soorten functies zal verdwijnen. 42% van het proces waarmee werknemers worden bij- of omgeschoold wordt gedigitaliseerd: ook hier geen menselijk contact meer, maar allemaal verricht door A.I.’s (kunstmatige intelligenties) op computers;

* Herstructurering van 34% van alle bedrijven en organisaties, zodat er totale digitale controle over komt. 30% van de huidige werknemers krijgen andere taken;

* Minstens 35% werkloos. 28% van het aantal werknemers zal ’tijdelijk worden verminderd’, een eufemisme voor het permanent verliezen van hun baan. Daar komt bij dat 13% hun baan sowieso definitief zal kwijtraken. Oftewel: voor 41% van de bevolking wordt werkloosheid de nieuwe bestaansvorm. Wel verwacht het WEF dat er 5% tijdelijke, en 1% nieuwe banen bijkomen. Dat wordt echter niet gespecificeerd, en bestaat daarom waarschijnlijk uit laaggeschoold werk dat later alsnog wordt geautomatiseerd.

* Universeel Basis Inkomen vervangt de meeste huidige salarissen. Dit UBI zal op uitkeringsniveau zijn, waardoor honderden miljoenen mensen hun levensstandaard fors en permanent zullen zien dalen, en amper nog zullen kunnen (over)leven. Leven in armoede maakt u totaal afhankelijk van het systeem, waar u geen enkele invloed of zeggenschap over zult hebben.

Zoals we al eerder schreven omvat de ‘Grote Reset’ ook het ‘kwijtschelden’ van alle persoonlijke schulden. Daar staat tegenover dat u al uw persoonlijke bezittingen aan de overheid zult moeten overhandigen. ‘In 2030 bezit u niets meer, en u zult gelukkig zijn,’ zo belooft het WEF in dit promofilmpje.(Zie ook ons artikel: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’).

Totale controle van media, en zelfs van uw gedachten: geen complottheorie

De VN en het WEF kondigden afgelopen donderdag aan gezamenlijk te zullen optreden tegen ‘gevaarlijke desinformatie’. Sinds Covid-19 zou er sprake zijn van een ‘informatie crisis’, die moet worden bestreden met ‘nieuwe sociale normen’, die erop neerkomen dat iedereen het voortaan alleen nog maar eens mag zijn met het beleid van de nationale en internationale overheden. Inmiddels zijn al meer dan 110.000 ‘informatie vrijwilligers’ gerekruteerd, die alle afwijkende berichten en meningen op het internet gaan bestrijden met het enige toegestane officiële corona narratief van de VN en de WHO (2). Daarvoor krijgen de VN en de WHO alle hulp van de Westerse inlichtingendiensten, die websites met ongewenste informatie offline gaan halen.

U hoeft het straks dus niet in uw hoofd te halen om het niet met het systeem eens te zijn. U kunt dat waarschijnlijk niet eens meer, want iedereen zal straks meerdere keren geïnjecteerd zijn met Covid vaccins en nano chips, zodat met behulp van 5G, en straks 6G, zelfs uw gedachten kunnen worden gelezen, gecontroleerd en beïnvloed.

‘Complottheorie’, zoals de mainstream media en politiek beweren? Nee, het staat letterlijk zo in dit ‘gezaghebbende rapport’ van het WEF (zie ook ons artikel Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips). Deze technologie wordt al jaren ontwikkeld door DARPA, het Defense Advanced Reseach Projects Agency van het Pentagon. Daarnaast heeft Microsoft een patent (met nummer 2020-060606) waarmee uw eigen lichaam uw digitale, aan vaccins gekoppelde betalingssysteem wordt. Concreet houdt dat in dat uw ‘portemonnee’ gesloten blijft als er geen vaccins in uw lichaam worden gedetecteerd.

Met social distancing en mondkapjes geprogrammeerd

‘Social distancing’ en mondkapjes zijn er niet om een doorsnee coronavirus tegen te houden, maar om u psychologisch te programmeren en voor te bereiden op een toekomst waarin sociale en menselijke relaties volledig zullen zijn uitgehold of compleet zijn verdwenen. Opstand tegen het systeem wordt zo op voorhand onmogelijk gemaakt, want voor verandering moeten mensen zich eerst met elkaar verbinden en organiseren.

Net als in Nazi Duitsland, de Sovjet Unie en de DDR worden mensen tegen elkaar uitgespeeld, zodat de basishouding naar ieder ander mens angst en wantrouwen is. Daarom wordt ons nu ingeprent dat andere mensen een potentieel gevaar voor onze gezondheid en veiligheid zijn.

Tegelijkertijd zullen we 24/7/365 onder totale digitale controle worden geplaatst, waar niemand ooit aan zal kunnen ontsnappen. ALLES zal namelijk via 5G en 6G aan dit systeem worden gekoppeld, mensen, gebouwen, vervoer, apparatuur, gebruiksvoorwerpen – ALLES. En nogmaals: ontsnappen is onmogelijk, omdat het systeem dankzij de nieuwe vaccins met nanotechnologie IN u zal zitten, met u vergroeid zal zijn. U zult zèlf het systeem zijn, of u dat nu wilt of niet.

Verminderen wereldbevolking

Maar daarmee is onze ellendige toekomst nog lang niet compleet. Bill Gates, de Rockefellers, Kissinger, en noem ze maar op, hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze vinden dat er teveel mensen op aarde zijn, en de wereldbevolking letterlijk moet worden verminderd.

Een perfecte methode om dat te bereiken zijn vaccins, hetzij dat deze mensen en kinderen zullen doden (zoals in India in de jaren ’90, en Kenia vanaf 2014), hetzij dat mensen er onvruchtbaar mee worden gemaakt, zoals volgens een klokkenluider van farmagigant GSK tijdens de testfase met het Covid vaccin met 61 van de 63 vrouwen gebeurde.

Agenten, militairen, leraren en zorgmedewerkers moeten achter volk gaan staan

Hoe huiveringwekkend dichtbij dit ook gekomen is, toch valt dit nog steeds te stoppen. Het enige wat nodig is, is massale bewustwording en burgerlijke ongehoorzaamheid. Politieagenten en militairen moeten met de juiste informatie over deze plannen geconfronteerd worden, en zich gaan afvragen of ze hier wel aan mee willen werken, omdat ook hun eigen toekomst, en die van hun gezinnen, op het spel staat (zij zullen straks namelijk zelf ook worden vervangen door A.I. robots en drones). Dezelfde waarheid moet ook aan leraren en zorgpersoneel worden verteld.

Agenten, soldaten, artsen en leraren zullen dan de keus moeten maken of ze zich in dienst blijven stellen van een elite die alle macht en welvaart naar zich toe probeert te trekken, en zijn begonnen om 99% van de rest van de mensheid in een wurgende, meest vreselijke technocratische dictatuur te dwingen, of dat ze voor het welzijn van hun medemens kiezen, en zich vierkant achter het volk opstellen. Als dit lukt is het snel gedaan met de elite in New York (VN), Washington, Brussel, Berlijn, Rome, en noem al die andere hoofdsteden maar op.

Werk niet langer mee; ontmantel supranationale organisaties

Wel wordt de weg daarheen steeds moeilijker. De media zijn namelijk al volledig in de macht van die elite, en spugen non-stop desinformatie en propaganda uit die enkel bedoeld is u bang en onwetend te houden, zodat u nietsvermoedend dit systeem van ‘Het Beest’ in loopt. En nogmaals: dat is een straat met éénrichtingsverkeer. Eenmaal gevangen gezet betekent nooit, maar dan ook echt nooit meer terug kunnen keren.

Toon echter geen angst. Laten we in opstand komen door simpelweg met z’n allen te besluiten dat we niet langer meewerken, niet alleen met alle absurde corona maatregelen, maar met dit complete onderdrukkende systeem. Stop met het volgen van de mainstream media, en eis dat het onafhankelijke, kritische geluid, zoals van de opkomende vrije media, breed gehoord en gezien mag worden. De huidige uniformiteit moet weer worden vervangen door èchte pluriformiteit. Kritiek hebben op de overheid moet weer mogen, en zelfs worden aangemoedigd.

Rapporten en akkoorden die zijn gesloten om dat systeem mogelijk te maken – dit WEF rapport, de EU-superstaat / schuldenunie verdragen, de klimaat- en immigratie akkoorden, etc. – moeten onmiddellijk door de papiervernietiger. ‘Big Reset’ / NWO organisaties zoals het WEF, de WHO, UNICEF, de Wereldbank, het IMF, de EU, en de VN zelf, moeten op non-actief worden gesteld, en uiteindelijk worden ontmanteld. (1)

Nürnberg 2.0

Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Marc Zuckerberg, Antonio Guterres, Tedros Abramos, de Rothschilds en de andere grote spelers die de mensheid willen uitdunnen en de overgebleven rest tot slaaf willen maken, moeten worden berecht in een Nürnberg 2.0 Tribunaal, samen met de politici en leiders van Big Pharma, Big Banks, Big Tech, Big Media en de NGO’s en andere organisaties die hun anti-humane agenda wereldwijd hebben gesteund en daar persoonlijk van hebben geprofiteerd.

Herstel vrijheid en mensenrechten; decentralisatie macht

De fundamentele principes van de mensenrechten moeten weer worden hersteld, waarbij de vrijheid en het welzijn van het individu weer voorop komt te staan, en niet dat van supranationale instellingen en organisaties. Landen moeten weer terugkeren naar samenwerking en respect voor elkaars grenzen, culturen, gebruiken en economieën. Democratieën worden zo ingericht, dat machtsmisbruik, nepotisme en een graaicultuur onmogelijk worden gemaakt. De macht wordt gedecentraliseerd, en burgers krijgen het laatste woord in het besluitvormingsproces.

Nog een jaar om ergste dictatuur ooit te voorkomen?

Geen enkel menselijk bestuur is perfect en zal dat ook nooit worden. Maar wat er nu in de steigers staat, wat op dit moment, ‘as we speak’ wordt uitgevoerd en er onder het mom van een virus met mokerslagen bij de wereldbevolking wordt ingeramd, is zó afschuwelijk, dat alles wat Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot en Kim gezamenlijk hebben aangericht in het niet zal vallen bij de peilloze ellende die deze door het Vaticaan gesteunde en gepromote communistische VN werelddictatuur zal aanrichten indien deze ‘Grote Reset’ staatsgreep slaagt. Sta dus op en kom massaal geweldloos in verzet tegen het systeem en het teken van het Beest, want over een jaar is het waarschijnlijk te laat.

 

Xander

(1) GlobalResearch via Zero Hedge
(2) Breitbart


Zie ook o.a.:

25-11: Westerse inlichtingendiensten verklaren oorlog aan vrije media en vaccin critici
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar relaliteit)
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken’
14-11: ‘Al 58 luchtvaartmaatschappijen willen reizigers zonder Covid test gaan weigeren’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
11-11: Klaus Schwab (WEF): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar normaal
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God is’
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
07-07: Grote Groene Reset begint (/ Is deze softe Sovjet Revolutie naar een nieuwe Groene Socialistische Wereld Orde het meest duivelse complot ooit?’)
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

63

 1. Het gaat nog wat verder dan communisme. Technocratie is het einddoel, zoals we in China al zien. Communisme is slechts een opmaat daarnaartoe. Kijk eens op technocracy.news website.

 2. Beste Xander,

  scroll eens op de blog van MISERICORDE DIVINE over het niet verplicht stellen van het vaccin …

  Geen verplichting, maarrr …wél verplicht om internationaal te reizen, om naar het theater/cinema te gaan in de beginfase …Daarna wel verplicht om te gaan werken, huur te betalen, eten te kopen …Een écht duivels plannetje !!

 3. Goed stuk Xander, wil daar nog een aspect aan toevoegen.
  PRAAT MET MENSEN, heb de indruk dat er veel mensen zijn die grote vraagtekens hebben wat er nu allemaal gaande is, vandaag nog in de bieb.

  Wat nodig is dat er massaal, over de hele wereld mensen gaan opstaan zoals vandaag in Spanje waar politieagenten de straat opgingen om tegen de maatregelen/vaccinaties te protesteren,
  Heb Het gevoel dat de ogen open gaan !!

 4. @ Anna: 11:33 am. Sta helemaal achter uw reactie, Anna. De God van Abraham, Isaäc en Jacob, heeft alles onder controle.

 5. Ook in Nederland zijn al vaccinatieprogramma’s uitgerold om mensen onvruchtbaar te maken.
  Vorige week met een vrouw gesproken die in 2009, toen HPV vaccin beschikbaar werd, gelukkig niet is gevaccineerd.
  Nu elf jaar later zijn die meiden 24, 25 jaar en blijken 8 van haar 10 vriendinnen onvruchtbaar.

 6. Bovenstaand artikel zet weer eens op een rijtje wat we nu al lange tijd voor onze ogen zien gebeuren, en door de “ Corona pandemie” een heleboel “ verbanden “ kunnen worden gelegd.❗️
  Het is verbazingwekkend om te zien hoe snel alles zich voor onze ogen voltrekt en hoe het “ op termijn “ ons meer en meer zal meesleuren in de scenario’s als boven beschreven.
  Ja er zullen nuance verschillen zijn maar de grote lijnen staan vast , want dit is “ de GROTE RESET” van het wereld gebeuren waar het Economisch Forum voor gaat.
  Het lijkt wel alsof de “ verlichtte leiders” ( boeven / leden van dit forum ) de Bijbel hebben gelezen.

  Een ding is zeker God gebruikt “ dit schorem “ ( wereld leiders ) om ZIJN grote plan van verlossing van deze wereld, n.l.
  De glorieuze wederkomst van Zijn Zoon onze Here Jezus Christus, te volbrengen.
  Hij zal komen en als Koning gaan heersen vanuit Jeruzalem, op de troon van Zijn vader David.
  Christenen, heft daarom uw hoofd omhoog en verwacht de dingen die “ boven “ zijn.
  Laat je geen angst aan praten , maar maak je leven met God in Orde.
  Dan mag je weten wat er ook gebeurt dat Christus mijn verlosser leeft❗️

  Door alles heen zullen we bewaard blijven voor de verdrukkingen die zullen gaan plaats vinden en waar we eigenlijk al middenin zitten.
  Jezus zegt immers: “ Vader ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt maar dat u hen bewaard voor de boze”
  (Joh17:15)
  En Jezus herhaald dit als Hij Johannes zijn Openbaringen geeft; “ Omdat u het woord van mijn Volharding hebt bewaard, zal Ik u ook bewaren voor het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
  (Opb 3:10)
  Vertrouw daarop❗️
  Shalom
  Anna

 7. Wat een raar onzin. Besef je wel wat een virus is? Heb je onderzocht waarom er nu vaccinatie moet. De mensen hebben nog nooit een MRI virus gehad en daar gaan we wel naar toe, maar deze vaccinatie kan niet op dieren getest worden omdat dit nu enkele mensen aangaat en dus moet de mensheid gevaccineerd worden want anders is er geen basis beleid als een MRI virus ons bereikt en we zitten op dat kantelpunt. We kunnen alle virussen zowat bestrijden maar de MRI nog niet, daar weten we veelste weinig over dan dat het zeer dodelijk is. En omdat de wereld overheden in een collectief aan space programma’s werken waaronder dus een hotel in de ruimte moeten we als mens ons voorbereiden op dit soort virussen. Niemand wilt de mensheid zodanig slaafs hebben waar u naar verwijst, verdeel en heers is en blijft een verdien model. Onrust, chaos, inconsistent etc etc gaat gepaard met enorme inkomen.

 8. @ Rienus: 10:09 pm, op 29/11. Juist. Verwacht NIETS van de massa van onze/de bevolking(en).
  Einstein zei het al zo: “Over de eindigheid van het heelal, durf ik geen uitspraak te doen, maar de domheid van de mensheid is onbegrensd”.

 9. Economisch dat is toch iets met geld? Ik begrijp dat Italië nu serieus aan de poorten van de hel rammelt met een verzoek om maar alle uitstaande schuld bij de ECB weg te gommen.
  https://www.geenstijl.nl/tag/italie
  Er wordt dan voor de vorm en het spel een beetje gemopperd, maar u mag aannemen dat het gewoon ergens in de toekomst weg is. Nou denk je dan, gelukkig in ieder geval een land dat er weer bovenop komt. Letten we even op de getalletjes. Wedden dat zelfs onze premier het niet meer begrijpt? En anders naait hij ons lachend en bulderend wel arm, de mensen snappen het niet en dat is fijn. Zo zal het nog wel vier jaar doorgaan na 17 maart. Tot er bij de bakker een miljoen voor een gesneden wit wordt gevraagd. Maar die had men onmogelijk aan zien komen?

 10. Dag ik ga akkoord met veel van wat hier is geschreven in dit artikel. Het goede is dat het mij doet nadenken wat er zou kunnen komen. Ik vind het echter eigenaardig dat er wordt geschreven dat de huide elite ( Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Marc Zuckerberg en andere) , het Vaticaan en het VN een communistische dictateur zouden ondersteunen. Deze mensen ondersteunen het communische totaal niet.
  Dat vele aan de macht zoals ( politici en leiders van Big Pharma, Big Banks, Big Tech, Big Media en de NGO’s) zouden moeten worden berecht voor het schenden van de mensenrechten is stelling waarachter ik kan staan zonder iedereen over dezelfde kam te scheren natuurlijk

 11. @ Lammert: 4:16 pm. Met U eens. En het zal zijn als opgetekend in de Openbaring van Johannes. Vele gevestigde kerken, zijn lauw geworden. Zie: Openbaring 3: over de Gemeente te Laodicea.

 12. @oma Ik denk dat die monsterelite het juist heel goed in ’t snotje heeft: de mensen die zich tot nu toe als makke schapen gedragen gaan heus niet wakker worden als stuk voor stuk de voldongen feiten zich aandienen vergezeld van honger en werkloosheid. Makke schapen blijven makke schapen, misschien liggen ze eerder op hun rug en kunnen niet meer overeind…
  Ik realiseer me steeds duidelijker dat die gedweeë massa de schuld draagt van onze ellende. Zij luizen ons erin door hun stommiteit, hun verslaving aan de media, de smartphone, fb en andere afleiding van het echte leven. Alles, behalve zelf nadenken.
  Ik ben af en toe Woedend op die Sukkels.

 13. Ik ben nu het boek Hitlers Kruis van Erwin W. Lutzer aan het lezen. Het is wel heel bijzonder dat de stappen die de heer H. de Jonge neemt precies in lijn liggen met wat Hitler deed na het in de fik laten steken van de Reichstag. Hij stelde een decreet op waarin alle politieke beslissingen bij hem kwamen te liggen en zo kon hij het parlement buitenspel zetten.

  Het is buitengewoon eng hoe de kerk de belangen van God in de handen van de politiek zal leggen met het doel om Christus te ontkennen en de mens op de troon van God neer te zetten. Zie hier de arena voor de antichrist die zich zal verheffen op de gecreëerde puinhopen van een dood partikel: een virus.

  Hij die zijn leven wil behouden, dien zal het verliezen….. Wie orde heeft die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt…

 14. Ik kom weer een heel goed interview tegen met iemand die ik verder niet kende. De man laat uitstekend zien hoe dwaas dit opsluitingsbeleid is. Honderd procent eens met zijn analyse.
  Rutte wilde kennelijk geen onderscheid maken in risicogroepen. Maar, zegt Fransman, het virus maakt juist wél onderscheid: Het grootste deel van de actieve bevolking maakt Covid vrij soepel door, en is daarmee geen gevaar voor anderen (ouderen b.v.) meer! Dat is ook het principe van het vaccineren.
  Daarom is het verwijt dat het jongere deel van de bevolking andere mensen opzadelt met een stervensrisico, compleet onzin en zelfs de meest verachtelijke morele chantage. Sowieso heeft helemaal niemand ‘schuld’ aan het virus, want virussen bevinden zich ongeveer overal.
  Ook een goede observatie: Het zijn vooral de geprivilegieerde groepen die konden profiteren van de lockdowns. Het gros van de ‘eenvoudige’ mensen die moeten werken aan hun toekomst, wordt opgezadeld met vele extra risico’s.
  Conclusie: Met het wapperende vaandel in de hand, met de tekst “We Beschermen de Zwakken!”, laat deze marcherende colonne véél meer slachtoffers achter zich dan het virus zou doen. De colonne veroorzaakt een veelvoud aan slachtoffers en helpt zelfs de zwakkeren niet (dat is gebleken).
  Wat een wanvertoning. En de pers staat er geeuwend bij te kijken.
  https://www.youtube.com/watch?v=-fQAyc9rKck

 15. Wanneer ik op mainstream media reacties van mensen lees, die zitten te wachten op een vaccin zodat alles weer normaal wordt, dan zakt de moed me in de schoenen… Onvoorstelbaar hoe naïef of gewoonweg dom het grootste deel van de bevolking nog is. Ze zijn als lammetjes die naar het slachthuis worden geleid. Daarom dat ik er van overtuigd ben dat er nooit genoeg zal worden opgekomen tegen wat er nu wordt voorbereid. Trouwens, de Bijbel spreekt over de gevolgen van het teken van het Beest. Je neemt het of je neemt het niet. Er is geen Plan C waarbij alles wat ze de voorbij 4 decennia (of langer) zomaar gaan annuleren en de wereld zorgeloos verder draait.

 16. Ondertussen dreigt de situatie tussen Israël en Iran te escaleren, zie https://nos.nl/artikel/2358414-iran-zweert-wraak-na-liquidatie-maar-er-klinkt-ook-zelfkritiek.html “Iran zweert wraak na liquidatie, maar er klinkt ook zelfkritiek”.

  Zal Trumps afscheidscadeau voor de wereld een grote oorlog in het Midden-Oosten zijn? Er zijn geruchten dat de VS en Israël een aanval op Iran zouden gaan plegen, nog voor de inauguratie van Joe Biden, zie https://www.nowtheendbegins.com/israeli-military-preparing-for-possibility-president-trump-military-strike-on-iran-during-very-sensitive-period-before-inauguration/ “Israeli Military Preparing For Possibility That President Trump Will Order A Strike On Iran During ‘Very Sensitive Period’ Before Inauguration”. (Israëlisch leger bereidt zich voor op de mogelijkheid dat President Trump de opdracht tot een aanval op Iran zal geven gedurende een heel gevoelige periode voor de inauguratie).

 17. Ik denk dat de monster elite wat over het hoofd ziet…als 41% van de bevolking werkloos zou worden en dus permanent thuis zit, hoe gaat dat zootje ongeregeld dan voorkomen dat er veel meer sociaal contact zal zijn? Dat willen ze net voorkomen, ze willen sociaal isoleren om te kunnen manipuleren/controleren doordat mensen geen contact meer hebben met elkaar en zich niet zouden kunnen verenigen..
  Hoe gaan mensen die ganse dagen thuis zitten hun tijd dan wel vullen? Door elkaar op te zoeken of wat denken ze? Dan gaat er méér sociaal contact zijn dan ooit tevoren en natuurlijk zal dan het verzet nog beter en massaal georganiseerd kunnen worden….oops…daar hebben die misdadige genieën vast niet bij stilgestaan…hun bedoeling van sociaal isoleren draait net omgekeerd uit….weer die terugkerende boemerang: wie een graf graaft voor een ander…valt er zelf in.
  En spelen is er ook niet meer bij want dat hebben ze al afgepakt en het enige dat nodig is om een onwetend (klootjes)volk koest te kunnen houden zijn brood en spelen…of gaan ze dan hungergames organiseren?!
  Enkele jaren geleden werd in Brazilië een minister op straat gelyncht door een woedende menigte omdat hij de broodprijs wou verhogen..zover komt het ook nog als onze ‘volksvertegenwoordigers’ niet heel snel van richting zullen veranderen..

 18. @Mo 1.16
  Mijn overburen zijn mosllims, die hebben al lang besloten van geen vaccins te nemen, want er zou varken in verwerkt zijn volgens de info die ze hebben gekregen.
  En vermits de samenstelling van het vaccin, een bedrijfsgeheim is , dank zij onze landverraders, gaan ze op basis van hun geloof nog gelijk/ vrijstelling krijgen ook
  Rara, welke idioten, er dan wel staan te springen voor hun geheime gifprik ?

 19. @ Mo:1:16 pm. Inderdaad, zij – onze regering/overheid- voert uit wat de VN en de NWO willen. Het decimeren van de wereldbevolking, dat is de dubbele agenda, naar mijn bescheiden mening.

 20. @ Einde: 10:58 am. Dan snap ik niet waarom U hier op dit Forum reageert.

 21. Heb mijn hele leven nooit mijn hand op hoeven houden en spaarcentje over,desnoods hoeven ze mijn geen ouderdomsondersteuning te geven want wil geen onderwerping als testen en vaccineren.
  persoonlijk heb ik geen problemen gehad qua gesundheit 🤧!
  De beuk erin,en garde,we laten ons niet meer ringeloren door een griepje!
  Eu is onze vijand geworden en proberen de bevolking zo eronder te krijgen
  Die idioot van jesse klaver wil iedereen testen en positieven in quarantaine houden,dus stem gewoon niet en gooit de regering eruit;tijdelijk lokaal bestuur en niet centraal,want dat worden regelrechte dictators

 22. Covid vaccin als “Immunocontraceptive”?
  Als u wilt weten hoe serieus het uitdunnen van de wereldpopulatie wordt opgepakt moet u verder lezen.
  Laat u niet van de wijs brengen door het technische taalgebruik.
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/29/covid-vaccin-als-immunocontraceptive/#more-14812
  Het zou mij niets verbazen hoor, als de aankomende vaccinatiedrift vooral gericht is tegen onze 17M volkspopulatie. Want denkt u ook eens na over hoe zij de woningnood willen gaan oplossen. En denkt u ook eens na over al die mensen die door hun “LockDown” toedoen in eenzaamheid zijn gestorven, om nog maar te zwijgen over het grote aantal zelfdodingen. Dit kabinet is er echt niet meer voor onze bevolking, zij voeren gewoon een geheime agenda uit.

 23. Dus voor de gewone burger komt er een muilkorf plicht. Maarrrrrr, voor de politie, huisartsen, en andere overheden niet. Dat is wat er nu veel word besproken en ook binnen de overheid. Dus bij wijze van:
  Alle burgers kunnen ziektes krijgen. En alles wat bij de overheid hoort niet?
  Mensen wordt wakker, je leven en ook van andere in jou familie gaan kapot of zelf dood.

  Overal word al aangegeven kapjes dragen is niet goed. Je ademt je eigen CO2 terug in wat leidt tot zelf beschadiging. En buiten dat ze zijn virus doorlaatbaar. Zolang je niks hebt dat 0,001 micron tegen houd ben je nooit beschermd.

 24. “binnenkort heeft iedereen dezelfde mening als de overheid, en is het niet meer toegestaan iets anders te vinden”

  Is dit eigenlijk niet al lang zo? Waar zijn eigenlijk de jonge vrouwen, onze jeugd en een enkele immigrant met een andere mening, ik zie ze nergens op zo’n nieuwssite als van u, alleen maar oudere mensen (met alle respect natuurlijk)

  na vliegschaamte, vleesschaamte, klimaatschaamte, plastic schaamte.. vul zelf maar in.. komt er nu ook weer bestelschaamte aan. Is het niet toevallig dat ineens veel in de media verschijnt en gewezen wordt dat we niet met die vrijheid kunnen omgaan en dat er wat moet veranderen (waarschijnlijk eerst het flink duurder maken van alles). Er wordt de nadruk gelegd op verwende aankopen die worden geretourneerd, maar nergens natuurlijk ook maar een woord dat veel dozenschuivers (expres) verkeerde bestellingen leveren, beschadigingen, producten die al eerder blijken te zijn gebruikt, onbestelbare pakketpost en zovoorts het wordt weer eens gegooid op een vrijheid die moet worden ingeleverd.

  in de 00’s is iedereen, die -ahum- altijd al is blijven roepen dat ze -ahum- “”toch helemaal niets te verbergen hadden”” springend van plezier overgestapt naar digitaal dit en digitaal dat. Hoe wordt gegarandeerd dat je banksaldo precies hetzelfde blijft op het moment dat jij weer inlogt? Je hebt immers geen laatste overzicht van je bankstatus die je op je papieren afschriften wel hebt. Wat als er ineens geld ontbreekt, bewijs het maar eens.

  Met films precies hetzelfde.. niet dat je met de huidige films die er momenteel worden gemaakt iets zou missen, maar er hoeft maar een einde te komen aan dat streaming, en niemand kan straks nog een film kijken. Als er een betalingsstoring komt en niemand beschikt nog over contant geld?

  Toen ik een puber was wilde ik deze jas: https://tinyurl.com/yyqanq3v
  vergelijk dat wat de jeugd tegenwoordig draagt, alleen maar diezelfde egaal zwarte north face-achtige jassen met kappen erop zodat je je op elk moment kunt verbergen. Ik kan me niet voorstellen dat als je jong bent dat je zo’n jas wilt hebben, het is allemaal geen toeval. https://tinyurl.com/y2v72ccm

 25. Volgens mij is Trump goed bezig.
  Aan de winnende hand.
  Hand met een hoofdletter.
  Gisteren is gen. Flynn in Amsterdam geland.
  En die komt niet voor de wallen maar voor de kwallen.

 26. Goed artikel, de automatisering zal de werkloosheid doen toenemen. De armoede zal zeker toenemen en vee zullen geen vol pensioen meer krijgen wegens onvoldoende jaren. Covid heeft de Westerse maatschappij zijn zwakheden getoond. Shalom

 27. Mooooohhhhwhaaaaaa
  Xander begint steeds meer in zichzelf te geloven
  Triest dat zoveel mensen hier zo blind in trappen.
  Eigen informatie verzamelen kan Xander niet.
  Niets is te staven.

  Einde, lees de bronnen in en onder het artikel. Mod.

 28. De gevaarlijke kanten van het nieuwe coronavirusvaccin.
  Bill Gates financiert en promoot nieuwe, niet-geteste vaccins die ons in ieder geval een beetje veiliger zouden moeten maken voor een griezelige dood door het coronavirus en die ons in staat stellen om weer een min of meer ‘normaal’ leven te leiden, wat dat ook moge betekenen. Het in Mainz gevestigde bedrijf BioNTech en de farmaceutische gigant Pfizer hebben nu, zoals ze zeggen, “spectaculaire” resultaten behaald bij de eerste tests met menselijke proefpersonen.
  Pfizer werkt met experimentele genoomchirurgie, meer bepaald met genoomchirurgie op boodschapper-RNA (mRNA). Dit is nog nooit eerder voor vaccins gebruikt. Maar voordat we er allemaal vandoor gaan en boos worden over ons verlangen naar immuniteit, moeten we misschien eerst wat nauwkeuriger vragen waar deze radicale experimentele technologie over gaat en wat de precisie ervan is.
  Toen de farmaceutische gigant Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech op 9 november in een persbericht de wereld informeerden dat er een vaccin was ontwikkeld dat 95 procent zou beschermen tegen Covid-19, werden de aandelenbeurzen helemaal gek. AnthonyFauci, het controversiële hoofd van de Amerikaanse gezondheidsafdeling NIAID, was een van de eersten die het nieuws begroette. De EU kondigde op haar beurt aan 300 miljoen doses van dit kostbare nieuwe vaccin te hebben besteld. Als je de financiële markten gelooft, is de pandemie praktisch verleden tijd. Vooral omdat het Amerikaanse bedrijf Moderna vorige week een vaccin meldde met naar verluidt vergelijkbare goede resultaten.
  https://kopp-report.de/die-gefaehrlichen-seiten-des-neuen-coronavirus-impfstoffs/

 29. Covid-21 staat al klaar.
  Zalig zijn de armen van geest die denken dat we in onze maatschappij te maken hebben met een natuurlijk virus.
  Alles wat er nu gebeurt is al lang van te voren gepland en het is een stappenplan richting een totalitaire communistische maatschappij.
  https://niburu.co/het-complot/15742-covid-21-staat-al-klaar
  Let op: maart 2021 hebben we iets te kiezen, wordt het dictatuur of vrijheid?
  Want het huidige kabinet betreft wordt het dictatuur, en armoede voor iedereen.

 30. Visie World Economic Forum mag dan deze visie over de toekomst hebben,

  het probleem is dat zij geen weet hebben van de plannen die God met deze wereld heeft !

 31. De Bijbel is al 2000 jaar het meest gelezen, vertaalde, [2500] verkochte Boek ter wereld. Het laatste Boek: Openbaring vertelt in detail hoe het met al die booswichten van NU gaat aflopen. Openbaring 16.

  De laatste twee hoofdstukken 21 en 22 vertellen dat het verloren Paradijs weer op aarde terugkeert. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid woont. 2 Petrus 2 en 3.

  Alle booswichten en Alle antisemieten worden voor eeuwig het zwijgen opgelegd. Openbaring 20. Als dat geen goed nieuws is? Ik zie er naar uit om de Schrijver van dit Boek te ontmoeten in het overwonnen Jeruzalem. Openbaring 14 en 19 en bidt daarom iedere dag Het Onze Vader Gebed!!!

  Verdere discussie a.u.b hierover op het Geloofsforum.

 32. Vertrouw de Overheid en politiek voor geen meter meer. Ik stel mijn vertrouwen enkel nog op de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en zijn eniggeboren Zoon Yeshua/Jezus. Alles wat in de Openbaring van Johannes staat zal gebeuren, alles. Weest waakzaam.

 33. De wereld is geen kwade plaats door degene die kwaad doen, maar door hen die toekijken en niets doen.

  Maar wat gebeurt er in de praktijk: de mens keert zich juist tegen hen die waarschuwen.

 34. Voor alle gelovigen die het begrijpen.
  Gen. 3 vers 15.
  De eerste profetie.

 35. “Het tijd voor een nieuwe toon, een nieuwe melodie, een nieuw geluid. Tijd voor een nieuw begin.” – Sigrid Kaag

  Dit is de Nederlandse vertaling van de visie van het Wef door D66

  https://d66.nl/nieuws/aan-iedereen-in-nederland/

  Kaag droomt ook van: “Een groots Nederland dat respect en gezag
  verdient in Europa en daarbuiten.” Goh er was ook eens iemand die droomde van een groots Duitsland dat zag en respect verdiende 😉
  Wat is haar plan, Vlaanderen annexeren en de voormalige kolonieen weer inlijven bij het Groot Koninkrijk der Nederlanden? Met al die immigranten hebben we natuurlijk meer lebensraum nodig 🙂

 36. Als er teveel werklozen zijn en geen werk meer verricht wordt daar heeft de overheid zichzelf mee want dan verdienen zij toch zelf ook niets meer en komen ze zelf in de schulden. Dus dat zou dom zijn. De overheid heeft veel meer aan een samebleving die zo weinig mogelijk werkloosheid heeft

 37. Toen ik doormiddel van zelfstudie 20 jaar geleden tot de conclusie kwam dat de wereld in deze richting ging (toen met minder details) had ik alles verkocht en ben gaan reisen, en woon nu ver weg op een eiland en bekijk het op een afstand, ik was hier 7 jaar geleden (ik had 13 jaar nodig dit te vinden) was ik de eerste met een smartphone, nu heeft bijna iedereen er ėėn.

  Met verbaasing kijk ik hoe snel de ontwikkeling hier is gegaan en ben me bewust dat er hier ook geen ontsnappen mogenlijk is.

  De doorslag gevende factor voor mijn overtuiging was absoluut de bijbel, met zoveel overtuigende profecy die nu aan het ontvouwen zijn.

  Ik kwam tot de conclusie dat alleen JESUS onze redding kan zijn en we leven in het seisoon.

  Ik voel me regelmatig onrustig en blijf mezelf updaten over wat er gebeurt in de wereld, de “bottom line” is steeds hetzelfde.

  Geloof de politiek niet en vertrouw op God, Jesus Christ, iets anders is er niet meer voor mij.

  De heillige geest is het enige wat deze tijd nog enigzins acseptabel maakt

  (Geloofs discusies op het geloofsforum aub 😉

 38. De bedoeling is dat 6G in Nederland is uitgerold in 2030. Deze techniek heeft nog meer kleinere antennes nodig. De lantaarnpalen worden volgestopt met andere technologie. De 20 jaar voorafgaande was al dat camera’s als soms semi lantaarnpalen de boel in de gaten houden.

  Natuurlijk was dit zogenaamd voor het doel van veiligheid en bewaking van de veiligheid, maar in feite is het predictieve programmering zodat we eraan gewend raken dat lantaarnpalen een functie kunnen van verbinden, zien en horen.

  De technologie die de meest ultieme mogelijkheden kunnen maken en dus ook werkelijkheid kunnen worden en die dus ver boven ons voorstellingsvermogen nu te boven gaan, zal ik schetsen in een volgende technologische invulling daarvan. Let wel! Dit is even mijn persoonlijke invulling.

  De technologie van drones zal toenemen. Ze zullen ook van alle formaten komen. Ze kunnen ze ook klein maken en uitrusten met iets met dat niet zo prettig is voor de mensheid. Ze kunnen zich voeden op de moderne uitgeruste lantaarnpalen, waarvan ze veelal hun energie vandaan halen. Deze minidrones, uitgerust met iets dat niet zo prettig is, kunnen als het waren overal en heel snel heen en weer bewegen. En het is alsof ze met zovelen zijn, dat we ze als een plaat zien in de totale controle.

  Ze volgen je tegen die tijd met een inmiddels van andere vorm van een gegevensdrager uitgerust met intelligentie anders dan onze huidige smartphones.

  In de Bijbel komt met de plagen, denk aan de 10 plagen van Moses in Egypte een plaag voor met sprinkhanen.

  Het is over het algemeen van belang om te leren zien in de Bijbel wanneer iets voor het eerst voorkwam. Maar ook in Openbaringen komen de sprinkhanen voor. Dat is opvallend.

  Natuurlijk valt er waarschijnlijk (veel) meer te zeggen over de reeds bekende uitleggingen dat de demonen die vrijkomen in verschillende studies, maar wat al Johannes bepaalde dingen zag die hij moest omschrijven op een manier van moderne technologie die hij nog niet kont weten.
  Dan neem je de dingen meer letterlijk. De macht ervan is inmiddels inderdaad de macht van de afgrond en dat de demonen uit de rook kwamen.

  Zag Johannes daadwerkelijk rook of was het een licht schijnen van de lantaarnpalen?!
  En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

  En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.

  In Openbaringen 9 lezen we dit. Mijn vrije en even verplaatsbare letterlijke invulling is dat zouden de mini drones niet die sprinkhanen kunnen zijn bedoeld. De grootte van de sprinkhaan en de mini drone onlopen elkaar bijna niet.

  Ze kunnen uitgerust zijn met de mogelijkheid via beelden, hologrammen projectie om menselijke gedaante aan te nemen. Ze kunnen ook uitgerust zijn iets dat dodelijk zou kunnen steken. Op hun koppen droegen zij kransen (corona) als van goud.

  Los van de invulling mijnerzijds en de koppeling letterlijk met de Bijbel is hetgeen ik beschrijf nu al mogelijk. 6G bestaat al. Mini drones als wapen ook al. Van wat ik beschrijf is wel een aanname dat de ware gelovigen al eerder weg zijn genomen. Na Openbaringen 3 is er een sprake en een rol van de Gemeente. Ik denk dat de Gemeente in die periode wordt voorbereid om straks mee te mogen regeren in het duizend jaar rijk dat we nog zullen meemaken.

  https://www.btg.org/wp-content/uploads/2020/01/nota-dans-om-de-paal_def.pdf
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijke_sprinkhaanmuis
  https://www.ad.nl/binnenland/mini-drone-is-nieuw-geheim-wapen-van-nederlandse-militairen~af6a4f64/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  https://www.langzullenwelezen.be/nieuws/van-speelgoed-tot-moordwapen-alles-over-drones-in-het-droneboek

  “In het 6G-tijdperk zullen we getuige zijn van een beweging in de richting van communicatie met oppervlakken en met wearables en implantaten” En met de mogelijke opkomst van zaken als draadloze hersencomputerinterfaces, “zal 6G kunnen leren en zich aanpassen aan zijn menselijke gebruiker.”

  Spyfromthesky

 39. Als het volk de dood niet vreest, dan verliezen scherpe wapens hun nut.

 40. Nou nou, als het echt zo gaat dan loop ik tegen een kogel op. Dat, liever dan mijn ziel verkopen.

 41. So what ???

  We wéten nù wat de vijand van plan is.

  Simpele oplossing : weiger élke vaccinatie !!! Weiger altijd !!!

  Verkoop of werp jullie mobiele telefoons in de vuilbak !! Doe schenkingen om géén belastingen te betalen ! Slimmeriken zullen zeer zeker wapens kopen.

 42. dit toont toch dat de bijbel waar is en dat de profetien zullen uitkomen
  waarom je ertegen verzetten dat is teken dat De wederkomst van Jezus (de geboorteweeen worden groter en groter )veel.dichter is we zijn blij dat onze verlossing uit deze wereld nabij is

  enkel mensen die het zicht op Jezus kwijt zijn redeneren zoals u

  we moeten ons voorbereiden op vervolging en kunnen bidden voor de kerk dat ze er klaar voor wordt om toch te getuigen en om.zich voor te bereiden op het eeuwig leven met Jezus en zich de klederen te wassen en relatie met Jezus in orde te houden we zijn vreemdelingen op aarde

  wat wel spijtig is dat we niet meer in kerken kunnen samenkomen en getuigen over Jezus is ook veel moeiljker geworden God is de enige die dit een pauze of halt kan toeroepen op zijn tijd omdat er wel nog zielen kunnen gered worden
  we kunnen en mogen niet strijden met humanistische of wereldse middelen
  we leven in de wereld maar zijn niet van deze wereld die voor groot deel zal vernietigd worden volgens boek openbaring
  uw artikels houden geen rekening met de principes en voorspellingen van de bijbel en hoe een christen naar deze dingen moet kijken reikhalzend kijkt de schepping uit naar de openbaring van Hods zonen en Gods konninkrijk
  we moeten in de eerste plaats onze ziel behouden (en hopelijk van anderen ) niet ons leven want anders zullen we ons eeuwig leven verliezen
  Jezus zegt volg mij !

 43. Nog meer blijmakend nieuws, net gezien:
  het, op dit moment, eerste artikel van Natural News geeft alle vrijheidslievende wereldburgers gefundeerd moed. Plaats een link, zie voobeeld van beheer https://www.naturalnews.com/2020-11-28-situation-update-nov-28th-art-of-war-trump-won-election.html
  Mod.

  En er komt binnenkort nog veel meer van dergelijk nieuws aan: niks Schwab/Gates/Rothschilds/Bilderbergers, niks slavernij of moordpartij ….

 44. Zolang mensen zich letterlijk laten muilkorven, kun je wel vergeten dat ze doorhebben wat er gaande is, laat staan in verzet komen. De grote massa is veel dommer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Maar ja sinds de Mammoetwet is het onderwijs achteruit gehold en kunnen mensen niet meer zelfstandig denken. Het is toch overduidelijk hoe we bedrogen worden. Mbv een volstrekt zinloze PCR test worden zg besmettingen vastgesteld. Iets wat die test helemaal niet kan. Echter onze regering olv van een psychopaat als Rutte gebruiken het aantal besmettingen wel om ons van onze vrijheid te beroven en ons land te slopen. Dit alles geheel volgens Agenda 21. Als we kijken naar het sterftecijfer van dit zg killervirus, (0,15) dan hebben we te maken met een zware griep, echter minder dan in 2018. En onze “volksvertegenwoordigers” stonden erbij en keken er naar en ipv van onze belangen te behartigen, worden we verraden. We moeten ons zo snel mogelijk laten vaccineren met een levensgevaarlijk vaccin, ipv te vertrouwen op je immuunsysteem. Onbegrijpelijk zoveel domheid.

 45. ach ja je hebt natuurlijk altijd van die simpele zielen die zullen blijven volhouden dat er geen fraude is gepleegd, die weten gewoon niet beter.

 46. Ook onze bloedeigen landmacht is bezig om onze eigen bevolking te bespioneren. Waar blijft de heftige verontwaardiging vanuit de tweede kamer? Nu is de landmacht wel gestopt, maar voor hoe lang? Of is de landmacht ook een verlengstuk en/of intergraal onderdeel van de elite?

 47. Een door de meerderheid gewenste dictatuur voorkomen gaat erg lastig worden. Als ik het domme gezwets op nu.nl als maatgevende maatstaf neem dan is de angst er inmiddels zover in gedreven dat hele grote groepen de desinformatie van types als de Jonge en Rutte hogelijk waarderen. Nu kan je daar proberen je stoer tegen te verzetten, maar daar kom je echt niet ver mee. Er is geen waakzame meerderheid er zijn slechts kleine aantallen en die doen er werkelijk niet toe. Maak u op voor een geleide economie en maatschappij die het communistische model perfectioneert. Weten we ook weer welk model heeft afgedaan, oh ja en geniet van nog een paar maanden relatieve vrijheid.

 48. Net ontvangen: informatie over de World Freedom Alliance, gestart op 31/10/20, met o.m. Heiko Schöning, arts (website nu nog: worlddoctorsalliance.com)

  Laat dit u svp blij maken.

 49. Op het moment dat mensen hun aai -foon kunnen loslaten en niet 24/7 alles geloven en alles posten wat ze denken, voelen, ervaren en daadwerkelijk met elkaar gaan praten, dan heeft de roverheid al een wapen,( dan moeten ze het hebben van -horen zeggen-) minder tegen de eigen bevolking.
  Nu hoeven de sociopaten en hun knechten ,de ambtenaren, maar hun IA los te laten op de sociale media en ze weten alles.

 50. Op naar een nieuwe slavenstaat. Van swab naar Schwab.
  Er zit natuurlijk altijd wel een grote fout in die modellen: Men beschouwt de bevolking als een willoze massa. Als een soort rekeneenheid.
  Al die eigenwijze Nederlanders kunnen irritant zijn, maar in dit geval zou zo’n houding wel eens belangrijk kunnen gaan worden.

 51. Ik lees erg veel science fiction, misschien zit dat in de plannen van het WEF, maar het is zover van de realiteit dat dit “plan” nooit kan lukken. Kijk naar het achterlijke klimaatwet plan, het ene na het andere onderdeel blijkt niet te kunnen, door gebrek aan mensen (technici die het moeten uitvoeren), middelen (voornamelijk geld) en draagvlak (de weerstand neemt gestaagt toe. Dat gaat ook gebeuren met dit plan van het WEF. Denkt u dat mensen hun bezit gaan inleveren.

 52. Fake-wetenschap is veel erger dan fake-nieuws.
  Want dit Reset-model wordt bedacht op basis van fake-wetenschap. Dat is wetenschap die goochelt met getallen, nul-punten uit de duim zuigt, modellen bedenkt op basis van aannames en die aannames tot doctrines maakt. Met uitkomsten die dan leidend voor de politiek moeten zijn.
  Dat is geen echte wetenschap. Dat is spelen met computers en in de waan verkeren dat je de hele wereld overziet en begrijpt. En erger: Denkt dat je met die computer de hele wereld kunt gaan regelen en controleren.
  Echte wetenschap is de beta-wetenschap. Die is veel eerlijker, want foute redeneringen houden er geen stand.

 53. “De media zijn namelijk al volledig in de macht van die elite, en spugen non-stop desinformatie en propaganda uit die enkel bedoeld is u bang en onwetend te houden, zodat u nietsvermoedend dit systeem van ‘Het Beest’ in loopt. ”

  De volgende documentaire “The Social Dilemma” op Netflix legt precies uit hoe bovenstaande stelling in elkaar zit en hoe het uiteindelijk alle andere benoemde punten in het artikel mogelijk maakt. Deze documentaire is echt een must see:

  The Social Dilemma.
  het komt er op neer dat de technologie dat ons verbindt ons ook:
  -verdeelt
  -controleert
  -manipuleert
  -polarizeert
  -afleidt
  -geld afneemt

  https://www.thesocialdilemma.com/

  The Social Dilemma blends documentary investigation and narrative drama to disrupt the disrupters, unveiling the hidden machinations behind everyone’s favorite social media and search platforms.

  Discover what’s hiding on the other side of your screen

  We tweet, we like, and we share— but what are the consequences of our growing dependence on social media? This documentary-drama hybrid reveals how social media is reprogramming civilization with tech experts sounding the alarm on their own creations.

 54. Persoonlijk verkies ik veel liever een oorlog dan onderworpen te worden aan dat elitair uitschot, tijdens een oorlog kan dat uitschot ook niet meer buiten hun bunkers komen, en als ze al durven buiten te komen kunnen ze gelyncht worden. Maar als ik zie hoe de meerderheid zich als makke schapen neerlegt bij de meest idiote en absurde coronamaatregelen vrees ik ergste voor de toekomst.

 55. Niemand gaat dit terugdraaien. Forget it! Dit alles ligt vast in de kosmische wetmatigheid van de dingen die moeten gebeuren. Niemand stopt dit af. Noch de president van Amerika, noch Rusland of welk land ook. Het is een paranormale gebeurtenis omdat dit met rationeel stoffelijke redeneringen niet kan worden verklaard. De media geven geen antwoord als je ze vraagt waarom ze niet kritisch zijn en de politici niet bevragen. Dat doen ze niet omdat er iets over ze is gekomen. Een golf van influence waar iedereen zich als een fait accompli bij neerlegt. Ga uw eigen weg en besef dat uw ziel het eeuwig leven heeft. Vreest niet de corrupte overheden die uw bezit en lichaam kunnen afpakken maar vreest God die over uw ziel gaat.

 56. Het is moeilijk om de totale omvang van deze Wereldramp tot je door te laten dringen. Het is zo grotesk en gruwelijk, het wil er gewoon niet in dat dit door mensen bedacht is. Anderzijds zie je het met de dag dichterbij komen, uitgedragen door mensen die er niet menselijk meer uit zien. Kijk naar hun ogen…
  En dan zijn we hier met mensen die al lang, soms van het begin af aan doorhebben dat het hele verhaal lariekoek is. Hoeveel moeilijker is deze werkelijkheid te begrijpen voor mensen die goedgelovig dit virusverhaal serieus genomen hebben, met de bijbehorende angsten….
  Uiteindelijk is bij nader inzien het echte verhaal, de echte dreiging veel en veel angstwekkender dan het hele virusverhaal. Dus angstig als je bent moet je als goedgelovig en trouwhartig mens wakker worden voor iets veel angstwekkenders!
  Ik heb er een zwaar hoofd in. Ieder van ons weet denk ik dat het lastig is om met onze goedgelovige medemens hierover te spreken.
  Laat het weten als je in deze Goede Raad hebt! Ons aller toekomst staat op het spel.
  Heel veel sterkte en inzicht gewenst aan iedereen.

 57. In het NRC, de voormalige kwaliteits krant, staat ineens weer een goed artikel over de psychologische effecten van de lockdown. (En massahypnose en massavorming) Zeer verontrustend volgens socioloog Gustave le Bon. Sluit nauw aan op bovenstaand artikel.

 58. Kalm aan, God is nog steeds in controle over alles. Geen zorgen voor de dag van morgen, Jezus heeft het kwaad al overwonnen en gaat zijn werk in zijn volgers afmaken. Laten we dankbaar zijn voor alles: de goede tijden en de slechte tijden: Dankbaar aan God.

Comments are closed.