Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert

Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.

—————————————————————————————————————————————–

‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken (lett. charagma = ‘ets’/ prik) gegeven wordt… en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken heeft’

—————————————————————————————————————————————–

‘De beer is los,’ of beter gezegd: ‘Het Beest is los’. In het gezaghebbende New England Journal of Medicine – beschouwd als de absolute top van medische bladen – werd er eind juni letterlijk voor gepleit om iedereen die het coronavaccin weigert, te ontslaan. Dat zou een effectievere straf zijn om mensen te dwingen zich te laten vaccineren dan ‘criminele straffen’, omdat het ‘minder dwingend’ zouden zijn. Dit bevestigt waar we al vaak voor hebben gewaarschuwd: de overheid zal weliswaar niet uw huis binnenvallen om een spuit in uw lichaam te zetten, maar zal verder simpelweg alles van u afpakken wat nodig is om met het maatschappelijke leven te kunnen blijven meedoen.

Het wetenschappelijke pleidooi heeft als veelzeggende titel ‘Ensuring Uptake of Vaccins against SARS-Cov-2’ gekregen, oftewel ‘Verzekeren dat vaccins tegen SARS-Cov2 worden genomen’. Ook al dateert de publicatie van een maand geleden, we hebben de pagina voor de zekerheid opgeslagen en er screenshots van gemaakt, want het zal niet de eerste keer zijn dat een studie of artikel alsnog wordt verwijderd nadat er later de nodige ophef over ontstaat.

De auteurs stellen dat de ‘besmettelijkheid en het gevaar van het virus’, dat overigens wereldwijd getalsmatig in alle opzichten nog steeds niet erger is dan een zwakke griep, het geven van ‘wezenlijke straffen’ kan rechtvaardigen, ‘inclusief schorsing van je baan, of huisarrest voor personen in bepaalde hoge prioriteitsgroepen die vaccinatie weigeren.’ Overheden zouden daar echter pas toe moeten overgaan als een te laag percentage van de bevolking bereid is zich vrijwillig te laten vaccineren.

‘Genereuze compensatie’ voor de verwachte vaccinatie slachtoffers

De wetenschappers maken zich namelijk grote zorgen over het feit dat minder dan de helft van de Amerikanen van plan is om een Covid-19 vaccinatie te gaan halen. Ze verwachten dan ook heftige reacties zodra de vaccins beschikbaar zijn, en op dergelijke dwangmatige wijze aan de bevolking zullen worden opgelegd. Mensen in het leger, veteranen, gevangenen en immigranten in detentiecentra zouden als eersten moeten worden ingeënt, omdat zij tot ‘hoge risico groepen’ zouden behoren.

Omdat de kans levensgroot is dat grote aantallen mensen bijwerkingen van de vaccins krijgen – de testfasen met diverse vaccins zijn in dit opzicht ronduit rampzalig verlopen -, pleiten de auteurs voor een ‘genereus compensatie programma’ voor degenen die ernstige en blijvende gezondheidsschade oplopen.

Fake science om HCQ zwart te maken

Niet minder dan schandalig is de suggestie van de auteurs dat het ‘publieke vertrouwen is ondermijnend omdat overheidsofficials zonder bewijs hydroxychloroquine voor de behandeling van Covid-19 hebben aanbevolen’. Dat is pure leugenpropaganda; HCQ is zeker in de eerstelijnszorg een 100% veilig en buitengewoon effectief middel gebleken. Desondanks vinden deze (feitelijk fake) wetenschappers dat met vaccins ‘niet dezelfde fout’ gemaakt mag worden, en er daarom ’transparante communicatie over het best beschikbare bewijs dat vaccins veilig en efficiënt zijn’ moet komen.

We weten inmiddels allemaal wat dat zogenaamde ‘bewijs’, dat een extreem hoog ‘wij van wc eend…’ gehalte heeft, waard is, aangezien de New England Journal of Medicine onlangs zèlf heeft moeten toegeven dat het een negatieve studie over HCQ nooit had moeten publiceren, omdat er niets klopte van de beweringen en gebruikte data. Het in diskrediet gebrachte orgaan lijkt daar met het publiceren van deze absurde analyse echter helemaal niets van te hebben geleerd – integendeel.

Bijbelse profetie: Geen prik = Geen werk

Het verlies van je baan, inkomen en maatschappelijke positie is de eerste straf die in de bekende Bijbelse profetie over het ‘Teken van het Beest’ wordt genoemd:

‘En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op (vertalingen tot 1890: IN) hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft.’ (Opb.13:16)

Het Griekse charagma (‘teken’) betekent letterlijk een ‘kras’ of ‘ets’ (van het werkwoord etsen, wat met een naald gebeurd), ‘gegraveerd’. Charagma is direct verbonden aan charax, wat het beste met ‘het scherpen (scherper maken) van een punt’ kan worden omschreven. Het ‘merkteken’ is dus een ‘kras’ of ‘prik’, dat met een scherp, puntig voorwerp wordt aangebracht. Dat kan dus heel goed een injectie- of tatoeagenaald zijn, zeker als bedacht wordt dat de term charagma buiten de Bijbel gebruikt werd om de beet van een slang te omschrijven.

In de Griekse grondtekst staat geen getal ‘666’, maar drie letters: ‘Chi – Xi – Stigma’. Enkel de numerieke waarde van deze letters is bij elkaar opgeteld 666 (Chi = 600, Xi = 60, Stigma = 6). Stigma is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat een ‘markering’ (stempel, zegel, litteken e.d.), ‘punt’ of prik’ betekent, en meer algemener een ‘teken’. Het is afkomstig van het werkwoord στίζω, dat ‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als ‘een (merk)teken van een puntig instrument, vaak een teken van eigendom’ (zoals een brandmerk, een tatoeage, e.d..).

Token is de Engelse definitie van Stigma. Een token wordt in onze tijd gebruikt voor persoonlijke identificatie / autorisatie, zoals je pincode. Hier zien we een directe koppeling tussen het merkteken (de ‘prik’) en ‘kopen of verkopen’, dus een betalingssysteem, terug. Lees hiervoor ook ons artikel van 18 april ‘Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem’.

666 het ‘getal van mens’

Met deze technologie wordt je eigen lichaam je ‘portemonnee’, die alleen gebruikt zal kunnen worden om te betalen indien er (corona)vaccinaties aanwezig zijn. Nu wordt duidelijk wat wordt bedoeld met dat het ‘getal van het beest’ (Chi-Xi-Stigma) tevens het ‘getal van (een) mens’ is. (Openbaring 13:18). Met ‘een’ tussen haakjes, want dat lidwoord wordt in het Oudgrieks niet apart gebruikt.

Met ‘getal van mens’ wordt niet één specifiek persoon bedoeld, maar de mens in het algemeen, oftewel: iedereen. Het hier gebruikte Griekse woord ἀνθρώπου (anthrōpou)  is op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament terug te vinden in de beschrijving die Jezus van zichzelf gaf: ‘Zoon des mensen’ (Engelse vertaling is beter: Son of Man, lett. Zoon van Mens(heid). Hier ook enkelvoud, maar terecht niet vertaald met ‘Zoon van een Mens’.)

Ander voorbeeld van anthrōpou:   Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. (Marcus 7:15). Het is voor iedereen duidelijk dat hier met ‘de mens’ niet één specifiek persoon wordt bedoeld, maar de mens in het algemeen.

De laatste drie verzen van Openbaring 13 laten zich dan ook als volgt lezen:

‘En het (beest = in de Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbool van een machtsimperium, nooit van één persoon) maakt dat aan allen… een prik (/ets, tattoo) wordt gegeven in hun rechterhand (/onderarm) of in hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie deze prik (/ets, tattoo), de naam van het beest (het aan je lichaam gekoppelde betalingssysteem), of het getal van zijn naam (het digitale, aan je lichaam gekoppelde ID), heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, ontcijfere het getal van het beest, want het is het getal van mens(heid), en zijn (Gr. autos = ook ‘het’ of ‘haar’ of ‘hen‘) getal (in de zin van een aantal / groep mensen) is Chi-Xi-Stigma.

Integraal onderdeel van ‘Het Beest’ = niet meer te redden

Op de Chi en Xi komen we in vervolgartikel nog terug, maar de betekenis hiervan bevestigt de uitleg dat het hier niet om één specifiek persoon gaat, maar om een grote groep mensen in het algemeen, die door het laatste wereldimperium (dat uniek in de geschiedenis is, omdat het de grenzen overstijgt) zullen worden gedwongen een of meerdere vaccinaties te ontvangen, plus het in je lichaam aangebracht bewijs hiervan, en dat zal worden gekoppeld aan je vermogen om te ‘kopen en te verkopen’: Microsoft patent W2020-060606.

Oftewel: een ‘gemerkt’ (met RNA/DNA vaccins ingeënt en gemodificeerd) mens zal niet alleen eigendom, maar zelf, met zijn eigen, op DNA niveau aangepast en aan permanent aan het systeem gekoppelde lichaam, een integraal, onomkeerbaar onderdeel zijn van dat 666-Beest-systeem, waaraan hij of zij absolute gehoorzaamheid (‘aanbidding’) moet betonen. Dat verklaart tevens waarom wordt gezegd dat deze mensen niet meer te redden zijn. Met het opruimen en vernietigen van het Beest, zullen namelijk automatisch al deze mensen verloren gaan. Ze kunnen niet meer gered worden, omdat ze zelf een deel van het Beest(systeem) zijn geworden.

Waarom zo openlijk patent 666?

Waarom zo openlijk patent ‘666’? Mensen met enige achtergrondkennis weten dat dit zowel de ‘code’ als de strategie van deze machtselite is: kondig wat je gaat doen openlijk aan, maar op zo’n wijze dat de meeste mensen het niet kunnen of willen geloven. Lieg vervolgens als je er rechtstreeks naar wordt gevraagd, wat de twijfel bij de mensen zal versterken – niet aan de leugenaars, maar juist aan degenen die wijzen op hun verborgen agenda. Dat is de reden waarom iedereen die op wat voor wijze dan ook publiekelijk tegen hen ingaat, als ‘complotdenker’ wordt weggezet.

Het getal ‘666’, of een naam die op dat getal slaat, zal niet niet met grote neonletters boven de prikpoli’s worden gehangen, niet op de injectienaalden staan, niet op uw arm of voorhoofd worden getatoeëerd, en ook niet in de krantenkoppen verschijnen. Het Beest-systeem is niet zichtbaar, maar zal er tòch zijn. Degenen die nog steeds denken dat er eerst een ‘antichrist’ wereldheerser in een herbouwde tempel moet komen, kunnen daarom maar beter heel serieus gaan overwegen of ze niet jarenlang zijn misleid met een op alle vlakken aantoonbaar foute uitleg. Hun leven, meer nog: hun ziel, kan er wel eens vanaf hangen.

 

Xander


(1) DC Clothesline / Bigleagepolitics / Natural News
(2) New England Journal of Medicine
Afbeelding (onbewerkt): Comfreak , Pixabay  (rechtenvrij)


Zie ook o.a.:

28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem

25-07: ‘The Switch’: Overheden willen vanaf 1-1-21 cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
02-07: Italië liet Bill Gates experimenteren op bevolking met nieuw type DNA veranderend vaccin’
29-06:Belgische vicepremier bevestigt dat coronavaccin voor iedereen verplicht wordt
27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte
22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op’
15-06: Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden
26-05: Test Moderna’s corona vaccin gaat mis: 20% krijgt ernstige bijwerkingen
23-05: Straks ook in NL? Brits hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd
23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
19-03: VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

64

 1. oops, bedankt Mod., das de leeftijd als je tijd korter wordt, dan wordt je ongeduldiger….;)

 2. @Marrim. Het beschikbare goedkope middel ENOXIMON [Merknaam Perfan] tegen benauwheid en astma en corona Werkt binnen 10 minuten en is op recept verkrijgbaar bij uw huisarts en apotheek.

  Xander, heel goed nieuws is dat een AANTAL burgermeesters er helemaal NIETS voor voelt om alle burgers en winkelpersoneel in een bloedhete zomer van mondkapjes/muilkorven te gaan voorzien.

  Mooi om te lezen dat de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam die ver voor de muziek uitlopen nu wakker worden en een paar toontjes lager moeten zingen.

  Ze hebben geen poot om op te staan met hun belachelijke, draconische, onmenselijke, misselijk makende Noord Koreaanse voorstellen, las ik:

  Corona noodwet versnellen? Torenhoge boetes, gevangenisstraf, inbreuk huisrecht – parlement buitenspel zetten…Dat zouden sommige burgemeesters wel willen.

  Let op: Zonder coronawet geen mondkapjes/muilkorfplicht!!!

  Volgens hoogleraar recht en samenleving van de Rijksuniversiteit Groningen, Jan Brouwer, kunnen en mogen burgemeesters op dit moment wettelijk gezien GEEN mondkapjesplicht invoeren in hun stad of regio. [Ref. Dagblad 30-07-2020] Doen ze dat wel dan houdt dat voor de rechter GEEN stand.

  Alleen als de speciale coronawet die het kabinet heeft ingediend door de Tweede en de Eerste Kamer is goedgekeurd bestaat er een Wettelijke Grondslag. Tot dan, is volgens Jan Brouwer artikel 10 van de grondwet leidend. Daarin beschermt de overheid het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

 3. Waarom verdwijnen mijn reacties telkens weer, Xander??

  Het is uw ongeduld wat u parten speelt. Mod.

 4. @Zeeuwse:
  Om een keuze te kunnen maken moeten eerst de opties duidelijk zijn?
  En daar wringt zoals altijd het schoentje:
  Telkens weer wordt maar een gedeelte informatie vrijgegeven: halve waarheden – en de essentie wordt telkens verzwegen.
  – de indruk wordt gewekt dat het vaccin goed is voor jou en je gezondheid terwijl het goed de ultieme killer zou kunnen zijn –
  dé gelegenheid bij uitstek om mensen door twijfel en verwarring te zaaien over te halen om te kiezen voor het ‘zekere’ want angst blijft een grote rol spelen
  en de leugenpers blijft ons bestoken met angst
  En pas nà vaccinatie zullen de kwalijke gevolgen langzaam zichtbaar worden maar ook dàn zal nog gepoogd worden ze te verdoezelen want vaccins kunnen immers geen schade aanrichten?
  Intussen worden weigeraars op alle mogelijke manieren bespot, verketterd en nagewezen als potentieel gevaar voor anderen en vooràl: de samenleving,
  Verdeel en heers….wéér opnieuw!
  …gedoodverfd als criminelen en dus terecht gestraft met uitsluiting vd maatschappij door de goedkeuring van de angsthazen die op de eerste rij staan voor de gifspuit
  en niet verdragen dat anderen sterker in hun schoenen staan, weigeren zich te laten afpersen en chippen
  en die dus door sociale dwang van de vele “dead-man-walking” moeten overgehaald worden om alsnog als gechipt vee vrijwillig zelfmoord te plegen.
  Het lijkt steeds meer op een goedkope horror-B-film.
  “Misschien is dat de diepe bedoeling van dit gebeuren.”
  Volgens mij is de diepe bedoeling dat mensen inzicht krijgen, het Kwade en het bedrog herkennen en sàmen, éénsgezind kiezen voor het Goede en elkaars welzijn.

 5. Opmerking/vraag betreffende opendebat.info/brandbrief artsen:
  de actie loopt nog tot eind volgende week, maar al dagenlang staat hetzelfde aantal ondertekenaars vermeld.
  Dat is vreemd: ervoor groeide het aantal met de dag.
  Ook gebeurt er niets wanneer je het kadertje ‘meetekenen’ aanclickt.
  Wordt deze site gesaboteerd?

  Is er iemand die er meer over weet?

 6. Reactie op Ramshoorn:
  dank voor uw bericht over enoximon.
  Waar is het te koop?
  Het, voorzover bekend, minst dure middel om het Gates-virus te temmen (drSircus.com) is BAKING SODA:
  in NLsupermarkten te koop voor ca 1,70. Big Pharma verdient er gelukkig geen cent aan …
  De pHwaarde van virussen is hun achilleshiel, aldus dr Mark Sircus. Baking soda is een virus- en bacteriekiller.
  Op de zijkant van de in NL/US verkrijgbare pakjes, ca 450 g., staat hoe het te gebruiken als medicijn.

 7. @Piep
  Beste Piep, je kunt piepen wat je wilt, ook het spel van advocaten is uit.
  De Rechtsstaat is OVER!!

 8. Meer dan genoeg Werk voor advokaten !!!!

  Laat u niet doen ! Vecht terug ! Huur de beste advocatenkantoren in !!!

 9. Kijk eens bij ” codex vaticanus 666″ dan kom je tot een andere conclusie. Wat is de beste kopie van wat Johannes opschreef?

 10. @Zeeuwse: Wat een fantastische samenvatting. En natuurlijk we probeerden er wel tegen te vechten. Kijk hoeveel kleinburgers zich stuk hebben gevochten tegen de rechterlijke macht en hoe veelplegers en TBS-ers er gemakkelijk vanaf kwamen. Het was of totale onkunde van het management van die organisaties of bewust bedrog geleid door vrijmetselaars en andere ideologische groeperingen. Het angelsaksische kapitalistische model heeft gefaald, maar het communisme was en is nog erger. Tijd om te kiezen voor libertarisme, maar we willen wel graag verzorgd worden door moeder staat (en of dat zo goed is…)

  Verder kunnen we wel degelijk opstaan tegen het grootkapitaal. Demonstreren heeft geen zin, we hebben zelfs tegen de Europese grondwet en het associatieverdrag gestemd, maar er zijn zo veel initiatieven.
  1. Ga er niet vanuit dat je belastinggeld en geld aan grote NGO’s eerlijk besteed wordt, geef het aan lokale initiatieven. Ik geloof overigens nog wel in het Leger des Heils bijvoorbeeld.
  2. Koop je groeten en vlees niet bij de grote supermarktketens, er zijn diverse organisaties die je een vegetarische krat groenten wekelijks leveren rechtstreeks van de boer. Gun je lokale keurslager ook een stukje omzet.
  3. Drink nooit Coca Cola of andere Amerikaanse frisdranken
  4. Ga nooit bij McDonalds eten. Ben je op reis / onderweg… haal gewoon een broodje vooraf bij de plaatselijke bakker
  5. Ga alleen naar de dokter of neem alleen medicijnen als het echt niet anders kan, zoek anders naar natuurlijke alternatieven. Weet je dat aspirine bijvoorbeeld van de bast van een boom gemaakt is? soms maken ze grote fouten, zie bijvoorbeeld oorzaak opioid crisis in USA
  6. Neem geen krantenabonnement, waarom zou je. Het nieuws vanuit de machthebbers komt sowieso naar je toe, je hoeft er geen moeite voor te doen.
  7. Koop alleen op internet als je het anders niet kunt krijgen. Heb een tijd terug een dure fiets gekocht bij een lokale fietsenzaak die minstens 100 euro duurder was dan via internet, maar heb dat via de service al lang terugverdient
  Door dus niet via hen te consumeren kun je hun macht verkleinen.
  Verder geldt dan ook natuurlijk probeer juist de macht van de politiek zo veel mogelijk te beperken. Alles wat we zelf regelen wordt beter en met meer toewijding gedaan dan wat de staat doet. Kijk naar de oude Sovjetunie, what a big failure !

 11. Maar wat moeten we doen? Voorraden inslaan in een camper gaan leven moestuin beginnen een eigen systeem opzetten? Dat is idd de centrale vraag

 12. Ik heb mijn huiswerk nu beter gedaan en ter aanvulling van mijn eerdere bericht deze info:

  In het boeiende verslag [Ref. Dagblad 29-07-2020] las ik over Anesthesioloog en intensivist Jan Beute en van onderzoeker Erasmus Centrum dr. Alex Kleinjan over het beschikbare goedkope middel [Siroop ENOXIMON [Merknaam Perfan] Werkt binnen 10 minuten!!!

  Wat velen niet weten van de huidige IC patiënten met Corona:

  Huidige Corona patiënten liggen in Ziekenhuizen op IC onnodig 2-4 weken op hun BUIK aan de beademing met alle mogelijke gevolgen van dien: weefselschade , risico’s op infecties, pijnlijke doorligplekken, beschadiging aan de ogen enzovoort.

  Het wondermiddel Enoximon onderdrukt ontsteking in de longen. Dit voorkomt vochtophoping en stimuleert Afvoer van Slijm.

  Anesthesioloog Prof. Chris Stoutenbeek van het OLVG 1991 vermoedde toen al dat dit middel weleens zou kunnen helpen tegen benauwdheid bij Astma. Jan Beute zijn assisten ontdekte later dat dit zo is en heeft sinds 2012 astmapatiënten met Enoximon behandeld.

  Wie dit goede bericht gelezen heeft, weigert straks subiet die Gevaarlijke Ongeteste Corona Vaccins! Bewaar de krant en laat het lezen aan uw behandelend arts bij benauwdheid: Corona is Goed en Veilig te bestrijden met deze en onderstaande al jaren beproefde medicijnen,

  Dr. Rob Elens bewees een poosje geleden ook al dat met eenvoudige middelen zoals Hydroxychloroquine in combinatie met vitamine C en D -Zink – Magnesium een snel herstel, Binnen Tien Dagen, van corona binnen handbereik is. Zegt het voort!!!

 13. Anna op 10.24 pm

  Ik ben het met je eens behalve dat de echte gelovigen niet door de grote verdrukking gaan, dus ook de oordelen niet meemaken

  Lees 1 Kor. 15 vers 50 t/m 58
  – 1 Tes. 4 vers 16 en 17
  – Openb. 3 vers 10

 14. Als het al zo laat op de wereldklok is, dan is de Opname zeer nabij !!!

 15. Inderdaad het vaccin zal waarschijnlijk verplicht worden, zo ik heb gelezen in de krant zal m’n eerst de ouderen inspuiten en zo iedereen, wat m’n gaat doen met mensen die weigeren dat weet ik niet, ik zie er heel eerlijk gezegd geen Bijbelse gronden in, volgens mij gat openbaring 13, gewoon over de opkomst van een wereldregering en wereldreligie, en over Babylon de val van Rome dat volgens mij nu begonnen is met de huidige paus, maar ik kan mij vergissen. Shalom

 16. Wanneer je 12 minuten de tijd neemt om deze video goed te bekijken en dan misschien nog een keer, dan begrijp je dat er een satanische sekte bezig is om de coronahoax te gebruiken om de bevolking te hersenspoelen. Door ze op allerlei manieren, waaronder occulte rituelen, te herprogrammeren met het feit dat de oude wereld en de oude “ik” zal verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe wereld, hun nieuwe wereld dan wel te verstaan.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=349&v=3RVG8qNLdoY&feature=emb_logo

 17. Dit is een leuke van dr. Raphael Bonelli: Als het masker een symbool is, om de mensen bewust te houden van “het gevaar”, kun je het masker ook als hoedje opzetten. Lachen als iedereen dat zou doen.

  Die overheden moeten eens ophouden met dat streven naar een 100% gegarandeerde gezondheid en een virusvrije omgeving. Zo’n wens is totaal irrationeel. Zo’n omgeving hebben we NOOIT gehad. Overal zijn altijd bacteriën en virussen. Maar mensen hebben een immuunsysteem dat op meerdere niveaus raad weet met dat micro-volkje. En worden we echt ziek, hebben we een goed toegeruste gezondheidszorg. Een maskerplicht maakt van iedereen een patiënt en dat is waanzin.
  Er zijn véél wetenschappers/artsen die zeggen dat zo’n masker weinig zijn heeft (b.v. de voorzitter van de Wereld Artsenbond, Montgomery). Inademen van micro-plastic deeltjes als er polyester in dat masker zit, is ook al niet gezond. Naast de beperking van de zuurstof-opname.
  Net als de lockdown, is een maskerplicht een ziekmakende maatregel.
  Al die landen die zo streng waren, schijnen nu weer streng te moeten doen.
  Terwijl nog steeds blijft staan: de massale demonstraties waarbij mensen dicht op elkaar stonden, hebben niet geleid tot een opvallende toename van het aantal ziektegevallen.

 18. Die maskerplicht wordt vooral verkondigd aan de hand van psychologische motieven: Mensen zouden zich zo beter bewust zijn van het “gevaar”. Behalve dat dit weer een uiting is van die paternalistische/betuttelende instelling van de overheid, is het de vraag of een overheid onze psychologie op zo’n verstikkende manier mag sturen.
  En als we toch op de psychologische tour gaan, zouden we tevens de psychologische nadelen moeten overwegen. Een omgeving waar iedereen er bij loopt als boef verkleed en gezichtsuitdrukkingen niet meer zichtbaar zijn, roept ‘unheimische’ gevoelens op; een levenssfeer waarbij iedereen bang voor iedereen moet zijn en alleen ogen loeren vanachter een masker.
  Een psychologische benadering: https://www.youtube.com/watch?v=B9iv1AFPc0g

 19. Mo schreef:
  29/07/2020 om 8:24 pm
  De man heeft natuurlijk veel angst omdat hij flink overgewicht heeft en waarschijnlijk weet dat corona hem zal doden. Persoonlijk zie ik overal de paniek flink toenemen en verbaas ik me daar ietsje over. Maar ik geloof dat ze het nergens zo slecht doen als in ons land. Ik heb al eerder geschreven dat ik het verdacht vond dat we in stapjes steeds meer mochten. Maar er is totaal geen logica meer in te ontdekken. En dan is het natuurlijk volstrekt logisch dat de mensen zich steeds minder aan die onlogische regeltjes houden.

 20. Meer info over ‘De mens met de naam met getalswaarde 666’: https://restkerk.files.wordpress.com/2020/01/mens-met-getal-666.pdf
  Hierin wordt duidelijk dat het merkteken er pas kan komen als de Antichrist ten tonele is gekomen na WOIII – als de grote vredestichter, omdat het aan hem gekoppeld moet zijn. Openbaring spreekt duidelijk over “een mens”. Er is er maar één wiens naam in het Hebreeuws en het Grieks 666 vormt (de getalswaarden van de letters opgeteld): Maitreya: de komende messiasfiguur verwacht door de Boeddhisten, de New-Agers, de Theosofen en Lucis Trust (organisatie binnen de VN).

 21. Is dat tijdschriftartikel een peiling om reacties uit te lokken, een waarschuwing dat het gaat gebeuren, of gewoon een mededeling om de geesten er rijp voor te maken?

 22. In openbaring 18:23 worden we gewaarschuwd. Daar staat in tovenarij maar in het Grieks staat er Pharmakeia, strong 5331.

 23. Ik lees hier toch weer de twijfel over het merkteken van wat het is en hoe het geplaatst gaat worden. De een zegt dit heeft niets met de vaccinatie te maken en de bewuste tijd moet nog komen. De ander zegt dit heeft wel met de vaccinatie te maken. Er is voor velen nog te veel onduidelijkheid. Voor mij idem dito, dat maakt het lastig.
  Gisteren weer een paar delen van left behind gezien op YouTube de lijn die daar uitgebeeld wordt lijkt mij de meest duidelijke, ook gezien de onrust in het MO. Ik denk dat daar de ellende gaat beginnen met de oorlog tegen Israël. Volgens mij hebben we nog even aan tijd, maar niet veel meer, ben zelf 55 jaar maar heb het rare gevoel dat ik toch bizarre en wonderbaarlijke dingen ga meemaken.

 24. Of het nu wel of niet het teken is, het maakt me niet uit: die chemische, verdorven rotzooi komt gewoon mijn lichaam niet in! Basta!

  Laat ze hun zooi lekker zelf opspuiten…

 25. Toen ik in het begin van de corona-crisis in Google ‘CORONA 666’ ingaf en bij afbeeldingen keek, kreeg ik onmiddellijk volgende hint.
  C(=3) O(=15) R(=18) O(=15) N(=14) A(=1) bevat 6 letters en de som van die letters is 66.
  Ik dacht: toeval. Corona is immers het Latijnse woord voor ‘kroon’.
  Maar op mijn computer stond de website van de John Hopkins University die voor de WHO werkt en mooie angstaanjagende kaarten publiceerde met het aantal besmettingen en doden, en deze universiteit gebruikte als naam voor het virus: 2019-n(ew) Co(rona) V(irus).
  2019-nCoV bevat 4 cijfers en 2 combinaties van een kleine en grote letter. Ook hier is de som 66. Bovendien dwong deze naam mij aandacht te hebben voor het verschil tussen kleine en grote letters.
  Later gaf de WHO aan het virus zijn officiële naam: S(evere) A(cute) R(espiratory) S(yndrom) – Co(rona) V(irus) -2. SARS-CoV-2 bevat slechts één kleine letter en die is gemakkelijk: de 15de en 1+5 = 6. De hoofdletters die aan deze kleine ‘o’ voorafgaan SARS-C vormen als som: 60 en 6+0 = 6. De hoofdletter die op de kleine ‘o’ volgt is de V, de 22ste letter. Er volgt nog een 2, dus: 22+2 = 24 en 2+4 = 6. De totale som van SARS-CoV-2 = 99, een omgekeerde 66. Maar 99 is op zichzelf betekenisvol want het moderne satanisme kent 11 geboden en 9 zonden en 11 x 9 = 99
  Daarna kwam de WHO af met de naam van de ziekte: COVID-(20)19, zonder de 20 uitdrukkelijk te vermelden. Leek mij verdacht. Dus ik ging weer tellen. De som leverde niets op: 63, tenzij je daarin 3×6 zou lezen. De deelsommen leveren wel een 99 op, immers C+O+V+I+D+1 = 54 en 5+4 = 9 en er volgt nog een 9, dus 99. Tel die twee negens op en je bekomt 18 en 1+ 8 = 9
  Tenslotte hoorde ik hoe men in de MSM Trump begon aan te vallen omdat hij sprak over het Wuhan-virus. De coördinaten van het centrum van Wuhan zijn: breedtegraad: 30,6 en lengtegraad 114,3 en 3+6 = 9 en 1+1+4+3 = 9. Na de uitbraak van SARS-1 hielpen de Fransen de Chinezen om in Wuhan een bio-lab te bouwen.
  Wat bekom je nu? Niet alleen telkens de getallen 666 en 99, zo geschreven of up side down, maar ook een mooie spiegeling, tenminste als je de chronologische orde respecteert waarin wij de namen via de MSM één voor één te horen kregen. De eerste kolom is het aantal letters, cijfers of combinaties van letters. De tweede kolom is de sommen (zonder spatie) en de deelsommen (met spatie). De derde kolom is de hoogste/laatste som die je kan maken (9+9=18 en 1+8 =9)
  CORONA = 6 66
  2019-nCoV = 6 66
  SARS-CoV-2 = 99
  SARS-C o V-2 = 6 6 6
  COVID-1 9 = 9 9 9
  Wuhan (centrum) = 9 9 9
  Is dit alles toeval? Is dit mensenwerk of het werk van machten buiten deze materiële wereld? Ik weet het niet maar vind het wel de moeite jullie hierop attent te maken.

 26. Zes is het getal van de mens,wordt in het hebreeuws vertaald met de letter waaf.waaf waaf waaf is http://www..De digitale troep,elke keer een stapje verder.
  Als je beproeving doorstaat,zul je de kroon des levens ontvangen.

 27. Terecht wordt gewaarschuwd voor het merkteken van het beest, maar… waar blijven de waarschuwingen voor het sprekende beeld. In Openbaring 14 vers 11 wordt het sprekende beeld en het merkten in één adem genoemd: “En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid, die het beeld van het beest aanbidden en zijn merkteken ontvangt”.

 28. De wereld staat op “ een Kantelpunt” .
  De Bijbelse profetiën waarvan we dachten “ hoe zou dat nu gaan en op welke manier moeten wij ons dit nu voorstellen “ zien we voor onze eigen ogen voltrekken.

  Wij zijn een heel BIJZONDERE GENERATIE.

  Dit “ kantelpunt tijdperk “ wordt gekenmerkt door, “ geboorte weeën “.
  Zoals nu het Corona virus over de hele wereld raast, gevolgd door haat en nijd onderling, soms met gevolg “ opstanden, geruchten van oorlogen” , rampen, geweldig ongekende overstromingen ( natuurgeweld) in China.
  Het beging van de vorming van totalitaire Staten die zich volgens de profetieën tot EEN grote wereld regering zullen gaan vormen. ( waar hier op Xander nieuws vaak over geschreven wordt.)
  De “ opkomst van de in de Bijbel zogenoemde “ koningen van het oosten” ( China? Ontwikkelaar / verspreider van het virus!) die zich duchtig roeren op dit moment. En mogelijk het machtsvacuüm van het westen gaan opvullen.

  En we weten van Weeën; ze komen steeds sneller en steeds krachtiger op elkaar, dus wat staat ons nog meer te wachten?
  Waarschijnlijk de totale ineen storting van Amerika……
  Dit kan mogelijk snel gaan als Jo Biden aan de macht komt….. of als Trump nog een termijn krijgt zal het wat langer duren.
  De rechtspraak in Amerika zal, wanneer Durham en Barr klaar zijn met hun onderzoeken groot geweld door links aan worden gedaan.
  Dan komt de volle omvang van Obama care aan het licht….. zal dan “ het recht krom” worden???? Het ligt min of meer voor de hand. Er lekken dingen uit het is een grote beerput!
  Het hele financiële systeem ( Babel / beurzen ? ) zal in elkaar, klappen?? ( in een uur zal Babel vernietigd worden)
  Ook religieus zullen er “ verbonden worden gesloten “ met de “ economische leiders”…

  Hongersnoden komen er zeker…. In China omdat daar bijna het halve land ( het zuiden ) momenteel al meer dan een maand onder water staat en de oogsten verloren zijn gegaan.
  En wacht dacht u van de stikstof beweging in ons eigen land die de boeren ( onze voedsel voorziening ) het liefst weg willen hebben uit ons land!

  Waar leidt dit allemaal toe?
  Naar de wederkomst van Christus. ❗️
  Jezus leerde ons immers Bidden “ uw koningkrijk kome” .
  Hij was toen als koning op aarde dit kon je zien aan de worderen en tekenen die Hij deed.
  En Pilatus schreef dit boven Zijn hoofd toen Hij de kruisdood voor ons stierf!
  Maar dat was de eerste fase van het koningkrijk.
  De tweede fase van dat koninkrijk is NU : al 2000 jaar is Koning Jezus met zijn lichaam in de Hemel maar met Zijn geest Is Hij op de aarde en verzameld Hij mensen, Die Hem willen volgen, door Zijn Woord de Bijbel en Zijn Geest. ( de heilige Geest.)

  De derde fase van het koninkrijk komt er nu aan, zoals Hij zelf heeft gezegd, Dan komt Hij terug naar de aarde om de troon van Zijn Vader David in bezit te gaan nemen.. Lees Zacharia 14!
  Dit is aan zijn moeder bij de aankondiging van Zijn geboorte immers beloofd. Zie Lucas 2!
  Dan zal er geen oorlog meer zijn, dan zal een kind bij het hol van de adder spelen….. iets om over na te denken ❗️

  Daar loopt het op uit.
  We kunnen mopperen en protesteren wat we willen maar dit zal het uiteindelijke doel zijn.
  Verwonder je dan dat je dit “ mag zien en meemaken!
  JEZUS REGEERT DE WERELD ‼️
  Het zal heel moeilijk worden, want ja, ontslagen worden is niet leuk, en dit komt, als je “ het teken van het beest “ niet neemt…..ja…. dan sta je daar met je boodschappen wagen bij de supermarkt : zegt de caissière: “ sorry mevr u kunt niet afrekenen want op uw kaart staat dat u niet gevaccineerd bent”

  Deze realiteit lijkt heel snel dichterbij te komen.
  Merk op de dingen die geschieden, blijf standvastig.
  Gods zegen,
  Shalom Anna

 29. De meeste mensen wachten met smart op op een spuitje……van alle mensen die Ik ken of spreek, is er geen een die er wat op tegen heeft.

 30. Accepteer je dit merkteken in welke vorm dan ook, dan geef je als het ware je mes zijn op. Dat is de reden waarom je dan verloren bent. Je bent niet langer mens in de zuiverste betekenis van het word. Je ben niet meer autonoom. Daarom is het beter te sreven als mens dan te leven als onderdeel van het beest. De mensheid zal in twee delen uiteenvallen. Zij die terecht komen in een lager trillingsgetal en zo gevangen blijven in een 3 dimensionele wereld en zij die hun trrilngsgetal weten te behouden en te verhogen en zo klaar zijn om een volgende dimenseie te betreden. Een fijnstoffelijker dimensie dan die we nu kennen. Deze groep zal dan ook niet langer incarneren op de aarde die zelf de woonplaats wordt voor wezens met een laag terillingsgetal. Uiteindelijk zullen ook deze mensen de weg vinden naar een andere en hogere dimenseie maar dat zal weer vele duizenden jaren in beslag nemen.

 31. Beste Xander,
  Ik geloof wel degelijk en lees dat alles wat er nu gebeurt en voorloper is op de komende Grote verdrukking en de Antichrist en dat de Opname zeer spoedig kan zijn!
  Vroeger geloofde u dat ook,wat is er gebeurt met u?
  U gelooft dat niet meer en maakt mensen bang, maar biedt geen perspectief?
  Als je niet kiest voor Het Teken kan je niet meer kopen en dus leven en uiteindelijk gaat je dood, of je hoofd gaat eraf,door de A C !!
  Wat doet u hier zelf mee en wat moeten de lezers met die wetenschap dan doen,het uitzicht is niet zo rooskleurig, maar hoe bereid je je dan voor, wat doe dan?
  Gelukkig is er uitredding en die staat in de BIJBEL,GELOOF het maar weer!!

 32. iedereen die zo voor Trump en denkt dat een soort verlosser is die ons gaat beschermen tegen B G en vaccinaties is ik heb een trieste mededeling. Hij steunt ook GAVI.
  https://www.youtube.com/watch?v=_pV1U9s3vJ0

  En die zogenaamde strijd tussen conservatief en progressief is allemaal NEP en gecontroleerd.

  Trump speelt graag dat hij tegen de deepstate moet strijden. Maar ik denk dat hij gewoon een spel speelt.
  Laat je niet beetnemen. Misschien heb ik het mis. Maar je ziet dat hij gewoon GAVI steunt. Dat is de alliantie voor vaccinatie. Die ook door BILL G en ook vele landen gesteund word.
  En CHINA gaat ons echt niet redden hoor. Waarom denk je dat?

 33. Enkele kanttekeningen.
  Vaccinatie is niet op rechterhand of voorhoofd.
  Bill Gates, niet geboren uit de stam van Dan, kan niet de antichrist zijn; wel de laatste voorloper.
  Waar zijn de Elias en Henoch, de profeten die leven ten tijde van de ac en hem ontmaskeren?
  Ook de tempel van Salomon is nog niet gebouwd.
  De ac is een zeer charismatische man, die iedereen kan overtuigen, grote “wonderen” zal doen en in alles op O.H. Jezus Christus wil gelijken. De ac lost grote politieke problemen op.
  De wereld is ook nog niet verdeeld in 10 regio’s.
  Voldoet de 65-jarige BG daaraan? Bij lange niet. Wil niet zeggen dat hij een uiterst verderfelijk figuur is.
  Ergo: op een of andere manier zal het systeem van het Beest enorm gaan falen en nog niet wereldwijd ingevoerd gaan worden. De tijd lijkt… maar is nog niet helemaal rijp.
  Wil niet zeggen dat wij een uiterst benarde tijd tegemoet gaan.
  Graag (tegen)reacties.

 34. De mensen die zo graag ons willen verplichten de Corona vaccin te nemen moeten dan maar als eerste gevaccineerd worden.

 35. Even een andere kijk op dit artikel ;
  Mijn vertaling😄Nog steeds meerdere uitleg mogelijk

  Op 13:

  16. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en groten, en de rijken en de armen en de vrije mensen en de slaven, dat zij aan hen geven een 1. karakter 2. bedrukte/gegraveerde teken 3. aard 4. Merkteken 5. bevestiging/goedkeuring ) op/in de buurt van hun rechterhand OF op/in de buurt van hun voorhoofd.

  17. En (het maakt) dat niemand kan kopen of verkopen, als iemand niet het (1. bedrukte/gegraveerde teken 2. karakter 3. aard 4. Merkteken 5. bevestiging ) heeft, de naam van het beest OF het getal van zijn naam (andere vertalingen; 2. de onbekende hoeveelheid van zijn naam 3. de massa/menigte van zijn naam)
  18. Hier is de wijsheid: degene die verstand heeft, laat hem (berekenen-standaard vertaling) herkennen het getal/de menigte van het beest, want het is een getal/menigte van een mens, en het getal/menigte van hem is Chi ksi sigma ((mogelijke uitleg; de menigte van het beest (islam), is de menigte van een mens (Mohammed), en de menigte komt in de naam van chi ksi sigma, ( bismillah: in de naam van Allah))

  Ons cijfersysteem is Arabisch (1,2,3)
  In Hebreeuws en Grieks schreven ze getallen met gewoon woorden (eis, duo, treis) en grotere getallen werden gedaan m.b.v. het alfabet. Elke letter had dan een cijfer waarde. Het kan dus dat chi ksi sigma samen 666 is. Sommigen lezen voor de ksi een andere letter in manuscripten en dan wordt t 616.
  Maar wat als het geen cijfer is, maar een karakter (charasma wordt vaak vertaald met merkteken, maar kan ook karakter of soms aard betekenen.
  Aritmos wordt vaak vertaald met getal, maar soms met massa/menigte.
  Psefidzo wordt vertaald met berekenen of herkennen.
  Misschien is het geen getal, maar letters. In papyrusrol 47 staat uit tweede eeuw na Christus staan die drie letters, maar bij overschrijven door monniken in derde vierde eeuw ontstond verwarring en scheef men die drie letters voluit. Anders zei het niemand wat, drie losse letters. Het zou kunnen dat dat inderdaad letters zijn met een getalswaarde 666, wat dan een merkteken gebrand in het hoofd of rechter arm is, maar het kan ook zijn dat het om letters of een ‘karakter’ gaat. Chinees heeft ook karakters. Arabisch ook.
  En als t om een merkteken gaat, dan is het meer een gebrand teken, zoals ze vroeger bij kamelen deden bijvoorbeeld. Geen chip, want die moet in je hand, niet erop. Lijkt mij om een religie te gaan toch. Want je kunt het beest en zijn ‘merkteken’. Op 16:2
  ….En het veroorzaakte een groot en kwaadaardige zweer/gezwel/open wond, voor degenen die het (karakter, merkteken, aard) van het beest hebben, en het beeld van hem aanbaden.

  Een engel gooit een schaal met toorn uit. Voor degenen die het beest aanbidden en zijn ‘karakter, merkteken, aard’ hebben

  Laten we dus de papyrusrol ook meenemen in ons onderzoek en God om wijsheid en inzicht vragen over dit onderwerp.
  GJB

 36. Ook naar de corona pers uitzending gekeken, ondanks dat er geen landelijk mondkapjes komt, staat daar toch een opgefokte brullende kikker zijn eigen mondkapjes verplichting te promoten inclusief een bekeuring als je weiger. Wanneer gaan wij massaal de straat op om dit soort narcistische lieden duidelijk te maken dat onze vrijheid een onvervreemdbare recht is.

 37. De voorspelling zal uitkomen van de Bijbel maar de mens is zo verziekt van het geloven wat de regeringsleiders zeggen dat ze allemaal het beest zullen aannemen en geloven dat het leven gemakkelijker zal worden alles kan via de chip die in je arm gebracht is maar mensen denk na alles is nog uitgekomen wat in de Bijbel staat en wat nu gaat gebeuren zal ook uitkomen dus houd u lamp brandend en val niet in slaap want de satan is slim

 38. Het is misschien gek maar er zal niemand tegen zijn wil het merkteken krijgen. Bij weigeren kan het Kwaad wel alles in het werk stellen om je over te halen. Ze zullen je martelen, uithongeren en weet ik wat voor pijnlijke dingen met je uithalen of in de FEMA kampen opsluiten, maar ze zullen nooit tegen je wil het merkteken geven.
  Het is net of God zegt: “Tot hier en niet verder”.

 39. Erg! Ik weiger! Ik ga mijn eigen immuunsysteem toch niet laten kapotmaken door de nieuwe Nazi-communisten!?

 40. Op dit moment wordt hier geluisterd naar de presentatie van vandaag door de groep artsen die gisteren werd gecensureerd door de criminele BIG TECH.
  En ze zullen blijven komen: same place, same MD’s ….
  Te zien op Natural News en waarschijnlijk ook fromrome.info.

  EN: hier is geen angst!

  O.m. het boek: Ascended Master Instruction deel 4, Saint Germain Press, onze gebeden, alle mooie (Aarts)engelen
  die staan te popelen om ons te helpen (iets waarom we moeten vragen…) slepen ons erdoor,

 41. Openbaring 13 is nog niet in vervulling gegaan. Men moet goed lezen.

 42. Dank voor dit artikel Xander. Wie het laatst lacht? Zie Psalm 2.

  Bijbellezers zien het beest 666 van Openbaring 13 als een reus op lemen voeten, een verslagen vijand dus!!! Vele gelovigen weten hoe het na zijn kunstje finaal zal aflopen met hem en zijn kompanen: het Beest, Satan en de Valse Profeet.

  Jeshua liet het zijn volgelingen 2000 jaar geleden al weten in het Nw. Testament in Zijn laatste Boek Openbaring hoofdstuk 19 en 20….

  Openbaring 19:20 NBG-51…En het Beest werd gegrepen en met hem de Valse Profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen Verleidde, die het Merkteken 666 van het Beest ontvangen hadden en die zijn Beeld aanbaden; levend werden zij Beiden geworpen
  in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

  Openbaring 20:10 NBG-51…En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van
  Vuur en zwavel, waar ook het Beest en de valse Profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 11 En ik zag een grote witte Troon en Hem, [Jeshua] die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.

  Ander Goed Nieuws las ik in het Reformatorisch Dagblad Pagina 20 en 21 van vandaag 29-07-2020…Hulpmiddel tegen corona en astma te goedkoop voor succes. Lees het boeiende verslag van Anesthesioloog en intensivist Jan Beute en onderzoeker Erasmus Centrum dr. Alex Kleinjan over het beschikbare goedkope middel ENOXIMON [Merknaam Perfan] Werkt binnen 10 minuten!!!

  Wie dit goede bericht gelezen heeft weigert straks subiet die Gevaarlijke Ongeteste Corona Vaccins! Bewaar de krant en laat het lezen aan die verwaande RIVM adepten.

  Dr. Rob Elemans bewees een poosje geleden ook al dat met eenvoudige middelen zoals Hydroxychloroquine in combinatie met vitamine C en D -Zink – Magnesium een snel herstel van corona binnen handbereik is. Zegt het voort!!!

 43. Duitsland: Percentages positief getesten van alle afgenomen testen in week 27, 28 en 29 = 0,6%!
  Terwijl het percentage vals positieven 0,58% is. https://www.wodarg.com/
  Het gaat dus werkelijk NERGENS meer over.
  In Nederland liggen de percentages positief getesten óók onder de 1%.
  We worden nog steeds bang gemaakt, maar op basis van 0 relevantie.
  Want we gaan natuurlijk niet geloven dat het virus zich in Duitsland héél anders gedraagt dan in Nederland.

 44. Ik kreeg laatst een klein artikeltje onder ogen getiteld: Wat zegt de Bijbel over complottheorieën?
  Het blijkt dat er minimaal 18 complot praktijken in de bijbel staan vermeld. De meest in het oude testament maar ook enkele in het nieuwe testament.
  Er is zelfs ooit een complot gemaakt om één persoon in een heel koninkrijk ten val te laten komen. Er is een compleet hoofdstuk aan gewijd in de bijbel.
  Wie ze allemaal wil opzoeken kan afhankelijk van de vertaling die hij gebruikt, in de concordantie het beste zoeken naar ” samenzweringen”. Dan vind je er al heel wat.
  Dat ik dan met het etiketje ” complot denker” mag rondlopen is voor mij geen probleem.
  het gaat ten slotte niet om complot theorieën o, maar om complot praktijken anno 2020.

 45. Oooooww wat zijn we stom geweest.
  Al die walgelijke oorlogen vanuit een pedo-netwerk in Amerika gevoerd en door ons land en vele andere gesteund. Al die dingen die we voor onze ogen zagen gebeuren. De enorme armoede in de wereld, de corruptie zelfs in liefdadige instellingen. De oneerlijke verdeling van de welvaart in de wereld, en in ons land waar altijd de grootste bedrijven aan belasting ontsnapten. Ons voedsel vergiftigd door chemische troep omdat een groot bedrijf daar winst mee kan maken, Tweede agendapunt was ongetwijfeld ons, burgers te verzwakken. Heel vermoeiend om aan te zien allemaal. De politici en de gekochte journalisten die op veel gebieden geen openheid van zaken geven. En dan nog ga je niet de straat op om in grote groepen minstens te schreeuwen en amok te maken.
  En nu worden we definitief voor ’t blok gezet: je kunt kiezen uit 2 kwaden: ingeënt worden met een “vaccin” waarvan je ziek wordt, dat je DNA, je unieke kenmerk verandert en waaraan je òf langzaam òf snel doodgaat. Of totaal buiten de maatschappij komen te staan, waar je maar moet zien te overleven. Wordt lastig als je oud bent…
  Eén voordeel: als we nog niet helemaal wakker waren zullen we dat nu snel zijn en moet er een existentiële keuze gemaakt worden. Misschien is dat de diepe bedoeling van dit gebeuren. Aan allen op deze site: veel helderheid en sterkte hierbij gewenst!

 46. Gaarne het nummer van het tijdschrift en de naam van het artikel vermelden.

 47. Is ontslagen worden “minder dwingend” dan een boete????
  Wie verzint dergelijke nonsens?! Als je overal ontslagen wordt vanwege een vaccin-weigering, is dat een veel erger vonnis: Het hele gezin wordt brodeloos gemaakt!! Wordt afhankelijk van voedselbanken en verliest wellicht zelfs de woning!
  Dit dreigen met ontslag voor vaccin-weigeraars is een dwang die veel erger is: Het is een vonnis voor het hele gezin. Het is gewoon misdadig. Wat is dit voor medische wetenschap die hele gezinnen wil vernietigen???

 48. „Waarom wordt hydroxychloroquine weggeduwd?” Lees de column van Leon de Winter:

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/616314088/goedkoop-medicijn-giftig-verklaard

  Hierover heeft Dr. Harvey Risch een nuchtere opvatting:
  Dr. Harvey Risch is professor epidemiologie aan de Yale School of Public Health and Medicine, een van de topuniversiteiten in de wereld. Hij heeft meegewerkt aan meer dan 325 wetenschappelijke artikelen, heeft onderzoek gedaan naar allerlei vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker.

 49. Rusland , China, help ons en bombardeer de corona-fabrieken van Bilie Keets met een catastrofale neutronenbom. Of begin anders met platleggen van het internet in L.A…..
  Wat een wereld. Lang leve Putin! Lang leve Trump! Weg met de satanic Democrats , the Rockelefellers ( Zuchkerbewrg is volgens sommigen ook n Rockfeller telg.
  Ooit schijnt mamma Rockefeller tegen haar 5 zonen gezegd te hebben : als jullie het willen komt er vrede op aarde. Zeker de vrede van satan in het rijk van de antichrist… zum Kotzen….

 50. Meer als de helft van de mensen staat in de rij,uit angst of naar vakantieoord te vliegen.
  Verloren zaak dus.

Comments are closed.