Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken

Met gedwongen vaccinaties komt het grote einddoel van de globalisten in zicht: totale, onbeperkte en alomvattende controle over ieders lijf en leven. (Afbeelding: (3)).

—————————————————————————————————————————————-

‘Potentiële virus dragers’ en ‘mentaal gestoorden’ feitelijk vogelvrij verklaard – Doden mogen nu zonder onderzoek en zonder toestemming nabestaanden worden verbrand – ‘V-Day’, de dag waarop in heel Europa en Amerika met gedwongen vaccinaties wordt begonnen, komt dichterbij

—————————————————————————————————————————————-

Veel Europeanen lijken in de ontkenningsmodus te zijn geschoten, omdat ze de ingrijpende implicaties van de corona crisis psychisch niet kunnen verwerken. De vorige week ondertekende Britse corona wetgeving zal hen niet bepaald geruststellen, want de regering heeft zichzelf daarmee absolute, totalitaire macht gegeven om willekeurig iedereen zonder reden en zonder proces voor onbepaalde tijd op te sluiten en te ‘behandelen’. De oprichting van ‘heropvoedings’centra (zeg dus maar gewoon concentratiekampen) waar ‘dissidenten’ in worden opgesloten en feitelijk afgemaakt (want ook daar voorziet deze schrikbarende wet in!) zijn hiermee mogelijk gemaakt.

De Britse Coronavirus Act 2020 is op 25 maart in werking getreden, en lijkt een voorproefje te zijn voor zowel de rest van Europa als Amerika. De wet, die in principe 2 jaar lang geldig is en met 6 maanden kan worden verlengd, voorziet in ’25 verdere bepalingen die tijdelijk de huidige bepalingen met betrekking tot gedaagden en gevangenen met een mentale gezondheidsaandoening zullen wijzigen.’

Een gedaagde kan iedereen zijn die ergens van wordt beschuldigd. Met de wet wordt de maximale voorarrest tijd van 12 weken geschrapt. Een rechter of official kan een verdachte of beschuldigde persoon dwingen om in een ziekenhuis te worden behandeld. In de Explanatory Notes van de wet staat namelijk dat één MHO (Mental Health Officer) een CTO (Compulsory Treatment Order = Gedwongen Behandeling Bevel) kan uitvaardigen op basis van de aanbeveling van slechts één arts.

Willekeurige opsluiting en behandeling van onschuldige mensen

De staat mag nu dus iedere willekeurig persoon die enkel verdacht wordt van een misdrijf voor onbepaalde tijd opsluiten als men vindt dat de verdachte in kwestie een zekere ‘geestelijke stoornis’ heeft, en/of een ‘bedreiging’ voor de volksgezondheid vormt. Nogmaals: dit mag al gedaan worden met mensen die nog nergens schuldig aan zijn bevonden.

Als de staat bepaalt dat een verdachte mogelijk een mentale stoornis heeft, dan kan zo iemand 28 dagen gedwongen in een ziekenhuis wordt opgenomen om te bepalen wat voor stoornis dat is, en of verdere ‘behandeling’ noodzakelijk is. De ‘verdachte’ in kwestie hoeft dus niet eens te beseffen dat hij iets fout heeft gedaan, en het hoeft hem ook niet te worden uitgelegd.

En wat dan precies een ‘mentale stoornis’ is, wordt door diezelfde staat bepaald. Dat zou bijvoorbeeld een ‘Oppositionele-Opstandige Stoornis’ kunnen zijn, een officiële mentale aandoening, die in theorie op iedereen die zich om voor reden dan ook tegen de staat verzet, of zelfs maar openlijk kritiek uit op het regeringsbeleid, kan worden  toegepast.

Massa’s doden mogen zonder verklaring en toezicht worden verbrand

Maar daar stopt het niet mee. De Britse overheid zichzelf namelijk ook de macht gegeven om in een ‘noodsituatie’ vrijwel zonder toezicht en aansprakelijkheid de lichamen van overleden mensen weg te werken. Artsen mogen voortaan een overlijdensverklaring geven zonder dat ze het slachtoffer zelfs maar hebben gezien. Ook mag het controlemechanisme hierop buiten werking worden gesteld, en hoeven begraafplaatsen en crematoria niet langer eerst de nabestaanden op te zoeken en te raadplegen.

Deze bepalingen zijn overduidelijk ingevoerd om –met het oog op het coronavirus- het snel verwijderen en verbranden van zeer grote aantallen doden mogelijk te maken. (Een deel van deze wetsbepalingen zijn specifiek voor Schotland opgesteld, maar het valt te verwachten dat ze in het hele Verenigde Koninkrijk zullen worden toegepast). En, heel ‘handig’, alle mensen die in een gevangenis of interneringskamp overlijden, worden onmiddellijk gecremeerd, waardoor een autopsie achteraf onmogelijk wordt gemaakt.

‘Mogelijkheid dat overheid misbruik maakt, is extreem’

Silkie Carlo, directeur van Big Brother Watch, schreef vorige week dat de Coronavirus Act ‘de politie, immigratiedienst en gezondheidsofficials de macht geeft om mensen willekeurig vast te houden. Ze mogen ‘potentieel’ besmettelijke mensen in detentie en isolatie plaatsen. Letterlijk iedereen kan een potentieel besmettelijk persoon zijn.’

‘Volgens overheidsrapporten kan uiteindelijk tot 80% van het publiek met corona worden besmet. Velen van hen zullen asymptomatisch zijn. Er wordt niet verklaard hoe de autoriteiten gaan bepalen of iemand potentieel besmet is. Feitelijk maakt dit willekeurige en onbeperkte opsluiting mogelijk. Ieder lid van het publiek, inclusief kinderen, kan op nog onbekende locaties gedwongen worden vastgezet, geïsoleerd, en in quarantaine worden geplaatst. Het stelt de autoriteiten ook in staat om gedwongen biologische staaltjes (bloed e.d.) van mensen af te nemen en te testen.’

‘De mogelijkheid dat dit wordt misbruikt is extreem. In landen zoals China, Iran, Israël en Rusland worden de telefoons van personen nu al gevolgd, om ervoor te zorgen dat ze zich aan de quarantaine houden… In het Verenigd Koninkrijk zouden we vanwege de extreme controlerende macht van de overheid niet eens weten of de regering dit hier ook doet. Het is dus compleet verborgen en compleet geheim. Als iemand bij een provider (/netwerk) vertelt dat ze ons volgen, kan zo iemand een jaar lang in de gevangenis belanden.’

‘V-Day’, de dag waarop met gedwongen vaccinaties wordt begonnen

Tegen de tijd dat een corona vaccin beschikbaar is –volgens experts duurt dat nog minstens 1 tot 2 jaar of langer, maar kan het ook al over enkele maanden beschikbaar zijn-, hebben de strenge quarantaine maatregelen en lockdowns de bevolking straks zo uitgeput en murw gemaakt, dat ze in de rij zullen staan om hun vaccinatie te gaan halen, omdat hen beloofd zal zijn dat het normale leven daarna eindelijk weer kan terugkeren.

De meeste mensen zullen zelfs eisen dat hun familieleden, vrienden en buren zich ook laten inenten, en daarom achter keihard overheidsingrijpen staan om vaccinatieweigeraars gedwongen in te enten. Werkgevers zullen ongevaccineerde werknemers op staande voet mogen (en moeten) ontslaan. Ongevaccineerde kinderen zullen uit het onderwijs worden geweerd. Woningstichtingen zullen eisen dat huurders gevaccineerd zijn, omdat ze anders een ‘gevaar’ vormen voor hun buren. Salarissen, uitkeringen, pensioenen, ID’s, alles zal worden gekoppeld aan het nieuwe, reeds door de EU in de maak zijnde vaccinatiepaspoort.

Wat zit er in het corona vaccin?

Het corona vaccin hoeft nog niet eens een actief bestanddeel tegen het virus te bevatten (al zal dat wel worden beweerd). In tal van onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat ingrediënten in vaccins ernstige gezondheidsschade, permanente handicaps, autisme, onvruchtbaarheid en de dood kunnen veroorzaken (zaken die inmiddels verplicht in bijsluiters zijn opgenomen).

Door bepaalde enzymen aan vaccins toe te voegen kan via de nieuwe mobiele 5G frequenties zowel de fysieke als mentale gezondheid van mensen, en zelfs ons genetisch materiaal, worden gemanipuleerd en veranderd. Dat is geen complottheorie, maar reeds bestaande technologie (CRISPR-CAS12). Onderzoeksjournalist Martin Vrijland legde dit eind vorig jaar in dit artikel uitgebreid uit. Dan begrijpt u meteen waarom de overheid zo graag uw DNA wil opslaan.

Onzichtbare tattoo of nanochip?

Researchers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben reeds een methode ontwikkeld waarmee verplichte vaccinaties kunnen worden afgedwongen en gecontroleerd. Iedereen die gevaccineerd wordt krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage, bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kristallen zijn een ‘brandmerk’ dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens en voor algemene identificatie doeleinden.

Andere mogelijke methodes zijn het gelijktijdig met een vaccin inbrengen van een nanochip, die van buitenaf te scannen is, of de al langer bestaande RFID chip die vlak onder de huid wordt geïmplanteerd.

Groot Brittannië is totalitaire politiestaat geworden

Een staat die een onschuldig persoon willekeurig voor onbepaalde tijd kan opsluiten en gedwongen kan ‘behandelen’ met medicijnen en vaccinaties, zonder dat deze persoon een advocaat of een eerlijk proces krijgt, en een staat die geen enkele verantwoording hoeft af te leggen als deze persoon tijdens die ‘behandeling’ sterft, maar het lichaam meteen mag verbranden, is in geen enkel opzicht een democratie meer. Groot Brittannië is met deze wet een totalitaire politiestaat geworden.

Mensen die protesteren tegen de almaar strengere quarantaine, en straks tegen gedwongen vaccinaties, kunnen –en zullen- ‘potentiële virusdragers’ en ‘mentaal gestoord’ worden genoemd, uit hun huizen worden gesleurd, opgepakt, vastgezet, gedwongen behandeld, ingespoten met medicijnen en vaccinaties, desnoods tot de dood erop volgt, en dan worden verbrand. De arts die het overlijdenscertificaat tekent hoeft de overledene niet eens te hebben gezien. De nabestaanden krijgen enkel een kleine urn met as toegestuurd. (1)

Gedwongen vaccinaties, straks ook in uw gemeente?

U denkt: maar dat kan in Nederland toch nooit gebeuren? We wezen al op het vaccinatiepaspoort waar de EU al enige tijd aan werkt, toen nog niemand van Covid-19 had gehoord. Denemarken heeft onlangs met een noodwet verplichte vaccinaties mogelijk gemaakt. Het kan en zal dus ook in Nederland gebeuren. We wijzen in dit verband met een korte quote nog eens op het reeds genoemde artikel van Martin Vrijland (van 20 november 2019), dat zeker nu bijna profetisch kan worden genoemd:

‘Om een alibi te hebben deze wetgeving te kunnen realiseren, wil je het liefst hier en daar wat ziekte-uitbraken realiseren, zodat het volk deze wetgeving omarmt. We kunnen steeds de stelregel ‘Problem, Reaction, Solution‘ herkennen, waarbij een probleem van maatschappelijk grote impact bedacht wordt; de reactie via media en social media gestuurd wordt. Die sturing vindt plaatst richting acceptatie van de oplossing die al op de plank lag. Door ondertussen anti-vaccinatie gedachtegoed te koppelen aan ‘rechts gedachtegoed’ en dat merk ‘rechts’ in de nabije toekomst te slopen via een economische crash, reken je af met alles wat aan dat merk ‘rechts’ gekoppeld is. Zo neem je dus ook die laatste hobbel weg die je verhindert het gehele volk te kunnen vaccineren.’ (2)

Corona = 66 – Teken van het beest?

U mag het misschien allemaal onzin vinden, en dat is uw goed recht, maar we besluiten met een paar nog veel oudere profetieën van bijna 2000 jaar geleden, afkomstig uit het laatste Bijbelboek Openbaring:

‘En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft.’ (Opb.13:16) (Opmerkelijk: de gematria van het woord corona = 66. Bedenk hierbij dat in de oudste gevonden teksten van dit Bijbelgedeelte volgens sommige bronnen niet 666 zou staan, maar 616, wat ook als 6+6 kan worden gelezen. Zou het verband met elkaar kunnen houden?).

‘En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. ‘(Opb.16:2) (Speculatie: Gaat er iets gruwelijk mis met de geïnjecteerde tattoo of geïmplanteerde chip, of zodra de DNA-veranderende enzymen in de vaccins met behulp van 5G worden geactiveerd? Of zal dat gezwel juist de bedoeling zijn?)

‘En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. ‘(Opb.14:11)

 

Xander

(1) Zephania. eu (PDF)
(2) Martin Vrijland
(3) Afbeelding: Pete Linforth, Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.

22-03: ‘EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)
……..

19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
………
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen
………
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
………

26-02: ‘Verhoogde invoering 5G in China en andere landen kwetsbaarheid voor corona virus?’
………

30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
………
21-01: Wordt het coronavirus de Mexicaanse griep pandemie hoax op herhaling?


2019:

26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’

16-12: Duitse jurist lekt nieuwe EU-wet om mensen die tegen immigratie zijn op te sluiten in inrichtingen

07-12: Studie toont verminderde vruchtbaarheid, hersenschade, slaapgebrek en gedragsverandering door 5G aan
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
03-11: Zelfs Scientific American schrijft dat 5G bedreiging is voor volksgezondheid
26-09: ‘Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)
17-04: ‘5G verandert menselijk lichaam in interne antenne en frituur ons langzaam’
27-03: Huisarrest voor alle niet gevaccineerde kinderen in regio staat New York
20-01: Erkende pro-vaccin expert zwaait om: Vaccins kunnen wel degelijk autisme veroorzaken

2018:
19-08: Volgt de EU in 2020 China met invoering sociale score en totale digitale controle staat?

Te vinden op Oud Xandernieuws.punt.nl (link in menubalk):

2015:
14-08: (/ CDC verwacht dat over 10 jaar een derde van alle kinderen door vaccins aan neurologische stoornis zal lijden

Vanwege de grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden. 


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten. 

42

 1. Nu gaan meer zorgmedewerkers getest worden. En gek genoeg schijnt men dat mooi te vinden.
  Maar het is nu al duidelijk dat een belangrijk deel dat niet ziek is, positief getest gaat worden.
  Dat betekent dat zij in quarantaine moeten.
  En dat betekent dat er minder verplegenden zullen zijn.
  En dat betekent nog meer overbelasting voor de ziekenhuizen.
  En dat betekent nog meer alarmerende crisis-berichten.
  En dat betekent dan weer nog meer lockdown.
  Het is een idiote spiraal naar beneden.
  De maatregelen maken aldus meer zieken dan het virus.
  Ik moet zeggen dat ik werkelijk benauwd werd (fysiek) toen ik de premier hoorde verlengen, en daarbij het totale gebrek aan kritiek bij bevolking en media.
  Jensen bracht mijn fysieke toestand weer tot rust. Wat ben ik blij dat we nog een criticus hebben. Ik ken de man verder niet, maar ik waardeer zijn oproep tot vrijheid en zijn informatie.
  Want die informatie wordt bevestigd door diverse deskundigen uit de vakgebieden.

 2. @Cefas die schreef: Wij verzeilen steeds meer in een werelddictatuur, waar zal dat eindigen?

  —————————————————————————————————–

  Het zal eindigen zoals reeds vele eeuwen staat opgetekend in dat “ouderwetse en stoffige boek” dat Bijbel heet.

  Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 3. Het getal 616 kan dat het wetsartikel 6:16 zijn? Het dwangartikel wat bij nood mag worden gebruikt?
  Toch in dit geval komen er ook onschuldigen op de brandstapel.

 4. Xander het aantal dat is al overleden in de verzorgingshuizen, instellingen, en thuis ligt vele malen hoger. omdat zij niet mee geteld worden in het RIVM systeem. In mijn berekening zijn er al meer dan 2200 personen overleden sinds de uitbraak. Dus meer mensen sterven buiten het ziekenhuis en deze verhouding zal alleen maar toenemen. Wat er verder bijna niet wordt vermeld is de leeftijd curve in de ziekenhuizen? die liggen nu volgens mij binnen de vijf en vijftig jaar. Als je alles wilt weten en meten moet je zoeken naar de feiten?. Simpel de uitvaart branche in de leeftijd van 55 jaar tot 100 jaar kun je meten aan hun opdrachten.Triage wordt al uitgevoerd sinds het begin van deze uitbraak als dit niet was opgestart dan waren de ziekenhuizen al op twee maart overvol geraakt dus nu hebben ze het verdeeld binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, en wat zie je nu verpleegkundige die hun werk buiten het ziekenhuis hun werkzaamheden uitvoeren. staan op de barricade en roepen ik ga niet meer naar mijn werk we willen eerst getest worden.JA zeker deze groep wordt het meest besmet dan de gene in het ziekenhuis.En wat heeft Gommers gezegd, eind mei zitten we pas in de piek. Dus de cijfers en uitleg van de overheid moet je maar met een wassen neus nemen.

 5. De natte droom van Frans Timmermans gaat uit komen. Waar is hij eigenlijk?

 6. Dit komt van het idee in te zetten op “groepsimmuniteit”: te laat ingrijpen. In België duren de volmachten drie maanden, eventueel door het parlement te verlengen tot zes maanden.
  En er is veel politieke onenigheid over. Ook al over de gevolgen voor mensen met een beperking. Voor wie Engels leest:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_Act_2020
  De volledige tekst van de wet, dat is de aanpassing van een wet uit 1932 kan je hier lezen:
  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents
  Zoek eens op “mental” en kom te weten dat het de deelstaten Schotland, Engeland, Wales en Noord-Ierland zijn die de bevoegdheid hebben.
  Een er een vaccin is, mogelijk al eind dit jaar maar waarschijnlijker de eerste helft van volgend jaar, zullen eerst de risicogroepen en de gzondheidswerkers gevaccineerd worden, wij anderen zullen moeten wachten. En dan valt nog te zien hoe dat nieuwe vervelende virus evolueert om te weten te komen of het nodig is dat we allemaal een inenting kunnen krijgen want zo’n operatie kost nog geen klein beetje geld.
  Maar ja, dit is een Nederlandse blog, en indertijd met Polio was het in Nederland ook een heel gedoe.
  Dat van de 5G is onzin. Iemand via WiFi aan het lezen? Iemand bluetooth aan het gebruiken? Iemand een mobieltje op zak?

 7. Beetje raar dat xandernieuws zelf wel vaak de bijbel erbij haalt maar als mensen willen reageren op het bijbelse gebeuren wat in het artikel staat dat wordt dit verwijderd en op het geloof forum geplaatst………..xander…..als je niet wil dat mensen bijbels reageren haal dan zelf de bijbel er ook niet bij !

  Daar is juist het Geloofsforum voor opgezet, om daar inhoudelijke geloofsdiscussies te voeren. Mod.

 8. Nogmaals dit artikel is erover, in België hebben de begrafenisondernemers minder werk dan normaal omdat minder oudere mensen sterven aan griep juist doordat vele mensen ” in hun kot” blijven, dus massabegrafenissen zijn voorlopig totaal overbodig, wat waar is, dat als er een begrafenis is, er zo weinig mogelijk mensen mogen afscheid nemen om veiligheidsmaatregelen dat klopt zeker. Maar we leven in een noodsituatie, dus vergelijkbaar met een oorlogstijd tegen een onzichtbare vijand en die is : een kleine virus !!! Shalom

 9. Toch blijft de verhouding tussen het aantal testen en het aantal positief getesten, redelijk gelijk.
  Vergelijk: Je test of iemand man of vrouw is. Heb je 100 testen, zie je 52 vrouwen. Heb je 1000 testen, zie je 510 vrouwen. Heb je 5000 testen, zie je 2498 vrouwen.
  Het lijkt of het aantal vrouwen toeneemt, maar de verhouding echter blijft steeds hetzelfde.
  Daarom moeten we ons niet laten alarmeren door het toenemend aantal positief getesten als er meer getest wordt.
  Sowieso is angst altijd een slechte raadgever.

 10. Een andere methode om besparingen te doen. De niet economisch rendabele burgers en er zijn er wat, niet meer te
  Moeten betalen. Ben nieuwsgierig naar de argumenten of nutteloos gebrul van de syndicaten.
  Te volgen!

 11. Cefas
  Jij met al uw kennis (???) moet toch weten waar wij op af streven en waar het zal eindigen ?
  Of begin je te twijfelen aan al die mooie woorden die je steeds doorstuurt ?

 12. @jottum, hartelijk bedankt, dat was wat ik zocht.
  Er zijn zoals in elke wettekst, veel, als en maren in verwerkt, maar iemand die het slecht bedoeld en er de macht voor heeft, kan deze wetten inderdaad gebruiken, om zijn opponenten en/of andersdenkenden uit te schakelen, en /of het wettelijke geldende proces te manipuleren , tegen te werken, of ondermijnen voor eigen gewin.
  @DrM, wetten van de NSDAP ter bescherming van het vaderland,werden daarna -gebruikt- in de ruime zin van het woord, om de gebeurtenissen van 1938 te verrechtvaardigen en alles wat er op volgde.

 13. Mod…..
  Heb familie in Oostenrijk wonen,die vertelden dat ze dat hadden gelezen.
  Van Duitsland heb ik geen link,was op tv.

  Dank voor uw reactie Lucie. Mvg. Mod.

 14. (Vertaling hieronder)
  Chinese markets again selling bats — likely source of deadly pandemic — reporters say
  China is permitting wild animal markets to resume selling bats, believed to be the source for the deadly coronavirus now killing people across the globe, including over 2,500 Americans to date, British reporters say.

  Lees meer ( Engelstalig)
  https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/30/-scene-british-reporters-say-chinese-markets-again/

  (Chinese markten verkopen opnieuw vleermuizen – waarschijnlijk een bron van dodelijke pandemie – zeggen verslaggevers
  China staat toe dat de markten voor wilde dieren de verkoop van vleermuizen hervatten, waarvan wordt aangenomen dat het de bron is van het dodelijke coronavirus dat nu mensen over de hele wereld doodt, waaronder tot nu toe meer dan 2500 Amerikanen, zeggen Britse verslaggevers.)

 15. Final countdown.
  Het zijn inderdaad interssante tijden waarin wij leven.
  Binnenkort gaat Daneill 2 vers 44 zijn vervulling in en gaat Gods koninkrijk een vredig wereld brengen.

 16. beste Xander, je trekt nogal wat verbanden uit elkaar en weet ze ook nog eens te vergroten tot buitengewone proporties. Realiseer je je wel dat er mensen zijn die dit simpelweg geloven omdat ze het zwart op wit lezen ? Je zult deze reactie wel niet plaatsen, maar je bent nu wel heel erg doorgeschoten met dit verhaal. vriendelijke groet, Bert uit Roermond.

  Bert, Kritiek mag, de toon kan bepalend zijn om niet te publiceren. Graag uw onderbouwing op uw commentaar. Mvg. Mod.

 17. Jammer dat deze informatie bijdraagt aan de angst die er al is bij mensen. De professionals en verpleegkundigen in onze gezondheidszorg doen hun stinkende best om waardig en slagvaardig de mensen te helpen in deze ongekende tijden. Ik vind het ongepast om er dan vanuit te gaan dat maatregelen verder gaan dan het doel om mensen te beschermen. Aan vermoedens en vage onzin op obscure sites heb ik in ieder geval geen boodschap!

  Beste Rienus, er zitten altijd meerdere kanten aan een item. Die wil XN ook laten zien. U heeft gelijk dat de professionals ongekend veel onbaatzuchtig werk verrichten en dat we als land daar zeer trots op mogen zijn. Ze verdienen onze enorme waardering. Mvg. Mod.

 18. Xander als de zorg op instorten staat gaat men een omgekeerde triage in voeren. op dit moment wordt er een Economische / Medische triage uitgevoerd.DE ware cijfers geven nu al een verkeert beeld Economisch voordeel ziekteverzekering maatschappijen, uitkeringen overheid in de ruimste zin des woord, Pensioenen enz. Maar pas goed op wat ik nu omschrijf bij een omgekeerde triage dan gaat alles wat er nog over is,nog sneller geruimd worden Mijn onderbuik gevoel zegt dat er op dit moment toch krachten zijn die het beste met ons hebben.

 19. Wij verzeilen steeds meer in een werelddictatuur, waar zal dat eindigen?

 20. @cerberus schreef:
  30/03/2020 om 8:26 pm

  “Iemand in het bezit van de originele corona virus act 2020 wettekst , of een link naar waar de tekst te lezen is ?
  Lijkt me een copy te zijn van wetten uit 1932.”

  Welke wetten uit 1932 waren dat dan?

  Het gevaar van zulke wetgeving als de Britse Coronavirus Act 2020 is dat vooral de zwakkeren in de samenleving het slachtoffer kunnen worden. Denk maar aan uitkeringsgerechtigden die naar werkkampen worden gestuurd, of onvrijwillige euthanasie op chronisch zieken en gehandicapten. Zulke toestanden moeten wij hier niet willen hebben.

 21. Waarom behaalde Rutte een overwinning van 33 zetels? xander ,naar geloofsforum .

  Uw post is niet meer te vinden, mogelijk per ongeluk naar Geloofsforum verwezen, excuus. Wilt u uw post opnieuw plaatsen. Mod.

 22. Lieve mensen, waarom zou je dit soort berichten nog willen lezen? Waarom wil je dit weten?Terwijl niemand het tegen kan houden. We kunnen er allemaal over schrijven en speculeren en hard roepen dat het moet stoppen, maar je kunt niets doen. Wat heb ik eraan dat er in de bijbel staat dat je het teken van het beest moet weigeren. Hoe wil je dat doen, als het je opgelegd wordt? Als het een kwestie van leven of dood wordt? Wat heb ik aan het nieuws dat de banken gaan omvallen en je geld gaat verdampen. Ga je je geld begraven of omzetten in goud of zilver? Wat heb je eraan als er in de toekomst alleen nog maar digitaal geld bestaat. Niemand kan dit tegenhouden, en je kunt jezelf en de mensen om je heen hier niet tegen beschermen. Deze kennis is alleen maar een zware last op je schouders. Het haalt je levenslust onderuit en dat verdienen onze kinderen en kleinkinderen niet. Opa’s, oma’s, vaders en moeders; wees er voor jullie kinderen in deze moeilijke, onzekere en onwerkelijke tijd. Na het lezen van dit artikel heb ik besloten om vanaf nu te stoppen met het lezen van de berichten en reacties op deze site. Hou vol, houd moed en zorg voor elkaar!

 23. Iemand in het bezit van de originele corona virus act 2020 wettekst , of een link naar waar de tekst te lezen is ?
  Lijkt me een copy te zijn van wetten uit 1932.

 24. Mutaties van het Corona virus (SARS) openbaren zich doorlopend. Veel mensen hebben niet eens ziekte symptomen van het virus, veruit de meesten worden lichtjes ziek. Vaccineren is daarme bewezen onzin en slechts nodig voor de ernstige gevallen, die er natuurlijk zijn. Maar ja, paniek zaaien en demonische regelgeving brengen heel veel geld op. En waar is de groene ‘we gaan allemaal dood’ hysterie plotseling gebleven? Waarom stijgt de zeespiegel niet meer? Waarom vriezen expeditieschepen vast in het Noordpoolijs? Wederom het bewijs dat de mens een hopeloos dom kuddedier is. Orde uit Chaos. Dat pasten de Romeinen reeds toe.

  Overigens werd er onderzoek naar de Corona (SARS) epidemie van ik meen 2004 gedaan en aan een vaccin gewerkt, hetgeen gestopt werd omdat het virus (tijdelijk dus) verdween en het ontwikkelen van een vaccin te duur werd geacht. Zie nu het resultaat.

 25. Ik vond deze wel heel goed op you tube:SCHULD LIGT BIJ———-

  Max. 3 woorden in hoofdletters,zie siteregels. Mod.

 26. Het Woord van God is getrouw en waar. Eens met dit artikel, op naar de werelddictatuur van de NWO kliek, lakeien van de satan zelf. Respect Xander, voor uw tomeloze inzet.

 27. Reportage over New York: Er melden zich bij het ziekenhuis honderden met de verschijnselen. Ze staan in een lange rij voor het hospitaal. Geen 1.5 meter afstand.
  Maar welke verschijnselen? Waarom vraagt de journalist dat niet? Verkoudheidsverschijnselen?
  Dit is een duidelijk voorbeeld dat het ziekenhuis wordt overbelast, alleen doordat mensen denken dat ze de verschijnselen hebben.
  Waarom vragen journalisten niet verder?

 28. In Duitsland en Oostenrijk worden de mensen ook al gevolgd, via hun handy,was al op de Duitse tv en stond op een Oostenrijkse site.
  Dus hier hoort de EU ook al bij.

  Heeft u een link ? Mod.

Comments are closed.