Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte

—————————————————————————————————————————————-

Massa manipulatie en groepsdenken vorm van geestelijke mishandeling: hele wereld moet dezelfde narrative volgen en gehoorzamen

—————————————————————————————————————————————-

In een gesprek vandaag met Ramon Bril (Café Weltschmerz) zegt hoogleraar Michaéla Schippers (Erasmus Universiteit) geschrokken te zijn van het geweld dat is gebruikt tegen de demonstranten die in Den Haag voor hun vrijheden opkwamen. Ze heeft het gevoel gekregen dat we als land in een wereldwijde coronasekte terecht zijn gekomen, en mensen door middel van het zaaien van grote angst, ‘gaslighting’ en andere nare psychologische tactieken in een richting worden geduwd waar ze niet naartoe willen.

De Hoogleraar Psychologie was afgelopen zondag voor het eerst in haar leven bij een demonstratie, net als heel veel andere deelnemers. ‘Ik vond het wel bijzonder dat het werd verboden. Andere demonstraties mogen wel doorgaan, maar niet als ze over burgerrechten en vrijheden gaan. Dat was zeer verbazingwekkend voor een land als Nederland.’

Geschrokken van keihard optreden tegen demonstranten

Ze is enorm geschrokken van de beelden van later die dag, vooral omdat de demonstratie zo vredig begon, met veel bloemen, oudere mensen, vrouwen en kinderen. ‘Ik zag hoe de ME oudere mensen, die wanhopig riepen dat ze COPD hadden, voor zich uitduwden, zodat ze vielen. Ook toevallige passanten kwamen in het gedrang.’

Bril: ‘Ik schrok het meest van een (ME) busje die vrij hard op mensen inreed.’ Schippers: ‘Ik ook. Er hadden gewonden en doden kunnen vallen.’

De schokkende beelden van relschoppers die overduidelijk tot de politie behoorden, en bewust waren ingezet om chaos te creëren, gingen zelfs de grenzen over. Dit zijn tactieken die doorgaans alleen door strenge onderdrukkende regimes worden toegepast.

Groepsdenken neemt sektarische vormen aan

De hoogleraar ziet in Nederland ‘een hele grote vorm van groepsdenken. Het mag maar één kant op, er is maar één oplossing.’Uit allerlei studies blijkt dat de maatregelen niet effectief zijn. De zeer zware maatregelen die desondanks toch zijn en worden genomen leiden tot 100 miljoen doden in alleen al de ontwikkelingslanden, zoals ze in het vorige interview ook al had aangegeven.

‘Dit neemt sektarische vormen aan,’ vervolgt ze. ‘Deze sekte heeft de hele wereld gereduceerd tot één groot probleem, waar maar één oplossing voor is. Er is alleen Covid, en er is alleen een vaccin. Dat klopt niet. Er zijn immers veel meer problemen. Nu worden alle resources gericht op dat ene probleem met die ene oplossing.’

‘Alle termen die ik gebruik zijn nog nooit op zo’n schaal voorgekomen. Groepsdenken is meestal in een bedrijf of een klein clubje mensen. Op wereldniveau heb ik het nog nooit gezien, zoiets sektarisch. Het heeft veel kenmerken van een sekte: kritisch nadenken is niet toegestaan, er is heel veel controle op je persoonlijke leven (zeker met de spoedwet), de leiders claimen de wijsheid in pacht te hebben, en zeggen dat als wij hen volgen wij worden gered van het virus. Hun doctrine is onfeilbaar, die mag je niet aanvallen, daar mag niet aan twijfelen.’

Bril: ‘Nee, dan ben je een moordenaar.’

‘Just World Hypothesis’

Schippers: ‘Bijvoorbeeld, ja. Je mag er in iedere geval niet kritisch over denken. Schadelijke daden worden als iets goeds geframed, zoals het hard aanpakken van demonstranten omdat ze zich niet aan de 1,5 meter houden.’

‘Wat daar ook in meespeelt is wat we de ‘just world hypothesis’ noemen. Dat is het idee dat de wereld rechtvaardig is, en alles uiteindelijk weer in balans komt. Dus als jij of ik een beloning krijgen, dan ga je toch een beetje denken dat je die ook verdient hebt. Dat is een beetje cognitieve dissonantie. Dat werkt twee kanten op’, dus in dit geval met het genoemde harde ingrijpen. Mensen die deze tv-beelden zien, gaan dan vanzelf denken dat de demonstranten dat over zichzelf moeten hebben afgeroepen.

Voorbeeld van Amerikaanse ‘UFO’ sekte

‘Cognitieve dissonantie, zo van ‘we moeten deze maatregelen nemen, want dat helpt ons, dan gaat het virus weg’, en dergelijke. Daar is het brein heel erg goed in.’ Ze geeft het voorbeeld van een bekende Amerikaanse sekte, die een halve eeuw geleden geloofde dat ze door een UFO zouden worden opgehaald, om hen van het einde van de wereld te redden. Sommigen hadden zelfs al hun bezittingen verkocht. ‘Dat klinkt heel bizar, maar vooral kwetsbare mensen -maar ook wat meer intelligente mensen- zijn daar gevoelig voor. Dat geldt niet zozeer alleen deze sekte, maar ook sektes die tegen mensen met wie het niet zo goed gaat zeggen dat ze hen kunnen helpen om beter in het leven te staan, en hen kunnen ‘redden’.’

Die sekte had een specifieke datum en tijd dat ze zouden worden opgehaald. Ze zaten de hele avond op een berg te bidden, want om 00.00 uur zouden ze in een groot licht worden opgenomen. ‘Heel makkelijk: één probleem, de wereld vergaat, maar je wordt gered door een UFO.’

Die UFO kwam natuurlijk niet, dus de sekteleden werden steeds wanhopiger. Om 04.00 uur kwam de sekteleider met de verklaring dat de leden zo goed hadden gebeden, dat God had besloten om de wereld te sparen, en ze verder konden met hun leven. Een self-fullfilling prophecy dus.’ Ze moesten dat wel geloven, want het tegenovergestelde aannemen -namelijk dat ze in een leugen hadden geloofd- wilden ze niet, omdat ze anders voor niets hun bezittingen hadden verkocht.’

Hetzelfde is nu het geval met het coronavirus. De overheid beweert dat al die maatregelen hebben gewerkt. Ze mòeten ook wel gewerkt hebben, want men wil niet aan de realiteit, namelijk dat de lockdown zinloos was, aangezien ‘we met een verkoudheidsvirus te maken hebben, dat weliswaar doden kan veroorzaken, maar niet de hele wereld kan vernietigen,’ vult Bril aan.

Massa manipulatie en geestelijke mishandeling

‘Ik zie heel veel overeenkomsten,’ vervolgt de hoogleraar. De leden dachten namelijk echt dat ze de wereld hadden gered, en zochten uiteindelijk zelfs de publiciteit op. ‘Nu is hetzelfde aan het gebeuren (met de coronacrisis)… Iedereen is hier in zekere mate gevoelig voor… Wat ik ook veel zie is ‘gaslighting’. Dat is een bepaalde narrative die gevolgd wordt, een verhaal, een dogma, ‘dit is het, en niet anders’. Als je daar dan tegenin gaat en je afvraagt of dat wel klopt, wordt er heel erg denigrerend over je gedaan, en ga je aan jezelf twijfelen.’

Bril: ‘Dat is precies wat er nu gebeurt, zeker door de media. Dat is dus gaslighting.’

‘Inderdaad. Meestal doet een machtige partij dat bij een minder machtige partij. Het is eigenlijk een manipulatie techniek, een vorm van geestelijke mishandeling, die erop gericht is de ander zijn gedrag aan jou te laten aanpassen.’

‘Met misinformatie wordt dus een soort illusie gecreëerd… Hoe zie je dit nu met Covid?’ vraagt Bril.

‘Dit is nu op wereldniveau. Continu wordt er gezegd dat het heel gevaarlijk is. Maurice de Hond heeft dit bekeken, en constateertde dat jonge mensen hun kans om aan Covid te overlijden 500 keer overschatten. 500 keer! Dat is bizar! Mensen onderschatten juist meestal hun kans dat ze ergens aan overlijden. Dat is ook heel gezond. Alleen depressieve mensen zijn vrij accuraat in hun inschattingen.’

‘Mensen zijn extreem bang gemaakt’ door ‘criminele media’

‘Zijn deze mensen dan extreem depressief?’ vraagt Bril.

‘Nee, deze mensen zijn extreem bang gemaakt,’ antwoordt Schippers. ‘Uiteindelijk worden ze daar ook wel depressief van. Het is omgekeerd, in dit geval… Dat komt omdat de media continu zeggen dat je eraan dood kunt gaan, ook jonge mensen. Dit is echt ongekend. Zelfs oudere mensen overschatten hun kans met ik meen 25 keer.’

Bril: ‘Wat mij betreft zijn de media criminelen, ik kan dat niet anders meer voelen. Mensen doodsangsten aanjagen, dat is crimineel. De media horen neutraal te zijn, maar ze zijn het tegenovergestelde geweest. En dat geven ze ook volledig toe.’

Moeder kan door corona maatregelen niet meer lopen en zelfstandig eten

‘Die rol hebben ze, maar ik zie nog veel ernstigere dingen gebeuren,’ gaat de hoogleraar verder. ‘Zo heeft mijn moeder 11 weken lang in haar stoel gezeten, in haar kamer, zonder beweging, zonder fysiotherapie, zonder ergotherapie. In het ziekenhuis is nu geconstateerd dat ze daardoor vergroeiingen heeft. Vóór de lockdown kon ze lopen en zelfstandig dingen doen, en nu kan ze niet meer lopen, en zelfs niet meer zelfstandig eten en drinken.’

‘Stel nu dat mijn zus dat met mijn moeder had gedaan, dat zij haar 11 weken in een kamertje had gezet vanwege een virus. Dan was ze veroordeeld wegens verwaarlozing en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Maar nu het op zo’n grote schaal gebeurt, wordt gezegd dat het wel ‘een beetje vervelend’ is, maar dat ‘het voor hun eigen veiligheid’ was. Mijn moeder zegt nu dat ze liever aan corona doodgaat, dan dat ze zo moet leven.’

‘Gaslighting’ op wereldschaal: Iedereen moet zelfde narrative volgen

Schippers spreekt mensen uit allerlei landen, Nederlanders die in Amerika wonen, Canada, Brazilië, en elders. ‘Gaslighting’ gebeurt op wereldschaal. ‘Zij benaderen mij en vragen of dit bij ons ook zo is. Ja, bij ons wordt er ook zo’n wet aangenomen, bij ons moet er ook een verplicht vaccin komen. Er is dus een narrative die door de hele wereld gevolgd moet worden.’

‘Mensen gaan daardoor aan zichzelf twijfelen. Als je daarin meegaat, als volk, als mensen, dan gaat het steeds verder. Tegen dat wetsvoorstel (corona spoedwet) heeft overigens een record aantal mensen, iets van een half miljoen, een petitie ondertekend. Gelukkig is het Nederlandse volk kritischer dan ik dacht.’

Bril: ‘Ik had wel iets beters verwacht van Nederland, dat ze kritischer zouden zijn. Ik heb tijdens deze crisis gezien dat bijna alle mensen stoppen met hun gevoel dat ze alles kunnen zeggen, en meteen gaan napraten wat er van hogerhand -overheid, media- wordt gezegd. Dat is angst, is dat niet logisch?’

‘Ja. Crisis en angst leidt tot ‘we moeten naar een oplossing’. Als je dan tijdens een crisissituatie vraagt of dat wel verstandig is, of je niet een andere kant op moet, gaan mensen zich tegen jou richten… Voor gaslighting heb je twee partijen nodig. De ene partij zegt: dit is het verhaal, dit moet je geloven, dit moet je opvolgen. De andere partij kan zeggen: ik ben het er niet mee eens, denk dat het anders zit en doe er niet aan mee. Kijk, als ik zie dat het filmpje van Rutte 7 miljoen keer bekeken wordt, wil ik ook dat 7 miljoen mensen de andere kant van het verhaal horen.’

‘Maar de media hebben toegegeven dat ze dat dus absoluut niet willen. Want stel je toch eens voor dat mensen kritisch zouden zijn!’ reageert Bril. ‘Tijdens een crisis moeten ze ervoor zorgen dat iedereen precies hetzelfde doet.’

‘Kritisch denken is de sleutel, maar slechts weinig mensen durven dat’

‘En dat heet groepsdenken en gaslighting,’ herhaalt Schippers. ‘Het is cognitieve dissonantie, het is voor het ‘goede doel’ en het ‘grote goed’. Dus als jij constant het gevoel krijgt dat er iets niet klopt, ‘ben ik nou gek, of die ander?’ dan is dat een red flag. Vervolgens ga je naar andere informatie kijken en kritisch zelf nadenken… ‘Laat ik eens naar andere filmpjes kijken, daar ga je niet dood van en krijg je ook geen Covid van.’ Bekijk die info! Zit er misschien iets in? Kritisch denken is echt de sleutel.’

Bril vraagt dan hoe je mensen zover krijgt dat ze dit durven te gaan doen.

‘Dat is lastig, want eigenlijk moet je een gevoel van veiligheid geven. Het probleem is dat mensen zich zo onveilig voelen, dat ze het niet durven. Mensen blijven vaak jarenlang in dit soort relaties hangen, op het werk, in een privé relatie. Dus als het straks voorbij is, en veel mensen hebben geknokt om de democratie te behouden, en dat is gelukt, zeggen zij ‘maar was er een probleem dan? Er was toch niets aan de hand, het ging toch prima zo?”

‘Rutte zei over dat filmpje met drie mensen die op minder dan anderhalve meter een gebakje zaten te eten en een hoge boete kregen, dat dit terecht was omdat we een ‘crisis’ hebben. Dat is pure ‘just world hypothesis’. Ze hebben alle drie iets van 400 euro boete gekregen, een hele hoop geld, maar ‘dat moet gewoon, dat kan niet anders’. De ‘just world hypothesis’ zegt dus dat ze die boete hebben verdiend. Dit moet je blijven benoemen, want kom op zeg, hoe gevaarlijk is dat?!’

‘Voel’

Bril: ‘Wij maken nu zoveel kapot, niet alleen hier, maar wereldwijd. Zoals in India, waar veel mensen nu niet meer te eten hebben.’

Schippers: ‘Ja, er zijn nu 110 miljoen werklozen in India. Hoe gaan we straks het zorgsysteem betalen, met honderden miljoenen werklozen? Ik weet het niet. Ik hoop dus heel erg dat mensen de waarheid van die verdraaiing gaan onderscheiden. Dat is moeilijk, maar probeer al die info te wegen.’

‘En vooral: voel. Vooral hoog opgeleide mensen zijn gewend om niet meer te voelen in hun hart. Die zitten teveel in hun hoofd, zeg maar. Maar als je teruggaat naar je gevoel, dan zegt dat bij mij en heel veel mensen dat het niet klopt. Dat is ook een red flag. Dat gevoel moet je wel volgen.’

‘Weet je wat mensen in een sekte hebben, wat ik heel bijzonder vond, en wat ik opeens herkende? Een soort verstijving in het lichaam. Dat zijn de mensen in de supermarkt die opzij springen. Die zien er helemaal verstijfd uit, van angst, letterlijk. Dat is ook waar je leden van een sekte aan herkent: die zitten niet meer in hun gevoel en ontspanning.’


Xander


(1) Café Weltschmerz (YouTube)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

31

 1. “b.v. een opdringerige vragensteller, matig geluid (niet in balans) e.d.!”
  Overigens is hier in dit geval geen sprake van. Vaak bij ‘Weltschmerz’ wel degelijk! Goed gedaan.
  Bril is top!

 2. Dank, Xander voor ’t uitschrijven van dit interview; scheelt een hoop tijd en ergernis m.b.t. allerlei randverschijnselen zoals b.v. een opdringerige vragensteller, matig geluid (niet in balans) e.d.! Gegroet, K

 3. Ze houden je zoet met Black lives matter, terwijl hier er nauwelijks sprake van is, helemaal van de pot gerukt, moet je door zulke slemielen geregeerd worden?
  Wacht maar voor je weet vallen er doden door geweld en krijgen het predikaat, dood door covid
  ?2de kamer moet motie van wantrouwen indienen!

 4. Het is meer dan een secte het is een afgodsdienst geworden met de algemene ,,onheilige,,kerk ,het RIVM.Dat moet geeerbiedigd worden,hun bijbeltext >Gij zult de anderhalve meter in acht houden en die naleven.dat is het grote gebod Anders zult gij straf moeten ondergaan.

 5. @ Qvic 4:07 am. Geen speld tussen te krijgen. Helemaal met U eens. Maar “de domme meute”, blijft alles geloven wat de “leugenpers”, en het Staatsjournaal/de fabeltjeskrant hen vertellen, en bukken als wezels voor een onbetrouwbare (R) Overheid. Ik ben bang dat het al 5 voor 12 is geweest. Het rijk van het Beest is in aantocht, conform de plannen van de NWO.

 6. Socialistische/communistische bewegingen vinden altijd “kwalijke” zaken in de maatschappij, waar ze dan enorme stampij om maken, tot en met geweld aan toe.
  Maar hun oplossingen blijken steeds veel erger dan de kwaal die ze hadden “aangepakt”.
  De terreur onder de Jacobijnen was erger dan die van Louis XV!.
  De terreur onder de bolsjewieken was erger dan die onder de tsaar.
  De terreur onder Mao was erger dan de kwaal.
  En zo zouden we een lange lijst kunnen maken.
  En ook nu zien we een middel dat erger is dan de kwaal. Een regering die bezorgd schijnt te zijn over de volksgezondheid, maar die de enorme bijkomende schade voor lief neemt.

 7. Nederland (mede door de EU) dictatoriale trekken te vertonen en mede daardoor vertoont de politie fascistische trekken !

 8. Neen, hoor ik niet. ik ben die corona zever al lang beu, ik heb zelfs zelfmoord willen plegen, door met de fiets in België te gaan rondrijden, voor onze Hollandse vrienden, in België zijn er alleen moordfietspaden of zelfs geheel geen fietspaden, m’n heeft hier ook een fietssnelweg maar dat mag je hier niet letterlijk nemen om de vijf minuten is het onderbroken en moet je een kaart hebben om verder te kunnen. Dus heb je duistere gedachten, kom dan fietsen in België lekker spannend. Shalom

 9. Geniale en goed voorbereide aanpak , om de losgeslagen proletarier in de wereld terug te doen luisteren naar de bevelen.
  Het experiment die wij doormaken is een Toepassing van een nieuw wapen.
  Niet een vernietigings wapen maar een uitroeings wapen.
  Beanstigend om over na te denken. Niet voor deze die het al lang zien aankomen.
  De volgende 30 jaar zullen voor een intelligente en goed opserverende burger interessante tijden worden.

 10. Demonstreren heeft geen enkel nut meer.
  Bij elke demonstratie die de overheid niet zint worden hooligans (agenten) ingezet om rellen te schoppen zodat de politie de demonstranten uit elkaar kan slaan.
  Alleen burgerlijke ongehoorzaamheid (een revolutie) kan nog werken

 11. Wat ene verhaal met een hoog onzin vermogen. Er staan veel leugens in . Waaronder dat de politie zelf chaos creerde. Dat was een aanhoudingseenheid van de politie die werken altijd in burger en snel
  Wat een stemmingmakerij hier

 12. De groep Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit und Demokratie e.V. (waar zich criticasters als dr. Bhakdi verzameld hebben) heeft Tönnies slachterijen aangeboden een tweede test te doen. Een laboratorium wil gratis meewerken. Maar men ontvangt nog geen reactie op dit aanbod. Kennelijk is men zelf ook onzeker over de testuitslagen?
  Maar dan is het des te schrijnender dat er zulke diep ingrijpende maatregelen als vrijheidsberoving worden genomen, op basis van onzekere testuitslagen.

 13. Laat een tweede test doen als u positief bent getest. Dan kan het zomaar anders uitvallen.
  In Vogelbergkreis Duitsland werden mensen weer opgesloten in hun appartementen, met hekken er omheen. Scholen weer dicht en reisverbod. Men besloot toen opnieuw te laten testen in een ander laboratorium. Toen bleek dat van de 600 twééde tests er slechts 4 positief waren!
  Iedereen werd weer vrij gelaten.
  Het hotspot-kleurtje op de kaart van Duitsland, was plotseling weer verdwenen.
  Dit soort handelingen is in een democratie mensonwaardig.

  De arts Schiffmann ontdekt wel meer ongerijmdheden als hij de cijfers van het RKI (leidend) bestudeerd. Zo is er het Grippe-Web-Plus waarbij men contact heeft met 200 deelnemende medische instanties die de uitstrijkjes van de patiënten met ziekten aan de ademhalingswegen opsturen. Sinds week 13 vindt men geen SARS-CoV-2 virussen.
  Precies de week waarin de lockdown begon!

  Dan kent Duitsland de Arbeitsgemeinschaft Influenza die ook cijfers en monsters verzamelt. Sinds week 10 zijn de ziekten aan de ademhalingswegen opvallend sterk teruggelopen. Dat is zeer ongebruikelijk. Men onderzoekt de ingestuurde afstrijkjes op de aanwezige virussen. Dan ziet men influenza-virussen, hMPV-virussen, RSV-virussen en Rhinovirussen, zoals vaak. Sinds week 16 vindt men géén SARS-CoV-2 virussen.
  Men schat dat er 4,2 miljoen artsenbezoeken zijn geweest vanwege ziekten aan de ademhalingswegen Maar, heel vreemd, heel weinig mensen zijn gestorven aan de griep. Volgens het RKI zijn er 411 mensen gestorven aan de griep (2017/2018: 1674 – 2018/2019: 954). Je zou denken dat de griep over het hoofd wordt gezien vanwege SARS-CoV-2.

  Dan heeft zelfs de Duitse minister voor gezondheid Spahn, gewaarschuwd voor te veel testen. Door te veel te testen komen er meer valse positieven dan echte positieven.
  Als er minder mensen ziek zijn, maar men test veel meer, dan moet dat veel valse positieve testuitslagen geven.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZTHzVHyVr8E

 14. https://www.nu.nl/economie/6060886/ecb-econoom-waarschuwt-voor-negatieve-inflatie.html#coral_talk_wrapper
  Er is geen verdeeldheid, het is veel erger. Er zijn landen die zich aan afspraken houden en er zijn landen die dat gewoon niet doen. De landen die dat niet doen, met name Italie kunnen heel simpel zelf orde op zaken stellen. Door bijvoorbeeld goud te verkopen, of eindelijk eens de burger aan te spreken. Maar ze ruiken hun kans met als smoes de corona onzin. Dus zeuren ze als kleine kinderen dat hun idiote oppassende partner het hun moet geven. En als dat niet gebeurt dan stort het lucht kasteel in wordt er gedreigt. Een verstandig mens is op dat niveau nergens te bekennen, niet in Den Haag of in Brussel.

 15. De bevolking is nog steeds verlamd en vele zijn nog angstig voor het virus, wat allang weg is. De angst moet en wordt constant vast gehouden door de media, zodat de bevolking sneller bereid is om zich te laten testen. Die zogenaamde (PCR) testen, kunnen niet eens een virus consenteren, maar hier door kunnen ze iedereen manipuleren over de uitkomst en zo ook hele fabrieken/bedrijven laten sluiten. Zoals nu veel vleesverwerkende bedrijven. Deze testen worden voor een heel ander doel bij de bevolking uitgevoerd. Want de bedoeling is om van iedereen het DNA te kunnen vast stellen, zodat het zogenaamde vaccin op jou DNA kan worden geënt. Waardoor ze jou met behulp van het 5 G netwerk op afstand kunnen besturen.Vandaar dat de uitrol van het 5G netwerk versnelt wordt aangelegd en er nooit over de gevaren besproken wordt en zelfs stellig wordt ontkent. Zodat jij je voorbeeldig gaat gedragen en de machthebbers gehoorzamen. Of te wel je wordt een perfecte slaaf of als jij in hun zienswijze niet bruikbaar bent, zal je letterlijk offline gezet worden. Want de mensheid wordt m.b.v. het vaccin als ware met het internet verbonden kunnen worden. Vanuit dat plan, moet er zo iedereen gevaccineerd worden. Een andere methode is er niet. Artsen over de hele wereld hebben geconsenteerd dat de ziekte met goedkope middelen te verhelpen is, maar het zogenaamde Caronavirus is nu enkel een afleidingsmanoeuvre. Vandaar dat de politie/ME en blm/antifa protesten niet die 1,5 meter afstand van elkaar behoeven te houden, en er ook geen grote uitbraken komen hierdoor. Want zij moeten de bevolking tegen elkaar ophitsen in een rassenstrijd en zo vergaande beperkingen voor het volk afdwingen door de politiek. Zodat elk tegen geluid in de kiem gesmoord kan worden door de politie/ME/BOA’s. Dat ze hiermee onze burger rechten aan hun laars lappen, doet niet ter zake. Want de politie/ME/BOA’s denken allemaal dat zij boven de wet staan en behoren ook niet zelf na te denken, enkel bevelen moeten zij opvolgen. Daar worden ze ook voor betaald. Deze hersenloze mensen zijn de gebruikelijke idioten, die hun eigen volk verraden en gehoorzamen aan de politiek. Rechters zitten ook in dit complot, dus je recht willen halen via een rechter is weggegooide tijd/geld en de geloofwaardigheid in de justitiële instanties. Het rest dat de bevolking om zich te verenigen en zich te bewapenen, want alleen zo kan de bevolking zich weren tegen deze waanzin/oorlog die nu tegen de bevolking wordt gevoerd.

 16. Er wordt veel India aangehaald maar er is een spirituele lijn genaamd Radha Soami Beas,
  die een miljoen maaltijden per dag maakte en dagloners onderdak gaf.
  Diep ontroerend.

 17. DDR praktijken. Nederland, nee geheel Europa is een fascistisch/stalinistisch land/continent aan het worden, alle tekenen wijzen daarop. De democratie en de vrijheid is op stervens na dood, dat is de harde realiteit, dat zijn de feiten. Worden wij nog wakker voordat de nacht valt?

 18. Ja @Bastiaan, doodsbang zijn ze, omdat ze zien dat hun land bezet is door vreemd gespuis en tot in hun kleinste teen aanvoelen naar waartoe het zal leiden.
  Niet beseffende dat er geen ontkomen aan is, spelen ze dan maar mee met alle politieke bullshit die men op hen afvuurt, in de hoop op de Dag Des Oordeels, bespaard te blijven van het nakende en op hen afkomende kromzwaard.

  Het zijn deze mensen welke zich zullen aandienen om mee in de vernietigingskampen te ‘werken.’

 19. Door binnenkort iedereen te verplichten er één te dragen, zetten ze mensen tegen elkaar op, en ik geloof dat dat het doel is.

  Je hebt zij die er niets van geloven omdat ze kerngezond zijn en weten dat als het werkelijk zo besmettelijk was als dat de media u wilt doen geloven, dat ze hè coronavirus al lang zouden hebben gehad.

  En dan heb je de slaafs-volgende-media-schapen,
  welke zich moreel verheven voelen boven hen dat er geen dragen, (voor redenen die ze niet begrijpen, maar wat doet het er toe, alleen mijn door de media gecreëerde kleine wereldbeeld doet er toe) en hen willen ‘wijzen’ op de gevaren ervan.
  Hen beschimpen, en zij zonder de maskers, laten zich niet beschimpen door onwetende arrogante schapen en zo creëer je dus een verdeel- en heers-situatie.

  Dat is het enige waar ik zie dat het naartoe zal leiden.
  Ze willen ons onze gezichten stelen, om ons te demoraliseren en symbolisch aan te tonen dat we eventueel ook zouden instemmen met een Sharia-wet.

 20. Wie herinnert zich ‘Jones Town’ nog ? , de Scientology beweging …. of Lou de Palingboer …. . Machtsmisbruik door sekte leiders, de Europese Unie is, of begint erop te lijken. er een voorbeeld van. Eigenlijk is een groot deel van de wereldbevolking onderworpen aan machtsmisbruik aangestuurd door gewetenloze leiders en uitgevoerd door de door hen zwaar gesubsidieerde media. Dogmatisch anderen verplichtingen opleggen door hun ‘boodschap’ maar zo vaak mogelijk te herhalen waardoor het ‘voetvolk’ J met de pet, of de fam. Doorsnee, het voor zoete koek aanneemt / accepteert . Het individuele denken verdwijnt, is eigenlijk al jaren de weg kwijt en de ‘sekte leiders’ hebben vrij spel . Voorzover er nog verstand bestaat …. dan vraag ik mij af of dit ooit weer opnieuw uitgevonden zal worden. Deze ‘leiders’ beschouwen ‘democratie’ als een intellectueel eigendom ….. en denken dat ze deze ‘wetten’ naar believen kunnen inkrimpen of veranderen, en dat is wat nu gebeurt.

 21. Aan het gevoel van welke hoogleraar dan ook heb je niets.
  Voor mij staat vast dat de mensen geen idee hebben waarom vrijheid nu ook in het eens vrije westen aan banden wordt gelegd. Er zijn in het verleden veel vergelijkbare momenten aan te wijzen en ook nu zal het buigen of barsten zijn. De manier waarop de mens nu gevangen is langs verschillende kanten is niet erg hoopgevend. De bankenschulden gaan afgwenteld worden op de belasting betaler evenals de staatsschulden. De vrijheid van bewegen is langs alle kanten beperkt en vastgelegd. Belangrijke zaken als democratie en volksvertegenwoordiging zijn opgekocht door de hoogste bieder. De eens vrije mens zal getransformeerd worden tot een hersenloze, willoze mier die naar believe ingezet kan worden door de hoogste bieder.
  Maar aan mijn gevoel heeft ook niemand iets.

 22. Van politieagenten en in het byzonder ME personeel mag niet worden verwacht dat ze nadenken over waar ze mee bezig zijn. Daar worden ze niet voor betaald. Ze worden geconditioneerd om regels te handhaven, boetes uit te schrijven en de mensen die demonstreren tegen overheidswaanzin uit elkaar te drijven of te arresteren. Demonstreren heeft dus geen enkele zin, behalve als die de overheid welgevallig is. Anderszins lokt dit alleen de pitbull reactie uit van deze robots en daar schieten de demonstranten zichzelf alleen maar in de voet. Het enige wat helpt is om voortdurend meer mensen te bereiken met de de juiste info en daardoor het bewustwordingsproces te bevorderen dat men door de overheid wordt belazerd, door de media bedrogen en door de christelijke farizeers wordt verraden. Iedereen zou dus voortdurend de info via Xander, Bron, Jensen, Hulleman, Weltsmerz en vele anderen constant moeten rondzenden. Dat is de enige juiste weg.

 23. het duistere driemanschap rutte de jonge en grapperhaus leeft in een bubbel ontdaan van enige voeling met de bevolking. onderbouwde meningen lezen van honderden! gerenommeerde wetenschappers die een ander geluid laten horen daar hebben ze geen boodschap aan, ze kennen maar een gelijk en dat is van hunzelf resp van het rivm waarachter ze zich verschuilen. Dat is in het gunstigste geval………
  Het zou ook zomaar kunnen dat ze wel degelijk op de hoogte zijn van de anders luidende meningen en het zelfs daarmee eens zijn…..! meestal is het zo dat wanneer er besluiten genomen worden die tegen iedere logica ingaan er een tweede agenda is. vroeg of laat komt die toch aan het licht en dan lijkt me de zwaarst mogelijk straf die hier eerder werd gesuggereerd zeker op zijn plaats.

 24. Volgens de politie leiding, waren het agenten in burger die optraden tegen de raddraaiers tussen de demonstranten. Natuurlijk gaat het af en toe fout, maar de vrouw die een tikje kreeg, vroeg om een tik, wat wilde zij graag gezien worden.

 25. Nederland wordt geregeerd door psychopaten van de NWO. Daarom zijn mensen als Rutte, de Jonge en Grapperhaus levensgevaarlijk. Ze hebben maling aan de democratie en zouden gezien hun optreden in de zg Coronacrisis vervolgd moeten worden. Helaas is de rechterlijke macht geen haar beter. Kijk naar het onfatsoenlijke optreden van het OM tijdens het proces dat Viruswaanzin tegen de staat aanspande. De vooringenomenheid droop er van af. Wraking van deze “rechters” zou op zijn plaats zijn. Wel verbieden linkse burgemeesters als Halsema en Remkes demonstraties. Ja het recht op demonstratie is een groot goed, alleen moet je wel een links geluid laten horen. Zo niet dan wordt het VERBOTEN.
  We moeten slaafs onze leiders volgen.. Exact wat Algenda 2030 ook wil. We zijn onze vrijheid al bijna kwijt. Wordt wakker.

 26. Wat een misdaad tegen de menselijkheid is dit, ik vergeef het ze nooit, iedereen, de media, politiek en anderen. Ik was vrijwel gelijk wakker, sommige in mijn vriendenkring ook, maar ook sommige niet. Doodsbang zijn en waren ze.
  Rutte, De Jong etc. Jullie verdienen de zwaarst mogelijke straf.

 27. In Den Haag werden zelfs mensen ingesloten die niet eens aan het demonstreren waren. Mensen kregen een waterkanon over zich heen, terwijl ze gewoon stil stonden en niet agressief waren.
  Aan het eind werd een groep mensen die gewoon rustig en vreedzaam bij elkaar zat, ingesloten door een politie-cordon; een gewone mevrouw wilde naar huis, maar mocht de kring niet verlaten. Een arts op weg naar het station, mocht de kring niet verlaten.
  Ik heb doorgaans veel respect voor de politie, maar wat hier gebeurt met die 1,5 meter, dat vind ik een vorm van vijandschap naar het normale gedrag van burgers.
  Vandaag in Amsterdam: Bij het monument zitten allerlei mensen gewoon dicht bij elkaar: geen 1,5 meter afstand. Aan de overkant van de straat staat de ME en de politie om betogers te intimideren dat ze de 1,5 meter moeten aanhouden.
  Dit klopt weer eens niet.
  Intussen is het alweer weken geleden dat er blm-demonstraties waren waar mensen dicht op elkaar stonden en veelal zonder mondkapjes aan het schreeuwen waren (Wenen). Daarna zijn er geen extra uitbraken van Covid19 geconstateerd.

Comments are closed.