Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering

—————————————————————————————————————————————–

‘Wij laten niet toe dat de beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin… wij in een uitsluitend virtuele werkelijkheid worden opgesloten’

—————————————————————————————————————————————–

In Rome hebben een aantal katholieke kardinalen en aartsbisschoppen een verklaring opgesteld waarin zij met ongewoon duidelijke bewoordingen waarschuwen dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, voor verplichte vaccinaties, en voor de oprichting van een tirannieke wereldregering – precies de zaken die door de Westerse mainstream media virulent worden ontkend en in de hoek van ‘complottheorieën’ worden gezet.

‘De waarheid zal u vrijmaken’

‘Veritas liberabit vos’, de waarheid zal u vrijmaken, staat er boven de oproep van de kardinalen Gerhard Ludwig Müller en Joseph Zen, aartsbisschop Carlo Maria Viganò en bisschop Joseph Strickland. De Afrikaanse kardinaal Robert Sarah zou vanwege zijn positie in de Vaticaanse Curia (zeg maar de pauselijke regering) de verklaring niet hebben kunnen ondertekenen, maar op Twitter hebben verklaard dat ‘ik persoonlijk… enkele vragen of bezwaren heb aangaande de beperkingen van de basisvrijheid.’

Of het om geestelijken gaat die daadwerkelijk ‘breken met de rangen’, oftewel openlijk in opstand komen tegen de Marxistische paus Franciscus, die immers een van de belangrijkste figuren is in de ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’, of toch om gecontroleerde oppositiefiguren gaat, die de mensheid mogen onthullen wat het werkelijke doel van het huidige gefabriceerde crisis is, blijft giswerk. De boodschap zelf is er niet minder duidelijk om.

Basisrechten geschonden, alle vrijheden buitenproportioneel beperkt

Het ook door andere geestelijken ondertekende document stelt dat ‘onder het voorwendsel van de Covid-19 epidemie in veel gevallen de onvervreemdbare rechten van de burgers worden geschonden, en hun basisvrijheden buitenproportioneel en ongerechtvaardigd worden beperkt, inclusief het recht op vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van verplaatsing.’

De volksgezondheid mag en kan ‘geen alibi worden om de rechten van miljoenen mensen over de hele wereld te schaden, laat staan de autoriteiten van hun plicht te ontslaan om verstandig in het algemeen belang te handelen.’ De geestelijken betwijfelen –mede op basis van de cijfers die bewijzen dat het virus voor minstens 95% van de mensen niet gevaarlijker is dan een gewone griep- ook of het alarmisme rond het coronavirus feitelijk gerechtvaardigd is. ‘Wij hebben redenen om aan te nemen… dat er krachten zijn, die er belang bij hebben om paniek te zaaien onder de bevolking.’

Economie vernietigd, sociaal contact gecriminaliseerd, bevolking gecontroleerd

Deze krachten in de mainstream media en zowel nationale als internationale politiek willen ‘permanente vormen van onacceptabele vrijheidsbeperkingen erdoor drukken, en de daaraan verbonden controle over personen en het volgen van al hun bewegingen… Deze illiberale sturingspogingen zijn de verontrustende opmaat tot de creatie van een (EU/VN/ WHO/IMF) wereldregering, die zich onttrekt aan iedere controle.’

De lockdown maatregelen dreigen de economie te beschadigen (zeg maar gerust: vernietigen), zo vervolgen de geestelijken. Dat kan leiden tot oproepen voor externe interventies en social engineering, wat ingrijpende sociale en politieke gevolgen zal hebben. Er wordt forse kritiek geuit op de maatregelen die de gezinnen belasten, en de zwakke en oudere mensen van hun familieleden scheiden. ‘Wij keren ons tegen deze criminalisering van persoonlijke en sociale contacten.’ De ondertekenaars vrezen dat de persoonlijke isolatie eisen als doel hebben ‘om de mensen beter te kunnen manipuleren en controleren.’

Iedereen moet recht krijgen tracking systemen en verplichte vaccinaties straffeloos af te wijzen

Daar vallen ook ‘twijfelachtige economische belangen’ onder, zoals multinationals die de besluiten van regeringen en autoriteiten aangaande de volksgezondheid kunnen beïnvloeden bepalen. Vooral de farmaceutische vaccinproducenten spelen een kwalijke rol: ‘Als herders herinneren wij katholieke gelovigen eraan dat het moreel onacceptabel is om u met vaccins te laten behandelen waarin materiaal van geaborteerde foetussen is verwerkt.’

Tracking systemen waarmee burgers 24/7 kunnen worden gevolgd zijn net als opgelegde vaccinaties, hetzij rechtstreeks gedwongen, hetzij indirect door van weigeraars allerlei vrijheden in te trekken, uit den boze, zo betogen de geestelijken. Iedere burger moet het recht krijgen om deze vaccinaties en tracking systemen (mogelijk verplichte apps, geïnjecteerde chips en/of tatoeages, of chips in polsbandjes) straffeloos en zonder gevolgen af te wijzen.

‘Redden van mensheid en drastische bevolkingsreductie gaan niet samen’

In dit verband is er ook de nodige achterdocht aangaande internationale organisaties en de miljardairs (zoals Bill Gates) door wie zij worden gefinancierd en gecontroleerd. ‘Degenen die een beleid van drastische bevolkingsreductie nastreven, en zich tegelijkertijd als de redders van de mensheid presenteren, zonder daar ook maar enige politieke of sociale legitimering voor te hebben, zijn openlijk in tegenspraak met zichzelf.’

Last but not least krijgen ook de mainstream media ervan langs, die volgens de kardinalen en aartsbisschoppen louter eenzijdige informatie verspreiden, en niet alleen over het coronavirus. Tevens wordt geëist dat de kerk weer de autonomie krijgt over het al dan niet organiseren van religieuze diensten. ‘De staat heeft geen enkel recht zich om wat voor reden dan ook in de soevereiniteit van de kerk te mengen,’ en dat terwijl de kerk volgens hen nooit geweigerd heeft met de staat samen te werken.

‘Beschaving onder het mom van virus weggevaagd en vervangen door techno tirannie’

‘Wij strijden tegen een onzichtbare vijand, die de burgers onderling, de kinderen van hun ouders, de kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun zielzorgers, de scholieren van hun leraren, en de klanten van hun verkopers scheidt.’

‘Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.’

 

Xander

(1) The Epoch Times
(2) Afbeelding: Gerd Altmann , Pixabay (rechtenvrij)


Zie ook o.a.:

08-05: Zweedse top epidemioloog: Door geen lockdown zijn wij veel beter voorbereid op tweede corona golf
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona
06-05: MedRX studie: Lockdowns West Europa hebben waarschijnlijk geen enkel leven gered
06-05: Nationale Bond Overheidszaken stelt Rutte wettelijk aansprakelijk voor lockdown en vraagt u om mee te doen
05-05: Weer een verpleegkundige in New York die spreekt van ‘medisch wanbeleid’ en ‘moord’
04-05: China waarschuwt voor mogelijk gewapend conflict met VS over schuldvraag coronavirus
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Ministerie Homeland Security bevestigt krachtige werking zonlicht tegen coronavirus
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
01-05: Washington Times beschuldigt andere mainstream media van ‘enorme hoax rond Covid-19’

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  

19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren

18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030

10-12: Iedereen zou ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ moeten lezen

31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

51

 1. Hè ….. wat lees ik nou ….. ??? Het gaat over kardinalen, die de paus afvallen !!! Oei, oei, oei, deze kardinalen willen heel iets anders, dan de paus. Dat kan niet lang goedgaan gaan. Dat wordt een machtsstrijd in de Roomse kerk. Laten we hopen, dat de goeien winnen. De paus mag wel oppassen, als hij een glaasje wijn drinkt. Eer hij het beseft, valt hij in een hele hele hele diepe slaap, waaruit hij pas na een lange reis bij Petrus ontwaakt. En misschien, heel misschien stuurt Petrus hem dan wel een of twee deurtjes verder.

 2. Het gaat niet om de belangen van het volk, maar om de staatsbelangen. Vooral die van derdengeldende elite

 3. Beste @Mieke, u schreef: 09/05/2020 om 5:54 pm…citaat: “Gerhard Ludwig Müller en Joseph Zen, aartsbisschop Carlo Maria Viganò en bisschop Joseph Strickland”

  “””Ik leer net van de NOS correspondente voor het Vaticaan dat die bisschoppen behoren tot een groep die al jaren gezien wordt als ultraconservatief en vijandig ten opzichte van paus Franciscus.
  Dan komt de waarde van zo’n “brandbrief” toch in een ander licht te staan.”””

  Goed gezien van u: Inderdaad die brandbrief van die Ultraconservatieven Bisschoppen [!!!} kunt ook zo lezen: De duivel uitdrijven met Beëlzebub. Iets ergs bestrijden met iets wat nog erger is.””’

  Bergoglio is een Communist, maar als deze Ultraconservatieve Bisschoppen de macht grijpen dan breekt terstond het tijdperk van de Inquisitie weer aan en wordt opnieuw de Bijbel tot verboden Boek verklaart. Wee dan de Joden en de Protestanten.

  @Anoniem, u schreef in detail wat ons dan boven het hoofd hangt als die roomse prelaten het voor het zeggen zouden krijgen. Inderdaad: De kerkgeschiedenis leert overduidelijk: Alle RK pausen, kardinalen, bisschoppen en priesters horen tot het rijk van de antichrist en de Italiaanse Maffia. Rome is firma list en bedrog.

  Lees de Drie brieven van Johannes en zijn boek Openbaring 16 t/m 20 in het Nw. Testament en u ziet hoe het straks definitief met Rome & Co [Wereldraad van kerken] afloopt.

 4. @ Rosalie 8:35 PM, op 9/5. Inderdaad, geboren uit een “Rooms nest”, kan ik U beamen, dat ik zeer wel integere priesters heb gekend. Ben echter uit de RK gestapt, toen ik ontdekte in 2007, door het boek “Opstanding”, over het leven van Maarten Luther, dat het oorspronkelijke christendom verdwenen was door de RK kerk. Maar los daarvan ben ik het geheel eens met de brief als die afkomstig is van deze bisschoppen en kardinalen. Het is mensonterend wat men mensen over deze hele wereld aandoet, enkel met als doel een duivelse wereldregering.

 5. Luc Lamine schreef: 09/05/2020 om 10:28 pm
  “Kardinaal Sarah schrijft op zijn Facebookpagina: “On comprend dès lors qu’aucune autorité séculière ne saurait suspendre le culte public de l’Église. Ce culte est une réalité spirituelle sur laquelle l’autorité temporelle n’a aucune prise. Ce culte continue partout où une messe est célébrée, même sans l’assistance du peuple rassemblé. Il revient en revanche à cette autorité civile d’interdire les rassemblements qui seraient dangereux pour le bien commun au vue de la situation sanitaire. ” Hij betwist dus niet het recht van de wereldlijke overheid om ook godsdienstige samenkomsten te verbieden.”

  Ik denk dat de meeste mensen dit niet begrijpen kunnen. Maar u zelf blijkbaar ook niet! Even vrij vertaald:” men zal begrijpen dat geen seculiere overheid de publieke openbare cultus van de kerk zal kunnen onderbreken. Deze cultus is een spirituele werkelijkheid waarover de temporele autoriteit geen enkele grip heeft. Deze cultus vind doorgang overal waar een mis wordt opgedragen, zelfs zonder de hulp of aanwezigheid van gewone mensen. Het verbieden van de samenkomsten die gevaarlijk zou zijn vanuit het oogpunt van gezondheid door de civiele autoriteit zal zich op hen revancheren. ”

  Nu de echte vertaling:” Wij, de gewijde priesters van een hogere macht kunnen onze magische occulte rituelen uitvoeren zonder dat jullie er iets van kunnen zeggen. Wij hebben de macht over de geestenwereld, de machten in de lucht, en dus ook over jullie temporele autoriteit in de ondermaanse wereld. Of jullie nu het niet ingewijde klootjesvolk, de leken, verbieden te komen ja of nee, wij magiërs, alchemistische magisters, kunnen de werkelijkheid veranderen telkens als WIJ onze rituelen uitvoeren. Onze wraak zal jullie treffen.” Hij laat de overheid dus fijntjes weten dat ze niets te zeggen hebben en laat het volgen door een verkapte bedreiging. Dat is ietsje anders dan wat u schreef. Typisch de katholieke kerk met de plooibaarheid van een blok graniet en rancuneus als de mafia.

  Om je tekst te vertalen moet je niet alleen Frans spreken maar ook de katholieke nicolaïtische, gnostische, religieuze denkwijze begrijpen van deze elitaire mysterie religie. Nogmaals: rooms katholieken hebben een compleet andere religie met heidense rituelen, (Neo-platonisch) magisch denken, anti-christelijke dogma’s en compleet andere soteriologie (reddingsleer). Alleen priesters mogen en kunnen hun rituelen uitvoeren. Als leken dit doen gebeurt er niets maar als zij het doen veranderen zij de werkelijkheid. Zowel in de geestenwereld als in de aardse materie. Zij kunnen mensen, leken, goddelijke vergeving schenken voor alles wat zij vinden dat ze verkeerd doen. Maar dan moeten ze wel een abonnement nemen en telkens alles opbiechten (ideale tool voor hun geheime dienst de Jezuïeten). Oh ja, en geld betalen voor elk ritueel. Aflaten kunnen oma immers even verlichting schenken in het vagevuur.

  Martin geeft een linkje naar Dr Walter Veith op amazingdiscoveries.tv, ook gewoon op YouTube te vinden. Hij geeft zeer uitgebreide en goed gedocumenteerde informatie over de Roomse kerk. Wat ik hier schrijf heb ik gedeeltelijk van hem. Hij is 7e dag Adventist en zit er soms naast (oa over hun profetes) maar over de geschiedenis van de katholieke kerk is hij een echte autoriteit! Zoek het aub op als u nog zo naïef bent dat u mij ‘demonisering’ van de katholieke kerk verwijt. Ik herhaalde in mijn vorige reactie enkel de woorden van Yeshua hamashiach we Melech ba olam aan. Koning Jezus. Hij wist ook precies met wie hij te maken had en sprak de waarheid over hen uit.

  Yeshua dreef demonen uit. Zij herkenden hem van verre. Dat is heel iets anders dan van iemand beweren dat hij door demonen bezeten is. Ik heb me ingehouden, ik heb niets over demonische activiteiten gezegd. Maar weet wel waarom er zoveel duivels (gargoyles) en ‘heiligen’ afgebeeld zijn op katholieke kathedralen. In het algemeen, hoe hoger in rang, hoe hoger de ‘bezettingsgraad’. Je komt gewoon niet hogerop als je niet meedoet, alle goede bedoelingen ten spijt.

 6. Annus mirabilis of Annus horribilis : democratie of communisme ; u mag het ook omdraaien. Beiden zijn ideologische, maatschappelijke stromingen die, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn, niet of nauwelijks nog functioneren. Het communisme in de ware zin van het woord bestaat niet meer, maar ‘men’ wil het Westen doelbewust de Rus als vijand hebben …. , Vladimir W Putin heeft het gedaan of had het gedaan ; nu, het is een geld kwestie, is het Xi Jinping die door het Westen is ‘uitverkoren’ om ons nog de indruk te geven dat we in een fata morgana maatschappij leven. Het is inmiddels wel duidelijk dat het begrip welstand zeer betrekkelijk is omdat het begrip welzijn er feitelijk haaks op staat.
  Rome, het Vaticaan: een instituut met een dubieus verleden. Pius 12, collaboreerde met de nazie’s, het Vaticaan en de maffia, enorme financiële malversaties, banco Ambrosiano, pizza-gate a la Vaticano, pedofilie, …. honderden jaren van vernietiging, onderdrukking c.q. vernietiging van culturen, wereldwijd. Rome …., jezuïeten , zij ‘pikten’ hele continenten, in ruil daarvoor kreeg de bevolking de bijbel …. , ( twee weesgegroetjes en uw zonden zijn vergeven ) .
  Nee, daar moeten we het van hebben, Gods plaatsvervanger geeft adviezen ; gaat heen in vrede. Wat een gotspe, wat een hypocriete gedachte. Het trieste van alles is dat ‘gelovigen’ , of het nu om de Corona hype gaat, pauselijke aanbevelingen, of het Westerse imperialisme, het als een soort profetie zien …. , het blijkt allemaal een ontgoocheling te zijn, het blijkt een rituele zelfmoord van ons eigen systeem te zijn.
  Ain’t saying that democracy is a golddigger, but ….

 7. Rosalie : U zegt : “ de vrijmetselarij is de kerk binnengedrongen ` ….???
  antw : Dat was altijd al zoo hoor !…… O f U dacht dat ze die zwart-witte geblokte vloeren
  daar PAS hadden neergelegd ????????? ….die liggen er al EEEEEUWEN hoor……
  hahahahahahahahaha LOL

 8. achhh Hendrikus : jij ooook al ? ? …..kben blijkbaar niet de enige, gefeliciteerd jongen

 9. zooo heee : ….. ik had nooooit gedacht, het nog eens ooooit in mijn leven EENS te zijn met een religieuze instelling. Een gedenkwaardige dag voor mij………

 10. Het Vaticaan is toch zelf onderdeel vd wereldregering/Illuminati dus die moeten dit allang weten

 11. ik kan er maar een ding aan toevoegen : wanneer de vos passie predikt , boer pas op je kippen

 12. Misschien is hier al eerder over geschreven, maar in augustus vorig jaar is het biolab Fort Detrick in Maryland tijdelijk gesloten om veiligheidsredenen. In dit biolab worden ook experimenten gedaan rond virussen, o.a. Ebola. Daar was dus iets aan de hand. En 2 maanden later is er “iets aan de hand” in het biolab in Wuhan. Het biolab in Maryland wordt voornamelijk gefinancierd door de Big Farma, er moesten deadlines gehaald worden.
  zie het artikel: https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

  Ik zie hier overeenkomsten, ieder trekt zijn eigen conclusies.

 13. (Deze is beter)
  Op verzoek van de moderator:
  (laat u het origineel staan?)

  Peter Tosh,
  Dem Ha Fe Get a Beatin

  Wegens ongunstige financiële toestand
  Kan ik deze financiële situatie niet aan
  Dat veroorzaakt inflatie in deze schepping

  Ik kan dit niet langer uitstaan
  De goddelozen worden sterker
  Ik kan dit niet langer uitstaan
  ‘Omdat de strijd steeds heter wordt

  Maar zij moeten een pak slaag krijgen ‘
  De slechte mensen krijgen een pak slaag ‘(ja)
  Ze moeten een pak slaag krijgen (ja)
  De slechte mensen krijgen een pak slaag ‘(ja)

  Nu je hebt gewacht
  ‘Tot je met je rug tegen de muur staat
  Zet een stap om jullie broeders vooruit te helpen
  Dan weet ik dat Jah jullie allemaal zal helpen

  Zij moeten een pak slaag krijgen ‘(Heer)
  Ze moeten een pak slaag krijgen (ja)
  zij moeten worden geslagen'(ik zeg ik)
  En laat hen er niet mee wegkomen

  Ik kan dit niet langer uitstaan
  De goddelozen worden steeds sterker
  Ik kan dit niet langer uitstaan
  ‘Omdat zelfs kakkerlak beter behandeld wordt

  Ik zeg dat ze een pak slaag moeten krijgen (ja)
  zij moeten een pak slaag krijgen (Heer)
  zij moeten worden geslagen ‘(ja)
  zij moeten een pak slaag krijgen ‘

  Vertel me hoe lang nog
  moeten de goeden lijden onder de slechten
  En elke keer wanneer de goeden hun mond openen
  zeggen de slechterikken”Jullie zijn gek!”

  Zij moeten een pak slaag krijgen'(Heer)
  Ze moeten een pak slaag krijgen (ja)
  Zij moeten worden geslagen ‘(Heer)
  En laat hen niet wegkomen, ja

  Ik kan dit niet langer uitstaan

  Nu je zo lang hebt gewacht
  tot je weer tegen de muur staat
  Als je een stap vooruit zet
  dan weet ik dat Jah jullie allemaal zal helpen

  Zij moeten een pak slaag krijgen ‘(ja)
  Zij moeten een pak slaag krijgen (heer)
  Zij moeten worden geslagen ‘(broer)
  Zij moeten een pak slaag krijgen ‘

  Ik kan dit niet langer uitstaan
  De goddelozen worden steeds sterker
  Ik kan dit niet langer uitstaan
  Alles lijkt fout te zijn

  Zij moeten worden geslagen ‘(Heer)
  Zij moeten een pak slaag krijgen (ja)
  Zij moeten worden geslagen'(Heer)
  Laat hen niet wegkomen (ja)

  https://www.youtube.com/watch?v=NX_itOdyCHM

 14. Op verzoek van de moderator:
  (Laat u de Engelse versie staan?)

  Peter Tosh,
  Dem Ha Fe Get a Beatin

  Wegens ongunstige financiële toestand
  Kan ik deze financiële situatie niet aan
  Dit veroorzaakt inflatie in deze schepping

  Ik kan dit niet langer uitstaan
  De goddelozen worden sterker
  Ik kan dit niet langer uitstaan
  ‘Omdat de strijd steeds heter wordt

  Maar zij moeten een pak slaag krijgen ‘
  De slechte mensen krijgen een pak slaag ‘(ja)
  Ze moeten een pak slaag krijgen (ja)
  De slechte mensen krijgen een pak slaag ‘(ja)

  Nu je hebt gewacht
  ‘Tot je met je rug tegen de muur staat
  Zet een stap om jullie broeders vooruit te helpen
  Dan weet ik dat Jah jullie allemaal zal helpen

  En zij moeten een pak slaag krijgen ‘(Heer)
  Ze moeten een pak slaag krijgen (ja)
  zij moeten worden geslagen'(ik zeg ik)
  En laat hen er niet mee wegkomen

  Ik kan dit niet langer uitstaan
  De goddelozen worden sterker
  Ik kan dit niet langer uitstaan
  ‘Omdat zelfs kakkerlak beter behandeld wordt

  Ik zei dat ze een pak slaag kregen (ja)
  Dem moet een pak slaag krijgen (Heer)
  zij moeten worden geslagen ‘(ja)
  zij moeten een pak slaag krijgen ‘

  Vertel me hoe lang
  Moeten de goeden lijden voor de slechte
  En elke keer wanneer de goede zijn zijn mond opend
  zeggen de slechterikken”Je moet wel gek zijn!”

  Zij moeten een pak slaag krijgen'(Heer)
  Ze moeten een pak slaag krijgen (ja)
  Zij moeten worden geslagen ‘(Heer)
  En laat hen niet wegkomen, ja

  Ik kan dit niet langer uitstaan

  Nu je zo lang hebt gewacht
  ‘Tot je weer tegen de muur staat
  Als je een stap vooruit zet
  dan weet ik dat Jah jullie allemaal zal helpen

  Zij moeten een pak slaag krijgen ‘(ja)
  Ze moeten een pak slaag krijgen (heer)
  Zij moeten worden geslagen ‘(broer)
  Zij moeten een pak slaag krijgen ‘

  Ik kan dit niet langer uitstaan
  De goddelozen worden zo sterk
  Ik kan dit niet langer uitstaan
  Alles lijkt fout te zijn

  Zij moeten worden geslagen ‘(Heer)
  Zij moeten een pak slaag krijgen (ja)
  Zij moeten worden geslagen'(Heer)
  Laat hen niet wegkomen (ja)

  https://www.youtube.com/watch?v=NX_itOdyCHM

 15. Kardinaal Sarah schrijft op zijn Facebookpagina: “On comprend dès lors qu’aucune autorité séculière ne saurait suspendre le culte public de l’Église. Ce culte est une réalité spirituelle sur laquelle l’autorité temporelle n’a aucune prise. Ce culte continue partout où une messe est célébrée, même sans l’assistance du peuple rassemblé. Il revient en revanche à cette autorité civile d’interdire les rassemblements qui seraient dangereux pour le bien commun au vue de la situation sanitaire. ” Hij betwist dus niet het recht van de wereldlijke overheid om ook godsdienstige samenkomsten te verbieden.

  https://www.facebook.com/CardinalRobertSarah/

  Gelieve uw Franse tekst te vertalen naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

 16. Peter Tosh,
  Dem Ha Fe Get a Beatin

  Due to unfavorable financial condition
  I am unable to cope with this financial shituation
  That is causing inflation upon creation

  I can’t stand this no longer
  The wicked get stronger
  I can’t stand this no longer
  ‘Cause the battle is getting hotter

  But dem ha fe get a beatin’
  The wicked ha fe get a beatin’ (yeah)
  Them must get a beatin’ (yeah)
  The wicked ha fe get a beatin’ (yeah)

  Now that you waited
  ‘Til you back is against the wall
  One step to progress my brother
  And I know Jah will help you all

  And dem ha fe get a beatin’ (lord)
  Them must get a beatin’ (yeah)
  Dem ha fe get a beatin’ (I say)
  And dem can’t get away

  I can’t stand this no longer
  The wicked get stronger
  I can’t stand this no longer
  ‘Cause even cockroach get nuffer

  Me said them ha fe get a beatin’ (yeah)
  Dem must get a beatin’ (lord)
  Dem ha fe get a beatin’ (yeah)
  Dem must get a beatin’

  Tell me how long
  Must the good suffer for the bad
  And every time the good open his mouth
  The bad say “You must be mad!”

  Dem ha fe get a beatin’ (lord)
  Them must get a beatin’ (yeah)
  Dem ha fe get a beatin’ (lord)
  And them can’t get away, yeah

  I can’t stand this no longer

  Now that you waited so long
  ‘Til you back is against the wall
  If you make one step to progress
  I know Jah will help you all

  But dem ha fe get a beatin’ (yeah)
  Them must get a beatin’ (lord)
  Dem ha fe get a beatin’ (brother)
  Dem must get a beatin’

  I can’t stand this no longer
  The wicked get so strong
  I can’t stand this no longer
  Everything seem to be wrong

  Dem ha fe get a beatin’ (lord)
  Dem must get a beatin’ (yeah)
  Dem ha fe get a beatin’ (lord)
  Dem can’t get away (yeah

  https://www.youtube.com/watch?v=NX_itOdyCHM

  Vertaal naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

 17. In Nederland werd destijds een film uitgebracht onder de titel De onzichtbare vijand valt aan. (tevens een uitspraak van Trump)
  Misschien beter bekend onder de titel: Invasion of the Body Snatchers? The invasion en later in 2007, geloof ik, The Faculty, waren soortgelijke films.
  Dit even ter referentie aan de laatste alinea van dit artikel.

  Deze films, maar ook onze huidige wereld, waren/is de nieuwe psychologie, de Praktijk Ontwikkelings Psychologie ofwel poppsychologie. Misschien interessant om een blik op te werpen?

 18. Er is trouwens een medicijn …. Arts Rob Elens heeft hydroxychloroquine ,zink en nog een ding waarvan de naam mij ontschoten is. Hij heeft tien patiënten ermee behandeld, alle tien genezen. Maar hij mag dat niet doen van Volksgezondheid. Tja, er moet natuurlijk een vaccin komen.
  Het interview staat op ninefornews, geïnterviewd door De blauwe tijger.

 19. Kardinaal Vigano leeft ondergedoken. De kardinalen over wie het gaat zijn dapper en nemen stelling tegen Bergoglio ofwel de onwettig gekozen neppaus. Iemand schreef over omkoping van de rechtbank in Australië, dat moet ik toch even uitleggen. Het gaat om een kardinaal die in Rome werkte als financieel expert. Hij ontdekte fraude en wilde dat uitzoeken. Hij werd ontslagen door Bergoglio en vlak daarna beschuldigd van seksueel misbruik waarna hij in Australië in de gevangenis kwam. Deze man had het niet gedaan, Bergoglio heeft niets voor hem gedaan en liet hem zitten. In hoger beroep is deze zuivere kardinaal vrijgesproken.
  De Vrijmetselarij is de kerk binnengedrongen, maar daarom zijn er nog wel goede priesters. We kunnen zeniet over een kam scheren. Deze kardinalen die hun mond open durven doen ,hebben het moeilijk.

 20. De tsaar van Rusland wordt weer in ere hersteld, binnenkort. Zijn ze daarom zo zenuwachtig?

 21. Goed artikel, beter laat dan nooit, maar gezond wantrouwen uit die hoek blijft nodig, gezien het verleden en heden van deze kerk.

 22. @anoniem op 3:51 pm

  Volledig met uw reactie eens, dit kan niet vaak genoeg herhaald worden.

 23. Deze kardinalen zullen wel heel snel onder kerkelijke sencuur geplaatst worden: omdat “ hun baas “ de paus totaal het tegenovergestelde predikt.
  Ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen.
  Maar uit dit bericht blijkt wel dat “ Rome “ook “ flinke scheuren “ kent.

 24. Hoe iedereen hier zijn mening ook neerzet, het is toch goed om te horen dat er kardinalen en aardsbischoppen zijn die zich NIET laten meeslepen met de idioot Franciscus. En wat deze brief laat zien is toch treffend te noemen. Want het is toch goed gesteld tot nu toe, met de beschaving hier in EUROPA . Waar de Katholieke kerk zeker zijn steen aan heeft bijgedragen.

 25. Jammer dat er niet verteld wordt hoeveel kardinalen en hoeveel bisschoppen deze brandbrief ondertekend hebben. Dat zou veel gewicht in de schaal leggen

 26. De overheid keert zich steeds meer tegen de burger. Vroeger was het zo dat de overheid er was voor de burger, nu is het zo dat de burger er is voor de overheid.

 27. Duidelijk is dat ook daarboven een grote strijd gaande is.
  En dat is hoopgevend.

  Misschien de hoogste tijd om, als Mensen, onze onderlinge geschillen opzij te zetten, beseffend dat wij, ongeacht kleur, religie en afkomst, allemaal dezelfde vijand hebben die wij dienen te bestrijden als ons leven ons lief is.
  Alleen tezamen zijn wij bij machte het veelkoppige monster te verslaan.

 28. N.a.v. anoniem: Ik heb wel moeite met dat demoniseren van de RK-kerk hoor. Ik denk direct aan de priester Van der Lugt die wist dat zijn leven gevaar liep en toch de christenen in Syrië niet wilde verlaten. Hij werd vermoord. De RK-kerk werd ook in communistische landen vervolgd. Tallozen verloren hun leven omdat ze vasthielden aan het geloof in Christus.
  Het lijkt me niet gezond als je overal duivels denkt te zien. Heeft de letterknecht nog oog voor de vriendelijkheid?

 29. citaat: “Gerhard Ludwig Müller en Joseph Zen, aartsbisschop Carlo Maria Viganò en bisschop Joseph Strickland”

  Ik leer net van de NOS correspondente voor het Vaticaan dat die bisschoppen behoren tot een groep die al jaren gezien wordt als ultraconservatief en vijandig ten opzichte van paus Franciscus.
  Dan komt de waarde van zo’n “brandbrief” toch in een ander licht te staan. Ik herinner me dat al heel snel na het aantreden van Franciscus, er steeds meer RK geestelijken hun afschuw uitspraken over hoe hij zijn taken opvatte, zoals bijv. met zijn bezoek al snel aan vluchtelingen op Lampedusa. Maar van een Jezuïet viel dat volledig te verwachten: de eenvoud, het opnemen voor de verschoppelingen enz.

 30. Dit staat lijnrecht tegenover wat de paus zegt.
  De paus is heeft zich nadrukkelijk voor een wereldregering uitgesproken.
  Ik ben het, uiteraard, met de kardinalen eens.

 31. Wat heeft de katholieke kerk, als geestelijke kerk-er en bede-l-huis, als: slavenhandelaars, rovers, moordenaars, pedofielen, zwendelaars en onderdrukkers zelf, eeuwenlang, op hun geweten? Zij zijn op dezelfde aan de macht gekomen als diegene, waarover zij oordelen en als voorbeeld dienen. Het is de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet. Is deze toko bang voor concurrentie?

 32. quote:”Of het om geestelijken gaat die daadwerkelijk ‘breken met de rangen’, oftewel openlijk in opstand komen tegen de Marxistische paus Franciscus, die immers een van de belangrijkste figuren is in de ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’, of toch om gecontroleerde oppositiefiguren gaat, die de mensheid mogen onthullen wat het werkelijke doel van het huidige gefabriceerde crisis is, blijft giswerk. De boodschap zelf is er niet minder duidelijk om.”

  Dit is de belangrijkste alinea uit het artikel. Vertrouw ze niet, pas op. Dit is typisch misleiding uit het jezuietisch handboek. De linkerhand en de rechterhand, good cop bad cop, verdeel en heers. Ze doen het net voorkomen alsof Rome hier allemaal *niets* mee te maken heeft en zij het beste voor heeft met de ‘gelovigen’ (in haar).

  Maar het is juist Rome die achter het communisme zit (communie, iemand? Yeshua telkens opnieuw offeren en opeten terwijl de zonnewafel, hostie, in Zijn vlees verandert). Rome zit achter de Eucoemenische WRvK, WHO, VN, IMF (Knights of Malta), de planeconomie (net zoals ze achter Mussolini zaten) etc. etc., en de 1 wereldregering. Waar denkt u dat die gezetelt is?

  Als u denkt dat Rome ook maar een moment tolereert dat 1 van zijn priesters uit de rangen breekt dan bent u ernstig misleid. Rome is zo tolerant als een blok graniet. Kijk hoe ze met kinderverkrachting door hun eigen katholieke priesters omgaat! Ze sluiten de rangen, verplaatsen de priester, kopen de rechtbank om (Australië), het ‘probleem’ (de slechte PR) verdwijnt en de priester gaat op een nieuwe missie verder met kinderlevens vernietigen.

  De katholieke kerk doet zich voor als de enige die de waarheid durft te zeggen, de redder van verdrukten, de herder van het volk, de enige ware ‘moeder’kerk waartoe alle gelovigen moeten terugkeren. Maar ZIJ is degene die onderdrukt, die liegt, die bedriegt, die misleid, die occult juist het compleet tegengestelde is van hoe zij zich voordoet. Het toonbeeld van zedigheid, vroomheid, schoonheid en zorgzaamheid. Maar ze is de hoer van Babylon die geen zier geeft om kinderen, alleen maar om bewondering en macht en onder haar prachtige gewaden een oud door allerlei besmettelijke ziekten aangetast lichaam verbergt. Een witgekalkt graf vol met doodsbeenderen.

  Wat mij persoonlijk zeer stoort is het misbruik van de term ‘geestelijken’. Leden van de katholieke clerus zijn geestelijk zo dood als een pier. Het is een nest vol slangen, slangengebroed, nakomelingen van de Slang. Zij hangen dezelfde stroming aan als de Farizeeën. Het zijn priesters, maar niet van de Levende God. Zij zijn priesters van ‘de koningin des hemels’. Maria, de ‘gekerstende’ vorm van Artemis, Diana, Semiramis.

  Verdiep uzelf in de ‘rijke’ historie van ‘honderden jaren christelijke historie’, de bloeddorstige onderdrukkende tirannie van de ‘katholieke’ (zelfverklaarde universele, enige) kerk. Trap niet in de misleiding van Rome. Ik eindig met een variatie op ‘beware of Greeks baring gifts’:

  “Pas op voor Romeinen die met geschenken komen”

 33. Prachtig, prachtig artikel!!! Dank wederom voor uw moeiten altijd ons zo te informeren!

 34. En als we kritische geluiden horen, zijn het steeds geluiden die beweren dat de aanpak te soft en te laat was. Opmerkelijk. Geen geluiden dat de aanpak een overreactie is of dat de PCR-tests weinig betrouwbaar zijn.
  Ook geen informatie over het gedrag van ziek geworden mensen: overmatig drinken in de ski-gebieden, weinig slapen, opgehokt in benauwde ruimtes bij de après-ski, overmatig drinken tijdens carnaval, drugsgebruik. Allemaal zaken die de weerstand behoorlijk aantasten.

 35. quote uit 1e alinea : “precies de zaken die door de Westerse mainstream media virulent worden ontkend en in de hoek van ‘complottheorieën’ worden gezet”

  Dan is dit toch wel interessant om te zien, een recente peiling van IPSOS.

  “Zo leeft het complotdenken in Nederland” – NOS za. 9 mei 09:01 u.
  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2333304-zo-leeft-het-complotdenken-in-nederland.html

  zie videoclip in de link

  Ben overigens onder de indruk van die actie van een aantal hooggeplaatste geestelijken in het Vaticaan. De chaos wordt zo steeds groter, maar uiteindelijk komt de waarheid vanzelf aan de oppervlakte. En wat zal dan de reactie van de mensheid zijn?

 36. Nemen ze daadwerkelijk afstand en distantiëren ze zich van de foute Jezuit Paus. Waarmee ze zich tegelijkertijd d.m.v. damage control proberen in te dekken zodat ze later niet vervolgd kunnen worden.

 37. Ik ben 71 jaar jong…
  Dit is de eerste keer dat ik het met de kerk eens ben.

 38. Ik ben blij met dat geluid. Zeg het hardop tegen de wereld.
  In Duitse regeringsnota’s stond aangegeven dat het vaccin de sleutel zal zijn tot een terugkeer naar het normale leven. Boetes van duizenden euro’s en sociale isolatie zijn de dreigementen om de bevolking te dwingen.
  U mag alleen meedoen aan het openbare leven als u het reinheidscertificaat bezit.
  Terwijl er 7 corona-virussen bekend zijn in het menselijk lichaam, en tegen geen van deze zeven bestaat er een vaccin (omdat het niet nodig is). Tevens weten we dat ruim 99% van de positief getesten geen bijzonder ernstige ziekteverschijnselen heeft.
  En volgens dr. Wittkovski is het voldoende voor de groepsimmuniteit als ongeveer 25% van de bevolking weerstand heeft opgebouwd. Er zijn gevaarlijker virussen waarbij een hoger percentage geldt.
  Tellen we daarbij op, het voortdurend roepen van cijfers zonder ook maar één nadere duiding (andere ziektes/besmet is niet ziek e.d.), dan roept het een beeld op dat we massaal gemanipuleerd worden richting een totale knechting.

 39. Ze hebben blijkbaar angst in het Vaticaan voor het virus dat niemand ontziet ook een paus niet, het virus kent geen rangen of standen. Ze hebben schrik voor onze vrijheid, tot wie spreken ze dan, Rooms-katholieken, Islamieten, Joden, de wereldkerk, wat dat dan ook mag zijn ? Ze zouden zich beter bezinnen in plaats van hun kerken te sluiten uit angst, wij moeten ons niet bezinnen, zij!! Ze gaan de mensheid niet redden, het Evangelie brengen naar de mensen kent geen Roomse gelovige of paus, het is de taal van de wereld die ze spreken, een filosofische taal van wie is de mens, ze zouden beter de vraag stellen, wie is Jezus! wat zei Jezus weeral over de godsdienstige klasse: adderengebroed ! Is ook op die kerk van toepassing.Shalom

Comments are closed.