Straks ook in NL? Brits Hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd

—————————————————————————————————————————————-

Kinderen uit huis geplaatst vanwege ‘verwaarlozing’ omdat ouders weigeren te vaccineren – Brits bedrijf krijgt order voor 400 miljoen doses van het onbewezen Oxford Covid-19 vaccin, ondanks het feit dat afgelopen week opnieuw een test is mislukt

—————————————————————————————————————————————-

Een Brits Hof van Beroep heeft bepaald dat kinderen ‘onder staatstoezicht’ zonder instemming van hun ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd. Sommigen zijn bezorgd dat de uitspraak, die over één specifiek kind ging, als jurisprudentie zal worden gebruikt om straks alle (school)kinderen tegen Covid-19 in te enten, of ze dat nu zelf willen of niet.

Het kind in kwestie was in september aan het ouderlijke gezag onttrokken en in een pleeggezin geplaatst, omdat het thuis verwaarloosd zou worden. Eén van de genoemde argumenten van ‘verwaarlozing’ was dat de ouders bleven weigeren het kind te laten vaccineren, omdat de overheid volgens hen niets te zeggen heeft over hoe ze hun kinderen opvoedden.

Toen ze hun zoon definitief kwijt dreigden te raken, zwichtten de ouders voor de druk van de staat en gaven alsnog toestemming voor vaccinaties. De uitspraak van de rechtbank geeft echter aanleiding voor grote zorgen, omdat deze gebruikt kan worden om in de mogelijk al zeer nabije toekomst kinderen gedwongen tegen Covid-19 vaccineren, zonder dat daar toestemming van hun ouders voor nodig is.

Straks ook in Nederland?

De rechters argumenteerden dat de risico’s van vaccinaties niet opwegen tegen de veronderstelde voordelen, en dat een vaccinatie geen ‘medische behandeling’ is, maar onder ‘preventieve gezondheidszorg’ valt. Daarom zou de staat het recht hebben om kinderen zonder instemming van zowel ouders als de kinderen zelf, in te enten.

Ook in de Nederlandse politiek gelooft een overgrote meerderheid blind in de ‘wetenschappelijk bewezen zegeningen’ van vaccinaties, en zijn er steeds meer politici en partijen die vinden dat ze eigenlijk verplicht zouden moeten worden gesteld. Het is dus goed voorstelbaar dat we in Nederland vergelijkbare gerechtelijke uitspraken zullen krijgen die zo’n extreem ernstige inbreuk op de mensenrechten zullen faciliteren en legaliseren.

400 miljoen doses van onbewezen vaccin, eersten in september geleverd

De Britse overheid heeft nog eens 65,5 miljoen pond (73,1 miljoen euro) uitgetrokken voor de ontwikkeling van een Covid-19 vaccin door de Oxford Universiteit. Afgelopen week bleken de testen met dit vaccin op zes resus apen faliekant te zijn mislukt. Desondanks kondigde het farmaceutische bedrijf AstraZeneca op donderdag aan dat het een order voor 400 miljoen doses van dit tot nu toe onbewezen en falende Oxford vaccin heeft gekregen. Al in september moeten de eerste vaccins worden geleverd.

Pandemrix vaccin in 2009 veroorzaakte blijvende hersenschade, vooral bij kinderen

Groot Brittannië heeft een bedenkelijke reputatie met het in allerijl goedkeuren van onbewezen vaccins. De Britse overheid betaalt nog steeds schadevergoedingen aan burgers die tijdens de Mexicaanse griep’pandemie’ in 2009 het Pandemrix vaccin, dat slechts 6 maanden was getest, kregen. Meer dan 1000 mensen, vooral kinderen, hielden daar blijvend hersenletsel aan over. (1)

Normaal duurt het jaren, vaak 10 jaar, voordat een vaccin ‘veilig’ genoeg wordt geacht om in mensen te worden gespoten. Veel sterkte dus later dit jaar, of volgend jaar, als u besluit om voor uw eigen ‘veiligheid’ en ‘vrijheid’ een corona vaccin gaat halen, dat in alle haast in elkaar is gezet, en wat geen enkele, maar dan ook geen enkele garantie geeft dat het überhaupt enige positieve werking heeft, laat staan dat het u beschermt tegen het coronavirus.

Maar als Mark ‘het nieuwe normaal’ Rutte, Hugo ‘anderhalve meter’ de Jonge, Jaap ‘vaccin’ Dissel, Ab ‘kneiterbesmet’ Osterhaus en Jeroen ‘papegaai’ Pauw zeggen dat het veilig is, dan zullen 9 van de 10 Nederlanders vermoedelijk geen seconde aarzelen om netjes in de rij te gaan staan voor hun Covid-19 shot.


Xander

(1) RT
Afbeelding:  Myriam Zilles , Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen
22-05: ‘Nederland een van de eerste 15 landen die digitaal gezondheidspaspoort invoert’
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort

30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken

17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
17-12: In 10 jaar nul doden door mazelen en 108 dode kinderen door vaccin tegen mazelen

27-03: Huisarrest voor alle niet gevaccineerde kinderen in regio staat New York
28-02: Wetenschappers ontdekken bestrijdingsmiddel Glyfosaat in kindervaccins
20-01: Erkende pro-vaccin expert zwaait om: Vaccins kunnen wel degelijk autisme veroorzaken

Vanwege de grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden. 


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

44

 1. Vaccinatie ja? Vaccinatie nee? Verplicht vaccineren?
  Dat doet me denken aan het verleden 1940-1945. Miljoenen mensen werden naar de gaskamers geleid, onder de mom, na het “douchen” ben je gedesinfecteerd. En dat waren ze zeker.
  Is het coronavirus bedoelt om de wereldoverbevolking te reduceren? Een biologisch wapen?
  Weer naar het verleden kijkend had men daar W.O.I en W.O.II voor. En omdat er nog niet genoeg gesneuveld waren, kwam er de Spaanse griep overheen. Aan het eind van de tweede wereldoorlog moesten zo nodig nog vele steden met brandbommen gelijk gemaakt worden. Met hoeveel omgekomen burgerbevolking, die geen schuld aan de oorlog hadden.
  Een voordeel van de W.O.II was dat alles weer opgebouwd moest worden. Dus werk genoeg voor diegene die het overleefd hadden.
  Nu echter, anno 2020, zijn de steden gespaard gebleven en het vele handwerk is door robotten overgenomen, die geen AOW en WW betalen. Als je aan een van die twee toe bent, ben je overbodig. De rest mag je zelf invullen. Men is subtieler geworden met opruimen.
  WAKKER WORDEN voor het te laat is !!!

 2. Dit corona vaccin gaat helemaal niet over gezondheid, het gaat niet over de werking van vaccins, dat overigens nog nooit en nog steeds niet wetenschappelijk werd bewezen, maar over ons mensenrecht om zelf over ons lichaam en gezondheid te beslissen – zélfbeschikking is een fundamenteel récht!
  Geen enkele overheid heeft het recht om in onze plaats te beslissen welke vreemde stoffen wij in ons lichaam laten inspuiten.
  Dat heet schending van onze lichamelijke integriteit en druist in tegen élk grondwettelijk en mensenrecht van de vrije, soevereine mens.

  Bovendien is verplichte vaccinatie onwettig, want:
  De Universele Verklaring over bio-ethiek en mensenrechten van de Unesco, vastgesteld in 2005, stelt in punt 1 van artikel 6:
  “Elke preventieve, diagnostische en therapeutische medische interventie mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de betrokken persoon, gebaseerd op waarheidsgetrouwe informatie.
  De toestemming moet, waar passend, worden gegeven, en mag worden teruggetrokken door de betrokken persoon op elk willekeurig moment en om wat voor reden dan ook zonder dat dit de persoon benadeelt en zonder vooroordeel.”

  Dit Brits Hof van Beroep beging dus een gerechtelijke dwaling en schendt zowel de lichamelijke integriteit van dit kind als de mensenrechten en zelfbeschikking van zowel het kind als de ouders.
  En geen vage bewering van “veronderstelde voordelen van vaccinatie” of de ontkenning dat een injectie geven geen medische behandeling zou zijn, kan het schenden van dit absolute mensenrecht ooit rechtvaardigen.
  Een precedent door een vonnis dat dringend herroepen en vernietigd hoort te worden door het europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar bijna 50 landen bij zijn aangesloten! (Mogelijk ga je dan bij de duivel te biechten maar het is de poging waard, zeker als er grote ruchtbaarheid aan wordt gegeven waardoor de druk opgevoerd wordt op dit ‘hof’ om onze mensenrechten te respecteren en vrijwaren.)

  @strega: wat is je probleem? Jij mag toch vrijwillig je vaccin gaan halen? Maar bemoei je niet met mijn soeverein mensenrécht om zelf te beslissen die gifspuit te weigeren, dát recht heb jij nu eens níet, net als de staat, rechtbank of gelijk wie of wat, óók niet.

 3. terugkomende op de hongkong griep van rond 1970. Destijds zijn hier veel meer mensen aan overleden dan met de huidige corona ‘crisis’. Indien de Hongkong griep vandaag de dag had toegeslagen waren er nog meer doden gevallen dan destijds, bevolking praktisch verdubbeld en de wereld kent vandaag de dag veel meer 60 plussers dan ooit. Met andere woorden een griepepidemie zal vandaag de dag altijd meer doden maken dan in het verleden: veel meer kwetsbare ouderen en er leven veel meer mensen op aarde zodat de getallen altijd hoger zullen zijn. Is dit erger dan vroeger? Nee
  De corona crisis is geen crisis maar zeer vergelijkbaar aan griepepidemieën uit de voorgaande decennia/eeuwen.

  (de gemiddelde leeftijd van de corona dode in nederland ligt rond de tachtig jaar, de gemiddelde leeftijdsverwachting is in nederland rond de tweeëntachtig jaar)

 4. Als volgens de normale procedures een goed werkend vaccin ontwikkeld wordt zal dat pas beschikbaar zijn rond 2036. Dit haastwerk om toch zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen is vragen om ongelukken. Veel mensen hier verwijzen naar hun geloof om dit vaccin af te wijzen, maar ik ken nog een reden: wie wil zich iets laten inspuiten waarvan de gevolgen op lange termijn nooit bestudeerd zijn? Die studie duurt minimum 15 jaar. Kom dus in 2036 nog maar eens terug met dit vaccin.

 5. Vroeger werd je verplicht gesteld om in het leger deel te nemen en vochten koningen en prinsen mee
  Later werd dat Koninklijk ingesteld met beroepsmilitairen en verplichtsstelling aan ieder gezin om hun jongens
  een periode als soldaat te laten intreden. In bezettingstijd 1e en 2e wereldoorlog kon je ingezet worden tegen
  de vijand, maar ook een ieder opgetrommeld worden zich aan te sluiten bij politieke groepen, zo genaamd uit
  landsbelang, maar dat voor de Vijand. En denkt u dat gewone Duitse jongens en mannen landarbeiders de oorlog
  wilden? Hen werd alles afgejat om hen te dwingen in het leger te zitten, lopend, huilend om Nederland te veroveren
  voor die geflipte nazi. Ook zij zagen hun familie niet terug.
  En zo werden Nederlandse boeren ook behandeld, moesten vaak onderduiken, maar ook paarden, fietsen, voedsel
  werd ingevorderd. En had je onderduikers dan kon het je dood betekenen
  En waar gingen de door de staat beschermde oorlogvoerders naar toe met levenslang inkomen Argentinië
  Dan na de oorlog, Waar moesten de verplichte in dienst zijnden toen niet allemaal naar toe?
  En die oorlogsverzettingen zijn voor niets geweest, met tig.veel doden, plunderingen, miljarden aan kapitaalkosten
  Want nu is het EU met Maximale kosten meer dan de helft inleveren. En meer dan de helft meer betalen
  En weer de id, codes, wachtwoord enz. Nu we allemaal verplicht zijn in het leger te zitten
  En weer is het tal van invorderingen. En weer wordt de bureaucratie en ambtenaar rijkelijk beloond.
  En weer is Mengele bezig, zogenaamd voor de zorg.

 6. @ Strega 4:06 PM. Ik heb sterk het gevoel, dat U hier de zaak komt opjutten.

 7. Langzaam maar zeker raak ik overtuigd van de noodzaak tot verplichte vaccinatie. Een uurtje geleden was ik daar nog tegen, maar het oneindige gebrek aan verstand in de reacties op een toch al bedenkelijk artikel, hebben me over de grens getrokken.

  Feed your head!

 8. Altijd een goed idee: berichten van RT overnemen. Dan hoef je nooit meer zelf na te denken.

 9. De satanische globalistische elite (de 1%) willen de aarde voor zichzelf alleen.Daarvoor moet 90% van de wereldbevolking uitgemoord worden,de overige 10% dient als slaven voor de satanische elite.De N.W.O. agenda.Agenda 21 ontvolking (depopulatie) en agenda 2030.

 10. De zeer gelovige broer van mijn moeder stierf 26 december 1942 na inenting tegen pokken aan acute leukemie !(hij werd tien jaar oud)Ook nu sterven nog steeds kinderen door complicaties na inenting!Lucifer en zijn trawanten willen elk individu controleren!

 11. nu ongeveer 350 duizend corona doden in de wereld, destijds bij Hongkong griep rond 1970 1 miljoen doden. Omgerekend: corona nu een derde van de Hongkong griep, De wereldbevolking is inmiddels verdubbeld, dus de teller van corona komt op een zesde uit van de Hongkong griepdoden. Staat de Hongkong griep in alle geschiedenisboeken? nee, natuurlijk niet. pandemieën zijn van alle tijden.

 12. Langzaam worden we geconditioneerd tot bange, schapen die geleid worden naar de slachtbank.

 13. Het vaccin lijkt niet meer dan een modern “heksenkbrouwsel”. Je wordt er alleen maar ziek van en miljoenen mensen komen te overlijden na dit vaccin, (misschien na weken of maanden), dan valt het niet zo op.

 14. voordat het van internet wordt gewist (ik heb hem in back up)
  ‘De zeven keer in de geschiedenis dat de griep flink huishield’
  https://newscientist.nl/nieuws/de-zeven-keer-in-de-geschiedenis-dat-de-griep-flink-huishield/
  bij de genoemde griepvirussen zijn de tellingen waarschijnlijk lager dan de werkelijkheid omdat de statistieken minder goed werden bijgehouden en niet alle landen konden een overzicht laten zien.
  De hongkong griep van rond 1970 heeft heel veel slachtoffers gemaakt en de wereld draaide gewoon door, de griep in de jaren vijftig heeft nog meer slachtoffers gemaakt maar de gegevens werden destijds niet goed bijgehouden. onthoud dat de wereldbevolking enorm is toegenomen, 1 miljoen doden in 1970 staat gelijk het dubbele nu, 1 miljoen doden in jaren 1950 staat gelijk aan het drievoudige nu

  zware griep is van alle tijden. begin van de twintigste eeuw stierven nog veel mensen in west Europa aan tuberculose. Desondanks draaide de samenleving gewoon door, geen economische crisis door tuberculose, wel veel doden.

 15. statistieken blijven interessant: “Around 25,100 people lost their lives in Germany in the exceptionally strong flu wave in 2017/18, according to the Robert Koch Institute (RKI). This is the highest number of deaths in the past 30 years, said RKI President Lothar Wieler”

  huidige coronaseizoen:
  Germany Coronavirus Cases:179,986
  Deaths: 8,366
  Recovered:160,300

  griepseizoen 2017/2018 kostte 3 keer zo veel levens als het ‘vreselijk gevaarlijke’ corona virus.

  Ik heb het helemaal gehad met de sprookjes in de kranten, Zou er nog 1 echte journalist bestaan die data / berichten in perspectief zet, werken bij een krant in dit land?

 16. Via niburu.co was men geloof ik bezig met een petitie tegen vaccinaties. Toen dit bij Mark Rutte ten gehore kwam zei hij dat er geen sprake zal zijn van verplichtte vaccinaties. Nou laten we dit heel goed in de gaten houden en anders alsnog aan de slag gaan met een petitie, dat iedereen het recht heeft om vaccinaties te weigeren en geen lichaamsvreemde en ziekmakende stoffen hoeft in te laten spuiten waarvan men niet weet (of juist wel) wat dit op korte en lange termijn tot gevolg heeft. Bij de gewone kindervaccinaties zijn er vaak al enorme gevolgen door vaccinatieschade zoals autisme en aanverwante stoornissen, leukemie en soms zelf de dood.

 17. @Rosalie

  Waarom op basis van geloof? Een ongelovige kan toch net zo goed met verstand vinden dat je geen lichaamsvreemde en ziekmakende stoffen moet in laten spuiten? dat lijkt me duidelijker.

 18. De RIVM zal een flinke aandeel hebben in de vaccins van Bill Gates of er is een forse vergoeding in het vooruitzicht gesteld, inclusief aan Rutte. Deze fakepandemie zullen zij dan ook met alle (kunstmatige middelen) in stand houden om een vorm van quarantaine te kunnen handhaven en de bevolking in angst te kunnen houden tot de vaccins klaar zijn om ze te gebruiken.

  Rutte is een commitment aangegaan met Bill Gates, mogelijk al jaren geleden en hij zal de Nederlandse bevolking met deze GIF/chip vaccine kost wat het kost platspuiten.

  Ik heb net op youtube vernomen dat zij van plan zijn om de verkiezingen uit te stellen, e.e.a. vanwege de anderhalf meter. Het is een grof schandaal dat de regering het volk op basis van een niet bestaande pandemie naar de bedelstaf drijft, het volk opsluit, zelf de anderhalf meter in de wet opneemt en dan de verkiezing uitstelt vanwege de anderhalve meter.

  Ik heb sterk het vermoeden, dat zij het gaan doen vanwege het rekken van de tijd om de vaccinatie te kunnen vooltoien. Daarna zal onze “geliefde” president ongetwijfeld na het opstrijken van een flinke beloning samen met de Osterhaus lachend naar één van de veilige Paradijs Eilanden vertrekken.

  Deze NEP regering heeft het nederlandse volk al de zoveelste keer verkocht aan belanghebbenden van derden, recent nog aan Marrakesch en nu aan Bill Gates en de rest van de criminelen.

  In Spanje gebeurt hetzelfde met de kommunistische regering van Sanchez. Ook hij tiraniseert zijn volk met ongekende maatregelen en ook hij, net als Rutte is innig bevriend met Soros en Bill Gates. Ook hij popelt van ongeduld om zijn bevolking de gifchip vaccin in hun armen te spuiten. De productie is al in een vergevorderd stadium, de vaccinatie kan al in dit jaar beginnen.

  Maar de Spanjarden pikken dit niet meer. Gisteren waren er massale demonstraties geoorganiseerd door de rechtse partij VOX in alle grote steden en eisten dat de regering gaat aftreeden. Je kan de videos op yutube terugvinden (als ze dat niet geelimineerd hebben) onder zoeker: Manifestaciones VOX Spanje 23 de mayo. Misschien kan het Nederlandse volk eer iets van opsteken.

 19. @ Nieuw Begin 11:07 PM, op 23/5. Juist. Het CDA in haar Judas-rol.

 20. Een corona-virus dat op z’n retour is, en dan toch op een vaccin wachten? Dat klopt gewoon niet.
  Verder wijst dr. Schiffmann erop dat 90% tot nu is genezen zonder een vaccin. Net als bij de griep kun je genezen zonder gevaccineerd te zijn.
  Gezondheidsfascisme betekent dat, vanwege een waanidee van de overheid – samenleving virusvrij -, elke burger gemonitord wordt en zijn bewegingsvrijheid ernstig wordt ingeperkt. Een politiestaat waarin normaal gedrag beboet kan worden.
  Je hoort steeds mensen die gaan uitleggen waarom ze iets willen doen dat altijd beschouwd werd als normaal menselijk gedrag. Alsof er een verklaring nodig is voor dat gedrag.

 21. Wel, het verplicht vaccineren zie ik in elk geval als iemand keihard geweld aan doen , en vrees dat het dan ook met eenzelfde soort geweld gestopt dient te worden.
  Wie zal/kan jou eerlijk vertellen wat er werkelijk in die spuit zit , wie zal jou vertellen wat de gevolgen c.q. bijwerkingen zijn ? wie denkt men te zijn zo over ONS lichaam te mogen beschikken ? Ik maak me al zorgen om het gros van het voedsel in de supermarkt , laat staan van die farmaco rotzooi.
  Het druist in tegen elke grondwet en die wordt de laatste tijd nogal makkelijk aangepast schijnbaar , afijn enkel criminelen haten wetten die hen beperken , maar wetten zijn geschreven om de bevolking te BESCHERMEN en te dienen , niet om er aan of mee te verdienen of te overheersen!

  er staan tien bekers gevuld met vloeistof op een rijtje , een er van is dodelijk …….. ga je drinken en zo ja welke ?
  kortom de overheid dwingt ons een risico te nemen waarvan ze de uitwerking niet waar kan maken en enkel kan hopen dat het “goed” gaat , en dat op basis van een irrationele angst en grenzeloze fantasie.

  Bah dat ziekelijke ja bijna apathische vertrouwen in wetenschappers die hun grafiekjes naar wens aanpassen en ongewenste info achterwege laten , ik begrijp dit volk niet meer

 22. Maar als Mark ‘het nieuwe normaal’ Rutte, Hugo ‘anderhalve meter’ de Jonge, Jaap ‘vaccin’ Dissel, Ab ‘kneiterbesmet’ Osterhaus en Jeroen ‘papegaai’ Pauw zeggen dat het veilig is, dan zullen 9 van de 10 Nederlanders vermoedelijk geen seconde aarzelen om netjes in de rij te gaan staan voor hun Covid-19 shot.

  Briljant Xander!

  En hoe bedenkelijk is de rol van CDA politici in dit alles! Hoor ik daar kukelekuuuu?????

 23. Hoe de evolutie van een virus te versnellen
  door het coronavirus uit de anus van de vleermuis te halen en het te repliceren in dierlijk weefsel zoals pangolin-nierweefsel. Vervolgens worden de gekweekte virussen op niercellen van wilde apen geplaatst, gevolgd door hersenweefsel van muizen.
  Elke keer dat u het virus overdraagt naar een ander dierlijk weefsel, verhoogt u naast mutaties het risico op besmetting met zoönotisch dierlijk virus. Met dit versnelde evolutieproces kan binnen een paar dagen zes jaar evolutie worden gerealiseerd en door dit proces kunnen snel extreem virale vormen van het virus worden gecreëerd. Meestal worden mildere vormen gebruikt om een vaccin te maken. Een milde vorm aan een persoon gegeven maqakt hem niet echt ziek. Ze ontwikkelen de antilichamen wat de theorie is achter vaccinatie. Maar er zijn redenen waarom ze die supervirale vormen wilden creëren. Een daarvan is dat de meeste laboratoria waar ze het doen, zoals Fort Detrick in de VS en het Wuhan-laboratorium in China, niet alleen vaccinlaboratoria zijn, maar ook militaire laboratoria.
  Ze willen dus rommelen en kijken naar deze virussen die ze mogelijk kunnen gebruiken. De mensen die vaccins maken, creëren ook graag super virale vormen. Ze geven ze aan muizen die genetisch zijn ontworpen om in wezen een menselijk immuunsysteem te hebben. Vervolgens proberen ze ze te genezen.
  Die experimenten liepen tot 2014 in de Verenigde Staten. Het waren de projecten van Dr. Anthony Fauci. President Obama heeft bevolen dat te stoppen omdat ze in 2014 veel lab-escape-problemen hadden vanuit drie verschillende labs …
  In plaats van te stoppen zoals hem was bevolen, verplaatste Fauci die operaties naar het Wuhan-laboratorium in China en bleef ze die experimenten uitvoeren tot het moment dat het coronavirus pandemie plaatsvond. In feite deed expert in infectieziekten Ian Lipkin die experimenten daar toen COVID-19 explodeerde. Omdat het onmiddellijk een markt creëerde voor mensen met die specifieke vaardigheden, namelijk het bestuderen van het maken van een coronavirusvaccin. Dus je zou bijna van de ene op de andere dag van werkloos naar hoogbetaald kunnen gaan als je een van die micro-organismen vrijgaf die ze in dat lab creëerden.

 24. Ik las vandaag een kindervaccinatie die mislukte. Het kind kreeg een dubbele oorontsteking en hersenvliesontsteking. Het kind lag in het kinderziekenhuis, toen het kind ook nog eens in coma kwam te liggen. We kunnen niets meer voor uw dochter doen, zeiden de 3 artsen. Toen nam de vader de dochter mee, losgerukt. Wat gaat u met uw dochter doen? Ik ga naar een homeopaat. Na een hom. middel ontwaakte ze uit haar coma. Na nog een paar uur zat ze weer te spelen.

 25. Gevaarlijke coronavirus-experimenten onder leiding van Dr. Anthony Fauci gingen door in de VS tot 2014, toen president Obama het werk beval te stoppen vanwege veiligheidsschendingen bij drie biolabs. Fauci verplaatste de operaties vervolgens naar het Wuhan-laboratorium in China en zette de coronavirus-experimenten voort tot het moment dat de COVID-19-pandemie zich voordeed.
  De pandemie is mogelijk gegenereerd om ervoor te zorgen dat gevaarlijk coronavirusonderzoek wordt voortgezet en nieuwe financiering ontvangt
  Om de evolutie van een virus te versnellen, kweek je het in verschillende soorten dierlijk weefsel, zoals pangolin-nierweefsel, gevolgd door wilde aap-niercellen en hersenweefsel van muizen. Elke keer dat u het virus overdraagt naar een ander dierlijk weefsel, treden er mutaties op. Er zijn ook aanwijzingen dat deze dierlijke cellijnen besmet zijn met coronavirussen en retrovirussen, die uiteindelijk de daarin gekweekte vaccins besmetten.De ontwikkeling van het coronavirusvaccin is de afgelopen 30 jaar erg moeilijk gebleken, aangezien de vaccins een zeer robuuste antilichaamreactie veroorzaken, maar wanneer de patiënt het wilde virus tegenkomt, worden ze ernstig ziek of gaan ze vaak dood – een reactie die bekend staat als paradoxale immuunrespons of paradoxale immuunversterking.

 26. Weet je Bundy, gratis apps kennen we allemaal wel die meeluisteren maar ook bepaalde sites, maar vorige week had Kruidvat een aanbieding en je kon een Rayban zonnebril kopen voor € 65,- is bijna 100 onder de prijs. Ze hadden software op de site en die openende je camera en daarmee kon je jezelf met bril in een spiegel zien. Ze hebben dan alles van je, je gezicht naam adres en noem maar op. Kruidvat is Chinees. 1 en 1 is 2 heb direct weg geklikt.

  Ben ik paranoia? Schrok me dood hoe slim dat is. Maar misschien is het onschuldig. Ben toch maar naar de opticien gegaan. Het kon gelukkig deze week weer.

 27. Kinderen uit huis geplaatst vanwege ‘verwaarlozing’ omdat ouders weigeren te vaccineren – Alleen blanke Brits autochtone kinderen vermoed ik.

 28. @ Elegast

  Wat een mooi nieuw spreekwoord : ” Wanneer iets gratis is ben jij het product “.

 29. Verkeersdoden tussen de 20 en 40 ongeveer 150 per jaar, coronadoden onder de 50 is een half procent van de corona doden. Ben je tussen de 20 en 40 dan moet je banger zijn in het verkeer dan voor corona, mijn conclusie, de kranten en nos zijn op sensatie beluste idioten, die geen aansluiting hebben op de realiteit, ik ben blij dat ik nog in staat ben om na te denken

  Triest cijfer, ongeveer 60 kinderen per jaar overlijden aan kanker, komt dit in de kranten, nee, een enkele coronadode onder de 18 is voorpaginanieuws, waar ligt de prioriteit in dit land?

 30. Ja maar iedereen moet hier aan mee doen want het is voor the greater good!!!!
  Voor de kudde immuniteit , de roverheid geeft om u en het is voor eigen bestwil……
  Oftewel collectivisme!!!!

  op youtube zou iedereen moeten zien de uitleg over collectivisme en individualisme
  uitgelegt door G Edward Griffin!!!

 31. Zoals u weet, of zou moeten weten, worden de boekrollen op Zijn tijd geopend door een hooggeplaatste engel, en geschieidt er wat er in staat geschreven !
  Blijkbaar zijn we in de tijd gekomen waarin de antichrist zich mag manifesteren !!!
  Het meest frappante is wel het vaccin van Bill Gates dat de naam draagt 2020-060606.

 32. Als 9 van de tien Nederlanders dat willen moeten ze dat vooral doen. iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. Voor de tandarts moet je jezelf verzekeren of zelf betalen maar deze prik krijg je gratis, daar twijfel ik niet aan. En zolang iets gratis is ben jij het product.

  Zolang ze het mij maar niet verplichten. Maar ik denk overigens dat het er geen 9 van de 10 zullen zijn. Misschien de helft, we zullen het meemaken. Het zijn interessante tijden.

 33. k hoop dat de negen ministers van volksgezondheid in belgie, -ja u leest het goed -negen! als eerste een prik gaan halen .
  Maar dan wel uit ettelijke tienduizenden dosissen, middels een loting systeem gekozen, ampullen , die dan gebruikt worden om de spuit te zetten, anders word ervoor gezorgd dat ze water krijgen ingespoten-als ze al opdagen !
  Daarna mogen de rest van de zakkenvullende politiekers en hun gezinnen en familie, de revue passeren.
  Pas dan zal blijken hoe betrouwbaar en ongevaarlijk, het vaccin zal zijn!

 34. Er zal geen goed werkend Cofid-19 vaccin komen, gewoon omdat het tot nu toe nog nooit is gelukt is een goed werkend Corona vaccin te maken. Dus lijkt het er meer op dat we hier te maken hebben met een dubbele agenda. Maar dat mag geen verrassing meer zijn.

 35. Je kan toch bezwaar indienen vanwege je geloof, dat je je niet kan vinden in vaccins die resten van menselijke foetussen bevatten omdat je tegen abortus bent ?

Comments are closed.