Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam

—————————————————————————————————————————————–

Als ID2020, Microsoft patent 2020-060606 en H.R. 6666 nog niet voldoende waren om uw wenkbrauwen te doen fronsen over het project van Bill Gates om de hele wereldbevolking te vaccineren, dan is het misschien wel de in het wetenschappelijke (peer-reviewed) vakblad RSC Advances gepubliceerde naam van het enzym dat door de ‘quantum dots’ in de door Bill Gates gefinancierde geïnjecteerde tattoo – die gebruikt kan worden als merkteken van verplichte vaccinaties – het menselijk lichaam in wordt gebracht: Luciferase.

In de samenvatting van de in RSC Advances gepubliceerde studie staat (versimpeld) dat ‘CS-Qdots fascinerende optische eigenschappen bevatten, en met een gevisualiseerd proces op efficiënte wijze genen in cellen kunnen brengen. Door het gebruik van CS-Qdots als genendragers, worden specifieke HCC oplichtende luciferase genen (p(HRE)AFP-luc) in HCC (=kanker)cellen gebracht, voor bioluminescente beeldvorming’ (zoals een scan).’

‘De resultaten die in deze studie zijn verkregen tonen aan dat nanodragende CS-Qdots door de in de genen gecodeerde luciferase, die in de (menselijke) cellen worden gebracht, kunnen worden geactiveerd.’ Deze technologie kan in ziekenhuizen worden toegepast om bijvoorbeeld tumoren in het lichaam beter in beeld te brengen.

Luciferase is dus het bioluminescente enzym dat ervoor zorgt dat de Qdot (quantum dot) injectie / vaccinatie van buiten het lichaam met een infrarood scanner valt af te lezen. In deze quantum dots kan allerlei digitale informatie worden gestopt, zoals uw ID en de vaccinaties die u heeft gehad, oftewel een digitaal geïnjecteerd, en onmogelijk te omzeilen vaccinatiepaspoort, waar Gates in diverse interviews voor heeft gepleit. Dit opsporen en controleren van de aan- of afwezige stoffen in uw bloed (/lichaam) wordt ‘biosensing’ genoemd.

Onzichtbare geïnjecteerde tattoo

Op 26 december schreven we in het artikel ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’ dat ‘researchers van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) een methode hebben ontwikkeld waarmee -in eerste instantie- 100% verplichte vaccinaties kunnen worden afgedwongen. Iedereen die gevaccineerd wordt krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kristallen zijn een ‘brandmerk’ dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens en voor algemene identificatie doeleinden.’

‘Hoe goed een papieren- en/of elektronisch registratiesysteem ook is, er zijn altijd mensen die een manier bedenken om zich aan zo’n autoritair systeem te onttrekken. Daarom ontwikkelden de wetenschappers deze onzichtbare ‘tattoo’, die in je huid zit en niet te verwijderen is. De ‘tatoeage’ bestaat uit minuscule kwantum kristallen die licht reflecteren, en onder infrarood licht opgloeien. Ze worden met high-tech oplosbare micronaalden in je huid gespoten. De technologie is al op ratten en menselijke lijken getest.’

Bill & Melinda Gates Foundation

Op 9 april wezen we er in het artikel ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’ op dat ‘deze op afstand te scannen tattoo digitale markers bevat met alle medische en persoonlijke informatie. Dit ‘merkteken’ zal vermoedelijk gelijktijdig met een (corona) vaccin worden ingebracht, waarschijnlijk door het vaccinbureau Gavi, dat eveneens onder de paraplu van de Bill & Melinda Gates Foundation valt.’

‘De researchers hebben aangetoond dat hun nieuwe inkt, die bestaat uit nanokristallen die quantum dots worden genoemd… een infraroodachtig licht uitzendt dat met een speciaal daarvoor uitgeruste smartphone kan worden gedetecteerd,’ aldus een bericht van MIT News. Onderaan het artikel staat dat dit onderzoek voornamelijk werd (met $ 21 miljoen) gefinancierd door –hoe kan het ook anders- de Bill & Melinda Gates Foundation.’

Teken van het Beest 666 uit injectienaald?

Opmerkelijk: als we de Engelse term van deze technologie, ‘Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System’, omzetten in cijfers (A=1, Z=26), dan krijgen opgeteld het getal 666. We wijzen in dit verband nog eens op ons artikel van 3 mei: ‘Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald’:

‘Het Griekse charagma (‘teken’) betekent letterlijk een ‘kras’ of ‘ets’ (van het werkwoord etsen, wat met een naald gebeurt), ‘gegraveerd’. Charagma is direct verbonden aan charax, wat het beste met ‘het scherpen (scherper maken) van een punt’ kan worden omschreven.’

‘Hieruit komt het duidelijke beeld naar voren dat het ‘merkteken’ een ‘kras’ of ‘prik’ is, dat met een scherp, puntig voorwerp wordt aangebracht. Dat kan dus heel goed een injectie- of tatoeagenaald zijn. Bovendien kan een eventueel vaccin een nano-trackingchip bevatten, waarmee de al tientallen jaren vaak gehoorde theorie dat het ‘merkteken’ een onder de huid aangebrachte RFID chip zou kunnen zijn, voor een deel correct lijkt te zijn geweest.’

‘Bovendien werd de term charagma buiten de Bijbel gebruikt om de beet van een slang te omschrijven. Waar kan de scherpe prik van een injectienaald het beste mee worden vergeleken? Met de steek van een wesp, of de beet van een slang.’

Vaccin gekoppeld aan betalingssysteem

In ‘Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem’ kon u op 18 april lezen hoe verplichte vaccinaties (/ al dan niet met geïnjecteerde quantum dot technologie) tegelijkertijd de door Gates ontwikkelde –en dus gepatenteerde- technologie bevat die op basis van uw lichaamsactiviteit (en dus ook het al dan niet bevatten van vaccins, en/of de aanwezigheid een nanochip of quantum dots) gaat bepalen of u aan de juist voorwaarden voldoet om te mogen ‘kopen en verkopen’, kortom: om (weer) aan de samenleving mee te mogen doen.

Lucifer, de ‘morgenster’

Mochten er nog mensen zijn die de link met de Bijbelse eindtijdprofetieën niet begrijpen: Lucifer is ‘de opperste der afvallige engelen, de duivel of Satan, de vorst der duisternis (naar Jes.14:12)’ (Van Dale). ‘Lat. de Morgenster, lett. lichtdrager. Toegepast op de duivel n.a.v. Jes. 14:4-23, waarin de vorst van Babel wordt vergeleken met de uit de hemel gevallen Morgenster*.’

(We willen daar nu geen discussie over, maar vinden het in dit kader toch vermeldenswaardig dat de Bijbel aanleiding geeft tot enige verwarring op dit gebied. Zo wordt gelovigen in Openbaring 2 beloofd dat zij ‘de heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf’ en hen ‘als aardewerk zullen verbrijzelen’, en dat zij ‘de morgenster’ zullen krijgen. * Merk tevens op dat Lucifer in Jesaja 14:12** wordt aangeduid met הֵילֵ֣ל = hê-lêl, wat afgeleid is van halal (= stralen, schijnen, maar ook opscheppen over jezelf). Zien we hier een link met de islamitische ‘god’ Allah voorzegd?)

(** Het vreemde is dat de wereldwijd als gezaghebbend beschouwde King James Bijbel als enige letterlijk het woord ‘Lucifer’ heeft vertaald, wat in bijvoorbeeld alle Nederlandse vertalingen is veranderd in ‘Morgenster’.)

‘In your face’

Aan christenen die nog altijd geloven de invoering van het ‘teken van het Beest’ niet te zullen hoeven meemaken, zouden we willen vragen: hoeveel duidelijker ‘in your face’ wilt u het nog hebben, voordat u eens gaat nadenken of de door u aangehangen, in het christendom zeer omstreden theorie van de ‘pre tribulation’ opname – afkomstig van een 15 jarig Schots meisje, dat zich in 1830 met occultisme bezighield en dat hier een ‘visioen’ over zou hebben gekregen- wel de juiste uitleg is?

Of schuift u straks gewoon netjes in het rijtje aan voor uw direct of indirect verplichte vaccinatie, in de veronderstelling dat als dit misschien toch ‘het teken’ zou zijn, u op het laatste moment, net voordat de naald uw arm ingaat, plotseling in de hemel wordt opgenomen? Gaat u werkelijk dat risico nemen? Hoe dan ook, u zult nooit kunnen beweren dat u het niet had kunnen weten.

 

Xander

o.a. gebaseerd op (1) Pubs.rcs.org (via Now The End Begins)
Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

11-05: Israëlische premier stelt voor alle kinderen te chippen; verplichte vaccinaties steeds dichterbij

10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
………
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen
………
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’

 

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen maanden hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten. 

65

 1. Ik reageer nooit, maar nu moet het gewoon even. Ik stoor mij eraan dat in veel van de laatste artikelen degenen die in de opname voor de grote verdrukking geloven als ‘afgedwaalden’ worden neergezet. Ik ben geen hoog Bijbelgeleerde en geef eerlijk toe: ik heb werkelijk geen idee of Christenen wel of niet door de grote verdrukking heen moeten. En al was ik een Bijbelgeleerde, dit onderwerp word op zoveel manieren geïnterpreteerd…. Ik denk dat je best overtuigd mag zijn in een mening erover, maar ga je medebroeders en zusters die dat net even anders lezen niet wegzetten als ‘afgedwaalden’.

  Wat ik wel weet, en dat geld voor alle Christenen: WEES WAAKZAAM. “Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: blijf wakker! Kijk altijd naar Mij uit!” Marcus 13:37

 2. Hoe zit het met onze medemens. Die niet leven in. Kwaad of goed. Zij leven naar hun vermogen !!!
  Wou het even kwijt !!!
  Of is dit de wereld van de “volmaakten”. ?

 3. Maria 8.52 uur

  Beste Maria. Eigenlijk hoort dit op het geloofs forum Kijk daar oook eens. Daar is een levendige discussie over dit onderwerp. Bovenin de balk van Xander nieuws de witte streepjes aanklikken zo komt u op het geloofs forum.

  Ik heb daar op het geloofs forum al vaak geschreven over dit onderwerp.
  Maar deze keer ook hier al Xander dit toestaat.
  Openbaringen 3:10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, ( dit beloofd Christus) zal ik ook u bewaren voor het ( komende ) uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen ( op de proef zal stellen) te verzoeken.

  Openbaring voorziet vóór de definitieve voltooing van deze periode van de heilsgeschiedenis een korte periode waarin de verdrukking van de gemeente toeneemt.( zie 19:19 en 20:7-9) en Gods toorn zichtbaar escaleert tegen “ hen die op de aarde wonen.”
  Een zin die wijst op de opstandige mensheid ; zie ( 6:10, 8:13, 11,10. 13:18, 12 14, 17:2 , 8)
  Jezus beloofd niet om gelovigen het lijden en het martelaarschap te besparen maar beloofd hen te beschermen tegen Zijn toorn, en martelaarschap en dit om te zetten in overwinning. ( 6:10-11; 12;11)
  Velen die vasthouden aan het standpunt dat de opname plaatsvind voor de verdrukking lezen in dit vers dat Christus hen uit de wereld zal wegnemen voordat een periode begint van letterlijk grote verdrukking.
  Helaas zie ik hiervoor geen bewijs in dit vers dus geloof ik dit niet. Jezus komt geen twee keer terug, ook niet onzichtbaar want dan had Hij dit ons gezegd.
  Ik zie openbaringen : 3: 10 Als Gods belofte om ons bescherming te bieden en trouw te blijven aan de gelovigen die zich met volharding handhaven ten tijde van het uur der verzoeking die komen zal, hoewel het niet implicieeert dat Hij gelovigen op dat moment uit de wereld zal weg nemen zal Hij hen wel beschermen. ( bewaren)
  En dan denk ik hierbij mogelijk net zoals bij de plagen in Egypte die de Israëlieten niet hebben getroffen.
  Want omwille van de gelovigen zal Hij de tijd inkorten.
  Dat zou niet nodig zijn als er geen gelovigen meer waren.
  Met vr grt Shalom Anna

 4. @ Piep 14/05/2020 om 2:50 pm

  Er staat bij geschreven dat diegene het beest ook aanbidt. Wanneer je een gedwongen teken krijgt, maar het beest niet aanbidt, dan voldoe je niet aan die eis van aanbidding.

  Hetzelfde geldt voor de doop: de moordenaar aan het kruis was niet gedoopt, maar dat was voor Jezus geen reden om hem niet toe te laten.

 5. Anna 11.27

  Hoe legt u de tekst uit in openbaring 3 vers 10
  Lees wat er staat en geloof wat er staat !

 6. Lechaiem 01.46 pm :
  U schrijft daar iets interessants, ik was namelijk ook met die ` tijd ` bezig,
  Vraag : Als er inderdaad NU, 3 en half jaar voorbij zijn, betekent dat dan, dat we nu die 2e helft
  in gaan ? …..Er wordt ook iets in de bijbel genoemd van : 1260 dagen…..Stel dat dat, dan NU begonnen is
  ( voor Nederland, ongeveer tussen 27 februari en zeg maar 1 maart ) ….dan zou dit voor Nederland nog kunnen duren, tot eind augustus 2023 ???
  Lechaiem, leg uit a.u.b. ?

 7. Johan van Vugt 3.12 uur.

  Dapper van u dat u dit “ aandurft” .
  Wat u noemt is allemaal wel erg actueel we zien het rondom ons gebeuren.
  Helaas durven veel kerken/ gemeenten deze discussie niet te voeren.
  Ook begrijpelijk want het geeft “ gedoe” mogelijk tweedracht, en mensen kunnen moeilijk “out of the box” denken.
  En als je al tweeduizend jaar vol met “ vervangingsleer” zit is het heel moeilijk om dit los te laten.

  Soms denk ik wel eens de Joden zijn verblind om onzentwil voor wie Jezus is, ( zie Romeinen 11)
  en wij Christenen zijn verblind om te zien hoe laat het is op Gods klok met de terugkomst van de Joden naar hun land.
  Maar God laat nooit los wat Zijn hand eenmaal begon.
  Hij begon met een volmaakte schepping en Hij zal eindigen met een nieuw hemel en een nieuwe aarde.
  ( Ook volmaakt dus maar dan met miljoenen mensen )

  Wat we nu mee maken is m.i. een Geboorte wee die over de wereld gaat waar Jezus over spreekt.
  Om ons wakker te schudden. Mensen let op, dit is een waarschuwing dat IK de gehele wereld regeer. !
  Mijn Zoon komt terug! Bekeer u voor het te laat is.

  Ga eens op het geloofsforum kijken.
  Daar zijn onderwerpen en meningen in overvloed.
  Shalom Anna

 8. Neen, eigenlijk wil ik een reactie van U in deze situatie ; ik geef een hele duidelijke uiteenzetting aangaande deze kwestie
  U geeft duidelijk uw mening maar ik wil graag uw mening horen over wat in mijn beleving duidelijk in de bijbel staat .
  Het is, in mijn bescheiden mening, een beetje goedkoop om het op deze manier af te schuiven.
  Er is een duidelijke verschil van mening maar onderbouw uw mening aangaande de bijbelteksten die ik geef.
  Dit is een heel belangrijk onderwerp waar duidelijkheid over moet zijn; je kan bepaalde bijbelteksten niet negeren ; ik zie nergens in de bijbel dat de gelovigen de Grote verdrukking moeten doormaken.
  ook Lot werd op tijd weggevoerd uit Sodom/Gomorra

  VR. GR

  Tukker

 9. Aaan MV
  Opname lichaam van Christus.
  Ik zal het een ander op het geloofforum proberen uiteen te zetten.

 10. Mag je als gelovige christen eigenlijk lucifers gebruiken? Sorry dat ik sarcastisch ben, maar ik ken christenen die geen mephisto schoenen dragen. Over een thema zoals de “Opname” kunnen we het alreeds niet eens worden. De één gelooft er niet in, de ander beweert dat het voor de “Grote Verdrukking” zou plaatsvinden, weer anderen dat het tijdens de verdrukking en nog anderen dat het na de verdrukking zou gebeuren. ALLEN beroepen zich op de bijbel en beweren ze dat andersdenkenden het mis hebben en ze zich door de Heilige Geest moeten laten leiden. Paulus ging ervan uit dat gelovigen die Jezus nog in levende lijve gezien hadden of door een van zijn discipelen bekeerd waren de opname zouden meemaken. Blijkbaar heeft hij zich vergist en dat terwijl hij toch door H.Geest geleid werd. Er wordt hier altijd veel geschreven over de ene wereldgodsdienst…alleen de christenheid is hopeloos verdeelt. En dan de ene wereldregering…zolang er nog leiders zoals we die in de USA, Rusland, China, Noord-Korea, Syrië, Turkije enz kennen aan de macht zijn zie ik dat niet gebeuren. Te groot is het ego van hen, te groot is het ego van ons die hier reageren…we menen alle dat we het bij het rechte eind hebben. En net zoals we het op deze site hier niet met elkaar eens worden zal dat ook niet bij de religies en regeringen van deze planeet zijn. Het ga u allen goed, vertrouw en hoop op God en behandel anderen zoals u zelf behandelt wilt worden.

 11. Ik heb net gereageerd maar mijn verzoek komt niet duidelijk over, is mijn fout.

  Reageer op mijn uitspraken a.u.b. , ik denk dat ze aardig steekhoudend zijn.

  Bespreek dit met met uw mede-gasten op dit forum. Mod.

 12. Het is Event 21 van Bill Gates in 2019!!! Dus onderdeel van Agenda 21.
  En dus niet Event 201.
  In het logo staan de 2 en de 1 aan weerszijden van de aardbol.

 13. Daar zijn we dan weer !!
  Kort samengevat : er wordt in de bijbel gesproken over 2 verschillende wederkomsten van de Here Jezus.
  In 1 Tess 4: 13 t/m 18 staat ” dat wij in een oogwenk weggevoerd zullen worden “.
  Als de opname niet zou plaatsvinden waarom dan weggevoerd worden ?? Wachten we gewoon tot de Here Jezus terugkeert !!
  In Openbaringen 19 vers 17 t/m 21 staat dat het beest en alle koningen oorlog zullen voeren met hem.
  Dit wijst op een duidelijke tegenstelling : In een oogwenk ( pakweg 0,1- 0,2 seconde ) en voorbereiding oorlog , in slagorde klaarstaan , de Here Jezus met alle gelovigen op de wolken zien aankomen schijnbaar .
  Dat vergt meer tijd als een oogwenk, dus ik moet van de conclusie uitgaan dat er twee wederkomsten zijn ,
  Er staat ook bij de 1 ste Wederkomst geen oog zal hem zien en bij de 2 de wederkomst elk oog zal hem zien.
  Dit wijst ook op 2 wederkomsten; kan niet anders want dit is een duidelijke tegenstelling.
  En daar komt bij : 2 Tess : 6-7 “En gij weet thans wel,wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking wacht slechts totdat Hij die
  op het ogenblik weerhoudt , VERWIJDERD IS.
  Wie of wat de weerhouder is, weten we niet maar er is dus iets wat de antichrist tegenhoudt om te komen , dat moet dus eerst verwijderd zijn.
  Ik ga niet beweren dat ik het bij het rechte eind heb MAAR ik kan ook niet beweren dat u het bij het rechte eind heb .
  Ik lig ook niet wakker van wie er gelijk heeft.

  Ik heb een verzoek, Xander op deze punten, in mijn beleving is DIT aardig duidelijk

  Geen hoofdletters, aangepast. Mod.

 14. Beste Xander en andere lezers,
  Voor het overgrote deel van de mensen in onze kerken geldt dat ze informatie die op deze en andere websites staan, direct van de hand wijzen. Vaak vergezeld van termen als Complotgekkies, of iets wat daarop lijkt.
  Ik ben als mede leidinggevende in onze kerken redelijk terughoudend met het doorgeven van informatie van deze website aan gemeenteleden/goede vrienden.
  Zelfs onze kinderen (die gelovig zijn, godzijdank!) vinden dat ik er teveel mee bezig ben. Desondanks laat voortschrijdend inzicht zien dat je vaak heel vroegtijdig dingen signaleert, Xander. Mijn complimenten daarvoor.

  Ik heb nu gekozen om extra kwetsbaar te worden door een preek/Bijbelstudie te houden en die vervolgens online te zetten.
  Ik heb geconcludeerd dat ik gemeenteleden zelf moet laten ontdekken… Iets vertellen, roept in veel gevallen alleen maar weerstand op..
  Vraag aan Xander en lezers: zouden jullie eens de thema’s willen benoemen waarvan je denkt (of al hebt ervaren) dat zij mensen in in onze kerken aan het denken zetten? (Lukas 21 en Openbaring en andere teksten over wederkomst wil ik daarbij als uitgangspunt nemen)
  Thema 1: Het geforceerd laten verdwijnen van Cash geld.
  Thema 2: Volledige controle (China, smartphone)
  Thema 3 en volgende? ???
  Het mag in eerste instantie zeker niet te diep gaan, maar kleine eye-openers die hen stimuleren om zelf verder op zoek te gaan naar kenmerken van de tijd waarin we leven. Ik wil dus graag nieuwsgierigheid opwekken i.p.v. antwoorden geven

 15. 10 dagenMV 14/05/2020 om 12:33 pm
  mijn reaktie op het geloof forum

 16. Beste Xander,

  zelf indien wij zulke injectie (voor “ons Eigen goed” …) zouden weigeren, wàt als wij zouden worden opgepakt (concentratiekamp/gekkenhuis ?) en men ons toch zou injecteren ???!!

  Spiritueel zijn wij onschuldig, dàt wel ! HOE kunnen wij aan de verplichte injectie “voor ons Eigen goed” ontsnappen ????

 17. MV,
  Tegemoed gaan is binnenhalen. Stel een hoog geplaatste leider van een land komt, dan gaat onze premier hem tegemoed.

 18. RD,
  De laatste bazuin is de Shofar die de terugkomst van Yeshua aanduid volgens het boek openbaringen. Mensen volhouden tot het einde en niet afvallen door vaccinatie.

 19. Emjee,
  Je word bewaard voor de ure der verzoeking er staat niet dat je word weggenomen voor de ure der verzoeking. De maagd met de baby en de 12 kronen op haar hoofd verscheen aan de hemel in 2017 met als geboorte dat saturnus na 9 maande uit de buik ging gebeurde met Rosh Hashana /Succot. We zijn nu 3 1/2 jaar na dit teken.

 20. Vlokje,
  Aan duiding dagen word meestal jaren bedoeld.
  Ook in Daniel is dat het geval. De 1335 dagen zijn jaren bedoeld.
  De bouw van de Moskee in Jerusalem is dit jaar precies 1335 geleden. Dit was het begin van de bouw. De bouw zelf bedroeg 7 jaren.
  Shalom in Yeshua

 21. Trouwens, bij het tatoeëren, wordt ook inkt geïnjecteerd in de huid. Dus voor wat betreft injectie kan je gelijk hebben, maar je kan hier niet zomaar aannemen dat de vaccinatie dit teken zal bevatten.
  Verder is het teken van het beest iets wat op je zit, niet in je, dus net als met een tatoeage.

 22. Beste Xander,

  Het staat duidelijk in de Bijbel dat de christenen niet door de 7 jaar durende verdrukking zullen gaan, dus voordat het zo ver is dat vaccinatie verplicht wordt zijn de echte christenen niet meer op deze aarde

  Lees de tekst in openbaring 3 vers 10:

  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de wereld komen zal, om te verzoeken hen die op aarde wonen
  en
  Tessalonicenzen 4 vers 17

  Daarna zullen wij levende, die achterbleven samen met hen die opgewekt zijn, in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet

 23. Ik blijf toch nog even doordrammen over wel/geen opname 🙂

  Ik vraag me af wat we lezen in 1 Thess. 4 daar lees ik “de Heere tegemoet”.
  Als dit over het binnenhalen van de Koning zou gaan, zoals door opname-ontkenners wordt beweert. Dan vraag ik me even af hoe dit nu praktisch gaat…..
  Komen we dan samen met Jezus en 1 miljard andere Christenen in Israël op de Olijfberg? Om samen met Israël weg te vluchten naar Petra…. Bemoedig elkander dan met deze woorden; voordat Jezus komt worden we eerst knetterhard vervolgd….. Ik krijg gewoon geen fatsoenlijke voorstelling van zaken als ik de opname weglaat. Misschien kan iemand ons opname-gelovigen overtuigen? Ik laat me echt overtuigen door de Waarheid! Shalom

 24. Tim 7.50 uur.

  Het ontstaan van de visie over de zo genoemde opname kun je vinden op
  http://weguitbabylon.nl/opname-van- de-gemeente/

  Tik zelf even dit adres in: en je kunt lezen dat in 1571 een Jezuïet Ribera een “ toekomst visie” heeft verkondigd als reactie om de reformatoren te stoppen omdat laatstgenoemden de katholieke kerk waarschijnlijk “ de hoer van Babylon “ noemden.
  De “opname” vooraf heeft totaal geen Bijbelse gronden. Wel op het op het moment van Jezus wederkomst.

 25. Henry Kissinger & Bill Gates roepen op tot massavaccinatie en wereldbestuur.

  MUST SEE!!!
  Vooral voor degenen die nog niet helemaal op de hoogte zijn, en of het nog niet duidelijk genoeg is.

  Veel mensen weten onderhand wel dat er helemaal geen corona pandemie is.
  Wat is dan werkelijk aan de hand?
  Waarom zitten we allemaal thuis opgesloten, met allemaal regeltjes die nergens op slaan?

  In onderstaande video wordt heel duidelijk uitgelegd wat er nu werkelijk aan de hand is, en wat er staat te gebeuren, als er niet snel ingegrepen wordt.!!

  Deze voor veel mensen misschien schokkende documantaire, is nederlands ondertiteld (bovenaan rechts / captions / dutch)

  https://youtu.be/Cwm3Q6ic6wU 

  Zoveel mogelijk delen deze video!

 26. Ja, ik laat me weer eens verleiden tot het geven van waarschijnlijk een lange reactie omdat Xander zich weer eens met bijbelinleg bezighoud en vol gas gierend de bocht uit vliegt… en dat doel ik op het stokpaardje ‘christenen moeten door de grote verdrukking’ met als autorisatie een urban legend (bron?) over een Schots meisje. En de uitleg over Lucifer, welke naam in het geheel in de bijbel NIET VOORKOMT. Dus redenering op zeer wankele grond.

  Als je de bijbel wilt begrijpen kan dit alleen in het licht van de Heilige Geest, de Auteur van het woord. Daar passen dus geen verhalen van buiten de bijbel bij omdat deze (inherent niet canoniek) niet maatgevend zijn. En geen ingelegde vertalingen in het Latijn (de taal van de voorchristelijke inwijdings-/mysteriereligies, wetenschap, pharmacie). De bijbel verklaart zichzelf onder het juiste licht zoals een hologram pas zichtbaar wordt in het monochrome licht waarmee het gemaakt is. Als je een begrip wilt achterhalen in de bijbel moet je terug naar het eerste gebruik van een woord, dààr wordt de betekenis neergelegd. Dus voor de opname moet je op zoek naar het woord harpazo (wegrukking). Maar ook daarvoor al worden geliefden van God opgenomen, Henoch en Elia, en de zoon van Henoch, Metusalah (naam is profetie: zijn dood zal brengen) stierf net voor de zondvloed.
  Ik heb ook ernstig problemen met de stelling uit hetvoornoemde artikel dat ‘het overgrote deel van de christenen gelooft in de opname voor de verdrukking’. Ook hier geld weer: stel eerst uw definities scherp! Het is een zéér kleine minderheid van de ‘christelijke wereld’ die dit gelooft, de zgn pre-trib leer. De katholieken, waar de paus zich de geestelijke zowel als temporele (wereldlijke) macht toe-eigent zowel als de macht over hel en ‘vagevuur’, past geen oordeel over het werelds systeem waar de paus aan het hoofd staat. Rome==Koninkrijk des hemels op aarde, het duizendjarig rijk is nu met de paus als hoofd. Alleen dit is in de 20e eeuw tamelijk onhoudbaar gebleken. Ook in protestantse (post Calvijn en Luther) kringen wordt pre-trib amper geleerd (laat staan onder gereformeerden die denken heel erg straf te verdienen en zelf niks kùnnen geloven). Zelfs onder de ‘evangelische/pinkster’ populariteits profiteurs (mega kerken, tv-evangelisten, charlatans, de grote namen die helaas allemaal te herleiden zijn naar Jezuïet connecties) waar het succesevangelie wordt gepredikt gelooft men in ‘Kingdom now’. De katholieke leer, de oecumenische beweging en zelfs calvinisme is helaas steeds meer aan het infiltreren. Allemaal afgeleiden van Augustinus: manicheër, neo-platonist, grondlegger van rooms-katholieke leer die vele valse doctrines heeft vastgelegd waaronder uitverkiezing, vagevuur, communie, erfzonde, gerechtvaardigde oorlog (jihad), de drie-eenheid (Maria, zoon en heilige geest), de ziel (van het lichaam, maar zonder geest), abortie van ‘ongevormde’ foetus, hiërarchie van priesters en leken (Nicolaïten), sacramenten, kloosterleven. Hij verwierp het premillenialisme en hing het amillennialisme aan. Dus samenvattend: bijna alle christenen geloven NIET in een opname voor de grote verdrukking of het 1000-jarig rijk, of dat Christus letterlijk is opgestaan, of in God trouwens (vlgs enquêtes de meeste dominees niet zelfs).

  quote:” maar vinden het in dit kader toch vermeldenswaardig dat de Bijbel aanleiding geeft tot enige verwarring op dit gebied”
  Kwestie van de tekst nauwkeurig lezen en letterlijk nemen! Het woord Lucifer komt uit de Latijnse Vulgata (corrupte tekst), niet uit de Hebreeuwse tekst (shachar ben hilel, Js14) of Grieks (aster o lampros kai orthrinos, Op 22). Ik vond dit altijd raar, wie is er nou de morgenster? Jezus of Satan? Tot ik het aan de auteur vroeg, die gaf me de oplossing. We lezen niet precies genoeg. Shachar ben hilel betekent zoon van de morgen, een andere naam voor Venus (afgodin astarte) de planeet (=zwervende). Hier gaat de tekst van z’n aardse oorsprong ineens een dimensie hoger en wordt over de val van de hoogste cherub gesproken. Maar een planeet reflecteert alleen maar licht, hij genereert geen licht, het is geen lichtbron, alleen maar (weer)schijn. Openbaring 22 noemt Yeshua zichzelf de *lichtende* morgenster; aster lampros orthrinos. Tja ster en lamp, hoe moeilijk is Grieks soms hé? Een echte ster geeft licht vanuit zichzelf, net als een lamp een lichtbron. Orthrinos betekend morgen, ontwaken van het licht en is afgeleid van oros wat berg betekent (J=berg/rots). Het is ook een ritmerijm in de tekst: de oorsprong en nakomeling van koning David, de bron en de berg(=koning) van het licht.
  De tekst in Op2 moet in zijn geheel gelezen worden. Daar word aan degenen uit Thyatira (beeld van de katholieke kerk, strenge kritiek) die zich aan Gods geboden blijven houden beloofd dat zij de volken (heidenen) met een ijzeren staf zullen regeren, kapotslaan Jezus zegt: “Ik geef u de morgenster (zonder ‘lichtende’). Satan past hier grammaticaal, logisch en vanuit de context beter dan Jezus. Jezus spreekt niet over zichzelf met een titel in de derde persoon. Jezus spreekt wel over zichzelf als ‘Ik Ben’ (dat was de reden voor zijn kruisiging).

  En de ophef over de naam luciferase wil ik ook graag even de-escaleren. Dit is weer inleggen, projectie van eigen gedachten. Medische termen en namen zijn nu eenmaal in het Latijn (priesterkaste=helers, qed reden) en is voor dit enzym nu eenmaal een toepasselijke naam (phosphorase was een andere mogelijkheid wat mss teveel op een ander enzym phosphorylase lijkt). Daar een duivels complot in zien is niet realistisch, het is hoogstens een hint. Als ik het gasfornuis aansteekt met een lucifer zeurt er ook niemand over. Het zegt imo meer over de schrijver dan de naamgever.

  U hebt de deur opengezet… u doet zich voor als autoriteit over geloofszaken. Maar ik zie dan graag een betere onderbouwing, en eerlijk gezegd zou ik dan ook echt geestelijk inzicht terugzien. Ik zie geen hologram, ik mis het laserlicht. Het komt op mij allemaal zo menselijk over. Ik zie liever echt nieuws. Dat waardeer ik namelijk zeer van u.

 27. Wat een onzin dit: de leer vd opname afkomstig van een 15 jarig Schots meisje, dat zich in 1830 met occultisme bezighield en dat hier een ‘visioen’ over zou hebben gekregen. De opname vd gemeente( voor de grote verdrukking)is al zo oud as de bijbel zelf. Vele grote christenen door de geschiedenis heen geloofden erin en wisten ervan! Wat een vreselijke lariekoek om zo met een vd belangrijkste onderwerpen vd bijbel om te gaan! Echt een dikke 0 verdient!

 28. 1Korinthe 15:52 – de laatste bazuin (opname – weggerukt)
  51 Let op, ik vertel jullie een geheim. Allen zullen wij niet ontslapen maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, in de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

  Paulus schrijft hier over de generatie die in leven is ten tijde van de parousia van Christus. Ook in 1Thessalonika 4 schrijft Paulus over deze gebeurtenis die in twee etappes zal plaatsvinden. Eerst zal de bazuin klinken waarbij “de doden in Christus” zullen opstaan (1Thes.4:16). En pal daarop klinkt weer een bazuin, en dan zullen de levenden “in een ondeelbaar ogenblik” worden veranderd. Zij zijn een generatie die nooit zal sterven. Zij worden dus ook niet opgewekt in onvergankelijkheid maar veranderd in onvergankelijkheid.

  Dat betekent dat bij deze gebeurtenis, op twee momenten een bazuin zal klinken. Eerst bij de opwekking van de doden en “de laatste bazuin” wanneer de nog levende gelovigen in een oogwenk worden veranderd. Vervolgens zullen deze twee groepen, de opgewekte doden en de veranderde levenden, tegelijk en samen worden weggerukt om de Heer tegemoet te gaan in de lucht (1Thes.4:17)

 29. Er komt wel eerst een opname. En wel vlak voor de allergrootste en ergste rampen zullen komen. Het merkteken van het beest noooit aannemen, anders ben je voor eeuwig verloren.

 30. Wat mij nu altijd zo verbaast is dat er reacties zijn als we moeten dit stoppen of het tij keren etc. Mensen wordt wakker … we kunnen het niet stoppen en dat is ook niet nodig. De bijbel vermaant ons slechts alert te zijn en de tekenen te herkennen, vervolgens moeten we elkaar bemoedigen want onze verlossing is nabij en mocht jezelf je zaakjes tussen God en jezelf nog niet op orde hebben, bid dan tot God en erken dat Jezus zijn kruisdood het antwoord en de redding is van onze zondige staat. Bekeer jezelf en vraag om vergeving en versterk elkaar door te volharden tot het (spoedige) einde. Ik geloof in een opname ten hemel waarin we Jezus bruid zullen zijn. De dag noch het uur is bij ons en zelfs buiten God niet bekend maar dat het eigenlijk elk moment vanaf nu kan zijn geeft aan dat we niet moeten speculeren maar juist elkaar moeten bemoedigen serieus onze lampen te vullen met olie … voor mij staat dat voor het de heilige geest meer en meer ruimte geven in ons leven om ons (levens)kleed te reinigen van alle zonden die als vlekken onze verschijning bezoedelden … de duivel gaat immers rond als een brullende leeuw, om ons alsnog te verslinden … God zal de tijd verkorten (de gebeurtenissen versnellen) omdat anders niemand staande kan houden ….

  In die zin vind ik het vaak qua berichtgeving vaak in een beschuldigende sfeer in plaats om zaken te benoemen en het oordeel aan God te laten, immers voor je het weet plaats je indirect jezelf in een oordeel wat terug slaat op jezelf en zo misleidt de duivel je alsnog en verlies je het zuur verdiende behoud.

 31. Men kan tegenwoordig veiliger een shotje heroïne nemen als het prikje dat uw huisarts u te bieden heeft.

 32. Walid shoebat in his video on youtube …the marc of the beast…. says and think that the signs that John saw on his dream or vision were not 666 but (it was written in arabic and walid shoebat can read and speak arabic)he says its a creet,it says bismillah and so on…in the name of allah and mohamed is his messenger and so on!That is what John saw in revelations!Watch walid shoebat on youtube about the marc of the beast!

 33. Wij in het westen lijken rap de kan v d vaccinaties op t ed gaan maar ik vraag me af, hoe zit het in andere landen, denk aan chaotische afrikaanse landen, landen in het midden oosten, de landen v d voormalige soviet unie, brazilie, en misschien ook wel de USA. Daar zie ik nog niet zomaar even iedereen gevaccineerd worden. Zou dit corona gedoe slechts een generale repetitie zijn?

 34. Heb de gedachte dat weigeraars in femakampen terecht komen, maar als je 1 Korinthe 13 leest, dan gaat het erom of je Gods liefde in je hart hebt. Al gaf iemand zijn leven om verbrand te worden en heeft de liefde niet…. enz.

 35. even terug komend op wat hij zegt over de morgenster in openbaring 2. En het figuurlijk-typisch taalgebruik van de Bijbel kan ‘ster’ een koning of heerser aanduiden. Jezus Christus is de ster die voorkomt uit Jacob (Nu. 24:17). Hij is ook de blinkende morgenster. Hij is de koning der koningen, de allerschitterendste ster.

  Opb 22:16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
  Opb 2:28 en Ik zal hem de morgenster geven.
  (TELOS)

  De koning van Babel wordt een morgenster genoemd. Hij wilde zich verheffen boven de sterren van God.

  Jes 14:12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
  Jes 14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
  Jes 14:14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
  (SV)

  De koning van Babel is een afbeelding van de satan, die aan God gelijk wilde worden. In het rijk van de geschapen geesten is satan de zich opwerpende koning der koningen, de valse bedrieglijke morgenster. christelijke uitleggers hebben de zelfverheffing, gewelddadige heerschappij en val van satan in deze schildering van de koning van Babel doorzien[1].

  De Heer Jezus zag de satan als een bliksem, dat plotselinge lichtschijnsel, uit de hemel vallen (Lu 10:18).
  Barack obama zijn naam betekend ook : zag satan als een bliksem uit de hemel vallen.

 36. De opname en wederkomst zijn twee verschillende gebeurtenissen. Beiden worden vermeld in de Bijbel. De opname van de gemeente zal eerder plaatsvinden dan de wederkomst, anders heeft de opname geen enkele zin, maar het heeft wel zin en geeft wel hoop aan de gelovigen, want het staat in Gods Woord.

 37. Er beginnen steeds meer stemmen op te gaan dat er geen ‘Opname’ zou zijn voor de Christenen, althans toch niet voorafgaand aan de zevenjarige Verdrukkingsperiode. Hoewel ik daar toch anders over denk als ik de Bijbel lees. Maar dat is voer voor het Geloofsforum.

 38. De opname verzonnen door een 15 jarig meisje tuurlijk Xander God zegt het in zijn woord en je snapt het dus blijkbaar niet wat er staat geschreven en daar is god erg duidelijk over want wij gaan naar de bruiloft met Jezus mee en dan gaat de wereld door het gezeik heen op dat moment.

 39. COVID – 19 = COVID – AI = Certificate Of Vaccination ID by Artificial Intelligence ?

 40. Ool de hebreeuwse letter waaf =6 en is ook een prikstok.Werd gebruikt bij ploegende ossen. En als ze niet luisteren wilden kregen ze een prik met de stok(prikstok>frapant.

 41. CORONA = kroon + 66 6 = Het beest / Lucifer / Satan gekroond?

 42. Onderzoek eens hoever het in het facistisch comunistisch China al is geinfiltreerd,hebben zij het kunnen voorkomen?En toch zijn er nog mensen die nog hopen op een toekomst van rozengeur,bestudeer dan eens de geschiedenis.Men heeft nu bewezen met de coronahox wat ze met de gebrainwashte kudde kunnen aanvangen en dit was slechts en lichte trilling de aardbeving moet nog komen,mensen hebben geen flauw idee wat hen te wachten staat.Het zal ook niet stoppen bij het uitroeien van de kudde,de elite gaat ook tegen elkaar strijden voor meer macht en rijkdom.Zolang er mensen op aarde zijn zal er doodslag zijn,begon dat al niet met Kain en Abel?Gelovig of niet we kunnen enkel hopen op iets buitenaards dat de aarde komt redden van machtsmisbruik hebzucht eigenbelang enzzz en ons met liefde bezaaid voor elkaar,amen

 43. Ik sluit me ook aan bij GB. Het teken van het beest heeft met het teken van de jihad te maken die deze mensen al aan hun rechterarm of voorhoofd dragen. En de opname van de gemeente is wel degelijk bijbels, Jezus zelf sprak erover. En de verdrukking is voor de Joden, niet voor christenen. De Bijbel spreekt dan ook over Jacobs benauwdheid dat gaat dus over Israël en niet over de gemeente.

 44. SARS-C (=60=6) o (=15=6) V-2 (=22+2=24=6) = 666
  CO (=18=9) VID-1 (=35+1=36=9) 9 = 999 = 666 maar omgekeerd.
  CORONA (=66) en dat in 6 letters = 66 6
  2019 (=12) -nCoV (=54) en dat met 4 cijfers en 2 combinaties kleine en grote letter = 66 6

 45. “Aan christenen die nog altijd geloven de invoering van het ‘teken van het Beest’ niet te zullen hoeven meemaken, …”
  Het gaat mij ondanks de – door mij van Xandernieuws niet gewende – uitdagende vraag aan het slot (laatste tekstgedeelte) niet om dwars door alles heen ‘gelijk’ te hebben; zoiets laat ik wel aan anderen over.
  Maar wat is de reden dat u nu plots op die wijze zo’n vraag stelt?
  Als ik ga gissen, vermoed ik niet dat dit voortkomt uit een gevoel van zekerheid.

  Als u stelt:
  “… afkomstig van een 15 jarig Schots meisje, dat zich in 1830 met occultisme bezighield en dat hier een ‘visioen’ over zou hebben gekregen- …”
  Voor mij nieuw, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat mij iets ontgaan is of dat ik iets gemist heb.
  Kunt u aangeven wat de bron is?

  Hoe Xandernieuws echter de hedendaagse ontwikkelingen reden maakt tot het uitsluiten van een mogelijk toekomstige ontwikkeling, die naar mijn mening in de Bijbel duidelijk te lezen is (daarover is hier met aanhaling van teksten door anderen dan ik al heel véél geschreven) is mij niet duidelijk.
  Inderdaad, alles gaat die kant op en ook het vermeld tekstonderzoek op pagina https://www.xandernieuws.net/algemeen/griekse-grondtekst-over-teken-van-het-beest-666-wijst-duidelijk-op-injectienaald/ blijkt te kloppen, want ik ben alles nagegaan.

  Maar hier is het zoiets als:
  “ik rijd 100 km. u. helemaal alleen over de snelweg en dat is tevens mijn overtuigend bewijs dat mij niets verrassend kan overkomen waardoor alles plotseling anders wordt.”

  Overigens, Jezus zegt ook over Zichzelf: “Ik ben … de blinkende Morgenster.”, Openb. 22:16.
  Voor zover ik kan nagaan, is dit de juiste vertaling van de Griekse Gondtekst.

  Dat, indien beide teksten van Jes. 14 en Openb. 22 in het Nederlands goed overgeleverd zijn, afgedacht van de vraag of de engelse vertaling beter zou zijn want ook een bepaalde groep mensen wordt in de Bijbel ‘goden’ genoemd, hoeft ons niet te verontrusten en onzeker te maken alsof dat reden zou zijn tot aanname dat wij bijv. 2 Thess. 2:3 i.v.m. Openb. 13:17 en 18 zouden kunnen schrappen.

  Al met al:
  hoewel ik er voor open sta en in het verleden door Xandernieuws in mening veranderd ben, ben ik toch weer terug bij mijn eerste mening dat de Opname vóór de Gr. Verdrukking zal plaatshebben.
  Xandernieuws heeft mij van zijn mening nog niet aannemelijk kunnen maken en kunnen overtuigen.
  Maar… wie weet wat nog komt 🙂 want ik leer dolgraag van anderen!!

  Groet.

 46. Ik vertrouw erop dat God iedereen, die met Hem leeft, zal openbaren wat “het teken van het beest” zal zijn.
  Lees de laatste zinnen van Daniel. “Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen”(Dan 12:4).
  Dat is Zijn belofte, Hij gaat dat doen.

 47. Men werkt toe naar de aankomende tijd van grote schaarsten in alles met hierdoor oorlogen, met omvangrijke bevolkingscontrole door kunstmatige intelligentie en electronica, en het weren en uitzetten van mensen die ergens niet horen of ongewenst/illegaal zijn.
  Het vaccin is maar een kapstok om het achterliggende geintroduceerd te krijgen, en dan is de tijd daar dat men zonder chip en kristallen met de aan de databese gekoppelde juiste informatie niet meer naar het buitenland kan voor vakantie, zakenreizen, emigratie. En met wel die gegevens kan men eenvoudig toegang weigeren, in de stap voorafgaande de grote conflicten. Stem-, fingerprint of irisherkenning bij je telefoon, betaalmethode, tv etc. is er niets bij.

 48. Is de huidige maatschappelijke belevenis van de mens gedoemd om te verdwijnen of te evolueren?
  Alles gaat in cyclussen. In de westerse maatschappij was dat enkele keren binnen de honderd jaar.
  Dank zij uitzonderlijke mensen in de middeleeuwen, die door hun intellect en moed, een duizend jarige godsdienstige intellectuele dictatuur aan het wankelen bracht ongeacht de grote weerstand.
  Dat wankelen is al 500 jaar aan de gang en is aan vervanging.
  De nieuwe is de technische evolutie die enorme mogelijkheden biedt voor een nieuw en snel denkend mens.

  Het kruispunt waar wij voorstaan is, de keuze tussen een snelle overschakeling of een trage of geen.

  Vergelijking met 500 jaar geleden is niet gepast. In plaats van enkele miljoen mensen op deze aarde zijn er nu 100 maal meer die de wereld opeten en die verder kweken alsof het geen grenzen kent.

  Er zijn in bepaalde kringen mensen die vooruit denken hoe de mensheid het kan overleven.
  Sentimentele oplossingen en beslissingen hebben zelden een goede afloop.
  De, Ik oplossing zal niet op de eerste plaats komen. Het is een gemeenschappelijke toekomst van alles wat op deze aarde leeft die belangrijk is.

  Daarvoor moeten offers gemaakt worden. Deze keer niet aan een of andere God, maar aan de aardbol waar wij leven.
  Dat offer zal de mens zijn of hij het wil of niet.!!
  Als dat, waar nu zoveel over geschreven wordt de oplossing kan zijn!
  Waarom niet het de kans geven. Beter korte pijn dan 500 jaar sukkelen en vernietigen, en vechten,

 49. Waarom horen we de christen unie en cda en sgp hier niet over.
  Wordt tijd dat die Bill Gates wordt aangepakt.

 50. Ps
  Eerst maanden of een jaar of wat vrijwillige vaccinatie

  Maar let op mijn woorden: de vaccinatie verplichting gaat op een zekere woensdag in,
  (naam dag van wodan, aanvoerder van het dodenleger)

 51. Als het mag wil ik graag nog een andere overweging aan dit artikel toevoegen. In mijn kennissenkring heb ik iemand die Grieks gestudeerd heeft dit en voorgaande artikels voorgelegd.
  Stigma chi ksi is inderdaad een scherp voorwerp. Maar het klopt grammaticaal niet dat epi IN betekent. Volgens de oudere papyrusrollen en codex is het veeleer in de buurt van. Plus dat deze 3 karakters lijken op arabaische tekens. King James is een veel latere vertaling. Je moet echt terug naar de Griekse brontekst. En dat gezwel wat ook indirect aan een vaccinatie toegeschreven zou kunnen worden kan ook een straf van God zijn voor degenen die dat teken hebben. En dan doel ik op de kreten die de jihadstrijders op hun hoofd of op hun arm dragen. Deze symbolen zijn namelijk praktisch gelijk aan de drie Griekse..

 52. De slang wijst ook naar de geneeskunde (esculaap). Op basis van valse geneeskunde worden mensen straks gedwongen zich te laten traceren en/of op te sluiten.
  Maar op de een of andere manier worden speciaal christenen voor een keuze gesteld, als ik de bijbel goed begrijp. Dat zie ik nog niet.
  Maar altijd alert blijven is wel gewenst en dan zijn er toch ook veel seculiere mensen met een diepe afkeer van dergelijke big-brother-overheden.

 53. Wellicht zal ook niemand nog enige computer met het Windows OS kunnen gebruiken zonder geïnjecteerd te zijn met dit merkteken, dat automatisch alle uw persoonlijke informatie zal kunnen doorgeven aan uw pc en bijgevolg dus ook versturen via het Internet.

 54. Wat mij betreft is hetgeen wij nu wereldwijd zien gebeuren een opmaat naar het teken van het beest uit Openbaring, maar het is het nog niet, omdat dit teken van het beest pas in de tweede helft van de 7 jarige verdrukking wordt gegeven, oftewel wordt uitgedeeld. Dat betekent voor mij wel dat, indien dit zo is, en daar lijkt het wel op, de opname van de in Christus gestorvenen en de Gemeente wel zeer spoedig zal moeten plaatsvinden, omdat de Gemeente niet door de verdrukking zal gaan. Dat zegt mij Openbaring 3: 10

  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

  Ik kan er met de beste wil van de wereld niks anders op verzinnen, dit is voor mij gewoon heel duidelijk. Maar er zijn ook andere meningen, en dat mag natuurlijk, maar dit is mijn mening. GBY.

 55. Goede middag enige scepty is hier denk ik wel
  Op zn plaats, als je lang genoeg rekend is overal 666 uit te halen. Google even patent 2020060605 dat is gewoon de vorige patenten staan dus op volgorde. luciferase betekent lichtdrager. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Luciferase
  Ik ben er zeker mee eens dat we een een rare tijd leven maar voorzichtigheid is raadzaam om een vaccin als teken van het beest te duiden. Denk dat het belangrijk is om te vragen om wijsheid in deze zaken en het bij God te brengen. Vaccins kunnen ook een zegen zijn

 56. Xander: “Aan christenen die nog altijd geloven de invoering van het ‘teken van het Beest’ niet te zullen hoeven meemaken, zouden we willen vragen: hoeveel duidelijker ‘in your face’ wilt u het nog hebben, …….”

  misschien heb je een beetje gelijk xander, maar als ik het goed lees zijn het maar 10 dagen:

  opb. 2:10
  wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult,
  zie , de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen,
  op dat gij verzocht wordt,
  en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens

  das is de lakmoes proef :10 dagen uithouden zonder teken van het beest

 57. Dit zijn hele zieke sekte achtig praktijken. Ben al jaren op de hoogte van wat er speelt. Maar het gaat nu wel rap. Mensen moeten zich meer en meer gaan verenigingen. De NWO moet worden gestopt!

 58. Net nog een paar filmpjes bekeken op youtube over die social credit system in China.
  Totale surveillance dictatuur met overal gezichtsherkennende cameras en gemilitairiseerde
  politie die alles en iedereen willekeurig op hun fuhrershein controleerd!!!!
  Iedereen staat in het reuzachtige data systeem, je DNA, je stem, echt alles weten ze van je.
  Niet normaal en het is gekoppeld aan AI en dat werkt allemaal op jawel 5G netwerk.
  Te bedenken dat dit alles uit Europa komt en Brussel dit zoooooo graag ook hier wil.
  Track en trace in de auto , cameras overal(gezicht herkennend) , tracker apps,
  Mensen wordt wakker dit gaat helemaal de verkeerde kant op .

Comments are closed.