Fauci Files: Coronavirus al op 11 maart 2020 intern een opzettelijk gemaakt ‘biowapen’ genoemd

Dus toch?

—————————————————————————————————————————————–

‘Hallo Anthony. Zo werd het virus gecreëerd:’

—————————————————————————————————————————————–

(03.50) – 3234 pagina’s tellen de ‘Fauci Files’, een serie gelekte emails waaruit onder meer is gebleken dat corona tsaar Anthony Fauci vanaf het allereerste begin alles in het werk heeft gesteld om bewijs van de vermoedelijke echte herkomst van het SARS-CoV-2 virus, een laboratorium in Wuhan, te onderdrukken. Al op 11 maart 2020 werd het coronavirus intern letterlijk een opzettelijk gecreëerd ‘biowapen’ genoemd (pagina 2286, PDF hier te downloaden) Toch is uiterste waakzaamheid geboden. Het heeft er namelijk alle schijn van dat de uitgeputte en doodsbange Westerse bevolking een wel erg gemakkelijke zondebok voorgeschoteld krijgt, wat precies past in de langjarige plannen van het Pentagon en de World Economic Forum elite om oorlog met Rusland en China te veroorzaken.

De eerste regels van de email zeggen alles:

Van: Adam Gaertner; Aan: Fauci, Anthony (NIH/NIAID).

Onderwerp: Coronavirus biowapen productie methode.

‘Hallo Anthony. Zo werd het virus gecreëerd.’

Deze email lijkt te bewijzen dat dr. Anthony Fauci direct betrokken is bij een serie zeer ernstige overtredingen en misdaden, zoals schendingen van diverse internationale verdragen over chemische- en biowapens, alsmede ook misdaden tegen de menselijkheid door deze feiten voor het publiek te verzwijgen, en daar zelfs glashard over te liegen door te blijven volhouden dat het SARS-CoV-2 virus een natuurlijk oorsprong heeft. Niet alleen Fauci, maar alle betrokken nationale en internationale overheidsofficials, politici en wetenschappers zouden hiervoor onmiddellijk moeten worden gearresteerd. (1)

Zeker nu tal van wetenschappers ineens een ander geluid laten horen en de absurde vleermuissoep theorie loslaten, lijkt het er dus alle schijn van te hebben dat het coronavirus tòch een opzettelijk gecreëerd biowapen is en afkomstig is uit het lab in Wuhan, waar het per ongeluk uit is ontsnapt, of misschien wel opzettelijk uit is losgelaten. Als dat laatste het geval is en dit zou kunnen worden ‘bewezen’, dan hebben we het over het willens en wetens veroorzaken van en meewerken aan massamoord en zelfs een poging tot genocide.

Alternatief scenario: lieten Amerikanen virus los bij Wuhan om China te framen?

Bedenk echter eens het volgende scenario. Over Fauci kwam vorig jaar al bewijs op tafel dat hij hoogstpersoonlijk achter het verplaatsen naar China van het ‘gain of function’ onderzoek naar het coronavirus zat. Dat zou zogenaamd nodig geweest omdat de regering Obama dit onderzoek vanwege de enorme risico’s in de VS verboden zou hebben.

Stel nu dat dit slechts voor de bühne was, en Fauci’s onderzoek in de VS ging achter de schermen gewoon door, en/of het coronavirus werd daarna – of was reeds – genetisch gemanipuleerd tot een biowapen dat op zeker moment (het werd begin 2020) op de wereldbevolking werd losgelaten.

Gezien de regelmatige uitwisselingen tussen Amerikaanse en Chinese wetenschappers zal het een koud kunstje zijn geweest om het ‘weaponized’ coronavirus uit de VS mee te nemen naar China, en vlakbij het lab in Wuhan los te laten. Vervolgens ontken je meer dan een jaar lang dat de zogenaamde ‘pandemie’ die de wereld overgaat iets met dat lab te maken heeft, maar wacht totdat de nietsvermoedende bevolking bang en uitgeput genoeg is om werkelijk alles te geloven en aan te grijpen om weer een kans te hebben terug te keren naar ‘normaal’.

Dan ‘lek’ je vervolgens een serie emails en documenten, waaruit blijkt dat de opzettelijk extreem opgehemelde corona expert van het Witte Huis, Anthony Fauci, van meet af aan in het (veronderstelde) ‘complot’ met China zat, en wel degelijk gelijk wist dat het om een biowapen uit Wuhan ging. Vrijwel niemand zal er dan nog aan twijfelen dat China ‘schuldig’ is.

Het cruciale wat de zo onthutsend simpel te manipuleren en misleiden Westerse bevolking NIET werd verteld is dat dit wapen oorspronkelijk uit de Verenigde Staten afkomstig is en wellicht door Amerikanen is losgelaten, en de ware schuldigen daarom in Washington zitten (al is het zeker niet ondenkbaar, en misschien wel aannemelijk dat ze daarbij hulp hebben gekregen van enkele Chinese officials en/of wetenschappers).

Handige afleiding van groeiende bewijslast tegen de vaccins

Het bovenstaande scenario leidt meteen ook heel handig af van de groeiende bewijslast tegen de Covid-19 ‘vaccins’, die volgens een aantal experts wel eens het echte biowapen zouden kunnen zijn (zie bijvoorbeeld 17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen en 03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken).

Er is hier en daar zelfs al gesuggereerd dat het spike proteïne waar de Covid-19 vaccins voor coderen in werkelijkheid helemaal niet is ‘afgekeken’ van het SARS-CoV-2 virus, dat volgens deze theorie enkel als voorwendsel zou zijn gebruikt om de wereldbevolking te injecteren met genetische instructies om dat kunstmatig ontworpen spike proteïne- ‘biowapen’ in hun eigen lichamen aan te maken.

Dit zou zonder twijfel het meeste geraffineerde, perverse, onbeschrijflijk kwaadaardige en zelfs duivelse complot ooit zijn, waar op basis van de aanwijzingen die er op dit moment zijn vooralsnog enkel over gespeculeerd kan worden. Maar ‘waar rook is, is vuur’, en mocht het kloppen, dan is het de vraag of de eventuele bewijzen hiervoor tijdig zullen worden onthuld, als dat al ooit zal gebeuren. ‘Tijdig’ in de zin van: voordat de hele mensheid ermee is geïnjecteerd. En dat gaat hard, want inmiddels heeft ruim een kwart van de wereldbevolking minimaal één ‘shot’ gekregen.

 

Xander

(1) Documentcloud.org / The American Conservative / Hal Turner

Zie ook o.a.:

04-06: Oprichter Moderna en utivinder mRNA technologie bevestigt dat gevaccineerden spike proteïnene verspreiden
04-06:De Fauci Files, het pandemie bedrog en de door de EU gewilde oorlog tussen Amerika en China
03-06: Wereldwijd erkende immunoloog: ‘Gevaccineerden die zeggen nergens last van te hebben zijn onwetend over de wetenschap’
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
25-05: Een greep uit de vele gezichten van slachtoffers van het Covid-19 vaccinatie-programma
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
01-05: Is het wel Covid-19? Dodengolf India kort na start vaccinaties
29-04: Steeds meer berichten van ongevaccineerden die ziek worden na contact met gevaccineerden
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
10-04: ’s Werelds meest gepubliceerde professor: 85% Covid doden hadden met bestaande medicijnen voorkomen kunnen worden
06-04: Terwijl mensen blijven sterven verandert AstraZeneca naam vaccin in Vaxzevria
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken
05-03: Poolse arts spot op video van antivaxxers, laat zich injecteren, en sterft
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
13-03: Toeval? Zogenaamd gevaarlijke corona mutaties komen uit 3 landen waar vaccin AstraZeneca is getest
12-03: Groep topwetenschappers dringt bij EU en EMA aan op intrekken toestemming Covid vaccins
07-03: ‘Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
05-03: ‘Deze vaccins zijn het beste wat ons kon overkomen’ – een bloemlezing
03-03: Artsen VS constateren dat vrouwen borstkanker symptomen ontwikkelen na vaccinaties
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pfizer vaccin’
24-02: Peer reviewed studie in Nature: Nano deeltjes vaccins kunnen hersenschade veroorzaken
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

43

 1. Of opzettelijk gelekt om verontwaardiging en verdeeldheid te zaaien ?

  Virusvorming is het gevolg van vervuiling, een opruimmechanisme, uitzieken dus, niet onderdrukken.

  Virus is niet besmettelijk, dus ook geen biowapen.

 2. Ramshoorn 5.01 uur

  Dank voor je reaktie.
  Je schrijft aan het eind van je betoog. “ De karavaan trekt verder” gelukkig wijs je daarna op de Bijbel waaruit ik afleid dat je dit gebeuren in “ Bijbels licht “ ziet.
  Zo zal de toekomst een herhaling van het verleden zijn.
  De profetiën wijzen ons daarop.
  Maar niet alleen een herhaling van het verleden want dan zou de geschiedenis een tijdloze cirkel zijn van eindeloze herhalingen van hetzelfde. Het lijkt daar wel vaak op want Shalomo wist dat ook al toen hij het boek prediker schreef.
  En in dit kader van besmettelijke ziekten en de onrust in de wereld kunnen we zeker ook zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt.
  Maar er is meer en Gods Woord openbaart ons dat!
  Het is ook een UITBREIDING, VERHEVIGING, en VOLTOOING.
  De herhaling van de geschiedenis kennen we allemaal , maar op de uitbreiding, verheviging en voltooiing hebben maar weinigen echt zicht.
  Als mensen Matheus 24 lezen , waar Jezus spreekt over oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en epidemieën, dan zegt men al snel : wat heb ik daaraan? Dat is er toch altijd al geweest. ?
  Mensen die zo reageren, en dat zijn er heel wat, ontgaat dat de geschiedenis niet alleen een herhaling is maar ook uitbreiding en verheviging.
  Leses Gen14 maar : oorlogen zijn begonnen als oorlogen tussen stadstaatjes. Elke stad had een koning. Denk aan Sodom en Gomorra, hoe Abraham hen te hulp komt in hun oorlogsvoering ,N.a.v.de ontvoering van zijn neef Lot.

  Later in de geschiedenis breiden de oorlogen zich uit over “ gebiedsdelen” , dan over landen, en in onze vorige eeuw twee wereld oorlogen. Daarbij zorgde de atoombom voor een ongekende Verhevigen van de moordzucht van de mensheid.

  Je kunt dit “ profetisch principe “ ook toepassen op de natuur rampen, hnogersnoden en epidemieën. Dit is momenteel ook erg actueel. Vulkanen, overstromingen grote hagelstenen sprinkhanen enz enz volg het nieuws maar
  Het is steeds weer herhaling, uitbreiding, verheviging en voltooi.
  De voltooing is de uiteindelijke vervulling van de profetie.
  Zo gauw de volheid is bereikt, zijn de profetiën die daar betrekking op hebben volledig vervuld.
  Tot dat moment blijft het herhalen uitbreiden en verheviging.
  Daarom is het onmogelijk om de profetiën aan een bepaalde tijd te binden en te zeggen : dit is de vervulling.

  Maar we zien wel duidelijk Tekenen ……. zeker nu met de Corona pandemie.
  Ik ben heel voorzichtig met oordelen, maar met het stuk wat ik hier eerst schreef en waar jij op reageert, zie ik de “ ontworteling van de maatschappij”
  De door ons gekozen overheid die op een dubieuze wijze “ het goed voor haar onderdanen zoekt” en zich hierbij laat lijden door een ongekozen overheids instituut de WHO met op geld en macht beluste leiders.
  Inplaats van artsen toestemming te geven om genezing voor de zieken te zoeken en hen de vrijheid geven dit toe te passen zien we boetes….. van € 150.000 voor hen die deze eenvoudige middelen gebruiken.
  Een overheid die eerst ( vanwege ordinaire bezuinigingen) de IC capaciteit van ziekenhuizen afbouwd, waardoor er maar ( ruim geschat 2000) IC bedden meer zijn, en 17 miljoen mensen op sluit.

  Dit alles zie ik, net als de vele natuurrampen die op dit moment zich aan het voltrekken zijn, als een van de tekenen uit de tijd van Noachwaar Jezus ons in Matheus en Lucas op wijst.

  In de tijd vlak voordat de Here Jezus terug zal keren naar de aarde zullen deze dingen zich herhalen en verhevigen.
  De hele ontwikkeling van de de tijd voor de zondvloed liep uit op een mensheid die horende doof en ziende blind was.
  Is dat vandaag soms anders?
  God werkt naar onze verlossing toe.
  De weën herhalen zich, verhevigen zich en breiden zich uit door heel het lichaam ( de wereld) en dan breekt de volheid aan in de geboorte van haar kind, waarbij de laatste weën, de persweën , het hevigste zullen zijn.
  Hier hebben we hetzelfde beeld. De toekomst is een herhaling van het verleden maar dat niet alleen , het loopt uit op de voltooiing.
  Jesaja 2 zegt het al in het profetische visioen van het komende Vrederijk, waar de tempel herbouwd is en de Messias als Vredevorst regeert.
  De Bijbelelezer herkent dan meteen het vrederijk van Koning Salomo. Hij mocht de tempel bouwen, als vredevorstregeren en de volkeren raad en onderwijs geven.
  Dit rijk is een historische werkelijkheid en zal zich in de toekomst op veel uitgebreidere schaal Herhalen.
  De tempel zal weer functioneren en de Vredevorst Koning Jezus zal regerende de volkeren vredesonderhandelingen geven.
  Ik zie er naar uit!
  Shalom
  Anna

 3. Hier een uitgelekt video van Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) waarin hij uitleg geeft over:
  -Hoe maak je een bevolking angstig in het kader van een “epidemie”?
  -Hoe elimineer je alternatieve geluiden?
  -Hoe speel je met cijfers?
  -Hoe maak je een bevolking gretig voor een vaccin door middel van het strategisch bespelen van de media?
  -De ondergedoken viroloog Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) legt het uit.

  Marc Van Ranst klapt uit de school over propagada en angst zaaien in Belgie:

  https://www.youtube.com/watch?v=nqDCax4QKYM

 4. Correctie:
  Bedoeld is natuurlijk:
  Complottheorie is plotseling geen Complottheorie!

 5. We leven nu in de tijdsperiode, dat techniek en wetenschap zich tegen de mensheid keren !
  Wijlen mijn ouders, waarschuwden hier in de jaren-70 al voor.
  Vooruitgang is niet immer een vooruitgang voor allen…

 6. Mike Adams interviewt Dr. Judy Mikovits.
  Dr. Judy Mikovits waarschuwt dat het vaccin 50 MILJOEN Amerikanen kan doden

  https://www.brighteon.com/4e0bdf1b-c0a8-4bd0-b777-ad610fabcea7

  Interview met Mike Adams is helaas niet ondertiteld.

  Indien u het Engels machtig bent leest u dan ook de commentaren op de site.

  (Moet steeds maar denken aan Op 9:15 bij de komende horror…)

 7. @Anne. Een puik artikel van u. Mee eens!

  U schreef: De Spaanse griep destijds, is ook verdwenen.””
  Ja, en die telde wereldwijd maar liefst 100 miljoen doden en is toen tot ieders verrassing ook weer zeer snel ***verdwenen***!!! Hoe kon dat?

  Dat woordje ***verdwenen*** werd zeer betekenisvol. Wat gebeurde er daarna in de Media en in alle Encyclopedieën, die Spaanse griep werd Totaal Doodgezwegen, verdonkeremaand door Overheden. Wanneer gebeurt zoiets? Alleen wanneer Overheden niet geconfronteerd willen worden met voor hen belastende feiten. Gaat er nu ook een lichtje branden bij u?

  Een nieuwe duivelse Wereldorde kwam toen tot stand. Gevolg een Tweede Wereldoorlog
  1933-1945 vaagde meer dan 250 miljoen burgers weg met de Russische Revolutie van Lenin, Stalin, Hitler, Mao meegerekend. Er werden toen ook in 1948 op twee steden in Japan Atoombommen gegooid als wetenschappelijk experiment. {Malthus-Darwin-Sartre…
  mensen zijn maar dingen]

  Terug naar de Spaanse Griep 1918…

  Wat las ik in het voortreffelijke boek – Griep – Het verhaal van de Grote Influenza Epidemie van 1918 en de Zoektocht naar het dodelijke Virus van de Amerikaanse Onderzoeksjournaliste van de
  New York Times Gina Kolata:

  1* Die Griep werd geschrapt uit Kranten, Tijdschriften, Studieboeken…en het collectieve Geheugen. Controleert u het zelf.

  2* Die Griep dode niet een wereldleider. Vreemd hé, nu ook niet. Blz. 76 en 77.

  Wat ik later te weten kwam uit documentaires van de eerste Wereldoorlog 1914-1918 met aansluitend de Spaanse Griep, was dit:
  Engeland, de VS en Europa kampte met een grote recessie en daarbij horende werkeloosheid.

  Het gedachtegoed van Malthus en Darwin, alleen de sterken zullen overleven werd toen toegepast door gewetenloze wereldleiders met het uitproberen van de geplande Spaanse Griep die het Probleem van massale werkeloosheid toen grotendeels oploste.

  Nu 2020-2021 hebben we weer met zo’ n omstreden Griep Corona geheten te maken die niet alleen dood maar de rest van de burgers tot zombies, slaven van de Overheid maakt.
  Artsen wordt op straffe van draconisch hoge boetes verboden om patiënten van Corona met doeltreffende medicijnen te behandelen en te genezen.

  Wie durft er nog naar een ziekenhuis met Corona waar je gelijk in Coma gespoten wordt en aan de Zuurstof gelegd waar je langzaam sterft, in een ziekenhuis ver van je woonplaats en waar bezoek niet gewenst is?

  Burgers die echt doodziek waren van kanker en andere kwalen gingen ook langzaam dood, voor hen was nauwelijks plaats in Ziekenhuis en behandeling.

  Vandaar dat nu weer feiten en leugens onder de pet van de Marxistische leiders WHO-RIVM-GGD wordt gehouden. Rutte blijft gewoon regeren ook al kreeg hij moties van Afkeuring en Wantrouwen naar zijn persoon. Blik op oneindig en verstand op nul.

  RIVM en GGD blijven mensen maar met stalen gezicht vaccineren al weten ze dat er al zeer veel instanties, wetenschappers en artsen aan de bel hebben getrokken over al die ondeugdelijke vaccins die slecht schijnveiligheid bieden net als die muilkorven en die 1.5 meter afstand, waarvan akte.

  1918 met 100 miljoen doden dat zich nu wereldwijd in het kwadraat herhaalt zich in 2021 als er niet snel en rigoureus ingegrepen wordt door verstandige mensen in het Kabinet en Parlement.

  De Karavaan trekt verder? Er is in ieder geval Licht en Uitzicht voor gelovigen aan het eind van de tunnel las ik in de Bijbel: Jesaja 25 en Openbaring 6 en 19.

 8. Reactie op verhaal overdracht virus vleermuis/mens.

  Nobelprijswinnaar Luc Montagnier zegt : In virus zit HIV elementen/sporen , dit kan dus ALLEEN MAAR kunstmatig gemaakt zijn en niet anders.
  Dus de prietpraat van overdracht virus vleermuis naar mens slaat helemaal nergens op.
  W.s is het virus expres/per ongeluk ontsnapt uit lab

 9. Een nooit geziene waanzin en ongelooflijk kwaadaardige opzet in de menselijke geschiedenis.
  Mensen angst aanjagen voor hun gezondheid door een ineengeknutseld en bewerkt griepvirus los te laten om dan als oplossing met het vaccin-biowapen massamoord te plegen om zoveel mogelijk bange mensen uit te roeien die denken en geloven dat ze zich beschermen tegen een killervirus.
  En niet het virus maar de vaccin-remedie blijkt dan de echte killer te zijn.
  Ironie…de zelfverklaarde 1% elite die de 99% massa als menselijk afval beschouwt, blijkt dan zelf het waarlijk gestoorde en krankzinnige menselijk afval te zijn dat zoiets kan bedenken en ook uitvoert.
  Maar ze zullen dan ook hun rechtvaardige straf en de boemerang niet kunnen ontlopen, de jacht is reeds geopend.

 10. @ Anna 11-41 super goed geschreven en helemaal met u eens
  blijf op God vertrouwen en in Hem geloven,en verwacht van hem u heil
  mvg
  l

 11. @Ravian. Dat lijkt me inderdaad een mogelijk scenario. Trump dwarsboomde al die linkse wensen van de socialistische wereldorde. Dat werd intens gehaat door die progressieven. Die westerse salonsocialisten vinden het China model helemaal niet zo verkeerd. Ze dromen er zelfs van.
  We zien nu PRECIES dezelfde processen als tijdens de koude oorlog met de USSR. Ook toen was het progressieve westen gecharmeerd van die Sovjet Unie, want ze zouden het zo goed bedoelen allemaal. Ook toen was er geen ruimte voor kritiek op de Sovjet Unie. Je was een echte outsider (en een fascist) als je openlijk kritiek leverde op het bewind van de Sovjet Unie.
  Nu lijkt zich dat allemaal te herhalen, met China in de plaats van de USSR.

 12. @ Anna: 11:41 am. Beter had ik dat niet kunnen verwoorden, Anna. Respect.

 13. Het biowapen zit enkel in de spuit. Het gehele coronavirus is enkel een fictief propaganda verhaal. Door de uitrol van het 5G netwerk, worden frequenties gebruikt waardoor zuurstof moleculen gaan resoneren. Als dat gebeurt kunnen levende wezens geen genoeg zuurstof meer opnemen en er ontstaan dan griepachtige verschijnselen in ons lichaam. Met het mondkapjes plicht kun je deze symptomen versterken. Dit in combinatie met de jaarlijkse seizoensgriep en het verhaal is compleet. De politiek en de regulieren media zorgen door een continueren van angstige propaganda verhalen, dat het een zeer besmettelijke en dodelijk virus rond waait en de goedgelovige bevolkingen raken in paniek en worden angstig. Dan worden stapje voor stapje onze vrijheden afgepakt en richting de gif spuit geleid. Om deze zo te promoten als de enige oplossing voor het zogenaamde killer virus. Dat iedereen wordt aangeraden om zo snel mogelijk dat genetische injectie moet halen voor zijn eigen en voor andere, om onze oude vrijheden weer terug te kunnen krijgen. Maar deze giftige genetische injecties die zij frauduleus vaccin noemen, om zo onopvallend voor de goedgelovigen het idee te wekken dat het een veilig en vertrouwd medicijn betreft. Maar nu de weerstand tegen het vaccin toch meer is, dan het eerste instantie vanuit gegaan was. Worden er nu vele indirect gedwongen door uitsluitingen van de maatschappij, om die gifspuit als nog te halen. Want als iedereen gevaccineerd is, kan de slachting echt beginnen en dan zal niemand meer de dans kunnen ontspringen. Want de giftige cocktail spuit is maar beperkt werkzaam en zal regelmatig herhaalt moeten worden. Vandaar de haast dat iedereen gevaccineerd moet worden.

 14. Zover ik heb kunnen onderzoeken is dit virus in de VS gepatenteerd. Men wilde er gain of function aan toevoegen maar dit was in de VS te riskant. Vervolgens is het via een omweg in China terecht gekomen omdat communisten geen scrupules hebben. Bovendien hebben de Amerikanen hiervoor nog eens 3,7 miljoen $ bij kado gedaan.
  Het mes snijdt aan meerdere kanten. Volhouden dat virussen in China aan de orde van de dag zijn (dat klopt ook) is een wapen dat de Amerikanen achter hand hebben zodat ze als het nodig is, de schuld volledig op China kunnen schuiven. En dat zullen ze gebruiken ook. Het gaat allemaal om perceptie. Een negatief beeld over de CCP is wat ze het meeste vreest. Hoewel de Chinezen denken dat ze de touwtjes in handen hebben, zijn ze zelf slachtoffer van de sluwe machinaties van het Westen zonder dat ze het echt inzien.

 15. De theorie dat de VS dit virus hebben gebruikt om China te framen klinkt aannemelijker dan andersom, dat China de VS (Trump destijds) of het gehele westen heeft willen aanpakken. De gehele wereld economie kwam zowat tot stilstand met China als grootste producent. China gaat echt niet zelf haar afzetmarkten vernietigen.
  Bovendien is dat ‘bio-wapen’ niet erg dodelijk gebleken..
  Ik denk dat we de schuldigen van het al dan niet opzettelijke ontsnapte virus moeten zoeken in de pharma industrie, plus alle omgekochte overheden. Het gaat om vele miljarden. Follow the money, zoals bijna altijd.

 16. Scenario 3; zowel China als de Deep State moesten dringend van Trump af en hebben dit samen bekonkeld.
  Het lab waar dit virus vandaan komt is van de Chinese staat, en er werd door Bill Gates en consorten betaald onderzoek verricht.
  Vervolgens vergaart die Deep State veel macht en koopt de Chinese overheid voor een prikje het halve westen op.
  En laten we wel zijn; het Chinese communisme is prima verenigbaar met de wensen van de salonsocialistische elite die in de Deep State verenigd is.

 17. Dus, als ik mij niet vergis, was het een Chinees-Amerikaans plan …

  Voor China om de wereld te veroveren en voor de VS …geld.

 18. Feit : niemand heeft het “nieuwe coronavirus” al kunnen isoleren/purificeren. Het is vooralsnog een spook.
  Bijgevolg : elk verhaal over dat virus (in casu als “biowapen”) is evenzeer een spook.
  Dr. Fauci en het biowapen van Wuhan : een verhaal dat stapje voor stapje vanachter de schermen wordt geplant in de massamedia.
  Vraag : door wie, en waarom?
  Er zijn minstens twee scenario’s mogelijk : 1) negatieve krachten die de aandacht willen afleiden van het échte gevaar : de vaccins (een “biowapen” is het ultieme excuus voor massale vaccinaties) – 2) positieve krachten die de Deep State en alle ratten die ervoor werken in de schijnwerpers zetten, volgens een ingenieus plan, zodat de publieke opinie zich straks tegen hen keert als alle lijken uit de kast zijn gerold. Dat wordt het einde van Big Pharma, Big Tech, Big Media en alle instrumenten/pionnen van de Deep State.
  Spannend…

 19. Opmerkelijk, eerder gepubliceerd op dit XN forum: https://www.xandernieuws.net/algemeen/nieuwe-docu-ab-osterhaus-organiseerde-in-2019-cursus-pandemie-marketing-annex-angstzaaien/

  Door Ab Osterhaus georganiseerde ‘Cursus Pandemie Marketing’ met Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) op 22 januari 2019, slechts een jaar voor het uitbreken van de corona ‘pandemie’.

  Programmamaker Flavio Pascino (BLCKBX) heeft een interessant interview met Docsfair producent Jean Jacques van Bemmel (van ‘Covid-19 The System‘, dat ondanks een YouTube ban al meer dan 1 miljoen keer werd bekeken) en Dick van de Berg (de ‘Framing Specialist’) online gezet. Zij zijn de makers van de nieuwe mini documentaire ‘Framing A Pandemic’, die vooral is gebaseerd op de door Ab Osterhaus georganiseerde ‘Cursus Pandemie Marketing’ met Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) op 22 januari 2019, slechts een jaar voor het uitbreken van de corona ‘pandemie’. Van Ranst vertelde een zaal vol internationale collega’s hoe je de pers, de politici en het volk manipuleert en in angst kunt gijzelen, zodat je ze alles kunt laten doen wat je wilt, maar vooral: zich laten vaccineren.

 20. Xander,
  Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van jullie “journalistieke Tegels lichten” arbeid. Chapeau!
  Geregeld krijg ik info uit de VS en was ook al op de hoogte van een eventueel VS/Wuhan biowapen.
  Mijn echtgenote&ik “wandelen” zo’n 43 jaar met de Heere en verbazen ons niet over de toenemende satanische druk in de wereld. Ja, wel verwacht maar op deze demonische manier niet!!
  Voor Fauci geldt: Mt.6:24 “Niemand kan twee heren dienen….Gij kunt niet God dienen en de mammon”.
  Tot slot een bemoediging en troost voor jullie: “Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven,krijgt geen dorst meer;het water dat Ik zal geven,zal in hem een waterbron worden…” Joh.4:14.
  Halleluja!!

  Shalom

 21. Nu ik het artikel nog een keer lees, komt bij mij de gedachte op dat het misschien ook wel als “ wapen “ tegen Trump gebruikt kon zijn.

  De Democraten wilden koste wat kost van Trump af.
  Trump had inmiddels handels accoorden met China gesloten en vele congresleden en senaats leden waren financieel ook betrokken bij China… of ze omgekocht waren door China weet ik niet.
  Maar B.v. Mac Connell ( voorz senaat tot Jan j.L ) zijn “ nieuwe “vrouw is een dochter van de grootste reder van China.
  Zo was er ook een chinesche spionne bevriend met een congreslid.
  En Jo Biden zijn zoon Hunter heeft miljoenen van China in zijn zal gestoken.
  Maar ze vonden “ eerlijker handel drijven “ met China niet prettig.

  Die handels acccorden vond de elite maar niets.
  Dus Trump moest het veld ruimen. ( was w.s voor hun portemonnee niet corrupt genoeg)
  China was ook onderdeel met het knoeien met de stem computers.
  Enne Trump heeft altijd meteen heel open verteld dat het virus “ Handmade “ was, dit kwam van de inlichtingen diensten!
  Ook daarvoor werd hij door de slik gehaald.
  Het komt w.s nog wel een keer boven tafel, want Trumps team laat het er niet bij zitten.
  In Arizona zijn de stemmen herteld en er komt straks nog veel meer aan het licht
  Effe afwachten.

 22. Goed artikel.

  Het doet me denken aan een aloude spreuk: “ Al is de leugen nog zo snel de waarheid achter haalt hem wel”

  Persoonlijk ben ik nogal een “ nieuws gekkie ” en vorig jaar toen de Corona net zijn klauwen over de wereld uitbreidde wist ik dit al uit de artikelen die toen uit de eerste hand naar boven kwamen.
  Dr Paul Cottrell zijn gezicht zal ik nooit vergeten toen het voor het eerst de sequenties ( erfelijke eigenschappen ) van het virus zag : hij zei : dit is GEEN NATUURLIJK VIRUS.
  Dit is onmogelijk hier is mee geknoeid door “ mensen handen “
  Een virus kan zich niet op deze manier zelf ontwikkelen.

  Het was ook opmerkelijk dat het een “ nieuw virus” was en China meteen de erfelijk code al kon vertellen aan de wereld.
  Bij en nieuw virus moet je dat eerst uitzoeken en dat was hier niet nodig.
  De chinezen hebben alle moeite gedaan om het “ onder de pet “ te houden en toen dit niet lukte moesten ze wel met de sequenties naar buiten komen.
  Ze waren zelfs ook toen al meteen bezig met het ontwikkelen van een vaccin. Toen al !
  De Chinezen wisten ook dat het zeer gevaarlijk was want ze begonnen met ( nood ) ziekenhuizen te bouwen, in een sneltrein vaart. . ( trouwens na de heftige epidemie in China werden 6 miljoen telefoon abonnement geannuleerd!)

  Toen langzamerhand de hele wereld besmet werd, was er opeens geen aandacht meer voor het Wuhan instituut.
  Alle gegevens uit het lab werde gewist.
  Mensen die er werkten hadden opeens geen Facebook meer.
  Namen waren onbekend.
  En het lab werd overgenomen door het ministerie van defensie, met jawel het onderdeel biologische oorlogs voering.
  Een “ vrouw” eenhoge leger officier ( naam vergeten ) voerde er toen de scepter.

  En zo rolde dit lab met wetenschap van Fauci, die dit lab in de Obama tijd mede had gesticht uit, tot een gevaaarlijke plaats voor de hele wereld.

  Obama vond z’on lab voor Amerika te gevaarlijk en heeft het “ min of meer aan China verkocht “
  Hoe stom kun je zijn om een laboratorium wat zich bezighoudt met biologische oorlogvoering aan je vijand te “ verkopen “

  Al vanaf het prille begin in 2020❗️ was / is deze informatie allemaal bekend.
  Ik heb het hier toen ook al beschreven.
  De westerse wereld ( Elite ) springt hier gretig op in met hun plannen van het WEF en “ The great reset” enz enz enz .
  Ok onze Nederlandse regering “ toetert “ zijn partijtje mee om te kijken hoe ver men kan gaan om mensen bang te maken en ze tot een bepaald beleid te dwingen.
  Denk in dit verband ook aan de tegenspraak die uit de maatschappij komt.
  Weg gesensuureerd❗️
  En je wordt weggezet als een wappie!
  Beroepsgroepen ( artsen ) die niet mogen doen wat direkt met hun werk te maken heeft, Mensen genezen met medicatie wordt VERBODEN .
  De minister neemt dus de geneeskunde van de artsen over.
  Dit is zeer kwalijk!
  Anders denken wordt door de overheid niet geduld.
  Op straffe van €15.000 per situatie, Mogen de artsen geen Ivermectine en of Hydroxychloroquine geven aan hun eigen patiënten. ❗️
  Waarom gebeurt dit?
  Worden er anders geen of te weinig vaccins afgenomen. ??

  Op grond van deze informatie vertrouw ik de situatie al vanaf het BEGIN al NIET ❗️
  En daarom doe ik er niet aan mee❗️

  Iedereen moet met min of meer dwang aan het grote “ experiment “ het vaccin, wat geen vaccin is, meedoen.
  Het is geen vaccin het is een genetisch experiment het eigen immuunsysteem maakt met deze stoffen geen antistoffen maar de ribosomen in je cellen maken antistoffen.
  Een echte goede vaccinatie geeft LEVENSLANG IMMUNITEIT.
  Maar deze mRNA prikken niet.
  En niemand weet hoe lang de m RNA vaccins enige immuniteit geven, men heeft het al over herhaal prikken. ( Kassa!)
  Het is een geweldig mooie manier voor de farmaceuten om deze “ nieuwe techniek “ op grote, wereldwijde schaal te testen.
  Maar niet op mij!!!!
  Nu komen de bijwerkingen ( zelfs al duizenden doden op Europees niveau ) ook volop aan het licht.

  Ook nu blijkt ( nu er meerdere en diverse onderzoekers met de gegevens ( van het vaccin ) aan het werk gaan ) dat de Spike eiwitten giftig zijn voor het lichaam wat gaat dat doen op lange termijn? Zich vastzetten in de hersenen? Op de eierstokken: onvruchtbaarheid? Spike eiwitten in de lever ? Stollingsproblemen? Myocaditis ?kijk een snaar Israël bij heel veel jonge mensen komt het daar voor, terwijl het zonder vaccin een zeer zeldzame ziekte is.
  Niemand die dit weet of kan uitleggen.

  ( Reinier Fuellmich een Gerenommeerde advocaat in Duitsland gaat hiertegen nu een rechtszaak aanspannen ( volg het !)

  Een uitspraak van de Jonge dat we alleen het virus eronder krijgen door de vaccinatie berust nergens op.
  Dit is dreigen, en kennelijk zijn hier veel mensen gevoelig voor.
  Virussen gaan altijd weer weg.
  De Spaanse griep destijds, is ook verdwenen.
  Maar nu moet iedereen de farmaceutische winst spekken met een totaal nieuw op genetische modificatie gebaseerd vaccin.
  De overheid neemt hiermee een HEEL GROOT RISICO
  Maar ja over twee jaar is de Jonge misschien wel weer “ gewoon” basisschool leraar.
  En is er niemand is aansprakelijk, want ja je KON de prik toch weigeren.

  Dit is een gevaarlijke wereld wijde ontwikkeling.
  Pas goed op uzelf.
  Probeer moreel de juiste beslissing voor uzelf te nemen.
  De overheid laat hier grote steken vallen door niet het goede te zoeken voor haar burgers.
  De overheid gaat op één advies van een ongekozen en bevooroordeeld orgaan de WHO af en dat is zeer kwalijk.
  De overheid heeft het te druk met onderling bakkeleien, over de formatie.

  Ik ben Christen en ik weet dat deze tijd van verwarring onrust ziekten oorlogen enz en eenmaal zal komen.
  Verdrukking! En grote Chaos!
  Ik wens jullie allemaal Gods zegen toe bij de beslissingen die je moet nemen.
  Shalom
  Anna

 23. Hoelang duurt het voordat een gevaccineerde dood neervalt? Ik las 1 jaar ongeveer

 24. Als covid gecreëerd is, hoe kon dat op de mens overgebracht zijn. Mond op mondbeademing? Door iemand die aërosolen verspreidde? Of is het gewoon de seizoensgriep?

 25. Iedereen zal intussen wel van Event 201 gehoord hebben. Voor degene die het niet weten Event 201 was een mede door Bill Gates georganiseerd rollenspel waar een uitgebroken Coronavirus pandemie werd nagespeeld. Event 201 werd gehouden op 18 oktober 2019. Op dezelfde datum dus 18 oktober 2019 werden in Wuhan de Militaire Wereldspelen geopend met 10.000 deelnemers uit 110 landen. Het normaal superieure legerteam USA behaalde op deze militaire spelen een meer dan beschamende 35e plaats. Je zou er haast wat van gaan denken.

 26. Wat is de overeenstemming met 911 en het  Coronavirus? Omdat de Amerikaanse  overheid dezelfde taktiek gebruikt om een verborgen agenda erdoor te drukken die het publiek onmiddellijk zou afwijzen als ze dat openlijk zouden vertellen.

  Dat heet Hegeliaanse Dialektiek. Probleem Reaktie Oplossing

  https://youtu.be/gaxbePNTsLI

  Laten we zeggen dat we de olie in Irak willen. We kunnen niet zomaar tegen de landen van de wereld zeggen: “Hé, laten we naar Irak gaan en hun olie pakken”. Zowel het publiek als de landen van de wereld zullen het daar niet mee eens zijn. We gebruiken dus de PRS-manipulatietechniek:

  Fase 1. We bedenken een nepprobleem: We gebruiken de media om te zeggen: “Irak heeft kernwapens en vormt een bedreiging voor de wereld”

  Fase 2. We krijgen een gewenste reactie van het publiek: Angst: “Alsjeblieft grote broer Amerika, red de wereld van vernietiging”

  Fase 3. Wij bieden de oplossing voor het door ons gecreëerde/uitgevonden probleem: “Je moet ons Irak laten binnenvallen om de wereld te redden” Agenda achter oplossing: Nadat de landen van de wereld hebben ingestemd met onze invasie en bezetting van het doelland (Irak), kunnen we de bezetting gebruiken als een manier om in het geheim olie te stelen in het doelland. Tijdens de bezetting kunnen de oliemaatschappijen – die eigendom zijn van leden van illumicorp – in het geheim een ​​deel van de strijdkrachten in de bezette gebieden financieren en zelfs omkopen om onschuldige burgers te doden die onze plannen in de weg staan. Illumicorp neemt dan in stilte bezit van de olie in het bezette gebied zonder dat de wereld er ooit van weet.

  Vergelijk 911 maar eens met het Coronavirus

  Fase 1. Maak of verzin een Coronavirus.

  Fase 2. Reaktie publiek: Help overheid. Redt ons van dit killervirus…..

  Fase 3.  De Oplossing is het vaccin.

  De verborgen agenda van de elite is het Coronavaccin, de gifspuit waarmee Bill Gates de CO2 uitstoot wil verminderen door genocide op de mensheid te plegen. Maar dat is niet alleen de enige verborgen agenda.

  Pfizer onthulde dat het in 2021 $ 26 miljard aan omzet verwacht voor de prik die het met BioNTech heeft ontwikkeld – dat is het dubbele van de aanvankelijk verwachte $ 13 miljard.

  https://currency.com/pfizer-stock-price-forecast-2021

  En George W. Bush telde het geld dat hij verdiende aan de plek des onheils……

  https://fhm.nl/bush-9-11-aanslagen/

 27. Deze woorden heeft de bekende Amerikaanse specialist die ook voor het Witte Huis werkt ingetrokken. M’n heeft lange tijd gedacht dat het virus was ontsnapt uit een labo in de Chinese stad, maar daar zijn nooit echte bewijzen van gevonden. Het meest aannemelijke is dat mensen in aanraking zijn gekomen met vleermuizen die allerlei voor de mens gevaarlijke virussen dragen en overdraagbaar zijn tussen vleermuis en mens. Over de rest heb ik geen weet. Shalom

 28. Het kan waar zijn maar ook fake nieuws zoals zoveel ander tegenstrijdige berichten de wereld rond gaan.
  Stel het is waar. Is het dan crimineel?
  En wat als de wereld verder mensen kweekt die onkontroleerbaar geworden zijn en steeds maar meer behoeften hebben.
  Is dat niet crimineel als men dat toestaat?
  Als enkeling kan men er niets aan veranderen !
  Laat ons genieten van het enige echte leven die wij het voorecht hebben te mogen beleven.
  Dat is zeker.
  Dromen, dat nadien het beter zal zijn is weggelegd voor deze die de waarheid of realiteit niet aankunnen.

 29. Deze vooropgezette crisis is 1 grote IQ test!
  Trap er niet in mensen. Stop testen. Geen vaccin.

 30. De Georgia Guide stones, verwijzen al naar de noodzaak om de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen personen. Informatie hierover staat gewoon op Wikipedia, makkelijk op te zoeken voor iedereen die dat wil. Dit past perfect in de duivelse opzet, die hieraan ten grondslag ligt, namelijk een wereldmunt, een wereldgodsdienst, een wereldregering. En dit alles is reeds voorspeld in de Openbaring van Johannes, met name hoofdstuk 13.

 31. We vergeten gemakkelijk dat grote delen van China nauwelijks in lockdown zijn gegaan. Het gebeurde allemaal vooral in en rond Wuhan. Dan heeft China dit ‘ongeluk’ een tijd lang willen verzwijgen. Kritiek op China werd en wordt afgedaan als ‘racisme’ tegen Aziaten (wat totale quatsch is natuurlijk).
  Verder kan niemand geloven dat de VS zulk onderzoek naar bio-wapens heeft gestopt. Als de VS vermoedt dat China hier mee bezig is, is de VS er ook zéker mee bezig. Ik denk dat de grootste angst van de VS is, ingehaald te worden door China op technologisch en defensief gebied.
  Er zijn wetenschappers en journalisten die menen dat samenwerking met China de beste optie is. B.v. de leidende WHO expert Bruce Aylward, die China prees om zijn aanpak (zie dit Chinese journaal: https://www.youtube.com/watch?v=g6r21My2bdw)

 32. ‘De uitgeputte en doodsbange Westerse bevolking’. Is dat niet een klein beetje heel erg overdreven?

 33. Het is een uit de hand gelopen experiment, ik schreef het al maanden geleden.
  Ik ga even terug in de geschiedenis ; in de jaren ‘45 probeerden de Russen en de geallieerden de overduidelijke kennis van Duitse nazie geleerden zich toe te eigenen. Duitsland maar ook Japan beschikten toentertijd al over vergevorderde vernietigingswapens, chemische, atomaire, biologische en niet in het minst om op psychologische wijze het volk te bewerken, te beïnvloeden. Het is onomstreden dat ruim 70 jaar geleden de Duitse kennis …. ver boven het verstand lag van.
  De Borrelia bacterie is hier bijvoorbeeld een voorbeeld van, ontwikkeld mede door Duitse bacteriologen op Plum Island. Omdat de kennis maar ook de nieuwsgierigheid niet te stoppen is zijn in de afgelopen decennia pogingen gedaan om delen van de wereldbevolking te elimineren, waarbij de genetica een steeds grotere aandacht kreeg ; het zwaard van Damocles was gevallen, DNA en mRNA zijn nauw verwant. Via het mRNA kan men het DNA veranderen, de ‘techniek’ staat voor niets. Omdat de griep, zoals wij die kenden, niet meer bestaat vanwege deze manipulatie moest er een nieuwe naam worden bedacht : Covid 19 – (20, 21, 22 etc.) een kwalijke variant van de influenza. In het lichaam van de mens voltrekt zich nu een oorlog …. tussen goede en slechte virussen waarbij de veranderde, de gemanipuleerde, de overhand krijgt. Nog nooit eerder vertoond, vreemd voor het lichaam en daardoor niet ( nog niet) te bestrijden. Omdat het via een omweg mogelijk is gemaakt heeft het lichaam, vaak onder ‘protest’ …. deze transhumanitaire ingreep veranderd alles om ons heen. Niets is meer zoals het was, er is geen weg meer terug. Maar we weten het inmiddels, de paniek is enorm.

Comments are closed.