Flashback naar 2009: ‘Wordt het ‘Teken van het Beest’ ingevoerd via vaccinaties ?’

—————————————————————————————————————————————-

Scenario dat nu wordt uitgevoerd met corona pandemie, lockdowns en straks afgedwongen vaccinaties lag al jaren klaar

—————————————————————————————————————————————-

Er zijn mensen die vinden dat de link tussen de komende DNA-veranderende coronavaccins en het Bijbelse ‘Teken van het Beest (666)’ er plotseling met de haren is bijgesleept, en enkel meelift op de actualiteit van vandaag. Toch hebben we op deze site (die zich toen nog op het enkele jaren geleden opgeheven punt.nl blogsysteem bevond) al op 24 september 2009, dus bijna 11 jaar geleden, exact hetzelfde scenario besproken in het artikel ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’

Bij deze een herplaatsing van het grootste deel van dat artikel (aangevuld met enkele tussenkopjes, omdat ik dat destijds nog niet standaard deed, en met een beperkt aantal onderstrepingen (ivm de actualiteit) en tekstuele en grammaticale verbeteringen):

‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’

Is het denkbaar dat het ‘Teken van het Beest’, dat volgens de Bijbel in de eindfase van de menselijke geschiedenis zal worden ingevoerd, zal bestaan uit vaccinaties met daarin ingrediënten die ons menselijke DNA zullen veranderen, en die zullen worden toegediend na een geplande uitbraak van een doelbewust daarvoor geconstrueerd dodelijk virus? Het zal voor sommigen misschien vergezocht klinken, maar de wetenschap is hier inmiddels volkomen toe in staat.

Heeft het ‘Teken van het Beest’ misschien tevens een letterlijke betekenis? Dat de mensen die worden geïnjecteerd met deels menselijke, deels synthetische, deels dierlijke genen-veranderende stoffen na hun vaccinatie niet meer volledig menselijk zijn, maar deels ‘beest’? Zou dát mede de reden zijn waarom de Bijbel zegt dat er voor deze mensen nog tijdens hun leven geen redding meer mogelijk is?

(2020: Corona de nieuwe varkensgriep?)

Stel dat het H1N1-Mexicaanse (varkens-)griepvirus een biowapen is, een gegeven waar veel aanwijzingen voor zijn, omdat het virus uit verschillende ‘virusonderdelen’ (zowel menselijk als dierlijk) is opgebouwd, die feitelijk nooit op natuurlijke wijze bij elkaar hadden kunnen komen.

Zo’n biowapen zou in opdracht van de al vaak besproken occulte machtselite achter de schermen ontworpen kunnen zijn. Het zeer besmettelijke virus wordt vervolgens losgelaten op de bevolking. In het geval van het H1N1-virus zou er mogelijk eerst een milde variant kunnen zijn losgelaten, bedoeld als ‘wegbereider’, om de mensheid psychologisch (en wellicht ook lichamelijk) klaar te maken voor ‘de grote klap’.

Nadat de dodelijk variant van het virus is losgelaten – wat betreft de Mexicaanse griep wordt hier al lange tijd over gesproken (2020: Covid-20, Covid-21 ?) – blijken de meeste mensen al 10 dagen na besmetting te sterven. Na tienduizenden doden raakt de wereldbevolking in paniek, en schreeuwt men om redding. ‘Plotseling’ komen de overheden met een ‘miraculeus’ vaccin, dat echter genetische veranderingen in het menselijk lichaam aanbrengt – iets dat als ‘noodzakelijk’ wordt omschreven om je te redden van een voortijdige, gruwelijke dood.

Weigeren ‘levensreddend vaccin’ wordt bijna onmogelijk

Volgens dit scenario zou de mensheid dus massaal gevaccineerd kunnen gaan worden (in de context: de WHO heeft zo’n 4,9 miljard mensen op het oog, zo’n driekwart van de wereldbevolking) met een vaccin dat hun menselijke DNA verandert, waardoor ze niet langer volledig ‘mens’ meer zullen zijn, maar deels ‘beest’ (in de zin dat alles wat niet-menselijk is als ‘beest’ wordt aangeduid). Dat zou betekenen dat iedereen die het vaccin heeft ontvangen niet langer gered kan worden, omdat het boek Openbaring zegt dat iedereen die het ’teken van het Beest’ ontvangt, voor altijd en eeuwig verdoemd is.

Het valt niet moeilijk voor te stellen dat het komende ‘Antichrist systeem’ tijdens de wereldwijde paniek en chaos die door de uitbraak van zo’n dodelijke pandemie zal ontstaan, vrij gemakkelijk in staat zal zijn om, zoals de Bijbel zegt, ‘iedereen, zowel groot als klein’, het ’teken’ te geven. Het zal voor de meeste mensen ontzettend moeilijk of vrijwel onmogelijk worden om, geconfronteerd met de naderende dood van je geliefde, je kinderen, je ouders, of jezelf, een dergelijk ’teken’ te weigeren, en daarmee een wisse dood tegemoet te (laten) gaan – laat staan om anderen mensen aan te moedigen het ‘levensreddende’ vaccin te weigeren.

In dit scenario zou het tevens logisch zijn dat iedereen die het ’teken’ niet ontvangt, niet meer in staat zal zijn om te ‘kopen of te verkopen’, omdat dergelijke niet-gevaccineerde mensen gedwongen in quarantaine zullen worden geplaatst om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook in dit opzicht zou de Bijbelse profetie van het ’teken van het Beest’ dus volledig vervuld worden.

Met veranderingen in DNA wordt de mens ‘geherdefinieerd’

Veel leden van de zogenaamd ‘verlichte broederschap der wetenschap’… hebben feitelijk het begrip ‘mens’ geherdefinieerd. Net zoals Victor Frankenstein spelen deze moderne moleculaire ’tovenaars’ voor God – niet door dode lichaamsdelen aan elkaar te naaien, maar door het veranderen van de diepste essentie van ons wezen: ons DNA.

De zogenaamde ‘postmoderne mens’… is geleidelijk geëvolueerd tot een ‘goddelijke’ beeldspraak van een geperfectioneerde mensheid, die niet langer gebonden is aan haar genetisch bepaalde grenzen. Dit ’transhumanisme’ (ook wel bekend als de H+ beweging) voorziet de komst van een hogere levensvorm die verder gaat dan de ‘homo sapiens’ die we nu zijn. Deze ‘homo sapiens 2.0’ ontstaat met behulp van moderne biotechnologie, die het originele genenpatroon van de mens vermengd met kunstmatig ontworpen DNA, of zelfs dat van dieren.

Hoewel velen dit als science-fiction in de oren zal klinken, is het in feite al science-fact – een gerealiseerd feit. Al decennia worden onder het mom van ‘medisch onderzoek’ in laboratoria combinaties van dierlijk, plantaardig en menselijk DNA gemaakt, met als doelstelling de mens te verbeteren door bijvoorbeeld het uitbannen van ziekten. Achter dit goedaardige masker zit echter een boosaardige grijns verborgen…

(Er kan een dag komen) waarop ‘echte’ mensen zonder het te beseffen via een geïmplanteerde chip of een vaccinatie transhumane instructies zullen ontvangen. Een schijnbaar ‘ongevaarlijk’ vaccin of ‘nuttige’ identificatiechip kan op deze wijze veranderingen aanbrengen in onze cellen, niet alleen in onze lichaamscellen, maar ook in onze voortplantingscellen (eicellen en sperma). Door dit laatste worden óók onze nakomelingen permanent veranderd.

Biostrain ‘killer’ chip gepresenteerd als ‘redder’ tijdens pandemie?

In het boek ‘The Armageddon Strain’ schrijft crypto-analist Sharon Gilbert over over een apparaatje dat de ‘BioStrain Chip’ wordt genoemd. Deze chip gebruikt nanotechnologie om genetische veranderingen in een lichaam aan te brengen. Deze ‘wonderchip’ wordt aan de mensheid gepresenteerd als hét medicijn tegen een H5N1/ebolavirus-pandemie die in het begin van het boek uitbreekt. Natuurlijk wordt pas later duidelijk dat deze chip veel meer doet dan ‘genezen’ – mensen worden er namelijk door vermoord.

Ondanks het feit dat dit slechts een roman is, dringt zich wel de prangende vraag op welke beperkingen de bestaande biochips nu eigenlijk hebben. Kan zo’n klein apparaatje méér dan alleen gedigitaliseerde informatie opslaan? Zou zo’n chip daadwerkelijk als het ‘Teken van het Beest’ kunnen fungeren? Het antwoord is: JA.

In een gemanipuleerd virus kan een geheime lading worden gestopt

In de jaren ’50 brachten wetenschappers voor het eerst de structuur van een DNA molecule in kaart, en kon worden gestart met de eerste, toen nog ruwe genensplitsing technieken, en dus ook transgenetica. Na verloop van tijd slaagden de genetische wetenschappers erin om plantaardige en dierlijke genen van de ene soort in de andere te plaatsen. Hierbij leerden ze gebruik maken van microbiologische ‘vectors’ (dragers), zeg maar de vervoermiddelen waarmee genetisch materiaal naar en in je lichaamscellen wordt getransporteerd.

Als vervoermiddel kan bijvoorbeeld een bacterie of een virion (een virusdeeltje) worden gebruikt, of iedere entiteit die in staat is om genetische informatie te vervoeren (hoe meer, hoe beter), waardoor op deze manier heimelijk toegang verkregen kan worden tot onze cellen. Virussen kunnen bijvoorbeeld ontdaan worden van bepaalde genen die deze cellen kunnen beschadigen. Dit zou er niet alleen voor zorgen dat het vervoermiddel, het virus, onschadelijk is, maar ook dat er ín dit vervoermiddel ruimte vrijkomt voor een andere ‘lading’.

Na het binnendringen van een cel gaan de ‘werkers’ die met het vervoermiddel zijn ‘meegelift’, aan de slag. Dit zijn enzymen die menselijke genen op speciale plaatsen ‘opensnijden’ of splitsen, terwijl anderen de meegebrachte ‘lading’ op de juiste plek zetten, als microscopisch kleine bibliothecarissen. Zodra de lading op zijn plek in de cel is geplaatst, kunnen de nieuw ingebrachte genen vertaald, gekopieerd en ‘gelezen’ worden om veranderde of zelfs geheel nieuwe, dus vreemde moleculaire verbindingen en proteïnen te creëren.

De ‘verbeterde’ mens

Het resultaat is een hybride cel die niet langer puur menselijk is. Een hybride huidcel zou op deze manier geprogrammeerd kunnen worden om bijvoorbeeld licht te geven in het donker, of geen zachte huid, maar schubben te produceren. In plaats van nagels kan opdracht worden gegeven om scherpe klauwen voort te brengen. Veranderde hersencellen kunnen door middel van deze nieuwe genetische instructies de slaapbehoefte van het lichaam reduceren of zelfs uitschakelen. Spiercellen kunnen groter en efficiënter worden gemaakt, terwijl hun behoefte aan calcium en zuurstof laag blijft. Oogcellen kunnen aangepast worden om bijvoorbeeld infrarood of ultraviolet licht te kunnen waarnemen. Hybride oren kunnen veel gevoeliger worden gemaakt, waardoor nu onhoorbare frequenties kunnen worden waargenomen. Onze hersenen zouden zelfs zó veranderd kunnen worden, dat ze in staat zullen zijn om een bovennatuurlijke realiteit te kunnen zien, en hier ook mee kunnen communiceren.

De al eerder genoemde mogelijkheid om onze voortplantingscellen te veranderen vormt een afschrikwekkend beeld van wat op dit moment al heel goed mogelijk zou kunnen zijn om ons nageslacht permanent te veranderen. De wetenschap experimenteert al geruime tijd met genetische ‘verbeteringen’ van ei- en spermacellen, waardoor er transgenetische muizen, ratten, kippen, varkens, koeien, paarden en vele andere soorten dieren zijn ontstaan. Het zou naïef zijn om te denken dat nog nooit geëxperimenteerd zou zijn met mensen of menselijke cellen. Ook onze voortplantingscellen kunnen zodanig aangepast worden, dat een ‘mix’ met een andere soort tot de mogelijkheden behoort.

Aanvallen op onze genetische structuur komen echter ook van buitenaf. Dagelijks worden we blootgesteld aan vervuiling, allerlei vormen van straling (TV, digitaal, UMTS (2020: 5G), et cetera) en chemicaliën, waardoor onze moleculaire structuur wordt veranderd. Daarnaast moeten onze lichamen voortdurend overwerken om onzuiver water, genetisch gemanipuleerd voedsel en allerlei aan voedsel toegevoegde chemicaliën te filteren. Kortom: onze lichamen zíjn al aan het veranderen.

Als zoveel door de overheid gesubsidieerde wetenschappers heilig geloven in de ‘belofte’ van genetische veranderingen en transgenetische ‘verbeteringen’, hoe kan de mensheid dan ‘mens’ blijven? Antwoord: dat kan niet. De mens zál veranderen; sommigen zíjn wellicht al niet meer volledig ‘mens’.

Ingebouwd vertragingsmechanisme voor maximaal effect

Opgemerkt dient te worden dat niet alle vectors – ‘vervoermiddelen’ – hun lading onmiddellijk afleveren. Sommigen hebben een ingebouwd vertragingsmechanisme. Zo is het Cytomegalovirus (CMV) in de cellen van veel mensen aanwezig, slapend, maar wachtend op een goede gelegenheid om toe te slaan. Recent zijn genetische specialisten bij hun transgenetische experimenten al gebruik gaan maken van CMV vectors. Waar dit toe zou kunnen leiden werd in de jaren ’90 duidelijk gemaakt in de TV-serie ‘Millennium’. In de aflevering ‘Sense and Antisense’ onthult een wetenschapper genaamd Lacuna de volgende genetische waarheid aan het personage Frank Black:

‘Zij hebben de kaart. Ze kunnen ons overal naar toe laten gaan waar zij dat willen! Straten, waar wij uit onszelf nooit heen zouden gaan. Ze zetten een schakelaar om, en dan gaan wij naar het oosten. Ze drukken op een andere knop, en dan gaan we naar het noorden. En we zullen nooit weten dat we ‘omgezet’ zijn, laat staan dat we weten hóe ze dit gedaan hebben.’

In deze laatste fase van de geschiedenis zou de mensheid inderdaad wel eens ‘omgezet’ kunnen worden. Paulus schrijft dat de christenen bij de Wederkomst in één moment ‘veranderd’ zullen worden (1 Cor.15:51-53). Zou het zo kunnen zijn dat de vijand óók zo’n plotselinge ‘verandering’ in petto heeft? Een via vaccins bij mensen ingebracht slapend genetisch programma, een ‘geparkeerd vervoersmiddel’, dat mogelijk reeds werkzaam is in het DNA van de mensheid, en wacht om op het juiste moment volledig geactiveerd te worden?

Worden de coronavaccinaties in 2020-2022 inderdaad ‘het Teken’?

De wetenschap is er klaar voor. De kennis heeft zich vermeerderd (Daniël 12:4). De geestelijke partijen hebben hun posities ingenomen. Alles wat er nu nog nodig is, is het signaal. Het teken. De injectie. De vaccinatie. Het merkteken. Het moment, waarop dit ingevoerd zal worden. (De corona vaccinaties en verplichte Covi- /vaccinatiepas in 2020-2022 ?)

Wij zullen ALLEN veranderd worden. Sommigen zullen het vaccin / ‘Teken van het Beest’ weigeren, en daardoor uiteindelijk onvergankelijke lichamen krijgen. Anderen zullen permanent genetisch gecorrumpeerd worden, en daardoor geen ‘mens’ meer zijn – en zo klaar zijn om voor altijd ‘Het Beest’ te kunnen dienen.

De zoektocht van de mensheid om verder te gaan dan God, om de mens te verheffen tot het niveau van ‘goden’ of zelfs daarboven, zou ons wel eens op het punt gebracht kunnen hebben waarop wij als individu zullen moeten kiezen tussen het aanvaarden van een vaccin dat (zogenaamd) ons leven zou kunnen redden, maar ons permanent slaaf maakt van het systeem van ‘Het Beest’ –met als zichtbaar teken wellicht een niet meer te verwijderen microchip (/ 2020: en/of quantum tattoo) -, of het verwerpen van dat vaccin, dat ons mogelijk gedwongen quarantaine en strafmaatregelen zou kunnen opleveren, en ons misschien wel eens ons leven zou kunnen kosten. In dit scenario betekent de laatste optie volgens de Bijbel echter een keus voor eeuwig leven; de eerste optie is een keus voor eeuwige verdoemenis (Openbaring 14:9-11).

 

Xander

Afbeelding (onbewerkt, excl.naald): PapaOsmosis , Pixabay 


Zie ook o.a.:

06-08: Elon Musks hersenchip die mens aan computers koppelt en emoties controleert bijna klaar
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
25-07: ‘The Switch’: Overheden willen vanaf 1-1-21 cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
02-07: ‘Italië liet Bill Gates experimenteren op bevolking met nieuw type DNA veranderend vaccin’
29-06:Belgische vicepremier bevestigt dat coronavaccin voor iedereen verplicht wordt
27-06: Hoogleraar Erasmus Universiteit: Mensheid in de ban van internationale coronasekte
19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op’
23-05: Straks ook in NL? Brits hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd
23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’

2009: (oud xandernieuws.punt.nl)

02-09: Implanteerbare microchip moet griepvirus gaan herkennen (/WHO wil wetgeving landen en individuele mensenrechten buiten werking stellen om gedwongen vaccinaties af te dwingen)
24-07: ‘WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor’
20-07: Griepvaccin heeft in zowel VS als EU officiële indexcode ‘666’
27-04: Varkensgriep: Wordt dit de geplande wereldwijde pandemie?
12-03: Amerikaanse militaire studie uit 1996 ‘voorzag’ griep pandemie in 2009

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

36

 1. Wat kennen we Gods woord slecht! Het teken van het beest komt ná het openbaar worden van de antichrist (zie Op. 13) en zal gekenmerkt worden door aanbidding van dat beest. Het wordt een bewuste keuze, dus niet iets wat verstopt zit in een vaccin. Dat vaccins en verplichting daartoe een aanloop is naar totale controle en overheersing is een feit, maar we kunnen niet per ongeluk het teken aannemen.

 2. Geen zorgen dat je als christen “per ongeluk” het ‘teken van het beest’ hebt ontvangen. Wanneer je de Bijbel gedeeltes goed bestudeerd weet je dat (wanneer de tijd daar is) het teken door de valse profeet wordt ingevoerd. Een duidelijke rechterhand van de komende antichrist. Het zal voor iedereen 100% duidelijke zijn waarvoor hij/zij kiest. Het teken zal direct verbonden zijn aan satan zelf. Iedereen zal weten: neem ik dat teken… dan verbind ik mijn leven aan satan. Je kan dus niet ‘per ongeluk’ het teken van het beest aannemen.
  Neemt niet weg dat in een periode van absolute chaos, angst, te korten en anarchie het voor de meeste mensen een haast onmogelijke keuze zal zijn.

 3. Wat dacht je van die reclamezuilen die je gsm tracken en nagaan in welke winkel je koopt.
  Gekoppeld aan betalings- en kassasystemen ook wat en voor hoeveel.
  Ook de handel is van ‘heil h’.

 4. https://www.nu.nl/coronavirus/6070107/van-dissel-roept-nederlanders-op-zich-eerder-te-laten-testen-op-coronavirus.html#coral_talk_wrapper
  De test die nu wordt gebruikt is dus niet in staat te onderscheiden of iemand echt door COVID-19 is besmet of gewoon een ander corona virus. Stel dat de je dan positief wordt getest, dan weet je nog niet of je gewoon verkouden bent of iets anders. Opvallend dat van Dissel vanaf het begin niet weet hoe hij moet communiceren. De man is erg slim, jammer genoeg doet hij mee aan het bang maken van de bevolking, wat nu nergens voor nodig is.

 5. Een goed en bijzonder artikel.
  Waarom bijzonder….. omdat we deze situatie nu zo snel werkelijkheid zien worden.

  Voor mensen die zich hier niet ( of niet eerder) zo mee bezig houden zal het futuristisch lijken, en zij zullen het mogelijk naar het land der fabelen verwijzen, maar mensen die zich bezig houden met Bijbelse profetie zal het ; ( en het blijft altijd een “ heilig” zoeken) herkenbare tekenen hebben.
  Velen zullen dit afwijzen en voor gek en onmogelijk houden, en vervallen in weerstand en verzet, maar wat zeer opmerkelijk is, is dat de Bijbel al beginnend in het oude testament ( profeten ) spreekt over deze dingen.
  Ook het nieuwe testament is herkenbaar In deze “ technologische” ontwikkelingen en hoogstandjes.
  Ik noem geen teksten maar die zijn talrijk❗️

  Pas op Christenen onder ons,❗️ voordat je het weet en goed begrijpt heb je een chip ( kan ook iets anders ; minder uit gesproken ) in je lijf.
  En dan is er bij God GEEN weg meer terug.
  Hij heeft ons gewaarschuwd in Zijn Woord de Bijbel.
  God vraagt van ons absolute gehoorzaamheid en trouw aan Hem.
  En dat is dat we wel IN de wereld leven maar NIET VAN de wereld zijn.
  En dan kunnen we als mens ons niet verschuilen achter, dat heb ik nooit in de kerk of gemeente gehoord; nee wij hebben ons verstand en onze eigen verantwoordelijkheid van God gekregen en Hij heeft ons Zijn Woord gegeven en in west Europa kan iedereen lezen, dus kiest dan heden wie hij dienen wilt.
  God of de satan. Met zijn duivelse plan.
  Nu lijkt dit nog gemakkelijk en hebben we er de mond nog vol van……. zo van nee dat doe ik niet, maar er zullen zeer moeilijke tijden komen en dan, als je kiezen moet tussen “ sterven of de chip…… “ wat dan?

  Het is heel bijzonder dat we in deze tijd leven.
  Onze voorouders hadden nooit van deze “ duivelse technologieën “ gehoord.
  Hieraan kunnen we zien dat er haast bij is.
  De Staten heeft maar weinig tijd meer en daarom brengt hij nu grof geschut in stelling met besmettelijke ziekten en de daaruit voortvloeiende vaccinaties.
  Let op gelukkig zijn niet-alle vaccinaties fout. Er is ook veel “ goeds” ontwikkeld in het verleden maar nu Lijken de Bijbelse profetieën te openbaren.
  We zijn gewaarschuwd hou je ogen open en bestudeer de Bijbel.
  Satan zijn werk is nog niet klaar, hij krijgt veel ruimte : maar God regeert de wereld en Hij Zal OVERWINNEN.
  In Christus zijn wij meer dan overwinnaars!
  Hou vol Shalom
  Anna

 6. Definitie van een Vaccin :” Een vaccin bestaat uit verzwakte ziekteverwekkers (pathogenen) die eenmaal terechtgekomen in de bloedbaan het lichaam aanzetten tot de aanmaak van lichaamseigen antistoffen (actieve immunisatie). Door vaccins tegen ziektes te geven, ontwikkelt een persoon antistoffen tegen de ziekte, zonder dat het de ziekte doormaakt. .”
  Conclusie ; Wanneer een persoon positief getest is heeft het geen enkele zin meer om een vaccin toe te dienen, omdat deze persoon reeds antistoffen in het lichaam heeft tegen de ziekte. Een vaccin is dus enkel nuttig om de persoon zélf te beschermen en niet de overdraagbaarheid van het virus tegenover andere personen te voorkomen

 7. Men leest heel slecht en kent de Schrift niet of nauwelijks.

  “Toen keek ik en zag het Lam op de berg Sion staan, en met hem 144.000. Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader geschreven.” Openbaring 14:1

  Denkt men dat dit letterlijk is? Waarschijnlijk niet. Waarom denkt men dan wel dat het ’teken van het beest’ letterlijk, fysiek is…?

 8. @ De Zilveren Tong : 10:41 pm, op 10/8. Juist, de SGP is allang geen partij voor echte christenen meer. Ze heulen met handlangers van de anti-christ.

 9. You Tube staat er vol mee . Bijvoorbeeld het blauwe lichtgevende gen van kwallen inbrengen bij schapen .
  s’Nachts is er dan een weiland vol met lichtgevende schapen te zien .
  Gewone mensen kunnen zich de komende daden van de wereldregering niet voorstellen én geloven de genoemde feiten uit de Xanderartikelen helaas vaak niet .
  De Verenigde Naties heeft gezegd dat per maart 2025 alleen nog per ingebrachte tatoeage betaald kan worden .
  De komst van de anti-christ is bij hen dus al bekend .
  Er staat dat deze na 3.5 jaar het beest systeem in zal voeren , dus wanneer je die tijd er van af trekt kun je ongeveer beredeneren wanneer de opname zal zijn .
  “Wanneer je al die dingen ziet bid dan dat je daar aan ontkomen mag ” De tijd is nabij , maar de Xander-lezers zijn niet de lauwe en slapende gemeente !
  Vrees dus niet teveel ; “Omdat jullie het bevel bewaard hebben mijn wederkomst te verwachten zal ik jullie bewaren voor de ure der verzoeking “.

 10. Wat als je tegen je wilt bent geïmplanteerd met een chip die in verbinding staat met een satteliet? Ze kunnen communiceren met jou en je geluiden laten horen in je hoofd.

 11. Amo, de Ausies bestaan van oudsher uit criminelen die 400 jaar geleden vanuit Groot-Brittannie naar Australie zijn gedeporteerd. Het erft wat na….

 12. Ongelooflijk te lezen dat o.m. de sgp meewerkte aan het vervroegen van de overlegdatum.
  Is dat het nieuwe ‘christelijk’ zijn?

  En: nu te zien op Natural News:
  Vaccine Choice Canada sues government for bungling corona response.(vervolgt de regering)
  Zie voor uitgebreide informatie aldaar: het artikel staat niet bovenaan, dus even zoeken.

 13. Het zijn geen 666 die john zag in die tijd. Er staat een kreet.. Er is geen god dan alla en mo is zijn profeet… Dat heeft men op de voorhoofd of re arm op een bandana, als zij die moslims op oorlogspad gaan! Dus geen drie zessen, maar een jihaad kreet, en als Jezus terugkomt vecht Hij tegen de antichrist, in de bijbel zijn het allemaal moslim landen en steden, zie op youtube Walid Shoebat een ex moslimnu meer dan 25 jaaalr een christen! Toen walid die tekens zag die Johannes zag zag hij gelijk wat er stond, bismillah en nog wat…dit lijkt me aannemelinker dan die 3 zessen!!

 14. Dat misdadige Overheden tot alle kwaad in staat zijn weten we allang. In de Eerste wereldoorlog werd al op grote schaal mosterdgas ea gassen gebruikt. Met als sluitstuk van de oorlog…De Spaanse Griep uit een laboratorium, die volgens sommige onderzoekers nog eens 100 miljoen slachtoffers telde.

  Daarna kregen we te maken met bloeddorstige tirannen als Lenin, Stalin, Hitler, Mengele, Mao, Pol Pot, Saddam Hoessein, Assad die ook kwistig waren met gifgassen. Dus wij burgers hebben al 100 jaar ervaring om door krankzinnigen geregeerd te worden en wij geluksvogels leven Goddank nog steeds.

  Ik las het boek: Oorlog tegen de Ziel van Bert Schwitters. 1979. Historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie…Laat u nooit met dit soort lieden in. Psychiatrie als middel ter gedragscontrole wacht u. enz.

  Samenvattend. Voor mij is JHWH/God wijzer en sterker dan satan die leugenaar van de beginne. Genesis 3 en Openbaring 20. Jeshua de Zoon van God leert: Die booswichten die God en gelovigen haten kunnen wel ons lichaam doden maar nooit onze ziel!!!

  Matteüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, [JHWH] die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

  29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. 30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.
  31 Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

  32 Een ieder dan, die Mij [Jeshua] belijden zal voor de mensen, hem zal ook IK belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; 33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook
  IK verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

  We shall overcome some day: Op een dag zullen wij al die booswichten Overwinnen!!!

 15. Teken van een beest zal wel dat mondkapje zijn. Echt beestachtig. Met mondkapje op lijken mensen net varkens.

 16. We moeten vasthouden aan het grondwettelijk principe van de onaantastbaarheid van het lichaam. Niemand mag zonder onze toestemming gaan prutsen aan ons lijf.
  Daarom geeft een arts in eerste instantie adviezen en aanbevelingen, en het is aan u of u instemt met die adviezen nadat de arts u gewezen heeft op de voor- en nadelen van de behandeling.

  Ik vraag me zelfs af of een regering als die van Victoria Australië wel het recht heeft om van die staat een zwaar bewaakte gevangenis te maken die nog erger is dan China. Zeker als we zien dat er geen sprake is van uitzonderlijk veel zieken en doden voordat het opsluiten begon. De ‘state of disaster’ uitroepen, bovenop de ‘state of emergency’, dat heeft niets meer met een democratie te maken, maar alles met een vreselijk totalitair en misdadig bewind.

 17. Dat genetische gemanipuleer, en rotzooien met dna is dus al eerder voorgekomen, dat waren God zonen ( gevallen engelen) die toen gemeenschap met de mooie dochters der mensen hadden, vandaar al die mythe s, De Zweedse, Griekse, enz en zelfs wezens als paard met een mannen of vrouwenhoofd, meer van dat gerotzooi. Merkwaardig is dat nu de mens zelf dus begint te rotzooien met dna en begint genetisch te manipuleren. Dit is dus ook een teken dat de Eindtijd er aan komt, Want dat gerommel houd God absoluut niet van

 18. We geloven toch in God en niet in een beest dit is allemaal aandacht net als andere sites stop aub met dit gemanipuleer wees niet bang wie gelooft on God komt in de hemel

 19. zowel in het boek Ezechiel, als in de Apokalyps, spreekt de Bijbel over : een *brandmerk* -( dat is dus iets dat zowel zichtbaar als onuitwisbaar is ….

 20. Voor een blik in onze toekomst. Zie de Netflix serie: Continuum.
  In het jaar 2077 wordt de wereld beheerst door multinationals/ Corporate Congres, die de bevolking in schuldslavernij houden en democratie en vrijheid van meningsuiting hebben afgeschaft.
  Hoofdrolspeler Kiera, geimplanteerd met biotechnologische chip en implants, vecht tegen “terroristen” die terugwillen naar een normale wereld.

 21. Bill Gates zal zijn subsidianten aansporen om te beginnen met inenten in de psychiatrische inrichtingen. Daar zijn de meeste mensen te vinden die niet meer over hun eigen lot kunnen beslissen en hen het Mengele-vaccin hun lijf laten jagen.

 22. Ik vind het artikel geloofwaardig. Verder stel ik mijn vertrouwen op de God van Abraham, Isaäc en Jcob, en zijn geliefde Zoon Jezus, onze Verlosser. Maranatha Yeshua!

 23. Passagiers op vluchten van Nederland naar Griekenland moeten vanaf maandag 17 augustus na aankomst aantonen dat ze niet met corona zijn besmet. De verklaring mag hooguit 72 uur oud zijn. Ook voor wie over land aankomt, geldt de verplichting.

  De regel gaat ook gelden voor reizigers uit België, Tsjechië, Spanje en Zweden.

  Halt Ausweis !

 24. De bijbel heeft helemaal niets te maken met de complotverhalen die rond corona en de vaccinaties worden verzonnen. Ik zou dat als gelovige een belediging vinden.

 25. Er zijn nog steeds domoren, ook christelijke, die denken dat het corona vaccin, net als die tegen infectieziekten, bedoeld zijn om ons immuunsysteem te helpen antistoffen te ontwikkelen tegen corona. Was dat maar waar. Vaccins tegen virussen helpen toch al haast niet, en de vaccins die nu ontwikkeld worden trachten het virus te bestrijden door in te grijpen in het DNA en het reproductieproces. Dit gaat alle perken te buiten en is niets anders dan een gevaarlijk experiment. Dat, terwijl er al lang een medicijnmix is ontwikkeld waardoor je van dit virus kunt genezen. Dat dit snel verboden werd, hoewel je zelf er nu voor kan zorgen, legt de criminele verbinding tussen overheid en Big Pharma bloot. Schandalige manipulatie.

 26. Geen paniek. Aanbid het beest niet. Een bijna gedwongen vaccin gaat je je zaligheid niet kosten lijkt me.

 27. Zo werkt het nieuwe vaccin wel: Eiwitdelen van dit virus worden geïnjecteerd en die moeten in de cellen komen om de cellen aan te zetten tot reproductie van die geïnjecteerde eiwitten. Daarna zou dan het afweersysteem aan het werk gaan.
  Geen idee of daar nano-chips mee worden ingebracht.
  Overheden hameren wel voortdurend op “het vaccin” als endlösung (eindoplossing), terwijl het dus om een nieuwe experimentele methode gaat die niet jarenlang beproefd is geweest. Dat is al vreemd.
  De WHO schijnt al de propaganda te hebben ontwikkeld: Vaccinatie = solidariteit. En: Vaccinatie = liefde. Bizarre leugens om een experiment te verkopen.
  Want er gaat geen killervirus rond; het is geen pest of ebola of Spaanse griep.

 28. Na deze tekst zal ik het vaccin weigeren; maar wat met al de griepspuiten die ik in het verleden heb gehad…?!
  Bij leven en welzijn, Kurt

Comments are closed.