mRNA Vaccins: Genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken

—————————————————————————————————————————————-

Hoe kan het dat het christendom, waar nog maar kort geleden veel weerstand heerste tegen vaccinaties, deze nieuwe, potentieel DNA-veranderende vaccins nu zo kritiekloos accepteert en promoot?

—————————————————————————————————————————————-

De afgelopen tijd hebben erkende topwetenschappers gewaarschuwd dat de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna, die nu aan mensen worden verstrekt, in werkelijkheid helemaal geen vaccins zijn, maar neerkomen op rechtstreekse genetische manipulatie. Tot mijn ontzetting zijn er mensen die dat eigenlijk wel een goed idee vinden. Genetische manipulatie is echter nooit volkomen veilig – integendeel, het kunstmatige ‘knip en plakwerk’ in het basisprogramma van het leven kan onvruchtbaarheid veroorzaken. Waarom? Omdat alles in het DNA met elkaar in verbinding staat en op elkaar inwerkt. Eén wijziging op de ene plek kan elders een proces verstoren, waardoor het organisme, of een afstammeling, zich niet langer kan voortplanten.

Op scholen wordt onderwezen dat DNA een soort optelsom van de ‘bouwstenen’ van het leven is. Het is echter veel meer dan dat. DNA is niet alleen een zeer complex pakket instructies, maar voert die instructies ook nog eens zelf uit, en bouwt èn onderhoudt het organisme zoals dat in het ‘plan’ staat omschreven.

Voor ‘God’ spelen

Studenten krijgen te horen dat de wetenschap inmiddels in staat is om vrijwel ieder biologisch probleem met de nieuwste genetische technieken (zoals CRISPR-Cas) op te lossen. Met behulp van A.I. (Kunstmatige Intelligenties) denkt men binnen afzienbare tijd complexe organismes en zelfs levensvormen te kunnen ‘scheppen’.

Oftewel: voor God te kunnen spelen, de aloude grote droom van het Gnosticisme, de Kabbalah en de Vrijmetselarij, en in feite ook van bijvoorbeeld de mormonen (‘de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’), die letterlijk geloven dat ze in de eeuwigheid allemaal een eigen planeet te krijgen waar ze hun eigen ‘god’ over zullen zijn.

Sleutelen aan één proces heeft gevolgen voor andere processen

Door een sterk vertekend beeld te geven van wat DNA precies is, probeert men goed te praten dat er aan het programma van het leven zelf wordt ‘gerommeld’ met bijvoorbeeld de nieuwe Covid-vaccins. De ‘kerk’ van de wetenschap beweert dat deze vorm van directe genetische manipulatie van de mens ‘veilig’ is, maar daar valt heel veel op af te dingen.

Nemen we als voorbeeld een hexadecimale bitcoin sleutel:

E9873D79C6D87DC0FB6A5778639889F4453213303DA61F20BD67FC233AA33262
13303DA61F20BD67F87DC0FB6A57786398DA61F20BD67F948673ADF467FEC456
3AA33262ABE35F6798DA61F20BD67F948673ADF3AA33262ABD67F87DC0FBA61F
13303DA61F20BD67F87DC0FB6A57786398DA61F20BD67F948673ADF467FEC456

Deze unieke sleutel wordt alleen aan de eigenaar gegeven. Zelfs een supercomputer kan duizend jaar bezig zijn en dan nog deze code, die toegang geeft tot een specifieke bitcoin account, niet hebben gekraakt. De genetische code van een mens bevat miljoenen van dit soort ‘sleutels’ (bestaande uit C, T, A en G). Iedere ‘sleutel’ geeft toegang tot een proces dat een andere sleutel gebruikt om toegang te krijgen tot weer een volgend proces. Het is daarom onmogelijk om op één plek iets te wijzigen, zonder elders in het organisme iets te veranderen.

In de praktijk ontwikkelen wetenschappers geen nieuw DNA of RNA, maar knippen slechts een stukje genetische code uit de ene soort, en plakken die in de andere soort. (Zo is het Oxford vaccin (van AstraZeneca) gebaseerd op een adenovirus van een chimpansee.) Dat proces moet duizenden keren worden herhaald om een eventueel meetbaar resultaat te krijgen. In feite hopen wetenschappers slechts dat ze met dit eindeloze ‘knip en plakwerk’ (CRISPR-Cas) iets vinden waarmee ze zonder problemen en zonder schadelijke gevolgen één van die vele miljoenen ‘sleutels’ kunnen veranderen.

Mengen van soorten = vaak onvruchtbaarheid

Onvruchtbaarheid is vaak een gevolg van het ‘mengen’ van DNA van twee nauw met elkaar verbonden soorten. Een mannelijke ezel en een vrouwelijk paard brengen samen een muildier voort, dat – op zeer hoge uitzonderingen na – altijd onvruchtbaar is, of het nu een mannetje of vrouwtje is. Een mannelijk paard en een vrouwelijke ezel produceren een muilezel, en ook die is -ongeacht het geslacht- onvruchtbaar. Bij hybride vogels (zoals de kruising tussen een putter (distelvink) en een kanarie) is hetzelfde verschijnsel zichtbaar.

Zo zijn er duizenden voorbeelden van gezonde dieren die weliswaar een volkomen normaal leven kunnen leiden, maar dankzij een kleine afwijking tussen de chromosomen van hun ouders geen nageslacht kunnen krijgen.

Menselijke vruchtbaarheid neemt al decennia zorgwekkend snel af

De menselijke vruchtbaarheid neemt de afgelopen tientallen jaren in zorgwekkend snel tempo af, hoogstwaarschijnlijk vanwege de talloze chemicaliën die we binnenkrijgen via bewerkt voedsel, schoonmaak- en cosmetische producten, medicijnen en vaccinaties, en ander contact met potentieel schadelijke stoffen (in kleding, in verf, gebieden met veel lucht- en watervervuiling, etc.). En vergeet niet de enorm toegenomen hoeveelheid RF straling (WiFi, 4G, 5G), die volgens onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken een grote rol lijkt te spelen bij de afnemende vruchtbaarheid.

Een Amerikaanse overheidscommissie van experts concludeerde onlangs dat alle vormen van draadloze communicatie een negatieve invloed hebben op het leven van mens, dier, insect en zelfs plant, en waarschuwde daarom voor de overhaaste invoering van het vrijwel ongeteste 5G.

Wat zal er gebeuren als daar weer een nieuwe ‘aanslag’ op wordt gepleegd met mRNA vaccins, die direct ingrijpen in onze cellen door deze te instrueren het spike eiwit van het SARS-CoV-2 virus aan te maken? Behalve het ontstaan van auto-immuunziekten (zie o.a. ons recente artikel : Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ noemen) kunnen de genetische instructies dus een trigger effect op andere lichamelijke processen hebben.

Mogelijk merk je daar aanvankelijk niets van, maar het is niet ondenkbaar dat het daardoor veel moeilijker wordt om zwanger te worden. Niet voor niets wordt zwangeren en vrouwen die zwanger willen worden dringend geadviseerd geen Covid vaccin te nemen. Zie ook ons artikel van 4 december: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’.

Onvruchtbaarheid, miskramen, of kinderen die onvruchtbaar zijn

Nogmaals: hybriden zijn onvruchtbaar omdat het genetische materiaal van beide ouders niet helemaal goed op elkaar aansluit. Kleine genetische verschillen tussen vader en moeder kunnen van invloed zijn op het zeer gevoelige biochemische proces dat tijdens de bevruchting plaatsvindt. Als het lichaam van de vrouw ook maar iets ongewoons in het sperma van de man ontdekt, of in haar eigen eicel, kan het ‘besluiten’ dat het risico te groot is, en het zwangerschapsproces stopzetten. Vrouwen zouden in dit geval nooit (meer) zwanger kunnen worden, of enkel nog miskramen kunnen krijgen.

Het is ook mogelijk dat er toch een gezond kind wordt geboren, maar dat dit later – net als de hybride dieren – zelf onvruchtbaar blijkt te zijn. Natuurlijk is dit pure speculatie, maar het is wel een gevaar dat zeer serieus moet worden bekeken. mRNA vaccins zijn namelijk een radicale trendbreuk met het verleden, omdat voor het eerst rechtstreekse genetische manipulatie van mensen wordt uitgevoerd, en dan nog wel op ongekend massale schaal. Als miljoenen kinderen straks onvruchtbaar blijken te zijn, dan hebben we onze samenleving en toekomst vernietigd – en dat voor een virus dat niet gevaarlijker voor de mensheid is gebleken dan een gemiddelde griepgolf.

Hoe kan het dat het christendom zo blind is?

Ondanks de overduidelijke risico’s hebben bijna alle politieke en ook christelijke leiders zich vierkant achter deze vaccinaties geschaard, en dringen zelfs aan op het verplicht stellen hiervan, is het niet direct, dan wel indirect. Van de paus tot de baptisten en populaire evangelische leiders zoals de Israëliër Amir Tsarfati, allemaal beweren ze dat we de wetenschap maar blind moeten vertrouwen, en er niets mis is met deze vaccins. Sterker nog: het zou zelfs een opdracht van God zijn om ze te nemen, en een daad van ‘naastenliefde’ zijn. (1)

Hoe kan het dat het christendom, waar nog maar kort geleden veel weerstand heerste tegen vaccinaties, deze nieuwe, potentieel DNA manipulerende vaccins zo kritiekloos accepteert en promoot, en alle waarschuwingen en tegengeluiden van inmiddels duizenden wetenschappers compleet negeert en afwijst? Dat ‘vergeten’ is dat nota bene Bill Gates zelf al jaren geleden openlijk op conferenties zijn streven uitsprak om door middel van vaccinaties de groei van de wereldbevolking te verminderen? (Terwijl van vaccinaties wordt beweerd dat ze levensreddend zijn, en de bevolkingsgroei dan juist toch zou moeten versnellen?)

Vaccins lijken start integratie met wereldwijd totalitair controlesysteem te zijn

Het lijkt er verdacht veel op dat dit de voorzegde grote misleiding van de eindtijd is, die voor een belangrijk deel mogelijk is gemaakt door een eschatologie die gebaseerd is op sterk verdraaide en ronduit foute en misleidende uitleggingen van de Bijbelse profetieën. Dit lijkt honderden miljoenen christenen juist blind te hebben gemaakt voor deze eindtijd met het in oprichting zijnde grensoverschrijdende wereldrijk van ‘Het Beest’, aangezien ze nog steeds in de valse veronderstelling leven dit nooit te zullen hoeven meemaken.

Blijft er daarom straks maar een klein clubje ongevaccineerde, en dus onveranderde mensen over, en heeft de rest zich – al dan niet indirect gedwongen of gedrongen – laten inspuiten met vaccins die wellicht de essentie van wat het betekent om mens te zijn, onomkeerbaar en voorgoed zullen veranderen? En die zowel hun lichamen als hun geest dermate integreren met het nieuwe wereldwijde totale controle systeem van ‘Het Beest’, dat ze daar nooit meer uit te halen zijn, net zoals vaccins nooit meer uit je lichaam kunnen worden verwijderd?

Durft u, gezien het hoogst experimentele karakter van deze vaccins, plus de aangetoonde link met het inmiddels naar de testfase gegaan zijnde wereldwijd ID-betalingssysteem dat direct aan uw lichaam en uw vaccinaties zal worden gekoppeld, het risico te nemen door erop te gokken dat dit toch niet dat systeem van ‘het Beest’ is, hoewel voor het eerst in de hele geschiedenis aan alle voorwaarden (gebaseerd op de grondtekst, en niet op de vele kromme vertalingen en valse verklaringen hiervan) wordt voldaan?

 

Xander

(deels gebaseerd op) (1) Zephania.eu (PDF)
(2) Afbeelding: Free-Photos , Pixabay 

Zie ook o.a.:

10-01: Paus Franciscus herhaalt eis dat iedereen en Covid vaccin moet nemen
09-01: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverantwoordelijk’ noemen
09-01: Pfizer vaccin eist opnieuw twee gezonde levens, een arts en een verpleegkundige
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

30-12: Amerikaanse overheidscommissie van experts bevestigt gezondheidsgevaar 5G
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
21-12: Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie (/ Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma: een met een scherp gepunt instrument ingebracht teken dat gehoorzaamheid afdwingt aan een wereldrijk dat door een christelijke religieuze autoriteit (‘de Kerk’) zal worden ondersteund)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor 
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

60

 1. Beste Xander, of hoe je ook mag heten.

  Ik hoop dat je blij bent met steeds dit soort weerzinwekkende artikelen te schrijven, die elk persoon met een IQ boven de gemiddelde kamertemperatuur gelijk als onzin zal zien met je drogredenen en valse informatie.

  Ik hoop dat je nog meer blij bent, dat je voor mij persoonlijk, familie van mij afgeduwd hebt die vielen voor jouw artikelen, en die ik dientegevolge niet meer spreek omdat ik complete ruzie met ze kreeg juist door dit soort artikelen.

  Jij bent een naar, naar persoon, jij zoekt de zwakkeren, de ouderen, de mensen die niet helemaal meer sterk zijn in hun geest, maakt hen als prooi voor jouw eigen ideologie als een soort van jehova getuige.

  Mag je mij uitleggen hoe je dat gaat verklaren in jouw “christelijke moraal”

 2. Dkt is geen DNA vaccin maar een mRNA vaccin. Die kunnen geen DNA code wijzigen of verbinden.

 3. Het is niet de menselijke vruchtbaarheid die al decennia zorgwekkend snel afneemt maar de vruchtbaarheid van blanken. Het doel is niet de vruchtbaarheid van de mens te doen afnemen maar de vruchtbaarheid van de blanke mens. Het is de geplande uitvoering van de eindoplossing : de uitroeiing van het blanke ras.

 4. En nog he. Zelfs als je iedereen dit geweldig goed uiteengezette artikel onder iedereen z’n neus legt. De meesten zullen gewoon de gok nemen en dit afdoen als onzin.

 5. nou, mooi perspectief dan om als cyborg door het ‘leven’ te gaan. back to the future.

 6. Met afgrijzen kijk ik naar de media dat ze met alle spoed zoveel mensen willen vaccineren.
  Er word zelden of niet vermeld dat mensen mogen weigeren om te vaccineren.
  Het blijkt nu dat media ervan uitgaan dat alle mensen willen gevaccineerd worden.
  Hun doel is gelukt om zoveel mogelijk mensen bang te maken en als makke lammeren naar de slachtbank te leiden.
  Het zal pas duidelijk worden na de vaccinatie hoeveel zieke, onvruchtbare en dode mensen er zullen zijn maar dan is het te laat.
  Men zal versteld staan hoe een groot percentage tegen het vaccin is maar dat wordt uiteraard angstvallig verzwegen in de media.
  Er dient actie ondernomen te worden om tegen de regel media in te gaan enkel weet ik niet hoe.
  Ik lees hier verder wel wie en hoe we massaal actie kunnen ondernemen.
  De tijd is zeer kort.

 7. @Smoking Gun: nano wires zijn geen electronika in de zin van een chip of iets dergelijk. Zorgpersoneel/elektronicus aan deze kant. Nano Wires worden in chips gebruikt voor diverse soorten verbindingen. Ze kunnen idd connecten met het weefsel in het brein.

 8. Hoogst verbaasd was ik dan ook, om een dag of 3 geleden op teletekst van de TV te lezen, dat bij nader inzien de vaccinatie TOCH gegeven kon worden aan zwangere vrouwen !
  ( Nadat men dit eerder, had afgeraden !!! )
  Zeer bizar…..

 9. @bobo
  Jij zegt precies wat ik al weken denk .
  Ik lijd extra want ik woon noodgedwongen in een getto .
  Wanneer dit januari 1940 was geweest was ik al lang naar Engeland gevlucht , maar deze maal is er geen ontsnapping .
  God maakt het wat mij betreft té spannend .

 10. Kijk nou toch weer. Alarmistische berichten uit Londen over rijen ambulances die erg lang moeten wachten omdat er gebrek aan ruimte is in de ziekenhuizen.
  Maar zoiets blijkt in Engeland al veel vaker aan de hand te zijn geweest: https://www.theguardian.com/society/2019/nov/29/15m-patients-kept-waiting-in-ambulances-for-half-an-hour-or-more
  Wachttijden tot soms een uur, in het verleden.
  Net als bij de griep, zijn die overvolle ziekenhuizen van dit jaar géén nieuw verschijnsel. Gelukkig hebben sommige mensen een geheugen.

 11. En de avondklok komt weer eens in beeld. Want ’s avonds en ’s nachts is het zo druk op straat, dat kan zo niet. De gekte draait door. Liever geen avondklok? Dan een reisbeperking van 15 km (vanaf huis?). Precies wat Duitsland nu ook doet. Vooral mensen die wonen in erg landelijke streken, zijn de dupe van zo’n reisbeperking; in die kleine dorpen zijn weinig voorzieningen.
  Een totale farce dat een virus gestopt zou worden door een avondklok of een beperkte reisafstand van 15 km! Waar is het verstand gebleven. Het is pure emotie-politiek. Het vóelt nuttig, dat is alles.

 12. In opmerkingen die over het algemeen niet door het publiek worden gezien en waar Hugo de Jonge als het graf over zwijgt verklaarde Moderna in hun prospectus op pagina 32 over het gebruik van lipide nanodeeltjes in het vaccin:

  hier kan geen garantie worden gegeven dat onze LNP’s geen ongewenste effecten zullen hebben.  Onze LNP’s kunnen geheel of gedeeltelijk bijdragen aan een of meer van de volgende:immuunreacties , infusiereacties , complementreacties , opsonatiereacties , antilichaamreacties. . . of reacties op de PEG(Polyethyleenglycol) van sommige lipiden of PEG die anderszins geassocieerd zijn met de LNP. Bepaalde aspecten van onze geneesmiddelen voor onderzoek kunnen immuunreacties veroorzaken van hetzij het mRNA of het lipide, evenals bijwerkingen in de leverwegen of afbraak van het mRNA of het LNP, die elk kunnen leiden tot significante bijwerkingen in een of meer van onze klinische beproevingen …

  In dat gedeelte van de prospectus werd geen uiting gegeven aan hun bezorgdheid over het welzijn van de deelnemers aan klinische proeven, maar werd geconcludeerd dat elk van deze problemen “de zaken, de financiële omstandigheden en de vooruitzichten van het bedrijf WEZENLIJK ZOU KUNNEN SCHADEN”….

  https://gkys2q5qcncqsqn7uivbc5kx2q-adwhj77lcyoafdy-www-sec-gov.translate.goog/Archives/edgar/data/1682852/000119312518323562/d577473ds1.htm

 13. @Bobo. U schreef: Als God zo machtig is waarom laat hij satan dan regeren?””

  Goeie vraag Bobo, ik heb zelf ook menig maal daarover nagedacht, maar heb een antwoord daarop gevonden.

  JHWH/God is geen tiran die absolute gehoorzaamheid eist. God wil uit Liefde gediend worden door al zijn onderdanen. Maar satan kwam in opstand tegen JHWH omdat hijzelf als god wilde regeren. Dat pikte JHWH natuurlijk niet, Wat gebeurde er met lucifer/satan, de hoogste aan het hof van JHWH?

  Ezechiel 28 hoe satan vernederd en uitgestoten werd door de Allerhoogste God…
  Hij sprak tot lucifer…

  12 Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon.
  13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u:
  rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet,
  lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat
  en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed.

  14 Gij waart een beschuttende Cherub met uitgespreide vleugels;
  Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden,
  wandelend te midden van vlammende stenen.

  15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd,
  TOTDAT er onrecht in u werd gevonden: 16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt
  met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de Berg der Goden verbande Ik u
  en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

  17 Trots was uw hart op uw schoonheid –met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een Schouwspel voor koningen
  om met leedvermaak naar u te zien.

  18 Door uw Vele Ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel,
  hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden
  – dat verteerde u! Ik maakte u tot As op de grond voor de ogen van allen die u zagen.
  19 Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden,
  verdwenen zijt gij – voor altijd!

  Adam en Eva kregen ook met het serpent te maken in het Paradijs en verspeelden het Paradijs omdat zij de leugens van satan geloofden. Een ramp. Hadden Adam en Eva maar nooit van die vrucht gegeten. Alle Details Genesis 3.

  Jeshua de laatste Adam, Romeinen 5, kreeg ook met satan het serpent te maken en pareerde alle slinkse streken van satan met het Woord van God en verjoeg satan. Alle details Mattheus 4.

  Gods liefde is zo groot dat zelfs satan nog een kans krijgt om zich te bekeren van zijn hoogmoed en torenhoge zonden.

  Jeshua sluit straks bij zijn wederkomst in Jeruzalem Openbaring 14 satan op voor DUIZEND jaar zodat hij de volken niet langer kan verleiden tot oorlogen en ontucht. Openbaring 20;

  Satan bekeert zich Niet na de Duizend jaar als hij voor een korte tijd zijn vrijheid herkrijgt. Hij gaat op zoek naar medestanders, vind die bij vele volken, om de oorlog te verklaren tegen Jeshua de koning van Jeruzalem. Zachariah 14:9. Dan is Gods geduld op en zal satan met al zijn engelen/demonen in het Eeuwige Vuur geworpen worden. Alle details in Openbaring 20.

  Voor Joden en vrienden van Jeshua breekt dan een Paradijselijke tijd aan. Het verloren Paradijs keert terug op de Nieuwe Aarde. Alle details in Openbaring 21 en 22.

  Veel leesplezier. Shalom. Ramshoorn.

 14. Allemaal de tv uitzetten om 7 uur doe het eens. Kijken wat het effect is

 15. @ Ramshoorn: 3:43 pm. Dank broeder Ramshoorn, voor de opbeurende tekst. en met U zeg ik: Maranatha Yeshua, kom haastiglijk Here Jezus. Amen.

 16. u zegt in uw artikel bijna alle christelijke leiders en noemt dan katholieken, baptisten en evangelisten. Een christen is een christen en als je jezelf anders noemt dan een christen zoals bijvoorbeeld een katholiek enz. dan weet je toch al dat dat niet klopt in het woord staat geschreven zij noemden zichzelf christenen m.a.w. volgelingen van Jezus de Messias zoon van de allerhoogste. Wat ik wil zeggen is noem een christen een christen en ga niet een katholiek met een christen vergelijken want ze geloven iets anders dan wat een christen gelooft en christelijke leiders bestaan niet je hebt voorgangers en de leider is de Heere want zo spreekt de Heere De Heere zegt ook dat als je een voorganger bent van een gemeente dan is dat omdat de Heere diegene daarvoor aanstelt en niet mensen die zichzelf aanstellen zonder de Heere ooit gehoord te hebben Het Woord is levend en krachtig zo spreekt de Heere.

  P.S. De paus is geen christen als je dat niet ziet of begrijpt is dat omdat de waarheid niet aan je is geopenbaard en dat komt waarschijnlijk omdat diegene geen liefde voor de waarheid heeft zo spreekt de Heere.

 17. @Cefas schreef:
  12/01/2021 om 8:35 am
  “Dit soort vaccin is als een dief in de nacht, die inbreekt in ons lichaam en ons DNA steelt en er van door gaat en de besturing van jouw leven overneemt en je eigen wil uitschakelt zodat je optimaal gemanipuleerd kan worden.”

  Inderdaad, onvruchtbaarheid is het minste van onze zorgen door dit duivelse geknoei met de blauwdruk van het Leven!
  Maar ik ben wel zeker dat de monsterachtige pogingen om onze Godgegeven vrije wil onder controle te krijgen om ons te kunnen sturen gelijk hersenloze robotten altijd zal mislukken, dat lukt zelfs de duivel in eigen persoon niet.
  Als dit vaccin zou leiden tot lobotomie van de wereldbevolking dan is het experiment ook mislukt want mentaal gehandicapten kan men ook niet onder controle houden of sturen….boemerang..het duivelse doel wordt niet en nooit bereikt….en dan zullen ze enkel meer zorgcentra en instellingen moeten bijbouwen voor de verzorging van hun willoze slaafjes

 18. Gelukkig zijn er wél tegen geluiden uit verschillende christelijke stromingen, maar nog te weinig

  https://www.rd.nl/artikel/908600-drie-deskundigen-reageren-op-anti-vaccinvideo-met-prof-schetters

  Zo heeft ’n pastoor zich openlijk uit gesproken, en zei hij letterlijk dat gezonden mensen geen vaccin nodig hebben, waarna hij wel op het matje is geroepen, hij bood zijn excuus aan, omdat hij dit tijdens de mis deed, maar zei er duidelijk bij dat hij wél achter zijn woorden bleef staan, maar dat hij dit beter had kunnen bespreken in de parochiezaal.

 19. @Ben @Wachter. Dank voor uw bemoedigende reacties. Ik zie de toekomst zonnig tegemoet want het Licht: Jeshua is sterker dan de diepste duisternis. Ik las ergens in vorige berichten:

  Als mensen goddeloos worden zoals nu, dan zijn: Regeringen radeloos, Leugens grenzeloos, Politiek karakterloos, Zeden bandeloos, Mode schaamteloos, Misdadigheid mateloos, Conferenties eindeloos, Vooruitzichten troosteloos.

  Ik ken maar een sterke Verlosser die heel de wereld van dit kwaad gaat verlossen. Wie dan?

  Koning David die vele vijanden van Israël versloeg kwam ten einde raad tot de conclusie dat alleen JHWH de Here ons zal kunnen verlossen. Daarom bad hij in Psalm 119:126…

  Het is tijd voor JHWH de Here om te handelen [!!!] want zij hebben uw Wet [Torah] verbroken.”

  De Statenvertaling van 1637 verdween op december 2014 uit de Tweede Kamer.
  2015 gaf ons een moslima als Tweede Kamer Voorzitter en vele tienduizenden “vluchtelingen”!

  Kerken, Synagogen, Moskeeën dwalen allen nu zeer, en moeten alle burgers daarom nu zwaar boeten. Openbaring 16 t/m 20. Maar er is hoop: Openbaring 21-22. Ik zing graag…

  Kom, Heer Jezus, Ja, Kom haastig. Kom, en help ons uit dit dal.
  ‘t wordt zo donker, ‘t is zo angstig,Tranen vloeien overal

  Refrein: O, Heer Jezus Kom ! (2x) Ja, kom haastig, Ja, kom haastig,
  Kom, Heer Jezus, Kom !

  Ja, wij richten onze harten, Op U, Heer, op U alleen. Zend Uw licht en waarheid
  neder, Breek door onze twijfel heen. [Refrein]

  Groot, o Heer, is ons verlangen, U te zien in Heerlijkheid. Laat ons zingend U
  verwachten, Prijzen tot in eeuwigheid. [Refrein]

 20. Coronavaccin is vergelijkbaar met een chemokuur voor gezonde mensen.
  De “vaccinatie” tegen het “coronavirus” kunnen we het best vergelijken met een chemotherapie. Deze vergelijking wordt helemaal absurd, als we zouden suggereren, dat we in verband met de volksgezondheid iedereen gaan behandelen met een chemokuur tegen een kanker. Je zou voor gek worden versleten en erger nog: voor de rechter worden gesleept.
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2021/01/12/coronavaccin-is-vergelijkbaar-met-een-chemokuur-voor-gezonde-mensen/#more-17539

 21. Goed stuk Xander, ga voor al door met het publiceren van dergelijke stukken , TOP.

 22. Nog even een reactie op @Jasper. Er zitten te veel kanten aan die kwestie. Bv. hebben we het recht anderen een goed leven niet te gunnen? Is een leven als in Venezuela dan humaan? Armoede is vaak een gevolg van corrupte overheden. Er is veel meer ruimte op de wereld dan we denken. De kiemkracht van zaden van flora en fauna is geweldig. Hoe zou de aarde er last van hebben als we delfstoffen opgraven?
  Maar inderdaad hoeft niet alles vervuild te worden. En moeten we uitkijken met kernsplitsing. Ook moeten we uitkijken voor een technocratie die humaniteit onder de voet loopt. En moeten we de wapens zoveel mogelijk niet gebruiken, hoewel we m.i. niet werkeloos moeten toezien als onze naasten daadwerkelijk bedreigd worden met geweld.
  Als ik rondkijk, zie ik een behoorlijk levendige flora en fauna, ondanks alle drukte van het dagelijkse leven. En natuurlijk is er niets mis mee als men vrijwillig kiest voor een eenvoudig leven. En geldt het gezegde ‘overdaad schaadt’ nog altijd.
  Maar dat idee van een “uitgeputte aarde” lijkt me vooral een fantasie.

 23. @ Mo:2:02 pm. Met U eens. De cabal, de NWO, en de illuminati, wensen de wereldbevolking te decimeren tot 500 miljoen personen. die dan slaaf gemaakt zullen worden. Zie agenda 2020, alsook de inscripties op de Geeorgia. Guidestone.

 24. @ Deppie: 12:02 pm. Ook ik zie reikhalzend uit naar de wederkomst van de Here Jezus. Verder eens met uw reactie.

 25. Na het vaccin de luciferian tattoo zie: https.//youtu.be/bdg3MEcMCZU

 26. “Hoe kan het dat het christendom zo blind is ?” las ik. Als men bedoelt christelijke sekten als protestantisme, rooms-katholicisme, anglicanisme etc., dan ben ik het daarmee eens. Al die sekten zijn slechts een klein opstapje naar Christendom. De rest moet zelf ontdekt worden. De sekten zijn slechts rijken van en op deze wereld, die niets met het pure Christendom van doen hebben; Christus heeft gezegd dat Zijn rijk niet van deze wereld is etc. DUS !

 27. Huisarts doet verslag vanuit enige coronapost Groningen: ‘Er waren de hele avond nul coronapatiënten’
  https://www.ninefornews.nl/huisarts-doet-verslag-vanuit-enige-coronapost-groningen-er-waren-de-hele-avond-nul-coronapatienten/
  We worden continu bedrogen door de overheid, die het N.W.O. script volgt, om de bevolking te terroriseren. Ook het 1.5m afstand houden en mondkapjesplicht, het is afgesproken werk, de Globalisten brengen de wereldbevolking onder een dictatuur.
  Wij zijn ook hun medisch experiment, wat de wereldbevolking met miljoenen moet doen verlagen. En wij staan het nog toe ook.

 28. WoW Jimmy,

  Het hele filmpje zojuist gekeken.
  Wat een waarheid.
  Wat interessant is de vergelijk van de moloch/baäl met zijn vreselijke kinderoffers naar het heden met nu de vreselijke abortussen.
  Thanks voor het delen!

 29. Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid. Albert Einstein

 30. Het idee dat de wereld overbevolkt is een drogreden om de wereld te ‘beheersen’. De aarde kan de 7 miljard mensen die er wonen wel bevatten, mits rijkdom, middelen en ruimte evenredig worden verdeeld over iedereen. Hedentendage is het zo dat een kleine super rijke elite het geld, de grondstoffen en de beschikbare ruimte in haar bezit heeft. Zij zijn ‘goddeloos’ rijk. Rijkdom is op zich niet verkeerd, maar geld bezitten omwille van macht en hebzucht leidt tot corruptie en uiteindelijk tot verdoemenis. Dit is er nu aan de hand. Vaccins en alles wat er mee te maken heeft worden een verdienmodel. Corona is verheven tot religie met als enig zaligmakende oplossing een vaccinatie (verlossing). Niets is minder waar. Het omgekeerde zal gebeuren. De maatschappij zal hierdoor afhankelijk worden van de medische – en technische wetenschap (de nieuwe religie). Deze nieuwe religie is gebasserd op materialisme en wordt beheerst door de elite (satan). De elite zal zich een god voelen en denken onaantastbaar te zijn. Deze situatie zal eindig zijn en uiteindelijk zal de ware verlossing van God komen (Jezus’ wederkomst). Met zijn wederkomst zullen al de bijbelse beloften in vervulling gaan. Niet het op het vaccin moet onze hoop gevestigd zijn, maar op Jezus Christus.

 31. Het merkteken van het beest bestaat niet zoals bedoeld in fysieke vorm. Dat merkteken staat echter symbool voor je gedachten (voorhoofd) en handelingen (hand) die dan overeen zouden komen met de geest van die donkere wereld. Dat anders denken en handelen zou volgelingen van Christus moeten doen opvallen die dan in uitzondering komen door isolatie/verbanning. Dus niks eindtijd denken, niks vaccin onzin, niks 5G en zo meer van die onzin als DNA mutatie.

  De nieuwste vaccins, zoals nu, leren/trainen lichaamscellen om nieuwe soorten eiwitten aan te maken tegen invasieve virussen. Doe onderzoek, en weerleg presentaties van wetenschappers niet, zij belazeren de boel echt niet zoals menig complotclubje dat op zoek is naar nanochips van Microsoft die niet bestaan. Nano electronika bestaat niet. Zucht, … Zijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis.

 32. Michael Levitt (Nobelprijswinnaar) heeft maar liefst 2500 uur besteed aan Covid19 onderzoek.
  Dat kan van menig journalist niet worden gezegd.
  Hij heeft zijn belangrijkste conclusies op een rij gezet: https://twitter.com/MLevitt_NP2013/status/1316001095827689473
  1. Negeer ‘gevallen’, maar focus op ziekenhuisopnames en sterfgevallen.
  2. Let op bij de gemelde sterfgevallen; velen mét en níet dóór Covid19.
  3. ‘All cause deaths’ bekijken zonder vooroordeel, maar dubbelzinnig en ernstig vertraagd.
  4. MSM heeft zelden gelijk. WHO vaak wel gelijk maar steeds verkeerde timing.
  5. Covid19 is een contrastmiddel, dat zichtbaar maakt wat er fout is in de samenleving dat nog niet zichtbaar was.
  6. Maak vergissingen. Het onbekende onderzoeken kan niet alleen correct zijn. Leer van de fouten.
  7. Gebruik het gezonde verstand. Denk na!
  8. Stop met bang zijn. De gerapporteerde 1.050.000 Covid19 doden = 7 dagen gangbare doden door natuurlijke oorzaak.

  Dit is dus niet iemand die dit zomaar uit de losse pols beweert. Dit is geen aluhoedje, geen complotdenker, geen esoterische zwever, geen amateur, geen politicus, geen rechts-extremist, geen onbenul.

 33. Een verzorgingstehuis telde 0 coronadoden. Toen begon men met vaccineren en stierven er mensen.
  Een verzorgingstehuis in Auburn in de Amerikaanse staat New York bleef in eerste instantie gespaard van coronadoden. Vlak nadat men begon met vaccineren, ging het mis. Het vaccin moet het aantal coronadoden terugdringen, toch? In het verzorgingstehuis, The Commons on St. Anthony geheten, gebeurde het tegenovergestelde: het aantal coronadoden begon juist op te lopen nadat bewoners hun coronavaccin hadden gekregen.
  https://www.ninefornews.nl/een-verzorgingstehuis-telde-0-coronadoden-toen-begon-men-met-vaccineren-en-stierven-er-mensen/
  De koude rillingen lopen over mijn rug, dit heeft toch niets meer met het redden van ouderen te maken. Het lijkt meer op executies van de ouderen, het ruimen van armlastigen? Is dit de gewenste dee_populatie van Bill Gates?

 34. @ jasper

  Komt daarbij dat we Gods gehele onderwijzing de Tora ingeruild hebben voor eigen wetten die ons in alles beschermd had voor waar we nu inzitten.
  Verdiep je eens in de economische wetten met een hele belangrijke nl het renteverbod.
  Doordat de rente in ons banksysteem is gelomen en daarmee een casinokapitalisme bewerkstelligd is die Wallstreet heet en alle industrieën mee voedf is er ongeljjkheid gekomen…machtmisbruik …corruptie enz.
  Maar het gaat nog verder en is een heel pakket van wijsheid en rechtvaardigheid. Haal je een radertje uit dit alles dan gaat het al mis.
  Fascinerende lessen zitten er verborgrn in dit onderwijs gegeven door een liefdevolle Vader opdat het ons wel zou gaan!
  In het Millenium wanneer Yeshua weer gaat regeren zal.deze weer i ere hersteld worden.
  Doordat het dogma ” wij zijn vrij vd Wet door Jezus” is gaan heersen zijn wij in alles het zicht hierop verloren…Jezus heeft ons strafblad/de veroordeling aan het kruis genageld niet de volmaakte onderwijzing van onze Vader.
  Toen ik dit alles ging ontdekken viel mijn mond open v verbazing zoveel moderne wetenschap en ook hele praktische lessen die de oplossing voor nu zijn, in de Bijbel te ontdekken

 35. @amo met vernietigen van de schepping bedoel ik het groot, niet zoals u dat schetst . Zolang wij maar doorgaan met de aarde te overbevolken en luxe als de standaard behouden zullen we de aarde letterlijk opeten , grondstoffen winnen door de natuur uit te buiten. De natuur is supersterk ,dat weet ik en als wij tot inkeer komen zal de natuur ,wat ik als mooiste schepping van God zie, weer de overhand krijgen en de aarde weer in balans brengen . Maar als wij doorgaan zoals nu overtuig mij nog eens dat we op het rechte pad van God lopen? Denkt iemand hier dat onze God blij is met hoe de mens is geworden? Even simpel vb. U bouwd u eigen paradijsje , u huis met tuin waar u al u gevoel en zaligheid in heeft gestopt en er komen op een dag 2 bulldozers en vernietigen uw paradijsje……vertel mij hoe u zich zal voelen …….

 36. @ Tycho schreef:
  11/01/2021 om 11:07 pm
  Je moet gewoon vanuit gaan dat de mens slecht is.
  Dat doe ik dus niet! Wat wel opvalt is dat mensen zwak zijn en slecht gemaakt kunnen worden. Het werkte voor de Nazi`s :
  https://www.goodreads.com/quotes/33505-why-of-course-the-people-don-t-want-war-why-should
  En het werkt nog steeds als je maar weet hoe je de mensen zover krijgt. En we ervaren dat er feitelijk niets is verandert helaas. Het Nederlandse beleid is er heus niet op gericht om die mechanismen in te zetten. Maar de combinatie van angst zorgt er voor dat ook politici hun oren laten hangen aan de deskundigen met de zwartste scenario`s. Zit er een plan achter om de mensheid terug te brengen tot een voor de planeet aanvaardbaar aantal?
  Ik hoop van niet, ja er zijn wel tekenen die er op zouden kunnen wijzen en ik weet zeker dat er mensen zijn die daar zeker niet voor terug schrikken. Maar alle mensen slecht noemen gaat mij te ver.

 37. Dit soort vaccin is als een dief in de nacht, die inbreekt in ons lichaam en ons DNA steelt en er van door gaat en de besturing van jouw leven overneemt en je eigen wil uitschakelt zodat je optimaal gemanipuleerd kan worden.

 38. @ Wim Klerk: 9:55 pm, op 11/1. Ik heb de video van pastor JDFarag, gezien. Zeer overtuigend! Zijn site is te vinden op JDFarag.org.

 39. @ Ramshoorn: 10:46 pm, op 11/1. Amen! Hallelujah! Dank U Ramshoorn. En ik blijf er ook bij, ik zal de HERE/Adonai/Jehovah, gehoorzamer zijn dan de mensen of de verraderlijke overheid!

 40. Weet je waarom christenen die prik goed vinden. Omdat christenen van nu alleen maar op zondag
  doen alsof ze christen zijn en verder niet.

 41. Mooi gezegd ‘Ramshoorn’
  Vraag me af of Amir echt voor vaccins is.

 42. Toen ik jong was,boezemde het me nog wel eens angst in als ik van mijn moeder hoorde dat als je bepaalde kinderziekten (de bof?) als jongen op wat oudere leeftijd kreeg,je onvruchtbaar kon worden,of geen kinderen meer kon krijgen,zoals ze dan zei en het is nog wel wat langer door mijn hoofd blijven spoken om kinderloos te blijven,maar als dat nu het ergste is dat me te wachten zou kunnen staan met die vaccins,maak ik me daar niet al te druk meer over.

  Het is een aardig en plastisch voorbeeld om die muildieren ten voorbeeld te stellen,die overigens niet in alle gevallen onvruchtbaar lijken te zijn.Er zit een bepaalde holistische gedachte aan dat RNA.Dat is intrigerend,maar van een vaccin is de achterliggende gedachte dat het de afweer stimuleert en dat lichaamsvreemde elementen opgeruimd worden en niet geïntegreerd in een nieuw hybriede lichaam.

  Ik vind het moeilijk te beoordelen.Ik had liever gezien,dat mensen die als proefpersonen meewerkten in ieder geval eerst een jaartje gevolgd waren om te zien hoe lang het vaccin werkt,in welke mate en of men de ziekte nog wel kan overdragen.

  Over de ernst van de ziekte heerst ook nog al wat verwarring,maar het lijkt me dat die maar beter niet onderschat kan worden.

  En nu komen ze ineens met die Engelse variant op de proppen.Dat is natuurlijk wel heel toevallig,maar ik kan me toch moeilijk voorstellen,dat we echt alleen maar zo gemanipuleerd worden.

  Voorlopig blijft inenting een vrije keuze.En ik neem de vrijheid het een tijdje aan te zien.Het lijkt nu overigens echt een serieus probleem te worden in Engeland.

  Toen ik een jaar of 20 was,was ik bang dat ik erin zou blijven als ik moest lachen.Mijn moederzat zich altijd te verkneukelen van binnenpret als ze naar Keeping up appearances keek en ik kan daar nu vrijuit om lachen en als ik er een keer in blijf,had het erger kunnen zijn.

 43. Rienus: Schrijft. De staat die ons ooit heeft gediend is een probleem geworden, een monster dat je niet kunt vertrouwen. Mijn antwoord: Amen! Amen betekend: zo is het! Dat is niet van vandaag of gisteren. Je moet gewoon van uitgaan dat de mens slecht is, amen!

 44. @Jasper. Dat ‘vernietigen van de schepping’ zou je wel concreet moeten maken. Wat bedoel je ermee? Als b.v. stoepje en tuintje niet onderhouden worden, raken stoepje en tuintje in een jaar helemaal overwoekerd door ‘de natuur’. Zo sterk is ‘de natuur’. Dus wat vernietigen we dan precies?

 45. @Jasper @Wim Klerk, er zijn maar heel weinig politici en predikers die ik vertrouw.
  Wie ik wel voor 100% vertrouw is de God van de Bijbel, en Zijn Zoon JeshuaHaMasjiach die ons gelovigen uit dit duistere dal zal gaan Redden. Openbaring 19.

  Lees en zing mee met Psalm 146 en u zult heerlijk slapen vannacht:

  God, de enige Helper:

  Psalm 146:1 Halleluja. Loof de HERE, mijn ziel. 2 Ik zal de HERE loven, mijn leven lang,
  mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben. 3 Vertrouwt niet op edelen,
  op een mensenkind, bij wie geen heil is; 4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde,
  te dien dage vergaan zijn plannen.

  5 Welzalig hij, die de God van Jakob [Israël] tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, 6 die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid;

  7 die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De HERE maakt de gevangenen los, 8 de HERE maakt de blinden ziende, de HERE richt de gebogenen op,
  de HERE heeft de rechtvaardigen lief;

  9 de HERE behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.
  10 De HERE is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!

 46. Het vaccin zelf blijft niet lang in het lichaam maar de verandering in de cellen verspreid zich als een vlek doorheen het lichaam en er is geen weg terug.

 47. Ga naar youtube. Ga dan naar Rabbi Alon Anava: ‘ Should you take the vaccin. ‘. 2 uur en 10 minuten video. Hoef je verder niets meer te zien. Shalom!

 48. beste lezers, graag jullie mening
  het grootste probleem van onze wereld op het moment is de uitbuiting van de aarde die God zo mooi geschapen had, nadruk op had omdat wij toch echt erg hard bezig zijn deze mooie schepping te vernietigen…………nu is naar mijn mening het grootste probleem de overbevolking die is ontstaan en omdat luxe ( luxe is de grootste aanleiding van dat wij onze aarde aan het vernietigen zijn) de “norm”is geworden die bijna iedereen ambieert gaat onze aarde die God heeft geschapen het niet trekken ……..de mens zou hierop kunnen inspelen door gecontroleerde kinderbeperking in te voeren zodat de overbevolking op een natuurlijke manier word tegengegaan. Maar omdat de mens blijkbaar niet de discipline beheerst omdat zonder ingreep van de wetenschap te kunnen, is deze bijwerking van het corona vaccin eigelijk een geschenk uit de hemel………………please think about this

 49. Kijk eens naar het boek van Hal Lindsay.. uitgegeven in 1975 of zo…de planeet die aarde heette…omschrijft de implant van de chip, enz. Een vooruitziende blik..

 50. Corona is dan weliswaar niet zo dodelijk dan gedacht, maar het tast overduidelijk de hersenen aan. Hierdoor kunnen mensen niet meer logisch denken en verliezen hun gezond verstand. Immers als je maar een seconde die grijze massa in je hoofd zou activeren, is het zonneklaar dat er sprake is van een hoax (bewijs zit in het lage sterftecijfer) en dat je je dus nooit en te nimmer moet laten vaccineren. De griepprik werkte al niet (vanwege het muteren van het virus), maar dit vaccin tast zelfs je DNA aan, met alle gevolgen van dien. Degenen die dit vaccin hebben toegelaten, zouden vervolgd moeten worden, minimaal voor het aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel, Zo niet poging tot moord.
  Blijf vooral op Rutte en zijn kliek stemmen. Alhoewel zeker weten dat de verkiezingen van 17 maart niet zullen doorgaan.

 51. Een tot-nu-toevriend van Amir Tsarfati , J D Farag had gisteren gelukkig een ander christelijk geluid in zijn ‘preek’

 52. Mensen van een bepaald allooi hebben de neiging vooral zichzelf erg belangrijk te vinden.
  De problemen zijn altijd veroorzaakt door de mens, dus kunnen we er ook iets aan doen is de kinderlijke gedachte. Ook weten zij wat goed is voor een ander, daarom zijn bijvoorbeeld referenda afgeschaft. Helemaal niet omdat die referenda in hun ogen verkeerd uitpakte (kuch). En van het gas af willen heeft helemaal niks te maken met een vete richting Rusland hoor, nee nee het klimaat hebben ze als smoes verzonnen. Zo is er ook een groep hele machtige mannen vooral die menen dat wij in de toekomst heel gelukkig worden van een maatschappij waarin je niks hebt. Ik durf er om te wedden dat dat niet perse voor die groep zelf geldt.
  Als je nu niet inziet dat het geknutsel met cellen iets geweldigs is dan kan je meewarige blikken krijgen. Je staat natuurlijk de vooruitgang in de weg, schande.

  In een wereld waarin angst en dedain de agenda bepalen kun je dergelijke scheefgroei verwachten. In een wereld waarin 1 % meer dan de helft van al het vermogen bezit is dat niet de enige scheefgroei. Dat vermogen doet kennelijk ook wat met de macht van die 1 %.
  Politici vertellen het niet, maar het heeft feitelijk geen enkele zin om te gaan kiezen. Beloftes worden de dag na de verkiezingen in de kliko gesmeten onder het mom van polderen.

  Het aanzien van de politiek is enorm gekelderd en bestaat alleen nog omdat mensen niet willen dat ook die zekerheid feitelijk geen bal meer voorstelt. Het dromen van vrijheden als je even een prikje gaat halen voor een probleem dat er hooguit is omdat het vooral heel slecht gemanaged wordt werkt kennelijk. En zie die onbetrouwbare politiek beloofd dat het veilig is en mensen willen heel graag uit deze ellende weer terug naar het normaal. Dat dat normaal nooit meer zal lijken op het pre corona tijdperk beseffen ze nu nog niet. De staat die ons ooit heeft gediend is een probleem geworden, een monster dat je niet kunt vertrouwen.

Comments are closed.