24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur

—————————————————————————————————————————————–

‘Niemand is veilig totdat iedereen veilig is’ = Iedere wereldburger zal zich straks verplicht moeten laten vaccineren – Hoogste New Agers verwachtten in 2012 het begin van de nieuwe Luciferiaanse wereldorde: 2012 = 2021?

—————————————————————————————————————————————–

24 wereldleiders, waaronder de Duitse kanselier Angela Merkel, de Franse president Macron en de Britse premier Johnson, hebben een brief ondertekend waarin ze pleiten voor een verdrag waarmee een wereldwijde WHO-vaccindictatuur mogelijk wordt gemaakt. Natuurlijk wordt dat niet letterlijk zo gesteld, maar het komt er overduidelijk op neer dat alle landen onder het mom van ‘voorbereid zijn op pandemieën’ hun nationale en medische soevereiniteit moeten overdragen aan een wereldwijd bestuur. Dit is precies waar we in januari 2020 voor waarschuwden, namelijk dat het coronavirus zal worden misbruikt voor de oprichting van een dictatoriale communistische wereldregering, wat naar mijn stellige overtuiging het hardste en meest anti-humane regime zal worden dat deze planeet ooit heeft gekend, al zal het zich als exact het omgekeerde presenteren.

Het schokkendste bewijs hiervoor is de openlijk geuite stelling ‘Niemand is veilig totdat iedereen veilig is’, op zich al een absurd uitgangspunt, aangezien het leven niet zo werkt, nooit zo gewerkt heeft en ook nooit zo ZAL werken, aangezien iedereen dan permanent gedwongen thuis zou moeten blijven. Dan negeren we maar even dat de meeste ongelukken juist thuis gebeuren.

‘In een tijd dat Covid-19 onze zwakheden en verdeeldheden heeft uitgebuit, moeten we deze gelegenheid aangrijpen en samenkomen als een globale gemeenschap voor vreedzame samenwerking die zich tot na deze crisis uitstrekt,’ is in de brief een van inmiddels uitgekauwde argumenten om een einde te maken aan ‘isolationisme en nationalisme.’ (1)

Het uiteindelijke doel: dwingende vaccinatieplicht voor alle wereldburgers

Ook de rest van de brief is niets anders dan het inmiddels doodvermoeiende en holle gebral om eenheid af te dwingen, zogenaamd omdat dit het beste zou zijn voor de mensheid, terwijl er in realiteit iets totaal anders mee wordt gerealiseerd en er een gruwelijke dystopie mee zal worden gecreëerd.

‘Niemand is veilig totdat iedereen veilig is’ is namelijk een nauwelijks verhuld dreigement aan het adres van mensen die zich niet willen laten injecteren met experimentele gen-manipulerende stoffen die als ‘vaccins’ aan de man (en vrouw en kind) worden gebracht. Het geeft aan dat de wereldleiders allang hebben besloten waar ze naartoe willen, namelijk een dwingende vaccinatieplicht, op straffe van totale uitsluiting van de samenleving (en op den duur ook op straffe van het afpakken van al je rechten en al je bezit, vermoedelijk gevolgd door gedwongen opsluiting in een ‘heropvoedingskamp’).

‘Als de eerste pandemie u niet overtuigd, dan de tweede wel’

Die vaccinatiedwang gáát er komen, daar kunt u vanuit gaan, hoe vaak het nu nog wordt ontkend. Bill Gates verkneukelde zich er immers al openlijk over tijdens een TV-interview: ‘Als de eerste pandemie u niet overtuigd, dan zal de tweede pandemie dat wèl doen.’

Hij wist dus al vorig jaar dat er minimaal twee pandemieën staan gepland, waarvan de tweede de definitieve nekslag zal zijn voor de toch al onder grote druk staande psychische gezondheid van de bevolking. Die zullen dan roepen en schreeuwen om ‘veiligheid’, en van hun regeringen gaan eisen dat de vaccinweigeraars – die valselijk de schuld zullen krijgen van deze tweede pandemie en de daarop volgende lockdowns – allemaal koste wat het kost uit de samenleving worden verwijderd.

Die tweede pandemie zou ook de door Gates’ aangekondigde ‘bio terrorist attack’ kunnen zijn, hoogstwaarschijnlijk weer een false flag / propaganda operatie die volgens kritische waarnemers mogelijk juist door de vaccinaties zal worden veroorzaakt. Wetenschappers en andere experts hebben er namelijk herhaaldelijk voor gewaarschuwd dat de vaccins een cruciaal deel van het menselijke immuunsysteem kunnen uitschakelen, waardoor gevaccineerden weerloos zijn als in de herfst of winter de corona- en andere luchtwegvirussen weer terugkeren. Sommigen vinden daarom dat de vaccins zelf deze ‘bio terreur’ wapens zijn waar Gates in 2020 voor waarschuwde.

Institutioneel christendom onderdeel van laatste wereldrijk

De katholieke aartsbisschop Viganò waarschuwde begin dit jaar dat de ‘Great Reset’, waar de aangekondigde WHO/WEF/VN/EU-dictatuur een centraal onderdeel van zal vormen, niets minder is dan de in de Bijbel voorzegde oprichting van het ‘Rijk van de Antichrist’ (beter is: rijk van ‘het Beest’, want de term ‘antichrist’ komt in heel het apocalyptische boek Openbaring nergens voor, en slaat dan ook niet op één persoon). Hoewel ik weinig op heb met zijn denominatie, ben ik het in dit opzicht roerend met hem eens.

Het trieste is dat uitgerekend het geïnstitutionaliseerde christendom de komst van dat laatste, grensoverschrijdende, antichristelijke wereldrijk mogelijk maakt, faciliteert en promoot (en ook dat is overigens in de bijbelse profetieën voorzegd). Paus Franciscus pleitte vorig jaar al voor een ‘universeel vaccin voor de hele mensheid’, en suggereert zelfs dat het jezelf niet laten vaccineren een (dood)zonde is. De meeste andere christelijke stromingen, van protestants conservatief tot evangelisch en pinkster, zijn het min of meer met hem eens. Denk ook aan de vele christelijke partijen, ministers en regeringsleiders die pal achter deze agenda staan en deze ook uitvoeren.

Over de hele wereld hebben miljoenen christenen uitgekeken naar ‘de eindtijd’. Nu het dan inderdaad zover lijkt te zijn, blijken de meesten er echter ineens niets van te willen weten, enkel omdat de komst van het voorzegde rijk van ‘het Beest’ op een andere manier en deels met andere methoden verloopt dan hen al die tijd met ‘oorkietelende verdichtsels’ is wijsgemaakt. Sterker nog: velen werken er juist uit volle overtuiging aan mee.

New Agers verwachten al bijna een eeuw de Luciferiaanse wereldorde

Op 28 maart 2009, dus bijna op de dag af 12 jaar geleden, schreven we dat hooggeplaatste New Agers voorspelden dat in 2012 onder president Barack Obama de ‘Luciferiaanse wereldorde’ zou worden opgericht. Bedoelden ze niet 2012, maar misschien 2021?

‘De mensheid ontwikkelt zich naar een nieuwe beschaving en een wereldcultuur van de New Age, die bekend zal worden als het Tijdperk van het Licht,’ schreef New Ager Tom Carney in 2009 in ‘Thoughtline’, daarbij wijzend naar de infame occultiste Alice Bailey (wier NGO Lucis Trust door de VN wordt erkend) en haar al in 1924 opgerichte ‘New Group of World Servants‘ (let ook even op de piramide en de regenboog), en haar ‘Grote Plan’ voor de mensheid. In de visie van theosofen zoals Bailey en veel andere New Agers zoals Helena Blavatsky is degene die dit ‘Licht’ zal brengen de ‘Lichtbrenger’, Lucifer, in de bijbel aangeduid als de duivel, satan.

Er zijn theorieën die stellen dat de mRNA vaccins noodzakelijk zijn om ons DNA zó aan te passen, dat wij straks allemaal volledig controleerbare, manipuleerbare en automatisch gehoorzamende volgelingen van dit valse licht zullen zijn. Of dit echt zo is moet nog blijken, maar het New Age blad ‘Innerchange’ had het in de eerste uitgave van 2009 letterlijk over een ‘Lucifer archetype’ als ‘de nieuwe mens’ die in de zeer nabije toekomst de aarde zou gaan bevolken.

Het is speculatie, maar mogelijk zijn de 12 jaar daarna gebruikt om deze ‘archetypes’ eerst op machtige posities in nationale overheden, supranationale organisaties en religieuze instellingen te plaatsen, zodat ze op het juiste moment, misschien wel gebruik maken van de opzettelijke aangewakkerde angst voor een doorsnee luchtwegvirus, de totale macht zouden kunnen grijpen om deze Luciferiaanse wereldorde, dit bijbelse ‘rijk van het Beest’, te realiseren.


Xander


(1) Summit News

Zie ook o.a.:

29-03: Covid vaccins richten volgens officiële EU statistieken slachting aan in Europa
27-03: Britse oud-rechter Hooggerechtshof waarschuwt dat corona maatregelen nog 10 jaar duren
25-03: Wanhopige Duitsers schrijven in open brieven over keiharde DDR corona dictatuur
23-03: Leraren in ‘Vaccinatie Natie’ Israël raken baan kwijt als ze Covid vaccins weigeren
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
29-06:Belgische vicepremier bevestigt dat coronavaccin voor iedereen verplicht wordt
19-06: ‘Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op’
23-05: Straks ook in NL? Brits hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
21-01: Wordt het coronavirus de Mexicaanse griep pandemie hoax op herhaling?

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
2009: (archief oud xandernieuws.punt.nl)
02-09: Implanteerbare microchip moet griepvirus gaan herkennen (/WHO wil wetgeving landen en individuele mensenrechten buiten werking stellen om gedwongen vaccinaties af te dwingen)
24-07: ‘WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor’
27-04: Varkensgriep: Wordt dit de geplande wereldwijde pandemie?


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

56

 1. Is er ook onderzoek gedaan in de buurt van Ermelo, of in die buurt daar prikken de mensen toch ook niet zo graag. Is daar ook zo veel cor…oh nee griep.

 2. Bedankt voor uw antwoord Xandernieuws.,

  Het is inderdaad afwachten wat het vaccine gaat doen, zowel in Israel als in andere naties.
  We kunnen concluderen dat de bekende agenda 20/30 uitgerold wordt.
  Een programma die de mens totaal onder controle dwingt, zoals al eerder gezegd de anti-christ naar voren zal doen schuiven.

  Het is een kwestie van afwachten, wat de volgende stappen zijn van deze elite club, zodat nieuwe genomen maatregelen de naties onder druk zetten., met name de gewone man die op deze aarde zijn bestaan heeft.

  Het enige is waakzaam zijn/blijven en elk aspect belichten in Gods Woord.

  Erg spannende tijden als ik dit zo mag zeggen..

  Groet

 3. Ik ben zelf geen Christen. Maar op basis van logica ook geen atheist. En ook ik vind het vreemd dat er nu wellicht tekenen van een eindtijd zijn, er veel Christenen zijn die het niet meer willen zien. Terwijl Christenen mij vroeger (toen ik mij losmaakte van mn Christelijke opvoeding) juist wezen op een eindtijd. Bizar om te ervaren. Met name onder CU adepten zie je veel naïevelingen. Ook volgen zij blindelings de klimaathysterie, welke volgens mij ook onderdeel is van de globalistische onderwerping. Dat zie je zo aan de vervalste data (hockeystickgrafiek) van VN/IPCC. Wat je ook van de man mag vinden. Willem Engel heeft het over een “informatieoorlog”. Ik denk dat ie gelijk heeft. Dankzij de alternatieve media (ook veel dank aan Xandernieuws!!) worden velen wakker. Maar de MSM probeert nu krampachtig alle alternatieve media weg te zetten als “complotmedia”. Toch denk ik dat ze dit niet altijd vol kunnen houden. Dus ik ben beniieuwd of de “wakkeren” het tij nog kunnen keren. Het elitaire gajes neemt momenteel grote stappen, want ook zij zien die ontwaking. Het is voor ons dus van groot belang om mensen massaal te informeren. Dat kan o.a. door verspreiding van enkele interessante krantjes, zoals De Andere Krant, Gezond Verstand, en de OPN-krant (Onafhankelijke Pers Nederland). Zoals gezegd. De tijd dringt !!

 4. Vandaag werd in dit land een volksvertegenwoordiging geïnstalleerd om de uitslag van de laatste verkiezing te vieren. De viering is enorm op de achtergrond gedrukt door het ondemocratisch gedrag van met name twee partijen. VVD en D66 dachten even een nieuwe coalitie te vormen, zover geen bijzonderheden. Het punt is dat er een derde en misschien wel vierde partij nodig is voor een meerderheid in beide kamers. Nu wil het geval dat de VVD (dus Mark Rutte) een voorkeur heeft voor in ieder geval het CDA. Die kan je werkelijk alles wijs maken en ze geloven nog ergens in. Maar dan moest die partij even een lastige horzel dood drukken, want het kan niet zo zijn dat een volksvertegenwoordiger er serieus werk van maakt het belang van de burger voorop te stellen.

  D66 heeft weer een andere voorkeur en wil Mark Rutte eindelijk op de keien smijten, want mevrouw Kaag moet de eerste Nederlandse premier worden. Dus speelt men een spelletje alsof die malle minister van Binnenlandse Zaken zich geen fatsoenlijke aktetas kan veroorloven?
  Overigens was de negatieve testuitslag van die malle freule dan weer een leuke inkijk in het idee dat men in Den Haag nu eenmaal meer kan en mag dan Joe Sixpack na een negatieve testuitslag.
  Merkt u trouwens dat ik het woordje besmetting daar dan bewust niet aan koppel?
  Dat zouden meer mensen moeten doen.

  Enfin, voor mensen die dit allemaal niet kunnen volgen heb ik wel een boodschap hoor.
  Ik snap er ook niets van, wat ik wel geloof is dat snel helder wordt dat we geen volksvertegenwoordigers krijgen, maar allemaal artiesten die makkelijk een functie elders in kunnen vullen. Maar het volk is weer lekker voor de gek gehouden en bedankt maar weer.

 5. Dankjewel Xandernieuws,

  Heb een vraag? en misschien is deze al gesteld maar ben naar lange tijd weer terug bij xandernieuws omdat de rubrieken bijzonder goed onderbouwd zijn.

  Nu de Vraag,….wat betekend dit voor Israel,,,de populatie is al op grote schaal gevaccineerd..!!!

  Wat kan dit veroorzaken in ziektebeeld, met name gerelateerd in bijbels oogpunt.
  Er zal geen onderscheid zijn tussen Israël en de andere landen waar op grote schaal al gevaccineerd is. De tijd zal het leren wat de gevolgen zijn van de vaccinaties.

  Ik praktiseer mij rot om het zomaar te zeggen en kan natuurlijk niet in de toekomst kijken,…wil ook niet speculeren, maar begrijp wel dat een groot aantal Israëlieten met name in de “grote verdrukking” hun dood zullen vinden. Ook in andere landen zal dat zo zijn.

  Kan het zo zijn dat dit vaccine e.v.t het Volk Gods gaat verzwakken zodat zij plotseling overvallen worden. Dat weten we niet.

  Agenda 2021/2030 word immers uitgerold en antichrist zit hier toch aardig in verweven.

  Zou alleen de orthodoxe Jood/gelovigen overblijven…?
  Een ieder die bekeerd is/ wedergeboorte en Jezus Christus als zijn verlosser heeft mag rekenen op extra ondersteuning van God. Mod.

  Hoop op een antwoord

  Groet Cor

 6. @Nomaad

  Bedankt om te reageren op mijn berichtje. Nicaragua daar zal ik wat meer info over opzoeken. Blij te horen dat er nog landen zijn die (nog), niet actief meedoen aan al die heisa.
  Wie weet voor in de toekomst, als het dan nog mogelijk is om de oceaan te oversteken…

  Alvast veel succes!
  Pieter

 7. Deze aantallen worden bevestigd door dr Sherri Tenpenny in gesprek met Reinetten Senum.
  Zij voorziet binnen 4 to 18 maanden een groot sterfte cijfer onder de mRNA gevaccineerde mensen.
  Om dat dit een geheel nieuwe methode van vaccineren is die onvoldoende en niet op lange termijn is getest.

  Het is een s.a.m. RNA vaccin wat betekend Self Amplifying Messenger RNA van het Spike eiwit van het Covid 19 virus.
  Het werkt alsof je een machine met de “ aanknop” bedient en er is GEEN uit-knop.
  Het lichaam gaat in de celvloeistof in de ribosomen antistoffen maken maar er is geen halt, zodat op den duur de antistoffen op hol slaan en het longweefsel of ander weefsel in je lichaam aanvallen, zonder enige rem.

  Ook de Engelse oud Huisarts ( naam vergeten te vinden op de website keuringsdienst van waarde ) geeft ditzelfde onafhankelijk van deze vrouw aan.
  Nederlandse huisartsen die ook verontrust zijn en dit proberen uit te leggen, worden de mond gesnoerd, en soms erger gedreigd met de inspectie voor de volksgezondheid. Met gevolg uit het beroep gezet of belachelijk gemaakt en weggezet als wappies.

  Mensen dit is veel groter dan ons landje ! Dit is een biologische oorlog.
  Als je wat meer van het wereld gebeuren leest dan zul je ontdekken dit dit niet alleen om onze regering en onze bevolking gaat maar het is een wereld wijd gebeuren.

  Een oorlog zonder kogels en raketten maar toch langzamerhaid de hele wereld naar je hand zetten.
  En CHINA is hierin de hoofdrolspeler. LET OP ! CHINA !
  Het is begonnen in Wuhan, ze ontkennen dit steevast, maar de eerste week van de pandemie kwam goede en betrouwbare informatie met bewijzen dat dit waarheid was. ( zoek op Epoch Times Joshua Phillip. Video 50 min met veel bewijzen! .). En info van dr Paul Cottrell. Die voor het eerst zag hoe er “ geknoeid “ was met het virus!

  Misschien had het virus dodelijker moeten zijn en is het te vroeg uit het laboratorium ontsnapt, maar in dec 2019 lagen er in de buurt van Wuhan, al medewerkers van het lab in Wuhan in het ziekenhuis met Corona klachten.
  De Chinezen zagen toen al meteen de ernst in van hun grove fout want ze zijn toen al meteen begonnen met een vaccin. maar dat lukte toen niet. (. Bron David Asher ) Hij is voorzitter van het onderzoeks commissie waar ook Marion Koopmans deel van uit maakte.
  Dit feit moet onder het vloerkleed want de WHO ( waar Xing Jinping zijn vrouw in het bestuur zit ) wil daar niet van horen.
  Deze Asher heeft dit aan de FBI. Gerapporteerd. ( via Australische nieuws zender te vinden. )
  En hij kan niet meer zeggen dan dit omdat het onder embargo is.

  China is heel ver en met heel veel vertakkingen GEÏNFILTREERD in Amerika.
  Vele congresleden doen werk voor chinesche bedrijven er was zelfs een congres lid die een relatie had/ heeft met een Chinese spion. Terwijl hij in de veiligheids commissie zit van de senaat.

  Ook Jo Biden met zijn familie is omgekocht door de Chinezen.
  Het schandaal van Hunter Biden zijn zoon is al geruime tijd bekend maar ook dit moet nu onder het vloerkleed.

  China heeft in Amerika zonder wapens al behoorlijk veel en en op vele sleutel posities vaste grond onder de voeten.

  Trump was daarvoor een belemmering en moest weg.
  De verkiezings fraude wordt nog steeds onderzocht door Sidney Powel en Mike Lindall en de Dominium computers waren inderdaad fout afgesteld. ( Rechters gaan nu schoorvoetend mee ) ( let op er komt nog meer hierover! )

  Ten tijde van Obama is het F 5 laboratorium ( meest gevaarlijke labs ) vanuit de USA “ overgeplaatst “ ( dit cadeautje geeft je zomaar aan je vijand “ ) Naar China.
  Amerikaanse dokters gingen mee met veel geld.
  Amerika is top financier van dit lab. ( of dit momenteel nog zo is, is mij onbekend) Ook dr Fauci heeft dit laboratorium met grof geld gefinancierd.
  ( dan begrijp je ook waarom de verhouding Fauci / Trump totaal verziekt was.

  Wat is er aan de hand…….. wereldwijd met grote onrust en met stuurloze corrupte leiders…….
  Dit is een apocalyptische tijd…
  de Bijbel verteld ons dat dit “ wapenloze “ geweld op ons afkomt, en vraagt van ons standvastig te blijven.
  Weet dat Jezus van dit alles afweet, Hij is ook bespot geslagen gegeseld bespuugt, en zelfs vermoord aan het kruis.
  Maar Hij OVERWON de dood: voor ons; een ieder die in Hem geloofd en Hem volgen wil.
  Blijf alert op wat er in de wereld gebeurt. Laat je niet meeslepen maar oriënteer jezelf je bent niet dom maar zoek informatie over de gebeurtenissen en hou koers op onze opgestane Heer Jezus Christus.
  De Bijbel verteld ons dat een derde van de mensheid zal omkomen…. ik vraag mezelf weleens af.. is dit het Heere?
  Dit vaccin ?? Bill Gates spreekt over depopulatie, en ook al over een volgende pandemie…( dit is heel bedenkelijk) en we worden al behoorlijk gedemoniseerd en bang gemaakt en de algehele controle over de wereld lijkt niet meer ver weg…
  Is dit het Heere??? Komen we aan het einde van dit tijdperk?
  En de Openbaringen aan Johannes H 7 vers 13 en 14 zeggen ons: En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem : U weet het , mijn Heer En hij zei tegen mij : Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen ; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht.
  We zullen het niet allemaal overleven, maar wel voor eeuwig bij de Heere zijn.
  Wachtend op Zijn wederkomst naar deze aarde.
  Denk biddend na!
  Ik wens jullie allen Gods zegen
  Shalom
  Anna

 8. @Krit Noot, rijk/beest = overheid, antichristelijk, vervolging, tirannie, communisme, duivels

  Boerenverstand… nee, volgens die logica hoef je niets nieuws te introduceren om hele grote verandering tot stand te brengen. Het is toch echt makkelijker/handiger voor zijn duistere eindplan van onderwerping en genetische verandering v.d. mens, om stapsgewijs meer afhankelijkheid in het hele systeem in te bouwen. Eerst laten wennen aan vaccinaties, dan de frequentie opvoeren, dan een nieuwe crisis met als enige mogelijk oplossing: nieuwe semi verplichte vaccins. Daarna automatisch je nieuwe update downloaden via… 5g? Zie het als een software programma dat zichzelf update. Maar wat wordt er allemaal aangepast…?

  Bovendien krijgen ze op deze manier ook de mogelijkheid om een biometrisch paspoort en betaalmiddel, te introduceren. Er is immers crisis en iedereen moet bewijzen dat hij/zij veilig is bij elke winkel en ov en contant betalen is gevaarlijk. Al met al alweer heel handig voor een globale superdictatuur. Laat zo’n paspoort en de techniek die het toelaat nou ook steeds meer in het nieuws zijn, zal vast geen toeval zijn, wat jij?

 9. Belgie, het begin van het wakker worden ??

  Dit is wat ik bedoel met onrustige tijd : enerzijds het wakker worden van burgers en anderzijds het onderdrukken van de regering, pers MAAR ook burgers die de leugens blijven geloven.
  Dit zou wel eens confrontatie kunnen worden met , w.s , geweld .

  Maria, opname kan MAAR er staat nergens duidelijk in de Bijbel dat er een opname plaatsvindt,
  Ja, er zijn aanwijzingen, maar 100 % zeker is het niet
  Laat je niet verblinden.

 10. Vilseledd op 9,31

  Christenen KIJKEN NIET uit naar de eindtijd, maar weten vanuit de Bijbel dat deze tijd eraan komt…
  Christenen zijn niet meer op deze wereld als de hel echt los gaat barsten !

 11. Stuk is interessant MAAR ik heb wel vraagtekens

  a ) De Bijbel leert mij dat het beest ( antichrist ) een persoon is ( hij wordt tezamen met de valse profeet in de hel geworpen , het kan dus nooit een systeem zijn , het moet een persoon zijn , systeem wordt niet in de hel geworpen ! )
  hij laat zich aanbidden in de tempel , ik denk dat je het eigenlijk anders kan stellen : satan wil aanbeden worden door de mensheid dus de kans lijkt mij redelijk aanwezig dat satan “hem zal bezetten ” ( dus een mens )
  b ) De Bijbel leert mij dat er een onrustige tijd zal komen ( zie openbaringen, hfd 13 vers 1 , hij komt op uit de zee.
  ( mede doordat er steeds meer mensen zijn die zeer grote ??? hebben over de vaccins )
  c) Er zijn gelukkig wel christenen/christelijke org. die dit wel zien maar ze zijn schaars, ik heb met genoeg contact gehad die er niet van willen horen .
  9.31 Pm 30 3 Vilseledd Heel sterk onder woorden gebracht

 12. Goedendag Xandernieuws,….graag zou ik opnieuw deel willen nemen voor het plaatsen van reacties op uw site.

  Ik ben eerder lid geweest en wil graag wil deelnemen omdat uw verstrekte informatie bijzonder goed geformuleerd is., met het zicht op wat het Woord van God te zeggen heeft.

  We leven in een bijzondere tijd waarin Bijbel profetie zich als het ware voor onze voeten wordt uitgerold. Persoonlijk ben ik van mening en waarschijnlijk zijn vele het mij eens dat het boek Openbaringen zijn pagina,s omslaat naar wat Gods agenda in werkelijk is. De zogenaamde agenda 2021/2030 op wereldniveau zal geen stand kunnen houden, naar wat Gods bedoeling is in geschreven profetisch Woord.

  Mijn naam was eens Goodmorning en gebruikte deze op uw site.

  Graag wil ik gewoon doorgaan met mijn echte roepnaam Cor als dit mogelijk is.

  Vriendelijke groet en Gods rijke zegen in uw werk om elk mens de juiste informatie te schaffen wat betreft wereldgebeurtenissen in vergelijk met Bijbelse achtergronden.

  Nogmaals mijn dank voor goed onderbouwde informatie van geschreven rubrieken.

  U bent welkom. Mod.

 13. het hardste en meest anti-humane regime zal worden dat deze planeet ooit heeft gekend, al zal het zich als exact het omgekeerde presenteren.

  Ja, helemaal mee eens en het begon met de nieuwe nazi’s D66 die beweerden en dat doen ze nog steeds dat zij demoraten zijn! Alles is met dat zooitje tuig begonnen en zal eindigen in wat zijn wensen totale controle over iedereen tot aan je lichaam aan toe behoor je hen toe, in dat stadium zijn we nu, maar het grootste deel van het volk gelooft dit nog altijd niet. Tot zij straks ook bij de poort van het concentratiekamp staan. Mijn hele leven lang heb ik dat gedicht van Martin Niemoller in mijn geest gehad en zie dat het weer diezelfde kant opgaat, al jarenlang, door islam, door neplinks en door duivels als Gates die zich filantropen noemen.

  Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen communist.
  Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen sociaaldemocraat.
  Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
  ik was immers geen syndicalist.
  Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
  ik was immers geen Jood.
  Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
  ik was immers geen katholiek.
  Toen ze mij kwamen halen
  …was er niemand meer die nog kon protesteren.

 14. Ik vraag me af als het zover komt waar ik heen moet (vluchten)
  Zal toch ondergronds gaan dan

 15. Ik heb geen verstand van het bijbelse rijk van het beest en heb zelfs niet het flauwste benul wat hiermee bedoeld wordt.
  Wat ik wel heb is boerenverstand.
  En mijn boerenverstand zegt me dat het wel erg omslachtig is om nieuwr vaccins te creëren om de mensheid te onderwerpen. Het zou namelijk veel makkelijker en onopvallender zijn om dit via drinkwater, voedsel of al bestaande vaccins te doen.

 16. De druk om je te laten vaccineren neemt toe en volgens mij betekend dit dat er steeds meer mensen bedanken. Het virus is ook geen probleem, maar bij een bekend deel van de patiënten reageert het lichaam er niet goed op. Dit is erg simpel te voorkomen en is op deze site al tot in den treure herhaald. Deze kennis begint ondanks een manipulerende pers toch door te dringen.
  https://www.maurice.nl/2021/03/30/veel-doden-waren-te-voorkomen-met-vitamine-d-suppletie/

  Jammer dat er ook steeds meer mensen door beginnen te slaan en allerlei doom scenario`s voor waar accepteren. Dat is niet goed voor je immuun systeem en brengt spanning. Niemand kan de toekomst voorspellen en ik zie jammer genoeg ook steeds meer mensen die serieus gebukt gaan door deze tijd. Ja het voorspelde scenario kan maar er kan zoveel. Nu al je blinde darm laten verwijderen omdat die wel eens kan gaan ontsteken doet ook niemand.

 17. In the serie Game of Thrones met de Nederlandse Carice van Houten sprak men ook al over de Lord of Light.

 18. Als ik straks een oproep krijg laat ik me echt niet niet vaccineren. Liever nog een vierdubbele dosis om al het niet factcheckende volk hier extra hard uit te kunnen lachen over een paar jaar. Mijn hemel, het zal wel een generatiekloof zijn, maar mijn geestelijk gehandicapte neefje heeft nog meer relativeringsvermogen.

 19. Dit hele verplichte inenten gaat in ieder geval in de VS alvast niet door. Daar heeft men het Tweede Amendement dus dat zie ik allemaal al zo gauw niet gebeuren.

 20. ziekenhuizen liggen vol , het zorgpersoneel bevestigd , niet dringende en zelf dringende zaken worden noodgedwongen uitgesteld , ook in mijn eigen familie (heupprothese plaatsen) wordt maanden uitgesteld.
  Vaccinaties zijn er de oorzaak van dat we met zoveel mensen zijn op aarde , 120 jaar geleden stierf bijna 50% van de kinderen voor de leeftijd van 10 jaar
  Door de griepvaccinaties heeft men iedere winter al honderdduizende mensen kunnen redden die anders zouden zijn overleden.
  Mijn neef werkt bij Jansens Beerse en daar hebben ze alle moeite gedaan om een goed vaccin te maken tegen het coronavirus en ik ga ervan uit dat de andere bedrijven met dezelfde ingesteldheid te werk gaan , hoe het virus er is gekomen laat ik in het midden maar als straks weer alles normaal word zal blijken dat de vaccinatiewijgeraars de eersten zullen zijn die ziek zullen worden , en ja waarschijnlijk zijn we vertrokken voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinatie daar we niet snel van dit virus zullen verlost geraken en ja de farmacie zal het geen windeieren leggen , ik geloof niet in nanno-chips injecteren , iedereen is te volgen via zijn eigen handellingen op internet , zijn smartfoon en de camera’s die overal zijn opgesteld men moet zich niet blindstaren op al die mogelijke complottheorieen , in een samenleving zoals in west europa is er kontrole nodig voor mensen die zaken doen die het daglicht niet kan verdragen aan het licht te brengen en te kunnen optreden en het is dus niet om robotten van ons te maken https://www.youtube.com/watch?v=g7Jni_DO-JY
  Mijn gezond boerenverstand heeft het gelukkig gewonnen van de schizofreen in mij.

 21. Het gaat er toch alleen maar om dat die lui die zich opgeworpen hebben als leiders gewoon naar de premies kijken die ze er voor beuren. De werkelijke top heeft genoeg om iedereen te kopen, direct of indirect, toch een herkenbaar plaatje. Overal geld in een organisatie dat de structuur en cultuur is zoals de leiders dat praktiseren.
  Is des mensen eigen.

 22. @ Pieter,

  Ik hoop dat je dit nog leest, wij gaan naar nicaragua. Lees je in en zie de kansen daar. Permanente verblijven dmv investering a 35k en dat mag ook een huis zijn (hiervoor koop je ook een huis daar) weg uit het westen weg van big brother want het land heeft nagenoeg geen 3g laat staan 5 en corona is daar een bijzaak. Gelukkig is ortega geen magafuli en houd hij zich koest. Net alsof ze meedoen maar ondertussen op een kapje bij de super na geen enkele beperking. Indien je meer info wilt maar even laten weten. Succes!

 23. In Duitsland na overlijdens nu alleen nog Astrazenica voor 60+, geen vraagtekens dus meer wie er opgeruimd moet worden. Wat een rot wereld.

 24. Jose schreef:
  30/03/2021 om 7:39 pm

  Uitspraak van Klaus Schwab.
  Men heeft het idee dat we teruggaan naar de goede oude tijd.
  En dat alles weer ouderwets normaal wordt zoals we gewend zijn.
  Dat is fictie. Het gaat niet gebeuren.
  Kortom, we hebben een great reset nodig.

 25. “Over de hele wereld hebben miljoenen christenen uitgekeken naar ‘de eindtijd’.”

  Veel christenen en mensen, die in de christelijke leer geschoold zijn, zijn vooral bezig geweest met uitkijken naar die tijd en afwachten, terwijl we de eindtijd moesten verwachten. Verwachten betekent voorbereid zijn. We zijn geen toeschouwers, maar zijn er onderdeel van en zullen de gevolgen aan den lijve ondervinden. In die situatie moet de keuze worden gemaakt. Het wereldfascisme van het Beest en de terugkeer naar de vleeschpotten van Egypte of de tocht door de Woestijn naar het Beloofde Land en het Rijk van Christus.

 26. Ik zag het 6e couplet voorbij komen, het 14e is ook geschikt vind ik:

  14. Oorlof mijn arme schapen
  die zijt in groten nood,
  uw herder zal niet slapen,
  al zijt gij nu verstrooid.
  Tot God wilt u begeven,
  zijn heilzaam woord neemt aan,
  als vrome christen leven,
  ’t zal hier haast zijn gedaan.

 27. Sorry voor typefoutje:

  Het moet zijn: Het einde aller dingen is nabijgekomen!

 28. Wat kunnen wij doen… naar waar kunnen we emigreren? Ik denk daar soms over na, wat als ik niet gevaccineerd wil worden maar nergers geen toegang meer kan hebben of actief vervolgd zou worden. Wat zijn de mogelijkheden?
  Als zwerver of in een kleine commune leven.. tot je medische bijstand moet verkrijgen.. dan ben je weer de pineut!

 29. En ondertussen eisen de eerste burgemeesters (waaronder Aptroot van Voorschoten), dat “de kerken onmiddellijk hun deuren sluiten” ….

  Waar ik al bang voor was na de ‘incidenten’ in Urk en Krimpen lijkt nu te gaan gebeuren: de vrijheid van godsdienst wordt ter discussie gesteld. Met dank aan PowNed, die ‘the day after’ ook nog even een bezoekje aan Krimpen brachten om nóg meer olie op het vuur te gooien, en waarbij de verslaggever natuurlijk mensen aan het woord liet die er ontzettend tegen zijn dat ‘de kerken denken dat ze de volksgezondheid aan hun laars kunnen lappen’.

  Het kwaad waart rond.

 30. Het rijk van het beest? Het rijk van de mens; althans wat er nog van over is nadat de mens lachend afscheid had genomen van de natuur. De naam mens is al een belediging aan de dieren die de mens degrenirerend ook nog beest durft te noemen. Of, als ik het goed begrijp noemt de domme, onbeschofte elite de gewone mens alvast beesten. De naam mens is al erg genoeg voor de diersoort die onze soort, valselijk ‘mens’ genoemd hebben. Het toekomstbeeld is dankzei de elite en de hopeloze meelopers, zoals de overheid en andere domoren om ijzelijk te krijzen.

 31. De dubbele schijnmoraal van de rivm. Nu is te lezen dat het aantal besmettingen een stuk hoger is. En ja, nu schrijven ze ook een context erbij. Het percentage is an 8,1 naar 8,5 gegaan.

  Dan zou je denken, ze verbeteren zich langzaam, maar ook hier moeten we wakker zijn.
  Want namelijk, was als je een bepaalde leeftijdcategorie eruit had gelaten sinds de scholen open zijn. Kijk, dat is een andere context. Zouden ze dit dan ook graag kunnen publiceren. Nogmaals, als het ze op een wijze uitkomt, dan halen ze wel of geen of een bijzondere context bij.

  Ik hoorde van de week dat ziekenhuizen met gemak 2 miljoen zouden kunnen prikken. Daarin zijn we gewoon goed in. Nou, bijzonder in overbelaste ziekenhuizen dat dit prikken dan een appeltje eitje is.

  En dan zien we zenuwachtige berichten dat de Braziliaanse variant onder jongere ook dodelijke schijn te zijn. Ja, zulke berichten komen altijd weer extra in het nieuws als her en der gaten komen in de corona tirannie. Een link eerder dit jaar vanuit Suriname geeft zelfs aan dat het dodelijke kan zijn voor degene die eerder besmet zijn geweest.

  Als dit werkelijk zo is, dan zal degene die momenteel geprikt worden extra risico lopen immers ze raken ook bewust ingrijpend besmet.

  Er zijn inmiddels aardig wat varianten van de corona griep:
  D614G-variant
  Britse B117-variant
  Zuid-Afrikaanse B1351-variant
  Braziliaanse P.1-variant

  Frankrijk spint al weer om de zomer weinig versoepelingen toe te laten. Onze Ab Osterhaus wil twee maanden alles geheel op slot doen in Europa.

  En komt er een 4e golf? Nou het 4e rijk is zeker al aanwezig, maar van Dissel gaf in een grafiek al de 4e golf aan.
  https://www.maurice.nl/2021/03/25/de-slimme-vierde-golf-van-van-dissel/
  Maurice haalt iets aardig aan. Een film namelijk Groundhog day. Inderdaad is de film leuk, maar nu met corona gaan we van herhaling naar herhaling.

  In feite krijgen we met natuurlijk al die mogelijke dreigingen geen versoepelingen. Het zal een status quo blijven qua maatregelen op deze manier.

  Wellicht is het 6e couplet van ons volkslied wel wat:
  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t’aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt

  En dan kunnen we de tirannie omschrijven alles van het rivm/omt en regering doet qua maatregelen evenals straks het hoge onbekende doden als het griepseizoen vanaf oktober weer gaat beginnen, de doden op langere termijn en de doden nu al door vaccinatie en heel veel mensen die blijvende letsel hebben. De tirannie is het juk van het 4e rijk. De juk van een gemaakte en groot georganiseerde leugen. Vele mensen trekken het inmiddels niet meer en krijgen het door de erbarmelijke geestelijke toestand ook al aan hun hart.

  https://www.nd.nl/cultuur/wetenschap/1027544/braziliaanse-variant-dodelijker-voor-50-min

  https://www.surinamenieuwscentrale.com/nieuwe-braziliaanse-covid-19-variant-sneller-effectiever-en-dodelijker-onder-jongeren

  https://www.hln.be/buitenland/grote-bezorgdheid-om-erg-besmettelijke-braziliaanse-coronavariant-ook-gevaar-voor-wie-al-eerder-covid-19-opliep~a47acca1/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

  Spyfromthesky

 32. ” Die zullen dan roepen en schreeuwen om ‘veiligheid’, en van hun regeringen gaan eisen dat de vaccinweigeraars – die valselijk de schuld zullen krijgen…”.
  Ze zullen niet alleen de schuld krijgen, ze hebben dat al gekregen. Dit is al bevestigd. Vanmorgen over de radio (NPO1) gehoord dat wetenschappers waarschuwen dat in landen waar de vaccinatie achter loopt ongevaccineerden virusmutaties kunnen ontwikkelen die niet meer te bestrijden zullen zijn. M.a.w. hiermee is de schuld van wat nog aan virussen komen gaat al gelegd bij de ongevaccineerden. Dit verhaal zal zonder twijfel steeds meer en vaker verkondigd gaan worden door media, “wetenschappers” en politici en overgenomen worden door vrienden, kennissen, familie, collega’s, buren en noem maar op. Wat daarvan de gevolgen voor de ongevaccineerden zullen zijn laat zich raden.

 33. Hoe kan het zijn dat kerken en broedergemeenschappen en meer zonder morren dit “vaccin” accepteren? er is toch voldoende aangegeven dat het niet zomaar is en dat je straks niet zonder kan reizen? hoe duidelijk wil je het teken van het beest geformuleerd krijgen?

 34. Het is de eindtijd. Bijbelse tijden. Leef dicht bij God, Hij zal over u waken (psalm 91)

 35. Ik zat laatst nog eens naar het logo van Event 201 te kijken, en dacht er kan ook staan: Event 21 global. Het wereldwijde evenement van 2021, de vaccin-propaganda. We zitten er nu middenin, en ik geloof ook niet dat het weer terug naar normaal gaat worden dit najaar.

 36. Beste Anno,

  ik denk dat tegen 2024 het anti-Christelijk Amerika volledig zal zijn “genuked” door China + Rusland …Dus, géén paniek aub !

 37. Onder het communisme was je een “vijand van het volk” als je kritiek uitte op de staatsideologie.
  Met groot gemak kun je nu dus in het vrije westen als “vijand van het volk” bestempeld worden als je niet geïnjecteerd bent (voelen de wel geïnjecteerden zich niet veilig met hun injectie?).
  Mensen verliezen erg gemakkelijk hun verstand en hun nuchtere logica, dat hebben we in het afgelopen jaar moeten aanschouwen.

 38. WHO Global Preparedness Management Board, met o.a. Kaag, Fauci, Brundtland en vele anderen.
  Streven naar wereldwijde vaccindictatuur en continue angstterreur.
  Met de pLandemie hebben ze daartoe wereldwijd de organiatiestructuur opgezet, dat was het doel daarvan.
  Nu kunnen ze aan het werk.

 39. Demissionair premier Mark Rutte heeft alweer getekend bij het kruisje onder een oproep voor het verdrag, dat moet leiden tot verbetering van de pandemieparaatheid en -respons. Te verwachten is uiteraard dat vaccinatieplicht een belangrijk onderdeel wordt van dit verdrag.

 40. Sjonge, wat een warrig, onsamenhangend artikel. Ik heb het drie keer gelezen, bij de derde keer heb ik het afgebroken. Je spreekt jezelf een aantal tegen. Ik vermoed dat je bedoelingen goed zijn, maar volgens mij heb je dringend rust nodig.

 41. Inderdaad. Geen pandemie maar plandemie. Overigens zijn er zat evangelischen en pinksterchristenen die het wel doorhebben zoals Jaap Doelman en waarschuwt met zijn blad Eyeopener.

 42. Ik heb af en toe e-mailcontact met een broeder in een klooster. Hij is verantwoordelijk voor het gastenonthaal, daarom mag hij e-mails ontvangen en versturen.. Hun gastenverblijf is momenteel gesloten wegens Covid-19 en in zijn laatste e-mail schreef hij dat dat zo zal blijven tot iedereen in de kloostergemeenschap gevaccineerd is… Ik weet niet of zij op de hoogte zijn van heel de pandemie- en vaccinatiehoax, en durf het onderwerp ook niet ter sprake te brengen… Ik zie er ook het nut niet van in dat zij heel de kloostergemeenschap willen laten vaccineren… Ik zou eerder verwachten dat ze geen mensen toelaten die niet gevaccineerd zijn, maar om zich zelf te laten vaccineren….dat vind ik raar.

Comments are closed.