Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ’teken van het Beest’ systeem aan

—————————————————————————————————————————————–

WEF wil uw beslissingsbevoegdheid volledig ‘outsourcen’ aan een A.I. (= een digitale ‘god’ gaat uiteindelijk uw volledige leven controleren, sturen en bepalen) – Social Credit systeem komt er onverbiddelijk aan: alleen toegang tot diensten (zoals bankrekening, gezondheidszorg en reizen) als u het ‘juiste gedrag’ vertoont

—————————————————————————————————————————————–

In het kersverse nieuwe WEF rapport Advancing Towards Digital Agency wordt bijna letterlijk een digitaal ’teken van het Beest’ systeem aangekondigd. Het WEF presenteert het als iets geweldigs: een ‘intermediary digital agent’ gaat straks al uw zogenaamd lastige keuzes en besluiten uit handen nemen, zodat u daar zelf geen omkijken meer naar heeft. ‘In dit scenario neemt een data intermediary digital agent (uw digitale ‘vertegenwoordiger’) de rol van beslisser. (Uw) toestemming wordt geautomatiseerd… met behulp van AI besluit de data intermediary agent autonoom wat voor soort data toestemmingen iemand zou willen geven. Dit opent de deur naar nog meer mogelijke vormen van gebruik van die data’ (pag.12). Het WEF geeft gelijk toe dat hier niet alleen ‘prachtige kansen’ liggen, maar ook ‘aanzienlijke risico’s.’

‘Dit gaat naar een volledig geautomatiseerd systeem van persoonlijke data verzameling en verwerking toe, om ‘notice and consent’ beperkingen buitenspel te zetten (= al uw persoonlijke info zal buiten u om worden verzameld en gedeeld met wie dan ook. Dus: EINDE PRIVACY. Lees maar!:). Dit is een angstig en fantastisch gebied, en duidelijk niet zo verschillend van een wereld waar geen enkele data bescherming en privacy vereisten zijn: het verschil is dat er een systeem is, idealiter met backstops (maar dus niet noodzakelijk = géén rem erop), ontworpen op een mens-centrale wijze, en behoudt daarom de voorkeuren van de gebruiker, en past dienovereenkomstig beperkingen van de gebruiker toe.’ (vet en onderstreept toegevoegd)

Let op de wijze waarop het volgende is geformuleerd: ‘In feite is er geen reden waarom AI agenten niet geprogrammeerd zouden kunnen worden om conservatief te zijn als dat overeenkomt met de voorkeuren van de gebruiker.’ Het ‘in feite’ en ‘zouden kunnen worden’ geeft enkel de technologische mogelijkheid aan, maar houdt duidelijk open dat er een net zo goed een andere politieke keuze kan worden gemaakt om u die zeggenschap NIET (meer) te geven.

Sterker nog: gezien wat er de afgelopen jaren op data gebied is ingevoerd en aangekondigd – denk vooral aan de QR code en reeds besloten aankomende digitale EU identiteit – kunnen we rustig concluderen dat de kans dat overheden in samenwerking met Big Tech, Big Pharma en Big Banks voor u en mij gaan bepalen hoe ‘uw’ AI geprogrammeerd gaat worden en met uw data zal omgaan, 100% is.

Een digitale ’tussenpersoon’ die besluiten voor u neemt

Op pagina 9 staat dat uw persoonlijke data in een ‘vault’ (digitale kluis) worden opgeborgen. Uw data intermediary (zeg maar de digitale ’tussenpersoon’ of ‘kopie’ van uzelf die de besluiten voor u neemt) gaat u dan ‘adviseren’ over het gebruik van uw gegevens, ‘inclusief het bijhouden wie die data gebruikt en voor wat doel.’ U krijgt dus nog net het ‘recht’ om in te zien wie die data allemaal onder ogen krijgen en waarom, maar niet te bepalen DAT dit wel of niet gebeurt. Er bestaat dan ook een levensgrote kans dat zo’n ‘vault’ al snel verplicht wordt, en u zonder die digitale identiteit helemaal niets meer zult kunnen en mogen doen.

Een van de manieren waarop uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt is om ‘een sociale impact te maken, zoals het bijdragen aan academisch of wetenschappelijk onderzoek.’ Wel, met het oog op de gigantische fakescience fraude op het gebied van CO2 ‘klimaatverandering’ en de Covid plandemie / injecties kunt u er vanuit gaan dat degenen met de de ‘foute’ politieke overtuigingen, en/of weigeraars van de verplichte injecties en ‘klimaat’maatregelen heel eenvoudig in ‘wetenschappelijke’ rapporten zullen worden gebrandmerkt als een ‘gevaar’ voor de samenleving, wat door de politiek zal worden aangegrepen om die ‘gevaren’ in te dammen of zelfs te verwijderen.

Uw persoonlijke digitale ‘god’

Het komt er dus op neer dat u een soort persoonlijke digitale ‘god’ gaat krijgen die alle belangrijke besluiten voor u gaat nemen, omdat die ‘god’ op basis van al uw persoonlijke data precies zou weten wat u wilt en nodig hebt, en wanneer en waar. En het ‘geruststellende’ aan dit geheel? In heel het rapport wordt er automatisch vanuit gegaan dat de overheid IEDER aspect van dit proces, deze ‘god’, en dus U, totaal gaat controleren.

Natuurlijk gaan deze altijd zo ‘betrouwbaar’ gebleken overheden uw informatie automatisch delen met andere, volgens hen betrouwbare’ partijen zoals ministeries, de EU, het WEF, de CIA, de AIVD en andere inlichtingendiensten, om er maar een paar te noemen. Want ja, u wilt toch zeker wel ‘veilig’ blijven? Dan hebben we echt onbeperkte zeggenschap nodig over AL uw gegevens. U heeft toch niets te verbergen voor ons? Want anders zou u wel eens als een ‘bedreiging’ kunnen worden gezien.

Lees maar eens wat er op pagina 16 staat: ‘Een publiek orgaan of overheidsinstelling zou de rol van een intermediair op zich kunnen nemen, vooral als het om data afkomstig van publieke organen gaat…. Echter, of een publiek orgaan ‘betrouwbaar’ kan worden genoemd zal in ieder willekeurig land afhankelijk zijn van de rol van de overheid, en diens mate van controle, toegang en gebruik van surveillance (toezicht) wetten en daarmee verbonden technologieën.’

‘Wettelijke dwang’

Alsof deze boodschap nog niet genoeg is – u begrijpt die toch wel?: ‘meer controle = meer betrouwbaarheid en veiligheid’ – wordt er ook nog eens aan toegevoegd dat als géén vertrouwen is in het systeem, in de overheid en in diens onderliggende bedoelingen, er geen actief gebruik van zou kunnen worden gemaakt, tenzij onder wettelijke dwang (’the force of law’).’ In dit kader wordt ook gesproken over een ‘super-intermediary’ die een omvangrijk delen van data tussen verschillende grensoverschrijdende deelnemers mogelijk moet maken. Het zal daarbij om zó enorm veel data gaan, dat deze alleen zullen kunnen worden verwerkt door een soort super-AI.

Met de ‘force of law’ hebben we zeker sinds 2020 al meer dan genoeg negatieve ervaringen (lockdowns, mondkapjes, social distancing, QR code), waar vanaf later dit jaar een Europese ID (/QR) gaat bijkomen, en het stapsgewijs uitbreiden over de EU van verplichte ‘vaccinaties’ onder dwang van hoge straffen, zoals nu gebeurt in Oostenrijk, het geboorteland van de beruchte fascist met het snorretje, wiens duistere geest klaarblijkelijk aan een flinke comeback bezig is.

Op pagina 26 staat in een case study de TDA (Trusted Digital Agent) ‘Valexander’, die als ‘vriendelijk en betrouwbaar’ wordt geadverteerd, centraal. Hierin staat letterlijk dat enkel nog voor het delen van ‘sommige gevoelige of cruciale data’ directe menselijke interactie, dus uw toestemming, zal worden gevraagd. Maar wie gaat bepalen welke persoonlijke data die classificatie krijgen? Uit alles blijkt dat dit uiteindelijk de TDA zelf is, aangestuurd door de overkoepelende AI, en natuurlijk de input van de overheden.

Met andere woorden: het kleine restje ‘persoonlijke toestemming’ dat u over houdt, is er enkel voor de bühne bijgezet, dus feitelijk net zoals de verkiezingen in Nederland de schijn van een ‘parlementaire democratie’ omhoog moeten houden.

ALLES zal aan uw digitale ID worden gekoppeld

‘Uw’ digitale ID zal werkelijk aan ALLES worden gekoppeld: gezondheidszorg (incl. verzekering), financiële diensten (zoals toegang tot uw bankrekeningen), voedsel en duurzaamheid, reizen en mobiliteit (= paspoort, het kopen van tickets), humanitaire respons (‘om toegang te hebben tot diensten en kwalificaties te tonen om in het buitenland te kunnen werken’), E-commerce (om online te kunnen winkelen en betalen), sociale platforms, E-overheden (inclusief stemmen, wat betekent dat verkiezingen digitaal gaan en de uitkomst dus helemáál niet meer te vertrouwen is) en telecommunicatie (pag.22):

Telecommunicatie omvat toegang tot het internet, gebruik van uw smartphone, en – let op – om (uw) apparaten en sensors te monitoren op hun energiegebruik, de luchtkwaliteit en verkeersdrukte. Dat betekent dat uw smartphone constant in verbinding zal staan met het het overkoepelende digitale net, dat bijvoorbeeld in real time zal zien als u in de file staat, en dus 24/7/365 zal weten waar u bent en waar u naartoe gaat. En als het goed is bent u ervan op de hoogte dat uw smartphone hiervoor niet aan hoeft te staan.

‘Embedded in your body’

Smartphone? Er is vast een veel betere en betrouwbaardere wijze om het af te laten hangen van of u deze nu wel of niet in uw zak hebt gestoken. Waarom maken we er geen geïmplanteerde c.q. geïnjecteerde (nano)chip van? Zo wordt uw eigen lichaam uw ID en betaalpas in één.

Ook het WEF rapport maakt hier gewag van: Uw digitale profiel ‘kan inherente data kenmerken (zoals biometrics)(= lichamelijke kenmerken) bevatten, of toegewezen kenmerken (zoals namen of nationale ID nummers)’. Zodra deze digitale ID eenmaal is ingevoerd en ingeburgerd zal daar ook uw aankoop- en medische gedrag in worden opgenomen, plus uw ‘beoordelingen en besluiten’ op basis van uw profiel en gedrag (‘een bank besluit de aantrekkelijkheid van een individu voor een lening’). Dit is niets minder dan het social credit systeem zoals dat in China is uitgerold.

Onder het kopje ‘Toekomst’ (pag.23) wordt letterlijk gesproken van de ‘next level van data intermediaries (‘embedded in your body’ = ingebed in uw lichaam, apparaten, huizen, steden, etc.)’. Natuurlijk bevatten die ook de door niemand gewilde ‘vaccinpaspoorten‘ (pag.24, Box 4): ‘Deze paspoorten dienen van nature als een vorm van digitale identiteit.’ Erkend wordt dat persoonlijke gezondheidsgegevens gevoelig zijn, maar dat ‘vaccin data een onvoorstelbare asset voor de volkgezondheid zijn… In zulke gevallen is notice en consent (van de gebruiker) niet per se noodzakelijk om de data te hergebruiken…’

Schwab in 2016: ‘Dit gaat absoluut binnen 10 jaar gebeuren’

In een Frans TV-interview in 2016 voorspelde Schwab dat dit alles ‘absoluut in de volgende 10 jaar zal gaan gebeuren,’ beginnend met (nano)chips in onze apparaten en kleding, en daarna ‘in onze hersenen of in onze huid. En uiteindelijk misschien directe communicatie tussen ons brein en de digitale wereld. We zien een soort samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld.’

Voor vaste lezers is dit alles niet nieuw. Hier schrijven we namelijk al jaren over.

Het mogelijk gebruik maken van (uiteindelijk verplichte) ‘vaccinaties’ om het ’teken van het Beest’ systeem IN uw lichaam op te bouwen, zodat u op ALLE terreinen ZELF uw vrije wil uit handen geeft en geen weerstand meer zult kunnen bieden aan deze in de maak zijnde A.I.’god’, voorspelden we al in 2009:

2021:
23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd ( / Technologie voor koppeling mensen aan Mark Zuckerbergs Metaverse (‘The Matrix’) is gereed)
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
13-08: Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’ ( / Grafeen nanobuisjes hechten zich in ons brein, kunnen exact worden afgestemd op de snelheid van het menselijk denken en de hersenen in één grote ontvangende antenne veranderen)
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)

2020:
21-12:  Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

Oprichting Systeem van het Beest voltooid in 2025?

Vergeet niet dat in 2019 werd besloten om deze agenda, die in 2030 zou moeten zijn gerealiseerd, te versnellen naar 2025 (‘The Accelerator’). Dat werd hoogstwaarschijnlijk gedaan omdat het wereldwijde ontwaken dat we hier met de meest duistere, antimenselijke en ronduit duivelse agenda ooit te maken hebben, sneller verloopt dan waar de WEF-globalisten rekening mee hadden gehouden. Vermoedelijk zullen ook andere factoren hierbij een rol hebben gespeeld, zoals het dwarsliggen van Rusland en China, en de in hoog tempo wankeler wordende financieel-economische positie van Europa.

Conclusie: het WEF stelt alles in het werk om het ‘systeem van het Beest’ in 2025 voltooid te hebben. Gezien de beangstigende geopolitieke ontwikkelingen is het beslist niet ondenkbaar dat 2025 door middel van een aantal – al dan niet geplande – grote oorlogen (Oekraïne-NAVO/Rusland, China/Taiwan, Israël/Iran, India/Pakistan), financieel-economische crashes, grote verstoringen in de energie- en voedselvoorziening veroorzaakt door het ‘klimaatbeleid’, nog verder naar voren zal worden gehaald (2023-2024).

Xander

(1) World Economic Forum (PDF)

Zie ook o.a.:

09-02: Foton radar in ontwikkeling waarmee menselijk lichaam op grote afstand kan worden gescand ( / Nieuwe tech draagt bij aan smart grid dat onze hele planeet in een grote digitale gevangenis verandert waaruit ontsnappen onmogelijk is)
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog

2021:
20-12: Het ‘echte plan’ volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen
13-12: Center for Biotech Information bevestigt in studie verband tussen 5G en Covid-19
11-12: 10 landen, met Nederland en Israël, oefenden deze week op door WEF geplande cyberaanval
03-12: Nanotransfectie: Chip die menselijke genen en weefsels verandert en herprogrammeert gereed voor productie
22-11: ( / Vals christendom dat kernonderdeel is van het ‘systeem van het Beest’ en deze injecties promoot is vervulling van Bijbelse eindtijd profetieën)
12-10: Bekende Oostenrijkse filosoof voorspelde eeuw geleden vaccin dat spiritualiteit blokkeert
02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ontdekking nanochips in Covid-19 vaxdoden
01-10: Extern lab ontdekt nanodeeltjes en vreemd ‘levend’ organisme in Moderna en J&J vaccins
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’ (/ ‘De wereld is NIET bereid om al zijn rechten op te geven. Zodra mensen wakker worden en doorkrijgen dat de Covid paspoorten (/ QR codes) PERMANENT zijn, zal er als een lopend vuurtje een bredere opstand ontstaan’)
17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties ( / Wel of geen grafeenoxide in Pfizer vaccin?)
05-06: Financiële Reset: Invoering digitale IMF wereldmunt nu zeer dichtbij (/ Ook plannen VN voor communistische wereldregering worden steeds serieuzer)
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
25-05: (/ Geplande (false flag) WEF cyberaanval om financiële systeem op te blazen vermoedelijk tussen 2021 en maart 2022)
17-01: Bankier Benjamin de Rothschild, lid van meest gehate familie op aarde, overleden ( / Rothschilds aan de top van de wereldwijde machtspiramide, het systeem van ‘Het Beest’ dat aan zijn finale machtsgreep is begonnen)

2019:
26-12: Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)
12-11: 5G toch een wapen? Patent aangemeld voor gedachtecontrole via microgolven
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
06-11: Omnigeweld: ‘Samenleving wordt door technologie voor iedereen extreem onveilig’ (/ Oxford filosoof: ‘Enige manier om wereldwijde catastrofe te voorkomen is een universeel en allesomvattend controlesysteem’)
26-09: Gedachtencontrole technologie wordt heimelijk uitgetest op bevolking’
17-04: 5G verandert menselijk lichaam in interne antenne en frituur ons langzaam’
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

2018:
19-08: Volgt de EU in 2020 China met invoering sociale score en totale digitale controle staat?