Door dit bedrog kregen de producenten toestemming voor hun falende Covid injecties

—————————————————————————————————————————————–

Bewust NIET gekeken of injecties bescherming bieden tegen ernstige ziekte – Een handjevol milde gevallen bepalen het lot van bijna 8 miljard mensen

—————————————————————————————————————————————–

Voor dit artikel negeren we even dat noch het SARS-CoV-2 virus, noch de Delta variant, noch enige andere variant ooit uit ook maar één patiënt kon worden geïsoleerd en daarmee ondubbelzinnig aangetoond, en gaan we uit van de in de media gecreëerde perceptie dat er inderdaad zoiets bestaat als het ‘nieuwe coronavirus’. Hoewel we er al vaker op hebben gewezen is het, gezien de almaar misleidender, overspannender – en daardoor steeds ongeloofwaardiger- wordende propaganda van de overheid om er bij het volk in te drammen dat deze ‘vaccins’ toch echt veilig en effectief zijn, heel belangrijk dat u goed beseft hoe dit vermoedelijk grootste medische bedrog aller tijden tot stand is gekomen.

Dat monstrueuze bedrog begon al tijdens de klinische testfasen in 2020. Zelfs uitgaande van hun eigen stelling dat het virus ‘reëel en levensgevaarlijk’ zou zijn, bleken de producenten deze testen zo te hebben ontworpen en uitgevoerd, dat een compleet falen op voorhand ingeprogammeerd was.

Dat is niet zomaar een losse bewering, maar werd op 22 september 2020 in nota bene de New York Times aan de kaak gesteld door Peter Doshi, mederedacteur van het medische vakblak BMJ, en Eric Topol, professor moleculaire geneeskunde. In hun ingezonden stuk ‘These Coronavirus Trials Don’t Answer the One Question We Need to Know’ stelden ze de (opzettelijke) cruciale fouten van de klinische testfasen aan de kaak. (Zie ook ons eerdere artikel van 29 september 2020 hierover:  Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos).

Bewust NIET gekeken of injecties bescherming bieden tegen ernstige ziekte

‘Als je goedkeuring gaat geven aan een coronavirus vaccin, geef je die dan aan een vaccin waarvan je weet dat het mensen enkel beschermt tegen de meeste milde vorm van Covid-19, of aan een vaccin dat de meest ernstige complicaties voorkomt?’ Het enige logische antwoord is natuurlijk: dat laatste. ‘Maar dat is niet hoe de producenten van de drie belangrijkste vaccin kandidaten – Pfizer, Moderna en AstraZeneca, het probleem benaderen.’

‘Volgens de protocollen van hun studies kan een vaccin het criterium voor ‘succes’ behalen als het risico op milde Covid-19 wordt verlaagd. Het werd echt nooit aangetoond dat het matige of ernstige vormen van de ziekte vermindert, noch het risico op ziekenhuisopname, IC-opname of de dood. Kunnen zegen dat een vaccin werkt betekent dat de meeste mensen niet langer het risico lopen om ernstig ziek te worden. Dat is niet wat met deze testfasen wordt vastgesteld.’ (vet toegevoegd)

Tijdens de testfasen werd namelijk enkel gekeken of de injecties ‘milde gevallen van Covid’ zouden kunnen voorkomen of verminderen. Over milde gevallen (hoesten, niezen, verhoging) zou echter niemand zich ook maar enige zorgen over hoeven maken, want die verdwijnen vanzelf weer en veroorzaken geen blijvende schade. Er is daarom geen enkele noodzaak een vaccin toe te dienen dat milde gevallen voorkomt. Dientengevolge waren de testfasen van Pfizer, Moderna en AstraZeneca nutteloos, irrelevant, misleidend en bedrieglijk.

Een handjevol milde gevallen bepaalden het lot van bijna 8 miljard mensen

Uit het stuk in de NY Times: ‘De Moderna en AstraZeneca studies gebruiken ieder 30.000 deelnemers; Pfizer gebruikt er 44.000. De helft krijgt twee doses van het vaccin, met een tussenpoos van drie of vier weken. De andere helft krijgt een placebo zoutoplossing. De definitieve bepaling van de effectiviteit zal optreden nadat 150 tot 160 patiënten Covid-19 ontwikkelen…’

Stel dat tijdens de testfase 100 mensen in de placebo groep milde Covid-19 kregen, en slechts 50 in de gevaccineerde groep. De producenten beweren vervolgens dat ‘we hebben bewezen dat ons vaccin 50% effectief is, en dat is voldoende om een noodvergunning te krijgen. Geeft het vaccin vrij en injecteer de hele wereld.’ Oftewel: de uitkomst bij slechts 150 proefpersonen bepaalt het lot van 7,8 miljard mensen.

In hetzelfde artikel werd terecht gewezen op het onomstotelijke – en zelfs door Marion Koopmans erkende – feit dat de gebruikte PCR test géén besmettingen kan aantonen en voor dit doel zo onbetrouwbaar is, dat 90% (-95%) van alle ‘positief getesten’ VALS kunnen zijn.

De methode waarmee tijdens de klinische testfase dus werd bepaald dat ‘150 mensen Covid-19 kregen’ is dus volledig onbetrouwbaar, nutteloos, absurd en onzinnig. Een positieve PCR test betekent namelijk NIETS. Milde Covid-19 (hoesten, verhoging) betekent eveneens NIETS om je zorgen over te maken. Bovendien bleken de ‘vaccins’ bij veel mensen exact dezelfde symptomen te veroorzaken als aan (milde) Covid-19 worden toegeschreven.

We hebben het dus over slechts 150 mensen die niets anders dan een verkoudheid of griepje kregen. En DAAR zijn de Covid-19 injecties voor ontwikkeld. Enkel hiervoor worden nu miljarden mensen ingespoten met hoogst experimentele gentherapieën, waarvan wetenschappers van topuniversiteiten in 2019 nog vaststelden dat deze de komende jaren nog lang niet veilig genoeg zijn om te worden toegepast in mensen.

Alles wat de fabrikanten nodig hadden waren 150 van de 30.000 mensen (een half procent) die enkel doodnormale symptomen zoals hoesten en verhoging kregen, plus een betekenisloze ‘positieve’ PCR test. Die test wordt tegen alle geldende regels in zó extreem vaak versterkt, dat deze aanslaat op werkelijk ieder restdeeltje van een mogelijke ziekteverwekker die u heeft gehad, hoe onschadelijk dit ook was, en hoe ongemerkt die ‘besmetting’ ook aan u voorbij is gegaan.

Symptomen en bijwerkingen naar believen uitgewisseld

Daarmee stopte het bedrog nog niet. Hoeveel van die 150 zogenaamde Covid-gevallen traden op in de ‘gevaccineerde’ groep, en hoeveel in de placebo groep? We schreven al dat als het er 50 in de eerste zijn en 100 in de tweede, de producenten valselijk beweren dat ‘het vaccin 50% effectief is’ (terwijl 100 van de 30.000 toch echt maar 0,33% is, en 50 van de 30.000 = 0,17%. De werkelijke effectiviteit is in dit geval dus niet 50%, maar slechts 0,16%. In realiteit bleek deze echte effectiviteit zelfs nog lager te zijn).

Maar stel dat de verhouding in werkelijkheid anders is geweest, en 70 gevallen in de vaccingroep, en 80 gevallen in de placebo groep milde Covid kregen. Hoe manipuleren de producenten dit om toch een voor hen gunstige uitkomst te krijgen?

Dat wordt gedaan door bijvoorbeeld 30 gevallen van de gevaccineerde groep toe te schrijven aan bijwerkingen van de injecties, en niet aan Covid. Bedenk nogmaals dat de standaard symptomatische bijwerkingen van deze ‘vaccins’ exact dezelfde zijn als van milde Covid (en die zijn op hun beurt weer niet te onderscheiden van een gewone verkoudheid / griep). En voilà: door lukraak 30 mensen met symptomen van de lijst met 70 mensen af te halen, is de ‘effectiviteit’ op ‘magische’ wijze weer opgekrikt tot het vereiste minimum van 50%.

U kunt uw hand ervoor in het vuur steken dat alle producenten soortgelijke trucs hebben uitgehaald, want er stonden (en staan) voor hen honderden miljarden dollars en euro’s winst op het spel. Die inkomsten stel je toch niet de waagschaal voor een handjevol milde gevallen van Covid tijdens de testfase?

Injecties waren anders nooit goedgekeurd

De definitie van ‘milde gevallen van Covid’ was dus precies wat de producenten nodig hadden. ‘Milde gevallen’ konden nu naar believen worden veranderd in ‘bijwerkingen’. De medische instanties (zoals de FDA in de VS en de EMA in Europa) zouden vervolgens enkel milde bijwerkingen op de injecties te ‘zien’ krijgen, en deze middelen vervolgens goedkeuren. Dat is dan ook exact wat er gebeurd is.

Indien Pfizer, Moderna en AstraZeneca (en later J&J) tijdens hun klinische testfase er wèl op zouden zijn gericht om ernstige Covid gevallen te voorkomen, dan zouden ze hebben gewacht totdat 150 mensen heel erg ziek zouden zijn geworden. ALS dat al was gebeurd, en ALS ze niet hun slinkse manipulatie van de cijfers hadden kunnen uitvoeren, dan hadden ze tegen de FDA en EMA moeten zeggen dat hun ‘vaccin’ bij een X aantal mensen levensbedreigende longontsteking en vermoedelijk ook een aantal andere ernstige ziekten veroorzaakt. Hun producten zouden dan nooit zijn goedgekeurd, want op wereldschaal zou dat vele miljoenen slachtoffers betekenen. (Zie ook ons artikel van 3 oktober 2020:  Vrijwilligers klinische testfasen Covid vaccins krijgen ernstige Covid symptomen).

Natuurlijk maakten de producenten zo’n domme fout niet, en zorgden ze ervoor dat ze in hun protocollen en testfasen enkel MILDE Covid gevallen hoefden te voorkomen of verminderen. Zo konden ze hun data naar eigen believen invullen en manipuleren. Zo konden ze snel toestemming krijgen voor hun zogenaamde ‘vaccins’, en hoefden ze niet terug naar het laboratorium om hun producten te herzien. Zo konden ze al op korte termijn gigantische hoeveelheden geld van de overheden binnentrekken.

Een regelrechte aantoonbare leugen

Eind augustus 2021 is het onvermijdelijke gevolg dat waar ook ter wereld iedere officiële ‘expert’ en iedere instantie – zoals het RIVM – geïnstrueerd is om te beweren dat de vaccins heel goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte en ziekenhuis/IC opname. Ze mogen en kunnen niet anders. ‘Ja, zelfs als u gevaccineerd bent, kunt u worden besmet, kunt u Covid krijgen, en kunt u anderen besmetten. Maar u moet het wel nemen, want het beschermt u en anderen tegen ernstige ziekte.’

Dat is dus een regelrechte, aantoonbare leugen. Een ongekend schaamteloos bedrog, ingebakken vanaf het allereerste begin van de ontwikkeling van deze injecties, omdat enkel is gekeken naar ‘milde’ gevallen, en ernstig zieke vaxxers die nu in het ziekenhuis belanden zelden of nooit aan de injecties worden gekoppeld. (Zo manipuleer je simpel de statistieken: Hartaanval / hersenbloeding, en daarna postief getest = ‘Covid slachtoffer’. Hartaanval / hersenbloeding na vaccinatie? = ’toeval’.)

Dit duivelse bedrog, dat in iets meer dan een half jaar tijd alleen al in het Westen officieel aan minimaal 40.000 mensen het leven heeft gekost, en honderdduizenden ernstig (chronisch) ziek of gehandicapt heeft gemaakt. En dat voor een verondersteld doorsnee luchtwegvirus met een door de WHO vastgestelde overlevingskans van 99,85% (/ 99,95% voor 70-minners), en een gemiddelde sterfteleeftijd van boven de 80.

Als DIT bedrog niet onder de Nürnberg Code en de Conventie van Genève valt, als DIT ‘vaccinatie’programma niet tot de meest ernstige misdaden tegen de menselijkheid ooit kan worden gerekend, wat dan wel? De aanstormende tsunami van levensbedreigende ADE’s en bloedpropjes in miljoenen vaxxers, misschien? Of daarna het valselijk de schuld geven aan ongevaccineerden, waar producenten, politiek en media al een poosje op voorsorteren, met de uiteindelijk bedoeling hen uit de samenleving te verwijderen?

Wanneer openen de mensen eindelijk hun ogen? Kunnen ze dat – gezien de onvoorstelbare opzichtige leugens en krankzinnige maatregelen die ze sinds vorig jaar blindelings hebben aangenomen en opgevolgd – eigenlijk nog wel?

 

Xander

(1) No More Fake News (Auteur-onderzoeksjournalist Jon Rappoport)

Zie ook o.a.:
26-08: Oxford University studie: Vaxxers dragen 251 keer hogere virale lading en besmetten elkaar en anderen (/ Totaal falen Covid-19 injecties: Vaxxers zijn nu ‘potentiële superspreaders’ en lijken oorzaak van ‘schokkende stijgingen (van zieken en doden) in zwaar gevaccineerde bevolkingen’)
25-08: Noord-Iers ziekenhuis ontslaat arts na onthulling dat bijna alle ernstig zieken gevaccineerden zijn
22-08: Studie Erasmus en Radbouw researchers bevestigt risico verzwakt immuunsysteem en ADE reacties door Covid injecties
19-08: Nederlandse zorgverzekeraar bevestigt dat Covid injecties medisch experiment zijn waarvan schade niet wordt vergoed
16-08: EU database: Eind juli 20.525 vaccinatiedoden en bijna 2 miljoen gewonden ( / Bedrog testfase ontmaskerd: Pfizer en Moderna injecteerden ook controlegroep met ‘vaccins’ – Australië: Aantal vaccinatiedoden 8 keer hoger dan aantal Covid doden)
15-08: Ook vakblad Journal of Infection waarschuwt nu voor gevaarlijke ADE reacties in gevaccineerden
09-08: CDC erkent na WOB verzoek geen bewijs te hebben van isolatie (en dus bestaan) Covid-19 virus ( / National Center for Immunization and Respiratory Disease: SARS-CoV-2 virus nog nooit uit ook maar één patiënt geïsoleerd – CDC directeur erkent op TV dat de ‘vaccins’ GEEN besmettingen voorkomen)
04-08: Lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Staat is criminele organisatie; vaxxers hebben nog maximaal 5 jaar te leven’
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren ( / 01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
28-07: Eminente pro-vaccinexpert eist onmiddellijke stop vaccinaties vanwege ontstaan ‘super varianten’ (/ ‘Zogenaamde experts die beweren dat de varianten door ongevaccineerden ontstaan hebben geen enkel wetenschappelijk inzicht. De enige echte oorzaak is massa vaccinatie. Deze vaccins onderdrukken de natuurlijke immuniteit van gevaccineerden’ )
21-07: Hoofd wetenschap Britse overheid erkent dat 60% nieuwe ziekenhuisopnames volledig gevaccineerden zijn (/ Officiële cijfers Israël bevestigen dat natuurlijke immuniteit 40 x effectiever is)
18-07: Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid vaccins (/ Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000)
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
14-07: Nu ook officieel meer vaccinatie- dan Covid doden in VS; Britse minister erkent op tv dat vaccin mensen veel kwetsbaarder maakt voor corona
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
21-01: WHO geeft eindelijk toe dat PCR-test enorm veel valse positieven oplevert
02-01: ‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’

2020:

31-12: (/ Slechts 0,015% van de bevolking moet naar het ziekenhuis, maar corona maatregelen blijven overeind en lijken alleen maar harder te zullen worden)
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
20-12: CDC stelt richtlijnen bij nu duizenden Amerikanen ziek zijn geworden na Covid vaccinatie
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren 
09-11: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen ( / ‘RIVM heeft impliciet toegegeven dat er alleen nog maar getest wordt om zoveel mogelijk positieven te melden, en breekt daarbij met alle wetenschappelijke regels’ )
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben
03-10: Vrijwilligers klinische testfasen Covid vaccins krijgen ernstige Covid symptomen
29-09: Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve testen zijn vals’
13-09: Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen
06-09: Universiteit Oxford bevestigt grote onbetrouwbaarheid en daardoor zinloze corona testen
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
22-08: Nederlandse moleculair analist: ‘Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel’
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’
15-08: De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden|

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

56

 1. Jean, nog 1 opmerking .

  Opnieuw reageer je niet op mijn opmerkingen/vragen , dit is de 2 de keer , Jean .
  Dit is een zeer zeer slecht teken, of je staat met je mond vol met tanden of je bent daadwerkelijk een infleuncer

 2. @Jean schreef:
  31/08/2021 om 11:07 am
  (Tukker schreef:
  30/08/2021 om 7:00 pm)
  “……en inderdaad zullen de gezonden en sterken niet ziek worden door corona dat ze er aan overlijden maar uit solidariteit naar de ouderen of zieken kunnen we ons laten vaccineren en mijn persoonlijke mening is dat we op die manier onze zwakke medemensen beschermen je kan dat dom noemen en geloven dat jij beter bent geinformeerd , verder probeer ik mensen te helpen en niemand kwaad te doen vind dit zelf belangrijker dan de schrift op de letter te volgen”

  Waarom zou je als gezonde mens je laten vaccineren als je afweersysteem sterk genoeg is om dit en elk griepvirus of infectie te overwinnen?
  Er is helemaal geen solidariteit nodig voor de ouderen en zieken want door je eigen afweersysteem te verzwakken door vaccinatie bescherm je niemand en ook jezelf niet eens.
  Bovendien kun je na vaccinatie de ouderen en zieken OOK nog besmetten en aansteken met een variant waarvan je ziek kunt worden.
  Vaccinatie is geen garantie dat je geen besmettingsbron wordt, integendeel zo blijkt, nu schijnen net de gevaccineerden de deltavariant door te geven.
  Inderdaad, jij hebt het recht om je te laten misleiden en je eigen gezondheid en leven in gevaar te brengen door onnodig, als gezonde mens, als proefkonijn vrijwillig mee te doen aan dit medisch gen-experiment.
  Maar laat dan, om te beginnen, ook elk ander mens dat recht om die keuze voor zichzelf te maken en neem serieuze bedenkingen, onderzoeken en feiten van onafhankelijke wetenschappers ook ter harte. Niet enkel voor de zwakke medemensen maar vooral voor je eigen gezondheid en je eigen leven.

  Jean schreef:
  31/08/2021 om 5:37 pm
  “Trump is ook behandeld met Hydrochloroquine als ik het juist heb , zelf verdiep ik me niet echt in alles wat er over corona verschijnd maar wil ik niet geloven dat het echt zo erg gesteld is met onze leiders dat ze ons de dood zouden insturen , ik geloof wel dat we gemanipuleerd worden en zeker via de media , maar wat hebben ze te winnen als iedereen ziek word en dood gaat”

  Je verdiept je niet echt in alles wat er over corona verschijnt, maar je gelooft wel alles wat je erover in de leugenmedia wordt voorgeschoteld, zelfs dat trump zou behandeld zijn met Hydrochlorine, wat niemand zou kunnen weten.
  Dat kan tellen als contradictie.
  De typische houding van gevaccineerde sheeple: enkel wat ik selectief geloof kan waar zijn, de werkelijkheid en feiten tellen niet want daarvoor sluit ik mijn ogen, dat weet ik liever niet.
  Onze ‘leiders’ volgen ook wat hen wordt opgedragen van hogerhand: door dat selecte clubje zelfverklaarde elitairen die de hele wereld in een controle machtsgreep proberen te krijgen, je gelooft wel dat ze ons met de media manipuleren maar je gelooft niet dat ze ons intussen uitroeien en dat terwijl het bewijs er is doordat er zoveel gezonde mensen sterven…onnodig door gevolgen van vaccinatie dan nog wel voor politieke machtsuitbreiding en big brother controle door onwettige noodmaatregelen voor een medische crisis die er niet is.

 3. @ tukker: 7:25 pm. Met U eens. Op deze persoon is van toepassing: “Wat baten kaers ende bril, als den uyl ende niet zien wil”.

 4. Jean, ik mag het misschien niet zeggen maar je bent hopeloos.
  Word wakker voordat het te laat is MAAR MISSCHIEN is het al te laat je bent al gevaccineerd

 5. Trump is ook behandeld met Hydrochloroquine als ik het juist heb , zelf verdiep ik me niet echt in alles wat er over corona verschijnd maar wil ik niet geloven dat het echt zo erg gesteld is met onze leiders dat ze ons de dood zouden insturen , ik geloof wel dat we gemanipuleerd worden en zeker via de media , maar wat hebben ze te winnen als iedereen ziek word en dood gaat

 6. Als je de slager zijn eigen vlees laat keuren (los daarvan zijn deze experimentele designs m.i. even dubieus en onbetrouwbaar als epidemiologie in het groot) dan krijg je dit soort toestanden.

  Namelijk als volgt: doofpot Lareb meldt nu 514 doden na de beunhazen spuit (tot 29 augustus), waarvan 37 tussen de 41 en 60 jaar en 9 tussen de 20 en 40. De 112 miskramen tellen ze daar dus niet bij op.

  Volgens meldpuntvaccinatie zijn er 1653 doden, maar mij is niet duidelijk of ze miskramen meetellen.

 7. Vraag is of de gevaccineerden wel hun ogen WILLEN openen daarmee bedoel ik : Wie gaat er nu erkennen dat het door het vaccin komt als je jezelf vrijwillig heb laten vaccineren ??
  Dan ga je erkennen dat je verschrikkellijk onverstandig/dom ( laat ik het netjes houden ) bent want je hebt het allemaal aan jezelf te wijten .
  Er zullen er HEEL WEINIG zijn die dat zullen doen .
  Reden : Je staat zo onnoemelijk voor schut

  Jean, Reactie is leuk MAAR 1 vraag en 1 opmerking.
  Opmerking : 98,8 of 98,9 % wordt niet ziek van “Covid 19 ”
  WHO zei : IFR % wereldwijd 2019-2020 onder de 70 voor alle mensen 0.05 % werd ziek, normaal 0,1 % in voorgaande jaren dus schijnbaar stelde Covid niets voor .

  Vraag Jean, beantwoord hem : Waarom wordt Hydrochloroquine met zink of Ivermectine ( laatste als voorgeschreven door arts mogelijke boete E 150.000 Euro ) systematisch in de ban gedaan ??
  Misschien ben je geen infleuncer , Jean, misschien ook wel maar maar
  Je hebt je ogen/oren dicht en vergeet niet , als jij je zo sociaal wilt opstellen, dat jij als gevaccineerde wel eens ervoor kan zorgen dat mensen ziek worden.

  Dank je wel Jean zal men zeggen !!

 8. Vraag is of de gevaccineerden wel hun ogen WILLEN openen daarmee bedoel ik : Wie gaat er nu erkennen dat het door het vaccin komt als je jezelf vrijwillig heb laten vaccineren ??
  Dan ga je erkennen dat je verschrikkellijk onverstandig/dom ( laat ik het netjes houden ) bent want je hebt het allemaal aan jezelf te wijten .
  Er zullen er HEEL WEINIG zijn die dat zullen doen .
  Reden : Je staat zo onnoemelijk voor schut

 9. @Qvic schreef:
  30/08/2021 om 10:26 pm
  FinalCountDown schreef:
  30/08/2021 om 8:36 am
  “Dat komt omdat je pas geregistreerd wordt als volledige gevaccineerde na 14 dagen van je beide vaccinaties, alle bijwerkingen van zowel de eerste t/m de tweede in de eerste 14 dagen worden geregistreerd als ongevaccineerde. Met deze frauduleuze telling lijkt het net alsof alleen ongevaccineerde in het ziekenhuis/IC belanden.
  Terwijl het exact andersom is, dit wordt gedaan om zo de ernstige bijwerkingen te verdoezelen voor het publiek. Bij de eerste prik is dat ongeveer 15% en vlak na de tweede prik ongeveer 30% die bijwerkingen krijgt. Er zijn ook al prognoses voor een derde en voor de boosterprik, dan zullen we gaan praten over 50% tot 70% die bij werkingen zullen krijgen. Waarschijnlijk zal dan weer de zelfde truc uitgehaald worden met de telling, zodat ze de ongevaccineerde de schuld ervan kunnen geven.”

  Inderdaad!!
  Binnenkort worden dan diegenen met 2 prikken zo ook nog ‘ongevaccineerd’ genoemd (tot ze een 3rde prik kregen), enkel door verschil te maken tussen prikken terwijl er in werkelijkheid maar EEN onderscheid kan gemaakt worden:
  Gevaccineerd OF ongevaccineerd.

  Je bent volgens deze pathologische leugenaars en hypocrieten dus niet ‘volledig’ gevaccineerd vanaf dat je een spuit in je arm en de rommel binnenkrijgt, maar pas na DAGEN, intussen ben je zogenaamd ongevaccineerd.
  (Sommige achterlijke idioten beweren dan zelfs dat je ongevaccineerd blijft tot het moment dat het ingespoten vaccin begint te ‘werken’, wanneer dat zou kunnen zijn of hoe dat geweten zou worden, daar kunnen ze dan niet op antwoorden)
  Zolang blijf je dus ‘ongevaccineerd’….welke idioot kun je in Godsnaam dat nu nog wijsmaken? Allez!

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen volledig, half en een beetje gevaccineerd?
  Ze beweren dus dat je ook een beetje zwanger kunt zijn…??
  Want dat is net hetzelfde…
  Je bent niet zwanger vanaf de conceptie….LOL…..neen, je heet dan nog steeds ‘niet zwanger’ te zijn alhoewel je reeds bevrucht en dus zwanger bent – je bent dan half zwanger, misschien als je een dikke buik hebt na 4,5 maanden?
  En je bent pas helemaal zwanger op 9 maanden?
  Tot 9 maanden ben je dus NIET zwanger…dan lopen er heel veel vrouwen met dikke buiken rond die niet zwanger zijn, hahahaha…

  Op het moment dat ze je de spuit met vaccin in je arm duwen, ben je een GEVACCINEERDE!
  De ONgevaccineerde is diegene die GEEN spuit in zijn arm kreeg.
  Er is geen tussenstop, het is of het ene of het andere.
  Je bent of ongevaccineerd of gevaccineerd.
  De rest is krankzinnig geleuter om te misleiden.
  PUNT.
  Als de leugenmedia schrijven: “er liggen geen volledig gevaccineerden in ziekenhuizen, enkel ongevaccineerden” dan LIEGEN ze want OOK gedeeltelijk gevaccineerden met 1 prik zijn gevaccineerd!
  Hoe graag ze het ook zouden willen: er liggen helemaal geen ongevaccineerden in ziekenhuizen met covid of delta variant (mogelijk wel door andere oorzaken!) maar wel gedeeltelijk en volledig gevaccineerden door bijwerkingen van hun vaccinatie.
  Conclusie: de ziekenhuizen liggen vol met halve of volledig gevaccineerden.
  Ze blijven liegen, bedriegen en misleiden! Wie dat nog gelooft is stekeblind en doofstom want het kan niet duidelijker.

 10. Tukker schreef:
  30/08/2021 om 7:00 pm
  Of ik onverstandig ben laat ik in het midden maar ik probeer wel de kerk in het midden te houden , als je steeds je eigen gelijk gaat volgen en steeds dezelfde klokken hoord luiden geraak je zo overtuigd dat je niet meer openstaad voor een andere mogelijkheid , ik ben nu 55 jaar en heb al veel voorspellingen over het einde van de wereld meegemaakt dat uiteindelijk niet is uitgekomen
  Bij vaccinatie zijn er steeds (berekende) ricico maar vroeger was de kindersterfte 50% de wet van de sterkste of de voorzienigheid zoals god het wilde , we leven nu in een andere tijd en inderdaad zullen de gezonden en sterken niet ziek worden door corona dat ze er aan overlijden maar uit solidariteit naar de ouderen of zieken kunnen we ons laten vaccineren en mijn persoonlijke mening is dat we op die manier onze zwakke medemensen beschermen je kan dat dom noemen en geloven dat jij beter bent geinformeerd , verder probeer ik mensen te helpen en niemand kwaad te doen vind dit zelf belangrijker dan de schrift op de letter te volgen

 11. Als uw vrijheid u lief is en u de leugens van overheden big tech big farma big data etc en media zat bent brengt u dan eens een bezoek aan:

  http://www.stopworldcontrol.com

  Beste Vrijheidsstrijder,
  welkom bij een historische beweging op aarde, van ontelbare mensen die samen strijden voor vrijheid en een hoopvolle toekomst.
  Afhankelijk van de hoeveelheid waarheid je al ontdekt hebt, zul je wel of niet begrijpen dat de derde wereldoorlog bezig is. Ditmaal is het geen invasie met tanks en raketten, maar het is een invasie met media-misleiding en valse cijfers. Het resultaat is hetzelfde:

  – Externe machten nemen controle over.
  – Onze rechten en vrijheden worden afgenomen.
  – We worden onderworpen aan dictatuur.

  Net zoals in elke oorlog heb je in elk land verraders die buigen voor het aanbod van de vijand. In onze regering, media en gezondheidsorganisaties hebben velen hun zakken wijd geopend om de miljoenen euro’s te ontvangen, in ruil voor hun medewerking.

  De bewijzen voor globale omkoperij zijn er: de president van Belarus verklaarde openlijk dat hem 940 miljoen dollar aangeboden werd, als hij een lockdown zou doen, quarantaine zou afdwingen, mensen met mondmaskers liet lopen, enz.

  De oppositiepartij van Nigeria onthulde hoe Bill Gates tientallen miljoenen dollars aanbood aan hun president om met hem mee te werken.

  De RIVM vermeldt openlijk dat ze gefinancierd worden door de Bill and Melinda Gates Foundation.

  De Italiaanse politicus Sara Cunial confronteerde het Italiaanse parlement met deze omkoperij van hun president.

  Zo zijn er talloze voorbeelden te vinden op StopWorldControl.com

  Omkoping is een basisgegeven in onze wereld, en we hoeven hier dus niet van te schrikken. Het is inderdaad zoals de 2,500 artsen en professionalsvan Duitsland tijdens een nationale persconferentie verklaarden:

  “Het is de hoogste tijd
  dat we beseffen
  dat we ons in een
  wereldwijde misdaad
  bevinden.”

 12. @ Qvic: 10:26 pm, op 30/8. Inderdaad, ze zullen de ongevaccineerden valselijk beschuldigen, en gewoon doorgaan met het decimeren van de mensheid.

 13. Dat virus komt zeker niet in Kaboel . hoe kan dat over de hele wereld hoor je het en daar niet

 14. FinalCountDown schreef:
  30/08/2021 om 8:36 am
  Dat komt omdat je pas geregistreerd wordt als volledige gevaccineerde na 14 dagen van je beide vaccinaties, alle bijwerkingen van zowel de eerste t/m de tweede in de eerste 14 dagen worden geregistreerd als ongevaccineerde. Met deze frauduleuze telling lijkt het net alsof alleen ongevaccineerde in het ziekenhuis/IC belanden. Terwijl het exact andersom is, dit wordt gedaan om zo de ernstige bijwerkingen te verdoezelen voor het publiek. Bij de eerste prik is dat ongeveer 15% en vlak na de tweede prik ongeveer 30% die bijwerkingen krijgt. Er zijn ook al prognoses voor een derde en voor de boosterprik, dan zullen we gaan praten over 50% tot 70% die bij werkingen zullen krijgen. Waarschijnlijk zal dan weer de zelfde truc uitgehaald worden met de telling, zodat ze de ongevaccineerde de schuld ervan kunnen geven.

 15. Jean , als ik hoor/lees dat in verschillende landen , Israël , Seychellen. Ierland enz. waar HEEL VEEL Gevaccineerden zijn dat daar de meeste besmettingen vallen , juist onder de
  gevaccineerden dan moet ik tot de de conclusie komen dat vaccinaties niet werken en dat JUIST de gevaccineerden ziek worden.
  Dus ja men MOET liegen, waarom moeten ?? Anders kunnen ze een andere baan zoeken, gebeurt in Nederland/Noord Ierland ook.

  Wie ben jij Jean, Ben jij nou echt zo onverstandig of ben jij een infleuncer?
  Op mijn vorige opmerking reageerde je ook niet, dat is een slecht teken.
  Nogmaals, Jean, wie ben jij ??

 16. Zoals ik zelf al heb onderkend alsook wereldwijd een groeiend aantal anderen (waaronder, top medici, dokters, wetenschappers, hoogleraren en zorgpersoneel), duegt de pcr-test van geen kanten. De pcr test heeft nooit gewerkt en is totaal ongeschikt als diagnostisch middel.
  Dit ook volgens de uitvinder hiervan. Door daarnaast bij het testen de cycli te verhogen, kun je in principe elke uitslag als positief bestempelen, wat in de meeste (bewezen !) gevallen niet het
  geval was.

  De vaccinproducenten die bij voorhand al wisten dat hun zg. “vaccin” nooit zou werken hebben m.b.v. de corrupte regeringen, idem media en figuren zoals Bill Gates, de corrupte VN (WHO) en vele anderen ervoor gezorgd dat een biowapen de wereld in is gebracht met alle gevolgen voor niet alleen diegenen die hiermee zijn gevaccineerd, maar deze laatsten zullen er (onwetend) ook voor zorgen, dat ieder die met ze in aanraking komt, besmet wordt!
  Ook reeds gevaccineerden kunnen besmet worden.
  Als straks wereldwijd miljoenen doden zullen vallen(nog even afgezien van de miljoenen mensen die nu al met (deels) ernstige bijwerkingen te maken heeft, hebben ze hun verhaal al klaar. Het zijn de varianten, maar een vaccin was niet afdoende of er moet weer een nieuw vaccin geinjecteerd worden, het komt door de niet gevaccineerden.
  Dat de niet gevaccineerden een redelijk goed werkend immuunsysteem hebben, terwijl dat van de gevaccineerden deels of helemaal niet meer werkzaam is, wordt er echter niet bij gezegd!

  Meer hierover, zie http://www.dewegwyzer.nl

 17. Misschien bekend maar toch even doorgeven : AS Zondag 5 September planning massale bijeenkomst ( 11.00 ) op de Dam ( Amsterdam ) , meer dan 60 org. aanwezig, kans om je vrijheid terug te nemen !!
  Vandaar vanaf 12.00 w.s mars door Amsterdam tot 15.00 planning ( Kijk op Nine for news )
  Niet laten manipuleren of angst laten aanjagen , mijn advies is gaan , alleen massaliteit heeft zin !!

 18. De vaccins zijn de ziekteverwekkers
  Vorig jaar waren er bijna geen zieken meer, zonder vaccin.
  Met de PCR-test wordt een sinaasappel nog besmettelijk.
  Het aantal besmettingen heeft men zelf in de hand: verhoog het aantal cycli en je krijgt meer besmettingen, hetgeen dus absoluut geen besmettingen zijn.
  De overheid, nitwits, krijgt alles voorgekauwd van zgn wetenschappers.
  Deze laatsten hebben een universitaire studie gedaan, maar zijn geen wetenschappers. Wetenschap is feitelijk. Van het virus is niets bekend. Hun uitspraken zijn altijd alwetend, als waren zij God. Enige vorm van twijfel is hen onbekend. Consensus is hun wetenschap. Is er ooit Consensus nodig geweest voor: 2 x 2 = 4?
  Helaas, het uiterlijk en voorkomen van deze mensen is bedrieglijk, het overgrote deel van de bevolking doet precies wat zij voorschrijven. Het vergeten van de geschiedenis is sterk ontwikkeld bij heel veel mensen.

 19. @ wachter & amo, inderdaad, ik wil die al lang niet meer zien of horen! Bah, pure propaganda media, geen druppel gezond verstand! Het is ook verschrikkelijk hoe dat ze vriendschappen tussen mensen aan het kapot maken zijn, mensen tegen elkaar opzetten, dat is het enige wat ze elke dag daar zitten te doen.

 20. Amo 1:55
  Je haalt me de woorden uit de mond, ook ik erger me de laatste tijd groen en geel aan radio 4 met hun betuttelende politieke propaganda. Ik wil muziek luisteren en geen geleuter van een zelf ingenomen reporter. Maar ik heb er wat op gevonden, verbind je tablet of mobiel met de audio van de auto of de tv en luister lekker muziek die je wilt.

 21. correctie: voorgaand bericht: het woordje vandaag moet vooraan sttan: zomogelijk corrigeren ….

 22. nso vandaag opende met ‘Leaseplan wil alleen gevaccineerden op kantoor’.
  Leaseplan heeft dus een groot probleem: vaccinaties eisen is niet alleen onwettig, maar ook poging tot moord met voorbedachten rade.
  Gewoon een beetje dom, crimineel en contraproductief: alleen besmettelijken op kantoor.
  Dat vereist ook een waarschuwing bij de ingang voor niet-besmettelijken/niet-gevaccineerden.
  ‘Uw gezondheid/leven loopt gevaar als u binnenkomt’

 23. N.a.v @XB. Het vreemde is dat we hier geen één-partij-staat hebben, maar dat de media geheel vrijwillig dagelijks het nieuws brengen volgens het politiek correcte wereldbeeld.
  Elke dag weer diezelfde nep-problemen die het linkse wereldje steeds weet te verzinnen (vandaag zelfs over de grote verschillen in de prijzen van huizen in de diverse wijken; veel stompzinniger kan het niet worden).
  Elke dag weer die betutteling. Zelfs bij de reclame.
  En helaas ook op Radio4 slaat die betutteling steeds meer toe. We krijgen steeds vaker multi-culturele muziek te horen (is dat klassiek?). Met als dieptepunt vandaag het uitzenden van het communistische lied “Voorwaarts, en niet vergeten”, dat door de dames van dienst gebracht werd als een lied vol inspiratie.
  Je wilt je humeur niet laten verpesten door die propaganda-media, en dus laat je ze steeds vaker links liggen.

 24. @Guido. Welk probleem heeft u? Alles is gebaseerd op een genetische sequentie van het virus, ook de PCR test. Dat is dus niet de totale code van het virus ( die is ongeveer 30.000 nucleotiden).

 25. De mensen vinden het op den duur ook gewoon leuk om misleid te worden.
  Alles en alles zal erger worden.

 26. eens? a covid jap “make the world go round”?
  of oneens? het wachten is op de lobby van een pharmakeuteltje om aan het prikje een maximale geldigheidsduur te koppelen?

 27. ”dat deze aanslaat op werkelijk ieder restdeeltje van een mogelijke ziekteverwekker die u heeft gehad”.

  De CDC stopt met de PCR per 1 januari 2022, want de test kan geen onderscheid maken tussen corona en influenza! Proefpersonen kunnen dus ook griep gehad hebben.

 28. Als je er van uit gaat dat Corona een dodelijke ziekte is, zoals builenpest en ebola, dan is een bescherming door een “vaccin” van 80-90% fenomenaal goed.
  Als de ziekte echter een sterftecijfer heeft van 1,5 per duizend dan is het resultaat te verwaarlozen.
  Dus onbegrijpelijk dat het op de markt is

 29. Ja, ik zie het al aankomen. We zullen ons nadien ook moeten beschermen tegen alle andere ziekten, middels vaccineren! Wat een bede allemaal zeg. Nog 7 dagen, en dan zien we wel welke ‘milde bijwerkingen’ Pfizer gaat doorgeven aan de FDA. En dan zullen we eens zien of die wel overeenkomen met hetgeen op al die databanken genoteerd staat!

 30. Er is nog een heel belangrijke manipulatie gepleegd door de “vaccin”-fabrikanten in het verkrijgen van een toestemming van FDA en EMA om hun experimentele genetische manipulatie los te laten op het volk.
  Om die te krijgen moet er sprake zijn van een NOODSITUATIE en mag er geen ENKEL ALTERNATIEF ter behandeling voorhanden zijn. Nu waren die alternatieven er wel degelijk; in de vorm van reeds lang bestaande goedkope medicatie, die volledig veilig was bij verantwoord gebruik en wereldwijd tot opzienbarende resultaten leidde bij het genezen van mensen die ernstig ziek geworden waren aan het “nieuwe virus”. Hydroxychloroquine en Ivermectine waren de bekendste ….

  – De toepassing van deze middelen werd echter verboden. De reden daarvoor had niets te maken met de medicatie zelf: die bleek zeer effectief te zijn met een herstelpercentage tot wel 85 % (!) De crux zat hem in de regelgeving m.b.t. het vrijgeven van een nieuw vaccin. De regelgeving m.b.t. een nieuw te ontwikkelen vaccin beschrijft heel strikt welke fases doorlopen dienen te worden. Eerst als daaraan is voldaan kunnen instanties als de EMA en FDA een vaccin vrij geven voor gebruik op de bevolking. Normaliter bedraagt de doorlooptijd voor een nieuw vaccin minstens 5 tot 10 jaar. Al doende is er dan ook zicht op de eventuele effecten over de langere termijn.

  De regelgeving staat slechts 1 uitzondering toe om af te wijken van de standaardprocedure. Er kan in een noodsituatie toestemming gegeven worden om na een korte testperiode een vaccin toe te dienen dat nog in de ontwikkelingsfase verkeert in geval er geen enkel ander ALTERNATIEF qua behandeling is. En omdat dat alternatief er WEL was – in de vorm van reeds lang bestaande (en goedkope) medicatie – was het zaak om die behandelwijze het predicaat “alternatief” te ontnemen. Hetgeen geschiedde door de desbetreffende medicatie eerst “gevaarlijk” te verklaren en vervolgens het toedienen ervan zelfs strafbaar te stellen(!)

  Aldus werd de weg vrij gemaakt voor een versnelde experimentele testfase met een nieuw vaccin. De testfase van de vaccins voor dit virus loopt tot 2023/2024. Na evaluatie kunnen instanties als EMA en FDA dan bepalen of een specifiek vaccin definitieve goedkeuring krijgt.

  Deze aanpak werd ook gefaciliteerd door de nieuwe regelgeving van de WHO m.b.t. “pandemie” en “groepsimmuniteit”. Er was immers vastgelegd door de WHO – en praktisch alle landen ter wereld hebben getekend voor opvolgen van het reglement van de WHO – dat ALLEEN een vaccin groepsimmuniteit kon opleveren en dus ook de enige uitweg is uit de door de WHO uitgeroepen “pandemie”.

  Door deze gang van zaken is er de facto willens en wetens voor gekozen om honderdduizenden te laten sterven terwijl er een heel goede behandelmethode voorhanden was. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de risico’s voor lief te nemen die verbonden zijn aan het toepassen van een experimentele gentherapie die nooit eerder op deze schaal is toegepast en waarvan niemand kan voorspellen wat de gevolgen voor de langere termijn zijn. Deskundigen sluiten niet uit dat dit “vaccin” kan leiden tot auto-immuunziekte; het afweersysteem valt dan feitelijk het eigen lichaam aan…

 31. Goed artikel, maar ik geloof dat de misleiding verder zal gaan, nu geven sommige wetenschappers toe dat het virus weleens zou ontsnapt zijn uit een labo in China, wie kan nog volgen. Shalom

 32. Ondertussen komen er massaal artikels op mainstream media over het feit dat alle patiënten die nu in het ziekenhuis belanden niet gevaccineerd zijn… In een artikel over Brussel (B) op hln.be slagen ze er zelfs niet in hun leugens ‘correct’ te publiceren. In de video zegt men dat 98% van de patiënten op intensieve zorgen niet gevaccineerd is. In het artikel staat dat 96% van wie op intensieve belandt, niet gevaccineerd is.. En in de titel staat ‘Geen enkele Brusselse Covid-patiënt op intensieve is gevaccineerd’. Dus 3 verschillende beweringen in hetzelfde artikel…

  https://www.hln.be/brussel/geen-enkele-brusselse-covid-patient-op-intensieve-is-gevaccineerd~a1e9f639/

 33. Wat moeten we hier van denken: https://twitter.com/NTarnopolsky/status/1431972367719411718
  Dit lijkt dus op wéér een methode om te kunnen sjoemelen met de cijfers. Als onder “de ongevaccineerden” nu ook degenen worden geschaard die slechts 2 prikken hebben gehad.
  Als we dus horen over “de meerderheid in het ziekenhuis is ongevaccineerd”, zouden dat mensen kunnen zijn die al 2 keer de prik hebben gekregen waarna ze toch ziek werden.
  Dat is dan toch weer echte misleiding!
  Want zo kan óók verbloemd worden dat de patiënten ziek werden door de injecties; ze waren immers (met 2 prikken) “ongevaccineerd”!
  Zóveel misleiding hangt rond dit hele gebeuren, dat het onbegrijpelijk is dat journalisten dit allemaal kritiekloos slikken.

 34. De medische maffia is gebaseerd op geld, macht en politieke invloed. Hoeveel krijgen de geld-geile artsen uiteindelijk betaald voor het vaccineren van hun patiënten en hoe etisch is dit allemaal? In de Nuremberg wetten is overigens geen ruimte voor enig excuus en de doodstraf staat gewoon ongeacht het land van herkomst. Dit document was ondertekend door alle UN leden… ook Nederland. Dus zeg het maar! Tijd dat we misschien wat politieke en medische misdadigers hieraan gaan blootstellen voor hun crimes against humanity. Want dat is het gewoon, moedwillige verminking en moord met vaccinaties waar de bijsluiters blanco zijn en er geen enkele goedkeuring is voor de ‘jabs’ wereldwijd.

 35. @ XB: 10:10: pm , En weer eens met uw reactie. Tja, men heeft de leugen meer lief gekregen dan de waarheid. Er gaat een leugengeest door deze wereld. En ik ondersteun graag een goede, en logische reactie @ XB.

 36. Dat de test niet klopten werd vorig jaar al bij Thehighwire.com blootgelegd. Del Bigtree noemde het zelfs misdadig . Hij vertelde dat er ong 40000 testpersonen waren. DE helft kreeg het vaccin en de rest een placebo, Dan wacht men tot er een aantal ziek wordt. Dat werd dan bij ong. 150 mensen vastgesteld en daarop ging de rekensom los dat het effectrief was. Echter zei hij het vermindert hooguit wat symptomen!!!

 37. Ok, maar waar zijn de vele miljoenen doden in NL België en Duitslsnd etc nu nu 85% is gevaccineerd?
  Iedereen zou eraan overlijden toch?
  Op een paar na is zijn er geen massale sterfgevallen iig.
  En we zijn al maanden verder. Ze zouden met bosjes omvallen na de ereste prik….
  ?

 38. De Brusselse coronacurve stijgt en verschillende afdelingen intensieve zorgen in het Hoofdstedelijk Gewest lopen dan ook opnieuw mondjesmaat vol met Brusselaars die tegen Covid-19 vechten. 96 procent onder hen is niet gevaccineerd.
  Beweren jullie dat de spoedartsen hierover liegen en dat de vaccines niets uithalen .

 39. Dirk schreef:
  29/08/2021 om 6:12 pm
  Simpel genoeg. Doktoren durven niks te zeggen bang dat ze hun baan verliezen. Hij bedoelde te zeggen dat er alleen maar hoofdzakelijk gevaccineerde mensen liggen. Laat je niet bedotten.

 40. @ Dirk, schandalig die officiële media, TV & Radio buiten gooien, wordt men alléén maar alle dagen op gehersenspoeld & gehypnotiseerd! Dat deed Hitler tijdens de tweede wereldoorlog ook zo in Duitsland! Op het internet kan men nog altijd alternatieve media zoeken. @ wachter, bedankt voor je steun!

 41. Beste Xander u schrijft: ‘Uit het stuk in de NY Times: ‘De Moderna en AstraZeneca studies gebruiken ieder 30.000 deelnemers; Pfizer gebruikt er 44.000. De helft krijgt twee doses van het vaccin, met een tussenpoos van drie of vier weken. De andere helft krijgt een placebo zoutoplossing.
  Máár weet u wel wat huisarts Bart van Tinen heeft gezegd, die de studie van Pfizer heeft gelezen ?
  ‘In het rapport van Pfizer zeggen zij dat zij de placebogroep ook maar hun vaccin hebben gegeven: ‘Wij vonden het niet ethisch verantwoord om hun het vaccin te ontzeggen’ !!!
  Wat zou de werkelijke reden zijn, waarom Pfizer dit gedaan hebben ? Waren ze soms bang dat zou blijken dat hun ‘vaccin’ niet werkt en niet beter is dan een placebo, en zelfs slechter, en dat de proefpersonen er misschien ziek van worden en misschien wel van sterven ? Als farmaceut wil je dat natuurlijk niet, want dan krijg je geen toestemming van de European Medicines Agency (EMA) en kan je het ‘vaccin’ wel in de chemische container gooien !

 42. Duidelijk uiteengezet Xander!
  En wie zei ook alweer dat mensen ” ziende blind zijn en horende doof?”
  Juist ja!

  Shalom,
  Joost

 43. “Wanneer openen de mensen eindelijk hun ogen? Kunnen ze dat – gezien de onvoorstelbare opzichtige leugens en krankzinnige maatregelen die ze sinds vorig jaar blindelings hebben aangenomen en opgevolgd – eigenlijk nog wel?”

  Nee, dat kunnen ze niet. Ook al zouden ze overtuigd worden van hun ongelijk, dan zouden ze dat niet kunnen want het zou voor hen een afgang betekenen toe te geven dat ze zo dom/naïef geweest zijn. Gelukkig hebben ze een escape door de schuld te geven aan de ongevaccineerden want die bewering komt van de overheid en die weet het toch het beste?

  Wat me ook opvalt is de ‘logica’ op de radio (NPO1), waarin afgelopen week een virologe antwoord gaf op de stelling dat wetenschappelijk aangetoond is dat natuurlijke immuniteit beter is dan vaccins. De virologe verklaarde vervolgens dat het op natuurlijke wijze beter is om te genezen, ook vanwege de geheugencellen die ook varianten zal herkennen van het virus, maar dat het zeer aan te raden is het vaccin te nemen omdat je dan minder kans loopt in het ziekenhuis te worden opgenomen en minder ernstige gevolgen kan krijgen (één en ander kwam nogal twijfelachtig uit haar mond).
  Kunt u het nog volgen? Ik allang niet meer.

 44. Als men bij de YT ”zoekmachine”, The Trueman Show door Frankema intikt, dan vindt je daar een interessante info video over een interview met de oprichtster van vaxxvrij, ze zegt dat er nooit onderzoek werd gedaan naar de veiligheid van die prikrommel. Er werden door de mensen ook nooit vragen gesteld over de betrouwbaarheid ervan, babies moesten zogezegd direct geprikt worden, anders was je een moordenaar! In die rommel zit ook DNA van geaborteerde babies, die moeten wel nog levend zijn om dat te kweken. Er zat altijd van alle soorten vergif in die priks. Dus dat DNA van geaborteerde babies werd al overgedragen aan de geprikte babies!

 45. Volgens het nieuws België VTM, liggen er alleen ongevaccineerde in het zieken huis en sterven zij er ook aan.Volgens de dokter daar van ziekenhuis, hadden die doden niet gemoeten als ze maar gevaccineerd waren.Ongehoord op u niet te laten vaccineren het had doden kunnen voorkomen.Waarom zou deze dokter liegen over dit wat heeft hij er aan.En wat klopt er nu nog van vraag ik me af.

 46. Tja, en dan kan het dus ook nog griep of verkoudheid zijn. Wordt kennelijk niet naar gekeken. En zo’n prof. dr. Jaap van Dissel, hoogleraar infectieziekten nota bene, moet hiervan toch ook op de hoogte te zijn, zou je denken.

 47. Blind vertrouwen in politiek & media is nooit gezond verstand, & het is zeker ook geen wetenschap, men misbruikt ook voortdurend dat woord wetenschap om bepaalde agenda’s door te drukken! Ze zullen altijd wel wat kunnen gaan claimen om mensen hun rechten af te pakken & de elite van deze planeet hun agenda’s te helpen opdringen, maar dat is hun taak niet, hun taak is om de burgers te vertegenwoordigen, niet om hun tirannen te worden! De rechtbanken zijn ook niet betrouwbaar gebleken, want ze kunnen steeds weer uitspraken ongedaan maken & tegenovergestelde uitspraken gaan doen. Dat wordt dan wel een eindeloze strijd zonder ophouden waar nooit een echte oplossing van een probleem kan gerealiseerd worden! Volgens mij heeft een partijpolitiek systeem geen recht meer om daar ons vertrouwen in te stellen, & zeker niet volgzaam & blind! Spijtig blijft een groot deel daar blind vertrouwen in stellen, dat is heel gevaarlijk voor zichzelf & hun medemensen! Dan heeft men totaal geen lessen getrokken uit de tweede wereldoorlog!

 48. Nog een andere vaststelling die nu de kop opsteekt. Mensen die gevaccineerd zijn stellen vast dat oude en goed behandelde ziektesymptomen terug aan de oppervlakte komen met name andere virussen en lichamelijke klachten zoals reuma etc.

Comments are closed.