‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’

—————————————————————————————————————————————–

VVD, CDA, D66, CU, SP, PvdA, GL en 50-plus scharen zich achter vaccinatiepaspoort en daardoor indirecte vaccinatieverplichting – Regering wil nog steeds niets weten van bewezen medicijnen tegen Covid-19, zoals Ivermectine

—————————————————————————————————————————————–

De aap is uit de mouw gekomen aangaande het maandenlange grove misbruik van de PCR test, waarmee miljoenen gezonde mensen onterecht als ‘besmet’ in de statistieken kwamen en in quarantaine moesten. De WHO heeft ruim 2 weken geleden in een nieuwe richtlijn toegegeven dat het toepassen van 35 of meer cycli (zoals het RIVM doet) het inderdaad heel moeilijk maakt te bepalen of iemand daadwerkelijk met corona is besmet. Daarom moet de PCR test vanaf nu met minder cycli worden verricht, waardoor er automatisch minder ‘besmettingen’ zullen worden gemeld. De reden lijkt een tamelijk opzichtige, namelijk de dalende cijfers op misleidende wijze presenteren als ‘bewijs’ dat de vaccins succesvol zijn.

In het document “WHO Information Notice for IVD Users/Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2″ staat onder meer te lezen dat gebruikers van de PCR test moeten bepalen of de drempel waarmee iemand ‘positief’ wordt getest, moet worden aangepast, omdat er ‘achtergrondruis’ kan optreden ‘die als positief resultaat kan worden geïnterpreteerd’, maar dat niet hoeft te zijn. (1)

Dat is precies wat onafhankelijke wetenschappers, experts en critici al maanden zeggen, maar wat tot nu toe door de politiek als onbelangrijk werd weggewuifd, en door de mainstream media in hoek van ‘complotdenkers’ werd weggezet.

Viroloog Marion Koopmans gaf eind november tegenover NPO Radio-1 toe dat de PCR test geen klinische corona besmetting kan vaststellen, en al helemaal niet kan zeggen dat iemand ‘besmettelijk’ is. Zelfs Donald Trumps corona ’tsaar’ Anthony Fauci – die door de in 2019 overleden uitvinder van de PCR test, Nobelprijswinnaar Kary Mullis, een leugenaar werd genoemd die zijn test misbruikte om er een politieke agenda door te drukken (5) – heeft toegegeven dat 35 of meer cycli de uitslag van de test, die überhaupt niet ontworpen is om een virus aan te tonen, betekenisloos maken.

Grote meerderheid Tweede Kamer achter uitsluiting ongevaccineerden

Dit is al maanden bekend, maar desondanks is en wordt de test nog steeds op dezelfde wijze misbruikt om in de media een hoog aantal zogenaamde ‘besmettingen’ te kunnen melden, en deze als voorwendsel te gebruiken voor het in stand houden van quarantaines, lockdowns, social distancing en mondkapjes, en binnenkort ook vaccinaties.

Op basis van deze fictieve besmettingsaantallen hebben VVD, CDA, D66, CU, SP, PvdA, GL en 50-plus zich inmiddels achter een indirecte vaccinatieverplichting geschaard, door een motie van FVD, waarin stond dat een vaccinatiebewijs ‘geen toegangspoort mag vormen voor deelname aan de maatschappij’, te verwerpen (2). Dat betekent dus dat ongevaccineerde Nederlanders, jong en oud, straks de toegang tot winkels, openbaar vervoer, gebouwen, scholen, ziekenhuizen, bedrijven, horeca, etc. kan worden geweigerd.

De boodschap is duidelijk: Nederland moet en zal massaal meerdere keren ingeënt worden, desnoods met maximale dwang die eigenlijk nauwelijks meer ‘indirect kan worden genoemd’ als mensen straks inderdaad niet meer mogen werken, geen boodschappen meer kunnen doen en geen medische zorg meer kunnen krijgen.

Andere oplossing, zoals HCQ en Ivermectine, niet gewenst

Een andere oplossing dan vaccinaties is klaarblijkelijk niet gewenst. Het wereldwijd zeer succesvolle hydroxychloroquine (HCQ) /zink protocol werd met desinformatie en opzettelijk foute testen met echte patiënten in diskrediet gebracht.

Ook Ivermectine, waarover FvD politicus Wybren van Haga op 24 december Kamervragen stelde aan minister De Jonge, lijkt geen alternatief te mogen worden, ondanks het feit dat uit minimaal 21 internationale studies is gebleken dat het middel veelbelovend is bij de behandeling van Covid-19 patiënten, en al vaak met succes is ingezet. Zo vermindert het gebruik van Ivermectine het aantal ziekenhuisopnames, en neemt de kans om de ziekte te krijgen en/of er aan te sterven, aanzienlijk af.

Waarom Pfizer voor zorgmedewerkers, maar Moderna voor ouderen?

Op 30 december diende Rob Jetten (D66, dat een groot voorstander is van een vaccinatieverplichting) een aantal vragen in over de vaccinatiestrategie in Nederland. Zo krijgen zorgmedewerkers het experimentele Pfizer/BioNTech ‘nano’ vaccin – dat overigens massaal wordt geweigerd door Amerikaans zorgpersoneel (3), en waaraan na toediening al een aantal mensen zijn gestorven -, maar kwetsbare ouderen het Moderna vaccin.

Waarom wordt dat gedaan? Durft men het toedienen van het Pfizer vaccin – waarvan genetische informatie van het SARS-CoV-2 virus de basis vormt – bij ouderen niet aan? Zo niet, waarom zouden zorgmedewerkers en andere Nederlanders er dan wel op moeten vertrouwen?

Krijgen zwarten in de VS (weer) een ander vaccin?

In de VS lijkt nog een ander, heel bizar onderscheid te worden gemaakt. YouTuber Allen Pan nam zijn zwarte vriendin Shani, die had gezegd ‘hetzelfde vaccin als de blanken’ te willen krijgen, mee naar een kliniek in Beverly Hills. In de kliniek probeert men haar echter toch een ander vaccin te geven dan aan Pan, die reageerde dat ‘vreemd’ te vinden.

Misschien denkt u dat dit niets meer dan een raar incident is, maar in de VS werden in de vorige eeuw geheime eugenetische experimenten met de zwarte bevolking verricht. Tijdens de beruchte Tuskegee onderzoeken, die tot 1972 werden voortgezet, kregen met syfilis geïnfecteerde zwarte mannen opzettelijk geen behandeling. Ook zouden zwarten speciale vaccins hebben gekregen, waardoor 20% tot 30% onvruchtbaar werd. Het is daarom niet verwonderlijk dat minder van de helft van de zwarte bevolking van plan is zicht tegen Covid-19 te laten vaccineren (4).

Waarschuwingen bijsluiters voor zwangeren en vruchtbaarheid

Wat dit met de Covid vaccinaties te maken heeft? Op 4 december lieten we zien dat in de bijsluiters en zorginstructies van het Pfizer/BioNTech ‘nano’ mRNA vaccin (BNT162b2) expliciet gewaarschuwd wordt dit vaccin niet aan kinderen onder de 16 jaar en zwangere vrouwen te geven: ‘Alvorens vaccineren moet zwangerschap worden uitgesloten.’

Het Joint Committee on Vaccination and Immunization adviseerde zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden geadviseerd zelfs het vaccin überhaupt niet te nemen. Dat betekent dat het vaccin voor deze groepen simpelweg niet veilig geacht wordt. In de instructies aan de zorgverleners staat dan ook letterlijk dat ‘het onbekend is of het Covid-19 mRNA vaccin BNT162b2 van invloed is op de vruchtbaarheid.’ Dat houdt dus in dat men de kans aanwezig acht dat dit vaccin u mogelijk onvruchtbaar maakt.

De proeven op dieren om te zien of dit vaccin gevolgen heeft voor de reproductie, dus voortplanting, en de ontwikkeling, zijn niet eens afgerond, wat letterlijk in paragraaf 5.3 wordt geschreven. Dit betekent dat men (nog?) totaal geen idee heeft of dit vaccin geen gevolgen heeft voor de voortplanting en ontwikkeling van iedereen bij wie dit vaccin wordt ingespoten. De medewerkers in de Nederlandse zorgsector die door de regering zijn aangewezen om dit vaccin – waarvan de ‘nano’ ingrediënten door minister De Jonge letterlijk ‘een risico’ werden genoemd – toegediend te krijgen, zouden hier eens ernstig over moeten nadenken indien zij ooit graag kinderen willen krijgen.

Overheden twijfelen zelf, maar wekken desondanks indruk van ‘veiligheid’

De Britse overheid is er trouwens niet eens zeker van of het vaccin wel gaat werken: ‘Het vaccin ontlokt zowel neutraliserende antilichamen als een cellulaire immuunreactie op het spike (S) antigen, dat kan bijdragen aan de bescherming tegen Covid-19 ziekte.’ (vet en onderstreept toegevoegd).

Maar om bij het volk in ieder geval de indruk te wekken dat de vaccins wel succesvol zijn, kwam de WHO op 14 december, precies toen de eerste vaccins klaar waren om te worden toegediend, met het genoemde ‘advies’ aangaande de PCR test – een ‘advies’ waarmee tevens impliciet werd toegegeven dat miljoenen mensen over de hele wereld in 2020 ten onrechte de diagnose ‘positief’ hebben gekregen, met alle gevolgen voor hun leven en de samenleving van dien.

Bepaalt zelf of dit voor u voldoende reden is om de beweringen van de overheid te blijven geloven dat deze vaccins ‘veilig’ zijn, en ‘noodzakelijk’ zijn om het volk te ‘beschermen’ tegen een virus, waar statistisch gezien 99,985% van de Nederlanders niet of nauwelijks last van heeft.

Als een overheid het volk dreigt met honger en onbehandelde ziekten…

RIVM directeur Jaap van Dissel probeerde onlangs alvast zijn eigen straatje schoon te vegen door te waarschuwen dat ‘het vaccin de uitbraak en/of sterfte initieel kan doen toenemen.‘ Ook hij zal vermoedelijk dit document van de Amerikaanse FDA hebben gelezen, waarin staat te lezen dat de Covid vaccins behalve de dood nog eens 22 ernstige ziekten en tegenreacties kunnen veroorzaken. Wellicht heeft hij ook een recente studie in het International Journal of Clinical Practice in gedachten, waarin wordt gewaarschuwd dat de vaccins het immuunsysteem kunnen beschadigen, en de ontvangers daardoor juist vatbaarder worden voor Covid-19.

Maar als een overheid de bevolking dreigt met honger (= het gevolg van niet meer toegelaten worden tot winkels en mogelijk ook niet meer kunnen bestellen van boodschappen indien men op zeker moment overgaat tot het online vereisen van uw vaccinatiebewijs) of met onthouding van medische zorg, dan zullen veel mensen vermoedelijk alsnog kiezen voor de spuit, en dan maar hopen en bidden dat het noch op de korte, noch op de lange termijn ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid zal hebben.

Xander

(1) No More Fake News (onderzoeksjournalist Jon Rapoport)
(2) TPO.nl
(3) Zero Hedge
(4) Reuters via Infowars
(5) David Knight / Infowars


Zie ook o.a.

2020:

31-12: (/ Slechts 0,015% van de bevolking moet naar het ziekenhuis, maar corona maatregelen blijven overeind en lijken alleen maar harder te zullen worden)
30-12: Zwitser die als een van de eerste Covid vaccin kreeg gestorven
29-12: Jaap van Dissel: ‘Vaccin kan uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen’
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
28-12: De opvolger van Covid-19 is al aangekondigd: de SPARS pandemie van 2025 tot 2028
28-12: (/ Wantrouwen over snelheid en propaganda dwang: Uit peilingen blijkt dat de meeste Europeanen geen Covid-19 vaccinatie gaan halen)
23-12: Zorgmedewerkers VS weigeren massaal corona vaccins: ‘Er is teveel wantrouwen’
22-12: Wetenschapper Duitse Ethische Raad pleit voor uitsluiten vaccinweigeraar van gezondheidszorg
21-12 Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie
20-12: CDC stelt richtlijnen bij nu duizenden Amerikanen ziek zijn geworden na Covid vaccinatie
18-12: Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties actueler dan ooit
15-12: In Israël krijgen alleen gevaccineerden weer vrije toegang tot horeca en evenementen
14-12: ‘Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
11-12: Hoofdadviseur Britse overheid: ‘Horeca dicht maakt niets uit’; 4 van de 10 mensen besmet in ziekenhuizen
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
05-12: Groot Brittannië en Canada leggen indirecte vaccinatieverplichting op – volgt Nederland ook?
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
29-11: Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer
26-11: Gevestigde topartsen waarschuwen dat mensen dagenlang zware bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
19-11: Nieuw gratis E-boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’ (download nu het nog kan)
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken’
14-11: ‘Al 58 luchtvaartmaatschappijen willen reizigers zonder Covid test gaan weigeren’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve testen zijn vals’\
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
13-09: Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder te praten.

69

 1. Ron Swart. +- 11 uur

  Of de NOODTOESTAND AFKONDIGEN. !
  President Trump heeft die bevoegdheid.
  Er is aantoonbaar fraude en enorm veel geknoeid met de verkiezingen.
  En Trump is een maan van rechtvaardigheid.
  Hij gaat voor het volk.
  En dat kunnen de Democraten niet uitstaan.
  Hij Trump kan met de noodtoestand af te kondigen de hele boel stilleggen en tijd rekken om de rechtbanken tot uitspraken te dwingen. Ze hebben voldoende bewijs! ( ook al houd onze Nederlandse pers vol dat dit niet zo is….) nonsens! het bewijs ligt er onder ede. !!

  Het lijkt er nu op dat de rechters “ bang zijn / of ook in het complot zitten “ om uitspraken te doen.

  Het is ook niet makkelijk; Trump had veel vijanden omdat hij niet mee deed ( met de gevestigde orde met de kliek in Washington) aan de liberalen speeltjes als gender gelijkheid en hij heeft hele chinesche spionage complotten opgerold. Terwijl andere “ hoge politici “ waaronder Biden zelf grof geld aan China verdienden.!!!!

  Het land is tot op het bot verdeeld.
  Dit dreigt echt fout te gaan.
  Of……. al Biden president wordt ; gaat de aanhang van Trump de straat op ( met of zonder wapens dat wachten we af)
  Of…….. als Trump president wordt gaat de aanhang van Biden de straat op en dat hebben we een paar maanden geleden met de BLM demonstraties gezien waartoe die in staat zijn.

  Misschien is de noodtoestand een tussen oplossing?

  Bid voor Amerika, het ziet er niet goed uit daar!!

 2. Woensdag 06 januari houdt president Trump om 11u00 (EST) een toespraak op het Freedom Square in Washington D.C. (District of Criminals). Het zou het moment kunnen zijn, dat hij de waarheid gaat onthullen over de kiesfraude zonder weerga op 03 november. En laten we hopen op het activeren van de geheime militaire tribunalen, zodat ze kunnen overgaan tot arrestatie van de Deep State en hun handlangers. De FEMA-kampen en Gitmo kunnen dan hun nut bewijzen.

 3. het volgende nieuws bericht is onjuist ,

  ‘De NIV deed onderzoek onder ruim 2000 internisten en van hen gaf 97 procent aan zich direct te laten vaccineren als zij aan de beurt zijn. „Het feit dat zo’n hoog percentage van de internisten’

  Dit is een propaganda bericht om mensen over te halen met de 97 % en vertouwen te wekken ,er wordt een bizar spel gespeeld .

 4. Mijn vrouw en kinderen 4 stuks ,laten ons niet enten.
  Worden wij geweigerd in de maatschappij. Kopen onze bootschapjes bij de boeren winkeltjes .is ook nog eerlijk voer ,zonder toevoeging. Kijk maar eens om je heen .hier in de Wieringermeer is nog genoeg te vinden.

 5. Verzegelde ziekenhuizen, dansende verpleegsters: hoe ernstig is de situatie in de klinieken eigenlijk?
  Terwijl de Duitsers elke dag worden verteld over nieuwe horrorverhalen over klinieken en overbelaste intensive care-afdelingen die op het punt staan volledig in te storten, terwijl uitgeputte en depressieve verpleegsters en artsen die buiten de grenzen van de verwachting werken, hun verhalen van lijden dicteren aan journalisten en terwijl politieke angstaanjagers en functionarissen van triages onvriendelijk zijn: daar, verbazingwekkend, Tientallen klinieken in Duitsland zijn gesloten – en het kliniekpersoneel heeft tijd en vrije tijd voor campagnes op sociale media.
  Er klopt niets meer in deze pandemie. Volledig in tegenspraak met de gepubliceerde, verschrikkelijke grenssituatie, laten officieel toegankelijke bronnen zien hoe afdelingen en afdelingen van klinieken regelmatig worden gesloten – of hele ziekenhuizen volledig worden geslotenzullen. De planning hiervoor lag al in de la voor de Corona – nadat de dringend noodzakelijke stroomlijning van het kliniekaanbod om de efficiëntie en de winstgevendheid in de gezondheidszorg te verhogen jarenlang was gepusht; Overigens gewoon door de politici die vandaag klagen over de knelpunten en tekorten en die gebruiken als excuus voor de volledige sluiting van het hele land. In de eerste plaats hielden minister van Volksgezondheid Jens Spahn, maar ook Karl Lauterbach, vol voor een concentratie van de ziekenhuisinfrastructuur, de noodzakelijke voorwaarde voor betere zorg, vóór de crisis.
  Het feit dat deze plannen ondanks Corona worden uitgevoerd en dat in sommige gevallen zelfs die klinieken worden gesloten die in het voorjaar werden omgebouwd tot speciale, speciale ‘Corona-stations’, kort na het uitbreken van de ‘eerste golf’: dat past niet bij de wijdverbreide illusie van één Overal aan de grens van operaties in de klinische kliniek.
  https://www.journalistenwatch.com/2021/01/03/dichtgemachte-krankenhaeuser-pfleger/
  Maar het bedrog neemt in Duitsland steeds meer toe, een langere “LockDown” komt er dan ook aan.
  Het houdt niet meer op, zolang de bevolking blijft zwichten voor het Covid-19 fascisme.

 6. “De reden lijkt een tamelijk opzichtige, namelijk de dalende cijfers op misleidende wijze presenteren als ‘bewijs’ dat de vaccins succesvol zijn.”

  En intussen worden de vaccin-doden en mensen met onverklaarbare, nare en kwalijke gevolgen van de onbekende nevenwerkingen door het vaccin vakkundig verdoezeld….echter: er zullen zoveel slachtoffers vallen dat het zeer moeilijk zal zijn om die allemaal onder de mat te vegen en te houden…
  Weer zal de politiek in eigen voet schieten….intussen is voor zowat iedereen duidelijk hoezeer het volk bedonderd en voorgelogen wordt door de leugenpers met misleidende en bedrieglijke informatie in opdracht van de ongeloofwaardige politici.
  Hun valse voorwendselen worden keer op keer doorprikt en ontmaskerd in hun poging om het volk door angst tot gehoorzaamheid te dwingen.
  Wie is bereid vrijwillig zijn gezondheid en leven op het spel te zetten voor onbekende nevenwerkingen van een experimenteel vaccin om de volksgezondheid, en dus iemand anders, te beschermen om dan toch nog besmet te kunnen worden door een ongevaccineerde omdat het vaccin niet werkt?
  Waar blijft het bewijs van de medische noodzaak om maatregelen af te kunnen kondigen?
  Dat bewijs heeft nog niemand gezien dus zijn de buitenproportionele maatregelen ook ónwettig te noemen want er wordt geen medische noodzaak aangetoond!
  Maw: onze politieke dienaars overtreden de wet zelf door onrechtmatig onwettige maatregelen af te dwingen.
  Je kunt er niet meer naast kijken!

  Laten we eens kijken naar de volksvertegenwoordigers, onze DIENAREN die door ons betaald worden om de orde en het maatschappelijk leven in goede banen te leiden door BESTUUR.
  Zij gaan hun boekje en hun bevoegdheden zwáár te buiten!
  Geen énkele overheid heeft het recht of de bevoegdheid om zich te mengen in de persoonlijke levenssfeer van de individuele burger en al helemaal niet met bemoeienis over ons zélfbeschikkingsrecht wat betreft onze lichamelijke integriteit dat onze gezondheid is, dat behoort NIET tot hun taak!
  Dit is openlijk en onbetwistbaar de schending van privacy, de persoonlijke levenssfeer, de grondwettelijke rechten en de mensenrechten van het individu!
  Zij plegen plichtsverzuim, zij schenden hun gezworen eed voor hun politiek mandaat dat zij krijgen van het volk om het volk ten dienste te staan door bestuur!
  Dit noemt men hoogverraad waarvoor politici zich horen te verantwoorden voor het volk en door de rechtbank….daar heeft het volk door de grondwet en in een democratie récht op!

 7. @Jonny 1.17pm
  Ik las ergens dat je ook voor ’t bestellen van boodschappen een digitaal pasje nodig zou hebben..
  We zullen ’t zich allemaal zien ontvouwen. Ik ben zeker niet van plan me te laten ombouwen tot zombie Wil me ook niet van tevoren laten intimideren door allerlei beelden van mogelijke gevolgen. Gewoon stap voor stap zien wat er gebeurt en daar zo goed mogelijk op reageren. Wel heb ik wat voorzorgsmaatregelen genomen.
  En ook dit: het zou ook nog heel anders kunnen lopen. B.v. als in Amerika Trump toch wint en daar heel andere dingen gaan gebeuren. Houd moed!

 8. @ Mo: 10:45 am. En Rutte (VVD) en de Jonge (CDA) zullen gewoon blijven uitvoeren wat de Agenda 20/30 voorgeschreven heeft. Ons nog verder de dictatuur in drijven, dat is de hele bedoeling, en daarbij ook de eigen bevolking bloot stellen aan een gifspuit.

 9. @Johnny schreef:
  03/01/2021 om 1:17 pm

  Kennis om te overleven wordt denk ik cruciaal. Mijn vrouw en ik (en ook onze zoon) zijn ons al aan het voorbereiden op een eventuele vlucht. We lezen en kijken naar allerlei overlevingsstrategieën en we zijn langzaamaan de belangrijkste dingen aan het aanschaffen.
  Een goede voorbereiding is het halve werk en als het nooit tot een vlucht komt, dan hebben we heel wat geleerd en hebben we onze zoon nuttige dingen over de natuur en overleving bij kunnen brengen. God jeeft meer in Zijn natuur gelegd dan wij beseffen…..

  Mijn vrouw heeft vorige week ervaren wat er gebeurt als je geen mondkapje draagt: de huisarts wil haar niet op spreekuur zien en het ziekenhuis plaatst je buiten in een tent als je zonder mondkapje bloed komt prikken. Maar we houden vol en bereiden voor. De wereld is maf en het wordt nog veel gekker….

 10. @T.D die schreef:

  De Christen Unie voorstander van het vaccinatierapport? Beseft Gert-Jan Segers niet dat hij en zijn partijgenoten een wegbereider voor de antichrist? En dat noemt zich christen?

  Inderdaad, ongelofelijk dat de Christen Unie zich hier mee inlaat en toestemt. Een van de wegbereiders voor de antichrist. Al ziende zijn ze blind geworden.

  Door zich te laten vaccineren denken ze waarschijnlijk hun luxe leventje in stand te houden. Vergeet het maar!

 11. Als het virus nooit is geïsoleerd, laat staan geïdentificeerd. Zo ook met de PCR test, die test helemaal niets. Wat zit er dan in die vaccins dan? Het is in ieder geval geen middel tegen virussen, het is een middel wat ons eigen immuunsysteem buiten werking zet. We worden zo genetisch gedemoniseerd. Waardoor iedereen die de spuit haalt kan overlijden aan een simpel verkoudheidje of door een sigaret. Om maar te zwijgen over de vele bijwerkingen, zoals gezichtsverlamming of auto-immuunziekte, e.d. Dus waarom zou ik dan een spuit moeten halen? Om zo mijn eigen gezondheid c.q. mijn leven op spel zetten, omdat de 2e kamer mij uit de weg wil ruimen in opdracht van WEF. Dit is moord met voorbedachte rade op de bevolking. Ben er zelf te eigenwijs voor om mij te laten chanteren door deze moordenaars. Deze potentiële politieke massa moordenaars denken dat zij het recht hebben, om voor GOD te spelen en willen bepalen wie wel of niet meer mag leven van de bevolking.

 12. Een naaste medewerker van Obama vertelde een tijd geleden dat ook mensen van ‘leeftijd’ het veld moeten ruimen omdat ze niet meer productief kunnen zijn voor de samenleving (dementen, ouderen, zieken, gehandicapten).
  Dit zit ook in het V-programma.
  Bil is hitler 2.0.

 13. Men heeft geen dwangmatige nazi-symboolachtige overheid nodig als de nutty professors in de vrije wereld met wetenschappelijke dromen God willen en gaan spelen en gaan ingrijpen in het klimaat door zonlicht te blokkeren.

  Geblokkeerd zonlicht maakt het theoretisch minder warm op aarde, maar heeft ook andere gevolgen, als mindere plantgroei (= hongersnood), minder aanmaak vitamine D door het lichaam (= minder afweer, meer behandelingen, medicijnen en vaccins), onverwachte droogte en overstromingen etc.

  Is er een land dat dit verbiedt, vindt men wel een ander land waar het mag en kan: de trein van aardse zelfdestructie is niet meer te stoppen, doch de happy few woont later wel op een andere planeet.
  https://news.trust.org/item/20201218140025-po1gu

 14. Volgens de verspreiders ervan is dit een gelekte video waarin besproken wordt hoe (in dit geval Moslim extremisten) bestreden kunnen worden door een virus te verspreiden waardoor ze de mogelijkheid hebben de activiteiten in de hersenen te sturen zodat ze niet meer extremistisch zijn. Hoewel ik goed weet dat “iedereen” een fake filmpje in elkaar kan flansen ligt het wel geheel in de lijn in de dingen die ik aan het ontdekken ben over de Corona “pandemie”, de overheden, media ed. die klakkeloos alles volgen, het “vaccin” en wat daarmee mogelijk is. Wat mij betreft een waarschuwing je niet te laten prikken. Uiteraard maakt ieder zijn eigen keuze (wat ik respecteer) en ben ik me bewust niet de waarheid in pacht te hebben. https://www.bitchute.com/video/2oWxDXbJlhsW/

 15. Tot tweemaal toe ben ik in de gelegenheid geweest om aan een (medisch) dokter te vragen of het druk is met corona patiënten. Ik had het beter niet kunnen vragen. Natuuuurlijk, was het stinkend druk! Gelukkig had ik door leeftijd, beroep (röntgenlaborant) en modus vivendi het vertrouwen in de abracadabra en hokus pokus van de artsenij al aan de willigen gehangen. Laat ik maar niet aan politici denken, anders komen we bomen te kort. ’t Schompes voor ze….. Allemaal!

 16. Hoi Blijf niet met z’n allen zitten mopperen en somberen. Geef alle betrouwbare informatie aan mensen die er echt iets mee kunnen. En kijk vooral omhoog naar God. Leg je leven in Gods hand. Dan ben je pas echt veilig.

 17. De Christen Unie voorstander van het vaccinatierapport? Beseft Gert-Jan Segers niet dat hij en zijn partijgenoten een wegbereider voor de antichrist? En dat noemt zich christen?

 18. Ben al aant denken hoe ik dit ga aanpakken……ik wil niet gevaccineerd worden!! Boodschappen is nog niet het probleem online kunje ook bestellen……je mag ook een foto vanje rijbewijs oid laten zien alsje die niet bij hebt……denk dat met een paspoort dit ook gaat lukken dus is da wel makkelijk op te lossen denk ik…….hoe denken jullie daarover als je word verplicht?

 19. Het zijn verwarrende tijden.
  Je bent in de twintig en krijgt tegengestelde berichten van deskundigen te lezen over oorzaak en gevolgen, maatregelen en effecten daarvan. Gekozen of benoemde leiders pretenderen leiders te zijn die de bevolking leiden, maar hebben ook geen antwoorden.
  Je kan als twintiger van mening zijn ‘bekijk het allen maar, ik vaccineer niet,’ maar wat daarvan later dan weer de gevolgen zijn.. Bijvoorbeeld als land over 19 jaar in 2040 verzakt en onderloopt en bijna een miljard mensen ‘moeten’ verkassen of anders verpieteren. Maar misschien hebben leiders tegen die tijd wél antwoorden over het vaccin en zijn de resultaten van langlopende studies bekend en is het vaccin aangepast, zodat men alsnog een prik kan halen.
  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9102853/Subsidence-FIFTH-worlds-population-affected-sinking-land-2040.html

 20. Doe wat je zelf het beste vind . Maar laat je niet beinvloeden door de media deze zijn in betaalde dienst van de overheid . En natuurlijk word de burger tegen elkaar uitgespeeld. Ik laat me nooit vaccineren je hebt immers een immuunsysteem . Maar ik vraag me idd af ,is er nou niemand of een partij die zich echt in gaat spannen om deze waanzin tegen te gaan?? vaccinatie moet vrijwillig gaan en niet eventueel dreigen met uitsluiting van de maatschappij. mocht het echt zover komen dan voorspel ik u rellen en erger tussen 2 kampen…

 21. @monique 11.14
  Het probleem is , als je iets wil organiseren, dat de mensen automatisch naar hun aai foon grijpen en het via de sociale(?) media verspreiden.
  Wetende dat de roverheid en hun knechten deze media 24/7 monitoren, maakt dat elk verzet eigenlijk al op voorhand nutteloos is.
  Je zal old school moeten gaan, wil je wat bereiken.
  Succes

 22. Laat me niet vaccineren, voor iets wat gebakken lucht is. Vraag me af hoeveel geld onze regering heeft gekregen van het IMF zoals ze bij Wit Rusland geprobeerd hebben. Lucasjenko heeft het geweigerd. Heel covid 19 is een afleiding voor het opzetten van de nieuwe wereld orde. Jammer dat er zoveel schapen zijn die dat niet “willen” zien.

 23. Tja, je moet wat doen tijdens de lock down dus je lees af en toe eens wat. Hahahah nu in het AD , ook zo’n vod, 97 procent van de internisten willen de vaccinatie en huisartsen eisen deze vaccinatie ook op.

  Denken ze nou echt wat we knettergek zijn geworden? Ik denk het tegenovergestelde ze worden wanhopig. Wie zijn ze, iedereen die fout is geweest afgelopen jaar. Op naar de tribunalen van Nijmegen.

 24. DOKTER EN STATISTICUS VRAAGT: “WAAROM VACCINEREN WE EIGENLIJK?”
  Vijf keer zo vaak ernstige ziekteprogressie na coronavaccinatie.
  http://www.pi-news.net/2021/01/nach-corona-impfung-fuenfmal-so-haeufig-schwere-krankheitsverlaeufe/
  Tja, dat vraagt de bevolking zich al maandenlang af, waarom wist Hugo de Jong bij aanvang al dat alleen een vaccinatie zou helpen. Had hij toen al voorkennis..?
  Deze Plandemi ruikt mij inziens niet heel erg fris.

  Beste MO, gelieve maximaal 3 woorden in hoofdletters als accenten. Mod.

 25. Volgens recente studies zouden de vaccins slecht zijn voor de vruchtbaarheid van man en vrouw. Voor mij is dat een echte ramp, want ik wil nog zo graag een jongen, dan heb ik konings kinderen dus ik weet nog niet of ik mij laat inenten, ik wil een gezond kind. Shalom

 26. Beste mensen,
  Met het aantonen van feiten, waaruit blijkt dat wij burgers al maandenlang door misdadige individuen worden misbruikt, stopt deze misdaad tegen de Bevolking niet.
  Er is maar één oplossing, en dat is een massaal burgerverzet, en die beweging moet nu snel ingang worden gezet.
  Want deze misdaad tegen de bevolking neemt een steeds brutaler vorm aan, ja zelfs artsen geven hun volledige medewerking hier aan.
  De veel al wakkeren mensen onder ons, die weten allang dat wij wereldwijd te maken hebben met de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit in vredestijd gevoerd.
  Wereldwijd presenteren overheden zich als klonen van ene Josef Mengele, een arts in dienst van oorlogsmisdadiger Adolf Hitler.
  Gedurende de laatste twee jaren van de tweede Wereldoorlog was hij werkzaam in het vernietigingskamp Auschwitz, waar hij medische experimenten uitvoerde, vaak met dodelijke afloop, en gevangenen selecteerde voor de gaskamers.
  Mengele kreeg de bijnaam “engel des doods”.
  Deze zeer vrede arts Josef Mengele, heeft na de oorlog nooit zijn verdiende gerechtelijke straf gekregen. Hij is na de oorlog gevlucht.
  De misdaden die Josef Mengele pleegde waren gebaseerd op uiteenlopende medische experimenten met onschuldige burgers.
  In april 1947 had dr. Leo Alexander al een zestal punten waaraan legale medische experimenten moeten voldoen aangedragen bij de Raad voor Oorlogsmisdaden. De Raad heeft deze punten overgenomen en aangevuld met vier extra richtlijnen. Samen vormen deze tien punten de “Code van Neurenberg”. Hoewel dit oordeel geen directe rechtsgeldigheid heeft en de richtlijnen ook niet direct overgenomen zijn in de Duitse of Nederlandse wetgeving, vormen ze samen met de Verklaring van Helsinki wel de basis voor de Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en vergelijkbare wetten in andere landen.
  In de Code is een reeks bepalingen opgenomen die de rechten van personen die aan medisch onderzoek deelnemen moet garanderen. Zo schrijft ze onder andere voor dat deelnemen altijd op vrijwillige basis moet gebeuren, een duidelijk maatschappelijk nut moet hebben en geen onnodige lichamelijke of mentale schade mag toebrengen. Ook moet onderzoek volgens de code vooraf worden gegaan door in vitroproeven en moeten deelnemers voldoende geïnformeerd worden over het verloop en eventuele gevolgen van het onderzoek. Zij moeten bovendien schriftelijk verklaren dat zij op basis van die informatie aan het onderzoek willen deelnemen. De Code schrijft bovendien voor dat onderzoeken altijd stop moeten worden gezet wanneer een proefpersoon daarom vraagt.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg

 27. Het Leugenkabinet Rutte nu SCHAAKMAT? Alle tekenen wijzen daarop. Vandaag het uur der Waarheid? Ik deel een paar strofen met u uit een uitstekend opiniërend stuk in Trouw.

  https://www.trouw.nl/politiek/het-dilemma-van-rutte-niet-aftreden-maar-wat-dan-wel-na-de-toeslagenaffaire~b29b13fa/

  In 94 procent van de gevallen zijn slachtoffers onterecht beschuldigd, heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen al gezegd.

  De druk op de premier om te leveren is tijdens het kerstreces verder opgelopen. Veelzeggend is de waarschuwing van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. “De vertrouwensvraag ligt serieus op tafel, voor het hele kabinet”. Als Rutte teleurstelt met de herstelwerkzaamheden, dan is hij het vertrouwen kwijt van precies de partij die zijn trouwe bondgenoot was in alle drie zijn kabinetten. Met behendig debatteren alleen gaat de premier het dit keer niet redden.

  Druk uit de coalitie
  Van binnenuit zijn eigen coalitie is er eveneens druk. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat “de geloofwaardigheid voor dit kabinet op tafel ligt”. De D66-fractie wil een einde aan “een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse politiek en rechtsstaat”.

  Vergaande rot in de rechtsstaat
  Het is nu zaak voor het kabinet om met zeer concrete maatregelen te komen. De CDA-fractie ziet “vergaande rot in de rechtsstaat” en zal met argusogen volgen waar het kabinet mee komt.

  Het zou toch prachtig zijn als het Recht weer zal gaan zegevieren op het Binnenhof doordat Rutte
  en zijn Leugenkabinet met pek en veren besmeurd voorgoed de Politieke Arena moet verlaten met zijn Commissie Stiekem.

  De Champagne hoeft alleen nog maar ontkurkt te worden en de glazen geheven met de Heilbede: De Waarheid Overwint Altijd!!! Openbaring 22:15.

 28. Het moet ergens in november zijn geweest dat ik via de telefoon een oud collega sprak ; natuurlijk kwam ook de pandemie ter sprake. Omdat ik zeker zo’n dertig jaar, o.a. met hem, had samengewerkt is zo’n gesprek openhartig. Het ging over triage …. het ‘beschikken over de dood of verder leven’ . Een onderwerp die de huidige generatie alleen nog maar weet uit overleveringen, het overleven van een systeem. Dit is was hij zei : bij de varkenspest, vogelgriep en alle andere vernietigende dieren-ziektes worden alle, alle dieren ‘geruimd’. En dat is nu net wat ‘ze’ niét zouden moeten doen ! Van deze honderdduizenden dieren moeten/ kunnen de sterksten overleven. Van deze overgeblevenen …. komt een ras dat resistent is tegen vernietigende virussen of bacteriën. Shockerend was zijn conclusie dat de mensheid met ‘kunst en vliegwerk’ vanaf de geboorte al in leven wordt gehouden.
  Beste Tycho,
  Of de vertaling juist was of niet. Ik ben er zeker van dat het inderdaad de sterksten onder ons zijn die alle, op natuurlijke wijze …. ontstane aanvallen op ons bestaan voldoende kracht, weerstand hebben om deze te overleven. Dat is het recht van de sterksten onder ons.

 29. VVD, CDA, D66, CU, SP, PvdA, GL en 50-plus zijn in ieder geval medeplichtig aan deze volksverlakkerij. Waarschijnlijk zijn ze gevrijwaard voor de prik. Schrijf de namen van deze daders op. Als we de macht weer terug hebben zullen ze zich moeten verantwoorden.

  Het pact is veel groter dan wij nu zien, maar in aantal niks vergeleken met ons. Wij zijn met miljoenen, dus de werkelijke macht ligt bij ons!!!

  We moeten ons sneller organiseren en terugpakken wat we uit handen hebben gegeven. Wat moet de katalysator zijn om iedereen de straat op te krijgen? Spreek je hardop uit!! Gehoorzaam niet en allemaal naar Den Haag!!

 30. Misschien een pagina grote advertentie in de grote landelijke dagbladen met teksten als:
  Rutte en de Jonge wij geven uw graag het voorrecht als eerste uw spuitje te halen!
  Of meer straat taal misschien: Hey regering stop die spuit maar in je parlementaire billen.

  En daaronder in het klein de tien duizenden namen van wetenschappers, medici, Nobel prijswinnaars die tegen de vaccinatie pleiten..

  Zomaar een idee en heb ook geen geld voor zoiets maar bijvoorbeeld PKN ..waar blijven jullie? Hoe kan je als Christen nog achter dit corona beleid staan? Jullie CDA, CU, SGP…waar is de Christelijke LIEFDE nog te zien in een beleid wat mede met jullie steun wordt opgelegd aan de burgers van Nederland? Zijn jullie het zout der aarde?
  Nederlandse Christenheid kom massaal in opstand door elke schending van het lichaam wat van God is ( en niet van de staat Pias Dijkstra ! ) categorisch te weigeren. Ab Osterhaus en van Dissel en Marion Koopmans e.v.a. weigeren openheid van zaken te geven over de wiskundige modellen die het RIVM hanteert. De leugens zij te groot wereldwijd om nog langer te passen in de gebouwen waar ze worden bedacht nietwaar Fauci? Nietwaar Neil Ferguson zie de link:
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/britse-professor-lockdown-treedt-af-na-negeren-eigen-regels~ba010b0b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Mensen weiger de vaccinatie en stel daarmee de beste daad voor jezelf. Dat zegt ook de ex-tweede man van het Pfizer concern zelf. Kan de link helaas niet zo snel meer vinden

  Kassa:
  Moderna-vaccin 18 dollar per stuk is, en een BioNTech/Pfizer-vaccin 12 euro. Het AstraZeneca-vaccin zou slechts 1,78 euro per dosis zijn.( Bron https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/coronablog-17-december-a4024216)

  Lees ook https://www.ninefornews.nl/honderden-mensen-besmet-met-corona-na-pfizer-vaccin/

 31. Rienus schreef:
  03/01/2021 om 1:23 am

  Okay Rienus djw voor reactie… dat de mensen bang en in de war zijn snap ik,ben ik ook al een tijdje maar word het niet tijd dat de mensen es boos worden ipv alleen maar reacties te typen. Het gaat wel om ons leven ons lichaam ons land. ik weet niet hoe ik het nog beter moet uitdrukken, ik heb niet gestudeerd ,ik voel mij onmachtig,ben niet erg onderricht maar ik begin toch wel ongeveer witheet te worden en wil actie . Zoals wachter ook zegt Ze gaan over lijken letterlijk en figuurlijk….. Nou om de dooie donder niet over mijn lijk!!! dat bepaal ik nog wel zelf en wel op mijn manier. en ik hoop van harte dat er meer mensen opstaan en hetzelfde zeggen en willen.

 32. @ monique schreef:
  02/01/2021 om 11:38 pm
  Zie mijn eerdere reactie. De mensen zijn zo enorm bang en in de war dat ik de mensen in dit land niet meer herken. Als je mij 1 jaar geleden nog zou hebben verteld dat mensen slaags raken in winkels om een mondkapje had ik je voor gek versleten. De mensen worden zeer succesvol tegen elkaar uitgespeeld en dat dis zo simpel zou zijn had ik nooit verwacht. Ik vrees dat we nooit meer terug kunnen naar de periode voor februari/maart 2020.

 33. Dit kon in de zeer nabije toekomst nog wel eens heel slecht uitpakken voor Rutte, de Jonge, van Dissel, Gommers en alle andere corona kompanen in spé.
  Ze zijn in hun grootheidswaan vergeten hoe het Ceausescu is vergaan, tirannie kent zijn grenzen. Alle bovengenoemde maken zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en zullen hun gepaste straf krijgen. Neurenberg II gaat er zeker komen, al zullen zij er dan waarschijnlijk beter vanaf komen als Ceausescu…

  Gelieve een andere nickname te gebruiken. Uw nickname aangepast. Mod.

 34. Mike Adams ( Natural News ) voorspellingen over 2021 zijn vrijwel gelijk aan die van James Howard Kunstler t.a.v. covid: ( Engelstalig)

  https://www.naturalnews.com/2021-01-02-predictions-for-2021-stated-by-james-howard-kunstler.html

  ( google.vertaling:)
  Ik twijfel er niet aan dat China en de Fauci-fraudetak van de diepe staat van het vaccin covid-21, een nieuwe variant van het coronavirus, gaan vrijgeven en het vervolgens gebruiken om te proberen de wereld bang te maken voor het kopen van nog eens $ 100 miljard aan vaccins. om dat te bedekken. Deze zwendel zal doorgaan via covid-22, covid-23, enz., Totdat mensen er eindelijk een einde aan maken. Het hele ding is een enorm pandemisch / vaccin / biowapens-bedrijfsmodel voor bedrijven en ontvolking-eugenetici. Alle mensen die medeplichtig zijn aan deze zwendel, moeten worden gearresteerd, vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid en ter dood worden gebracht.

 35. Tegenwoordig krijgen de kinderen geen mazelen meer, maar wel adhd, autisme, auto immuunziektes, spierziektes en kanker

 36. ‘‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’ !!!
  Eerder schreef ik aan de ministers, staatssecretarissen en de volledige Eerste en Tweede Kamer onderstaand bericht. Waarom testen de farmaceut AstraZeneca en de Universiteit Oxford hun vaccin alleen maar op mensen tot 55 jaar ? Het antwoord luidt: ‘Omdat die volgens de grafiek van het RIVM toch al niet aan Covid-19 sterven, en je dan een positief beeld krijgt van hun vaccin !!! Om hun vaccin te testen dienen ze het juist te doen bij mensen die grote kans hebben aan Covid-19 te sterven, en wel van 65 t/m 95 jaar, en met name van 80 t/m 89 jaar oud, en dat doen de farmaceut AstraZeneca en de universiteit Oxford juist niet !!! Conclusie: de test stelt géén reet voor, het is misleiding ten top, besodemieterij waar je bij staat !!!
  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

  Heeft u dat als persoonlijk antwoord gekregen ?
  dat Het antwoord luidt: ‘Omdat die volgens de grafiek van het RIVM toch al niet aan Covid-19 sterven, en je dan een positief beeld krijgt van hun vaccin !!! Mod.

 37. okay viruswaarheid protest actie heb ik gemist. daar had ik best bij willen zijn. Maar toch blijft het vreemd dat er niet meer mensen die tegen zijn opstaan en naar DenHaag gaan. Er zijn toch veel meer weigeraars hier in Nederland ?

 38. De fake nieuws kanalen volgens google, doorgekregen van iemand , die het geloof in de roverheid boven alles stelt.
  Nu weten jullie ineens ook waar je nog meer info kunt ophalen en vergelijken, of hier kunt plaatsen als extra bij de colums van xander
  Heb gemerkt dat er enkele (voor de schijn waarschijnlijk) linkse kanalen tussen staan.
  Delen maar.
  https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/valse-nieuwssites

 39. Tis misselijkmakend mensen. Ik lees wel dat julie allemaal tegen zijn en dat er wat moet gebeuren,dat we in opstand moeten komen en dat de overheid en pharma gestopt moeten worden. En hoe het allemaal zit met de testen en vaccins werkelijk tot in de treure word dit alles hier neer getypt etc etc etc Maar dat is het juist….ik lees het alleen,geen actie’s die op touw gezet worden om bijv te gaan protesteren, Waar is FvD ?? waarom roept die partij niet mensen op om bij elkaar te komen. Heefd er niemand connecties met advocaten die er ook zo overdenken,is het misschien mogelijk om een rechtzaak te beginnen ( kost weer geld natuurlijk) tegen de overheid of zijn alle rechters ook voor vaccineren? ik roep maar wat hoor ben ook maar een overbezorgde moeder/nederlandse burger

 40. Zo blij dat ik niet de enige ben, dank aan allen die hier aangeven dat ze dat foute vaccin niet nemen, nooit, nooit, nooit, dan maar uitsluiting en als ik geen boodschappen meer kan bestellen komt er vast iets ondergronds waar ik eten kan halen.

  Cor van Heuvel schreef:
  02/01/2021 om 6:46 pm
  rescue schreef:
  02/01/2021 om 7:02 pm
  Ronald Vonk schreef:
  02/01/2021 om 7:58 pm
  Elegast schreef:
  02/01/2021 om 7:54 pm

 41. De afkeurende woorden van sommige politici, doen wel erg denken aan de communistische regimes. Een Franse politicus (partijgenoot Macron) vond het grote feest ‘een belediging voor het Franse volk, de zorgmedewerkers en de doden”. Erg grote woorden om het eigen disproportionele wanbeleid te verdedigen.
  Zodra een heel volk beledigd schijnt te worden (terwijl de feestvierders ook lid zijn van dat Franse volk), komt de juridische willekeur om de hoek kijken.
  In China vervolgt de overheid mensen wegens ‘het verstoren van de sociale orde’.
  Traditioneel is onder het communisme de aanklacht ‘vijand van het volk’ (terwijl die aangeklaagde burger zelf ook behoort tot dat volk) een reden om eigen burgers te vervolgen. Alsof ‘het volk’ slechts één mening zou hebben. Die veronderstelde eenheid van zogenaamd het héle volk, draait steeds uit op vijandschap naar uiteenlopende vredelievende burgers. Dat is empirisch aangetoond.
  Jongeren die elkaar willen ontmoeten, dat kan geen misdaad zijn.

 42. De vaccinatie is om vooral de ouderen mensen om te leggen. Binnen nu en 5 jaar zullen ze er ziek van worden. Denk aan kanker enz. De illuminatie waar ook onze regering lid van is wil zoveel mogelijk mensen vaccineren en vooral in Europa en Noord-Amerika.

  Ze zullen binnenkort ook de grenzen open gaan zetten in deze continenten. Er gaan miljoenen mensen naar Europa komen. Ik denk dat het voornamelijk os om Europa te islamiseren. Het kan ook zijn dat donkere mensen en moslims een ander vaccin krijgen wat niet giftig is. Het klinkt misschien allemaal hard wat ik zeg maar ik geloof dit echt.

  Corona is gewoon verzonnen en is vervangen voor wat eerst griep was. Het is om hun plannen doortezetten. Ze winnen hier heel veel mee. Je zal ook zien dat het contante geld gaat verdwijnen binnenkort. We zitten nu in voorrondes van de grote verdrukking.

 43. De laatste zin is héél vergaand . Wanneer de overheid mensen de mogelijkheid ontneemt om voedsel te verkrijgen volgt hun dood .
  Mensen die toch gaan sterven kunnen hele rare sprongen gaan maken ..

  Vandaag was op het Haagsche Malieveld een “demonstratie ” tegen de virusmaatregelen .
  Er waren honderden mensen aanwezig die zeer goed op de hoogte waren .
  Fijn om eens tussen aardige , beleefde gelijkgestemden te verkeren .
  Dan schrijft Nu.nl niet erg inhoudelijk over een aantal van 100 man .
  Alleen de politie had al bijna 100 man op de been ,een dreigend en bizar gezicht .
  Op de terugweg in het Centraal station werd ik niet-vriendelijk aangesproken omdat ik in dat enorm grote en tochtige gebouw geen mondkapje droeg , terwijl ik niet in de trein zat .

 44. Ik doe het al tachtig jaar zonder die spuit. Wel val ik onder de onrendabele. Helaas voor die oetjeboes van de NWO is het zo dat de wereld al zeseneenhalfmiljard jaar zo draait oftewel, zo als Darwin het zei: Survival of the ones who fit! Niet zoals de meeste mensen denken: Survivel of the fittest. Een foutje in de vertaling van oud naar nieuw Engels door Willougby gemaakt. Klaus Schwab moet zijn schoolgeld terughalen. Intelligentie is de moeder van stupiditeit. Hoe druk het ook is op deze aardkloot; we passen er allemaal op. Indien niet, neemt de natuur wel maatregelen. Als Klasie meer ruimte denkt nodig te hebben verhuist hij maar naar een of een andere ver afgelegen Galaxy. Space genoeg! Ik wil nog wel een tijdje van mijn hond genieten voordat een of andere politicus of miljardair weer ideeën krijgt dat ik tussen zes plankjes maar mijn heil maar moet zien te vinden. ’t Schompes voor ze!

 45. Ik zie hier een gat in de markt. Namelijk services en facilliteiten voor niet gevaccineerden aanbieden. Je kunt dan denken aan supermarkten, vervoersmaatschappijen, evenementen, scholen, kinderopvang etc. Dat wat wegvalt kunnen wij zelf weer aanvullen waardoor er een paralelle samenleving ontstaat. En liefs een zoveel mogelijk cash samenleving en een crypto currency in leven roepen. Een Chinees gezegde luid: Zie winst in verlies.

 46. Je bezit maar 1 ding in het leven en dat is je lichaam….En daar blijf ik toch echt alleen de baas over!!!! Het wordt tijd voor een grote opstand. In de reguliere media hoor ik alleen maar die zich wil laten vaccineren, maar op m’n werk of privé omgeving nog niemand gehoord die het wil…..

 47. Ronald Vonk,

  Op het gevaar af dat ik vervelend wordt voor het forum, ben hier te gast,

  wil ik wel zeggen dat je nooit snoepjes moet aannemen. Gratis? Hahahaha. Gratis bestaat niet. Je bent het product. Ja echt, gratis kan niet. Nergens, nooit. Gratis is onmogelijk.

  Wel je mondluier zelf moeten betalen om een gemeentehuis binnen te komen voor je rijbewijs. ( overigens geloof het of niet, kwam vorige week met de fiets en dan is een mondkapje echt niet te doen, dus deed hem af, niemand heeft er een opmerking over gemaakt) en kan gewoon mijn rijbewijs ophalen volgende week,

  Niet alleen de receptie , niemand nam aanstoot en met de aardige Vrouwelijk ambtenaar ( wel mondkapje helaas) heb ik nog zitten babbelen ook. Volgende week moet ik het paspoort nog even verlengen, En rijbewijs ophalen kijken wat er dan gebeurt en dan vind ik het allemaal best voor de komende 10 jaar.

  En als ik er zin in heb, soms kan ik dat hebben hahha, wil ik ook gewoon een bekeuring voor het dragen van een niet mondkapje. 95,- lach ik om en ik wil het laten voorkomen uit principe en hoop dat mijn hoofd niet kaal geschoren wordt als de vergelding , die absoluut gaat komen, begint.

  My 2 cent.

 48. Elegast schreef:
  02/01/2021 om 7:54 pm ???Ach het is zinloze energie. Ga die spuit maar halen???

  Nee! Dit is geen zinloze energie. Ga door, vecht tegen de grenzeloze en onvoorstelbare criminaliteit breng het over naar iedereen roep het van de daken kom in opstand nu het nog kan.
  Je vrijheid en gezondheid wat je grootste goed is staat op het spel. Het word van je afgenomen voor geld, voor weelde, voor overweldigende luxe. Sta dit niet toe, NOOIT.

 49. Ik laat me niet vaccineren ook niet onder dwang

  Wil geen slaaf zijn van de nieuwe wereld orde

 50. Barst met die hele 2e kamer. Grote kerels, medeburgers ik spreek jullie aan, willen jullie een spuit???????????
  Ondanks dat je niet weet wat erin zit? Hoe wil je je gezin voeden als het mis gaat?

  Maar meer dan 90% heeft pijn van de spuit. Waarom doe je dat jezelf aan? Of ben je zo’n slappe zak dat je hem maar neemt om van het gezeur af te zijn. Laat ik je 1 ding beloven, ze zijn net dealers van heroïne. Ze komen voor meer. En ik denk voor je kinderen. Daarom willen ze macht. Grote kerel, sterke feministische vrouw. Je kinderen zijn de dupe. 2021 is het jaar. Vecht. Ook voor je medeburgers. Het is oorlog. Maar je ziet het niet hè?

  Ach het is zinloze energie. Ga die spuit maar halen.

 51. Big Pharma vertrouwen is zoiets als uw nek in de strop steken. Er is daar goede documentatie over : ‘Foute farma’ van Ben Goldacre en –

  https://www.bol.com/nl/p/dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad/9200000046075523/?bltgh=uKwLjB9L-l8leXN1tGpK8g.1.6.ProductTitle

  De brave coronagelovigen laat ik in hun waan maar ik waarschuw hen WEL dat de prik OOK een spuitje kan zijn. Zoiezo is het al een absurditeit een bevolking voor een virus in te enten – die voor slechts 2% van de bevolking gevaarlijk is (80+ met onderliggend lijden).

  Al dat gezwam over Covid-19 verhult, leidt af, wat er – m.i. – werkelijk onder onze ogen gebeurt ; er wordt een totalitaire samenleving opgetuigd. – De prik is uw toegangskaartje tot een heerlijk nieuwe wereld waar Big Pharma beslag heeft gelegd op uw lichaam. U wordt een verdienmodel. De prik schept een precedent.

  Ik wens iedereen veel wijsheid toe in het nieuwe jaar.

 52. Het aftellen van de dood is begonnen! Topgeheime gegevens.
  Nu is niet alleen Spanje begonnen met het vaccineren van zijn bevolking met precies die coronavaccins waar hele wetenschappelijke verenigingen al maanden tevergeefs voor hebben gewaarschuwd.
  Gedurende deze tijd weigerden onze duurbetaalde GEZ-media niet alleen notoir hun wettelijk verplichte meldingsplicht, maar onderdrukten ze hooggeplaatste waarschuwers en afwijkende stemmen op een manier die gevaarlijk was voor het publiek en tegen beter weten in.
  Hier hebben we het over gecensureerde getuigenissen van duizenden gerenommeerde wetenschappers, artsen, virologen, biologen en en en. Al deze en nog veel meer werden, in plaats van gehoord te worden, zelfs beledigd, beschuldigd en publiekelijk gestigmatiseerd door de mainstream.
  In plaats van de grondwettelijk vereiste openbare discussie over alle geïdentificeerde gevaren te stimuleren, hebben de reguliere media al die professionele getuigen die nog steeds enige morele moed toonden, consequent geblokkeerd en in de pan gegooid.
  En dat is niet alles wat ze zelfs iedereen hebben veroorzaakt.
  https://www.kla.tv/17843

 53. Ik heb het al eens eerder gezegd, VVD, CDA, D66, CU, SP, PvdA, GL en 50-plus maken zich mede schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. En overtreden daarmee allen in persoon de Neurenberg code, die elk experiment met de menselijke gezondheid verbied.

 54. Onvoorstelbaar hoe dom mensen zijn. Eerst aantal doden agv Corona. Werkte niet. Toen besmettingen met een volstrekt onbetrouwbare PCR test. En nu moet je gevaccineerd zijn met een levensgevaarlijk vaccin. Hersenloos zijn diegenen die dat doen. Een vaccin heeft nog NOOIT gewerkt. Wordt wakker en doorzie dit bedrog. Weg met die niets ontziende globalisten als Rutte, Merkel en Macron.

 55. Dat dit nu net in de brief aan de Romeinen staat:
  17 En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.

  18 Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.

 56. Het kan mij absoluut niets schelen wat de meerderheid van domme schapen wel of niet accepteert.
  Ik alleen ben bevoegd om te beslissen wat er met mijn lichaam gebeurt.
  Geen enkele beperking zal mij daar van weerhouden.
  Einde discussie.

 57. Ik volg niet alles op de letter en vroeg me af wat die cycli inhielden.
  Ik trof bij de vermaledijde NOS een heldere aanleg aan ,waaruit ik
  opmaakte dat materiaal uit de monsters,om het neutraal te stellen,
  in laboratoria verdubbeld wordt tot wel 30,35 of 40 maal en
  uit een artikel van Maurice de Hond maakte ik op dat het percentage
  positieve uitslagen dan al gauw tientallen procenten an schelen.

 58. Ik laat me niet vaccineren ook niet onder dwang. Sluit me dan maar uit. Ik verricht werk voor de BV Nederland en geef mijn geld uit waarvan dan weer de economie profiteerd. Als men denkt zonder me te kunnen, prima. Als 25% van de Nederlanders zo reageert dan wordt dat vaccinatie paspoort net zo’n succes als de corona app (een totale faal), dus ik zou zeggen kom maar op met dat vaccinatie paspoort. Gezondheid is het grootste goed dat je bezit, als je niet gezond bent heb je maar een wens. Dus laat je gezondheid niet afnemen door een experimenteel vaccin. Bij het Mexicaanse griep vaccin zijn ook veel mensen ongeneeslijk ziek geworden.

 59. Die PCR test hoort terug gedraaid te worden maar dat kunnen ze natuurlijk niet meer, de leugen is al te ver. Ik weet niet precies hoe dit werkt maar FvD Haga heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Hugo de Jonge. Dit is ingediend op 1 december 2020 en er staat 2x een termijn voor van 3 weken maarja zal Hugotje hierop reageren? Als hij dt niet doet dan weten we hoe laat het is en als hij het wel doet is ie goed bezig.

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z23328&did=2020D49295

 60. Ik moet bekennen dat er een naam bij staat die me verbaast. De SP is kennelijk toch weer terug gevallen in die oude totalitaire reflex. Het blijkt nu ineens een partij met sympathie voor een centraal geleide maatschappij. Alsof een pleister ruw wordt verwijdert blijken oude sentimenten sterker dan openheid.
  Dat data lang alle kanten wordt gemanipuleerd is al duidelijk vanaf de oprichting van de EU.
  Ja daarvoor gebeurde het ook al, maar sinds die oprichting is het duidelijk dat de burger gezien wordt als een kleuter. En ik moet eerlijk zeggen buiten Frankrijk is het wel terecht.
  Die Franse burger weet nog precies de politiek hardhandig te herinneren wie er werkelijk belangrijk zijn. Dat vereist lef en inzet, maar de Nederlander hangt jammer genoeg liever op de bank.

Comments are closed.