Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen

—————————————————————————————————————————————-

‘RIVM heeft impliciet toegegeven dat er alleen nog maar getest wordt om zoveel mogelijk positieven te melden, en breekt daarbij met alle wetenschappelijke regels’ – Bevestigd wat we al maanden schrijven: Andere virussen zoals griep en verkoudheid worden niet meer getest, en komen als ‘corona’ in de statistieken

—————————————————————————————————————————————-

In een al tienduizenden keren bekeken Café Weltschmerz discussie (22 oktober) leggen biochemicus Mario Ortiz Buijse en ‘clinical trials’ ondernemer Lars Admiraal uit hoe de PCR-test de bron is van alle huidige ellende. Besmettingscijfers, krapte in de zorg, diagnostiek – alles is gebaseerd op deze test, waar, zoals we al maanden schrijven, géén levend virus mee kan worden aangetoond, zoals ook de uitvinder van deze test, die daarvoor de Nobelprijs kreeg, heeft gezegd. Aangezien 89% tot 94% van de PCR test valse positieven oplevert, is het dagelijks in de media gemelde oplopende aantal ‘besmettingen’ je reinste flauwekul, en komen feitelijk neer op het ongegrond zaaien van angst.

Admiraal is de opsteller van de petitie ‘Nederland terug naar normaal’. Hij deed dit nadat de regering een brandbrief van artsen, medici, professoren en andere specialisten naast zich neerlegde. Inmiddels zijn er ‘een indrukwekkend aantal’ beroepsmedici in Nederland die zich ‘enorme zorgen maken’ over het beleid van de overheid.

Term ‘besmettingen’ is pertinent fout

Het gebruik van het woord ‘besmettingen’ door de mainstream media is ‘pertinent fout’, zegt Ortiz. Een ‘besmetting’ mag je helemaal niet constateren op basis van een positieve PCR-test. Jaap van Dissel heeft dit laatst in de Tweede Kamer bevestigd, ‘maar nog steeds gaan de media en minister de Jonge door met het ‘besmettelijk‘ noemen van mensen, wat nog een stap verder gaat, en wat Van Dissel ook heeft ontkend.’

Gespreksleider Jorn Lukaszczyk: ‘Dus een positieve test betekent helemaal niet dat je besmettelijk bent?’ Ortiz: ‘Klopt’. Lukaszczyk: ‘Dus als de NOS over besmettelijken praat…’ ‘Is dat heel ernstig,’ vult Ortiz aan. Je kunt géén besmettingen constateren ‘puur op basis van de PCR test, maar dat is wat er nog wel in hele grote mate gebeurt.’

Twee essentiële zaken door RIVM gewijzigd

Al honderdduizenden bang gemaakte Nederlanders gingen met een snotneus, of zelfs als ze nergens last van hadden, naar een teststraat. Daar kwam eerst een heel laag percentage positieven uit. Admiraal: ‘Het aantal positieven nam toe omdat we meer gingen testen.’ Vanaf september begon het percentage positief getesten ineens op te lopen.

Hoe kwam dat? Omdat het RIVM in alle stilte twee essentiële zaken wijzigde, waardoor er meer positieven werden ‘gevonden’. Zo werd het aantal RNA virusstukjes waarmee de PCR test werd gedaan, teruggebracht van drie naar slechts één. Hierdoor werd de kans op fouten en valse positieven vele malen groter.

RIVM test enkel om zoveel mogelijk positieve uitslagen te krijgen

De tweede ‘mogelijk even ernstige’ wijziging was dat het aantal cyclussen van de PCR test (het aantal keer waarmee zo’n RNA virusdeeltje wordt versterkt / verdubbeld) werd verhoogd naar 35. Het maximum aantal cycles lag altijd bij 30; daarboven zou ook naar de CT curve moeten worden gekeken; anders zou de uitslag van een test te onbetrouwbaar worden. Het RIVM heeft die wetenschappelijk vastgestelde grens echter zomaar verhoogd naar 35.

Na overleg met twee genetici vroegen Admiraal en Ortiz het RIVM om uitleg. ‘De antwoorden van het RIVM waren eigenlijk nog schokkender dan deze wijzigingen,’ aldus Admiraal. ‘Het werd meer en meer duidelijk dat het doel van testen niet was om besmette mensen van gezonde personen te onderscheiden, maar tot het vinden van een positieve testuitslag. Het RIVM schreef letterlijk dat ze sommige laboratoria de test laten doordraaien tot 50 cycles! Maar dan ben je helemaal van de realiteit verdwenen.’

In dat hoge testgebied mag namelijk al helemáál niet worden geconstateerd dat iemand ‘besmet’ is, laat staan besmettelijk. Eigenlijk zijn wereldwijd alle virologen en epidemiologen het daarmee eens.

‘Zelfs Hugo de Jonge zou toch moeten begrijpen dat dit zo werkt’

Op 12 oktober schreef het RIVM nog in een document dat als je besmettelijkheid wilt aantonen, je de virusdeeltjes uit het neus- en keelslijm kunt opkweken. ‘Maar er is ook documentatie waarin staat dat het boven de 29 cycles nog nooit gelukt is om een virus op te kweken.’ De onnauwkeurigheid van een hoger aantal (het RIVM gebruikt dus 35 tot zelfs 50 cycles!) wordt namelijk gigantisch groot.

Ex-VVD’er Wiebren van Haga (die zich vermoedelijk bij FVD aansluit) vroeg in het parlement waarom dit dan toch gedaan wordt, en wie dat besloten heeft. Van Dissel kon daar geen antwoord op geven. Een dag daarna werd de vraag ook aan De Jonge gesteld, maar ‘die vond het allemaal veel te ingewikkeld.’ Van Dissel gaf wel toe dat het verhoogde aantal cycles van invloed is op het aantal positieven. Ortiz: ‘Maar dat is evident… Zelfs Hugo de Jonge had toch kunnen begrijpen dat als je de grens opschuift, je meer (positieven) krijgt. Zelf met zijn achtergrond moet hij dat kunnen begrijpen.’

Admiraal: ‘Wat ik het meest schandalige vindt is dat als je weet dat je door het draaien aan de knoppen van die test meer positieven gaat vinden, en de regering daar op stuurt, er niemand aan de bel heeft getrokken. Waarom heeft niemand dat gedaan?’ Ortiz: ‘Eigenlijk is dat het meest ernstige.’ Admiraal wijst er dan op dat de regering steeds anderen de schuld geeft, zoals horeca ondernemers en scholen. ‘Er wordt constant met de vinger gewezen naar bepaalde groepen om de polarisatie in de samenleving te vergroten, terwijl er niemand aan de bel trekt dat hier wel eens een hele andere reden voor kan zijn.’

Geen verband meer tussen positieve testen en ziekenhuisopnames

Uit statistieken blijkt iets eigenaardigs, namelijk dat er vanaf eind september, begin oktober steeds minder verband is tussen het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Ortiz: ‘Na een bepaalde datum dondert dat verband echt in elkaar. Daar schrokken wij van, want vanaf dat moment gebeurt er iets geks. Waarom draai je aan die knoppen (van de PCR test)? En waarom zeg je dat niet? Maar je zegt wèl dat de boel is toegenomen! Ik denk dat dit een heel ernstige gang van zaken is, waar tot op heden nog steeds geen opheldering over is.’

Lukaszczyk: ‘Maar ons hele beleid is wel gestoeld op die PCR test.’ Admiraal: ‘Ja, daar hangt alles mee samen, het geschatte aantal besmettingen en besmettelijken, de prevalentie, de ziekenhuis diagnostiek, maar ook het personeel in het onderwijs. Kinderen krijgen geen onderwijs omdat leerkrachten op basis van die test naar huis worden gestuurd.’

Personeelsgebrek door PCR-test het echte probleem van de zorg

‘Van zoveel artsen hebben we gehoord dat het grootste probleem in de ziekenhuizen niet het aantal bedden is, maar het personeelsgebrek,’ vervolgt hij. ‘Dat personeel wordt op basis van dezelfde onnauwkeurige, onbetrouwbare test naar huis gestuurd. Zo blijven we in een cirkel hangen, en gaat dit probleem niet opgelost worden.’

Lukaszczyk haalt dan aan dat het dan ook nog eens zo is dat er bron- en contactonderzoek plaatsvindt, en al die mensen óók thuis moeten blijven. Ortiz denkt zelfs dat die mensen opgeteld worden bij de aantallen. ‘Ja, en zo gaat het wel hard, dan.’ Dit is daarom het èchte probleem in de zorg; niet dat er zoveel zieken zijn, maar dat het personeel op basis van valse positieve testen naar huis wordt gestuurd.

Bizar: als een gezin op reis wil, worden de ‘swabs’ van alle gezinsleden in één kokertje gegooid. Als daar dan ‘positief’ uit komt, dan geldt dat automatisch voor het hele gezin, zonder dat bekend is wie er nu eigen wel, en wie niet ‘besmet’ zou zijn. En als die test dan ook nog een 35 of zelfs 50 cycles heeft doorgemaakt, dan is deze uitslag al helemáál onbetrouwbaar.

‘Iedereen vergeet dat in deze tijd van het jaar allerlei virussen opkomen’

Ortiz: ‘Iedereen lijkt op dit moment te vergeten dat het heel normaal is dat er in deze tijd van het jaar weer meer ziekenhuisopnames zijn… Als je nu kijkt naar het aantal mensen dat met ernstige griepachtige beelden wordt opgenomen, hebben die mensen dan allemaal Covid? Als je dan kijkt naar het diagnostiek protocol, dan schrik je. In de meeste ziekenhuizen – ik gok twee derde – vindt alleen maar een aanvullende PCR test plaats, alleen maar gericht op het vinden van corona. Op de andere ziekteverwekkers die juist in deze tijd van het jaar opkomen – influenza, rhino, adeno, entero – wordt NIET getest!’

Op basis van de Nivel Zorgregistratie cijfers zie je dat in alle voorgaande jaren vanaf oktober die andere virussen altijd sterk stijgen. ‘Dus dat is dit jaar ook zo. Maar alles wat er nu in het ziekenhuis komt, wordt alleen maar met PCR getest op corona!’ Je zou het gemiddelde aantal mensen dat de afgelopen jaren met griepachtige klachten in het ziekenhuis werd opgenomen, eigenlijk vanaf het aantal officiële corona patiënten moeten aftrekken. Media en politiek creëren echter het (valse) beeld dat al die mensen Covid hebben.

Specialisten kijken alleen naar Covid

In een document stelt de Federatie Medische Specialisten zelfs het volgende: ‘Eerste PCR test positief? Dan alternatieve diagnose niet nodig. Tweede PCR test niet nodig. Conclusie: Covid-19,’ gaat Admiraal verder. ‘Hiermee creëer je een enorme ‘bias’ (vooroordeel). Iemand die met een longontsteking binnenkomt is metéén Covid-verdacht.’

Volgens specialisten zou met CT-scans specifieke corona schade in de longen te zien kunnen zijn. ‘Dan is de vraag: krijgen alle patiënten zo’n CT scan? Nee! Dan vraag ik zo’n internist waarom dat niet gebeurt, en waarom er geen andere testen worden gedaan, dan zegt ie dat dit budgettechnisch niet mogelijk is.’

Desondanks kosten de massale testen de overheid maar liefst € 12 miljoen per week. ‘De miljarden vliegen eruit nu, dus er zijn echt wel oplossingen voor te vinden.’

‘Sluit de teststraten, je kunt er niets mee’

Omdat de Nivel peilstations ‘feitelijk lam zijn gelegd’, en de GGD alléén maar op corona test, ” hebben we wellicht een heel verkeerd beeld van hoe het coronavirus nu aan het rondwaren is.’ Het gaat alleen nog maar om die onbetrouwbare PCR test en corona. ‘Terwijl andere seizoensvirussen nu veel prevalenter zijn,’ vult Ortiz aan. ‘Maar die testen ze niet, ‘dus het is er niet’. Maar je mag echt aannemen dat wat er nu met zo’n klinisch beeld in de ziekenhuizen ligt, een gemixte groep is. Het beeld is echter dat dit alleen maar Covid patiënten zijn.’

Als met de PCR test ook naar andere virussen zou worden gekeken, dan is de kans erg groot dat heel veel positief getesten in werkelijkheid iets anders hebben, zoals influenza. Admiraal: ‘En sluit die teststraten. Je kunt er niets mee. Die teststraten moeten gewoon dicht. We moeten doen zoals we het altijd gedaan hebben: ben je ziek, heb je koorts, blijf je thuis.’ Hij pleit er juist voor de 13.000 huisartsen ‘die er in de diagnostiek tussenuit geknipt zijn, in ere te herstellen’, en in te schakelen bij het bepalen in hoeverre een patiënt verdere testen nodig heeft, of gewoon thuis kan uitzieken, eventueel met medicijnen.

Slechts voor 12.500 van de 40.000 bedden personeel

Admiraal: ‘Diederik Gommers zei afgelopen week dat er slechts 12.500 operationele ziekenhuisbedden zijn. Van de 40.000 zijn er dus maar 12.500 ‘bedienbaar’, dus dat daar personeel voor is. Een deel van het personeel is dus onnodig naar huis gestuurd vanwege die PCR test. Maar dit probleem heeft niets met corona te maken; het is een capaciteitsprobleem dat we al in 2018 en 2016 terugzagen, in alle jaren met wat heftigere virussen. Sla de krantenberichten uit die jaren er maar op na: ‘Ziekenhuizen stromen vol met griep’; ‘Mensen massaal op de IC terecht’; ‘IC’s stromen vol’, et cetera.’

Ortiz: ‘We hebben al jaren op het randje gelopen. Tik je daar nu 20% vanaf, dan gaat het fout. Zolang dat zorg capaciteitsprobleem niet wordt aangepakt, blijven we hier gewoon in zitten. Na 7, 8 maanden heeft het kabinet er nog niets aan gedaan. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden.’ (We hadden 6 jaar geleden nog meer dan 2000 IC-bedden, maar daar werden er door het kabinet Rutte dik 900 van weg bezuinigd).

‘We moeten dus gewoon stoppen met (PCR) testen,’ vervolgt Ortiz. ‘Breng de huisarts weer in beeld. Dan win je denk ik wel een slag.’

Disproportionaliteit kenmerkt de overheidsmaatregelen

‘En er wordt niet kritisch gekeken naar de maatregelen waarmee we de samenleving compleet lam leggen,’ zegt Admiraal dan. ‘Het ernstigste draait misschien wel om het begrip ‘proportionaliteit’. Ook al lopen de ziekenhuis vol, dan nog moet je als overheid afwegen of de maatregelen opwegen tegen de nevenschade.’ De term ‘disproportionaliteit’ vat ook volgens Ortiz het beleid van de overheid samen.

De maatregelen richten niet alleen enorm veel economische schade aan, maar ook gezondheidsschade, zowel psychisch als door uitgestelde zorg. Er zijn veel schrijnende verhalen van mensen die niet op tijd geholpen worden, of niet meer naar een arts durven te gaan.

‘Als beleid niet verandert, komen we hier niet uit’

Admiraal: ‘Het gaat nu heel erg mis. De horeca moet sluiten op basis van die test, en de ziekenhuizen stromen vol door capaciteitsproblemen die er al jaren zijn. Den Haag heeft gefaald om daar eerder in te grijpen. ‘Was de waarschuwing op de IC’s in 2018 (en ook 2016) niet genoeg dan ?’ vroeg een hoogleraar in het voorjaar nog. De alarmbellen rinkelen allang, maar als het probleem dan niet wordt aangepakt, zijn de maatregelen dan nog te verantwoorden?’

Ortiz: ‘Als we alleen maar blijven kijken naar positieve uitslagen van een PCR test hou je jezelf in een soort wurggreep. Dat is er wat er nu aan de hand is. Ze gaan hier ook niet uitkomen zolang ze dit blijven testen, en hun scoop niet verbreden.’ Admiraal: ‘Die angst door die test, moeten we dat als samenleving willen? Moeten we bij elke snotneus weten door welk virus dit komt? Dat doet een huisarts ook niet… Dit heeft helemaal niets met gezondheidszorg te maken. Als dit is wat we willen, deze GGD teststraten, dit beleid, dan kunnen we hier in januari weer aanschuiven, het volgende jaar weer, en het jaar daarop wéér… Dan komen we hier niet uit.’

Kijk hier het hele interview (48 min.):

 

Xander

(1) Café Weltschmerz / YouTube
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur United States Congress, Office of Bruce Westerman , bron https://twitter.com/RepWesterman/status/1266442306497982466 , As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Zie ook o.a.:

18-10: ‘Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin
14-10: (/ Mondkapje komt neer op het proberen tegen te houden van fruitvliegjes met kippengaas, en beschermt noch jezelf, noch anderen’)
14-10: Zweden heeft zonder lockdown en zonder mondkapjes laagste sterftecijfer van Europa
12-10: WHO speciale topman voor Covid-19 keert zich tegen nieuwe lockdowns
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben
08-10: Meer dan 7000 wetenschappers en artsen roepen op corona maatregelen onmiddellijk te beëindigen
06-10: CDC cijfers bewijzen dat Covid-19 veel minder dodelijk is dan griep
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: ‘Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve testen zijn vals’
21-09: Nederlandse huisarts stopt ermee vanwege macht farma industrie en falend gezondheidsbeleid
19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden NUL invloed op verloop Covid-19
06-09: Universiteit Oxford bevestigt grote onbetrouwbaarheid en daardoor zinloze corona testen
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: ‘Kappen met mondkapjes en angstpandemie’ (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
22-08: Nederlandse moleculair analist: ‘Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel’
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: ‘Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer’
15-08: ‘De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
12-05: Lockdowns kosten miljoenen levens: TBC, kanker, zelfmoord explodeert 06-05: MedRX studie: Lockdowns West Europa hebben waarschijnlijk geen enkel leven gered
17-04: Universitair onderzoek legt landen naast elkaar: lockdown blijkt volslagen nutteloos

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

21

 1. \\\\

  pp

  wat ik zo frapant vind dat is dat we elk jaar te maken hebben met de griep
  en elk jaar gingen er duizenden mensen aan de griep dood,2018-2019 meer als 8000 overleden aan de griep de meesten boven de 80 maar ook veel mensen die al ernstig ziek waren en toen de griep kregen wat hen fataal werd!Maar alles bleef gewoon open,ondanks dat elke griep besmettelijk is,alles bleef gewoon open en normaal,geen social distance(terwijl men altijd wel automatisch afstand hield als je collega bijv ziek aan worden was en zat te hoesten en de volgende dag hij zich ziek melde,griep!En alles bleef gewoon,geen sociale afstand,geen mondkapje en geen overdreven gepoets!Er klopt iets niet,duizenden zijn nu werkloos of hebben hun bedrijf verloren door foute en overdreven beslissingen!

 2. Als de regering/parlement/coalitie, eerste/tweede kamer in de zak van de elite/bilderberggroep zit dan zal men de leugens/bedriegerijen in stand houden !!!
  Mensen, laten we het benoemen zoals het, zeer waarschijnlijk, is !!!
  Het enige alternatief zou zijn dat men niet alleen in Nederland maar over de hele wereld zo stom is als het achtereind van een koe .

  Ik heb nog geen reactie gehad van Agnes Kant, directrice Lareb ( Bij werkingencentrum medicatie/vaccins ) , wel van de CU maar dat was eigen straatje schoon praten.

 3. @Wachter: Schippers van de VVD heeft ervoor gezorgd dat homeopathie de nek is omgedraaid in Nederland. Zelfs bestellen in België is niet meer mogelijk. Alle daarbij behorende symptomen van waar je last van hebt mogen niet meer op de verpakking staan door haar.

  Samuel Hahneman beschreef dit als allopathie, middelen om de symptomen te onderdrukken of tegen te werken. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van ontstekingsremmers om een ontsteking tegen te gaan.
  Ik moet daarbij denken aan Sylvia Millecamp, schat van een meid die doodging aan kanker en Yomanda. Jaren later ging ik twijfelen, zou die Yomanda dan toch ergens gelijk kunnen hebben? Maar toen waren die lekkende borstinplantaten nog niet bekend? Zou ze toch een ontsteking daarvan kunnen hebben?

  Ik heb geen tijd van leven meer om de homeopathie te bestuderen, maar hij had het geloof ik over simular, het gelijke met het gelijke bestrijden en dat geneest, dus als je ergens symptomen hebt, moet je het het met dát bestrijden, waarvan we nu de beschrijving missen?

 4. Er zijn de afgelopen 3 jaar wel 5 ziekenhuizen gesloten door bezuinigingen van de overheid, logisch dat er nu capaciteitsproblemen zijn.

 5. Ik reed deze week twee openbare teststraten voorbij. Opvallend: Zo leeg als het maar kan zijn. Kennelijk zien de overheden een gevaar dat burgers dus niet zien. Wat is het nut van dit gebeuren???

 6. Prof. dr. Bhakdi in gesprek met een opponent (Mansmann). Bhakdi beschouw ik als een integer en groot deskundige.
  – Na zes maanden is nu duidelijk dat het gevaar niet groter is dan een griep.
  – De epidemie is voorbij.
  – Het virus is misschien iets gevaarlijker dat bekende corona-virussen, maar het is geen volledig nieuw virus. Ook de verschijnselen zijn níet nieuw.
  – Het woord “besmettingen” is zeer misleidend. Positief getesten zijn ook niet infectueus; hooguit 1% zou infectueus kunnen zijn.
  – De tests moeten alleen worden gebruikt voor de echte zieken in de ziekenhuizen. Als aanvullend middel en niet als enige diagnose. Daar was die test ook voor bedoeld.
  – Langdurige schade vanwege dit virus?? Er zijn meer patogenen van de ademhalingswegen die zulke langdurige klachten geven. B.v. de bacterie microplasma pneumoniae, het Epstein- barrvirus en ook influenzavirussen. Dus ook hier níet iets dat nieuw of anders is.
  – Maskers gevaarlijk en zinloos. Bhakdi kent geen studies die het nut van maskers aantonen.
  Voor kinderen vindt hij het mishandeling. Hij is absoluut tégen maskerdwang!

  Opponent vindt dat er nog te weinig bekend is en dat we moeten afwachten hoe het in de winter zal gaan. De man wil eerst alles weten voordat we weer normaal mogen doen. Goed voor een wetenschapper maar zinloos voor het dagelijkse leven.
  Hij vindt maskers een teken van respect en gelooft dat ze bijdragen aan het onder controle houden.
  Hij is het eens met Bhakdi dat het massale testen moet ophouden. Het is zinloos en doet een te groot beroep op middelen die voor echt zieken nodig zijn.
  https://www.youtube.com/watch?v=YWOLsC31grI

 7. Hieruit blijkt het failliet van de geneeskunde zoals we die kennen. het gaat er volgens mij niet om, om mensen beter te maken, het gaat om het verdienmodel van de Big Pharma, de plannen van Bill Gates, en de NWO. Daarom is de westerse geneeskunde, ook altijd tegen de oosterse geneeskunde geweest, die terecht uitgaan van : “Lichaam en geest”. Neen, men doet enkel aan symptoom bestrijding, i.p.v. werkelijk de oorzaak van een ziekte aan te pakken. Tenminste zo zie ik het.

 8. “Maar er is ook documentatie waarin staat dat het boven de 29 cycles nog nooit gelukt is om een virus op te kweken”

  “Het RIVM schreef letterlijk dat ze sommige laboratoria de test laten doordraaien tot 50 cycles! Maar dan ben je helemaal van de realiteit verdwenen.’”

  Doe eens links naar die documentatie dan, en zo nee, waarom niet?

 9. Bescherming van de rechten van vrijheid – Nee tegen verplichte vaccinatie
  Staat de wereldbevolking momenteel voor een nieuwe dreiging, het risico gedwongen te worden gevaccineerd? Sommigen zeggen dat elke persoon op de planeet moet worden gevaccineerd en gevolgd om weer normaal te worden. Is dit nu gebaseerd op solide wetenschap? Wordt onze vrijheid bedreigd? Deze video is bedoeld om deze en andere vragen te beantwoorden. Kla.TV vertaalde en noemde deze video met de Engelse titel “We say no!” Voor zijn publiek.
  Moedig anderen aan door deze video te verspreiden!
  https://kla.tv/17424

 10. “Covid press” -pop hing aan de brug.
  Haat en agitatie tegen journalisten in Duitsland. Onbekende mensen bungelden de Om haar nek hing een kartonnen bord met de tekst “Covid-Presse”. ‘Blind’ stond op haar gezichtsmasker. Het bericht suggereert een motief dat vijandig staat tegenover de pers, omdat het duidelijk bedoeld is om geassocieerd te worden met een executie van mediamedewerkers. Opruiing van en haat tegen journalisten en hun werk is de afgelopen weken in Duitsland steeds vaker voelbaar.
  Een voorbijganger had de etalagepop zaterdagochtend op de Weser-loopbrug ontdekt en de politie gebeld. De pop werd onmiddellijk verwijderd door de agenten.

  De enscenering deed denken aan de executies van zogenaamde overlopers door de nazi’s in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog’, meldt het Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND), dat het incident voor het eerst oppakte.
  “Covid-Presse” -pop aan een symbolische galg.
  De politie doet onderzoek.
  https://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/minden-unbekannte-erhaengen-covid-presse-puppe-73584734.bild.html

 11. Tja, en waar blijft de vraag:
  1) waar ontstaan virussen
  2) hoe ontstaan virussen
  3) waarom ontstaan virussen
  Gek genoeg nemen we al honderd jaar aan dat The germ theorie sowiso klopt wat echter
  volgens diverse onderzoekers niet zo blijkt te zijn!

  Als je alleen al kijkt naar het fenomeen exosomen dan kom je er al snel achter
  dat deze kleine bolletjes die in onze cellen geproduceerd worden netto groot zijn als virussen en ook precies uit de zelfde componenten is opgebouwd, namelijk een RNA code met daaromheen Lippiden mantel met daarop eiwit-connector-spikes.

  Exosomen worden door cellen om diverse redenen geproduceerd, een daarvan is gif (bijv: fijnstof wat in de koudere winterlucht hoger geconcentreerd is dan in de warmere zomerlucht).
  Als het gif de cellen in bijv de luchtwegen aantast dan gaan cellen kapot en gaan ze exosomen produceren om 1) bij stamcellen een self-repair-code aan te vragen 2) kapot cel materiaal uit de cel te brengen 3) Het immuun-systeem te activeren zodat exosomen van punt 2 worden opgeruimd en bacterie groei ten gevolgen van het toegenomen gif in de luchtwegen af te remmen.

  Wat zou nog meer het lichaam kunnen vergiftigen zodat cellen exosomen gaan produceren ?
  Ahh…. Medicatie …….Vaccinatie.

  Zou het niet eens zo kunnen zijn dat met het toenemende jaarlijkse vaccinatie beleid steeds
  meer gif + virus deeltjes worden ingespoten die wanneer de winter start en het immuunsysteem naar beneden gaat (ivm laag vit-d) er telkens meer oudjes ernstige griep klachten gaan krijgen.

  Wat zij mijn oude leraar ook al weer, westerse medicatie is goed voor de symptomen maar verergerd het onderliggende fysiologische/pathologische probleem waardoor uiteindelijk meer medicatie nodig is!!

 12. En ondertussen wordt er door de NOS keihard aan gewerkt om ons warm te krijgen voor het coronavaccin, getuige de uitzending van Buitenhof van vandaag waarin een arts zelf testpersoon is van het door AstraZeneka ontwikkelde vaccin (dat feitelijk een genmutatie is): https://www.youtube.com/watch?v=olEKtKJUIig, vanaf 10:54.
  Volgens deze arts is het al veilig genoeg om nog vóór de jaarwisseling uitgebracht te worden. En we moeten daar niet al te voorzichtig in zijn omdat het maar een klein beetje meer risico met zich meebrengt.

 13. Het domste wat je kan doen is whisky drammer Ab Osterhaus ook maar een beetje serieus nemen. Die man zit in de zakken van duistere types en firma’s en heeft kennelijk whisky nodig om dat te vergeten. De getallen gaan niet over besmettingen maar over gemanipuleerde zogenaamde besmettingen die dat dus niet zijn.
  Maar, stel nu dat je als land een bonus krijgt als je enorme aantallen presenteert en daar dan een ander land voor kan laten opdraaien. Begrijpen er hier mensen waar dit naar toe gaat?

 14. Net gezien:globalresearch.ca/newsletter:
  WorldDoctorsAlliance: open letter to UK-government, World governments and Citizens of the World.

  Zijn poltici/rivm-ers strafrechtelijk te vervolgen wegens bewijsbaar liegen ivm totaal krankzinnige, niet medisch onderbouwde
  en zeer onlogische dwangbevelen die ze in strijd met de grondwet denken te mogen opleggen.

  Laat men eerst maar een attest van een Hippocrates-arts overleggen dat deze dwangbevelen Medisch Onderbouwd zijn. Bij gebreke daarvan: ALLES INTREKKEN, AFTREDEN, smeergeld inleveren, excuses maken. Woef!

  Hulde aan prof. dr Maria Gismondo voor haar eerlijkheid.
  Hulde aan dr Ghislaine Lanctôt, Canada, voor haar boek ‘The Medical Mafia’. Het was prettig elkaar 2 keer te mogen ontmoeten.
  Mark Rutte destijds tijdens privé-gesprek: ‘dit land is niet van God’.
  Hij zal nog merken van wie dit land is.

 15. we moeten gaan leren beseffen en dat (met goede reden) de gevestigde orde incl; de media in zijn algemeen op uitzonderingen na de vijand is van het volk. pas dan kan er verzet komen. tijd van praten is voorbij.

 16. De reden is simpel, als Nederland het relatief goed blijft doen mag je via Brussel de ellende in zuid Europa betalen. Eindelijk eens een manipulatie die hout snijdt.

 17. Het lijkt me dat een negatieve test toch wel enige zekerheid biedt.Vals positieve testen schijnen inderdaad vrij regelmatig voor te komen.Ook andere aandoeningen zouden kunnen leiden tot een positief resultaat.
  Het is lastig,maar het lijkt me toch beter bij een positieve uitslag tot quarantaine en contactonderzoek over te gaan.Zelf ben ik er voor om altijd 2 keer te testen.

 18. Eis bewijs van het bestaan, van dit zogenaamde killervirus.
  Kan de omgekochte politiek dit niet, is het einde verhaal.
  Einde coronacircus, einde gezeik over al dan niet echte cijfers, einde muilkorven.
  Waarom doet niemand van al de diegene die rechtszaken indienen tegen de politiek, dit niet ?
  Heb de vraag al aan mijn burgemeester gesteld, heb de vraag al gesteld aan de burgemeester van de stad waar ik onder val.
  Uiteraard geen antwoord, als enkelingen zijn we niks waard.
  Maar wat als er tienduizenden mails binnenkomen bij elke lokale politieker, die eisen dat er verifieerbaar bewijs word geleverd van het bestaan van het virus ?
  Wat dan?
  Hoef je niet eens buiten voor te gaan.

 19. Ziekte verkopen:hoe de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld ons allemaal tot patiënten maken.
  Waarom dan geen homeopathie door mensen gegeven met een graad in deze specialiteit? Van die extra suikerbolletjes(volgens de klassieke artsen) gaan de patiënten heus niet dood, van corona wel. Het juiste middel werkt efficient, onmiddellijk en zonder bijwerkingen. Van deze als plus therapie gegeven middelen bovenop de klassieke behandeling gaat niemand dood.Blijkbaar mag een medemens redden niet van de virologen.

Comments are closed.