FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins

—————————————————————————————————————————————-

Aanvulling 18.15 uur: Twee deelnemers klinische testfase Pfizer ‘nano’ vaccin overleden

—————————————————————————————————————————————–

05.15 – In een document van de Amerikaanse FDA staat een afschrikwekkend lijstje van mogelijke ernstige ziekten en tegenreacties die kunnen optreden na injectie met Covid-19 vaccins (1). Naast de dood worden onder andere een hartaanval, een hersenbloeding, hersen- en ruggenmergontstekingen, narcolepsie en kataplexie, gevolgen voor zwangerschappen en geboorten, en tal van andere (auto-immuun)ziektes genoemd. Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van Covid vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren) komt daarmee neer op een ernstige misdaad tegen de menselijkheid, omdat iedereen dringend wordt opgeroepen en impliciet gedwongen wordt een potentieel levensgevaarlijke stof in zijn lichaam te laten spuiten, dat daarna nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

Op pagina 16 van de ‘CBER-plans for monitoring vaccine safety and effectiveness van het Vaccins and Related Biological Products Advisory Committee, gepresenteerd op 22 oktober 2020 in de Meeting Presentation COVID19, staat de volgende voorlopige lijst van verwachte mogelijke tegenreacties op Covid-19 vaccins:

* Guillain-Barré syndroom, een auto-immuunreactie en aandoening van het zenuwstelsel, dat mensen kunnen oplopen na bijvoorbeeld de griepprik. Verschijnselen: tintelingen en gevoelsverlies, moeite met lopen, slikproblemen, snel toenemende spierzwakte, ademhalingsproblemen, verlies van reflexen, spierverlamming, en in zeldzame gevallen coma. Het syndroom gaat meestal na een tijdje vanzelf over, maar soms is het chronisch. In Nederland krijgen jaarlijks 1,3 op de 100.000 mensen GBS.

* Acute uitgezaaide encefalomyelitis (ADEM), een ontsteking aan het ruggenmerg en de hersenen. Oorzaken: een virus of een vaccin (in 5% van alle gevallen is een gewone griepprik of het vaccin tegen H1N1 (Mexicaanse griep) de oorzaak). Komt bij slechts 8 op de 1 miljoen mensen voor. Tussen 2006 en 2014 kregen 60 Amerikanen ADEM na een griepprik, en 12 na gevaccineerd te zijn tegen H1N1.

* Transverse myelitis is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt, en waar 2 personen in de testfasen door werden getroffen. Dit is een zeer zeldzame aandoening die normaal gesproken wereldwijd bij slechts 4,6 op de 1 miljoen mensen optreedt. Dat 2 personen van slechts enkele duizenden deze aandoening opliepen door een Covid-19 vaccin, zal velen dan ook bepaald niet gerust stellen. Deze twee vaccin slachtoffers zullen de rest van hun leven niet of nauwelijks meer kunnen lopen.

* Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encefalopathie zijn door het comité voor het gemak maar samengevoegd, omdat het allemaal ontstekingen aan of om de hersenen betreft. Er is een waslijst symptomen van, zoals hoofdpijn, koorts, nekpijn, toevallen, afwijkend gedrag, problemen met denken, persoonlijkheidsveranderingen, zintuiglijke verstoringen, ernstige vermoeidheid, slaapstoornissen, coördinatiestoornissen, stemmingsstoornissen, epileptische aanvallen, tremoren, desoriëntatie, angsten, verminderd bewustzijn, en coma.

* Stuiptrekkingen / toevallen.

* Hersenbloeding.

* Narcolepsie (de ‘slaapziekte’ waar enkele duizenden mensen aan lijden door het Mexicaanse griepvaccin in 2009. De Nederlandse staat heeft hier een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s voor moeten uitkeren.)

* Kataplexie. Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en waarbij de spieren van het skelet acuut verslappen, soms tot een volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft de hele tijd bij bewustzijn.

* Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms levensbedreigende allergische reactie, die na ieder vaccin kan optreden. In de VS overlijden er jaarlijks zo’n 500 tot 1000 personen door. De schatting is dat tot 100 per 100.000 mensen per jaar anafylaxis krijgt, ongeveer 5 x zoveel als in 1980. Zou dat misschien iets met het fors toegenomen aantal vaccinaties te maken kunnen hebben?

* Acuut myocardiaal infarct, oftewel een hartinfarct.

* Myocarditis/ Pericarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, dat hartfalen kan veroorzaken. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje.

* Auto-immuun ziekte.

* De dood.

* Gevolgen voor zwangerschap en geboorte. (In de bijsluiter van het Pfizer vaccin wordt zelfs expliciet gewaarschuwd dat ‘onbekend is of het Covid vacicn van invloed is op de vruchtbaarheid.‘)

* Multiple Sclerose en andere ‘demyelinisatie ziekten’ (MS is met afstand de bekendste, maar staat niet apart genoemd in het document).

* Niet-anafylactische allergische reacties.

* Trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes, wat stollingsproblemen veroorzaakt. Verschijnselen zijn o.a. onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloed in je urine, zwarte ontlasting, bloedbraken, bloedingen van slijmvliezen en heftige menstruaties. Wordt meestal behandeld met medicijnen, soms een bloedtransfusie.

* Uitgezaaide Intravasculaire Coagulopathie (DIC): bloedklonters die in het hele lichaam kunnen optreden. Symptomen: pijn in de borst, kortademigheid, problemen met praten, problemen met bewegen, huidbloedingen, bloed in urine en ontlasting, orgaanfalen.

* Ader trombose (Veneuze trombo-embolie, VTE), waar ook longembolie onder valt.

* Atritis en artralgie / gewrichtspijn.

* Ziekte van Kawasaki, ook bekend als MCLS (mucocutaan lymfekliersyndroom), een zeldzame aandoening waarbij de middelgrote bloedvaten ontstoken raken.

* Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen, of MIC-S (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), een zeldzame, op de ziekte van Kawasaki lijkende ziekte.

* Door het vaccin versterkte ziekten.

De Britse overheid gunde onlangs een contract aan Genpact in Londen voor de levering van speciale A.I. software, om het verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op de Covid vaccinaties, die deze week in Groot Brittannië zijn begonnen, te kunnen monitoren en registreren. Het Britse Oxford vaccin van AstraZeneca is tevens aangekocht door minister Hugo De Jonge. In oktober overleed een van de deelnemers aan de laatste testfase.

Aanvulling 18.15 uur: Twee mensen die deelnamen aan de klinische testfase van het Pfizer Covid-19 ‘nano’ vaccin, blijken te zijn overleden aan ‘ernstige tegenreacties’. Eén persoon kreeg 62 dagen na vaccinatie een hartaanval, en stierf drie dagen later. De ander kreeg 3 dagen na de eerste vaccinatie arteriosclerose (aderverkalking), en ging eveneens dood. Desondanks hoopt Pfizer nog deze week een spoedautorisatie te krijgen om het vaccin aan de bevolking toe te dienen. (2)

Ongekende massale misdaden tegen de menselijkheid in de maak?

Het niet of onvoldoende op de hoogte stellen van het publiek van de risico’s van de experimentele Covid vaccins door de overheid is niet alleen een grove schending van alle medische principes en goed bestuur, maar is het moedwillig in gevaar brengen van de volksgezondheid, dat neerkomt op een ernstige mensenrechtenschending, en een ongekend massale misdaad tegen de menselijkheid nu andermaal blijkt dat op voorhand reeds bekend is dat er aanzienlijke aantallen vaccinatieslachtoffers zullen vallen.

Iedereen moet volgend jaar in vrijheid, zonder dwang, en volledig geïnformeerd over de voors en tegens een weloverwogen besluit kunnen maken over het al dan niet halen van een Covid-19 vaccin. Degenen die besluiten om dit niet te doen, dienen op geen enkele wijze te worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld door hen de toegang tot diensten, gebouwen, bedrijven, winkels en evenementen te ontzeggen. Gebeurt dat wel – en alle tekenen wijzen daar op – , dan kan dat niet anders dan medisch fascisme worden genoemd, en een misdaad waarvan de beleidsbepalers, -uitvoerders en andere daders in een toekomstig tribunaal, een soort Nürnberg 2.0, zouden moeten worden berecht.

 

Xander

(1) GreenMedInfo
(2) GreenMedInfo (/ Jerusalem Post)

Zie ook o.a.:

05-12: Groot Brittannië en Canada leggen indirecte vaccinatieverplichting op – volgt Nederland ook?
04-12: Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’
02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
27-11: 240 Nederlanders laten zich vrijwillig besmetten met corona om vaccins te testen
26-11: Hugo de Jonges vaccin ‘wordt nooit in VS toegelaten omdat het niet aan de veiligheidseisen voldoet’
26-11: Gevestigde topartsen waarschuwen dat mensen dagenlang zware bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
20-11: Amerikaans bedrijf begint klinische test met Covid-19 neusspray vaccin op mensen
19-11: Nieuw gratis E-boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’ (download nu het nog kan)
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
22-10: 9 mensen dood na halen griepvaccin (Z-Korea);… (Dode na test met ‘Nederlands’ Covid vaccin (AstraZeneca) zou placebo hebben ontvangen)
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin
03-10: Vrijwilligers klinische testfasen Covid vaccins krijgen ernstige Covid symptomen
29-09: Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos
22-09: Gehandicapt slachtoffer HPV-vaccin Gardasil begint rechtszaak tegen producent Merck
13-09: Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen
09-09: Testfase minister De Jonges Covid-19 vaccin opgeschort wegens ernstige bijwerkingen
05-09: VN erkent dat grote polio uitbraak Afrika wordt veroorzaakt door vaccin Bill Gates (/ Bent u soms suïcidaal als u straks een Covid vaccin haalt waarvan de ingrediënten tot staatsgeheim zijn verklaard?)
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’
22-08 (/ Ook Zweden heeft slechte ervaringen met experimentele vacccins (wat ALLE Covid-19 vaccins per definitie zijn): In 2009 kregen 500 kinderen hersenbeschadiging door varkensgriep vaccin)
04-08: Fabrikanten definitief niet aansprakelijk voor eventuele schade door corona vaccins (/ RIVM liegt op eigen website dat blijvende ernstige gevolgen van vaccinaties ‘niet bewezen’ zijn)
23-07: Moderna maakt 1 miljard coronavaccins die in tweede testfase bij 100% milde tot ernstige bijwerkingen veroorzaken
02-07: Italië liet Bill Gates experimenteren op bevolking met nieuw type DNA veranderend vaccin’
24-06: Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is’
22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

55

 1. Pfizer:

  94 cases in a trial that has enrolled about 40,000 subjects: 8 cases in a vaccine group of 20,000 and 86 cases in a placebo group of 20,000. This yields a Covid-19 attack rate of 0.0004 (99.96%) in the vaccine group and 0.0043 (99.57%) in the placebo group. Relative risk (RR) for vaccination = 0.093 (0.0004/0.0043), which translates into a “vaccine effectiveness” of 90.7% [100(1-0.093)]. This sounds impressive, but the absolute risk reduction for an individual is only about 0.4%

  99.57% of the unvaccinated people did not become infected.
  99.96% of the vaccinated people did not become infected.
  Absolute risk reduction = 99.96% – 99.57% = 0.39% !

  https://www.theautomaticearth.com/2020/12/95-vaccine-efficacy-not-so-fast/

 2. Auto immumziekten nog even uitbreiden met:
  Lupus
  ALS (voortschrijdende verlamming-centraal zenuwstelsel)
  suikerziekte
  Diverse allergie verbonden psychische stoornissen zoals depressie
  Gewone allergie tegen voedsel en medicijnen

 3. Netanyahu vows to be FIRST to take Pfizer jab & ‘encourages’ all Israelis to follow suit… if they want a ‘green passport’ rt.com

 4. Beste Xander,
  In de aanvulling van 18:15 staat dat er twee mensen zijn overleden nadat ze het corona vaccin hadden gekregen. Ik zie echter geen bronvermelding. Ik kan er verder op internet ook niets over terugvinden. Zou je de bron/link kunnen toevoegen?

 5. Veel mensen zetten opeens vraagtekens bij het vaccin, en dat is heel goed want het is troep en gif!
  Maar ik durf bijna zeker te zijn dat ze hun kinderen wel hebben laten vaccineren bij hun geboorte! Die vaccinaties zijn net zo erg maar daar hoor je ze niet over!
  Ouders vinden het normaal omdat het consultatiebureau het aanraad, eigenlijk op aandringen.

 6. Is het niet opvallend dat bij het gesprek van timmerman Grootswagers met het RIVM, het RIVM bevestigt dat slechts 1,5% ziek kan worden? Dat bijna 99% nauwelijks last heeft van dit virus? Dat de meesten de besmetting ervaren als een lichte verkoudheid?
  Dat het goed mogelijk is dat griep nu onder ‘corona’ wordt geplaatst?
  Dat vooral de mensen met andere ziekten en zeer verzwakten de laatste tik kunnen krijgen van corona?
  Dat elke positief geteste overledene wordt geplaatst onder de kop ‘corona-dode’? Ook al had deze een andere ziekte?
  Dat we dus elke dag voor niks bang worden gemaakt.
  Het telefoongesprek van Grootswagers werd in korte tijd 2 miljoen keer bekeken op internet.
  De Volkskrant schreef er een artikel over schreef dat het een ongeloofwaardig gesprek was. Zonder contact op te nemen met Grootswagers, die dus door de krant als leugenaar werd weggezet.
  Het blijkt keer op keer: Er is hier sprake van een enorm opgeklopte hype. Nog steeds staat dit virus onder de A-categorie! De categorie met een dodelijkheid van 50% tot 80%.
  Is het niet opvallend dat nu elke nertsenfokkerij is verdwenen in dit land? Want “besmette” nertsen. Als zelfs een papaja positief getest kan worden, dan ook een nerts.
  https://www.cafeweltschmerz.nl/onthullend-telefoongesprek-met-rivm-fiona-zwart-met-peter-grootwagers-en-ferdinand-van-der-neut/

 7. Als er geen DWANG van Overheid – Burgemeesters -RIVM – OMT – GGD zou zijn om gevaccineerd te worden Covid-19 dan zouden maar zeer weinig burgers komen opdagen.

  Als er geen DRACONISCHE boetes zouden dreigen zouden maar zeer weinig burgers een Muilkorf dragen.

  Als er geen draconische boetes zijn zouden burgers zich niets aantrekken van die achterlijke
  1.5. meter afstand. Maurice de Hond. In Zweden doen ze niet mee met die wereldwijde corona hysterie!!! Polen was ook als enige EU-land in 2009 een uitzondering met die varkensgriep: Geen vaccinaties en Geen Tamiflu.

  Vanmorgen hoorde ik op Radio dat nu ineens 98% van de artsen voor de covid vaccinatie is. Twee weken geleden hoorden we wel andere berichten.

  De artsen die voor vaccinatie zijn Verdienen er gouden bergen aan las ik in de Volkskrant…
  HUISARTSEN Verdienen goed aan de Griepprik. Geld Volgens het Nationaal Programma Grieppreventie ontvangt de huisarts per ‘geïndiceerde patiënt een vergoeding van € 11,70 per toegediend vaccin’. Dat kan flink oplopen. Huisarts Joost van Zaat zegt in de Volkskrant: Op die griepmiddag jassen we er in een paar uur 1.200 vaccins door.’ 6 Tel uit uw winst.

  Al jaren lezen we in allerlei media:

  De Media Promoten de Griepprik… Totdat het Griepseizoen voorbij is!
  Aan het einde van het griepseizoen blijkt elk jaar weer dat het vaccin niet werkt. Maar het maakt kennelijk niet uit. Vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid.

  Vaccineren van bejaarde 2014/15: Griepprik werkt niet dit jaar
  ‘De griepprik is dit jaar weinig effectief. Een groot deel van de bijna drie miljoen Nederlanders die het vaccin hebben gekregen is voor hooguit 10-20 procent beschermd tegen het circulerende griepvirus. 201’8

  2015/16: Griepprik beschermt niet tegen rondwarend virus
  ‘Voor het tweede jaar op een rij sluit het griepvaccin dat risicogroepen moet behoeden voor de griep niet goed aan bij rondwarende griepvirussen. Ouderen en chronisch zieken die de griepprik halen zijn wel goed beschermd tegen het type A-virus, maar het soort B-virus dat in het vaccin zit correspondeert niet met de B-groep die rondwaart.’9

  2017/18: Griepprik helpt niet tegen huidig virus door verkeerde keuze cocktailprik
  ‘De griepprik schiet tekort. Uitgerekend de griepvariant die nu duizenden mensen rillend in bed houdt, zit niet in het vaccin.’10

  Omkopen? Campagne voeren? VERPLICHTING?
  We zien het niet alleen bij de griepprik, maar ook bij andere vaccins. Als de vaccinatiegraad daalt zet de overheid in op een (reclame)campagne, bangmakerij of het uitoefenen van druk.
  En tegenwoordig zelfs omkoping.

  Op de website zorg.nu lezen we: Beloning voor docenten die griepprik halen
  ‘Docenten aan Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) krijgen voor het halen van de griepprik een vergoeding van 405 euro.’

  ‘Volgens woordvoerster Suzan Polet van SvPO variëren de kosten van het halen van de griepprik tussen de 20 en 25 euro. Docenten houden dus zo’n 380 euro over. We willen stimuleren dat het gebeurt. In de Zorg is het al jaren bezig, maar daar gaat het nog niet heel erg vlotjes.

  Geen wonder, burgers weten wel beter!

 8. Goedendag,
  Een weerzinwekkend artikel betreft het Covid-19 vaccin. Echter u begint dit artikel met “In een document van de Amerikaanse FDA staat een afschrikwekkend lijstje van mogelijke ernstige ziekten en tegenreacties die kunnen optreden na injectie met Covid-19 vaccins”.
  Ik mis helaas een link naar het betreffende artikel. Hoe kan ik nu naasten aantonen dat dit daadwerkelijk gepubliceerd is?
  Hopelijk komt die link er nog bij.
  Dank!

 9. Gloort er hoop aan de Amerikaanse horizon?
  Trump: “Er zullen de komende dagen veel grote dingen gebeuren”
  De Amerikaanse president Donald Trump vertelde maandag (7 december) aan verslaggevers in het Witte Huis dat mensen de komende dagen “veel geweldige dingen” kunnen verwachten.
  Met betrekking tot de vermeende verkiezingsfraude zei hij:
  Ik denk dat de zaak is opgelost. En nu zijn we aan het uitzoeken wat we eraan kunnen doen. Maar je zult zien dat er de komende dagen veel geweldige dingen zullen gebeuren. ”
  https://www.epochtimes.de/politik/ausland/trump-in-den-naechsten-tagen-werden-viele-grosse-dinge-passieren-a3398006.html?meistgelesen=2

 10. @ Mo schreef: 08/12/2020 om 7:39 pm

  “(…) van de NEP PCR testen.” Als goed is zou de rechter morgen daar een eind aan moeten maken inzake kort geding viruswaarheid tegen de staat.

  Maar ja, afgaande aan de trend van de afgelopen 6 uitspraken belooft het niet veel goeds.

 11. Lees a.u.b. mijn theorie!

  Als 90% van de mensheid dood moet en de meerderheid gaat het vaccinatie niet nemen en een klein deel wel (de schapen)
  En de elite laten na het vaccineren een nieuw virus de wereld overgaan maar dan dodelijk, dan blijven de mensen die het Corona vaccin hebben gehad in leven en die het niet hebben genomen gaan dus dood door het (nieuwe virus)

  Wat hou je over… 10 a 20% van de bevolking!
  Makke, slapende schapen die luisteren naar de overheid! Precies wat de Elite wilde bereiken!

 12. De volledige lijst van bijwerkingen v.h het FDA.

  FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines :
  DRAFT Working list of possible adverse event outcomes
  ***Subject to change***

   Guillain-Barré syndrome
   Acute disseminated encephalomyelitis
   Transverse myelitis
   Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/
  meningoencephalitis/meningitis/
  encepholapathy
   Convulsions/seizures
   Stroke
   Narcolepsy and cataplexy
   Anaphylaxis
   Acute myocardial infarction
   Myocarditis/pericarditis
   Autoimmune disease
   Deaths
   Pregnancy and birth outcomes
   Other acute demyelinating diseases
   Non-anaphylactic allergic reactions
   Thrombocytopenia
   Disseminated intravascular coagulation
   Venous thromboembolism
   Arthritis and arthralgia/joint pain
   Kawasaki disease
   Multisystem Inflammatory Syndrome
  in Children
   Vaccine enhanced disease

  https://www.fda.gov/media/143557/download

 13. Ik heb nog Nooit een griepvaccin gehad en heb het nooit gemist ook!!! Tot mijn stomme verbazing ken ik mensen die zich WEL laten prikken en toch een felle griep krijgen!!! Hoe kan dat?

  Je moet toch wel Gesjoggeld zijn, dit wetende, om je als Proefkonijn te laten gebruiken met een nu zeer Omstreden en gevaarlijke Corona-Spuit [Wat staat er op de bijsluiter? Brrr]

  De “”wetenschap”” de achterhaalde god van 2020, die vandaag dit beweert, en morgen weer dat.
  Ze spreken elkaar allemaal tegen, anders was er nu wel één goed vaccin ipv 200 nu. Welke is de beste? Waarom die paniek? Er zijn nu veel minder slachtoffers dan met de Griep van 2018.

  Waarom heeft onze achterlijke Regering 5 ziekenhuizen laten sluiten en tig verzorgingshuizen de afgelopen 4 jaar? Geen wonder dat er nu bedden en verplegend personeel te weinig is!!!
  Waarom liet de Tweede Kamer dat gebeuren?

  En…Wat gebeurt er straks met gevaccineerden als er toch massaal gevaarlijke bijwerkingen zullen ontstaan? Eigen schuld dikke bult voor de slachtoffers? Slachtoffers zullen dan Psalm 109 bidden, uitschreeuwen in hun uiterste Nood!!!

  Zijn we nu al de 10.000 slachtoffers van Softenon baby’s vergeten die mismaakt door het leven moesten? Die pillen werden door Farma en Artsen toen ook als Veilig voorgeschreven.

  https://www.trouw.nl/nieuws/slachtoffers-softenon-sorry-is-niet-genoeg~b81da850/

  Krankzinnig: Eerst waren er 6 maanden geen Muilkorven en nu verplicht, al bieden ze slechts SCHIJNVEILIGHEID!!! [Quote van Dissel]

  Denkt u nu echt dat die grote mannen in de VS, en dat is al dubieus, zich Plain Public laten inenten met die Covid19 spuit? Ja, ze zullen zich wel laten prikken op TV maar niet met Covid 19 maar met Placebo of een Vitamine B-C-vaccin. Wij zijn niet gek!

  Ik vertrouw liever mijn vrouw, die zorgt dagelijks voor een stevig, goed en gezond maal, daarbij een portie vitamine C- D- Magnesium Zink- 3 Knoflook en 2 Visolie capsules.

  Een tip: Rook niet, Geen alcohol, linker – en rechterbeen zijn de beste dokters. Dus wandel – fiets- beweeg, lees goeie boeken o.a. de Bijbel, Zing mooie liederen, speel piano en orgel, Lees Psalm 121 en ga op tijd naar bed. Denk positief en beteken wat voor uw naaste. Vive La Vie!!!

 14. LOL, in het VK, zijn de eerste schapen ( grootmoeder van 90 jaar was de allereerste) gevaccineerd, en wat me in de uitgebreide beelden van de commerciele engelse zenders opviel, was dat er geen enkele kleuring/ politieker te bekennen viel.
  Onder het verplegend personeel, dokters, etc…, noch onder de schapen die netjes hun stairway to heaven stonden af te wachten, was er iemand van een andere huidskleur, wat weten zij dat wij niet (mogen) weten ?

 15. @Burger. Bedankt voor die link. Een interessant en leerzaam verhaal.
  Hoe de belastingbetaler geplukt wordt:
  – Hij moest de 50 miljard schade van de financiële crisis ophoesten.
  – Hij moet straks de 100 miljard aan kosten van de corona-crisis betalen.
  – Hij betaalt ook mee aan de 750 miljard van het EU-noodfonds.
  – Hij betaalt de vaccins, ingekocht door de overheid.
  – Hij betaalt de toegenomen ziektekosten via zijn premies.
  – Hij betaalt de schades die ontstaan door de vaccinfabrikanten.

  Maar intussen raken velen hun middelen van bestaan kwijt.
  Daarnaast hebben we de giga-bedrijven (soms groter dan naties), waaronder BigPharma, en de Tech-bedrijven en de multimiljardairs die nauwelijks belasting betalen, maar wel rijker worden van die belastingbetalers.
  Die miljardairs en hun bedrijven die nauwelijks belasting betalen, vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 8000 miljard. Als zij net als iedereen ongeveer 50% belasting zouden betalen, zouden we uit de financiële problemen zijn. Hoeft de gewone man en het MKB niet zo zwaar te bloeden.

 16. Het is een experiment op grote schaal simpelweg omdat effecten op lange termijn niet bekend zijn. Voorheen was het oh zo belangrijk om die effecten mee te nemen alvorens men een geneesmiddel of vaccin toeliet. Nu, met een nieuw vaccin, dat nog nooit op die manier ingezet is weet men zeker dat het veilig is? Ik geloof er helemaal niets van.

  Verder stelt het RIVM dat de aantallen die positief testen zorgwekkend oplopen. Let op de nuance, ineens heeft men het het meer over besmettingen. Maar goed waar blijft dan de tsunami een IC patiënten?

  Kennelijk heeft iemand het gelukkig ook nodig gevonden er een zeer geslaagde grap tegenaan te gooien:
  https://www.nu.nl/gezondheid/6095227/plastisch-chirurgen-raden-af-om-avocados-met-mes-te-ontpitten.html
  Ik heb er hartelijk om kunnen lachen, ondanks alle leugens en manipulatie.

 17. Wist u dat er een Buiten Parlementaire Ondezoeks Commissie bestaat.
  https://bpoc2020.nl/
  Let vooral op wie er niet willen komen, ik vind als je niets te verbergen hebt? Maar misschien komt dat door dat een aantal OMT leden voor geheimhouding hebben moeten tekenen. Er zijn wel erg veel geheimen over de Pandemie.

 18. Bureaucratische probleem: Duitsland verklaart een gebied tot risicogebied als 50 op de 100.000 mensen ‘besmet’ zijn. Dus 25 op de 50.000 (Middelburg). Van die 50 zijn er misschien 12 ziek geworden. Die zieken worden ook weer beter.
  Dat is dus géén echt probleem in het echte leven.

 19. Afgelopen jaar is zowat iedere oudere, 65plusser dus, overleden aan corona, tenminste zo werden ze geboekt en er mocht geen sectie verricht worden. De cijfers moesten hoog blijven anders werkt de paniek niet meer.
  Vanaf januari volgend jaar zal ieder overlijden van mensen die het vaccin hebben gekregen overlijden aan ouderdom.
  Hou vanaf januari de statistieken maar in de gaten.

 20. Een bureaucratisch probleem moet ‘opgelost’ worden met massale experimentele injecties. Veel tegennatuurlijker kan het niet worden. Alsof je varkens, opgesloten in donkere en ongezonde stallen, gezonder maakt met injecties.

 21. De satanische globalistische elite wil 90 % van de wereldbevolking uitmoorden,hiervoor worden de dodelijke vaccinazi,s gebruikt.De satanische elite willen een communistische N.W.O./great reset.

 22. Kees, 08-12-2020 10.03 antwoord op jouw vraag : Nine for news met : “Vaccines and related biological products Advisory Committee okt.22 2020 Meeting presentation .

 23. Nieuw Begin schreef:
  08/12/2020 om 8:59 am
  Beste, Nieuw Begin,
  Aan andere medicijnen kunnen ze niet genoeg verdienen, of ze kunnen geen andere stoffen toevoegen. Maar stel je eens de vraag, hoe kon Hugo de Jong in februari al weten dat er een vaccinatie noodzakelijk zou zijn. Dat ruikt toch sterk naar voorkennis, maar zeker niet over het virus.
  Deze regering speelt een gevaarlijk spel met de bevolking, en gebruikt een niets aan toonbare PCR Test-Kit om het volk samen met de MEDIA te kunnen misleiden.
  Het zelfde geld voor de mondkapjes plicht, dat betreft hier een experiment, maar dat is verboden volgens de eerste van de 10 codes van Neurenberg .
  Deze hele zaak stinkt aan alle kanten, en heeft mijn inziens niets met de volksgezondheid van doen.

 24. Zie naast de universele verklaring van de rechten van de mens ook de Neurenberg protocollen en die van de WMA
  (World Medical Association, met o.m. dr Frank Montogomery als bestuurslid).
  Dr Reiner Fuellmich geeft (helaas alleen) ondernemers de mogelijkheid zich aan te sluiten bij zijn International Class Action
  wegens Misdaden tegen de Mensheid.
  Blijkbaar kunnen andere mensen wat hem betreft doodvallen.

 25. Ooit gaat men inzien dat dit een collectieve waan is, die dankzij de moderne media zich snel over de wereld kon verspreiden. De hoogmoed van omhooggevallen wetenschappers en politici, die denken dat ze met een aantal knoppen de massa kunnen sturen, en daarmee een virus. Die sturen op basis van tests die slechts een klein beetje RNA kunnen aantonen.
  Intermenselijke contacten kun je niet aan banden leggen. Virussen vinden gewoon hun weg, ongeacht de aan de knoppen draaiende virologen.
  De waanzin van de tweede golf. Het is allang ontdekt, aan de hand van afgenomen monsters, dat corona-virussen in december langzaam toenemen, om in maart het hoogtepunt te bereiken. Daarna zwakt hun aandeel weer af. Want corona-virussen maken deel uit van meerdere soorten virussen van de ademhalingswegen.
  Die verblinding om alleen maar naar één corona-virus te kijken, is de misleiding ten top. En dat smijten met honderden miljarden om de schade onzichtbaar te houden, is buiten elke proportie.
  Megalomanie heet die aandoening van al die ‘sturende’ politici en virologen met hun cijfertjes en schemaatjes en dwangbevelen.

 26. Professor geeft episch antwoord op vraag of hij het coronavaccin gaat halen.
  rofessor Sucharit Bhakdi, auteur van de bestseller ‘Corona, vals alarm?’, was onlangs te gast in de podcast Triggernometry. De microbioloog kreeg onder andere vragen over het coronavaccin. Op de vraag of hij het vaccin zal nemen, antwoordde hij: “Natuurlijk niet! Ik ben niet gek.”
  https://www.ninefornews.nl/professor-geeft-episch-antwoord-op-vraag-of-hij-het-coronavaccin-gaat-halen/

 27. Ik ben ook tegen vaccins, maar deze lijst (pagina 16 van de powerpoint) vrij vertaald: FDA-veiligheidstoezicht op COVID-19-vaccins:
  ONTWERP Werklijst met mogelijke uitkomsten van ongewenste voorvallen
  ***Aan verandering onderhevig***

  Dus: ONTWERP.

  Als deze powerpoint van 01-12-2020 was geweest…..

 28. Als dit slechts de bijwerkingen zijn dan is dit veel minder erg dan het oplopen van cojona aldus de reguliere media en dus het volk.

  Niets aan de hand dus.

  Enige wat helpt is dat de portemonnee van de Nederlandse burger hard (en plotseling) wordt geraakt. Dan pas worden er vragen gesteld.

 29. Aan de ene kant moeten wij onszelf op alle mogelijke manieren beschermen tegen Covid 19,
  en daarna een risico vol vaccin toegediend krijgen ?

  Hoe onlogisch is dat !

 30. De tien punten van de Code van Neurenberg
  Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:[3]
  1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
  De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
  2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
  5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
  6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
  7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
  8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
  9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
  10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

 31. Eens moeten we sterven, we hebben geen keuze, we zijn niet gemaakt om hier eeuwig op deze aardkloot te blijven en gelukkig maar. Als ik zo het artikel lees dan is het vaccin dodelijker dan covid zelf. We gaan eens eerst naar de Britten kijken, als die sterven bij bosjes dan kunnen ze voor mijn part een Baviaan inenten maar niet mij. Shalom

 32. Het Engelse document zegt “possible”, dat is iets anders dan “verwacht”.

  Op basis van de 30.000 personen die het Moderna vaccin al hebben gekregen in test fase 3 worden deze effecten natuurlijk niet verwacht. De lijst is er om in de volgende fase nog betere gegevens te kunnen verzamelen over hoe het immuunsysteem op het vaccin reageert.

 33. Gezondheidsdeskundigen waarschuwen voor kortdurende maar ernstige bijwerkingen van een coronavaccinatie.
  Nadat bekend werd dat de vaccins van Moderna en de bedrijven Pfizer en BioNTech zeer effectief zijn, hebben gezondheidsexperts nu in het tijdschrift Science gesproken: Er kunnen kortdurende maar ernstige bijwerkingen zijn, zoals een hevige koorts van 40 ° C.
  Voor veel mensen is het idee om te worden gevaccineerd met een vaccin dat in recordtempo is ontwikkeld, waardoor vreemd genetisch materiaal in hun eigen lichaam wordt gekanaliseerd, nogal ongemakkelijk. Anja Karliczek (CDU), federaal minister van Onderwijs en Onderzoek, benadrukte dat het vaccin veilig is en “niemand hoeft zich zorgen te maken”. Sommige doktoren waren echter kritischer: van de bijwerkingen op de lange termijn weet men natuurlijk nog niets. Afgezien daarvan wezen gezondheidsdeskundigen er onlangs in het vakblad Science op dat men degenen die ‘willen vaccineren’ moest informeren over de niet langdurige, maar soms ernstige bijwerkingen.
  Die waarschuwingen komen nadat zowel Moderna als Pfizer, samen met BioNTech, hebben aangekondigd dat hun mRNA-vaccins voor 95 procent effectief waren in tests met tienduizenden mensen. Volgens de persberichten van het bedrijf zouden er geen ernstige beveiligingsproblemen moeten zijn.
  Met de nieuwe vaccins is het waar dat vreemd genetisch materiaal feitelijk het lichaam ‘gesmokkeld’ wordt, namelijk zogenaamde messenger ribonucleïnezuren of mRNA, dat de blauwdruk bevat voor het zogenaamde spike-eiwit van het coronavirus. In de ribosomen, de “eiwitfabrieken” van menselijke cellen, wordt het eiwit vervolgens geproduceerd uit de envelop van het virus. Dit is onschadelijk voor het menselijk lichaam, maar het stimuleert het immuunsysteem om antistoffen tegen het coronavirus aan te maken.
  Lees hier verder:
  https://de.rt.com/inland/110211-gesundheitsexperten-warnen-vor-kurzfristigen-aber-heftigen-nebenwirkungen-corona-impfung/
  Ik zeg, je bent een rund als je met je gezondheid stunt.

 34. Nederland vuistdiep in frauderend stemmachine bedrijf Smartmatic .
  Nog steeds speelt het verhaal van de enorme verkiezingsfraude in de VS en hoe dat in ’s hemelsnaam heeft kunnen plaatsvinden.

  Natuurlijk zijn er zoals altijd ook weer duidelijke sporen naar Nederland en is het CDA, de partij van Hugo de Jonge, niet blij met onze vragen.
  https://niburu.co/blijvend-actueel/15781-nederland-vuistdiep-in-frauderend-stemmachine-bedrijf-smartmatic
  Waarbij is de Nederlandse overheid nou niet betrokken, in dit en volgend jaar zal blijken dat de corruptie in Nederland groter is dan ooit gedacht. Het wordt dan ook hoogtijd de huidige politiek massaal de rug toe te keren, en nieuwe partijen een kans te geven. De huidige politiek heeft het volk duidelijk verraden, sterker nog, het politieke vertrouwen bestaat alleen nog maar bij de media. Daarom dan ook de vraag, gaan wij als volk buigen of laten wij de huidige politiek barsten. Nou, voor mij is die keuze duidelijk, nu u nog.

 35. In de Spaanse provincie Galicië is er al een boete van 3.000 euro voorzien voor wie zich straks niet laat vaccineren. In alle landen die nog in de greep van de kwaadaardige kern van de globalistische elites zitten, volgt men een driestappenplan : eerst vrijwillige vaccinatie, daarna met drang aanbevolen en uiteindelijk verplicht. Nogal wat analisten vrezen in de komende weken een biologische aanval (met een zogenaamde agressieve mutatie van het virus?) om paniek te zaaien en meteen de vaccinatie verplicht te stellen.

 36. Ik zou graag de exacte link willen zien van het gedeelte, waar de FDA verwijst naar al deze bijwerkingen. Op uw link kan ik het niet vinden.

 37. Alleen de blanke bevolking staat te springen om vaccinatie, aldus mijn moslim overburen.
  Zegt genoeg over onze onderdanigheid me dunkt.

 38. Fijn dat jullie al die ziektes even specificeren met een korte uitleg. Wat een rommel die vaccinaties, over mijn lijk dat ik dat in laat spuiten!

 39. Het is een absoluut mensenrecht om zich desnoods met geweld te verdedigen tegen deze aanval met een naald die een potentieel dodelijke vloeistof (zgn. ‘vaccin’) bevat.

 40. Er is goed werkende veilige medicatie waarom dan kiezen voor een slecht getest (onveilig) vaccin?

  Update van Dr. Rob Elens :
  De auteur van de petitie EINDE CORONA CRISIS: Overheid sta behandeling van COVID-19 met HCQ en zink toe! wil u op de hoogte houden van de stand van zaken en heeft een mededeling gepubliceerd. Gelieve op onderstaande link te klikken om de mededeling te lezen:
  https://zelfzorgcovid19.nl/ikdoeweernormaal/

  Een vaccin wat slechts voor 1 op elke 256 mensen (NNV = Nr Needed to Vaccinate) daadwerkelijk COVID-19 voorkomt en ook nog eens potentieel heel gevaarlijk is vanwege de vele mogelijke bijwerkingen (zie dit FDA rapport) en de ondeugdelijke test protocollen (zie dit rapport van een fabrikant). Verder is het vaccin disproportioneel want de Infection Fatality Rate is slechts 0,23% en irrationeel want de maatregelen blijven gewoon van kracht.

 41. En nog zijn er een heleboel schapen die dit niet willen geloven. Frontnieuws, xandernieuws etc. Je kan het ze allen laten lezen, het wordt 99% complot of fake news genoemd. Te triest voor woorden en ik voorspel dat complete gezinnen uiteenworden gereten hierdoor. Zelfs mijn partner staat te koppelen om de spuit te nemen. Ik zei ik niet, dan krijg je als antwoord dat mogelijk onze wegen zullen scheiden en dat na 20 jaar lief en trouw. Voor mij mogen nog alle die coma schapen na de vaccinatie gelijk overlijden

 42. Xander: “volledig geïnformeerd over de voors en tegens een weloverwogen besluit kunnen maken over het al dan niet halen van een Covid-19 vaccin”.
  Kun je een argument “voor” deze vaccinaties noemen dan? Behalve dan het niet uitgesloten worden van de volledig en letterlijk verziekte samenleving?

Comments are closed.