Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan

—————————————————————————————————————————————–

Omstreden experimentele Pfizer vaccin goedgekeurd in Groot Brittannië: ‘De voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen’ – Nog dit jaar 100 miljoen doses beschikbaar, eind volgend jaar 1,3 miljard

—————————————————————————————————————————————–

Pfizer heeft in samenwerking met het Duitse BioNTech een – inmiddels in Groot Brittannië goedgekeurd – Covid vaccin ontwikkeld dat met behulp van mRNA menselijke cellen programmeert tot het aanmaken van antilichamen. Er wordt dus geen gebruik meer gemaakt van een verzwakt virus. Deze technologie wordt voor nu voor de eerste keer toegepast in vaccins. Alleen al hierom zijn de gevolgen volstrekt onvoorspelbaar. Daar komt nog eens bij dat een universitair wetenschappelijk team in de VS waarschuwt dat de CRISPR technologie, waarmee genen worden veranderd, nog lang niet veilig en betrouwbaar is. Integendeel, uit experimenten is gebleken dat er allerlei onvoorziene fouten in het lichaam kunnen optreden, met potentieel enorme gevolgen, zelfs voor de volgende generaties.

Een wetenschappelijk team van de Universiteit van Columbia deed onderzoek naar de CRISPR technologie waarmee menselijke genen rechtstreeks kunnen worden geprogrammeerd, veranderd of verwijderd. De studie werd gepubliceerd in het vakblad Cell. Het op zich loffelijke streven is om in de toekomst allerlei ziekten en aandoeningen te kunnen uitbannen.

Wetenschappers ontdekten tijdens experimenten met embryo’s dat het proberen te repareren van beschadigde genen die erfelijke blindheid veroorzaken, onbedoelde en ongewenste veranderingen teweeg brengt, met vaak het gedeeltelijk of zelfs geheel elimineren van het complete chromosoom (DNA) als gevolg.

Top instituten waarschuwen voor ‘potentieel gevaarlijke veranderingen’

In september concludeerde een internationale commissie die wordt gesponsord door de Amerikaanse National Academy of Medicine, de National Academy of Sciences en de Britse Royal Society dat de technologie waarmee genen worden bewerkt (gen-editing) nog niet klaar is om op mensen te worden gebruikt, omdat de wetenschappers nog niet in staat zijn om precieze reparaties of aanpassingen uit te voeren zonder daarbij potentieel gevaarlijke veranderingen te veroorzaken.

Hoewel de nieuwe mRNA vaccins niet exact hetzelfde doen als het hierboven omschreven ‘knip en plakwerk’, komt de basistechnologie op hetzelfde neer: menselijke cellen worden rechtstreeks met geprogrammeerd genetisch materiaal (mRNA) gemanipuleerd, geactiveerd en mogelijk ook veranderd. In het Pfizer/BioNTech vaccin wordt dat mRNA ook nog eens vervoerd door nano deeltjes (LNP’s), die eveneens nog nooit eerder zijn goedgekeurd voor gebruik in vaccins voor mensen. Minister Hugo De Jonge heeft letterlijk toegegeven dat dit ‘een risico’ is.

Wetenschappelijke consensus dat technologie nog niet veilig is

Het Crispr Journal publiceerde onlangs een paper met de standpunten van meer dan 30 experts ten aanzien van de CRISPR gen-editing technologie. Die is, in tegenstelling tot wat ‘Big Pharma’, politiek en media doen overkomen, in de wetenschappelijke wereld nog steeds omstreden, omdat veranderingen die in menselijke genen worden aangebracht worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

Jennifer Doudna, de biochemicus die samen met een collega dit jaar de Nobelprijs won voor haar werk met de CRISPR technologie, wees erop dat de wetenschappelijke consensus is dat de technologie op dit moment niet moet worden toegepast op embryo’s. Wel worden er in China, Europa en de VS experimenten verricht of gepland met patiënten die lijden aan kanker, erfelijke bloedziekten en andere aandoeningen.

In 2018 zorgde de geboorte van een tweeling wier DNA met behulp van CRISPR was veranderd voor veel onrust. Een andere vrouw zou ook een genetisch gemodificeerde embryo geïmplanteerd hebben gekregen. Het is onbekend hoe het met de baby’s gaat. De Chinese wetenschapper He Jianku werd tot 3 jaar cel veroordeeld vanwege deze illegale medische experimenten.

‘Compleet chromosoom kwijt na CRISPR-Cas behandeling’

Researchers van de nieuwe studie die in Cell werd gepubliceerd gebruikten sperma van één man met erfelijke blindheid om 40 embryo’s te creëren. Met behulp van de CRISPR- Cas9 methode werd de mutatie in het DNA van de vader weggeknipt. Bij 37 embryo’s werd vervolgens een enzym ingebracht met de bedoeling de mutatie te repareren.

Wat gebeurde er: ongeveer de helft van de embryo’s raakten grote delen, of zelfs het complete chromosoom kwijt waarop het gemuteerde EYS gen dat blindheid veroorzaakt, zich bevindt. ‘Dit is een zeer ongunstig resultaat,’ gaf dr. Dieter Egli, senior auteur van de studie, toe. ‘Het menselijke embryo lijkt uniek te zijn met het slecht kunnen repareren van een breuk in het DNA.’ Deze biologische constatering gaat volgens hem verder dan enkel het debat over het gebruik van CRISPR in embryo’s. (1)

Bijna expliciete erkenning dat ‘oude vaccins’ risico op infectie geven

Daarmee komen we bij de Covid vaccins. ‘Ons vaccin bestaat uit een kort segment genetisch materiaal genaamde messenger RNA, dat instructies bevat voor een menselijke cel om een onschadelijke versie te maken van een ’target’ proteïne, of immunogeen, dat de immuunreactie van het lichaam activeert tegen het SARS-CoV-2 virus,’ staat op de website van BioNTech te lezen. ‘Dit betekent dat het immuunsysteem leert het SARS-CoV-2 virus na blootstelling te herkennen, en vervolgens infectie te voorkomen.’

Met de volgende zin ‘In tegenstelling tot andere vaccins bevatten mRNA vaccins niet het virus zelf, en vormen daarom geen risico op infectie’ wordt bijna expliciet toegegeven dat de bestaande vaccins die al tientallen jaren worden toegediend, en waarvan al die tijd wordt beweerd dat ze ‘veilig’ zijn, wel degelijk een gevaar vormen om juist de ziekte op te lopen waartegen je zou worden ingeënt.

In 2017 gaf nota bene de WHO toe dat de wereldwijde polio explosie hoofdzakelijk door vaccins werd veroorzaakt. De allerergste epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen konden allemaal naar vaccins worden herleid. In 2018 werden maar liefst 70% van alle poliogevallen wereldwijd door vaccins veroorzaakt.

Flinke slag om de arm wat betreft werkzaamheid en veiligheid

Overigens is BioNTech – dat nauw samenwerkt met het Chinese Fosun Pharma – over de effectiviteit en veiligheid van het nieuwe mRNA vaccin zelf ook niet zo zeker: ‘mRNA vaccins zijn een krachtige nieuwe ontwikkelingsklasse van vaccins met potentiële hoge veelzijdigheid en gunstige veiligheidseigenschappen… Wij verwachten dat onze vaccinatie benadering het immuunsysteem zal stimuleren om beschermende antilichamen te genereren.’

‘BNT162b2 (= de gekozen vaccinvariant)… codeert een geoptimaliseerd volledig SARS-CoV-2 spike glycoproteïne, dat het doelwit is van de neutraliserende antilichamen waarvan wordt aangenomen dat die het virus inactief maken.’((2), schuingedrukt en onderstreept toegevoegd). Dat is toch een flinke slag om de arm vergeleken bij de in de media zo bejubelde 90% effectiviteit (of hoger) die tijdens de klinische testfasen zou zijn bereikt.

Genetische informatie SARS-CoV-2 rechtstreeks in uw lichaam gespoten

In het op de BioNTech website geplaatste vereenvoudigde schema over de werking is inderdaad klip en klaar te zien dat de basis van het nieuwe mRNA vaccin genetische informatie van het SARS-CoV-2 virus zelf is. Deze Covid virus-informatie wordt vervoerd en beschermd in nanodeeltjes, en zo in uw lichaam gespoten, waarna uw immuunsysteem ermee wordt geconfronteerd, in de hoop dat dit de juiste antilichamen gaat aanmaken.

Dat betekent niet dat deze informatie door middel van direct ‘knip en plakwerk’, zoals met de CRISPR-Cas9 (en Cas12, en inmiddels ook Cas13) methode bij embryo’s en ernstige ziekten wordt gedaan, in uw cellen wordt gebracht en daar rechtstreeks uw DNA verandert, maar dat kan wel indirect.

Moleculair bioloog Borger: Het gaat eigenlijk om samRNA

Moleculair bioloog Peter Borger, die samen met 22 collega wetenschappers een retraction verzoek indiende voor de Drosten/Marion Koopmans paper waarop de PCR testen zijn gebaseerd, legde namelijk onlangs bij Café Weltschmerz uit dat het eigenlijk om samRNA vaccins gaat (sam= ‘self amplifying messenger’ = zichzelf vermenigvuldigend). ‘Je vaccineert met een ander soort virus, waar je alle virulente genen hebt uitgehaald. Maar dat breng je dan toch weer in de mens met een Covid gen erin.’

‘Je krijgt dan een injectie waarmee dat veranderde virus in je immuunsysteem komt en wordt opgenomen. Dat is een virusachtig molecuul, wat het RNA gaat afschrijven. Dat RNA is een boodschapper voor een eiwit, dat daarvan gemaakt wordt. Dat wordt dan op de membraan van een cel (bijvoorbeeld spiercel of immuuncel) gezet. Daar kan het immuunsysteem dan een respons op ontwikkelen.’

‘Je kunt inderdaad genetisch worden veranderd’

‘Mooi methode, maar aan de andere kant is het een self amplifying molecule, waardoor je een hele hoge concentratie van dit soort RNA’s in je cellen krijgt. Wat de ontwikkelaars zich niet hebben gerealiseerd is dat een hoge concentratie viraal RNA dat ze hebben ingebracht door een bepaalde reactie in DNA kan worden omgezet, en dan teruggeplaatst in je eigen genoom.’

‘Je hoort wel vaak dat we genetisch worden veranderd door dit soort nieuwe vaccins, maar ik krijg nooit te horen hoe dat dan gebeurt. Nou, dit is de manier waarop dat kan gebeuren… Het hoeft niet te gebeuren, maar het kan, het is niet uitgesloten, want ze hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Het is mogelijk dat een RNA molecuul wordt omgezet in een DNA molecuul, en dan willekeurig ergens terug in je genoom wordt gezet.’

‘Je kunt je voorstellen dat je dan… na verloop van tijd bepaalde bijverschijnselen gaat krijgen. Uiteindelijk kan zelfs het immuunsysteem of het metaboolsysteem erdoor worden beïnvloed, omdat er ergens een mutatie is opgetreden in je DNA. Dat is dan dat stukje van het virus dat is teruggezet in je genoom.’ (4)

Eind volgend jaar 1,3 miljard doses; Britten keuren vaccin goed

Onderzoeksjournalist Martin Vrijland schrijft al geruime tijd (ver vóór de corona ‘pandemie’) over de RNA/DNA veranderende CRISPR technologie die in de nieuwe vaccins lijkt te worden gestopt, en voorspelde al op 23 april dat BioNTech mogelijk dat vaccin (mede) zou gaan leveren. (Voor meer info: lees o.a. zijn artikel van 11 november ‘BioNTech gaat het hier voorspelde CRISPR online lees-en-schrijf ‘vaccin’ leveren dat uw DNA kan programmeren‘.) (3)

Eind 2020 moeten er 100 miljoen doses van dit potentieel DNA-veranderende Pfizer/BioNTech vaccin zijn gemaakt, en een jaar later meer dan 1,3 miljard. Vandaag werd bekend dat het vaccin in Groot Brittannië is goedgekeurd, omdat ‘de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen’, aldus dr. June Raine van de medische overheidsinstantie MHRA. (5).

Wij hebben daarentegen nu al medelijden met al die mensen die wereldwijd staan te springen om dit hoogst experimentele goedje in hun lichaam te laten spuiten, omdat ze ernaar smachten dat het leven daarna weer normaal wordt.

 

Xander

(1) Wall Street Journal (Archive.is)
(2) BioNTech
(3) Martin Vrijland
(4) Café Weltschmerz
(5) Zero Hedge
Afbeelding: spuit&potje: Gerhard G. , Pixabay 
achtergrond: Gerd Altmann , Pixabay 

Zie ook o.a.:

27-11: 240 Nederlanders laten zich vrijwillig besmetten met corona om vaccins te testen
26-11: Hugo de Jonges vaccin ‘wordt nooit in VS toegelaten omdat het niet aan de veiligheidseisen voldoet’
26-11: Gevestigde topartsen waarschuwen dat mensen dagenlang zware bijwerkingen kunnen krijgen van Covid vaccins
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen
21-11: Nano deeltjes in Pfizer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
20-11: Amerikaans bedrijf begint klinische test met Covid-19 neusspray vaccin op mensen
19-11: Nieuw gratis E-boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’ (download nu het nog kan)
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
22-10: 9 mensen dood na halen griepvaccin (Z-Korea);… (Dode na test met ‘Nederlands’ Covid vaccin (AstraZeneca) zou placebo hebben ontvangen)
16-10: Zorg komt in opstand tegen corona hoax: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin
03-10: Vrijwilligers klinische testfasen Covid vaccins krijgen ernstige Covid symptomen
29-09: Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos
22-09: Gehandicapt slachtoffer HPV-vaccin Gardasil begint rechtszaak tegen producent Merck
13-09: Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen
09-09: Testfase minister De Jonges Covid-19 vaccin opgeschort wegens ernstige bijwerkingen
05-09: VN erkent dat grote polio uitbraak Afrika wordt veroorzaakt door vaccin Bill Gates (/ Bent u soms suïcidaal als u straks een Covid vaccin haalt waarvan de ingrediënten tot staatsgeheim zijn verklaard?)
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’
22-08 (/ Ook Zweden heeft slechte ervaringen met experimentele vacccins (wat ALLE Covid-19 vaccins per definitie zijn): In 2009 kregen 500 kinderen hersenbeschadiging door varkensgriep vaccin)
04-08: Fabrikanten definitief niet aansprakelijk voor eventuele schade door corona vaccins (/ RIVM liegt op eigen website dat blijvende ernstige gevolgen van vaccinaties ‘niet bewezen’ zijn)
23-07: Moderna maakt 1 miljard coronavaccins die in tweede testfase bij 100% milde tot ernstige bijwerkingen veroorzaken
02-07: Italië liet Bill Gates experimenteren op bevolking met nieuw type DNA veranderend vaccin’
24-06: Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is’
22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. Verontruste burger, het spijt me, ik kan niet goed aanzien, dat u de Bijbel en de koran in een zin naast elkaar zet…
  Islam is een afgodsdienst. Islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Jezus Zelf zegt: IK ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door MIJ…

 2. @ Gea Breukers: 7:26 pm, op 3/12. Die linkse mensenrechtorganisaties? Laat me niet lachen, daar zullen wij geen enkel tegengeluid van horen, wat dit vaccin betreft.

 3. @ verontruste burger: 7:17 pm, op 3/12. Dat ben ik helemaal met U eens. Deze Big Pharma techneuten, menen voor God te mogen spelen. Dat vaccin komt er bij mij niet in!

 4. Je DNA wordt aangetast en/of gewijzigd?? Indien zo dan ben je niet meer de mens/ziel die God geschapen heeft en voor ogen had.

  Ik denk dat we hard op weg zijn naar het Merkteken van het beest uit openbaring 13:16-18.
  Eerst iedereen z’n DNA afgezwakt door vaccinaties zodat men meer slaafs wordt aan het spoedig op het wereldtoneel verschijnende beest ofwel antichrist uit openbaring.

  En deze komt dan uiteindelijk met “de kers op de taart” door iedereen een soort van ‘keurmerk’ op te leggen waarzonder mee men niet meer kan kopen of verkopen dan wie dit merkteken vrijwillig ontvangen.

  BRACE YOURSELVES ofwel zet je schrap voor de komende dagen/weken/maanden en wellicht nog hooguit een paar jaartjes op deze planeet.

  Iedereen veel succes en Gods wijsheid gewenst!

 5. Als longpatient kun je vrijstelling krijgen wat een muilkorf aangaat? Daar werkt onze huisarts niet aan mee, bewijs aantonen.
  Maar volgens de berichten gaan Jumbo en Albert Hein niet discrimineren en wordt je zonder muilkorf ook bedient.
  Hoewel er steeds meer mensen kapjes dragen, zijn er toch wel plaatsen waar ze niet meedoen aan die onzin.
  En wij proberen ook zo lang mogelijk dit overdreven gedrag te mijden, net zo als we met contant geld blijven betalen.

 6. Het zgn. vaccin is dus volgens de Geneefse Conventie definitie een wapen. Het kan in een blaaspijp worden gedouwd en op afstand worden geïnjecteerd met tot doel een genetische verwonding aan te brengen.
  Nou mensenrechten organisaties, kom er maar in met je reacties!

 7. Ik kan en zal niet voor anderen spreken, maar voor mij is deze ‘wetenschap’ in strijd met Gods schepping, of je nu de Thora leest, de Bijbel of de Koran, Deze vaccinatietechniek komt mijn lichaam niet in.
  Ik, jij, wij allemaal behoren tot Gods schepping, iets waarmee je respectvol & dankbaar mee moet omgaan.
  Ieder mens zal voor zichzelf een keuze moeten maken. Ik heb mijn keuze gemaakt:
  Vaccin? Nee bedankt.

  indien het luciferase markeringsverhaal waar gaat worden dan is dit voor mij een vervulling van Openbaring 13 ” verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten”
  wereldwijd verplichte vaccinatie? “Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.”

  Je hebt als gelovige het recht en de plicht om je te verzetten, Heilige Michael sta ons bij in ons verzet.
  Het aardse leven is tijdelijk, het eeuwig leven voor altijd.

 8. mRNA vaccins brengen informatie over op het ribosome organel in de cel, die vervolgens (als een 3D printer) uit aminozuren specifieke eiwitten gaat produceren.
  Deze mRNA gecodeerde opdrachten komen natuurlijkerwijs uit de nucleus van de cel zelf, of de mRNA code komt van een andere cel via een exosome in de cel bij het ribosome terecht (een exosome bestaat net als een virus uit een RNA code met daar omheen een vet mantel met daarop eiwit-spikes)

  Een andere onnatuurlijke manier om RNA in een cel te krijgen is via een vaccin, je pompt dan RNA verpakt in een vet mantel in het lichaam, waarna de vetdruppeltje zich hecht aan elke cel en vervolgens de RNA code upload in de cel waar het via het ribosome een eiwit connector spike van een “virus” gaat produceren. Dit uitgeprinte partikel komt vervolgens buiten de cel waar het in contact komt met het immuunsysteem die hier vervolgens immuniteit tegen opbouwt, met als doel om id toekomst elk virus met dit specifieke eiwit op de mantel om zeep te helpen.

  Wat men dus eigenlijk doet met een mRNA vaccin is het programmeren van het immuun systeem zodat het immuunsysteem een bepaald eiwit op de buitenkant van een exosome/virus/cel kan herkennen en vernietigen. Uiteindelijk kan dit dus leiden tot vernietiging van essentieel exosomen en cellen die het zelfde spike eiwit opzicht dragen als bijv het zogeheten virus wat vernietigd zou moeten worden. Toekomstige ernstige schade door aanval immuun aanval op essentiële cellen is dus niet uit te sluiten.

  mRNA vaccinatie komt eigenlijk voort uit de exosomen leer, elke kankercel maakt namelijk ook exosomen die hij in het rond stuurt om het immuun systeem te verzwakken en andere cellen te infecteren en ook te laten muteren.

  m RNA vaccins zijn USB-sticks die ingespoten worden en koppelen aan cellen waarbinnen zij 3D printers aansturen m eiwitten te produceren, iets wat eigenlijk het lichaam in harmonie, rekening houdend met het grote geheel zelf zou moeten doen, nu neemt de mens deze taak over en kan de 3D printers in onze lichaam cellen van buitenaf via vaccins aansturen. Natuurlijk dit met als doel verkeerd functionerende cellen die te helpen essentieel eiwitten te bouwen en om te voorkomen dat bepaalde kwaadaardige exosomen van kankercellen omzet gebracht kunnen worden om uitzaaiingen te voorkomen.

  Helaas weten we nu niet wat de echte reden is waarom voornamelijk Gates zijn mRNA vaccins voor het eerst met man en macht op wereld schaal er doorheen wil knallen.

  We weten dat hij de wereldbevolking een kopje kleiner wil maken, we weten ook dat dwarse denkers en alerte onvoegzame burgers niet echt een voordeel zijn voor het invoeren van the big reset, dus………. wat willen ze echt met dit vaccin?

  Misschien zit er wel niks in het vaccin en draaien ze de PCR test zo dat niemand meer positief test waardoor ze alle overige luchtweg infecties weer op kunnen hangen aan de griep en zo valselijk kunnen aantonen dat het vaccin fantastisch geholpen heeft, dit is namelijk met Polio ook gebeurt. Dit is de methode klassificeren waarbij alle ziekten die kwa symptomen op elkaar lijken op een hoop geveegd worden en als het vaccin eenmaal toegediend is alle gevallen weer gaat herverdelen in opzichzelfstaande ziekten waardoor het lijkt alsof het vaccin zo goed geholpen heeft want er is geen patient met de nieuwe ziekte meer over.

 9. Ik denk aan de herdenkingen en de mooie woorden gesproken op 4 mei.
  Dezelfde mensen die daar als volksvertegenwoordiger kransen leggen en met een keppeltje op hun spijt betuigen staan nu aan het hoofd van een immens vernietiging systeem.
  Te bizar voor woorden.

 10. @amo schreef: 03/12/2020 om 2:18 pm
  Geenstijl is sinds de cojonagekte de weg compleet kwijtgeraakt. Behoort kennelijk ook tot de reguliere media.

  @Ab schreef: 03/12/2020 om 10:43 am
  Is inderdaad een wassen neus geworden daar de rechtelijke macht alles best vindt van Rutte & Co doen.

  Waarbij het volgende kan worden toegvoegd dan wel opgemerkt:
  https://www.youtube.com/watch?v=i4aT6hTqqbA Verhoor Prof. Pierre Capel – Gewoon hoogleraar Besmettingsleer, experimentele immunologie

  Waarin Pierre Capel vertelde – ik parafraseer dit – dat dit vaccin er alleen zo snel doorgedrukt kan worden om reden dat cojona een killervirus is en waartegen geen behandeling is.

  Maar de behandeling is er namelijk HCQ + zink + azitromycine. Ivermectine is nog effectiever met name in een later stadium als HCQ minder effectief is dat nog wel valt in de eerstelijns zorg.
  Zie zelfzorgcovid19.nl

  Hoe dan ook: er is een zeer succesvolle behandeling.

  Ik vraag mij hierbij af of het nu versneld doordrukken van dit medicijn niet onrechtmatig is of zelfs een strafrechtelijk feit is dan wel in strijd is met het mensenrechtenverdrag nog afgezien dat het nemen van dat vaccin vrijwillig zou moeten geschieden.

 11. Mijn moeder zei het vroeger al: als de mens aan ‘de bouwstenen des levens’ komt, is het einde nabij…
  Natuurlijk is het de bedoeling dat met dit vaccin (wat helemaal geen vaccin is) de mensheid gereduceerd moet worden…
  Bill Gates heeft het gezegd, duidelijk zichtbaar op video. Mijns inziens een psychopaat die denkt dat hij voor God kan spelen. Hoop zo dat God gaat in grijpen en dat Hij de regering in dit land ten val brengt…

 12. De satanische globalistische elite willen een communistische N.W.O. (great reset) Hiervoor moet 90 % van de wereldbevolking uitgemoord worden,de dodelijke vaccinazi,s worden hiervoor gebruikt.

 13. @ Ab: 10:43 am. Deze satanisten van de NWO, hebben er inderdaad maling aan. Weest U daar maar zeker van.

 14. Ik krijg steeds meer respect voor de mensen die met naam en toenaam protesteren tegen deze belachelijke gang van zaken aangaande Covid19.
  Als ik eerlijk ben: Ik durf mijn naam niet eens te publiceren bij mijn protest.
  En kijk ik naar de schreeuwerds op GeenStijl: Ook zij raaskallen anoniem.
  Om te beginnen zouden de anonieme mensen die reageren, respect moeten kunnen opbrengen voor mensen die met naam en toenaam de arena betreden (mensen als Wodarg, Bhakdi en Willem Engel). Die critici hebben een naam te verliezen, en desondanks weten zij hoe fout dit corona-bewind is. Zij hebben dermate veel kennis huis, dat ze en publique durven opstaan tegen deze totalitaire gekte.
  Laten we dat eens goed beseffen.
  Moet ik kiezen tussen anonieme schreeuwerds (op GeenStijl b.v.) en mensen als Bhakdi, kies ik duidelijk voor de laatste. Zelfs het OMT-team kennen wij niet! Ook zij opereren anoniem.

 15. Wie kan het regelen dat mensen die niet geprikt willen worden, dat melden op een plek .
  Ben benieuwd

 16. En nog steeds is geen enkel labo ter wereld er in geslaagd om het zogenaamde covid 19 virus te isoleren, genetisch te bepalen, of er een foto van te nemen !
  Maar er is wel een vaccin tegen ? Werkelijk ? Hoe dom en onderdanig, kun je zijn als bevolking, zonder dat de landverraders bewijzen moeten voorleggen ?
  Hoor Wilders ook niks vragen .

 17. Zullen we even rustig kunnen zijn? Bij onze noorderburen zullen zeker pro’s zijn die staan te dringen om een prik. En natuurlijk, zoals het een verstandig mens beaamt, de contra’s die het verafschuwen. Als de overheid het gaat verplichten, waar ik mijn bedenkingen mee heb, is het hek van de dam. Zo ook bij ons in Belgenland. Ik ken nu toch heel wat mensen die zich echt verzetten tegen het vaccin, zelfs artsen. In het slechte geval kunnen ze ons ( de weigeraars) misschien sancties opleggen. We moeten ons niet laten opjutten. En goed idee zou kunnen zijn om massaal ons te verenigen, zij die er radicaal tegen vaccinatie zijn. Het gaat niet alleen land per land. Nederland, Belgie, Frankrijk enz….Als één blok samen….Moet kunnen en kan zeker haalbaar zijn. Ze zullen het niet graag horen en lezen ” de elite ” Ik zou hun reacties willen zien. Wat denken jullie??

 18. Haastige spoed is zelden goed. Met de haast waarmee dit vaccin in elkaar wordt geknutseld, geldt hetzelfde. Giga andere belangen dan de volksgezondheid spelen hierbij een veel grotere rol. De wereldschaduwmachthebbers dicteren de huidige machthebbers en zeggen wat ze moeten doen en wat de volgende stappen moeten zijn. Doel: controle en repressie van de bevolking en corona is een prima middel om dat te bereiken. Afpakken van grondrechten, vrijheden met het gevolg een slavenbestaan in armoede in totale afhankelijkheid van een socialistische totalitaire dictatuur.

 19. Xander alle mainstream media zeggen niets over de trump toespraak van gisteren. Is dat niet verbazingwekkend.

 20. Het gros gelooft nog steeds dat we met een ernstige pandemie te maken hebben.
  Waar baseren ze dat op? Op de besmettingsgetallen die dagelijks op het nieuws komen.
  Dat is de enige bron.
  Als je dan weet dat die PCR-tests niet mogen worden gebruikt voor een diagnose en te veel valse positieven geven, dan is er toch reden genoeg die getallen wat minder serieus te nemen.
  Zeker als je weet dat dat 99% Covid19 op een redelijk milde manier doormaakt.
  Dan volgt bijna vanzelf de conclusie dat hier een epidemie zwaar wordt opgeklopt.
  Waarom zien de mensen dat niet?
  Zelfs op het “kritische” blog GeenStijl verwijt men vooral de overheid te laks te hebben gehandeld. Dus ook daar wordt niet nagedacht.
  Op de radio praat een groepje over de vaccins en een persoon begint heel voorzichtig met een kritische vraag. Maar dan reageert men als door een wesp gestoken; het kritische geluid is taboe geworden. Juist bij die media zou er een open discussie mogelijk moeten zijn. Maar kennelijk niemand heeft de moed ertoe.

 21. De zogenaamde overwinnaars van de tweede Wereldoorlog blijken de duivelsaanbidders te zijn. Wat dat inhoudt komen we langzaam maar zeker achter; in het bijzonder de thans al kreupele kinderen in de derde wereldlanden. (De zwijgende meerderheid ligt al op het kerkhof). Daarbij vergeleken waren de praktijken van Dr. Mengele nog maar (Ik kan het haast niet mijn strot uit krijgen) kinderspel. In Nederland, via professor Lupardie en Ioto (Rutte en de Jonge). Alle nutsbedrijven en natuurlijk, de duvel en zijn ouwe moer, hebben zij verkwanseld (Vattenfall) (rattenval) om hun duivelse plannen te bekostigen. Ik kwam op internet nog een lezing tegen die de moeite waard is: Barrie Trower. The truth about 5G and WiFi. Na deze gehoord te hebben zou ik bijna denken: Hitler kom terug! Alles is vergeven.

 22. Ze zijn al. In België gaat het van start in Januari, twee inspuitingen. Velen doen mee, alleen jongeren twijfelen nog. Of nu zo’n vaccin iets met je lichaam doet is niet echt geweten, de ene mens is gevoeliger dan de andere, we zullen zien. Shalom

 23. De CRISPR technologie waarbij wetenschappers gaan knippen en plakken in de blauwdruk van het Leven, ons DNA…wat een godslastering, wat een f*cking arrogantie van dat miezerige mensje dat nog steeds niet in staat blijkt om de honger uit de wereld te bannen en elk mens te voorzien van een menswaardig bestaan maar met waanzinnige hoogmoed meent om God te kunnen spelen!
  Mengele zou stikjaloers zijn op zulke frankensteins, de naam ‘mens’ ónwaardig, die knoeien en experimenteren met het fundament en voortbestaan van de mensheid!
  Dit is regelrechte genocide op de mensheid door ziekelijk gestoorde monsters onder het voorwendsel om ziektes te bestrijden door ze weg te knippen uit de blauwdruk van het Leven.
  In plaats van de Mens gezond te houden en zieke mensen te genézen willen ze zélf de Mens creëeren om te kunnen manipuleren voor machtscontrole.
  Krankzinnig en misdadig, elke betrokkene, zowel de wetenschappers als de politici, horen gestraft te worden voor misdaden tegen de ménsheid!

 24. @Will schreef:
  02/12/2020 om 10:01 pm
  “Laat even een ding duidelijk zijn , als er 4 miljoen van de 17 miljoen mensen in nederland zich weigeren te laten vaccineren en die mensen worden buitengesloten van de maatschappij , wat denk u dat er dan gaat gebeuren? Wat denkt wat er gebeurt als er ernstige bijwerkingen optreden bij mensen die zich wel laten vaccineren en dat wordt als een lopend vuurtje bekend ?”

  Dan worden van die 4 miljoen antivaxxers gepoogd om er de zondebok te maken om de pro en anti tegen elkaar uit te spelen, tegen elkaar op te zetten, zoals ze al heel dit jaar doen…verdeel en heers…en dat lukt nóg altijd door de ireële angst van de pro-vaxxers bij wie het nóg steeds niet doordringt dat ze politiek gebruikt worden, tégen….zichzelf.
  Dan wordt verzwegen dat het gevaccineerden zijn met ernstige bijwerkingen want dan liegt de leugenmedia er weer op los dat deze nieuwe corona-zieken werden aangestoken door de antivaxxers die zich weigeren te laten vaccineren waardoor het coronavirus weer opnieuw heeft toegeslagen en dan begint het spelleke van lockdown en nog strengere maatregelen opnieuw….de volgende GOLF en opflakkering van het ‘dodelijke’ coronavirus heet dat dan!
  De antivaxxers moeten de schuld krijgen om hen door de boze pro-vaxxers zo te kunnen dwingen zich ook te laten vaccineren, desnoods door vaccinatie te verplichten.
  Zó gaan ze dat proberen te spelen….voorspelbaar als je kijkt naar het verloop van die hele coronahysterie!!
  Zolang er bange pro-vaxxers zijn die zich nog laten wijsmaken dat een vaccin hun redding zou kunnen zijn tegen dit virus, die niet nadenken dat een vaccin niet werkt want anders kan een antivaxxer hen niet besmetten en zich laten opnaaien tegen antivaxxers die hun zelfbeschikking opeisen zolang kunnen politiekers doen waar ze goesting in hebben want dan hebben ze de goedkeuring van een deeltje van de bevolking – pas als we allemaal aan één zeel trekken wordt de macht van dit stel criminelen gebroken…politieke criminelen die geen maffiapraktijken schuwen zoals chantage, afpersing en, Godbetert, zelfs uitsluiting vd maatschappij! Dit is oorlog voeren tegen eigen bevolking en nog wel door diegenen die ons horen te vertegenwoordigen en daarvoor door ons nog wel vét betaald worden.

 25. De medische gevolgen, beter gezegd, de ziekten die je gaat krijgen van het vaccin is al bijna 2000 jaar bekend.
  Openbaringen 16:2
  En de eerste (engel) ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.
  Duidelijk in de tekst, dus enkel die het merkteken hebben, mensen die dat niet hebben krijgen dus ook de “kwaadaardige en schadelijke zweer” niet.
  Duidelijker kan de profetie niet zijn.
  En wat is het “beest” dat zij aanbidden?
  Hier is dan dat “beest”.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie#/media/Bestand:Flag_of_WHO.svg
  Kortom, de wereld bid tot de WHO, beter gezegd, ze bidden de medische wetenschap als God aan.
  En zo weten de gelovigen ook waar de antichrist vanuit zal opstaan.
  Jep, ook de WHO.
  Wie oren heeft horen en wie ogen heeft ziet.

 26. Hier nog een wassen neus.

  De 10 ‘geboden’ van de Nürnberg Code:

  1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;

  2. Het experiment mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;

  3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;

  4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;

  5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; (Bill Gates tijdens TV-interview: ‘We moeten rekening houden met 700.000 (corona vaccin) slachtoffers.’);

  6. Het risico van het experiment mag nooit groter zijn dan het humanitaire probleem dat met het experiment moet worden opgelost. Oftewel: het middel mag niet erger zijn dan de kwaal, zelfs niet als daar op voorhand enkel vermoedens over zijn;

  7. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen;

  8. Het experiment dient in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen;

  9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon ten allen tijde de vrijheid hebben op ieder gewenst moment te stoppen;

  10. De leidinggevende wetenschappers moeten er continu op voorbereid zijn om het experiment onmiddellijk stop te zetten als er ook maar de geringste aanleiding is te denken dat de proefpersonen mogelijk schade zullen ondervinden.

  Dit geldt in het bijzonder voor kinderen, dit gezien de experimenten op o.a. tweelingen van dr. Josef Mengele in Auschwitz.

  Maar de NWO zal hier maling aan hebben.

 27. Het is apart gevoel om in hier te zitten en dit te typen, met de voorkennis dat als we een half jaar verder zijn er een verschrikkelijke ramp over de wereld gaat komen. Zomaar lijkt het boek Bijbelse boek openbaring begonnen te zijn. Natuurlijk wist ik al deze voorgaande jaren al dat onze huidige samenleving en levensstijl niet lang kon standhouden, en dat al de ontwikkelingen van de voorgaande jaren allemaal al hier naar toe wezen; dat er iets groot groots staat te gebeuren.

  Maar toch had ik het gevoel dat het geleidelijker zou gaan. Maar nu lijkt het echt in een rap tempo te gaan gebeuren. Het plaatst dingen wel in perspectief. Als gevolg hiervan ben ik gestopt met gewone jaarlijkse afleidingen en bezigheden en ben ik teruggetrokken maatschappelijke bezigheden en ambities. Het lijkt allemaal zo nutteloos geworden. Ergens paste ik ook al nooit in het systeem waarin wij zo gewend waren om te leven, van kinds af aan, dus ik heb er ook niet zo veel moeite mee dat het anders zou worden, maar beter wordt het niet. ik weet dat er dan iets ergers uit gaat voorkomen, waar ik nog minder in pas.

  De meeste mensen liepen al met een mondkapje op voordat het verplicht werd. Hoop op contrarevolutie dat dingen terug gaat draaien naar het oude, heb ik niet. Ik denk niet dat wij veel sympathie gaan krijgen van de medemens(?) in de nabije toekomst. Laten we ons vooral geestelijk voorbereiden op een zware tijd, waarin wij geconfronteerd gaan worden met een grote keuze. En omdat wij niet voor de brede (makkelijke) weg gaan kiezen moeten we leren om genoegen te nemen met veel minder, een andere levensstijl; onderdrukt, in verzet, onderweg.

 28. Zolang er uit de nederlandse bevolking geen massaal nee komt tegen deze troep,– zolang er uit de nederlandse bevolking mensen naar voren treden die vinden dat ze op moeten treden tegen andersdenkenden en zich moeten opwerpen als verrader/verklikker – kliklijnen- zolang zullen u en ik het onderspit delven. Want deze idioten vinden dat ze het recht hebben om iedereen die zijn gezonde verstand gebruikt te kunnen corrigeren. Deze mensen bevinden zich ook in uw familie, vrienden of kennissen kring. Dit is de verdeel en heers tactiek en werkt nog steeds.Het is aan u of u deze mensen tolereert of dat u hiervan afstand neemt zodat dezen geen podium meer krijgen.

 29. zoals reeds eerder voor gewaarschuwd > er komt door zulke uitgebreide vaccinatie programma’s : een ZOMBI`apokalyps !! -( dwz : een vorm van massale krankzinnigheid, bij grote groepen mensen ….

 30. Walgelijk! Men speelt voor God op deze manier. En het wordt helaas met de dag erger. Dank Xander, U bent een rots in de branding momenteel!

 31. Als het DNA / RNA van zo’n COVID vaccin permanent onderdeel wordt van jouw eigen lichaamscode/ eigen lichaamscel, hoe kan het lichaam het dan vervolgens blijven herkennen als ‘lichaamsvreemd’ en de daarvoor noodzakelijke afweer opstarten?
  Ik begrijp dat dankzij het vacccin je lichaam in eerste instantie zelf de ‘lichaamsvreemde’ eiwitten aanmaakt die het dan via de weerstandscellen moet herkennen en opruimen. Vroeger werden die lichaamsvreemde eiwitten / virussen dus verzwakt ingespoten, maar werden ze dan ook weer het lichaam uitgewerkt, waarbij de afweercellen een geheugen hielden van receptor-cellen die precies op dat verdwenen eiwit pasten. Nu blijft na vaccinatie het lichaam dus het eiwit produceren dat je ziek maakt!
  Vervolgens wordt een flink deel van de kracht in je lichaam gebruikt om vreemd RNA te kopieren richting lichaamsvreemde eiwitdeeltjes…. Na het vaccin heb je dan toch permanent COVID-19 en daarna COVID-21, etc…? Want wordt dat vreemde mRNA nu wel of niet altijd netjes opgeruimd? En als het door het lichaam verwijderd wordt, hoe snel gaat dat dan?

 32. Will 10.01 uur pm :

  Antwoord : Ze willen toch oorlog ? Ze willen toch een bloedbad ? …..Nou, die zullen dan wel ontstaan door dit soort gebeurtenissen……en dan krijgen ze vanzelf hun zin.
  Kijk : Tot nu toe kun je er van uitgaan dat ruimmm 40% de vaccinaties niet wil nemen ( of zal nemen )…..dat
  betekent dat als plus minus 60% m wel zal nemen. Die 60% BEWEERT tot nu toe dat WIJ in complot-theorieën geloven ! Maar IK ben benieuwd, dat als dadelijk de eerste groepen gevaccineerd zijn, en er gaat uitlekken dat er hoopjes bijwerkingen zijn, met alle gevolgen van dien……die 60% zeker in paniek zal raken en beseffen dat ze hun
  `gewillige ` medewerking NIET meer terug kunnen draaien……en paniek is dan gevaarlijk, deze groep zal een bloedbad en rellen kunnen veroorzaken……met als gevolg een Oorlog.
  We zullen eens afwachten HOE dit zich zal ontwikkelen ???

 33. @Will,
  Als er zo’n grote groep is die zich niet laten vaccineren en daardoor buiten gesloten worden van de samenleving, dan zal er een paralelle samenleving ontstaan. Mensen zoeken toch naar een manier om te (over)leven. Raymond Kurzweil vergeleek dat al met zoiets als de mensen binnen de door hen gewenste samenleving, en de mensen daar buiten. Dat wat hij de dierentuin noemde.
  Geef mij de dierentuin dan maar… Ik heb mijn keuze al lang geleden gemaakt.

 34. Hallo mensen ,ik ben een simpele boerenlul niet intelligent of slim.Ik verdiep mij sinds een jaar of 14 in alternatief nieuws,ik geloof absoluut niet alles wat ik lees en ben ook geen expert.Wat ik wel weet is wat het masterplan is van de satanische globalistische elite die deze wereld regeren,dus niet de regeringen of omgekochte of gechanteerde politici.De satanische globalistische elite willen een communistische N.W.O./great reset,hiervoor moet 90 % van de wereld bevolking uitgemoord worden.Hiervoor worden de dodelijke corona vaccinazi,s gebruikt,hitler en de nazi,s hadden soortgelijke plannen.

 35. Dichter 10.21pm Dan zijn de rapen gaar , oftewel burgeroorlog , als je niets meer te verliezen hebt dan maken mensen hun keuze , een keuze wat onvermijdelijk is en daar gaat rutte en de jonge niets aan veranderen, de onderkruipsels van de elite , de machthebbers omdat ze geld hebben , ongelofelijk veel geld , ik ben zelf het slachtoffer geweest van macht , een nutteloos onderkruipsel van een werkgever die zichzelf heel wat vond omdat hij manager was van het bedrijf waar ik heb gewerkt , maar ging ten onder aan de enorme druk om meer en meer te presteren ten gunste van de werkgever die alsmaar meer winst wou maken , die zelfde Gert Snel transport zal ten ondergaan aan zijn eigen arrogantie , dat is mijn voorspelling . Over lijken gaan kan ik ook maar dan op mijn manier . Als Trump aan zijn 2e termijn zou beginnen dan gebeurt het zelfde als hierboven beschreven .

 36. ik zal nooit die covid prik halen dit omdat ze niet transparant zijn en staatsgeheim is en dan ook nog te bedenken haal je hem wel houd je er wat aan over je ze niet aansprakelijk kan stellen, ook met dit vaccin komen er kinderziekte,s uit dat is wel gebleken uit het verleden. ik haal die prik nooit nooit never niet. ik vertrouw het zaakje voor geen meter, 2021 wordt nog veel erger dan 2020 bereid uw voor op meer verdrukkingen en nog minder vrijheid alles zal nog ons ontnomen worden. succes aan diegene die die prik gaan halen! die prik zal zeker jullie doodvonnis worden!

 37. @WILL
  02/12/2020 om 10:01 pm

  Als dat horror scenario gebeurd zal de MSM (ook in opdracht van tRutte) het in de doofpot doen.
  Zo corrupt is de MSM inmiddels. Propaganda machine van de link(s)e globalistische elite die volgens de Georgia Guidestones naar 500 000 000 mensen terug wil!

 38. Het voelt als een horrorfilm waarin we terecht zijn gekomen. De toezichthouder op geneesmiddelen liegt als hij op TV zegt dat hij de samenstelling van het vaccin kent. De samenstelling van de Corona vaccins is geheim en zwaar gepatenteerd. Het enige dat het College mag beoordelen zijn de onderliggende test resultaten. En daar heb je het probleem. Nieuwe vaccins worden doorgaans jaren en om veiligheidsredenen op kleine groepen getest. En reken u niet rijk met Agnes Kant. Dat mens komt uit SP kring en is, toen ze politiek afgeserveerd was, via het “ons kent ons” circuit bij het Lareb (cetrum bijwerkingen medicijnen) terecht gekomen. Net zoals haar zus die in Leiden als klinisch geneticus ongelooflijk onprofessioneel werkt en steeds ruzie maakt met haar Prof. Dat Nederland aan dat soort figuren is overgeleverd.

 39. Ik heb een gruwelijke afkeer van vaccins en het interesseert mij geen bal waar die troep vandaan komt. Ik heb een immuunsysteem en dat redt het perfect zonder hulp van buiten, dank u wel. Het zijn de omstandigheden die ervoor zorgen dat een virus, bacterie of whatever schade kan aanrichten. Ik vertrouw op mijn verworven immuunsysteem, mag dat?

 40. Ze willen de complete mensheid als proefkonijn gebruiken. Mengele is hier niets bij. De waanzin!
  Het lijkt wel of we ergens in een verkeerde dimensie zijn beland.
  En de MSM, politiek en farmacie maar met blije schapenkoppen verkondigen dat de redding nabij is. Nauwelijks of geen kritische vragen. Ze maken zich alleen druk of het wel snel genoeg gespoten kan worden.
  Hoe komen we hier ongeschonden uit. Met zoveel angstige schapen.

 41. @Will
  – In Hollywood weten ze het antwoord : een variant op de zombie movies. Nu de overlevers tegen de gemuteerden (of omgekeerd).

 42. Laat even een ding duidelijk zijn , als er 4 miljoen van de 17 miljoen mensen in nederland zich weigeren te laten vaccineren en die mensen worden buitengesloten van de maatschappij , wat denk u dat er dan gaat gebeuren? Wat denkt wat er gebeurt als er ernstige bijwerkingen optreden bij mensen die zich wel laten vaccineren en dat wordt als een lopend vuurtje bekend ?

Comments are closed.