‘Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is’

—————————————————————————————————————————————–

Ook in Nederland bijzonder scherpe daling zuigelingensterfte tijdens corona lockdown

—————————————————————————————————————————————–

Alhoewel het altijd moeilijk is een direct wetenschappelijk causaal verband vast te stellen, is het bijzonder opmerkelijk dat de zuigelingensterfte tijdens de coronacrisis in zowel Nederland als de VS fors is gedaald, precies tijdens de lockdowns, toen er zeker in Amerika, maar ook in Nederland veel minder baby’s werden ingeënt. ‘Als vaccins echt zo belangrijk zijn voor het leven van zuigelingen, waarom ging het sterftecijfer dan niet dramatisch omhoog toen er veel minder werd gevaccineerd?’ vraagt Mike ‘Natural News’ Adams zich dan ook af.

Ondanks tal van schandalen, zoals een half miljoen verlamde kinderen in India, en honderdduizenden onvruchtbare meisjes in Afrika, worden vaccins over de hele wereld nog steeds aangeprezen als de goudstandaard voor onze gezondheid. In Nederland krijgen baby’s en kinderen zo’n 15 tot 16 vaccinaties; in de VS zijn dat er al 72, waarvan alleen al in het eerste jaar 26 (bij 6 inentingen). We wezen er eerder deze week al op dat 54% van de kinderen in de VS, en 26% in de Nederland, chronisch ziek is.

Tijdens de lockdowns gingen ook consultatiebureaus en GGD instanties op slot. Honderdduizenden ouders bleven thuis, en stelden het vaccineren van hun baby’s -vrijwillig of noodgedwongen- uit. Vanaf de derde week van maart daalde de vaccinatiegraad aanzienlijk. In de VS werden vooral vaccins tegen (o.a.) de mazelen amper meer gegeven.

30% lagere zuigelingensterfte in periode met minder vaccinaties

Mik Adams: ‘Als vaccins echt zo belangrijk zijn voor het leven van zuigelingen, waarom ging het sterftecijfer dan niet dramatisch omhoog toen er veel minder werd gevaccineerd? De data laten juist het tegenovergestelde effect zien: de zuigelingensterfte daalde naar een historisch dieptepunt!’ Tussen 2014 en 2019 stierven er in de VS wekelijks gemiddeld 650 – 700 baby’s per week; tussen begin maart en half april daalde dat ineens met maar liefst 30% tot ongeveer 450 – 500 per week.

De belangrijkste doodsoorzaken bij zuigelingen zijn geboorteafwijkingen (32%), gevolgd door ongelukken (31%), bloedcirculatie complicaties (9%) en moorden (7%). Het grootste grijze gebied is het gevreesde ‘sudden infant death’ syndroom, oftewel wiegedood, dat in 32% van de gevallen de doodsoorzaak is. Meestal kan geen duidelijke medische oorzaak worden gevonden als een baby plotseling in zijn slaap overlijdt. Links met vaccinaties, die ouders vaak wel maken, worden door artsen en politici steevast ontkend.

In een belangrijke studie uit 2011 werd al geconstateerd dat de zuigelingensterfte afnam naarmate het aantal vaccinaties verminderd werd. De wetenschappers stelden de vraag of er een biochemische of synergetische toxiciteit in het spel is. Er is namelijk nog nooit echt onderzoek verricht naar de veiligheid van ‘gestapelde’ vaccins. De zuigelingen sterfte in de VS is met 6,2 per 1000 geboorten veel hoger dan in landen zoals Singapore, Zweden en Japan (2,8 per 1000), en Nederland 2,36).

Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen landen met ‘maar’ 12 tot 14 doses in het eerste levensjaar, en landen met 21-23 of 24-26 doses. Vanaf 2009 is hebben de 5 landen met de minste vaccinaties de laagste zuigelingensterfte. De VS heeft juist de meeste vaccinaties, en heeft van alle 33 bestudeerde ontwikkelde landen juist de hoogste babysterfte. (3)(4)

Ook in Nederland forse daling

Ook in Nederland was er een bijzonder scherpe daling in de zuigelingensterfte tijdens de corona lockdown (2). Het vaccinatieprogramma werd echter niet stopgezet. Volgens het RIVM, dat door de coronacrisis fors aan geloofwaardigheid heeft ingeboet, worden er op dit moment slechts 5% minder baby’s ingeënt dan normaal. Betrouwbare gegevens ontbreken echter, aangezien er geen aparte cijfers worden gegeven voor maart en april.

Indicatie: 200.000 ouders van kinderen tot 2 jaar kregen in maart een extra brief met de oproep om hun kinderen toch vooral te blijven vaccineren (5). Dat wijst niet op slechts een geringe afname van de vaccinatiebereidheid.

We herhalen dat een direct causaal verband wetenschappelijk altijd moeilijk vast te stellen is. Desondanks is de trend zo duidelijk en alomvattend, dat de medische instanties eindelijk eens een breed, onafhankelijk onderzoek zouden moeten laten verrichten naar het nut van (zoveel) vaccins, en tegelijkertijd naar de almaar sterker bewezen schadelijke gevolgen van vaccinaties.

 

Xander

(1) Natural News
(2) Macrotrends
(3) Natural News

(4) Children’s Health Defense
(5) RIVM
Afbeelding: sathyatripodi , Pixabay  (rechtenvrij)


Zie ook o.a.:

22-06: Discussie: ‘Laten we niet liegen over de gevaren van vaccinaties’
17-06: Zwitserse Universiteit: 60% bevolking van nature immuun voor coronavirus
09-06: WHO haalt belangrijkste reden voor lockdowns, volg-apps en vaccinaties compleet onderuit
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden
23-05: Straks ook in NL? Brits hof bepaalt dat kinderen zonder instemming ouders gedwongen mogen worden gevaccineerd
23-05: Verst gevorderde coronavaccin bevat cellen van geaborteerde menselijke foetussen|
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
17-12: In 10 jaar nul doden door mazelen en 108 dode kinderen door vaccin tegen mazelen
27-03: Huisarrest voor alle niet gevaccineerde kinderen in regio staat New York
28-02: Wetenschappers ontdekken bestrijdingsmiddel Glyfosaat in kindervaccins
20-01: Erkende pro-vaccin expert zwaait om: Vaccins kunnen wel degelijk autisme veroorzaken


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

37

 1. @ idd smoking gun
  30/06/2020 om 12:35 pm

  Zoals ik in mijn eerdere reactie had geschreven (26/06/2020 om 11:32 am), zijn er heel wat hiaten in dit 2011 onderzoek (en gehele artikel). Daarmee wijs ik ook op het feit dat wanneer men naar meerdere jaren en meerdere landen kijkt het aantal zuigelingensterfte bij een toename van vaccinaties alleen maar beter wordt. Wanneer het door meer te stapelen een synergistisch effect zou opleveren zal dit zich ook gaan representeren in cijfers. Bijvoorbeeld in adverse events of zuigelingensterfte, maar dat doet het niet. Dit is gewoon meetbaar en wordt gemeten. Dit is mijns inziens ook de reden is waarom men daarin geen reden ziet om hierin enig verband te kunnen zien.

  Men maakt ook zomaar geen projecties maar kan oa. ruime hoeveelheden data analyseren die continu wordt verzameld. Ondanks dat veel systemen complex zijn in de natuur, zijn meeste zaken nog steeds uit te drukken in cijfers. Daarnaast is het ook logisch gevolg: als ik mijn been stoot doet het pijn, overlijden er veel kinderen na vaccinatie is de vaccinatie fout. Daarbij blijft statistiek ook een hulpmiddel.
  In het voorbeeld onderzoek wat eerder gaf worden er alle gemelde gevallen doorgenomen. Wanneer men kijkt bij een aantal individuele gevallen kijkt, is er het verband met de vaccinatie. Als ik wat zoek wordt nog wel gekeken naar het synergistisch effect, waaronder ook om de werkzaamheid te verbeteren, maar heb ook informatie gevonden waar men wel degelijk een effect aantoont. Ik denk dat er voor de veiligheid hier ook zeer kritisch naar gekeken moeten worden en zou dit verbeterd kunnen worden. Ik ontken dit niet.
  Maar: Als ik het goed invul; bent u door de complexiteit van mening dat het sowieso onmogelijk is om te onderzoeken of het veilig is, daarom is het niet veilig en maakt het niet uit welk onderzoek je er tegenaan gooit of data men verzamelt, het is nooit volledig.

  Wat ik eigenlijk meer interessant vindt: stel dat het gecombineerde effect meer adverse events geeft. Wanneer moeten we nee zeggen? Op dit moment zegt de statistiek dat we steeds meer levens redden door vaccineren. Ik gaf eerder ook het voorbeeld van mazelen. (Zie ook 25/06/2020 om 1:53 pm) Stel dat we in 2000 gezegd hadden dat we geen mazelenvaccinaties meer doen, zouden er in 2018 zo’n 23.2 miljoen zuigelingen onnodig vroeg gestorven zijn. (En als er mortaliteit is door de vaccinatie, zou de netto “winst” dus nog steeds 23.2 miljoen zijn) Deze kinderen krijgen geen leven om voor een mogelijk synergistisch effect die nog onvoldoende begrijpen (wat ik prima wil geloven) en het causaal verband nog niet voldoende bewezen is. Dit is naar mijn mening ook waar het om draait: Er worden nog heel, HEEL veel levens gered door vaccineren en de cijfers liegen er niet om.

  Mijn overwegingen voor de COVID-vaccinatie:
  > Is het nog noodzakelijk?
  > Het wordt in zeer korte tijd ontwikkeld, is het voldoende uitgezocht wat de negatieve effecten zijn.
  > Er zijn in het verleden genoeg medicijnen ontwikkelt waar men op een gegeven moment adverse events ziet die men niet of beperkt had verwacht. (Zoals Softenon) Ik wil eerst een grote studiegroep zien voordat het in de markt gezet wordt of ik het vrijwillig inneem. Een ander mag van mij wel die studiegroep zijn.
  > Daarbij ben ik gewoon overal kritisch over, ik accepteer geen informatie omdat iemand dat zegt. Zoals dit artikel waarbij geen enkele bron betrouwbaar is te linken met de hypothese maar gelijk wordt omarmt. Het nagaan van de feiten is ontzettend belangrijk.

 2. @ Arjen
  Wat in het Xander artikel staat is heel belangrijk: “In een belangrijke studie uit 2011 werd al geconstateerd dat de zuigelingensterfte afnam naarmate het aantal vaccinaties verminderd werd. De wetenschappers stelden de vraag of er een biochemische of synergetische toxiciteit in het spel is. Er is namelijk nog nooit echt onderzoek verricht naar de veiligheid van ‘GESTAPELDE’ vaccins. “

  Het probleem in veel wetenschappelijk onderzoek is de poging om complexiteit te reduceren naar éénvoudige causaal-effect verbanden.
  De gemaakte conclusies of voorspellingen zijn veelal gebaseerd op lineaire projecties (lineaire regressie of progressie) waarbij de veronderstelling gemaakt wordt dat welke trend ook in beweging is, dat deze trend zal continueren. Bij complexe systemen die de realiteit modelleren is dit meestal niet het geval.
  Complexe systemen zijn NIET-lineair van aard, EN hoog gevoelig aan begincondities waarbij subtiele wijzigingen in de input drastische wijzigingen in de uitkomst kunnen creëeren. Het zogenaamde vlindereffect: Een vlinder die met de vleugels flappert in Brazilië kan een storm veroorzaken in een ander continent.
  Het weergeven van korte- en lange-termijn voorspellingen is in het algemeen onmogelijk zonder begrip van niet-lineaire analyse die mogelijk dynamisch en cyclisch gebaseerd is.
  En onderzoek met betrekking tot de veiligheid van ‘gestapelde’ vaccins impliceert heel vermoedelijk een complexiteit van hogere orde waarbij de complexiteit van variabelen een probleem kan stellen voor een al-omvattend onderzoek.

  Er is nochtans veel overtuigingskracht nodig, want de ‘gewone burger’ beschikt wel over een heel scherp gevoel en vermoedt dadelijk wanneer iets niet klopt!

  Bovendien hebben we politici die regels en wetten opleggen, gebaseerd op onderzoeksanalyses die in feite niks anders zijn dan lineaire projecties met reducties naar enkelvoudige causaal-effect verbanden.

  Waarom is het dat u snel erg sceptisch staat tegenover om een vaccinatie zomaar te accepteren? (met name de nieuwe COVID vaccinatie)

 3. Al die zakkenvullers begrijp ik niet, want een doodshemd heeft
  Immers geen zakken

 4. @verontruste burger
  28/06/2020 om 8:52 pm

  Ik weet niet of ik het helemaal begrijp. U bedoeld dat er in dit rapport geen data te vinden is, of bedoeld u dat in het algemeen, als bevinding?

  Uit de link die u geeft lees ik dat er geen verband te vinden is met DTP vaccinaties en SIDS/complicaties. Er wordt ook gekeken naar DTP icm met andere vaccinaties. Voor een aantal gevallen zien ze wel beperkte correlatie zoals Encephalitis maar heeft geen blijvende schade. Wanneer ik verder, door het zeer uitgebreid rapport, blader zie ik niet veel wat een causaal verband geeft. Bij het nawoord lees ik wel dat er gaten in de informatie gevonden waren en sommige definities inconsequent gebruikt zijn, hierdoor kan men voor een aantal aandoeningen geen uitspraken doen. (Is dat wat u bedoeld?)

  Wat mij wel wat zorgen baart is dat dit rapport ongeveer 30 jaar geleden opgesteld is. Ik hoop dat u niet teveel bouwt op zo’n oud onderzoek, er is namelijk ondertussen veel veranderd (zowel vaccinaties als data verzameling). Dan kun je afvragen of dit nog relevant is. Er zijn ondertussen veel nieuwe onderzoeken en reviews gedaan wat dit rapport ondertussen verouderd en (waarschijnlijk) achterhaald maakt.
  Het onderzoek wat ik u heb aanbevolen is wel recent. Hierbij heeft men niet te kampen met beperkingen in data. Sterker nog; men spreekt over “A large body of evidence”. Er is dus zeker informatie te vinden van afgelopen jaren. Bij een zoektocht in databases (PubMed) is er zelfs een enorme toename onderzoeken en reviews sinds de jaren 90. Als u het waardeert wil ik wel wat meer informatie toesturen.

  Nogmaals, in mijn gelinkte onderzoek/review is niet gekeken naar 2 dagen, maar naar alle adverse events die gemeld waren bij een meldpunt (VEARS) icm met alle toegediende vaccinaties. VEARS oordeelt niet over de melding of het terecht is en is alleen een toezichthouder (“VAERS is a signal detection and hypothesis generating passive surveillance system” bron: VEARS), hierbij mag iedereen een melding vrijwillig plaatsen. Zorgmedewerkers zijn, binnen bepaalde parameters, verplicht een melding te maken en anders ook vrijwillig. NL heeft een soortgelijk systeem (Lareb) en de NHG zegt het volgende over bijv. Pneumokokken: “Vermoedelijke (ernstige) bijwerkingen moeten gemeld worden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. De huisarts hoeft niet uit te zoeken of verschijnselen daadwerkelijk een causale relatie hebben met de pneumokokkenvaccinatie. Bij een redelijk vermoeden van een bijwerking is melding bij het Lareb volgens de Geneesmiddelenwet verplicht.” (NHG zegt dit ook over andere vaccinaties) Mocht de huisarts dit niet doen, gaat deze in tegen de regels en kan hiervoor serieuze consequenties krijgen via tuchtcollege. De verplichting is ook in het wetboek opgenomen: “Geneesmiddelenwet artikel 78.” (Bron: wetten.overheid.nl) Daarbij mag ook bij Lareb net zo goed als patiënt/ouder een melding gemaakt worden als de zorgverlener het niet doet. Ook kijkt Lareb, net als VEARS, niet of de melding terecht is maar verwerkt/volgt elke melding.

  Persoonlijk vindt ik een forum niet een hele betrouwbare bron. Meestal kan men hooguit een hypothese hieruit vormen, maar dat bevestigd de validiteit nog niet, aangezien het gaat over 1 of enkele mening(en) of getuige(n) en vaak geen betrouwbare bronnen worden opgegeven. (evt. als u het waardeert wil ik het ook wel doornemen) Zoals eerder benoemd komt het niet overheen met de wet en de richtlijn van de NHG. Ook wil ik niet beweren dat er geen adverse events zijn, dat komt in de onderzoeken en reviews ook naar boven maar dat zij zeldzaam zijn en niet zo ernstig en/of grootschalig als soms wordt beweerd.
  Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat uw gedachten over het gelinkte rapport zijn?

  Als afsluiting vermoed ik dat we in ieder geval de gemeenschappelijke mening hebben dat kinderen ons kostbaarste “bezit” zijn en zoeken wat voor hen wat het beste is.

  Met vriendelijke groet
  Arjen

 5. hallo arjen indien je van lezen houdt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK234368/
  dit gaat enkel of DTP tegenwoordig is er een veelvoud van vaccinaties en er valt op dat er geen recente studies zijn van de afgelopen 10 of 20 jaar. vandaag de dag kan ik er niet heel veel mee.

 6. hallo arjen bakker, de info die ik haal over de ’twee dagen’ komt van slachtoffer forums. Dat geeft precies de kern aan van de problematiek die ik aanstipte: Dat de data niet goed wordt verzameld./ niet goed beschikbaar is.
  je bent (helaas) afhankelijk van de stichtingen/belangenverenigingen van ouders met gestorven baby/kind. Denk je serieus dat richtlijnen van de NHG of andere medische richtlijnen dergelijke “zoveel dagen na overlijden heeft niets te maken met vaccinatie” in richtlijnen gaan publiceren??? was het maar waar want dan heb je een handvat om je er tegen te verzetten. Dit is mede de grote ellende; als patiënt sta je machteloos tegen de grote apparaten van de zorg. Heb ik een leuke vraag voor jou: hoeveel medische fouten worden er jaarlijks gemaakt in de medische zorg die gemeld worden? en hoeveel wordt niet gemeld/onder de pet gehouden?

 7. @Inge
  27/06/2020 om 12:14 pm

  Ik zou u adviseren om eerst kritisch af te vragen waar de “2 dagen” vandaan komt, voordat u er vanuit gaat dat dit klopt. Zo ook hieronder mijn uitleg.

  @verontruste burger
  25/06/2020 om 8:46 am

  Graag wil ik u adviseren om het onderzoek te lezen die ik in mijn eerdere reactie (26/6 om 11.32u) gelinkt had. (Hieronder nogmaals) Het wordt u dan duidelijk dat men zo ook geen wetenschap bedrijft. Dit onderzoek geeft aan hoe men om gaat met verschillende variabelen en waarom (zoals dat hoort in een gedegen onderzoek). Er wordt een zeer ruime hoeveelheid aan statistiek over lange periode doorgenomen. Hier wordt dus zeker wel aandacht aan gegeven.
  In het gelinkte onderzoek vindt u veel statistiek samengebundeld in 1 rapport. Er worden alle mogelijke complicaties benoemd waarbij men zich niet beperkt tot de 2 dagen maar bekijken alle melding die zijn gemaakt over complicaties na vaccinatie. De bronnen van dit onderzoek zijn ook goed na te volgen.

  Mag ik vragen welke bron aangeeft dat men naar Max 2 dagen zal kijken? Hier ben ik namelijk wel nieuwsgierig naar.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4599698/

 8. @verontruste burger op 25/06/2020 om 8:46 am

  “De medische wetenschap zegt dat overlijdens langer dan 2 dagen nooit te maken kunnen hebben met vaccinatie???? hoezo niet??? en de eerste 2 dagen wordt ook standaard ontkent. Ik vind dit een vreemde manier van wetenschap beoefenen.”

  Dit is inderdaad vreemd, maar het verbaasd mij niets want ze dekken zich op deze manier in. Wanneer een kind is gevaccineerd en koorts krijgt kan dit enkele dagen, een week en soms zelfs weken aanhouden en zo lang er koorts is loopt het kind het risico dat het imuunsysteem een overreactie krijgt met de dood als gevolg. Dus het is zeer zeker dat een overlijden als gevolg van een vaccinatie na 2 dagen alsnog kan plaatsvinden.

 9. Beste Betty,

  Eerst wil ik benadrukken dat het niet mijn bedoeling is geweest om iemand te kwetsen, mocht u dat wel zo ervaren hebben, dan daarvoor mijn excuses! Ook was het niet mijn bedoeling om de werkzaamheid van vaccinaties ter discussie te stellen maar om een ander geluid te laten horen over dit artikel met betrekking op de “dramatische daling” van kindersterfte. Zelf sta ik ook snel erg sceptisch tegenover om een vaccinatie zomaar te accepteren. (met name de nieuwe COVID vaccinatie)

  Mijn antwoord zal u vast wel bekend zijn maar hier een citaat van RIVM en Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken:

  RIVM: Na vaccinatie treedt niet bij iedereen de gewenste immuunreactie op. Bij het BMR-vaccin bijvoorbeeld is dat het geval bij 2 tot 5 procent van de gevaccineerden. Omdat het belangrijk is dat alle vrouwen beschermd zijn tegen rodehond voordat zij zwanger kunnen worden, wordt de BMR-vaccinatie nogmaals gegeven op de leeftijd van 9 jaar. Dat vergroot de kans dat de vaccinatie wel aanslaat bij de kinderen bij wie de vaccinatie op 14 maanden niet heeft gewerkt.

  NVKP: Zeker bij kinkhoest zien we dit vaak gebeuren, maar ook bij bof, mazelen en rodehond kan de ziekte alsnog worden doorgemaakt. Vaccinatie geeft geen betrouwbare antistofvorming. Onze ervaring is dat kinderen die gevaccineerd zijn de ziekte ook ernstig kunnen doormaken. Ongevaccineerde kinderen maken vaker op de leeftijd die er vroeger voor stond de ziekte door en hebben minder complicaties.
  Onderzoeken wijzen uit dat niet-gevaccineerde kinderen gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen.

 10. Beste Arjen,
  Ik heb een vraag aan jou ??? Ik ben ingeent tegen BMR, hoe is het dan mogelijk dat ik na de entingen toch 3x de mazelen heb gekregen ? Dat ik ondanks de enting 1x enkelzijdige en 1x dubbelzijdig bof heb gekregen ?. Of ben ik daarin een uitzondering. O, ja. Mijn moeder kreeg elk jaar de griepprik en kreeg toch elk jaar de griep, en niet zo zuinig ook.
  Graag uit leg waarom dat zo is, al vast bedankt.

 11. Zullen we het dan ook wetenschappelijk benaderden:
  Het is juist niet moeilijk om wetenschappelijk een causaal verband vast te stellen of te ontkrachten! Wetenschap werkt zo: men stelt een hypothese, kijkt naar de literatuur en bouwt een onderzoek op. Hieruit komt data waaruit men conclusies trekt. Wellicht wel lastig wanneer je deze hypothese (vaccinaties zorgt voor kindersterfte) wetenschappelijk wil bewijzen. Er zijn namelijk al veel onderzoeken die aangeven dat er geen causaal verband is aan te tonen voor deze hypothese. Dat betekent niet dat het moeilijk is, maar dat er geen bewijs voor te vinden is. Dus de hypothese is ontkracht. Verder kunnen onderzoeken verschillend opgesteld worden en daarmee een kleine variatie aantonen, zo ook het onderzoek uit 2011. Daarbij te noemen is dat men bij elke medische behandeling in meerdere of mindere mate mortaliteit heeft. In dit geval wetenschappelijk bewezen heel klein en bijv. een operatie al een stuk groter.

  30% afname door minder vaccinaties klopt niet: volgens de data van bron (4) is de dalende trend al in februari ingezet en wordt vervolgens gelinkt aan de vaccinaties die pas 23 maart begint te dalen. Bron(4) zet ook zijn hypothese “kracht” bij door te refereren naar een anekdote uit een SEH van een bepaalde arts, dat is niet zo wetenschappelijk.

  Het onderzoek uit 2011 is niet zo heel sterk, het baseert zich op specifiek 1 jaar (2009). Dat is raar want je wil juist meer data hebben om een duidelijke uitkomst te hebben. De landen in dit onderzoek zijn specifiek uitgekozen en zonder logische reden. Het onderzoek is dus slecht opgesteld maar de data klopt, alleen zegt het nu niet meer zoveel. Wanneer je de getallen opzoekt over meer landen en meerdere jaren zoekt vindt je andere resultaten. VB: Monaco stond in het onderzoek met kindersterfte van 5 (per 1000) in de lijst, kijk je naar 2017 heeft het de minste ter wereld (1,8 per 1000) terwijl de vaccinaties van 23 naar 31 is gegaan (bron: WHO). Afghanistan is van 170 dode baby’s naar 100 met toename van vaccinaties (bron: Gavi). Volgens bron (2): NL geeft een duidelijke afname van kindersterfte vanaf 1950 naarmate er steeds meer gevaccineerd wordt. Dit zijn voorbeelden, de rest van de data is vrij eenvoudig op te zoeken.

  Mijn tip, zoek goed de bronnen na en wees kritisch bij wat je leest en vorm je eigen mening
  Voorbeeld gedegen onderzoek en extra info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4599698/

 12. @ Oma 7:40 pm, op 25/6. Inderdaad. Er wordt 24/7, gelogen en bedrogen, door de machthebbers en de politiek. Ik vertrouw momenteel eerder een 2e hands autoverkoper dan een politicus.

 13. Even een tegengeluid plaatsen.
  Dit moet namelijk wel worden afgezet tegen mogelijke hogere sterfte later omdat er uitbraken zijn van het een of ander, of sterfte onder kinderen van wat oudere leeftijd.

  Dat wil niet zeggen dat ik een voorstander ben van alle vaccinaties, zeker niet de rotzooi van Bill Gates. Het probleem met vaccinaties is niet dat de technologie en wetenschap niet correct zijn, die zijn correct. Het probleem is dat het werd overgenomen door multinationals die geld boven gezondheid stellen

 14. “Zuigelingensterfte historisch laag nu er enkele maanden minder gevaccineerd is.”
  Moet er nog meer bewijs zijn hoe schadelijk vaccinaties zijn?
  Dit spreekt toch voor zichzelf???
  Maar ze zullen nu vast wel afkomen met valse cijfers en allerlei drogredenen om deze feiten te ontkennen…de volgende boksronde vol fake en nepnieuws komt eraan, let maar eens op….bijvoorbeeld: de daling is te wijten aan minder contact met andere mensen, er werd meer gedesinfecteerd enz….wedden? Ze breien het kromme altijd recht door twijfel te zaaien en dan komt het angst aanjagen er weer bij, net als schuldgevoelens opzadelen: je móet vaccineren voor de gezondheid van je kinderen want anders ben je een slechte ouder…..blablabla….we kennen onderhand die vuile strategische en emotionele chantage wel…

 15. @ Johannes 4:11 pm. Beste Johannes, bedankt voor uw mooie en inhoudelijke reactie. Zo herkennen we elkaar als broeders en zusters, in onze ene HEER Jezus Christus. Hallelujah!

 16. Een citaat van prof. Beda M. Stadler (prof. immunologie):
  ‘De test is positief totdat er geen vuil meer is. Klopt, ook als er geen besmettelijke virussen meer zijn, kan een corona-test toch positief uitpakken, omdat zelfs een klein stukje van het genetische virale materiaal in de test voldoende wordt gereproduceerd met de PCR-methode.
  Dit gebeurde toen het bericht uit Korea de wereld rondging en werd overgenomen door de WHO dat meer dan 200 Koreanen die Covid19 hadden ondergaan, opnieuw waren geïnfecteerd, zodat er waarschijnlijk geen immuniteit voor dit virus zou zijn.
  De opheldering van de feiten en de verontschuldiging kwamen iets later toen werd vastgesteld dat de immuun-Koreanen allemaal gezond waren, maar een kort duel hebben gehad met dit virus. De vangst was dat het virus-afval nog steeds werd gedetecteerd met de overdreven gevoelige test en het signaal “positief” veroorzaakte.
  We hebben waarschijnlijk een groot aantal besmettingen die elke dag worden gemeld, uitsluitend op basis van dergelijk virus-afval.’

  De pers zou nu eens wel kritisch kunnen gaan worden, b.v. over die hype bij de slachthuizen. Maar nee hoor, ze lopen alweer aan de leiband.

 17. @wachter 24/06/2020
  Ik beaam uw reactie Wachter, sta er volledig achter.
  Ook ik heb mijn hoop gevestigd op Hem die mijn ongerechtigheden niet zal gedenken, wanneer Hij mijn zonden van mij weg doet, en mij in genade wil aannemen.
  Ik weet en geloof, dat ik, en een ieder die zijn vertouwen op de Jezus stelt nooit beschaamd zal uit komen!
  Maar dat betekent wel dat wij ons vertrouwen en geloof in Jezus moeten blijven vasthouden, ook als de omstandigheden zeer zwaar zullen worden.
  Weet u, ik moet vaak aan Petrus denken; dit was toch een diep gelovig man; ik zou me niet eens durven gelijkstellen met een dergelijk grote discipel van Jezus.
  Maar toen Petrus onder druk kwam te staan, leek het hem maar beter om te zeggen dat hij Jezus niet kende.
  Stel u voor dat wij onder nog grotere druk of vervolging komen te staan.
  Maar ik wil ook, net als u ook zegt, acht slaan op teksten die ‘gevoelig’ liggen.
  God zegt immers dat Zijn woord scherp is als een tweesnijdend zwaard!
  Wie volhard tot het einde zal behouden worden, en God zal alle tranen van zijn of haar ogen afwissen! Wat een fantastisch vooruitzicht!

 18. Günter Frank: de winter-epidemie is voorbij! De rest is paniek zaaien (ook in Nederland).
  Over die slachthuizen: runderen dragen coronavirussen die voor mensen niet gevaarlijk zijn, maar voor diarree bij de kalveren zorgen. Daarom worden de runderen ingeënt tegen die virussen.
  Het is intussen wel bekend dat positief getest kan worden op resten van andere corona-virussen. Opvallend dat vooral op de snij-afdelingen positief getest wordt.
  Zelfs hoofdadviseur/viroloog Drosten erkent dat zulke runder-corona-virussen (niet gevaarlijk voor de mens) bij mensen terecht kunnen komen.
  Hier het interessante artikel (rechtermuisklik voor de vertaling):
  https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_23.06.2020_rinderwahn

  Dit zou de pers ook eens kunnen oppakken. maar nee, liever gaan ze nu terugblikken op hun onkritische rol de afgelopen maanden om uit leggen hoe logisch die houding eigenlijk wel niet geweest is. Die arme jongens en meisjes bedoelden het namelijk heel erg goed (kuch).

 19. https://thesaker.is/dutch-government-outright-lies-about-mh17-to-blame-russia/

  Aanleiding is voor het artikel van Eric Zuesse is het artikel van John Helmer hieronder:

  http://johnhelmer.net/how-the-dutch-prosecution-and-the-judge-have-rigged-the-outcome-of-the-mh17-trial-on-a-charge-that-requires-no-proof/print/

  Diep triest dat het zo ver moet komen. Bewijzen zijn niet nodig. Alleen maar een vermoeden.

  Doorsturen naar zoveel mensen mogelijk aub.

  Hartelijke groet,

  Jean-Marie van Isacker

  Vlissingen

 20. Toen Japan de aanvangsleeftijd voor vaccinatie verhoogde na 2 jaar, verdween het fenomeen wiegendood.
  In haar studie naar de ademhalingspatronen van babies met een ware ademhalingsmonitor ontdekte Viera Scheibner rond 1990 dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen vaccinatie en wiegendood…
  Willen we het nog duidelijker hebben?
  Kijk dan naar wat er in de Rijksvaccinatieprogramma vaccins zit, en vertel mij hoe die enorme hoeveelheid gifstoffen ooit gezondheid of bescherming kan bieden.
  https://www.dropbox.com/s/gfipnbj9exggind/2020%20~%20RVP%20inhoudsstoffen.pdf?dl=0

 21. Vraag aan Arjen, ben jij soms een influencer van, of werk jij in de farmaceutische industrie, alias maffia, en met name in de productie van vaccins, en ben je ook voorstander van het Bill Gates 2020-060606-vaccin voor de hele wereldbevolking ??? Zo ja, dan begrijp jouw reactie ! Blijkbaar ben je ook niet op de hoogte dat door zijn vaccin tegen polio wel een half miljoen Indiase kinderen verlamd zijn geraakt !!! Ook zijn vaccins en van de WHO hebben een slachting onder mensen teweeg gebracht in Afrika-Congo, Afghanistan en de Filippijnen !!!
  https://stichtingvaccinvrij.nl/de-wereldwijde-vaccinagenda-van-bill-gates-een-win-win-situatie-voor-farma-en-verplichte-vaccinatie/

 22. Beste mensen, ondersteun de stichtingvaccinvrij.nl Een paar dappere dames hebben de strijd aangebonden, met de politieke meelopers van de Big Pharma. Ik ga ze steunen.

 23. Nederland behoort tot de landen met de hoogste babysterfte in Europa. Een op de honderd baby’s in Nederland sterft tijdens of direct na de geboorte. Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat kan, het ligt toch niet aan ondeskundigheid of hygiëne ? Maar nu weet ik het: de 22 wekenprik tegen kinkhoest, die zwangere vrouwen (kunnen) krijgen !!! https://rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik

 24. De cijfers van doodsoorzaken kloppen niet!.. Ik ben wel benieuwd welke bronnen geraadpleegd zijn hiervoor. Daarbij worden er willekeurige feiten benoemd maar niet wat de directe correlatie is met het onderwerp.

  Ik wil nog even benoemen dat niemand het erover wat de cijfers zijn als je niet inent, laten we alleen even mazelen nemen; volgens WHO grootste oorzaak voor kindersterfte op moment en kindersterfte aan mazelen daalt met 73% bij inenten en voorkomt daarmee 23.2 miljoen dode baby’s (2000-2018). Op zich ook wel interessant om te weten… Dan hebben het nog niet eens over het positieve effect wat alle inentingen hebben op de sterfte of gezondheid van baby’s. Iets verder kijken dan dit artikel is wel noodzakelijk.

  https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/measles

 25. Anoniem; er is wel een correlatie , maar niet per se een causatie. dat is nou juist het punt

 26. Het gaat allang niet meer over Covid19.
  Het gaat alleen nog over positief getesten. Maar bij de uitslag ‘positief getest’ zit een behoorlijke onzekerheidsmarge. Restanten van virussen kunnen ook zo’n uitslag geven en ‘besmet’ betekent niet dat je ziek bent of een gevaar vormt voor anderen.

  Waarom horen we niks over de bereikte groepsimmuniteit, nu er zo weinig Covid19 is?
  Je wordt nog steeds verdacht gemaakt als je verkouden bent of snottert.
  Dan ben je ‘laks’ en ‘onverantwoordelijk’ als je jezelf niet vrijwillig opsluit, aldus de GGD.
  Het klopt niet.

 27. In Boxtel eist een groep dierenactivisten o.l.v. een klimaatactiviste uit Boxtel de tijdelijke sluiting van slachterij Vion vanwege corona. Het bedrijf heeft steeds heel zorgvuldig gehandeld en gemonitord en onderzoek toonde aan dat er erg weinig virus-gevaar is.
  Desondanks wordt het gevaar enorm opgeblazen door die actiegroep die dus vooral andere motieven heeft dan Covid19. Want we horen eigenlijk niks over Covid19. Het gaat alleen maar over positieve getesten die wellicht niet eens ziek zijn. Terwijl je nu zou kunnen spreken van een bereikte groepsimmuniteit nu er weinig nieuwe ziektegevallen bijkomen.
  Er zitten te veel bijbedoelingen achter dat “rampen”nieuws over die slachterijen m.i.

 28. En andersom : ze hebben tot op heden nooit kunnen bewijzen dat het veilig is omdat ze het nooit onderzocht hebben.
  Dat is sowieso het geval als men zegt “ het is niet bewezen “. Dat bekent dus “ wij hebben het niet onderzocht.”

 29. Vaccinaties en statistieken. Het lijkt wel een statistisch taboe onderwerp
  In de corona tijd komt steeds meer vaccinatie ter sprake. Ik ben mij ietsje meer gaan verdiepen in het onderwerp er valt iets op: Een groot gebrek aan statistische gegevens.

  Italië heeft een groot aantal corona doden. Ik las op internet een bericht dat in de regio waar de meeste doden vielen een nieuwe variant van de griepprik was gegeven. De gedachte bij dit gegeven is dat het een negatieve invloed heeft gehad op het verloop van corona. Probleem is dat ik geen data kan vinden. Dat wil zeggen geen data die dit bevestigd of data die dit afwijst. Het wordt gewoonweg niet bijgehouden. De factor vaccinatie wordt buiten het statistisch onderzoek gehouden.

  Hetzelfde voor wiegendood en vaccinatie in de voorliggende periode. Er zijn veel meldingen van ouders dat hun kind spontaan is overleden in de korte periode na vaccinaties. Dit wordt standaard ontkent. Het probleem is dat ik geen statistische gegevens kan vinden. Je kan hierdoor niet zeggen of er wel of niet een verband is omdat het niet wordt bijgehouden/geregistreerd. Wat ik zoek is een tabel waarin staat of een kind wel of niet is gevaccineerd en het aantal dagen dat zit tussen overlijden en vaccinatie. Op deze wijze kan je vaststellen of er correlatie is tussen vaccinatie en wiegendood. Vreemd genoeg wordt dit niet gedaan. Het is nu niet vast te stellen of er een verband is. De medische wetenschap zegt dat overlijdens langer dan 2 dagen nooit te maken kunnen hebben met vaccinatie???? hoezo niet??? en de eerste 2 dagen wordt ook standaard ontkent. Ik vind dit een vreemde manier van wetenschap beoefenen.

  Waarom wordt er zo slecht data bijgehouden over een onderwerp als vaccins? Je zou zeggen dat dit juist een onderwerp is om flink statistisch onderzoek op los te laten. Je zou zeggen dat juist bij nieuwe typen vaccins als het HPV extreem veel statistisch onderzoek zou moeten plaatsvinden omdat het een ‘experiment’ betreft. Ze geven een vaccinatie zonder dat het bekend is of het op de lange termijn verschil maakt. De wetenschap gaat ervanuit, maar of het echt helpt? De komende dertig jaar zal het uitwijzen. Of we het zeker gaan weten? Nee, want vaccinaties worden te beperkt statistisch onderzocht.

 30. Tom schreef: 24/06/2020 om 6:00 pm:
  ““een bijzonder scherpe daling tijdens de corona crisis” en de bron staat er eens bij. Een hele vooruitgang, echter volgens die bron is er helemaal geen scherpe daling van de zuigelingsterfte?
  Volgens de bron in 2020 stierven 2,36 kinderen per 1000 zuigelingen”

  zeg Tom… Mr magic numbers wizard… en hoeveel kinderen stierven er volgende maand? Je matigt jezelf nogal een toon aan maar gaat zelf hopeloos de mist in, daarbij de argeloze lezer misleidend. Maar 2020 is nog niet voorbij. De aantallen voor 2020 zijn dus geen statistiek maar prognose. Daarom staat deze zin er ook bij:

  “All data from 2020 and beyond are UN projections and DO NOT include any impacts of the COVID-19 virus.”

  Ik zal het voor de duidelijkheid even vertalen: ‘alle data van 2020 en daarna zijn UN projecties en zijn EXCLUSIEF gevolgen van het COVID-19 virus’. Al bedoelen ze daar waarschijnlijk mee dat ze verwachten dat het negatieve gevolgen heeft.

 31. En vele artsen, vergeten wel heel gemakkelijk de door hen afgelegde artseneed- de Hypocratische eed- maar kiezen hypocriet voor geldelijk gewein. Dan zijn er geen principes schijnbaar meer.

 32. “De belangrijkste doodsoorzaken bij zuigelingen zijn geboorteafwijkingen (32%), gevolgd door ongelukken (31%), bloedcirculatie complicaties (9%) en moorden (7%).”

  Ik kom hiermee op 79% van de babysterfte. Blijft er 21% grijs gebied over. Dus geen 32%.
  Nu is 21% nog steeds significant, maar ik vraag mij toch af wat de exacte cijfers zijn. Of is er sprake van een typefout in het artikel?

  Off topic: ik weiger ook elk jaar de griepprik en zal zeker geen Coronavaccin laten inspuiten.

 33. In vaccins zitten natuur vreemde en giftige stoffen, die spuitje niet in baby’s. Dat er nu veel minder is gevaccineerd door de lockdowns en er direct grote verschillen zijn ontstaan van veel minder baby sterfte in vergelijking. Dan kunnen we concluderen dat vaccins puur vergif is voor onze baby’s, maar omdat er mega aan verdient wordt door de farmaceutische bedrijven, worden de gevaren van de vaccins verdoezeld voor het publiek. De farmaceutische bedrijven hebben de artsen, consultatiebureaus en GGD instanties eigenlijk in dienst, want hoe meer vaccins en andere medicijnen afgenomen worden van de farmaceutische bedrijven, hoe meer er wordt verdient door de artsen en andere medische instanties. Het is gewoon een verdien model voor ze, vaak weten die artsen en ander medische instanties niet eens wat voorn rotzooi in die vaccins zitten. Het is eigenlijk al sinds de jaren ’60 heel van zelf sprekend dat jij je baby laat inenten. Door al die propaganda van de overheden en het zelfs verplicht stellen er van. Dat dit regelrecht indruist van onze universele mensenrechten hebben overheden en het gehele medische wetenschap en farmaceutische bedrijven lak aan. Zij stellen winst boven een mensenleven en iedereen die dit aan de kaak stelt, wordt verketterd door overheden en de reguliere media. Want hun mega verdien model staat dan op spel. Ook hier bepaald het grote geld de wet en zijn de overheden de loopjongens er van. De burgers zijn het product geworden, die oneindig financieel uitgeknepen kunnen worden.

 34. Ik vraag mij af of de verminderde sterfgevallen niet komen omdat de patiënten middels coronavirus meer geld opbrengen dan het reguliere geneeskundige werk waardoor dat vanaf de beginne veelal is vervallen, zo ik zelf aan de lijve ondervind. Wat niet vervalt is het incasseren van de zorgpremie. Pecunia non olet, bovendien virus en van alle smetten vrij!

 35. 2 golf september/oktober 3 golf febr/maart.
  Europees beleid naar plan Merkel.
  Er bestaan al in 2013 documenten voor het regie.

 36. “We herhalen dat een direct causaal verband wetenschappelijk altijd moeilijk vast te stellen is. Desondanks is de trend zo duidelijk en alomvattend,”

  Dit is wel heel voorzichtig uitgedrukt. Zoals bv Johan Derksen in klinkklare taal zou zeggen: “een inkoppertje”.

  Er is dus wel degelijk een corellatie. Kindersterfte en inentingen zijn gerelateerd en in tegenstelling tot wat de dealers beweren dus niet invers maar evenredig gerelateerd. Oftewel deze dealers zijn verantwoordelijk voor de dóód van miljoenen kinderen in plaats van het redden zoals ze claimen.

  Hoe dit te verklaren is, is een volstrekt andere zaak dan wetenschappelijk. Dan komen de belangen naar voren (financieel, juridisch, ethisch), en daar wringt hem nou net de schoen.

 37. “een bijzonder scherpe daling tijdens de corona crisis” en de bron staat er eens bij. Een hele vooruitgang, echter volgens die bron is er helemaal geen scherpe daling van de zuigelingsterfte?
  Volgens de bron in 2020 stierven 2,36 kinderen per 1000 zuigelingen
  in 2019 was dat 2,43 kinderen per 1000.

  is niet echt een dramatische scherpe daling….
  in 2018 was het 2,51
  en in 2017 was het 2,70 doden per 1000 kinderen.

  Het enige wat ik zie is dat er dus langzaam elk jaar minder zuigelingen sterven, maar dat de daling zelfs minder snel gaat dan vorige jaren.

Comments are closed.