De echte reden van de lockdown: ECB staat op instorten, financiële crash EU nabij

—————————————————————————————————————————————–

( +Aanvulling 21.55 uur) – Financiële ‘Derde Wereldoorlog’ begonnen: VS gaat rente verhogen, Europa is ‘doomed’

—————————————————————————————————————————————–

Gisteren werd een vanuit oogpunt van volksgezondheid volkomen idiote en diametrale harde lockdown afgekondigd, de volgende klap die het regime Rutte uitdeelt in de opzettelijke stapsgewijze afbraak van de vrije en welvarende Nederlandse samenleving en economie. Maar wat is het echte motief, bezijden het uitvoeren van de communistische ‘Great Reset’ / ‘Build Back Better’ agenda van het World Economic Forum? Dat is de aanstaande financiële crash waar we al jaren over schrijven. De ECB verkeert namelijk in een ernstige crisis, en staat er van alle centrale banken het slechtste voor. Nu de Amerikanen een financiële ‘Derde Wereldoorlog’ hebben ontketend met aangekondigde renteverhogingen, is het vanaf 2022 over en uit voor de eurozone en daarmee de EU.

‘Alsjeblieft, geen renteverhoging!’ smeekte de ECB de Amerikaanse Federal Reserve nog zo, schrijft de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong. De Bank of England (BoE) staat er veel beter voor dan de ECB, ‘die op de rand van instorten staat.’ De BoE was de eerste belangrijke centrale bank die sinds het begin van de corona plandemie de rente verhoogde van een historisch dieptepunt van 0,1% naar 0,25%.

‘Europa is doomed’

De ECB zegt dat het zal doorgaan met het afbouwen van het aankopen van staatsobligaties, maar volgens Armstrong is dat twijfelachtig.. ‘De ECB verkeert in ernstige problemen,’ want terwijl de Fed nog wel een einddatum op zijn eerdere aankopen zette, is de ECB onbeperkt alles blijven vasthouden en opkopen. ‘Europa is simpelweg doomed,’ vervolgt Armstrong dan ook. ‘De lockdowns die Schwabs Great Reset agenda volgens maken van de beweringen dat er economische groei is een hele slechte grap.’

‘De ECB zit in een ernstige crisis. De BoE volgde niet de koers van de ECB, dus verkeert die niet in een staat dat die op de intensive care moet.’ Zijn unieke A.I. Socrates had het al voorzien: er komen in 2022 nog meer renteverhogingen aan. (1) De ECB voerde al in 2014 nul/negatieve rente in om de euro ten koste van alles (= ten koste van MKB en burgers (pensioenen/koopkracht)) overeind te houden. De bank KAN daarom simpelweg de rente niet verhogen zonder een financieel-economische megacrash te veroorzaken, die honderdduizenden bedrijven en miljoenen banen zal wegvagen, en de meeste EU staten op de rand van het staatsbankroet zal brengen (of er zelfs overheen zal duwen).

De crash die alles zal wegvagen

Maar het alternatief waar de plannenmakers in Brussel en Frankfurt voor gekozen lijken te hebben, en die zoals gebruikelijk slaafs worden gevolgd door Den Haag, zal een ander soort megacrash veroorzaken die beslist niet minder pijnlijk zal zijn – integendeel. Het jarenlange nul/negatieve rentebeleid heeft zo’n beetje alle buitenlandse investeerders weggejaagd, heeft de Nederlandse pensioenfondsen (de rijkste van de EU) feitelijk leeggezogen, en heeft de waarde van de euro en onze koopkracht ondermijnd.

Door de renteverhogingen zal kapitaal nog sneller wegvluchten naar de VS en Groot Brittannië. Het laatste restje vertrouwen in de euro zal volledig verdwijnen, en de ECB kan de waardevermindering van alles enkel compenseren met het onbeperkt bijdrukken van (digitaal) geld. Gevolg: torenhoge inflatie en een diepe depressie met wegvallende voorzieningen en grootschalige tekorten aan voedsel, energie en goederen, met wijd verspreide armoede als gevolg.

De ene blunder na de ander

Wat had er gedaan moeten worden? Ten eerste was het al een kapitale blunder om de euro überhaupt in te voeren (2000/2002). Critici die in de jaren’ 90 waarschuwden voor de ernstige gevolgen blijken in alles gelijk te hebben gekregen. Ten tweede had de eurozone tijdens de financiële crisis van 2008-2011 opgebroken moeten worden, en/of hadden parallelle nationale munten weer moeten worden toegestaan. In plaats daarvan werd gekozen voor Mario Draghi’s ‘whatever it takes’ om de euro te ‘redden’. Dat is: de onvermijdelijke ondergang met een x aantal jaar uit te stellen, bedoeld om de banken en grote financiële spelers overeind te houden.

Default: Van burgers en MKB zal alles worden afgepakt

Het motief voor de huidige harde lockdown is dat de ECB/EU altijd al van plan is geweest om dit totale falen te verhullen met een geplande ‘default’ waarmee alle schulden in één klap worden uitgewist. Daarom kondigde Klaus Schwab vol bravoure ‘you will own nothing’ aan: de overheden zullen namelijk alle private bezittingen, inclusief financiële (dus ook pensioenen), uitwissen. Werkelijk ALLES zal door de staat (= centrale banken) in beslag worden genomen. Van burgers en bedrijven zal iedere vorm van zeggenschap en eigendom worden afgepakt.

Daarna is het ‘bittere armoede en de dood’, zoals Sven Hulleman het vorig jaar treffend omschreef. Want met een UBI (Universeel Basis Inkomen) en een CBDC (Central Bank Digital Currency) zult u misschien nèt in uw eerste levensbehoeften kunnen voorzien, en dan alleen als u genoeg sociale kredietpunten hebt gespaard om een geldige QR code te houden. Sparen en vrij reizen is er sowieso niet meer bij.

Democratie beëindigd, verkiezingen gemanipuleerd

‘Dit is het einde van een tijdperk,’ schrijft ook Armstrong. ‘Iedereen heeft het maar over Covid, de vaccins, de vaxpas en de lockdowns, maar de echte agenda van Klaus Schwab is het beëindigen van de democratie, wat zij ‘populisme’ noemen omdat wij te dom zouden zijn om te weten wat goed voor ons is. Maar het gaat er hen enkel om dat zij aan de macht blijven… Als een fondsmanager zijn zaken net als de regeringen had gerund, was hij voor 20+ jaar in de gevangenis gegooid.’

Hij waarschuwt dan ook dat de diverse verkiezingen in 2022, 2023 en 2024 (o.a. Australië, VS (midterm), Frankrijk (president), Italië, Groot Brittannië) zullen worden gemanipuleerd (net zoals de afgelopen jaren hoogstwaarschijnlijk met de verkiezingen in de VS en diverse EU-landen is gedaan). ‘Voor deze mensen en hun agenda staat zoveel op het spel, dat verkiezingen hun grootste risico’s zijn,’ vervolgt Armstrong. ‘Die moeten ze controleren om hun einddoel te bereiken.’ (2)

Met de spoedwet werd de Nederlandse democratie vorig jaar al definitief opgeheven, waardoor het zinloos om via deze weg ooit nog verandering te verwachten. Het schijn’aftreden’ van Rutte-III, dat zich vervolgens tot een echte dictatuur ontpopte die lak had aan (grond)wetten en mensenrechten, is daar het keiharde bewijs van.

2022 – 2025

Mede afhankelijk van de geopolitieke ontwikkelingen (Rusland/Oekraïne, China) en de doelbewust gecreëerde energiecrisis varieert de tijdspanne waarbinnen de komende crash gaat plaatsvinden van enkele weken tot enkele jaren. Maar hoe kort of langer het ook duurt, het gaat hoe dan ook in 2022 beginnen. In 2025 zullen we ons land en werelddeel niet meer herkennen. ALLE vrijheid en een groot deel van onze welvaart zal zijn verdwenen, en als het met de vax-oversterfte zo doorgaat zoals nu vermoedelijk ook een substantieel deel van onze bevolking. We zullen by design in de allerhardste en meest onmenselijke totalitaire dictatuur ooit zijn gestort.

Volgens Armstrongs A.I. model zal de finale instorting van het Westen tot 2032 op zich laten wachten. Ik denk zelf dat het zo lang niet meer gaat duren, maar niemand kan in de toekomst kijken. Mocht het een in allerijl gefederaliseerde EU lukken om de ‘Great Reset’ te voltooien en een communistische klimaat-vaccinatie dictatuur op te richten, dan worden de laatste jaren tot aan het einde van onze beschaving voor iedereen niets minder dan afschuwelijk. (‘The Fourth Turning’ en Deagel gaan uit van het einde in 2025, dat lijkt mij persoonlijk waarschijnlijker.)

Dankbaar?

Mensen willen graag iets positiefs lezen, schreven sommigen, en dat snap ik. Ik zou dat zelf ook graag willen. Maar dit is niet de tijd voor ’tralalala we gaan winnen’ geruststellingen, om vervolgens weer op de bank terug te zakken en te gaan afwachten. Het is 1940, de oorlog is net begonnen, en massa’s mensen komen om. Na jaren van voorbereiden, stigmatiseren en uitsluiten staat de Holocaust op het punt in uitvoering te gaan. Verzet wordt ontmoedigd, verraden, opgepakt en gefusilleerd. Niemand weet of de bezetting en de oorlog ooit gaat eindigen. ‘Positiviteit’ werd vooral ‘passiviteit’, op een zeer klein clubje na dat met gevaar voor lijf en leden wèl actief werd.

Er zijn mensen die zeggen ‘dankbaar’ te zijn voor de coronacrisis en deze zelfs als een ‘cadeau’ ervaren. Wel, had die taal in 1940 gebezigd, kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, het bombardement op Rotterdam en de Nazi bezetting van ons land, en u zou hoogstwaarschijnlijk op uw gezicht zijn geslagen. Zo voel ik me eerlijk gezegd ook als ik iemand – weliswaar goedbedoeld – dit soort termen hoor gebruiken. Dit is niet de tijd voor dankbaarheid; dit is de tijd voor boosheid en het verzamelen van moed om zonder geweld (want met geweld gaat u het verliezen) tegen de tirannie die nu aan ons wordt opgelegd op te staan, voordat ongekende aantallen mensen er direct of indirect door worden vermoord.

Het is oorlog (en die wordt tegen ons gevoerd)

Het is oorlog. Ik herhaal: het is oorlog. Een globalistische, door de beruchte bankenfamilies aangestuurde klimaat-vaccinatie sekte bestaande uit Big Pharma, Big Tech en Big Finance (BlackRock e.d.) heeft via onder meer de WHO, het WEF, het IMF, de VS/NAVO/EU en het Vaticaan de meeste regeringen onder totale controle gekregen, en heeft met het doelbewust afbreken van onze markteconomie, stabiele energie- en voedselvoorziening en volksgezondheid de oorlog verklaard aan alle vormen van vrijheid, onafhankelijkheid, zelfbeschikking en persoonlijke welvaart en ambities.

Erger nog: door het verplicht injecteren van genmanipulerende en lichaamsveranderende / besschadigende stoffen, en het willen tegengaan en verwijderen uit de atmosfeer van het levensbloed van al het leven (CO2, waarvan het niveau nog altijd gevaarlijk laag is), is het een oorlogsverklaring aan het voortbestaan van de complete menselijke beschaving. Je zou bijna gaan denken dat hier een niet-humane – en misschien zelfs wel bovennatuurlijke – macht achter zit die de mensheid genoeg haat om de meesten van ons te willen uitroeien, maar zonder daarbij de planeet zelf te verwoesten.

Maar nee, dat bestaat niet, toch? Dat is enkel iets voor ‘complotdenkers’, sommige gelovigen en sf/fantasy films…

Aanvulling 21.55 uur:

Enkele lezers hebben terecht gevraagd naar een duidelijkere uitleg over het verband tussen de lockdown en de ECB/bankencrisis. Bij deze enkele teopasselijke alinea’s uit ons artikel van 23 oktober 2020, die eveneens perfect van toepassing zijn op de huidige ‘harde lockdown’ : ‘Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’

Los van het feit dat het enige echt gevaarlijke ‘virus’, dat van angst en paniek, in alle lagen van de bevolking het verstand en het logische redeneervermogen zwaar lijkt te hebben aangetast, is er mogelijk een andere, logische verklaring voor zo’n avondklok. Zo is het – naast de 1,5 meter en de mondkapjesplicht – een perfect ‘crowd control’ middel, en tevens een test om te zien hoever men het volk met zinloze en totaal onlogische maatregelen kan onderdrukken voordat mensen massaal in opstand komen.

Op het moment dat een avondklok-lockdown wordt geaccepteerd, kan die geleidelijk worden uitgebreid (bijvoorbeeld van 23.00 uur naar 21.00 uur, of nog eerder). Als dat ook door de mensen wordt gepikt, en zijn ze er eenmaal op ingesteld, dan is de drempel om ’tijdelijk’ een totaal uitgaansverbod in te stellen een stuk lager, en kan de overheid er vanuit gaan dat het verzet zeer beperkt blijft – àls het daar in het nog immer zo volgzame Nederland ooit toe komt.

Zo’n uitgaansverbod-lockdown zal vooral volgend jaar van pas komen, zodra de tot nu toe stilgehouden, maar reeds uitgebroken nieuwe bankencrisis pas goed losbarst. Met een uitgaansverbod wordt een run op de banken en pinautomaten op voorhand onmogelijk gemaakt. We schrijven al jaren dat deze nieuwe crisis eraan komt, en dat deze hoogstwaarschijnlijk zal worden aangegrepen voor de volledige digitalisering van al het betalingsverkeer. 

… Al op 22 maart vroegen wij ons in het artikel ‘EU besluit op zeer korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ af of de coronacrisis niet een voorwendsel is om wéér de banken te redden, en de al zo lang geplande Europese bankenunie erdoor te drukken. Zo’n bankenunie is een absolute noodzaak voor de EU om een finale machtsgreep te doen, en alle lidstaten te onderwerpen aan een federale dictatuur.

 

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Armstrong Economics

 

Zie ook o.a.:

11-12: 10 landen, met Nederland en Israël, oefenden deze week op door WEF geplande cyberaanval
10-12: Jacob Rothschild bespot in vermeende brief de mensheid en vooral naïeve vaxxers
08-12: Reiner Fuellmich: ‘Alleen Nürnberg 2.0 tribunaal gaat niet helpen, mensen moeten in opstand komen’ (/ ‘Rechtbanken en regeringen totaal corrupt; miljardairs zijn grootste criminelen’ – ‘We zullen in opstand komen en hen naar de hel sturen, waar ze vandaan komen’ )
06-12: WHO official wordt klokkenluider: ‘Pandemie is fake; documenten bewijzen dat alles is gepland’ (/ Econoom Martin Armstrong: ‘Ik vrees dat er militair ingrijpen nodig is om de mensheid te redden en ons te verdedigen tegen deze (WHO / Bill Gates) invasie’  )
05-12: mRNA uitvinder en aartsbisschop Viganò willen alliantie tegen ‘fundamenteel kwaadaardige’ Covid tirannie
26-11: Alles gaat kapot, maar ‘in de politiek gebeurt niets toevalig’
26-11: ‘Geef mijn toekomst terug’ (Waaarom moet alles kapot terwijl de oplossing zo simpel is?)
21-11: Kunnen de massale protesten in het Westen de Great Reset staatsgreep tegen onze samenleving nog stoppen?
21-11: Video: Deze Russische kolonel vertelde in maart 2020 precies wat het echte doel van de pandemie is
15-11: Thierry Baudet bericht FVD leden: ‘We zijn in oorlog, de ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden’
23-10: ‘Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’
18-10: Euro Evangelie’ economisch journalist Arno Wellens: Digitale ID en totale EU controle in 2022
27-09: Topeconoom Armstrong: ‘Wereldwijde Great Reset machtsovername zal na 2022-2023 falen’ (/ ‘De wereld is NIET bereid om al zijn rechten op te geven. Zodra mensen wakker worden en doorkrijgen dat de Covid paspoorten (/ QR codes) PERMANENT zijn, zal er als een lopend vuurtje een bredere opstand ontstaan’)
23-08: Holocaust overlevende zegt dat Covid maatregelen identiek zijn aan wat de Nazi’s deden
18-09: Ex-Forbes redacteur over Aziatisch plan om het Westerse Rockefeller-Rothschild imperium ten val te brengen
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat ( / Het wapen dat nu wordt gebruikt is precies hetzelfde als dat van de Nazi’s: doelbewust gezaaide ANGST voor (fake) ‘besmettingen’ )
22-04: Professor gearresteerd na citeren plan van Jacques Attali om wereldbevolking tijdens fake pandemie deels uit te roeien ( / Attali, adviseur van Mitterand en Sarkozy, en mentor van Macron: ‘Ze zullen geloven dat het voor hun eigen bestwil is – De bangen en dommen zullen uit zichzelf het slachthuis ingaan’)
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
05-04: Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen het volk’
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
17-01: Bankier Benjamin de Rothschild, lid van meest gehate familie op aarde, overleden ( / Rothschilds aan de top van de wereldwijde machtspiramide, het systeem van ‘Het Beest’ dat aan zijn finale machtsgreep is begonnen)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:
21-12:  Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie (/ Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
18-10: Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
01-08: Bankencrisis 2021: Corona herstelfonds is een bankenreddingsfonds dat Nederland moet betalen (Arno Wellens bij CryptoCastNL)
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
07-07: Grote Groene Reset begint (/ Is deze softe Sovjet Revolutie naar een nieuwe Groene Socialistische Wereld Orde het meest duivelse complot ooit?’)
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
16-04: Waarom is de WHO, met deze lange lijst van blunders, een ‘belangrijke partner’ van Nederland? ( / Finse official: WHO begrijpt niets van pandemieën, corona protocol is onlogisch en werkt niet – ‘Veel adviseurs bij WHO en nationale regeringen worden door de vaccin industrie betaald’)

2019:
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

63

 1. Vrijheid is de erkenning van de oneindige waarde van de mens.

  Kan het zijn dat angst en paniek de waarheid tegenspreekt en daarmee entiteiten voeden, waar machthebbers naar buigen?

 2. Een financiële crash, run op pinautomaten. Wat is het alternatief voor mensen die het voor willen zijn. Je bankeuro´s pinnen en cash houden?

  Dezelfde bankeuro´s omwisselen in CHF? (Stabiele munt buiten EU)

 3. De eu pot is door de graaicultuur van de euparlementariers nederlandsparlementariers wereldparlementariers ( wef) geplunderd

 4. Het is toch intussen duidelijk dat veel van die video opnames uit China over de ernst van Covid, vals waren, en/of in scene gezet. Mensen zouden zich moeten afvragen waarom er valse beelden de wereld rond gestuurd werden.
  Als er echt iets ernstigs aan de hand is, hoef je geen in scene gezette beelden over de wereld te verspreiden. Kennelijk moest de wereld iets geloven.
  Intussen wil men ‘desinformatie’ gaan bestrijden, maar vermoedelijk zal desinformatie uit China ongemoeid gelaten worden (grote teams houden zich er bezig met het verspreiden van CCP propaganda op westerse sociale media, desnoods met talloze nep-accounts).

 5. Heb nu het hele stuk gelezen en er zit een stuk realiteit in, maar maar toch vraag ik mij af : IN hoeverre wordt alles geslikt door de mensen, we zullen het zien !

 6. Goed dat je Armstrong aanhaalt. Onnodig dat je tegen zijn model ingaat. Dat model heeft zich inmiddels echt wel bewezen.

 7. @jason

  Opgesloten in angst. Mooi gezegd.

  Het treurige is dat het zo waar is. Maar deze keer gaat het niet lukken. Hier komen we uit. Met z’n allen

  We hebben geleerd

 8. Voor mij is het wel duidelijk waarom er nu een lock down is ingevoerd. Wel om een andere reden dan de redenen genoemd in het artikel. De bevolking moet massaal aan de booster, dus vooral thuis zitten met de tv aan want dat is wat de meeste mensen toch doen wanneer ze thuis zijn, tv kijken. Zo kunnen ze op de bevolking in blijven praten, hen brainwashen en onder mind control houden. De tv is een oneindige loop die op een hallucinerende manier blijft herhalen, vaccineer, vaccineer, vaccineer, pas op dat je niet op het ic terecht komt, vaccineer, doe het voor een ander, vaccineer, doe het voor jezelf, vaccineer…

  Gisteren liep ik per ongeluk bij een vaccinatielocatie naar binnen via de uitgang. Er kwamen net een paar gevaccineerden richting de uitgang lopen waaronder een man van een jaar of 35-40. De man bleef plotseling verstijfd staan op een afstand van zo’n 4 tot 5 meter met een angstige blik in zijn ogen alsof hij een spook zag. Hij bewoog geen vin. De reden was waarschijnlijk omdat ik geen muilkorf droeg. Ik keek even binnen en dacht bij mezelf nee hier moet ik niet zijn en draaide me weer om en liep weer naar buiten. De man begon ook weer te lopen en stoofde mij op een gegeven moment voorbij met de snelheid van speedy Gonzales. Ik dacht bij mezelf mijn God dit is wat er gebeurt wanneer je non stop naar de propaganda media op tv kijkt. Opgesloten in een wereld van angst. Triest.

 9. Biden’s beloofde “winter van ernstige ziekte en dood” komt uit…

  Mike Adams van natural news:

  (google vertaling)
  Biden heeft een “winter van ernstige ziekte en dood” beloofd. Zijn dreiging is reëel, maar de echte slachtoffers zullen natuurlijk de gevaccineerden en de onvoorbereiden zijn.

  De CDC heeft de volgende kaart vrijgegeven die de vaccindoses toont die per hoofd van de bevolking worden toegediend per staat. Die staten zullen deze en volgende winter de hoogste sterftecijfers zien.

  Blauwe staten, steden en provincies zullen de komende jaren verwoestende economische gevolgen ondervinden, en de demografie van de uitsterving zal zien dat twee Democraten sterven aan het vaccin voor elke Republikein. De corrupte linkse leiders weten dit al, en daarom brengen ze vervangende illegalen binnen die beschermd zijn tegen vaccinaties, zodat ze vruchtbaar kunnen blijven en zich kunnen voortplanten zodra ze Amerika bezetten.

  Samengevat, vaccins zullen de gehoorzame, volgzame Democraten doden, terwijl illegale immigratie hen zal vervangen om de Democraten aan de macht te houden.

  Lees hier de volledige details in het hoofdverhaal van vandaag:
  https://www.naturalnews.com/2021-12-20-emergency-update-from-adams-bidens-promised-winter-of-severe-illness-and-death-is-coming-true.html

 10. Al ruim 50.000 aanmeldingen voor aangifte tegen De Jonge
  https://lc.nl/binnenland/Al-ruim-50.000-aanmeldingen-voor-aangifte-tegen-De-Jonge-27335923.html

  Het initiatief om aangifte te doen tegen demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft tot en met zondag 52.000 aanmeldingen opgehaald.
  Volgens de initiatiefnemers deed De Jonge eind november in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden. De Jonge zei toen “vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen”, toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is.

 11. Acties van Hugo Bos van de Stichting Cultuur onder vuur:

  Petitie:
  Rutte , stop de vaccinatiedwang:
  https://cultuurondervuur.nl/petities/teken/rutte-stop-de-vaccinatiedwang

  en

  Rutte’s plan om om uw en mijn eigen woning in box 3 te belasten is een ramp voor Nederland.
  Stop diefstal door de Staat
  Daarvoor heeft Hugo Bos dit plan bedacht:
  ….premier Mark Rutte letterlijk dwingen naar onze petitie ‘Handen af van eigen huis!’ te kijken.
  Hoe?
  Door twee manshoge affiches in de bushokjes voor de Hofvijver, precies tegenover het Torentje van Rutte.
  Affiches waar onze boodschap glashelder op staat: Géén eigen woning in box 3.
  Als Rutte uit zijn raam kijkt, ziet hij onze affiches hangen. Hij kan er niet omheen.
  Dan snapt hij hoe het volk denkt over dat desastreuze plan van onteigening van huiseigenaren.
  Het is een gewaagde actie. Iets dat nog nooit geprobeerd is.
  Daarom sta ik te popelen.

  Als u een bedragje wilt doneren :
  http://www.cultuurondervuur.nl

  Hartelijk dank!

 12. Bas,

  tja, in feite juist hé ! Eerst komt W.O. III om de Oekraîne of om Taiwan …terna nog meer catastrofes (tsunami na inslag asteroïde, overal overstromingen en dan vooral in de lage landen bij de zee …, komst anti-Christ, wereldwijde vervolgingen, openen concentratiekampen, wereldwijjde executies, terugkomst Christus, de wàre Messias …)

 13. @pj 19/12/21 6.20 pm
  Huiveringwekkend deze link “Tijdlijn” , zeker herkenbaar en
  waarschijnlijk staat dit te gebeuren vrees ik….
  Dank voor deze info!
  Laten we goede moed houden , om raad verlegen maar niet radeloos! 2 Cor. 4:8!
  Shalom,
  Joost

 14. Volgens een Japanse joernalist komt er begin februari 2022 (50 percent kans) oorlog om de verovering van Oost-Oekraïne …

 15. Dictatuur wordt steeds zichtbaarder:
  De ME is bij een burgerfront meeting in Venray binnengevallen en heeft het pand ontruimd.
  https://twitter.com/Kees71234/status/1472673594060726278?s=20

  Artikel 1, NL grondwet: ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

  Vervolg op het geloofsforum

 16. Wat moeten er nog van zeggen mensen?

  Wie ogen heet, die ziet het al jaren, wie oren heeft hoort het ook…
  Wie de tv nog aan heeft voor informatie verschaffing die is verloren !
  Überhaupt was je dat al als je zelfs nog betaal voor je eigen indoctrinatie….

  Gooi de radio en je tv het huis uit zo snel mogelijk,…..
  Ja jammer dan van het ‘glazenhuis’ en de top 1000 kots zooi !

  Begin eens voor je vrijheden op te komen of verhuis naar Wit Rusland…
  Het enige land in Zooropa dat niet meewerkt aan ‘The Great Reset’ van W.E.F.

 17. Wat me enige tijd geleden als was opgevallen is dat 2025 bij Deagle niet meer als voorspelling op site staat. Dit maakt het wel hmmmm juist wat ze voorspelden, Heeft iemand een screen print ?

 18. Teken nu de aangifte tegen demissionair minister Hugo de Jonge!

  Demissionair minister Hugo de Jonge heeft in het afgelopen jaar vele denigrerende, kwetsende en polariserende uitlatingen gedaan in de richting van mensen die zich niet willen laten vaccineren en/of die tegen een coronatoegangsbewijs en/of vaccinatieplicht zijn. Door deze groep aan te wijzen als zondebok heeft Hugo de Jonge een klimaat van onverdraagzaamheid, discriminatie en zelfs haat gecreëerd. 

  https://www.aangiftehugodejonge.nl/

 19. @Willy, een weldoordachte Ingezonden van u. Goddank dat er nog gelovigen zijn die bidden voor anderen vanuit een Open Bijbel. Psalm 27.

  Maar wie niet van de Geschiedenis wil leren die moet haar overdoen. Dat ik Nero en Caligula noemde in mijn verhaal, is om de huidige idiote bewindslieden van de Regering en RIVM, GGD en OMT een spiegel voor te houden:

  Wordt niet als Nero en Caligula…Stop de Lockdown en geef burgers onmiddellijk weer de vrijheid en dat zonder Avondklok, Vaccinatiedwang en zonder 2G zonder Corona Paspoort en Qr-Code.

  Hoop ook dat alle Media, Journalisten, Predikanten, die zich nu diep moeten schamen over hun kwalijke zwijg en angstcultuur wat betreft Covid-19.

  Hoop dat ze vanaf vandaag weer kritisch gaan spreken en schrijven over hoe de Corona het best en snelst kan verdwijnen. De anti-vaxxer Artsen/wetenschappers hebben nog steeds de beste antwoorden. Zij zijn kerngezond en vol levenslust en willen weer aan het werk in alle door de Overheid gesloten IC’s, Eerste Hulpposten, Verloskunde. enz.

  Zoals Nero en Caligula in de eerste eeuw vervloekt werden voor hun wanbeleid door de Romeinse Senaat zo zullen ook de huidige verantwoordelijke Yoga en Mindful Bewindslieden grondig Vervloekt worden door alle slachtoffers als ze zich niet Bekeren. Handelingen 2.

  Ze zullen niet alleen hartgrondig Vervloekt worden door de Oppositie in de Tweede Kamer maar door alle Burgers die Economisch of Vaccin-slachtoffer werden, ook van die dwaze draconische Corona maatregelen [Muilkorf en 1.5. meter afstand] van de Regering.

  Vandaag roept de GGD zelfs kinderen vanaf 5 jaar op om de arm op te stropen voor zo’ n gevaarlijke Covid prik. [Zie cijfers van doden en bijwerkingen van Lareb]

  Een simpele en goedkope oplossing, geneesmiddel is: Extra Vitamine C en D en naar school gaan en sporten is veel effectiever en ook prettiger voor de ouders.

  Rutte heeft met zijn ploeg gewetenloze raadgevers nu geen idee wat zij de Kerken, Cultuur, Restaurants, Boekwinkels, Sportscholen, Kappers, Pretparken, Stadions, Ouders, Meesters en Juffen en Kinderen aandoet!!! Bah!!!

 20. @Ramshoorn : Als ik je reactie goed begrijp denkt je dat er een vervolging zit aan te komen tegen christenen die zich niet willen laten vaccineren en je gaat dan de oplossing zoeken bij de keizers van het vervlogen Romeinse Rijk dat nu gebundeld zit in het Vaticaan. Maar je kan die tijd niet bundelen aan onze tijd. We zien in Europa het verval van het christendom, en de bloei van het christendom in China er zijn daar reeds honderd miljoen gelovigen tegen zes miljoen vijftig jaar geleden. Deze mensen die bidden in ondergrondse kerken bidden voor ons!!! Elk beleid is antichristelijk, en een christelijke partij is een aanfluiting van de leer van Jezus. De groten der aarde beloven vrede en veiligheid. Ze beloven vrijheid en dit terwijl ze ons ketenen. Hun wetten minachten het ware leven. Ze zetten de wereld naar hun hand. zoals hun wetten over abortus en euthanasie. Ze noemen zich een beschaving, maar zijn in wezen barbaars. We mogen ons niet laten vastketenen. De ware vrijheid komt uit God. Maar de mens speelt zelf voor god. Hij schept zijn eigen wezen. Wat van God komt is liefde en vrijheid en die vind je niet in deze wereld. Shalom

 21. Ic Nurse,

  N.a.v. uw reactie ( 19-12 4.47 PM ) op mijn post ( 18-12 2.21 PM : Brief gestopte verpleegkundige …. van 15-12 ) plaats ik het hier om de simpele reden dat hier goed notie van moet worden genomen .
  Het is heel makkelijk om te zeggen : Ik begrijp het niet , dat is een makkelijke manier om er niet echt inhoudelijk op te reageren mede omdat het voor u heel moeilijk ligt omdat het gewoon feiten zijn , die moeilijk te weerleggen zijn
  Maar ik zal het nu wat specifieker zeggen :
  5.1 % Ziekte verzuim onder de werknemers, met name de zorg/onderwijs ( nog nooit zo hoog geweest als nu ) EN enorme oversterfte in de mnd. mei tot nov 2021 met 7000 EXTRA ( i.p.v. 78.000 nu 85.000 in vergelijk met voorgaande jaren ) en in Nov. een EXTRA 3500 doden . Wat is het verschil met voorgaande jaren ??
  Oorzaak ?? Zeer w.s de vaccins , want dat is het enige verschil met voorgaande jaren . Onderzoeken ?? Zijn al gedaan , IC Nurse , FDA/Vaers/CDC/WHO/EMA ( allemaal zeer pol cor. org ) spreken totaal over een dikke 70.000 Vaccindoden ( En dan praten we nog niet over het punt , 1 % op het Bijwerkingenform in de VS en 6 % op het Bijwerkingenform. Eu )
  DUS eigenlijk vermenigvuldigen met pakweg 30 x
  Zelf denk ik IC Nurse dat deze org. ( alhoewel ze pol.correct zijn ) het beter weten als u.
  Dat is ook de reden waarom de werkeloosheid minder wordt ( het opvullen van de zieken/doden ), zgn betere economie , ja ja

  Zou ik u mogen verzoek om in het vervolg wat beter beslagen ten ijs te komen en misschien beter de feiten te benoemen ?

  N.a.v stuk Moderator ( heb het nog niet gelezen )
  Dan moeten er totale radicale Lockdowns in heel de EU zijn, volgens is dat nu nog niet anders kan dit de reden niet zijn

 22. De echte reden voor weer een LOCKDOWN is volgens Rutte en de Jonge – RIVM en OMT bedoelt om die ruim 2.5 miljoen Ongevaccineerden te DWINGEN om ook die gevaarlijke boosterprik te gaan halen.

  Bovengenoemde lieden kunnen niet uitstaan dat de Ongevaccineerden niet bang zijn voor Corona maar uitsluitend voor die duivelse Covid-19 vaccins en de Draconische straffen van Grapperhaus, Politie en Handhavers.

  Ongevaccineerden weten heel goed wat voor vies duivels spel er gespeeld wordt door bovengenoemde lieden door burgers tegen elkaar op te zetten in de door hen gecreëerde Apartheidsstaat compleet met Coronapaspoort + QR-Code en straks ook nog 2G.

  Bovengenoemde gewetenloze lieden vinden het heel normaal om burgers van hun Grondrechten 1 -9 en 10 te beroven. Deze volslagen Yoga en Mindful Idioten vinden het ook heel normaal om 18 miljoen kerngezonde burgers en kinderen in Lockdown te zetten terwijl er nauwelijks 600 patiënten met onderliggende ziekten op de IC liggen.

  Geen wonder dat de allang monddood gemaakte verplegenden en zorgmedewerkers nu al met 100.000 naar de uitgang rennen of uitgeblust thuiszitten. Ze mogen van hun meerderen niet spreken wat er allemaal echt plaatsvindt achter de gesloten deuren van de IC en tijdens de Lockdowns.

  Ik las vandaag over twee Romeinse Keizers die door de Senaat vervloekt werden.
  Onze bestuurders zijn net zo gek als Nero of de waanzinnige Caligula met hun angst en verderf politiek: Lees maar…over Caligula…

  Gaius Caesar Augustus Germanicus (Antium, 31 augustus 12 – Rome, 24 januari 41), postuum bekend als Caligula, was van 37 tot 41 keizer (princeps) van Rome.

  Een geslaagde moordaanslag van de pretoriaanse garde maakte een einde aan zijn schrikbewind, De senaat Vervloekte zijn nagedachtenis met de Damnatio memoriae.

  Daar de antieke bronnen Caligula haast eenstemmig als waanzinnige tiran beschrijven en talrijke schandaalverhalen over de persoon van de keizer de ronde deden.

  En dan…Nero 15 december 37 geboren, was de vijfde Romeinse keizer, van 13 oktober 54 tot 9 juni 68. Het grote en luxueuze paleis dat Nero in zijn hoogmoed liet bouwen in het verwoeste deel van de stad (de Domus Aurea (Gouden Huis), die zich uitstrekte van de Palatijn tot de Esquilijn), vergrootte de haat die tegen hem bestond.

  Er kwam een standbeeld van Nero van 35 meter hoog, later de Colossus genoemd.
  in 65 werd door Piso een complot tegen Nero werd gesmeed. Het lekte echter uit en Nero nam harde maatregelen. Piso, Seneca en zijn neef Lucanus werden gedwongen zelfmoord te plegen.

  Joden- en christenvervolgingen…Na het verlies van de Slag bij Beth Horon in 66 in Judea, begon de Joodse Oorlog. Vanaf toen werden joden en christenen vervolgd.

  Nero is bekend om zijn fanatieke christenvervolging en de wreedheden die hij tegen hen beging. Zo zou hij bijvoorbeeld gevangen christenen in teer hebben laten dopen en in brand laten steken, om ze als verlichting te laten dienen tijdens zijn feesten.

  Dood van Nero: Uiteindelijk betekende een op zich niet zo belangrijke opstand in 68 in Gallia, die door Verginius Rufus werd neergeslagen, het einde voor Nero. 

  Nero liet het Rijk bankroet en in totale chaos achter. De Senaat Vervloekte zijn nagedachtenis met de Damnatio memoriae.

  Zo zullen over een poosje ook alle bovengenoemde Vervloekte Kwelgeesten door de Dappere Overlevenden van de Lockdowns 2020-2022 beschreven worden! Psalm 109 en Openbaring 2.

 23. B Roger schreef:
  19/12/2021 om 11:25 pm

  “inspuiten is een mRNA spike-eiwit dat door middel van de nano-vetomhulsels in de cellen en de kern ervan kan binnendringen ( dus gen-therapie ) en je DNA veranderen. Als je DNA genetisch gewijzigd is ben je in feite eigendom van de patenthouder ,dus Pfizer ,Modena enz.”

  Vandaar nooit iets aannemen wat je gratis krijgt. Dan ben jij het product.

  Het zou ziek zijn, dan heeft Rutte de eigen bevolking verkocht. Een drugsdealer dus. Maar ik sta echt nergens meer van te kijken. En kijk dat filmpje eens wat ik eerder gepost heb. Kijk naar het bloed van de gevaccineerde en ongevaccineerde. Ik zeg niet dat het waar is, ik zeg alleen dat het tijd wordt dat we dit nepnieuws uit de wereld helpen. Mocht het wel waar zijn, wat ik niet op voorhand geloof dan zitten we in een nieuwe situatie. Dan zou ik maar vluchten als ik Rutte was.

  Zo’n microscoop kost max € 3000,- dat moet toch te regelen zijn.

 24. Ach, als dat allemaal doorgaat zullen er militia’s opstaan. Kleine doods eskader. Die dood en verderf zullen zaaien onder wet handhavers. Heb medelij….

 25. Ja, dat kan zijn maar de lockdown geldt voorlopig alleen voor Nederland waar de economie zware klappen krijgen. Gisteren zondag zag Antwerpen zwart van de Nederlanders die gezellig kwamen shoppen bij ons. En zolang de Nederlanders geld uitgeven bij ons zijn ze van harte welkom. Maar ik denk ook dat het ergste nog moet komen. Shalom

 26. Aartsbisschop Viganò zei het, er is een wereldwijde staatsgreep gepleegd

  “Sinds twee jaar zijn we getuige geweest van een globale staatsgreep waarbij de financiële en ideologische elites erin geslaagd zijn om de controle te krijgen over delen van de nationale regeringen, publieke en private instellingen, de media, het rechtssysteem, politieke en religieuze leiders.

  Al deze zijn, zonder onderscheid, tot slaaf gemaakt van deze nieuwe meesters die hun handlangers macht, geld en sociale bevestiging geven. Grondrechten, die tot gisteren als onschendbaar werden voorgesteld, zijn met voeten getreden in naam van een noodsituatie: vandaag een noodsituatie op gezondheidsgebied, morgen een ecologische noodsituatie en daarna een internet-noodsituatie.

  Deze wereldwijde staatsgreep ontneemt burgers elke mogelijkheid van verdediging, aangezien de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht medeplichtig zijn aan de schending van de wet, justitie en het doel waarvoor ze bestaan. Het is een wereldwijde staatsgreep omdat deze criminele aanval op burgers zich uitbreidt tot de hele wereld, met zeer zeldzame uitzonderingen.”

  Bron: https://restkerk.net/2021/11/24/aartsbisschop-vigano-roept-op-tot-verzet-tegen-de-grote-reset/

 27. Op Radio1 horen we hoe zwakke kinderen worden “uitgenodigd” te laten prikken.: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/b1213463-d0e8-48dd-8145-508ffe27d68e/2021-12-20-nos-radio-1-journaal (vanaf 33:00 minuut)
  Het gaat dan ook om kinderen met b.v. het syndroom van Down, maar ook over andere kinderen met een onderlinge aandoening. Zelfs die kinderen worden trouwens niet ernstig ziek van corona.
  Het aantal kinderen dat op de IC terecht komt is op de vingers van een hand te tellen. En die kinderen hebben dan al een ernstige aandoening.
  Erkend wordt dus dat de kinderen die injecties feitelijk niet nodig hebben. En toch pusht de overheid injecties voor kinderen, wat voldoende is om die overheid niet te vertrouwen.

  Op twitter legt huisdoktertim in Jip en Janneke taal uit hoe het immuunsysteem werkt:https://twitter.com/huisdoktertim?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
  Hij krijgt enthousiaste reacties van “intellectuelen” als Attje Kuiken.
  Allemaal leuk en aardig, maar er wordt gedaan alsof alleen de ‘vaccins’ de juiste respons opwekken. Terwijl een natuurlijke besmetting hetzelfde immuunsysteem aan het werk zet en dat zelfs op een veel betere en completere manier dan die injecties (ook kruisimmuniteit).
  Aan het feit dat de injecties hun werking blijken te verliezen, mag je concluderen dat de immuunrespons niet al te effectief blijkt te zijn. Desondanks moet iedereen aan dezelfde booster, die niet eens is voorbereid voor omicron.
  En de eenvoudige lezer leest ook niks over die experimentele injectiemethode.
  Simpele uitleg dekt niet de hele realiteit; dan kun je beter naar o.a. mensen als Capel en Wodarg luisteren.

 28. Hoe kunnen wij als inwoners ons het beste voorbereiden op hetgeen wat komen zal?
  Emigreren? Waar naartoe? Maak je je onroerend ten gelde?

 29. De echte reden voor weer een lockdown is dat de VS zich bedreigt voelt door goede economieen als die van de EU en China en er alles aan zal doen om deze economieen de nek om te draaien.

 30. Voor iedereen die zijn geboorte trust wil aanvaarden is hier de link: https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/welkom-enige-erfgenamen/
  Als je gevaccineerd bent neem A.U.B. vooral niet de booster, want dan bent u verloren. Want met die booster bent uw vrijheid, alle eigendommen en uw zeggenschap over uw lichaam voor altijd kwijt. Er is dan geen weg meer terug. In die booster zit waarschijnlijk een chip, want ze spreken over een geboorte akte, te samen met de chip ID2020. We spreken vaak over Covid, dit is geen ziekte, dit ben jij. COVID betekent: Certificatie Off Vaccinatie ID.
  Lees ook het bericht van bertmaathuis in de reacties van: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/19/o-nederland-let-op-uw-zaak/#more-82690

 31. Het Bankwezen wordt de laatste jaren qua dienstverlening steeds verder uitgehold,
  en t.z.t. zullen onze bankrekeningen een rekening nummer worden bij de ECB.
  Lang leve de Euro, waarvan mijn menig altijd geweest is, NIET doen.
  Noemde deze munt dan ook de Pleuro.
  Dat mensen die economie hebben gestudeerd, wil nog niet zeggen dat ze overal een oplossing
  voor kunnen bedenken.
  De financiële markten hebben jarenlang het beleid bepaald voor de centrale banken.
  Voor wie geïnteresseerd is in een onafhankelijke mening van een Macro econoom,
  Kees de Kort, kan elke werkdag rond 12.10 terecht bij BNR.
  Dat het Kapitalisme al tijden failliet is moge duidelijk zijn.

 32. Esther 75 schreef:
  19/12/2021 om 6:36 pm

  heel goed Ester zoek dekking hij komt er aan

  Ruger4Life ,over de tsunami aanstaande you tube

 33. @Qvic
  Ik denk dat je moet rekening houden met je injectie-status. Het zogenaamd vaccin dat ze inspuiten is een mRNA spike-eiwit dat door middel van de nano-vetomhulsels in de cellen en de kern ervan kan binnendringen ( dus gen-therapie ) en je DNA veranderen. Als je DNA genetisch gewijzigd is ben je in feite eigendom van de patenthouder ,dus Pfizer ,Modena enz. Zou dat de zaak niet veranderen?

 34. Qvic schreef:
  “Mits de burgers nu rap massaal hun eigen geboorte trust beneficiair aanvaarden en zich melden dat zij nog leven bij de desbetreffende instanties.”

  Hoe en waar doet men dit?

 35. @Qvic

  Bedankt voor uw informatie betreffende het beneficiair aanvaarden van een geboortetrust.
  Heel interessant, er zullen weinig mensen zijn die hier van weten. Maar nu dus wel.
  Ik denk ook aan de noodwet financieel verkeer van 25 mei 1978.
  Bij weinig mensen bekend, maar zeer ingrijpend ingeval van een crisis!

  Xander, dank voor uw artikel!

 36. Heel mooi artikel Xander je slaat de spijker op de kop. Top. Bedankt voor al het werk dat je doet.👍💖🙏

 37. Een opzienbarend artikel over deze nieuwe lockdown (via de twitter van Maurice de Hond).
  Iedereen weet dat omicron milde verschijnselen geeft. En tóch wordt er een paniekscenario uitgerold. Hoe kan dat?
  Dit artikel werpt licht op de zaak:https://www.spectator.co.uk/article/my-twitter-conversation-with-the-chairman-of-the-sage-covid-modelling-committee
  Het blijkt dat de modellenmakers scenario’s leveren die beantwoorden aan een wens van de overheid. Scenario’s zijn verwachtingen en géén goede voorspellingen.
  Overheden willen worst-case scenario’s, omdat zulke scenario’s actie vragen van de overheden. En waarschijnlijk ook vanwege een voorzorgprincipe dat elk risico wil vermijden.
  Het Britse OMT Sage, komt met 200 tot 6000 doden per dag als gevolg van omicron, hetgeen absurd is.

  Kritisch onderzoek onthulde dat de modellenmakers omicron net zo virulent als de deltavariant hadden beschouwd. Zou je dit uitgangspunt úit de modellen halen, zou de verwachte januari-piek slinken tot 33%. En dat is géén noodscenario.
  Overheden die zo’n mild scenario krijgen aangeboden, hoeven in feite geen actie te ondernemen, terwijl een overheid juist besluiten wil nemen.
  E.e.a. blijkt uit een twittergesprekje met een modelleur van Sage, Graham Medley. Onderaan het artikel die twitterdiscussie.

  Dus ook weer: Wat je in de modellen stopt, bepaalt de uitkomst. En kennelijk willen overheden hun maatregelen onderbouwen met de worst-case scenario’s.

 38. Goed en informatief artikel, op 1 punt na: de FED en BoE staan er helemaal niet beter voor dan de ECB. Wellicht dat de FED een tijdje de rente lichtjes verhoogd, maar dat gaat zo’n financiele crash veroorzaken waardoor ze snel de rente weer terug zal moeten schroeven naar nul.

  Ik denk zelf dat er 2 andere oorzaken zijn voor de aankomende “rente verhoging” van de FED:
  1. De inflatie in de VS is een stuk hoger dan hier. Dit is vooral een probleem omdat de dollar de wereldreserve munt is waardoor vertrouwen in die munt een stuk belangrijker is dan het is voor de Euro. Als ze in het buitenland het vertrouwen in de dollar gaan verliezen dan stromen de buitenlandse dollars terug naar de VS met torenhoge, zoniet hyperinflatie als gevolg.
  2. De boom-bust cyclussen zijn een zeer effectieve manier om vermogen naar de top van de piramide te krijgen. Veroorzaak eerst met een te los monetair beleid bubbels, verkoop zelf je assets tegen topprijzen (is de elite nu mee bezig), creeer een crash (de renteverhoging + black swan (obligatie crash als gevolg van de renteverhoging???)), verhevig de crash en verdien eraan door op short te gaan, en koop vervolgens je assets weer tegen bodemprijzen op. Een ideale manier om de you’ll own nothing and be happy te bereiken.

  Kortom, de FED wil slechts laten zien dat ze haar zaakjes onder controle heeft en het financiele systeem zoveel mogelijk leegroven nu ze toch aan haar eindpunt zit. Maar het is zeker niet zo dat het er in de VS zoveel beter gaat als in de EU en dat ze daar kunnen beginnen om weer naar het oude normaal te gaan.

 39. Massale sterfte hier, dit wordt aangevuld met landverhuizers van daar.
  Overleef technisch gezien beter toegerust dan wij.
  Simpel gezegd: elke aktie geeft reaktie net zolang totdat het evenwicht is hersteld.
  Op zich niets mis mee, behalve dat op gebied van culturele verschillen een enorme bak met ellende openbarst. Lees de verhalen van 2e, 3e generatie van in het verleden hier naartoe gehaald bevolkingsgroepen.
  Waar massapsychose goed voor is!

 40. Goed Artikel! De gehele richting en het doel van het hele plan van die (meestal occulte) elite bewijst dat er iets kwaadaardigs onmenselijk achter zit. Het wordt wat voor die elite als ze straks voor onze schepper, het tegenovergestelde van kwaadaardig zich mogen verantwoorden. Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta.

  Be blessed

 41. U heeft volledig gelijk Xander. Maar het is de massa die de spuit gaat halen voor cafébezoek. Wat dus weer weg is, waar hebben ze het voor gedaan? Zouden deze mensen zich niet achter de oren krabben? Zit je nu met gif in je lijf. Echt de moeite waard om te kijken is onderstaande link. https://dissident.one/2021/12/02/24370/

  Bloed is onderzocht met speciale microscoop van 4 gevaccineerden en 4 ongevaccineerden. Kijk allemaal zelf maar, wat er ook gevonden was waren scheermesje en parasieten (wormen)

  We weten dat de overheid liegt. Hoeveel procent is nu feitelijk gevaccineerd. Ze spelen hun spel, wij het onze. Maar we hebben een informatie-achterstand. Ik denk namelijk dat er geen crash komt. In ieder geval niet op korte termijn. Zolang Centrale Banken geld kunnen creëren uit lucht en daarmee alle aandelen opkopen zullen ze dat niet stoppen. De crash komt – mijn inziens – als ze alles in handen hebben en de mensen diep in de schulden zitten.

  Geld creëren uit niks en tegelijk moeten mensen voor werken die hun hoofd nauwelijks meer boven water kunnen houden. Dan is het doel bereik! De elite heeft alles en de rest is schuldenaar en zal al het bezit verliezen.

 42. Niet alleen de ECB is failliet, ook de FED, IMF en de Wereldbank. Zo is ook de BIS bank failliet en zo zijn ook alle private banken failliet. Alle beurzen zullen naar waarschijnlijkheid eind maart imploderen. Want de Nesara is van kracht geworden. Voor elke schuld die door de banken is uitgegeven in de vorm van een lening, moest gedekt zijn met goud. En niet zo als nu het geld uit niets gemaakt is. Het wereldwijde lease contract over alles in de landen wereldwijd is afgelopen, hierdoor zijn eigenlijk alle landen failliet en de regeringen geen macht meer over de burgers. Mits de burgers nu rap massaal hun eigen geboorte trust beneficiair aanvaarden en zich melden dat zij nog leven bij de desbetreffende instanties. Dan zijn de staatsschulden van de staat en niet voor de burgers. Want de staten zijn in werkelijkheid commerciële coöperaties, die de burgers met een slinkse truc eigendom hebben gemaakt. Doordat dit pure fraude is, kan het zo weer gecorrigeerd worden.

  De burgers worden zo weer mensen met mensenrechten. Dan zijn de vaccins illegaal en zijn de farmaceuten aan te klagen voor het leed, wat in de miljarden euro’s/dollars schade vergoedingen lopen. Zo ook kunnen we alle ooit betaalde belastingen terug vorderen van de staat en zo ook alle ooit betaalde hypotheken en leningen terug vorderen van de banken. Tevens wordt jouw huis en stuk(je) land niet alleen eigendom, maar maar ook jouw bezit. Waar jij nooit meer belasting over behoeft te betalen en ook door niemand meer onteigend kan worden. Alle Nederlandse boeren moeten als een speer hun geboorte trust opvragen om zo de geplande onteigening van hun land te voorkomen. De staten zijn failliet dan en dan gaat ook Klaus Schwab, Bill Gates, George Sorros en het Vaticaan en de Cabal failliet. Dit wordt zo veel mogelijk verzwegen door de regulieren media en de staten, want zij zullen de grote verliezers worden, als de burgers massaal hun geboorte trusts opvragen. Zelfs dan is onze Koning de sigaar, door jaren ons uit te kleden voor zijn gemak en weelde.

  Vandaar dat ze het project Covid-19 gelanceerd hebben, om met experimentele gifspuiten zoveel mogelijk burgers te doden. Want iedere burger die niet zijn geboorte trust heeft aanvaard, zal zijn geboorte trust vervallen aan de staat bij overlijden door het zogenaamde vaccin. Er is haast geboden, want de regeringen lappen nu letterlijk alle grondrechten, wetten en internationale akkoorden en mensenrechten aan hun laars. Ze willen alles van de burgers en eigendommen en het leven elimineren om zo nog te halen wat te halen valt. Want iedere burger heeft in zijn geboorte trust 50 tot 100 miljoen Euro zitten, die de staten heel graag zelf wil leeg plunderen. Dit fenomeen is wereldwijd.

  Alle politieke partijen werken hier aan mee, vandaar die fanatieke linkse liberalen al onze rechten ontvreemde om zo alle klein en midden bedrijven failliet laten gaan. Dit wordt bewust gedaan door de lockdowns. De interessante bedrijven worden zo voor een appel en een ei opgekocht en de rest laten ze failliet gaan. Om zo iedereen afhankelijk te maken van de staat.
  Maar als de burgers dit bedrog gaan door zien en hun eigen geboorte trust beneficiair aanvaarde is de staat failliet en de burgers rijk. Dan kunnen de burgers naar eigen inzien de economie weer opbouwen Onze manier van bouw beter en eerlijker terug. Alleen samen krijgen we de overheid onder controle.

 43. @PJ schreef: 19/12/2021 om 6:20 pm:
  “https://eindtijdklok.org/2021/11/19/tijdslijn-van-de-grote-reset-we-gaan-nu-fase-5-in/
  Maar het wordt oorlog. Die oorlog zal de tijdslijn verstoren. Alles zal heel anders aflopen dan voorzien.”

  Oorlog tussen o.a. Rusland en Oekraïne, Israël en Iran, enz. is onderdeel van dit stappenplan en versnelt juist de totale ineenstorting van het huidige financiële en monetaire systeem. Omdat tijdens oorlog de staat van beleg zal worden afgekondigd en oorlog voor enorme schaarste aan van alles en nog wat zal zorgen, met hyperinflatie tot gevolg.

 44. Ik vind het buitengewoon stuitend om te lezen dat een aantal wakkeren onder ons nog altijd van oordeel is dat het kwaad de strijd aan het verliezen is. We worden continu blij gemaakt met onzinberichten. Verleden jaar was men nog van oordeel dat Tump ons zou gaan redden van de ondergang. De jaren daarvoor was een aantal van oordeel dat massa-arrestaties plaatshadden (persoon X zou al in Guantanamo zitten) Thans worden wij zoet gehouden met zogenaamde tribunalen.

 45. Een onderzoek op de preprint-site medRxiv toont aan dat de COVID-mRNA-shots ontregeling van het immuunsysteem veroorzaken. Met andere woorden, onderzoekers ontdekken dat de vaccins niet alleen je adaptieve immuunsysteem herprogrammeren, maar ook het aangeboren systeem. Het is deze functie die waarschijnlijk de heropleving van virale infecties en bijwerkingen met de opnamen veroorzaakt. Wat dit voor kinderen betekent, aangezien beslissers in de gezondheidszorg erop aandringen dat ze nu de prikken krijgen, is dat hun aangeboren systemen – die van nature erg sterk zijn – zo kunnen worden uitgedaagd dat de spike-eiwitten van het coronavirus daadwerkelijk chronische ontstekingen en auto-immuniteit.

  En wat dat betekent is dat door middel van het geïnjecteerde mRNA het lichaam wordt ingesteld op andere soorten infecties door schimmels, virussen en bacteriën.Dus de producenten van het meest wijdverspreide en experimentele medische programma in de geschiedenis van de mensheid zouden hun injecties niet verkopen aan wanhopige naties tenzij ze vrij zouden zijn van compensaties als het mis zou gaan, en nu zullen ze ze niet aan de meest kwetsbare mensen ter wereld geven uit angst aansprakelijk te worden gesteld.
  Een merkwaardig kenmerk van Omicron dat erop wijst dat het in een laboratorium is aangepast. Genetische sequenties dateren van medio 2020. Het lijkt niet te behoren tot een van de evolutionaire takken die sindsdien zijn ontstaan. 25 niet-synonieme en slechts één synonieme spike-mutatie in vergelijking met zijn meest recente gemeenschappelijke voorouder, AV.1. Als het een natuurlijk verschijnsel zou zijn, zou die verhouding ergens tussen 25 en 50 en 25 tot 100 moeten liggen. Deze mutatie in de natuur is zo goed als uitgesloten.

 46. Het wereldse systeem zoals wij dat kennen gaat, inclusief het financiële systeem, zeer binnenkort volledig instorten.
  Ze hebben iets groots nodig om dit ineenstorten te veroorzaken.
  De vulkaan op La Palma is helemaal niet rustig zoals men wereldwijd beweert.
  De vulkaan zal worden opgeblazen zodat een deel van het eiland in zee stort en een megatsunami veroorzaakt die de oostkust van de VS zal raken. In dit gebied staan minstens 30 kerncentrales. Men heeft al een ‘proefversie’ gedaan met Japan een aantal jaren geleden.
  De ramp zal ongekend zijn en
  onmiddellijk alle beurzen doen crashen zoals dit nog nooit eerder is voorgekomen.
  Het internet zal “gehackt” worden zodat mensen niet gewaarschuwd kunnen worden. Wellicht zal er een volledige blackout wereldwijd plaatsvinden om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Denk aan wat er op de Georgia guidestones staat: de wereldbevolking moet drastisch beperkt worden. Mooie eerste zet nietwaar?

  Het blad the Economist laat al jaren op vele voorpagina’s zien dat de grote reset van start zal gaan vanuit La Palma.

  Kijk eens naar wat deze man zegt. Hij geeft zeer duidelijke uitleg over wat de elite van plan is. In de link staat de eerste video die hij gemaakt heeft over La Palma.

  https://youtu.be/tdkjVD1h6xc
  Esther 75

 47. Bedankt voor je Column. Dit computerspelletje is zo raar dat het te leuk en interessant is om te missen. Benieuwd hoe dit afloopt. Succes met je site.

 48. Als de elite hun doel hebben bereikt lijkt mij het leven voor hen ook niet erg leuk meer, zij ademen ook die CO2 arme lucht in.

 49. De Paarse partijen zijn te vergelijken met een dronken bestuurder van wat ooit een prachtige Maserati was. We scheuren met 180km per uur en veel te veel alcohol in het bloed over de weg. De bestuurder heeft de fles drank nog steeds aan de mond. De Maserati zit vol deuken van de botsingen. Nog is het niet te laat. De passagiers moeten de bestuurder tot stoppen dwingen. Met alle mogelijke middelen.

  We moeten inderdaad beter gaan bouwen. Daar hebben we deze Paarse idioten niet bij nodig. Het zijn landverraders die in een later stadium voor de rechter dienen te verschijnen. Weg met deze ” democratie!”

  Klaus Schwab!? Welk mafklapper luistert er nou naar die gestoorde.

 50. “In 2025 zullen we ons land en werelddeel niet meer herkennen. ALLE vrijheid en een groot deel van onze welvaart zal zijn verdwenen, en als het met de vax-oversterfte zo doorgaat zoals nu vermoedelijk ook een substantieel deel van onze bevolking. We zullen by design in de allerhardste en meest onmenselijke totalitaire dictatuur ooit zijn gestort.”

  Dit is dan de dictatuur van de antichrist, ook wel de Grote Verdrukking. Maar je kunt er aan ontsnappen. Hoe, door je vertrouwen te stellen op de Heere Jezus als je Redder en Heer. Want Hij is voor jouw persoonlijke zonden aan het Kruis van Golgotha gestorven, heeft voor jouw de dood overwonnen om er voor te zorgen dat je niet door die Grote Verdrukking hoeft en je ook eeuwig bij Hem mag zijn. Want voordat de Grote Verdrukking begint, zal de Heere Jezus je evacueren van deze planeet, indien je op Hem je vertrouwen hebt gesteld.

  Zal een totale blackout van enkele weken lang, waarbij er dan helemaal geen elektriciteit meer is, er voor zorgen dat alle computersystemen van banken, inclusief de ECB, ook uitvallen en daardoor het huidige financiële en monetaire systeem domweg ophouden te bestaan? Want banken draaien ook op elektriciteit om je bankrekening in de lucht te houden.

 51. Ik weet al zo’n 15 jaar dat dit te gebeuren staat
  Door de illuminatie
  Niemand die dit geloofde!!!!

 52. De Euro is vanaf het begin een list en bedrog munt geweest. Tijdens de invoering hadden we hyper inflatie, alleen de lonen bleven gelijk. De ECB heeft met haar rentebeleid sinds 2010 de woningmarkt kapot gemaakt. Normale mensen kunnen geen huis meer kopen omdat beleggers vanwege de criminele bankpraktijken niet veel anders kunnen dan onroerend goed kopen. Net zoals rond Covid de overheids leugen dat er te weinig wordt gebouwd. Maar dat is het probleem niet, of slechts deels. Huizen worden met wegrottend geld gekocht en verhuurd. Geef de investeerders eens ongelijk. We zijn bestolen en belogen. Sluit ze op! Omdat wij de overheid niet mogen kaalplukken hoop ik dat het op de manier gebeurt zoals hier beschreven. Kwaad roeit zichzelf uit. En we zijn er nog niet. Ik verneem van olie- en gas investeerders dat de komende maanden het gas op raakt en er letterlijk uitval of ernstige onderbrekingen (ook electriciteit) dreigt. Wat moet meneer Gommers dan… Als de lampjes op zijn IC bleep bleep opeens uitgaan. Hij niet meer via Op1 zijn ondermijnings praatjes kan houden. Wie moet hij dan nog gijzelen zoals nu de samenleving. En off topic, als er opeens een echt gevaarlijk virus uitbreekt zoals Ebola.

Comments are closed.