Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ’totale economische vernietiging’ betekent

—————————————————————————————————————————————-

Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027 – Overheden kiezen wéér voor het redden van de banken ten koste van de samenleving

—————————————————————————————————————————————-

Nu de tweede, hoogstwaarschijnlijk maandenlange lockdown onverbiddelijk dichterbij komt, waarschuwt een Finse topeconoom voor de ’totale economische vernietiging’ als daar inderdaad toe besloten worden. Maar zelfs zonder lockdown zal de wereldeconomie, zeker die in Europa, in een zeer diepe crisis terechtkomen, die wijd verspreide ellende zal veroorzaken. Dat komt namelijk omdat een nieuwe bankencrisis, die feitelijk al in september 2019 begon, onvermijdelijk is geworden, en de coronacrisis enkel een voorwendsel is voor overheden om voor hun burgers te verbergen dat er opnieuw ongelooflijk veel geld uit de gemeenschap wordt weggezogen om de banken te ‘redden’.

Nieuwe wereldwijde bankencrisis begonnen

De balansen van een aantal van de grootste Europese banken staan nog steeds bomvol waardeloze ‘assets’, die enkel nog een fictieve waarde op papier hebben. Dit is mogelijk omdat dit wordt toegestaan door de Europese Banken Autoriteit en de nationale overheden.

Het gevolg is dat het inkomen en de uitleenmogelijkheden van deze ‘zombie’banken zijn weggelekt, wat een grote impact heeft op het Europese bedrijfsleven, waarvan minstens 10% eveneens ‘zombie’ ondernemingen zijn. Volgens de stress test van de ECB in oktober 2019 zal meer dan de helft van de grootste banken in de eurozone een nieuwe crisis niet overleven. En wat het geval? Die crisis is er nu.

De VS en China staan er bepaald niet beter voor. Zombiebedrijven nemen al bijna 20% van het Amerikaanse bedrijfsleven in beslag. De corona maatregelen hebben een grote ‘Vloed’ van faillissementen en daardoor massale werkloosheid in gang gezet. In China staat de complete bankensector op instorten nu de economie de grootste teruggang (- 6,8%) sinds 1992 kent, en maar liefst 600 miljoen laagbetaalde werknemers hard door de crisis zijn getroffen.

In zowel Nederland, de EU als de VS valt het met het aantal faillissementen nog mee, maar enkel omdat de overheden honderden miljarden nieuwe schulden hebben gemaakt om deze bedrijven een paar maanden langer door te laten draaien. Dat kan niet zo doorgaan zonder de waarde van de munt en de koopkracht, van spaargeld en pensioenfondsen, van eigenlijk alles ernstig te ondermijnen.

Fase 3 van ‘instorting van epische omvang’ is begonnen

De regelmatig door internationale financiële media geïnterviewde Finse econoom Tuomas Malinen, CEO van GnS Economics en adjunct professor Economie aan de Universiteit van Helsinki, schrijft dan ook dat ‘de Covid-19 pandemie de wereld op een pad naar een economische instorting van epische omvang heeft geduwd.’ Deze instorting vindt volgens hem in vijf fasen plaats. De eerste twee, te weten de ‘Eerste Symptomen’ en de ‘Tegenreactie’ door de politiek (o.a. hoge nieuwe schulden, rente naar nul of negatief, massale hulppakketten), hebben we inmiddels achter de rug.

Fase 3 is de ‘Vloed’ van faillissementen die het bedrijfsleven zal overspoelen. In de VS is die reeds begonnen; in Europa is die vertraagd met honderden miljarden euro’s overheidssteun (in Nederland de NOW regelingen e.d.). De ‘Vloed’ zal de grootste impact op de bankensector hebben, die vooral in Europa reeds zeer zwak is. De centrale banken (o.a. Federal Reserve en ECB) zullen proberen opnieuw in te grijpen, maar hun mogelijkheden om ‘dode’ banken overeind te houden en zo totale paniek en bankruns te voorkomen, zijn vrijwel uitgeput.

Daarom zijn overheden hun laatste redding. Eerder dit jaar zijn de EU regeringen het eens geworden over een € 750 miljard groot bankenreddingsfonds, dat – om het publiek te misleiden – een ‘corona herstelfonds’ werd genoemd. Dat geld komt echter niet of nauwelijks terecht in de echte economie, en al helemaal niet in de zwaar getroffen samenleving.

‘Calamiteit: Banken, bedrijven, pensioenfondsen vallen om’

‘Een totale economische crash, een Calamiteit, zal volgen,’ waarschuwt Malinen. Die begint met een kettingreactie van omvallende banken en bedrijven. Er ontstaat wereldwijde deflatie, het internationale geldverkeer stokt, en de aandelenmarkten zullen ‘op spectaculaire wijze crashen.’ Pensioenfondsen, trustfondsen, aandelen- en obligatiefondsen en verzekeraars zullen ten onder gaan.

De faillissementen Vloed leidt tot massale werkloosheid en armoede, eerst in de zwakkere landen, maar later ook in de (nog) sterkere. De belastinginkomsten van de overheden lopen daardoor fors terug. Die zullen niets beters weten te doen dan de virtuele geldpersen nog harder te laten draaien, en zo nog meer schulden te maken.

Banken worden wéér gered, ten koste van de samenleving

Regeringen, vooral die in de eurozone, zullen weer proberen om kritieke ‘systeembanken’ met belastinggeld overeind te houden, maar zullen daar geen middelen meer voor hebben. Het gevolg is een ‘bail-in’, waarbij iedere rekeninghouder wordt gedwongen een deel van zijn saldo aan de overheid (= de banken) af te dragen. (Er bestaat een kans dat dit zelfs op permanente basis zal worden gedaan. Feitelijk gebeurt dat nu al met negatieve rente. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom men een volledig digitaal geldsysteem wil, zodat niemand daar meer aan kan ontsnappen.)

Geconfronteerd met een dreigend staatsbankroet zullen de regeringen fors snijden in hun uitgaven, ambtenarensalarissen, pensioenen en uitkeringen. Miljoenen zullen hierdoor in armoede worden gestort. (Dat zal fors worden verergerd door het huidige Klimaat/Energiebeleid, waardoor energie, vervoer en voedsel voor velen onbetaalbaar zullen worden).

Nieuwe lockdowns betekenen ’totale economische vernietiging’

‘En dan begin de Economische Calamiteit. Maar er bestaat zelfs een nog erger scenario. Als het virus muteert en zich in de herfst en winter van 2020 snel over de wereld verspreidt , dan zouden we met totale economische vernietiging geconfronteerd kunnen worden. Helaas laat de snelle groei van Covid-19 gevallen (fout: géén gevallen, maar veronderstelde besmettingen – X.) over feitelijk de hele planeet zien dat de tweede golf er waarschijnlijk al is.’

Als de landen dan wéér besluiten tot draconische lockdowns, ‘dan kan dit leiden tot het totale stilvallen van de wereldwijde bevoorradingsketens. Transportroutes zullen door gesloten grenzen en fabrieken ernstig worden verstoord,’ wat tot almaar grotere tekorten voor de bevolking zal leiden.

‘Helikoptergeld’ betekent totale monetaire verwoesting en ‘economische apocalyps’

Deze ‘gruwelijke’ factoren zullen in combinatie met stijgende werkloosheid en omvallende bedrijven het laatste zetje geven aan de wankelende bankensector. Zelfs bail-ins zullen dan niet meer helpen. ‘De Europese bankensector zal waarschijnlijk compleet instorten, gevolgd door een implosie van de wereldwijde financiële orde. De wereldhandel zal verdampen. De wereld zal in een totale economische vernietiging ten ondergaan. In deze ‘economische apocalyps’ krijgen we ongekende werkloosheid, wijd verspreide armoede en rellen, waarbij een aantal zwakkere landen in een staat van anarchie terecht zullen komen.’

‘Helaas kan het zelfs nog erger worden als de centrale bankiers de laatste stap in hun monetaire verwoestingsplan nemen: helikoptergeld. Dat zal het einde betekenen van het monetaire systeem zoals we dat kennen.’ Om aan te tonen hoe dichtbij dat fatale ‘helikoptergeld’ is gekomen: In de VS heeft de Federal Reserve het plan aangekondigd om op de rekening van iedere Amerikaan een hoeveelheid digitale dollars te storten.

Depressie tot 2025-2027, daarna is onder voorbehoud grote opleving mogelijk

Malinen verwacht dat de instorting plaatsvindt in de periode 2020-2022, en de nieuwe wereldwijde Depressie zo’n 3 tot 5 jaar gaat duren (dus tot 2025-2027). Als de bankensector compleet instort, dan zal dat een nog veel diepere systeemcrisis tot gevolg hebben. In Europa kan de allerergste malaise worden voorkomen als de essentiële functies van de bankensector overeind kunnen worden gehouden, en men tegelijkertijd ongezonde banken en ‘zombie’ bedrijven gewoon failliet laat gaan, of stapsgewijs afwikkelt. Dat zal een hele hoop ‘rotzooi’ opruimen, en de basis leggen voor een sterk en gezond herstel, denkt de econoom.

Hij ziet in dat geval zelfs ruimte voor ‘een van de meest krachtige oplevingen’ van de wereldeconomie ooit, mits men terugkeert naar de principes van een vrije markteconomie, en de financiële sector zwaar wordt gesaneerd (en deze nooit meer zoveel macht en invloed krijgt als nu het geval is). Andere zogenaamde ‘oplossingen’, zoals ‘Modern Monetary Theory’ (feitelijk een eufemisme voor helikoptergeld), of de communistische planeconomie van de EU, zullen hooguit op de korte termijn enig effect hebben, maar de crisis alleen maar verergeren (2). Enorme hoeveelheden geld uit het niets creëren leidt namelijk altijd en overal tot niets anders dan diepe armoede en ellende.

‘Wijze politici kunnen ons van afschuwelijk lot van fascisme behoeden’

‘Als de overheden en centrale banken in dit duistere scenario een nog grotere rol in de economie en samenleving nemen (precies wat er nu op grote schaal gedaan wordt, ook in Nederland – X.), dan is een vorm van fascisme (= per definitie het samengaan van staat en grote bedrijven / multinationals) het waarschijnlijke eindresultaat van deze ontwikkelingen. We kunnen alleen maar hopen dat wijs, moedig en vooruitziend politiek leiderschap ons dat afschuwelijke lot zal besparen.’

Met een premier die op TV verklaarde dat ‘visie’ iets is voor mensen die naar de opticien moeten, is er voor ons land heel weinig hoop als dit vleesgeworden opportunisme in staat wordt gesteld om ons land nog eens 4 jaar langer te leiden.

‘Bankencrisis begint in Italië – Bereid u voor!’

De bankencrisis in Europa begint volgens Malinen vermoedelijk in Italië (zeer waarschijnlijk in 2021). De Italiaanse bankensector heeft de slechtste kapitaalratio’s en prestaties, en de staatsschuld stond eind 2019 al op 135% van het BNP. De lockdowns hebben de belangrijke toerismesector een doodsklap toegediend (al 90.000 horeca bedrijven over de kop, nog eens 600.000 andere in acuut gevaar). ‘Het is vrijwel zeker dat de (Italiaanse) banken niet tegen deze druk bestand zijn.’

‘We bevinden ons in de Vloed, en naderen een wereldwijde bankencrisis, die de ‘brug’ zal vormen tussen de Vloed en de Calamiteit fase. De autoriteiten kunnen het begin van de bankencrisis (die feitelijk al in september 2019 begon met de ‘Repo’ crisis in de VS – X.) mogelijk nog een paar maanden uitstellen, maar de enorme verliezen die door het coronavirus (herstel: het corona beleid – X. ) zijn toegebracht, en de impact van de Vloed garanderen dat de crisis eraan komt. Bereid u voor!’ (1)


Xander


(1) GNS Economics
(2) GNS Economics


Zie ook o.a.:

18-09: Sky News eerste grote Westerse zender die erkent dat Covid-19 pandemie enorme hoax is (/ ‘Corona beleid vaagt tientallen jaren opgebouwde welvaart weg’)
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-09: Conclusie Bureau of Economic Research: Lockdowns, social distancing en mondkapjes hadden NUL invloed op verloop Covid-19
11-08: Spaanse krant bevestigt tweede Europese lockdown vanaf 18 september
10-08: ‘Alle landen voor eind september half jaar lang in totale lockdown waarbij leger wordt ingezet’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
05-08: ‘Tweede lockdown komt er omdat politici opstand vrezen zodra economie vanaf september instort’
01-08: Bankencrisis 2021: Corona herstelfonds is een bankenreddingsfonds dat Nederland moet betalen
25-07: The Switch: Overheden willen vanaf 1-1-21 cash geld verbieden en volledig digitale munt invoeren
20-07: Frankrijk, Italië en Spanje eisen dat Nederland onbeperkte pinautomaat blijft (/ Als Rutte ook maar iets geeft om ons volk, zou hij zelf uit Brussel weglopen)
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het sy steem vormen’
07-07: Grote Groene Reset begint: 21% Duitse bedrijven staat op omvallen
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
15-06: Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
26-04: Dankzij Rutte en Hoekstra gaan de Nederlanders betalen voor drie keer rijkere Italianen’
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
15-04: Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)
03-04: Amerikaanse topeconoom: EU gebruikt coronacrisis voor staatsgreep tegen Duitsland en Nederland (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
22-03: ‘EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. Neen, de economie, het systeem stond al op knappen, of brexit het zetje geeft of de oorlog tegen Iran, Saoedi Arabië wapenkoper nummer 3 vd wereld!!! Olie boven 100 dollar per vat is einde economie, corona beperking is om bevolking te conditioneren en beperken, het monetaire systeem is aan zijn eind, corona is afleiding, kijk niet voor het nieuws naar de kranten, kijk naar wat niet in de kranten staat

 2. @ Dztzdkm
  Hoeveel Europees goud er is zou ik niet weten. Wel heb ik jaren geleden gehoord dat er veel goud aan Rusland
  is verkocht om aan geld te komen. Door maar aldoor de bevolking onder druk te zetten gedwongen verkoop
  is er weer wat goudhandel ontstaan. En is veel waard,zeldzaam dus.
  En lijkt het dat het geld waarde heeft.

 3. Ik zie mensen over openbaringen schrijven, ik vraag mij af hoe ver je het geloof op deze site mag gebruiken. De ene keer wordt het toegelaten en dan weer niet.

  vriendelijke groet

  Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Mod.

 4. Finland heeft nog iets leuks bedacht volgens de telegraaf. Ze hebben speurhonden die caronadragers kunnen
  opsporen. Het intelligente virus heeft nu waarschijnlijk ook een eigen geur, die alleen honden herkennen.
  Hoe bedenken ze het. Kunnen ze dus een boete of in quarantaine zetten aan wie ze maar willen.

 5. Wat goud verkopen!
  Als de burger voor geld bij de overheid komt wordt er gezegd dat hij z’n vermogen eerst moet op eten.
  Wie weet wat de goudvoorraden van de Europese landen zijn?

 6. @boerkeuitbrabant & spyfromthesky, de Glass-Steagal-Act stamt uit 1933 en was onderdeel van het door president F.D. Roosevelts geïnitieerde hervorming van de bankwereld. Tussen 1933 en 1999 waren commerciële (consumenten) banken en zakenbanken strict gescheiden. In opdracht van de Deep State/cabal/Novus ordo Seclorum heeft come back kid en trouwe dienaar van de secret government Bill Clinton deze regel afgeschaft met fatale gevolgen in 2007/2008. In 1933 zit het getal 33, in 1999 het getal 999 > als je 999 omdraait, krijg je 666 en dat verwijst naar Openbaringen 13. (19)99 min (19)66 = 33 en dat is het ultieme vrijmetselaarsgetal.
  Bill Clinton heeft ooit met een Fulbright-beurs aan Oxford University gestudeerd en daar worden de Deep State-dienaren opgeleid. Tijdens zijn presidentschap (1993 – 2001) heeft hij tijdens een persconferentie eens verzucht: ‘er is een regering achter de regering en daarover heb ik niets te zeggen’.

 7. top economen bestaan niet ,voor mij zijn het dikwijls nep profeten die brood eten dus de tijd zal het leren hoe alles afloopt .

 8. Advies, doe er mee mensen wat je wil , als je wil kijk naar filmpje Dr Madej over de mens 2.0 Transhumanisme

 9. @ Biker: 8:41 am. Deels met U eens, biker. Wat het stemmen op Rutte en de kartelpartijen betreft; de kartelpartijen zetten hun vriendjes in de stembureaux. Ik herinner me nog goed, dat voor jaren terug, zakken vol met stemmen op de PVV wonderbaarlijk waren verdwenen. En lenin, de communist, zei al: ” Maakt niet uit wat de mensen stemmen, maar wie de stemmen telt”.

 10. Duitse arts Heiko Schöning weer op vrije voeten: ‘We zullen nooit zwichten’

  Tijdens het coronaprotest in Londen afgelopen zaterdag arresteerde de politie de Duitse arts Heiko Schöning van Ärzte für Aufklärung. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. Buiten het politiebureau werd Schöning onthaald door steunbetuigers. De arrestatie heeft hem standvastiger dan ooit gemaakt: “We zullen de waarheid blijven vertellen en nooit zwichten.”
  https://www.ninefornews.nl/duitse-arts-heiko-schoning-weer-op-vrije-voeten-we-zullen-nooit-zwichten/

  Nu maar hopen, dat wij Nederlanders ook niet zwichten voor deze Wereldwijde Corona hype.

 11. digitaal geld`systeem ?… dat is maar een zgn *tussenstap*, naar het slaan van & het betalen met : MUNTEN_!! — want tijdens de komende burgeroorlog in de USA, kan het internet reeds gaan crashen — zo krijgen dan straks veel *aandelen & obligaties*, een negatieve waarde ….

 12. Overheden kiezen niet voor het redden van de banksters.
  Het zijn de rechtstreeks, omgekochte nationale, europese en internationale politiekers die er persoonlijk voor kiezen hun broodheren , telkens opnieuw van duizenden miljarden spookeuros of dollars te voorzien, in ruil voor macht en 40 zilverlingen, terwijl de zogenaamde politieke oppositie langs een zijdeur ook haar deel ontvangt.
  Want laat ons even wel wezen, alle info die hier geplaatst word, kan de oppositie toch makkelijk gebruiken om dit coronacircus op te blazen.
  Maar gebeurt – nergens-niet !

 13. Het is niet de corona die de samenleving ontwricht, het is de politieke lockdown die dat doet.

 14. Daarom zal m’n geen lockdown meer doen, wel nog regionaal, de armoede zal toenemen en het aantal werklozen ook, en voor wie het nog niet wist, in België heeft m’n bijna een linkse regering dus nog meer migratie ! shalom

 15. HP/De Tijd – Drie wetenschappers kraken testbeleid.

  Langzaam dringt het door wat Jaap van Dissel van het RIVM nu al maanden propageert, namelijk dat (1) mondkapjes averechts werken en dat (2) testen totale onzin is, omdat er niets kan worden aangetoond. Way to go, Jaap!
  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/09/28/hp-de-tijd-drie-wetenschappers-kraken-testbeleid/#more-11501

  Worden de mensen in Nederland al wakker.? laten we het hopen, anders is het straks te laat.

 16. De digitale coup en het verdwijnen van kwaliteit van leven | Van Hermann Ploppa.
  Ik heb onlangs een nieuwsbrief ontvangen van Lobbycontrol. Als onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie observeert Lobbycontrol (1) hoe bepaalde heren achter de schermen discreet onze vertegenwoordigers en ministeriële ambtenaren overtuigen door middel van giften en geldelijke donaties om zeer specifieke belangen te behartigen die niet noodzakelijk onze belangen zijn. Dit is niet wat we willen. Omdat we de allerhoogste soeverein zijn. We hebben de politici gekozen om onze belangen te behartigen. En niet de belangen van zelfgekozen oligarchen. Lobbycontrole probeert, alleen gefinancierd door particuliere donaties, de nu ondoordringbare jungle van de naar schatting 35.000 lobbyisten een beetje zichtbaarder te maken in de Brusselse EU-bureaucratie.
  https://kenfm.de/der-digitale-putsch-und-das-verschwinden-der-lebensqualitaet-von-hermann-ploppa/
  Dit artikel is ook voor u beschikbaar als gratis mp3!

 17. BOETES, Intrekking van Vergunning om GENEESKUNDE Uit te oefenen , GEVANGENISSTRAF
  Steeds meer dokters bekritiseren de coronaregels van de regeringen op de sterkst mogelijke manier. Met name de maskervereiste wordt momenteel massaal bekritiseerd. Maar tegenstrijdigheid is ongewenst – en als dokters uit de pas durven te gaan, worden ze geconfronteerd met zware straffen. Artsen tegen het gebruik van maskers: kritische artsen riskeren hoge boetes.
  https://www.wochenblick.at/aerzte-gegen-maskenpflicht-kritische-mediziner-riskieren-hohe-strafen/

  Mo: Max 3 woorden in hoofdletters on accenten aan te geven. Aangepast. Mod.

 18. Dit is de manier om een eind te maken aan de nep coronapandemie.
  De enige manier om dit proces te stoppen is dan ook het simpelweg weigeren om mee te werken met de maatregelen. Dit moet een bewuste weloverwogen keuze zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn en sommigen van ons zullen worden bestraft door een dan steeds wanhopiger wordende tiran. Maar, als we nu niet opstaan en massaal een front vormen door te weigeren mee te doen, dan veroordelen wij onszelf en toekomstige generaties tot een onvoorstelbaar bestaan van slavernij en ellende.
  https://niburu.co/het-complot/15548-dit-is-de-manier-om-een-eind-te-maken-aan-de-nep-coronapandemie

 19. Banken zijn private ondernemingen met aandeelhouders. De grote aandeelhouders in de banken horen bij de rijkste mensen ter wereld. Toch laten onze door en door corrupte regeringen de kleine man en vrouw opdraaien voor de chaos die de banken bewust hebben veroorzaakt. Als in 2008 de banken niet “gered” waren door de belastingbetaler dan had de huidige bankencrisis niet plaats gevonden want waarom zou je je gedrag verbeteren als de belastingbetaler voor de gevolgen van je wangedrag opdraait? Maar goed, een volk dat voor de zoveelste keer in meerderheid op Rutte stemt heeft haar eigen noodlot aan zichzelf te danken.

 20. Dit soort doemberichten waren ook hier op Xandernieuws tijdens de Kredietcrisis en de daarop volgende Eurocrisis, maar daar kwam maar weinig van uit. Dus wees nuchter en laat je je niet gek maken!

 21. Ambushsores schreef:
  27/09/2020 om 8:29 pm
  Dodentol van covid1984 is 0.02%, ongeveer het percentage dat bij de volgende verkiezingen niet terug op dezelfde partij zal stemmen. Nogmaals, het volk heeft de leiders die het verdient…

  U gaat er -misschien ten onrechte?- van uit dat verkiezingen eerlijk verlopen en u vindt het prima dat iederéén ‘gestraft’ wordt omdat ‘de meerderheid’ een foute keuze maakt?

 22. Dag Martin,
  Lees eens 2 Daniell vers 44 en dit geeft gelovige mensen de nodig rust.

 23. @ Verontruste burger: goede reactie waar ik het helemaal mee eens ben. Er zijn hier een paar zaken die in het verleden (bewust?) helemaal mis gegaan zijn en nu leiden tot waar we zitten:
  – 1944: Bretton Woods. De dollar wordt de wereld reserve munt. Hierdoor is de wereld feitelijk overgeleverd aan de grillen van de VS. Oplossing: een nieuwe internationale munt waar niet slechts 1 partij de controle over heeft op basis van bijv. edelmetaal.
  – 1971: VS verlaat de goudstandaard. Dit heeft de weg geopend voor oneindige geldcreatie en ervoor gezorgd dat er steeds grotere bubbels konden ontstaan, welke niet opgelost hoefden te worden maar doorgeschoven konden worden naar de toekomst. Oplossing: dollar weer terug kopellen aan goud (zou trouwens enorm in prijs omhoog moeten gaan om gekoppeld te kunnen worden aan de huidige geldhoeveelheid).
  – 1999: Clinton schaft glass steagall act af. Dit heeft de banken de mogelijkheid gegeven om als een casino te speculeren met het geld van de burgers. Gevolg nog grotere bubbels en bedrog. Moet zoals @Verontruste burger terrecht aangeeft onmiddelijk hersteld worden zodat banken weer failliet kunnen gaan zonder dat het te grote maatschappelijke gevolgen heeft.
  – 2008: Kredietcrisis. Feitelijk had het systeem toen al moeten instorten maar men heeft het gered door de bubbels nog meer op te blazen. Daarnaast is er niks geleerd van die crisis waardoor de aankomende in omvang een stuk groter zal worden (vanwege de grotere (schuld)bubbel, zie bijv. hoe de aandelenmarkt losgezongen is van de realiteit). En dat zou al het geval zijn geweest met enkel de repomarkt crisis van september 2019. Hoe onze overheden en media op corona reageren gaat dit nog aanzienlijker verergeren.

  Hoe voor te bereiden? Zorg voor alternatieven voor geld nu het nog kan. Koop gouden en vooral zilveren muntjes. Ze zijn altijd verhandelbaar, nog spot goedkoop en belangrijker: ze zijn nog verkrijgbaar (Tijdens de beurscrash van maart 2020 waren ze onverkrijgbaar). Zelfs al gaat alles goed en stort het systeem niet in dan zul je ze over een tijdje met een leuke winst kunnen verkopen. Houd daarnaast de situatie goed in de gaten. Sla voor de zekerheid voor een week of 2 eten, drinken en alcohol (voor de humeur) in. Ik verwacht niet dat ze zo gek zullen zijn om de totale voedselketen af te breken, dus zolang je alternatieve betaalmiddelen zoals goud en zilver hebt zul je bij de boer altijd terrecht moeten kunnen. En het belangrijkste: zorg voor een goede band met je familie, vrienden en buren zodat je elkaar kunt helpen.

 24. Sinds de invoering van de Euro op 01-01-2002 en de Europese lockdown op 17-03-2020 zijn 18 jaren voorbij gegaan. Naast het aantal jaren nog eens 66 dagen.

  01-01-2002 = 0+1+0+1+2+0+0+2 =6 = invoering Euro
  2020-2002=18 (3×6) = verschil in jaren
  (17-03-2020)-(01-01-2002) in dagen = 66 Ook geeft 1+7+0+3+2+0+2+0=15= 1+5 =6

  Noem het toeval, dat mag, noem het vergezocht, dat mag, dat is aan den lezer.

  De WHO noemt mogelijk 2 miljoen doden aan corona als ernstigste mogelijkheid. Op een bevolking van 7,8 miljard mensen is dit 0,02564 % en als je het zuivere getal van echt corona zal nemen, dan zal dit percentage nog lager liggen.


  Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen. Ons commitment aan de euro kent geen grenzen. Wij zijn vastbesloten om binnen ons mandaat onze tools ten volle te benutten.”
  https://www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.nl.html\
  Dat zegt de president van de ECB Christine Lagarde.

  https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200921~5a30d9013b.en.html
  In haar speech gaat Lagarde in op de bijzonder op de Franco-German Bridge.

  Je zou bijna denken dat de Duits Mark en de Nederlandse gulden, de hardste munten in Europa voor de invoering van de Euro wel om moesten gaan.

  Zou er zonder een Euo en Eurozone ook iets mogelijk zijn geweest als “corona”?
  Om door te denken voor de lezer. Zal de Euro en corona een verband kunnen hebben, ook al was de aanleiding en afleiding in China begonnen.
  Het PEPP programma van 1350 miljard is ondertussen wel bekend.

  In de jaren dat een mens leeft, gebeurt er veel waaraan hij geen schuld heeft, maar wel slachtoffer van wordt. Veel wat ons overkomt heeft vaak zijn wortels in het verleden of de voorafgaande periode. Voor de illuminaten maakt dit niets uit.

  De overgang van het Franse Keizerrijk op naar het Duitse Keizerrijk dat onder andere in de grote oorlog van 19-07-1870 begon was dé inleiding en een inleiding tot verdeel en heers in Europa met talrijke oorlogen.

  Uiteindelijk zijn vanaf de puinhopen van Napoleon tot en met Hitler uitgelopen op een wereldwijde organisatie, de VN die 24-10-1945 is opgericht. De WHO werd niet lang daarna opgericht in 07-04-1948

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/07/minister-bruno-bruins-krijgt-als-eerste-verbeterde-griepprik

  Bruno Bruins liet als eerste op 07-10-2019 een griepprik halen. Een verbeterde griepprik variant voor meerdere griepsoorten. Het was een nieuw type griepprik gebruikt, het zogenaamde quadrivalent type. En dit speelde zich af nog maar enkele maanden voor de corona uitbraak.

  We weten dat toen nog minister Bruno Bruins in een vergadering in elkaar zakte en de oorzaak was gelegen in overspannenheid of het drukke programma. Dat kan waar zijn! Maar, ik wil jullie toch ook niet deze nieuwe griepprik informatie die hij had ondergaan niet ontnemen als mogelijkheid dat hij daardoor erg verzwakt was geworden.

  Spyfromthesky

 25. Wat hier gebeurd is de aanloop naar de 3e Wereldoorlog.
  Zie hieronder. En dan voornamelijk punt 5 !!

  Toelichting op voorspellingen 3ewereldoorlog van Alois Irlmaier.
  Irlmaier heeft het niet concreet over een aanvangsdatum, maar hij spreekt over een gebeurtenissenladder.
  Een kort overzicht
  1.Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie!(vanaf 1950)
  2. Dann folgt ein Glaubensabfall wie noch nie zuvor.(vanaf 1960)
  3. Darauf eine Sittenverderbnis wie noch nie.
  4. Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land.
  5. Es herrscht eine große Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert.
  6. Bald darauf folgt die Revolution.(Bürgerkriegszustände in Italienund auchFrankreich)

  Hierna start WW3…..

 26. Daar hebben we dus de door LaGarde gewenste reset. Het veld wordt gemaaid, de grond wordt geploegd, om daar op de vierde industrieele revolutie te zaaien.

 27. Dodentol van covid1984 is 0.02%, ongeveer het percentage dat bij de volgende verkiezingen niet terug op dezelfde partij zal stemmen. Nogmaals, het volk heeft de leiders die het verdient…

 28. Geen verschijnselen = niet besmettelijk.
  Die wijsheid staat nog steeds overeind na al die dossiers. Zelfs het RIVM heeft dit ooit geschreven.
  Dus je laten testen terwijl je je niet ziek voelt, heeft geen nut. Je bent alleen besmettelijk als je geïnfecteerd bent. Hoe weet je dan of je geïnfecteerd bent?
  Eenvoudig: Een infectie is een reactie van het lichaam op een virus-aanval. Je voelt je ziek en hebt koorts. Volgens mij heeft niemand de overheid nodig om te weten of men zich ziek voelt.

 29. Goed artikel. Hieruit blijkt alweer dat de economie zich beweegt volgens een sinuscurve met een hoogconjunctuur en een laagconjunctuur. Het lijkt wel of we een herhaling krijgen van black thursday uit 1929.
  De depressie die daarop volgde was een voedingsbodem voor Adolf Hitler om aan de macht te komen. Krijgen we binnenkort dan ook een nieuwe wereldleider (antiChrist) die de ingestorte wereldeconomie gaat redden?

  Ik wist overigens niet dat de solvabiliteit van de Italiaanse banken zo slecht is.

  Solvabiliteit = je eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen (= eigen vermogen, kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen), vermenigvuldigd met 100 procent.

  Om aan te geven dat je bedrijf gezond is, moet de solvabiliteit minstens 25 tot 40 procent zijn. 

  Met de Nederlandse banken gaat het nog wel goed maar ze  komen er na deze geplande tweede nepcoronagolf beduidend slechter uit volgens onderstaande link.

  https://www-nu-nl.cdn.ampproject.org/v/s/www.nu.nl/economie/6056620/dnb-banken-staan-er-goed-voor-slepende-pandemie-kan-sector-fors-raken.amp?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#aoh=16012272583408&amp_ct=1601227326858&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Van%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Feconomie%2F6056620%2Fdnb-banken-staan-er-goed-voor-slepende-pandemie-kan-sector-fors-raken.html

 30. Oplossingen? Gewoon de regelgeving Tav de financiële wereld terug naar de regels van voor Clinton, Clinton is begonnen met het afschaffen van regels voor wall street, in de tijd van Obama was er geen regel meer over, vandaar de financiële wereld ellende, dus terug naar de regels uit de tijd van Roosevelt, de regels van na 1929 waren er niet zomaar

 31. Een virus muteert normaal naar de zwakke variant, de zware variant sterft met zijn drager, tsja ze kunnen ook een zwaardere variant los laten uit een laboratorium, dan wil iedereen zijn vaccin prikje, de banken krijgen onbeperkt geld van centrale banken, indien ze volgens de oude regels omvallen, dan worden de wettelijke regels gewoon aangepast, dan zijn ze weer gezond, voedselproductie gaat een probleem worden, ook dankzij afname van internationaal transport, normaal gesproken vliegen vrachtvliegtuigen naar Afrika met lading en vliegen terug met sperziebonen, als 1 van de 2 wegvalt dan heeft dit gevolgen voor de ander, dus de logistiek neemt af en daarmee goedkoop transport, een keten die steeds verder krimpt

 32. Ik ben geen econoom en niet werkelijk in staat alles in dit artikel te beoordelen, al zou het me bepaald niet verbazen als het geschrevene op z’n minst belangrijke kern(en) van waarheid bevat.

  Mij gaat het vooral om de laatste zinsnede “Bereid u voor!”
  Vraag is dan “Hoe doe je dat?”
  Bijvoorbeeld iemand als ik, met Wajong uitkering, wonend in een flat 4hoog.

 33. Geen tweede lockdown dus en ophouden met testen.
  Over die testen: Ze reproduceren een RNA-sequentie (want wat uit de neus wordt gehaald is nog niet te detecteren) en dan hangt het van het aantal RNA-duplicaties af, of het apparaat “bingo, positief” zegt.
  De New York Times besteedde daar een artikel aan. Zou men het aantal duplicaties terug brengen naar 30 keer, zou nog maar 10% van het aantal “besmetten” als positief worden herkend. Dus hoe vaker je die tests het RNA laat dupliceren, hoe meer positieven je vindt. Dan is een testuitslag dus behoorlijk manipuleerbaar.
  Maurice de Hond vermoedt dat men bij de Tour de France het aantal slagen RNA-vermeerderen bewust laag heeft gehouden, want anders kon de tour wel worden afgeschaft.
  Interessant verhaal weer: https://www.youtube.com/watch?v=DVtq-aqfxSY
  Er schijnen momenteel opvallend meer verkoudheden te zijn dan gebruikelijk en dat zou met al die opsluitingen te maken kunnen hebben. Mensen laten zich testen als ze bang zijn bij een verkoudheid.

 34. Allemaal leuk en aardig steeds die doemscenario’s en ellende. Maar kom eens met goede oplossingen. Daar hebben we meer aan!

 35. Dan te bedenken dat men het al wist toen men begon met oneindig digitaal geld rond te pompen.
  Alle regels die voor de EU oprichting golden afgebroken door clowns in de politiek.
  Europa vol laten lopen met mensen totdat het schip daadwerkelijk zinkt.
  Bedenk maar ,in canada leven 35 miljoen mensen.
  Australië 25 miljoen mensen en Europa 750 miljoen mensen waarvan alleen al in dit mini landje 19 miljoen mensen.
  Ach laat maar we hebben tenslotte wijze leiders nietwaar.
  Maar ach,das haben wir nicht gewust.

 36. Fijn weer een voorspelling dat het dak naar beneden komt. Zou voorspelling nummero zoveel dan wel een keertje uitkomen? Ik denk dat we nog vele jaren weg zijn van een ineenstorting.
  Het is heel simpel, het systeem zal alle middelen inzetten om het systeem overeind te houden.
  Dus het zit er misschien aan te komen… Maar het gaat volgens mij minstens nog 25 jaar duren.
  Of niet natuurlijk, weet ik veel.
  Maar voorspelling numero zoveel is weer genoteerd.

 37. Prima onderbouwd artikel. In de geschiedenis, heeft in Duitsland, na de eerste Wereldoorlog ook een superinflatie gewoed, 1 brood kostte toen 100 miljoen Reichsmarken. Het ziet er inderdaad naar uit, dat we superinflatie, en massa werkloosheid gaan krijgen.

 38. Beste mensen

  Degene die dit allemaal veroorzaken hebben waarschijnlijk een vluchthaven in de steppe in Kazachstan in de plaats Nur-sultan het vorige Astana (2 letters gekeerd Satana)

  Een maal in de drie jaar heeft de Nieuwe wereldorde daar met alle wereldleiders een conferentie
  Als je op you tube daar naar een video kijkt
  Er loopt niemand op straat

 39. ach al die zogenaamde top economen roepen maar wat, zal zoals altijd allemaal weer reuze meevallen, ha ha

Comments are closed.