Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat

In 2020 en 2021 zijn ongekend veel mensen slachtoffer geworden van menticide: het systematisch en doelbewust ondermijnen van iemands bewuste verstand door hersenspoeling en conditionering met propaganda en desinformatie, uitgevoerd door de overheid en mainstream media.

—————————————————————————————————————————————–

Het wapen dat nu wordt gebruikt is precies hetzelfde als dat van de Nazi’s: doelbewust gezaaide ANGST voor (fake) ‘besmettingen’

—————————————————————————————————————————————–

Václav Havel, de Tsjechoslowaakse dissident en later eerste president van Tsjechië, schreef in 1978, toen zijn land nog zuchtte onder het Sovjet juk, het boek ‘De macht der machtelozen’. Dankzij Havel, die in 1986 de Erasmusprijs ontving, begonnen de burgers in zijn land steeds meer in opstand te komen tegen de tirannie van de communistische staat. Wat kunnen we als Nederlanders, die op steeds meer vlakken nu ook aan een fascistische tirannie worden onderworpen die de komende jaren almaar harder en onmenselijker dreigt te worden, leren van Havels ervaringen? ‘Wij kunnen winnen als wij het spelplan doorzien,’ denkt de Amerikaanse econoom Martin Armstrong. ‘En dat is dat er een complot is, een machtsgreep, om de hersenloze schaapjes te scheiden van degenen die wèl nadenken.’

Alle dictaturen hebben één aspect gemeen: hun macht is gebaseerd op ANGST. ‘De totalitaire staat heeft een standaard script: eerst moeten ze angst creëren, wat wordt gevolgd door het terroriseren van het volk. Uiteindelijk zullen ze de macht zoeken door oplossingen aan te bieden waarvoor u al uw rechten moet opgeven.’

In Frankrijk is het al zover. Daar heeft de overheid wegblokkades opgericht om demonstraties te stoppen. ‘Dat is een meedogenloze totalitaire tactiek die niet past bij een gekozen democratische staat. In de Tweede Wereldoorlog werden om dezelfde redenen wegblokkades opgericht. Dit is de hond van Pavlov: training door isolatie en conditionering.’ Een van de beste recente voorbeelden: mondkapjes, waarvan reeds meer dan 100 jaar bekend was dat ze geen enkele zin hebben, maar desondanks toch verplicht werden gesteld om het gedrag van het volk te beïnvloeden.

Toen de Sovjets, nu de klimaat-vaccin globalisten

Václav Havel beschrijft in zijn boek hoe een totalitaire staat ondanks diepe conditionering en harde onderdrukking toch kan worden verslagen. Het toenmalige communistische regime stelde zich volgens hem op als een ‘geseculariseerde religie’, een beschrijving die anno 2021 naadloos van toepassing is op de klimaat-vaccin tirannie die nu over de wereld wordt uitgerold.

In het Sovjet blok hadden Marx en Engels een onaantastbare, bijna goddelijke status gekregen; nu is het met neomarxistische globalisten zoals Klaus Schwab en Bill Gates, en hun slaafs volgende politici in de Westerse hoofdsteden, niet anders. Wat de onderdrukking in stand houdt is volgens Armstrong niet zozeer militaire macht, ‘maar sociale druk en indoctrinatie, die ervoor zorgt dat een totalitaire orde overeind kan worden gehouden.’

De totalitaire heersers zelf zien zichzelf overigens nooit als kwaadaardig – integendeel, ze denken vaak echt dat wat zij doen ‘noodzakelijk’ is om de samenleving, of zelfs de hele wereld, te ‘redden’. Zoals bijvoorbeeld EU-commissaris Frans Timmermans, die een absurd, verwoestend klimaatplan heeft gepresenteerd dat definitief een einde maakt aan al onze vrijheden en een fors deel van onze welvaart. De keiharde klimaatdictatuur die in oprichting is, acht hij echter ‘nodig’ om ‘de mensheid een kans te geven’.

Nazi’s pasten dezelfde angst voor ‘besmettingen’ toe

De Nazi’s – de echte stamvaders van de Europese (Economische) Unie die al vóór WO-2 door hen werd gepland – pasten al eerder met groot succes dezelfde angsttactieken toe. Het eerste gerucht dat Hitler over de Joden verspreidde was dat ze besmettelijke ziekten hadden, en daarom vermeden, geweerd en later afgezonderd dienden te worden. Precies hetzelfde dreigt nu te worden gedaan met mensen die zich niet willen laten testen of vaccineren en daarom ‘varianten verspreiders’ zouden zijn, en later waarschijnlijk ook met ‘klimaatontkenners’.

Stanley Milgram testte de wijd verspreide drogreden dat de Duitsers zoiets gruwelijks als de Holocaust konden uitvoeren omdat ze ‘anders’ zouden zijn dan andere volken. Met zijn beroemd geworden experimenten toonde hij aan dat de ook doodgewone Amerikanen heel snel bereid zijn om anderen te martelen als de autoriteiten hen dat opdragen. Hij schreef zijn bevindingen op in zijn boek Obedience to Authority, een boek dat nu zeer actueel zou moeten zijn, omdat uit commentaren op het internet blijkt dat veel doodsbang gemaakte Nederlanders nu al vinden dat iedereen gedwongen zou moeten worden gevaccineerd, en anders definitief uit de samenleving verwijderd moet worden.

Hoe is dat anders dan wat er in Duitsland in de jaren ’30 gebeurde? NIET. Zelfs het wapen dat wordt gebruikt is precies hetzelfde: doelbewust gezaaide ANGST voor (fake) ‘besmettingen’. De reactie van de Duitse kampbewaarders, soldaten, artsen en wetenschappers, ‘Befehl is Befehl’, was dus niet uniek, maar symptomatisch voor wat er gebeurt onder alle totalitaire regimes.

Volk opzettelijk verdeeld in elkaar hatende groepjes

Sinds 2020 worden ‘corona’ en ‘Covid’ gebruikt om de mensen te hersenspoelen en te verdelen in elkaar wantrouwende en hatende groepjes, om te voorkomen dat ze gezamenlijk een vuist maken om te kunnen afrekenen met hun onderdrukkers. Daarom kregen we ook Black Lives Matter, Antifa, de Kritieke Rassen Theorie, Extinction Rebellion / Greta’s klimaatreligie, en de regenboog-transgender agenda – allemaal bedoeld om zoveel mogelijk verdeeldheid te zaaien.

Ook religies worden tegen elkaar en/of tegen zichzelf opgezet, zodat toonaangevende stromingen zoals de islam, het christendom, het Judaïsme en het hindoeïsme elkaar zowel op grote als kleine schaal naar de keel vliegen. Klassiek voorbeeld van een interne religieuze machtsgreep: de heksenjachten in Salem, toen mensen doodsangst werd aangejaagd doordat werd beweerd dat sommige vrouwen heksen waren die werden gecontroleerd door de duivel.

Exact volgens het totalitaire handboek werden mensen geïndoctrineerd om anderen als een bedreiging te gaan zien, net als nu wordt gedaan. Toen belandden vrouwen op de brandstapel; wat zal er nu gedaan worden met de moderne ‘foute’ mensen die het ‘gevaar’ vormen, de ‘wappies’, de vaccinatieweigeraars, de ‘extreemrechtse klimaatontkenners’?

Oppositie geïnfiltreerd

Eveneens precies volgens het totalitaire handboek is de oppositie vakkundig geïnfiltreerd en tegen elkaar opgezet. Het Forum voor Democratie, het enige echte overgebleven tegengeluid in Den Haag, werd intern ondermijnd en opgeblazen, en leider Thierry Baudet voortdurend geridiculiseerd.

Op het internet zijn tal van ‘wakkere’ websites en mediakanalen te vinden, maar ook hier kom ik veel te vaak hetzelfde patroon van uitsluiting en ophitsing tegen: je moet wel ‘zus of zo’ over bepaalde onderwerpen denken of schrijven, want anders ben je óók ‘fout’ of ‘nep’, ook al heb je hetzelfde einddoel, namelijk het einde van deze fascistische staatsgreep en een terugkeer naar echte vrijheid en zelfbeschikking.

‘Ontmasker de leiders, die nu overgaan op klimaatverandering’

Armstrong noemt humor een belangrijk wapen tegen totalitarisme. ‘Je moet de leiders belachelijk maken en hen ontmaskeren voor wat ze echt zijn, want in hun eigen gedachten zijn zij niet kwaadaardig, maar bent u enkel lastig. De Covid truc verliest zijn werking, want er is geen massale dodengolf gekomen. Nu zullen ze op klimaatverandering overgaan. Reken erop dat vliegreizen dramatisch duurder worden. Ze proberen internationale reizen te verminderen, en zullen hoogstwaarschijnlijk het aantal vluchten gaan beperken en nieuwe belastingen invoeren om de prijzen te verdubbelen.’

‘Ook proberen ze doelbewust de vleesconsumptie te verminderen, en betalen ze boeren om geen voedsel te verbouwen, om zo paniek te creëren die ze aan klimaatverandering zullen koppelen.’ Of je pleegt zoals in Duitsland jarenlang geen onderhoud, negeert alle waarschuwingen van experts hiervoor, laat in een periode met veel regen doelbewust de stuwmeren vol staan zodat het overtollige regenwater niet weg kan, en grijpt de daardoor onvermijdelijke ramp aan om jouw CO2-neutrale klimaatdictatuur erdoor te drukken, zoals Angela Merkel inmiddels voor de microfoons heeft aangekondigd.

Een burgemeester van een getroffen dorp had de moed om haar in het openbaar tegen te spreken, en te wijzen op eerdere grote watersnoodrampen in dat gebied, in 1790 en 1910. ‘En toen was er geen sprake van klimaatverandering, mevrouw.’ Als Merkels blikken hadden kunnen doden, had die burgemeester nu in zijn graf gelegen.

‘Kernpunt is niet de vraag ‘wel of geen virus’, maar dat er een machtsspel wordt uitgevoerd’

‘We MOETEN er alles aan doen om te laten zien dat ze gelogen hebben over Covid,’ vervolgt Armstrong. Hij vindt echter dat we ons niet moeten bezig houden met vragen of er nu wel of geen virus is, en dergelijke. ‘Dat leidt tot niets, en mist het kernpunt dat er een complot is. Het feit dat ze per se willen vaccineren is onderdeel van het machtsspel waarmee ze de hersenloze schaapjes willen scheiden van degenen die eerst nadenken, van degenen die de machthebbers – die sowieso nergens de waarheid over vertellen – in twijfel trekken. Je bezig houden met ‘wel of geen virus’ leidt enkel af en heeft geen zin, want dan komen ze met een fake arts die betaald wordt om alles te weerleggen wat jij zegt.’

De topeconoom denkt dat onze politici zich mogelijk niet bewust zijn van de echte agenda, maar daar ben ik het – mede gezien de enorme hoeveelheid tegeninformatie die er beschikbaar is – niet mee eens. Wat wel klopt is dat ‘onze’ politici deze plannen niet bedacht hebben. De kwade geniën zijn het World Economic Forum (Klaus Schwab en zijn ‘Great Reset’), Bill Gates (zijn Foundation, de WHO en de GAVI alliantie), en George Soros*, die hun geld en invloed hebben gebruikt om de hele wereld te misleiden en deze kant op te sturen. ‘Net als Hitler zien zij zichzelf niet als kwaadaardig, maar als de redders van de wereld. Wij zijn gewoon te dom om te weten wat goed voor ons is.’

(* En boven hen een nog veel machtigere groep die zoveel mogelijk in de schaduw blijft, zoals de Rothschilds en Rockefellers. Mogelijk vormen zelfs zij niet de absolute top van de piramide. Vergeet hierbij ook niet de enorme macht en invloed van de Europese koningshuizen niet.)

‘We moeten een stapje terug doen en deze strategie zien voor wat het is. Ze hebben de samenleving geconditioneerd, en we zullen nog steeds mensen met mondkapjes zien lopen, omdat zij zijn gehersenspoeld en zich daardoor ‘veilig’ voelen. Handen schudden is vervangen door de elleboog tik, wat bijdraagt aan social distancing en het voorkomen van bijeenkomsten die op opstanden kunnen uitlopen. Begrijp het spelplan. Gebruik humor om ze te bespotten, en bedenk: verzet is niet zinloos.’ (1)

 

Xander


gebaseerd op (1) Armstrong Economics

Zie ook o.a.:

2021:

07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid’
28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur\
08-03: Die Hamburger Krankheit: Film uit 1979 laat exact zien wat er nu wereldwijd gaande is
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
16-01: Bankier Benjamin de Rothschild, lid van de meest gehate familie op aarde, overleden
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratisch A.I. machtsovername nabij’ (Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden – Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
12-12: Docu ‘Covid-19 – The System’: ‘Documenten bewijzen dat media opdracht van regering kregen om angst te zaaien’
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
18-10: Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-09: Universitaire studie: Leden slachtoffergroepen (zoals Kick Out Zwarte Piet) vaak narcistische psychopate
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
07-07: Grote Groene Reset begint (/ Is deze softe Sovjet Revolutie naar een nieuwe Groene Socialistische Wereld Orde het meest duivelse complot ooit?’)
01-07: White Lives Don’t Matter’: Media moedigen golf van racistische haat tegen blanken aan
30-06: Coalitie van marxisten en islamisten heeft oorlog verklaard aan Westerse samenleving’ 18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (Sven Hulleman: ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
11-06: Zullen de Amerikanen en Europeanen hun collectieve stupiditeit overleven? (/ ‘Het Westen stort onder gewicht van eigen zelfhaat in elkaar’ – Nederland: Lesprogramma voor groep 4 zet enkel witte mensen als racisten neer)
16-05: Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
05-03: Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

51

 1. @Qvic schreef:
  20/07/2021 om 11:10 pm
  We hoeven helemaal niet al die coronamaatregelen op te volgen, want nog steeds is de noodwet niet ondertekent. Dus niet bekrachtigd door de koning. Dan zijn alle genomen maatregelen zoals lockdowns, mondkap plicht, dwang om iedereen met een experimentele genetische injectie te injecteren, thuis werken, verplichte quarantaine, 1,5 meter afstand houden van elkaar of de avondklok zijn alle illegaal, dus ongrondwettelijk.
  ….”
  Inderdaad, het is waanzinnig dat hele bevolkingen kunnen overtuigd worden om enkel door denkbeeldige angst vrijwillig onwettige noodmaatregelen zonder enige medische noodzaak slaafs te volgen.
  Wij hoeven geen enkele illegale maatregel te volgen zolang het geen legitieme wetten zijn!!!

 2. @Tukker. Dank voor uw reactie. Tof, dat we weer op een lijn zitten.
  Als mensen waarderen wat je doet, doe je iets wat zij niet doen. Ieder heeft zo zijn specialiteit.

 3. En wat onze regering onder Rutte en de Jonge betreft, is van toepassing: Romeinen: 1-!8, en 28 t/m 32. Bekeert U overheid!

 4. Maar, de oplossing voor het wereldwijde probleem is inderdaad: een verenigd volk. We moeten al onze (schijnbare) tegenstellingen – die allemaal bewust gemaakt zijn – aan de kant zetten. Dan zal het heel eenvoudig zijn de zieke tirans te verdrijven.

 5. Leuke opm. Ramshoorn, kan ik waarderen.
  Einde : Wetenschappelijke, niet christelijke onderzoeken bevestigen dit, tel uit je “Winst ” ben wel blij dat u het vaccin niet neemt !

 6. Leuke opm. Ramshoorn, kan ik waarderen.
  Einde : Wetenschappelijke, niet christelijke onderzoeken bevestigen dit, tel uit je “Winst “.

 7. @ Qvic: 11:10 pm, op 20/7. Ach, weet U, Rutte en de Jonge, zijn slechts lakeien, van de echte machten hierachter, zoals de illuminati, en organisaties als de EUSSR, de VN en de WHO.

 8. @Einde. Dank voor uw aanvullende reactie. U maakte een goede KEUZE door dat omstreden en zeer gevaarlijke vaccin Covid-19 te weigeren waardoor wereldwijd al zeer vele slachtoffers te betreuren zijn. U bent evenals ik kerngezond en dat is iets om de Schepper zeer dankbaar voor te zijn. Psalm 146.

  Het ging in deze discussie niet om ZONDE maar het maken van een goede weloverwogen KEUZE. Shalom. Ramshoorn.

 9. We hoeven helemaal niet al die coronamaatregelen op te volgen, want nog steeds is de noodwet niet ondertekent. Dus niet bekrachtigd door de koning. Dan zijn alle genomen maatregelen zoals lockdowns, mondkap plicht, dwang om iedereen met een experimentele genetische injectie te injecteren, thuis werken, verplichte quarantaine, 1,5 meter afstand houden van elkaar of de avondklok zijn alle illegaal, dus ongrondwettelijk. Ze spreken telkens over gevaccineerde en ongevaccineerde, maar iedereen is een ongevaccineerde. Want de zogenaamde vaccins zijn helemaal geen vaccins, het is een experimentele genetische injectie die kanker patiënten krijgen. En een injectie is geen vaccin. Dus beschouw het corona het zelfde als een griep en blijf thuis als je daadwerkelijk ziek bent. Maar 99,98% wordt er niet ziek van, dus waarom moeten we nu zo bang er voor zijn. Voor de humor kunnen we nog altijd bij Rutte en de Jong Ezeltje prik gaan doen, kijken of zij het ezeltje willen spelen. Want echt slim komen zij niet over op TV.

 10. @ tukker, @ramshoorn..
  Dank voor de reacties.
  Laat ik heel duidelijk zijn . Ik ben Niet gevaccineerd.
  En nee ik ben ook niet voor vaccinaties als ze niet echt nodig zijn. Ik benen voel me gezond en zorg dat ik voldoende vitaminen binnenkrijg.
  Echter wat ik niet begrijp is dat mensen die wel een vaccinatie nemen hier voor alles en nig wat worden uitgemaakt en zelfs wordt beweerd dat ze niet bijbelgetrouw zijn! Alleen al om dat zo te oordelen kan ik zeggen: ben je ook niet bijbelgetrouw. Denken jullie echt dat God de mensen veroordeeld die een vaccin nemen ?
  Dan begrijp je de genade niet…
  Maar wat ik niet kan vatten zijn alle oordelen naar mensen zoals B Gates. die ooit eens heeft gezegd dat de wereld overbevolkt is en dat het beter zou zijn dat de wereld populatie af zou moeten nemen . Dit is door iemand ( sommige) zo verdraaid dat B .Gates de wereld bevolking wil uitroeien . Volkomen belachelijk, fake berichten. Evenals dat geaborteerde babys worden gebruikt voor deze vaccins ! Volkomen Onjuist!!
  Ja , jaaaren geleden is een foetus gebruikt voor onderzoek . Hiervoor zijn cellen op kweek gezet en gebruikt in vaccins, medicijnen etc. Deze cellen worden nog steeds vermenigvuldigd. Alleen van deze ene foetus. Dus het is onzin dat geaborteerde foetussen hier veelvuldig voor gebruikt worden. En zo nog veel meer , verhalen zooooo uit zijn verband gerukt, en “wij” als bijbelgetrouwe christenen geloven dat direct , zonder de werkelijke oorsprong te kennen.
  Dus geen wroeging naar u toe, maar wees voorzichtig met wat u zegt. ( wie zonder zonde is…..)

 11. Ja, dat ben ik met u eens @Tukker.
  De kracht van een TEKST is niet tijdgebonden. De woorden blijven eeuwig hun werk doen.

 12. ik hoop dat Kate zelf reageert maar volgens mij heeft u een cursus tekstverklaring nodig

 13. Beste@Tukker. Kate citeerde @Einde in haar ingezonden van…19/07/2021 om 10:30 pm
  Daar lees ik toch duidelijk dat Kate instemt met Einde die schreef

  19/07/2021 om 8:17 pm…@ ramshoorn.
  Het is nog al wat wat u zegt. U meent namens vele bijbelgetrouwe christenen te spreken ? Doe dat a.u.b. niet. Er zijn meer dan genoeg bijbel getrouwe christenen die wel een vaccinatie nemen. En geheel terecht.””

  Geheel terecht instemmen met de zeer omstreden Covid-19 vaccinaties? Dus kennelijk is Kate het zeer eens met de visie van Einde.

 14. Nog een poging : Goed lezen, Ramshoorn wat iem. schrijft.
  In mijn beleving schrijf jij dat Kate VOOR VACCINATIE zou zijn, volgens mij schrijft zij dat niet , in mijn beleving schrijft zij duidelijk dat zij TEGEN is.
  Dat ALLEEN wilde ik duidelijk maken/ rectificeren wat jij in mijn beleving verkeerd ziet !!

 15. Nog een poging : Goed lezen, Ramshoorn wat iem. schrijft.
  In mijn beleving schrijf jij dat Kate VOOR VACCINATIE zou zijn, volgens mij schrijft zij dat niet , in mijn beleving schrijft zij duidelijk dat zij TEGEN is.
  Dat ALLEEN wilde ik duidelijk maken/ rectifiveren wat jij in mijn beleving verkeerd ziet !!

 16. Beste@Xander. Dank voor het plaatsen van mijn betere Ingezonden. Wilt u AUB mijn IngezondenRamshoorn schreef: 20/07/2021 om 7:09 am verwijderen? Dank U Wel.

  Beste@Tukker. Dank voor uw opmerking. In mijn verbeterde mail heb ik duidelijk gesteld dat ik faliekant TEGEN DWANG VACCINATIE ben. Een ieder mag van mij zich laten vaccineren als tie daar heil inziet. Ik ken ze helaas in mijn familiekring ook. Ik maak het ze niet moeilijk maar als ze mijn mening vragen ben ik tegen hen net zo duidelijk als ik hier op de site beschrijf.

  Dank voor uw altijd duidelijke stellingname.

  Bekeren kan ik niemand. Ik kan nog geen kip maken al krijg ik de veren Cadeau!

  Shalom. Ramshoorn.

 17. “je ziet het pas als je het doorhebt”.

  Met deze simpele uitspraak van Johan Cruyff bracht hij op geniale wijze een diep inzicht in de menselijke geest terug tot de essentie. Pas als je doorhebt wat je tegenstander voor strategie gebruikt ga je de wissels, bewegingen en opzetjes zien. Dan zie je waarvoor ogenschijnlijk rare onlogische acties voor bedoeld zijn.

  De meeste mensen hebben (nog?) niks door. Vooral religieuze mensen die getraind zijn in het trouw volgen en op hun woord geloven van dominees en overheid kunnen en willen niks zien omdat ze dan moeten erkennen dat ze verkeerd zaten. Braaf de verkeerden gevolgd hebben in plaats van zèlf na te denken. Dat hun wereldbeeld waar ze zich comfortabel bij voelden compleet omgegooid moet worden. Deze wereld is onder controle van ‘Luciferianen’, Satan dus.

  Ik had een half jaar geleden eindelijk een afspraak met een oudste (het ‘kon’ weer, als ik dáár op die stoel ging zitten. Gezellig :’-( ) en het gesprek verliep deze keer heel stroef. We kennen elkaar echt heel goed maar het was een soort van ingehouden ruzie in plaats van gezellig op de koffie en’ kan ik dat klusje nog afmaken’. Hij geloofde mij totaal niet ondanks alle informatie die ik gaf (waar weinig tegenover stond). Zie hoe de cohona hersenspoeling een wig tussen mensen drijft (daar ging nota bene zijn laatste preek over waar mensen 3m van elkaar af zaten en amper met elkaar spraken). Maargoed, ik stuurde hem (die altijd voor abortusklinieken staat) de bijsluiter van Astrazenica (Vaczevria) over de embryo cellen. Ik heb nog steeds geen antwoord…

 18. Ramshoorn, ik wil even een rectificatie aanbrengen , in jouw reactie op Kate beweer jij dat zij VOOR vaccinatie zou zijn, ik zie dat niet staan !!

 19. Bij Die intimidatie en manipulatie van heden staat die van de 2de WO in het niet vergeleken !

 20. Het beest is er al, ze moeten het alleen nog implementeren. Ze zijn al decennialang bezig de ‘beestachtige’ chip te perfectioneren. Ik weet dat omdat ik in de vorige eeuw voor een bank gewerkt heb. Dus moeten ze de ‘infrastructuur’ al klaar hebben. Het wachten is op 5G, imho. Ook kende ik tien jaar geleden een zendeling die tijdens straat evangelisatie een mevrouw voor zich kreeg die deelnam aan een of ander (nergens in de media aangekondigd) congres. Over de chip. Het ’toeval’ wilde dat hij predikte over de tijd die komen zou waarin mensen gechipt zouden worden. Ze was verbaasd dat hij ervan wist en wilde hem spreken. Tja, die liberalen denken echt dat slechts 0,000000000001% van de wereldbevolking de Bijbel nog gelooft.
  We zijn inderdaad de verliezers in deze strijd. Zo heeft de Heere het bepaald en zo zal het gaan. Het verzet bestaat uit standhouden in je geloof in de Rots der eeuwen Die is, Die was en komen zal. Dan overwin je. En dan zal je de kroon erven. Maranatha.

  rescue schreef:
  19/07/2021 om 7:14 pm
  Ik denk niet dat de wereldwijde staatsgreep nog is tegen te houden. Ze volgen een agenda waarbij men alle soorten tegenstand al heeft ingecalculeerd en weten hoe deze stap voor stap te elimineren. “We” zijn een minderheid en allang
  in de looserspositie. Het enige zinnige verzet is de persoonlijke beslissing je niet te laten onderwerpen aan de vaccinatie dwang. Dat zal vroeg of laat iedereen in conflict met je omgeving brengen. Je familieleden, je baas, je locale overheid. Wellicht zullen al spoedig de eerste sancties worden aangekondigd, die je private vrijheid zullen inperken. Bereken dus
  de kosten, want die kunnen hoog worden. En denk niet dat we wel op tijd bevrijd worden, dat kan een grote deceptie zijn.
  We zijn op weg naar de openbaring van “het beest”, en als God de satan die vrijheid toestaat is er niet tegen te vechten.
  Echter, God is in controle. Hij weet exact hoe Hij het grote plan van de terugkeer van Jezus zal gaan uitvoeren. Geloof!

 21. Beste @Xander. Ik heb een sterk verbeterde versie geschreven. Hoop dat deze geplaatst mag worden. Shalom. Ramshoorn.

  @Kate @Einde. Dank voor uw reacties. En ja, laat uw vooral prikken met Covid-19 vaccins als u zich daardoor veilig voelt als BijbelGetrouw gelovigen.

  Vreemd dat u alle waarschuwingen van het Lareb negeert die waarschuwt dat Covid-19 Vaccins steeds voor nieuwe problemen bij burgers zorgen. Hoe vaak al werden vaccinaties niet gestopt door overheden in binnen en buitenland omdat de gevaccineerden dood vielen of aan ernstige bijwerkingen snel naar het ziekenhuis werden vervoerd. Leest u wel kranten en opiniebladen? Engeland vaccineert geen kinderen!!!

  Vanmorgen op Radio 1 weer een S-0-S Alarmerend bericht van Lareb…

  https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10448783/oorzaak-van-tientallen-doden-na-coronavaccinatie-niet-te-achterhalen

  Bijwerkingencentrum Lareb tast in het duister over de doodsoorzaak van vele tientallen mensen die overleden na een coronaprik.

  Ik ben nog nooit in mijn leven geprikt met die onbetrouwbare Griepspuiten en heb mede hierdoor een uitstekende gezondheid behouden.

  Ik lees liever adviezen van natuurartsen…zoals Dr. A. Vogel de Kleine Dokter of van onderzoeksjournalisten als o.a. Daan de Wit: Een kleine griep met grote gevolgen…[…]

  Belangenverstrengelingen, miljardenwinsten, angstcampagnes, experimentele vaccins en geheime contracten: dat is het verhaal van de Mexicaanse griep. Onderzoeksjournalist Daan de Wit duikt in het ondoorzichtige web van gezondheidsraden, overheden, corrupte adviseurs en een machtige industrie.

  Dossier Mexicaanse Griep – een kleine griep met grote …https://www.dossiermexicaansegriep.nl

  And last but not least: Het boek van Gina Kolata, onderzoeksjournalist van de New York Times: Het grote verhaal van de Grote Influenza Epidemie van 1918 en de Zoektocht naar het dodelijke virus waarbij volgens schattingen wereldwijd 100 miljoen slachtoffers waren.

  Volgens vele gerenommeerde artsent zijn Corona patiënten met eenvoudig goedkope geneesmiddelen te behandelen. o.a. Dr. Elens, deed het maar werd door de Overheid gewaarschuwd: als hij dat zou blijven doen hing hem en anderen Artsen een draconische boete van 150.000 Euro van deze Marxistische Regering boven het hoofd.

  Nog zo’n waanzinnig advies van Rutte en RIVM: Fysiotherapeuten mochten met de Lockdown geen patiënten behandelen, maar sekswerkers werd geen strobreed in de weg gelegd, zij mochten wel werken zonder de 1.5 meter afstand en zonder Muilkorf/Mondkapje…en toen hoorde ik u niet?

  Als gelovige weet ik dat ziekten voorkomen beter is dan genezen. In de Bijbel werden 3.500 jaar geleden al gezonde voedingsadviezen aan Mozes gegeven om ziekten als o.a. Corona de baas te blijven lees ik in Leviticus 11.

  Zelf gebruik ik dagelijks Vitaminen C – D- Zink- Magnesium om het Immuunsysteem verder te wapenen…! Maar daar hoor je Rutte & Co en RIVMDit wordt door de waanwijzen in de Regering en het RIVM en GGD nauwelijks genoemd. Die adviseren nu opnieuw hun afgezaagde Mantra’s in Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Muilkorf/Mondkapjes op en 1.5 meter afstand, volgens vele wetenschappers bieden die slechts schijnveiligheid.

  En voor de goede orde: Ik ben uitsluitend tegen DWANG-VACCINATIES.

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee volgens Spreuken 1 en 3. Shalom. Ramshoorn.

 22. Einde, 8.17 PM

  In DEZE vaccins zitten lijnen van geaborteerde foetuscellen ( dus willens/wetens embyro’s vermoord door de aborteurs , let wel ik zeg NIET dat iedere vrouw die abortus laat plegen een moordenares is)
  Wat je doet, is naar mijn bescheiden mening je laten inspuiten met zonde/geestelijke dood.
  Het is onmogelijk dat de Here God hierachter staat, dit is onmogelijk , Los van het verhaal of de vaccinaties wel werken of niet .
  U spreekt over Bijbelgetrouwe christenen , ik heb het afgelopen jaar , van wat ik dacht, Bijbelgetrouwe christenen aangeschreven .
  Ik moet nog antwoord krijgen van een aantal/of nietszeggende antwoorden ontvangen .
  Ik heb nu laatst een reactie geschreven op 2 artikelen ( Lente no 2021) , dat ging over covid 19/vaccinatie ( Israel als 1 v/d eersten met vaccinatie bezig : Ik hoor een profetisch geluid “. )
  Dat leek mij een blad waar “echte christenen “inschrijven, ik moet nog antwoord krijgen na ongeveer een kleine 2 weken .
  Naar mijn bescheiden mening gaat een Bijbelgetrouwe christen zich NOOIT NOOIT laten inspuiten met dit vaccin !
  Ik vraag mij zelf af of zo’n iemand wel een christen is , oke dat gaat misschien wat ver maar sorry, ik kan het niet anders zien.
  Kijk Einde , jij bent w.s al gevaccineerd , jij hebt die stap al gezet , je kan niet meer terug , je moet dus wel bagatalliseren OF leven met de wetenschap dat je a ) levensgevaarlijke weg heb ingeslagen ( half juli 28.500 doden vaccinaties en vele, vele bijwerkingen ) b ) jezelf in slaap sussen dat je Gods weg gaat
  Blijf slapen of bekeer je ( als dat nog kan )

 23. Steeds wordt er angst gezaaid, over het virus, over het klimaat, over ziektes, over allerlei zaken. En de mensen krijgen daar problemen mee, en geraken psychische in de war. Angst is het middel van elke dictatoriaal regime, en ook hier op het continent gaan we dezelfde toer op. Heb ik spijt dat ik niet in Engeland ben geboren, verdorie toch!!! Shalom

 24. @ Elise: 11:29 pm, op 19/7. Geheel met U eens. En hebzucht/geld is de bron van het meeste kwaad.

 25. @ Kate: 10:30 pm, op 19/7. En daarom kan ik als volgeling van de Here Jezus, zeker het vaccin NIET nemen. Nota bene cellen van geaborteerde foetussen hebben ze gebruikt, de duistere Big Pharma. Een gruwel in Gods ogen, dat is het, naar mijn mening.

 26. Nu komt bij de NOS dan dit bericht: https://nos.nl/artikel/2367971-duits-ministerie-schakelde-wetenschappers-in-om-corona-angst-op-te-wekken
  Dit was een jaar geleden echter al bekend. Toen kreeg het geen aandacht van de reguliere media. De angststrategie gaat nog steeds door; even een beetje vrijheid vanwege de vakantie en hop, daarna iedereen weer in z’n hok (zie Australië waar een tiental “besmettingen” voldoende is om wéér de lockdown af te kondigen). Tirannen bedachten iets als NUL Covid en dat onzinnige fantasme wordt reden om de gevangenschap voort te zetten.

 27. @elise
  Ik ben absoluut voorstander van het vaccinariebeleid en geloof niet in de big reset. Maar ieder z’n mening hierover. Wat mij fascineert is het geloof bij een aantal dat iedereen juist dood moet en ervan overtuigd is dat er een wereld elite is die dan overblijft. En als het waar zou zijn, worden in 1 klap wel heel heel wereldproblemen verholpen. Daar hoef je je dan niet meer druk om te maken. Tijd zal het leren. Binnenkort massale sterfte door vaccin of volgend jaar nog steeds lange rijen bij de efteling. Ik zeg het laatste…..

 28. In Frankrijk is het al zover. Daar heeft de overheid wegblokkades opgericht om demonstraties te stoppen. ‘Dat is een meedogenloze totalitaire tactiek die niet past bij een gekozen democratische staat.
  Einde citaat , het klopt helemaal want Frankrijk is geen democratische staat meer .
  Het is niet wie de verkiezingen wint maar wie de stemmen telt , de winnaar had “toevallig ” 66,06 procent van de stemmen .
  Ook gaat men als eerste in Frankrijk vaccinweigeraars gevangenistijd geven .
  Het “vaccin ” is immers de eerste stap naar het teken van het beest , daarom zal alles doorgaan zoals voorzegd is . ( Dit artikel ten spijt )
  Het is geen toeval dat dit en nog veel meer zaken precies in Frankrijk plaatsvinden .
  Ik weet dat deze site onder toezicht staat maar hoop dat ik dit nog mag zeggen .?

 29. Ha! Daarom zijn linksen, fundamentalistische moslims en ander soortige radicalen zo fel op humor.
  Humor laat je met de billen bloot staan en doet het wereldbeeld van de verstokten wankelen.
  Dank je Xander voor dit positieve geluid!
  Kijk! Kijk! De keizer heeft geen kleren!

 30. “Het Forum voor Democratie, het enige echte overgebleven tegengeluid in Den Haag,”
  Nee Thierry heeft misschien wel een tegengeluid maar daar is alles mee gezegd, hij speelt niet meer dan zijn deel van het spel en dat is de underdog moghen zijn. Hij is gecontroleerde oppositie, net als Wilders trouwens. Het is zo overduidelijk dat Baudet onderdeel van de agenda is, net als Van Haga. Politiek is een farce en slechts aanwezig om ons het idee te geven dat we nog iets te kiezen zouden hebben. Stop met uw hoop in politieke figuren te leggen. Ja zelfs Trump is daar onderdeel van . Doe uw onderzoek We zullen het echt zelf moeten doen.

 31. @Rodu, Punt is, dat er geen vaccin nodig is voor corona. Sterfte is maar 0,15%. Dan erbij zijn er vele studies gemaakt van dat kinderen, die nergens voor gevaccineerd zijn, veel gezonder zijn.
  Rodu, het virus wordt gebruikt/is de sluier om het systeem te veranderen.
  Sinds 2008 is het geldsysteem failliet.(er is meer schuld, dan er aan geld gedrukt is) Daarom hebben ze overal in de wereld centrale banken neergezet. Tevens meteen een overname van machtsoverheveling naar de wereldbank. Zie Karen Hudes ex medewerkster wereldbank/you tube/of sites. Daarom is er oorlog in Syrië, want die wilde die bank niet, das de echte reden van die oorlog! Assad bleef zo eigen baas, want de rest moest privatiseren. Ook wij dus. Zie Griekenland/mega ellende. Op de hele wereld stonden mensen op, want alles werd snel duurder door privatisering(elk bedrijf moet winst maken). Inflatie groeide in landen. Mensen werkten hard(minder personeel) en voor hetzelfde geld, terwijl alles duurder wordt. En toen boem, een virus, de wereld werd platgelegd. Was gepland, zie documenten Step plan rockerfeller enz. of bv opening olympische spelen London 2012. Zie een virus/bedden/verpleegkundigen/soort dementor(harry potter)/die je ziel leegzuigen), Boris(die toen nog geen president was). Wat heeft dat met sport te maken/of in het algemeen? Schabwans bv. zei letterlijk in een vergadering van de WEF, we gaan de medische wereld gebruiken om the great reset te starten/doorvoeren. Door dit virus dus. Kijk, er is niks mis als de mens anderen geneest, maar hier zitten andere dingen achter, die niks met gezondheid te maken hebben. Lees eens agenda21. Rodu, ben jij nou echt nog zo onwetend? Of vind je het ongelofelijk dat dit allemaal gebeurt? Dat kan, want het is ook big/heftig. Of trol je?

 32. Overal waar besturen plaatsvindt op basis van macht ( of zelf toe ge-eigende macht) ontstaat er
  een georganiseerde tegen-macht en individuele acties die zich daar gewapend, TERRECHT tegen verzetten.

 33. Overheden die een groep willen uitsluiten, doen dat stapje voor stapje. Ook Johnson begint al praten over sommige plekken die niet toegankelijk moeten zijn voor ongevaccineerden (die in de media steeds makkelijker ‘gekkies’, ‘rechts extremisten’, ‘getikte complotdenkers’ en in feite gevaarlijk gestoord worden genoemd).
  Dit in een democratische rechtsstaat.
  Het kan natuurlijk ook pure intimidatie zijn om het volk te pressen de gifspuit te nemen.
  Ongevaccineerden worden gepresenteerd als lepralijders of wandelende bronnen van besmetting. Hetgeen een duidelijke leugen is, maar velen vragen zich al niets meer af. Ze trappen allemaal in de val van “het vaccin maakt vrij”.

 34. Nou, dan ga ik me toch echt wel afvragen hoe Bijbelgetrouw die christenen die ú noemt eigenlijk zijn… Je hoeft niet erg geestelijk te zijn om in te zien waar deze ‘Covid Cult’ naartoe zal leiden. Als je alleen Openbaring kent weet je al meer dan voldoende (hoewel het natuurlijk altijd fijn is om te kruis-refereren aan/met andere Bijbelboeken). Bedenk wel dat ook vaccinaties van vroeger of als kind niet onfeilbaar waren en dat ziekte en zelfs dood na vaccinatie optraden. Ik was tegen mazelen gevaccineerd in de jaren 60 en heb het toch heel erg gekregen. Zo erg dat ik bijna niet meer het mensje was dat ik ervoor was. Dat vertelde mijn mam mij vandaag nog. En de vaccins van het heerschap Gates? Die hebben enorme gezondheidsschade aangericht in Afrika, zijn persoonlijke proefkonijn. Tegenwoordig weten velen al uit eigen onderzoek dat ‘vaccins’ stamcellen van geaborteerde kindjes bevatten. Zou de Heere het goedkeuren, denkt u, dat Bijbelgetrouwe gelovigen zich daarmee laten injecteren?
  En…Hij zal ons zeker geen oplossingen aanreiken om een schijnepidemie het hoofd te bieden. Hij zou daarmee in strijd met Zijn eigen Woord handelen en de Heere is geen mens dat Hij liegen en de Bijbel overtreden zou. Hij heeft al lang, laaaang geleden vast laten leggen wat zich nu afspeelt in ons land en op het wereldtoneel. Daar kan Hij niet van afwijken, want Hij houdt Zijn Woord. Moge Hij u geven verlichte ogen van het verstand en het hart!

  Einde schreef:
  19/07/2021 om 8:17 pm
  @ ramshoorn.
  Het is nog al wat wat u zegt.
  U meent namens vele bijbelgetrouwe christenen te spreken ? Doe dat a.u.b. niet. Er zijn meer dan genoeg bijbel getrouwe christenen die wel een vaccinatie nemen. En geheel terecht. Wie bent u om voof anderen te moeten kiezen. Waar staat in de bijbel dat vaccineren niet mag !
  Bent u vroeger als kind ook niet gevaccineerd? Waarschijnlijk wel. Dan God voor de medici die er zijn, en voor de mogelijke oplossingen die Hij aanbied om deze ellendige epidemie onder de knie te krijgen .
  En…. Prima als u dat zelf niet wil. En ik gun u oom geenszins het virus toe, maar spreek a.u.b voor uzelf.
  Overigens geld dat voor velen hier.
  Ik respecteer ieder zijn keuze of hij / zij nu wel of niet gevaccineerd wil worden. Maar hier word je als idioot , of blijkbaar als niet bijbelgetrouwe christen bestempeld als je wel een vaccinatie neemt .

 35. Ja, Befehl ist Befehl….
  Of je nu als Frans van Anraat chemicalien verkoopt aan Saddam Hoessein die gebruikt worden voor mosterdgas of je koopt depopulatie coronavaccins  van Big Pharma  maakt in wezen weinig verschil meer uit. Je maakt je beide schuldig aan genocide!

  http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/168/Van-Anraat/

  https://www.bitchute.com/video/nCJgZLroYJiK/?fbclid=IwAR0yQpH8aMjYQoinuPHKT6Fx7vUftkCTvSmwVX0_aEb_l2mmwJiidf5Bftw

  Nu is het voor het Internationaal Strafrecht  van belang
  of Hugo de Jonge een genocide intentie heeft met het coronavaccin (=2e biowapen)  of dat hij alleen maar kennis heeft van deze intentie of dat hij alleen maar geinteresseerd is in het doen van zaken met Big Pharma….

  https://youtu.be/VELkz2rRwUkl

 36. God heeft de kennis gegeven aan de mensen om een vaccinatie te maken….
  Ik geloof niet, maar zo kun je het ook benaderen.

 37. Het blijkt dus dat mensen leugens gewoon aanvaarden, zelfs al staren de leugens ons vol in het gezicht.
  Het duidelijkst blijkt dit bij de maskers: De instanties die de pandemie dirigeren, hebben zelf gezegd dat ze niet werken. En toch geloven mensen in de werking van de maskers als die instanties het tegendeel beginnen te beweren.
  Andere zichtbare leugen is de A-status van Covid, zogenaamd gelijkwaardig aan vreselijke pestziekten. Daar klopt zichtbaar niets van, maar de mensen aanvaarden zo’n leugen. Je hoort geen protesten.
  En ook het feit dat goede medicijnen niet verstrekt mogen worden, dat schijnen mensen normaal te vinden.
  Veel publieke mensen zijn behoorlijk door de mand gevallen.

 38. @ mod. Wordt het niet eens tijd om jullie klok aan te passen ? Het is al een paar maanden zomertijd…..

 39. @ ramshoorn.
  Het is nog al wat wat u zegt.
  U meent namens vele bijbelgetrouwe christenen te spreken ? Doe dat a.u.b. niet. Er zijn meer dan genoeg bijbel getrouwe christenen die wel een vaccinatie nemen. En geheel terecht. Wie bent u om voof anderen te moeten kiezen. Waar staat in de bijbel dat vaccineren niet mag !
  Bent u vroeger als kind ook niet gevaccineerd? Waarschijnlijk wel. Dan God voor de medici die er zijn, en voor de mogelijke oplossingen die Hij aanbied om deze ellendige epidemie onder de knie te krijgen .
  En…. Prima als u dat zelf niet wil. En ik gun u oom geenszins het virus toe, maar spreek a.u.b voor uzelf.
  Overigens geld dat voor velen hier.
  Ik respecteer ieder zijn keuze of hij / zij nu wel of niet gevaccineerd wil worden. Maar hier word je als idioot , of blijkbaar als niet bijbelgetrouwe christen bestempeld als je wel een vaccinatie neemt .

 40. We zijn op weg naar naar een Solar Cycle minimum en de daarbij behorende weerpatronen. Het jaartal 1790 was vlak bij het Dalton Minimum en 1910 vlak bij het Glassberg Minimum.

 41. ik heb het essay gedownload van deze man paclav het heeft geen inhoud kan nergens lrzen hoe hoj precies dat heeft bewerkstelligt toch niet enkel door zijn toneelstukken

  het is echter de protestantse kerk in oost duitland die een zeer grote rol heeft gespeel in de val van de Berlijnse muur ik heb er ooit eens een boekje over gelezen in de bibliotheek zal het niet meer vinden denk ik
  je vindt op internet terug als je googelt dat dit idd zo was
  maar als we niet lunnen samenkomen door corona is moeilijk om dat te doen is ook hun bedoeling van avondklok en lockdown

 42. Ik denk niet dat de wereldwijde staatsgreep nog is tegen te houden. Ze volgen een agenda waarbij men alle soorten tegenstand al heeft ingecalculeerd en weten hoe deze stap voor stap te elimineren. “We” zijn een minderheid en allang
  in de looserspositie. Het enige zinnige verzet is de persoonlijke beslissing je niet te laten onderwerpen aan de vaccinatie dwang. Dat zal vroeg of laat iedereen in conflict met je omgeving brengen. Je familieleden, je baas, je locale overheid. Wellicht zullen al spoedig de eerste sancties worden aangekondigd, die je private vrijheid zullen inperken. Bereken dus
  de kosten, want die kunnen hoog worden. En denk niet dat we wel op tijd bevrijd worden, dat kan een grote deceptie zijn.
  We zijn op weg naar de openbaring van “het beest”, en als God de satan die vrijheid toestaat is er niet tegen te vechten.
  Echter, God is in controle. Hij weet exact hoe Hij het grote plan van de terugkeer van Jezus zal gaan uitvoeren. Geloof!

 43. “Thierry Baudet steeds meer in de ban van fantasie”.
  Kop in De Telegraaf vandaag.
  Geheel volgens hetgeen in bovenstaand XN artikel is gesteld.
  Ridiculiseer de oppositie.
  Maar Baudet zegt iets heel anders: dat inmiddels de meesten leven in een andere realiteit, namelijk de sinds begin 2020 opgebouwde illusie dat er een dodelijk virus heerst, oftewel de sindsdien zorgvuldig geplande en opgebouwde virusdictatuur waarbij de wet is terzijde geschoven.

 44. Verzet is niet zinloos als er nog iets te redden valt, maar de opportunistische amoeben bij de overhead vergroten steeds hun oppervlak met nieuwe regeltjes die nieuwe kansen scheppen. Ontslag is onmogelijk, zie het geval Demmink. Elke week 5000 geregistreerde klachten, 20 doden en 140 ziekenhuisopnames: een wanprestatie die dankzij censuur verkocht kan worden als best mogelijke oplossing. De domme burger mag natuurlijk niet zelf beslissen om aan de stukken veiligere Ivermectine te gaan. Mag ik dan misschien een zielig klein stukje van mijn totaal verspilde belastinggeld terug die ik aan deze terroristen betaald heb zodat ik op kan gaan in de diaspora? Geen zin meer om tegen de molenaars te vechten.

 45. Absoluut geen PCR-test en gifspuit nemen, is het enige doeltreffende wapen van het volk!

  De corona-gifspuit is immers geen ” vaccin ” maar een biowapen wat je immuunsysteem uitschakelt.
  In het komende griepseizoen wordt het dus een kaalslag onder de gevaccineerden.
  Te hopen valt dat dan vele gevaccineerden ” wakker ” zullen worden omdat zij dachten beschermd te zijn tegen het virus.
  Terwijl juist zij degenen zijn die heel erg ziek worden of overlijden tijdens het griepseizoen.
  Als er dan geen alarmbellen gaan rinkelen bij de vele gevaccineerde schapen, is de mensheid helaas dommer dan ik dacht.
  Echter, Albert Einstein gaf het reeds aan met zijn uitspraak:

  ” Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker. “

 46. De Franse overheid gedraagt zich nu als een kat in ht nauw en maakt heel rare sprongen !

 47. @ Ramshoorn: 4:55 pm. Klopt Ramshoorn. En nu heb ik v.d. Staaij gemaild, dat ik niet- net als vele bijbelgetrouwe christenen- gevaccineerd wens te worden. Nu, ik ben benieuwd of ik antwoord krijg.

 48. Inderdaad Xander, alle hierboven genoemde kopstukken/booswichten, tel daarbij op Rutte en de Jonge met RIVM – GGD en OMT zij hebben de samenleving al stevig geconditioneerd, en we zullen nog steeds mensen met mondkapjes zien lopen, omdat zij zijn gehersenspoeld en zich daardoor ‘veilig’ voelen. Visites zijn niet meer als voorheen. Handen schudden is vervangen door de elleboog tik, wat bijdraagt aan social distancing en het voorkomen van bijeenkomsten die op opstanden kunnen uitlopen. Begrijp het spelplan. Gebruik humor om ze te bespotten, en bedenk: Verzet is niet zinloos.””

  Ik denk dan graag aan Prins Willem van Oranje en zijn 2 broers die streden en hun leven gaven voor onze vrijheid en Alva, de Inquisitie en zijn Spaanse bende verdreven. 1572-1584.
  V for Victory!!! Nederland werd daarna een wereldnatie met Prins Maurits 1600 de zoon van zijn legendarische vader Willem van Oranje.

  Aan Prins Maurits hebben we trouwens ook nog eens de Statenbijbel te danken. 1637 die nu nog gelezen wordt door vele gelovigen. Helaas is die onder Mark Rutte 14 december 2014 uit de Tweede Kamer verdwenen. CDA-CU-SGP stonden er bij en keken er naar. Nooit meer op die lafaards gestemd. Waarom niet? Psalm 79.

Comments are closed.