mRNA uitvinder en aartsbisschop Viganò willen alliantie tegen ‘fundamenteel kwaadaardige’ Covid tirannie

—————————————————————————————————————————————-

‘Bevrijd de mensheid van dit totalitaire regime waarin alle gruwelijkheden van de ergste dictaturen in de geschiedenis samenkomen’

—————————————————————————————————————————————-

De erkende uitvinder van de mRNA tech die in de Covid genmanipulatie injecties wordt gebruikt, dr. Robert Malone, staat vierkant achter de oproep van aartsbisschop Viganò om een alliantie te vormen tegen de ‘fundamenteel kwaadaardige’ tirannie zoals die nu aan de wereld wordt opgelegd. Over Malone en Viganò hebben we sinds vorig jaar de nodige artikelen geschreven. Malone is vooral om wetenschappelijke en ethische redenen mordicus tegen deze verplichte ‘vaccinaties’, en Viganò ziet er daarnaast ook een spiritueel aspect in. De globalistische (‘Great Reset’ / Agenda-2030) klimaat-vaccinatie dictatuur die nu onder het mom van een luchtwegvirus wordt ingevoerd noemde hij eerder dit jaar niets minder dan de oprichting van het rijk van de Antichrist.

Aartsbisschop Viganò, een verklaard tegenstander van de Jezuïtische paus Franciscus, riep op 18 november op om ‘de mensheid te bevrijden van een totalitair regime waarin alle gruwelijkheden van de ergste dictaturen in de geschiedenis samenkomen.’

Hij hoopt dat alle ‘heersers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil zich verenigen in een alliantie die een anti-globalistisch manifest uitbrengt, waarin punt voor punt de fouten en afwijkingen van de Nieuwe Wereld Orde dystopie worden weerlegd, en er concrete alternatieven worden voorgesteld op basis van het algemene belang, de morele principes van het christendom, traditionele waarden, de bescherming van het leven en het natuurlijke gezin, de bescherming van bedrijven en werk, de promotie van onderwijs en research, en respect voor de schepping.’

Lockdowns ‘kanarie in de kolenmijn’

In een gecombineerd interview met LifeSiteNews (van Robert Kennedy jr.) en de Oostenrijkse katholieke krant Der Deizehnte zei dr. Malone, de originele uitvinder van de mRNA technologie zo’n 40 jaar geleden, dat Viganò ‘de spijker op zijn kop slaat. Ik denk dat hij het correct heeft benoemd, en hij grote moed en inzicht heeft getoond.’

De vaccin expert vergeleek de lockdown maatregelen waarmee de vrijheden van mensen fors zijn beperkt met de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn*. Zodra die het loodje legt, weet je dat het kort daarna voor iedereen foute boel is. (* Lett. ‘een kameel die zijn neus in de tent steekt’). ‘In Westerse democratieën – en ik denk eerlijk gezegd dat vooral Groot Brittannië hier ontvankelijk voor is – neigen we naar het idee dat we het voor het algemene belang doen, dat we sociaal kunnen sturen en deze interventies kunnen uitvoeren.’

‘Chronische afbraak burgerrechten en vrijheden heel zorgwekkend’

Hoewel de Westerse regeringen beweerden dat deze maatregelen slechts ‘van beperkte duur’ zouden zijn en slechts één zaak dienden – het veronderstelde indammen van een virus uitbraak -, zagen we al snel ‘dit incrementalisme’ plaatsvinden, een geleidelijke uitrol van restricties over alle aspecten van de samenleving.

Als voorbeeld noemde hij het ‘Trusted News Initiative’ in Groot Brittannië, dat oorspronkelijk zou zijn opgericht om het politieke (en media) systeem te ‘beschermen tegen politieke belangen van buitenaf’, maar dat nu ‘als wapen wordt gebruikt tegen vaccin dissidentie. Het komt allemaal neer op de interpretatie van feiten en informatie.’

Ook in Nederland bestaat er een steeds sterkere neiging om enkel nog de ‘politiek correcte’ (= door de overheid goedgekeurde) mening te mogen verkondigen, zeker in de mainstream media, en alle afwijkende inzichten – zelfs van topwetenschappers – te veroordelen en te bestraffen.

Dr. Malone ziet ‘hetzelfde gebeuren met klimaatverandering. Wie weet wat dan het volgende doel van deze ‘social engineering’ is? In de logica van landen en regeringen schijnt het oké te zijn om deze diverse interventies uit te voeren, die leiden tot deze chronische afbraak van burgerrechten en vrijheden. Ik vind dit heel zorgwekkend.’

‘Besef groeit dat er iets fundamenteel kwaadaardigs wordt gedaan’

Over de oproep van aartsbisschop Viganò om een anti-globalistische alliantie te vormen zei Malone dat hij er zelf ook ‘van overtuigd is dat het verder gaat dan enkel vaccins en volksgezondheid. Het is onmogelijk dat wat nu in de wereld gaande is logisch te verklaren als iets dat enkel voor de volksgezondheid of vaccinatie/anti-virus beleid is bedoeld. We zitten nu absoluut in een situatie waarin onze rechten worden afgebroken, en dat hier een grotere macht achter zit.’

‘Ik heb collega’s die uitvoerig spreken over het kwaad,’ vervolgde de medische researcher. ‘Bij veel mensen groeit het besef dat er nu iets fundamenteels kwaadaardigs wordt gedaan… Ik ben ervan overtuigd geraakt dat we een situatie hebben met een groeiende en zich uitbreidende wereldwijde tirannie die wordt geharmoniseerd en gemanaged, die zich over diverse landen uitstrekt, en op één lijn lijkt te zitten met de economische belangen van een klein clubje investeringsfondsen die het grootste deel van het Westerse kapitaal vertegenwoordigen. Net als Viganò en veel anderen maak ik me grote zorgen dat deze poel van kapitaal nu zo groot is, dat deze meer macht heeft dan individuele natie-staten.’

‘Wereldwijde coup d’état’

Viganò beschreef de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar als een ‘wereldwijde coup d’état, waarin een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te krijgen over een deel van de nationale overheden, publieke en private instituten, de media, de rechterlijke macht, politici, en religieuze leiders.’ Dat beschrijft zonder enige twijfel volledig wat er ook in Nederland aan de hand is, een proces dat overigens al jaren sluipenderwijs aan de gang is en dat in 2020 op een soort softe interne staatsgreep uitliep.

‘Zij zijn allemaal zonder uitzondering onderhorig gemaakt aan deze nieuwe meesters, die hun medeplichtigen (in onze politiek, media, hoger onderwijs, etc.) macht, geld en sociale bevestiging (posities en carrières) geven. Fundamentele rechten die tot voor kort onvervreemdbaar waren zijn in de naam van een noodtoestand vertrapt. Nu is het een medische noodsituatie, morgen een ecologische (klimaat), en daarna een digitale (internet).’

‘Mens gereduceerd tot economische rekeneenheid’

George Bush kondigde in het kader van de eerste Golfoorlog (1991) letterlijk een ‘Nieuwe Wereld Orde’ aan. Dat transnationalisme, dat vooral in de afgelopen 20 jaar sterk in opkomst is, lijkt nu zijn finale machtsgreep te doen. Dr. Malone is ervan overtuigd dat ‘een van de fundamentele problemen die geleid heeft tot deze loskoppeling met onze samenleving, met de versplintering van onze samenleving, het gevoel dat de zaken niet meer kloppen en we geen verbinding meer hebben met elkaar, onze keus is om de menselijke toestand in economische termen te beschrijven.’

‘Juist door ons taalgebruik hebben we de menselijke situatie gereduceerd tot economische eenheden, wat ons in feite tot niets anders dan economische pionnen in een proces van toenemende welvaart (vooral voor de elite) maakt. We hebben taal voor goed en slecht, voor goed en kwaad, vervangen voor taal die draait om winst,’ vervolgde dr. Malone. Er bestaat nu een ‘groot (machts)blok van kapitaal, dat losstaat van natie-staten. Zij verplaatsen zich naar waar zij willen, en kijken enkel naar hoeveel winst ze kunnen behalen. Ze hebben geen moreel kompas, geen morele component. Ze zijn enkel op zoek naar nog hogere opbrengsten van hun investeringen.’ *

(* Om een idee te krijgen van de mentaliteit van de financiële elite: kijk eens naar de film ‘The Big Short’, of (m.i. nog veel beter) de Noorse (op echte verhalen en getuigenissen gebaseerde, met gitzwarte humor doorspekte) dramaserie ‘Exit’).

Kapitaalblok dicteert landen en heeft ‘geen intrinsieke moraliteit’

Het probleem met dit kapitaalblok is dat het ‘nu zo groot is, dat het in verschillende landen het economische en nationale beleid kan dicteren. Dat kapitaal heeft alle grote media in bezit gekregen, alle Big Tech, en alle grote vaccin- en farmaceutische bedrijven. En… dit is waarom het wereldwijd en geïntegreerd kan handelen.’ Deze ‘fusie van bedrijfs- en staatsbelangen (historisch ‘fascisme’ genoemd) is wereldwijd,’ en daarom noemt hij het een ‘globaal totalitarisme’.

Deze ontwikkeling heeft ‘geen intrinsieke moraliteit’, en dat maakt het volgens dr. Malone zo kwaadaardig. ‘Daarom heb ik aanvankelijk en met jullie hulp geprobeerd contact te leggen met het Vaticaan.’ Hij hoopte dat de Kerk zich principieel zou uitspreken tegen dit wereldwijde totalitarisme door te zeggen dat dit fundamenteel in strijd is met de menselijkheid.’

‘Daarom heb ik aartsbisschop Viganò gesteund. Hij lijkt ook in deze kernconcepten te geloven, en gebruikte buitengewoon heftige taal. Ik werd enorm geraakt door de moed van de aartsbisschop zo openlijk over deze zaken te praten. Tevens voelde ik me een beetje gerechtvaardigd dat iemand uit een andere vakgebied en met een ander referentiekader en een andere traditie toch tot dezelfde conclusie is gekomen als ik.’

Groot deel van de bevolking lijdt aan massapsychose

Dr. Malone haalde daarnaast de Belgische professor klinische psychologie Mattias Desmet (Universiteit van Gent) aan en diens ‘massaformatie / psychose argument.’ Volgens Desmet is een groot deel van de bevolking nu ‘daadwerkelijk gehypnotiseerd’ door het Covid narratief, op precies dezelfde wijze zoals dat ‘in de jaren 20 en 30 met het Duitse volk gebeurde. Het heeft een vergelijkbare psychologische basis.’

Deze theorie lijkt inderdaad ‘veel van het gedrag te verklaren dat anders onverklaarbaar is,’ vervolgde de wetenschapper. ‘Zoals deze extreme agressie en haat tegen iedereen die zich uit zoals jullie van LifeSiteNews, tegen alles wat in strijd is met het dominante narratief. Dit vallen ze op de meest persoonlijke manieren aan. Het zijn hun venijnige agressieve aanvallen die niet gebaseerd zijn op enige data of informatie.’

‘Het echte geneesmiddel: Bouw lokale gemeenschappen op’

Desmet waarschuwde dat de ‘periode met wereldwijd totalitarisme over ons heen zal golven’. In deze context is het volgens de mRNA uitvinder belangrijk om ‘het idee van het opbouwen van lokale gemeenschappen’ te promoten. ‘Bouw binnen je gemeenschap contactlijsten op, vooral voor de ouderen. Of die gemeenschap nu een kerk of je buurt is, ongeacht je politieke of sociale structuur – probeer zo’n gemeenschap met contact- en bellijsten op te bouwen. Blijf met elkaar in contact, vooral met de kwetsbare groepen zoals ouderen etc..’ Ook het uitprinten van vroege (Covid) behandeling protocollen (zoals van de FLCCC) is volgens hem een goed idee.

‘Zo kunnen we losbreken van deze massa psychose,’ ging hij verder. ‘En dit is het punt van Mattias: we kunnen mensen doen beseffen dat het globale totalitarisme een grotere bedreiging is dan het virus… Dit is het geneesmiddel, het echte geneesmiddel. Het is het medicijn voor de door Mattias Desmet vastgestelde ziekte, voor deze massa psychose, voor deze gekte van de massa.’ (1)

 

Xander


(1) LifeSiteNews

Zie ook o.a.:

16-11: Uitvinder mRNA tech vaccins: Pas als veel kinderen sterven zullen mensen wakker worden
13-10: Ook uitvinder mRNA tech in Covid vaccins maakt openlijk vergelijking met de Holocaust
23-09: Project Veritas undercover: FDA official vergeljkt Covid vax campagne met Nazi Duitsland
23-08: Holocaust overlevende zegt dat Covid maatregelen identiek zijn aan wat de Nazi’s deden
12-08: 1e Demokritische Volksbeweging opgericht voor een revolutie van binnenuit
30-07: ( / De volgende fase van de oprichting van Noord Korea aan de Noordzee lijkt ophanden)
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
11-07: Dr. Zelenko, bedenker HCQ-zink protocol, noemt corona angstcrisis ‘misdaad van historische en Bijbelse omvang’ ( / ‘Deze grootste psychologische oorlogsvoering in de menselijke geschiedenis is de Derde Wereldoorlog en een oorlog tegen God’)
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
03-07: WEF publiceert stappenplan hoe mensen moeten worden gemanipuleerd zich te laten vaccineren
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’
05-04: Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen het volk’
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’
04-03: Spaanse wetenschappers over de ‘politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19 ( / Waarom politici gebaat zijn bij extreme overdrijving van gevaar)
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
01-12: December 2020: Einde 75 jaar democratie en vrijheid; dictatuur is nu officeel een feit
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
06-11: Aartsbisschop Vigano: ‘Kolossale verkiezingsfraude VS is aanval van de duisternis op de mensheid’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
29-10: Bewustzijnsdeskundige: Corona beleid is typerend gedrag van psychopaten
18-10: Ongegrond aanjagen van angst maakt dit kabinet tot een terreurorganisatie’ (Sven Hulleman)
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering

2019:

04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

31

 1. Over deze aartsbisschop blijf ik mijn twijfels houden. Is hij controlled opposition? Het feit dat hij nog niet is geëxcommuniceerd door zijn superieur paus Franciscus spreekt boekdelen. In een top-down organisatie als de rk-kerk wordt kritiek op de ‘heilige vader’ slechts binnenskamers beleden. Nu kan hij zijn creatie tot kardinaal – een titel, geen functie – wel vergeten.
  Het is m.i. opvallend dat andere kerkprelaten zoals bisschoppen en kardinalen zich van commentaar onthouden.

 2. Hoe sneller ze dit uitrollen, hoe sneller het is opgelost.
  JEZUS KOMT SPOEDIG!!!!
  En dan gaan we naar Hem. ( rapture).
  En dan komt de antichrist.

 3. Bedankt Ramshoorn bro 06/12/2021 om 12:48 pm:

  Leg daar nog eens naast de reacties van vrijwel 100% van ‘ onze ‘ volksvertegenwoordiging op de toespraak van Gideon van Meijeren:

  De speech waar heel Nederland het over heeft. Gideon van Meijeren vs. de hele Kamer
  https://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqw

  Dank Ramshoorn voor de site van:
  https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2001-11-2021.htm

  Holocaust-overlevenden met hun nakomelingen waarschuwen voor een nieuwe Shoah (Holocaust) en eisen een vaccinatiestop!

  Op 25 augustus 2021 hebben overlevenden van de Shoah met hun nakomelingen een open brief overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Daarin eisen zij een onmiddellijke stopzetting van het vaccinatieprogramma. Zij waarschuwen voor weer een Holocaust op een nog grotere schaal dan die welke tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de mensheid is begaan. Hieronder een deel van de brief in zijn oorspronkelijke bewoordingen:

 4. Jan Jansen schreef:
  06/12/2021 om 12:27 am
  @Nieuw begin,
  Pleit u wel voor de juiste middeltjes?

  Het zeer duidelijke commentaar van het Xander Team lijkt me voldoende
  Bedankt Xander Team!

 5. Ik heb verschillende kaarsjes gebrand en gebeden geplaatst op de site van Kerk in Nood over de schade die vaccinaties aanrichten en dat de vaccinatieplicht voorwaaarde is voor het verkrijgen van de QR code en dus de vrijheid van godsdienst aantast omdat ongevaccineerden dan niet meer vrij naar de kerk of synagoge of moskee of tempel mogen, Dit is een pauselijke organisatie maar ik word daar steeds vaker gecensureerd ( en krijg dan email daarover dat ik contact op kan nemen met ene meneer Mutsaerts) en de gebeden worden verwijderd omdat het stellingen
  zouden zijn en het woord credo als straf is al gevallen via Radio Maria. Tja. Waakhonden worden niet gewaardeerd door de katholieke hoge heren. Het kaarsje voor aartsbisschop Vigano hebben ze wel laten staan. Een tegenstander van de huide paus..

 6. Waar is Amnesty international als je ze nodig hebt voor Oostenrijk

 7. Voor de verandering deze keer goed nieuws uit Finland (waar christenen/gelovigen vervolgd worden, inclusief parlementsleden)
  Finland gaat TEGEN de door het echtpaar von der l. gewenste dwangvaccinatiesysteem stemmen: dan gaat het dus niet door.
  6 december: frontnieuws.com

 8. De Leugen Regeert in Den Haag, Rome, Brussel, VN, EU.
  Mozes riep 3.500 geleden burgers al op met de Woorden:

  Exodus 23:2 (NBG51) Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

  Bovengenoemde waanwijzen van EU en VN schenden de vrijheid van Burgers Artikel 10 en 11 van de Grondwet.

  Gelukkig vormen ruim 2.5. miljoen wakkere Nederlanders al 20 maanden lang een Alliantie tegen fundamenteel kwaadaardige’ Covid Tirannie. Ons Wilhelmus het Zesde Couplet is daar duidelijk over: De Tirannie Verdrijven.

  Tel daarbij op de 7200 Artsen die gruwen van Verplichte Covid-19 vaccins, Corona-paspoort met QR-Code, de Drang en Dwang Dictaten van Rutte-De Jonge-Grapperhaus die zelfs de EudraVigilance gepresenteerde sterftecijfers negeren.

  Geen wonder dat Artsen/Verpleegkundigen EnMasse afhaken en de IC-ziekenhuizen verlaten!!!

  Artsen die het zeer gevaarlijke Covid-19 vaccin [Zie cijfers LAREB] afwijzen wordt immers al 20 maanden Verboden op straffe van 150.000 Euro boete, om Corona-patiënten met eenvoudige Effectieve geneesmiddelen binnen een week te behandelen en te GENEZEN.

  Ik las nog meer info over de gevaren en bijwerking van Covid-19 Vaccins: Pfizer, Moderna, enz. op de site van Franklin ter Horst 1 november 2021:
  https://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2001-11-2021.htm

  Is het niet Laf en Oerstom van de huidige bewindvoerders als Rutte, de Jonge, Grapperhaus, het RIVM-GGD-OMT die bewust die Covid-19 cijfers en de aantallen sterfgevallen bij het LAREB verdonkeremanen?

  Zij allen bedrijven al 20 maanden laffe Struisvogelpolitiek. Goddank, dankzij felle oppositie in Tweede Kamer, Bible Belt, Moslims, Antroposofen e.a. gelooft maar Slechts 25% van de burgers nog maar in de Drang en Dwang Leugens van de Overheid, Big Pharma en voor Media.

  Shalom. Ramshoorn.

 9. Boven de Zwarte Zee en rond De Krim vliegen nog steeds spionage vliegtuigen/drones van de Russen en de USA .Dit gaat al maande zo ! Ook boven de Baltische Staten. Ik kan het volgen via Flightradar /24. Ook als leek ,zie ik hier wat er zich afspeelt in de lucht. Een kat in het nauw kan rare sprongen maken !!!! Gerrit M.

 10. is er ook nog iets anders te melden als alleen de covid geneuzel. word een btje eentonig. er gebeurd maar zat in de wereld .

 11. @Nieuw Begin

  De ANBB (Algemene BurgerBelangenvereniging met ruim 10.000 leden), 2 huisartsen, 4 patiënten/nabestaanden spannen gezamenlijk vandaag, maandag 6 december om 13.30 uur, een kort geding aan tegen het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) om Ivermectine neutraal geadviseerd te krijgen waardoor huisartsen, zonder bang te hoeven zijn voor boetes, kunnen voorschrijven bij COVID-19. Ivermectine is een zeer veilig geneesmiddel met nauwelijks bijwerkingen wat in de praktijk zeer effectief blijkt in het voorkomen en genezen van COVID-19.

  https://zelfzorgcovid19.nl/belangrijkste-kort-geding-van-dit-jaar-mag-de-huisarts-eindelijk-helpen-voorkomen-dat-de-ziekenhuizen-overbelast-raken/

 12. Je hoort de vreemdste redeneringen voorbij komen om de prikdwang en testdwang te rechtvaardigen. Zo beweerde op de radio iemand dat je dit allemaal in de eerste plaats doet voor de volksgezondheid. Dat je zelf beter wordt van de prik is dan een gunstige bijkomstigheid.
  Wartaal is het. Want wat is volksgezondheid? Volksgezondheid is de gezondheid van een verzameling individuen.
  Maar het gezond worden van al die individuen is dan een bijkomstigheid?
  Dan is ‘volksgezondheid’ ook een bijkomstigheid.

  We zien steeds een verschil in benadering. Velen willen centrale sturing vanuit de overheden (China), waar anderen wijzen op het recht van elk individu zélf te beslissen over de toediening van een experimenteel middel, juist omdat je als INDIVIDU lijdt als er nare bijeffecten ontstaan en ook als individu het leven laat.
  Het recht van het individu is de grondslag van de democratische rechtsstaat.
  Het ongevaccineerde individu is géén bedreiging voor anderen!

 13. Op teletekst lees ik iets over een datalek bij de GGD. “Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met privacy omgaat.”
  Bij de Belastingdienst kon (de mate van) zorgvuldigheid ook in vraag worden gesteld. In hoeverre is de overheid nog te vertrouwen? Ik denk dat het juiste antwoord 0% is.

 14. @Nieuw begin,
  Pleit u wel voor de juiste middeltjes?
  Zie dit recent artikel op XN
  https://www.xandernieuws.net/uncategorized/bekendste-zuid-afrikaanse-arts-genas-al-7000-mensen-covid-vaccins-bedoeld-om-miljarden-indirect-te-doden/

  Deze doctor is een tijdje terug juist gestopt met Ivermectine. Waarom pleit u juist wel voor Ivermectine en niet voor deze 2 middeltjes?
  (Is dat wellicht vanwege de ernstige bijwerkingen van Ivermectine?)

  U geeft een verkeerde voorstelling van zaken.
  In het webinar legde die arts uit dat hij geen Ivermectine had, en het dus
  deed met de middelen die wel voorhanden waren, zoals Prednison en anti-histaminica.
  In het zoomgesprek wordt hem gevraagd wat hij van Ivermectine vindt. Hij
  zegt dan dat dit ook goed werkt, een beetje op dezelfde wijze als zijn protocol.
  Maar dat het niet per se nodig is als je zijn protocol gebruikt (logisch dat hij dit zegt
  natuurlijk. Hij had ook niet anders, èn het werkt heel goed).
  Op de site van de NIH (Amerikaanse RIVM) staat open en bloot een The Lancet studie uit sept.2020 te lezen waarin de werking van Ivermectine tegen Covid wordt bevestigd.
  Desondanks is het TOCH verboden (studie werd lange tijd onzichtbaar gemaakt, nu
  weer zichtbaar,voor zolang het duurt!
  Mod.

 15. helemaal met die ismail eens, this alleen nog maar covid wat de klok slaat alhier, dag in dag uit, week in week ,uit maand in maand uit, we weten het nu wel, tijd voor ander nieuws, rusland oekraine bijv, midden oosten, ect
  als je iedere dag hetzelfde eet komt het je ook een keer de strot en neusgaten uit

 16. Einde corona crisis: Overheid sta behandeling van covid-19 met HCQ en zink en / of Ivermectine toe!

  https://www.petities.com/a/266938

  Op de valreep is afgelopen vrijdag nog het volgende aanvullende materiaal verstrekt aan de rechter en het NHG. Het betreft verklaringen van een apotheker en een arts uit het Zelfzorgcovid19 Teleteam en van een Indiase arts met zeer veel ervaring met Ivermectine bij COVID19.

  https://zelfzorgcovid19.nl/extra-verklaringen-van-apotheker-voorschrijvend-arts-en-buitenlandse-arts-omtrent-resultaten-inzet-ivermectine-bij-covid19/

 17. Nu op naturalnews.com: ‘als u bezorgd is over gavaccineerde groenten: kweek uw groente zelf.’

  Dat is niet voor iedereen weggelegd: wellicht is dit een handige suggestie:
  start met een (grote) groep mensen een bio-groente vereniging: huur/koop een schoon perceel: help een bio-boer aan werk door haar/hem ‘erop te zetten’
  Om chemtrails en andere rommel te vermijden: maak een grote tent van doorzichtig plastic en plant uw groenten eronder.

  Vele handen maken licht werk. En: zelfgebakken is het lekkerst!

 18. Er komen nu hartverscheurende verzoeken om hulp uit Oostenrijk.
  https://twitter.com/i/broadcasts/1dRKZlpQXmwJB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1467489260303536138%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvladtepesblog.com%2F

  Laten we die hulp ook gaan bieden. We kunnen massaal aangifte doen tegen de Oostenrijkse regering wegens schendingen van de Nuremberg code. Maar ook overtredingen tegen het vrije verkeer van Nederlanders naar en van Oostenrijk.

  Svp ook de Oostenrijkse Ambassade in Den Haag ” lastig” vallen met zoveel mogelijk waarschuwingen. De Oostenrijkse regering – en iedereen die de Oostenrijkse regering helpt- loopt het risico op de doodstraf. Gedwongen medicatie is fascistisch!

 19. De agenda is door alle landen ondertekent. Wereldbank staat in Washington. In alle drie grote werelddelen zijn centrale banken neergezet. Dus ook een fysieke oorlog is georkestreerd. En als die komt, dan is het geldsysteem zo failliet, dat er niks anders over is dan te laten crashen. En om dat te verbloemen dus. Kunnen ze weer een vingertje wijzen naar….en vele mensen geloven dat. Ik denk dat er dan 3 spelers over blijven: Rusland en Co, Arabische wereld en de Chinezen. Gokje: wij(EU) worden overgenomen door de Russen of Arabische wereld(de rijke). En de VS door de Chinezen.(die hebben alle schulden van de VS opgekocht) Maar ook dit is voor de buitenwereld. Alle gewone mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus…als het zover komt, ga geen kant kiezen. Kies voor menselijkheid.
  En ik vrees ook voor India. Zit tussen moslimlanden(Pakistan enz) en china. Zou het kunnen zijn dat de taliban India gaat overnemen? Deze moslimlanden worden allemaal gesponsord door Saoedi Arabië. Dat is bekend. Veel oorlogsmateriaal ligt nog in Afghanistan. Wat ook bekend is: de chinezen hebben vele steden gebouwd in Afrika, woont nu nog niemand in.
  Het is 1 vies spel, waar voorlopig nog geen eind aan zit. Misschien brengt Sinterklaas vanavond een kadootje waar een wonder in zit.

 20. De enige echte Rick;

  Ik denk dat de tijd voor allianties en verenigingen voorbij is…
  Alles wat gevestigd is, is corrupt te maken van binnenuit door infiltratie.
  De gevestigde orde wil graag dat we traceerbaar en voorspelbaar zijn.
  Je weet echter nooit hoe een koe een haas vangt…

  Het laatste wat ze willen is een guerrilla oorlog die niet te voorspellen is.
  Dat hebben ze eerder meegemaakt in Vietnam en Afganistan, dat willen ze niet !
  Ze willen heel graag dat wij ons aansluiten bij de ‘controlled opposition’
  Die kunnen ze infiltreren, Oma met kleinkinderen en een shotgun, echter niet !

  Ga er maar vanuit dat je niemand meer kan vertrouwen en je in de nieuwe DDR leeft !
  Dan valt het altijd mee en die z.g.n. geallieerde kom je vanzelf tegen als de tijd rijp is.

  Tip, sla voedsel in en meer belangrijk, waterzuivering !
  (Berkey filters of Alexa Pure, als ze nog te koop zijn )
  Die dingen zijn niet voor niets altijd uitverkocht en duur,
  Beter duur dan niet te koop !

  Zorg eerst voor jezelf en je gezin, daarna kan je anderen bijstaan !

  Maar wees voorzichtig, er zijn slangen in het veld !

 21. @ Freedomfighters for Saint Germain.
  Las ik vanmiddag ook, maar dan uit andere bron.
  Dan besef je des te meer hoe in- en inverrot 99,9 % van al die machthebbers zijn.
  Het zijn dus niet zonder uitzondering allen, die zo door- en door slecht zijn.
  Ik was ook van plan om het te plaatsen.
  Groetjes.

 22. @ Ismail 05/12/2021 om 2:33 pm
  Helemaal mee eens !!
  Dit is niet de eerste keer dat iemand (ook ik) dat op dit Forum aangeeft.
  Er zijn allerlei (militaire) ontwikkelingen gaande boven, op, naast en in de Zwarte Zee, maar daarvoor is hier nog steeds geen enkele aandacht.
  En Rusland is op alle gebied verder dan de meesten weten.
  Toch is het is erg jammer dat de Russische regering zeer foute vriendschapsbanden heeft, bijv. met de islamisten in Iran.
  Het lijkt er zo’n beetje op dat de lezers hier ook een trauma over Corona moeten oplopen, maar dan van de andere kant.

  Om mezelf op de hoogte te houden, lees ik drie Russische kranten:
  Izvestia, Zvesda en Interfax.
  Dat heb ik al eerder hier aangegeven voor de lezers.
  Je kunt het Russisch automatisch laten vertalen naar zeer goed leesbaar Nederlands.

  Dus Xander, nogmaals met alle waardering voor al uw inzet:
  Wilt u deze verzoeken nu eens in overweging nemen, want ook op dat gebied zijn er belangrijke ontwikkelingen!

 23. Hoe gaat men deze alliantie wereldwijd, met spoed, vormgeven?
  Staan bijvoorbeeld mensen als David Icke hier achter?

 24. Ik heb geen enkel vertrouwen in de uitspraken van Aartsbisschop Viganò, een verklaard tegenstander van de Jezuïtische paus Franciscus.””

  Als Vigano echt een tegenstander van deze paus was dan zou hij al lang van zijn troon gewipt zijn. De kerkgeschiedenis vertelt niet veel goeds over de eeuwenlange dictatuur, kruistochten en Inquisitie van pausen en bisschoppen. Hun kerk is al decennia wereldwijd zieltogend!!!

  Ik stel liever mijn vertrouwen op Jeshua de Zoon van God en Zijn Woorden. Johannes 14.

 25. Gaat Poetin ons redden van de Amerikaanse vampier ???

  Amerika + G.-B. zijn tot alles in staat om de wereldheerschappij te behouden (zelfs een oorlog tussen Rusland en West-Europa manuipuleren).

 26. Meestal ben ik tegen de RKK, maar ben een grote fan van deze fantastische aartsbisschop !!!

 27. NU op frontnieuws.com : Ursula von der L. is getrouwd met Heiko von der L.: medisch directeur van Orgenesis.
  En Christine Grady, hoofd van NIH bioethics (keurt medicatie goed voor de FDA) is getrouwd met ………………….
  l Antony F.

  Zegt het s.v.p. voort!

 28. De huidige valse paus heeft het Evangelie van Jezus vervangen door ecologie. Dus klimaatalarmisme is nu in het Vaticaan het nieuwe Evangelie geworden. En als je niet luistert naar de ecologiepaus dan kom je niet in het klimaatparadijs. In Brussel is er vandaag weer een betoging tegen het inperken van onze vrijheden. Want we leven nu in een coronadictatuur. Met als geloofsregels ” dat mag niet, en dit mag niet” en zet je mondmasker op. vele mensen geraken in psychische problemen en zelfmoorden nemen toe. De mens evolueert naar één dictatoriale beschaving, of Poetin moet per vergissing Oekraïne binnenvallen, met vertragende reactietijd van de Amerikaanse president van 24 uur, ook Merkel is van het politieke toneel verdwenen, gaat Poetin daar van profiteren??? Shalom

Comments are closed.