Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen het volk’

—————————————————————————————————————————————–

‘Vroeger eisten machthebbers alleen je arbeid; nu willen ze je lichaam binnendringen en overnemen’ – ‘Er is nog hoop als je niet meer meedoet en nieuwe gemeenschappen opbouwt’

—————————————————————————————————————————————–

In een gesprek met Pieter Stuurman (Café Weltschmerz) neemt de bekende Duitse socioloog-politicoloog en publicist Ullrich Mies bepaald geen blad voor de mond. ‘De democratie is afgeschaft, de rechtsstaat functioneert niet meer.’ Er is sprake van een heuse ‘oorlog tegen het volk’, uitgevoerd door onze eigen regeringen, die op hun beurt worden aangestuurd door de grote tech-bedrijven. Mies noemt dat ’techno-fascisme’ en een ’transhumanistische dictatuur’, die met behulp van psychologische terreurmaatregelen (lockdowns, mondkapjes, avondklokken, vaccinaties) aan het volk wordt opgelegd.

Mies schrijft onder meer voor de website Rubikon, de krant Demokratischer Widerstand, en in Nederland voor de krant Gezond Verstand.

Dagelijkse propaganda om mensen gehoorzaam te houden

Stuurman begint het tweetalige gesprek door erop te wijzen dat de maatregelen oorspronkelijk maar een paar maanden zouden duren, maar nu, dik een jaar later, nog steeds worden gehandhaafd en ondanks steeds meer protest van wetenschappers, artsen, economen en andere experts verder worden uitgebreid. De regeringen luisteren echter in het geheel niet naar deze tegenstemmen, en een gang naar de rechter heeft nergens zin meer, want rechters zijn er enkel nog om regeringsbeleid van een legale stempel te voorzien.

In Duitsland lijkt het verzet tegen de maatregelen beter en georganiseerder te zijn. Dat verzet is niet zinloos en heeft duidelijk effect, vindt Mies. Dat zien we ‘aan de enorme propaganda die ze dagelijks moeten brengen. Zonder die propaganda zouden ze nooit met deze waanzin weg kunnen komen.’ Of dat verzet ook uiteindelijk het einde van de regeringen betekent, is echter nog maar de vraag.

Rechten burgers met ‘ongeremde onbeschaamdheid’ aan de kant gezet

Het centrum van het probleem is dat de scheiding der machten is verdwenen, en daarmee ook de basis van de democratie. Die functioneert volgens Mies al veel langer niet meer. Dat proces begon vooral na de neoliberale contrarevolutie zo’n 30 jaar geleden. Hierdoor is een machtskartel van partijen ontstaan die eigenlijk alleen nog maar dezelfde doelstellingen nastreven.

Bijzonder aan deze tijd is de ‘ongeremde onbeschaamdheid waarmee onze regeringen nu het recht aan de kant zetten.’ De constante uitzonderingstoestand in het Westen is ‘het klassieke bewijs dat de rechtsstaat is vernietigd.’ Top Nazi jurist en propagandist Karl Schmidt had in zijn boek Politische Theologie deze uitzonderingstoestand al gedefinieerd. Wie de uitzonderingstoestand controleert, controleert ook het volk. Hij wees erop dat deze situatie ook in scene kan worden gezet.

Permanente uitzonderingstoestand; ‘jij hebt niets meer te vertellen’

Schmidt maakte een verschil met de noodtoestand, zoals een overstroming. Een noodtoestand is altijd tijdelijk, maar een uitzonderingstoestand kan veel langer duren. Sterker nog: onze regeringen maken deze uitzonderingstoestand die er sinds 2020 is nu permanent. ‘Deze toestand hebben ze met corona in scène gezet. Kort gezegd kun je stellen dat de democratie is opgeschort, is afgeschaft.’

‘Ze weten dat die mondkapjes totale onzin zijn, tal van onderzoeken bevestigen dat. Maar jij hebt niets meer te vertellen. Je moet je bek houden, dat is in wezen de grondwet-brekende boodschap. Daar komen allerlei vormen van fysieke onderdrukking bij. De psychische onderdrukking is nog veel erger.’

De afwijzing van de corona maatregelen in het voormalige Oost Duitsland zit dankzij het communistische verleden ‘veel dieper verankerd in de bevolking als in het volledig gedegenereerde Westen,’ hoewel daar ook allerlei initiatieven zijn (zoals Querdenken). De massamedia spelen een zeer kwalijke rol in de huidige onderdrukkende corona dictatuur, ook door het promoten van de Koude Oorlog 2.0 (tegen Rusland). ‘Ze spelen met corona nu dezelfde schandelijke, walgelijke rol als hielenlikkers van het regeringsapparaat, de multinationals en de financiële industrie.’

Virus instrument voor in gang zetten Great Reset

‘Men heeft het virus als instrument uitgekozen voor een nieuwe heerschappij, wat de ‘Vierde Industriële Revolutie’, de Great Reset, wordt genoemd.’ De eerder genoemde neoliberale revolutie was daar het begin van. Die maakte een einde aan het sociale kapitalisme, waarin de burgers nog mochten meeprofiteren van de groeiende welvaart en rijkdom. Daarom waren de mensen in het hele Westen in de jaren ’70 door de bank genomen een stuk gelukkiger dan nu, betoont Mies.

Dankzij de (neo)liberalen (in NL aangevoerd door VVD en D66) ging de staat niet meer in eerste plaats voor de burgers, maar voor de multinationals en financiële industrie werken. In die 30 jaar is precies gedaan wat neocon Zbigniew Brzezinski (met weliswaar andere bewoordingen) had gepland, namelijk het opzettelijk afstompen van de brede bevolking (‘dumbing down’) met hersenloos vermaak op TV en dergelijke. Ondertussen werden onze regeringen overgenomen. Zonder dat de bevolking het gemerkt heeft, hebben hun regeringen zich intern ‘omgedefinieerd’.

Marktradicalisme: Veroorzakers crisis werden beloond, het volk moest bloeden

Vanaf 2007-2008 (instorting Lehman Brothers, financiële crisis) brak het marktradicalisme in volle hevigheid door. De veroorzakers van die crisis, de banken en speculanten, de georganiseerde criminelen die gigantische (financiële) misdaden hadden begaan en biljoenen hadden verknald, zeiden gewoon tegen de regeringen dat zij ’too big to fail’ waren, en de bevolking daarom maar moest bloeden voor de puinhoop die zij hadden veroorzaakt. Vervolgens gingen ze gewoon door met hun praktijken, tot op de huidige dag. Onze regeringen hebben dat mogelijk gemaakt, en maken dat nog steeds mogelijk.

Deze onteigening van het volks- en staatsvermogen verliep ook via privatiseringen. De macht van de multinationals nam steeds verder toe, juist omdat ze werden gedereguleerd. Ze kregen geen beperkingen meer opgelegd, ze konden doen wat ze wilden. Omdat de belastinginkomsten terugliepen en de schulden van staten juist stegen, konden deze concerns vervolgens bijna alles overnemen (gezondheidszorg, openbaar vervoer, wegen, etc.).

‘Stapsgewijze staatsgreep’

‘Een stapsgewijze coup d’etat is een zeer goede beschrijving hiervoor.’ Maar nog was het de huidige machthebbers niet genoeg. Nu zeggen ze dat de globalisering – inclusief spotgoedkope vliegreizen en het verplaatsen van de productie naar Oost Azië, wat enorme vervoersstromen noodzakelijk maakte – zo niet meer verder kan. Dezelfde mensen die dit veroorzaakten voeren nu de Great Reset uit, en wéér worden de pijnlijke gevolgen hiervan enkel op de gewone bevolking afgewenteld.

Een van de grote aanstuurders, Klaus Schwab (World Economic Forum), noemde corona letterlijk een ‘window of opportunity’ (en erkende dat dit virus niet gevaarlijker is dan een griep. Desondanks bezwoer hij dat de samenleving nooit meer terug mag keren naar normaal.)

Collectieve degeneratie? Tot 90% van de mensen heeft zich bang laten maken

Stuurman, zelf psycholoog, zegt dan dat hij het ‘verbijsterend vindt hoe makkelijk het publiek te bespelen is’ en dit allemaal accepteert. Mies zegt dat er twee wapens worden ingezet tegen het volk; angst, en de media. ‘Je kunt niet anders zeggen dan dat ze dit angstspel perfect hebben uitgevoerd. Wat ik niet begrijp hoe het mogelijk is om 85% tot 90% van de bevolking in deze angsttoestand te drijven.’ Stuurman oppert als mogelijke oorzaak dat er al ruim voor de coronacrisis sprake kan zijn geweest van ‘collectieve degeneratie.’

Mies bevestigt dat het neoliberalisme een enorme ‘mentale schade’ in de hoofden van de mensen heeft veroorzaakt, een vorm van welvaartsafstomping. Als je teveel welvaart geniet, dan wordt je gemakzuchtig en zwak. Er is geen noodzaak meer om je in te spannen en om te blijven nadenken over andere ideeën en opties, om alert te blijven. Je wordt toch wel verzorgd door de staat, is het gevoel. Of je hebt een prima baan, ook al zijn werknemers onder steeds grotere druk en stress komen te staan.

De angstpyschologie werd aangewakkerd met toenemende zogenaamde catastrofen (klimaat, energie, natuur, etc.). Ook vinden er ver over de 100 militaire (NAVO) oefeningen per jaar plaats omdat Rusland en China de Derde Wereldoorlog zouden willen veroorzaken. De samenleving was daarom al behoorlijk doordrenkt met permanente angst, om vervolgens met corona de genadeklap uit te kunnen delen.

‘De mensen in functies zijn altijd meelopers geweest’

Stuurman uit dan zijn verbazing dat niet alleen het gewone publiek, maar ook artsen, medici en wetenschappers, die heel goed weten dat corona helemaal geen grote bedreiging is, toch achter dit beleid zijn gaan staan. Mies: ‘De massa mensen in functies zijn altijd al meelopers geweest. Maak je maar geen illusies; ik heb 10 jaar een hoge positie gehad in het ambtenarenapparaat… Nou, voordat je daar binnenkomt moet je eerst je verstand afzweren. De idioten aan de top zeggen gewoon dat ‘als wij zeggen dat die witte muur rood is, hij dan rood is’.’

Kortom: bijna al die experts kiezen nu voor de veiligste weg. Als je wilt overleven, je baan en positie wilt houden, moet je wel meegaan met alles. Daar komt ook nog veel opportunisme en zelfonderwerping bij, ‘en in feite ook zelfverloochening.’ In de gezondheidszorg zien zeer veel medewerkers wel degelijk wat er werkelijk gaande is.’

Regeringsleiders beroepen zich steeds op ‘de wetenschap’, maar ‘ik denk niet dat er ergens anders zóveel corruptie is.’ Stuurman wijst er dan op dat er ook veel wetenschappers zijn die wel goed onderbouwd bezwaar maken, maar dat die simpelweg worden genegeerd. Mies bevestigt dit, en zegt dat naar de meer dan 250 van de beste wetenschappers, waaronder ’s werelds top viroloog John Ioannidis, simpelweg niet geluisterd wordt. Of erger nog: ze worden vervolgd.

Democratie is afgeschaft, overheid is wetteloos en rechteloos geworden

Het optreden van de politie in het Westen doet Mies letterlijk aan ‘Gestapo tijden’ denken. ‘Nogmaals; de democratie is afgeschaft, en de bestuurders permitteren zich iedere brutaliteit die je je maar kunt voorstellen. Neem bijvoorbeeld de avondklok. De rechter wijst deze af, en vier uur later begaat de regering een nieuwe smerige streek. Wat is dit?!” Stuurman: ‘Dus dat betekent dat er eigenlijk sprake is van wetteloosheid?’

Mies: ‘Ja, absoluut! Wetteloosheid, rechteloosheid, grondwetsbreuk, iets anders is het niet meer.’ Stuurman: ‘De wetten gaan nog maar één richting uit: het dicteren van de bevolking, en bieden omgekeerd geen rechtsbescherming meer.’ Mies onderstreept dit, en zegt dat alle grenzen van een intacte justitie zijn weggevallen.

Stuurman haalt dan Mies’ artikel in Gezond Verstand getiteld ‘De Duitse tiran’ aan, waarin de socioloog schrijft dat ‘zij de vijanden van de mensheid zijn.’ Mies: ‘Ik ben er vast van overtuigd dat Merkel Duitsland en de Duitse bevolking haat. Dat heeft zeker met haar opgroeien in de (DDR) dictatuur te maken. Ze was de ideale kandidaat voor een sluipende regeringsputsch in Duitsland. Zulke figuren worden niet ingezet zonder de goedkeuring van de Transatlantische acteuren of de VS.’ Stuurman zegt dat dit voor alle Westerse landen geldt, en onze regeringen ‘feitelijk collaborateurs met de vijand’ zijn.

‘9/11 was het begin van de oorlog tegen de eigen bevolking’

Mies: ‘Natuurlijk. De regeringen collaboreren tegen hun eigen volken… Ik ben inmiddels zover te stellen dat zij oorlog tegen de volkeren voeren… Deze vorm van oorlogsvoering begon met 9/11. Die richtte zich eerst naar buiten, om het Midden Oosten te vernietigen. Maar het gaf ook een perverse boodschap aan de eigen bevolking. Het ministerie van Homeland Security werd een soort tweede Pentagon, maar dan voor het eigen land, met alle buitenwerkingstellingen van de burgerrechten en grondrechten, waarmee de vrijheid van de burgers werd afgepakt, als gevolg.’

Daarna explodeerde het aantal terreuraanslagen in Europa, wat een verdere vorm van angstzaaien was (‘Operatie Gladio’ in Europa, een doelbewuste, door inlichtingendiensten aangestuurde en uitgevoerde ‘strategie van spanning’).

Terreuraanslagen hadden echter nog niet voldoende effect, en daarom wilde men iets hebben waarmee de bevolking in systematische angst kon worden gehouden. Dat werd corona, ‘de kroon (corona) op het werk’ van de Westerse elite, wat Mies ‘de complete gevangenneming van de volken door deze corona (pandemie-*)hoax’ noemt… Als georganiseerde criminelen kun je het niet beter doen.’ Stuurman: ‘Je zou er bewondering voor kunnen hebben als het niet zo kwaadaardig was.’

(* Toegevoegd, omdat Mies het bestaan van corona niet ontkent, alleen wel dat dit een bijzonder gevaarlijk virus zou zijn).

Om dit nu tot in de perfectie te kunnen uitvoeren was een jarenlange voorbereiding nodig (bijvoorbeeld met Event 201 in oktober 2019). Daar vielen ook de Mexicaanse griep (varkensgriep) en de vogelgriep onder. Stuurman: ‘We staan dus tegen een zeer goed georganiseerde vijand van de mensheid?’ Mies: ‘Ja, absoluut.’ Stuurman: ‘Hebben we dan nog een kans?’

‘Ze willen ons en volgende generaties in absolute schuldenslavernij storten’

‘Dat is de grote spannende vraag,’ antwoordt Mies. Hij zegt dat we van onze regeringen helemaal niets meer te verwachten hebben. Die hebben overigens zeker sinds corona geen keus meer. Ze zijn bezig met de ’totale verschulding’ van alle staten, en gebruiken daar corona als excuus voor. De Deutsche Bank kreeg in april 2020 al het groene licht van Merkel voor 1,9 biljoen euro aan kredieten. ‘Hun hoofddoel: de volgende generaties in absolute schuldenslavernij storten, en alle nog vitale onderdelen (‘assets’, denk in NL aan het MKB en de boeren) in hun eigendom te krijgen.’

Corrupte politici hebben persoonlijk enorm verdiend aan al deze neoliberale privatiseringen. Ze wilden enkel carrière maken en keken naar geen enkel ander belang. ‘Kijk eens naar de politiek, er zitten daar nu zóveel nullen. Maak jezelf daar niets over wijs. En wat heeft een nul te verliezen? Ze hebben alles te winnen. Wie wil er nu nog in een partij meewerken (m.u.v. FvD)?’

Stuurman: ‘Er is nauwelijks meer sprake van een politieke ideologie, alleen nog van het bestendigen van machtsposities.’ Vandaar het beruchte draaideur effect: mensen uit de politiek komen vaak bij grote bedrijven en banken terecht (en soms ook weer omgekeerd). Het is allemaal ons kent ons. Kwalificaties en prestaties zijn niet meer belangrijk.

Internationale organen en NGO’s hebben ‘als kankergezwel’ de overheid overgenomen

Internationale organen en NGO’s (vooral op gebied van globalisering en klimaat – X.) zijn vervolgens ‘als een kankergezwel’ in de overheid gedrongen, en hebben die wetten tegen het eigen volk, het eigen land en de eigen bedrijven laten opstellen en invoeren. Ondertussen slokt dit overheidsapparaat miljarden op. Dat zou nog te billijken zijn als ze daadwerkelijk iets voor het volk wilden doen, maar dat is niet meer zo.

Stuurman geeft als voorbeeld de 130 miljard die in Nederland aan corona maatregelen zijn uitgegeven. Ondertussen wordt nog steeds beweerd dat er te weinig ziekenhuiscapaciteit is. ‘Maar voor die 130 miljard hadden we de hele zorg vijf keer opnieuw kunnen bouwen, inclusief personeel. Maar daar is geen cent aan uitgegeven!’ Mies: ‘Het is een onvergelijkbaar vernietigingsproces. Ze zijn van ’s morgens tot ’s avonds met vernietiging bezig.’

Mensen die in onze anti-democratische staten niet meer op deze manier kunnen en willen leven, moeten hun eigen belangen gaan behartigen, vindt Mies. Ze moeten zich gaan verenigen, blijven protesteren en demonstreren, zich maximaal afscheiden van de huidige politiek, en stoppen met het kijken en volgen van alle mainstream media, want die verketteren enkel nog ieder tegengeluid.

‘We blijven met 10% – 20% over’

De bevolking valt dan wel uiteen in twee groepen, ‘maar die scheiding is er allang,’ vervolgt Mies. Vroeger kon je met de mensen nog over veel dingen spreken, maar sinds corona is dat afgelopen. Er heeft een scheuring plaatsgevonden die dwars door vrienden, collega’s en families heenloopt. Heel herkenbaar is dat Mies ‘het zat is om met hen te praten. Ze begrijpen toch niets. Je kunt ze vertellen wat je wilt, wijzen op expertise van andere wetenschappers, maar dat willen ze gewoon niet horen.’ Ieder ander geluid wordt ‘onzin’ genoemd, terwijl ze het zelf niet eens onderzocht hebben.

‘Ze lezen niets! Er zijn de afgelopen maanden uitstekende publicaties verschenen (van gerenommeerde wetenschappers), maar dat maakt ze niets uit.’ Van dat deel van de bevolking hoeven we dus niets meer te verwachten. Mies: ‘We blijven met 10% – 20% over. Als die allemaal actief worden, hebben de regerenden een echt probleem.’ Alle nog bestaande mogelijkheden moeten worden uitgeput om dit criminele beleid een halt toe te roepen.

Verder moeten die 20% een nieuwe levenswijze ontwikkelen, en aanvaarden dat dit veel meer risico met zich meebrengt. Grootste probleem daarbij is dat we geen eigen afgesloten territorium hebben (een soort ‘vrijstaat’ -X.), dus of je dan in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië of Engeland woont, je zult worden vervolgd. Stuurman: ‘Is er dan nog ruimte voor enig optimisme?’

‘Alles wat het leven leuk maakt hebben deze supercriminelen verwoest’

Mies: ‘In het grote geheel zie ik dat niet. Ik denk niet dat we dit binnen een of twee jaar omgekeerd kunnen krijgen.’ Ieder moet daarom op zijn eigen terrein – artsen, wetenschappers, publicisten, journalisten, etc. – actief worden en blijven, en zich met elkaar verbinden. Mies herhaalt zijn enorme verbazing over de medewerking van het MKB (horeca, uitgaan, evenementen, sport, toerisme, winkeliers, etc.) met hun eigen vernietiging. ‘Alles wat het leven leuk maakt hebben deze supercriminelen verwoest.’

Tienduizenden bedrijven failliet, honderdduizenden mensen werkloos, en nog steeds geen verzet? Toch zijn er maar 2 of 3 miljoen vastbesloten mensen nodig om naar Berlijn te gaan, en ‘Merkel kan dan wel inpakken. Die zal dan alle moeite hebben om weg te komen.’ Stuurman is eveneens verbijsterd dat zoveel Nederlandse bedrijven zichzelf op slot doen, enkel omdat de minister dat zegt. Mies: ‘Weet je waarom ze meedoen? Omdat ze structureel conservatief zijn. De meeste MKB’ers en ook ZZP’ers zijn nooit opstandige mensen geweest.’ Automatisch gehoorzaamheid aan de regering zit in hun systeem. Dat voorkomt tot op heden dat ze massaal in verzet komen.

Kwalitatieve contacten in plaats van sociaal gereutel

Mies en Stuurman zien ondanks de slechte situatie wel iets heel positiefs, namelijk dat ze gelijkgestemden hebben leren kennen en op een heel ander, hoog kwalitatief niveau contact met hen hebben gekregen. Er wordt niet meer, zoals met oude en afgevallen contacten, over allerlei onzin gepraat (het ‘sociale gereutel’, dus de voetbaluitslagen, de TV-programma’s van gisteren, de nieuwtjes over BN’ers, de nieuwe leasebak, etc.). Dat is volgens Mies pure winst.

Maar grote zorgen zijn er wel, zoals over de komende corona- en vaccinatie paspoorten, waardoor mensen die niet zijn getest en/of gevaccineerd zullen worden uitgesloten. Toch is het zo dat ‘hoe meer druk er op de bevolking zal worden uitgeoefend, des te groter het verzet zal worden. Dat is nu al zo.’

‘Mensen die complotdenkers beschimpen lezen zelf helemaal niets meer’

De term ‘complotdenker’ laat Mies inmiddels van zich afglijden. ‘De mensen die dat zeggen beveel ik enkel het nieuwste boek van Klaus Schwab over Covid-19 aan. Alle dystopische ontwikkelingen staan daarin, inclusief bevolkingscontrole en -vermindering, nieuwe technologieën, ID2020, alles wordt met elkaar verbonden, van vroeg tot laat sta je onder totale controle. Als mensen dan nog beweren dat wij de complotdenkers zijn, dan kan ik alleen nog maar zeggen dat in de hoofden van die mensen helemaal niets meer functioneert.’

Ook Stuurman ziet dat de mensen die het hebben over complottheorieën zich niet hebben ingelezen en niet weten waar het over gaat. Mies: ‘Maar ze kunnen het zelf lezen van de uitvoerders van dit reële complot, zoals Klaus Schwab! Ze moeten niet zo lui zijn! Dat is alles.’

Techno-fascisme: het einde van de mensheid zoals we die kennen

Wat Schwab wil, de Great Reset (met in eigen land Mark Rutte en Sigrid Kaag als grootste promotors en uitvoerders) ‘is een soort techno-fascisme, een tirannie, een trans-humanistische dictatuur. Ze willen jouw lichaam in. Dat is het nieuwe profit-regime, het nieuwe kapitalisme. Vroeger gebruikten ze je arbeidskracht, nu willen ze IN jou komen. Ze willen iets in je implanteren en inspuiten… Ze brengen alles met elkaar in verbinding. Eerst komt 5G, dan 6G, en dan maar zien wat er dan gebeurt. Op de achtergrond is dit militaire technologie.’

Stuurman: ‘Dit betekent eigenlijk het einde van de mensheid als soort zoals die is.’ Mies: ‘Als op zichzelf staande soort zoals we die kenden, ja… We kunnen spreken van het einde van de mensheid zoals we die kenden. Ze willen een hybride wezen, een techno-monster, een cyborg, en dat vinden ze dan geweldig. Dat noemen ze dan een verbetering. Ja, voor de politie, veiligheidsdiensten en het leger is dat zo, maar niet voor de mensheid.’ Wat ze willen is een een soort alomvattend technocratisch ‘dashboard’ waarmee iedereen, tot op de laatste man, vrouw en kind, te controleren en besturen is. Mies: ‘Dat is hun plan, dat is precies hun idee.’

Om te zien wat er nu gebeurt adviseert hij iedereen te googelen op Albert Biedermann en zijn ‘Diagramm des Zwangs’, waarin exact is terug te vinden hoe de huidige heersers werken om ons onder totale controle te krijgen, en ook hoe je krijgsgevangenen in bedwang houdt. ‘En dat is precies zoals nu: manipulatieve psychologie tot in het absoluut extreme.’

‘Dit is terreur, we worden als krijgsgevangenen behandeld’

‘Isolatie, monopolisering van de waarneming (alle kritische stemmen monddood / belachelijk maken), mensen terroriseren en psychologisch uitputten met een mondkapjesplicht, social distancing, de avondklok en vaccinaties – dit gebeurt allemaal met opzet, en natuurlijk hoge straffen en keihard ingrijpen tegen degenen die zich niet aan de regels houden en/of protesteren. Geen mondkapje op? Straf! ’s Avonds na tienen eruit? Straf! Dus: TERREUR.’

‘Het wordt mensen ontwend om logica te gebruiken,’ vult Stuurman aan. Zelf nadenken en zelf beoordelen mag niet meer. Mies: ‘Er wordt helemaal niets meer beoordeeld, ze krijgen gezegd wat ze moeten doen en wat ze moeten laten. En als ze dan als een bang konijntje in hun kooitje gaan zitten, krijgen ze nog net een wortel voorgehouden. En dan zegt het bange konijntje: ach, zo erg is het toch niet? Ze hebben toch echt wel het beste met ons voor?’

Dit is niets anders dan het ‘domesticeren’ van de bevolking. ‘We worden als krijgsgevangenen behandeld, niet meer als mensen. Je moet je onderwerpen. Dit is open gevangenschap.’ Tegelijkertijd worden de slachtoffers afhankelijk gemaakt van de daders (Stockholm Syndroom), en hangen ze ’s avonds voor de TV aan de lippen van degenen die hen dit allemaal aandoen.

Hoop: Doe niet meer mee, en bouw nieuwe gemeenschappen op

Maar om positief af te sluiten: er IS hoop, maar alleen ‘als je niet meer meedoet. Negeer zoveel mogelijk de bevelen,’ maar je hoeft geen martelaar te worden, dus dat ze je huis binnenvallen. ‘En heel belangrijk: sluit nieuwe vriendschappen, en als we dan in het bos of in een kelder moeten afspreken, dan is dat maar zo. ‘

‘Probeer nieuwe gemeenschappen en nieuwe dorpen op te richten. Ga weg uit de grote steden, die zijn sowieso kapot. En voor zover mogelijk terug naar analoge technologieën.’ Dus alleen internet als het nodig is, en steeds de nieuwste smartphones en apps is absoluut onnodig (zeker niet de corona app). ‘Dus wordt maximaal onafhankelijk van het systeem.’

Het totale interview duurt 71 minuten, hier op YouTube een korte clip:Xander

(1) Café Weltschmerz

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

32

 1. @Vrijheidsstrider of moet er een j bij? Daar kun je best wel eens gelijk in hebben. Zo heb ik mijn twijfels over Vrouwen voor vrijheid. Deze club houdt er de lumens filosofie op na. Lumens is een organisatie die samenwerkt met de gemeentes. Bieden hulp aan mensen. Streven is onafhankelijkheid. Armoede bestrijding. Zij benoemen het probleem van de rente etc. En dat klopt ook wel, maar hoe ze dat dan willen gaan invullen, dan kom je toch al gauw uit bij de agenda, waarin alles gecontroleerd wordt en met een basisinkomen. Nu ja, ik heb het niet persoonlijk gevraagd, maar het voelde bij mij al weer niet lekker, dus voor mij is het dan al weer afgeschreven. En zo zet ik mijn twijfels ook onder die ander verzetsstrijders/demonstranten. Is er dan geen een onafhankelijke groep mensen? En moet je je wel ergens bij aan sluiten?

 2. De meeste mensen in het westen hebben niet door dat ze in een schijndemocratie leven.
  Lees ook straks maar mijn rubriek op onderstaande website: Verkiezingen en fraude.
  In nederland is hetzelfde gebeurt als in amerika waar de seniel Biden tot president is gekozen door massale fraude. (op de achtergrond echter, mijn mening, trekt Obama aan de touwtjes)
  Decennia lang hebben de illuminaten zich overal in geinfiltreerd, bedrijven en media onder hun controle gebracht en via hun marionetten in de diverse regeringen wereldwijd hun greep verder verstevigd op zowel de mensen als de landen die ze onder controle hebben (via de BIS, de VN met haar decreten en agenda 2021/2030, de bilderbergers, het WEF, de koningshuizen(!),
  de vrijmetselaars, pharmaceutische (vaccins)industrie en de gehele bankenwereld, plus controle over de meeste geheime diensten in de wereld. Ook het rechtstelsel is volledig corrupt.
  Wie niet meewerkt en zich niet laat omkopen, wordt eerst belachelijk gemaakt, dan via laster verder in het nauw gebracht of via chantage. Als dit ook niet helpt, dan wordt de betreffende persoon via een andere methode opgeruimd(vaak via een “hartaanval” of “ongeluk”.

  Stapje voor stapje worden via allerlei maatregelen, spoedwetten, ontkrachting van de grondwet, de massa verder in een hoek gedreven en door allerlei doem en angstcampagnes murw gemaakt, inclusief gewelddadige optredens van de politie en ME.
  Denk maar aan het malieveld en het vondelpark plus museumplein.
  De corrupte media(ook aanwezig bij de jaarlijkse bilderbergconferentie), doen hier gewillig aan mee. 24/7 zenden ze leugens en doemscenario’s uit, met valse cijfers omtrent de “positief” getesten personen. Deze cijfers zijn klinkklare leugens terwijl daarnaast alle overige oorzaken van sterfte(griep, hartaanvallen e.a. onder covid-19 worden geschoven als oorzaak.
  Zonder deze leugenachtige media waren de machthebbers van deze wereld nooit zover
  gekomen!
  Via intimidatie, bekeuringen, muilkorven, avondklok en straks het vaccinatiepaspoort worden de mensen verder onder druk gezet om zich vooral te laten vaccineren met het beruchte mRna vaccin(wat absoluut geen vaccin is). Het is een tikkende tijdbom!!
  De PCR testen, volledig ongeschikt als diagnosemiddel en zelf door mensen van de overheid als waardeloos bestempeld, is in feite al een verborgen vaccinatie via minuscule nanorobotjes welke in de punt van het wattenstaafje zitten. Dit was al gepland voordat ze begonnen met de vaccinatie campagne. Ze wisten vooraf al dat grote delen van de mensheid niet veel moest hebben van vaccinaties (en met recht, gezien de geschiedenis hiervan).
  ps: niet uit te sluiten is, dat er op basis van onafhankelijke testen, in de blauwe mondkapjes ook nanobots kunnen zitten!
  Meer over deze zaken zie http://www.dewegwyzer.nl

 3. Sorry, helga confronterend misschien maar ik vind dat dom, ik vind dat juist mensen hun mond moeten opendoen ,al is het alleen maar omdat jij gedaan hebt wat je moet doen !
  Je staat voor Gods troon later Ezechiel 3 17 – 20

 4. @Helga

  Jammer! Ik wil ervoor pleiten dat je blijft en onder een pseudoniem commentaar geeft. Dat doen er velen …

 5. @Polleke

  De redenen die de WHO noemt om momenteel niet achter een ‘reis covid paspoort’ te staan, zijn niet bijzonder hoopvol. Ze missen nog wat ‘bewijs’. Momenteel worden de ‘studies in elkaar geprutst die zouden bewijzen dat transmissie wel (grotendeels) voorkomen wordt. Zoals ook pas een bericht hierover: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1349456714/hoopvol-nieuws-besmetting-door-gevaccineerde-bijna-onmogelijk

  Een ander ‘probleem’: er moet wel goed/vaak/snel gemeten worden en bewezen worden dat je wel virusvrij bent. Gelukkig is er al onderzoek naar digitale certificaten, zegt de WHO, link onderaan. En vergeet Bill Gates niet met zijn patenten die dit mogelijk maken. Waarom niet alles combineren tot één paspoort? Zal vast wel de beste oplossing zijn. Identificeren + vaccinatie-status.

  Het volgende oprechte bezwaar v.d. WHO: er zijn niet genoeg vaccins. Nou, dat ‘probleem’ zullen ze ook vast wel oplossen. Daar gaat immers het grote geld meer en meer naar toe.

  Het laatste bezwaar dat groepje mensen dat niet mee wil doen. Ridiculiseren en criminaliseren en opsluiten vermoed ik.

  Zie ook: https://www.who.int/news-room/news-updates
  Scrollen naar: 09 March 2021

 6. Ff wat anders. Wat zijn de straaljagers in de weer het is hier een gekkenhuis.

 7. “Regeringsleiders beroepen zich steeds op ‘de wetenschap’,”

  Hannah Arendt – Totalitarisme: Beleid wordt gevoerd op wetenschappelijke voorspelbaarheid. Het is in de toekomst falen of slagen.

 8. Hallo Sander en mede -columnisten-… Het blijft bij een steeds kleiner wordende groep mensen die deels of helemaal snappen wat er aan de hand is. Omdat het gros van de bevolking verworden is tot semirobot lijkt het mij verstandig de kop onder het maaiveld te gaan houden. Er is me namelijk al heel vaak verweten dat ik een aluhoedje ben en valse berichten verspreidt. Dit op een zeer dreigende toon. Daarom heb ik besloten mijn stem niet meer te laten horen en gewoon toe te kijken hoe de lemmingen achter elkaar de afgrond in rennen. Wie niet horen wil moet dan maar voelen is hier van toepassing. Ik vond het leuk om commentaren te geven, maar ik denk dat nu de tijd is aangebroken om mij niet meer in het openbaar te profileren als iemand met een werkend brein.
  Iedereen het allerbeste gewenst, want vanaf nu denk ik dat het zal zijn… ieder voor zich en God voor ons allen. Gegroet…

 9. BELANGRIJKE OPROEP Van DR. ELKE DE KLERK en ADVOCAAT VAN KESSEL
  Graag jullie reacties naar mij persoonlijk in telegram of mail: elkefdeklerk@gmail.com
  Naam adres woonplaats is voldoende.

  1 Dit is de actie die we hebben ontworpen i.p.v. de actie Covid 19 van de A lijst, omdat dit is wat er moet gebeuren. Agenda 20-30 wordt hierbij ook ingezet als bewijs voor staatsgreep.

  2 We een andere advocaat hebben die deze grote zaak op deze wijze wil aangaan en er zijn al duizenden mensen die mee doen.

  Dank jullie alvast

  Elke F. Klerk

  en Arno van Kessel(advokaat te Leeuwarden)

  Beste mensen, verzamel zoveel mogelijk mensen met naam en adres. Al deze mensen kunnen in een en dezelfde aangifte ex art. 93 j° 97 WvSr aangifte doen bij het OM Den Haag tegen Rutte en zijn kompanen, waarbij tevens onderbouwd wordt geëist opheffing van de mondmaskerplicht en 1,5m regel wegens strijd met de artt 2 en 3 EVRM (absolute grondrechten).

  Tevens de eis om per direct over te gaan tot de strafrechtelijke vervolging van Rutte en zijn kompanen, waarbij wordt gesteld dat zij op geen enkele wijze het NL volk vertegenwoordigen en geen mandaat hebben voor hun rechtshandelingen.
  Indien niet binnen 1 week zal worden overgegaan tot arrestatie van Rutte en zijn kompanen, dan zullen de aangevers overgaan tot het verzoeken van het Internationaal Strafhof te Den Haag tot het uitbrengen van een internationaal arrestatiebevel jegens Rutte en zijn kompanen o.g.v. onder meer artt 2 en 3 EVRM foltering en mishandeling van het NL volk.

  De USA erkent het Int. Strafhof niet, maar het verzoek tot int. arrestatie van Rutte en zijn kompanen kunnen wij wel indienen bij de USA ambassade, zodat de USA kan overgaan tot arrestaties van Rutte en kompanen.
  Dit kan serieus en per direct worden gedaan. Ik kan de stukken opmaken. Nu zo veel mogelijk mensen verzamelen
  Tijd om met zijn allen op te staan, het gaat niet voorbij het zal erger worden totdat wij geen enkel recht meer hebben.

 10. @WilmaAJ voor dit schema is inderdaad iets te zeggen, maar daarover ging niet mijn reactie.
  Mijn reactie gaat over dat er binnen de groep die zich afzet tegen de Corona maatregelen ook nog andere subgroepen bevinden die afwijkende ideeën hebben over andere onderwerpen. Ik heb diverse mensen gesproken die tegen het huidige Corona beleid zijn, maar die Flat earthers of pizza gate mensen weg zetten als wappies of de aanwezigheid van deze mensen in de anti corona groep ontkennen.
  Momenteel trekken al deze mensen gezamelijk op tegen de regeringen van hun landen, maar op het moment dat de corona kritische groep de bestaande macht vervangt, dan verwachten de flat earth en pizza gate aanhangers dat ook hun denkbeelden overgenomen worden, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren aangezien 90-95% van de corona protest groep niks ziet in die theorieën.

 11. Ja, er is ook een tegengestelde beweging gaande. Terwijl het de bedoeling van corona was om verdeeldheid te zaaien, zie ik nu ook veel verbintenis tussen mensen. Sommige familieleden en vrienden hebben zich van mij afgekeerd en er is veel afkeuring in de buitenwereld om mij heen, maar ik ervaar ook dat mensen van heel verschillende pluimage nu hun verschillen en geschillen opzij zetten en in hun verzet bijeen komen. Het is ondertussen een hele bonte ‘gemeenschap’ aan het worden. En dat stemt hoopvol.

 12. @kris noot; Het stadium van “complotdenkers” is inmiddels ver voorbij, helaas en ernstig genoeg is dit de keiharde realiteit.
  De tip van Mies om te kijken naar het “schema van dwang” van Albert Biderman is een hele goede tip en dit schema wordt ook door Amnesty gehanteerd om mentale marteling te duiden.

  Dank je Xander, voor het uitgebreide verslag en ik ga later de video bekijken bij CW!

 13. Xander,
  Wederom een erg goed artikel!
  Laat je niet ontmoedigen door kritieken.
  De satanisten zullen NIET zegevieren.
  DE Vader van onze opgestane HEER Jezus Messias kent de Zijnen.
  Uiteindelijk is de overwinning aan het Lam Gods, zie boek Openbaring van Jezus Chr.
  Deze atheistische neoliberalen en afgodendienaren zullen hun verdiende loon krijgen: voor altijd en eeuwig afgezonderd van de Liefde Gods!

 14. Ik maak me ook zorgen over die 10 tot 20% complotdenkers die elkaar vinden in hun schreeuw naar aandacht.
  Ik vraag me af dat wat er gebeurt als deze groep de macht krijgt.
  Blijft deze groep elkaar steunen in alle denkbeelden van de diverse subgroepen?
  Of worden vervolgens bepaalde subgroepen afgestoten (bijvoorbeeld de platte aarde of buitenaardse complotdenkers)?
  Komt de overige 80 tot 90% (eventuele aangevuld met afgestoten complotdenkers) van de bevolking vervolgens in opstand tegen de complotdenkende macht?
  De vrede lievende manier van een nieuwe analoge gemeenschap oprichten klinkt ideologisch en doet met denken aan de Amish. Echter uiteindelijk vindt in deze gemeenschappen ook onderdrukking plaats en verzamelen de leiders extra welvaart. Maar ik juich dit soort initiatieven wel toe en hoop ook van harte dat ik het mis heb qua machtmisbruik.

 15. ik kijk alle video’s van cafe weltschmerz is voor een ieder aan te raden.
  ook jensen, opiniez en xandernieuws natuurlijk.
  hopelijk komt ongehoord nederland ook op de buis, dan hebben we eindelijk ook eens een ander geluid op de tv.
  maar het beste blijft toch elke dag bidden en je bijbel lezen.

 16. Inderdaad nieuwe gemeenschappen vormen. In harmonie met de natuur. Boerderijen kopen, voedselbos op de weilanden. Tiny houses. Iedereen het werk doen wat hij het liefst doet, voor hetzelfde salaris. Geen autoriteit meer nodig…

 17. Goed artikel, dank!
  Op Twitter heb ik ook al verschillende malen mijn verbazing geuit over de weinige protesten van gesloten bedrijfjes zoals winkels en café’s. Een totaal fatalistische houding. Laatst een mevrouw die sigaren maakt, deed haar verhaal bij Hulleman. Het heeft haar een jaar gekost de beslissing te nemen om publiekelijk te klagen over het onrecht wat haar en anderen wordt aangedaan. Onbegrijpelijk.
  Ouders die hun kinderen op school laten testen, terroriseren, indoctrineren en zelfs wegsturen door maffe onderwijzers, alleen omdat ze een snotneus hebben.
  De overheid kan zo ver gaan, omdat er veel te weinig weerstand is.

 18. Ik ben fan van Café Weltschmerz omdat ik toch altijd als gecontroleerde oppositie zag. Maar als ik dit zo lees dan ga ik er morgen toch even naar kijken…en dan heel hard nadenken of ik een laatste poging waag dit aan mijn gehersenspoelde familie laat zien of niet..

  Wat betreft Klaus Schwab, dat zou een soort pupil van Henry Kissinger geweest zijn. In een interview uit 2018 noemt Kissinger al dat er een virus uit Azië zal komen om de 3e Wereldoorlog uit te lokken. Ook noemt hij toen al letterlijk The Great Reset, maar dan wel de Reset van de wereldbevolking naar max 500 mensen. We weten nu dus ook wie de Georgia Guide Stones heeft neergezet. Tenminste, als dit interview natuurlijk echt heeft plaatsgevonden. De link naar het interview: https://www.dailysquib.co.uk/world/28503-henry-kissinger-delightful-drums-war-beat-louder-every-day.html

 19. Precies als de volgende persconferentie is van Marcus von rütte, begint de ramadan. Ik verwacht dus minder lockdown na die datum omdat we ons zo goed een spuitje laten geven. Pinksteren blijft onzeker, want mogelijk blijkt na het suikerfeest (dat voor Pinksteren valt) dat er te veel jongeren naar de terrasjes zijn geweest en de besmettingen oplopen. Helaas, komende winter is er weer een nieuwe variant zodat het christelijk kerstfeest niet mogelijk is. (sind corona heb ik een helderziende gave gekregen, waarschijnlijk een bijwerking)

  Voor alle duidelijkheid, ik neem het moslims niet kwalijk dat zij hun feestdagen vieren. Ik neem het de regering kwalijk dat zij corrupt en hypocriet zijn.

 20. ik vind het het leuk dat u positief probeert af te sluiten met sticht dorpen en nieuwe gemeenschappen met gelijkgestemden. Echter dit kan toch alleen pas gebeuren als er flink wat pijn geleden is en er dus eerst een grote catastrofe plaats gevonden dient te hebben. Wel lijkt het me zinvol dat je nu al in je omgeving de NSB’ers ( landverraders die op de gevestigde orde stemmen en helpen) in de gaten houdt en contacten leg met gelijkgestemden zodat als het zo ver is we geestelijk klaar staan om in het verzet te gaan

 21. BBB staat helemaal niet voor Boeren Burger Beweging. Het staat staat voor Built Back Bettr!!!!! Carolain van der Plas is ondrdeel van de Elite en ze Wilt ons laten gelofen van niet!! Trap er niet in mensen!!

Comments are closed.