Alles gaat kapot, maar ‘in de politiek gebeurt niets toevallig’

Vanavond slaan beide kopstukken van het Haagse regime de volgende nagel in de doodkist van Nederland, dat langzaam maar zeker doelgericht in een maatschappelijk en economisch sterfhuis wordt veranderd. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Ondernemer-analist Erik Boosma: ‘Wij gaan dit winnen’ – ‘Hun macht is gefundeerd op het simpele feit dat de MEERDERHEID van de mensen het SPEL dat deze MINDERHEID met hen speelt, niet DOORZIET’

—————————————————————————————————————————————-

Ondernemer en analist Erik Boomsma droeg gisteren bij Café Weltschmerz het onderstaande artikel van financieel expert en journalist Ernst Wolff voor. Het is weliswaar een lang stuk (de ingesloten video duurt ongeveer 50 minuten), maar in dit uiterst belangrijke artikel legt Wolff vanuit het perspectief van de financiële wereld uit wat er precies aan de hand is, waarom de huidige crisis al heel lang nauwgezet is gepland, en wat voor vreselijke toekomst ons wacht als deze machtsgreep, uitgevoerd door ‘onze’ eigen leiders, definitief gaat slagen. Boomsma is er echter van overtuigd dat de ‘Great Reset’ gaat mislukken: ‘Wij gaan winnen!’

(Met een aantal spelling-/stijl- en grammaticale aanpassingen, en tussenkopjes toegevoegd . Vanwege de hoeveelheid tekst en leesbaarheid plaats ik mijn eigen commentaar in een volgend apart artikel. – X.)

‘In de politiek gebeurt niets toevallig. Als er iets gebeurt, dan kun je er zonder meer vanuit gaan dat het precies zo gepland was!

Als je kijkt naar de gebeurtenissen van de afgelopen 20 maanden, dan wordt deze stelling bijzonder weerzinwekkend en beangstigend. Kan het werkelijk zo zijn, dat alles wat we meegemaakt hebben daadwerkelijk gepland was?

Nadat ik 20 maanden lang diepgaand onderzoek heb uitgevoerd naar dit onderwerp, kan ik alleen maar tot de slotsom komen dat er een verpletterende hoeveelheid aanwijzingen en bewijzen zijn die precies in deze richting wijzen.

Unieke situatie in de geschiedenis: een wereldwijde dictatuur

De situatie waarin wij ons op dit moment bevinden is uniek in de geschiedenis van de mensheid. Nog nooit eerder is de gehele wereld aan een Globale Dictatuur onderworpen geweest, zoals wij dat nu meemaken.

En nog nooit eerder zijn er zoveel maatregelen getroffen – die voor de normale weldenkende mens onbegrijpelijk en grotendeels onzinnig, maar nog vaker in tegenspraak met elkaar zijn.

We hebben volgens de regeringsleiders van doen met de zwaarste gezondheidscrisis sinds mensenheugenis. Maar de maatregelen die door deze regeringsleiders genomen worden, hebben de situatie niet verbeterd, maar juist steeds slechter gemaakt.

Op dit moment kan elke arts bevestigen dat de algehele gezondheidssituatie van de meerderheid van de mensen op dit moment slechter is dan vóór de crisis. En zelfs vanuit het standpunt van hen die nu opnieuw de nieuwe maatregelen afgekondigd hebben, staan we voor een puinhoop waar bijna niet meer overheen te kijken is.

De dreigende “4e Golf”, en de aankondigingen van de noodzaak van “Boostershots”, 4e en 5e inspuitingen, zoals in Israel, tonen zonder enige twijfel aan dat de eerdere maatregelen en inspuitingen hun doel – namelijk de indamming van de ziekte – volkomen gemist hebben.

Zware economische crisis

Maar dat is bij lange na nog niet alles.Wij hebben het in navolging van de Lockdowns op dit moment van doen met een zware wereldwijde economische crisis.

 • De wereldwijde productie hangt op dit moment aan een zijden draadje.

 • De logistiek ligt plat.

 • Leveringsketens zijn verbroken.

 • We hebben te maken met grootschalige oogst-uitval.

 • Er zijn wereldwijde tekorten van voedingsmiddelen.

 • En daarbovenop een enorm tekort aan half-geleiders, die voor een groot deel van de economie nodig zijn.

En ook in die markten zien we dat de problemen NIET opgelost worden – maar juist door verdere maatregelen en de onophoudelijke dreigingen van nieuwe inperkingen vermeerderd en vergroot worden.

Het meest recente voorbeeld:
In China is de op 3 na grootste haventerminal van de wereld gesloten vanwege één enkele positieve PRC-test uitslag onder de havenmedewerkers. Of Nieuw-Zeeland, waar in de afgelopen maand 5 miljoen mensen in een volledige Lockdown gedwongen werden omdat één enkele 58-jarige een positieve PCR-test uitslag had.

Een volgende crisis betreft de Nederlandse Middenstand en MKB-bedrijven die – met zeer grote afstand tot alle andere sectoren – de meeste werkgelegenheid verschaft, en bovendien het grootste deel van alle belastingafdracht ophoest.

De middenstand en het MKB wordt door de on-aflatende onzekerheid en steeds weer nieuwe regels die de overheid oplegt, week na week, maand na maand erger in de hoek gedreven, en is nog nooit eerder in zo’n diepe crisis terecht gekomen zoals nu.

Gierende inflatie

Maar ook dat is nog niet alles! Wij beleven op dit moment wereldwijd een onvoorstelbaar snel groeiende inflatie, in het bijzonder bij grondstoffen, productieprijzen en bij voedingsmiddelen. Maar ook hier worden geen maatregelen getroffen om het tegen te gaan. In tegendeel. Het BIJDRUKKEN VAN GELD gaat gewoon door en wordt zelfs opgevoerd.

De Nederlandse Staat, de overige Europese Staten en de Centrale Banken hebben sinds het begin van de crisis meer dan 20 Biljoen dollar in de wereldwijde geldomloop gebracht. Dat is dus 20 DUIZEND MILJARD Dollar ! Je kunt je er bijna geen voorstelling van maken. Zonder dat er daarmee een einde in zicht was.

En het Internationale Monetaire Fonds (IMF) – dus de machtigste geld organisatie van de Wereld – heeft zojuist met 650 Miljard, de tot nu toe grootste hoeveelheid van zijn eigen waarde, aan bijzondere garanties uitgegeven.

Maatschappelijke drama’s en verdeeldheid

En niet veel beter is de maatschappelijke situatie. Als voorbeeld: In de Verenigde Staten van Amerika (het economisch sterkste land van de wereld) zijn bijna 4 miljoen mensen bedreigd met uitzetting uit hun woning omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen of hun hypotheek niet meer kunnen aflossen. En meer dan 10 x zoveel mensen zijn in het rijkste land van de wereld niet in staat om zichzelf met een eigen inkomen te onderhouden.

En wat het doelbewust laten afbrokkelen van de economie en het aanjagen van de inflatie niet voor elkaar hebben gekregen, dat hebben de POLITICI voor elkaar gekregen. Een mondiale SPLIJTING onder de bevolking, zoals we die nog nooit hebben meegemaakt.

En nu komt daar ook nog bovenop – zeg maar als kroon op het geheel – de door de VS BEWUST georganiseerde machtswisseling in Afghanistan. Waarbij de VS op heel bewuste wijze aan de Taliban militair materieel met een waarde van meer dan 20 Miljard US dollar heeft overgedragen. Een compleet luchtmacht-bataljon en 11 luchtsteunpunten zijn achtergelaten, die met absolute zekerheid de volgende reusachtige vluchtelingengolf zal veroorzaken.

Wie is gebaat bij al deze ellende?

Hoezo? Vraagt men zich af. Hoezo worden er wereldwijd maatregelen getroffen die de ene ramp na de andere veroorzaken? En worden de meerderheid van de mensen steeds verder in de afgrond geworpen, in plaats van hen uit hun misère te halen?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we 2 volgende vragen stellen.
1. WIE is er geïnteresseerd in het uitrollen van deze Mondiale Agenda?
2. WIE profiteert ervan?

Het antwoord op deze beide vragen is heel EENDUIDIG en SIMPEL. De grootste profiteur achter de huidige crisis en de belangrijkste touwtrekker achter de schermen, is het Digitale Financiële Complex – ook wel aangeduid met “Mr. Global”. Dat is een soort Genootschap, waarbij aan de top de grootste IT-ondernemingen en de grootste Vermogensbeheer-Ondernemingen van onze tijd staan.

Tot de grootste IT-ondernemingen behoren Apple, Alfabet (het moederbedrijf van Google), Amazon, Microsoft en Facebook. De beurswaarde van deze vijf bedrijven alleen bedraagt momenteel 9,2 biljoen US dollar. Dat is dus 9,2 Duizend Miljard US dollar. Even ter vergelijking: Het Bruto Nationaal Product van Duitsland, Frankrijk en Italië bij elkaar bedraagt 8,6 Biljoen dollar.

Tot de grootste Vermogensbeheer-Ondernemingen behoren Blackrock, Vanguard, State Street en Fidelity.
Deze bedrijven zijn grootaandeelhouder bij de genoemde IT-ondernemingen. En niet alleen dat, maar zij zijn grootaandeelhouder in ALLE multinationals van enige betekenis in de hele wereld. In de energiesector, voedingssector, automatiseringssector, bankensector, vastgoedsector, enzovoorts.

Alleen al deze 4 Vermogensbeheer-Ondernemingen vertegenwoordigen in totaal 22,6 biljoen US dollar. Dat is dus 22,6 Duizend miljard US dollar. Nogmaals ter vergelijking: Het Bruto Nationaal Product van alle 27 lidstaten van de Europese Unie bij elkaar, bedroeg in het afgelopen jaar 15,7 biljoen US dollar.

‘Kankergezwel’ dat ondernemingen en overheden controleert

Maar het is niet alleen de onvoorstelbare financiële kracht van deze ondernemingen die het Digitale Financiële Complex van Mr. Global zo machtig maken. Want als we bijvoorbeeld de IT-bedrijven onder de loep nemen, hebben zij niet alleen op zichzelf al een geweldige markt-macht, maar controleren zij ook honderdduizenden andere ondernemingen en overheidsinstellingen, omdat zij immers hun digitalisering organiseren en op deze manier constant inzicht hebben in hun Data-Flow.

De IT-Industrie is niks anders dan een KANKERGEZWEL dat zich in de loop van de afgelopen jaren in alle economische marktsectoren heeft uitgezaaid en al deze sectoren van hen afhankelijk heeft gemaakt en hen intussen volledig beheerst.

En bij de Vermogensbeheer-Ondernemingen ziet het er al niet beter uit. Zij hebben zich als parasieten in alle grote multinationale bedrijven genesteld. En zij zijn in staat om elke willekeurige markt in elke door hen gewenste richting te laten bewegen!

De grootste van hen – Blackrock – beschikt al 40 jaar lang over een Data-Analyse-Systeem “Aladin”, de grootste bron aan financiële informatie die de wereld ooit heeft gezien. En Blackrock adviseert met deze kennis op de achtergrond de grootste Centrale Banken van de Wereld – de Federal Reserve Bank en de Europese Centrale Bank.

‘Rutte, De Jonge en de rest slechts marionetten in misdaadsyndicaat’

Bij deze gigantische Informatie-voorsprong die Blackrock heeft, mag het duidelijk zijn wie van wie afhankelijk is. En dat mensen als Rutte, de Jonge, Kaag, Grapperhaus, Hoekstra en de rest van het misdaadsyndicaat, slechts marionetten zijn, die uitvoeren wat er gedicteerd wordt.

We hebben het hier dus over een unieke historische samenstelling van samengebalde financiële kracht en een unieke historische beschikkingskracht over een reusachtige Data-Bank. Deze combinatie heeft deze ondernemingen sinds het begin van deze crisis een groei doen doormaken, zoals nog nooit eerder is waargenomen. En dat niet alleen; deze groei versnelt zich ook nog eens elke dag!! Alleen al in het 2e kwartaal van dit jaar,hebben deze ondernemingen de hoogste winsten uit hun geschiedenis laten zien.

We hebben afgezien van deze feiten niet al te veel fantasie nodig om tot de slotsom te komen dat het bij het Digitale Financiële Complex van Mr. Global om hét WERELDWIJDE MACHTCENTRUM handelt, waar omheen alles draait en van waaruit alles geïnitieerd wordt. Het Digitale Financiële Complex van Mr. Global, staat ver boven ALLE regeringen en is te allen tijde in staat om ELK KABINET ter wereld op de knieën te dwingen. En ze te laten gehoorzamen.

Waarom ondergraaft Mr. Global zichzelf?

En dus moeten we ook zeer alert zijn over de methoden van het Digitale Financiële Complex waarmee het zich vanaf het begin van de crisis bedient. Want soms lijkt het erop,dat Mr. Global juist het systeem waar hij zelf van profiteert, ondergraaft.

Ter verduidelijking:
Als Mr. Global de Middenstand en het MKB verstoort, verstoort hij toch eigenlijk zijn eigen bestaansrecht? Want zoals we net hebben vastgesteld betaalt de middenstand en het MKB de meeste belastingen, en creëert zij ook de meeste werkgelegenheid.

En als Mr. Global dan ook nog de INFLATIE aanzwengelt, dan heeft hij daar zelf toch ook schade van? En als Mr. Global de sociale vrede verstoort door een explosie van sociale ongelijkheid te creëren, dan verstoort dat toch ook de basis waarop hij zijn zaken doet?

Allemaal terechte vragen! Maar ze gaan aan de realiteit voorbij.

‘Gigantische wanhoopsdaad’

Die ziet er namelijk zo uit:
Het Digitale Financiële Complex van Mr. Global heeft GEEN ANDER KEUZE dan te doen wat hij op dit moment doet! Wat wij op dit moment meemaken is niet een op de tekentafel bedachte Agenda waarmee Mr. Global zich nog meer geld en macht wil verschaffen om daarna in alle rust van zijn inspanningen te kunnen genieten.

Wat wij op dit moment meemaken, is een GIGANTISCHE WANHOOPSDAAD, waarschijnlijk de grootste die ooit in de totale geschiedenis van de mensheid vertoond is. Deze wanhoopsdaad heeft zijn oorsprong in het feit dat het systeem waaraan het Digitale Financiële Complex van Mr. Global zijn bestaansrecht ontleent, met de bestaande mogelijkheden niet meer in stand te houden is.

Mr. Global stond al in de financiële crisis van 2007-2008 kort voor zijn teloorgang. En ware het niet dat de regeringen destijds onvoorstelbare hoeveelheden aan belastinggelden gemobiliseerd hebben en de Centrale Banken hebben aangewezen om oneindige hoeveelheden geld uit het niets te creëren, dan was het systeem destijds al in elkaar gestort.

De redding van toen was echter maar van tijdelijke aard. De geldhoeveelheden moesten over de afgelopen periode van 2008 tot 2020 voortdurend verhoogd worden. En de rente moest telkens opnieuw verlaagd worden. En daarmee werd het systeem steeds instabieler gemaakt. Dat kon op den duur natuurlijk niet goed gaan!

Financiële ineenstorting voor laatste keer uitgesteld

En vorig jaar was het zover. In maart 2020 dreigde de volgende ineenstorting. Deze ineenstorting van het Digitale Financiële Complex van Mr. Global werd met een finale krachtsinspanning – namelijk het verlagen van de rente tot NUL – en de gelijktijdige injectie van biljoenen (duizenden miljarden) voor een laatste keer uitgesteld.

Daarmee is een kwalitatief nieuwe situatie ontstaan. Een volgende vooruitschuiving van de ineenstorting zou namelijk een daling van de rente in het negatieve brengen, en daarmee het bestaansrecht van de bestaande bankensysteem vernietigen. Banken kunnen op termijn niet met negatieve rentes leven!

Dat betekent, dat een volgende vooruitschuiving met de tot nu toe gehanteerde middelen onmogelijk zal zijn! Men kan in de huidige situatie ten hoogste nog één keer met duizenden en duizenden miljarden het Digitale Financiële Complex van Mr. Global voeden. Maar dat zal tot gevolg hebben dat de toch al sterk stijgende inflatie nog verder aangewakkerd wordt en zal overgaan in een HYPERINFLATIE.

De situatie waarin het Digitale Financiële Complex van Mr. Global zich bevindt is dus de keuze tussen de finale ineenstorting aan de ene kant, of de hyperinflatie aan de andere kant. Dus de volledige ontwaarding van het geld!!

Dat betekent dat wij op een historisch punt zijn aangeland, waarin het Digitale Financiële Complex van Mr. Global binnen de kaders van het bestaande financiële systeem nog slechts de keuze heeft tussen 2 vormen van TOTALE INEENSTORTING.

Oude systeem wordt geplunderd terwijl nieuwe systeem wordt klaargezet

Wat te doen? Mr. Global heeft overduidelijk het besluit genomen om een nieuw systeem in te voeren. En voor de installatie daarvan heeft hij gekozen voor een dubbele strategie.

Aan de ene kant bereidt men op de achtergrond en buiten de openbaarheid en het blikveld van de gewone burgers, een nieuw systeem voor. En aan de andere kant gebruikt men de eindfase van het huidige doodverklaarde systeem om het naar alle regelen der kunst te plunderen. En het is precies dát wat wij vanaf afgelopen maart meemaken.

De vooropgezette en heel bewust georkestreerde vernietiging van de mondiale economie, met het uitdrukkelijke doel er zelf nog rijker van te worden, is door het Digitale Financiële Complex van Mr. Global hét uitvoeringsplan dat in werking is gesteld. Met een gelijktijdige voorbereiding van een Nieuw Systeem door de Centrale Banken in samenwerking met de IT-Ondernemingen.

En hoe dat Nieuwe Systeem eruit zal zien, dat weten we inmiddels ook al. Het gaat om de complete afschaffing van cashgeld en ook de complete afschaffing van de banken in hun huidige vorm. En de invoering van DIGITAAL CENTRALE BANK GELD (Central Bank Digital Currency (CBDC)).

Het einddoel ziet er zo uit, dat ieder van ons nog slechts één enkele bankrekening bezit, waarover alle transacties zullen moeten verlopen. En deze rekening zal niet meer bij een private bank of commerciële, zakelijke bank ondergebracht zijn, maar bij de Centrale Bank (ECB).

De achtergrond van dit plan, is het volgende:

DIGITAAL CENTRALE BANK GELD is PROGRAMEERBAAR.

En omdat Centrale Banken onbegrensd geld uit NIETS kunnen creëren, kan men op deze wijze inderdaad negatieve rente invoeren zonder het systeem daarmee te vernietigen.

Dat is echter niet de enige eigenschap die Digitaal Centrale Bank Geld heeft. Het zal de Staat namelijk de mogelijkheid geven om alle transacties te controleren en bewaken. En het zal de Staat de mogelijkheid geven om individueel verschillende belastingtarieven op te leggen en individuele strafmaatregelen op te leggen.

De Staat kan jouw geld aan een “afloopdatum” koppelen, en kan ons dwingen om bepaalde bedragen binnen bepaalde tijdslimieten uit te geven. En de Staat kan ook afdwingen dat je het aan bepaalde doelen uitgeeft, nog slechts bepaalde bedragen aan bepaalde producten uit mag geven, of het enkel in een bepaalde regio uit mag geven.

De Staat wordt met het Digitale Centrale Bank Geld in staat gesteld om ieder van ons, door een eenvoudige muisklik, van alle betalingsmogelijkheden af te koppelen en ons op die manier financieel uit te schakelen. Digitaal Centrale Bank Geld (CBDC), zou het meest werkzame maatschappelijke besturingssysteem zijn dat ooit in de menselijke geschiedenis heeft bestaan. En daarmee de vervolmaking van en VIA GELD geregelde ALOMVATTENDE DICTATUUR!!

Verzet van de bevolking het grote manco

Maar dat hele plan heeft echter ÉÉN GEWELDIG MANCO, namelijk het te verwachten VERZET van de BEVOLKING!!

En men kan er met zekerheid vanuit gaan dat een groot deel van de mensen deze vorm van het afnemen van rechten en vrijheden NIET zullen accepteren, en dat het bij de invoering van Digitaal Centrale Bank Geld tot gigantische sociale onrust zal komen. En het is precies DAT probleem dat het Digitale Financiële Complex van Mr. Global op de gedachte gebracht heeft om het proces van de invoering van het Digitale Centrale Bank Geld niet, zoals oorspronkelijk het idee was, geleidelijk aan in te voeren – en daarbij grote weerstand te riskeren – , maar op één precies gepland moment.

Universeel Basis Inkomen

Mr. Global heeft overduidelijk bedacht dat hij alle economieën en samenlevingen in totale chaos moet storten om het Digitale Centrale Bank Geld als OPLOSSING VAN ALLE PROBLEMEN te kunnen presenteren. En wel in de vorm van een UNIVERSEEL BASIS INKOMEN. Wie denkt, dat dit een uit de lucht gegrepen idee en complottheorie is, adviseer ik nog een keer heel precies te kijken naar wat we in de afgelopen 20 maanden meegemaakt hebben.

Onder het voorwendsel van de bestrijding van een ziekte zijn verschrikkelijke en onherstelbare gezondheidschade, economische schade en financiële schade aangericht door de regering. Waarvan we tot nu toe de volle uitwerking nog maar enkel bij benadering te voelen hebben gekregen. Tegelijkertijd wordt door diezelfde regering dag na dag gewerkt om die schade te vergroten !!

Een geplande sociale opstand en burgeroorlog

Parallel daaraan wordt de sociale kloof in de bevolking systematisch verergerd, omdat de regering steeds opnieuw sociale wiggen tussen de mensen drijft. En dat alles voert ons doelgericht in één enkele richting: SOCIALE OPSTAND tot aan een BURGEROORLOG aan toe! En dat zelfs WERELDWIJD !!

En DAT is volgens alle informatie die ik tot mij heb genomen zo GEPLAND en GEWENST !

Wij beleven op dit moment dat met inzet van alle denkbare middelen en mogelijkheden wordt geprobeerd om de grootst mogelijke sociale chaos en onrust te veroorzaken. Om dan, op het hoogtepunt van deze chaos, met een alles omvattende remedie met de naam “UNIVERSEEL BASISINKOMEN” op de proppen te komen. En op deze manier MAXIMALE CHAOS in MAXIMALE CONTROLE om te zetten !

Miljoenen zullen hun baan verliezen

Er is echter ook nog een 2e reden waarom dat Universele Basisinkomen vanuit de visie van Mr. Global er MOET komen. We bevinden ons middenin de 4e Industriële Revolutie. En we zullen er in de voor ons liggende periode rekening moeten houden met het verliest van MILJOENEN en MILJOENEN arbeidsplaatsen door de inzet van Kunstmatige Intelligentie (AI).

Dat betekent dat miljoenen consumenten zullen uitvallen. De vraag naar consumentenproducten zal steeds meer in elkaar zakken. En aangezien het huidige economische systeem op consumptie gebaseerd is, MOET Mr. Global, om het in leven te houden, deze neergaande spiraal doorbreken. En dat gaat alleen maar als men de werkeloze consumenten ook zonder een baan geld geeft.

We zien dus dat bij alles dat we in de afgelopen 20 maanden hebben meegemaakt en wat we op dit moment nog steeds meemaken, er een OVERDUIDELIJK PLAN gevolgd wordt.

En dit plan zegt:

1. DEMONTAGE VAN HET BESTAANDE SYSTEEM ten gunste van DE
ELITE.

2. Het veroorzaken van MAXIMALE ECONOMISCHE en SOCIALE CHAOS.

3. Het opzetten van een NIEUW SYSTEEM onder het VOORWENDSEL
HUMANITAIRE HULP te BIEDEN.

Sleutelrol voor Klaus Schwabs W.E.F.

Dit plan kun je overigens ook nalezen. En wel in de beide boeken “De Vierde Industriële Revolutie” en “Covid-19 The Great Reset” van Klaus Schwab. Wiens World Economic Forum (WEF) bij de uitrol van deze hele agenda een sleutelrol speelt.

Het World Economic Forum heeft het in de afgelopen 50 jaar voor elkaar gekregen om één van de belangrijkste schakelcentrales voor het Digitale Financiële Complex van Mr. Global te worden, door eerst cconomische managers te leveren, en later ook politici. En daarna ook de media-producenten, de hoge adel en wereldwijde prominenten met elkaar te verbinden, en in de negentiger jaren tenslotte additionele en doelgerichte opleidingen door te voeren voor alle sleutelfunctionarissen/-marionetten van het wereldtoneel.

We weten nu dat vanaf 1992 de “Global Leaders of Tomorrow” en vanaf 2005 de “Young Global Leaders” een systematische en steeds indringender opleiding door het World Economic Forum opgelegd krijgen, en dat het bij hun precies om die personen gaat, die momenteel aan de knoppen van de macht zitten.

Of het nu gaat om Bill Gates, Jeff Bezos, of Jack Ma uit de IT-Wereld, of om BlackRock Chef Larry Fink, IMF-baas Kristalina Georgieva of de ex-bank chef van de Bank of England, Mark Carney, uit de financiële wereld; of dat het gaat om Emmanuel Macron, Sebastian Kurz of Angela Merkel uit de politieke wereld –
ZIJ ZIJN ALLEMAAL DOOR HET WORLD ECONOMIC FORUM ofwel OPGELEID, of ze zitten in het bestuur van haar gremia!

En het zijn niet slechts de 1.300 leden van deze wereldwijd nauw met elkaar verbonden Bestuurselite die aan de touwtjes trekken, want sinds 2012 zijn er ook nog eens 10.000 jonger dan 30-jarigen bij gekomen, de zogenoemde “global shapers”. Die zijn op dezelfde manier door het World Economic Forum bij elkaar “gescout” en samengebracht om invloed op de gang van zaken in de wereld uit te oefenen.

De ‘Great Reset’ wordt nu uitgevoerd

En wie wil weten hoe deze gang van zaken er uit zal moeten gaan zien, zal eens een blik moeten werpen in de boeken van Klaus Schwab – de oprichter van het WEF. En wie nu nog steeds niet gelooft dat alles wat wij momenteel meemaken en meegemaakt hebben volgens een PLAN verloopt, die moet eens kijken naar de datum van publicatie van Klaus Schwab’s boek “Covid-19 The Great Reset”.

Dat boek is namelijk op 9 juni 2020 verschenen, nog geen 4 maanden na de wereldwijde Lockdown. En het geeft al precieze aanwijzingen hoe men Covid-19 moet gebruiken om de wereld – zoals Schwab zegt – “CREATIEF AF TE BREKEN”, en een Nieuwe Wereld op te bouwen (Build Back Better), terwijl het door hem geschetste mensbeeld* ons terug doet denken aan de donkerste tijden van het Duitse Nationaal Socialisme. (Hoezo mogen we niet vergelijken met de 2e Wereldoorlog?)

(* Deze man ziet ons niet eens als mensen, heeft het voor de camera’s letterlijk over ‘wij (de elite) en de andere wezens die op deze planeet leven’ gehad. Daarmee verloochent hij zijn afkomst niet, want zowel zijn vader als stiefvader werkten voor de Nazi’s. -X.)

Ongekend kwaadaardige en achterbakse agenda

Ik weet dat dit allemaal heel erg angstaanjagend klinkt. Het klinkt als een zorgvuldig voorbereidde APOCALYPS. En inderdaad! De agenda die hier gevolgd wordt is overduidelijk niet alleen gepland, maar ook voor wat betreft kwaadaardigheid en achterbaksheid nauwelijks te overtreffen.

Wie heeft ooit het vermoeden gehad, dat men de wereldeconomie een keer – onder het voorwendsel de mensen tegen de gevolgen van een ziekte te beschermen – opzettelijk zou laten instorten? Dat men de mensen de vrijheid om te reizen, de vrijheid om samen te komen, en de vrijheid van spreken en vrije meningsuiting zou afpakken? En dat men daartoe meer dan TWEEHONDERD MILJOEN mensen tot honger zou veroordelen,
kennelijk alleen maar voor hun eigen gezondheidsbescherming?

En wie heeft ooit gedacht dat een onverhulde eugenist (Boomsma: ik heb over eugenisme in een vorige uitzending een college gegeven) met de naam Klaus Schwab in de machtspositie zou komen om zijn gruwelijke visioen van de versmelting van de mens met Kunstmatige Intelligentie niet alleen wereldwijd te verbreiden, maar ook nog eens met tienduizenden helpers gepromoot te laten worden?

Dat alles bij elkaar zijn ten diepste zorgwekkende ontwikkelingen waar wij op dit moment mee moeten leven en waaronder wij allemaal moeten lijden. En waarvan elk detail bij elk normaal denkend en voelend mens het bloed in de aderen doet bevriezen.

‘Plan van Mr. Global, de elite en Klaus Schwab gaat mislukken’

Maar – en nu kom ik op de belangrijkste boodschap die ik jullie vandaag wil meegeven – dit heeft allemaal ook een andere kant. Een hele andere kant! Vooral een kant die ons allemaal een enorme boost gaat geven, en een enorme kracht voor de toekomstige opgaven en uitdagingen die eraan gaan komen.

Het plan van Mr. Global en de Elite, en de visioenen van Klaus Schwab, zijn namelijk GEDOEMD TE MISLUKKEN !! En wel omwille van verschillende redenen.

De belangrijkste reden bestaat daaruit dat de verhaallijn van het dodelijke virus, dat de mensheid existentieel bedreigd wordt, op den duur geen stand kan houden. We zien inmiddels aan alle kanten hoe het leugen-kaartenhuis van het misdaadsyndicaat aan het instorten is. En we zien ook hoe dat misdaadsyndicaat voor de legitimering van hun daden steeds absurdere argumentaties aanvoert, en dat er door hen op steeds kwaadaardiger laster en kwaadsprekerij teruggegrepen wordt, zoals bijvoorbeeld “de pandemie van de ongevaccineerden”.

Propaganda getuigt van zwakte mainstream media

Daarbij is het belangrijk dat we de heftige manier van éénzijdige informatievoorziening en PROPAGANDA, zoals de mainstream media die op dit moment op de bevolking toepast, herkennen en erkennen. Dat getuigt namelijk niet bepaald van haar sterkte, maar juist van haar zwakte.

Mainstream media, die met steeds meer nadruk alsmaar groteskere LEUGENS, zoals die van de ‘pandemie van de ongevaccineerden’ verspreiden, die gezonde mensen tot risicofactor Nr. 1 in de samenleving verklaren, die vanwege slechts enkele ziektegevallen of testgevallen hele landen meehelpt tot stilstand te brengen, die doet dat alleen maar omdat haar elk steekhoudend argument ontbreekt ,en zij in haar vertwijfeling alleen nog maar blind om zich heen kan slaan.

Men kan een deel van het volk de hele tijd voorliegen.
Men kan het hele volk slechts een korte tijd voorliegen.
MAAR MEN KAN NIET HET GEHELE VOLK DE HELE TIJD VOORLIEGEN !!

Het narratief valt weg en daarmee ook de geloofwaardigheid

En precies DAT is wat zich nu in onze tijd zich aftekent. En dat heeft voor ons natuurlijk een immense betekenis, want het opent ironisch genoeg datgene wat Klaus Schwab – en in zijn gevolg ook Mark Rutte en alle andere marionetten-regeringsleiders – “The Window of Opportunity” noemen. Maar dan in precies de omgekeerde richting!

Door het wegvallen van het narratief wordt namelijk de geloofwaardigheid van hen, die ons in deze situatie hebben gebracht, dag na dag, week na week, maand na maand, verder ondermijnd. En daarmee wordt voor ons allen een UNIEK tijdvenster (Window of Opportunity) geopend voor een geweldige en omvangrijke campagne van voorlichting van de mensen.

De voorwaarden om de mensen te informeren over de ware achtergronden van de voorgewende pandemie en over de daadwerkelijke machtsverhoudingen in de Wereld en de werkelijke bedreigingen voor hun bestaan, waren nog nooit zo goed als NU. En die voorwaarden worden van dag tot dag beter, omdat de leden van het misdaadsyndicaat zichzelf steeds verder in ongeloofwaardige leugens vastzetten.

Digitaal dwang-systeem

En zelfs als het Digitale Financiële Complex van Mr. Global het zou lukken om het nieuwe Digitale Centrale Bank Geld in te voeren, zal ook dat niet het einde van de wereld betekenen. Dat Digitale Centrale Bank geld kan namelijk alleen maar op basis van een omvangrijk DWANG-SYSTEEM functioneren.

Men zal steeds weer nieuwe prijscontroles moeten invoeren, en het Universele Basis Inkomen zal voortdurend verhoogd moeten worden. Men zal een permanente inflatie moeten veroorzaken, wat opnieuw een continue verarming van de gehele bevolking veroorzaakt, en waardoor een alsmaar voortdurend conflict met de Staat en het Gezag in stand gehouden zal blijven.

Wat we weten is het volgende:

We staan zonder twijfel aan de vooravond van turbulente en extreem gevaarlijke tijden

Maar WIJ houden een historische TROEFKAART in de hand. En die troefkaart bestaat daaruit, dat onze vijand niet naar de regels van de redelijkheid en menselijkheid opereert, maar vanuit motieven als hebzucht en machtswellust. En dat zorgt ervoor dat hij niet anders kan dan zichzelf steeds meer in moeilijkheden brengen !

En precies dát moeten wij gebruiken en onszelf steeds weer opnieuw voor ogen houden. De vijand kan dan misschien over meer geld kan beschikken, meer bezittingen, en over alle wapenarsenalen van de wereld, maar hun macht is niet gefundeerd op hun geld, noch op hun bezit, noch op hun wapens. Maar slechts op ÉÉN factor, en dat is de ONWETENDHEID van de MEERDERHEID van de mensen. Dus hun macht is gefundeerd op het simpele feit dat de meerderheid van de mensen het SPEL dat deze MINDERHEID met hen speelt, niet DOORZIET.

En hoe verschrikkelijk de schade ook is die het Digitale Financiële Complex van Mr. Global en zijn helpers, zoals Rutte, de Jonge, Grapperhaus, Kaag, Hoekstra en de rest van de roversbende in de afgelopen 20 maanden heeft veroorzaakt en nog steeds aanricht – Mr. Global heeft zich in een situatie gemanoeuvreerd waar hij niet meer uitkomt. En waarin hij in zijn vertwijfeling steeds meer rode lijnen moet overschrijden.

Voor ONS ALLEN betekent dat, dat wij in deze uitzonderlijke situatie heel eenvoudig de rust moeten bewaren, en ALLE LEUGENS zullen moeten exposen en consequent ophelderen. En de mensen op die manier stuk voor stuk, de ene na de andere, laten zien WAAROM en door WIE zij BELAZERD worden.
Als we dat doen, en ons daarbij beroepen op de kracht van onze argumente, dan kunnen we niet alleen de actuele problemen oplossen, maar zelfs mogelijkerwijze nog veel grotere zaken realiseren! Namelijk één van de grootste crisissen van de mensheid gebruiken om het roer van de wereldgeschiedenis om te gooien, en op die manier de deur naar een NIEUWE TIJD TE OPENEN !

WIJ GAAN DIT WINNEN!’

(Oorspronkelijke tekst van Ernst Wolff – financieel expert en journalist.)

 

(1) Café Weltschmerz
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, bron https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/08/31/ridderslag-voor-apache-vlieger-roy-de-ruiter , auteur: Defensie, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

44

 1. Terugkijkend naar de wettelijke wilsonbekwaamheid van vrouwen voor 1950, het verplichte ontslag wanneer een vrouw ging trouwen, het verbod om een eigen bankrekening te hebben, niet tekenbevoegd wanneer een vrouw was getrouwd….en dat is over….al is de cultuur nog niet goed. Maar er is hoop!
  Zie de docu via onderstaande link en zie de overeenkomsten tussen vrouwenrechten in vorige eeuw en de rechten van covvax-weigeraars, het is daarmee ongelooflijk dat vrouwen überhaupt instemmen met beperkende maatregelen voor covvax-weigeraars. Is hun geheugen zo slecht? Zijn ze zo ondankbaar voor de vrijheid? Maar goed, ze waren 40-45 ook al vergeten..wat dat virus al niet met de hersenen doet.
  https://www.npostart.nl/VPWON_1326071

 2. @ Oma 27/11/2021 om 4:59 pm

  Beste Oma, Mijn advies aan u is: Neem ook eens een beetje van uw eigen medicijn.

  U schreef: ”Mij stoort mateloos dat het onrealistisch bijbels (bij)geloof dat Jesuke ons persoonlijk gaat komen redden telkens het maatschappelijk debat naar de achtergrond dringt.”

  Uw eigen medicijn/quote is: ”Pech gehad, lees het dan niet.”

  Michaël

 3. @ QW 27/11/2021 om 12:55 pm

  Beste QW

  U schreef: ”Uw antwoord van 26/11/2021 om 11:52 am heb ik gelezen.”

  – In het verleden verweet u anderen dat zij niet goed lezen. De tijd die u hier aangeeft was van uw eigen posting. Mijn antwoord aan u was om 11:00 pm. Dit om misverstanden te voorkomen.

  U schreef: ”Ik houd deze gedachtenwisseling met alléén u en níet met anderen om weer een hetze tegen mij, tot eigen verantwoording van de desbetreffende schrijvers, te voorkomen…”

  – Er was/is geen hetze tegen u. Wel reacties naar u toe, vanwege uw eigen gedrag naar verschillende forumbezoekers toe, waaronder uw reacties die aan mij gericht waren.

  U schreef: ”Ik vermoed dat wij geen overeenstemming bereiken met betrekking tot dit onderwerp.”

  – Dat idee heb ik ook. Daarom lijkt het mij ook beter om daar niet aan te beginnen en het hierbij te laten. Omdat het zonde van de moeite en tijd is, die u en ik daar dan in zouden steken. Plus dat uw voorwaarden andere bezoekers van het Geloofsforum buiten spel zouden zetten. Terwijl de moderator u vorige keer aangaf, dat iedereen welkom is om te reageren op de postings die daar geplaatst worden.

  Om op uw vraag over – Het Boek – terug te komen, die heb ik (26/11/2021 om 11:00 pm) in mijn vorige reactie aan u beantwoord, onder het artikel: ‘’Pfizers wereldwijde oorlog tegen kinderen bereikt Israël en Canada’’, waarin ik tevens aangaf waar u de details kan teruglezen.

  Met een vriendelijke groet, Michaël

  p.s. Voor eventuele verdere vragen/antwoorden gelieve u te vervoegen naar het Geloofsforum

 4. Volgens jouw eerdere citaties van Martin Armstrong, zou Europa al onvermijdelijk ten prooi zijn gevallen aan Schwab en consoorten , maar zal het moeilijker worden voor Amerika!

 5. @Tom schreef:
  26/11/2021 om 9:43 pm
  “Ik zou u graag willen herinneren aan een prima regel op dit forum dat DRIE WOORDEN in HOOFDLETTERS zijn toegestaan in een reactie, niet meer. Want meer geschreeuw is echt niet nodig.
  Het zou eigenlijk ook voor de artikelen zelf moeten gelden, want dit leest echt niet lekker.”

  In een reactie is dat toegestaan maar jij gaat nu even niet bepalen wat in een artikel mag of niet mag!
  Om belangrijke punten in de verf te zetten zodat die opgepikt kunnen worden is het essentieel om benadrukt te kunnen worden en dat is tenslotte het voorrecht van de beheerder van deze site…leest dat voor jou niet lekker?
  Pech gehad, lees het dan niet. En dat geldt OOK voor de andere klagers over de hoofdletters!!
  Mij stoort mateloos dat het onrealistisch bijbels (bij)geloof dat Jesuke ons persoonlijk gaat komen redden telkens het maatschappelijk debat naar de achtergrond dringt. Hou je persoonlijk geloof gescheiden van de maatschappelijke politiek!
  Ik krijg hoe langer hoe meer de indruk dat ik hier het parochieblad zit te lezen door al die religieuze reakties die thuishoren op het Geloofsforum.
  En dat stoort mij veel meer dan het recht van X om zijn artikelen te schrijven zoals HIJ dat wil met zoveel hoofdletters naar eigen goeddunken zonder commentaar van mierenneukende reageerders over zijn schrijfwijze.

 6. And the beast was allowed to wage war against God’s holy people and to conquer them.
  👉🏾 And he was given authority to rule over every tribe and people and language and nation.👈🏾
  Revelations 13:7
  Were not gonna win this war….only Jesus Christ is ‼️‼️

  Vertaal naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

 7. Xander,

  ik heb vanmorgen een berichtje gestuurd, maar ik zie het terug.
  Hoort thuis op het Geloofsforum. Mod.

 8. Bijzonder helder hoe weer een deel van de profetieën uit de Bijbel in vervulling gaan. Dit geeft hoop dat de voorspelde overwinning ook zal worden behaald.

 9. @ ‘Michael’

  Uw antwoord van 26/11/2021 om 11:52 am heb ik gelezen.
  Ik ben voornemens u daarop te antwoorden op het Geloofsforum, omdat ik in overeenstemming met de alhier geldende regels uitgebreide Bijbelbesprekingen op het Algemeen Forum niet de juiste plaats vind.

  Ik stel mijzelf wel een beperking:
  1.
  ik houd deze gedachtenwisseling met alléén u en níet met anderen om weer een hetze tegen mij, tot eigen verantwoording van de desbetreffende schrijvers, te voorkomen en ook omreden dat ik op laatst een X-aantal personen zou moeten antwoorden dat ondoenlijk is.
  Anderen kunnen dus onder verbazingwekkende toelating van de Moderator met Bijbelteksten rustig hun afkeer \ veroordeling \ haat tonen, maar daarop ga ik níet in.
  Oók niet als de Moderator aangeeft daarover anders te denken.
  Dat mag, maar ik bepaal wie ik antwoord, zoals u bepaalt wie u op welke wijze antwoordt.

  2.
  ik vermoed dat wij geen overeenstemming bereiken met betrekking tot dit onderwerp en zal daarom volstaan met niet meer dan waarschijnlijk drie keer met u over dit (!) onderwerp van gedachten te wisselen, tenzij onverhoopt zou blijken dat dit toch nog meer kan.
  Dat houd dus in dat u en uw eventuele medestanders bij voorbaat het laatste woord mogen nemen en dat ik, nadat ik dat zoals de vorige keer heb aangegeven, voor mezelf het Geloofsforum – tot een eventueel nader in de toekomst te bepalen tijdstip – niet meer bezoek en daar níets meer lees.

  Op het ogenblik is het vanwege allerlei noodzakelijke bezigheden slecht aan te geven wanneer ik mij op het Geloofsforum tot u richt, maar u mag dat zelf in de gaten houden.
  Ik hoop (!!) binnen twee weken.

 10. Weer zo’n definitieverandering: Code zwart voor de IC’s. Dat werd ooit uitgeroepen bij 1300 IC’s bezet. later werd het bij 800 bezette IC’s code zwart en nu bij 400 bezette IC’s.
  Aldus Marlies Dekkers na 1 uur en 2 minuten in dit verder ook interessante gesprek: https://www.youtube.com/watch?v=ID7Xh3B4h_k
  Het gesprek gaat verder over de diverse vastlopende economische ketens als gevolg van het coronabeleid. Het containertekort veroorzaakt hogere prijzen en verstoort afspraken in productieketens. Afspraken die zeer nauwkeurig en fijn op elkaar zijn afgesteld (voor jaren) maar die verstoord worden door zaken als grondstoffengebrek (10 tot 20% duurder), energiegebrek (China heeft grotere tekorten voor de productie), containergebrek (IKEA koopt een rederij om het te omzeilen) en zelfs personeelsgebrek.
  Voor de kust van de VS liggen 110 containerschepen te wachten, ook vanwege een tekort aan truckers die de ladingen verder moeten transporteren (o.a. vanwege milieueisen). Een enorme bottleneck.
  Containervervoer is 9 keer zo duur geworden en wachttijden lopen op tot 6 weken.
  Omdat bedrijven nu zien dat er zulke haperingen ontstaan, willen ze grotere voorraden inkopen (want ‘just-in-time-delivery’ loopt spaak) wat de vraag ook weer vergroot, bij een haperend aanbod.
  Ook luchtvracht wordt duurder vanwege de grote vraag als alternatief vervoer (uit China).
  Komt ook bij dat de VS onder Biden een energieimporteur is geworden, onder meer vanwege het sluiten van pijpleidingen en raffinagemogelijkheden.

  Conclusie van het gesprek met Kees de Kort en Marlies Dekkers is dat er een vertrouwenscrisis is ontstaan in overheid en “deskundigen” die het steeds mis blijken te hebben.

 11. Wordt het boek Openbaringen gewoon gebruikt als scenario en dus nagespeeld?

 12. Gek dat er in de 2e Slaapkamer niemand vraagt hoe deze kosten gedragen worden en welke generatie alles terugbetaald.

  Geen kamerlid van het kartel die vraagt hoeveel aan steunpakketten wordt vrijgemaakt, de schade van btw en inkomstenbelasting bij elkaar versus de beoogde opbrengsten. Waarom is dat bedrag niet in de zorg geinvesteerd

 13. De machthebbers zijn volop bezig met het psychologisch conditioneren van de bevolking.
  Telkens als de bevolking zich ’te vrij’ gaat gedragen, worden met een of andere smoes de teugels terug aangehaald en worden de burgerlijke vrijheden ingeperkt.
  Dit wordt zo enkele malen herhaald tot de bevolking bang wordt om zich nog vrij te gedragen en ‘spontaan’ aan politiek correcte ‘zelf-vrijheid-beperking’ gaat doen, net zoals ze eerder al geconditioneerd werd om aan ‘spontane’ politiek correcte zelfcensuur te doen.
  De ‘sheeple’ heeft geen enkel benul van de conditionering waaraan het onderworpen wordt.

 14. Wat hier in dit artikel beschreven staat, is niets anders dan het economische systeem van Babylon welke in Openbaring 17 en 18 beschreven staat. Maar deze wereldstad ergens in het Midden-Oosten zal nog gebouwd moeten worden, of is nu al in opbouw in de vorm van de futuristische metropoool NEOM die helemaal in het noordwesten van Saoedi-Arabië ligt. Meer over deze stad, zie https://www.neom.com/en-us

 15. Xander, al die woorden in HOOFDLETTERS maken de tekst moeilijker leesbaar.
  Eén belangrijke speler in de arena werd vergeten: het militair-industrieel complex.
  Vergeet niet dat de belangrijkste sectoren waar wereldwijd het meeste geld in omgaat de volgende zijn:
  1- Wapens
  2- Drugs (legaal en illegaal samen, cfr. de farma)
  3- Energie
  Pas daarna komt de rest.
  Wie de macht van de digitale monsters, ook bekend als de GAFAM’s (Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft), wil terugnemen kan hier eens kijken:
  https://fsfe.org/index.nl.html
  Of via Tor:
  http://fsfeorg3hsfyuhmdylxrqdvgsmjeoxuuug5a4dv3c3grkxzsl33d3xyd.onion/index.nl.html
  Overigens werden er in de loop van de geschiedenis al eerder “great resets” uitgevoerd nadat de financiën wereldwijd onderuit gingen, alleen al in de twintigste eeuw twee keer bekend in de geschiedenisboekjes als 14-18 en 40-45. Dat waren alleen de twee laatste resets, want zo zijn de machthebbers al eeuwenlang bezig.

 16. Binnenkort valt de infrastructuur onverwacht/gepland uit en roept het hele volk; VN / WEF red ons! Draaiboek ligt al klaar en is al geoefend.
  Haal je theelichtjes en campingvoer maar in huis
  Zogenaamde oorzaak: de Russische hackers of Chinees of een ander land dat niet doet wat de extreem rijken hen opdraagt
  Het moet extreem erg zijn voordat het volk beseft dat het niet klopt.
  Vroeger in de kerk angst voor branden in de hel
  Nu op tv / kranten angst voor branden in de corona/Oekraïne/vluchtelingen/ongevaccineerden/ect hel
  Fabrikant zegt tegen dominee: hou jij ze dom, hou ik ze arm.

 17. de oude profeten ( Jesaja t/m Maleachi ) hebben het Low`Tech Utopia zien aankomen — dwz : we gaan weer water halen bij de put, en ons eten koken op een houtvuurtje — maar eerst moet nog de Grote Jihad gebeuren, welk dan leidt tot de ontvolking van het midden`oosten — het midden`oosten, wordt de model`tuin van de nieuwe maatschappij — we gaan ook gelijk heel vroeger, weer betalen met locaal geslagen munten van metaal — chips & transistoren, worden weer vervangen door : radiobuizen -( de TV wordt weer *zwart_wit* ….

 18. Bedankt voor deze heldere analyse!
  En wat kunnen wij, burgers alvast doen?
  Enkel met CASH betalen, zo min mogelijk (of helemaal niet, zoals ik) online bestellen – opnieuw lokale producten bij lokale handelaars of rechtstreeks bij de boer kopen, de regime-pers boycotten en geen kranten/tijdschriften meer kopen en niet meer lezen online, sociale media/apps wegsmijten…maw: zoveel mogelijk uit die fantasie/virtuele wereld blijven en opnieuw LEVEN in de werkelijkheid – echt sociaal contact, vriendelijk zijn en voor elkaar zorgen, nu en hier!
  Hoe meer ze pogen te dwingen tot vaccinatie door misleidingen en tegenstrijdigheden, hoe meer leugens en bedrog ontmaskerd worden en het verzet zal groeien en ogen er opengaan. Zij veroorzaken zelf hun ondergang door ondermijning van hun geloofwaardigheid.
  En net zoals met hun ver doorgedreven vaccinatiedwang zullen ze ook met deze georkestreerde, financiële kaping in hun eigen vingers snijden en net het tegengestelde effect bekomen dan hun beoogde doel.
  Hun plan is dus inderdaad gedoemd om te mislukken en wel door eigen toedoen en wij, de 99%, zullen (over)winnen.

 19. Beste Xander, ik reageer niet inhoudelijk maar ik meen dit echt, ik volg deze site al heel lang. U wordt steeds beter, ik zou dit niet kunnen. En eigenlijk misschien wel inhoudelijk, als de rook om je hoofd is verdwenen dan zie je het. U ziet het. Ik zie het langzamerhand ook, mede door uw site. En de reageerders, daar zit ook veel kennis

  U hoeft dit te niet plaatsen. Daarvoor heb ik dit niet geschreven.. maar het is nu van u. En aan u.

  Bedankt

 20. Het doel van de satanistische elite via de Great Reset is in feite een kwaadaardig plan om een Nieuwe Nazi-Wereldorde in te stellen. En om dit allemaal voor elkaar te krijgen, werd de corona-pandemie opzettelijk in scene gezet om de bevolking bang te maken, zodat de trekpoppetjes van Klaus Schwab kunnen doen wat ze willen.

  Lees verder:
  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/11/26/vaccinatiepaspoorten-pcr-tests-hebben-niets-met-de-volksgezondheid-te-maken-maar-wel-met-uw-vrijheid-en-de-toekomst-van-uw-kinderen/

 21. “Oude wijn in nieuwe zakken…” In de jaren ’60 was het ‘Militair Industrieel Complex’ toen hét ‘narratief’ (met John F. Kennedy senior als bekendste slachtoffer omdat hij dit tijdens zijn ambtstermijn dit MIC wilde aanpakken). Tegen het plaatsen van nucleaire raketten (in Kleine Brogel, Belgisch Limburg) kwam toen in België de grootste volksdemonstratie ooit op gang – de tweede grootste was de ‘Witte Mars’ mede n.a.v. de ‘zaak Dutroux’.
  Vandaag wordt het NWO of nu ook het ‘Digital Finance Complex’ het nieuwe ‘narratief’ (wat een hype-woord!). Big Brother heeft nu zelfs al een naam: ‘Mr. Global’. Feit is dat het neo-liberaal post-kapitalisme heel snel zijn einde nadert… Is het dàt wat al die ‘Young Global Leaders’ met een studiebeurs van het WEF of van de Rothschilds-dynastie te leren krijgen in o.m. de gerenomeerde Oxford University: “orde nà chaos” zoals het ook duidelijk in drukletters te lezen staat op het USA 1 dollar-biljet onder de pyramide met op de top het ‘alziend oog’ van de vrijmetselarij? “Waar rook is, is vuur…” Wat een toepasselijk gezegde voor die duivelskliek!
  Het (of slechts één van de) doek van dit wereldwijdse georganiseerde bedrog begint te vallen… Maar mensen zullen dit nooit allemaal kunnen geloven, want ze zullen eerst in een staat van volledige ‘ontkenning’ verkeren in het verloop van het psychische proces COGNITIEVE DISSONANTIE…
  Het 1ste zegel werd reeds eind 2019 door ‘het lam’ vebroken: de witte ruiter op het witte paard raast in volle galop over de aarde, de vaccins tegen pokken zouden al klaar liggen? Het is nu wachten op het verbreken van het 2de zegel door ‘het lam’: de rode ruiter – mét zwaard in de hand – op zijn rode paard staat al ongeduldig te trappelen: WO III staat voor de deur… Meer dan waarschijnlijk komt het op het wereldtoneel op of nabij de Krim?
  Lees het zelf én wat er volgt in het laatste boek van de Bijbel (jawél dat boek dat wellicht ergens achterin op een boekenrek verscholen ligt) Openbaring, hoofdstuk 6 verzen 1 t.e.m. 8.
  Daarom het boek ook ‘ o p e n b a r i n g ‘!
  Voor allen die GELOVEN in de Messias en in de wederkomst van de Heer Jezus Christus, onze Verlosser én onze toekomstige Koning: HIJ is in aantocht! Blijf volharden in uw geloof!
  ichtus-groet

 22. Hoe makkelijk laten mensen zich nu persoonlijk injecteren met het covid vaccin zonder na te denken. Hoe makkelijk laten mensen zich straks persoonlijk injecteren met een geimplanteerde identificatie chip zonder na te denken maar dan is het te laat en is hun lot bezegeld.

 23. Een fantastisch betoog neergezet hier. Duidelijker kan niet.
  Hoe dingen precies gaan samenvallen weet niemand nog, maar de financiële wereld
  gaat vanaf nu in elkaar klappen waarbij beursdalingen tot 90% kunnen gaan dalen.
  Heeft natuurlijk wel even tijd nodig.
  Dit kan een vergelijkbare periode worden zoals 1929 – 1932 in de U.S.A.
  Elk systeem van bedrog heeft ook altijd een eindbeweging, want fouten maken doen
  we allemaal. Perfectie is een gedachtegang.

 24. Ik zou u graag willen herinneren aan een prima regel op dit forum dat DRIE WOORDEN in HOOFDLETTERS zijn toegestaan in een reactie, niet meer. Want meer geschreeuw is echt niet nodig.
  Het zou eigenlijk ook voor de artikelen zelf moeten gelden, want dit leest echt niet lekker.

 25. Hier de originele lezing van Ernst Wolff.
  Hij heeft het o.a over afschaffing van spaargelden bij invoering van het wereldwijde geldsysteem.
  Betekent dit dat een ieder met spaargeld op de bank zijn/haar spaargeld dan in 1 keer volledig kwijt is?
  Klaus Schwab gaf reeds aan dat de wereldbevolking in de toekomst sober zal leven.
  Dus ga ik ervan uit dat burgers idd hun spaargeld ( gejat door de globalisten ) volledig kwijt zijn na invoering van de digitale wereldmunt.

  https://www.bitchute.com/video/VqkJ0KCpBkp5/

 26. Xander, chapeau voor dit artikel!
  Ga zo door!
  Gods zegen ( de Vader van Messias Jesus/de God van Abr. Isaak en Jacob) voor Ernst Boomsma!!
  Dat is Zijn Naam Jehova!
  Joost

 27. De Britten wilden van de arme Ieren af en lieten ze aldus verkommeren toen aardappeloogsten door ziekte mislukten. Miljoen Ieren stierf, miljoenen anderen werden van hun vaderland verdreven. Om plaats te maken voor efficiëntere landbouw. Parallellen, iemand?

 28. het (zuid Africa) virus zal waarschijnlijk aantonen dat vaccinatie zinloos is geweest , het zal mogelijk de doos van Pandora worden en men kan zich terecht afvragen of dit alles geen scenario is dat word uitgevoerd door zij die het niet goed voorhebben met ons.
  Ikzelf ben al deels zelfvoorzienend met (groenten , fruit) andere zaken best inslaan de komende weken , brandstof , voeding en drank voor enkele maanden voor zij die dat nog niet hebben gedaan , de toekomst oogt somber! Het nieuwe virus zou even besmettelijk zijn dan de pokken.

 29. Die deur naar een nieuwe tijd is Yeshua (Jezus); Hij noemt Zichzelf “de deur” en ook “de weg , de waarheid en het leven” en “de enige weg tot JHWH, onze Vader.
  Inderdaad, Zijn komst vol vertrouwen en in verbondenheid met Hem tegemoet leven, de duisternis ontmaskerend en het evangelie verkondigend.
  Het loopt onze hemelse Vader nooit uit de hand en Hij is in Yeshua met ons, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.
  Dan komt Zijn Koninkrijk en daarin is elk mens welkom, wel op voorwaarde dat hij die Deur heeft aanvaard als zondevergeving en Hem is gaan volgen tot Zijn komst.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 30. Als geslagen honden zitten ze na de persconferentie aan die talkshow tafels.
  Iedereen houdt zijn boosheid in,ze hadden gehoopt op verplichte vaccinatie.
  Hoe smerig wil je het hebben.
  Niet de boodschapper wordt aangevallen maar de ongevaccineerde.
  Ze hebben zich overgegeven aan de boodschapper,die is immers de leider en een leider val je niet af.
  Ze zeggen zelfs ,,je mag wel veel respect opbrengen voor Rutte en de Jonge dat ze dit op zich nemen”.
  Bullshit.
  Ze willen het maar veel te graag.

 31. Xander. Hartelijk dank. Ik heb de link naar dit artikel naar meerdere mensen gezonden. Hopelijk gaan alsnog hun ogen open. Groet, Nicole

 32. Mooie analyse van de WEF-plannen in combinatie met de financiële machtsverhoudingen en het bankroet van het financiële systeem. Het klopt grotendeels maar niet voor 100%. Als de grote jongens alle handel beheersen, beheersen zij ook de meeste prijsbewegingen en is inflatie iets wat zij kunnen vermijden. Dat is een reden waarom het verband tussen geldhoeveelheid en inflatie lijkt te zijn doorgesneden.

  Wij leerden vroeger op Erasmus dat dit te maken had met de ‘inactieve kassen’ van Keynes. Maar die moeten nu toch echt wel behoorlijk uitpuilen dan. Later was het de ‘rationele verwachtingen’- hyposthese, die inflatieverwachtingen zou voeden. Maar dat lijkt nu allemaal totaal niet meer op te gaan. Logisch als alle kanalen in de handen zijn van enkelen, die de prijzen controleren.

  Echter, zij zullen zelf die inflatie gaan brengen en wel door bewust zand in de logistieke machine te gooien (met maatregelen en ‘stakingen’), zodat het publiek de inflatie ook ‘snapt’ en dus ‘billijkt’. Dat het grote publiek iedere keer door de media de reden verkondigd krijgt waarom iets gebeurt, is essentieel voor de geloofwaardigheid. Die moet hoe dan ook zo hoog mogelijk blijven, ook al kan men intussen zien dat veel zaken niet meer kloppen. De andere pijler waarop de media haar geloofwaardigheid baseert is: alles wat buiten de voorgeschreven werkelijkheid valt ‘complottheorie’ noemen. Dat werkt voor veel mensen nog steeds als een tierelier – omdat ze namelijk de werkelijkheid niet onder ogen willen zien, een belangrijk psychologisch gegeven (beetje Stockholmsyndroom-achtig).

  Maar inflatie overkomt hen niet maar wordt bewust veroorzaakt, namelijk om een systeem van nauwkeuriger en fijnmaziger controle af te dwingen.

  Of de bevolking de macht heeft hiertegen substantieel iets in te brengen waag ik helaas te betwijfelen, hoewel ik ook mijn best doe met een kanaaltje mensen wakker te schudden:

  Het kuddegedrag is echter dermate sterk en goed gecontroleerd door geheime genootschappen die de mensheid al eeuwenlang ‘mennen’ en behandelen als ‘vee’, dat je hooguit heel veel ruzie en onderlinge redetwisten of ergere twisten bereikt. Geen grass-roots gezamenlijk optrekken van 15 miljoen naar het Catshuis om Rutte uit het torentje te slepen. Dat wat ooit het idee van een zekere Wouter Raadgever en we weten hoe het hem vergaan is en wat van dat prachtige idee terecht is gekomen.

  En, zoals dit stuk heel terecht aangeeft: de elite wil juist die verdeeldheid. Hoe meer hoe beter. Dus: verdeeldheid onder de bevolking – gierende inflatie – enorme epidemieën van gevaccineerden (auto-immuunreacties, extra vatbaarheid voor ‘nieuwe varianten’, minder weerstand tegen kanker). Velen zullen hierdoor omkomen en het zal de elite de mogelijkheid verschaffen de zo gewenste wereldorde te vestigen. Het zijn letterlijk de apocalyptische ruiters van Openbaring 6 waar we het hier over hebben – 2000 jaar geleden voorspeld door Johannes, de schrijver van het boek. Alles wat daarna komt, kun je ook alvast lezen. En je kunt erop voorbereid zijn door een relatie met de hemelse Vader, die voor dit alles heeft gewaarschuwd.
  Zie ook:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-6

 33. @Xander. Een steengoed artikel!!

  Maar…Overwinnen doen we uitsluitend met JeshuaHaMasjiach de Zoon van God, die zal wederkomen met grote macht en heerlijkheid [Mattheus 24] naar Planeet Aarde en in Jeruzalem Koning zal worden.

  Jeshua zal volgens Openbaring 19 & 20 Oorlog voeren tegen die hele gemene bende van Schwab – Gates – Clinton – Paus – WHO en hun lakeien….hen Overwinnen en Berechten!!!

  Ik ben blij dat ik deze tijd en de goede afloop mag beschrijven. Jesaja 13,14 en 25.
  Wij schrijven geschiedenis. Nog even volhouden, want de Waarheid is sterker dan al hun leugens. Het Licht is sterker dan de diepste duisternis. Shalom. Ramshoorn.

 34. In feite hebben we te maken met een samenzwering en coup d’état van diegenen die ons (beweren te) vertegenwoordigen tegen hun eigen opdrachtgevers: de burgers/kiezers.
  Ook de ‘journalisten-verraders’ van de mainstream media zitten duidelijk mee in het complot.

 35. Wat er zich nu afspeelt in de wereld is geen toeval en heeft niets met Corona of zo te maken. Het is gewoon de machtsgreep van de globalisten, zoals bv Robin de Ruiter al beschreef in zijn boek “De 13 Satirische bloedlijnen”.We, the people, moeten massaal in opstand komen dmv burgerlijke ongehoorzaamheid. Helaas laat de massa zich bang maken voor een virus met een sterftecijfer gelijk aan de griep. Die angst moet blijven, dus komt er nu een zg levensgevaarlijke Zuid Afrikavarient. Ja die vaccinaties helpen hoor. Of toch weer niet. Zolang mensen blijven slapen, komen ze niet in verzet en kan dit bedrog doorgaan.

 36. ben blij dat ïk nog wel tussen 08:00 en 17:00 naar m’n vakantie bestemming kan “vliegen”

 37. Ik betwijfel ten zeerste of burgers `het` gaan winnen“ de meeste mensen zien niet in wat er werkelijk gebeurt, hetzij door onwetendheid, onverschilligheid of misschien angst doordat anderen hen anders zullen verketteren? een ommekeer zal er helaas niet zonder bloedvergieten komen. het feit dat veel Nederlanders zich vrijwillig hebben laten vaccineren geeft al aan hoe erg het probleem is.

Comments are closed.