Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025

‘Als er geen dramatische koerswijziging komt, zal de wereld in de jaren ’20 absoluut de eerste kernoorlog gaan meemaken.’ (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

”Great Reset’ bedacht om het huidige stervende systeem te verlengen, maar zal niet gaan werken’ – Amerikaanse, Duitse en Britse bevolking in 2025 grotendeels weggevaagd, rijkdom verdwenen – ‘Westen probeert oorlog met Rusland te veroorzaken om eigen hegemonie te handhaven’

—————————————————————————————————————————————–

Jaren geleden besteedden we voor het eerst aandacht aan de sombere prognoses van de private geopolitieke en militaire inlichtingensite Deagel.com, die zich baseert op officiële cijfers, rapporten en documenten van onder andere de CIA, het Amerikaanse ministerie van Defensie, de Wereldbank, het WEF, de EU, het IMF, en zo ongeveer alle denkbare gezaghebbende internationale instanties en organisaties. In de in september 2020 bijgestelde analyse blijkt er eigenlijk niets te zijn veranderd: in 2025 is het Westen nog steeds totaal ingestort, al verschilt de ernst van de klap van land tot land. Vooral de VS, Groot Brittannië en Duitsland krijgen extreem zwaar te lijden, terwijl Nederland en Finland er in Europa nog het minst slecht vanaf komen. Toch gaan ook in ons land circa 1 miljoen mensen verdwijnen, zo verwacht Deagel.

In 2014 schreef Deagel dat het Westerse blok aan beide kanten van de oceaan als gevolg van het onbeperkt bijdrukken van geld en het maken van schulden in 2025 zal zijn ingestort. Dat lot is nog altijd onontkoombaar. De corona crisis heeft bovendien aangetoond dat ‘het succesmodel van de Westerse wereld is gebouwd op samenlevingen zonder veerkracht, die nauwelijks enige tegenspoed kunnen verdragen, zelfs niet met lage intensiteit. Dat namen wij aan, en daar hebben wij nu zonder twijfel de volledig bevestiging van.’

Great Reset: tijdelijke verlenging van een stervend systeem

‘De Covid crisis zal worden gebruikt om het leven van dit stervende economische systeem te verlengen door middel van de zogenaamde Great Reset, die net als de klimaatverandering-, extinction rebellion-, planetaire crisis-, ‘groene revolutie’- en schalieolie hoaxen wordt gepromoot door het systeem.’

En net als met de corona lockdowns en de doelbewuste vernietiging van de horeca, het toerisme en een groot deel van het MKB is alles van de ‘Great Reset’ gericht op het fors terugdraaien van de consumptie economie, zodat we nog een paar jaartjes langer op min of meer dezelfde voet kunnen doorgaan. ‘Dat kan eventjes effectief zijn, maar zal het kernprobleem niet oplossen, en het onvermijdelijke enkel uitstellen. De heersende elite hoopt aan de macht te blijven, wat feitelijk het enige is waar ze zich echt zorgen over maken.’

‘Covid heeft aangetoond dat het Westen niet meer kan omgaan met tegenspoed’

‘De instorting van het Westerse financiële systeem – en uiteindelijk de Westerse beschaving – door een samenloop van crises is het belangrijkste element in de prognose, en heeft een verwoestende uitkomst. Covid heeft aangetoond dat de Westerse samenlevingen die het multiculturalisme en het extreme liberalisme hebben omarmd, niet in staat zijn om om te gaan met echte tegenspoed.’

Als treffend voorbeeld geeft Deagel de Spaanse grieppandemie van ongeveer een eeuw geleden. Die eiste aan zo’n 40-50 miljoen mensen het leven. Nu is de wereldbevolking vier keer groter, en zouden er, indien corona net zo erg was, minimaal zo’n 160 miljoen tot 200 miljoen mensen moeten zijn omgekomen (gezien het globalisme en het intensieve vliegverkeer is 2 keer zoveel waarschijnlijker). Maar het (hoogstwaarschijnlijk kunstmatig zeer sterk opgeklopte) dodental staat op dit moment 2,9 miljoen, oftewel slechts 0,037% van de wereldbevolking, wat te vergelijken is met een milde seizoensgriepgolf.

‘Meest welvarende staten zullen zwaarste prijs betalen’

‘Het is heel waarschijnlijk dat de economische crisis als gevolg van de lockdowns meer doden zal veroorzaken dan het virus wereldwijd,’ stelt Deagel dan ook. ‘De grimmige realiteit van de diverse en multiculturele Westerse samenlevingen is dat een instorting – afhankelijk van diverse factoren – een tol van 50% tot 80% (van de bevolking) zal eisen. Algemeen beschouwd zullen de meest diverse, multiculturele, in schulden gestoken welvaartsstaten (met de hoogste levensstandaard) de zwaarste prijs betalen.’

Het enige dat onze abnormale, dwalende Westerse samenleving nog als ‘lijm’ bij elkaar houdt is ‘overconsumptie, met hoge doses onbeperkte ontaardheid die wordt verpakt als deugdzaamheid. Ondanks de wijd verspreide censuur laten ‘haatwetten’ en tegenstrijdige signalen zien dat zelfs deze lijm niet meer werkt. Maar niet iedereen hoeft te sterven; migratie kan hier ook een positieve rol in spelen.’

Tweede- en Derdewereldlanden die vasthouden aan de ‘Oude Wereld Orde’ zullen samen met het Westen ten ondergaan, zo verwachten de analisten. Maar omdat die landen armer zijn, zal de klap daar veel minder hard aankomen. Bovendien zijn dit vaak nog homogene (saamhorige) samenlevingen, die historisch veel beter bestand zijn tegen een grote systeemcrisis of andere calamiteit. Landen die zich wenden tot China hebben de grootste kans om weer snel te stabiliseren.

WO-3 ‘meest waarschijnlijke gebeurtenis in de jaren ’20’

Nu de EU al jaren iedere toenadering tot Rusland afwijst en het land zelfs als vijand is gaan afschilderen, zijn Rusland en China begonnen met het formeren van een strategische economische en militaire alliantie (die het Westen zal vervangen en de echte Nieuwe Wereld Orde zal vormen). In tegenstelling tot wat in het Westen wordt beweerd loopt niet alleen Rusland, maar ook China met militaire technologie op veel vlakken al ver voor op Amerika en Europa (/ de NAVO).

Een nieuwe grote (wereld)oorlog wordt zelfs ‘de meest waarschijnlijke belangrijke gebeurtenis’ in deze jaren ’20 genoemd. Het eerste scenario is een conventionele oorlog (zoals in Oekraïne op het punt van uitbreken staat) die naar een kernoorlog escaleert. Het tweede scenario wordt tussen 2025 en 2030 geplaatst, en gaat uit van een overweldigende Russische verrassingsaanval op het Westen. Tot ontzetting van de Westerse militaire top lieten de Russen in 2015 in Syrië zien dat zij op meer dan 2000 kilometer afstand in staat zijn om nu al zo’n aanval tot in de perfectie uit te voeren.

‘De ironie is dat de VS sinds het einde van de Koude Oorlog de NAVO in positie heeft gebracht om zo’n ‘first strike’ op Rusland uit te voeren, en het er nu op lijkt dat die first strike inderdaad gaat plaatsvinden, maar het land dat wordt afgemaakt de VS is.’

‘Westerlingen zijn gebrainwasht en hoogmoedig’

‘Een andere bijzonderheid van het Westerse systeem is dat diens onderdanen zijn gebrainwasht tot op het punt dat de meerderheid hun morele suprematie en technologische voorsprong als vanzelfsprekend zijn gaan zien. Dit heeft de weg gebaand voor de suprematie van emotionele argumenten boven rationele, die worden genegeerd of gekleineerd (dit geldt inmiddels voor ALLE gebieden, of het nu om het klimaat, energie, immigratie, economie, Rusland of corona gaat – X.). Deze mindset kan een sleutelrol spelen bij de aankomende catastrofale gebeurtenissen.’

De zwijgende meerderheid van de bevolking in de voormalige Sovjet Unie was zich in ieder geval nog bewust van hun tekortkomingen, waar ze op een keer schoon genoeg van hadden. Westerlingen, en zeker Amerikanen, vinden zichzelf echter alleen maar geweldig slim en ver verheven boven de rest. Nu beweren Amerika en Europa dat Rusland en China allerlei technologieën van hen steelt, ‘wat bewijst dat nu ook de Westerse elite is geïnfecteerd met deze hoogmoed. In het komende decennium zal duidelijk worden dat het Westen achterloopt op het Rusland-China blok, waarna de malaise (in het Westen) kan overgaan in wanhoop.’

‘Zonder dramatische koerswijziging zal de wereld de eerste kernoorlog meemaken’

‘Een oorlog beginnen lijkt een snelle en makkelijke oplossing om de verloren hegemonie te herstellen. In 1940 had Frankrijk geen kernwapens om een nederlaag in een overwinning om te keren. Het Westen zou dit nu wel kunnen proberen, vanwege het onplezierige vooruitzicht dat wij ‘de tiran en zijn smerige hoer’ zullen zijn (een zeer treffende omschrijving van de VS en Europa – X.) die angstig zullen wegvluchten terwijl de rest van de wereld hen uitlacht.’

‘Als er geen dramatische koerswijziging komt, zal de wereld absoluut de eerste kernoorlog gaan meemaken. De instorting van het Westerse blok kan voor, tijdens of na die oorlog plaatsvinden. Het maakt niet uit. Een kernoorlog is een gok met miljarden slachtoffers, en tijdens de instorting zal het aantal in de honderden miljoenen belopen.’

De in 2025 zwaarst getroffen Westerse landen (excl.Australië) volgens Deagel:

1. Groot Brittannië:

* Van 65 miljoen naar 14 miljoen inwoners (-78%)
* Koopkracht daalt van $ 40.800 naar $ 9.068 (-78%)

2. Duitsland:

* Van 80 miljoen naar 28 miljoen inwoners (-65%)
* Koopkracht daalt van $ 50.400 naar $ 14.704 (-71%)

3. Verenigde Staten:
* Van 332 miljoen naar 99 miljoen inwoners (-70%)
* Koopkracht daalt van $ 55.300 naar $ 16.374 (-70%)

4. Frankrijk:

* Van 67 miljoen naar 39 miljoen inwoners (-42%)
* Koopkracht van $ 40.100 naar $ 18.368 (-54%)

5. Italië:
* Van 62 miljoen naar 43 miljoen inwoners (-31%)
* Koopkracht van $ 35.900 naar $ 21.600 (-40%)

Ook Zweden, Denemarken en iets mindere mate Noorwegen zullen hun welvaartsstaat zien worden weggevaagd. Onze Zuiderburen krijgen eveneens een forse klap: van 11 miljoen naar 8,1 miljoen inwoners (-26%), en een koopkrachtdaling van $ 42.100 naar $ 25.767 (-39%).

Nederland en Finland komen er nog het minst slecht vanaf; Rusland stijgt naar de top

De enige twee landen in Europa waar de klap minder hard zal aankomen zijn Nederland en Finland. In Nederland daalt de bevolking met ca. 1 miljoen mensen naar 16 miljoen (-6%), en komt de koopkracht uit op $ 47.451, slechts 7% minder dan de huidige $ 51.200. Finland doet het nog beter met een bevolkingsteruggang van 5% en een daling van de koopkracht van 1%.

Het land met de grootste welvaartsgroei is Rusland, waar de inwoners hun koopkracht met maar liefst 63% zullen zien stijgen tot $ 43.557. Daarmee komt Rusland op de 5e plaats terecht, achter Brunei (1), Qatar (2), Singapore (3) en Nederland (4). China doet het met een 48e plaats op de lijst en een koopkracht van slechts $ 17.843 verrassend genoeg veel minder goed dan zou worden verwacht.

Gezien het enorme enthousiasme van de Nederlandse neoliberalen (met het oog op hun beleid is de term neomarxisten toepasselijker) van de VVD en D66 voor de Great Reset en de EU-superstaat, vrees ik dat de naar verhouding nog redelijke verwachtingen voor Nederland wel eens misplaatst kunnen blijken te zijn. Desondanks zijn er in onze samenleving bemoedigende signalen van groeiend verzet tegen de Haagse systeempolitici, van wie voor steeds meer mensen duidelijk wordt dat die enkel bezig zijn hun eigen belangen te behartigen, ten koste van het welzijn, de welvaart en de toekomst van ons volk.

 

Xander


(1) Deagel
(2) Afbeelding (onbewerkt): Fabien Huck , Pixabay 

Zie ook o.a.:

2021:
28-03: ‘Westen stuurt aan spoedige oorlog om Oekraïne omdat Rusland de Great Reset weigert’
20-01: Staatsgreep voltooid: Biden president, zal VS binnen 2 jaar volledig op zijn kop zetten (/ Pad naar oorlog tegen Rusland zal worden hervat)

2020:
21-11: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
08-08: Rusland waarschuwt VS: ‘Iedere op ons afgeschoten raket wordt beantwoord met kernwapens’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
01-03: Opperbevelhebber NAVO pleitte afgelopen week openlijk voor kernaanval op Rusland

16-08-2018: MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040
28-06-2017: (/ Particuliere militaire site Deagel voorspelt dat er binnen nu en 8 jaar 50 miljoen Duitsers zullen verdwijnen, en het land economisch totaal zal instorten)
11-06-2017: Het Vierde Keerpunt: Westen op rand van periode vol chaos en geweld
12-04-2014: NASA-studie: Ondergang Westerse beschaving nauwelijks te vermijden

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

42

 1. Ben je klaar voor de economische ineenstorting?

  https://www.frontnieuws.com/ben-je-klaar-voor-de-economische-ineenstorting/

  Waarschijnlijk niet, maar anderen wel. Rusland en China hebben een voorraad goud aangelegd. Als de economie instort, verlies je waarschijnlijk de toegang tot krediet, de banken zouden sluiten. De vraag zou het aanbod van voedsel, brandstof en andere benodigdheden overstijgen. Als de ineenstorting lokale overheden en nutsbedrijven zou treffen, dan zouden water en elektriciteit misschien niet meer beschikbaar zijn.

 2. Moet hem zelf nog kijken maar sommige vids doen het gewoon niet op Bitchute?
  Wel hoort dit bij dit artikel denk ik dan en deel het hier en met de mededeling ik twijfel steeds meer na het begrijpen van deep fake vids en de nieuwe technieken om iedereen te laten zeggen wat ze willen.
  Er zijn nu gewoon programma”s om dit zelf te doen?
  Verdeel en heers technieken of beelden van mensen en achtergrond(groen) terwijl ze al ergens anders zijn.
  Onze zintuigen zijn niet meer in staat de waarheid te zien of voelen dus soms is het gewoon niet wat het lijkt.
  Project uitroeing mensen 2020 bewijs?
  https://www.bitchute.com/video/RetN7q8FdHSu/

 3. Ik denk dat helemaal niets hiervan waar is. Wel leuk om in 2025 na te gaan wat van dit artikel is uitgekomen. Ik ga hm bewaren! 🙂
  Vind het overigens altijd wel erg indrukwekkend hoe dit soort visies ontstaan! Knap!

 4. Het is niet ondenkbaar dat in Nederland de bevolking vervangen wordt. Het aantal op de Deagle site is dan niet een soort gerust stelling. TristateCity is een soort nieuwe start met een bevolking zonder eigen cultuur

 5. 200 jaar na 2025; het was de moeite waard. Idd het was buffelen de afgelopen 200 jaar maar wij, 8 generaties verder, kunnen weer even voort uit. Ja idd de toen genoemde getallen waren 50% te hoog ingeschat. De reden; wel 50% van de 1 & 2e generatie na de klap ging er psychisch aan onder door. Survival by genetic power noemen wij dat nu, of zo als jullie dat toen noemden “het niet kunnen omgaan met de dood”

 6. Wij hebben met een monocultuur van het mensen ras het evenwicht op deze aarde gestoord.
  De leiders en vele denkende mensen hebben dat al lang begrepen.
  Wat kan daar aan gedaan gedaan worden??
  Beperken en verminderen?
  Indien dat de oplossing is , dan, HOE het bereiken!
  Snelle oplossing met gebruik van ter beschikking staande mogelijkheden.
  Of met wat geduld en de bestaande nieuwe technologien gebruiken!!
  Ieder kan geloven wat hij denk maar wat te gebeuren staat kan de niet veranderen.
  Vanuit dit standpunt , leef ieder moment van de dag positief met de glimlach.
  Moeilijk maar mogelijk.

 7. Instorting van de westerse beschaving was toen ze de tweede wereldoorlog plande om de westerse ziel te breken, dat is aardig gelukt.
  Wie leest nog Hegel, Goethe, Nietzsche of zelfs Marx?

  Hedendaagse mensch heeft géén idee !

 8. Hallo iedereen.
  Wil even mijn persoonlijke denkbeelden opschrijven.
  Ik geloof niet dat er een kernoorlog komt omdat de eliminatie dan de aarde dan zo verpest dat ze er zelf niet meer op kunnen leven. Verder geloof ik dat Rusland en China tot hetzelde clubje behoren., beide landen als voorbeeld van hoe goed communisme kan werken. Er zijn daar ook chemtrails oa en nu vaccinatie.
  Ik denk dat depopulatie het hoogst in het vaandel staat. Georgia Guidestones. Het geld was om macht te verkrijgen,dat hebben ze nu, al het geld. Alles is een hoax,(klimaat, CO2, besmettelijke virussen, het nieuws), een spel en wij zijn de pionnen, waarvan de meeste al zombie zijn. Liefde is de tegenhanger van haat en 1 kaars doet de duisternis oplichten. De grote verandering zit in jezelf. Chapo @bozeoudeman

 9. Deagel.com > Rockefeller Foundation > coronapandemie. Ze zijn te laat met hun angstzaaierij. Tegen mei leven we in een andere wereld. U zult getuige zijn van de grootste contra-revolutie uit de geschiedenis, de grootste zuiveringsoperatie ooit, uitgevoerd door de legers van 17 landen. Aftellen naar DEFCON 1, de hoogste alarmfase, door Oekraïne, Iran en/of Taiwan. Geen paniek : het is slechts cinema.

 10. Ben het niet (helemaal) eens met de beweringen in dit artikel. Ik volg deze site, Xandernieuws en daardoor Deagel, al sinds circa 2016 en heb gezien dat in het begin er sprake was dat het inwonersaantal in Nederland in 2025 zou afnemen met zo’n 8 miljoen inwoners. In 2018/2019 was dit bijgesteld naar een afname van 0, ofwel een afname die te verwaarlozen is. Thans is de afname 1 miljoen inwoners.
  VS, VK, Canada, Frankrijk. Spanje, Duitsland zijn inderdaad (ongeveer) hetzelfde gebleven, waarbij ik VK met 76% en de VS met 70% toch wel erg veel vindt.

 11. Feit zeg ik, is dat wij als mensheid plafonneren. Steeds meer groei, bevolking, economisch en maatschappelijke
  groei stopt ergens. We leven op een zeepbel, die zal knappen, en wij naar binnen storten met z’n allen. Rijk of arm, iedereen!
  Zodat uit de as weer nieuw leven kan beginnen, en voilá het spelletje begint weer van voren af aan.
  Een grote oorlog acht ik waarschijnlijk, maar lastig voorspelbaar. 2-10 jaren? In ieder geval komt hier zeker een
  eind aan wat wij nu doorleven.

 12. Gods Geest is al lang vertrokken uit Europa. David Hathaway heeft hier al een tiental jaren geleden over geschreven. De gevolgen zijn nu in volle omgang te zien gezien de verregaande decadentie, verloedering, euthanasie op termijn, beroving van onze grondrechten en vrijheid, etc en etc in alle geledingen van onze maatschappij. Als de weerhouder van het kwaad i.c. de gelovigen in Yeshua ook verdwenen zullen zijn, dan zal het kwaad zijn ware gezicht laten zien en breekt de hel los op deze aarde. Laat Yeshua spoedig komen voor de zijnen en voor de anderen geldt: Bekeer je en geloof het Evangelie, Nog is het genade tijd maar die tijd is nog zeer kort. Kies dan heden wie gij dienen zult: Yeshua of de Mammon.

 13. We zitten in een financiële crisis. Sinds 2008. Vandaar de centrale banken over de hele wereld. Kijk, dit probleem zou heel eenvoudig op te lossen zijn. We beginnen gewoon weer opnieuw. Schulden vereffenen. Nieuwe wereldmunt(cash). Geen rente etc meer. Dat cash geld blijft is heel belangrijk, omdat men zo de vrijheid behoudt. Vooral voor de gewone mens.(zie hungry games/black mirror en andere films series).
  De oplossing die men nu heeft is: alles digitaal. Probleem van dit: men weet alles over je. Wat je koopt, waar je bent, wat/hoe je denkt en wat je doet, zelfs in huis. En dat is tegen god(werking) in.
  Daarom heb ik nog steeds geen mobiel.(zolang dit nog kan). Doe ik niet aan internet bankieren. De maatregelingen zorgen ervoor, dat we allemaal die onderhuidse chip gaan krijgen. Wil je dit niet, dan moet je gewoon niet mee doen. Probleem echter: heel veel mensen hebben niet door dat technologie hun leven steeds verder gaat beperken en dan bedoel ik vooral het spontane leven. En dat leven/die energie zorgt ervoor dat je gezond blijft.
  Eigenlijk zou iedereen lessen moeten krijgen over de oosterse leerkunst over lichaam en ziel. De basiskennis, maar ook daar is men weer te ver in gegaan. Het draait om balans. Alles draait om balans, zoals de natuur zichzelf weer herstelt.
  10 geboden zijn bv. karma lessen.
  Zoals Einstein formuleerde: eigenlijk is alles heel simpel.

 14. Uitroepen Covid-19 pandemie, met als enige doel, een totale wereld controle.
  Zo controleer je als machtige elite gewoon de gehele wereldmaatschappij, door op iedere hoge positie je eigen getrainde en opgeleide mensen te plaatsen!
  https://www.be4truth.com/geschiedenis/637157_is-het-mk-ultra-verhaal-van-joost-knevel-een-complot-deel-1
  Alleen massaal opstaan tegen de huidige coronaregels, zal het volk hun vrijheid weer terug geven.
  Anders worden we gedweeë slaven van de satanische elite.

 15. Tav bommen gooien, het eerste wat je in oorlog uitschakeld zijn logistieke knooppunten. Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, vliegvelden en natuurlijk satellieten.

 16. In de reactie van een lezer zag ik de opmerking over stroomverbruik door computers. Inderdaad, de stroomconsumptie van computers is groot. Het gebruik bij van de opzet van internet gigantisch. Het gebruik van het internet is een enorme factor in het co2 verhaal. Helaas totaal genegeerd door overheid en wetenschappers.
  Klagen over koeienscheten is makkelijk. Klagen over electriciteit co2 bij Spotify, Facebook en Google dat stroomverbruik is onbespeekbaar.

 17. De huidige logistiek is heel geavanceerd en daardoor heel kwetsbaar. Wanneer techniek, vooral Electronica faalt dan breekt de ditributieketen, boeren produceren door geavanceerde landbouwmachines. De distributie van schoonmaken, bewerken en verdelen over winkels is enorm afhankelijk van technologie. Veel voeding komt van over de grenzen, mijn fruithapje uit centraal afika, mijn druiven uit zuid Amerika. Deze aanvoerlijnen zijn kwetsbaar. Alser iets mis gaat in de keten, dan is het goed mis. Al jaren geleden produceerde de EU een rapport dat er in Europa in het beste geval voor drie maanden eten is. Hun oplossing? Dan kopen we toch op de wereldmarkt. Ik denk dat niet gaat lukken tijdens een echte crisis.
  Ik hoop op beter, maar blijf somber.

 18. Dit is wel zeer negatief, maar in feite is deze beschaving al een tijdje op de terugweg. beschavingen komen en gaat en niets is voor eeuwig. Shalom

 19. Als er al een kernoorlog zou plaatsvinden van die omvang, dan zal niets blijven bestaan. We moeten ons gezonde verstand gebruiken en ons niet in de luren laten leggen door Tavistock. Het zal anders aflopen. Zie de studies op http://www.vrije-christenen.nl

 20. Laat je niet bang maken, dit roepen mensen al jaren. WO III wordt alleen gebruikt om ons bang te maken/houden. De agenda is het maken van een totalitaire wereldstaat en wij worden constant bang gemaakt en gehouden om maatregelen te accepteren die ons “veiligheid” geven, ten koste van onze vrijheden.

  Lees in https://open.lbry.com/Government–The-Biggest-Scam-in-History–Exposed_backup:9 wat overheid echt is: georganiseerde misdaad. Lees en deel, zoveel mogelijk mensen moeten dit weten.

 21. Fabian op 9/4 . Ik ben het volkomen met U eens . Als er een oorlog komt in Europa zal het in Holland nog slechter aan toe gaan dan in de 2de wereld oorlog. Een atoom bom en Holland is volledig weg gevaagd. En dat zal gebeuren ,, sooner or later.

 22. Let OP > sinds het jaar 1982, voorzei ik komst van : UTOPIA — de maatschappij, met veel handen`arbeid binnen kleinschalige productie systemen — er worden tempels & paleizen gebouwd, alwaar de aller`rijksten leven als *goden* — probleem daar, is voor`al de slavernij -(( uh, staat uw huis “onder water” …?

 23. Als het Westen een kernbom zou gooien op bijvoorbeeld Moskou en er komt een stevige Oostenwind te staan, dan krijgen we enkele dagen later zelf al die radioactieve rotzooi op ons eigen dak, zoals bij de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl gebeurd is.
  En omgekeerd, als Rusland een kernbom op West-Europa zou gooien en er steekt een stevige Westenwind op, dan krijgen zij zelf enkele dagen later al die radioactieve rotzooi op hun dak.

 24. Mensheid verdedig jezelf! jullie worden tot slaven gemaakt. Kom in geweer tegen het politieke tuig dat in de vestzakken van Gates, Soros en andere stinkend rijke schooiers woont. Kom in het geweer tegen de antichrist die in Rome huist. Kom in het geweer tegen de technocraten en bureaucraten uit Brussel en New York, de nieuwe nazi’s die de mensheid tot proefkonijnen maakt, of wordt geprikt en wordt slaaf. Of wacht af en doe niets en wordt dan als straks nieuwe üntermenschen de straat opgedonderd om daar te creperen.

  In diverse landen is het al zover: geen prik: geen baan, geen bankrekening, geen inkomen, geen huisvesting, geen voeding: NIETS! Behalve dus creperen op straat om daar door de nieuwe SS robotten van de staat die stijf staan de van de rohypnol te worden opgejaagd als wild, in elkaar getrimd te worden. Dat is de toekomst, wenst u dat? Doe dan niets, behalve u laten prikken en wordt een brave slaaf, wenst u dat niet kom dan echt in het geweer tegen dat politieke tuig, die moordenaarsbende van Soros, Gates en meer van dat soort stinkend rijk tuig.

  Het is nu of nooit. Kies! Er is geen alternatief, dat laten zij u en ons niet. U bent niet agressief, dat zijn zij. U zoekt geen conflict of strijd, dat geven zij u en ons. U demonstreert tegen terreur en wordt daarvoor uit naam van het bijna volledige politieke tuig, dus ook en met name links, in elkaar gemept voor hun bazen, figuren als Gates en Soros die de mensheid al vele jaren geleden de oorlog hebben verklaard, begrijp dat toch eens.

 25. Waar op Daegel staan die evaluaties? Ik zie normaal gesproken allerlei artikelen, maar die voorspellingen zie ik niet

 26. Jammer dat vaak ” einde ter tijde” artikelen worden geschreven. In geen van de gevallen in het verleden zijn dit soort berichtgevingen uitgekomen. Ik zou het leuk vinden als ook eens rectificatie worden gemaakt. Terugkijken en zien dat wellicht de bron niet helemaal oke was. Succes!

 27. Ik vermoed, dat Nederland op de één of andere manier wordt gespaard omdat wij wellicht een sleutelrol in dit eindspel zullen hebben?

  Dat hebben we al zo vaak gedaan (‘prins’ Bernhard was bijvoorbeeld de initiator van de Bilderbergconferenties als ik het goed heb). Onze geschiedenis staat bol van schimmige deals, uitbuiting van volkeren en politiek gekonkel op wereldniveau.

  We mogen dan een klein landje zijn, op de één of andere manier zitten we voortdurend op de eerste rang …..

 28. Xander als je West Europa bedoelt dan kan ik je volgen. Anders vergeet je Tsjechie, Slowakije en Hongarije te noemen. Hun bevolkingsaantallen dalen in die prognose ook nauwelijks resp. 1%, 4% en 6% de laatste zoals Nederland. Hun koopkracht daalt ook minder sterk al blijft deze wel ver achter bij Nederland zoals ze dat nu ook al doen, maar voor deze landen dus ook redelijk stabiel. Verder gaat er dus een enorme verschuiving aankomen als de prognose klopt van Deagle. Ik bekijk regelmatig de status van deze site en idd Nederland is onlangs naar beneden bijgesteld met een bevolkingsafname van 500.000 naar nu 1 miljoen. De koopkracht zelfs iets naar boven, maar zeker niet lager. De meeste cijfers van de andere landen lijken gelijk gebleven.
  Als deze cijfers werkelijkheid worden dan gaan we een nog veel donkere tijd tegemoet dan waar we nu al in zitten. Ik probeer me er zo goed en zo kwaad op voor te bereiden, als dat überhaupt kan.

 29. Heb dit ook net gedeeld in het praat cafe maar het is ook hier weer van toepassing.
  http://stopthecrime.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/01-nasa-thefutureof-war-2-up.pdf
  Dan ook interessant dat de oude Grieken de aarde een reiziger noemden maar in dit document heet het ruimte schip aarde erg vreemd toch?
  Ook erg actueel dat in dit document veel van de huidige ontwikkelingen terug te vinden zijn qua techniek en computers en oorlogsvoering.
  En ik zelf vind deze opmerking erg interessant tijdens publicatie van dit document was het energie verbruik van
  alle computers was 15 %.
  En ze schatten dat in 2010 dit energie verbruik al op 60 % zou liggen wat zou dit vandaag dan zijn?
  En DE CO2 uitstoot van de data centra is niet mals moeten we daarom als bevolking en boeren inleveren of verminderen?
  https://www.forbes.com/sites/mitsubishiheavyindustries/2020/10/27/for-power-hungry-data-centers-four-ways-to-cut-co2-emissions/
  Het is een teken aan de wand en de mens heeft zijn werk als biobot geboren zonder programma en afhankelijk van de input of kennis die deze ontvangt gedaan.
  We hebben blijkbaar ons eigen graf gegraven net als het nobele paard vriend en edel dier totdat de automobiel werd uitgevonden WW1 was een grote opruiming.
  Ook de bijbel is een val als men als mens god in dit door mensen geschreven boek op zoek IN dit boek naar god gaat.
  Het kan een weg NAAR god zijn als men de juiste frequentie vind die bij hem of haar vind de wetenschap is dit boek en boodschap al lang ontstegen.
  Maar de boodschap van liefde blijkt universeel en computers kennen geen liefde alleen opdrachten of programma”s.
  Ook robots zijn nu beter geen bio voedsel en opleiding nodig alleen bevelen of programma”s het woord robot betekend ook slaaf?
  We zijn nu overgeleverd aan computers en hun eigenaren met hun plannen voor onze toekomst en de openbaring komt steeds dichterbij.
  En occult betekend gewoon verborgen satan in hert Hebreeuws tegenstander maar van wie of wat?
  In het verhaal van Job is de satan ondergeschikt dus geen gevaar voor ons als echte gelovige.
  Onze wetenschappelijke medemensen zijn nu een werkelijk gevaar voor ons welzijn en toekomst geen duivel die hen tegenhoud.
  Ik hoop dat de Almachtige of God ons nu niet in de steek laat en de bijbel overstijgt om zijn schepping te redden van onszelf met techniek die god onwaardig blijkt.

 30. Xander,
  Mooi artikel!
  Ik wil niet “Jona ” uithangen, maar het decadente Westen heeft de ondergang “verdiend”!
  De VS is een “reus op lemen voeten”en is in wezen een 3e wereldland.
  Ons eigen land NL is zo verrot als maar zijn kan, met de D666 voorstellen zoals daar zijn de Abortus &Euthanasie wetgeving en de zgn “Donor “wetgeving ook van D666/Kaag cs.
  Wat een nachtmerrie is deze vrouw voor mij.
  Wat een goddeloos heidens/satanisch continent is West Europa, met name de EUSSR.
  We proberen te overleven “in de buik van het beest”en daar is alles mee gezegd.
  Ik ben als Christen benieuwd wat ik nog allemaal mee mag maken !
  Jezus Messias spreekt: ” Wie in Mij geloofd, heeft eeuwig leven” Johannes 6:47
  Shalom!

 31. Even een kanttekening bij dit artikel. Bij een grote kernoorlog zal er sprake zijn van een nucleaire winter en langdurige hoge stralingsniveau waarbij voor de meeste organismes het leven op aarde onmogelijk zal zijn (vergelijk het met de meteoriet die 65 miljoen jaar geleden de dinosauriërs uitgroeide). Dus dan klopt het einde van het artikel niet meer wat betreft de cijfers.

 32. Als men een oorlog begint waar zou jij als eerste een atoombom op gooien? Juist op de havensteden dus stop maar met de onzin in het laatste hoofdstuk. NL 1 miljoen geloof het niet.
  Baba zegt dat Europa leeg zal zijn desolaat.

 33. Ik heb geen zin om het hele Deagel artikel te lezen. Kan iemand kort samenvatten waarom Nederland slechts 6% inwoners verliest ondanks dat we praktisch bijna een provincie van Duitsland zijn dat 65% inwoners verliest?
  Je zou verwachten dat als er een kernoorlog komt dat ook strategische doelen zoals de Rotterdamse haven, de staalovens in Ijmuiden, Schiphol en Arnhem/Nijmegen en Eindhoven doelwit zullen zijn, dan kom je al snel boven de 1 miljoen uit.
  Begrijp ik daarnaast goed dat Deagel haar eerdere voorspelling van tussen 2017 en 2025 nu heeft aangepast naar 2025? Waarop is die aanpassing gebaseerd?

  Overigens het is niet verassend dat de koopkracht van China achterblijft. Ik zou zelfs verwachten dat de koopkracht van China daalt indien er een kernoorlog komt. China heeft enorme investeringen in het westen. Alleen al in Amerika gaat het over meer dan 1 triljoen. Indien het systeem in elkaar klapt met of zonder kernoorlog, dan zijn al die investeringen in 1 klap niks meer waard.

 34. Als er dan toch zoveel slachtoffers gaan vallen dan geef ik de voorkeur aan een zonnevlam, dat is dan nog het meest rechtvaardige.
  Een ‘aardige’ bijkomstigheid is; dat de machten achter de schermen niets meer kunnen met hun miljarden.
  “de laatsten zullen de eersten en de eersten zullen de laatsten zijn”.
  Het is dan ieder voor zich en God voor ons allen (tenminste wat er dan nog over is)

 35. En die 1 miljoen hier gaan dood door de vaccinatie? Of door niet meer geholpen worden in de zorg. In feite hebben we hier genoeg boeren, dus voedsel zal niet zo’n groot probleem zijn. We hebben ook veel volkstuintjes en veel mensen kunnen zelf ook voedsel verbouwen. Tip: gratis zaadjes nu weer verkrijgbaar bij Appie. Spaar ze op.
  Mensen zijn niet dood gegaan door de Spaanse griep, maar ook aan een vaccin/medische spuit tegen bacteriën.
  https://niburu.co/het-complot/16083-worden-de-coronavaccinaties-een-herhaling-van-de-spaanse-griep
  Liedje semtex boem boem zegt ook veel. Lees tekst. oa Deutsche bank boem. Wel raar, dat dit liedje niet gecensureerd wordt. Maar ja, we leven in een omgekeerde wereld. Ik niet, maar je snapt wel wat ik bedoel.

 36. Xander, heb je enig idee waarom NL als 5e meest welvarend land op de lijst staat. Ik kan me namelijk echt niets bedenken dat deze welvaart veroorzaakt…. gas is op, we hebben verder geen grondstoffen en zijn erg afhankelijk van de wereldhandel. Als die ( de wereldhandl) in elkaar stort, zou in principe de NL economie in elkaar moeten storten… Verder hebben we geen overheid die vooruit kan plannen, laat staan enig strategisch inzicht heeft. Of mis ik iets?

 37. Wie zich zelf tracht te behouden , die zal het verliezen en wie het zal verliezen die zal het behouden, de Here God heeft het
  Laatste woord.! !!!

Comments are closed.