Waarom is de WHO, met deze lange lijst van blunders, een ‘belangrijke partner’ van Nederland?

WHO directeur Tedros was vooraanstaand lid van een communistische terreurorganisatie die zich schuldig maakte aan ernstige mensenrechtenschendingen. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————–

Finse official: WHO begrijpt niets van pandemieën, corona protocol is onlogisch en werkt niet – WHO laat ’s werelds ergste infectieziekte, TBC, buiten prioriteitenlijst – ‘Veel adviseurs bij WHO en nationale regeringen worden door de vaccin industrie betaald’

—————————————————————————————————————————————–

‘Nederland ziet de WHO als een belangrijke partner,’ verklaarde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag als reactie op het stopzetten van de Amerikaanse bijdrage aan de WHO door president Trump. Deze ‘belangrijke partner’ heeft echter een lange lijst van uiterst dubieuze besluiten, desinformatie en regelrechte blunders achter zijn naam staan, waardoor de vraag meer dan gerechtvaardigd is waarom ons land nog steeds betalend lid is van deze corrupte, voor de vaccinindustrie werkende VN-organisatie, die misschien juist helemaal zou moeten verdwijnen.

Waarom begaat de WHO zoveel blunders? Wordt er soms met opzet vaak te laat en te slap, of juist veel te overdreven, gereageerd op een gezondheidscrisis? Hoe kan het dat zowel WHO researchers en wetenschappers de meest lachwekkende fouten in hun rapporten hebben gemaakt? Waarom promoot de WHO nog steeds massale vaccinatiecampagnes, terwijl die al in tal van landen dood en verderf hebben gezaaid? Laten we een paar voorbeelden geven.

Coronavirus wekenlang gebagatelliseerd

Volgens de WHO was er slechts ‘matige’ kans dat de corona uitbraak in China zich over de hele wereld zou verspreiden. Daarom was de WHO wekenlang tegen het sluiten van de grenzen en het stopzetten van het vliegverkeer met China. Artsen die pleitten voor het sluiten van de grenzen werden zelfs het zwijgen opgelegd, zo berichtte Sky News Australia. Die fatale inschattingsfout is inmiddels toegegeven. WHO directeur-generaal schreef op Twitter dat het hem ‘bijzonder speet’.

Taiwan eist excuus van Marxist Tedros

Het was bepaald niet de eerste blunder van de Marxist die aan het hoofd van de WHO staat. In een persconferentie beweerde Tedros dat hij ‘racistisch’ was bejegend door Taiwan, dat onder druk van China niet door de WHO erkend wordt. Taiwan had felle kritiek op de WHO geuit, omdat het om dankzij China geen informatie over het coronavirus krijgt, en de eigen ervaringen met het virus ook niet met de WHO mag delen. WHO-adviseur Bruce Aylward verbrak zelfs op schofterige wijze de verbinding toen een Taiwanese journalist hem online om uitleg vroeg.

Fox News: Tedros dankt baan aan China na verbergen cholera uitbraak

Fox News kopstuk Tucker Carlson onthulde twee weken geleden dat Tedros zijn baan vooral dankt aan China, nadat hij eerder diverse cholera uitbraken in Ethiopië had toegedekt, onder meer door deze te bagatelliseren als ‘acute diarree’. De VN verklaarde later dat er meer levens hadden kunnen gered als erkend was dat het een cholera epidemie was. Op 14 januari van dit jaar verspreidde de WHO nog steeds de Chinese propaganda dat er ‘geen mens op mens besmetting’ van het coronavirus plaatsvond. In februari beweerde de WHO zelfs dat het ‘racistisch’ is te zeggen dat het coronavirus uit Wuhan, China, komt.

Tedros was vooraanstaand lid van communistische terreurorganisatie

Tedros voorliefde voor het Chinese regime is te verklaren: hij was in het verleden namelijk voorstaanstaand lid van de gewelddadige communistische partij TPLF in Ethiopië, die in de jaren ’90 op de officiële Amerikaanse lijst van terreurorganisaties stond. Journalist John Martin wees erop dat de TPLF zich schuldig maakte aan ‘systematische discriminatie en mensenrechtenschendingen’ tegen de Amhara etnische minderheden, bijvoorbeeld door hen gezondheidzorg te onthouden. Het ministerie van Gezondheid dat hier toezicht op hield werd geleid door Tedros. In die periode zijn er zo’n 2 miljoen Amhara ‘verdwenen’.

WHO erkent vals rapport over India

In India zou het coronavirus in fase 3 zijn beland en zich over de hele bevolking verspreiden, zo stelde de WHO. Pas nadat een Indiase TV zender om uitleg vroeg, werd toegegeven dat dit niet zo was, en er in India op dat moment alleen enkele clusteruitbraken waren.

Universiteit Oxford stopt met gebruik WHO cijfers

‘Our World in Data’ is een wereldwijd veel gebruikte publicatie van de Universiteit van Oxford. Die is wat corona betreft gestopt met het gebruiken van de cijfers van de WHO, omdat er veel te veel fouten in worden gemaakt. De researchers gebruiken nu de cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control.

Finland zegt dat WHO corona protocol niet werkt

Mika Salminen, een hooggeplaatste Finse gezondheidsofficial, verklaarde dat de WHO niet begrijpt hoe pandemieën werken, en dat het coronavirus testprotocol onlogisch is, en niet werkt. ‘Wij begrijpen de WHO-instructies voor (massaal) testen niet. Deze ziekte is niet meer compleet van de wereld te verwijderen. Als iemand dat wel beweert, dan begrijpt die niets van pandemieën.’

WHO biedt excuses aan Britse stad aan

In 2018 bood de WHO zijn excuses aan de Britse kustplaats Port Talbot (Wales) aan. De WHO had beweerd dat het stadje de meeste vervuilde lucht van heel Groot Brittannië had, erger dan grote steden zoals Londen en Manchester. Toenmalige WHO directeur dr. Maria Neria moest toegeven dat de werkelijke vervuiling bijna de helft lager was.

WHO laat ’s werelds ergste infectieziekte, TBC, buiten prioriteitenlijst

In 2017 stelde de WHO een prioriteitenlijst met antibiotica resistente bacteriën (‘superbugs’) op, met daarop de 12 ‘grootste bedreigingen’ voor de menselijke gezondheid. Bizar genoeg werden de bacteriën die TBC veroorzaken, dat wereldwijd meer dodelijke slachtoffers eist dan iedere andere infectieziekte, niet op de lijst gezet. In 2015 kregen meer dan 10 miljoen mensen deze via de lucht overdraagbare ziekte, die een grote resistentie tegen bestaande antibiotica heeft ontwikkeld. Experts begrepen niets van het weglaten van TBC van de prioriteitenlijst van de WHO.

WHO promoot fake pandemie en vaccin industrie

In 2009 verklaarde de WHO de varkensgriep (of Mexicaanse griep) prematuur tot een pandemie, wat ertoe leidde dat overheden massaal vaccins insloegen (Nederland, als enige land ter wereld, zelfs 2 vaccins voor iedere inwoner). De meeste doden vielen echter niet in Europa, maar in Afrika en Azië. De vermaarde auteur Stuart Blume schreef in zijn boek dat veel van de invloedrijke adviseurs bij de WHO en bij nationale regeringen door de vaccinindustrie betaalde ‘adviseurs’ zijn, en dat het er daarom sterkt op lijkt dat de WHO niet de belangen van mensen, maar van deze grote farmaceutische bedrijven dient.

WHO erkent dat polio vooral door vaccins wordt veroorzaakt

In 2017 gaf de WHO met tegenzin toe dat de wereldwijde polio explosie hoofdzakelijk door vaccins wordt veroorzaakt. De allerergste epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen konden allemaal naar vaccins worden herleid. In 2018 werden maar liefst 70% van alle poliogevallen wereldwijd door vaccins veroorzaakt.

WHO stopte heimelijk sterilisatie formule in tetanus vaccin

In 2014 beschuldigde de Catholic Doctors Association in Kenia de WHO van het onvrijwillig chemisch steriliseren van miljoenen Keniaanse vrouwen met een ‘tetanus’ vaccinatie campagne. Onafhankelijke laboratoria hadden in ieder getest vaccin een sterilisatie formule gevonden. Uit Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filippijnen kwamen vergelijkbare beschuldigingen. Aanvankelijk ontkende de WHO, maar na enige tijd gaf de organisatie toe dat er al meer dan 10 jaar lang gewerkt werd aan sterilisatie vaccins.

DTP vaccin van WHO doodt meer kinderen dan de ziekten zelf

In een door o.a. Morgenson verrichte studie in 2017 werd aangetoond dat het bekende DTP vaccin van de WHO meer Afrikaanse kinderen ombrengt dan de ziekten waartegen ze zouden worden beschermd. Met DTP ingeënte kinderen hebben een 10 x (!) hogere sterftepercentage dan kinderen die het vaccin niet hebben gekregen. Tot nu toe weigert de WHO het dodelijke DTP vaccin, dat jaarlijks aan tientallen miljoenen Afrikaanse kinderen wordt opgedrongen, terug te roepen.

Moet de door Bill Gates gecontroleerde WHO worden ontmanteld?

Vanwege het consistente patroon van desinformatie en blunders door de WHO dient ernstig te worden betwijfeld of een organisatie die zo nonchalant met de wereldwijde volksgezondheid omgaat, en die een communist met een zeer twijfelachtig verleden aan het hoofd heeft gesteld, nog gefinancierd moet worden. Tal van experts hebben reeds opgeroepen de WHO compleet te ontmantelen, omdat het overduidelijk een lobby/propaganda organisatie van de vaccin industrie is geworden. Zo is Bill Gates, die de hele wereldbevolking verplicht wil vaccineren en ‘chippen’, één van de grootste financiers van de WHO.

In 2010 doneerde Gates $ 10 miljard aan de WHO, naar zijn eigen zeggen ‘omdat dit het decennium van vaccins moet worden.’ Een maand later gaf hij in een Ted Talk interview ruiterlijk toe dat nieuwe vaccins ‘de bevolking kunnen reduceren.’ Niet voor niets wordt gezegd dat Gates de middelen van de WHO voor zijn eigen filosofie heeft aangewend, en die luidt dat een ‘goede’ gezondheid alleen uit een vaccinatiespuit komt.

En deze organisatie wordt dus ook met Nederlands belastinggeld gefinancierd, en staat –gezien de woorden van minister Kaag- klaarblijkelijk in hoog aanzien bij het kabinet Rutte. Zouden de WHO, Bill Gates en de Nederlandse regering misschien dezelfde agenda kunnen hebben?

 

Xander’

(deels gebaseerd op) (1) Great Game India via Zero Hedge

Zie ook o.a.:

13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet aan
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
04-04: Britse oud-opperrechter ziet ‘een hysterisch verval naar een politiestaat’
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te behandelen en weg te werken
……….
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
………
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen
………
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
………
26-02: ‘Verhoogde invoering 5G in China en andere landen kwetsbaarheid voor corona virus?’
………
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
………
21-01: Wordt het coronavirus de Mexicaanse griep pandemie hoax op herhaling?

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

25

 1. Het is nog altijd de kronkel die de dienst uitmaakt, alle rechten breekt.

 2. Jullie mogen eens raden wie in de bres sprong nadat president Trump de amerikaanse bijdrage aan de who stopzette?
  Inderdaad: gates, de kinder- en massamoordenaar met gifspuiten pompte nog wat van onze microsoft miljarden in de vernietigingsindustrie om de mensheid uit te roeien.

 3. Het is mooi om te zien hoe de globalisten/NWO/Deepstate nu langzaam aan in hun eigen zwaard aan het vallen zijn. Dit hele virus is vanaf dag 1 georchestreerd en aangewend/gehyped ( óók ik ben er vanaf januari ingetuind, en óók ik was in paniek en maakte mij grote zorgen.) Nu, na zoveel weken virus in Europa begint iedereen te beseffen dat deze ‘pandemie’ geen pandemie is, want de sterftecijfers overstijgen nog bij lange na niet de cijfers van de griepgolf van 2018. Het virus is in rap tempo overal in ‘retreat’. Wat overblijft is een schrikbarend verlies van vrijheden, de overheden hebben wereldwijd dit aangegrepen om burgers te strippen van haar burgerrechten ( krijgt Robert Jensen, die dit al vanaf dag 1 roept toch gelijk ) . Ik maak mij inmiddels totaal niet meer druk om het virus, ik maak mij nog alleen druk vanwege mijn verloren burgerrechten en met mij velen..

 4. Evert:
  Dat is inderdaad heel bijzonder. Lees het artikel wat Xander schreef op 13 April.!
  Heeft hij Bill Gates wel zulke “ nobele” bedoelingen.
  Ik ben niet van de “ complottheorieën” maar ga steeds meer en en meer inzien dat er toch iets anders aan de hand is dan “ mensen levens “ redden.
  En dan is de tijd NU -de Corona crisis- een goede voedingsbodem : “ troebel water waar het goed vissen is “ voor mensen die misschien iets anders zeggen dan waar ze naar handelen.

 5. Bill Gates schreeuwt van de daken dat er teveel mensen op deze aarde zijn maar tegelijkertijd komt hij met ‘levensreddende’ vaccins? Onbegrijpelijk dat deze gek zoveel invloed heeft.

 6. De uitspraken van Trump worden in onze media uitgelegd als de woorden van een dictator. Terwijl het toch duidelijk is dat Trump de mensen juist wil bevrijden van hun lockdown. Want die lockdown is een gevangenis, die verhindert dat mensen hun brood kunnen verdienen.

 7. Ben het volledig eens met een vorige reageerder dat de VN voornamelijk een eenzijdige en buitensporige anti-Israël is.
  Toch wil ik één ding zeer duidelijk stellen.
  Israël drijft op golven van Goddelijke profetie, zolang God het niet toestaat is geen macht ter wereld in staat Israël te overwinnen.
  God is ALTIJD groter dan het woelen en woeden der volkeren.

  Nog één ding opgemerkt.
  We kunnen ons druk maken en zelfs angstig worden door Corona, economische troebelen, mogelijke oorlog, rellen en chaos, enzovoorts.
  Jezus zei “Wees niet bevreesd, Ik heb de wereld overwonnen.”
  Ja, angst en bezorgdheid zijn begrijpelijk.
  Toch, in een wereld die steeds chaotischer wordt, blijft er dan nog een andere hoop over dan op Hem te zien?

 8. Zoek bij de WHO hotemetoten de vm connectie’s,
  en men weet wiens brood men eet……

 9. Follow the Money, hoe moeilijk kan het zijn? Dat Trump iets doet wat volkomen logisch is valt uiteraard slecht bij het volk want die zijn al drie jaar gehersenspoeld dat Obama iets goeds was.
  Verder komt die hele poppenkast erg goed uit want door angst gedreven is het volkje wel rijp voor zeer ingrijpende wetten die een jaar geleden niet geaccepteerd zouden worden. Nog even en het Chinese model van onderdrukking en controle wordt hier gekopieerd. Inclusief uiteraard de leugens en verdraaingen.

 10. Natuurlijk vindt die domme linkse Sigrid Kaan, dat de WHO belangrijk is. En met haar natuurlijk het hele kabinet Rutte. Globalisten zijn dol op dit soort organisaties. Onder het mom van in het belang van de wereld streven ze naar een NWO. De VS mogen hiervoor betalen. Niet alleen de WHO, maar ook de VN zelf en al haar clubjes. Dan ben je aan het verkeerde adres bij Trump, die kiest primair voor zijn eigen land. Vergelijk dat eens met landverraders als Rutte, Jetten. Timmermans, Merkel en Macron, die leveren ons lachend uit aan die engerds. Nog te veel mensen slapen en doorzien het spel niet. Wellicht als duidelijk wordt hoe het Coronavirus tot stand is gekomen en met welke reden, gaan mensen hun ogen hopelijk open.

 11. Hendrik Dreeck: vooraanstaand Duits viroloog die zich uitspreekt over de (on)zin van ‘overdracht via voorwerpen’, via de kapper etc. Zie het internet.

  Vandaag ontvangen: spoed-email van NaturalNews.com met o.m. mini-documentaire over de invloed van 5G-straling op ons bloed: verandert hemoglobine: mogelijk oorzaak van zuurstofgebrek in bloed met alle gevolgen
  vandien. Dit is mogelijk de verklaring voor het hoge aantal sterfgevallen in regio’s met dergelijke masten.
  Deze email was tot ca 10 minuten geleden nog niet op de normale website van Natural News te zien.
  Voorzover nog nodig toont ook dit de absurde onrechtmatigheid van de ontvoering van de Zwitserse
  cardioloog Thomas Binder aan: wegens uitlatingen omtrent verband tussen 5G straling en c-virus
  werd hij door een commando uit zijn huis gesleurd en gedetineerd in een pschiatrische kliniek.
  Dit valt geenszins te rijmen met het moratorium van Zwitserland op 5G masten.
  Kortom er klopt momenteel iets niet in dat land.
  Anders dan advocate Bahner is hij nog niet weer in vrijheid.

  Tot slot: gisteravond zeer laat is hier een nieuwe tekst ontstaan voor het alom bekende ‘Bye bye love’
  (Everly brothers) te beginnen met: Bye, bye Bill’

 12. @ Cerberus 3:30 PM. Dat ben ik geheel met U eens. De grote massa van de bevolking, geheel gehersenspoeld door het Staatsjournaal en de met de politiek meeheulende kranten en tijdschriften, geloven alles wat ze wijs gemaakt word. Ik verwacht niets van de bevolking, helemaal nada, niente, noppes. Ik weet op wie ik vertrouw.

 13. Misschien is dit het antwoord op de vraag;
  wat is er nog overgebleven van de “civilitate morum puerilium” ? Bitter weinig omdat niets meer hoeft en alles kan. De mensheid is het spoor volledig bijster, dit artikel is één van de vele voorbeelden. Het schijnt dat de mens zich boven de natuur …. plaatst; het resultaat weerspiegelt zich wereldwijd. Het begint met de opvoeding ! De ‘mens’ is een gewetenloos monster geworden
  Zie

 14. Sterilisatie van de bevolking in Afrika, vrijwillig als het enigszins kan, gedwongen of heimelijk als het moet, is hoe dan ook een dringende noodzaak. De ongecontroleerde bevolkingsexplosie in de derde wereld dreigt immers een reëel gevaar te worden voor de hele mensheid.

  Bovendien ‘ontvluchten’ ze nu de dark holes, die hun way of life van hun eigen landen gemaakt heeft, en komen ze naar het Westen om ons te ‘verrijken’ met hun achterlijke cultuur waardoor we onder demografische invloed hier uiteindelijk zelf ook zullen veranderen in eenzelfde soort derde wereld land als waar deze ‘vluchtelingen’ vandaan komen…

 15. Misschien is dit het antwoord op de vraag;
  wat is er nog overgebleven van de “civilitate morum puerilium” ? Bitter weinig omdat niets meer hoeft en alles kan. De mensheid is het spoor volledig bijster, dit artikel is één van de vele voorbeelden. Het schijnt dat de mens zich boven de natuur …. plaatst; het resultaat weerspiegelt zich wereldwijd. Het begint met de opvoeding ! De ‘mens’ is een gewetenloos monster geworden
  Zie : https://netzfrauen.org/2020/04/13/leather/
  —— omdat goedkoop nog te duur is—— gefeliciteerd niet pers. bedoeld

 16. En Mugabe was aangesteld als ambassadeur voor de WHO.
  Opdoeken die bende.
  Geldt voor de hele VN natuurlijk.
  Het meeste dat ze doen gaat tegen Israël.
  Schandalig, de organisatie is gekaapt door de moslims, die hun eigen hel agenda ermee uitvoeren.

 17. Ondanks de goed gedocumenteerde xander artikelen en andere van over de hele wereld, is nog slechts een 8% van de mensen die ik via mijn mail, van deze bronnen van info voorzien ( omdat ze het zelf niet willen, kunnen, of mogen ?) nog geinteresseerd om verdere info te ontvangen.
  Welkom in de nieuwe werkelijkheid, waarin de interesse span van de sheeple, , blijkbaar, slechts, 6 weken bedraagt, waarna het hun geen lap meer kan schelen.
  Bedankt xander voor de berichten, ik blijf lezen en volgen, maar wat een intrieste- snel naderende- toekomst gaan we tegemoet. tussen al deze elois ?

 18. Je kan daar natuurlijk vragen over stellen, maar ze zijn mondiaal wel nodig hoor! Of ze met die coronavirus fouten hebben gemaakt is nog moeilijk te achterhalen. China naar het schijnt niet, want die had eind december de wereldgezondheidsdienst reeds verwittigd dat er problemen waren dus??? Shalom

 19. Waarom luisteren de politici niet naar deze epidemioloog die zich al tientallen jaren verdiept in het gedrag van een epidemie. De man weet meer dan de neurotische journalist van de krant, de radio of de tv.
  Hij stelt: Er is geen enkel bewijs in de hele wereld dat een lockdown een goede maatregel is!
  De lockdown vertraagt de groeps-immuniteit juist en kan zelf de oorzaak zijn van een tweede golf!
  Het is een totaal verkeerde maatregel die alles veel erger maakt.
  Het sluiten van scholen is helemaal belachelijk, omdat juist de jonge mensen snel immuniteit ontwikkelen; ze ontvangen tijdens het opgroeien talloze virussen en bouwen weerstand op.
  Als ik dit kan vinden, moet een journalist dat toch ook kunnen vinden?
  https://www.youtube.com/watch?v=nNXcR3fGIMU

Comments are closed.