‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’

—————————————————————————————————————————————-

‘De Groene Transitie is niets anders dan een communistische revolutie in een andere jas’ – Breed maatschappelijk verzet nodig tegen ‘collectivisme, repressie en uitzuiging’ door overheid, NGO’s, multinationals en banken

—————————————————————————————————————————————–

De eerste contouren van het begin van een brede maatschappelijke verzetsbeweging, bestaande uit boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers, beginnen zichtbaar te worden. Het moet afgelopen zijn met het blijven negeren van de zorgen en belangen van burgers en ondernemers door Den Haag, Brussel, de NGO’s, multinationals en de banken, die al jaren over onze hoofden heen allerlei besluiten maken die onze vrijheden afbreken, en onze manier van leven op zijn kop willen zetten. Maar ‘hoe gaan we samenwerken tegen deze macht, die voortdurend groepen in de samenleving tegen elkaar opzet en uitspeelt? Hoe verenigen we groepen die in feite allemaal hetzelfde lot boven het hoofd hangt, namelijk dat heel Europa richting een grote DDR wordt geduwd?’

Tom Zwitser sprak voor Blue Tiger Studio ruim 2 uur lang met veearts annex melkveehouder Annemarie Olsman en Rypke Zeilmaker, die inmiddels geen introductie meer nodig heeft. Olsman valt meteen met de deur in huis, en zegt het gevoel te hebben dat minister Carola Schouten opzettelijk een bepaalde agenda uitvoert.

‘De boeren zijn een soort frontsoldaten van een bredere trend tegen de Moloch, tegen het grote systeem dat volgens een technocratische agenda (VN Agenda 2030) een utopie wil realiseren,’ reageert Zeilmaker. ‘Wat blijft er dan nog over van onze zelfbeschikking?’

Er wordt niet meer geluisterd, maar enkel beleid opgelegd’

Vooral de laatste 10 – 15 jaar worden boeren en ook vissers gedwongen om met niet-gekozen organisaties, dat zijn de door de overheid, miljardairs en de Postcodeloterij zwaar gesubsidieerde NGO’s (Milieudefensie, Natuurmonumenten, WNF, Urgenda, MVO Nederland, etc.), in ‘gesprek’ te gaan. Die NGO’s willen met overheidssteun de boeren en vissers echter alleen maar in één bepaalde agenda dwingen. Van ‘gesprek’ is in werkelijkheid geen enkele sprake; er wordt enkel beleid opgelegd.

Die internationale lobbyclubs zijn gelieerd aan het bankwezen en de Trilaterale Commissie. ‘Al die centrale planningsorganisaties zijn gewoon communisme in een andere jas,’ vervolgt Zeilmaker. Ook in het communisme hadden de partijbonzen in eigen ogen de ‘volmaakte kennis’ waarmee ze hun (Rode) Revolutie installeerden. Nu heet die Revolutie ‘de Groene Transitie’. ‘En of je het nu neoliberaal of communistisch noemt, het is centrale planning rond zogenaamd wetenschappelijke doelen. Maar je zelfbeschikking als ondernemer gaat helemaal weg.’

‘Strijdgassen’ om boerengrond te veroveren

Op basis van een PvdA plan uit de jaren ’90 moet 20% van alle landbouwgrond uit productie worden genomen. Inmiddels is reeds 5 tot 10 miljard besteed om deze gronden om te zetten in moeras. De overheid gebruikt ‘strijdgassen’ als excuus om die grond in bezit te krijgen. ‘En hoe gassen ze de boeren uit: door stikstof, CO2 en methaan (/ ammoniak). Zo veroveren ze boerengrond voor ‘natuur’. In het Klimaatplan (mede bedacht door Frans Timmermans) moeten boeren en ondernemers 50 euro per fictieve ton CO2 gaan betalen.’

Alleen de natuurorganisaties mogen bepalen wat ‘DE natuur’ is. Zo creëren ze een valse tegenstelling met de boeren, alsof die ’tegen’ natuur zijn. Ook dwingen ze op deze wijze de boeren en bevolking mee te gaan in hun ideologie dat de natuur technocratisch stuurbaar zou zijn, en precies volgens hun plan zou zijn in te richten.

Nederland moet volgens VN één grote migrantenstad worden

Op het ministerie van LNV zitten enkel managers achter hun bureaus op basis van louter cijfers en statistieken deze plannen op te stellen, terwijl ze geen enkele affiniteit met de realiteit hebben. In hun ‘absurde wereldbeeld’ zijn de ingebeelde belangen van beestjes en plantjes belangrijker gemaakt dan van mensen en (mede-)menselijkheid. Zeilmaker kenschetst dat als een ‘naturocratie’ en ‘ecofascisme.’ Alle ethische principes zijn overboord gezet, en ondergeschikt gemaakt aan deze technocratische agenda.

Het uiteindelijk doel is het realiseren van Agenda 2030, in Europa een ’tri-state city’, waarin Nederland in één grote (park)stad moet worden veranderd. Dat is de reden waarom er jaarlijks minimaal 100.000 migranten worden binnengehaald. Dat zijn de goedkope arbeidskrachten die nodig zijn om alle weilanden en voormalige bossen vol te bouwen.

90% melkveebedrijven al geofferd

Olsman wijst erop dat de media een soort nep-clash met de boeren voorstellen, terwijl juist is gebleken dat het overgrote deel van het Nederlandse volk nog steeds vierkant achter de boeren en ondernemers staat. Na 30-40 jaar dit beleid is het genoeg geweest, vindt ze. In die tijd is 90% van de melkveebedrijven, en tal van andere boerenbedrijven, reeds geofferd voor dat ‘groene’ ideaal. ‘Als je dit wilt stoppen, dan moet je dat doen door er niet meer voor te buigen.’

Zo bleek uit een enquête dat 70% van de dierenartsen zegt dat de voermaatregel van minister Carola Schouten zeer negatief voor de gezondheid en het welzijn van de dieren is. Zelfs de Tweede Kamer was kritisch, waardoor de minister nu een beetje op haar plan lijkt terug te komen.

‘Waarden clash’: familie en vrijheid tegenover technocratisch communisme

De boeren die nu regelmatig demonstreren, doen dat echter niet enkel vanwege cijfers achter de komma, hoeveel centen ze per liter melk krijgen, hoeveel mol stikstof ze nog wel of niet mogen uitstoten, of wat ze in hun voer mogen verwerken. Nee, ze komen vooral op voor hun familiebedrijven, voor familiewaarden, voor zelfbeschikking, voor de vrijheid in het algemeen.

Zeilmaker benadrukt herhaaldelijk dat er nu een regelrechte ‘waarden clash’ plaatsvindt, niet alleen tussen overheid en boeren / vissers, maar ook tussen overheid en burgers, en tussen de overheid en het MKB. Heel onze manier van leven wordt bedreigd door deze technocratische communistische agenda, die alles wil vernetwerken en collectiviseren..

Zelfbeschikking past niet in dit technocratische wereldbeeld van de huidige machthebbers in Den Haag, Brussel en bij instellingen zoals de VN en WHO. Niet alleen dieren, maar ook mensen worden gereduceerd tot dingen, in Nederland nota bene door een christelijke minister. ‘De Christen Unie noem ik dan ook wel de Communisten Unie,’ sneert Zeilmaker.

Lagere lasten goed voor boer en natuur

De dame en twee heren zijn het er over eens dat het op zich goed is dat er regels zijn voor natuurbeleid, maar vinden tevens dat die veel te ver zijn doorgeschoten. Er zijn bovendien al ontzettend veel boeren die – ook op eigen initiatief – stappen hebben ondernomen voor natuurbeheer, waardoor op veel plekken allerlei bloemen, insecten en vogels weer zijn teruggekeerd.

De lasten voor de boeren dienen daarom niet te worden verhoogd, maar juist verlaagd, zodat ze voor zowel hun bedrijf, voor innovatie, als voor de natuur meer speelruimte hebben.

‘Niet de boeren, maar de overheid stelt zich escalerend op’

Ten aanzien van de protesten geeft Zwitser vooral Den Haag de schuld. ‘Niet de boeren, maar de overheid stelt zich escalerend op. Burgers en boeren zijn eerder te de-escalerend.’ Men is veel te blij als ze van de overheid eens een keertje mee mogen praten, terwijl al heel lang is gebleken dat dit geen enkele zin meer heeft, omdat er toch nooit naar hen geluisterd wordt.

‘Maar hoe buig je het op een vreedzame manier om?’ vraagt Olsman zich af. ‘Dat is echt een uitdaging, want je zit met zoveel mensen die vechten voor hun vrijheid.’

Breed verzet nodig tegen ‘collectivisme, repressie en uitzuiging’

Volgens Zwitser moeten we zeggen dat het ‘nu mooi is geweest.’ Boeren, vissers, ondernemers en burgers moeten nu eens ZELF met een lijstje komen, een pakket aan eisen, en die bij de overheid, de NGO’s, de banken en de multinationals neerleggen, en vervolgens zeggen: ‘Hoe jullie het regelen maakt niet uit, maar zo moet het gaan gebeuren.’ Hij hoopt daarom dat er een bredere volksbeweging komt, die zich als één man tegen het systeem gaat verzetten.

Zeilmaker is het daarmee eens. ‘Ja. Genoeg is genoeg. Op een keer moeten ze niet meer enkel willen deelnemen aan gesprekken, maar de boel overnemen. De fundamentele waarden van de boeren zijn aangetast, en de tegenpartij, dat zijn communisten, hebben fundamenteel andere waarden. Zij staan namelijk voor collectivisme, repressie en uitzuiging, en niet voor de klassieke Westerse waarden van individuele verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vrijheid.’

Door het doordrukken van hun eigen agenda is de boodschap van het systeem aan de boeren, burgers en ondernemers in feite ‘wij liegen en persen jullie af. Met zulke partijen, zoals het ministerie van LNV van Carola Schouten, is niet meer te praten.’

‘Algemene aanval op onze vrijheid en zelfbeschikking’

De huidige trend is naar een Neo-Nederland: een land zonder boeren, een zee zonder vissers, en een economie zonder MKB, waarschuwt Zwitser. Het hele land wordt dan bestuurd door bureaucraten in Den Haag en Brussel, en door de NGO’s, de multinationals en de banken. ‘Er wordt hier gewoon een dictatuur ingesteld,’ bevestigt Zeilmaker. ‘Dat deden ze eerst via het klimaat, en nu komt daar de coronacrisis bij om het nog extremer te maken. Dit is een algemene aanval op de vrijheid en op onze zelfbeschikking.’

‘Kortom: we moeten de gelederen sluiten en koppen bij elkaar steken,’ concludeert Olsman. ‘De beweging is in gang gezet.’

 

Xander

(1) Blue Tiger Studio
Afbeelding: Arno Dreef , Pixabay  (rechtenvrij)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

62

 1. Laat ons samen in verzet komen.
  Onze vrijheden worden enorm beperkt.
  Ongevraagd worden wij overspoeld door ongewenste elementen uit andere continenten die erop uit zijn om onze samenleving te vernietigen.
  Hoe lang pikken wij Nederlanders dit nog?

 2. Een vuist maken tegen dat gespuis? Kan heel eenvoudig zijn, maar moet wel collectief worden uitgevoerd. Namelijk dat geen enkele ondernemer (ondernemers zijn ook werkgevers) nog 1 euro aan inkomstenbelasting meer afdraagt.
  En nee het is geen beginnen aan om van deur tot deur te gaan voor de fiscus. Dan is het te massaal!

 3. ’t Is inderdaad de hoogste tijd om in écht verzet te komen tegen al die zg. boven-ons-gestelden die maar op één ding uit zijn, n.l. macht én geld.
  De boeren zijn tot nu toe de enigen die dat doen, en, als ik ’t goed voel, ligt dat niet alléén aan het stikstof-gebeuren zoals hen dat wordt opgedrongen maar spelen bij de boeren dezelfde gevoelens een rol als bij de niet gehoorde burgers : boosheid, machteloosheid en het gevoel uitgewrongen te worden.
  Omdat IK niet de capaciteiten heb om een dergelijke beweging op te richten e.d. wacht ik op een échte leider in deze.

 4. Om mijn gezanik over de Blue Tiger studio goed te maken: Hier een prima interview met twee boeren uit de praktijk (!). CDA-ers zoals je die graag zou zien. Nuchtere en verstandige mensen die verstandige dingen doen en een goed idee hebben! Zulke stemmen moeten gehoord worden.
  https://www.youtube.com/watch?v=jG12TbpCrIQ

 5. @Inge en
  @Wachter
  Ben blij dat jullie gekeken hebben naar de uiteenzetting van deze Arts , hoop dat jullie deze film aan zoveel mogelijk mensen kunnen doorsturen .

 6. Svalbard 5.55 uur

  Je hebt helemaal gelijk.
  Er is in de wereld heel veel aan de hand.
  Voormalig China daar zijn al meer dan 4 weken hele grote overstromingen en aard verschuivingen en dijk doorbraken en vele steden en zeker dorpen op het platteland zijn totaal onbereikbaar. Het is vreselijk wat daar gebeurt.
  Mensen worden in hun auto mee gesleurd en verdrinken.
  Er zijn heel veel slachtoffers maar je hoort er hier helemaal niets over.
  Dit is ook een teken aan de wand, dat er “ iets broeit” in de wereld.

  Vandaag las ik op YouTube dat China in de chaos in eigen land een “ verbond heeft gesloten met IRAN !!
  China gaat spoorwegen aan leggen en aast op de olie en dit in ruil voor de deviezen…….
  Je kunt op je vingers natellen wat Iran met dit geld gaat doen.
  China is uiterst gevaarlijk voor de hele wereld.
  En zal het niet nalaten om Amerika te dwarsbomen en Iran “ te helpen “ om “ de Joodse entiteit “ te verwijderen uit het midden oosten.
  China gaat over lijken.
  ( let wel op dat je betrouwbare kanalen hebt zoals Epoch times of JBS Society of China unsersored en er is nog een chinesche nieuws site die betrouwbaar is)

  De chaos in hun eigen land kan hen niets schelen, hun CCP devies “ heersen over de hele wereld” komt steeds dichterbij, en wij hebben het niet in de gaten.
  De EU ( Merkel ) heeft ook de banden met China al aangehaald. W.s. Ook uit weerzin tegen Amerika.
  Svalbard : ik ben inderdaad benieuwd wat Amir hierover gaat zeggen!!

  Sorry webmaster dit is een beetje “ out of the box” Maar het is erg heftig wat er daar gebeurt.

 7. Aan dhr. de Jonge.
  Wij zullen niet op u stemmem.
  Houden niet van landverraders.

 8. Wat een dramatisch beeld. Je hebt je enorm ingezet voor de kiezer. Je bent dieper dat menig ander in dossiers gedoken en het ging waarschijnlijk ten koste van je gezinsleven. En dan word je weggestemd door jouw partij. Dat moet voelen als een keiharde klap in het gezicht. En dan komt je vrouw bij je staan op het podium en moet je op z’n Amerikaans vrolijk blijven doen als 17 jaar inzet zo wordt afgewaardeerd. Wat een walgelijke vertoning van dat CDA.
  Sorry Xander, maar ik vind dit zó tekenend voor de vuile politiek van dit moment.

 9. @ Bundy 3:48 pm. Bedankt voor de info. En het is nog erger dan ik gedacht had.

 10. Veel mensen die zich bang laten maken, hebben op De Jonge gestemd. Onbegrijpelijk. Steeds vaker denk je dat ‘de maatschappij’ een erg vreemde andere wereld is.
  Omtzigt die zoveel heeft gedaan voor die partij, de bijna vleesgeworden integriteit die nog werkt voor de kiezers, wordt afgeserveerd door de CDA-ers, in het voordeel van een VN-buikspreekpop.
  Vermoedelijk zit dat CDA dus ook helemaal in de zak van de VN-agenda. Zelfstandig denken niet meer gewenst. En dat gaat men ook merken op gemeente-niveau: ook daar volgt men gedwee de VN-agenda. Een peperdure agenda (!) die een enorme financiële molensteen is voor de “gewone man”.

 11. ha ha oude lullen bij het CDA hebben het voor elkaar de ellende die zij hebben veroorzaad gaat vrolijk verder,maar hun pensioen blijf gaan op de gewoon verder geen korting wel gewoon mensen bedonderen ,de Heer Omzicht had geen enkele kans maar dat is het CDA

 12. dirk 07.18 am :
  Al eens over nagedacht, wat U hier dan eigenlijk doet ?
  ( of bent U al met het verkeerde been net uit bed gestapt ? )

 13. Joost Visser: ??????? Had u te diep in het glaasje gekeken?

  Juist wèl genieten, zonder de vieze lucht van een egoist. Dus van FRISSE lucht, een mensenrecht en wel zo gezond.

 14. @Nicolaas,

  Er is momenteel het een en ander aan de hand in het Midden-Oosten en Iran, maar er is geen sprake van Israëlische aanvallen op Iran vanuit de
  ruimte met laserstralen. Ten eerste is het vanuit de ruimte een land aanvallen met laserstralen voorbehouden aan sciencefictionfilms.
  Maar er is de laatste tijd behoorlijk wat gaande, echter, onze nieuwsmedia laten het volledig afweten.
  Ik weet niet hoe u over Iran en Israël denkt, maar
  Iran is de aanstichter van alle onrust.
  In april heeft Iran een cyberaanval gedaan op de drinkwatervoorziening van Israël, met het doel om de bevolking te vergiftigen. Dit is volgens Internationaal Recht een oorlogsmisdaad.
  Gelukkig is Israël toonaangevend op het gebied van beveiliging van het internet, en dus werd de aanval afgeslagen.
  Als vergelding heeft Israël de computers van een Iraanse haven met een cyberaanval gesaboteerd, de schade was aanzienlijk, en nog steeds is een deel van de systemen ontregeld.
  Maar Israël handelt nu meer proactief, want zoals bekend heeft Iran een omvangrijk kernwapenprogramma, en tevens een al even omvangrijk rakettenprogramma.
  Aangezien Iran er geen geheim van heeft gemaakt, dat het van plan is om Israël te vernietigen, valt Israël momenteel vrijwel dagelijks Iraanse systemen aan. Dat gaat deels via cyberaanvallen, en deels via geheime operaties ter plaatse.
  Een grote opslagplaats van Sahab 3 raketten is volledig vernietigd, omdat Israël één van die raket via een cyberaanval heeft geactiveerd, hetgeen een mega explosie heeft veroorzaakt.
  Het kernwapenprogramma heeft ruim een jaar vertraging opgelopen, omdat de nieuwste centrifuges, die 50 keer zo snel zouden zijn met het verrijken van uranium, ook vernietigd zijn.
  Ik wil hier verder niet meer over vertellen, dat laat ik liever over aan Amir Tsarfati, die regelmatig uitstekende updates geeft:

  https://youtu.be/XobqaVI8iTY

  M.vr.groet,

  Svalbard

 15. De heren van de Blue Tiger studio zitten wel een beetje Olie B. Bommel-achtig te keuvelen en te filosoferen. Ze schijnen een hang te hebben naar de keuterboer. De veearts praat dus vooral vanuit de praktijk, en daar moeten we het echt mee doen. Zulke nuchterheid is belangrijker dan filosofisch aan de sigaar lurken en nostalgisch doen. De boer die zijn bedrijf wil runnen kan weinig met technocraten, maar ook weinig met vaag romantische praat.
  De stem van de praktijk is altijd het belangrijkst.

 16. we moeten in verzet alle regels weg doen wat wij zelf willen geen mondkapjes en niezen in het opebaar waar je wil gewoon doen en ook harder dan 100 rijden is toch niet normaal de diktatuur kan me eigen leven niet leiden

 17. Protesteren helpt niet, dat heeft ‘het Malieveld’ wel bewezen, integendeel, dat hebben ze juist graag omdat ze dan kunnen optreden met ‘harde’ hand en hun macht laten zien.
  Het enige wat wel helpt: richt een nieuwe politieke partij op en bestrijd ze dan met dezelfde middelen. En de spaarzame ‘goeden’ die nu bij iedere partij zitten kunnen zich hier ook bij aansluiten, ongeacht hun (politieke) kleur.
  Als je de huidige protesteerders hoort zitten er genoeg bij die het woord kunnen voeren. (zie de vele reacties op alle alternatieve media)
  Als iedere benadeelde burger, en dat zijn er nog al wat, hier aan meedoet kunnen ze echt het verschil maken, ongeacht wat voor politieke stroming ze aanhangen. Die nieuwe partij moet voor “DE MENS” zijn en niet voor de machthebbers.

 18. Drie krantekoppen in de Telegraag als bewijs dat ze het recht in ons gezicht doen en dat de meerderheid van het volk in een diepe slaap ligt! Het lijkt alsof er ook steeds meer de spot wordt gedreven met onze intelligentie. Ze vinden het gewoon leuk! Zo lijkt het

  VLIEGTUIGSTREPEN BIJ WADDEN (Maximaal 3 woorden in hoofdletters. Zie siteregels, aangepast. Mod)
  Bewoners van de kop van Noord-Holland stonden woensdag versteld van de vormen in de lucht, waar krioelende condenssporen te zien waren. „Was de piloot dronken?”

  Italië heeft in het jaar 2100 nog slechts 28 miljoen inwoners, tegen ruim 60 miljoen nu.
  Premium
  14:09
  Buitenland
  Wereld aan vooravond van bevolkingskrimp. zZo worden we voorbereid omp wat komen gaat.

  Na reeks mysterieuze explosies nu schepen in brand in Iran.

 19. Marrim schreef:
  14/07/2020 om 11:32 pm

  U past in het nieuwe normaal van Rutte c.s. genieten is verboden-

 20. M. Rutte liet onlangs weten dat er geen verplichte G-virusvaccinatie komt.
  Hierbij het verzoek aan hem dit schriftelijk te bevestigen.

  Bericht gisteren bij Natural News: het Florida Department of Health fraudeert met ‘positieve’ virustestuitslagen.

 21. @Dirk: Aanzet tot onrust????? Strafbaar???
  Wat is dit voor belachelijke DDR-nonsens!

 22. De derde wereldoorlog is al lang begonnen. Een oorlog tegen de menselijkheid is duidelijk zichtbaar. En het lijkt me ook duidelijk dat Iran wordt aangevallen vanuit de ruimte met laserstralen. Waarschijnlijk door Israel. Alles recht in ons gezicht omdat ze er (waarschijnlijk terecht) van uitgaan dat een groot deel van ed wereldbevolking slaapt en in een diepe hypnotische toestand verkeert!
  God zij met ons want de koemnede jaren is het letterlijk erop of eronder! Er gaan miljarden zielen de aarde verlaten om er waarschijnlijk voorlopig niet meer terug te keren

 23. Ik hoop zo dat Trump wint. Want hij is de enige die tegen de stroom in zwemt. En wij moeten massaal pvv of fvd stemmen. De christeunie is zo geddeloos geworden dat je net zo goed een onchristelijke partij kunt kiezen
  Dat zien we aan Segers, die moslims toelaten. Nb, het antisemitisme komt daar vandaan. Schouten die de vissers en boeren weg werkt.
  Dus, stem cu weg.
  De goddeloze “de Jonge” wordt lijsttrekker van het cda. Dus het cda heeft ook al het christelijke overboord gegooid.
  Stem ze weg. Fvd en pvv kunnen, samen met Trump het verschil maken.

 24. Wie is Rypke Zeilmaker? Ik doe al een tijdje onderzoek naar deze intelligente persoon. De naam Zeilmaker is op My Heritage feitelijk “uitgestorven” in de 20’ste eeuw. Ik heb Rypke ook gemaild; waar is hij opgegroeid, opleiding, etc… Geen reactie. Wees je bewust van “controlled opposition”. Verdeel en heers, maar dan op een gecoordineerde manier. Ook dhr. Willem Engel van Virus Waanzin is een Red Flag als je dieper in zijn persoon duikt. We worden misleid waar we bij staan.

 25. Omdat het hele global warming ‘zwendel’ verhaal duidelijk niet voldoende aansloeg bij de bevolking, proberen de rood-groene milieu-activisten het nu met de COVID-19 ‘zwendel’.

  Volgens de cijfers op de website van de Johns Hopkins University zouden er tot nu toe in Nederland 6154 en in België 9787 doden zijn als gevolg van het coronavirus, terwijl er in Zweden – waar geen dictatoriale quarantainemaatregelen genomen werden die de hele economie om zeep helpen – slechts 5545 doden te betreuren vallen…

  (NB: Zweden en België hebben ongeveer een vergelijkbaar aantal inwoners.)

 26. in een democratie mag de burger eens in de vier jaar zijn eigen dictators stemmen dat doet men gedwee en dan krijg je dit ,men kan er ook niks krachtens tegen over stellen de meeste burgers zijn niet meer georganiseerd en leven als een eenling en dan begin je niks tegen het steeds groter worden van een niet betrouwbare overheid zoals gezegd door omzicht van het cda dus boeren vissers zorg medewerkers staat is op en heb lak aan draagvlak voor uw acties wat men zo graag naar voren brengt op onze staats tv NPO gooi de knuppel er maar eens in laat je horen met gefundeerde bezwaren ook richting die geld verslinders van de EU .

 27. Mag ik u voorstellen, de bananenrepubliek Nederland waarin democratie is begraven.
  https://www.nu.nl/politiek/6064523/cda-leden-kiezen-de-jonge-als-nieuwe-lijsttrekker.html#coral_talk_wrapper
  Wat in Amerika in ieder geval nog wel werkt is hier met een uitgestreken gezicht kapot gemaakt.
  In de tweede ronde is dan toch de gewenste kandidaat van het kartel gebombardeerd tot de leider. Deze farce wordt uiteraard nog compleet gemaakt met wetten die de vrijheid begraven en eventueel vermogen overhevelen naar mensen in zuid Europa die kennelijk doorhebben hoe je effectief chanteert.
  Hongarije begint een steeds aanlokkelijker land te worden als ik stop met werken.

 28. “Niet alleen dieren, maar ook mensen worden gereduceerd tot dingen, in Nederland nota bene door een christelijke minister. ‘De Christen Unie noem ik dan ook wel de Communisten Unie,’ sneert Zeilmaker.”

  Nogmaals mensen, diegenen die zich voordoen als christenen maar daar niet naar handelen zijn crypto’s ofwel marxisten geboren uit de Talmoed, Nederland en Europa zit hier vol mee.

  “Maar hoe buig je het op een vreedzame manier om?’ vraagt Olsman zich af. ‘Dat is echt een uitdaging, want je zit met zoveel mensen die vechten voor hun vrijheid.”

  Het antwoord hierop is niet, want met dit addergebroed valt niet te onderhandelen anders maken we dezelfde fout als de orthodox christelijke Russische Tsaar Nicolaas die met zijn gezin door dit tuig zijn vermoord inclusief de vele orthodox christelijke Russen.

 29. De grootste vijanden van het volk zijn ‘onze’ overheid en de europese unie !

 30. Wie begint er een politieke partij voor ‘Normaal Nederland’?

  Wat kernpunten…

  – Afschaffing mondkapjes buiten waar ze altijd al nodig waren
  – Afschaffing onzinnige heffingen
  – Afschaffing 100 km regel
  – Vrijheden terug, allemaal!
  – Afschaffing noodwet
  – Nexit

  Wat ook mooi zou zijn: een echt onafhankelijke krant/zender

 31. Een beleid zal altijd worden opgelegd, wij hier in België worden geregeerd door partijen waar we nooit voor gestemd hebben, democratie? laat me niet lachen!!! Shalom

 32. In Servie zeggen ze:genoeg is genoeg. De politie legt het bevel langs zich neer bij een vreedzame betoging en stapt op.Na dat de regering het leger wou inschakelen zei een generaal dat hij een eed had afgelegd dat hij zijn volk moest beschermen en niet neerknuppelen.Chapeau voor deze echte mannen.https://www.youtube.com/watch?v=D_V1-Si8ssg

 33. Vraag steun aan de militairen deel pamfletten uit,vertel deze mensen hoe de vork in de steel zit.Velen weten niet hoe onze korupte bendes van politiekers omgekocht zijn door soros, bill gates Na de mondkapjes komt het vaccineren die onze DNA zal verwoesten.Het financieel monetair systeem heeft gefaald,in Belgie waarvan ik ben,zijn ze allemaal muisstil de regering die hier is ,is er geen een nep regering,niks kunnen ze beslissen en als ze iets beslissen is het belachelijk.De boer is de mond van het volk en de kont waar de shit uitkomt zijn de politiekers,de boer heeft meer respekt voor de natuur dan de politiekers deze denken alleen aan macht en geld.

 34. De boeren zijn de ruggengraat van de samenleving die gaan we nu met steun van cu. CDA langzaam de nek omdraaien. Wat een geweldig land leven we toch.

 35. door het corona scenario daalt de wereldvoedselproductie, als reactie op dit gegeven moeten de nederlandse boeren minder produceren van onze overheid. Dit economisch dom en het is onvriendelijk naar arme landen toe omdat bij dalende voedselproductie de prijzen stijgen Gevolg meer honger in arme landen. De nederlandse overheid is echt betrokken bij arme landen, dat merk je aan alles.

 36. YES, POWER To the PEOPLE (maar dan zonder dat vervloekte communisme van EU en VN dat is begonnen met de IMF terreur in de jaren zeventig)

 37. De entrepreneurs zijn van staatswege verplicht ! om in Frankrijk ‘mondbescherming’ te dragen. Op straat draagt bijna niemand iets dergelijks. Mijn Frans is niet meer wat het geweest is, echter het volk is zich langzamerhand van bewust dat deze zgn. bescherming een averechtse uitwerking heeft.
  1 nano = 1 miljoenste deel van 1 meter. De chip, is een 500 honderdste deel van de doorsnede van 1 mensenhaar en is programmeerbaar …. ; heeft niets meer met mechanica uit te staan. Daarom is / zijn deze techniek-en niet meer te begrijpen. In facto is niets meer te beredeneren, c.q. tijdig het roer om te gooien. Dat moment is al lang gepasseerd, ongefundeerde reacties worden geplaatst waardoor onzekerheden alsmaar toenemen, dat is dus fake news.
  …. en is programmeerbaar, waarbij sterilisatie misschien wel de oplossing is van het alsmaar toenemen van de wereldbevolking. Niks satelliet, niks controle, gewoon geboortebeperking wereldwijd

 38. @ Cefas: 11:00 pm, op 14/7. Helemaal mee eens. En de EU(SSR) is gewoon versie DDR 2.0
  Ik ben helemaal klaar met de politiek.

 39. Al eens over nagedacht xander dat u aanzet tot onrust bestraft kan worden ?

 40. welke beweging is er nu in gang gezet? of is dit 2 uur durende filmpje echt onmisbaar om dat te begrijpen. als er gevochten moet worden ben ik nl bereid terug te keren naar nederland (hoe onwelkom ik ook ben) (dat realiseer ik me natuurlijk als geen ander). papier is 1 van de wapens die onze vijand tegen ons gebruikt. Ik bedoel, met nieuw of ander papier ga je deze vijand onmogelijk verslaan. met papier ga je hun arena in en kan je enkel en alleen verliezen.
  het klopt dat dat de beweging is toch? een verzameling letters en (misschien wat cijfers) op papier bij de vijand inleveren smekend om genade…

  utspietmienalmundig maar zolang wakker nederland in de ochtendjas blijft rondlopen roepende dat ze wakker zijn, weet je zeker dat er geen verandering zal plaatsvinden.
  de trendsetters van het ecofascisme en communisme 2.0 hebben een hoge aksiebereidheid, die hebben geen ochtendjas en beginnen direct aan de dag. altijd al zo geweest.

  tevens vraag ik me af of het nog wel mogelijk is, neem bv die club wakkere mensen die niet in de gaten hebben dat wakker geworden zijn geen uitdaging was. nu zal je wat moeten gaan doen. ieder voor zich, niet massaal, wel samen als het kan, maar vooral ieder voor zich.

  de beste aksie die je doen kan als je vrijheid wil exploiteren is zorgen dat je je basisbehoeften bevredigd hebt. water, zon, beschutting en voedsel. aangezien dat idee totaal onbekend is en misschien zelfs wel onmogelijk, in een land waar de bevolking volledig ontwapend is (zowel fysiek als mentaal) en op koreaanse wijze geindoctrineert, komt er nul, nada zip aan daden, enkel woorden en papier.

  waar komt het toch vandaan dat de meerderheid wil blijven zitten waar die zit?
  ik mis dat volledig. de grot van plato? we zij met maar heel weinig mensen op deze planeet. ja echt waar. niet met veel maar met weinig. er is plek zat.

 41. Hun fiat geld afschaffen en niet meer gebruiken. Zelf ons eigen crypto geld aanmaken en uitgeven en hun geld (en schulden!) niet meer erkennen. Geld=Macht, dus als het geld “nul” is dan is de macht ook nul.

  Eigen geld een Euro nietig verklaren, dan is ook de “buit” in Euro’s die de elite van ons gestolen hebben, niets meer waard…Probleem opgelost, EU weg ECB weg Schulden weg en Nederland weer lekker soeverein

 42. Leer nou eindelijk eens een keer dat met communisten niet te praten valt. Hen is al veel te lang het voordeel van de twijfel gegeven waaruit de geboren goedheid van de mensen blijkt en waarvan door de communisten op een smerige manier misbruik van gemaakt wordt. Onze goedheid en goedgelovigheid gaat onze ondergang betekenen als ons de schellen niet van de ogen vallen. Tijd van praten en polderen is voorbij. Hun duivelse achterbaksheid is meer dan bewezen. Tijd om onze kracht, de kracht van het volk te herontdekken en vol op te gebruiken om onze vernietiging te stoppen. Wij zijn niet zwak en zielig. Wij zijn geen slachtoffers die gehoord willen worden. Wij zijn het VOLK!!! En zonder ONZE handen gebeurd er niets, en zijn zij niets!
  Sta op! En herinner je wie je BENT!!! Mens! Sta op!!!

 43. Het is geen volksvertegenwoordiging

  Het zijn dictators; elk met eigen portefeuille en ministerie

  Van de grote partijen wist ik dat het allemaal leugenaars zijn,
  maar de Christen Unie;
  God, wat zijn die door de mand gevallen

 44. Ons leven wordt steeds meer in een soort van dwangbuis gestopt. Eerst was het devies om thuis te blijven en moesten we 1,5 meter uit elkaar blijven. De economie werd verlamd, alle horeca kreeg een mokerslag. Na verloop van tijd werden de maatregelen versoepeld, we mochten weer uit eten gaan, maar wel 1,5 meter afstand!
  En toen werden die vervloekte muilkorven in het OV verplicht. Dat kan ik nog omzeilen, mijn auto brengt me overal, de trein gebruik ik niet meer, zolang die muilkorven verplicht blijven. Mijn voorjaarsvakantie werd geannuleerd, maar ik heb in september nog vakantie. Inmiddels breidt die verplichting om mondkapjes te dragen zich uit als een olievlek. In België, Frankrijk en Duitsland zijn ze zelfs verplicht tijdens het winkelen. Misschien dan maar naar Schotland of Wales dan?
  Nou, dat plan kan nu ook de ijskast in, omdat daar mondkapjes nu ook verplicht worden bij het winkelen. Tanken gaat dan ook niet, want als je naar binnen moet om te tanken…..
  En ik vrees dat we straks hier ook overal gemuilkorfd gaan worden tijdens het winkelen.
  Misschien dan maar rechtstreeks bij de boeren gaan kopen!
  Het afschuwelijke is, dat mondkapjes geen virussen blokkeren, die zijn veel te klein, het heeft hetzelfde effect als muggen tegenhouden met kippengaas!
  Het leven wordt zo snel zeer onaangenaam, en dan te bedenken dat er nu bijna 6200 mensen in Nederland zijn overleden met Covid-19, waarvan de overgrote meerderheid al onderliggende problemen met hun gezondheid hadden. In 2018 overleden er bijna 11.000 mensen aan de gewone griep, en niemand hoorde je daarover.
  Als we de huidige cijfers bekijken, dan moeten we er maar eens een punt achter gaan zetten.
  Massale protesten tegen het beleid van de overheid zijn nu ook al niet meer toegestaan, maar als je BLM bijeenkomsten op de Dam houdt met meer dan 10.000 mensen, dan is dat geen probleem, en dus is onze democratie de facto ten grave gedragen. Wie had dit 5 maanden geleden kunnen vermoeden, dat we nu in een dictatuur leven?

 45. @ Sefas,

  Ieder woord dat eindigt met E of Y
  Verbannen uit je hoofd, pschchologie,
  Cocaine, heroine, politicie, politie, heganomie, idioterie, enzovoort erie

 46. De verslaafde gespreksleider pleegt en public een strafbaar feit door te lurken aan zijn stinkstok.

  Zo’n figuur heeft geen recht van spreken.

  Bespaar ons dergelijke individuen: Nederland/de wereld heeft geen verslaafden nodig, maar mensen met ruggegraat.

 47. De boeren moeten gewoon eens een jaartje staken en geen voedsel produceren. Eens kijken wat er gebeurt met de linkse zanikers. Atlas Shrugged in praktijk brengen.

 48. Overal waar het woord socialisme in voorkomt staat borg voor ellende. Je ziet het zowel bij nationaal socialisme als internationaal socialisme, vroeg of laat ontspoort deze ideologie altijd met desastreuze gevolgen en met heel veel mensenleed. Socialisme ontaardt altijd in dictatuur. Voorbeelden genoeg en nu gaat ons land en de EU ook die kant op.

Comments are closed.