Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’

Hermann Göring en Joseph Goebbels (vlnr naast Hitler) zouden de architecten geweest kunnen zijn van de klimaat/corona staatsgreep die nu wereldwijd wordt uitgevoerd. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————-

‘De waarheid is de grootste vijand van de staat’ – Meerderheid bevolking net als in jaren ’30 met angstpropaganda veranderd in hersenloze schapen, die alles zullen doen wat de overheid hen opdraagt, ook als dat ten koste van hun medemens gaat

—————————————————————————————————————————————-

De vergelijking van deze tijd met de jaren ’30 maken we al heel lang, maar is nog niet eerder zo actueel en treffend geweest als dit jaar. Langzaam beginnen steeds meer mensen in te zien dat vooral sinds de coronacrisis exact dezelfde angst zaaiende propaganda- en manipulatie technieken worden gebruikt als waarmee de Nazi’s een heel volk achter zich kregen. ‘Stem of geen stem, het volk kan altijd tot gehoorzaamheid aan de leiders worden gebracht,’ zei Reichsmarschall Hermann Göring. ‘Dat is simpel. Alles wat je moet doen is hen vertellen dat ze worden aangevallen, en de pacifisten van gebrek aan patriottisme en het in gevaar brengen van het land beschuldigen. Het werkt in ieder land precies hetzelfde.’

In 2020 worden dezelfde goed doordachte psychologische tactieken gebruikt om het volk tot absolute gehoorzaamheid aan de klimaat/corona maatregelen te dwingen. Eerst wordt de massa constant bestookt met paniek zaaiende berichten en uitspraken, zodat ze doodsbang worden en al hun nuchtere verstand uitschakelen. Dan zullen de meesten van hen als makke schapen achter de leiders en andere autoriteiten gaan staan, en blind hun bevelen opvolgen. Zo breng je een hele samenleving vrij eenvoudig onder totale controle, en kun je de mensen uiteindelijk alles laten doen wat je wilt, zelfs elkaar laten bespioneren, verraden, in kampen laten stoppen, en als beesten laten afmaken.

‘Dit is pure tirannie die de samenleving in elkaar doet storten’

Dit is de werkelijke reden van 1,5 meter en mondkapjes. Het wordt gebruikt als rechtvaardiging om mensen die weigeren zich eraan te houden en/of zich verzetten, te arresteren. In Frankrijk kun je al 6 maanden in de gevangenis belanden als je geen mondkapje draagt. In Melbourne worden vrouwen op straat keihard tegen de grond gewerkt door de politie, of zelfs voor het oog van hun kinderen uit hun huizen gesleurd.

‘Dit is pure tirannie,’ schrijft de Amerikaanse econoom Martin Armstrong. ‘Ze proberen opzettelijk de samenleving in elkaar te laten storten, zodat de bevolking controleerbaar wordt – precies zoals onder het communisme werd gedaan.’

Daarnaast geeft hij een vriend als voorbeeld, die achter de Berlijnse Muur is opgegroeid. Toen het IJzeren Gordijn in 1989 viel, wist zijn vader zijn Stasi dossier in handen te krijgen. Hij was geschokt toen hij ontdekte dat alle personen van wie hij dacht dat het zijn vrienden waren, alles wat hij ooit had gezegd over de overheid aan de Stasi hadden verklikt. Hij was zo boos, dat hij thuis de muren sloopte om de verborgen microfoons eruit te rukken.

Angst voor gezichtsverlies houdt leugens juist in stand

Dan een zin die nadere aandacht verdient: ‘Tot zijn dood weigerde hij om hier ooit met iemand over te praten, behalve met zijn onmiddellijke familie.’ Schaamte maakt onderdeel uit van hetzelfde psychologische proces. Als je lang in een leugen blijkt te hebben geloofd, misschien wel jaren of je hele leven, dan zorgt dezelfde angst die mensen eerst tot blinde gehoorzaamheid dwong ervoor dat ze uit schaamte, vanwege het feit dat ze zich zó lang hebben laten misleiden en kennelijk dus niet zo slim en wakker waren als ze van zichzelf dachten, in ontkenning schieten.

Veel oplettende Nederlanders ervaren op dit moment dat een flink deel van hun familie, vrienden en collega’s reeds diep in de eerste fase van dat door politiek en media doelbewust aangestoken angst/schaamte proces zitten. In plaats van erkennen dat je je inderdaad bang hebt kunnen laten maken – een volkomen normale menselijke reactie -, maar je nu op basis van de feiten de gelegenheid hebt om dit te corrigeren, hou je uit angst om je ongelijk te erkennen, om ‘af te gaan’, om onder ogen te moeten zien dat degenen die je dacht te kunnen vertrouwen glashard hebben gelogen en jij dat niet in de gaten had, juist vast aan de leugen.

En naarmate die meer ‘exposed’ wordt, klamp je je met nog meer vastberadenheid aan je oorspronkelijke, maar inmiddels ontkrachte overtuigingen vast. Je reputatie staat immers op het spel, en niet zelden ook je baan. Denk maar aan de politici, beleidsmakers en media kopstukken die deze pandemie-hoax al maanden in stand houden, en nu opnieuw bezig zijn deze aan te wakkeren met het nietszeggende oplopende aantal ‘besmettingen’. Hun beleid zonder ernstig gezichtsverlies omkeren is voor hen vrijwel onmogelijk geworden.

Zo werkte het in Nazi Duitsland, zo werkte het in het Sovjet blok, en zo werkt het ook na de ‘Grote (Groene) Reset’, die het begin is van de klimaat-corona dictatuur waaraan Nederland en de halve wereld op dit moment onderworpen wordt. De plannen om de hele wereld onder een technocratisch communistisch regime te brengen bestaan al sinds 1992, met het opstellen van VN Agenda-21. Dit is geen complottheorie, maar terug te vinden in tal van documenten. Armstrong denkt dat het ze niet gaat lukken, ‘maar dat betekent niet dat de machthebbers het niet zullen proberen.’

Het Nieuwe Normaal is de meeste ABnormale samenleving ooit

Bill Gates is met zijn volledig digitale betaalsysteem, vaccinaties en controle over de voedselproductie een centrale figuur in deze agenda, die erop gericht is de zogenaamde ‘overbevolking’ – ook al zo’n drogreden waarvan bijna iedereen is gaan denken dat het waar is – terug te dringen. ‘Het Nieuwe Normaal betekent minder vrijheid, als daar al iets van overblijft,’ waarschuwt Armstrong. ‘Het is waarschijnlijker dat u een vergunning nodig zult hebben om een kind te krijgen, net als destijds China deed met het falende één-kind beleid.’

In dat Nieuwe Normaal – in werkelijkheid de meest ABnormale samenleving die deze planeet ooit heeft gekend – zal menselijk contact zoveel mogelijk zijn beperkt en uitgebannen. Steeds meer mensen zullen gedwongen worden thuis te werken, daar mede toe aangespoord door de mainstream media, die daar regelmatig de zogenaamde voordelen van promoten. Ook reizen zullen zoveel mogelijk worden teruggedrongen of verboden.

1,5 meter, social distancing en mondkapjes zijn cruciaal om deze ‘Reset’ te doen slagen. Deze maatregelen zijn niet bedoeld voor onze gezondheid en veiligheid, maar om op voorhand de massale burgerlijke onrust die zal ontstaan zodra de pijn van alle maatregelen echt gevoeld gaat worden, in de kiem te smoren. ‘Het is ook bedoeld om de hersenloze schapen, die gehoorzamen aan alles wat de regering zegt, te verdelen.’

Meeste mensen bereid om anderen te martelen als hen dat wordt opgedragen

Tijdens de Nürnberg tribunalen na WO-2 gaven de top Nazi’s als excuus dat ze enkel bevelen hadden opgevolgd (‘Befehl ist Befehl’). Psycholoog Stanley Migran verrichtte daarom diverse studies naar het gedrag van het Duitse volk, en of zij nu werkelijk zo anders waren dan de andere volken, en daarom zonder wroeging miljoenen Joden en andere ongewenste ‘Untermenschen’ konden vermoorden.

Migran pikte willekeurig mensen van de straat, en testte of Amerikanen inderdaad niet dezelfde neigingen hadden. Hij ontdekte dat de meeste normale mensen verbijsterend snel en makkelijk bereid bleken te zijn anderen elektrische schokken toe te dienen, dus te martelen, als hen dat opgedragen wordt, en hen tegelijkertijd verteld wordt dat dit voor het ‘algemeen belang’ is, en de slachtoffers het ‘verdienen’. Hij schreef zijn voor die tijd schokkende conclusies in zijn geruchtmakende werk ‘Obedience to Authority’ (Gehoorzaamheid aan Gezag).

‘Dit is precies wat er nu ook gaande is,’ vervolgt Armstrong. ‘Mensen dragen mondkapjes (en/of houden 1,5 meter afstand) terwijl er van een ernstige pandemie geen enkele sprake is. Maar ze schreeuwen tegen anderen als die zich niet aan de maatregelen houden. Sommigen gebruiken ze daarbij zelfs geweld.’

De nieuwe NSB’ers zijn er al

Met de aanstaande Spoedwet wordt het mogelijk gemaakt om mensen die zich weigeren op corona te laten testen, of weigeren in quarantaine te gaan, op te sluiten in ‘faciliteiten’. Dit begint angstwekkend veel richting een herhaling van het onpeilbare drama uit de jaren ’30 en ’40 te gaan, toen de ‘foute mensen’ die ‘een gevaar vormden’ uiteindelijk ook in kampen werden opgesloten, en massaal werden uitgeroeid.

De weinigen die in de jaren ’30 voorzagen wat er ging gebeuren, werden net als de critici nu genegeerd, belachelijk gemaakt, weggehoond en verketterd. En net als toen hebben 7 van de 10 burgers zich nu naïef en hersenloos achter de leiders geschaard. Dit zijn de ‘Befehl ist Befehl’ types, de mensen die in Migrans test vrijwel zonder aarzelen bereid waren om anderen te martelen door middel van (overigens nep) elektrische schokken. (1)

Dit zijn de mensen die een goed gevoel over zichzelf krijgen als ze u straks aangeven bij de autoriteiten als u teveel mensen in huis hebt, als u geen 1,5 meter afstand houdt, geen mondkapje draagt, u zich niet laat testen omdat ze u hebben horen of zien hoesten, en over een poosje ook als ze u er zelfs maar van verdenken dat u zich niet hebt laten vaccineren. Oftewel: dit zijn de nieuwe NSB’ers.

Censuur en propaganda à la Joseph Goebbels

Omdat de parallellen met zo’n 80 jaar geleden steeds huiveringwekkender worden, en een gruwelijke herhaling – maar dan op wereldschaal – met zevenmijlslaarzen dichterbij komt, blijf ik het benoemen, althans totdat de Goebbels 2.0 censuur van de elite de onafhankelijke, kritische geluiden definitief van het internet haalt. Zodra dat gebeurt, weet u hoe laat het is.

Daarmee komen we aan bij die andere top Nazi wiens strategieën in onze tijd tot in perfectie zijn gekopieerd: Joseph Goebbels. Hij was trots op zijn zo succesvolle propaganda technieken, zoals ‘als je een grote leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen het vanzelf geloven’. Hij schepte er over op dat de Nazi’s met zijn tactieken zowel de politiek, media als de rechtspraak in hun macht hadden weten te krijgen.

Zo liet Goebbels regelmatig geselecteerde journalisten op ‘persconferenties’ komen, waar feitelijk werd gedicteerd wat ze moesten schrijven, en hoe ze het volk moesten ‘instrueren’ met de ‘juist informatie’. Doet u dat ergens aan denken? Misschien wel aan bepaalde live op de Nederlandse TV uitgezonden demagogische toespraken en verklaringen, zoals we die weer steeds vaker krijgen voorgeschoteld? Of wellicht ook aan de columns van redacteuren en commentatoren, waarin iedereen die vragen waagt te stellen bij het regeringsbeleid wordt weggezet als ‘complotdenker’?

‘De waarheid is de grootste vijand van de staat’

‘Propaganda werkt het beste als degenen die worden gemanipuleerd ervan overtuigd zijn dat ze uit eigen vrije wil handelen,’ stelde Goebbels. Kijk om u heen, praat met mensen, en u zult al snel constateren hoe veel van hen er reeds in deze methode zijn getrapt, en werkelijk denken dat ze nog steeds uit vrije wil met het internationaal almaar absurder wordende beleid meewerken.

Joseph Goebbels: “Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates.“

Dit is exact de handelswijze die nu opnieuw wordt toegepast. ‘Zolang het de staat lukt om de mensen van de politieke, economische en militaire gevolgen van de leugen af te schermen, kan men de leugen volhouden. Daarom is het voor de staat van levensbelang zijn gezamenlijke macht te gebruiken voor de onderdrukking van afwijkende meningen. De waarheid is de doodsvijand van de leugen, en daarom is de waarheid de grootste vijand van de staat.’

Want dat is het enige wat de genoemde herhaling van de jaren ’30 en ’40, maar dan in veelvoud, met een vele malen hoger aantal slachtoffers, nog kan voorkomen: de waarheid. Zodra mensen massaal wakker worden en de waarheid over deze zogenaamde ‘pandemie’, en over de werkelijke doelstellingen van hun leiders en hun achterliggende agenda’s onder ogen gaan zien, en vervolgens de opzettelijk gezaaide angst van zich afwerpen, kan het in zeer korte tijd op een geweldloze manier gedaan zijn met deze in uitvoering zijnde staatsgreep naar een communistische klimaatdictatuur, die alle eerdere totalitaire regimes die de mensheid ooit hebben geteisterd volledig zal doen doen verbleken.

Aan ons de keus. Die moet nu echt snel gemaakt worden, want aangezien 2021 het ‘vaccinjaar’ lijkt te gaan worden, en vermoedelijk ook het jaar waarin het hele geldsysteem en betaalverkeer na een nieuwe mega bankencrisis digitaal gaat, is er nauwelijks tijd en gelegenheid meer om het tij nog te keren.

 

Xander

(1) Armstrong Economics

(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, This media is available in the holdings of the National Archives and Records Administration, cataloged under the National Archives Identifier (NAID) 196509 , This work is in the public domain in the United States because it is a work prepared by an officer or employee of the United States*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

58

 1. Franklin D. Roosevelt zei :
  ” We’ve got nothing to fear, but fear itself. ”

  ” We hebben niets te vrezen, behalve de vrees zelf. ”
  En zo is het. ‘Vrees niet’ staat zo’n 365 keer in de Bijbel geschreven, plus nog een aantal varianten daarop. Uitstekend advies. Dus wees: Angstloos!

  @ Xander: Ik vind dit een uitmuntend artikel. Mijn complimenten.
  (Sommige mensen schijnen een nogal selectief geheugen te hebben…)

 2. U doelt op het Stanley Milgram experiment. Jaren geleden naar een concert van Peter Gabriel geweest. Ik meen 1987 waar hij een experiment op het publiek deed om te zien hoeveel mensen deden wat hij zei.
  Bij Milgram deed 37% van de testpersonen NIET mee tot het eind (de zogenaamde ondervraagde steeds zwaardere stroomstoten toedienen. Vandaar de titel van Gabriel’s song Milgram’s 37.

 3. Het grote gevaar van het complotdenken als het gaat om bijv. het Coronavaccin, Bill Gates, depopulatie, vrijheidsbeperkende Coronamaatregelen, Nieuwe Wereld Orde, het klimaat, dictatoriale wereldregering vanuit de VN, enz., is dat daardoor gemakkelijk ergens in Europa een gevaarlijke politicus de macht zal grijpen en een Europese dictatuur zal weten te vestigen. Een sluwe politicus die in zal spelen op de angstgevoelens die onder de gewone burgers leven als het om het Coronavaccin, Nieuwe Wereld Orde, VN-dictatuur, enz. gaat. En ook dat hij zal claimen dat hij juist tegen de Nieuwe Wereld Orde en tegen de Klimaat- en Coronamaatregelen is om aan de macht te kunnen komen. Komt hij aan de macht, dan zijn wij veel verder van huis.

 4. Een kenmerk van zulke regimes is ook de eindeloze propaganda op alle media-kanalen, over hoe goed de overheid wel niet bezig is. Allemaal opvoedende verhalen en verhalen over die prijzenswaardige overheden. Tot het je neus uitkomt.
  Ik vind die hele NPO steeds meer lijken op een vormingstheater dat het VN-wereldbeeld door onze strot wil duwen. Er is geen lol meer aan.
  Dan zijn de gesprekken tussen Tom Zwitser en Rypke Zeilmaker echt een vrolijke verademing!
  https://www.youtube.com/watch?v=7YN04WRrNUI

 5. De NWO zal worden vernietigd als Christus en Zijn bruid straks uit de hemel terug komen. Duurt niet meer zo lang. Pffff eindelijk dan…De eerste keer kwam Hij als een Lam. De tweede keer zal Hij komen als een Leeuw. Met grote macht en majesteit…

 6. A) De kristallnacht een vreselijk gebeuren in de nacht van 9 op 10 november 1938 waarna de pogroms tegen de Joden begonnen werd zo genoemd door het vele glas dat sneuvelde.

  A) Sinds corona worden heel veel voorwerpen van glas ingezet als bescherming
  https://www.aaglas.nl/producten/coronascherm
  https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-06/Beoordeling_Transmissie%20coronacirus%20horeca_def_herzien_27052020_anon_0.pdf
  https://www.glasboertje.nl/glastoepassing/zakelijk-gebruik/coronascherm
  https://www.agcnederland.nl/glasproducten/corona-preventiescherm/

  B) Vanaf 17 september 1941 moesten de Joden een gele ster dragen. In Polen al zelfs eerder. Daar werd dit na de verovering, nog iets verder weg als eerste uitgeprobeerd.

  B). Vanaf opening van het nieuwe schooljaar zien we plotseling een maatschappij, niet alleen in Nederland, maar ook in diverse andere landen dat soms het dragen van mondkapjes verplicht zijn. In Nederland wordt het zonder rechtmatige wetgeving dit ook al door scholen toegepast om in de maat van de onzin van maatregelen achter aan te lopen. Complete MBO scholen veranderen als een soort virus in een wandelende fabriek met onderdanen (moeten ook vooral linkse kiezers zijn) met vooral uitpuilende ogen. Het is ook vaak de angst van de docenten die mogelijk een leeftijd hebben in combinatie met een slechte conditie waardoor hun angst extra wordt aangewakkerd. Door eerdere virussen in de wereld was vooral eerst in bepaalde landen, vooral in Azië in voorgaande jaren (vooral de laatste 10 jaar) al een soort van gewenning in het dragen van mondkapjes.

  C) De Joden kregen ook snel in hun persoonsbewijs de letter J. Uit wiki is te lezen.
  Het persoonsbewijs was ontwikkeld door de Nederlandse ambtenaar Jacobus Lambertus Lentz. In samenwerking met de Duitse bezetter wist Lentz een document te ontwikkelen dat het beste persoonsbewijs van Europa genoemd kon worden. Het is het Nederlandse verzet eigenlijk nooit gelukt om dit persoonsbewijs goed te vervalsen en na te maken. Dit had mede te maken met de inktsoort die voor het persoonsbewijs werd gebruikt: onder een kwartslamp werd de inkt onzichtbaar. Ook reageerde het karton van het persoonsbewijs met aceton, waardoor veranderingen in de geschreven tekst direct opvielen. Verder was het niet mogelijk om de pasfoto in het persoonsbewijs te verwijderen. Hierdoor werd een doorzichtige zegel aan de achterkant verbroken, waarop een vingerafdruk stond. De lijm van de zegel was buitengewoon moeilijk te verbreken, zonder dat de zegel ook verbrak. De vingerafdruk op de achterkant van de pasfoto moest weer overeenkomen met de vingerafdruk aan de linkerkant. Vervalsingen met een pasfoto waren daarom vrijwel uitgesloten.

  Nota bene door een zeer ijverige Nederlandse ambtenaar werd het beste i.d. voor geheel Europa ontwikkeld. De inkt werd zelfs onzichtbaar door gebruik te maken van een kwartslamp.

  C) Het vaccin paspoort dat al voorzien is voor wereldwijd gebruik zal kenmerken hebben van een uniek medische id.
  https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/05/2019-2022_roadmap_en-1.pdf
  Wordt er dan meteen al of in een ontwikkeling daarna ook meteen met een soort van onzichtbare inkt gewerkt (met intelligente stoffen) die juist pas oplichten door gebruik van een equivalent anders dan een kwartslamp?

  Wordt vervolgd een volgende keer na de punten C).

  Beste lezers. Lees vooral de berichten van nu.nl niet. Dit is een directe erg linkse propaganda site voor de machthebbers.

  Spyfromthesky

 7. Helaas, helaas, het mondkapje als nieuwe swastika, we zijn wat tijdslijn betreft in 1937. Nog even en de corona weigeraars worden ontslagen, uitgesloten en daarna voor gek verklaard en opgesloten,we gaan een sombere tijden tegemoet.
  Zoals gewoonlijk opgezet en gefinancierd door een kleine groep extreem rijke elite die iedere crisis en oorlog nog meer macht en bezit naar zich toe trekt.

 8. https://www.nu.nl/binnenland/6079639/kabinet-wil-coronaboete-verlagen-en-aantekening-op-strafblad-schrappen.html#coral_talk_wrapper
  Wat een zwabberend en voorspelbaar waardeloos beleid. Als de minister van justitie niet was betrapt dan was er niets verandert. Maar goed ik verwacht dat de volgzame schaapjes deze man met grote muil, asociale houding inclusief krokodillentranen wel zullen vergeven.
  Vandaag een item gezien op de verre kijk. Over de problemen met de corona besmettingen in een nader geduide Amsterdamse wijk. Ik hen eigenlijk geen autochtone gezien in het item, maar vooral allochtonen die er niets aan kunnen doen. Maar ondertussen breekt men dus een economie af omdat er geen harde woorden mogen vallen over de groep die misschien wel met opdracht hier een beetje ziekenhuizen loopt te bestoken met hulpvragen.
  Het heeft niks met Göring te maken denk ik maar met een laffe houding.
  Wat ik me wel weer afvraag is waarom die slappe houding bijna wereldwijd normaal is?

 9. Wijze woorden weer van dr. Bhakdi: Als een epidemie voorbij is, moet je ophouden met testen.
  Alle cijfers tonen aan dat de pandemie voorbij is, al maanden.
  Zelfs Spahn (Duitse minister van gezondheid) heeft voor de camera gezegd dat er niet te veel getest moet worden. Desondanks verdrievoudigde Duitsland het aantal tests.
  Het is een angst-epidemie die men in stand wil houden. Men schijnt nu al te weten dat rond Kerst en rond carnaval Covid19 nog steeds een groot probleem zal zijn.
  We worden gevangen gehouden.

 10. Hieruit blijkt maar weer eens, de waarheid van het gezegde: ” De Geschiedenis leert, dat de mens van de geschiedenis NIETS leert”.

 11. Het ontstaan van het derde rijk van Hitler heeft duidelijke parallellen met het ontstaan van het vierde rijk, dat nu in de vorm van de EU, gestalte krijgt. Beiden zijn in wezen zwaar antisemitisch en antichristelijk.

 12. Ach ja, van alle tijden. Zou Grapjeshaus niet zijn gefotografeerd hadden de coronaboeters gewoon een strafblad gehouden en ermee gedreigd zijn, maar nu de leiding er ook een heeft, verandert men gewoon de regels en vervalt
  het strafblad hiervoor. En zo dreigt het systeem zijn zin door zolang het hen uitkomt.

 13. Die “Tweede Golf” is gebaseerd op de opdracht die VN / WHO / GPMB (met o.a. Fauci en Sigrid Kaag) in het Annual Report 2019 de wereld gaf voor uitvoering uiterlijk september 2020.
  https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

  Het is zeer waarschijnlijk slechts een simulatie “voor opleidings- en oefendoeleinden”, zoals ook ‘Event 201’ eind 2019 er een was – serieus gespeeld en daardoor levensecht maar een simulatie!

 14. Dr. Madej over De Mens 2.0 – Transhumanisme
  Dr. Carrie Madej legt de vinger op de zere plek en licht de transhumanistische achtergrond toe van de C-19 vaccinatie. Transhumanisten proberen de door de natuur gestelde grenzen te doorbreken.
  Zij vinden dat de ontwikkeling van de mens is voltooid en dat het de hoogste tijd is voor een volgende fase: vermengen van het menselijk lichaam met elektronica, bijvoorbeeld door te werken met nanotechnologie.
  In deze video legt Dr. Madej uit wat De Mens 2.0 inhoudt, wie er achter zitten en wat dit betekent voor onze toekomst.
  https://youtu.be/K-tmkNU8eQg

 15. “ es ist kein wissenschaftliches Phänomen mehr, es wird eine Naturkatasophe werden “ aldus een bekende ‘ster’ viroloog. Christian Drosten uit de Berlijnse Charité in Berlijn …..

 16. Gebruik maken van angst als gezaghebber, het is van alle tijden geloof ik. En jammer genoeg werkt het nog steeds met de intelligentie van de bevolking als geheel is niets mis zou je zeggen. Het is dus kennelijk eenvoudig om emoties te gebruiken en zo de ratio compleet uit te schakelen. Het is natuurlijk wel prettig dat er bijna geen journalist meer te vinden is in de MSM die iets kritisch over de belachelijk buitenproportionele maatregelen durft te schrijven. Dhr. Rutte staat doodleuk te liegen dat de aarde plat is en er is buiten de gebruikelijke partijen niemand die hem gewoon uitlacht.
  @ Mo schreef:
  23/09/2020 om 11:13 pm
  Goede link hoor, dit bedoel ik dus met de platte aarde.

  Ondertussen bij de ECB (de bank met dikke middelvinger naar de Europese burger):
  https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-240920-159/Banken-lenen-nog-eens-174-miljard-bij-crisisloket-ECB.aspx
  Een van de reacties vind ik zo gepast en daarom:
  https://www.iex.nl/Forum/Upload/2020/12757391.jpg

 17. Laten we in ieder geval nog genieten van de korte tijd die ons nog rest. We gaan straks de oude Wereldore met schijnvrijheid nog missen.

 18. Sultan schreef:
  24/09/2020 om 7:46 am
  Overigens vind ik dit artikel een smakeloze vergelijking.

  Daar heeft u volledig gelijk in, dit artikel is te walgelijk voor woorden!
  Over demagogie gesproken Xander, u zou eens in de spiegel moeten kijken.

 19. Inderdaad de “ waarheid “ wordt vermoord.

  Voor mij werd het in het begin van de crisis als snel duidelijk toen de huisarts in Limburg dr. Elens met het middel Hydroxychloroquine en aanvullende medicijnen kwam.

  EN PROEFONDERVINDELIJK WERKTE DIT.

  Opeens werd het verboden door de “ papieren Tijger” het RIVM bij monde van de/ bureau / statistiek dokter Jaap van Dissel.
  Later bleek dat laatstgenoemde weer zijn “ instructies kreeg” van de corrupte WHO waar Tedros de spreekbuis is van Gates.

  ( Gates is geen land dus kan uitsluitend met zijn geld via de door hem benoemde directeur generaal zijn stem daat laten gelden. ) ( XiJingpin zijn vrouw zit overigens ook in de raad van toezicht van dit corrupte orgaan ! ) Geeft te denken …

  O.K. de WHO verbood het middel ook op voorspraak van dr Fauci , de Jaap van Dissel uit Amerika.
  Terwijl diezelfde Fauci het eerst sterk gepromoot had….. Ook dit geeft weer te denken…..

  Het virus bestaat. Het is behoorlijk virulent maar bestrijden op conservatieve manier werd verboden.❗️❓
  Het doel lijkt te moeten zijn ; Farmaceuten ( Gates en consorten) die flink geld gaan verdienen.
  Daarom het verbod van een eenvoudig huis tuin en keuken middeltje.
  Het is “ moorddadig” misschien een groot woord maar misdadig lijkt het te zijn, omdat het zieke mensen te onthouden

  Dit beleid heeft inderdaad facistische trekjes ( zacht uitgedrukt)

 20. Aangezien in mijn omgeving 60% nog geloofd in de Corona…………zie ik het somber in.

  Ik ben het niet eens met de alinea ” de overbevolking is een drogreden” Wereldwijd zitten we te vol!!!! 7, 7 miljard is echt teveel, veel teveel. We willen allemaal eten, drinken, onderdak, stoel, enz. met nog meer mensen kan de aarde dat niet aan.

 21. Precies Xander. Ik schreef het al veelvuldig, waaronder gister en ik ben blij dat je het beestje nu ook bij het naampje noemt. Het nieuwe fascisme wordt zienderogen over ons uitgerold. De nieuwe gele ster is het stigma ‘complotdenker’; groots neergezet door de gecontroleerde oppositie die waarheid vermengen met dwaalsporen en nonsens (graancirkels e.d.).

  Het wordt tijd om directe democratie te gaan installeren. Kijk eens naar dit initiatief: https://www.fvvd.nl

  Het zou mooi zijn als mensen zich hiervoor aan gaan melden: vooral kandidaten. Het zou mooi zijn als deze site en anderen dit op gaan pikken en gaan promoten.

 22. Juist dat artikel klopt als een bus, en er is nog meer de Jodenhaat van Hitler was gebaseerd op een Joodse advocaat die Hitler voor de rechter daagde, hij heeft in het concentratiekamp ik weet niet meer welk zelfmoord gepleegd. shalom

 23. Ik heb lak aan de Derde Rijk maar daar wordt wel teveel naar verwezen als de grote boosdoener, terwijl het Marxisme vele malen vernietigender en propagandistischer is geweest dan de nazi’s en de hele ‘groene’ klimaattirannie over de wereld wordt uitgekotst. Groen is trouwens de complementaire kleur van rood. We weten dat marxisten de zaken anders altijd upside down weergeven. Kan het zijn dat dit kennisgebrek is of is er iets anders aan de hand…?

 24. Onze overheid kan dit doen doordat de politie meewerkt aan deze stompzinnige regels. Alle korpsen zouden zich moeten realiseren dat ze meewerken aan de nwo. Dit betekent dat ook hun kinderen, kleinkinderen in die wereld moeten leven. Willen ze dat wel?
  Daarnaast zie ik in kerken ook blinde gehoorzaamheid en geloof in de B.Gates leugens. Toen ik enkelen in mijn kerk, vroeg of ze dit wilden , was het antwoord:JA. Ik was verbijsterd.

 25. Wat is eigenlijk de achtergrond van de Duitser Klaus Schwab?
  Met name ook in relatie tot het Derde Rijk.
  Het World Economic Forum (WEF) is opgericht door Klaus Schwab.
  Het WEF is onderdeel van een wereldwijde machtsgreep o.a. met behulp van de “corona-pandemie”.
  Het WEF stelt op de website weforum.org dat de “corona-pandemie” heeft aangetoond dat grote veranderingen zeer snel zijn door te voeren.
  Dus komt in januari 2021 het WEF met “The Great Reset”.
  Deze machtsgreep gaat volgens een prognose van de International Labour Organisation (ILO) ca. 500 miljoen banen kosten, een half miljard, op een wereldbevolking van ca. 7 miljard!

  Prince Charles wordt verbonden aan The Great Reset.
  Het Huis Windsor heeft een Duitse achtergrond.

 26. De meelopende massa is en blijft het probleem.
  Denk dat het ieder voor zich word.
  Later kunnen we weer zeggen, das habe ich nicht gewust.

 27. Volledig eens met dit artikel.
  Hitler had een agenda, Mein Kampf.
  Hitler had een zondebok, de joden.
  Hitler had een politieke partij, het nationaal-socialisme.
  Hitler had een propagandamachine, die de leugen tot waarheid verhief.
  Hitler liet zich uiteindelijk als een god aanbidden.
  De NWO heeft een agenda, Agenda 2030.
  De NWO heeft een zondebok, de vervuilende nationalist.
  De NWO heeft een politieke partij, het internationaal socialisme.
  De NWO heeft een propagandamachine, die de leugen tot waarheid verheft.
  De NWO krijgt een leider, die zich als een god laat aanbidden.
  Het verschil? Vluchten kan niet meer. Openb.13.
  Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, wie zijn leven verliest om Christus wil, zal het behouden.

 28. Regime Rutte gaat ons tegen de waarheid en de feiten in bescherming nemen?

  https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/09/24/regime-rutte-gaat-ons-tegen-de-waarheid-en-de-feiten-in-bescherming-nemen/

  Beste mensen, na 8 maanden corona staatsterreur, toch blijven geloven in dit bedrog. Ik denk echt dat er andere middelen moeten worden ingezet, want wij krijgen zo onze vrijheid nooit meer terug.
  Want een volk dat zwicht voor de terreur van de overheid is een verloren volk.

 29. Het onderschrift bij de foto bij dit artikel doet me denken aan een klassieker van W. Vandersteen: “Foto van het Surinaamse luchtruim enkele momenten na het passeren van de Vliegende Koffieboon.”
  “Hermann Göring en Joseph Goebbels (vlnr naast Hitler) zouden de architecten geweest kunnen zijn van de klimaat/corona staatsgreep…” Ze zijn het niet geweest, natuurlijk, maar het had zo kunnen zijn, ware het niet dat ze al lang dood zijn en dat ‘de maatregelen’ van de genoemde heren heel wat verder gingen dan de tijdelijke sluiting van een nagelstudio.

 30. Ik zag per ongeluk dat mens op wnl over de heilige graal spreken ,het vaccin ,ik heb mijn hele huis verbouwd .

 31. Huffington Compost, ja ze bezondigen zich zelf al aan punt twee. Wat een blabla van deze fakenews krant. Zoveel punten op te noemen: duidelijk weer projectie van hun eigen leugens.
  Een blog aan mijn Amerikaanse vrienden: They lied about the Trump campaign colluding with Russia in 2016 ‼️They lied about the Mueller probe‼️and Brett Kavanaugh‼️ and former national security adviser Mike Flynn‼️They lied about Trump’s phone call with the Ukrainian president‼️ and the impeachment farce that ensued‼️The arrogant bias ungodly leftist ‘news’ lied about the coronavirus‼️ and the lockdowns‼️ and the White House response‼️And now they’re lying about the riots‼️In recent days we’ve heard a steady drumbeat of lies🐽distortions🐽 and disingenuousness🐽 from the mainstream media about almost every aspect‼️ of the unrest now gripping American cities. The deceit is almost too pervasive and amorphous to describe🎬

 32. Welk effect hebben de komende Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 op het gedrag van de regerings- en de andere partijen in de PLandemie?
  Hoe zullen zij omgaan met The Great Reset van het World Economic Forum in januari 2021?
  Zullen de verkiezingen worden opgeschort zoals gesuggereerd door de minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren?

 33. Het is, het lijkt, dat men een dronkaard wil genezen met alcoholische drank …. óf dat je je met alcohol nuchter kan drinken. Volksmennerij, iets dat tot een ware kunst verheven schijnt te zijn, is van alle tijden. Via allerlei technieken …. móet tegen beter weten in ( met name in de Westerse wereld ) , controversiële onderwerpen, regering-standpunten, publiekelijk gemaakt worden via de media, waarbij de onwetendheid van meerderheden vaak de oorzaak is van verkeerde, gemanipuleerde, overheids beslissingen.
  Overigens vind ik dit artikel een smakeloze vergelijking.

 34. @mo in die yt of via nu.nl rond 1.15 is voor mij belangrijker van Haga die vraagt naar effectieviteit van de PCR test. En van Dissel die toegeeft dat er grote foutmarge is.

 35. Marrakesh 2 is er doorgedrukt. Twee miljoen Afrikaanse migranten (lees ongeletterde jonge mannen) per jaar naar de EU !!!!
  Ex minister van Zweden heeft dit pact ontworpen.
  Deze mevrouw heeft in 2015 de Zweedse grenzen voor immigranten wijd opengezet.
  Nu is bijna 20% vd Zweedse bevolking niet in Zweden geboren…

 36. Huffington Post noemt 8 tekenen die er op wijzen dat iemand liegt.
  1. Leugenaars bedekken hun mond als ze praten. Ook houden ze hun hand graag voor andere kwetsbare lichaamsdelen, zoals hoofd of keel.
  2. Ze vallen vaak in herhaling om zo tijd te ‘kopen’ om hun verhaal te bedenken. Ook vertellen ze te veel details om maar geen stilte te laten vallen en om hun boodschap geloofwaardiger te maken.
  3. Ze zoeken een uitweg. Onbewust willen leugenaars kunnen vluchten als ze worden betrapt. Ze zullen dus vaker hun gezicht op de deur gericht hebben of als ze staan langzaam richting de deur bewegen.
  4. Hun lichaamstaal klopt niet. Stel, iemand vertelt dat hij zo ontzettend ziek was dat hij niet kon werken, maar tegelijkertijd glimlacht hij of zijn zijn handgebaren enthousiast en opgewekt. Dan is de kans groot dat diegene liegt.
  5. Hun ademhaling verandert. Liegen heeft invloed op hartslag en bloeddruk. Automatisch zullen mensen dus zwaarder en sneller gaan ademen als ze liegen.
  6. Hun oogbewegingen zijn anders. Kijkt iemand normaal altijd nadenkend omhoog en nu juist naar beneden, dan is dat een duidelijk signaal dat de persoon liegt. Ook wanneer iemand je overdreven lang aankijkt zonder te knipperen is de kans groot dat hij niet de waarheid spreekt.
  7. Leugenaars kunnen ineens agressief worden. Ze kunnen zich zonder reden vijandig gedragen en bijvoorbeeld agressief in je richting wijzen.
  >8. Ze wriemelen met hun handen, bewegen hun voeten nerveus heen en weer of trekken aan hun haar of oor. Wie liegt, moet zijn nervositeit kwijt door dit soort kleine gebaartjes.
  https://www.nu.nl/283289/video/live-rivm-baas-van-dissel-praat-kamer-bij-in-technische-briefing.html
  ga naar 50:30

 37. De link met het Derde Rijk is niet eens ver gezocht: de Europese Unie is het Vierde Rijk (Google op “The nazi roots of the Brussels EU”). Eigenlijk een zoveelste poging om het oude Romeinse Rijk te doen herleven, na Hitler, Napoleon, een stel pausen, koningen en Karel de Grote, de eerste in de rij. Ook de huidige poging zal mislukken, en wel om een simpele reden : je kunt de klok niet terugdraaien in de geschiedenis.

 38. Eten of we worden gegeten. Wat zich voltrekt lijkt op een boze droom. De actie van die zogenaamd bekende Nederlanders (ik kende ze niet) is door de mainstream media in de kiem gesmoord. Het is ook zo onhandig aangepakt. Alleen maar roepen “Ik doe niet meer mee” is natuurlijk niet genoeg. Waarom de staatscriminelen niet confronteren met de harde cijfers. Pak de WHO griepcijfers van voorbije jaren erbij en van Corona blijft qua impact niets over. Het is nu wel bewezen dat een duistere agenda de drijfveer is. Corona is na 9/11 de tweede stap in het afpakken van de vrijheden en privacy van de burgers. Meneer Rutte had het niet mooier kunnen zeggen. “Hou je bek” Dat is wat de criminele overheden willen. De burger alle weerbaarheid afpakken. Ook financieel met de totaal doorgeschoten witwas wetgeving en het UBO register. Dat register is er niet omdat informatie over bedrijven zou ontbreken maar om de burger te terroriseren. In feite vragen ze met de UBO wetgeving nog eens te herhalen wat je tijdens de inschrijving bij de KVK al hebt opgegeven. Niks nieuws. De onderliggende smerigheid is dat als je bijvoorbeeld verhuisd en je UBO gegevens niet meer kloppen nu sprake is van een economisch misdrijf met 100.000 euro boete. En maar graaien. Er blijft niets van het land over. En zo worden de boeren kapot gemaakt, de horeca..ja wat eigenlijk niet. Zelfs zwarte Piet is ons afgenomen en ja de Koning ontkomt er niet aan. Ze willen de Gouden Koets omsmelten vanwege onwelgevallige taferelen. Nederland een land zonder toekomst. Nou ja, een gitzwarte dan.

  Gelieve een andere nicknaaam te gebruiken. Mod.

 39. Censuur in de maak. Er wordt gewerkt om fake nieuws over corona te verwijderen. Ook onterechte kritiek ondergaat hetzelfde lot. Alleen de Staat bepaalt wat de waarheid is omtrent corona en wellicht straks ook op andere gebieden. Dit is je reinste linkse censuur en dictatuur door de overheid. Angst+Censuur wordt Dictatuur. Laten we het zover komen of laten we ons intimideren, manipuleren en misleiden?

 40. De DDR vertelde haar burgers dat het ijzeren gordijn en de Berlijnse muur als functie had de onschuldige DDR-burgers te ‘beschermen’ tegen “de fascisten”.
  En velen geloofden dat.
  De waarheid was natuurlijk precies andersom. Het gordijn en die muur hadden de functie van een gevangenismuur om de DDR burgers opgesloten te houden.
  Maar ook tal van Nederlanders geloofden dat die gevangenismuren dienden om de DDR-burgers te “beschermen” tegen de “fascisten”.
  Ook nu horen we overheden die vertellen dat ze ons aan het beschermen zijn. Zodra ze dat gaan zeggen, weet je dat het niet klopt.
  Ze hoeven dat namelijk nooit te zeggen als ze de misdaad bestrijden, want dat weet elke burger vanzelf wel. Dat is zó vanzelfsprekend dat het niet hardop benadrukt hoeft te worden.
  De meeste geweldenaars in hun functie als dictator, hadden het voortdurend over “vrede”.
  Dan weet je eigenlijk al genoeg want hun daden bewezen alles, behalve vrede.

 41. Zulke vergelijkingen worden in de discussie snel afgeserveerd als een goedkope godwin.
  Maar de vergelijkingen dringen zich helaas sterk op.
  We krijgen een soort twee-deling tussen een gestudeerde academici (uit welgestelde milieus), die opgegroeid zijn in luxe, maar de wereld vooral hebben leren kennen uit de boeken.
  Vanuit die boeken ontwikkelen ze zich een beeld van de wereld en ontwikkelen zich tevens dromen over hoe de wereld moet zijn (ongeveer net zoals hun Wassenaar-verleden).
  Vervolgens komen ze bij D66 terecht. Die partij is de vleesgeworden arrogantie van de Nederlander die zich wereldburger waant. En die denkt dat iedereen zo moet worden.
  Hitler had ook een idee over hoe elke Duitser moest worden. Lenin had ook een idee over hoe elke Sovjet-burger moest worden.
  De VN heeft ook een idee over hoe elke burger moet worden.
  En ze dicteren hun dromen, net als al die andere dictators.
  “Leven en laten leven.”
  Dát is een echt menselijk beginsel. Ik denk zelfs dat dit bijbels is, als Jezus zijn discipelen opdraagt het pand waar men de boodschap niet wil horen, gewoon de rug toe te keren en het stof van de voeten te slaan, en het verder aan God over te laten.
  Jezus preekte geen hier geen dwang.
  Overheden die te veel ambities krijgen ( ze wanen zich een succesvolle ondernemer), worden domweg gevaarlijk. Want iedereen met een andere mening is dan een hinderlijke sta-in-de-weg.
  In nazi-Duitsland en in de Sovjet-Unie (en in tal van andere communistische landen), werden die sta-in-de-wegs gedood, opgesloten of naar de kampen gestuurd. Want ze zeiden voortdurend dat de trotse keizer zonder kleren was. Daar hadden die ambitieuze keizers een hekel aan. Het eigen plaatje mocht niet door waarheid worden verstoord.

 42. Samen krijgen wij de overheid onder controle. Maar de klok tikt hard door. Met je een beetje moeite is dit zo voorbij.

  Stay Positive

Comments are closed.