Holocaust overlevende zegt dat Covid maatregelen identiek zijn aan wat de Nazi’s deden

‘Mondkapjes zijn het equivalent van de gele Davidster die wij Joden moesten dragen’. ‘Mensen lopen rond als zombies en moeten wakker worden. Anders zijn we getuige van de complete val van de menselijke beschaving.’ (Afbeelding: (1))

—————————————————————————————————————————————–

‘Noodzaak om individuele rechten op te offeren voor het algemene belang is gevaarlijke nonsens’ – ‘Vaccinatiepaspoorten zijn de poort naar een totalitaire controlestaat’

—————————————————————————————————————————————–

Sinds 2020 zijn de parallellen tussen het politieke beleid in onze tijd en Nazi Duitsland niet meer te ontkennen. Vera Sharav, een overlevende van de Holocaust die al jaren een succesvolle medische activist is, luidt nu de alarmbel. De Covid-19 maatregelen, en vooral de vaccinatiepaspoorten, zijn volgens haar identiek aan wat Hitlers Nazi’s deden om complete landen en volken te onderwerpen en controleren.

Sharav is geboren in Roemenië, en heeft haar hele leven gewijd aan het opkomen voor de rechten van patiënten die worden onderworpen aan medische behandelingen. Met succes, want dankzij haar inspanningen paste de NIMH (National Institutes of Mental Health) tientallen protocollen voor psychiatrisch onderzoek aan, zodat patiënten beter worden beschermd. Tevens slaagde ze erin dat de autoriteiten meer openheid zijn gaan geven over de gevaren van het geven van antidepressiva aan tieners.

Ze bracht aan het daglicht dat het pleegoudersysteem in New York illegale experimenten met HIV-medicijnen op peuters uitvoerde, en wist te voorkomen dat de overheid tegen een beperkte vergoeding kinderen van lage-inkomens in Florida ging blootstellen aan bepaalde pesticiden om te zien wat de gevolgen zouden zijn.

Grote zorgen over gemak waarmee medisch personeel meewerkt

De Holocaust overlevende zet zich nu vooral in voor de rechten van mensen tijdens de Covid p(l)andemie. Tijdens een podcast met auteur Trish Wood was Sharav het helemaal eens met de vele parallellen die Wood zag tussen de redenen die nu worden gegeven om allerlei keiharde maatregelen te rechtvaardigen, en de tactieken die werden gebruikt door de Nazi’s. (Sharav is bepaald niet de enige die recht heeft deze vergelijking te maken – zie bijvoorbeeld ons artikel van 27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’).

Vooral het gemak waarmee artsen en zorgmedewerkers meewerken aan het in gevaar brengen en beschadigen van de gezondheid van zoveel mensen, baart hen grote zorgen. Sharav wijst erop hoe artsen door de Nazi’s werden gebruikt om hun eugenetische plannen en acties te rechtvaardigen. ‘Angst is een extreem krachtige psychologisch werktuig, dat altijd al door politici is gebruikt. De Nazi’s waren er bij uitstek deskundigen in.’ (Zie ook ons artikel 23-09-2020: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’).

Mede dankzij de jarenlange indoctrinatie met Darwins valse ‘survival of the fittest’ evolutietheorie bleek medisch personeel onthutsend snel bereid om te bepalen wie het wel en wie het niet verdiende om in leven te blijven. Juist die mentaliteit maakte de weg vrij voor de Holocaust.

Sharav is bang dat deze mentaliteit nog steeds (of weer) breed aanwezig is. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat zodra artsen op één lijn gaan staan met de regering – en overigens ook met (pharma) bedrijven – ze hun morele en professionele verantwoordelijkheid voor de individuele patiënt verwerpen.’

‘Opofferen rechten voor algemene belang is nonsens’

Volgens haar is het vaak gebruikte argument van artsen en zorgmedewerkers dat het opofferen van de rechten van patiënten noodzakelijk zou zijn voor het zogenaamde algemene belang, ‘nonsens… Als publieke officials praten ze over het ‘grotere goed’. Wie heeft de autoriteit om te bepalen wat dat grotere goed is? Als de individuen worden onderdrukt of gereduceerd tot derderangsburgers… wat voor samenleving is dat dan?’

De moderne samenleving staat in haar ogen daarom op het punt wéér ‘Nazi’ te gaan. Regeringen over de hele wereld hebben de corona p(l)andemie gebruikt om massale angst aan te jagen. ‘Een van de belangrijkste zaken die in de afgelopen 18 maanden zijn gebeurd is dat angst als een belangrijk wapen is gebruikt.’ Dit heeft ertoe geleid dat de meeste mensen hun kritische denkvermogen hebben laten uitschakelen, en daardoor andere mensen – vooral de ‘foute’, de ‘weigeraars’, de ‘wappies’, de ‘complotdenkers’, kortom iedereen die het waagt tegen de overheid in te gaan – te gaan wantrouwen en zelfs haten, omdat die hen zogenaamd zouden kunnen ‘besmetten’.

‘Totalitaire controlestaat’ leidt tot ‘complete val van de menselijke beschaving’

Dat inruilen van kritisch nadenken en een gezonde dosis wantrouwen voor blinde volgzaamheid van de overheid en hun zogenaamde ‘experts’, heeft ons op de rand gebracht van een herhaling van de jaren ’30 en ’40. ‘Net als de huidige machthebbers verwees Hitler naar de medische officials. Ons wordt steeds verteld dat ‘wij de wetenschap volgen’.’ Daarbij zijn vaccinatiepaspoorten ‘de poort naar een totalitaire controlestaat. Het gebeurde onder de Nazi’s, onder Stalin, onder Mao – en nog steeds in China – , en dit is waar wij naartoe gaan als we dit laten gebeuren.’

Aangezien vaccinatiepaspoorten inderdaad overal worden ingevoerd, en ook andere maatregelen steeds discriminerender en onmenselijker worden, zijn we in Sharavs ogen nu getuige van ‘de complete val van de menselijke beschaving.’ (En dat is dan ook precies wat de militaire inlichtingensite Deagel al vele jaren voorspelt voor de periode tussen nu en 2025).

Juist de bevolking is daar voor een heel groot deel zelf schuldig aan, want ‘ze lopen rond als zombies. Ze moeten wakker worden. Verplichte mondkapjes zijn het equivalent van de gele Davidster die wij Joden moesten dragen. Het verlaagt onze menselijkheid als vrije menselijke wezens.’ (1)

De vergelijking lijkt vooral te slaan op de verplichte slaafse volgzaamheid, want mondkapjes zijn – in tegenstelling tot de gele Jodenster – juist het symbool van de ‘deugmens’ geworden. De echte nieuwe Untermensch zou wel eens de ongevaccineerde kunnen worden.

Heeft u zich ook laten grijpen door de Nazi mentaliteit?

Ik heb het vaker geschreven, en het klinkt erg hard, maar mijn persoonlijke mening is dat iedereen die nu vindt dat mensen indirect (via uitsluitings- en andere strafmaatregelen) of direct verplicht moeten worden zich te laten testen en vaccineren er een mentaliteit op nahoudt die hen in de jaren ’30 tot uitstekende potentiële kandidaten en vrijwilligers van de Nazi partij, de SS en de Gestapo had gemaakt.

Bewijs mijn ongelijk maar door nu massaal, met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid, in verzet te komen. Of doe niets, wacht af, werk netjes met alle fascistische maatregelen mee, en blijf tegen beter weten in hopen dat het allemaal wel weer overwaait. Bedenk echter dat exact dezelfde collectieve struisvogelpolitiek zo’n 80-90 jaar geleden tot de grootste menselijke slachting ooit leidde.

Bijna al onze politici en parlementariërs lijken met het invoeren van test- en vaccinatiepaspoorten hun keus te hebben gemaakt. Aan welke kant van de geschiedenis wilt u komen te staan?

 

Xander

(1) Life Site News via (2) Natural News

Zie ook o.a.:

16-08: EU database: Eind juli 20.525 vaccinatiedoden en bijna 2 miljoen gewonden
05-08: Deel 3 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf’
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
30-07: Nieuwe voorbeelden van de keiharde fascistische Covid tirannie die aan de wereld wordt opgelegd
30-07: ( / De volgende fase van de oprichting van Noord Korea aan de Noordzee lijkt ophanden)
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
13-07: Injecties of de hongerdood? Griekenland volgt Frankrijk met invoering misdadige vaccindictatuur
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
28-06: Jurist Jeroen Pols: ‘Kabinet koos bewust voor catastrofaal beleid’
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk wordt gesteriliseerd
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
28-05: Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
05-04: Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen het volk’
04-03: Spaanse wetenschappers over de ‘politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19 ( / Waarom politici gebaat zijn bij extreme overdrijving van gevaar)
29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen
09-04: Deagel verandert in bijgestelde prognose niets aan instorting Westerse beschaving in 2025
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur

2020:
22-12: Wetenschapper Duitse Ethische Raad pleit voor uitsluiten vaccinweigeraars van gezondheidszorg
21-12:  Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie (/ Ruim 11 jaar geleden beschreven we het scenario dat nu wordt uitgevoerd)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor)
21-10: Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)
15-10: ‘Canadese parlementariër geschokt dat regering in december begint met bouw concentratiekampen voor ‘weigeraars’‘.

26-09: Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun beschaving nadert’)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert 
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
05-03: Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

60

 1. Wat zal zo’n mevrouw denken van het bovenste plaatje in Wikipedia pagina over COVID-19-app.
  In het rood (in ernstige gevallen) —> CONTAMINATE —> plaatje van huis/plaatje van trein/laatje van fabriek met schoorsteen.

 2. Vera Sharav heeft gelijk. Zij is joodse en ze mag dat zeggen. Als ik dat als gewone Fransman zou zeggen, dan zou de Franse wet mij “antisemiet” noemen omdat ik die gele ster vergelijk met een masker. Dat zou toeëigening zijn. Daarom ben ik blij dat zij het zegt.

 3. @ Tukker:

  Lees ook eens Efeze 6 over de wapenuitrusting :

  Vooral vers 16 vind ik interessant om uit de doeken te doen :
  16 Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet.

  Brandende pijlen.

  Als je op blueletter bible kijkt , daar zie je de oorspronkelijke griekse vertaling en de oorspronkelijke betekenis van woorden :

  Eph 6:16

  Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

  Brandende pijlen
  Brandende is in het grieks pyroō

  Betekenis : ontsteken, dwz (passief) ontbranden, gloeien (letterlijk), verfijnd worden (impliciet), of (figuurlijk) ontstoken zijn (met woede, verdriet, lust): branden, vurig, in vuur en vlam staan, proberen.

  Pijlen is in het grieks : belos

  Betekenis : de punt van een speer . een naald

  Als we die PYROO BELOS – brandende speer of naald – opzoeken in de bijbel dan zien we dat in relatie tot niet meer kunnen kopen of verkopen :

  Openbaring 13 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

  17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

  18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

  Merkteken is in het grieks : charagma

  Betekenis : een kras of ets, dat wil zeggen een stempel (als een teken van dienstbaarheid),

  Als ik dan denk aan de betekenis van brandende naalt wat ingekrast wordt als teken van dienstbaarheid en om je vrijheid terug te denken te krijgen in relatie tot wat de bijbel zegt over niet kopen of verkopen , dan gaan mijn gedachten wel degelijk naar het vaccin van vandaag.

  Allen: Verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 4. Mensen, het schijnt dat in , ik geloof , de Griekse grondtekst staat dat het een prik is die in de BOVENARM gespoten kan worden dus ik denk dat het theoretisch wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat dit het merkteken van het Beest is.
  Je moet dat risico niet willen nemen.

  Pieter , er staat ergens in de Bijbel een tekst ( in 2 Thess hfd 2 vers 11 ) , daar wordt gesproken over dwaling ( misleiding belazerd worden )
  Dus nee, ik geloof niet dat het van te voren aangegeven wordt : Pas op , dit is merkteken beest, je moet je ogen als gelovige, afh. v/d Heilige Geest , wel degelijk open hebben

 5. Een gedachte over het merkteken van het beest :

  ” Hoe loopt dat af ?

  Openbaring 16 : 2 Toen kregen de mensen die het merkteken van het beest hadden en het beest aanbaden, vreselijke, pijnlijke puisten.

  Dus alleen hen die het hebben maar ook aanbidden . EN EN . Er staat niets over hen die het alleen maar hebben ,maar er niet in geloven maar het namen uit angst e.d.

  Openbaring 19: 20 Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugen-profeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden.

  Wie het beeld ook aanbid krijgt daarmee het merkteken van het beest op zijn voorhoofd.

  Want wat betekend aanbidden ?

  Aanbidding is het bewijzen van (goddelijke) eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd. Hierbij horen vaak rituele handelingen, zoals buigen, knielen, zich ter aarde werpen of het hoofd ontbloten of juist bedekken. In oude en primitieve godsdiensten kan deze verering vele vormen aannemen. – wikipedia-

  Openbaring 14 : 11 9 Achter hem kwam een derde engel die luid riep: “Alle mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben, 10 zullen uit de wijnbeker van Gods straf moeten drinken.”

  https://waakt.webnode.nl/l/en-het-zal-mensen-tijden-en-wet-te-veranderen/

 6. Is het mogelijk een artikel naar jezelf te mailen?

  En: vorige week gaf iemand in de buurt met een biologische tuin wat groente mee voor een bekende.
  Vervolgens was het nogal een schok te horen dat de vrouw van het koppel zich had laten vaccineren: ze had de groente met blote handen aangepakt en in de tas gelegd.
  Dit is doorgegeven aan de ongevaccineerde bekende met de vraag of ze die nog wel wilde: liever niet, en dank dat je dit liet weten.

  Verder (na ca 5 weken zonder internet…): de directrice* van een Duitse basisschool heeft alle docenten de facto opgedrongen
  dit ‘vaccin’ te nemen:
  doe je dat niet, kom je in het nieuwe schooljaar de school niet meer in.
  Dit is me persoonlijk verteld door een der docenten: naam bekend. Alle docenten zijn nu een gevaar voor hun leerlingen.
  Enkele leerlingen werden al ziek en hun ouders (bekenden) erbij.
  Ongehoord! Die vrouw* hoort in het gevang.

 7. @ Albert: 7:20 am. Inderdaad, dat seum/injectie verandert het DNA. En buiten het feit, dat het een experiment betreft, vertik ik het om mijn DNA te laten veranderen.

 8. @Pieter V : er zijn wel initiatieven gaande voor parallelle samenlevingsvormen. Die gaan echter bewust buiten het internet, email en smartphone om, zodat er geen problemen zijn met hackers of internettrollen.

  Ik kan daar dus ook geen website van geven en ook geen emailadres. Via koffiedrinken op bepaalde pleinen of via koffiedrinken na de kerkdienst zijn ze wel te ontdekken.

 9. Ruudzelf. Je kent denk ik wel de uitdrukking: “keep your friends close, keep your enemies closer”.
  Dit spreekwoord gaat duizenden jaren terug, naar de filosoof Sun Zhu. Maar vandaag de dag kennen de meeste mensen het van The GodFather. Het betekent gewoon dat je op de hoogte moet blijven, dus ook van wat je ‘vijanden’ denken (doordat zij dit uitspreken op een platform) en doen.

  Mensen met een andere mening beschouw ik overigens niet als mijn vijanden. Ik koester de Vrije Meningsuiting, ook als ik het niet met de ander eens ben. Mocht echter hun mening overslaan naar daden die tegen mij zijn gericht dan wil ik dat graag weten. Vandaar dat ik mijn ogen en oren open hou.

 10. Dirk. Dank je voor je reactie. Met ‘spreek je uit’ bedoel ik dat je niet moet zwijgen en afwachten. Maar doen wat je als mens kunt doen. Met het talent en de kracht die je hebt gekregen. Denk hierbij aan het goede voorbeeld geven (mening en keuze van anderen respecteren, anderen helpen indien gewenst, enz). Door uit te spreken dat ik tegen de maatregelen ben laat ik niet-gevaccineerde mensen weten dat er meer mensen zijn die er net zo over denken als zij. Mijn ervaring is dat mensen die gevaccineerd zijn het enorm waarderen dat ik eerlijk en empatisch zeg dat ik niet gevaccineerd ben en daarom aan hen de keuze laat of en op welke manier zij nog steeds contact met mij willen. Dat wekt vertrouwen. Dat is wat met name bange mensen nodig hebben. Dus dat is wat wij mensen kunnen en moeten DOEN: eerlijk zijn!

 11. de zin in dit artikel
  “Grote zorgen over gemak waarmee medisch personeel meewerkt”
  zegt veel over
  het gemak waarmee een bevolking meewerkt
  in de jaren 40 van de vorige eeuw.

 12. Monique.
  Spreek je dus uit
  Het is niet de bedoeling dat een christen in opstand komt ,maar alles overlaat aan de schepper

  Zijn zoon zal als koning alles op orde brengen en dit zal zeer binnenkort gebeuren

 13. @Snuf de Hond
  Ja dat is erg, maar je moet eens aan die gast vragen of die ook voor spuit 3 en 4,5,6 enz. enz. gaat. gegarandeerd dat ie zegt: nee, ik laat dat hierbij, mss nog eentje maar dan is t afgelopen.
  Dan zou je m kunnen zeggen, als ie geen “vaccins” meer neemt, dat ie WEL de rotzooi in zijn lijf heeft zitten en er nooit meer uitgaat…EN dat zijn “vaccinatiepaspoort” ook ongeldig is. Helpt dat nog niet, dan kun je m vragen of ie ook een chip in zijn hersens laat plaatsen waar de weledelgeleerde klaus sschwab het in 2016 ! reeds over heeft gehad….dan trekt ie zich helemaal terug.

 14. @Monique,
  Kijk jij nog op nu.nl? Ik al jaren niet meer, daar wordt, als je al reageert, alleen maar toegelaten waar zij het mee eens zijn!….denk jij iets anders dan wordt je al gekickt of verbannen. Je zie al bij de link van nu.nl welke jij geplaatst hebt dat dat voorstanders zijn van verplicht prikken, heb je een andere mening wordt ie al niet geplaatst en al zowiezo niet bij “uitgelicht”….doei nu.nl.

 15. @Svalbard, eens met wat u schrijft, behalve dat de ‘prik’ nog niet het merkteken zou zijn.
  Dit hoor ik telkens opnieuw, enkel en alleen omdat de plek op het lichaam (nog?) niet overeenkomt.
  Het is waarschijnlijk dat de volgende stap een chip voor track and trace zal zijn.

  Uit het boek Openbaring is op te maken dat het merkteken niet meer terug te draaien is, wie eenmaal het merkteken heeft genomen is verloren. Als het merkteken een chip onder de huid zou zijn, dan is met enige inspanning dit wel weer ter verwijderen. Maar de ‘prik’ niet! Die is op geen enkele manier nog ongedaan te maken en dus veel ernstiger dan een chip.
  Ik noem de prik liever wat het echt is, een inspuiting en zie geen reden om dit te minimaliseren door het een prikje te noemen.

  Er is nog iets, de inspuiting doet ons DNA-wijzigen zoals we die van God hebben gekregen. Het is satanisch geknoei met Gods schepping en gebeurde ook in het verleden (Genensis 6), het resultaat werd Nephilim genoemd. Er is nog een probleem, alles wat genetisch is gemodificeerd met gepatenteerd materiaal kent een eigendomsrecht, het is dan als bezit op te eisen. Dat geldt voor genetisch gemodificeerd zaaigoed, dieren en mensen. Ik vind deze injecties heel erg eng.

 16. @ Svalbard: 11:23 pm, op 23/8. O, maar ik ben wel wakker hoor, en het volledig met U eens. Maar het schapenvolk- de grote massa van de bevolking in Nederland, en elders- geloven de leugens van de gekochte politici en leiders als: Merkel, Macron en Rutte, evenals Johnson. Deze zitten allemaal in het complot van Schwab, Soros, Gates, de Rockefellers, de vrijmetselaars en illuminati.

 17. @ Mimi: Ik zou er niet raar van staan te kijken als ze de cyber attack gaan gebruiken om ongewentste geluiden op het internet beter te kunnen reguleren of op zwart te zetten. Maar waar ze het ook voor kunnen gebruiken is om de daadwerkelijke reset door te voeren. Dat wil zeggen: ineens weten we niet meer wat je banksaldo, je gespaard pensioen ed. was. Zo zouden ze op een ideale manier alle valuta’s kunnen resetten en zijn ze meteen van het schulden probleem af. En dat zonder een financiele megacrisis waarvan de banken de schuld zouden kunnen krijgen. Vandaar dat het slim kan zijn om al die gevens op papier te hebben, eventueel aangevuld met wat gouden en zilveren munten voor het geval dat.

 18. @Svalbard

  Ook een verschil met het teken van het beest en de corona prik is “de acceptatie”. Nu zijn mensen zich van geen kwaad bewust als ze ja zeggen tegen een prik, dus dat is niet bewust en vrijwillig kiezen voor de duivel. Bij het teken van beest moeten ze echt vantevoren duidelijk hebben gemaakt dat je gaat tekenen voor de duivel, anders is het voor Het Beest ook niet rechtsgeldig en kan hij de ziel niet opeisen. Pas als een mens bewust kiest voor het teken vh beest(met of zonder dwang, maar bewust weten dat het geen vaccin is maar een teken vd duivel) dan pas is je ziel verloren volgens mij. Anders zouden alle mensen (en bijv. Baby’s) die zich totaal niet bewust zijn of die geen complottheorieën lezen zomaar ff hun ziel aan de duivel geven zonder dat te beseffen. Dat zou onzin zijn….je Moet weten waar je voor tekent anders telt het niet. Weet niet zeker of dit zo klopt maar ik meen van wel…..

 19. @Xander
  I wil nu nogmaals, als in een post van een aantal maanden terug, vragen naar de exacte link waarin Deagel die voorspellingen over het instorten van de samenleving doet.
  Ik kom misschien eens per maand op hun site maar heb nog nooit een dergelijk rapport gezien.
  Iedere keer dat u een link plaatst gaat die slechts naar hun homepage waar werkelijk niets, maar dan ook helemaal niets over dergelijke rapporten is te vinden.
  Dus nogmaals het verzoek om de exacte link naar een dergelijk artikel op die site te geven.
  Alvast dank

  Beste Johan, excuus voor het late antwoord, vanwege de vele verzoeken,
  Kern van het antwoord is:

  De site van Deagel is onlangs veranderd . Het complete overzicht met prognoses,
  het rapport / de analyse voor 2025, wat er járen op heeft gestaan, lijkt verdwenen. Ongetwijfeld
  onder druk van de CIA nadat er internationaal zoveel aandacht voor kwam in de vrije media.
  Het is niet anders. Ook deze (private) partij is dus gezwicht voor de druk v.d. overheid.
  Alles wordt ondertussen gecensureerd. Enfin, het heeft het jarenlang open en bloot opgestaan,
  tal van lezers hebben de links gevolgd en de analyse gelezen, en vorig jaar hebben ook volgers
  van andere, nieuwere alternatieve media dat gedaan. Mvg. Mod.

 20. Het gevaar komt niet van die kleine kliek die het allemaal verzint, maar van de massa die klakkeloos volgt…….

 21. @He,

  We leven reeds ver in de Bijbelse Eindtijd.
  Maar het huidige vaccin is nog niet het teken van het beest. Dat teken krijgt men aan de rechterhand of het voorhoofd. En de prik wordt in meestal de linker bovenarm geplaatst.
  Toch moeten we wel waakzaam zijn, want dat hele gedoe met Covid-19 eb het pushen van die vaccins en de invoering van het Coronapaspoort kunnen we wel zien als een voorloper.
  In het boek Openbaring is er sprake van een macht die over de hele aarde heerst. Het is inderdaad opvallend dat deze hele crisis over de hele wereld aan de gang is.
  We horen leiders en politici steeds praten over “the great reset”, en we horen steeds prominente politici en leiders praten over die great rest, en vaak vallen de woorden Build Back Better. We horen het van Mark Rutte, koning Willem Alexander, de Britse premier Johnson en nog vele anderen. Build Bach Better is beter voor de globalistische elite, maar niet voor ons. Neem nu Klaus Schwab, een uit een James Bondfilm ontsnapte griezel, die het World Economic Forum heeft opgericht. Hij is voorstander van het afschaffen van privébezit. Straks zal je niets bezitten maar gelukkig zijn, zo wordt gezegd.
  Ik kan me niet voorstellen dat je gelukkig wordt, als al je bezit wordt afgepakt.
  En Klaus Schwab heeft gezegd dat iedereen straks een chip moet krijgen, aanvankelijk kan deze chip in je kleding zitten, maar op wat langere termijn komt die chip dan in je hand te zitten.
  Hij heeft dit letterlijk gezegd tijdens een vraaggesprek op de Franse tv!
  Ik heb een foto gezien, waar je koning Willem Alexander, koningin Maxima, Mark Rutte en minister Kaag samen met elkaar aan het praten waren.
  Aangezien Klaus Schwab veel macht heeft, en Covid-19 een uitgelezen kans vindt om The Great Reset er door te drukken, is dat juist een reden om je tegen alles te verzetten. Weiger het vaccin, wat echter geen vaccin is maar gentherapie, hetgeen gewoon in de Staatscourant is te lezen!

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html?fbclid=IwAR3KMQNqEQlaSS9qd-r3Jn8HdXCrD8EelLkIezyR5Orgk-TOQJSy2MyuChI

  Weiger die muilkorven als ze die weer willen gaan verplichten, ze werken sowieso niet tegen virussen.
  Dat staat soms zelfs op de verpakking van die dingen te lezen, want ze zijn alleen geschikt om bacteriële besmettingen te voorkomen.l
  Zorg voor je immuunsysteem door met name vitamine d³, zink en vitamine c in te nemen. Eet gezond en zorg voor een gezond gewicht.
  Covid-19 is op de lijst van extreem gevaarlijke ziekten van de categorie A gezet, en dat is vals!
  Ziekten in de categorie A zijn b.v. Ebola maar dan hebben we het over een ziekte waaraan meer dan 50% van de patiënten sterft!
  Covid-19 heeft een IFR van slechts 0,15%!
  Maar door het op de categorie A te plaatsen, kunnen de overheden allerlei wetten en maatregelen erdoor drukken en zo onze vrijheden afpakken.
  Door onze democratie in een dictatuur te veranderen wordt straks de weg vrijgemaakt voor de Antichrist, en dan komt die chip er inderdaad. Iedereen wordt dan verplicht om zo’n chip te laten implanteren!
  Wanneer we de Bijbel gaan lezen, dan kunnen we zien dat die veel actueler is dan het nieuws!
  Het zou goed zijn om ons dat te gaan realiseren.

 22. BoerkeUitBrabant, zou dat misschien 1 van de redenen kunnen zijn dat er een wereldwijde cyberattack gaat komen (die hier en daar afgekondigd wordt?)..
  Omdat het ze te heet wordt onder de voeten?
  Omdat er steeds meer mensen “wakker” worden zeg maar…

 23. De kogel door de kerk !!

  Kijk op http://www.frontnieuws.com – Het artikel : Gevaccineerden worden in rap tempo ziek
  wetenschappers weten niet waarom.

  Klik onderaan het artikel op de 1e reactie van Greengo.

  Onderaan dit artikel komt men op : Relatad Articles
  Klik dan op : Patenten verraden t BIOWAPEN

  Veel Nuttig leesplezier… Delen is toegestaan en geboden!

 24. Ieder normaal mens met een gram gezond verstand en enige kennis van de geschiedenis/holocaust kan toch de overeenkomsten zien tussen de nep/corona-noodmaatregelen en nazi praktijken.
  Het willen toegeven, daar zit de knoop.
  En gevaccineerden willen nu eenmaal niet toegeven hoe dom ze geweest zijn om zich uit angst te laten bedonderen en te geloven wat hen werd wijsgemaakt waardoor wij nu in deze holocaust toestand zitten met de aanslag op al onze verworven vrijheden en rechten.
  Maar wij kunnen ons nog altijd verdedigen en beroepen op de bestaande grondwet met recht op zelfbeschikking en mensenrechten tegen de onwettige noodmaatregelen die niet hadden genomen mogen worden.

 25. Zou het misschien zo kunnen zijn dat de hedendaagse zogenaamde test-en vaccinatie straten vanaf de tweede helft van de regering van de antichrist, na de nodige aanpassingen, veranderen in “Merkteken van het beest straten?” Natuurlijk zal het DAN geen merkteken van het beest genoemd worden (dat zou er immers te dik bovenop liggen) maar het merkteken een of andere interessante Engelse benaming krijgt.
  De infrastructuur moet tijdens de invoering gereed zijn en daar wordt verder hard aangewerkt. Just wondering!

 26. ER is HOOP, lieve mensen. De toekomst is helder.

  We moeten de intense duisternis zien die de aarde bedekt, voordat we er vanaf kunnen komen en in de helderheid van een hoopvolle toekomst kunnen stappen.

  Dit moet gebeuren. De goddelozen moeten worden toegestaan ​​om te doen wat ze doen, zodat wij – de mensen – het zouden ZIEN.

  Zou je dit hebben geloofd, zonder het met je eigen ogen te zien?

  Ik zou het niet doen.

  Ik dacht dat die ‘samenzweringsjongens’ een beetje ‘coocoo’ waren.

  Maar nu zie ik, nu begrijp ik het en nu weet ik het.

  Dus wanhoop niet over de enorme uitbarstingen van goddeloosheid die worden blootgelegd.

  Het is goed

  Eindelijk komen ze boven en zien we hun lelijke gezichten.

  Dit betekent dat het kan worden aangepakt.

  Net als wanneer goud wordt gezuiverd, moet het worden verwarmd totdat het vloeibaar is. Dan drijft het vuil in het goud naar boven, waar het zichtbaar wordt.

  Dan kan het worden verwijderd.

  Durf je stem te verheffen

  Laat je stem horen. Wees de enige in je omgeving die een lichtje aansteekt voor de anderen.

  Wees de zeldzame haan die het uitschreeuwt in het donker, om anderen wakker te maken, zodat ze een nieuwe dag kunnen zien aanbreken.

  Durf te spreken. Durf bespot te worden. Accepteer het. Wees niet bang voor de aanvallen.

  Je schijnt een licht in de diepten van de duisternis, dat ZAL effect hebben.

  Eén zaadje kan een heel bos creëren, onthoud dit.

  Eén vonk zet een heel hout in brand.

  Eén geluid kan een leger aanzetten om uit zijn sluimering te herrijzen.

  Spreek je dus uit. Deel de waarheid.

  Bron: https://www.stopworldcontrol.com/nl/

 27. Misschien ook wel goed om het volgende interview dat Mike Adams had met advocaat Reiner Fuellmich over de onderzoeken van zijn groep naar schendingen van het internationaal recht als het gaat om vaccinate dwang en het uitvoeren van medische experimenten op de bevolking.

  Hier de link naar het interview: Brighteon.com/8e82dfca-5401-41f1-be3f-a2a07ded38f7
  Hier de link naar het artikel: https://www.naturalnews.com/2021-08-22-interviews-with-dr-lee-merritt-chris-shaw-reiner-fuellmich-vaccine-crimes-against-humanity.html

  En hier de link naar de website “Investigative Corona Committee Germany”
  https://corona-ausschuss.de/en/

 28. Dit artikel is voor mij al nu werkelijkheid. Vandaag verloor ik een klant en een toegezegde klus toen ik bekende dat ik niet ingeënt wil zijn. Ook gaat deze gevaccineerde man mij nu uit de hobby-vereniging gooien, omdat hij gaat eisen bij het bestuur dat hij niet met ongevaccineerden wil werken. Hij werd bijna grof tegen mij.

  Tja, van deze tijd zal later worden gezegd: dat zij die hun leven wilden redden het verloren en dat zij die hun leven (baan, inkomen) verloren, het redden. Al wie volhard tot het eind, zal het halen.

 29. Pardon, 1 op 1000 ongevaccineerden die lid moet worden van de VVD om het van koers te doen veranderen moet 1 op 100 zijn.

  Maar nog een voorbeeld: Nederland telt ongeveer 3,3 miljoen leden van de omroepen. Als alle ongevaccineerden bijv. lid worden van Ongehoord Nederland dan moeten die ongeveer 40% van de zendtijdtijd van de NPO krijgen. Reken er maar op dat er dan een heel ander geluid uit de NPO gaat klinken, met als gevolg dat nog meer mensen wakker gaan worden.

  Er is dus keuze genoeg voor de wakkere burger die inziet dat het geen zin heeft om zich als “wappie” in elkaar te laten slaan door de ME op het Malieveld.

 30. @ Rescue: “Ik heb al een idee hoe het gaat aflopen. U ook. Van de massa hoef je NIETS te verwachten.”

  Dat klopt, ik denk ook niet dat de verandering van de grote massa zal komen. Gelukkig laat de geschiedenis zien dat alle grote veranderingen in het verleden zelden van de grote massa kwamen, maar eerder van goed georganiseerde clubjes. Dat zagen we bij de creatie van de Sovjet Unie waarover Lenin ooit de wijze woorden uitsprak: “ja, je kunt een heel land op de knieen krijgen met 5000 man als ze maar goed georganiseerd zijn”. Dat zien we nu ook met het cabal die met 3000 man hard op weg is om de hele wereld te veroveren. Of neem de piepkleine woke beweging die de hele samenleving aan zijn hand weet te zetten.

  Maar de wakkeren onder ons kunnen hiervan ook gebruik maken door zich te organiseren en door systeem op zijn zwakke punten van binnenuit aan te vallen. Een voorbeeld: volgens de verwachtingen zal minimaal 15% van de Nederlandse volwassenen de spuit niet gaan halen. Dat gaat om grofweg 2,5 miljoen mensen. Als die allen lid worden van bijv. de kartel partijen dan nemen zij die feitelijk van binnen uit over. De VVD bijv. telt 24000 leden, het is dus doenlijk om met gelijkgestemden die partij “over te nemen” en van richting te doen veranderen, mits dit in georganiseerd verband lukt. Slechts 1 op de 1000 ongevaccineerden hoeft dit te doen om de VVD een andere kant uit te laten varen.

  Trekken wij dit voorbeeld door naar wereldwijd. Stel 1 miljard mensen gaat nu een groot deel van zijn geld omzetten in goud en zilver, dan storten de valuta’s en het financieel systeem letterlijk in op een moment dat wij het volk dat willen en niet wanneer de elite dat wil. Gevolg: er zal NU een nieuwe valuta ingevoerd moeten worden op een moment dat de elite nog helemaal niet klaar is voor haar CBDC’s en great reset. Daarmee hebben we dan effectief the Great Reset van het WEF gestopt, want die MOET gelijktijdig met de val van van dit systeem ingevoerd worden, dat kan niet later wanneer er al een nieuw systeem is.

  Daarnaast is het niet zo dat de 85% van de Nederlanders die wel zijn spuit genomen heeft dit uit eigen overtuiging of uit angst voor corona heeft gedaan. Velen doen dit om niet uitgesloten te worden. Toen het mondkapjesplicht werd opgeschort zag men nog maar een enkeling ermee rondlopen in de supermarkt. Dat toont aan dat de massa helemaal niet bang voor corona is. De reden waarom herhaling zo goed werkt is dat de mensen het gevoel krijgen dat iedereen zo denkt en dat er niks anders op zit dan zich aan te passen. Zoals Pieter Stuurman ooit zo mooi zei: “niemand gelooft in deze corona hoax, maar iedereen gelooft dat iedereen erin gelooft”. Daarop kun je inspelen. Als zodadelijk de muilkorf plicht in de supermarkt weer ingevoerd wordt ga er gewoon niet in mee. Ga met andere mensen die er net zo over denken gezamelijk zonder muilkorf naar de supermarkt. Als de massa ziet dat in hun omgeving meer mensen het niet meer pikken zullen steeds meer en meer mensen geneigd zijn om zich erbij aan te sluiten. En dan gaat het balletje vanzelf rollen.

  We leven nu de transformatie van het oude systeem naar het nieuwe. Schwab heeft gelijk wanneer hij zegt dat we nooit naar het oude normaal terug gaan, dat systeem is immers gewoon failliet. De vraag is alleen wordt het een great reset van het volk of van de elite. Als de wakkeren onder ons zich enigzins weten te organiseren dan heb ik er een goed gevoel over dat wij het gaan winnen. Dankzij het vrije internet is nog nooit zo’n groot deel van de wereldbevolking zich ervan bewust van wat er aan de hand is dan nu. Zodra de massa de gevolgen van deze reset in haar portomonnee gaat voelen wordt het makkelijker om meer mensen wakker te krijgen. 20% van de bevolking is wakker en dat is genoeg. Belangrijk is om ons niet tegen elkaar uit te laten spelen en ons zoveel mogelijk te organiseren. Aan de andere kant: wint de elite dit dan ziet het er met de technologische mogelijkheden die er zijn zeer voor een lange tijd zeer slecht uit voor de mensheid. Aan ons de keus: zij zijn met duizenden, wij met miljarden!

 31. Goed artikel weer Xander. Off topic, ik fietste zaterdag langs de teststraat in Veenendaal ( naast het stadspark) want ze hebben in Veenendaal ook nog een vaccinatiestraat heb ik begrepen.

  Enfin, je moest een groot terrein op rijden, in de verte een man met een hesje, zag me en sprong op me te verwelkomen, “ ik gaf aan blijf maar zitten” en dat deed hij dan ook maar weer. Enorme parkeerplaats, 2 auto’s en geen kip te zien. Er konden wel 500 auto’s staan want er zijn daar ook diverse sportvelden.

  Hoeveel zijn er nu echt gevaccineerd? Ja ik ken wel dwaallichten die in de zorg werken en het voor hun patiënten doen. Maar wat is de stand van zaken nu echt, de pers zoekt het niet uit. Sterker nog ik vertrouw ze niet. Maar hoe komen we er echt achter? Ik denk dat 40% van de mensen die ik ken gevaccineerd is, onder druk van vakantie. Er is wel een dubbel gevaccineerde als dode te betreuren. 2 keer de spuit, normaal gezond en aan Corona overleden.

 32. Iedereen zou verplicht moeten worden om ook de kant van de Duitsers te onderzoeken. De overwinnaar schrijft de geschiedenisboeken. Is alles wat wij weten waarheid?

  Bekijk de documentaire ‘Europa, the last battle’. Er is een versie met Nederlandse vertaling.
  Disclaimer: ik heb niet gecontroleerd of alles klopt, maar het het geeft heel veel inzichten. Niets is wat het lijkt.

  https://www.bitchute.com/playlist/DUFFhpdiZQE4/

 33. Wij zullen standvastig zijn moeten zijn en PERTINENT niet meegaan met de stroom wat de consequenties ook zullen zijn.
  Bereid je voor op zeer zeer onrustige tijden ( woelige golven als de zee ) en ben bereid om te sterven.
  Een echte christen hoeft geen angst te hebben, hij weet waar hij heen gaat !

 34. Het verleden is niet dood, het is nog niet eens voorbij, Dit is een bekend citaat van de Amerikaanse schrijver William Faulkner. Het verleden is nog springlevend en dat zien we aan de herleving van het dictatoriale commu-fascisme van de globalistische wereldheersers van deze tijd. Nederland met Rutte, Hugo en Kaag op kop, vormen daar geen uitzondering op.

 35. @ Henk uit Veliko Tarnovo: 2:12 pm. Toevallig vanmorgen bekeken. En helemaal mee eens.

 36. @ rescue: 2:24 pm. Inderdaad, verwacht niets van de massa. Ik stel liever mijn vertrouwen op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het zijn barre tijden, waarin we nu leven. Maar dit is al lang geleden voorzegd; Matth. 24 en 25.

 37. @Pieter V: je hoopt dat criminelen bij de hooggeplaatsten koppen gaan doen rollen… Volgens mijns inziens zit de topmaffia mee aan tafel van die ‘kliek’… Remember de ‘vriendschappelijke’ relaties die ene Frank Sinatra onderhield met de maffia? En wat die ‘aftocht’ van de VS uit Afghanistan betreft: bekijk het eens van het standpunt van een topmaffioso in de zeer lucratieve wereld-heroïne-handel, want de meeste opiumpapavervelden staan in Afghanisatan. Misschien hebben die maffiosi een betere deal kunnen afdwingen met die wreedaardige taliban-top. “Waar rook is, is vuur”…
  Ik vertrouw nog steeds op mijn intuïtief buikgevoel én ik hecht ook heel veel belang aan de vele spreekwoorden en gezegden in onze prachtige Nederlandse taal, alsook aan een aantal beroemde uitspraken, bijv. van Gaius Petronius (Romeins consul 1ste eeuw): “De wereld wil bedrogen worden… dus laat ze zich bedriegen”. *ahum*

 38. Maak er nog wat van, zolang we nog hebben en geniet van ieder moment is momenteel de beste boodschap. Er gaan aan beiden kan veel slachtoffers vallen……Het is wat het is, maak er nog iets moois van met elkaar en gaat met strijdbaar ten onder.
  Dit gaat hem idd niet meer worden, dat zag ik al lang geleden.

 39. Je kunt je verzetten maar je verliest en wordt vermoord.
  Je kunt alles aksepteren en maar je wordt vermoord door de injecties.
  Ik vertrouw op Jahwe, ik wordt ook vermoord, maar Hij is mijn redder.

 40. Veel mensen rondom mij.. willen het gewoon niet weten of lachen het weg.
  Sommige zeggen het openlijk, ik wil het allemaal niet weten..

  Persoonlijk is mijn vrees, dat we alles gewoon zullen moeten ondergaan en mee gaan in de stroom van de massa, tegen beter weten in.

  -Neem je het vaccin, pleeg je vrijwillig op termijn zelfmoord of kom je in de digitale grid.
  -Neem je het niet.. dan doe en tel je niet meer mee in deze maatschappij.. en zal je het waarschijnlijk ook niet lang overleven.

  Er is gewoon geen parallelle samenleving waar de anti gevaccineerden of anders denkende gaan kunnen leven of dan tijdelijk in een fema camp of zo.

  Een collectieve opstand van het volk, daar geloof ik niet echt meer in na 20 maanden,
  85% is te tam en slaapt en wil blijven slapen.
  Stiekem hoop ik dat er groepen (criminelen) het heft in eigen handen gaan nemen en systematisch bij de hoge figuren de koppen zal doen rollen.. maar niets gebeurt er alleen tyranie..

 41. Een positief punt in deze tijd is, dat de machthebbers bang zijn het vertrouwen te verliezen. Koste wat kost willen ze alles ‘netjes’ in wetten gieten, alles ‘onderbouwen’ en doen alsof ze normale politiek bedrijven.

 42. https://gezondwereldnieuws.com/propaganda-hoe-we-er-massaal-intrappen

  Nu wordt beweerd (propaganda) dat vooral de niet-gevaccineerden ernstige gezondheidsklachten zullen ervaren en dat deze zeer besmettelijk zijn. Ik kan mij het persoonlijk voorstellen dat gevaccineerde mensen boos worden op niet-gevaccineerden, want bij een ‘uitbraak’ worden ook zij ‘gestraft’ met maatregelen. Deze boosheid komt echter voort uit angst. En angst verlamd. Dat blijkt ook, want gevaccineerden staan niet open voor een andere mening. Zij vertrouwen namelijk blindelings op wat de overheid hen vertelt (propaganda). En niet alleen hun eigen overheid, maar wereldwijd. Dus moet het wel waar zijn (hoor ik hen regelmatig zeggen).

  Persoonlijk denk ik dat er maar 1 remedie is: praktijkervaring. Ik vind het persoonlijk heel vervelend om buitengesloten te worden, maar ga ervan uit dat het een kwestie van tijd is voordat deze bubbel barst en laat zien wat het was: massale indoctrinatie van de angstigen onder ons.

  Wij gaan winnen. Want het goede overwint het kwade. Altijd. En al komt een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Ik wens iedereen in de tussentijd veel kracht en geduld toe.

 43. 100 goed georganiseerde individuen kunnen met een miljoen ongeorganiseerde verdwaasde schapenmensen (sheeple) doen wat ze willen, inclusief ze afslachten. Vele schapenmensen zijn zelfs zo verdwaasd dat ze mekaar verdringen om zo snel mogelijk hun ‘kill-spuit’ te krijgen.
  ‘Those whom the gods wish to destroy, they make mad first.’ (Prometheus)

 44. Een individu zou grondrechten moeten inleveren voor “het algemeen belang”; dat is inderdaad een een valse voorstelling van zaken.
  Want hetzelfde individu hoort ook bij “het algemeen belang”.
  Onderwijsbonden moeten zich schamen. Hoewel rond 90% van de leraren de injecties heeft genomen, doen de bonden moeilijk over de leerlingen, waar de vaccinatiegraad zeer gering is.
  Maar jongeren bouwen heel goed een natuurlijke weerstand op en hebben die injecties helemaal niet nodig.
  Scholen moeten die redeloze angsten eens van zich afgooien en gewoon weer normaal gaan doen! Big Pharma is niet geïnteresseerd in onze gezondheid, maar heeft vooral interesse in winsten voor de aandeelhouders EN wil medische informatie verzamelen over de burgers. Want data zijn het nieuwe goud. De jeugd mag niet geofferd worden op het altaar van deze niets ontziende bedrijven.

 45. 85 % van de mensen gaat toch liever op vakantie,
  Zonder poespas,ja met euro betalen kon al.
  Straks netjes aan de regels houden, door rood rijden of de hondepoep niet opruimen is niet op vakantie.

 46. inderdaad de mondmaskers vergelijken met de Jodenster bij nazi-Duitsland. En we moeten nog een tijdje met zo’n mondmasker rondlopen, we lijken wel zombiesdokters uit een sciencefiction reeks maar dan een heel slechte, goed artikel. Shalom

 47. Ik heb al een idee hoe het gaat aflopen. U ook. Van de massa hoef je NIETS te verwachten.

 48. Blijf ik toch weer hameren op het verantwoordelijkheids besef. Iedereen is verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij voor zichzelf maakt. Je verschuilen achter angst en dwang is er niet bij. Sta voor jezelf en neem daar de consequenties van. Het is niet moeilijk. Kies ik makkelijk of kkies ik t goede…? Aan elke keuze hangt n prijskaartje. Verantwoordelijkheid voor de keuze die je maakt hangt samen met het niveau van je geweten ! Dood is niet het einde, dus waarom die angst….

Comments are closed.