Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?

Deze toekomst is niet zoals ik die voor ons en onze kinderen wil zien.

—————————————————————————————————————————————–

2020-2030: Erop of eronder voor de mensheid

—————————————————————————————————————————————–

Ik heb vragen gekregen waarom ik na mijn artikel van 26 februari ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis‘ nauwelijks nog iets heb geschreven over de jongste ontwikkelingen hierover. Daar zijn een aantal redenen voor, waarvan de belangrijkste zijn dat er A) feitelijk nog maar weinig nieuws is, behalve dan dat de rechtszaak van de Europese topadvocaat Reiner Fuellmich vermoedelijk binnen een paar weken van start gaat, en B) ik van mening ben dat het voor iedereen duidelijk zou moeten zijn dat degenen die deze machtsgreep tegen onze vrijheid en samenleving plegen, niet alleen de media, maar ook de rechterlijke macht volledig in hun zak hebben. Zij zullen zich daarom door geen 10 tribunalen of rechtszaken laten stoppen, want er zal niemand zijn om een eventuele veroordeling af te dwingen.

Dat wil niet zeggen dat ik niet sympathiek sta tegenover acties van bijvoorbeeld de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die mensen oproept mee te doen met een collectieve aangifte tegen Mark Rutte (c.s.). Daarvoor werkt de bond samen met de stichting Artsen voor Waarheid:

‘Specialisten van Artsen voor Waarheid hebben met hun advocaat een gedegen aangifte opgesteld waarmee Mark Rutte en de andere verantwoordelijken voor de coronamaatregelen het waarschijnlijk erg moeilijk gaan krijgen…. De aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers zet onderbouwd uiteen hoe zij uitvoerders zijn van een plan van de allerrijksten der Aarde om wereldwijd een nieuw bestuurssysteem in werking te stellen. De verdachten doen dit willens en wetens en brengen de Nederlandse bevolking ongekende schade toe.’

Maar: ‘Inmiddels hebben berichten de Bond bereikt dat strafrechtelijke aangiften tegen Rutte en zijn medeplegers niet altijd in behandeling worden genomen.’ De kans is daarom groot dat de aanklacht ingediend gaat worden bij het Internationaal Strafhof. Verwezen wordt naar twee uitspraken van Koning Willem-Alexander, waaronder die op 31 maart 2021 te Den Haag: ‘Laten we niet tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’ (1)

Tweedeling samenleving en staatsracisme

Dat is echter exact wat er sinds vorig jaar wèl gebeurt, en waarvoor afgelopen week de Eerste Kamer de volgende stap heeft goedgekeurd, namelijk een nieuwe tweedeling van de samenleving, met ongekend staatsracisme op het gebied van (veronderstelde) gezondheid door het invoeren van een coranatest/vaccinatie paspoort, die eerst vooral voor reizen en evenementen, maar na verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk vereist zal worden voor zo ongeveer alle activiteiten en publieke gelegenheden.

Hier ziet u opnieuw dat ook ‘uw’ parlementariërs zich wederom niets gelegen laten liggen aan de vele bezwaren, noch aan de enorme lading feiten en bewijs dat deze zogenaamde ‘pandemie’ in alle opzichten te vergelijken is met een normale seizoensgriep, en alle maatregelen zoals lockdowns, social distancing en mondkapjes volkomen nutteloos zijn gebleken. Ook blijft men maar vasthouden aan de voor dit doel totaal ongeschikte PCR-testen, waarvan is aangetoond dat ze 90% tot 95% valse positieven opleveren. Tevens wordt de druk op mensen om zich te laten injecteren met deze als ‘vaccins’ verpakte experimentele gen-therapie almaar opgevoerd.

Tweede Nürnberg tribunaal

Dan het tweede Nürnberg tribunaal, zoals de groepsvordering wordt genoemd die Europa’s topadvocaat Reiner Fuellmich aan het voorbereiden is (2). ‘De hoorzittingen van onder meer honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen van internationale faam, die sinds 7 oktober 2020 zijn uitgevoerd door de Berlijnse onderzoekscommissie naar de Covid-19 affaire, hebben inmiddels met een aan 100% zekerheid grenzen waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid-19 schandaal nooit een gezondheidskwestie was,’ verklaarde Fuellmich op 15 februari.

‘Het was veeleer een kwestie van het versterken van de macht, die onwettig werd verkregen door criminele methoden van de corrupte ‘Davos-kliek’ (Great Reset, Build Back Better, Agenda 2030), door de rijkdom van de bevolking over te dragen aan de leden van Davos, over de ruggen van onder andere de kleine en met name middelgrote ondernemingen.’

‘Keer op keer hebben we bevestigd zien worden dat het gevaar van dit virus ongeveer hetzelfde is van een seizoensgriep, ongeacht of dit nu een nieuw virus is, of dat we gewoon te maken hebben met een influenza die is omgedoopt tot Covid-19 pandemie,’ vervolgde Fuellmich.

Initiatieven zoals van Fuellmich en de Bond tegen Overheidszaken / Artsen voor Waarheid juich ik van harte toe, want het schandalige bedrog en dit kwaadaardige complot MOETEN benoemd worden. Meer dan ooit eerder in de moderne geschiedenis geldt: ‘Wie zwijgt, stemt toe’.

We moeten realistisch blijven

Tegelijkertijd kan ik niet anders dan realistisch blijven, en dit soort acties weinig tot geen kans van slagen geven. Waarom niet? Omdat in de afgelopen jaren, en zeker sinds 2020, overduidelijk is aangetoond dat de politieke machtshebbers niet alleen de mainstream media en veiligheidsautoriteiten (politie e.d.), maar ook de gerechtelijke macht volledig in de zak hebben. Rechters worden enkel nog gebruikt om overheidsbeleid goed te keuren, of om een eerdere, voor de gevestigde orde onwelgevallige uitspraak soms al na enkele uren (de rechtszaak over de avondklok) te ‘repareren’. Na de Tweede Wereldoorlog is in ons land nooit eerder een dergelijke schaamteloos machtsmisbruik te zien geweest.

Politie en M.E. worden sinds vorig jaar ingezet om met zo hard mogelijk optreden de mensen die demonstreren voor de ‘foute’ zaak in het gareel te krijgen. De beelden van Romeo’s die met politiebusjes werden aangevoerd om de situatie met geweld volledig uit de hand te laten lopen, gingen de hele wereld over. ‘DDR’ of ‘Noord Korea aan de Noordzee’, werd er her en der geschreven. Maar in Den Haag en Hilversum lachten ze er enkel om, want bij een volgende vrijheidsdemonstratie werd het gewoon wéér gedaan, en werden zelfs waterkanonnen ingezet tegen vreedzaam protesterende burgers.

The Lying Dutchman (/ Dutchmen)

Dan hebben we nog de ‘lying Dutchman’, zoals hij bij sommige media in het buitenland inmiddels te boek staat: premier Mark Rutte. Vriend en vijand verbaasden zich erover dat hij ondanks zijn zoveelste serie opzichtige leugens gewoon kon blijven zitten, en inmiddels aan zijn vierde kabinet werkt.

Denkt u werkelijk dat we van zó’n overheid nog iets te verwachten hebben dat zelfs maar in de buurt komt van eerlijkheid, integriteit en behoorlijk bestuur? Dat die zich ook nog maar iets gelegen zal laten liggen aan wat voor gerechtelijke uitspraak dan ook? Dat het hoofd van de politie daadwerkelijk een arrestatiebevel tegen Rutte en andere ministers zal uitvaardigen, als het in het onwaarschijnlijke geval toch tot een veroordeling komt?

‘Criminele organisatie’ mag gewoon doorgaan

En het ’tweede Nürnberg tribunaal’ dan? Wel, bedenkt u even het volgende. Fuellmich won grote rechtszaken tegen VW en Deutsche Bank, samen met de ECB de systeembank van Europa. DB werd zelfs als ‘criminele organisatie’ veroordeeld. Wat doet een overheid normaal met een ‘criminele organisatie’? Die wordt ontmanteld, de leden worden gearresteerd, aangeklaagd en berecht, en de bankrekeningen en andere ‘assets’ worden in beslag genomen.

Maar niet Deutsche Bank. Die kocht de veroordeling wegens corruptie en fraude gewoon af met een boete van 100 miljoen euro, een schijntje vergeleken bij wat DB op de balansen heeft staan. En vervolgens gingen de bankiers vrolijk verder met wat ze altijd al deden, namelijk het door middel van massale financiële speculaties en manipulaties schaamteloos verrijken van zichzelf en hun vriendjes, over de rug van de samenleving.

Wie durft een premier in de boeien te slaan?

Dus stel dat de machthebbers in de internationale politiek, instituten zoals de WHO en het WEF, en de CEO’s van de farmaceutische industrie inderdaad allemaal veroordeeld zouden worden in ‘Nürnberg 2.0’, wat dan? Welke politiechef durft het aan om een arrestatiebevel tegen zijn bazen uit te vaardigen, wetende dat dit ogenblikkelijk einde carrière betekent? Welke agent durft het aan om bijvoorbeeld WEF kopstuk Klaus Schwab, of de premier van Nederland in de boeien te slaan?

Mijn conclusie is dat de politieke machtselite wetteloos is geworden. De meeste rechtsbescherming voor de gewone burgers en het MKB (inclusief de boeren) tegen de overheid is afgebroken, en we zijn weerloos gemaakt tegen antidemocratische besluiten en aantoonbaar onzinnige en soms zeer schadelijke maatregelen zoals social distancing ,het dragen van mondkapjes en massa vaccinaties, die zelfs dodelijk kunnen zijn.

Sommigen zullen wellicht willen tegenwerpen dat Rutte III toch is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, maar zoals ik al vaker schreef was dat naar mijn mening slechts schijn, zeker zo kort voor de verkiezingen. De premier verklaarde met een sardonisch glimlachje dat hij als demissionaire premier nu zelfs ‘meer macht’ had gekregen dan daarvoor. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat hij die macht en die positie dan ook ten volle heeft uitgebuit.

‘Het Beest’ heeft zijn tanden in ons gezet, en laat niet meer los

Ik heb deze machtsgreep c.q. staatsgreep tegen onze vrijheid, democratie, samenleving en complete toekomst al vaak in het kader van het in de Bijbel voorzegde systeem van ‘het Beest’ geplaatst. Zoals een echt beest heeft deze klimaat-vaccin sekte, dit globalistische monster, zijn tanden nu zo diep in zijn prooi gebeten, dat van loslaten geen sprake meer zal zijn. Ondertussen wordt het gif van de communistische ‘Great Reset’, de ‘Green Deal’ en ‘Agenda 2030’ via de mainstream media in de aderen van de grotendeels nog altijd niets vermoedende samenleving gespoten.

Zoals een vastgebeten prooi in de tanden van een wild beest zal de samenleving door passief te blijven deze situatie zonder enige twijfel niet gaan overleven. Alleen door massale bewustmaking – en daar dragen rechtszaken en tribunalen, hoe futiel misschien ook, wel degelijk fors aan bij – en een eensgezind (maar geweldloos!) NEE kan deze machtsgreep nog tot staan worden gebracht. Er is namelijk maar één ding wat de elite vreest, en dat is de macht van het getal. Als miljoenen gelijktijdig besluiten om niet meer mee te werken, en een groot deel van de wetshandhavers zoals de politie doet dat ook, dan is het snel gedaan met hun complot.

Tot op het bot verdeeld om ‘macht van het getal’ te voorkomen

Juist om zo’n eensgezinde opstand te voorkomen zijn we tot op het bot verdeeld met bijvoorbeeld de Marxistische ‘woke’ en ‘critical race’ agenda (Black Lives Matter, Antifa, etc.), en werden we in allerlei belangengroepjes verdeeld die handig tegen elkaar werden opgezet.

En de weinige oppositie in de politiek en de alternatieve vrije media? Ook die is op tal van terreinen helaas in ‘goed’ en ‘fout’ verdeeld. Als die zichzelf dus niet opblazen – al dan niet daartoe aangezet door ‘infiltranten’- , dan zijn die tot nu toe te versplinterd, en vooral teveel op hun eigen ‘gelijk’ gericht om over hun verschillen heen te stappen en gezamenlijk een vuist te kunnen maken.

2020-2030: Erop of eronder voor de mensheid

Met de toekomstige finale oplossing, die definitief en zelfs voor altijd een einde zal maken aan alle oppositie en al het verzet tegen het overheidsbeleid, is met als ‘vaccins’ vermomde mRNA ‘nano’ gen-manipulatie en 5G inmiddels een begin gemaakt.

Naar mijn overtuiging is het in de periode 2020-2030 (/ 2035) dan ook letterlijk ‘erop of eronder’ voor de mensheid. Hoewel alle signalen op donkerrood staan, is het nog steeds mogelijk om deze inktzwarte toekomst met ‘de macht van het getal’ een totaal andere richting te geven.

Als we echter blijven afwachten en ons met valse hoop laten afleiden, met de nooit gegeven worst voor onze neus dat het ooit weer ‘normaal’ zal worden, dan is het slechts een schrale troost te weten dat juist de peilloze arrogantie van diezelfde globalistische elite – in het apocalyptische Bijbelse boek ‘Openbaring’ behalve met het ‘Beest’ ook aangeduid met ‘Babylon’ – voor hun uiteindelijke val zal zorgen, die zo diep zal zijn, dat hun bestaan er definitief door zal worden uitgewist. Schrale troost, omdat ze bij hun val ontelbare miljoenen – en misschien zelfs wel miljarden – mensenlevens met zich mee dreigen te sleuren.

Doe er binnen uw eigen kring dus ALLES aan om mensen hiervan bewust te maken, zodat de almaar sneller dichterbij komende immense ellende mogelijk nog kan worden beperkt. Zelfs als het op voorhand zinloos lijkt, dan zult u zich in de spiegel toch recht kunnen aankijken, wetende dat u er binnen uw eigen vermogen alles aan gedaan heeft.

 

Xander

(1) Nationale Bond tegen Overheidszaken
(2) Principia Scientific

Zie ook o.a.:

25-05: WHO waarschuwt dat volgende pandemie eraank omt; vaccins worden al getest (/ Geplande (false flag) WEF cyberaanval om financiële systeem op te blazen vermoedelijk tussen augustus 2021 en maart 2022)
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
10-05: WEF werkt aan digitaal staatsburgerschap voor iedereen; critici krijgen geen toegang meer tot internet
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’ ( ‘Paus predikt het anti-evangelie van de Nieuwe Wereld Orde)
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’
26-02: Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis
20-02: Angela Merkel: Pandemie pas voorbij als alle mensen op de wereld zijn gevaccineerd
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
14-02: China loopt ver voorop in biologische wapenwedloop naar genetisch gecreëerde supermens
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
26-01: Britse professor Frank wil dat uitrol 5G wereldwijd wordt opgeschort wegens gezondheidsrisico’s (/ Overheden willen 5G erdoor drukken omdat burgers er 24/7/365 mee kunnen worden gevolgd en gecontroleerd)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’ (/ Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden – Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken (/ ‘Het nieuwe normaal’ is bedoeld om volksopstand te voorkomen)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

74

 1. Altijd weer een prachtig artikel Xander.

  Moge onze Jurgen in België zegevieren.

 2. Heel realistisch, die bedenkingen had ik me ook al gemaakt. Justitie is verworden tot een farce, internationale justitie is dat helemaal.

  Het is heel relevant de vraag te stellen: WIE durft het aan een “belangrijke” persoon nog voor een rechtbank te dagen, laat staan te veroordelen? Tijdens de 1947 Nürnberg processen was men ZO ontsteld wat er gebeurd was, dat men nog overging tot het effectief executeren van oorlogsmisdadigers, vandaag zitten de (oorlogs)misdadigers overal in regeringen wereldwijd, zijn oligarchen of zetelen als politieke bijverdienste in raden van “bestuur”.

  De echte macht concentreerde zich, en ze hebben schrik : zie maar naar de case “Jurgen Coninx”. 1 man, goed opgeleid en een sniper. De halve NATO werd inmiddels opgetrommeld om hem vooral NIET te vinden.

  Als 1 man zoiets normaar teweegbrengt, kijk naar de getallen. WE have the numbers. Zonder hun privé-kampbewakers annex persoonlijke lijfwachten zijn de huidige powers that be … NIETS. Het is niet “zomaar” dat ze privaat wapenbezit zo moeilijk maken. Het is natuurlijk gemakkelijker ouderen en vrouwen in elkaar te slaan of met paarden te overrijden dan een getrainde militeir aan te pakken.

  Echte helden, daar bij de (h)ordediensten en de poli”teken”. Le nouveau NSB/SS est arrivé.

 3. Xander,
  Ik ben het zeer van harte eens met dit verhelderende artikel!
  T.a.v. processen e.d ben ik mogelijk nog pessimistischer dan jij.
  IK ben een cultuur pessimist maar ook realist: dan zie ik inderdaad weinig hoop op een vrije samenleving.
  Waarom? Ik zie te weinig verzet, de geest van Jan Salie heerst en lethargie.
  Bevrediging op korte termijn is het parool. De “korte Kick”!
  Ik zie de Openbaring van Jezus Christus voor mij uitrollen, ik zelf althans vrees dat er geen weg terug meer is naar Democratie (voor wat het waard was) en Vrijheid.
  Ik zie weinig strijders en veel meelopers.
  Ik heb wel behoorlijk de hoop verloren.
  Ik geloof de Staat absoluut niet meer. Als ik dat in die 72 jaar al gedaan zou hebben…
  “Deze dingen moeten geschieden…” maar vreest niet want de Heer Jezus Christus is met ons tot het einde der dagen.
  Hem heb ik lief, het gaat om Hem en om Hem te mogen leren kennen.
  Halleluja!!

  Shalom!
  Joost

 4. @Rodu schreef:
  29/05/2021 om 4:30 pm
  Yessss!!! Gisteren eindelijk mn eerste vaccinatie gehaald. Bijna het ticket naar vrijheid. Volgens de meeste ben ik over 730 dagen dood door de bijwerkingen en wordt ik gevolgd door de nsa/fbi/cia en Bill Gates.. we zullen het zien mensen! Fijn weekend en geniet”

  Hoezo ‘bijna het ticket naar vrijheid’?
  Welke vrijheid?
  Ben je blij dat je nu toestemming krijgt om te mogen reizen terwijl je al een duur ticket hebt moeten kopen om te kunnen reizen?
  Welke vrijheid is dat dan als het maar normaal is dat je altijd al alleen maar een betaald ticket nodig had als je op reis wou gaan en nu niet meer?
  Nu moet je er nog voor naar de dokter en een prik krijgen waarvan je nog niet weet wat dat zal aanrichten in je lijf, nu is een duurbetaald ticket dus al niet meer genoeg om te kunnen reizen.
  Dat is dan net het tegenovergestelde van ‘vrijheid’, reizen onder voorwaarde (met schending van jouw medisch beroepsgeheim ook nog) is zelfs strafbaar: dat heet chantage en afpersing.
  Jij hebt een raar gedacht over vrijheid.
  En roep maar niet te voorbarig victorie, je hebt nog ongeveer 1.825 dagen af te wachten, geen 730 wat de onbekende nevenwerkingen van vaccinatie betreft, dat is dus nog even wat langer afwachten.
  Geniet intussen maar van het zonnetje zolang je nog kunt, het is je van harte gegund.

 5. Wel, Xander, proficiat voor deze vlijmscherpe analyse!
  Het schetsen van een bedroevend scenario voor wat 1% elite in de pijplijn heeft voor de 99% massa die ze als ‘menselijk afval’ beschouwen.
  Dit ontvouwt zich voor onze ogen voor wie het tenminste wil zien, het is onmogelijk om deze gang van zaken en waartoe het zal leiden nog te ontkennen.

  Het is intriest om te moeten vaststellen dat verdeel en heers als machtsmiddel nog steeds niet massaal herkend wordt. Het verleden staat er nochtans bol mee.
  Telkens worden groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld zodat de machtshongerige politiek haar goesting kan doen door de verdeeldheid.
  Autochtonen tegen allochtonen/vluchtelingen
  Ouderen tegen jongeren
  Werkenden tegen werklozen
  Pro-vaxxers tegen ongevaccineerden…
  Het enige wat de politiek vreest, is dat elke burger zou kiezen voor zijn eigen welzijn en zo de hele bevolking eensgezind kiest voor ieders welzijn, dus moet er verdeeldheid gezaaid worden.

  Vaststaande feiten tellen niet meer, geloof is tegenwoordig wat waar zou zijn maar wat men je doet geloven of wat je denkt te geloven is daarom nog niet waar.
  Niets is nog wat het lijkt door het bedrog, de leugens, misleidingen en halve waarheden dat de elite opzettelijk verspreidt om verwarring, verdeeldheid en chaos te creëeren.

  Misleiding en angst zijn de middelen van de duivel en van de elite om mensen te manipuleren en over te halen om vrijwillig of zelfmoord te plegen door vaccinatie of als overlevende gechipt te zijn tot willoze slaven.

  Om deze wereldwijde slavernij voor de hele mensheid en zwarte toekomst af te wenden is inderdaad maar 1 middel nodig: samen opstaan tegen dictatuur, eensgezindheid breekt elk machtsmisbruik van corrupte, kwaadaardige leiders en elite.
  En daarvoor hoeft elk mens enkel maar te kiezen voor bescherming van zijn eigen gezondheid en voor eigen welzijn, simpel, toch? Niemand wil zichzelf toch schade toebrengen?
  Elk mens zou moeten kiezen voor zelfbehoud, voor zijn eigen gezondheid/welzijn en dat betekent geen risico lopen om te overlijden (of erger) door vaccinatie omdat de elite dat wil.
  Samen voor een normaal, menswaardig bestaan met alle verworven mensen/rechten in een vrije samenleving met leiders, de naam waardig, voor het algemeen welzijn en de gezondheid van iedereen.
  Het kwade kan enkel gedijen als de goede mensen zwijgen en samen kunnen wij, de 99%, deze machtsgreep van de 1% stoppen om ook onze klein/kinderen nog een toekomst in vrijheid met een normaal leven te bieden.

 6. Hele stuk gelezen en helemaal mee eens .
  Zoals ik al vaker zeg : Enige weg is Massaal nee zeggen en anders gaat er gebeuren wat Baas Microsoft zegt : George Orwell 1984 gaat in 2024 starten.
  Berg je dan maar !!

 7. Geen enkele rechter voor wat voor tribunaal dan ook zal dit tegen durven spreken. Ze zitten allemaal in de kontzak van de elite. Doen ze dat wel dan zal de uitkomst nooit in de reguliere media openbaar gemaakt worden en zal de uitspraak niet gehandhaafd worden. Tevens is het ook zo dat als wij zien dat het Fuellmich niet lukt onze hoop op hulp van de rechtsstaat compleet vermorzeld. Als je blijft weigeren tot de dood heb je gewonnen want de aarde wordt de hel en de dapperen die vertrouwen hebben in het hiernamaals zullen winnen.

 8. Geheel eens met de conclusie van Xander in zijn eerste alinea. Tirannie zal alleen stoppen wanneer het volledig is uitgeroeid. Zie Openbaring 6 en 19.

 9. @ Nieuw Begin: 6:15 pm, op 29/5. Daar ben ik ook van overtuigd. Het is een biologische oorlogvoering, tegen de hele mensheid, het is duivels. En het komt overeen met de vileine plannen; van Schwab/WEF, de WHO, de illuminati, en de politieke elite, deze hebben hun ziel verkocht aan de duivel, en ja ook Bill Gates.

 10. @ Rodu 4:30
  Gelukkig , ik zie dat hier ook nog wel helder denkende mensen reageren.

 11. @Rodu. Fijn hoor, dat u denkt vrij te zijn na deze injectie. Het wordt u niet verboden, uw triomf omdat u de injectie nam. Wees er blij mee.
  Het enige dat critici vragen is ,dat zij met rust worden gelaten in hun wens zich NIET te laten injecteren met een experimenteel middel dat een code inbrengt in onze cellen.
  En dat laatste al helemaal als we zien hoe gezonde, relatief jonge mensen, sterven na de injecties.

 12. Door het hele jaar mensen te vaccineren, dan creëer je juist een epidemie. Het is bekend, dat mensen die ziek zijn anderen ook weer kunnen besmetten. Nu is het in de zomer niet druk in de ziekenhuizen(corona doet het niet goed in de zomer) en uitgestelde zorg moet nog worden ingehaald. Ik zie een complete overbelasting ramp aankomen.
  Kunnen ze de boel nog verder dichtspijkeren. Klimaat doelen worden zo behaald.(wat ook een farce is). Klimaat(natuurlijke cycli) en milieu hoor je te scheiden te bekijken.
  Welkom in de NWO. Waar niemand iets bezit en toch gelukkig is en 24 uur onder controle staat, die de boel overleefd heeft. De rest is kassie wijlen.

 13. @A. Verlof. Lijkverbranding past zeker niet in het Klimaatakkoord van D66.
  Ik zal vertellen waarom niet:

  Wanneer iemand zich laat cremeren/verbranden wordt zijn lichaam onder zeer hoge temperatuur ( 800-1000 graden Celsius) verast. Tegenwoordig wordt het lichaam niet meer rechtstreeks aan vuur blootgesteld maar aan gloeiende lucht, zonder dat kwalijke gassen vrijkomen.

  Motieven voor crematie: Deze komt beslist uit Anti-chr. en A-religieuze hoek. Men gelooft niet aan een leven na dit leven. Men acht crematie hygiënischer dan begraving.
  Kortom: Humanistische motieven zijn hier doorslaggevend.

  HET MILIEU ASPECT:
  Crematies zouden per direct Verboden moeten worden vanwege de Klimaatverandering, las ik van de Australische wetenschapper Roger Short. Hij noemt de Milieukosten ervan enorm en stelt voor om doden in een Kartonnen Doos onder een boom te begraven, als bemesting.

  Volgens Short levert verbranding van een lichaam bij 850 graden Celsius Vijftig Kilo Kooldioxide op: Waarom zou je zoveel CO2 verspillen na je dood ?

  Begrafenismaatschappij Palacom begint met ecologische begrafenissen op terreinen die worden omgezet in grasland. 21-04-2007 Rott. Dagblad.

  Godsdienst-Historische notities:
  In Griekse oudheid voltrok Lijkverbranding zich in de open lucht. Want lichaam gold als Kerker voor de Edele ziel. Een verhaastte verdwijning van het lichaam betekende bevrijding van de ziel.

  Ook de Romeinse Keizers lieten zich verbranden, dit zien we ook bij de Germanen, Hindoeïsten en ongelovigen. Vooral Vrijmetselaars en Humanisten zijn voor crematie:

  Wat zegt de Nederlandse Wet ? Tot 1869 was lijkverbranding in ons land nog Onwettig, en was in strijd met de geest der Natie. In 1915 werd een regeling getroffen voor crematie door een gebrek in de wetgeving. In 1955 is vastgesteld bij de Wet, dat crematie is toegestaan, je moest wel 18 jaar of ouder zijn. Pas in 1968 kwam er Gelijkstelling van Begraven of Cremeren.

  Het zal u niet verbazen dat ik voor Begraven kies…Hoewel, als Jeshua terug komt tijdens mijn leven zal ik de dood in eeuwigheid niet zien…HA, HA!!!

  1 Korinthiërs 15:51 (NBG51) Zie, ik [Paulus] deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar Allen [die geloven dat Jeshua de Masjiach is] zullen wij Veranderd worden, in een Ondeelbaar Ogenblik, bij de Laatste Bazuin, want de bazuin zal klinken en de Doden zullen onvergankelijk Opgewekt worden en wij zullen Veranderd worden.

  Ik zie Albert Einstein al glunderen!!!

 14. Is COVID-19 een BIOWAPEN?

  https://stichtingvaccinvrij.nl/is-covid-19-een-biowapen/
  ( circa 54 minuten, Nederlands ondertiteld > rechts onderin staat een button cc, druk daarop om NL: te selecteren als taal)

  The Highwire heeft vanaf het begin van de pandemie de mogelijkheid besproken dat het om een biowapen zou kunnen gaan. Er staat immers een Bio Safety Level 4 Lab in Wuhan en daar wordt met corona-virussen gewerkt. Het is daarom niet meer dan logisch om grondig te onderzoeken of het om een kunstmatig of een natuurlijk virus gaat. Na ruim een jaar ligt er nu zoveel bewijs dat The Highwire het aandurft om aan te nemen dat er inderdaad sprake is van een biowapen.

 15. Mensen, hoor net dat volgens Kuipers corona altijd bestaan blijft, alle mensen die vaccinatie genomen hebben, buiten het feit enorm risico, zullen de vrijheid niet smaken , ” hij zegt maatregelen zullen blijven “.
  Hoe dom kan je zijn om je zo te laten belazeren/beduvelen !!!!

 16. Yessss!!! Gisteren eindelijk mn eerste vaccinatie gehaald. Bijna het ticket naar vrijheid. Volgens de meeste ben ik over 730 dagen dood door de bijwerkingen en wordt ik gevolgd door de nsa/fbi/cia en Bill Gates.. we zullen het zien mensen! Fijn weekend en geniet

 17. @ Janus: 11:19 pm, op 28/5. En laat nu die wereldregering precies de bedoeling zijn, van deze duivelse organisaties en de politieke marionetten. Alles is reeds eeuwen gepland, het komt uit de koker van de duivel zelf.

 18. Zou je eens wat aandacht willen geven aan de 666 in het WEF logo ?

  BBB en 666 komen samen in het WEF logo.

  Als je goed naar het logo kijkt en de zessen zoekt, zie je dat de plaatsing van de woorden zo gedaan is dat de cirkel precies de zessen maakt in de O letters.

  Kijk maar eens goed, de woorden staan scheef zodat de cirkel de O’s kan kruisen.

  Geen toeval.

 19. @ Janneke -[8.13pm]-..vraag over lijkverrbranding…dit past niet in het klimaatakkoord.
  D66 o.a. Mevr Ollengren heeft hier al over nagedacht.
  Resomeren is de oplossing, zie de link https://www.youtube.com/watch?v=EHYNknVEQfc
  Hier is inmiddels door D66 al een wetvoorstel voor ingediend. Men hoeft dan straks alleen maar wat botten te vermalen. de gouden tanden kunnen ze omsmelten voor goudstaven.
  De baantjes die daar voor vrij komen zijn voor degenen die overleven.

 20. Misschien heb ik het al een keer geschreven, het is allemaal in het plan van Build Back Better ( bbb ) zomaar wat, leg het je naast je neer , draai die 3 B’s een beetje naar rechts dan krijg je 666 !

 21. @Agenda21 schreef:
  29/05/2021 om 10:54 am

  Ik denk dat die steun die de overheid geeft aan bedrijven en instanties, hoe dan ook terugbetaald moet worden. In zijn geheel of ! door de eis van de overheid bijvoorbeeld dat werknemers een verplichte vaccinazi moeten hebben om te werken?
  En voor onze onschuldige schoolgaande kinderen gaat het ook op die manier: niet gevaccineerd…..geen school.
  Door gebruik van omgekeerde psychologie pakt de overheid dit aan naar mijn inziens.

 22. Wereldwijd waarschuwen wetenschappers en artsen voor de experimentele corona-gifspuit wat geen vaccin is.
  De rechtbank kan er niet van maken dat deze hoeveelheid wetenschappers en artsen allemaal ” wappies ” zijn.
  Voor mij is het allerbelangrijkst dat de gifspuiten en PCR-testen ( nanodeeltjes ) definitief worden stopgezet.
  Daarmee is de wereld te redden anders vrees ik dat de wereld ten onder zal gaan aan wereldwijde depopulatie d.m.v de gifspuit.
  Naast de forse toename van armoede, depressie, zelfmoord, alcoholisme, geweld etc door overheids- corona- terreur dictaten.
  Triest genoeg merk ik aan mijn omgeving dat velen ervan zijn overtuigd dat uitsluitend de gifspuit een einde zal maken aan corona.
  Deze grove, criminele leugen heeft Hugo de goedgelovige slapende burgers dus succesvol ingeprent!!

 23. De immense bezuinigingen op vrijwel alles in Nederland onder de drie regeringen Rutte waren onderdeel van het Covid plan en dus is Rutte (ten koste van Verdonk) geīnstalleerd vooruitlopend op The Great Reset waarvan Covid duidelijk een onderdeel is.
  Zo kan de Nederlandse overheid nu met 80-90 miljard euro strooien voor “ondersteuningsmaatregelen”.
  Dit alles is dus lang geleden gepland.
  Waar of niet waar?

 24. De 54e zitting van Corona Ausschuss waar Reiner Fuellmich in zit kun je volgen op.

  https://youtu.be/6wlvPBg4loM

  (De video begint op 15:57 met als voorzitter  Viviane Fischer,  advocate voor wetenschapsrecht)

 25. Hoi Xander,

  Ik heb wat vernomen dat er nu op dit moment grootste dingen gebeuren in de USA. Misschien als je wilt of tijd hebt kun je het ook mee uitzoeken. Volgens mij is Trump aan het terug keren. De Coupe op het Capitol is gelukt en alles is weer in ere hersteld.

 26. Vooropgesteld: Uw werk wordt zeer gewaardeerd Xander, maar: Aangezien dit NIET in de dagelijkse nieuwsbladen/ reguliere media te lezen is gaan mensen om me heen helaas MASSAAL akkoord met de maatregelen en staan ze ook in de rij voor het grootste experiment ooit toegediend. Voor diegenen die denken dat er een Neurenberg 2.0 komt… welterusten! De cover-up is te groot en te massaal zijn mensen er ingestonken zodat ze het voorgeschreven verhaal echt geloven en verdedigen. Dit gaat naar een wereldregering en komt niet meer goed. Te laat. Sorry.

 27. Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal deze machtsgreep nog stoppen?

  Ik heb het niet gelezen, hoef het niet te lezen, het antwoord is simpel: NEE! Sorry!
  Het is al veel te laat en te veel mensen kiezen ervoor om te blijven wegkijken en slapen!

 28. @René van Zalk

  Bedoel je hiermee dat je de prik als euthanasie ziet en hoopt dat erger lijden je zo bespaard wordt , of heeft het iets met bescherming tegen een virus te maken ?

 29. Goed omschreven.
  Gezien het feit dat de tekst uit Openbaring 13 (weer) wordt benoemd ‘borduren’ we daar even op door….
  Dit systeem is NIET te stoppen.(zegt dezelfde bijbel)
  Dit systeem ZAL tot vervolging overgaan van hen die zich hieraan niet wensen te onderwerpen.(zegt dezelfde bijbel)
  De enige kwestie die niet beschreven staat is dat er ongetwijfeld lieden zullen zijn (hoe kleinschalig ook) die zich niet zomaar ‘laten vervolgen’.
  I rest my case.

  Reactie op Piep van 28/05/21 09.58pm > goede vraag 😏
  2 mogelijkheden
  1 – het verhaal zoals ons voorgespiegeld klopt. JC is ‘op hol geslagen’
  2 – false flag > doel ?
  Die vraag werd de avond van de ‘verdwijning’ al gesteld > “hoe kon hij aan deze (zware) wapens komen”.
  Daarmee is het zaadje van de volgende in scene gezette angst gezaaid….> angst voor burgers met deze middelen….conclusie > de sportschutters en jagers zijn het volgende doelwit van de elite (alhoewel die nergens in de EU kunnen beschikken via hun hobby over VOL automatische geweren). Het zal mij niet verbazen als er ergens in de nabije toekomst een oproep komt om deze spullen (tegen een vergoeding ??) voor een bepaalde datum op bepaalde daarvoor ingerichte plaatsen in te leveren….hoe groot die bereidheid zal zijn wachten we maar af….😬
  Het zal i.i.g. genoeg stof doen opwaaien….of juist een startsein kunnen ontketenen ???

 30. Figuren als microsofty Gates, musketier Elon en de meeste politice/ambtenaren/beleidsbepalers zijn in dienst- worden in de klauwen gehouden door de allerrijksten. Als die willen zijn ze morgen allemaal straatarm en vleugellam. En ik denk dat dat ook gaat gebeuren, want dan hebben ze hun ‘job’ geklaard, wat deze elite wilden bereiken. En eenmaal dat gedaan komen ze met een wereldregering op de proppen. ‘T is net de mafia

 31. “ongeacht of dit nu een nieuw virus is, of dat we gewoon te maken hebben met een influenza die is omgedoopt tot Covid-19 pandemie,’ vervolgde Fuellmich”

  Ik vraag me af wat Fuellmich met deze zin wil bereiken. Met deze zin impliceert hij dat Covid niet bestaat of op z’n minst dat er een kans is dat Covid niet bestaat.

  Met dit soort teksten haal je in 1 klap je geloofwaardigheid onderuit bij het bijna het hele volk m.u.v. van mensen die o.a. Pierre Capel niet geloven m.b.t. het bestaan van Covid.
  Ik vraag me trouwens af hoe de mensen die Fuellmich geloven aankijken tegen mensen zoals Pierre Capel. Verkondigd Pierre Capel dan onzin in hun ogen?
  En hoe kijken de mensen die Pierre Capel geloven aan tegen Fuellmich?
  Wie verkondigd onzin? Pierre Capel of Fuellmich?

 32. Well Off Topic.

  Sommige lezers kunnen zich mogelijk herinneren waarom ik al voor vele jaren schrijf over Smartphones en de laatste 2 of 3 jaar ook meer over de Qr codes.

  Niet als vervolg, maar als aanvulling van wat eigenlijk precies nog nodig is om alles zo te laten samenwerken voor een complete integratie. Vanuit 2007 zag ik voor mij welke ontwikkelingen er mogelijk zouden zijn en zelfs zijn er daadwerkelijk reeds gedane technische (verbeteringen) ontwikkelingen geweest die zelfs op kleine punten mij nog meer verbaasde.

  Wie heeft wel eens van e-Sim gehoord?
  https://www.esim.nl/wat-is-esim-hoe-werkt-het/

  Natuurlijk is deze ontwikkeling een zgn verbetering voor de burger. Immers er zijn minder administratie lasten en er is bijna geen wachttijd meer. Nou, dat willen we toch in zekere zin allemaal of niet? We zijn toch best gemakzuchtige luie donders geworden?

  Wanneer je een nieuw eSIM abonnement afsluit bij een provider, ontvang je per mail een QR-code.
  Met de smartphone kun je deze QR-code direct scannen met behulp van de smartphonecamera.
  De telefoon herkent de QR-code en op basis van deze code wordt direct een nieuw simprofiel ingesteld.
  Het resultaat: je hebt direct toegang tot de bel- en databundel van de nieuwe provider.

  De toenemende globale connectiviteit en IoT (Internet of Things) biedt duizenden mogelijkheden en toepassingen. Al deze verbindingen moeten vooral veilig zijn en gemakkelijk en snel data met elkaar kunnen uitwisselen. 5G netwerken en eSIMs gaan hierin een belangrijke rol spelen.

  eSIMs zijn niet alleen voor smartphones. Ze zijn geschikt voor integratie in allerlei devices en apparaten. Denk hierbij aan auto’s, smartwatches en huishoudelijke apparaten (smart home).
  De technologie zal een belangrijke rol kunnen gaan spelen in Internet of Thing (IoT). Zeker bij toepassingen waar connectiviteit benodigd is voor internationale, veilige en betrouwbare applicaties.
  De technologie biedt voordelen voor iedereen. Consumenten zijn flexibeler en kunnen al hun devices eenvoudig met elkaar verbinden. Hoewel consumenten gemakkelijker kunnen overstappen naar een andere provider, biedt het ook kansen voor providers die inzetten op IoT.
  Een geïntegreerde eSIM-chip zorgt voor kostenbesparingen, meer vrije ruimte in apparaten, een hogere betrouwbaarheid en een lager energieverbruik. Ook maakt het processen zoals facturering eenvoudiger en nauwkeuriger.
  De technologie staat nog in zijn kinderschoenen. Er zijn daarom nog weinig applicaties en geschikte toestellen in omloop. De komende tien jaar zal het aantal apparaten en applicaties flink toenemen, zo stelt de GSMA. De verwachting is dat de eSIM een steeds belangrijkere rol gaat vervullen in digitale netwerken.
  Cybercrime wordt een steeds belangrijker onderwerp door de digitalisering van de wereld. eSIMs zorgen voor een hogere veiligheid dan fysieke simkaarten en/of wifi-verbindingen.

  De simkaart is programmeerbaar en digitaal aan te sturen. Tevens kunnen apparaten aan elkaar worden gekoppeld met een ‘eSIM profiel’.

  https://www.hcc.nl/kennis/vraag-van-de-week/3393-wat-is-een-esim-en-wat-heb-ik-eraan-2?gclid=EAIaIQobChMIjInP-qbt8AIVWp3VCh25IQUbEAAYAiAAEgKn7PD_BwE

  Je krijgt een soort van e-Sim-profiel. En die kan goed samenwerken met de Qr-code. We weten als dat in de Id-Cards, enz ook een Qr code komt. Dit laatste om zgn ons BN-nummer niet te laten zien.

  https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/05/tom-kouwenhoven-wil-brug-tussen-ai-en-de-mens-ontwikkelen

  https://businessam.be/de-esim-wint-steeds-meer-terrein-in-belgie/

  Duidelijk is dat e-Sim programmeerbare software is dat je kunt downloaden. Maar als e-Sim al te maken heeft met de Qr-code en de Qr-code een spil is in vele dingen, dan zou het toekomstig bewakend oog de AI (kunstmatige intelligentie) kunnen zijn. Die bekijkt en bewaakt eventueel door een centraal gestuurd aanvullende software informatie met heel andere bedoelingen, dat er gehandhaafd dient te worden. De laatste link geeft zelf 2025 en 2030 aan.

  Zijn dit de (laatste) sleutel jaren?
  Spyfromthesky

 33. Rene: sterkte ermee, maar angst is in het algemeen een slechte raadgever. Zelf ben ik zeker 10 jaar niet verkouden geweest totdat ik, merkwaardig genoeg, eind april alleen een loopneus kreeg, geen koorts of keelpijn. Voor alle zekerheid maar gespoeld met warm, zout water en wat meer kiwi’s gegeten. Na een paar dagen was ik er vanaf.

 34. Rik Van Veen,

  men moet eens proberen mij te verplichten de lethal injection te accepteren …Ik heb niet de gewoonte mij te laten doen.

 35. Wakker,

  misschien is commando-instructeur, Jürgen Conings, wel beschermd ? Vraag is door wie ??

 36. De vruchten van het o zo gewilde paarse kabinet, dat wel even alles wilde afrekenen met wat nog aan christelijke morele en ethische waarde had, om dit compleet af te breken. In die periode heeft ook 8 jaar paars vooral de rechterlijke macht compleet links gemaakt.

  Maar ik begrijp werkelijk niet waarom nog steeds de CU voor al die wetten meestemt met corona. De laatste keer stemde PvdA zelfs tegen. Maar onze Segers verklaarde dat de liefde met Rutte voorbij was, maar niet met de VVD. Kortom, Segers speelt een sleutelrol in dit demissionair kabinet om Rutte juist meer macht te gunnen. Wat dat betreft is hij nog steeds goed maatjes met de BBB-Rutte/Kaag beweging.

  Ondertussen lijkt een zgn versoepeling te zijn, maar pas op. Vraag je je af of je nog overal wel met contant geld (o ja gevaarlijk wegens besmetting) kunt betalen. Trouwens contant geld op nemen heeft een maximum tegenwoordig. De ABN-AMRO had eerst maximaal €10.000,00, maar moest dit blijkbaar Europees gezien verhogen naar €12.000,00

  En ondertussen gaan brood en spelen even voor een moment verder. De bevolking heeft weer een zgn corona-oranje koorts met voetbal. Er zijn genoeg idioten die zich met zelftesten toegang willen krijgen.

  Nou, eigenlijk doen al die maatregelen mij niets. Houd mij nergens aan. Bij de Gamma of Praxis gewoon wat (eindelijk) kopen zonder mondkapje. Er is werkelijk niemand die een opmerking maakt. Logisch ook, het gezond verstand zegt dat we gewoon verkopen en de zaak draaiende te houden. Daarom nergens meer heen gaan, tenzij er nergens een verplichting voor is. Die versoepelingen houden voor mij niets in. Als er iets open is en ik mag gewoon ter plekke zonder enige verplichting naar binnen, dan ga ik naar binnen. En zijn er vooraf reservering of andere bijkomende idioten verplichtingen, dan kom ik nergens. Geen probleem. Ik ben inmiddels gewend aan het afzien. Trouwens erg goed voor mijn bankrekening, want die groeit alleen maar omdat ik geen geld genoeg kan uitgeven.

  Wat we als eerste nodig hebben is eigenlijk een bekering, een echte bekering van de rechtelijke macht. Ik hoop dat er nog rechters zijn die twijfelen of zich willen opwerpen.

  Maar Merkel (= nazi praktijken) met Duitsland gaat en mag nog veel verder gaan. Wat zijn die Duitsers nog slaafs.

  Spyfromthesky

 37. Sandra,

  zelfs al miljoenen mensen ik opstand zullen komen, zal er plots een véél gevaarlijker virus kunnen opduiken MET verplichte vaccinatie : Nipha of Ebola …

  Nog een plandemie ?? De machtigen zijn tot alle in staat.

 38. “Zij zullen zich daarom door geen 10 tribunalen of rechtszaken laten stoppen, want er zal niemand zijn om een eventuele veroordeling af te dwingen.”

  Heel veel zaken binnen de zogenaamde ‘democratische rechtstaat’ zijn gebaseerd op ‘gentlemen’s agreements’. Als de rechter een uitspraak doet, wordt er in principe een beroep gedaan op de uitvoerende macht om het vonnis ten uitvoer te leggen. De rechter kan immers niet zelf Rutte oppakken; voor bokser Grapperhaus zijn die iele vrouwtjes helemaal geen partij. Dit principe van ‘gentlemen’s agreement’ kun je uiteraard makkelijk naast je neerleggen. Belangrijk is in dezen het signaal en de voorkoming van: “Wir haben es niet gewußt.”

 39. Ik zal nooit de griepprik halen. Ik heb zelfs nog nooit de huis-tuin-en-keuken griepprik genomen. Al dat gegoochel met ingrediënten staat me niet aan en nu ik weet dat deze griepprik helemaal geen griepprik is, denkt geen haar op mijn hoofd erover die te halen. In mijn internationale patiëntengroep weten we maar als te goed dat vaccins tot blijvende gezondheidsschade leiden. Maar ook in de vakliteratuur is dit geen onbekend fenomeen.

  René van Zalk schreef:
  28/05/2021 om 3:48 pm
  Ik ga binnenkort de prik halen.

 40. Sultan,

  tja …denk maar aan OPERATION PAPERCLIP (Amerikanen, Engelsen en Russen hebben duizenden Nazi-wetenschappers o.a.) aangeworven !!!!

  45.000 hoogstaande Nazi’s konden naar de States vluchten …..met diplomatieke Vaiticaanse paspoorten … Hoeveel Japanse wetenschappers (criminelen) die op bevel van keizer-godheid Hiro Hito miljoenen Chinezen hebben besproeid met tyfus/cholera werden door de VS aangeworven ??

 41. En wat heeft Willy gedaan om zijn volk te redden van Rutte cs? Het zijn holle woorden die hij sprak, want hij dacht aan de loonsverhoging die hij en zijn vrouw (welbekende WEF aanhanger) van Mark zouden krijgen, terwijl gewone, hardwerkende Nederlanders en masse hun bedrijf of baan kwijtraakten.
  Verbaast me niet dat de koning niet voor ons opkwam. Zijn voorgangers hebben Nederlanders ook altijd laten stikken om hun eigen hachje te redden.

  Ramshoorn schreef:
  28/05/2021 om 5:36 pm
  Een indrukwekkend statement van Koning Willem-Alexander, die op 31 maart 2021 te Den Haag overduidelijk sprak: ‘Laten we niet tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’

  Rutte en de Jonge konden alleen met politie en draconische straffen/boetes samen met de 21 leden van OMT en met GGD en RIVM burgers van hun vrijheid en mensenrechten beroven.

  Vele wetenschappers en artsen hebben zich hiertegen fel verzet. Het was ongehoord dat gerenommeerde artsen verboden werd om hun patiënten te behandelen met uitstekend werkende medicijnen tegen corona. Er werd vuil spel, handjeklap gespeeld door WHO en Overheden.

  Maar nu zijn wereldwijd wijze mensen tot de conclusie gekomen dat deze onverlaten zo spoedig mogelijk voor het Gerecht gebracht dienen te worden. Hoeveel doden tellen we al niet door die omstreden Covid-19 vaccins? En….Werden patiënten wel goed behandeld in Ziekenhuizen?

  Goddank is er nog een code van Neurenberg waarop aanklagers en advocaten zich kunnen beroepen. Wat kunnen aanklagers en advocaten daarvan verwachten?

  1* Zijn die rigoureuze dwangmaatregelen van Rutte & de Jonge genomen tegen burgers wel getoetst aan de Nederlandse Strafwet? Denk aan de onterechte avondklok.

  2* We weten dat de Code van Neurenberg is opgesteld naar aanleiding van de misdaden door de nazi-artsen tegen de mensheid begaan.

  3* Er is ook nog een verdrag van Helsinki, dat regels stelt op medisch terrein en de Universele Rechten van de Mens. Tel daarbij op ook de Nationale regels, waaraan onderzoekers zich moeten houden.

  4* Ik las van de Amsterdamse hoogleraar prof. dr. H.J.J Leenen over Juridische aspecten van medische experimenten op de mens. [Covid vaccins] Dat werd veelvuldig gedaan met die mensonterende PCR-testen, wattenstaaf diep in de neus, en dan die vervloekte muilkorven waarvan van Dissel RIVM sprak dat ze maar schijnveiligheid boden.

  Burgers en Personeel in winkels en ziekenhuizen moesten deze maskers dragen zelfs Marktkooplieden buiten bij 35 graden celsius. Wat zijn Rutte en de Jonge dagelijks vervloekt samen met OMT en GGD en RIVM. Psalm 109.

  5* Volgens Neurenberg is een voorwaarde voor een experiment dat het geestelijk en lichamelijk lijden van burgers beperkt blijft. Dragers van maskers en PCR-testen kregen er trauma’s van, vooral ook kinderen van die lange wattenstaaf in de neus.

  6* Hoe redelijk een experiment van een overheid op burgers ook schijnt, het mag nooit worden uitgevoerd zonder toestemming van de proefpersoon. De Code van Neurenberg zegt daarover:

  De plicht en de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de toestemming het juiste gehalte heeft, rust volledig bij ELKE PERSOON die een experiment opzet, leidt, of aan de uitvoering ervan deelneemt. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid, die niet zonder STRAFBAARSTELLING aan de ander kan worden overgedragen.

  Om de proefpersonen in staat zijn, van een vrije keuze te doen, zonder de inmenging van enig element van Dwang, Oplichting, Bedrog, Gedwongen Opsluiting zoals Quarantaine, Overreding of andere uiterste vormen van Dwang of beperking.

  ***Blz. 179-180 Oorlog tegen de Ziel van Bert Schwitters – Historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie.

  Oudjes in Verpleeghuizen opsluiten en laten doodgaan zonder bijzijn van geliefden. Mensonterend gedrag van Rutte en de Jonge en OMT-GGD en RIVM. Het zal als een Boemerang op hun eigen hoofden neerkomen.

  Veel Nederlandse burgers zullen opgelucht adem halen als bovengenoemde tirannen moeten verschijnen voor het Neurenberg Tribunaal.

  De aanklagers zullen luidkeels samen zingen met de koning, als het Recht heeft gesproken:

  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t’aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

  Sjabbat Shalom. Ramshoorn.

 42. Willem Alexander zei op 4 mei 2020 ook: ”Niet normaal maken wat niet normaal is.”
  en dan durft hij op 31 maart 2021 de bovenstaande uitspraak nog te doen.
  Nadat hij ondertussen zelf zijn handtekening al gezet had, onder al die draconische wetten!

  Conclusie … vul zelf maar in.

 43. Het gaat niet meer om geld nu. Alles draait om macht. En om straks die macht over te kunnen dragen aan de wetteloze kijken lui als Bezos en Kamprad niet op een paar dollars en euro’s. Bovendien heeft amazon (maar ook bol en AH) al ontiegelijk veel winst gemaakt de afgelopen lockdowns door de ‘monopolie positie’ en schandalige prijsverhogingen. Het grote geld is al lang veilig gesteld. De financiële crash die komt is voor de gewone man, niet voor the powers that be.

  Janneke schreef:
  28/05/2021 om 8:13 pm
  De grote verdrukking Er zitten veel bedrijven in shell ikea mc donalds ing aegon amazon enz Als er een miljard mensen dood gaan ( moeten) lopen die heel veel klanten mis Vinden zij dit dan wel goed En wie begraaft al die mensen of komen er soort verbrandingovens? Die ze vroeger ook hadden Veel vragen dus ??

 44. Dat is weer eens prachtig verwoord.
  En inderdaad; wie zwijgt stemt toe.
  Daarom: wees waakzaam!

 45. De grote verdrukking Er zitten veel bedrijven in shell ikea mc donalds ing aegon amazon enz Als er een miljard mensen dood gaan ( moeten) lopen die heel veel klanten mis Vinden zij dit dan wel goed En wie begraaft al die mensen of komen er soort verbrandingovens? Die ze vroeger ook hadden Veel vragen dus ??

 46. We vergeten Amerika, waar een ware oorlog tegen de duistere machten worden uitgevochten. Fauci wordt verhoord, Pelosi is uitgejouwd, tegen Biden loopt een proces.
  Hoe het hier gaat aflopen?? Ik weet het niet, maar we mogen niet opgeven.

 47. Bedankt voor je column. Fijn in ieder geval op het internet mensen tegen te komen die precies zoals mij denken.
  Hoe ik tot nu toe in het verzet zit is:
  – zoveel mogelijk informatie te verzamelen van zoveel mogelijk bronnen
  – Voor liefde staan, ruggengraat tonen en niet buigen voor het kwaad dus geen mondkapje dragen
  – Zoveel mogelijk mensen die ik tegenkom vooral waarschuwen tegen die Lethal-Injection
  ( meer kunnen de meeste in hun hersens nog niet verwerken )
  – Mensen die tonen dat ze een slaaf zijn van het kwaad niet haten, alleen al omdat ik merk
  Dat het kwaad dit wilt.
  – Mee doen in de comments van pro en anti vaccinatie sites en video’s en niet bang zijn voor
  doodsbedreigingen, mijn familie wilt mij al dood zien dus ik ben wel wat gewend, en het is een
  mislukte vorm van compliment van het kwaad

  Succes allemaal

 48. @René. U heeft een van de ergste pandemieën van de laatste honderd jaar overleefd (volgens de WHO). Dan begrijp ik eigenlijk waarom we dan na 14 maanden overleving nog een spuit nodig zouden hebben. Ons immuunsysteem is een lerend systeem en heeft ons kennelijk al goed weerbaar gemaakt in de heftigste pandemie sinds een eeuw.
  Het crisisverhaal rammelt aan vele kanten.
  Doe wat u wenst te doen uiteraard. Maar laat de niet geïnjecteerden verder met rust. De gevaccineerden hoeven immers niet bang te zijn voor besmettingen; dat is toch het verhaal??

 49. Over heel het artikel ( waar ik het volledig mee eens ben) kan ik maar 1 ding zeggen: ADVOCAAT !

 50. @van zalk 3.48
  U bedoelt “prikken” – meervoud.
  Fijn dat u ons meer plaats gunt op de wereld.
  Vaarwel

 51. mensen willen niet uit hun veilige comfort zone komen en zijn als hazen die in de koplampen van een aanstormende auto kijken. 85 % is geestelijk verloren en ook niet meer te redden.

 52. Nürnberg 1945 / 1946 . In verhouding zijn maar enkele misdadigers veroordeeld tot de dood. Velen zijn enkele jaren na dato vrijgelaten. Artikel 131 , Adenauer verleende gratie …. aan duizenden die de holocaust mee hebben veroorzaakt. Tot in de ‘hoogste regionen’ maakten deze misdadigers nog de wet in Duitsland. Het is en was een schande dat deze …. ik heb er geen woorden voor, deel uit maakten van de Europese, jawel, Europese eenwording !
  Én omdat men niets leert van de geschiedenis vind ik het iedere keer weer uitermate ongepast wanneer men op deze site praat over het nieuwe Nürnberg proces.
  N.B. Wie de geschiedenis niet kent, en dat zijn er velen, zouden op z’n zachts gezegd …. beter moeten weten !

 53. Ik heb het nog niet gelezen maar ik wil alvast reageren misschien reageer ik nog een keer
  Dit is een heel belangrijke opmerking , dit is de grote vraag , is het te laat of niet ??

 54. Er staat in Openbaring17 iets merkwaardigs. De tien hoorns die op een uur macht krijgen met het beest, zullen de hoer die het beest domineert verwoesten, naakt uitkleden, d.w.z. aan de schandpaal nagelen en vernietigen. Is het beest dan toch een ander systeem, dat zich op zijn tijd, net als Hitler van de socialisten, van de cabal ontdoet. Het ene kwaad wordt door het andere vervangen. Ook in Dan.7 zien we dat de ene hoorn drie andere onderwerpt, en de overige zeven volgen vanzelf.
  Wat zullen we nog zien gebeuren met de huidige stommelingen die blijkbaar in de val trappen die is opgezet. Het wordt dan nog erger, maar dan is het einde nabij.

 55. Tegen deze politici, organisaties en dhr. Rutte wil ik zeggen wat in Psalm 53 staat: “De dwaas zegt in zijn hart, er is geen GOD. Zij/hij/hen, bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht”. Ze zullen er niet mee wegkomen.

 56. De massa moet eindelijk eens opstaan. Helaas veell van die dombo’s vinden voetbal belangrijker dan hun vrijheid. Net zoals in WOll bestaat het leeuwendeel van de Nederlandse bevolking uit meelopers cq landverraders. Ieder land krijgt de regering die het verdient.

 57. Aanvulling.
  Lees Ninefornews zojuist:
  “… En terwijl wij in lockdown zaten, tuigde het Nederlandse leger een spionageafdeling op om de eigen bevolking in de gaten te houden. Kamerlid Renske Leijten mocht het van minister Bijleveld overigens geen spionage noemen. Het is volgens haar een ‘fenomeenanalyse’. De minister blokkeerde een onderzoek naar de spionage.

  Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen overheden van alles over ons te weten komen. Die gegevens kunnen ze vervolgens gebruiken om ons gedrag te voorspellen, beïnvloeden en te beheersen.
  … “

 58. Een indrukwekkend statement van Koning Willem-Alexander, die op 31 maart 2021 te Den Haag overduidelijk sprak: ‘Laten we niet tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’

  Rutte en de Jonge konden alleen met politie en draconische straffen/boetes samen met de 21 leden van OMT en met GGD en RIVM burgers van hun vrijheid en mensenrechten beroven.

  Vele wetenschappers en artsen hebben zich hiertegen fel verzet. Het was ongehoord dat gerenommeerde artsen verboden werd om hun patiënten te behandelen met uitstekend werkende medicijnen tegen corona. Er werd vuil spel, handjeklap gespeeld door WHO en Overheden.

  Maar nu zijn wereldwijd wijze mensen tot de conclusie gekomen dat deze onverlaten zo spoedig mogelijk voor het Gerecht gebracht dienen te worden. Hoeveel doden tellen we al niet door die omstreden Covid-19 vaccins? En….Werden patiënten wel goed behandeld in Ziekenhuizen?

  Goddank is er nog een code van Neurenberg waarop aanklagers en advocaten zich kunnen beroepen. Wat kunnen aanklagers en advocaten daarvan verwachten?

  1* Zijn die rigoureuze dwangmaatregelen van Rutte & de Jonge genomen tegen burgers wel getoetst aan de Nederlandse Strafwet? Denk aan de onterechte avondklok.

  2* We weten dat de Code van Neurenberg is opgesteld naar aanleiding van de misdaden door de nazi-artsen tegen de mensheid begaan.

  3* Er is ook nog een verdrag van Helsinki, dat regels stelt op medisch terrein en de Universele Rechten van de Mens. Tel daarbij op ook de Nationale regels, waaraan onderzoekers zich moeten houden.

  4* Ik las van de Amsterdamse hoogleraar prof. dr. H.J.J Leenen over Juridische aspecten van medische experimenten op de mens. [Covid vaccins] Dat werd veelvuldig gedaan met die mensonterende PCR-testen, wattenstaaf diep in de neus, en dan die vervloekte muilkorven waarvan van Dissel RIVM sprak dat ze maar schijnveiligheid boden.

  Burgers en Personeel in winkels en ziekenhuizen moesten deze maskers dragen zelfs Marktkooplieden buiten bij 35 graden celsius. Wat zijn Rutte en de Jonge dagelijks vervloekt samen met OMT en GGD en RIVM. Psalm 109.

  5* Volgens Neurenberg is een voorwaarde voor een experiment dat het geestelijk en lichamelijk lijden van burgers beperkt blijft. Dragers van maskers en PCR-testen kregen er trauma’s van, vooral ook kinderen van die lange wattenstaaf in de neus.

  6* Hoe redelijk een experiment van een overheid op burgers ook schijnt, het mag nooit worden uitgevoerd zonder toestemming van de proefpersoon. De Code van Neurenberg zegt daarover:

  De plicht en de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de toestemming het juiste gehalte heeft, rust volledig bij ELKE PERSOON die een experiment opzet, leidt, of aan de uitvoering ervan deelneemt. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid, die niet zonder STRAFBAARSTELLING aan de ander kan worden overgedragen.

  Om de proefpersonen in staat zijn, van een vrije keuze te doen, zonder de inmenging van enig element van Dwang, Oplichting, Bedrog, Gedwongen Opsluiting zoals Quarantaine, Overreding of andere uiterste vormen van Dwang of beperking.

  ***Blz. 179-180 Oorlog tegen de Ziel van Bert Schwitters – Historie en achtergrond van Operatie Psychiatrie.

  Oudjes in Verpleeghuizen opsluiten en laten doodgaan zonder bijzijn van geliefden. Mensonterend gedrag van Rutte en de Jonge en OMT-GGD en RIVM. Het zal als een Boemerang op hun eigen hoofden neerkomen.

  Veel Nederlandse burgers zullen opgelucht adem halen als bovengenoemde tirannen moeten verschijnen voor het Neurenberg Tribunaal.

  De aanklagers zullen luidkeels samen zingen met de koning, als het Recht heeft gesproken:

  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t’aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

  Sjabbat Shalom. Ramshoorn.

 59. Nürnberg 1945 / 1946 . In verhouding zijn maar enkele misdadigers veroordeeld tot de dood. Velen zijn enkele jaren na dato vrijgelaten. Artikel 131 , Adenauer verleende gratie …. aan tien duizenden die de holocaust mee hebben veroorzaakt. Tot in de ‘hoogste regionen’ maakten deze misdadigers nog de wet in Duitsland. Het is en was een schande dat deze …. ik heb er geen woorden voor, deel uit maakten van de Europese, jawel, Europese eenwording !
  Én omdat men niets leert van de geschiedenis vind ik het iedere keer weer uitermate ongepast wanneer men op deze site praat over het nieuwe Nürnberg proces , c.q. tribunaal

 60. Mijn ontzag gaat naar Jurgen Coonings in Belgie die Van Ranst wil openbaren voor zijn oplichting;. Het hele zaakje stinkt.

 61. Goed stuk Xander !!
  Veel dingen goed omschreven en verwoord!!

  Mijn mening:
  1.: “… een eensgezind (maar geweldloos!) NEE kan deze machtsgreep nog tot staan worden gebracht.”
  2. ” … Er is namelijk maar één ding wat de elite vreest, en dat is de macht van het getal. Als miljoenen gelijktijdig besluiten om niet meer mee te werken, en een groot deel van de wetshandhavers zoals de politie doet dat ook, dan is het snel gedaan met hun complot.”

  1.
  Geweldloos verzet: lachen zij om.
  Demonstraties: schreeuwen tegen de straatstenen, lachen ze ook om.

  2. De meesten zijn vóór deze maatregelen als het er op aankomt, schatting ong. 70 %, let op het uiteindelijk aantal vrijwillige vaccinatie.
  Indien politie in het meest onwaarschijnlijke geval zou weigeren mee te werken, wordt het leger ingezet en men zal tanks de straten op en met scherp schieten zeker niet schuwen.

  Er is menselijker wijze slechts één middel om hen tot staan te brengen: meedogenloos geweld, maar dat betekent dat dit alleen van buitenaf kan en dat dit zal uitmonden in W.O.III, want de vereiste geweldsmiddelen tegen politie en leger middelen heeft de gewone bevolking
  niet.

  Kortom:
  alles gáát door en de profetieën ZULLEN worden vervuld.

  Over die ‘schrale troost’ zou nog een zeer uitgebreide gedachtenwisseling kunnen volgen, maar dat past alleen op het Geloofsforum.

 62. Vrijwel de gehele 2e kamer zullen het tribunaal moeten ondergaan. Ze krijgen momenteel wel de kans om eruit te gaan, zonder al teveel juridische schade.

  Diegenen die nu doorgaan met hun vaccinatie programma’s, zullen de doodstraf krijgen.

  Ik zeg u. Dit is geen grap. Bij elke prik worden ten minste 3 misdaden gepleegd.
  A verzwijgen en negeren van andere erkende behandelingen (ook preventie)
  B mensen me anti lichamen dit voor hun onnodige vaccin gewoon massaal toedienen
  C verzwijgen dat het een experimenteel medicijn is (niet fda goedgekeurd)

  Mensen ze zijn erin getrapt. Alle legers wereldwijd (Q) werken samen tegen de cabal en hub einde is nabij.

  Voor sommigen zou ik ook willen dat het anders was. Maar ze vroegen hier zelf om. Ik denk zelf dat burgers enkel de top mensen zullen zien verdwijnen, de meesten deden gewoon mee, ook die worden gestraft. Maar sommigen kunnen er niet veel aan doen (want dan moet je echt een karakter hebben en dat hebben ze niet, ze geven meer om hun hypotheek en andere zaken). Succes komende tijd iedereen.

  Tot slot wil ik nog wel zeggen: dachten jullie nu echt dat onze strijdkrachten zich als makke schapen naar de slachtbank zou laten gaan? Weet je wat ik zou doen als ik wordt aangevallen? Ik zou ze snel uitschakelen en de boel in stand houden, zodat ze er niet aan kunnen ontkomen. Dit is wat is gebeurt en de hele cabal en hub aanhangers zijn er gloeiend bij, maximale straffen worden dit. Maximaal.

 63. Dank je Xander.
  Ergens blijf ik nog steeds hopen dat alles met een sisser gaat aflopen.
  Maar tegelijkertijd vrees ik dat mijn hoop een ijdele hoop zal blijken.
  Ik blijf praten over hoe ik er tegenaan kijk maar het gros van de mensen wil het niet eens horen en weten.
  Goed weekend allen!

Comments are closed.