Nog maar 5 jaar? Verval Westerse beschaving verloopt exact volgens ‘Het Vierde Keerpunt’ (1997)

—————————————————————————————————————————————

Auteurs voorzagen 23 jaar geleden grote (false flag) terreuraanslagen, financiële megacrises, de opkomst van de politiestaat, en zelfs een massale virus uitbraak, uitmondend in een nieuwe Wereldoorlog – Waarom wil de mensheid maar niets van de geschiedenis leren?

—————————————————————————————————————————————-

In het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt) toonden auteurs William Strauss en Neil Howe aan de hand van 500 jaar Westerse geschiedenis aan dat de opkomst en ondergang van een beschaving volgens bepaalde processen en patronen verloopt, die keer op keer niet vermeden kunnen worden. Deze historische wetmatigheden zullen ertoe leiden dat de Westerse beschaving uiterlijk in 2025 zal instorten, zo voorspelden ze. De fases en scenario’s die ze 23 jaar beschreven blijken bijna huiveringwekkend nauwkeurig te zijn geweest, tot en met een massale virus uitbraak aan toe. Zijn de laatste 5 jaar van onze beschaving aangebroken? Helaas wijst alles erop van wel.

De geschiedenis is gedoemd zich te herhalen, is een bekend gezegde. Strauss & Howe bestudeerden hoe oude en modernere beschavingen tot bloei kwamen, overheersten, en waarom ze uiteindelijk weer verdwenen. Daar bleken een aantal opmerkelijke overeenkomsten in te zitten, zoals een steeds terugkerende, ongeveer 80 jaar durende cyclus die wordt gekenmerkt door vier fasen:

1. Hoogtijdagen, die volgen na een grote crisis. In ons geval was dat de Tweede Wereldoorlog. De samenleving begon als één man met de wederopbouw. Iedereen had een gezamenlijk doel: een betere toekomst creëren voor zijn (klein)kinderen en zichzelf. Het vertrouwen in de overheid was groot, de moraal hoog. Het leidde tot een enorme groei van de welvaart en het welzijn van de gewone man.

2. Bewustwording. Deze fase begon in de jaren ’60, toen almaar groter wordende groepen mensen vraagtekens begonnen te zetten bij de heersende normen en waarden, en bij de besluiten van de gevestigde orde. We kregen de ‘psychedelische’ revolutie, en protesten tegen even bloederige als zinloze oorlogen zoals in Vietnam. Protest- en burgerrechtenbewegingen kregen steeds meer invloed.

3. Verval. Het economische, financiële en buitenlandse beleid van president Reagan zorgde ervoor dat het Westen uit de grote crisis van eind jaren ’70 – begin jaren ’80 kwam, en in de jaren ’90 een periode van ongekende groei kende. In tegenstelling tot in de hoogtijdagen kwam die groei nu voornamelijk ten goede van ‘het grote geld’, Wall Street, de banken, de multinationals, de machtige elite, en nauwelijks van de burgers, die het naar verhouding met slechts wat kruimels van de welvaartsgroei moesten doen.

Tegelijkertijd kwam er in de maatschappij een sterke verschuiving van het belang van het collectief naar het individu, in onze tijd uitmondend in egocentrisch ingestelde ‘selfie’ en Facebook generaties, wier leven voornamelijk draait om hun eigen belevingen, ervaringen, gevoelens, contacten en meningen. Het wegvallen van een gezamenlijk doel, voor een groot deel veroorzaakt door het beleid om zowel landsgrenzen als maatschappelijke, culturele en persoonlijke grenzen op te heffen, leidde juist tot verregaande versplintering in de samenleving en politiek, en een alomvattend verlies van identiteitsgevoel. Deze leegheid bleek een voedingsbodem voor de opkomst van de moderne, sektarische religie van ‘klimaatverandering’ en andere extremistische groepen zoals Black Lives Matter.

4. Crisis. De laatste fase begon in 2008 met het uitbreken van de financiële crisis. De politici redden hun vriendjes bij de banken, en vooral ook zichzelf en hun eigen politieke idealen, met onvoorstelbare hoeveelheden belastinggeld, en zadelden het volk met de torenhoge rekening op. Tal van besluiten werden tegen de wil van de meerderheid genomen, zoals verdere integratie van de EU-lidstaten naar een Superstaat, het op gang brengen van een permanente geldstroom van Noord naar Zuid (Transfer Unie), de massale import van miljoenen migranten uit de moslimwereld, en het stapsgewijs afbreken van onze stabiele en goedkope voedsel- en energievoorziening en welvaart vanwege een uit de duim gezogen klimaatprobleem.

Vrijwel alles uitgekomen, van financiële crises tot aanslagen en virus uitbraak

Kijkt u eens naar de vijf belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen die Strauss en Howe voor fase 3 en 4 voorzagen, en die volgens hen op de ondergang van onze beschaving zullen uitlopen:

1. Financieel-economische crises. De staat int steeds hogere belastingen, legt beslag op het geld van de burgers, en installeert een totalitaire controlemaatschappij. In de laatste fase gaan burgers zich hiertegen verzetten (bijv. Gele Hesjes in Frankrijk), waarop regeringen veiligheidstroepen inzetten. Uiteindelijk wordt de staat-van-beleg of een andere vorm van een permanente noodtoestand afgekondigd.

2. Een grote terreuraanslag waarbij een vliegtuig is betrokken (vier jaar vóór 9/11 voorzien), waar de VS met militaire macht op reageert. Politie en veiligheidsdiensten krijgen steeds meer macht, mogen burgers op straat, en later ook in hun huizen, zonder directe aanleiding controleren en arresteren. Meer aanslagen geven aanleiding tot false-flag vermoedens, en lokken beschuldigingen tegen de regering uit.

3. Beurscrash, beginnend op Wall Street, waarna banken internationaal instorten, en overheden ten koste van de samenleving gigantische schulden moeten maken om deze banken te ‘redden’. (Dit is in 2008 uitgekomen. De tweede bankencrisis begon feitelijk al in 2015 in de EU, toen de ECB de rente negatief maakte. De volgende ‘hete’ bankencrisis, die zal worden aangegrepen voor volledige digitalisering van het geldverkeer, zal hoogstwaarschijnlijk in 2021 uitbreken.)

4. Virus uitbraak. Een nieuwe besmettelijke ziekte verspreid zich in hoog tempo, wat aangegrepen wordt voor grootschalige quarantaines (lockdowns) en andere totalitaire maatregelen, waardoor de burgers vrijwel al hun vrijheden verliezen.

5. Oorlog. Rusland herneemt de controle over tot anarchie vervallende voormalige Sovjet republieken (is echter niet gebeurd) en vormt een alliantie met Iran (eveneens niet gebeurd). Militaire confrontaties over de hele wereld (wèl gebeurd: Irak, Afghanistan, Syrië, Jemen, Libië, Azerbeidzjan-Armenië, militaire spanningen tussen China-VS, China-Japan, China-India, India-Pakistan, VS/NAVO-Rusland, VS/Israël/Saudi Arabië-Iran, Turkije-Iedereen) monden uit in felle oorlogen, mogelijk uitlopend op de Derde Wereldoorlog.

Vierde Keerpunt is in volle gang

In de VS en Europa is het ‘Vierde Keerpunt’ dus in volle gang, en lijkt inmiddels in de eindfase (2020-2025) te zijn beland. De samenleving wordt al jaren steeds instabieler en gewelddadiger. Mensen polariseren naar steeds radicaler ‘rechts’ en ‘links’, waarbij ‘rechts’ terug wil naar de stabielere, welvarende periode waarin ze nog iets over de toekomst van hun eigen landen hadden te zeggen, en ‘links’ juist alle bestaande structuren wil afbreken, waarbij massa immigratie, klimaatbeleid en ‘diversiteit’ hun belangrijkste wapens zijn.

De ‘politiek correcte’ meningenterreur van overheid en mainstream media, die zeker in 2020 louter nog als een ‘ministerie van Propaganda’ functioneren, zorgt er ondertussen voor dat een almaar grotere groep mensen, die zich zorgen maken over de ontwikkelingen en besluiten die steeds weer over hun hoofden worden gemaakt, in een hoek worden gezet en worden genegeerd en/of zwartgemaakt als ‘extreem-rechtse racisten’ of ‘complotdenkers’.

Links hoopt door geweld alsnog zijn zin te krijgen

Na de voor het establishment schokkende verkiezingsoverwinning van Donald Trump, die de kandidaat van de ‘Deep State’ schaduwregering, Hillary Clinton, versloeg, ontstonden er goed georganiseerde, door de extreemlinkse globalist George Soros gefinancierde massaprotesten (Antifa, Black Lives Matter), die nog steeds hopen om door het creëren van zoveel mogelijk chaos en geweld te voorkomen dat Donald Trump herkozen wordt.

Patriottistisch ‘rechts’ Amerika houdt zich over het algemeen nog rustig, maar analisten twijfelen er niet aan dat een aanzienlijk deel van Trumps achterban bereid is om hun belangen en hun president te verdedigen, zeker als de Democraten met behulp van de door hen gecontroleerde media een staatsgreep plegen door Joe Biden na 3 november hoe dan ook als winnaar uit te roepen, zelfs al zou Trump een monsteroverwinning hebben behaald. Gewelddadige confrontaties kunnen niet uitblijven, en steeds meer analisten vrezen zelfs voor een nieuwe burgeroorlog en mogelijke opsplitsing van de Verenigde Staten in meerdere delen. Dat zal ook voor Europa enorme gevolgen hebben.

Beschaving is niet zozeer technologie, maar moraal

Bij het meten van een beschaving wijzen velen ten onrechte enkel op de technologische ontwikkelingen (‘Kijk eens naar al die nieuwe smart technologie!’) en oppervlakkige sociaal-economische situatie (‘Het gaat toch nog steeds best goed met ons?’), terwijl dat niet de belangrijkste ijkpunten van de toestand van een beschaving zijn. Die staat of valt – letterlijk – namelijk altijd met de mentaliteit en moraal van zowel het volk als zijn leiders.

Doorgaans vindt het verval top-down plaats: politici die zich niet langer schamen voor zelfverrijking, leugens en misleidingen (laat staan erom aftreden), maar daar standaard gebruik van maken. Verkiezingsprogramma’s en beloften die totaal niet meer worden nagekomen, of gewoon worden omgekeerd. Verdragen en besluiten die de samenleving en soevereiniteit beschadigen, worden erdoor gedrukt, zonder dat het volk enige inspraak krijgt. Vrijheden worden steeds verder beperkt, of – onder allerlei voorwendselen, zoals een zogenaamde ‘klimaatcrisis’ of ‘virus uitbraak’ – zelfs compleet afgepakt.

De vrijheid van meningsuiting wordt geleidelijk afgebroken; de vrije pers is feitelijk opgekocht, en wordt gecontroleerd en misbruikt als een ministerie van Propaganda. Op ieder beleidsterrein is er nog maar één ‘juiste koers’; Dissidente tegengeluiden worden belasterd, verketterd of monddood gemaakt. ‘Foute’ politici en publieke figuren krijgen schijnprocessen aan hun broek, worden uitgesloten, ontslagen, of op andere wijzen op een zijspoor gezet.

We hebben te maken met een overheid die steeds meer controle wil èn neemt, door middel van hogere belasting- en regeldruk, en tal van nieuwe verplichtingen die een einde maken aan de privacy en het zelfbeschikkingsrecht. En bovendien: steeds hardere sancties tegen weigeraars neemt,en zich daarbij als een terreurorganisatie begint te gedragen. Daarbij dient de rechterlijke macht enkel nog als ‘stempel van goedkeuring’ op het officiële beleid, en functioneert daarmee net als destijds in het communistische Oostblok. Van een ‘scheiding der machten’ is geen enkele sprake meer, waardoor burgers en MKB geen enkele kans meer maken ooit nog een rechtszaak tegen de overheid te winnen.

Cruciale fout: rijkdom komt vooral bij klein eliteclubje terecht

Om al deze redenen is de vergelijking met de val van het Romeinse Rijk meer dan op zijn plaats. In Rome vierde de totale corruptie net als nu hoog tij, en was het tot op het allerlaatst ‘party on’ en ‘business as usual’. Het steeds sneller in waarde dalende geld kon niet op, en het leven was vooral gericht op almaar platter en grenzelozer wordend vermaak, plezier en genot. Vrijwel niemand had in de gaten dat het imperium van binnenuit aan het wegrotten was. Hierdoor kon het onoverwinnelijk geachte Rijk plotseling imploderen en in zeer korte tijd uiteenvallen, om uiteindelijk volledig in elkaar storten.

‘The Fourth Turning’ staat bepaald niet op zichzelf wat betreft de sombere vooruitzichten voor onze beschaving. Zes jaar geleden financierde het Goddard Space Center van de NASA een studie van een groep wetenschappers onder leiding van wiskundige Safa Motesharrei (National Socio-Environmental Synthesis Center). Zij vergeleken de ontwikkelingen in het Westen met die van de imperiums van de Romeinen, Han, Maurya, Gupta en Mesopotamiërs.

Daaruit concludeerden ze dat in de afgelopen 5000 jaar iedere hoog ontwikkelde, complexe en creatieve beschaving zich niet permanent kan handhaven, en ook het Westen op een onvermijdelijke ondergang afstevent. De belangrijkste reden: het Westen blijkt net als iedere eerder ingestorte beschaving de cruciale fout te hebben gemaakt de toegenomen rijkdom niet gelijkmatig over de samenleving te verdelen. Het overgrote deel van de rijkdom die vooral sinds de jaren ’90 werd vergaard, kwam bijna geheel bij een zeer klein eliteclubje terecht (met name in de financiële, corporatieve en politieke sector), en dat terwijl die rijkdom juist door de armere massa wordt geproduceerd. Die ziet daar echter nauwelijks iets van terug.

Deze ongelijkheid loopt uit op een ’type L’ instorting: het gewone volk kan door toegenomen lasten op den duur niet meer rondkomen, en wordt arm en hongerig. Overheden reageren zoals altijd en overal met nog meer controle en repressie, en beginnen hun onderdanen te onderdrukken en terroriseren. Dan volgen, soms na langere tijd, maar soms ook razendsnel, massale volksopstanden, revoluties en burgeroorlogen, waarbij burgers niet zelden wraak nemen op de elite.

MIT computermodel en Deagel

Naast ‘The Fourth Turning’ en het NASA onderzoek voorspelde ook het in 1973 ontwikkelde, en daarna steeds bijgewerkte ‘World One’ computermodel van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) de instorting van de beschaving tussen 2020 en 2040.

De afgelopen jaren hebben we tevens enkele artikelen geschreven over de Amerikaanse private non profit militaire inlichtingenwebsite Deagel, die in zijn op gegevens van de CIA, het IMF en de VN gebaseerde analyses tussen nu en 2025 het verdwijnen van vele honderden miljoenen mensen in Europa en Amerika voorspelt, als gevolg van een totale instorting van de economie, welvaart en samenleving.

Deagel noemt als belangrijkst oorzaak de onhoudbare schuldenlast die zowel Amerika als Europa hebben opgebouwd, die uiteindelijk onze welvaart in een serie grote crises zal wegvagen. Mensen die dat kunnen zullen emigreren, maar miljoenen anderen zullen in de ontstane chaos omkomen, of zelfmoord plegen omdat hun veilige leventje voorgoed in elkaar is gestort. Na de instorting van het Westen verschuift het centrum van de menselijke beschaving volgens Deagel naar Rusland en China.

‘Een mogelijke wereldwijde pandemie van bijvoorbeeld Ebola of een ander virus is in de cijfers nog niet eens meegerekend,’ schreef ik er op 16 augustus 2018 in het artikel ‘MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040’ nog bij.

Gefabriceerde virus crisis 2020: machtsgreep van Westerse elite

Valt de val van onze beschaving nog te voorkomen? Ja, maar dat vereist iets dat tot nu toe NERGENS ter wereld, in geen enkele tijd, werd gedaan, namelijk leiders die op hun schreden terugkeren, hun nepotisme, machtsmisbruik en graaicultuur opgeven, en het volk hun afgepakte inspraak, zeggenschap, welvaart en vrijheid weer teruggeven. En bovendien: verantwoording afleggen voor hun (mis)daden, en bereid zijn daar de consequenties van te dragen. Kijkt u even naar Den Haag, Brussel, Berlijn, Parijs, Rome, Washington: denkt u dat er ook maar enige kans is dat dit gaat gebeuren?

Om een nieuwe financiële banken- en schuldencrisis op voorhand te kunnen beteugelen, heeft de Westerse elite dit jaar een doorsnee griepachtig coronavirus aangegrepen om juist een finale staatsgreep te plegen die zijn weerga in de menselijke historie niet kent. Nooit eerder onderdrukten politieke leiders hun eigen onderdanen zó erg door normaal menselijk contact te verbieden en te criminaliseren, en zowel het welzijn als de bestaanszekerheid van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen weg te vagen.

Het aantal dodelijke slachtoffers van het coronabeleid – zoals enorme aantallen niet of te laat behandelde patiënten met hartaandoeningen, tumoren, hersenbloedingen, diabetes, etc., en niet te vergeten mensen die verhongeren of zelfmoord plegen – is volgens diverse schattingen nu al een veelvoud van het officiële aantal Covid doden, dat via aangetoonde datazwendel waarschijnlijk minstens 10 keer te hoog is. De heersende machthebbers achten dit echter noodzakelijke offers voor de ‘Big Reset’, die in het kader van de communistische VN Agenda 21/30 wordt uitgevoerd.

Alleen massale vreedzame opstand kan totalitair controlesysteem nog stoppen

In de komende jaren zal deze ‘kabaal’ van politici en miljardairs proberen om de onvermijdelijke volksopstanden in de kiem te smoren, door met behulp van verplichte social distancing (1,5 meter) en de modernste technologie (honderden miljarden camera’s en sensoren, duizenden satellieten, 5G, DNA-veranderende vaccins), gecombineerd met gewelddadige onderdrukking door politie en leger, een ongekend totalitair controlesysteem op te zetten, een dictatuur waarbij alle eerdere volledig zullen verbleken.

Wat kunnen volken doen om zichzelf en hun (klein)kinderen zo’n afschrikwekkende toekomst te besparen? Het enige antwoord is gelegen in de macht van het getal: kom massaal op vreedzame wijze in opstand; besluit met miljoenen tegelijk om niet langer met de maatregelen mee te werken. Cruciaal hierbij is dat een substantieel deel van het bedrijfsleven, politie en leger de kant van het volk kiest.

Geweld is nooit de oplossing, en lokt alleen maar meer geweld en keihard ingrijpen uit, met bloedvergieten tot gevolg. Geweld is in het uiterste geval enkel legitiem zodra een overheid (of dat nu een bezettend regime is, of de eigen regering) overgaat tot terrorisme, en burgers zonder vorm van proces en/of op basis van onrechtmatige wetten op gewelddadige wijze begint te arresteren, op te sluiten en weg te werken in ‘faciliteiten’ (internerings/concentratiekampen, gevangenissen, e.d..).

Zodra er razzia’s worden uitgevoerd, mensen uit hun huizen worden gesleurd en afgevoerd, en agenten en soldaten op straat met scherp beginnen te schieten, weet u dat dit moment, waarvan wij hartgrondig hopen dat het nooit zal komen, is aangebroken, en we opnieuw BEZET gebied zijn geworden. Dan heeft u niet alleen het recht, maar zelfs de plicht om uzelf en uw naasten te verdedigen.

Doemdenken?

Het is goed mogelijk dat u bovenstaande sombere scenario’s wegzet als doemdenken. Dat is in ieder geval historisch gezien doorgaans de reactie van de meerderheid van de bevolking op waarschuwingen en signalen van naderend onheil.

Dit is dan ook exact de reden waarom de geschiedenis zich keer op keer herhaalt, en de mensheid zelden of nooit iets lijkt te leren van het verleden. Steeds weer weigeren volken en beschavingen onder ogen te zien dat voorspoed en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, dat daar constant voor gestreden moet worden, en dat als dat niet gebeurt, als we ons liever bezig houden met materialisme en vermaak, machtswellustelingen op den duur altijd de overhand krijgen, waardoor een nieuwe periode van ellende en onderdrukking aanbreekt.

Waarom willen we maar niets van de geschiedenis leren? Omdat we weigeren in te zien dat de geschiedenis niet lineair, maar cyclisch is. Omdat we, arrogant als we zijn, niet met de mogelijkheid rekening willen houden DAT de geschiedenis zich altijd kan herhalen. En daarom herhaalt deze zich JUIST – keer op keer weer. Ook nu gaat het weer verschrikkelijk hard helemaal de verkeerde kant op, en dat hebben we dan opnieuw voor een groot deel aan onszelf te danken. Degenen die blijven weigeren dit in te zien, verdienen misschien wel niet anders dan de totalitaire onderdrukking die nu over ons allemaal uitgerold wordt.

 

Xander

Afbeelding (bewerkt):  icheinfach, Pixabay 

Zie ook o.a.:

16-08-2018: MIT computermodel voorspelt einde welvaart in 2020 en einde beschaving in 2040
28-06-2017: (/ Particuliere militaire site Deagel voorspelt dat er binnen nu en 8 jaar 50 miljoen Duitsers zullen verdwijnen, en het land economisch totaal zal instorten)
11-06-2017: Het Vierde Keerpunt: Westen op rand van periode vol chaos en geweld
12-04-2014: NASA-studie: Ondergang Westerse beschaving nauwelijks te vermijden

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

36

 1. Ik ben benieuwd of in dit bastion van de vrije meningsuiting ook andere geluiden welkom zijn zonder te worden weg-gemodereerd.

  Ik werk in de zorg en zie dagelijks Covid ellende, die -sorry dat ik het moet zeggen- echt anders is dan wat we eerder kenden van griep of andere virussen. En dan heb ik het niet over positieve PCR testen maar specifiek klinisch beloop en CT scans.
  Als dit een hoax is: petje af voor de geheime organisatie die mij zand in de ogen strooit elke dag door scanners en ziekenhuiscomputers zo te hacken dat ik het niet door heb…

  Dat de sterfte laag is en de proportionaliteit van maatregelen versus de ernst van de aandoening continu in de gaten moet worden gehouden is een ding dat zeker is. Het grootste probleem is niet die 98% procent van Nederland een paar dagen ziek zou kunnen worden, maar de toegankelijkheid van onze zorg voor die pechvogels die er wel erger aan toe zijn. Er zijn gewoon niet genoeg bedden, verpleegkundigen en artsen om veel meer extra zorg te leveren. En als we besluiten dat we de pechvogels willen behandelen zal de rest moeten wachten. Vaak betreft dit ook belangrijke zorg. We kunnen ze ook niet behandelen en voorrang geven aan normale zorg. Daar mag het volk zich over uitspreken. Mij best.

  Of we nu de juiste en proportionele maatregelen nemen zullen helaas pas achteraf weten. Het kan goed zijn dat we zijn doorgeschoten en dat de Zweden verstandiger blijken. Ik verbaas me echter over de geluiden dat ik bewust of onbewust mee zou werken aan een groot complot om weldenkenden eronder te houden. Last time I checked heb ik hier geen voordelen van. Sterker nog: we werken ons uit de naad. En ik krijg ook al geen gratis Windows of 5G van Bill…

  Respect voor u Jas. Mvg. Mod.

 2. @Mo 11.38
  Alle leden van regeringen en parlementen zijn diplomatiek onschendbaar, dus niet te vervolgen voor een rechtbank.
  Dit is een artikel om ons weer eens in slaap te sussen, en gecontroleerde oppositie.
  Heb het al regelmatig herhaald , alleen de plaatselijke politiek is niet diplomatiek onschendbaar en kan als uitvoerder, -want de omgekochte politieke sociopaten, maken hun handen nooit vuil- voor de rechtbank in kortgeding worden gedaagd.
  De advocaten die deze zaken indienen , draaien de bevolking een rad voor ogen en dienen alleen maar om tweedracht te zaaien.

 3. En zo is het, mooi gesproken Nicolaas. Ik weet alleen niet of we met z’n allen al zover zijn.

 4. Valt vrij precies in de tijdsbepaling zoals ook gepubliceerd door professor Unwin, begin van de 20e eeuw.
  Hij onderzocht een groot aantal beschavingen en hoe ze in verval raakten. Zodra een samenleving normen en waarden laat glijden en vrouwen een belangrijke stem krijgen in het bestuur van een land begint het verval dat, voor zover hij in al die gevallen opmerkte, nooit langer dan 3 generaties in beslag neemt.
  Als we de jaren 60 als de eerste generatie zien waarin de heersende waarden en normen worden aangevallen, dan was de eerste generatie dus 1960-1990, de tweede 1990-2020 en zitten we nu dus in de derde en laatste generatie. Minder dan 30 jaar te gaan dus voordat de huidige westerse samenleving instort.
  Wat daar dan op volgt, wie kan het zeggen? Maar met China in opkomst en maar al te bereid om die kans te grijpen zou een door China gecontroleerd socialistisch/totalitair systeem in een soort USSR-achtige constructie tot aan de Noordzee best mogelijk zijn. En dat is niets bepaald iets om naar uit te kijken.

 5. Leidt Duitsland deze waanzin? Daar geldt nu dat bij 0,05% positieve testen per 100.000 inwoners, het gebied tot risico gebied wordt verklaard, met alle beperkingen die daaruit dan volgen.
  Terwijl die tests (het moet blijvend herhaald worden) niets zeggen over ‘besmetting’, de aanwezigheid van een ziekte, de noodzaak voor een ziekenhuisopname over zelfs maar iets over Covid19.
  Dan gaan er zelfs al stemmen op de noodtoestand te verlengen tot maart volgend jaar. Het is je reinste dictatuur. De slachtoffers van al die dwang interesseert die overheid kennelijk helemaal niets. Dus hoezo zijn ze bekommerd over de volksgezondheid. Ze brengen de volksgezondheid juist zeer ernstige schade toe.
  Heeft Bill Gates het zelfs over 4 jaar, waarna een wederopbouw van tien jaar nodig zal zijn? Wat is dat voor een rare kille meneer. Al die slachtoffers van vier jaar dwangbewind interesseren hem kennelijk ook al niet. Hitler dacht ook dat hij na enkele oorlogen een mooi nieuw en gezond Reich zou kunnen bestendigen.

 6. Een gedegen en zeerf inrtessant artikel . Complimenten zijn hier op zijn plaarts Xander! As we terugkijken in de geschiedenis dan kunnen we zien dat er al ontelbare beschavingen ten einde zijn gekomen. We kunnen terug gaan naar Lemurie, Atlantis , Egeypte, beschavingen in Zuuid Amerika, het Romeinse rijk enz. De vraag is of deze teloorgang van beschavingen de mensheid ook wat hebben opgeleverd.? Waren het uiteindelijk NOODZAKELIJKWE stappen die ons in onze ontwikkeling vertder brachten. Ik denk het qwel. Met andere woorden is de ondergang van een beschqaving een noodzaak en wat levert dat dan op? Ik ben er van overtuigd dat de huidige Westerse beschaving aan zijn laatste gang is begonnen. De (kpitalischtische en Dawinistische samenlveing moet het veld ruimen maar wat komt er dan voor in de plaats. Geen isme meer in welke vorm dan ook. De stap die nu genomen moeten worden is een simpele. We moeten ons gaan realiseren wie en wat we in werekelijkheid zijn.Wij zijn geestwezend en dat weten wij tot in de diepste lagen on ons vaan onbewust zelf. Wij zijn autonoom en verantwoordelijk voor onszelf en voor elkaar. Daar hebben we geen isme of regering (overheid) meer voor nodig. Net als de autoriteit van de Kerk verloren ging zal de autoriteit van regeringeringen , bestuurders enz moeten verdwijnen en plaat moeten maken voor autonome mensen die beseffen dat zij geestwezens zijn en in staat hun eigen verantwoordelijkheid ter hand te nemen. Dit roep natuurlijk heftige angstgevoelens op, angst voor anarchie, wetteloodheid enz. Maar net zoa als een kind uiteindelijk op eigen benen gaat staan en zijn ouders los moete laten , zal de mens ook afstand moeten nemen van een autoriteit die hem “zekerheid en beschermingg”biedt. Niet voor niets denkt drie kart van de Nederlanders dat vadertje Rutte de boel wel zal fiksen. Daar is geen sprake van . We zullen dit zelf moeten doen.. We moeten bereis zijn onze eigen verantwoordelijkheid te nemen . We moeten opstaan en zeggen wij willen ZELF uitmaken hoe we l;even EN sterven!. Larebn we weert samen lven , elkaar aanraken , knuffelen en troosten en desnods daardoor sterven. Want dan sterven we als hoogwaardige wezend en niet als een stel angsthazen , gevangen in het licht van de koplampen van onze “autoriteiten ! Wij moeten vechten voor ons zelfbeschikkingsrecht. Rutte en de Jonge, jullie hoeven je geen zorgen te maken om mij. Dat kan ik zelf! En dat is de stap die nu wereldwijd genomen moet worden. Of dat gaat lukken? Geen idee. Zo niet dan moeten we er weer een paar duizend jaar over doen om deze fase te bereeiken. Het universum heeft alle tijd van de wereld . Maar wij moeten nu iets doen. Nee ..we KUNNEN nu iets doen.
  Moge het Licht en de onvoorwaardelijke liefde van de Christus in een ieder van ons werken.
  Zo zij het !
  PS Mijn excuses voor eventuele typfouten maar ik ben rensig visueel gehandicap door Macula. Maar ik deed mijn best!

 7. Zeer terecht artikel, de tekens zijn er overal. Vooral d complete arrogantie van de overheid, die duidelijk dictatoriale trekken begint te vertonen.

  ALLE rechtszaken tegen de opgedrongen coronamaatregelen worden door diezelfde rechters behandeld en onontvankelijk verklaard zonder enige motivatie – in collusie met de wetgevende overheid, wat grondwettelijk NIET MAG.

  De dictatuur moet niet meer komen, die IS er – ALLANG.

 8. Dood Duitse kinderen in verband gebracht met mondkapjesplicht.
  In Duitsland is er ophef ontstaan over de tragische dood van een 13-jarige leerling, die in de schoolbus in elkaar zakte en later in het ziekenhuis overleed. Haar dood zou verband houden met de in Duitsland geldende mondkapjesplicht. Er zouden inmiddels al drie Duitse kinderen overleden zijn. Factcheckers en mainstream mediakanalen maken overuren om deze verontrustende berichten te ontkennen.
  https://www.ellaster.nl/2020/10/04/dood-duitse-kinderen-in-verband-gebracht-met-mondkapjesplicht/

 9. Goed artikel, ik denk dat we al een tijdje op een keerpunt zitten. Men wist al tegen het einde van vorige eeuw dat er ooit en grote pandemie zat aan te komen, wat heeft m’n gedaan ? Niets! Waarom leert de mens niets van de geschiedenis? omdat hij er geen interesse in heeft, hij leeft voor zichzelf. De geschiedenis herhaalt zich maar dan met een andere manier van doen, de arde heeft al alle pandemie gekend, de aarde heeft een ijstijd gekend hij was verpakt in ijs, we hebben een woestijnaarde gehad, en een broeikasaarde, de aarde die er nu aan komt gaat boven alle porporties. Shalom

 10. Deze wereld zal zeker voor de zoveelste keer in verval raken zoals dat al eerder gebeurde, zoals bij het Assyrische rijk, Egyptische, Medo Perzische, Griekse en Romeinse rijk

  Dit alles staat in de Bijbel beschreven, lees o.a. het boek Daniel en het boek Openbaring

  Er zal nog een laatste wereld heerser opstaan ( antichrist ), hij gaat deze wereld “redden “,
  velen zullen hem achterna gaan, vanwege de zeer grote problemen in deze wereld

  Allen: verder praten op het Geloofsforum. Mod.

 11. Omdat het zeer toepasselijk is, wil ik hierbij graag mijn reactie op een vorig artikel herhalen:

  Professor R.J. Rummel (Univerity of Hawaii) bedacht het woord ‘democide’ voor moord door regeringen (vgl. met ‘genocide’) en zijn reseach suggereert dat in de 20ste eeuw zes keer meer mensen stierven aan ‘democide’ dan in alle oorlogen samen in deze eeuw.
  Professor R.J. Rummel is vooral bekend als auteur van het boek ‘Death by Government: A History of Mass Murder and Genocide Since 1900’.

  Bedenk daarbij dat wellicht ook vele oorlogen onder de noemer ‘democide’ kunnen vallen…

 12. Hoe de politiek en de media de hele waarheid over coronatests verbergen.
  Al 10 maanden worden 83 miljoen inwoners van dit land lastiggevallen door de Corona-dwangmaatregelen. Rechtbanken in heel Duitsland hebben met onmiddellijke ingang meer dan 60 opgelegde beperkingen opgeheven. Deze waren volgens de uitspraken gewoon “onwettig en ongrondwettelijk”. Om de schijn van een democratische rechtsstaat te behouden, wordt al maandenlang een verraderlijke angstcampagne gevoerd, die paniek zaait en gebruikmaakt van het aantal “geïnfecteerde” mensen bepaald door PCR-tests. Deze testresultaten worden echter niet volledig gecommuniceerd en belangrijke bevindingen worden achtergehouden voor de getroffenen en de bevolking. De quarantaineverplichting had bijvoorbeeld nooit mogen worden opgelegd op basis van de volledige testresultaten.
  https://kopp-report.de/wie-politik-und-medien-die-ganze-wahrheit-ueber-corona-tests-verschweigen/
  Dit moet je echt lezen!
  Zet de vertaling aan.

 13. De eerste kamer heeft advies gevraagd aan de Staten Generaal over de Spoedwet.
  De plenaire vergadering is onder voorbehoud op maandag 26 oktober.

  Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  De heer prof. dr. J.A. Bruijn
  datum 13 oktober 2020
  betreft Voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot
  het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526)
  ons kenmerk 167290.66u
  De heer prof. dr. J.A. Bruijn,
  Tijdens de gecombineerde vergadering van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid,
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /
  Algemene Zaken en Huis van de Koning van 13 oktober 2020 is gesproken over de behandeling van
  het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526). Naar aanleiding van deze bespreking
  stellen zij de Kamer voor op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State voorlichting te
  vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Een concept van het voorlichtingsverzoek
  is bijgevoegd.
  Hoogachtend,
  Mr. drs. M.M. de Boer Mr. drs. M.A.M. Adriaansens
  Voorzitter van de vaste commissie voor Voorzitter van de vaste commissie voor
  Justitie en Veiligheid Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Mr. B.O. Dittrich
  Voorzitter van de vaste commissie voor
  Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /
  Algmene Zaken en Huis van de Koningin

  BIJLAGE – CONCEPTVERZOEK OM VOORLICHTING
  Aan de Vice-President van de Raad van State
  Den Haag, 13 oktober 2020
  Tijdens de gecombineerde vergadering van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid,
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /
  Algemene Zaken en Huis van de Koning van 13 oktober 2020 is gesproken over de behandeling
  van het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35 526). Naar aanleiding van deze
  bespreking hebben zij de Kamer voorgesteld om op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad
  van State voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State en hebben mij
  verzocht als Voorzitter dit verzoek langs de gebruikelijke weg na vaststelling door de Eerste Kamer,
  naar U door te geleiden.
  De vorige week in de Tweede Kamer ingediende en vandaag bij stemming aangenomen
  amendementen hebben het voornoemde wetsvoorstel op een aantal punten ingrijpend gewijzigd.
  Op die punten is er behoefte aan spoedige voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad
  van State specifiek uit wetstechnisch en staatsrechtelijk oogpunt, alvorens het debat over dit
  wetsvoorstel wordt gevoerd. In het bijzonder gaat het daarbij om het door amendement1
  in de wet
  opgenomen recht van bekrachtiging (een nieuw parlementair instrument) van maatregelen onder
  de ministeriële regeling door, en alleen door, de Tweede Kamer.
  Samenvattend wordt voorlichting gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State over
  de zelfgecreëerde zeggenschap van de Tweede Kamer en het uitsluiten daarbij van een deel van
  het parlement, te weten de Eerste Kamer, vanuit wetstechnisch en staatsrechtelijk oogpunt.
  Indien mogelijk ontvangt de Kamer de gevraagde voorlichting graag uiterlijk 23 oktober, met het
  oog op de beoogde plenaire behandeling op 26 oktober 2020.
  De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Gaat de eerste kamer nu dezelfde fout maken als de Rijksdag in 1933 die door het aannemen van de Machtigingswet zichzelf buiten spel zette?

  https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20201026

  https://www.eerstekamer.nl/sprekerslijst/vlcvuunpx9m2

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Machtigingswet_(1933)p

 14. Een vreedzaam protest zou kunnen zijn een koopstop. Koop alleen wat je nodig hebt en meer niet.

 15. Een goed gesprek met dr. Wolfgang Wodarg. Preradovic stelt precies die vragen die je als burger wilt stellen. Wodarg kent heel goed de ins en out van deze gezondheidszorg, als longarts, als bestuurder en als onderzoeker. Hij weet niet of hij moet huilen of lachen.
  In Duitsland is absoluut géén sprake van een overbelasting van de gezondheidszorg! De situatie is er als in menig ander jaar. Toch ook in Duitsland het alarmisme over “toenemende besmettingen” en zelfs de roep om een weer een lockdown! Vooral die Beierse leider zit weer te pushen. Maar het slaat ook daar helemaal nergens op. Het is ook daar een test-epidemie.
  Als er in een gebied 50 op de 100.000 mensen positief getest zijn, geldt het gebied als risico-gebied! Zo waanzinnig gaan de bureaucraten te werk. Terwijl die mensen dus noch ziek noch besmet hoeven te zijn.

  Mensen weten zelf of ze ziek zijn en dan moeten ze rust nemen. Want het immuunsysteem heeft alle reserves nodig om weer op te knappen. Vandaar dat verzwakte mensen kunnen sterven aan griep. Het is totaal absurd dat gezonde mensen met maskers rondlopen en in quarantaine moeten.
  Stress is slecht voor het immuunsysteem. Het zijn de gevolgen van de overheidsmaatregelen die veel stress veroorzaken.

  Bij alle ziektes met verkoudheidsverschijnselen (SARS) zijn vaak meerdere soorten virussen actief. Ongeveer 15% is corona, maar influenza, rhino, Adeno e.d. Maar er wordt alleen gefocust op corona, dat intussen al vele malen gemuteerd kan zijn. maar ons immuunsysteem is er aan gewend gemuteerde virussen te ontdekken en aan te vallen.

  Wodarg spreekt dan ook over die testen die niet eens officieel zijn goedgekeurd en niet voor een diagnose mogen worden gebruikt. Naast het feit dat 1 molecuul al kan zorgen voor een positief resultaat, vanwege het exponentieel dupliceren van het gevonden materiaal.
  Ook bespreekt hij de waanzin van de maskers, die vóór alles een teken van onderworpenheid zijn en verder zonder nuttige functie. Met maskers ademt men te veel CO2 weer terug naar binnen. Zeker voor kinderen totaal waardeloos en zelfs contra-productief!!
  https://www.youtube.com/watch?v=8SryK_MDCyU

  Er is géén tweede golf. Er is een tweede politieke golf.

 16. “ het oog is groter dan de maag (geweest) “ ….
  Overconsumptie en uitbuiting van de aarde, waarbij alles geoorloofd werd, keert zich nu tegen de mens in het westen. The American dream , ons voorbeeld, laat ons nu zien dat ‘we op het verkeerde paard hebben gewed’ .De boer, het mkb, ons milieu en ons voortbestaan worden bedreigt vanwege prijzen die het westen niet meer kan realiseren.
  Het is hoogstwaarschijnlijk te laat voor een reset, Geld, ons betaalmiddel : Wanneer u iets koopt (of denkt nodig te hebben) betaald u nooit met geld. U betaald met een stukje levens-tijd die u geïnvesteerd hebt om dit geld te verdienen. Wie vraagt zich vervolgens af of u ‘het’ werkelijk nodig heeft ?

 17. Het is de overheden en de pers gelukt veel mensen in een halve paniek te brengen, met dat dagelijkse bombardement over ‘besmettingen’. Mensen denken werkelijk dat de slachtoffers bij bosjes vallen en smeken om een lockdown.
  Net als bij ‘klimaat’. Dan riepen er ook mensen dat we geroosterd zouden worden. Ook dat thema wordt gebruikt om de mensen veel angst aan te jagen.

 18. Toen de Joden tijdens de tweede oorlog als vee bijeen werden gedreven in de Poolse Ghetto’s kwamen op een gegeven moment waarschuwingen binnen van Joden die uit Auswitch ontsnapt waren. Zij vertelden over de gruwelen die zij hadden meegemaakt en ervaren in Auswitch. Veel Joden waaronder ook veel oudere Joden(degene met invloed) wilden en konden het niet geloven. Ze zeiden erger dan dit zullen de Duitsers ons niet aandoen en ze bleven zitten waar ze zaten. Slechts een handjevol Joden namen de waarschuwingen ter harte en vluchtten. De achtergebleven Joden, zij die het niet wilden geloven, …. zij werden uiteindelijk wakkker …. in Auswitch.

  Bron: Boek Schindler’s Lijst.

  Toen de Duitse Soldaten vochten aan het oost front daar zware verliezen begonnen te lijden in de slag om Stalingrad en er werkelijk helemaal niets meer te winnen viel, kregen zij te horen van de bevelhebbers dat ze zich niet terug mochten trekken. Zij moesten stand houden en blijven doorvechten tot de laatste man. Tegelijkertijd zaten de Duitse hooggeplaatste bevelhebbers waaronder Goebbels, Himmeler etc etc in het relatief veilige Duitsland lekker te feesten met de hoeren, aan de champagne, en het vadsige vreten. De gewone soldaat aan het oost front had het koud en leed honger. Min 30-40 graden onder nul, geen vuur om zich aan te warmen, geen brood om te eten. Op een gegeven moment toen een groepje Duitse soldaten samen zaten, deed een soldaat de radio aan en Goebbels hield zijn toespraak: Jullie mogen je niet terugtrekken, jullie zitten daar voor het hogere nobele doel, bla bla bla. Een Duitse soldaat pakte zijn geweer op en schoot uit woede de radio kapot. …. Toen werden ze wakker!

  Bron: documentaire Stalingrad

  We zullen uiteindelijk allemaal wakker worden, als het niet nu is dan wel op een ander moment. Op een plaats waar je niet wilt zijn.

  Armoede gaat er komen dat is mij wel duidelijk of mensen dan werkelijk in opstand zullen komen is nog maar de vraag, zeker wanneer het gepaard gaat met honger. Ik denk dat de overheid straks eerder een leger heeft van mensen die gewillig hun bevelen zal opvolgen. Het is allemaal ingecalculeerd.

  Chrisine Lagarde van het ECB maakte een zeer verontrustende opmerking tijdens een persconferentie in oktober 2019: “We should be happier to have a job than to have our savings protected.”

  https://www.goudstandaard.com/nieuws/tweede-economische-golf

  Zeg maar alvast daag tegen je zuur verdiende spaargeld.

 19. Blog van Norbert Häring:

  https://norberthaering.de/en/power-control/lock-step-rockefeller/

  1e fase: Creëer en laat een super besmettelijk maar laag sterftecijferig virus los. Laat de media massahysterie over het veroorzaken door de dood te blazen telt buiten proportie door het vervalsen van overlijdensakten, door het gebruik van vooraf besmette testkits, dubbel tellen/testen, en het classificeren van de meeste niet-verwante sterfgevallen als COVID-19. Een lockdown (totaal van ongeveer 3 maanden langzaam uitgebreid in de tijd in meerdere intervallen) zal de bevolking conditioneren om te leven onder draconische maatregelen / beperkingen en herhaaldelijk echo dat een vaccin nodig is. Actief onderdrukken van protesten en het isoleren van aanstichters met strenge financiële/gerechtelijke sancties. De quarantaine zo lang mogelijk handhaven om de economie van de regio te vernietigen, de toeleveringsketen te doorbreken om voedseltekorten, burgerlijke onrust en meer protesten te veroorzaken. Sluit uiteindelijk Fase 1 lockdown af als de publieke terugtrekking toeneemt. Geef op MSM duidelijk aan dat het beëindigen van deze lockdown misschien te vroeg is, maar sta het toch toe.

  2e fase: De lockdown, angst, en sociale afstand zal gestaag het immuunsysteem van de bevolking in gevaar brengen, versterkt door het dragen van maskers, langere wifi/5G blootstelling binnenshuis, door verminderde blootstelling aan zonlicht, frisse lucht, gezonde bacteriën en de afwezigheid van intimiteit en gezonde voedselvoorraden. Wanneer mensen weer in de maatschappij opduiken zullen meer mensen ziek worden, wat de schuld zal zijn van COVID-19 en opnieuw zal worden benadrukt door MSM. Breng de potentiële behoefte aan een tweede lockdown naar voren, gesteund door overhypte infectieaantallen tegen augustus 2020. Dit alles zal gebeuren voordat de vaccinatie klaar is, om het te rechtvaardigen. Rond oktober-november zal een langere (6+ maanden) en krachtigere lockdown volgen totdat iedereen het vaccin inneemt. Deze keer worden de straffen voor burgerlijke ongehoorzaamheid verhoogd en worden de boetes vervangen door gevangenisstraf. Geef de demonstranten de schuld van de tweede golf. Zet meer controleposten op met militaire hulp, introduceer verplichte Track&Trace apps en neem de controle over voedsel-/gasvoorraden en diensten waar burgers nu toestemming voor nodig hebben. Verleng de lockdown, verlaag de toeleveringsketen en versterk de voedseltekorten. Houd elke publieke verontwaardiging tegen met behulp van extreme actie en geweld en wijs oppositieleiders aan als publieke vijand nummer één. Uitrollen van grootschalige vaccinatieprogramma’s en het verplicht stellen van gezondheidscertificering als voorwaarde voor het betreden van de nieuwe norm. De minderheid die de agenda tart zal de toegang tot werk of voorraden worden ontzegd en zal niet mogen reizen.

  3de fase: Indien de meerderheid van de mensen zich tegen het vaccin verzet, zal een gewapend SARS/HIV/MERS-virus vrijkomen met een 30%+ hoger sterftecijfer dan COVID-19 en opnieuw de schuld krijgen van de demonstranten. Dit zal het ultieme duwtje in de rug zijn voor iedereen om de vaccinatie en de regels binnen het nieuwe systeem te accepteren. Een cryptocentrisch systeem (internationaal patent: wo/2020/060606) zal worden geïmplementeerd in combinatie met digitale ID2020 controle lichaamsactiviteit, menselijk gedrag, en de bereidheid om zich te onderwerpen met behulp van voedsel / onderdak / water als een handhavingswapen in het nieuwe economische systeem. In principe: doen wat we willen en beloond worden met credits en het verkrijgen van privileges of tegen het systeem in gaan en gestraft worden en de toegang tot de noodzakelijke middelen om te overleven verliezen.

 20. Advocaten staan op om overheden strafrechtelijk te vervolgen .
  Na de medische wereld die langzaam maar zeker massaal in opstand komt tegen de nep coronapandemie, staan nu de advocaten op.

  In zowel Engeland als Duitsland zijn doorgewinterde advocaten bezig met voorbereidingen om leden van de regering en het parlement strafrechtelijk te vervolgen voor fraude, verraad en genocide.
  https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15613-advocaten-staan-op-om-overheden-strafrechtelijk-te-vervolgen
  Mogelijk is door de bomen het bos niet meer te herkennen, afwachten dus maar.

 21. Als het noordelijk halfrond instort dan bloeit het zuidelijk halfrond, kijk naar Argentinië en Brazilië in ww2, het kapitaal en de intelligente mensen gaan naar het zuidelijk halfrond

 22. Alles verloopt volgens plan van de wereldelite, maar ook het plan van Eeuwige is in uitvoering en ook dat plan verloopt volgens Zijn schema.

 23. tsja, of het waar is en uitkomt weet ik niet, kan ik ook niet echt inschatten. wat mij echter heel sterk op aan het vallen is, is dat veel mensen om mij heen zich aan het bewapenen zijn. ik ken al zeker zes mensen waarvan ik weet dat ze zich in de afgelopen maanden, op illegale wijze, wapens hebben aangeschaft. en dat verontrust mij sterk, want als je een wapen in huis hebt, dan ga je het ook een keer gebruiken. dit gaat niet goed aflopen, dat voel ik wél.

 24. Tja en wat dan als de boel over vijf jaar nog steeds door ettert en zweert? Schrijft er dan weer iemand dat het waarschijnlijk nog eens vijf jaar zal duren? Want de eksterogen van tante Kaartje hebben er nog nooit naast gezeten?
  Wat ik bedoel te zeggen is dat ook een horloge dat stil staat twee keer per dag de juiste tijd aangeeft, tenzij het een digitaal ding is natuurlijk.
  Wat heb je hier nou concreet aan?

 25. De doemdenkers worden steeds verder de hoek in gedrukt door de mensen die denken dat alle regeringen bezig zijn hun gezondheid te beschermen.
  We hebben onze vakantie naar Turkeye een jaartje opgeschort.

 26. 2022 is de datum dat je genoeg eten en drinken op hebt gespaart om te overleven. Want dan is veel gesloopt. Verzamel zaad bv in je appels, peren, tomaten, pompoenen enz. In een speciekuip kan je bv aardappels zetten. 1 Aardappel geeft tussen de 7 a 20 aardappels das een leuk weetje.

 27. De geschiedenis leert ons, dat de mens van de geschiedenis niets leert. Eens met het artikel, en ik zet mijn vertrouwen op de God van Abraham, Isaäc en Jacob, en zeker niet op de politiek.

 28. Dank voor deze uiteenzetting van het boek en de loepzuivere toelichting daarop, met name waar het gaat om al dan niet geweld. Die scheidslijn heeft Xander helder gemarkeerd.

 29. De kans dat de Nederlander in verzet komt, acht ik nihil. We zijn verworden tot een laf en volgzaam volkje. Het is een proces van jaren geweest. Dankzij de Mammoetwet is ons onderwijs hollend achteruitgegaan. Zelfstandig denken is er niet meer bij en goed presteren, is iets vies. Voeg daarbij een continue indoctrinatie van die bewogen linkse leerkrachten en het is slechts een kwestie van tijd. En dat zien we dus nu. Klakkeloos pikken we Coronaleugens. Uit de sterftecijfers blijkt dat er niets aan de hand is, maar o, die verschrikkelijke besmettingen, daar moet je toch van wakker liggen en rechtvaardigen alles. Tenzij je weet dat die hele PCR test niets zegt. Helaas is de bevolking zo dom, dat ze daar niet naar kijken. Als makke schapen gaan ze straks juichend zich laten vaccineren, met een onbewezen vaccin dat in ieder geval wel je DNA verandert. Dom, dommer, Nederlander.

 30. De grote reset
  Bill Gates kondigde in een NBC-interview de Corona-roadmap voor de komende jaren aan: vier jaar coronamaatregelen en tien jaar wederopbouw.

  Veel mensen vragen zich af hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Hoe lang blijven beperkingen en maskervereisten van kracht? Nog steeds in de winter? Tot er een vaccin is? Of zelfs een heel jaar? Aangezien dit nog grotendeels onduidelijk is, is het goed om een man te vragen die dit alles blijkbaar in eigen hand heeft. Niet wij burgers – officieel de “soeverein” in de democratie – zullen beslissen hoe we over één en vier jaar willen leven; Bill Gates zal dat voor ons doen. Een man zonder medische opleiding die door niemand in de wereld ooit voor een politiek ambt is gekozen. Dus Bill Gates, zoals hij zei in zijn meest recente interview, wil ons nog vier jaar martelen, nog vier jaar om de wereld te vernietigen zoals we die hebben gekend, en hem vervolgens tegen hoge kosten en naar zijn smaak weer op te bouwen.
  https://www.rubikon.news/artikel/der-grosse-reset-2

Comments are closed.