Spaanse wetenschappers over ‘de politieke economie van massa hysterie’ rond Covid-19

De aanhoudende steun en gelaten acceptatie van het grootste deel van het publiek voor extreem overtrokken en zeer kostbare maatregelen komt naar mijn mening neer op sociologisch masochisme op ongekende schaal, en misschien zelfs wel zelfvernietigingsdrang.

—————————————————————————————————————————————

Aanvulling 17.15 uur: Zo zet je een noodtoestand in een ziekenhuis in scène (video uit Israël) – Waarom politici gebaat zijn bij extreme overdrijving van gevaar: als het klopt zijn ze de held, als het niet klopt hoeven zij niet onder de gevolgen de lijden, maar betaalt enkel het volk de hoogste prijs voor hun beleid

—————————————————————————————————————————————-

Philipp Bagus, professor toegepaste economie, geschiedenis & economische instituten en morele filosofie aan de Rey Juan Carlos Universiteit in Madrid, in 2016 winnaar van de Ludwig Erhard Prize voor economische journalistiek, constateert samen met een Spaanse en Chileense collega in zijn artikel ‘Covid-19 en de politieke economie van massa hysterie’ hoe de ‘negatieve informatie die herhaaldelijk door de massamedia wordt verspreidt de volksgezondheid negatief kan beïnvloeden in de vorm van nocebo* effecten en massa hysterie.’ Bagus legt uit waarom politici historisch altijd neigen naar extreme overdrijving van het gevaar: als het klopt, zijn ze de held, als het niet klopt hoeven zij niet onder de gevolgen te lijden.

(* Nocebo effect: het tegenovergestelde van het placebo effect).

Het artikel verscheen in de International Journal of Environmental Research and Public Health. Bagus en zijn mede auteurs José Antonio Pena-Ramos (Universiteit Autónoma Chili) en Antonio Sánchez-Bayón (Rey Juan Carlos Universiteit) laten zien hoe gezaghebbende staatsinstellingen in tijden van crisis, zoals nu rond Covid-19, met behulp van met name de digitale media informatie als wapen inzetten.

‘Gezondheid’ heeft kritisch denkvermogen publiek uitgeschakeld

Door een beroep te doen op de ‘volksgezondheid’ lijkt het vermogen van het publiek om kritisch na te denken (lett. tot ‘ongeloof’) te zijn opgeschort; wie wil er tenslotte ziek worden door een virus dat geen landsgrenzen kent? En waarom zouden politici en media liegen over een vreemd nieuw virus uit China? Ook de publieke bezwaren tegen overduidelijke illegale of dubieuze buitenwettelijke maatregelen, zoals het sluiten van bedrijven en scholen, lijken te zijn bevroren. Alternatieven en compromissen lijken in ieder geval tijdelijk te zijn vergeten, want ‘onze gezondheid staat op het spel’. Dit was vooral in de eerste maanden van de corona crisis het geval.

Een pandemie doet de politieke en economische realiteiten echter niet op magische wijze verdwijnen, zo maken de wetenschappers duidelijk. Juist door de agressieve maatregelen die worden genomen om mensen thuis te houden en enorme hoeveelheden financiële steun uit te trekken, worden de spanningen tussen politiek en economie alleen maar groter. De volksgezondheid en de verzorgingsstaat, en met name de gezondheidszorg, kunnen daar niet even netjes van worden gescheiden.

Samenleving betaalt zeer hoge prijs voor kortetermijndenken politici

Bovendien: hoe groter de overheid, hoe meer macht ze naar zich toe haalt, des te erger en schadelijker zijn de foute politieke keuzes. Politici hebben een eeuwige natuurlijke neiging tot kortetermijndenken. Ze zijn op hun slechtst als ze noodmaatregelen nemen ten koste van een publiek dat niet geïnteresseerd is in het wetgevende proces.

Massa hysterie eist echter een zeer hoge prijs van de samenleving, zowel in menselijke als in economische termen. Er moeten dus wel compromissen worden gesloten, ook al wordt daar in de mainstream media niet over gepraat. Naast de astronomische financiële kosten van de lockdowns veroorzaken deze een forse stijging van alcoholisme, zelfmoorden en onbehandelde ziekten, en richten enorme psychologische schade aan. De hysterie van het publiek maakt de schadelijke gevolgen nog erger.

Politiek en media hebben samengespannen om Covid hysterie op te voeren

De auteurs stellen dat politieke instituten, de politici zelf, en de mainstream media het afgelopen jaar hebben samengespannen om de Covid-19 hysterie verder op te voeren. De gevestigde media zijn al jaren zwaar gepolitiseerd en veelal afhankelijk van subsidies (en/of, zoals in NL, in handen van twee Belgische, door de EU gesteunde miljardairs). Daarom worden overheidsmaatregelen en – officials zelden of nooit in twijfel getrokken. Bovendien wordt vrijwel uitsluitend zeer eenzijdige aandacht gegeven aan zo negatief en erg mogelijk klinkende verhalen. Ook worden altijd dezelfde zogenaamde ‘experts’ geïnterviewd, die het overheidsbeleid, en daarmee ook de angst en hysterie van het volk, keer op keer bevestigen.

Politici hebben zwaar geprofiteerd van deze volgzame, kritiekloze opstelling van de media (die hiermee feitelijk in niets anders dan propagandakanalen zijn veranderd). En als er al ‘kritiek’ van journalisten klonk, dan was het omdat men de maatregelen niet ver genoeg vond gaan. Regeringen konden dus vrij eenvoudig bedrijven en activiteiten, zoals horeca, sport, reizen en sociale contacten, beperken of verbieden. Ze hadden er alle baat bij om het gevaar van het virus extreem te overdrijven, en de bevolking in een paniektoestand te houden.

Aanvulling 17.15 uur. We kregen onderstaande video uit Israël toegestuurd, waarop is te zien hoe een noodtoestand in een ziekenhuis in scène wordt gezet (compleet met blauwe wand, waarop in de nabewerking bijvoorbeeld de achtergrond van een ruimte van een bestaand ziekenhuis kan worden geprojecteerd):

 

‘Zelfzuchtige politici schuiven gevolgen van fout beleid af op publiek’

‘Zelfzuchtige politici staan voor een asymmetrische afrekening,’ constateren de auteurs. ‘Onderschatting van een gevaar en niet in actie komen eist een hoge politiek tol, want ze worden dan verantwoordelijk gehouden voor een ramp die werd veroorzaakt door hun onderschatting van dat gevaar. Als de – volgens de politici – existentiële bedreiging echt zo’n groot gevaar blijkt te zijn, dan worden ze gevierd als helden als ze harde maatregelen hebben genomen. Als de kosten van deze maatregelen uiteindelijk excessief blijken te zijn vergeleken met het feitelijke gevaar, dan hoeven deze politici niet voor hun foute besluiten te bloeden, maar kunnen dat afwentelen op de rest van de bevolking.’

‘Politici hebben een gegarandeerd inkomen (en na hun politieke loopbaan gegarandeerde lucratieve functies bij (inter)nationale instellingen, banken, de EU, etc. – X.), dus hebben ze er alle belang bij om een gevaar te overdrijven en overdreven maatregelen te nemen. Dat wordt ook een politieke overreactie genoemd, wat de noodsituatie en de massa hysterie verder aanwakkert.’

Sinds vorig jaar is gebleken dat de rechten van burgers geen effectieve begrenzing zijn geweest om massa hysterie in een verzorgingsstaat in toom te houden. Bovendien heeft de staat de natuurlijke mechanismen die stress en hysterie verminderen, verboden (‘blijf binnen’, terwijl dat ‘ga naar buiten en de zon in!’ had moeten zijn, etc.) De gecentraliseerde aard van de staat heeft de groeps- en conformiteitsdwang versterkt (‘samen kunnen we…’, ‘samen krijgen we…,’ in combinatie met het zwartmaken, belasteren en verketteren van iedereen met een andere mening ).

Angst opzettelijk aangewakkerd om keiharde ingrepen te rechtvaardigen

De gepolitiseerde massamedia hebben de negatieve berichten van overheidsinstellingen kritiekloos verspreid en benadrukt, waardoor de psychologische druk op het volk verder werd opgevoerd. De staat kan met het overdrijven van het gevaar de angst zelfs opzettelijk willen aanwakkeren, om zo allerlei keiharde vrijheidsbeperkende maatregelen en autoritaire ingrepen in de samenleving en economie te rechtvaardigen.

Big Government en Big Media zijn tegenwoordig als twee handen op één buik, en dat verklaart de overtrokken, hysterische reactie van het publiek op een coronavirus, dat statistisch niet gevaarlijker is dan een griep (veel minder gevaarlijk voor de bevolking tot 70, maar iets gevaarlijker voor 70-plussers en bepaalde risicogroepen).

Oplossing: marktinitiatieven, burgerrechten en decentralisatie

Historisch staan collectieven door hun eigen aard geen verscheidenheid aan meningen of benaderingen toe. Bagus en zijn collega’s geven met hun paper een moderne kijk op Edward Bernay’s oude concept van ‘gefabriceerde instemming’ (afgedwongen ‘vrijwillige’ medewerking met de maatregelen, testen en vaccinaties). Ze komen echter ook met een oplossing: marktinitiatieven, (herstel van) burgerrechten, en decentralisatie (= dus het exacte tegendeel van waar de politiek naartoe werkt).

Top-down staatkunde werkt werkzame oplossingen voor en tijdens een crisis juist tegen, en blijkt overal en altijd gepaard te gaan met inefficiënt en schadelijk beleid. Zoals de auteurs concluderen: ‘In een minimale staat bestaan er belangrijke beperkingen voor het beschadigen van het leven en de vrijheid door massa hysterie.’ (1)(2)(3)

De schade die nu al is aangericht is echter al dermate groot, dat we naar mijn mening een totale overhaul, een revisie nodig hebben van het complete huidige systeem. Een totaal andere ‘Great Reset’ dus dan die nu door de (inter)nationale politici, miljardairs, Big Pharma / Big Tech bazen en bankiers wordt uitgevoerd, en die enkel is bedoeld om alle macht en welvaart in handen van één klein clubje te brengen, waardoor de overige 99,9% in een wurgende technocratische communistische dictatuur wordt gestort.

 

Xander

(1) MDPI (International Journal of Environmental Research and Public Health)

(2) Mises Media / The Human Action Podcast (YouTube)
(3) Mises Institute

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

37

 1. kiijk maar naar de nieuwste uitzending berichten van xander nieuws.
  Van Ramst bekende belgische viroloog geeft les ook aan Ab Oosterhaus en mensen van allerlei landen.
  Hoe je mensen heel makkelijk bang kunt maken voor een nep pandemie,
  Als jij zegt dat jij de enigste bent die (nep) informatie kan verschaffen over het virus.
  Want jij bent de expert van dit nieuwe virus.
  Hij vertelt tros hoe hij deze framing van de media en de mensen met de spaanse griep sucses vol heeft gedaan.
  Wij worden dus nu wereldwijd geframet en in angst gehouden door framing angst en nepnieuws.
  De enige oplossing is inenten.????

 2. Hou er rekening mee dat ons via de media gesuggereerd wordt dat het grootste deel van de bevolking het met de maatregelen eens is. Als ik echter gewoon mensen op straat spreek, ook wildvreemden, dan zijn er veel meer mensen wakker dan je soms op basis van de giftige media zou denken. Punt is dat we met zijn allen moeten non-confirmeren, dan kan “het gezag” niets meer. Als hier en daar een enkeling dapper is, zal dat keihard gestraft worden en breed in de media worden uitgemeten om ons allemaal (nog) banger te maken. Doe niet meer mee.

 3. @ Nieuw Begin schreef:
  05/03/2021 om 1:00 pm
  Volkomen logisch en helaas een groeiend probleem. Obesitas legt een enorme druk op het lichaam en vooral het immuun systeem. Ik heb het al eerder geschreven dat er werkelijk heel simpel een risico analyse te maken is, waardoor dit hele circus niet nodig is. Maar men wil de bevolking nu definitief reduceren tot gehoorzame mieren in een kolonie. Het Chinese model.
  Kommetje rijst, 16 uur per dag hard werken en denken dat je gelukkig bent.
  https://www.nu.nl/coronavirus/6120159/avondklok-nu-schrappen-zou-volgens-de-jonge-erg-onvoorzichtig-zijn.html
  Die kleuterleider heeft geen idee, maar voert een voor de bevolking verborgen agenda slaafs uit. Werkelijk om te kotsen dat een groeiend percentage er nog achter staat ook.

 4. @ Ramshoorn: Heel juist wat je schrijft. Bij ons heb je de partij Groen en die partij is ook gesticht door een jezuïet hij is onlangs overleden. Deze christelijke partijen zijn alleen in naam christelijk, maar ze verloochenen Jezus opdracht en leer. Shalom

 5. Die 💀 rovers van de Nwo voor het gerecht slepen!
  Die onzin die ze uitkramen slaat als een tang op een varken!
  Knijp mezelf in de arm,droom ik of is dit werkelijkheid?
  Voorbeeld:gommers gaat zich nu ook klimaatdeskundige noemen?
  Laten we door zulke idioten ons opsluiten?
  Zelfs ab paashuis: Zegt doodleuk dat vaccinatie van katten tot oversterfte leidt?
  We worden door psychopaten opfesloten gehouden?

 6. Één klein ding ben jij nog vergeten te vermelden Willy. Namelijk dat er veel tegenstrijdige berichten werd verspreid. Maandag wordt dit gezegd, woensdag is het weer door een andere minister of viroloog anders gezegd. We hebben geen echte politiekers meer, alleen fraudeurs en graaiers en narcisten.

 7. Onderstaande onderzoeksresultaten met betrekking tot effectiviteit lockdowns is totaal verzwegen door de mainstream media afgelopen januari:

  Peer-Reviewed Study “Did Not Find Evidence” Lockdowns Were Effective In Stopping COVID Spread: https://www.naturalblaze.com/2021/01/peer-reviewed-study-did-not-find-evidence-lockdowns-were-effective-in-stopping-covid-spread.html

  En hier het onderzoek zelf: onderzoek:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484

 8. @NieuwBegin, het geld dat FED (?) en ECB in enorme hoeveelheden drukken, verdwijnt grotendeels in de zakken van de boven ons gestelden. De aandelenkoersen in de VS bedragen momenteel twee keer het Bruto Nationaal Product en dit is nog nooit vertoond.

 9. Coronavaccins: Groot-Brittannië geeft rapport vrij over dodelijke bijwerkingen

  https://www.frontnieuws.com/coronavaccins-groot-brittannie-geeft-rapport-vrij-over-dodelijke-bijwerkingen/

  Een officieel rapport van het Britse Geneesmiddelenbureau onthult meer bijwerkingen, waarvan sommige met dodelijke afloop, van de Coronavaccins. In totaal hebben meer dan 30.000 gevaccineerden tegen eind januari meer dan 100.000 bijwerkingen van het vaccin gemeld. De meest opvallende daarvan zijn 13 mensen die onmiddellijk na de vaccinatie blind werden, acht miskramen en in totaal 236 gevallen met dodelijke afloop.

 10. @oma,

  Goed advies!
  Bovendien is IJSLAND een van de mooiste landen op aarde, en sowieso het mooiste van Europa.
  Wat de media betreft, hopeloos!
  Ernstige zaken worden niet gerapporteerd, maar allerlei paleisonzin uit het Britse koningshuis wordt breed uitgemeten.
  Een voorbeeld:

  Vorige week werd de kust van Israël ernstig vervuild door olie. En wel over de gehele lengte. Dat werd ook getoond op het journaal. Er werd niet vermeld dat de olie ook de kust van Libanon had bereikt en dat Libanon de schuld geeft aan Israël. Libanon staat de facto volledig onder Iraanse controle.
  Maar eergisteren kwam aan het licht dat deze olievervuiling met opzet is veroorzaakt door,…jawel, Iran!
  Een Iraans schip heeft de olie in zee laten lopen, terwijl het radiostilte hield en de transponder had uitgeschakeld.
  Dit is de eerste keer dat er sprake was van milieuterrorisme.
  Maar het journaal of de radio zwijgen in alle talen!

 11. @ Nieuw Begin schreef:
  04/03/2021 om 11:51 pm
  Die afbraak is begonnen vanaf het loslaten van het Bretton Woods systeem.
  Maar ruwweg vanaf 2008 kun je stellen dat het systeem op imploderen staat. Het is zeer goed mogelijk dat men deze puinhoop aangrijpt om definitief en totaal grip te verkrijgen op alles wat naar vrijheid ruikt. De Stable Coin is een uitvinding van het WEF en zal er snel komen.
  U weet wel die man die beweert dat in 2030 niemand iets zal bezitten en toch gelukkig zal zijn.
  Dat zou zeker kunnen omdat men ook van plan is in te grijpen in uw gedachten en emoties.
  Als het mogelijk is zal techniek een omwenteling brengen die ongekend (en ongewenst) is.
  https://apokalypsnu.nl/wp-content/uploads/2020/10/World-Economic-Forum-Platform-Wereldmunt.pdf
  Oftewel we worden door mislukte politiekers naar een wereld geforceerd waarin de mens geen enkele vrijheid meer zal kennen. Nergens op deze eens zo mooie planeet. En dat enkel omdat types die nu in het WEF denken te weten wat goed is, jarenlang door hebzucht de boel definitief financieel hebben verkloot.

 12. Over het allemaal samen doen wat we volgens de politiek moeten :
  Geweldige column weer van Leon de Winter:
  “We moeten dit samen doen” is fictie

  https://ejbron.wordpress.com/2021/03/03/we-moeten-dit-samen-doen-is-fictie/#more-265197

  In de psychologie bestaat er een concept dat “morele paniek” heet. Het werd ontwikkeld door de Zuid-Afrikaanse criminoloog Stanley Cohen die de jongerenrellen in de jaren zestig en de reacties daarop in het Britse Brighton analyseerde. In het oorspronkelijke concept van „morele paniek” ging het om het doorgronden van de paniek die door de UK sloeg en van de interactie tussen de verschillende krachten. Ik las hierover in een artikel uit 2015 in Psychology Today. Het concept van „morele paniek” lijkt mij ook te gelden voor de Covid-19-paniek.

 13. Heeeel verontrustend: ( INFLATIE!!!) Spaarders en pensionadoos let op uw saeck!

  https://ejbron.wordpress.com/2021/03/04/longread-komt-de-hyperinflatie-er-aan/#more-265303

  In met name het corona-jaar is er enorm veel geld bijgedrukt in de wereld. Alle remmen zijn volledig los. They put out all the stops. Ten opzichte van de reële economie is dat op geen enkele manier te verantwoorden en het zal leiden tot de ineenstorting van het financiële systeem. Een nuttig onderdeel voor de Great Reset. Dat weten de financiële beleidsmakers al lang en daarom ligt er een nieuw geldsysteem op de plank waarbij er geen contant geld meer is en alle geldstromen gecontroleerd kunnen worden. Als het dan tóch gedaan is met het oude geldsysteem kan de overheid het nog maximaal uitmelken, voordat de mensen dat doen die wél voor hun geld gewerkt hebben. Met de drukpers kun je per slot van rekening alles kopen: je kunt er zelfs ondernemers mee betalen om hun bedrijf stil te leggen. Who cares. Maar de spaarders en de pensioengerechtigden mogen zich ondertussen wel eens achter de oren gaan krabben.

 14. Persoon 1: “Waar is uw mondkapje?” Persoon 2: “Waar is uw paraplu eigenlijk?” Persoon 1: “Hoezo paraplu, het regent toch helemaal niet. Persoon 2: “Prima, u hebt het begrepen!”

  Gevonden op de site van ej bron:
  https://ejbron.wordpress.com

 15. Volgens mij begint er een tweedeling te ontstaan en gaat het weer over wie de grootste, langste en of beste heeft. Vul zelf maar in wat van toepassing is.
  Rechten worden binnen een nano seconden ineens plichten en zijn voorheen liberale burgers er als de kippen bij om onzinnige wetten te verdedigen alsof het iets uithaalt.
  Nou komt dat denk ik omdat de wetenschap faalt, Ja men heeft wel iets in elkaar gefröbeld wat meer problemen gaat opleveren dan oplossen. Maar dat was eigenlijk een beetje omdat die drammerige en wanhopige politici met de geldbuidel zwaaide en alle verantwoordelijkheid wel even overnamen. Ja dan doe je dus wat er gevraagd wordt.
  Kortom een geweldig scenario uit de boeken van Franz Kafka

 16. Simpel toch de Jonge riep verleden jaar maart al vaccin vaccin. Huisarts Rob Elens
  Tekst verdwijnt laat maar!!!
  Met zwarte onsympathieke mondkapje die totaal geen functie hebben staan ze hun propaganda te verkondigen.

  Winkels open 2 man bij de bouwmarkt en Kruidvat overvol plus supermarketen. waarschijnlijk klussen de Jonge en Rutte niet en weten ze niet dat de doe het zelf zaken 30x keer groter zijn.
  Dat is toch idioot sorry dat ik het zeg.

 17. uiteindelijk zijn we allemaal schuldig dat het uit de hand is gaan lopen omdat we ons doel voorbijgeschoten zijn bij de opvoeding van onze kinderen. Al tientallen jaren hebben we onze kinderen tot op het bot verwend en bovendien komen ze ook nog vaak uit gebroken gezinnen. ideale omstandigheden om rottigheid te kweken hoe goed bedoeld ook. Nu hebben we al een paar generaties gewetenloze managers gekweekt in het westen waar je geen zinnig gesprek meer mee kan voeren omdat ze weinig of geen liefde gehad hebben. Zei zullen er alles aan doen om zich zelf en ons in de gemaakte schijnwerkelijkheid te houden. Want met de werkelijkheid kan men niet meer leven want dat doet zeer. vroeger werd dat in oorlogen uitgevochten nu wordt het een grote wereld catastrofe. wen er maar vast aan.

 18. vraagje heb je ook het bewerkte propaganda filmpje wat de msm laten zien uit israel?

 19. Tja mensen,

  De prins der duisternis maak rare sprongen als een kat in het nauw die weet dat zijn tijd kort is.

  Een blinde kan goed horen,
  Een dove kan goed zien…

  De grijze zwijger stemt toe !

 20. @Willy, verbaas u niet wanneer u steeds berichten hoort op radio/tv of in kranten leest: “Maar op de radio waarschuwde al iemand van de **zogenaamde christelijke partij*** dat wie zich niet laat inenten, niet op reis zal kunnen gaan.”

  Die zogenaamde christelijke partijen [rooms-protestants- evangelisch] dragen nu bijna allemaal als kakelende blinde kippen de boodschap van de jezuïet paus Bergoglio uit, die zoals u ook weet een groot voorstander is van de Covid-19 vaccinaties.

  Denk aan wat gebeurde in Genève op het Jubileum 2018 van de Wereldraad van kerken waar deze man als de leider van de nieuwe wereldkerk [Chrislam] werd toegejuicht en verwelkomd.

  De Media wereldwijd promoten deze marxistische beweging al jaren. Dat de Journalistiek geen kritische vragen meer stelt of mag stellen markeert het einde van onze eens Vrije Samenleving.

  Ik las over deze heilloze ontwikkeling twee boeken: Twee jaar lang heeft Joris Luyendijk zich ondergedompeld in het hart van de financiële wereld in Londen en zijn bevindingen beschreven in zijn boek 2017 ‘Dit kan niet waar zijn’…..

  De scherpe blik en de onbevangen manier van vragenstellen zorgt ervoor dat Luyendijk als geen ander inzichtelijk maakt hoe we ervoor staan. And it is not Pretty. Heeft hij gelijk? Alle lichten staan op rood in de VS en EU. Het Westen wordt /is Onregeerbaar.

  Zie de stuiptrekkingen van onze eigen Regering Rutte III. Plato schreef al: Tirannie ontstaat uit Democratie. De mens, het individu telt niet meer mee. Het Volk is Alles, sprak ook eens die monsterlijke fascist, Hitler.

  In zijn andere boek ‘Kunnen we praten’ nodigt journalist Joris Luyendijk de lezers uit om met elkaar in Gesprek te gaan over de Politiek, met name de mensen die net als hij het Vertrouwen in de traditionele politieke partijen Grotendeels of Helemaal Kwijt zijn. En over hoe het verder moet.

  Een andere Journalist Els van Diggele schreef al in 2019 ook een gepeperd boek:
  De Misleidingsindustrie…Hoe de Nederlandse Media ons dagelijks beetnemen.”

  Zeer actueel nu. Shalom Ramshoorn.

 21. Dat ziet Jensen goed. Plotseling begint Gommers (die alleen maar over de IC’s moet gaan) over de klimaatproblematiek in samenhang met het coronabeleid te kletsen. De samenhang slaat natuurlijk als een tang op een varken. Maar we worden langzaam klaargestoomd voor klimaatlockdowns.
  De Duitse SPD’er Lauterbach legt ook steeds een verband tussen de lockdowns en het redden (= vernietigen van de westerse samenleving) van het klimaat.
  Dat verklaart de totale onlogica van de huidige situatie. Het is politiek wensdenken. Zelfs de VVD wil een sterkere overheid. Dat liberalen hun uitgangspunten zó kunnen verloochenen. En dat zelfs ten koste van miljarden mensen die door dit beleid in armoede en honger worden gedreven.

 22. Ik roep het al tijden, de grootste misdadigers zijn momenteel de MSM. Zij zijn het die constant de paniek aanwakkeren, die onze overheid over ons uitstort om de ene na de andere nog absurdere maatregel te nemen. We moeten in angst blijven. Stapje na stapje worden we tot slaaf gemaakt, zoals Robin de Ruiter al in 2008 al in zijn boek “13 Satanische bloedlijnen” voorspelde.
  Er zijn zelfs idioten die zelfs om smeken om al maatregelen. We moeten bang zijn en blijven voor een virus wat nog geen van die mafkezen, zich virologen noemende, ooit heeft gezien. En daar werken de MSM gretig aan mee.
  Wijk je af van wat de overheid wil dat je moet denken, dan wordt je weggezet als “Wappie” of complotdenker. Nou dan ben ik maar een Wappie, maar wel 1 die wakker is.
  Laat deze waanzin stoppen, stem daarom FvD!

 23. @willy: de orde van geneesheren zijn misdadigers want zij schorsen artsen die hun eed van Hippocrates niet willen schenden door een experimenteel vaccin, dat nog nooit gebruikt werd op de mensheid en dus onbekende gevolgen en gezondheidsschade kan veroorzaken, niet te willen promoten en aanbevelen.
  Deze artsen worden dus gestraft om hun patiënten voor gezondheidsschade te willen behoeden naar eer en geweten en volgens hun eed van Hippocrates.
  De orde van geneesheren mag opgedoekt worden en liefst zo snel mogelijk.

  In IJsland zijn de toeristen welkom ZONDER gevaccineerd te moeten zijn.
  Dat lijkt mij een prima bestemming voor de zomervakantie, laten we massaal en ONgevaccineerd in IJsland vakantie gaan vieren.

 24. De globale elite haalt nu alles uit de kast. Ze kunnen nu niet meer terug. Hun plan, een nieuwe economisch financiele wereldorde, met de mensen als slaven en onder doorlopende controle via de toegediende mrna vaccins (zowel via Testen (!) als via directe vaccinatie zullen ze volbrengen. In de Bijbel is dit voorspeld, maar helaas zijn er maar weinig mensen die de bijbel lezen en geloof hebben volgens de bijbelse criteria. We leven in de eindtijd en veel profeties zijn daadwerkelijk uitgekomen.Dat zegt al voldoende. Ook het Merkteken wat straks komt en waarschijnlijk via een vaccin wordt ingebracht!

  Het Sars cov-2 virus is nog nergens ter wereld geisoleerd en dus niet gevonden.
  Coronavirussen, er zijn er meer dan een, bestaan net als griepvirussen al geruime tijd.
  Het corona virus waar het om draait komt uit Wuhan/China. Dit is overduidelijk bewezen.
  Dit virus is zelfs minder gevaarlijk dan het griepvirus, die net als de coronavirussen jaarlijks muteren. Het verschil van dit ene corona virus is dat het gemaakt en geprogrammeerd is om met name de hoogbejaarden en mensen met een zwak immuunsysteem te treffen.
  Dat vertellen ze u natuurlijk niet, nee, want anders hadden ze al die draconische maatregelen niet kunnen nemen, voor de gehele bevolking.

  Dit laatste hang ook samen met de komende (geplande) financiele ineenstorting van het globale financiele systeem(The Great Reset), uitgedacht door het WEF onder leiding van Klaus Schwab die net als Rutte, vrijmetselaar is.
  Verbazingwekkend is dat de mensen in het algemeen dit alles niet kritisch kunnen of willen onderscheiden. Velen hopen ook dat het vanzelf weer weg gaat en dat ze hun vrijheden weer terug krijgen, mits ze het DODELIJKE) vaccin nemen. Dat zal dus niet gebeuren!
  Het komende digitale vaccinatie paspoort is de laatste stap naar verplichte vaccinatie.
  Het (covid-19) vaccin waar iedereen het over heeft is echter geen echt vaccin, maar
  genetische modificatie van je DNA, met alle fatale gevolgen van dien!

  Zelf weet ik niet wat te denken omtrent het feit dat (bijna) iedereen alles maar accepteert wat regering, parlement en allerlei organisaties zeggen die met de algemene gezondheid te maken heeft. Of dit nu lafheid is, gehypnotiseerde angst, hersenspoeling, waninteresse om zelf op onderzoek uit te gaan, gebrek aan kennis (en geloof) ik weet het niet. Het zal wel een combinatie van alles zijn. Wat de mensen zouden moeten doen is massaal al de onwettige maatregelen(De Grondwet werd terzijde geschoven !) links laten liggen en de winkels, horeca, sportlocaties etc. moeten, ook massaal, alles weer opengooien. Als ze zich dan ook (massaal) NIET meer laten testen, dan stort het corrupte kaartenhuis(regering, media e.a.) vanzelf in elkaar.
  Dan is er nog de corrupte media die een enorme (hypnotische en waarheid verdraaiende) invloed heeft. Daar moet wat tegen gedaan worden, want juist dankzij die media (MSM), konden ze m.b.v. het corrupte parlement, al die maatregelen doorvoeren.

  Meer hierover op: http://www.dewegwyzer.nl

 25. Ik heb eens een weekje helemaal niks meer gelezen. Gewoon naar het bos met de hond. Ben daarna niet meer boos geweest, Dus kan het iedereen aanraden. Nu zie je in het Staatsvod de Telegraaf dat ze draaien opeens zogenaamd kritisch.

  Zijn ze straks (na de verkiezingen) niet meer lieve kijkbuiskinderen, Dan pakken ze referenda af, doen waar ze zin in hebben en lachen zich suf.

  Kijk maar of je plaats Xander. Af en toe afstand nemen doet wonderen. Ik kan het iedereen aanraden want we leven echt in een gekkenhuis. En we betalen de lui zelf die ons gek maken,. Wat heb ik mijn medeburgers overschat. Ze zijn te dom om…… je weet wat ik bedoel.

  Dit is massapsychose by design en de overheden printen geld tegen de klippen op, kopen alle bedrijven en crypo ( die ze straks laten vallen met z’n allen) .

  Dit is de grootste welvaartsoverdrag in de menselijke geschiedenis. Lees pensioenroof. De technologie maakt het mogelijk en ze pakken het!

  Plaats je niet Xander, egrijp ik, het is jouw webssite, zie het dan maar als een poging van mij om te verhelderen waarom het gaat. Welvaartsoverdrag, beroving. De centrale baken doen dit. Verenigd in BIS.org. En wie stuurt de BIS?

  Alles is van hun. Geld printen uit het niets en geniepig alle aandelen opkopen. Het volk ziet het niet. Is bezig met vaccinaties.

 26. Ja knikken en lachen, dat is wat ik nog doe, als de sheeple rond mij weer eens de lof afsteken over de politiek en de ernst van het onzichtbare “virus”
  Als ik dan vraag of ze de genetische code, foto of isolaat van het virus al hebben gezien, dan antwoorden ze ,dat ze zich daar niet mee bezighouden, want dat is voor de “wetenschappers”
  Te dom om te ademen, deze sheeple !

 27. Politici hebben helemaal geen neiging tot kortetermijndenken. Zij weten heel goed welke agenda er uitgerold wordt, dit plan staat al decennia op de planken

 28. Bij ons hier in België zijn huisdokters geschorst omdat ze de pandemie overroepen vinden. Ze mogen maanden hun beroep niet meer uitoefenen. De voorzitter van de raad van geneesheren noemde deze dokters ‘mensen die zever in pakjes verkopen’ typische Vlaamse uitspraak om te zeggen, die dokters zijn onnozelaars die geen wetenschappelijke waarheid verkondigen, Wat is waarheid? Dus ieder die kritisch zal het zwijgen opgelegd worden, in België is in princiep vaccinatie niet verplicht. Maar op de radio waarschuwde al iemand van de zogenaamde christelijke partij dat wie zich niet laat inenten, niet op reis zal kunnen gaan, en hij stelde ook de vrag dat werknemers die weigeren nog wel hun werk kunnen behouden? Kun je dat voorstellen? Wij leven niet meer in een democratie maar onder een communistisch systeem. Vrije meningsuiting bestaat niet in het apenland België !!! Shalom

Comments are closed.