Jacob Rothschild bespot in vermeende brief de mensheid en vooral naïeve vaxxers

Als de mensen toestaan dat deze (nutteloze) vaccins hun eigen lichamen en die van hun kinderen binnendringen… dan zullen ze absoluut zeker geen bezwaar maken of weerstand bieden als hun welvaart en hun levensstijlen eveneens ‘gelijk’ worden getrokken.’

—————————————————————————————————————————————–

Tycoon van meest gehate familie op aarde bevestigt dat Covid een hoax is bedoel om de hele wereld te onderwerpen aan een communistische dictatuur zoals in China – ‘Deze vaccins zijn het meest uniforme en alomvattende psychologische wapen dat ooit werd bedacht om het menselijke gedrag te controleren’

—————————————————————————————————————————————–

Jacob Rothschild zou een brief hebben geschreven aan Henry Makow, de omstreden Joodse auteur-publicist die er naar eigen zeggen al vele jaren zijn levenswerk van maakt het ‘Judeo-Vrijmetselaars complot’ tegen de mensheid te ontmaskeren. Makow erkent dat hij weliswaar niet kan bevestigen of de brief inderdaad authentiek is, maar twijfelt er gezien de inhoud niet aan dat Jacob Rothschild de afzender is. In de brief bevestigt Rothschild zo ongeveer alle ‘complottheorieën’ over de p(l)andemie, en bespot hij de mensheid voor het zo blindelings en naïef geloven in de Covid- en vaccinatie hoax. Die zijn inderdaad bedacht om de hele wereld onder permanente totalitaire communistische controle te brengen.

Rothschild geeft Makow eerst een compliment voor het doorzien van de Covid-19 en vaccinatie hoax. Desondanks ‘geeft niemand in de instituten die direct of indirect onder controle van mijn familie staan, inclusief de Britse Kroon, het Vaticaan, de Vrijmetselaars en grote oligarchen en multinationals, er iets om wat jij denkt of zegt. Wij controleren de belangrijke financiën van de wereld, maar ook jullie regeringen, de grote media netwerken, de meeste banen op de planeet, en zelfs het geld op jullie bankrekeningen.’

‘Over het algemeen doen mensen graag alsof, en zullen ze alles geloven wat ze andere mensen zien geloven. Of ze doen simpelweg wat hen wordt verteld door de media, en wat wij willen. Als iemand als jij tegen hun belangen en overtuigingen ingaat, dan zullen ze dat waarschijnlijk verwerpen en compleet uit hun gedachten bannen. Dat is wat er met jou gebeurt.’

‘Onze getrouwe discipel’ Attali kondigde massa euthanasie tijdens p(l)andemie aan

Met een peilloze arrogantie ‘vraagt’ Rothschild dan waarom Makow zoveel moeite doet om het complot van de machtselite te onthullen, aangezien hij nu in staat is om iedere oppositie en alles wat maar richting zijn familie en zijn complot wijst, meteen uit te doven. ‘Niemand van enige importantie luistert naar jou. Toch voel ik me verplicht om in sommige uitzonderlijke gevallen, zoals jouw laatste artikel, jou op je plek te zetten.’

Dat artikel ging over een onderwerp wat op deze site al eerder besproken is, namelijk een interview uit 1981 met Jacques Attali, toenmalig adviseur van president Mitterand en beschouwd als een van de ideologische vaderen van de Europese Superstaat. In dat interview kondigde Attali aan dat in de toekomst op massale schaal euthanasie zou worden gepleegd om de bevolking fors te verminderen. Dat zou volgens hem gaan gebeuren door een (gefabriceerde) pandemie en een economische crisis. ‘De zwakkeren zullen erdoor bezwijken, en de bangen en dommen zullen het geloven en vragen ervoor behandeld (‘gevaccineerd’) te worden.’

In zijn schrijven noemt Rothschild Attali een ‘getrouwe discipel van onze Nieuwe Wereld Orde projecten’, die moeten leiden tot het uitwissen van alle grenzen en een wereldregering, die de welvaart (beter gezegd; de armoede) voor iedereen gelijk trekt en een radicale reductie van het aantal mensen bewerkstelligt. ‘Maar je hebt gelijk als je schrijft dat veel problemen (zoals overbevolking, vervuiling, klimaat, grondstoftekorten, etc.) worden overdreven of zelfs niet eens bestaan.’ Om te voorkomen dat dit ‘over 50 of 100 jaar’ wel het geval is, zouden nu alle extreme maatregelen worden genomen, betoogt hij.

‘Logica en feiten zijn overgenomen, zelfs in de wetenschap’

‘Logica en feiten, zelfs in de wetenschap, zijn overgenomen door degenen die controlerende belangen hebben. Alles wat jij nog kunt is klagen over onze methodes… Wij bedenken het probleem en geven dan de oplossingen (problem-reaction-solution, toegepast op zowel de fake klimaatcrisis, de fake energiecrisis als de fake coronacrisis – X.). De 20e eeuw werd niet bepaald door feiten en rede, maar door het gebruik van psychologie. Dat is precies waarom jij geen echte macht hebt, ondanks je intellectuele en journalistieke vaardigheden.’

‘Zelfs (paus) Franciscus in het Vaticaan weet dat de pandemie noodzakelijk was. Waarom denk je dat zo’n man, een ‘communist’ zoals jij het noemt, precies in deze tijd op die plek werd neergezet?… Wij hebben veel mensen (op hoge posities) moeten benoemen, en die zijn niet allemaal Joods, zoals jij suggereert. Alhoewel ik zou wensen dat het er meer waren, en dat Franciscus meer Joods was.’

‘Vaccins overduidelijk onnodig en nutteloos en zijn voor een ongevaarlijk virus’

De machtselite maakt zich totaal geen zorgen over de volkswoede tegen de VN(WHO) / WEF agenda’s, vervolgt Rothschild. ‘En wat de vaccins betreft: je snapt niet eens waarom die echt aan het publiek worden opgedrongen. Waarom, vraag je je af, als ze zo overduidelijk onnodig en nutteloos zijn met betrekking tot het virus? Dat sowieso nooit een ernstige bedreiging was, of zelfs maar iets meer was dan een inleiding of oefening van ons selectie (depopulatie) potenties?’

‘Waarom, vraag jij, hebben alle regeringen onder controle van onze machtsstructuur het gebruik van goedkope medicijnen (zoals Ivermectine) onderdrukt, die zo effectief de symptomen van het virus kunnen genezen, enkel om de weg vrij te maken voor nutteloze en gevaarlijke vaccins?… Volgens jou gebruiken we deze vaccins om de menselijke kudde uit te dunnen. Denk je soms dat dit mensen bang maakt en ze dan wakker worden?’

Minachting voor goedgelovig publiek dat zich laat ’trainen’

Rothschild kan zijn enorme minachting voor het goedgelovige algemene publiek nauwelijks onderdrukken: ‘En jij denkt dat de kille harde feiten en het verstand van invloed zijn op het publiek, terwijl zij geloven dat hun regeringen voor hen zorgen, hen geld geven, en proberen hen veiligheid te geven. Henry, het is allemaal psychologie en de media, en ondanks alles wat ik zeg zal dit geen verschil maken voor de uitkomst.’

Die uitkomst gaat volgens hem veel verder dan het enkel ’trainen’ van mensen om ieder jaar nieuwe ‘vaccins’ in zich te laten spuiten. ‘Het gaat om ‘gelijkheid’ – dat is de essentie waar deze hele (pandemie) oefening om draait. Het magische woord is ‘iedereen’ (in Nederland: ‘samen’. ‘Alleen samen kunnen we corona aan’, etc.). Iedereen moet hetzelfde doen… In alle communistische naties die wij hebben opgezet… moeten mensen dezelfde noden en wensen hebben. Iedereen moet psychologisch worden getraind om dezelfde bevelen te gehoorzamen.’

Hij noemt het moderne China dan ‘ons wonderkind’. Daar is de regering er heel goed in geslaagd om ‘sameness’ te bereiken. (Vertaald betekent dat ‘gelijkheid’, maar dat is in dit geval bepaald niet positief bedoeld. Iedereen wordt en is gedwongen hetzelfde te zijn; eigenheid, uniekheid, persoonlijkheid, creativiteit, onafhankelijkheid – al die zaken worden op de hardst mogelijke manieren onderdrukt en bestraft. Dit totalitaire systeem wordt nu stapsgewijs ook in Europa geïmplementeerd.)

‘Mondkapjes nutteloos, maar het gaat om uniformiteit en gedragscontrole’

‘En natuurlijk zijn mondkapjes totaal nutteloos voor het virus, tenzij je de griep hebt of verkouden bent en je zonder een zakdoek niest of hoest. Het gaat echter om gehoorzaamheid en conformiteit aan onze top-down bevelen. Dat is cruciaal. Iedereen moet er eentje dragen en zich zo onderwerpen aan de regering. Het is als een uniform om iedereen ‘uniform’ te maken. Het gaat om het inprenten van een gevoel van eenheid, conformiteit, gehoorzaamheid, en vooral ‘gelijkheid’.’

‘Je zult nu helder inzien dat de vaccins in ons programma psychologisch nog belangrijker zijn. Het is de impulsieve en onstuimige menselijke geest die gecontroleerd moet worden. Franciscus is het daarmee eens. De universele vaccinprogramma’s openen niet enkel de deur naar gedragscontrole door genetische modificatie en verbetering, maar – en dat is voor de huidige operatie nog belangrijker – psychologische gedragscontrole met deze vaccins is zelfs nog fundamenteler.’

‘Ongeacht of deze vaccins nu wel of niet onnodig en nutteloos zouden zijn, of voor velen zelfs schadelijk – ze zijn het meest uniforme en alomvattende psychologische wapen dat ooit werd bedacht om het menselijke gedrag te controleren.’

‘Mensen die onbekende substantie laten inspuiten is onze belangrijkste overwinning ooit’

De Nieuwe Wereld Orde heeft echter nog veel diepere en blijvende onderdanigheid nodig dan enkel het dragen van mondkapjes als een soort ‘uniform’. ‘Als de overweldigende meerderheid van de mensen toegeven en toestaan dat in hen een substantie wordt gespoten die iedere vrije en denkende persoon zoals jijzelf zou weigeren en tegen zou protesteren, een substantie waarvan ze niet eens weten wat het is, maar hun regeringen en onze media netwerken vertrouwen, dan is dat zonder twijfel de belangrijkste overwinning waar onze structuur ooit op had kunnen hopen.’

Rothschilds Nieuwe Wereld Orde ligt wat dit betreft op koers, want bijna de helft van de wereldbevolking heeft deze genmanipulatie injecties inmiddels ontvangen, en in Nederland zelfs driekwart.

‘De psychologie is heel simpel, en ik ben verrast dat jij dit zo lang hebt gemist. Als onze regeringen erin slagen om iedereen zover te krijgen of te dwingen zich te laten vaccineren, dan maakt het niet uit wat er in deze vaccins zit.’

‘Waar het om gaat is het idee van conformiteit, onderwerping en ‘gelijkheid’, het genereren van een gevoel van ‘gelijkheid’ en vertrouwen, wat voor de meeste mensen absoluut persoonlijk en innerlijk is voor wat ze in hun lichamen toelaten. Net als seks en religieuze rituelen zeer nauw verbonden zijn met hun gedachten en overtuigingen. Ze zullen in ieder geval hun overtuigingen reeds hebben opgegeven, hetzij gewillig, hetzij door de dwang die allerlei regeringen over de wereld nu aan het uitoefenen zijn.’

‘Als je deze vaccins voor jezelf en je kinderen neemt, dan laat je ook je welvaart afpakken’

‘Het kan ons niets schelen of deze verovering van zogenaamde vrijheid, individuele integriteit en het persoonlijk bezit waar jij zoveel waarde aan hecht, voor jou gemakkelijk of pijnlijk is… Wij vinden deze middelen noodzakelijk om jouw oude en falende beschaving te ontmantelen. Als de mensen toestaan dat deze vaccins hun eigen lichamen en die van hun kinderen binnendringen, om zo gehoorzaam en hetzelfde en ‘gelijk’ aan ‘iedereen’ te zijn, dan zullen ze absoluut zeker geen bezwaar maken of weerstand bieden als hun welvaart, gebruik van hulpbronnen en hun levensstijlen eveneens ‘gelijk’ worden getrokken.’

(Let wel: dat is geen ‘gelijkheid’ naar het oude Westerse niveau, maar ‘gelijkheid’ naar maximaal het Tweede Wereldniveau, met daarbij nog een gigantisch aantal zware vrijheidsbeperkingen.)

‘Hoe dan ook, Henry, bedenk eens hoe invloedrijk jij zou kunnen zijn op alle dissidenten die nog steeds vastzitten in jouw archaïsche denkwijze die gebruik maakt van rationale overtuigingen en redeneren met mensen om te proberen problemen op te lossen. Terwijl dit allemaal gedaan kan worden met een simpel klein virus, eenvoudige misleiding, en af en toe een klein prikje.’ (1)

(Ik vermoed dat al die mensen die zich reeds dubbel of driedubbel hebben laten ‘vaccineren’ en overal trouw hun mondkapjes dragen zich nu geweldig slim vinden, en niet kunnen wachten op hun volgende boostershot…)

 

Xander

(1) Henry Makow

Zie ook o.a.:

18-09: Ex-Forbes redacteur over Aziatisch plan om het Westerse Rockefeller-Rothschild imperium ten val te brengen
22-04: Professor gearresteerd na citeren plan van Jacques Attali om wereldbevolking tijdens fake pandemie deels uit te roeien ( / Attali, adviseur van Mitterand en Sarkozy, en mentor van Macron: ‘Ze zullen geloven dat het voor hun eigen bestwil is – De bangen en dommen zullen uit zichzelf het slachthuis ingaan’)
17-01: Bankier Benjamin de Rothschild, lid van meest gehate familie op aarde, overleden ( / Rothschilds aan de top van de wereldwijde machtspiramide, het systeem van ‘Het Beest’ dat aan zijn finale machtsgreep is begonnen)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

40

 1. De familie de rothschild een familie van “weldadigheid aan de mensheid” te noemen is volkomen absurd, deze lieden zijn de verraders der joden.

 2. Ook bestaat de twijfel of de Rothschilds wel van Joodse afkomst zijn, de familienaam is namelijk Bauer en zij hebben de naam Rothschild aangenomen omdat het pandjeshuis van Mayer Amschel in Frankfurt am Main aangeduid werd met een rood bord, wat in het Duits roth schild wordt. In dat geval zouden we te maken kunnen hebben met Khazaren, een Turkse nomadenstam die zeer opportunistisch is en alles verloochenen voor geld en macht…

 3. Natuurlijk laat men zich niet in de kaart kijken, maar zij zorgen er wel voor dat men het hen nooit kan verwijten de diverse zaken die aan de orde zijn, of komen, niet gemeld te hebben….

 4. Ondanks de verachting van de antisemieten voor Joden kwamen De Rothschild’s door gezamenlijk manoeuvreren in de top van de samenleving tot bloei. Sterker door Strijd!!!

  Pas in 1847 werd baron Lionel Rothschild in het Lagerhuis gekozen als Kandidaat van de Liberalen in de Londense City, maar hij kon zijn plaats niet innemen; hij weigerde namelijk de Eed als Parlementslid volgens de voorgeschreven formule af te leggen – “overeenkomstig het ware geloof van een Christen”.

  [Christenen hadden Joden immers 16 eeuwen gedemoniseerd, vermoord en in getto’s gedreven]

  Hetzelfde toneel herhaalde zich 5x. De baron Rothschild werd telkens opnieuw gekozen en even vaak niet toegelaten, omdat hij de Eed steeds aflegde met de weglating van de Christelijke belijdenis.

  Toen in 1858 het Hogerhuis na lange debatten zijn verzet tegen de vernieuwing [emancipatie van Joden] volgde eindelijk de wijziging van de Eedsformule. Rothschild legde toen de Eed af met de woorden: Zo helpe mij Jahweh, en nam zijn plaats in het Lagerhuis in.

  Mayer Amschel Rothschild 1743-1812 kreeg 5 zoons, de 5 Frankforters brachten het tot Staatsbankiers in 5 Europese landen. Ze deden veel goeds met hun vermogen.

  De Engelse Rothschilds maakten het de Joods/Engelse Premier Disraeli mogelijk in 1875 de aandelen in het Suezkanaal van de Turkse Ismael Pasja te kopen, een transactie die Engelands overheersende positie in Egypte hielp vestigen.

  Ik kan nog veel meer weldaden aan de mensheid van deze familie vermelden.

  Nog eentje dan: de Ijzeren Kanselier Otto von Bismarck 1870 was gek op deze Joden en zij werden zijn persoonlijke financiële adviseurs. Bismark versloeg Frankrijk en maakte Duitsland groot en één. Jammer dat Hitler de zaak kwam verpesten. But that’s another story.

  Zonder de Joodse Rothschilds was Israël misschien nooit geboren als onafhankelijke Staat op
  14 mei 1948, drie jaar nadat Hitler de Jodenhater uitgebrald was!!! Humor van de hemel. Psalm 2.

  Met de Islam zal het ook zo gaan, de Tempelberg is weer van de Joden sinds juni 1967.
  Nog even wachten op de Joodse Masjiach en bouwers van de Tempel.

  Maar of de liberale Rothschilds daar een aandeel in zullen hebben? Ik denk het niet!

  Shalom. Ramshoorn.

 5. Wat is het bewijs??? Dat het werkelijk hem is…. Las het al op nuburi

 6. Brief van rothschild is nonsense, controlled opposition is het meest effectief op (schijnbaar) hoog niveau !?

  The Contagion Myth-Thomas S Cowan, Sally Fallon Morell.

 7. Waarom zou deze brief geschreven zijn, vraag ik me af. Hij bevestigt de meeste ‘complottheorieën’. Bagataliseert het werkelijke gevaar van de vaccins. Spreekt veel te veel in de lijn van wat men dènkt dat een familie als de Rothschilds allemaal doet. Geeft een veel te naieve voorstelling van zaken. Is fake, no doubt.

  Maar, waarom dan geschreven? Om ‘complotdenkers’ weer belachelijk te maken? Zoiets als de platte aarde theorie? Om Joden te belasteren? Zoiets, denk ik.

 8. Ter aanvulling:m.b.t. Niburu ( je weet wel die lui van die naderende fictieve planeet en Jodenhaat):
  Ik kom uit een oeroud grafisch geslacht (drukker/uitgever/boekhandel) en ben zelf ook “gestart” met Grafisch Lyceum.
  Wij kunnen alles namaken, vervalsen , neppen als we willen, maar we willen niet!
  Tegenwoordig is er veel nep: deepfake video etc enz.
  Je kan echt alles neppen door knippen, plakken , kop. etc enz.
  Misschien heeft de Redactie van N. dit zelf in elkaar geflanst. Wie het weet mag het zeggen.
  Ik ben niet zo gelovig. Ben ik even blij dat ik niet door eigen werkheiligheid “tot geloof in de Messias”ben gekomen, maar door genade en openbaring. De Heer verhardt wie Hij verharden wil, en Hij ontfermt zich over wie Hij zich ontfermen wil.
  Amen!

 9. Het valt mij op dat de mensen die echt de macht hebben op deze planeet allemaal zo oud worden. En bepaald niet met Alzheimer behept zijn. Ze zitten meestal ook niet in rolstoelen. Ik zal wel vloeken in de kerk maar ik moest er wat om giechelen. Deze mensen aan de top zijn echt niet zo openlijk in hun beweringen. Ze leven en bestaan door geheimhouding en trouw aan de groep.

 10. Het is waarschijnlijk waar want het artikel lijkt te logisch om te ontkennen. Maar als ik de woorden , gedragscontrole door genetische modificatie en verbetering op me in laat werken. Tja wat dan? Dan val ik even stil. Hoeveel waarheid zit er in die paar woorden? Ze spelen voor God. Dat probeerde ze ook in 40/45 en nu dus weer.

 11. ik vind het machtig interessant om hier de berichten te lezen …

  zal ik mijn visie op de gebeurtenissen geven ??

  kennen jullie de term entropie uit de natuurkunde ??

  dat valt op alles toe te passen

  als een systeem te lang bestaat zal t aan zijn eigen succes sterven van binnenuit,

  als voorbeeld t romijnse rijk , werd te groot , de rijken hadden alles, de armen hadden honger, het leger kon het te grote rijk niet meer verdedigen omdat het te dun verspreid was …..dus knapte het elastiek …
  bovengrens en ondergrens van een systeem om te kunnen bestaan … als ze kleiner waren gebleven en niet zo groot waren gegroeid dat ze de controle en infrasructuur niet meer konden bijbouwen , hadden ze nog bestaan ….

  zelfde met het 3e rijk van hitler (gelukkig maar) maar als hij op tijd gestopt was , had het nog bestaan . hij heeft zijn hand overspeeld en kon t niet bij elkaar houden omdat ook hij te dun verspreid was .

  het zelfde verhaal is nu toe te passen …

  zelfs in muziek kan je entropie vinden …. eerst hadden we middeleeuwse kerkmodi die van griekse toonladders afstammen , deze kwamen allemaal samen in de aanloop naar het contrapunt .

  compositeurs zoals teleman en sweelink en vele anderen maakten de regels voor het contrapunt en schreven muziek.

  echter bach was de gene die contrapunt en tonale modulatie perfect samen bracht en , beheerste dat is waarom iedereen bach kent maar niet die anderen voor bach .

  bach heeft het contrapunt en tonaliteit compleet uitgemelkt en daarom is er niemand Na bach die nog streng contrapunt schrijft.

  ten tijde van bach had je riedmann die 3 en 4 klank harmonisatie theorie begon (accorden en leid-tonen)….waarmee alles wat NA bach kwam schreef..

  deze theorie biedt wat voordelen en daarom is iets makkelijker en staat A-tonaliteit toe.

  de eerste echte A-tonale composities zijn door debussy geschreven …tegelijk begon aan de andere kant van de wereld
  blues gezang welke later door gitaar werd ondersteund.

  de blues toonladder werd gestandariseerd door theoretici en bleek mixolidisch te zijn met alteraties naar wens.

  dus daar kon de gewone muziek theorie (van riedmann) op worden toegepast.

  om ff voorbeeld te geven de bluestoonladde is F over C …. dus c mixolidisch ( vanuit f gezien) met als tonaal centrum c ..

  dat geeft direct toegang tot alle alteraties uit de mol toonladders waaruit je kan stelen zolang je maar het tonale centrum and standaard cadens blijft gebruiken en zo is jazz ontstaan … eigenlijk zijn er brutto netto maar 2 diatonische toonladders die 1 en 5 representeren die daarna ook nog eens samengevoegd kunnen worden tot chromatiek (extreme A-tonaliteit) EN MEER IS ER NIET.

  dat heet na jazz is er in de muziek entropie berijkt .

  de concepten zijn inmiddels geheel uitgemelkt , de laatste muzieksoort waar kennis en technisch kennen voor nodig was en aantrkkelijk klonk omdat t gebaseerd op muziektheorie was. was gitaar rock ….

  daarna was t afgelopen met muziek , totale entropie ..alles klinkt het zelfde … uiteinelijk is gitaar rock ook daaraan gestorven …omdat het concept totaal uitgemolken was. met als resultaat dat dat geluid wat nu uit de radio komt niet om aan te horen is.

  het zelfde met civilisaties …… als een civilisatie begint , is alles mogelijk ….daarna begint men territoria af te bakenen ..

  iedereen doet dat . net zolang todat de aller rijksten alle territoria of door uitkopen of door geweld of door politieke verdeel en heers tactieken in handen heeft.

  dan is er entropie…..en daar zijn wij nu …. financiele entropie…. sociale entropie en ruimte gebrek …. grenzen houden groei tegen …. de aarde is geheel in bezit van de rijksten en deze kunnen niet meer groeien ……

  daarom wordt nu alles van binnen uit opgegeten …. entropie…

 12. niemand … begrijpt deze oude man — hij wil nog graag de realisatie aanschouwen van zijn droom : het Low_Tech Utopia -( dat is de herleving van de antieke wereld, alwaar wij weer water halen bij de put, en ons eten koken op een houtvuurtje )- de profeten schouwden het ….

 13. Hoi mensen Rick hier, O nee…. Oebiewoebie jaha !

  Met nieuwe naam en e-mail adres…. Oebiewoebie…..

  Kijk eens naar de man zijn gezicht? Zie je eeuwig leven ?
  En wie gaat hen begraven, de doden zullen het doen !
  Kijk eens naar Nancy Pelosi, naar Gates, naar Soros….
  Zien er nog heel lang houdbaar uit niet ?

 14. Nou ja zeg,….

  Nog een Rick, deze keer ben ik het wel met hem eens, maar….
  Ik heb een andere unieke naam nodig die zelden voorkomt….

  Ik reageer voortaan onder Obiewoebie….

  Been benieuwd hoeveel er daar van zijn…

  Dus Rick = Obiewoebie

 15. Kan waar zijn. Ze verliezen in het einde toch. Zelfs een Rood Schildje bestaat niet eeuwig. Ik ben een groot fan van het boek: the 80/20 principle. Net als je denkt alles te hebben: raak je alles kwijt! Enorm gelachen na dat boek te hebben gelezen. Alles is ijdelheid. Een levende hond is beter af dan een dode leeuw, zei Salomo.

 16. Hans,

  wàt een mooie droom : de machtigen der aarde vervolgen (doodstraf), volledige onteigening enz.

  aaaaah !!! 😉 Niet voor morgen, helaas !

 17. De machtigen der aarde hebben met het “vaccin” een eerste test uitgevoerd …met alle gevolgen van dien voor de gevaccineerde idioten …

  De volgende test is een inspuiting met een microchip in de rechterhand (?) …

 18. Criminelen zullen heersen tijdens de komende chaos van maatschappelijke ineenstorting
  Mike naturalnews.com Adams

  https://www.naturalnews.com/2021-12-10-criminals-will-rule-during-the-chaos-of-societal-collapse-psychological-shock-coming.html

  De meeste mensen leven in de kunstmatige constructie van een ‘beleefde’ samenleving. Ze volgen de regels, gehoorzamen autoriteit en bellen 911 als ze een probleem hebben dat moet worden opgelost door mannen met geweren. Ze delegeren hun persoonlijke veiligheid en beveiliging aan de overheid en doen vervolgens alsof de meeste mensen in de samenleving ‘goede’ mensen zijn omdat hun ware dierlijke aard is tegengehouden door de mannen en vrouwen in het blauw.

  De rest van ons — mensen die de donkere kant van menselijk gedrag hebben gezien — weten dat de samenleving voortdurend op het punt staat volledig in te storten in anarchie en wetteloosheid… in degenen die in het nauw gedreven zijn in wanhoop en angst.

  De komende cyberaanvallen en financiële verstoringen zullen veel steden in de chaos en chaos storten waar criminelen van gedijen.

  We moeten allemaal psychologisch voorbereid zijn op wat komen gaat.

  Volledige details in het hoofdartikel en de podcast van vandaag hier.
  https://www.naturalnews.com/2021-12-10-criminals-will-rule-during-the-chaos-of-societal-collapse-psychological-shock-coming.html

 19. Ik geloof hier geen sikkepit van!
  Ik geloof niet dat dit verhaal authentiek is!
  Niburu schreef dit ook op hun site. De aanhangers van de “Protocollen” en ik vind Niburu sterk anti semitisch.
  Ik kreeg van ene Jeff van Niburu Redaktie een mail terug – zie mijn tekst 9/12/’21 8.43 pm Xander Hoofdstuk “Psychiaters verzonnen…..vaccinaties te verklaren” – dat ze JoS gebruiken om info te verwerven om Merkel te beschuldigen van communisme. Ik vind het helemaal niets: ik schreef hen (Niburu) :” Beelzebul , de Duivel uitdrijven met Beelzebul, begrijp ik althans dat je het ene kwaad (A.Merkel) bestrijd met een nog groter kwaad , nl. JoS = Joy of Satan. Zie Matth.12:24.
  Die Niburu is totaal ontmaskerd: antisemieten/ gebruiken de secte van JoS (Joy of Satan) als info bron en zijn aanhangers van de “Protocollen” , hetgeen een schande is !!!
  In mijn ogen: gevaarlijke lieden.
  Kwestie van tegels lichten….
  Voordat je het weet kom je bij Rheinhard Heydrich uit!
  Shalom,
  Joost

 20. Zojuist is een emailbericht gestuurd aan de redactie van Niburu.co omtrent uw gedragingen rond de rothschild-tekst waarbij het ernaar uitziet dat u zonder bronvermelding de NL-vertaling (vrijwel) letterlijk heeft overgenomen en en passant de op 9/12 op de site xandernieuws.net geplaatste tip omtrent het niburu-co artikel schielijk heeft verwijderd.
  U heeft ook een voorgaande reactie dezerzijds van 10/12 weggelaten.

  Zeer ondermaats. Onchristelijk: afwijkend van ‘ere wie ere toekomt’
  Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.

 21. Volgens mij is de brief nep. Dit is precies allemaal wat we in de alternatieve media lezen. Het vat alles goed samen wat we allemaal mee maken, en hoe de elite er waarschijnlijk over denken.

  Jacob rotschild gaat zich echt niet bezig houden met voor hem een onbelangrijke man, met een onbelangrijk artikel. En helemaal niet mailen, tenzij hij bij de sekte ooit hoorde. Maar nergens blijkt uit dat hij een afvallig lid is. Er staat ook, het kan ons allemaal niks schelen, maar dan toch een mail sturen naar een onbekende. Hoe geloofwaardig is dit?

  Het is wel allemaal waar wat er staat.

 22. Als er alleen ongevaccineerde (nu) in het ziekenhuis liggen en zij de oorzaak zijn van alle sterftecijfers en ziekenhuisdruk. Waar maken de gevaccineerde zich dan nog zo druk over? Zij zijn volgens Hugo (de leugen koning) volledig beschermd met een experimentele Gentherapie? En als 84% die inmiddels gevaccineerd is. (wat men wil laten oplopen tot 90%) Nou lieve onnozele samenleving , dan is die andere 10% binnenkort toch snel uitgestorven (volgens deze redenatie). Het is heel simpel als ik zo naar de huidige (over)sterfte cijfers kijk, zullen de ongevaccineerde wel snel verdwenen zijn. Of zou er misschien toch nog wel een addertje onder het gras kunnen liggen??? Ben wel benieuwd wie men dan de schuld gaat geven, als de ongevaccineerde (in aantal) op zijn? Dan komt er wellicht wel weer een ander konijn uit de hoed. Slaap lekker mensen.

 23. Naar mijn idee klopt dit verhaal in zijn geheel niet. Het is namelijk precies andersom.

  Mensen die zich in laten spuiten, doen dat omdat ze graag hun leuke dingetjes weer willen doen. Ze willen weer shoppen in Londen, 3 keer per jaar op vakantie en 3 keer in de week uit eten.

  Die mensen willen juist vooral NIET hun welvaart opgeven. De ongevaccineerde, die staat er wat harder in. Die is bereid een deel van zijn welvaart op te geven, ter bevordering van zijn of haar idealen. Een vrije wereld waarin grondrechten worden gerespecteerd.

  Daarmee blijf ik bij mijn conclusie dat de globalistische elite, vooral de vaxxers wil opruimen. Iemand die zichzelf laat inspuiten met een onbekend en gevaarlijk goedje, alleen maar om leuke dingetjes te kunnen blijven doen, tja, de spuit is wat dat betreft niet meer dan een IQ test. Neem je ’em, dan lig je eruit.

 24. En van die familie koopt de Nederlandse staat dan een schilderij.
  Midden in een “extreem dodelijke pandemie” 150 á 175 MILJOEN Euro over de balk gooien.
  Voor meer handen aan het bed en/of een eenmalige beloning voor het zorgpersoneel is echter geen geld.

 25. Dit moet fake zijn. Mensen als de Rothschilds laten nooit in hun kaarten kijken. Het ligt er allemaal veel te dik op.

 26. Blijkbaar wil de beste man dat iedereen dezelfde psyche krijgt. Dan werkt KI het best en het goedkoopst: men hoeft dan geen individuele SW-programma’s per individu te maken, wat een hoop investeringen en technische uitdagingen met zich mee zou brengen. Denk maar aan de zelfrijdende auto’s die de zeer uiteenlopende verkeerssituaties (nog) niet aan kunnen.
  Blijkbaar heeft men de individualiteit (onvoorspelbaarheid) gekenmerkt als het grootste struikelblok naar robotisering van mens en maatschappij. Uniformiteit is dus de New World Order.

 27. Op één punt kunnen we Rothschild alleszins gelijk geven: wat nu gebeurt toont aan dat de meerderheid van (meestal linkse) burgers inderdaad te blind, te dom en te onbekwaam is om in een democratie te kunnen leven en functioneren…

 28. Gelukkig het overlijden van de 14 jarige Wouter roept vragen op maar niet bij hoogleraar Stefan Paas van de VU die het typische komplotdenkers vragen vindt :

  https://www.ninefornews.nl/huisarts-geeft-hoogleraar-les-over-ifr-van-covid-19-en-myocarditis-na-corona-injecties-een-pareltje/

  Huisarts ‘geeft hoogleraar les’ over IFR van Covid-19 en myocarditis na corona-injecties: ‘Een pareltje’

  Een 14-jarige scholier zakte afgelopen weekend na een inhaalwedstrijd op het hockeyveld in elkaar en overleed later in het ziekenhuis. Klasgenoten en vrienden zijn met stomheid geslagen. Publicist en jurist Sietske Bergsma liet weten: “Ons is ter ore gekomen dat de jongen gevaccineerd zou zijn.”
  Samen met journalist Annelies Strikkers is ze in deze zaak gedoken. “Het overlijden van de 14-jarige Wouter roept onwijs veel vragen op, ook omdat er de laatste tijd te veel jonge sporters opeens omvallen. Een zorgelijke trend,” lichtte Strikkers toe.

  Gerelateerde links:
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
  Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

  https://twitter.com/veen_els/status/1468987214193471490?s=20

  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110737
  Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization

  Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination
  https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179?redirectedFrom=fulltext

 29. @ hans,

  De namen die je noemt behoren allen stuk-voor-stuk tot het ware virus dat onze maatschappij teistert. Zijn inmiddels overal geinfiltreerd: onderwijs, gezondheidszorg, defensie, politiek en niet te vergeten de media. Allemaal aangestuurd door of lakeien van dit klote virus!

  Lijkt me moeilijk nog te verwijderen 🙁

 30. Tja, wat moet je daar nou mee, zit zelfs nog wat in ook !

  ” Als de mensen toestaan dat deze (nutteloze) vaccins hun eigen lichamen en die van hun kinderen binnendringen… dan zullen ze absoluut zeker geen bezwaar maken of weerstand bieden als hun welvaart en hun levensstijlen eveneens ‘gelijk’ worden getrokken.’ ”

  Op ,zijn werk waar op een enkele na iedereen trouw naar de kerk gaat zit de spuit er al vanaf het begin in, de één na de andere krijgt Corona te drinken zonder dronken te worden.
  Werkt goed die vaccinaties zeg ik dan en krijg zure gezichtjes en en ander onderwerp, Max Verstappen.

  Ja we kunnen ons allemaal verstappen omdat de dominee er een tekst bijhaalt dat je onderwerpen aan de overheid volgens de bijbel een goede zaak is. Dat je aan alles moet twijfelen voordat je er van houdt omdat niets goed is in deze wereld vergeten we dan maar met één tekst.
  Wees de overheid die God over je gesteld heeft onderdanig, dat preken ze in de kerk die ook over is genomen door de prins dezer aioon. (mag ik zoiets wel zeggen of zijn er al weer tere eio’tjes gekwetst, want van het hebben van verstand en vertrouwen in de schepper kunnen we heden ten dage niet meer spreken.
  We vertrouwen op wetenschappers, (schetenwappers noemde ik ze vroeger al)

  Dus wat gaan we doen, boostershot junkies ? (houdbaarheid max 6 maanden)

  Nee, we hebben er niets van begrepen en niets zien aankomen ….
  Een gebrek aan kennis, dat is waar het volk door tender gaat, terecht/onterecht ?

  Niet mijn oordeel ! Maar tot nu toe wél je persoonlijke keuze …

 31. ik hoop op een goede dag op de zeer korte termijn dat iemand deze familie e.d. aanhangsels allemaal stevig aanpakt!! Ongeacht wie van deze smerige duisternis Al hun bezit verbeurt verklaren en terugschenken waar geroofd, volgens mij zijn alle staatsschulden van de gehele planeet in een klap ingelost.Hun frontmannen niet vergeten, zoals Soros, Rockefellers, Schwab en Gates.
  totaal legitiem lijkt mij!

 32. Uw familieleden zijn nog nooit zo in het daglicht komen te staan als nu. En de brutaliteit van deze duivelse lieden, wordt met de dag weerzinwekkender. Maar hoogmoed komt voor de val, jullie zullen opgejaagd worden over de hele wereld tot de laatste telg zijn adem uitblaast hoe jong hij of zij ook mag zijn.

 33. Dit riekt m.i. naar fantasie. Het beantwoordt wel erg nauwkeurig aan het beeld dat een gelover in een zionistisch complot zou kunnen beschrijven. Vooral de mededeling van “ongeveer iedereen staat onder onze macht” maakt toch duidelijk maakt dat we hier met een karikaturale fantasie te maken hebben die te vergelijken is met de bewezen valse ‘protocollen van de wijzen van Sion’.
  Treurig dat er hier mensen zijn die geloven in zionistische complotten. Fantasieën slaan op hol als men zich vijanden inbeeldt.

 34. Fantastisch verhaal Xander.
  Eindelijk wordt het openlijk toegegeven en een ieder meteen gekwalificeerd onder welke groep je valt. Duidelijker kan niet.
  Wat zal ons a.s. kabinet ermee doen.
  Gaan waarschijnlijk gewoon door.
  Stuur je dan ook een C.C. naar onze ministers die erover gaan.

 35. Ik heb er wat bedenkingen bij, en vermoed dat het een van de vele pogingen is om een bepaalde groep mensen gerust te stellen dat het ‘maar’ om Bolshevik communisme gaat (Rotschilds zouden inderdaad veel beter moeten weten hoe dat in elkaar steekt..) en de culling alleen van de 65+ers is. Zo worden er onder elke groeperingen illusies gewekt dat het ‘maar’ om een bepaalde groep mensen waar zij niet bij horen zal gaan. Een horizontale ‘need to know’ structuur van informatie silo’s waarbij aangemoedigd wordt vooral niet tussen groepen in dingen te bespreken.
  Van wie dit komt? Ik vermoed een troll in dienst van de NWO. Jacob R. kan naar 3 mensen refereren wat mij betreft, maar geen van hun zullen dit geschreven hebben.

 36. De Joden zijn niet de wereldbeheersers ze spelen maar een kleine rol in de wereldgeschiedenis, er is dus iets anders bezig. DE pandemie, de klimaatcrisis( die er niet is) zijn allemaal uitvluchten om een beleid uit te voeren die tegen het volk ingaan en die de armoede zal doen toenemen. We zitten meer en meer in een dictatoriaal democratie in zoverre democratie nog bestaat. We weten niet wat 2050 zal brengen, want de wereld veranderd zeer snel en de revoluties volgen elkaar snel op. Maar we gaan sneller in een totaal andere wereld leven. Een wereld van algoritme alles zal worden uitgestippeld, ook ons doen en laten. Shalom

Comments are closed.