Kunnen de massale protesten in het Westen de Great Reset staatsgreep tegen onze samenleving nog stoppen?

—————————————————————————————————————————————–

De Gulden Middenweg analyse: Aanwijzingen dat geweld in Rotterdam opzettelijk werd aangestoken door agents provocateurs van de overheid – Econoom Armstrong: ‘Wereldbevolking kan met minstens 50% instorten als iedereen wordt gevaccineerd’ – Zijn de agenten van WHO/Bill Gates en WEF/Schwab reeds onderweg om het Marburg- of pokkenvirus los te laten om ons de genadeklap te geven?

—————————————————————————————————————————————–

De heftige beelden van de gewelddadige rellen in Rotterdam gingen de hele wereld over. In tal van andere landen waren eveneens grootschalige protesten tegen de fascistische vaxpas / lockdown tirannie waarmee bijna alle overheden hun bevolkingen onderdrukken. Op het sinds maart 2020 bestaande kanaal van de zichzelf ‘ethische politieke partij’ noemende De Gulden Middenweg (www.deguldenmiddenweg.eu) wordt een glasheldere analyse gegeven van de rellen, en wordt gewezen op sterke aanwijzingen dat het geweld opzettelijk is aangestoken door ‘agents provocateurs’. Tevens wordt de politie dringend opgeroepen om aan de kant van het volk te gaan staan. Maar is daar nog tijd voor? Want de snel kantelende stemming in Europa kan de WHO/Gates/WEF/Schwab elite wel eens doen besluiten om ons nu zo snel mogelijk met een ijzeren vuist de genadeklap te geven.

In aflevering 157 van ‘Veritas Vos Liberabit’ wordt gesproken over twee verschillende groepen die actief waren in Rotterdam. Eén groep hield een anti-2G/lockdown lawaai protest met o.a. potten, pannen en fluitjes, en de andere, in het zwart geklede groep protesteerde tegen het vuurwerkverbod op 31 december. Toen er vuurwerk werd afgestoken reed de politie / ME er met busjes vrij hard doorheen. Dat was een trigger voor het geweld, en werden ook politieauto’s vernield en in brand gestoken.

‘Agents provocateurs?’

‘Wij wijzen alle geweld van de hand, maar moeten daar ook een kanttekening bij maken,’ zegt Peter Baars. Zo lagen er in een zijstraat van de Coolsingel stapels met gebroken stenen klaar (een kopie van wat eerder in de VS werd gedaan), De vraag is dus of ook het geweld in Rotterdam ‘is aangestoken door agents provocateurs. Dan kun je je ook afvragen aan welke kant deze uitlokkers staan.’

‘Een hele zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis is dat de politie… ook gericht heeft gevuurd op een aantal mensen. Een van hen kreeg een kogel door zijn buik. Die stond daar volgens veel omstanders slechts te filmen.’

Deze rellen zijn wellicht uitgelokt om de afkeur van het publiek voor (nieuwe) demonstraties te krijgen. ‘Onder de relschoppers hebben zich misschien wel Romeo’s verborgen gehouden. Dat is vaker voorgekomen. Het geeft aanleiding om noodmaatregelen en misschien wel de noodtoestand af te kondigen, om nog meer macht naar de regeringen te trekken… We moeten daar werkelijk rekening mee houden.’

Eurogendfor agenten gezien en gefilmd: indicatie dat rellen zijn uitgelokt

Baars wijst er bovendien op dat er opnames zijn van agenten en mannen in het zwart met wapenstok met het embleem van de Europese organisatie van gendarmes (/marechaussee / militaire politie), Eurogendfor. Naar schatting 8000 gendarmes zijn daarbij aangesloten. Eurogendfor werd opgericht om rellen in elkaars landen neer te slaan. Motief: een Roemeense gendarme zal wel bereid zijn op Nederlanders te schieten, maar een Nederlandse marechaussee mogelijk niet (en omgekeerd).

Nu Eurogendfor agenten in Rotterdam zijn gezien en gefilmd ‘heeft burgemeester Aboutaleb heel wat uit te leggen, want dat betekent dat van te voren al rekening was gehouden met heftige rellen… en dat is weer een indicatie dat ze ook uitgelokt kunnen zijn.’

De rellen werden aangegrepen om een aantal vreedzame demonstraties in andere steden te verbieden, al ging die in Amsterdam – waar een hele grote opkomst was – gisteren gewoon wel door. Ook in Oostenrijk, waar 50% – 60% ‘gevaccineerd is, waren grote demonstraties. Oostenrijk ‘heeft net als andere landen (zoals Nederland) een verdrag met de WHO. Die kan bij een ‘pandemie’ commando’s geven wat de regering moet doen.’

Ook de Nederlandse regering is hiermee eigenlijk alleen maar een uitvoerder geworden van wat de WHO zegt. We weten door wie de WHO wordt gefinancierd, en dat betekent… dat Nederland op dit moment geregeerd wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation’, en daarnaast natuurlijk door. het WEF van Klaus Schwab. ‘Het eerste wat er moet gebeuren is dat dit WHO verdrag moet worden opgezegd…. Pas dan kan er een route worden ingeslagen naar het opheffen van alle corona maatregelen.’

‘Bloedige strijd moet worden voorkomen; leg het land plat’

Als dat niet gebeurt ‘dan zullen stenen veranderen in molotov cocktails en komt er een enorme bloedige strijd in Nederland, wat we ten allen tijde moeten proberen te voorkomen, want geweld lost niets op. Dat betekent alleen maar dat de noodtoestand afgekondigd gaat worden. Misschien is dat voor bepaalde partijen in de staatsrangen wel de bedoeling.’

Wel effectief is volgens hem ‘de staking NU houden, nu we nog in 1938 leven, en niet in 1942. Laten we het land platleggen en aangeven dat we het niet langer pikken, dat we al die verhalen niet meer slikken. De eerste ratten beginnen het schip te verlaten. Meneer Gommers die zo trouw was… roept nu dat de regering het OMT een behoorlijk aantal malen fout geïnterpreteerd heeft en andere dingen heeft gezegd dan dat het OMT de regering vertelde. Zo zie je dat er een kentering komt. Er komen ook meer kritische artikelen in de kranten.’

(Diederik Gommers heeft tevens erkend dat 2G niet gaat helpen, en dat er geen verschil is tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ook zegt hij dat het 10 jaar gaat duren voordat de door Rutte verwoeste gezondheidszorg weer hersteld is. ‘Waarom geeft de regering de cijfers niet? ‘schrijft Bert Brandsma n.a.v. Gommers uitspraken (wellicht omdat dan blijkt dat ook hier de ziekenhuizen volstromen met gevaccineerden?). Verlaat Gommers inderdaad het zinkende schip, OF weet hij dat het regime Rutte iets nog véél ergers van plan is, en kan hij daar niet meer achter staan? -X.)

‘Politie en korspleiding: zeg BASTA!’

Overal in Europa worden keer op keer enorme demonstraties gehouden (ook al worden die in de mainstream media (= de overheid propagandakanalen) vrijwel genegeerd). ‘In Oostenrijk is het zelfs al zover gekomen dat de politie overloopt naar de betogers. Die hebben geen zin meer om bevelen uit te voeren die schadelijk zijn voor het Oostenrijkse volk.’

Baars: ‘Mijn vraag aan de Nederlandse korpsleiding is: wanneer wordt U wakker?… Wanneer gaat u inzien dat de opdrachten die u krijgt NIET in het belang van het Nederlandse volk zijn? Wanneer gaat u weigeren opdrachten uit te voeren die u uiteindelijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis zullen plaatsen?’

Hij roept de politieleiders dan ook op ‘BASTA!’ te zeggen tegen deze regering van ‘puppets’, die enkel bevelen uitvoeren van internationale organisaties zoals de WHO en het WEF. Er moet een andere koers worden gekozen, want anders wordt er op een keer teruggeschoten, ‘en is het leed niet te overzien en wordt het een complete chaos. Dus korpsleiding, u moet eigenlijk weigeren dit nog uit te voeren, en de regering duidelijk maken dat de C(ovid) maatregelen met ingaan van maandag moeten worden opgeheven.’

Alleen als iedereen zijn stem mag laten horen en ALLE feiten op tafel komen zal het volk volgens hem loyaal zijn aan de conclusies die dan worden getrokken. ‘Mensen die niet gehoord worden, die vertrapt worden, worden radeloos en gaan hele gekke dingen doen. Dat is geen dreigement, maar een waarschuwing voor wat er mogelijk gaat komen als we dit niet gaan keren.’

‘U weet het: de zorg is afgeschaald tot het bijna niet meer verder kan’ (alle moties voor meer IC bedden en hogere salarissen zijn het afgelopen jaar door het regime Rutte afgewezen, waardoor er nu minder bedden en minder verplegers dan ooit tevoren zijn, En we zaten dankzij de jarenlange bezuinigigen al op het laagste niveau van heel Europa – X.). (1)

Econoom Armstong: ‘Wereldbevolking kan met 50% instorten als iedereen wordt gevaccineerd’

De rellen in Rotterdam en grote demonstraties in Australië, Kroatië, Italië en Oostenrijk zijn ook de Amerikaanse econoom Martin Armstrong niet onopgemerkt gebleven. De Franse president Macron heeft demonstranten inmiddels tot ’terroristen’ verklaard, en zet nu militaire anti-terreur eenheden tegen zijn eigen bevolking in. ‘Iedereen die nog steeds denkt dat dit om de volksgezondheid gaat heeft geen benul waar u achter staat. Wanneer hebben de meest wrede heersers in 6000 jaar geschiedenis ooit de hele samenleving in een lockdown gezet voor een ziekte? NOOIT!’

De Amerikaanse CDC heeft erkend dat er geen enkele bewijs is dat een ongevaccineerde die hersteld is het virus kan verspreiden. De grote meerderheid van alle nieuwe gevallen in de ziekenhuizen zijn overal gevaccineerden, ‘en de regeringen halen alles uit de kast om dit te verbergen.’

Door het afdwingen van injecties ‘verlaag je juist de natuurlijke immuniteit. Als je echt de hele wereld zou vaccineren, dan kun je een instorting van de bevolking met 50% of meer ontketenen… Net zoals het overmatige gebruik van antibiotica superbugs heeft gecreëerd, zullen deze vaccins onze natuurlijke immuniteit afbreken en het risico vergroten op nieuwe mutaties die er zullen komen.’

‘De regeringen gebruiken deze vaccins om de bevolking te controleren, als voorbereiding voor Schwabs Great Reset, waarmee ze de Vierde Industriële Revolutie (feitelijk ‘Das Vierte Reich’ – X.) proberen te versnellen. Ze nemen aan dat robots werknemers zullen vervangen, dus hebben ze een gegarandeerd basisinkomen nodig. Maar ze bidden om een drastische bevolkingsreductie door op zijn minst het geboortecijfer te verlagen’ (2) (en dat zouden ze wel eens ook met deze Covid-19 injecties kunnen doen. Zie onze vele eerdere artikelen hierover.)

Volgt nu nog sneller dan gedacht de genadeklap?

De ontwikkelingen gaan zo snel, dat we mogelijk niets eens meer maanden, maar misschien nog maar enkele weken de tijd hebben om deze Great Reset staatsgreep tegen onze samenleving, die ons nog veel dieper in een afschuwelijke totalitaire toekomst met keiharde onderdrukking en nul komma nul vrijheid en inspraak zal storten, te stoppen.

Ik hoop dat ik het mis heb, maar ik vrees dat de WHO/WEF globalisten en hun slavenregimes (ook die in Den Haag) op het punt staan met een ijzeren vuist uit te halen en zo de genadeklap zullen proberen uit te delen. Die klap of klappen kunnen bestaan uit:

* Het opzettelijk loslaten van het (gemodificeerde) Marburg- en/of pokkenvirus, zoals Bill Gates reeds heeft aangekondigd. Alle meer dan terechte twijfels over corona/Covid zullen worden weggevaagd zodra mensen massaal sterven. Het Marburg/pokkenvirus hoeft nog niet eens daadwerkelijk te worden losgelaten, maar kan ook worden aangewend voor de grote zieken- en dodengolf die overal lijkt te zijn begonnen als gevolg van de Covid injecties.

* Een Westerse false flag operatie in Polen of Oekraïne, of op een andere plaats, die een zogenaamd ‘plotselinge’ oorlog met Rusland moet uitlokken. Historisch leidt niets beter een volk af dan oorlog. Zo’n false flag kan ook bestaan uit een dagen- of zelfs wekenlange false flag ‘cyberaanval’ blackout, waar het WEF samen met diverse overheden eerder dit jaar reeds op geoefend heeft (net zoals dezelfde partijen in oktober 2019 ‘oefenden’ op een wereldwijde uitbraak van een coronavirus (event201)).

* Een met HAARP energiewapens (geen complot meer, maar inmiddels erkend èn werkend) veroorzaakte serie natuurrampen (bijvoorbeeld een enorme aardbeving in de VS, overstromingen in Europa en China, e.d.) die zóveel slachtoffers eisen, dat de chaos wordt aangegrepen voor de staat-van-beleg en het permanent uitschakelen van onze laatste restjes vrijheid.

Velen hopen dat de regeringen het alsnog benauwd krijgen en hun plannen terugschroeven. Ik hoop dat deze mensen gelijk krijgen, maar gezien de enorme misdaden van de afgelopen (bijna) 2 jaar, het feit dat ‘onze’ bestuurders bereid zijn continu zó schaamteloos te liegen en letterlijk over lijken te gaan – al was het alleen maar door het verbieden van Ivermectine – geeft mij het benauwde gevoel dat ze de gebeurtenissen in Rotterdam en de in opstand komende bevolking zullen aangrijpen voor iets afschuwelijks, en daarbij niet op een paar slachtoffers meer of minder zullen kijken.

Begint in 2022 de meest onmenselijke dictatuur ooit, of stoppen we dit nog?

Onze toekomst hangt nu letterlijk aan een zijden draadje. Krijgt de VN /WHO /WEF /EU /IMF /Gavi /BIS /Trilaterale Commissie (en noem de afkortingen maar op) elite zijn zin, dan belanden we vanaf 2022 in de meest harde en onmenselijke dictatuur die deze planeet ooit heeft gekend, die zoals het er nu naar uitziet miljarden slachtoffers kan gaan maken. Agenda-2030 wil de wereldbevolking immers reduceren naar maximaal 1,5 miljard, wat betekent dat er in Nederland zo’n 14 miljoen mensen moeten verdwijnen.

Alleen een suïcidale samenleving gaat willoos akkoord met zijn eigen uitroeiing. Kom dus vreedzaam (!) in verzet door, zoals Baars het zegt, het hele land plat te leggen, en niets minder te accepteren dan het volledig definitief opheffen van alle ‘C’ maatregelen.

En politie en andere orde handhavers: mocht het regime in Den Haag weigeren te stoppen met het stapsgewijs verwoesten van de economie, het zaaien van angst en verdeeldheid, het opleggen van discriminatie en QR-Apartheid en het beschadigen van de volksgezondheid met hoogst twijfelachtige experimentele – en nu erkend niet beschermende – gentherapie injecties, zou u alvast kunnen gaan nadenken over het samenstellen van arrestatieteams die bereid zijn de besluitvormers en uitvoerders in politiek, instanties en media op te pakken en vast te zetten voor hun berechting in een tribunaal wegens hoogverraad van het eigen volk, en hun reeds begane misdaden tegen de menselijkheid.

 

Xander

(1) De Gulden Middenweg (YouTube kanaal)
(2) Armstrong Economics

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

74

 1. Openbaringen: met mag niet op de markt handelen als men niet vrijwillig het teken van het Beest in ontvangst heeft genomen. Het beest heeft maar een beperkte tijd om iedereen vrijwillig het teken te geven. Daarom wordt er nu zo druk uitgeoefend. Tot aan concentratiekampen aan toe. Maar iedereen die niet toegeeft levend of dood Die zal gered zijn. Maar Openbaringen is heel duidelijk over de eindtijd van het beest. Dit is niet de eindtijd van de aarde. Ons zonnestelsel is zodanig gemaakt dat veel planeten hun krachten kunnen en mogen uitoefenen juist in deze tijd. Alles draait om paarden planeten eerst weggingen( van de aarde vandaan) komen ze nu weer terug, in hun omwenteling rond onze Bron de zon. Juist wanneer ons zonnestelsel zo is gerangschikt, raken ook grondstoffen op.je merkt het aan de inflatie ook het geld(het aardse slijk) begint steeds minder waard te worden. Je hebt misschien wel de prik gehaald Je draagt het kenmerk van het beest, maar wat is je nutteloze geld nog waard op de markt waar je nu naartoe mag. Welke valse vrijheid heb je gekocht? Persoonlijk weet ik niet of ik een goede keuze maak. Wel weet ik dat ik veel dichter bij mijn liefdebij mijn licht ben gekomen.
  De toekomst zal leren wie van ons de juiste keuzes heeft gemaakt op de weg die wij moeten gaan. Niet de eindbestemming op onze reis is het doel, maar de reis zelf is ons doel.

 2. Embleem is van AT Team.
  Niet van Eurogendfor.
  Ga maar googelen…
  Embleem AT Team Rotterdam

 3. Op geenstijl staat nu ook de mini docu van Tim Gielen over Blackrock, Vanguard, Larry Fink, Soros, De Rothschilds en Klaus Schwab.

  Dat zijn onze vijanden. Wij moeten met zijn allen deze lieden in quarantaine kampen zetten. De politie die zij hebben omgekocht behoren inderdaad voor een tribunaal.

  Lees maar eens waar Stientje van Velthoven (wie?) nu werkt. Dit zijn de criminelen die we kostte wat kost moeten berechten.

 4. @Marc. U zegt “get a life”, maar juist DAT wordt door de overheden verboden! Op grond van buitengewoon zwakke argumenten! En juist dát wordt hier steeds gepubliceerd. Merkwaardig dat u dat niet inziet. Uw reactie is derhalve leeg; lucht en leegte (Prediker).

 5. Vandaag zien staan in officiele ( Pol Correct ) nieuws:

  Tijd geleden 80 % van het Nederlandse volk ACHTER beleid Rutte regering corona/vaccin , op DIT ogenblik nog maar 25 %.
  Voor de wijzen onder ons : DE ogen gaan open, voor de niet wijzen( prietpraters) onder ons de ogen blijven dicht of of of zijn het infleuncers ?

  Kunnen beter buiten blijven spelen, heb je toch niks aan !!

 6. Er is geen enkele GOEDE reden te bedenken voor verplichte injectie met een experimenteel vaccin waarvoor niemand kan aansprakelijk gesteld worden en waarvan met pas over enkele jaren zal weten of het veilig is.
  Er is geen enkele GOEDE reden te bedenken voor verplichte injectie met een experimenteel vaccin tegen een virus waaraan na twee jaar amper 0,05% van de wereldbevolking overleden is.
  Dat komt dus op 0,025% overlijdens per jaar aan het coronavirus, dat zijn minder overlijdens dan ten gevolge van een doorsnee griepseizoen.
  En vreemd genoeg worden tijdens griep epidemie veel minder maatregelen genomen: geen verplichte vaccinatie, geen contact tracing, geen quarantaine maatregelen, etc.
  Nog vreemder is dat de stemmen van dissidente wetenschappers gewoon niet aan bod mogen komen in de mainstream media, wat doet denken aan extreem-linkse communistische toestanden.

 7. Vanmorgen hoorde ik op Radio-NPO-4 – 08.15 uur een enthousiaste Lia van Bekhoven vertellen dat in Engeland sinds afgelopen Juli geen enkele 1.5. meter afstand Corona-beperking meer geldt.

  Iedereen kan in heel Engeland zonder probleem naar school, ziekenhuis, reizen in trein, bus, elkaar groeten en knuffelen, hand geven, zingen en naar de kerk, restaurant, de kroeg, het theater, naar de film, op vakantie, geen gezeik over PcR-testen, geen muilkorven, geen QR-Code,
  Geen Corona paspoort.

  Lia is een Nederlands journaliste, auteur en correspondente voor radio en televisie.
  Zij woont sedert 1976 in Londen. Dank Lia voor je opgewekte verslag op de Klassieke Zender!!!

  Wat een contrast met die 2 Gefrustreerde, Geveinsde, Leugenachtige in het zwart geklede Bewindslieden, wit hemd en zwarte stropdas: Rutte en de Jonge [ivm Code Zwart in Ziekenhuizen] die met een grafstem burgers en schoolkinderen opnieuw met de vinger omhoog de Stuipen op het lijf jagen, waarschuwen voor draconische beperkingen LOCKDOWN die ons wachten als we ons niet houden aan hun achterhaalde Mantra’s en suffe waarschuwingen.

  Zelfs de NOS-presentators gisteren op TV-Journaals deden mee met hun WALGELIJK, misselijk makende toneelstukje. En dan vinden die lieden het gek dat Burgers de Overheid en Nieuwsdiensten verachten en zelf voortaan hun bronnen wel weten te vinden.

  Nederlanders zijn diep te betreuren met deze New-Age Yoga en Mindful gedreven Sukkels die de gevaarlijke mantra’s van Rutte- De Jonge- Grapperhaus- RIVM- OMT als papegaaien nablijven praten. Die Radio en TV presentatoren van Nieuwsuur en Op 1 moesten zich diep schamen!!!

  Ik las Goddank in EO-Visie van vorige week dat Tijs van de Brink TV OP1 talkshow het Corona-nieuws genuanceerder, kritischer gaat verslaan.””

  Er zijn te veel dingen die niet kloppen. Drang en Dwang en een dreigende QR-Apartheidsstaat dreigt met Rutte, De Jonge, Kaag, Grapperhaus.

  Alleen Dummies volgen als slachtschapen, als Proefkonijn hun wanbeleid [Vrijheid met het vaccin, Niet Dus] de Publieke Opinie. [Iedereen doet het…zucht]

  De Wijzen denken zelf na, lezen goede boeken, leven gezond [Leviticus 11] en formuleren dan vol overtuiging hun eigen conclusies. Vive La Vie!!! Zie het Boek Spreuken 3 voor meer details.

  Shalom. Ramshoorn.

 8. wat zijn hier toch veel wappies , die overal een complot in zien.
  ik volg het hier al een aantal jaar, maar het wordt er niet beter op.
  de wereld zou onderhand al 20 keer vernietigd zijn,
  al 10 keer een wereldoorlog , enz enz.
  get a life mensen.!!!!!!!!!

 9. Hooggeplaatste Franse vaccinexpert professor: “Gevaccineerde mensen moeten in quarantaine en van de samenleving geïsoleerd worden”

  https://www.frontnieuws.com/hooggeplaatste-franse-vaccinexpert-professor-gevaccineerde-mensen-moeten-in-quarantaine-en-van-de-samenleving-geisoleerd-worden/

  Dit is een interview met Anna-Marie Yim, PhD, een doctor in organische scheikunde en een expert in peptiden. De andere interviewgast is een zeer vooraanstaand expert, Prof. Dr. Christian Perronne. Hij stelt zichzelf als volgt voor:

  Ik ben Professor Christian Perronne. Ik werk in een universitair ziekenhuis in de buurt van Parijs, aan de universiteit van Versailles. Ik was hoofd van de afdeling infectieziekten sinds eind 1994, maar ik ben enkele maanden geleden ontslagen wegens mijn publieke verklaringen.

  Ik breng onze regering in verlegenheid omdat ik voor verschillende regeringen heb gewerkt, zowel in de rechtervleugel als in de linkervleugel van de politiek, en gedurende vijftien jaar voorzitter was van talrijke comités, [waaronder] de Hoge Raad voor de Volksgezondheid, die de regering adviseert over het volksgezondheids- en vaccinatiebeleid. Ik was ook vice-voorzitter van een groep deskundigen voor de Europese regio van de WHO.

  Een fragment uit het interview:
  Dus is er een pandemie, is er ooit een pandemie geweest, maar moeten de ongevaccineerden ook bang zijn voor de huidige “varianten” die er zijn en de komende “varianten”?

  Christian Perronne: Precies het tegenovergestelde! Gevaccineerden lopen risico’s voor de nieuwe varianten. In het geval van overdracht is nu in verschillende landen aangetoond dat gevaccineerden in quarantaine moeten worden geplaatst en geïsoleerd van de samenleving. Ongevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; gevaccineerde mensen zijn gevaarlijk voor anderen. Dit is nu bewezen in Israël, waar ik in contact sta met veel artsen. Er zijn nu grote problemen in Israël: ernstige gevallen in ziekenhuizen doen zich voor bij gevaccineerde mensen. En er is ook een groot vaccinatieprogramma geweest in het Verenigd Koninkrijk, en ook daar zijn er problemen.

 10. ‘einde’ komt niet erg kosher over.

  En onduidelijk is wat wordt bedoeld met 3 december: en in welk jaar?

  +: waarom u een reactie dezerzijds 2 keer heeft geplaatst is niet duidelijk.
  Wilt u een ervan weghalen? En ook het (eind)puntje achter .com?

  Hartelijk dank!

 11. Verlaat Gommers inderdaad het zinkende schip, OF weet hij dat het regime Rutte iets nog véél ergers van plan is, en kan hij daar niet meer achter staan? -X.)

  Het regime Rutte volgt inderdaad als het braafste jongetje uit de klas het uitgelekte stappenplan naar een totale dictatuur.

  Mike Yeadon, ex-Pfizer wetenschapper postte dit onlangs. We naderen Fase 5

  Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022)

  > Maak gebruik van het tekort aan goederen en voedsel.
  > Veroorzaak de verlamming van de echte economie en de sluiting van fabrieken en winkels.
  > Laat de werkloosheid exploderen.
  > Pas een derde dosis toe op de gevaccineerden(boosters).
  > Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen.
  > Versterk de mythe van de varianten, de doeltreffendheid van het vaccin en de kudde- immuniteit.
  > Demoniseer de ongevaccineerden en houd ze verantwoordelijk voor de doden.
  > Arresteer de oppositieleiders.
  > Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart…
  > Stel de staat van beleg in om de oppositie te verslaan.
  – Resultaat, Tweede stadium van digitale controle. Gevangenneming of verwijdering van de tegenstanders.

  https://www.frontnieuws.com/mike-yeadon-tijdschema-naar-tirannie/

  Gelukkig is er ook goed nieuws omdat steeds meer Rechters de kant van het volk kiezen zoals in de VS waar de rechter verplichte vaccinatie door het regime Biden naar de prullenbak heeft verwezen….

  https://www-naturalnews-com.translate.goog/2021-11-17-biden-vaccine-mandate-looks-doomed.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=nui

 12. Aansluitend op mijn vorige bijdrage op dit xander-artikel… Ik weet niet of deze bijdrage hier wel op zijn plaats is of eerder thuis hoort op het ‘geloofsforum’… ik laat het aan de moderotor(s) over. Vervolg op:
  “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”…
  Maar wie dan zijn op hun beurt de broodheren van al de ‘marionetten’ en ‘lakeien’ van het WEF, NWO, UN, B&G-F, BlackRock, het Vaticaan, enz.?
  Het is de tegenstander en heel zijn demonische gevolg…
  ik weet uit mijn persoonlijke ervaring nu al dat vele lezers/volgers/toehoorders hier al afhaken… Want volgens mij verkeren zij in de fase van ‘ontkenning’ in een erkend bestudeerd psychisch proces: COGNITIVE DISSONANTIE (zoek maar op).

  Alle overheden zijn reeds volop bezig om – vooral in de 1ste wereld – één grote database aan te leggen van alle NIET-gevaccineerden (tenzij deze overheden het tegendeel kunnen bewijzen?), vervolgens worden er alle mensen uit gefilterd die niet mogen of kunnen gevaccineerd worden (wegens bijv. gegronde medische redenen) en dan gaan ze specifiek op zoek naar alle mensen… en nu komt ie… die geloven in de komst van de échte Messias, die écht geloven in onze Verlosser: de Heer Jezus Christus… om deze mensen dan te kunnen opzoeken, op te jagen, op te sluiten, enz. het vervolg kennen we al: concentratie-kampen… Terzijde: weldra moeten wellicht toch een heleboel scholen sluiten wegens te een groot tekort en/of uitval van leerkrachten…(doordenkertje?).
  Want er is één ‘ding’ waar deze luciferianen, satanisten enz. pas écht bang voor zijn en dus ook alles wat te maken met de Heer Jezus Christus te maken heeft zullen proberen te ‘elimineren’, dat is als zij op het Laatste Oordeel voor hun échte Rechter komen te staan…
  Tot slot: “al loopt de leugen nog zo snel, de WAARHEID achterhaalt ze wel” cfr. John. 14:5.
  Voor meer info (helaas enkel in het Engels) kan je terecht op de site van Jeremy-Paul James, een ex-topambtenaar bij de Ierse overheid. Lees onder meer op de site ZEPHANIAH . eu
  http://www.zephaniah.eu/index_htm_files/The%20Orchestrated%20Attack%20on%20Congregational%20Prayer.pdf
  Wie kent er nog het ‘paternoster’? Vooral die laatste regel:
  “… en verlos ons van DE kwade.” cfr. Mat. 6:9-13
  *zucht*

 13. @fleur en anderen
  Laat je goed informeren voor je verhalen de wereld in stuurd die niet waar zijn !!
  Er is helemaal geen dode gevallen, laat staan doodgeschoten !
  Gewoon fake nieuws waar sites als deze op kikkenn!

 14. Marten schreef:22-11-2021 12:17 p.m
  Kunnen wij de Great Reset nog stoppen? Ik denk het niet. Maar we hebben wel een God die dit
  duivelse proces kan stoppen. Hij stopte ooit ook koning Nebukadnezar die dacht groter en belangrijker te zijn dan de Schepper van hemel en aarde.
  Van Hem moeten we het ook in deze tijd hebben. Bidden we er nog om of denken we dat het alleen maar mensenwerk is?

  Helemaal mee eens! Laten we bidden voor meer bidders!

 15. We richten een Mark Rutte en Hugo de Jonge “liegen en bedriegen” fanclub op. Ik weeet uit eigen ervaring dat desbetreffende mens(en) waar je een “fan” van bent wel “gevoelig” zijn voor fans. Dat streelt namelijk hun ego.

  Dus mensen wordt lid van deze “liegen en bedriegen” fanclub. Het kost niets en kunt op deze manier laten merken hoe goed je het vind dat desbetreffende heren het zo goed met ons voorhebben……

 16. De directeur van een ziekenhuis in Chemnitz heeft (zie een voorgaande reactie van (naam vergeten) op dit forum) zelfmoord gepleegd omdat hij niet meer wilde meewerken aan deze genocide.
  Vandaag staat een video-opname van hem, dr Thomas Jengden, op frontnieuws.com.

 17. De directeur van een ziekenhuis in Chemnitz heeft ( zie een voorgaande reactie van (naam vergeten) op dit forum) zelfmoord gepleegd omdat hij niet meer wilde meewerken aan deze genocide.
  Vandaag staat een video-opname van hem, dr Thomas Jengden, op frontnieuws.com.

 18. er zijn nu al twee postings niet gepubliceerd
  de eerste was wat teveel persoonlijke info maar die van vannacht vergeten xander ?

 19. Error 4:13 pm

  Wat bedoelt u met de opmerking :

  ” Aanstaande 3 december of eerder komt de verlossing “

 20. @Cassandra. Het zijn metaforen en een metafoor is vooral bedoeld om ingewikkelde materie eenvoudig te kunnen uitleggen.
  Maar zulke metaforen kunnen nooit een echt argument zijn, want ze gaan over iets heel anders, en je kunt ze dus vaak gemakkelijk onderuit halen.
  Autogordels zijn b.v. uit ten treure getest voordat ze verplicht werden. Kunnen we van de injecties en de maatregelen niet zeggen.

 21. Onderzoek toont aan dat na ongeveer 4 maanden ELK verschil in “besmettingen”, positieve testen en besmettelijkheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, helemaal verdwenen is.
  Dan maakt het al of niet gevaccineerd zijn dus geen enkel verschil. De Engelse NHS erkent dit.
  https://www.youtube.com/watch?v=qrMyxMgJN2w (na 15:00 minuut).
  Daarmee is elke noodzaak voor een verschil in toegangsrecht in feite verdwenen.
  Het afnemen van vrijheden om mensen onder druk te zetten deze medische keuze te laten doen, is moreel verwerpelijk en in strijd met de artseneed, aldus Jona Walk.

 22. ‘Bloedige strijd moet worden voorkomen; leg het land plat’

  Het land platleggen, dat zal zeker niet gebeuren. Dan blijft optie 1 over.

  De aankondiging van de vaccinatieverplichting in Oostenrijk, is in feite een oorlogsverklaring. De schrik zit er bij de ongevaccineerden in andere EU landen ook goed in, uit angst dat dat beleid overgenomen wordt.

  Let u even goed op: het betekent dat de ongevaccineerde Oostenrijker een onbetaalbare boete krijgt, of een maand de gevangenis in moet. In feite is de ongevaccineerde Oostenrijker nu gecriminaliseerd. Deze groep mensen heeft van de één op de andere dag niets meer te verliezen.

  Naar mijn idee is de burgeroorlog in de EU hiermee van start. De rellen in Rotterdam, is ook niets minder dan een veldslag. Overigens gewonnen door de relschoppers. Het moreel bij de politie is weggeslagen. Dat is ook het doel van dit soort acties.

  Veel van de politie en het leger zullen overstappen. Kijk hoe eenvoudig de Taliban Afghanistan hebben overgenomen. Het moreel was weg bij de regeringstroepen. Er was corruptie, geen vertrouwen in de machtshebbers. Dat is hier in de EU ook het geval. De arrogante Europese regeringsleiders denken dat dat bij hun niet gebeurt. Dat is een kapitale denkfout.

  De EU regeringsleiders zullen goed moeten beseffen: de vijand die nu tegenover hun staat, die hebben ze zelf gecreëerd.

 23. Ik las een 16 jaar oud interessant artikel:

  Volgens The Guardian van 6 oktober 2005 worden onbekende hoeveelheden van het Spaanse-Griep-virus bewaard in zwaarbeveiligde Regeringslaboratoria in Atlanta, Georgia.
  De kenmerkende eigenschappen zijn ook beschikbaar voor “speciale geleerden” in andere laboratoria, waardoor sommigen vrezen, dat het virus ook in andere plaatsen gemaakt kan worden.

  Er is een risico van het overbrengen van vogelgriep door trekvogels en men neemt daartegen bij voorbaat reeds maatregelen, maar wat gebeurt er als per Ongeluk of met Opzet Spaanse-griep-virus [100 miljoen doden] ontsnapt uit een laboratorium?

  De ontwikkeling van dit virus heeft Geen Enkel Medisch nut, voegt alleen maar toe aan de Amerikaanse voorraad van gevaarlijke Biologische wapens.

  Amerika trekt ten oorlog tegen landen die men ervan verdenkt massavernietigingswapens te bezitten. [o.a. Assad. Gadaffie, Saddam] Dat kunnen biologische, chemische of atoomwapens zijn. Amerika heeft zelf deze wapens en gebruikt ze tegen andere landen. o.a. in Vietnam.

  Griepprikken [ik liet ze Goddank altijd aan mij voorbijgaan] en andere injecties kunnen misschien helpen, maar kunnen ook dodelijk zijn.

  Een Amerikaanse verpleegster vertelde dat bij haar in het ziekenhuis over Griepprikken gesproken werd als “Old People Killer”, (Oude Mensen Doder).

 24. Al die demostraties tegen de recente covid-maatregelen is gewoon olie op het vuur voor alle beleidsmakers om ASAP (= As Soon As Possible) de vaccinatie-PLICHT er snel door te kunnen duwen…
  “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt…”
  Volgens mij krijgen alle beleidsvoerders nu op hun vingers getikt vanwege hun échte broodheren (= WEF, NWO, B&G-F enz.) omdat het allemaal niet snel genoeg gaat, omdat ze hun ’targets’ niet kunnen halen, omdat de ‘deadlines’ (lees: ‘Great Reset’) nu snel in ’t vizier komt. Krijgen zij (onze beleidsmakers) anders hun ‘extra bonus’ – wat dat ook moge zijn – niet, of mogen ze dan niet meer meespelen in dat criminele clubje van die ‘super-kliek’ en verkwanselen ze straks (als eenmaal de NWO een feit ZOU worden) hun ‘postje’ dat ze nu al aan ’t voorbereiden zijn?. Hebben al die beleidsmakers soms een soort eed moeten zweren die hoger zou zijn dan “…Ik zweer getrouwheid aan de grondwet en aan de wetten van het volk…”.

  De ‘subtiele’ anti-propaganda tegen niet-gevaccineerden begint stilaan op volle toeren te draaien.. Zo kreeg ik isteren volgende ‘prentkaart’ in mijn mail-box: je ziet een aantal auto’s rijden in het DONKER op de weg; de voorste auto heeft echter de koplampen niet aan… Hieronder de ‘commentaar’ die onder dit beeld met auto’s in witte letter staat:
  Ik doe mooi mijn koplampen niet aan (= hoofding)
  1. Ik ben geen schaap.
  2. Ik weiger in angst te leven.
  3. Ik zie alles prima.
  4. Ik respecteer jouw keuze om je lichten aan te doen, respecteer dan ook mijn keuze.
  5. Als anderen mij niet kunnen zien is dat hun probleem.
  6. Het kan de wet wel zijn, maar dat is in strijd met mijn grondwettelijke rechten.
  7. Met je lichten aan kun je ook een ongeluk krijgen.
  8. Sterker nog, de meeste ongelukken bij donker gebeuren met auto’s die hun koplampen wel aan hebben.
  Wie verzint het toch?
  In Vlaanderen gebruiken bijna alle politici – met Frank Vandenbroucke, federaal minister van Volksgezondheid op kop – ook graag volgende metafoor: ‘U rijdt toch ook niet zonder autogordel achter het stuur tegen 120 km per uur’. Of ook nog: “laat u toch dringend vaccineren, als doet u het niet voor u zelf, doe het dan toch voor uw kinderen, uw grootouders, enz.”.
  Ik ben benieuwd naar dergelijke creatieve (?) ‘prietpraat’ die er binnenkort in de MSM gaat komen!
  *zucht*

 25. Het andwoord is : Ja.
  Aanstaande 3 December of Eerder, komt de verlossing 🙂
  Iedereen is bekend 🙂

 26. zeker te stoppen net als straks
  functie elders voor
  HdJ
  door en met corona.
  1 van de oorzaken lees ik in dit epistel nl. die van ineen storten omvang wereldbevolking.
  Kijk om u heen en zie het gebeuren vanwege het toenemend gebrek aan mensen.
  Je kunt wel ziekenhuisbedden wegsaneren vanwege personeelst-te-kort en vervolgens verklaren dat het aantal bedden en personeel in overeenstemming is. Een andere trigger
  is de toename van het aantal gekken buiten het gesticht, lees binnen een land.
  Zorg dat u vast de schriftelijke cursus hoe wordt ik boer in huis hebt, dan waarschijnlijk de beste investering ooit gedaan in uzelf of wat socialer in die van uw gezin.

 27. @Amo Zeer goed punt maak je daar met die hygiëne. Het was al bekend dat er daardoor meer mensen last hebben van allergieën dacht ik. Maar dat maakt natuurlijk ook vatbaarder voor virussen. Als je het niet erg vind gebruik ik jouw woorden nog eens om een punt te maken. Iedereen een fijne dag ondanks alles.

 28. Lijkt me , dat als de oversterfte zo doorgaat : er meer protest en bewustwording moet gaan komen ?
  Week 44 : 3478
  Vorige week / week 45 : 3771

  “Men” weet dan wel niet de oorzaak ? / maar eens sectie verrichten lijkt me op z’n plaats
  De curve wordt in ieder geval zo steil : is niet meer te verdoezelen .

  https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70895ned

 29. Nog nooit in de geschiedenis van Europa hebben we zó hygiënisch kunnen leven als de laatste halve eeuw. We hebben riolering en schoon en helder koud en warm mater. We hebben wasmachines en dragen schone kleren. We hebben een enorme reeks aan artikelen waarmee van alles schoon kan worden gemaakt. We hebben gebitsverzorging, goede vaccinaties (échte) en antibiotica.
  Deze enorme mate van algemene hygiëne is niet aanwezig in China.
  Daarom is het zo merkwaardig dat we hier moeten leven als in een totaal sceptische omgeving, met maskers en isolatie. We schrikken nu al als er iemand hoest.
  Het is allemaal helemaal over de top. Disproportioneel in een mate die NIET gezond meer is.
  Je kunt veel beter een beetje besmetting oplopen en zo een uitstekende brede natuurlijke weerstand ontwikkelen.
  De overheid met het OMT praat ons een steriele omgeving aan en bevordert daarmee een soort smetvrees onder de bevolking die niet gezond meer is.
  Het wordt dan ook geleid door mensen die zich in steriele omgevingen als laboratoria bevinden en zich blind staren op de steriele cijfers die de computer produceert.

 30. Ik wil de mensen hier niet de hoop ontzeggen, maar ik wil toch ook mijn mening ventileren.
  Een landelijke staking gaat niet gebeuren simpelweg omdat er mensen zoals Sybert ,,Mondkapje” van Lienden rondlopen.
  Dit land is nou eenmaal een handelsland.
  Een euro te weinig verdiend per dag is een schande,want dan heb je niet je best gedaan zou de schoolmeester gezegd hebben.
  Tevens spelen er allerlei belangen in achterkamertjes van lobbyende krachtpatsers.
  We moeten VEROLME redden, FOKKER ,SHELL behouden,KLM en NS UNILEVER noem het maar op.
  Kunst aankopen tentoonstellen in ziekenhuizen.En ondertussen wordt ons land uitverkocht aan datacentres en buitenlandse investeerders.
  Maar ja,de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

 31. Rutte cs en tribunaal.
  Liever vernietigen zij de wereld dan andersom.

 32. 2021…Een Burgeroorlog dreigt:

  Nederland stond z’n mannetje in 1572 tegen de Spaans/Roomse overheersing met de Prins Willem van Oranje en de Geuzen. Alva en zijn bende werd verdreven uit alle steden dorpen en gehuchten door zijn zoon Prins Maurits en zijn goed geoefende legers.

  In 1918 zag Troelstra zijn kans schoon en riep de Nederlandse bevolking op tot een Socialistische revolutie.

  Koningin Wilhelmina reageerde snel en mengde zich tussen het volk met haar dochter Juliana. Troelstra taaide af en de rust keerde weer onder het volk.

  Iedereen vraagt zich nu af, waar is Koning Willem Alexander? Kan hij dat Laffe, Dictatoriale Kabinet Rutte-Kaag-Hoekstra- Segers niet tot de orde roepen? Een ultimatum stellen:

  Weg met die waardeloze Covid-19 vaccins, weg met die onbetrouwbare PCR-testen, Weg met die Muikorven, Weg met die Corona-Paspoorten en QR-Code. Waar wacht de Koning nog op? Strijdt voor onze en uw VRIJHEID! De Tirannie Verdrijven!!!

  Shalom. Ramshoorn.

 33. Het grote probleem is naar mijn bescheiden mening, dat de ca.15% niet-gevaccineerden niet één blok vormen maar zodanig versnipperd e/o passief zijn dat het absoluut geen machtsblok kan vormen.

  Dat terwijl normaliter 15% in absolute zin een statistische grenswaarde is die voldoende is om het tij te doen keren en aldus in staat zou moeten zijn de NLse bevolkingsmeerderheid (50+%) achter zich te krijgen!

  Dat klinkt zoals het is, een reële kans op een cruciale misser, of nog heel even écht een allerlaatste kans alvorens de samenleving volledig instort en de tegenstribbelaars definitief naar het schavot worden afgevoerd!

  De vraag is, beter gezegd mijn vraag is, hoe iedereen (15+%) die tegen het huidige beleid en de uitvoering daarvan is onder één gemeenschappelijke noemer te krijgen en men zo op korte termijn(!) wèl in staat is een groot te respecteren tegenblok te gaan vormen?

 34. Kunnen wij de Great Reset nog stoppen? Ik denk het niet. Maar we hebben wel een God die dit
  duivelse proces kan stoppen. Hij stopte ooit ook koning Nebukadnezar die dacht groter en belangrijker te zijn dan de Schepper van hemel en aarde.
  Van Hem moeten we het ook in deze tijd hebben. Bidden we er nog om of denken we dat het alleen maar mensenwerk is?

 35. Wat ik in de berichtgeving mis is dat het geweld van demonstranten met name gericht is op vernielingen en niet zozeer op het bewust aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dit terwijl het geweld van de politie zuiver en alleen is gericht op het aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel : met wapenstok slaan op hoofden van zittende mensen, met 5 man 1 bejaarde tegen de grond werken, met een 44 bar waterstraal op een paar meter iemand met zijn hoofd tegen een betonnen muur blazen (gevolg is schedelbasisfractuur), met busjes dwars door groepen heen rijden, mensen van fietsen slaan, kopschoppen en zo kan ik nog welke even doorgaan. Met als absoluut dieptepunt het schieten met scherp op demonstranten.
  Wat zijn dat voor agenten die bij een steen op het dak van een gepantserd busje al direct een post traumatische stress stoornis oplopen en gaan lopen schieten ?

 36. Er was absoluut geen sprake van noodweer bij de agent, die de dodelijke schoten loste!
  Ene Yousef was niet aan het rellen maar stond gewoon op de hoek van de straat en is GERICHT doodgeschoten!

  https://video.twimg.com/ext_tw_video/1461813249784090638/pu/vid/320×580/-zIdC-t2FRk18PuS.mp4?tag=12

  https://video.twimg.com/ext_tw_video/1461819551159664641/pu/vid/320×678/w-y3ryMknBpUj1Q6.mp4?tag=12

  ” Een persfotograaf meldde dat er wel tientallen schoten gelost werden door de politie: „Overal lagen hulzen op de grond.” Met een paar anderen was hij de dichtstbijzijnde parkeergarage ingegaan totdat de schoten voorbij waren. ” https://www.telegraaf.nl/nieuws/1246093857/zeven-gewonden-bij-rellen-protest-tegen-2-g-beleid-in-rotterdam

  Uiteraard zwijgt de corrupte media over de doden en gewonden.

  “We hebben vanuit betrouwbare bronnen te horen gekregen dat er drie mensen zijn overleden,” aldus Eline.
  https://www.ninefornews.nl/coronademonstrant-marco-van-onrecht-tv-in-buik-geschoten-bij-rellen-rotterdam/

  Boys ze lokken jullie uit !!
  https://www.youtube.com/watch?v=P1DIbD48rcs

 37. Herinner de Antifa protesten/ chaos in Duitsland en BLM bewegingen van Amerika! Linkse terreurorganisaties die zich voordoen als burgers of aanhangers van vrijheidspartijen. Tegenstanders van de gevestigde orde krijgen de schuld van alle veroorzaakte ellende dat in werkelijkheid niks meer dan voorbereide false flag operaties zijn. Krijgen we de waarheid ooit te horen? en zullen slapende burgers de werkelijke situatie ooit doorzien?

 38. Dat de ME een zware taak heeft dat zou best. Totaal geen medelijden met die knuppelaars. Als ze opdracht krijgen om vreedzame protesterende bejaarden in elkaar te knuppelen zullen ze dat met plezier doen .

 39. Ik geloof het niet, of je moet er een burgeroorlog voor over hebben. Gisteren is er in Brussel ook geprotesteerd door die zogenaamde vredelievende mensen. Ze hebben alles kapot geslagen, auto’s vernield, winkels beschadigd, en het goed van een ander. We staan aan de rand van een burgeroorlog en velen blijven met vuur spelen, omdat ze de wereldgeschiedenis niet kennen. Shalom

 40. De mensen die de prik hebben genomen hebben een technologie in zich waardoor via electromagnetische signalen het DNA van die mensen aangepast of aangevallen kan worden. Je hoeft dus geen nieuwe “virus” de wereld in te sturen, je hoeft alleen maar een code via het Net te sturen en je kunt mensen dan op elk gewenst moment ziek maken of dood laten neervallen (zoals al is uitgetest bij het Travis Scott concert). Identiek hoe Bill Gates destijds zijn Blaster virus via een achterdeurtje in zijn Windows systeem los liet om zodoende de markt voor Anti-virus op te tuigen. Dat had hij afgekeken van hoe men Aids heeft weten te verspreiden door mensen eerst met een “onschuldig” Hepatitis-B injectie in te spuiten en een tijdje later met het nooit bewezen HIV virus op de proppen te komen. Het is allemaal zo duidelijk als je het eenmaal ziet.

 41. Wat een complotdenken weer.
  Je zal maar met de gedachte leven dat dit opzettelijk veroorzaakt is en vanuit de regering is aangezet.
  Ziek gewoon! Het zijn gewoon een stel malloten die relschoppers. Heeft niets met demonstreren te maken.
  Allemaal oppakken en een aantal maanden achter dd tralies. Alle schade op hen verhalen.
  Goed dat de politie hard ingrijpt. jammer dat er vuurwapens gebruikt zijn maar het was gewoon nodig!
  En ja, wie gaat er nu staan filmen. Zorg gewoon dat je ver uig de buurt blijft !!!

 42. Shell weg, Unilever weg, wanneer gaat Rutte weg?? Oh nee, Eva Jinek en Jort Kelder zijn vrinden van Rutte

 43. Staat er dan straks, als de chaos toeneemt: rellen (burgerlijk protest), voedsel te korten, ziekte (door vaccinatie nu straks een echte?), Oorlog en geruchten van oorlog, toenemende natuurrampen, scheuring tussen dierbare en familie omdat je niet gevaccineerd bent/een kant kiest en geen werk meer door uitsluiting etc, etc uit alle chaos toch een charismatische wereldleider op? Die het gaat gaat ‘oplossen’? Misleiding op het hoogste niveau! Blijf waakzaam en toetsen. De echte Oplosser komt ook!

  Wees gezegend

 44. Het zijn allemaal experimenten: De mRNA prikken, de lockdowns, de avondklok, de maskers, 3G, 2G.
  Al deze zaken zijn NOOIT goed getest op hun werkzaamheid.
  We zijn geworden als de ratten in het lab die gebruikt worden om mee te experimenteren.
  Medewerker De Jong van het OMT zei b.v. dat 2G is als een patachute : Je gaat een parachute ook niet uitgebreid testen. Je gaat er vanuit dat de parachute werkt.
  Neuroloog Jan Bonte werkt dit dan uit in een essay, waarin hij aantoont hoe het goede idee van de parachute een eeuwenlange studie achter de rug heeft (met veel doden die het experiment niet overleefden) , voordat men een betrouwbare methode had gevonden.
  OMT medewerker Bonten noemt het zelfs ‘boerenverstand’, dat 2G.
  Wat Jan Bonte, als boerenzoon, een belediging vindt voor de boeren.
  We worden onderworpen aan ’trial and error’, dat is overduidelijk.

 45. Ik zat te mijmeren op de bank over vroeger. De jeugd van nu doet dat met een joint en noemt dat spacen en de meer beschaafden noemen het mediteren of het verlengde daarvan namelijk het contempleren.Er zijn ook mensen die dat in de zogenaamde man-cave doen met sloten drank.Filosofen noemen dat denken. Sites als Xandernieuws en aanverwante sites die nu door de machthebbers fake-nieuws sites en verspreiders van complottheorietjes worden genoemd werden vroeger schotschrift schrijvers of paskwils genoemd. De muziek is veranderd maar de klaagschriften zijn hetzelfde gebleven.De traditie wordt voootrgezet. Simon Vinkenoog heeft daar een mooi gedichtje over geschreven. Het heet Het Schotschrift. Zoek het zelf maar op op het wereldwijde waanzinweb. Groet van een Be Bop Grandma. Dit is een liedje van George Thorogood. Zie You Tube.Ik ben een oude rocker en niet zo bedreven op de computer. Linkjes doorsturen heb ik nog niet door. Ik verdoe mijn tijd liever met mijmeren.

 46. Iedereen is het beu maar staken zal niet helpen, integendeel, dan krijg je nog extra lege winkelrekken.
  Heeft Iran nu al een atoombom?
  Liggen de Noord-Koreanen al te sterven van de honger?
  Straks valt de elektriciteit uit, dan zal je zien dat een staking een druppel op een hete plaat is.
  Voor preppers zoals wij zal dat weinig effect hebben, net als een algemene staking ons onverschillig laat.
  Overigens, kijk eens naar atelietfoto’s van nachtelijk Europa en leg er een coronakaart naast. Opvallend niet? Of wonen we allemaal op een kluitje bij elkaar in het riet bij de grote rivieren waar de corona welig tiert?

 47. Ik hoop het niet en dat de meeste zg vaccins hun sterkte aan het afnemen zijn… Maar zo niet dat dat allemaal.niet waar zou zijn plus die invloed van 5G op die vaccins dat de elite kan uitmaken wie er dood gaat middels die grote masten van 5G en wie mag blijven leven 😜😜

 48. Midden jaren ’80 legden de Britse werknemers het hele land wekenlang plat om betere leefomstandigheden te krijgen en ze wonnen. De Britse elite verloor de ene zaak na de andere voor de rechter.

 49. Het moet toch vast te stellen zijn wie, wanneer en waarom die stenen geplaatst zijn. Maar ja wie gaat dat onderzoeken?

 50. Dat staken kun je vergeten. Er zijn bij potentiële stakers teveel eigen belangen in het spel dat dit daarom niet gaat lukken.

 51. De politie gaat de relschoppers onderzoeken maar wie gaat de politie onderzoeken. Of misschien is er geen verschil.

 52. Het idee alleen al dat psychopaten zoals Hugo de Jonge en Mark Rutte berecht gaan worden wegens hoogverraad van het eigen volk is een heerlijk vooruitzicht! En zo 100% verdiend na al hun misdaden tegen de menselijkheid, al misbruik makend van hun gestolen macht.
  Neem alleen maar het duivelse verbod op het gebruik van werkende medicatie, waarmee ontelbare levens gered hadden kunnen worden! Deze medicijnen hadden ook die smerige, opgezette angstcampagne direct beëindigd; de door de MSM gesteunde ‘regeringsfascisten’ zijn zo kwaadaardig, zo dodelijk bezig geweest.
  Ja, of ik het nog mag meemaken tijdens mijn leven op aarde weet ik niet, maar het vooruitzicht dat het ooit gaat gebeuren is zo rustgevend dat ik zo meteen met dat vooruitzicht hoopvol in slaap wil vallen…..

 53. Aldi Australie: ontslaat wie als medewerker niet gevaccineerd is na 1/2/’22. (bron niburu.co/21/11)

  Oproep tot BOYCOTTEN van Aldi hier!

 54. Op hln.be vandaag zowaar dit:
  aandacht voor een demonstratie in Brussel tegen de onwettige virusregels en voor verpleegkundigen die de demonstranten toezwaaien
  en deels ook ’toedansen’ op een balkon van een ziekenhuis waar men langs loopt.

  Anderzijds laten ze ook een arts aan het woord die nog meer onwettigheid wil.

  Hopelijk zijn ze richting de goede kant aan het gaan: hoog tijd!

  Sandra: u heeft helemaal gelijk! Zie ook fromrome.info (Italiaanse tekst waar min of meer hetzelfde in staat) 21/11/’21 Frà Bugnolo.

 55. Gideon van Meieren en Martijn van Houwelingen moeten het kabinet nu het vuur aan de sloffen gaan leggen.
  Ze weten verdraaid goed waar ze mee bezig geweest zijn, dus kunnen niet met een nonsens antwoord komen.
  Wat er in Rotterdam heeft plaatsgevonden moeten zij ook van hebben geweten net zo goed als die Burgemeester Aboutaleb.
  Hier moeten we zo snel mogelijk uit willen er straks niet meer ongeregeldheden met doden als gevolg optreden.
  Want dit kabinet moet zo snel mogelijk berecht worden en ook allen die eraan meegewerkt hebben.
  Laat ze dit maar eens in het journaal en op één vandaag en Jinek gaan vertellen dat het volk 19 maanden in angst is gehouden en dat 80% van de bevolking zich heeft laten vaccineren met dodelijke injecties waarmee ze nu rondlopen.
  De kinderen van Hugo de Jonge willen ook niet meer in het openbaar gezien worden met hun eigen vader en schamen zich voor hem. Bron ? Mod.

 56. 2005.
  Het IHR-Verdrag van de VN/WHO.
  BINDEND voor de 196 staten die het hebben ondertekend.
  Dat is de basis voor de huidige toestand.
  Aan dit verdrag is weinig ruchtbaarheid gegeven.

  Sigrid Kaag (D’666) maakt(e?) deel uit van het Global Preparedness Management Board van de VN/WHO en heeft dus meegewerkt aan de pLandemie.

  Zie ook Event 201, de simulatie in oktober 2018, voorafgaand aan de pLandemie.

 57. Inderdaad zoals Sonny schrijft, nu doorpakken! Er zijn al bijna 2 jaar vreedzame demonstraties en ze hebben in niets geholpen. Het script ligt vast, of er nu wel of niet geweld gebruikt wordt.
  Uitgelokt in Rotterdam zeker, alleen hebben ze misschien hun kaart overspeeld. Angst is de manier om mensen onder de duim te houden. Woede is de tegenhanger in mijn ogen. Durven mensen niet meer te demonstreren omdat ze met scherp schieten. Dood gaat iedereen. Als strijder of als lafaard. Kunnen we onze kinderen redden van slavernij. Ze willen niet voor niets gender neutraliteit, vooral veel minder testosteron. Het Malburg virus, onzin! Virussen zijn niet overdraagbaar maar de schoonmaakploeg van ons immuunsysteem. Je kan wel ziekten inspuiten zoals Bill Gates met polio vacinatie aan kinderen in India, wat een monster. Dit systeem is als een etterende wond vol met bacteriën of zoals een zwarte schimmel woekert maar voort, al duizenden jaren actief, het grote kwaad. Wordt tijd dat er een eind aan komt. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  https://odysee.com/@FrenchPaperHatter:d/Thomas-Cowan-on-viruses—5G:8

 58. De geschiedenis lijkt zich te herhalen:

  THE REICHSTAG FIRE
  On February 27, 1933, the German parliament (Reichstag) building burned down. The Nazi leadership and its coalition partners used the fire to claim that Communists were planning a violent uprising. They claimed that emergency legislation was needed to prevent this. The resulting act, commonly known as the Reichstag Fire Decree, abolished a number of constitutional protections and paved the way for Nazi dictatorship.

 59. Haarscherpe analyse Xander. Hulde. Heb in het directe rellengedoe na BLM in USA hetzelfde gezien met stenen die in de nacht op pallets werden aangevoerd. Een zwarte bewoner uit de buurt zei voor de camera dat hij dat had gezien en al niet snapte waarom omdat er niets werd ge bouwd of verbouwd in de omgeving. Destijds werd de vinger gestoken naar Soros die ook mensen voor €25 p/uur zou ronselen om rellen. Gold ook voor de Extinction Rebellion-idioten.
  Blijf scherp beste mensen.

 60. Meer dan 85 % vrijwillig de spuiten genomen en dan veronderstellen dat die plots tot inkeer zullen komen en het land plat leggen?
  Welterusten voor deze avond allemaal!

 61. Gelukkig zie ik steeds meer mensen die geen mondkapje (WEF-swastika) meer dragen in de supermarkt.

 62. Een opmerking van een lezer op zerohedge zei dat vandaag de dag zelfs Ghandi als extreem rechts zou worden betiteld door de main stream media.

  Dat is het nieuwe normaal van onze pers/omroepen.
  We leven in een nieuwe vorm van bolsjevisme / stalinisme

 63. Het is nu doorpakken, druk uitoefenen. Gommers lijkt inderdaad het hazenpad te kiezen. Er zullen er nog veel volgen of verdwijnen maar niet als u op uw kont blijft zitten. Het volk is de baas niet de overheid, de overheid dient bang te zijn voor het volk en zeker niet andersom! Sta op, pak je vrijheid terug!

Comments are closed.