Professor gearresteerd na citeren plan van Jacques Attali om wereldbevolking tijdens fake pandemie deels uit te roeien

—————————————————————————————————————————————–

Attali, adviseur van Mitterand en Sarkozy, en mentor van Macron: ‘Ze zullen geloven dat het voor hun eigen bestwil is – De bangen en dommen zullen uit zichzelf het slachthuis ingaan’

—————————————————————————————————————————————–

Een complottheorie volgens de mainstream media, maar wel degelijk al in 1981 opgeschreven in het boek ‘De Toekomst van het Leven’ van de latere eerste directeur van de Europese Ontwikkelingsbank, Jacques Attali. Deze economische adviseur van president Mitterand, die later voorzitter werd van een overheidscomité onder president Sarkozy en mentor werd van de huidige president Macron, schreef letterlijk dat er op zeker moment in de toekomst een grote crisis zal worden gecreëerd – economisch, en/of een pandemie – waarin de mensen een ‘behandeling’ zal worden gepresenteerd die velen van hen het leven zal kosten. ‘We zullen van hen afkomen door hen te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is… Deze dommen zullen zichzelf selecteren, ze zullen uit zichzelf naar het slachthuis gaan.’

Professor Jean-Bernard Fourtillan werd op 20 april opnieuw gearresteerd na het gebruiken van Attali’s citaten. Mogelijk heeft zijn arrestatie te maken met het feit dat hij zei het met het oog op de Holocaust erg vreemd te vinden dat uitgerekend iemand die uit een Joodse familie komt zich een groot pleitbezorger betoonde van het plegen van een ongekende volkerenmoord.

‘Euthanasie op groot deel bevolking; ze zullen geloven dat het voor hun bestwil is’

‘In de toekomst zal er een weg moeten worden gevonden om de bevolking te verminderen,’ schreef Attali. ‘We beginnen met de ouderen, want zodra die ouder dan 60-65 worden, leven ze langer dan ze produceren, en kosten ze de maatschappij enorm veel. Dan de zwakken, gevolgd door de nuttelozen, die niets aan de samenleving bijdragen omdat er steeds meer van hen zullen zijn. Tot slot volgen de stommelingen.’

‘Euthanasie zal op deze groepen worden gericht. Euthanasie zal voor toekomstige samenlevingen in alle gevallen een essentieel instrument zijn. Natuurlijk zullen we niet in staat zijn om mensen te executeren of in kampen te stoppen. We zullen van hen afkomen door hen te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is. De bevolking is te groot, en voor het grootste deel nutteloos, en dat is economisch te kostbaar.’

‘De bangen en dommen zullen uit zichzelf het slachthuis ingaan’

‘Ook is het sociaal veel beter dat de menselijke machine tot een abrupt einde komt, dan dat deze stapsgewijs aftakelt. We zullen eveneens niet miljoenen en miljoenen mensen op hun intelligentie kunnen testen, ga daar maar vanuit! We zullen iets bedenken of veroorzaken, een pandemie die bepaalde mensen treft, een echte economische crisis of niet, een virus die de ouderen of dikken treft – het maakt niet uit, de zwakken zullen bezwijken, de bangen en dommen zullen het geloven, en eisen dat het wordt behandeld.’

‘Wij zullen ervoor zorgen een behandeling te hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn. De dommen zullen zichzelf selecteren: ze zullen uit zichzelf naar het slachthuis gaan.’

De meest basale kenmerken van deze dommen zijn sinds vorig jaar voor iedereen zichtbaar. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld

* geloven dat ze met een uniek killervirus te maken hebben, terwijl alle cijfers en statistieken aantonen dat het niets anders dan de zoveelste stevige griep is, waar 99,7% niet of amper ziek van wordt;

* geloven dat mondkapjes, social distancing, lockdowns en avondklokken een virus kunnen stoppen;

* geloven dat alles wat politici, ‘Big Tech’, ‘Big Pharma’ en ‘Big Media’ kopstukken op TV zeggen automatisch eerlijk en de enige waarheid is, dat zij zelden of nooit tegen ons liegen, en dat zij altijd het beste met ons voorhebben;

* geloven dat de duizenden wetenschappers en andere experts die op basis van gedegen studies en publicaties – niet in het minst die van de fabrikanten en organisaties zelf – ernstig waarschuwen voor dit beleid en deze vaccins, allemaal ‘complotdenkers’ en ‘wappies’ zijn;

* geloven dat je als overheid zonder gevolgen een groot deel van de economie kunt slopen en meer dan € 100 miljard aan ‘steunmaatregelen’ kunt uitgeven zonder dat dit onze welvaart ondermijnt;

* geloven dat een herhaling van de jaren ’30 en ’40 onmogelijk is, omdat ‘we nu veel verstandiger’ zijn en ‘we het echt wel in de gaten zouden hebben’;

* geloven dat door een paar promille menselijke CO2 uitstoot het klimaat opwarmt, terwijl bijna overal sprake is van forse afkoeling als gevolg van een nieuw zonne minimum;

* geloven dat zogenaamde ‘vaccins’ bescherming bieden, en dat het feit dat je hiermee genetisch wordt gemanipuleerd (in de termen van Attali: geëuthanaseerd) alleen maar een goede zaak voor je gezondheid en je leven is.

Gelukkig lopen er in ons land en de wereld maar weinig van dit soort wappies rond… toch?

 

Xander

(1) Odyssee/Agora TV

Zie ook o.a.:

21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door Pifzer vaccin’
18-02: Mark Zuckerberg: ‘Vaccins veranderen menselijk DNA, lange termijn gevolgen onbekend
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
02-12:Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar vaccins komen er toch aan
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor 
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

49

 1. A matter of time,

  In al de reacties is te lezen, dat de wereld een ziekelijk drama tegemoet gaat. Ik verbind deze ontwikkeling met het laatste Bijbelboek openbaringen.

  Groet

 2. @Johan P In het laatste puntje van het artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen vaccineren met verzwakte virussen of de nieuwe technieken.
  Volgens de auteur zijn vaccins op basis van verzwakte virussen dus ook in staat tot genetische manipulatie.
  Ik had hiervoor graag wat onderbouwing gekregen.

 3. @Fleur
  Je hebt daar gelijk, dat is een boek van Attali, en dat had ik gemist.
  Hoewel de vertaling dan uiteraard niet klopt. “L’avenir de la vie” is meer ‘nadenken over het leven’ dan ‘de toekomst van het leven’.

  Het boek ‘de toekomst van het leven’ zoals in het artikel werd vermeld is dus niet van Attali, noch van een andere econoom, maar van de bioloog Wilson en heeft niets te maken met ontvolking.

  Wel mijn fout dat ik niet ver genoeg gezocht heb bij Attali, maar dergelijke foutjes in artikelen zijn problematisch.

 4. Johan P schreef:
  23/04/2021 om 2:06 pm,

  ” Wel de feiten correct houden aub.”

  Het artikel van Xander klopt volledig!

  Zoek maar op :” L’avenir de la vie ” van Jacques Attali

 5. @Frans: klopt, het is meer dan griep: verkoudheid en nare longontsteking heet tegenwoordig ook “covid”. Het is maar wat voor label je eraan hangt. Corona is onzin. Virussen als zodanig zijn onzin. Open je ogen.

 6. @Fleur,
  Moderna is inderdaad een RNA-vaccin.
  Als je naar de laatste drie letters van Moderna kijkt, zie je het staan.

 7. Mensen, niet reageren/aandacht geven aan Bill Gates Zit niks in/ komt niks uit .
  Last hij zich lekker lsten vaccineren, kan hij zelf de consequenties trekken !

 8. @Krit Noot, 23/04/2021 om 1:14 pm
  Het principe van een vaccin is dat men een inactief (dood) virus of een verzwakte versie injecteert waardoor het lichaam well in aanraking komt met het vaccin en antistoffen aanmaakt en leert het virus te herkennen, maar niet voluit een infectie hoeft te bevechten.

  China heeft een vaccin ontwikkeld op basis van een verzwakte versie van het virus, de Russen hebben zowel een vaccin op basis van dit principe als een van de nieuwe ‘vaccins’ ontwikkeld.
  Het probleem is dat Moderna, Pfizer en Astra dus GEEN gebruik maken van een verzwakt virus maar een kunstmatig eiwit inbrengen dat op sommige punten overeenkomt met wat ‘covid19′ wordt genoemd. Echter, hierbij wordt gebruik gemaakt van een technologie die nog in de kinderschoenen staat, waarvan bij dierproeven uitermate slechte resultaten zijn geboekt en waarvan zowel middel- als langetermijn gevolgen onbekend zijn. En waarvan zelfs de korte termijn gevolgen een bedenkelijk hoog percentage (zeer) ernstige bijwerkingen heeft.

  In principe wordt hier een volledig nieuwe techniek gebruikt die helemaal niets te maken heeft met vaccineren in de werkelijke betekenis. In feite wordt er een RNA-boodschapper gebruikt om het DNA aan te sporen bepaalde acties te ondernemen. Volgens de fabrikanten wordt het DNA hierdoor niet veranderd, maar dat is een stelling die door meerdere gelauwerde wetenschappers in twijfel wordt getrokken. Er bestaat een gerede kans dat dergelijke aanpassingen het menselijk DNA veranderen en dat is een actie die nooit meer ongedaan gemaakt kan worden, maar zelfs wordt doorgegeven aan volgende generaties.

  Ik ben niet principieel tegen vaccineren, maar wel tegen grootschalig, opzettelijk en zelfs gedwongen, inzetten van onbeproefde technologie die mogelijk het menselijk DNA voorgoed verandert zonder zeer uitgebreidde tests en langetermijn studies. En die ontbreken volledig. Sterker nog, er wordt nu vanuit de Farma industrie gelobbyed om dat onderzoek maar helemaal te schrappen.
  Er zijn verschillende onderzoeken bezig waarbij, zoals normaal in de wetenschap, dubbelblinde tests worden gedaan. Dus een groep met placebo’s en een groep met werkelijke ‘vaccins’ om de verschillen te kunnen meten. Nu wil men de placebo-groep alsnog het ‘vaccin’ geven omdat het onethisch zou zijn hen een medicijn te onthouden. Dat daardoor het volledige onderzoek naar de gevolgen en mogelijke bijwerkingen absoluut nutteloos wordt wordt dan maar voor lief genomen. Een uiterst bedenkelijke situatie en dat alleen al wijst erop dat ze niet willen dat dergelijke resultaten bekend worden.

 9. Het boek ‘De toekomst van het leven’ (The future of life) is NIET geschreven door Attali, maar door Edward O. Wilson, een bioloog, en heeft geen ruk te doen met ontvolking.
  En hoewel Jaques Attali een wagonlading boeken op zijn naam heeft staan en een duidelijk marxistisch gedachtegoed aanhangt kan ik geen enkele titel vinden die enigszins overeenkomt.
  Wel de feiten correct houden aub.

 10. Om te reageren op het laatste puntje van het artikel.
  Ik geloof inderdaad dat vaccins bescherming bieden. Ik geloof ook dat als je vaak met verschillende griep varianten in aanraking komt dat je dan niet of nauwelijks ziek wordt omdat je goede antistoffen hebt.
  in plaatst van veel contact te hebben met mensen die verschillende griepvirussen hebben geloof ik ook dat je deze virussen via een injectie kan toedienen (=vaccineren) en dat het lichaam dan ook antistoffen aanmaakt waardoor je niet of nauwelijks ziek wordt bij het volgende griepvirus.
  Ik zie contact met een griepvirus via druppels door de lucht of via een vaccin niet als genetische manipulatie. (wellicht hanteer ik een verkeerde definitie)
  Kan iemand mij uitleggen waarom infectie met een griepvirus genetische manipulatie is?

 11. Wat me keer op keer opvalt is de heksenjacht op vaccins die werken op basis van nieuwe technologie. Ik heb nog niks negatiefs gehoord over vaccins op basis van oude technologie (inactief virus).
  Deze old school (Corona) vaccins worden wereldwijd gezien het meest gebruikt.
  Dus waarom focussen mensen die claimen geen anti vaxxer te zijn zich zozeer op angst oproepen voor nieuwe technologie en waarom stoppen ze niet hun energie in het promoten van old school Corona vaccins?
  Met iets energie te stoppen in een old school vaccin lobby hadden we die Chinese Corona vaccins al lang gehad.

 12. Voor de gelovigen of kom tot geloof in de Here Jezus ( geloven dat Hij voor jouw zonden gestorven is , de keuze voor Hem maken en een OPRECHT CHRISTEN WILLEN ZIJN ! )

  Ik ben dankbaar voor onze “geestelijke verzekering ” ; wat bedoel ik daarmee ?
  Wij weten dat als wij sterven dat wij de eeuwigheid bij de Here Jezus mogen doorbrengen en neen dat weerhoudt mij niet om te reageren/ mijn mond open te doen .
  Pertinent niet, ik geloof nl. dat het onze plicht is om te blijven waarschuwen

 13. Wat me opvalt als ik artikels lees in mainstream media over het aantal reeds gevaccineerde personen, is dat er nooit cijfers gegeven worden over hoeveel mensen er al geweigerd hebben. Er worden cijfers gegeven over hoeveel % van de bevolking, hoeveel % per leeftijdsgroep,, enz.. gevaccineerd werden, maar even belangrijk is volgens mij het % dat geweigerd heeft! Waarom mogen we dat niet weten…

 14. Voor de intelligenten/wijzen onder ons die wisten dit al ( denk ik ) ; een heel wisselvallig en chaotisch beleid op het ogenblik qua versoepelingen/besmettingen uitgevoerd door het demissionaire kabinet.
  We gaan versoepelen maar tegelijkertijd lopen de ziekenhuizen/IC’s vol/zgn.besmettingen worden steeds meer.

  Is dit een stom beleid OF steekt er meer achter ??
  In een Engelstalig land ( GB of VS, dat ben ik kwijt ) : zegt een arts dat 60 PROCENT ( %) die nu in ziekenhuizen opgenomen worden met Covid 19 klachten AL gevaccineerd zijn ! ( Nine for News )
  Welk spel wordt in Nederland gespeeld door de regering ?
  Wat in die landen gebeurt , gebeurt dus hier ook : Door vaccinaties JUIST besmettingen , dus wat doet het demissionaire kabinet : Versoepelingen doorvoeren, worden heel heel veel mensen zgn besmet kan men op deze manier ondervangen dat het allemaal niet door de vaccinaties komen maar door het versoepelen/niet aan de regels houden !!! .
  Misschien wel nu juist ernstige zieken juist door de vaccinaties
  In verpleegtehuizen 80 % clienten/personeel gevaccineerd, zeer waarschijnlijk al dubbel gevaccineerd ; vorige week ongeveer 135 en nu ongeveer 140 nieuwe coronabesmettingen ( Teletekst )
  2 x gevaccineerd was je toch veilig !!??

  Zeg het maar !!

 15. Bill gates! Het wordt hier almaar beter, en grappiger. Straks keert het virusje terug naar huis en sluit dat land zich volledig af van de buitenwereld, net zoals het de afgelopen drieduizend jaar al twee keer eerder deed. Benieuwd of we net als die vorige keren wat gaan laten stelen. Ja, de Romeinen lieten Moerbei en rupsen stelen om zelfvoorzienend te worden in zijde en onze voorouders in de middeleeuwen lieten citrusvruchten stelen toen “het rijk van het midden” zich weer afzonderde van de buitenwereld. Wat ligt er nu in de aanbieding dat we zelf niet hebben? Goedkope rommel om de winkelrekken te vullen?
  En ach ja, als een soort een plaag wordt zorgt moeder natuur zelf wel voor de decimering van die soort. Daar hebben we meneer Atali heus niet voor nodig :-).

 16. Beste Jean, de Spaanse griep is juist veroorzaakt door het (voor de eerste keer) vaccineren van miljoenen soldaten met een mix van 26 ziektekiemen. Het was ook geen griep, maar een bacteriële infectie. Ondervoeding van de bevolking veroorzaakte nog meer doden. De hoofdrolspelers van toen zijn het nu ook.

 17. Ik ben totaal geen complotdenker. Elk vaccin houdt altijd een risico in niets is voor honderd procent veilig. Vroeger werden de kinderen ook voor allerlei besmettelijke ziektes ingeënt en ook toen waren er risico’s. Maar of het nu een moordaanslag is op de mensheid dat is buiten proportie . Shalom.

 18. Thom 10.15 PM 22-4.

  Dit is wat ik ook altijd zeg, wij ouderen kosten te veel geld , in mijn geval AOW/Pensioen.
  Als er een heleboel ouderen sterven, wordt er heel veel geld in kas gehouden.
  Misschien dat er daarom ook gezegd wordt : Boven 60 rustig door vaccineren met astra zenica ( Sorry, laat maar sterven )

 19. Deze levensgevaarlijke man wil vaccinaties verplichten.
  https://niburu.co/binnenland/16224-deze-levensgevaarlijke-man-wil-vaccinaties-verplichten
  Wat voor lui zitten er toch in dit kabinet, ik krijg de indruk dat het gecontroleerde psychopaten zijn. Want van enige zuivere menselijkheid is totaal geen spraken meer, een stortvloed van absurd fascisme strooien ze over ons uit, en vooral met namen de PvdA. Die kliek laat eindelijk hun ware gezicht zien, die partij staat voor de welvarendheid van buitenlandse dictators, en onderdrukking van het eigenvolk. Wat dacht je van die Partijleider Ploumen, die dwaas roept zelfs op tot tegenhouden van de versoepelingen, het moet niet nog gekker worden, want dat is het al meer dan een jaar.
  Ik denk dat wij het niet nog langer moeten dulden, dat we worden geregeerd door een kabinet van 300 totaal rijk betaalden waanzinnigen.

 20. Ik lees regelmatig dit Xander: ” geloven dat ze met een uniek killervirus te maken hebben, terwijl alle cijfers en statistieken aantonen dat het niets anders dan de zoveelste stevige griep is, waar 99,7% niet of amper ziek van wordt”. 1% komt in het ziekenhuis, dat is wel duidelijk nu, en minstens zoveel houdt langdurige klachten, dus dit moet je een keer corrigeren. Het is meer dan een stevige griep.

 21. @Jean: ook de Spaanse Griep was een hoax, veroorzaakt door vaccins:
  https://salmartingano.com/2020/05/the-1918-spanish-flu-only-the-vaccinated-died/. Lees jezelf in, laat je niet door de mainstream fabeltjes van het pad brengen. Virussen zijn niet “besmettelijk”, lees bijvoorbeeld The Contagion Myth eens. Nederlandse samenvatting via https://www.transitieweb.nl/achtergrond-longreads/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/.

 22. Volk is niet zo volgzaam en dom als de media ons doen denken. Zomaar een gebeurtenis in een lokaal blaadje: https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/675260/discussies-tijdens-duo-demonstratie-tegen-coronamaatregelen. Lees geen grote standaardmedia, daar sterven je hersencellen van af en daar word je door beïnvloed. 🙂

  Een alternatieve peiling (want wie gelooft De Hond nou nog?): https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/landelijke-peiling-90-wil-niet-gevaccineerd-worden/

  Enne… de enige èchte terroristen zijn overheden wereldwijd, gekocht door de eugenisten als gates en rockefeller, die op hun beurt hun geld aan rothschield te danken hebben: https://open.lbry.com/Government–The-Biggest-Scam-in-History–Exposed_backup:9

  Een fantastisch boek dat ik net uit heb, dat een en ander goed samenvat:
  https://www.deblauwetijger.com/product/walter-baeyens-de-covid-19-goelag/

 23. @Bill gates. Nou nou, u maakt er wel een potje van. Dat verdient wel een korte reactie.
  Het zijn werkelijk gerenommeerde wetenschappers (Ioannides, Haditsch, Peter Borger o.a.) die goed gefundeerde bezwaren hebben tegen het corona-alarmisme dat nu ieders’ leven zo bepaalt.
  En niet “een” vaccin zou DNA kunnen veranderen, maar dit experimentele mRNA zou in sommige gevallen wel eens DNA veranderingen kunnen geven: dat is nog onzeker maar wordt mogelijk gehouden.
  En wie gelooft dat ziekten en epidemieën niet bestaan?? En over de overlopende IC’s wordt geschreven dat dit ook regelmatig gebeurt bij de griep; het is geen typisch corona-verschijnsel.
  Over het ontstaan van olie verschillen zelfs de meningen onder deskundigen.
  En over de rest zwijg ik maar, want u vormt zich kennelijk een beeld van iemand die we verder niet kennen.

 24. Ik heb mijn uitnodiging voor de prik dus gewoon laten liggen. Bewaar hem als geuzentrofee. Zou ik ook doen met een mogelijke boete: die lijst ik in! Kan het me eigenlijk niet permitteren, maar dan maar een snack minder …

  Gewoon zonder kapje de winkel in (nooit commentaar gehad) en zelfverzekerd afrekenen bij de kassa (contant). Maar wees eerlijk: het is toch bizar dat het bijna ‘fout’ aanvoelt om die gifspuit te weigeren en niet te gehoorzamen aan die dwangmaatregelen?

  Nu ben ik het wel gewend, maar het was echt even over een drempel gaan om zonder kap de winkel te bezoeken. Gewoon doen hoor! Het is de moeite absoluut waard!

  We hebben trouwens nieuwe columns en gaan er binnenkort meer brengen:

  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/columns/columns-boerenverstand/niets-is-meer-normaal
  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/columns/columns-boerenverstand-over-leven/geloof-in-coronatijd

 25. In mijn vorig bericht staat o.a dit in het artikel.

  “Het rapport stelde vast dat “het vaccin-RNA specifieke sequenties heeft die TDP-43 en FUS ertoe kunnen brengen om zich te vouwen in hun pathologische prionbevestigingen”, wat betekent dat beide eiwitten het potentieel hebben om zich in ons DNA in te bedden en schadelijke neurologische ziekten te veroorzaken.”
  https://nationalfile.com/report-pfizer-vaccine-confirmed-to-cause-neurodegenerative-diseases/

  “Prionziekten verspreiden zich in de hersenen doordat de ziekmakende vorm van het eiwit de gezonde omvormt tot de ziekmakende. En het prion gaat van de ene zenuwcel naar de andere. Het ziekmakende prion hoopt zich vervolgens op en leidt tot afstervende zenuwcellen. Zowel prionziekten, ALS, maar ook de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, worden veroorzaakt door eiwitophopingen.”
  https://www.nu.nl/gezondheid/3365397/spierziekte-als-volgt-wegennet-in-hersenen.html

  En in 2011 waarschuwt het CDC voor een Zombie Apocalyps….
  https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/preparedness-101-zombie-apocalypse/

 26. @Piep,

  als ik over religie begin, hoor ik vaak: “Ik ben daar zo niet mee bezig.”
  Ook daar ben ik dus mee gestopt.
  Wat ik dan vaak zeg is dat ik het gewoon begrijp en mooi vindt.

  Later zal ik nog weleens iets in het Geloofsforum posten.

 27. Eng om te lezen, en eng om te horen van je kinderen dat ze zich vrijwillig willen laten enten omdat ze anders nergens meer naar toe kunnen/mogen.
  Mijn hart huilt.

 28. Als men de wereldbevolking deels wil uitroeien zijn er wel doeltreffender oplossingen
  100 jaar geleden was er de spaanse griep , mijn grootvader toen in het leger en 22 jaar heeft het met met moeite overleefd , er waren toen wereldwijd miljoenen doden , gelukkig is er nu een vaccin en zijn er tijdig lockdowns om de dodentol te beperken , men gaat het allemaal te ver zoeken , het is je smartfoon , ip adres , de camera’s die big brother gebruikt en al die andere verhalen zijn enkel afleiding.
  Beter elkaar helpen en het positieve te zien dan al die onheilsprofeten te volgen en te geloven
  Hoeveel keer is de wereld al niet vergaan , de great reset , het gat in de ozonlaag de ijstijd komt , nee het is de opwarming , het is allemaal energieverspilling er dagelijks mee bezig te zijn

 29. Als je ouder bent dan 60 jaar dan ben je te kostbaar voor de maatschappij. Velen van deze groep hebben hun hele leven gewerkt en hebben wel hun hele leven pensioenpremie afgedragen !!

  Er zou 1300 miljard in deze pot zitten. Dat geld wordt dus straks, mocht dit gruwelijke scenario werkelijkheid worden,
  gewoon ingepikt.

 30. De dommen en de dwazen typen klakkeloos de leugens van de hersenlozen over

  Ze geloven dat een een vaccin je DNA veranderd

  Ze geloven dat je zonder problemen olie die er miljoenen jaren over gedaan heeft in 100 jaar kunt opstoken zonder dat dat problemen geeft

  Ze geloven dat ziekten en epidemieën niet bestaat. Overlopende ICs …allemaal fake

  Ze geloven dat je verstandige mensen kunt wegzetten als dommen omdat ze niet mee gaan met de bij elkaar geraapte onzin van bange mannetjes met een ongezond ego

  Ze geloven dat ze nuttig zijn door iedere dag maar weer te hopen op een één of andere ramp omdat ze dan eindelijk een keer hun gelijk kunnen halen…jaar na jaar na jaar na jaar

  Hebben geen respect voor mede mensen met een andere mening

  Hebben niet in de gaten dat ze zelf erg veel lijken op het zogenaamde gevaar waar ze zelf dagelijks voor ‘waarschuwen’.

  Gelukkig zijn de meeste mensen bezig iets op te bouwen omdat ze liefde voelen voor elkaar en voor zichzelf.

 31. Quote….”. en voor het grootste deel nutteloos, en dat is economisch te kostbaar.’….. Unquote.

  Deze zin gaat over de elite,( en carriere politici toch?)
  Volkomen nutteloos en economisch te kostbaar.

 32. Anders overlijd je wel aan de gevolgen die chem-trails veroorzaken .
  Boven Zuid-Holland heb ik er nog nooit zoveel gezien als vandaag , het leek meer op chemische oorlogvoering ,
  Sommigen zijn niet overgegaan in laaghangende bewolking maar hangen er nu nog als streep .

 33. De apocalyps? Ben benieuwd, aar het begint er echt wel op te lijken.
  Maar het zal dan ook hoofdzakelijk aan de msm te danken zijn. Echter zullen waarschijnlijk die hufters buiten schot blijven, want het waren toch alleen maar notulisten (zullen ze moeten toegeven)..

 34. Chip,

  ik maak hetzelfde mee ! Maar dan op religieus vlak …Hoe meer ik discuteer, hoe onverzettelijker de stomerikken rondom mij reageren !

  Zij zijn werkelijk rijp om een leider/bevrijder te ontvangen …maar wél iemand anders dan de échte Jezus, een valse mouwveger ! Enkel Jezus Christus is de Redder.

 35. Een (ik denk reeds ex) priester van vaticaan zegt dit ook.

  Het vaccin is niet perse bedoeld om te doden, maar het maakt het maakt zombies. En wel degelijk gaat gewoon 1 tot 10% eraan overlijden, langzaam, maar ook door steriliteit

 36. “Gelukkig lopen er in ons land en de wereld maar weinig van dit soort wappies rond… toch?”
  10 miljoen, 15 miljoen? Veel, heel veel.

 37. De directeur van de Europese Ontwikkelingsbank, Jacques Attali en al zijn huidige geestverwanten zoals Klaus schwab en Bill gates die zijn waanzin in praktijk brengen kunnen van mij de pot op. Om deze volkerenmoord in praktijk te brengen hebben zij mondiaal alle overheid-klieken van hoog tot laag gecorrumpeerd. Mijn leeftijd is tachtig en heb dagelijks strijd met de uitvoerders van hun mentaal vuil; onder vele andere, de politie. Ik heb een vrijwaring voor een mondkapje maar dat helpt weinig als je maar steeds onder vuur ligt door de geestelijk minderwaardigen (wie de schoen past trekke hem aan). In het bijzonder in het openbaar vervoer en de boa-constrictors. Meneer Mondkapje? Nee u heeft een vrijwaring (die ik zichtbaar draag)? mag ik dan even de doktersverklaring zien? Ik ben daar zo spuugzat van dat ik, tegen beter weten in een monddoodmakertje opzet om van dat gezeik af te zijn. Feitelijk moet ik moet ik het zien als een compliment omdat zij mij met mijn grijze haren jonger inschatten. Ze kunnen in Amsterdam beter vragen om mijn Ausweis, dan den ik eerder klaar en voel ik mij, ondanks mijn aflatend lijf, ook niet als bedrieger bejegend.

 38. Aan de andere kant: zou je nog willen leven in Nederland als 90% van de bevolking reeds gestorven is? Zijn er nog genoeg mensen over om het nodige voedsel en diensten te produceren die we nodig hebben om gelukkig te leven? Of denken we straks, had ik me ook maar laten inspuiten dan was ik nu van deze ellende af geweest.

 39. Zeker weten….onlangs 2 vrienden verloren, 1 door het vaccin (bloedstolling in de hersens) en de ander omdat er geen plek was in het ziekenhuis vanwege de covid.

Comments are closed.