Video: Deze Russische kolonel vertelde in maart 2020 precies wat het echte doel van de pandemie is

‘Er is geen pandemie, het is allemaal een leuge, een psy-op terreuroperatie.’

—————————————————————————————————————————————–

‘9/11 en de ‘war on terror’ was hun eerste oorlogsverklaring aan de mensheid’ – ‘Amerikanen willen economische concurrenten Europa en China uitschakelen’ – ‘Ze willen 100 miljoen van henzelf overhouden, en maximaal 1 miljard om hen te dienen’

—————————————————————————————————————————————–

Een in eigen land bekende Russische militaire wetenschapper en (voormalige) kolonel van de GRU (militaire inlichtingendienst) wist al in maart 2020 voor de camera exact te vertellen wat er werkelijk aan de hand was en wat het echte doel van ‘deze zogenaamde pandemie is. ‘Laat me u vertellen dat er geen pandemie is. Het is allemaal een leugen, en moet worden beschouwd als een wereldwijde strategische operatie… Dit zijn commando- en stafoperaties van de wereldmachten achter de schermen om de mensheid te controleren… Ze vinden dat er teveel gewone mensen op de wereld zijn. Er zouden er ongeveer 100 miljoen van hun eigen soort moeten overblijven, en maximaal 1 miljard om hen te dienen.’

Kolonel Vladimir Kvachkov was in het verleden de belangrijkste researcher aan het gerenommeerde Centrum voor Defensie en Strategische Studies van de Generale Staf van de Strijdkrachten. De interviewer vraagt naar zijn mening over het op dat moment nog maar 2 maanden eerder in China uitgebroken coronavirus fenomeen.

‘Er is geen pandemie, het is allemaal een leugen’

‘Dit moet je niet bekijken vanuit het oogpunt van volksgezondheid of epidemiologie,’ antwoordt hij. ‘Het coronavirus, dat ze ten onrechte een pandemie noemen, moet worden bekeken vanuit het perspectief van de wereldmachten, zowel religieuze, politieke, financiële, economische als nationale.’

Aangaande de ‘zogenaamde pandemie – laat me u vertellen, er is geen pandemie. Het is allemaal een leugen, en moet worden beschouwd als een wereldwijde strategische operatie… Precies zo moet je ernaar kijken. Dit zijn commando- en stafoperaties van de wereldmachten achter de schermen om de mensheid te controleren. Dit is het doel van het coronavirus.’

‘Ze willen 100 miljoen van henzelf overhouden, en 1 miljard om hen te dienen’

‘Ik herhaal nog maar eens dat wij (mensen) weinig vertrouwen hebben in God en nog minder in het bestaan van Satan, de vijand van het menselijk ras.’ (Kvachkov bedoelt dit duidelijk als kritiek op het gebrek aan geloof – X.) ‘Dus het doel van de Zionistische* en financiële machten achter de schermen is het verminderen van de wereldbevolking. Het is hun idee-fixe. Ze vinden dat er teveel gewone mensen op de wereld zijn. Er zouden er ongeveer 100 miljoen van hun eigen soort moeten zijn en maximaal 1 miljard om hen te dienen. Dan zullen zij hier op aarde in overvloed leven.’

(* Ook dit moet niet verkeerd worden geïnterpreteerd. Kvachkov heeft het niet over het Joodse volk of over Israël, maar over de machtige (al dan niet valselijk) ‘Joodse’ bankiersfamilies zoals de Rothschilds en globalisten zoals George Soros, en hun vele beleidsuitvoerders waar dan ook ter wereld. – X.)

‘Wij mensen, de aardbewoners, zijn met teveel voor de wereldmachten achter de schermen. Daarom zijn het coronavirus en de financiële crisis die bijna onmiddellijk is uitgebroken, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doel is om de verplaatsingen van mensen over de wereld te stoppen en politieke vrijheden te beknotten.’

‘In politieke termen is het praktisch onmogelijk om dat allemaal te doen. Zo zijn er verschillen in grondwetten. Of die (grondwetten) nu worden gehandhaafd of niet is een andere kwestie. Er zijn echter een aantal politieke rechten waar mensen aan gewend zijn en waarvan zij geloven dat die altijd van hen zullen blijven.’

‘9/11 eerste oorlogsverklaring aan de mensheid’

‘De eerste poging om die rechten van de mensen af te pakken was op 11 september 2001. Niet velen lijken zich te herinneren dat na de zogenaamde aanval op de WTC-torens, het Pentagon en het Witte Huis de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme werd uitgeroepen. Laten we, met het oog op het coronavirus, die eerste poging analyseren, deze oorlogsverklaring aan de mensheid die werd vermomd als een oorlog tegen het terrorisme. Dat was 19 jaar geleden.’

‘De wereldmachten achter de schermen creëerden de gebeurtenissen op 11 september 2001. Nu hebben ze een ander voorwendsel nodig voor (nog) grotere controle en de overname van de mensheid. Zo kwamen ze op de proppen met het coronavirus, wat eigenlijk geen pandemie en geen epidemie is.’

Op het moment van dit interview meldden de media dat er dagelijks ongeveer 300 mensen aan corona stierven. ‘Natuurlijk spijt het me voor elke persoon die sterft, maar 300 op de 7,5 miljard mensen is eigenlijk niets’ (zo loopt het aantal sterfgevallen wereldwijd op dit moment richting de 112.000, en dan is deze dag nog lang niet voorbij – X.). ‘Deze commando- en stafoperaties van de wereldmachten achter de schermen hebben als doel de diverse politieke rechten in te perken en de mensen bang te maken. De dwazen grijpen hier al naar voedsel in de winkels, zelfs toiletpapier.’

‘Nogmaals, deze Zionistische en financieel-liberale krachten willen de rechten van de mensen waar ze aan gewend zijn geraakt, beperken, vooral in West Europa. Dat is hun tweede doel. Het eerste doel is het verminderen van de bevolking op aarde (depopulatie door middel van een vaccinatie-genocide / holocaust). Dat is hun satanische doel. Het tweede, politieke doel is het grijpen van de macht. Het derde doel heeft te maken met financiën en macht over de economie.’

ECB / Fed breken welvaart gewone man stapsgewijs af

De kolonel geeft hierbij het bekende voorbeeld van een potlood van 1 dollar, waar 20 keer zoveel geld voor is gecreëerd voor aandelen, derivaten en andere speculatieve financiële producten. Op deze wijze zijn alle financiële en economische ‘assets’ van de echte economie in deze virtuele economie gestopt, die een gigantische zeepbel is geworden (minstens 300 biljoen dollar groot, volgens andere schattingen zelfs 1200 biljoen), die moet worden laten leeggelopen voordat deze met een enorme knal ongecontroleerd uit elkaar spat en alles wat ook maar enige waarde heeft wegvaagt.

Daarom voert de ECB al sinds 2014 een nul/negatieve rente beleid, en ging de Amerikaanse Fed daar vorig jaar ook deels toe over. ‘We krijgen dus negatieve rente op deposito’s.’ Zo breekt men de welvaart (van de gewone man) op kunstmatige wijze stapsgewijs af. ‘We zien dat de economie is ingestort. Ze kunnen niet meer aan de binnenlandse vraag voldoen zoals voorheen, mensen moeten hun broekriem aanhalen, enzovoorts.’

‘Pro Amerikaanse krachten China verslagen’

Kvachkov wijst er dan op dat het al in maart 2020 wetenschappelijk was bewezen dat het coronavirus een kunstmatige oorsprong heeft en doelbewust in Wuhan was verspreid (maar door wie?). (De mainstream media in Europa, en zeker in Nederland, hielden nog maandenlang het absurde ‘vleermuissoep’ / vismarkt sprookje vol.)

Een paar minuten later legt hij uit dat de pro-Amerikaanse krachten in China (degenen die daar grof geld aan hebben verdiend) hebben geprobeerd om met het virus in Wuhan economische en politieke voordelen te behalen. President Xi Jinping zou dit hebben doorzien en hen hebben gestopt, waarna het in China weer snel gedaan was met de ‘corona pandemie’, en het leven weer vrijwel normaal werd.

‘Daarna begon het in Europa. Bij de militaire inlichtingendienst kijken wij naar ‘wie?’. Dat is nu duidelijk. En naar ‘waar?’. Dat is nu ook duidelijk: Europa en China zijn twee geo-economische tegenstanders van de VS. En dit is waar ze het virus hebben geïnjecteerd.’ (Corona verspreidde zich echter ook naar Amerika, wat vermoedelijk eveneens opzettelijk werd gedaan om een totalitaire machtsgreep te rechtvaardigen en de conservatieve tegenkrachten uit te schakelen.)

Italië: geen 130.000 maar 3800 corona doden

‘Maar wat is er dan in Italië gebeurd? Hoe komt het dat een stam die nog gevaarlijker is dan de Chinese plotseling in Italië verschijnt?’ Eind maart zouden er zo’n 1000 Italianen aan corona zijn overleden **, ‘maar er sterven daar 100 keer meer mensen aan griep, longontsteking, lymfeklier ontsteking en hepatitis. Maar daar praten ze niet over. In plaats daarvan krijgen we een gerichte politieke voorlichtingspropaganda voorgeschoteld, psycho-informatieve propaganda.’

(** De autoriteiten beweren dat zo’n 130.000 Italianen aan corona zijn gestorven, maar volgens een recent rapport was slechts 2,9% daarvan (nog geen 3800 mensen) rechtstreeks aan het virus te koppelen. Meer dan driekwart van alle slachtoffers had reeds 3 of meer medische aandoeningen zoals diabetes, long- en hartproblemen. Kortom: mensen die traditioneel ook bij een gewone griepgolf (waar jaarlijks zo’n 20.000 – 25.000 Italianen aan sterven) extra kwetsbaar zijn. Bedenk hierbij dat griepgevallen sinds 2020 (net als in Nederland) niet of nauwelijks meer werden gemeten. Alle luchtweginfecties werden zonder nader onderzoek automatisch ‘corona’ / Covid genoemd (2).)

‘Psycho-info terreuroperatie, en nu kijken ze wie er gehoorzaamt’

De Russische militaire wetenschapper herkende dus onmiddellijk een ‘specifieke psycho-informatieve operatie (psy-op) van de mondiale globalistische massamedia die in dienst staan van de achter de schermen opererende Zionistische liberale machten, die deze terreur nu creëren…. Nu kijken ze wie er gehoorzaamt en wie niet.’ (Tot voor kort was dat in Nederland het overgrote deel van het volk, maar inmiddels begint de stemming om te slaan. Vorig jaar stond nog 80% achter het beleid van het regime Rutte/De Jonge; volgens een recente door de NOS gepubliceerde peiling is dat nu nog maar 25%.)

Het virus heeft behalve een economische ook een religieuze dimensie: de globalisten willen ‘de mensen op Aarde vernietigen, de bevolkingsaantallen verminderen, en politieke controle over de (overgebleven) mensheid krijgen. Tevens probeert men ‘de geo-economische concurrentie te elimineren. Dit vertel ik u als officier van het Centrum voor Defensie en Strategische Studies van de Generale Staf van de Strijdkrachten. Dit is mijn (professionele) beoordeling van deze pandemie.’

‘Hun doel: China en Europa economisch uitschakelen, en dan Rusland aanpakken’

Op de vraag wat er volgens hem in de toekomst gaat gebeuren en welke landen onder grote druk zouden komen te staan, geeft Kvachkov een duidelijk antwoord: ‘Rusland natuurlijk, het zal zeker Rusland zijn. Voor Amerika is Rusland geen economische concurrent, dus zullen de wereldmachten achter de schermen zich richten op het verstoren van China en West Europa. En Rusland is om twee redenen hun doelwit: ze willen onze bevolking uitdunnen en ons grondgebied ‘zuiveren’. Dat komt nog wel.’

Hoe moet Rusland zich daartegen beschermen? vraagt de interviewer. De kolonel besluit dan dat hij enkel als ‘militaire arts, epidemioloog en parasitoloog’ kan antwoorden: ‘Zolang we ons niet kunnen ontdoen van onze interne parasieten die over ons heersen*, zullen we niet in staat zijn andere parasieten aan te pakken.’ (* Hij lijkt hiermee niet president Putin te bedoelen, maar juist de pro-Westerse Russische oligarchen die Putin ten val willen brengen en Rusland voor eigen gewin willen uitverkopen.)

CIA-chantage? Rusland en China zullen niet blijven afwachten

De Verenigde Staten zijn overduidelijk een imperium dat in zijn nadagen verkeert. Bijna ieder wereldrijk slaat historisch dan als een gewond en vals beest om zich heen, en keert zich uiteindelijk zelfs tegen de eigen bevolking, vrienden en bondgenoten. Kan het zo zijn dat Washington probeert in Oekraïne of Polen een nieuwe grote oorlog in Europa te veroorzaken, die ons werelddeel in puin en Rusland ernstig verzwakt zal achterlaten, waarna het militair een koud kunstje wordt om het in zijn eentje overgebleven China uit te schakelen?

Kan het zo zijn dat leiders van landen, ook in Europa, door de CIA worden gechanteerd en bedreigd dat hen of hun gezinnen iets ernstigs zal overkomen indien zij niet onverkort met de globalistische (= Amerikaanse imperialistische) klimaat-vaccinatie agenda meewerken? Alle presidenten van de enige drie landen die de Covid injecties weigerden zijn nu dood, berichtten we in juli.

Denken de arrogante Amerikanen en hun slaafs volgende Europese vazallen nu echt dat Rusland, China en andere landen rustig gaan zitten afwachten als zij eenmaal de overtuiging hebben gekregen dat het Westen uit is op hun ondergang?


Xander

(1) Herald of Free Speech / Bitchute
(2) Freiewelt

Zie ook o.a.:

19-11: Topanalist waarschuwt voor Westerse ‘false flag’ operatie aan grenzen met Rusland
09-11: Volgende stap naar oorlog tegen Rusland; Amerika stuurt deel infanteriebrigade naar Oekraïne
27-10: Moskou woedend nadat Duitse minister NAVO kernaanval op Rusland suggereert
20-10: Echt of hoax? Vermeende video CCP officials over Westen: ‘Iedere gevaccineerde is ter dood veroordeeld’
30-09: Zeer ernstige waarschuwing: China schiet ballistische raket over Sydney, Australië heen
25-09: Ernstige beschuldigingen Amerikanen en Britten tegen China brengen oorlog dichterbij
18-09: Ex-Forbes redacteur over Aziatisch plan om het Westerse Rockefeller-Rothschild imperium ten val te brengen
15-07: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt voor aanstaande verwoestende cyberaanval door Rusland en China
11-07: Alle presidenten van de enige drie landen die de Covid injecties weigerden zijn nu dood ( / Worden regeringsleiders letterlijk bedreigd om deze agenda onverkort uit te voeren? – Hoe loopt deze frontale, finale aanval op het voortbestaan van de mensheid af? )
09-07: Rusland dreigt met militaire reactie op Amerikaanse/NAVO provocaties in Zwarte Zee ( / Putin: ‘Er komt geen WO-3 want het Westen weet dat ze die zullen verliezen’)
26-06: Propaganda Britse pers over ‘Putins helse martelkerkers’ moet burgers rijp maken voor oorlog
04-06: De Fauci Files, het pandemie bedrog en de door de EU gewilde oorlog tussen Amerika en China
20-04: US STRATCOM houdt nu officieel rekening met onvoorspelbaar uitbreken kernoorlog
20-04: Amerikaanse inlichtingenexpert: Onze superioriteit is gebouwd op leugens, wij kunnen geen enkele oorlog meer winnen
13-04: Grote stad ver voorbij Moskou wijst begraafplaatsen aan voor slachtoffers verwachte oorlog
29-03: NAVO secretaris-generaal Stoltenberg wil agressievere opstelling tegen Rusland en China
28-03: ‘Westen stuurt aan spoedige oorlog om Oekraïne omdat Rusland de Great Reset weigert’
20-01: Staatsgreep voltooid: Biden president, zal VS binnen 2 jaar volledig op zijn kop zetten (/ Pad naar oorlog tegen Rusland zal worden hervat)

2020:

17-10: (/ Zijn de Chinezen bang voor het duo Harris-Clinton in het Witte Huis, dat vrijwel zeker oorlog met Rusland en China gaat veroorzaken?)
20-06: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt dat China plan heeft voor EMP aanval op het Westen ( / Oorlogspropaganda tegen China door Amerikanen wordt verder opgevoerd)
01-03: Opperbevelhebber NAVO pleitte afgelopen week openlijk voor kernaanval op Rusland

2019:
27-12: Top militaire analist in VS: NAVO heeft geen enkele defensie tegen nieuwe Russische wapens
05-12: NAVO verklaart naast Rusland nu ook China officieel tot vijand
12-03: Westen verliest alle Derde Wereldoorlog simulaties kansloos van Rusland en China

2018:
17-12: Analist London Global Policy Institute: 70% kans op oorlog tussen NAVO en Rusland
27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland
15-10: ‘’Militaire confrontatie dichterbij door NAVO cyberoorlog tegen Rusland’
07-10: ‘Aanhoudende oorlog Oekraïne wordt voorwendsel voor NAVO aanval op Rusland’

Archief
24-05: Absurd en gevaarlijk: Geen flintertje hard bewijs, maar Rusland krijgt weer schuld van MH-17(Nederland dreigt grote rol te gaan spelen bij veroorzaken geplande NAVO oorlog tegen Rusland)
25-03: Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen (/ Geen bewijs, maar ‘de Russen’ krijgen automatisch de schuld)

2017:
09-12: ‘Westen door propaganda media slaapwandelend naar Armageddon gestuurd’ (/ ‘Valse beschuldigingen tegen Rusland hebben Kremlin overtuigd dat Amerika militaire aanval voorbereidt’)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

30

 1. Russische kolonel
  Of jantje jansen
  Vertelt wat

  Dus?

  Ieder heeft een mening, een vooruitziende inschatting oid en dat lees je ook bij de reacties.
  Laten we ons aan feiten houden
  En omdat het een kolonel is heeft het meer waarde?
  Mijn buurman zegt ook zulke dingen

 2. Goed artikel. Het wordt steeds duidelijker dat Satan achter ieder complot zit.

 3. Qvic 21 /11/21 3.20 am
  Hartelijk dank voor de link : Mr. Arno van Kessel.
  Helemaal uitgeluisterd. Helder en duidelijk voor mij.
  Ontluisterend beeld steeds weer .
  Wat een drama!

 4. Het financieel-economische systeem nadert het toppunt van destructie.

 5. @Agenda 21

  Het elimineren is al lang begonnen. De eerste twee vaccins breken systematisch het immuun systeem af van iedereen die is geïnjecteerd met het mRNA ‘vaccin’
  Dit is reeds in werking en dus een kwestie van tijd. De eersten sterven al en velen zullen er volgen.
  Ze (de aanstichters) hoeven dus alleen maar in de wachtkamer te gaan zitten en te aanschouwen wat er gebeurt.

  Maar, men wil haast maken omdat er nog veel ongeprikten zijn, en de eerste geprikten mankementen beginnen te vertonen kan het zo zijn dat men het door begint te krijgen. Haast maken dus voordat de massa ziet dat ze bedonderd zijn…

 6. @Mart schreef:
  21/11/2021 om 9:51 pm
  “Vandaag hoorde ik een predikant zeggen dat onze regering vrijwel niets meer met God heeft en dat we hen daarom niet meer hoeven gehoorzamen. Dat bracht me tot de vraag: “Wat is het vaccin voor ons?” Hoe bestempelen we het vaccin?
  Gisteren constateerde ik dat bepaalde mensen het vaccin zien als een soort afgod. Hun gezondheid hangt af van het wel of niet nemen van dit vaccin. Voor mij persoonlijk is het God, Onze Vader, die heerst over ziekte en gezondheid en over leven en dood. Hoe denken we hierover op dit forum?”

  Je laatste vraag is voor het Geloofsforum, Mart.

  De predikant heeft evenwel ergens een punt:
  De regering heeft ook vrijwel niets meer met de grondwet en wij hoeven hen daarom ook niet meer te gehoorzamen.
  De overheden, zowel de belgische als de nederlandse/eu politiek lappen alle bestaande (grond)wet(ten) en mensenrechten openlijk aan hun laars.
  Het lijkt wel op totale wetteloosheid door de overheid dus WAAROM zouden burgers dan nog wel eender welke wet of onwettige maatregelen moeten volgen of gehoorzamen?

  Als de overheid zelf geen enkele geldige wet meer volgt en respecteert, waarom zou de bevolking hun onwettige en ongeldige maatregelen dan moeten volgen?
  Politici hebben toch een voorbeeldfunctie?
  Laten wij dan ook hun voorbeeld volgen.

  Dan volg ik ook enkel nog maar de bestaande grondwet, de mensenrechten en mijn moreel kompas van wat ik naar goeddunken juist en correct vind, meer niet.

 7. Ze kunnen wel de hele wereld meerdere keren vaccineren maar ze kunnen (willen!) niet iedereen te eten geven en de honger uit te wereld bannen.
  Ik vind dat politiekers teveel tijd en geld hebben om dan uit verveling en met verzonnen pesterijen zich te bemoeien met onze levens door machtspelletjes boven onze hoofden te spelen.
  Alle gewone mensen willen enkel een goed leven in vrede, werken om te zorgen voor hun gezin en familie en een gelukkig leven.
  Machtswellustige, politieke psychopaten willen ons dat niet gunnen, zij willen enkel stratego spelen en schaken met ons als pionnen uit machtswellust en hebzucht omdat zij zich al verzekerd hebben van hun levensonderhoud met een luxe leventje in weelde van onze centen.
  De corona plandemie is zulk een schaakspel.

 8. Zij de elite hebben regeringen en wetenschappers en computer experts in hun zak de medische wereld scholen en universiteiten en zij hebben super computers die wel zoveel keer sneller als de gewone computer en ze hebben al onze privé gegevens t/m bank gegevens, we worden al jaren via i phone en tv en op straat en thuis ook in je slaapkamer, onder de douche enz in de gaten gehouden… Ik denk dat ze de mensen al hebben gesorteerd met die supercomputers en dat alles zal veranderen.Slimme steden, geen auto, s meer alleen elektrische zonder chauffeurs, we mogen niets bezitten maar wel gelukkig zijn, men krijgt punten en zolang ons gedrag goed is niks aan de hand maar fiets je door rood licht bijv krijg je strafpunten enz..Ze kunnen je gedachten lezen via jouw dna, je herrineringen laten zien via jou dna die zij van de meesten mensen hebben dmv die vaccinaties of dmv testen met die corrupte pcr tester of doordat men met politie en justitie in aanraking kwam moet je vanaf 16 jaar dacht ik ook je dna afgeven…. Als de banken failiet gaan en de overheden het over nemen worden onze schuld kwijtgescholden maar we mogen niets bezitten alles word voor de overheid, hele sukkken land,huizen bezit word geconfisqueerd door de NWO ook de overheden van alle landen zitten middels zware contracten aan die nwe vastoverheid of is al van die NWO.. we krijgen Kredieten op die chip en als je je niet gedraagt zoals zij dat willen dan gaan er van je kredie[ punten af dmv een chip die je in je lichaam krijgt die je controleert waardoor je ook niet aan criminelle dingen kan denken want men kan je gedachten waarschijnlijk lezen via die chip via jou dna… Nou van zijn levensdagen zou ik zoiets in mijn lijf niet willen laten ze die chip in hun reet douwen!Nou ikzelf denk dat het te laat is, de meesten hebben die chip waarschijnlijk al middels dat vaccin en kunnen nu zenden en ontvangen, daarom ook die afstand onderling die 1,5 die niet vanwege bang voor besmettingen maar dan raakt u alvast gewend als u zo,n paal met sensors passeert of met die afstand van 1,5 meter onderling bent u goed traceerbaar vanuit Brussel waar supercomputers staan van de NWO die gebruikt worden om ons te controleren en als slaaf te houden en te commanderen via die chip(s) De meesten hebben die chip (s) al die in die vaccins zaten en daardoor bent u een zend en ontvanger geworden geworden. Als de overheid controleert hadden de meesten nee gezegd, 😜verzon men een pandemie wereld wijd😜 Nogmaals, als de overheid de waarheid zou vertellen zou bijna niemand zoiets wilen een chip die je controleetd! Dus verzonnen ze deze nep panf8😄😜

 9. het_doel van de *mensjewisten* oftewel crypto`communisten (dus niet de bolsjewisten), is als tussenstop : een europese volks`opstand plus een amerikaanse burgeroorlog — vervolgens gaan zij het internet saboteren, waarna de economie : ontwricht raakt, er geen! belasting`geld meer binnenkomt, plus de staten bankroet gaan — tenslotte komt er dan een alternatief -( Utopia, als gezien door de oude profeten )- waarbij de_elite vanuit hun hun schuilsteden, proberen de wereld`orde te bewaren ….

  NB > Utopia, is ook gezien door Jezus, tijdens de beproeving in de woestijn {zie > Mattheus_4} — het zal een pseudo`antieke wereld zijn, vol met tempels & paleizen, maar zonder wetten ….

 10. Vandaag hoorde ik een predikant zeggen dat onze regering vrijwel niets meer met God heeft en dat we hen daarom niet meer hoeven gehoorzamen. Dat bracht me tot de vraag: “Wat is het vaccin voor ons?” Hoe bestempelen we het vaccin?
  Gisteren constateerde ik dat bepaalde mensen het vaccin zien als een soort afgod. Hun gezondheid hangt af van het wel of niet nemen van dit vaccin. Voor mij persoonlijk is het God, Onze Vader, die heerst over ziekte en gezondheid en over leven en dood. Hoe denken we hierover op dit forum?

 11. Diverse vragen.
  Onder andere:
  – Hoe gaat men zes miljard mensen elimineren? Met de herhaalde injecties?
  – Wat is het lot van de ‘ongehoorzamen’?
  – Wie gaat men in leven laten blijven?
  – Hoe worden de marionetten onder controle gehouden?
  – Blijven de marionetten de krokodil voeren in de hoop als laatste te worden opgegeten, met andere woorden beseffen zij wel dat zij als zijnde landverraders ook zullen worden geëlimineerd ‘na bewezen diensten’?

 12. @ Peter B. 21/11/2021 om 6:16 pm.

  Oprechte dank voor de waarschuwing, want niemand op Xandernieuws wist dit nog.
  Niemand wist nog van Sectie Stiekum, zowel van Nederlandse, Amerikaanse en Russische zijde en evt. Chinese, Israëlische en vul zelf maar in.
  En ook niet dat het links-liberaal gif van Staatsomroep de NOS en veronderstellenderwijs ook NU.nl en nog een hoop van dat soort meeleest (is trouwens al genoeg in het nieuws geweest).
  En dat de belangstelling van een paar mislukkelingen die werken voor de EU er is.
  Niemand weet dit en ook niet dat de politie nog (!!) terecht meeleest met SM (verduidelijking: soc. media)
  Volkomen nieuw voor ons, althans zeker voor mij.
  Ik schrik er van, met groteN schrik !!

  Maar v.w.b. het betreffend artikel van Xandernieuws, wordt het niet als vaststaand feit aangegeven doch als niet meer dan veronderstelling.

  Voorts:
  denk niet dat wij niet weten dat onze gebroeders en gezusters van bovenaangehaalde clubjes 1984 weten wie achter de knoppen de teksten in elkaar prutsen; als ze dat willen weten.
  Ze maken tekst- en stijl- en onderwerpen-analyses en vormen een beeld van iemand.
  Is het een onderontwikkelde domme burger met feel sgrijvvauten of schrijft die als gestudeerde wetenschapper en alles wat daar tussen zit.
  Is het de stijl van een arts, een buitenlander die het nedderlands nog niet weet hellemal is of van een ambtenaar of iemand die bijbelteksten aanhaalt (van Christenen is doorgaans niet veel gevaar te duchten, want het is niet hùn gewoonte om zich met bomgordels en AK-47 in het publiek te begeven. Maar… ze zijn toch een gevaar voor den geest des tijds.)
  Ze weten jou en mij heus wel te vinden (i.p.-nr.’s die overigens te maskeren zijn) als ze willen en als ze des ochtends plots aanbellen zullen ze onze eigen teksten onder de neus houden.
  Moeten wij nu bang worden terwijl veel van ons voorgeslacht gevochten en hun leven gegeven hebben voor onze nu bijna verdwenen vrijheden?
  Tja… misschien is het wel tijd om daar rekening mee te gaan houden.

  Ook ik kan een tekstanalyse maken op jouw kort stukje (doe ik wel vaker bij schrijvers met wie ik hier weer eens bonje heb. Leuk werk trouwens!).
  Daarbij valt het mij al op dat jij in 2e pers. m.v. schrijft, dus alsof je hier doorgaans niet komt en er niet ‘bij hoort’.
  Dit kan ik overigens helemaal, volkomen mis hebben, maar de naam Peter B. komt mij niet bekend voor. Dat zal vrijwel zeker komen omdat wat jij misschien doorgaans schrijft mijn belangstelling niet heeft omdat het naar mijn mening ondermaats is.
  Voorts dat je een vorm van angst wilt zaaien, terwijl je toch uit goede wil wilt waarschuwen onder toevoeging van linken om het geschrevene te bewijzen.
  Wat zou daarvan de bedoeling zijn?

  ALS ik belangstelling voor jou zou hebben, maar die heb ik niet want ik heb geen zin m’n tijd daarin te steken, zou ik je eerst zonder te antwoorden laten ‘aanmodderen’ om een beeld van je te vormen.
  Blijkt dus dat ik géén belangstelling voor je heb, omdat ik nu juist wèl antwoord.
  Een mogelijk wederwoord van jou hierop zal ik waarschijnlijk niet belangrijk achten.

  Zo… en nu weten de meelezers weer eens dat wij weten dat er meegelezen wordt, als ze dat nog niet wisten.
  Misschien zal het nog eens tegen mij \ ons getuigen.

  Welnu, beste Peter:
  dank voor de waarschuwing, wij gaan hier weer rustig slapen en ik zéker met drie uitroeptekens.
  Niets aan de hand, a.c. komt hier niet want Rutte, Swab en hun uit de graven opgedoemde geestverwanten waken over ons.
  Alles komt goed !
  100% !!
  ALLES KOMT GOED !!!

  Groet van QW

 13. Frankrijk: Kan Éric Zemmour president van Frankrijk worden?

  Zemmour komt choquerend over, omdat hij uitspreekt dat Frankrijk opgehouden is Frankrijk te zijn op de dag dat het ouders van buitenlandse komaf heeft toegestaan hun kinderen Afrikaans of islamitische voornamen te geven (Mohammed is de meest voorkomende naam in de voorsteden van Parijs). Zemmour zegt een wet uit de 19e eeuw te willen herstellen, die alle Franse burgers ertoe verplicht hun kinderen “Franse voornamen te geven”. Zemmour eist ook dat Frankrijk niet meer ondergeschikt is aan de autoriteit van de rechters van het Europees Gerechtshof en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij zijn het, zegt Zemmour, die verhinderen dat buitenlandse criminelen uitgezet worden.
  ( Zelfs Macron heeft privé toegegeven dat Zemmour met betrekking tot de immigratie “gelijk had”.)

  Lees meer:

  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/20/frankrijk-kan-eric-zemmour-president-van-frankrijk-worden/#more-286129

 14. Splijting in Duitsland is perfect: 52% voor algemene corona vaccinatieplicht

  Lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/21/splijting-in-duitsland-is-perfect-52-voor-algemene-corona-vaccinatieplicht/#more-286150

  Deze percentages weerspiegelen behoorlijk goed de catastrofale toestand van de maatschappij. Het is het corona-regime met zijn reusachtige propaganda-apparaat daadwerkelijk gelukt om Duitsland te splijten. Dat echter zo veel burgers weer staatsdwang wensen, laat zien: het Derde Rijk is nog altijd niet overwonnen, of het zit gewoon in een aanzienlijk deel van de samenleving en is niet uit te roeien.

 15. Italië: Regering laat critici van de corona-maatregelen intimideren – HUISZOEKINGEN bij “vaccinatie-tegenstanders”

  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/21/italie-regering-laat-critici-van-de-corona-maatregelen-intimideren-huiszoekingen-bij-vaccinatie-tegenstanders/#more-286159

  De Italiaanse regering demonstreert nu al hoe men “vaccinatie-tegenstanders” onder het voorspiegelen van rechtsstatelijke methodes kan criminaliseren.
  Bij 29 activisten, die op Telegram-kanalen tot verzet tegen de 3G-plicht in Italië hadden opgeroepen, werden nu huiszoekingen uitgevoerd. Die vonden in meerdere steden, waaronder Genua en Florence, plaats, deelde de politie mee. Maandag al was het tot de eerste huiszoekingen gekomen.

  De betrokkenen behoren tot een op Telegram actieve groep vaccinatie-tegenstanders, die vooral met acties op internet tegen de vaccinatiecampagne protesteerden.

  Groepen vaccinatie-tegenstanders hadden in de afgelopen dagen op Telegram-kanalen opgeroepen tot demonstraties voor de woning van minister-president Draghi. Ze hadden ook het adres van Draghi in de nobele Romeinse wijk Parioli gepubliceerd.

  De acties van de vermeende “vaccinatie-tegenstanders” zijn echter alleen maar de reactie op voortdurende aanscherpingen van de corona-restricties door de regering van Draghi. Sinds midden oktober geldt in Italië ook de 3G-regel op de werkplek.

  Dat het corona-kritische verzet zich door huiszoekingen laat intimideren, valt te betwijfelen. Gisteren vond er op het Circus Maximus in Rome opnieuw een grote manifestatie tegen de groene pas plaats, waaraan duizenden mensen deelnamen.

  Bron:
  zuerst.de

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

 16. Duitse fondsdoctoren willen zichzelf beschermen: Wij vaccineren kinderen pas na aanbeveling door de permanente vaccinatiecommissie

  https://ejbron.wordpress.com/2021/11/21/duitse-fondsdoctoren-willen-zichzelf-beschermen-wij-vaccineren-kinderen-pas-na-aanbeveling-door-de-permanente-vaccinatiecommissie/#more-286169

  Zoiets noemt men “tijd trachten te winnen”, want de beslissing is al lang gevallen. Het gaat hier alleen nog maar om formaliteiten. Men wil zichzelf gewoon indekken:
  De Duitse fondsdoctoren willen kinderen vanaf 5 jaar pas vaccineren met het vaccin van BioNTech wanneer er een desbetreffende aanbeveling van de permanente vaccinatiecommissie voorligt. “Handelingsmaatstaf voor ons als artsen is een aanbeveling van de permanente vaccinatiecommissie”, zei de chef van de fondsdoctoren Andreas Gassen tegenover het “Redactienetwerk Duitsland”. De komende week wordt de toelating van het BioNTech-middel voor de leeftijdsgroep van 5 tot 11 jaar verwacht.

  “De politiek mag niet opnieuw, zoals bij de 12- tot 18-jarigen, met overhaaste vaccinatieaanbiedingen of vaccinatiedruk de ouders onzeker maken”, aldus de voorzitter van de landelijke vereniging van fondsdoctoren (KBV). Daarvoor zou hij alleen maar nadrukkelijk kunnen waarschuwen, maande Gassen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wil waarschijnlijk eind komende week beslissen over de toelating van de het corona-vaccin van BioNTech voor kinderen vanaf 5 jaar.

  Het onderzoek van de data zou goed opschieten, had het EMA donderdag in Amsterdam verklaard. Het vaccin is in de EU tot nu toe alleen voor mensen vanaf 12 jaar toegelaten. In Israël en de VS mogen kinderen vanaf 5 jaar al met het Pfizer/BioNTech-preparaat gevaccineerd worden.

  Als dit er eenmaal door is, dan nemen ze de 0- tot 5-jarigen onder handen. De hebzucht van de farmaceutische concerns is per slot van rekening onverzadigbaar. Het kan zijn dat ze op een bepaald moment ook de embryo´s onder handen nemen. Alleen, dan is het de beurt aan vrouwenartsen en niet aan kinderartsen. Dat zou desondanks lukken, want ook de artsen verdienen ijverig mee.

  Bron:
  journalistenwatch.com

  Vertaald uit het Duits door:
  E.J. Bron
  (www.ejbron.wordpress.com)

 17. Invoering van de absolute corona-dictatuur in Nederland. Wat staat ons te doen?

  https://www.youtube.com/watch?v=Jwo5n2hCnI4&t=11s

  Hugo Bos spreekt over hoe het coronavirus wordt gebruikt als excuus om een agenda door te drukken van communisme, afname van grondrechten en inperking van godsdienstvrijheid. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen en wat staat ons nu te doen?

  Dit is de eerste videoproductie van Cultuur onder Vuur vanuit onze nieuwe studio, mede mogelijk gemaakt dankzij uw steun! Help ons om meer video’s zoals deze te maken en steun ons met een maandelijkse gift: https://cultuurondervuur.nl/doneer/ma

  ▶️ Doneer: https://cultuurondervuur.nl/doneer
  ▶️ Word Vriend van de Nederlandse Cultuur: https://cultuurondervuur.nl/doneer/ma
  ▶️ Abonneer op onze nieuwsbrief: https://cultuurondervuur.nl/nieuwsbrief
  ▶️ Abonneer op ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/CultuuronderV

  Cultuur onder Vuur zet zich met 0% subsidie voor 100% in voor de christelijke tradities en Nederlandse cultuur. Steun ons met een gift via https://cultuurondervuur.nl/doneer

  Sluit u aan bij de Vrienden van de Nederlandse Cultuur en steun Cultuur onder Vuur met een maandelijkse donatie: https://cultuurondervuur.nl/doneer/ma

  Volg en steun ons op:

  ▶️ Facebook: https://www.facebook.com/CultuurOnder
  ▶️ Facebook Red Zwarte Piet: https://www.facebook.com/redzwartepiet/
  ▶️ Twitter: https://twitter.com/Cultuur_Vuur
  ▶️ YouTube: https://www.youtube.com/CultuuronderV
  ▶️ Website: https://cultuurondervuur.nl

 18. @Amo,

  Jouw reactie leert me dat je in een sprookjeswereld leeft.

  Waar was jij tijdens 9-11 ? In je luier nog zeker…
  Ik gok dat je niet ouder dan dertig bent (hoog ingeschat) lichamelijke leeftijd !
  Geestelijk, mmmmm nog aan de moedermelk zeker !

 19. @Peter B. Dit is een openbare website, dus lezen velen uiteraard mee. De conclusie dat er geen bewijs is voor die aankomende black-out klopt natuurlijk wel. Er zijn geen duidelijke bewijzen. Er zijn vermoedens op basis van diverse gegevens. Volgens mij waarschuwt Xandernieuws hier vooral: Mensen, let op; het zou kunnen gaan gebeuren. Althans, zo interpreteer ik zulke berichten.
  Xandernieuws trekt conclusies uit openbare berichten. Als mogelijke waarschuwing.
  Hetzelfde doen trouwens de modellenmakers van klimaat en Covid. Ook hun modellen zijn verwachtingen en ze kunnen er ook behoorlijk naast zitten (Neil Ferguson).

  Het grote verschil is dat Xandernieuws niet pretendeert wetenschappelijk te zijn.
  Waar Ferguson en de klimaatmodellenmakers wél beweren wetenschappelijke feiten te presenteren, terwijl ze er later behoorlijk naast gezeten blijken te hebben.

 20. Dat gezeur over zionistische complotten gaat me echt te ver. Hier word fantasie de baas over werkelijkheid. Net als bij die 9/11 complottheorie, die van fantasmen aan elkaar hangt.

 21. Ik geloof niet zozeer in bedreiging van onze politici, daarvoor voeren ze het beleid iets te enthousiast uit, mij lijkt het meer op omkoping op grote schaal. Rusland vaccineert net zo hard als hier, dus daar is de deep-state ook aan de macht.

 22. Dit is het enige juiste verhaal, zo veel mogelijk verspreiden zou ik zeggen.

 23. Hoe ook, als je het Russisch nieuws volgt is in Rusland de regering ook stapelgek geworden.
  Dus in dìt opzicht géén onderscheid met de VS en Europa.
  Als ze dan de wereldbevolking voor het grootste deel dood willen hebben, doet de grote buurman kennelijk daaraan lustig mee.

  In India en nu ook in Bangladesh worden volgens allerlei nieuwsberichten enorm goede resultaten bereikt met Ivermectine.

 24. Het westen zal zichzelf vernietigen, dus Rusland en China hoeven alleen maar achterover te leunen en van de show te genieten.
  Met de vaccinatie verplichting die nu in Oostenrijk, straks in Duitsland en natuurlijk zullen NL en BE volgen. Een groot deel van de bevolking gaat dit niet pikken. Of de dwang lukt of het wordt een burgeroorlog of liever gezegd, de overheid tegen haar eigen burgers.

  2022 wordt een moeilijk jaar.

Comments are closed.