Ernstige beschuldigingen Amerikanen en Britten tegen China brengen oorlog dichterbij

Het ziet er beangstigend uit, maar het is onwaarschijnlijk dat op deze wijze grote aantallen mensen ergens mee ‘besmet’ zouden kunnen worden. Ook is er geen enkel bewijs dat China zo’n bio-oorlogsdaad zou voorbereiden. ALS dit überhaupt al geprobeerd zou worden, dan lijkt een 9/11-stijl CIA ‘false flag’ meer voor de hand te liggen.

—————————————————————————————————————————————–

Veronderstelde Chinese ‘overloper’ zegt in Britse krant dat coronavirus al in oktober 2019 opzettelijk zou zijn losgelaten – Natural News beweert dat Chinese teams in de VS zijn voor aanval met MERS biowapens met een dodelijkheid van 30%

—————————————————————————————————————————————–

Vooral in de Verenigde Staten en Groot Brittannië wordt de anti-China campagne met enkele zeer ernstige beschuldigingen nu zover opgevoerd, dat een nieuwe grote (wereld)oorlog gevaarlijk dichtbij lijkt te komen. Het is overigens maar de vraag of er iets van waarheid in deze beschuldigingen schuilt. Daar waar China niets te winnen lijkt te hebben bij een grootschalig gewapend conflict, lijkt dat voor de VS, dat wankelt onder een enorme schuldenlast, afbrokkelende internationale geloofwaardigheid, diepe politieke corruptie en toenemende binnenlandse onrust, juist des te meer het geval te zijn.

Veronderstelde overloper: Corona werd in oktober 2019 opzettelijk vrijgelaten

Drie dagen geleden plaatste de Britse Daily Mail een artikel over de veronderstelde Chinese overloper Wei Jingsheng, die beweert dat de Chinese overheid het coronavirus in oktober 2019 tijdens de Military World Games in Wuhan opzettelijk zou hebben vrijgelaten. Onder meer Franse, Duitse, Amerikaanse en Canadese atleten zouden tijdens die spelen een mysterieuze ziekte met Covid achtige symptomen hebben opgelopen, en die mee hebben genomen naar hun eigen landen.

Als dat al zo zou zijn, wie liet dat virus dan los? Is het logisch om dat in je eigen land te doen, wetende dat al die andere landen die deelnemers stuurden het dan simpel naar jou kunnen herleiden? Of is het niet veel waarschijnlijker dat het (veronderstelde) virus van buitenaf is meegenomen, juist om China op deze wijze te kunnen framen?

CCP of CIA?

Jingsheng zou volgens de Daily Mail een voormalige CCP official zijn die werd verbannen uit China en al sinds 1997 in de VS woont, maar nog steeds in contact met hooggeplaatste politieke leiders in Beijing zou staan. Hoe waarschijnlijk is het dat iemand die al 24 jaar niet in zijn thuisland is geweest – en die in realiteit nooit een communist was maar een democratische activist-, betrouwbare geheime informatie afkomstig uit de hoogste kringen van de communistische partij krijgt, terwijl alle vormen van communicatie (zeker met de VS) nauwgezet door de Chinese inlichtingendiensten zullen worden gemonitord?

Zou die ‘geheime intel’ daarom niet eerder van de CIA afkomstig zijn? U weet wel, die ‘betrouwbare’ Amerikaanse inlichtingendienst die in zowel eigen land als over de hele wereld aanslagen pleegde, terreurorganisaties oprichtte, financierde en bewapende (Al Qaeda, ISIS), en allerlei bloedige revoluties in gang zette (Oekraïne, Syrië, Libië, etc.), en talloze keren fake ‘bewijzen’ produceerde om oorlogen tegen onder meer Irak en Afghanistan te rechtvaardigen.

Het is daarom ook nu weer tamelijk onthutsend de vele naïeve commentaren onder dit artikel te lezen, dat bomvol complotterige beweringen staat (‘suggest’, ‘may’, ‘could’, ‘believe’) maar geen bewijs levert (behalve dan Amerikaanse ‘inlichtingenrapporten’ – tja….). Nuance is vrijwel geheel afwezig; het artikel wordt door 9 van de 10 automatisch volledig als de waarheid aangenomen, waardoor China natuurlijk als de grote ‘boeman’ wordt gezien die achter alle corona ellende zou zitten, en daarom eigenlijk maar uitgesloten of zelfs uitgeschakeld dient te worden. Sommigen wijzen er nog wel op dat de Westerse regeringen op zijn minst medeplichtig zijn.

Nog veel gevaarlijkere claim: ‘Chinese teams met biowapens in VS’

Een nog veel gevaarlijkere claim is afkomstig van het Amerikaanse Natural News, dat door ons al jaren als een bron wordt gebruikt. ‘Wij weten nu van andere bronnen dat door de CCP geleide biowapen teams de Amerikaanse grens zijn overgestoken met MERS-versterkte biowapens met een dodelijkheid van 30%. Zij hebben plannen om deze op commando in Amerikaanse steden los te laten,’ schrijft Mike Adams naar aanleiding van onder meer de beweringen van onderzoeksjournalist Lara Logan.

Hij komt tot deze schokkende, maar onbewezen conclusie op basis van een aan DRASTIC gelekt DARPA rapport. Indien dat rapport authentiek is – waar vraagtekens bij kunnen worden gezet, want al deze ultrageheime info lijkt ineens wel heel makkelijk en op een wel erg ‘handig’ tijdstip te zijn ‘gelekt’- dan zou daaruit blijken dat de infame dr. Anthony Fauci en zijn partner Peter Daszak (Eco Health Alliance, EHA) via het Wuhan Institute of Virology 180 soorten coronavirus biowapens creëerden en aan de Chinezen overhandigden. Fauci en EHA planden in China een test op vleermuizen met door de lucht verspreide spike proteïne nanodeeltjes, die door de huid zouden kunnen dringen.

Oorspronkelijk financierde DARPA het MERS onderzoek, maar weigerde mee te werken aan een ‘live’ test, omdat dit te gevaarlijk werd gevonden. De Pentagon research tak zou dit biowapen alleen als allerlaatste optie voor extreme situaties achter de hand willen houden. Fauci en EHA wisten dit in de VS verboden ‘gain of function’ onderzoek te verplaatsen naar Wuhan, waar – met Amerikaans geld en Amerikaanse technologie – elementen van MERS, HIV, SARS en andere virussen zouden zijn gecombineerd om ‘chimerische’ biowapens te maken die extra besmettelijk voor mensen zouden zijn.

‘Migrantenstroom gebruikt om super dodelijk MERS wapen naar VS te smokkelen’

Een ‘super dodelijk MERS biowapen’ zou volgens Adams vervolgens aan de PLA (het Chinese Volksleger) zijn gegeven, dat de migrantenstroom vanuit Mexico als dekmantel zou hebben gebruikt om in het geheim specialistische teams met deze biowapens de VS binnen te smokkelen.

Deze wapens zullen volgens hem gelijktijdig worden losgelaten (hij plaatst bovenstaande afbeelding van drones die het ‘virus’ vanuit de lucht over mensen sproeien), en een groot deel van de Amerikaanse bevolking besmetten en doden. Adams schrijft dat het Pentagon volledig op de hoogte is en hier zelfs aan meewerkt. Het enorme aantal doden zal door de media namelijk op een ‘variant’ worden geschoven, en worden gebruikt om de ongevaccineerde Amerikanen – veelal conservatieven – naar ‘Covid doodskampen’ af te voeren. (1)

Het is echter net zo voorstelbaar dat het Pentagon China als schuldige aanwijst, en deze eventuele bio-aanval – die overigens net als 9/11 een CIA ‘false flag’ operatie kan zijn – als voorwendsel gebruikt voor een militaire aanval op China, die ongetwijfeld de Derde Wereldoorlog in gang zal zetten.

Overigens is het maar de vraag of met het ‘sproeien’ vanuit laagvliegende drones inderdaad grote hoeveelheden mensen ergens mee te besmetten zijn. De kans dat u (door inademing) in de buitenlucht besmet wordt met bijvoorbeeld een griepvirus of een coronavirus is immers ook verwaarloosbaar. En indien het al gelukt zou zijn om een dergelijk nano-deeltje ‘contact’wapen te maken, dan moet dat nog wel door het normaal gesproken uitstekende natuurlijke afweersysteem van de menselijke huid, waar virussen niet doorheen kunnen dringen.

Militair imperium versus handelsimperium

Ik ben bepaald geen fan van het communisme en verafschuw ‘social credit’ controlesystemen, maar laten we los hiervan eens nuchter een aantal verifieerbare feiten op een rijtje zetten. China geeft al zo’n 30 jaar lang enorme hoeveelheden geld uit aan het bouwen en opknappen van steden, het aanleggen van fantastische infrastructuur, het ontwikkelingen van een zeer geavanceerde high-tech industrie, en en het fors verbeteren van de levensomstandigheden van meer dan 1 miljard mensen.

De VS geeft al tientallen jaren honderden miljarden per jaar uit aan wapentuig, wereldwijd honderden militaire bases en talloze buitenlandse oorlogen, interventies en geheime operaties, die al aan miljoenen mensen het leven hebben gekost. Maar op de één of andere manier is China, dat buiten de eigen grenzen nauwelijks militair actief is en al 42 jaar lang geen enkel land is binnengevallen*, de agressor? Is het China, dat buiten eigen land slechts drie militaire bases heeft, dat ‘de wereld wil veroveren’? Is het China dat de ‘vrijheid van navigatie’ in de voor hun handel zo cruciale eigen wateren zou ‘bedreigen’, wat het ‘noodzakelijk’ zou maken dat Amerikaanse marineschepen duizenden kilometers van huis vlak voor de Chinese kust moeten ‘patrouilleren’?

(* In 1979 bezetten Chinese troepen enkele weken een kleine grensstrook in Noord Vietnam als reactie op de Vietnamese invasie van Cambodja.)

Is het dan waarschijnlijk dat China met een bio aanval een ‘all out’ oorlog met Amerika riskeert, terwijl de Chinese marine en luchtmacht zich in de verste verte nog niet kunnen meten met de Amerikaanse, en voor iedere kernbom die China kan gebruiken de Amerikanen er minstens 15 terug kunnen gooien?

Wie profiteert van al dat oorlogszuchtige haat zaaien?

Typ in het zoekvenster van YouTube eens ‘Walk China’ in, en bekijk eens enkele van de prachtige video’s. Zie hoe de Chinezen net als wijzelf gewone mensen zijn, hoe ze door de (brandschone) steden, straten, parken en winkelcentra wandelen, hoe hun kinderen met elkaar spelen, en hoe netjes en gemoedelijk hun gedrag is (en er nauwelijks agenten rondlopen). En vraag u dan eens af waarom wij in vredesnaam oorlog met deze mensen zouden willen, of zij met ons? Vraag u eens af waar al dat oorlogszuchtige haat zaaien vandaan komt, al die spookverhalen over hoe erg de onderdrukking daar wel niet is, de mensen niets zouden mogen, en over hoe agressief ze wel niet zouden zijn.

Wie profiteert het meest van het zwartmaken van de Chinezen? Het antwoord is niet moeilijk te achterhalen. Het ene land bouwt nationaal en internationaal aan een imperium van steden, wegen, bruggen, spoorlijnen, havens, vliegvelden, fabrieken, energiecentrales en handelsverdragen, en het andere aan het handhaven en uitbreiden van een wereldwijd militair machtsimperium dat regelmatig met oorlogen, financiële /geopolitieke chantage en wurgende economische sancties wordt afgedwongen.

Er zal ongetwijfeld ook een hoop op China zijn aan te merken (denk aan de beperktere vrijheid van meningsuiting en religie), maar ik vind dat wij in het Westen geen enkel recht van spreken meer hebben, zeker niet sinds vreedzame demonstranten die protesteren tegen het afnemen van hun vrijheden en rechten hier met minstens zoveel geweld worden aangepakt als in om het even wat voor dictatuur dan ook, en al helemaal niet gezien de QR Apartheid die vanaf vandaag een voldongen feit is geworden.

Maar er is één groot verschil: hier wordt de dictatuur nog steeds op huichelachtige wijze verpakt als ‘democratie’, terwijl China die pretenties nooit heeft gehad. Ons wordt de valse illusie gegeven dat wij nog een stem hebben, er nog wat te kiezen valt en er nog naar ons geluisterd wordt, terwijl de Chinezen van meet af aan weten dat alleen Beijings wil wet is. Dat is beslist niet de vrijheid die idealiter alle mensen zouden moeten hebben, maar is wel een heel stuk eerlijker, want in realiteit hebben wij Nederlanders net zo min als de Chinezen ook nog maar iets te zeggen over onze eigen toekomst.

 

Xander

(1) Natural News

Zie ook o.a.:

18-08: China woest na tweet senator Cornyn over 30.000 Amerikaanse troepen in Taiwan en dreigt met ingrijpen
15-07: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt voor aanstaande verwoestende cyberaanval door Rusland en China
02-07: China dreigt VS met oorlog als militaire steun aan Taiwan niet wordt stopgezet
04-06: De Fauci Files, het pandemie bedrog en de door de EU gewilde oorlog tussen Amerika en China
24-04: ( / STRATCOM commandant: Deel Chinese kernmacht in lanceer gereedheid gebracht)
20-04: US STRATCOM houdt nu officieel rekening met onvoorspelbaar uitbreken kernoorlog
05-04: ( ; Chinese troepen naar Iran, dat raket presenteert die Berlijn kan raken)
29-03: NAVO secretaris-generaal Stoltenberg wil agressievere opstelling tegen Rusland en China

 2020:

17-10: (/ Zijn de Chinezen bang voor het duo Harris-Clinton in het Witte Huis, dat vrijwel zeker oorlog met Rusland en China gaat veroorzaken?)
20-06: Taakgroep Amerikaanse overheid waarschuwt dat China plan heeft voor EMP aanval op het Westen ( / Oorlogspropaganda tegen China door Amerikanen wordt verder opgevoerd)
04-05: China waarschuwt voor mogelijk gewapend conflict met VS over schuldvraag coronavirus

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

37

 1. kernmachten zullen nooit oorlog beginnen , dan plegen ze zelfmoord!!!

 2. Goed geschreven van Xander met hele nuchtere conclusies die hout snijden, zo zie ik het ook.
  Liever gewoon eerlijk erkennen dat er geen vrijheid van meningsuiting is dan het verradellijke , achterbakse , sniekerige
  manier van communiceren dat in heel West Europa gaande is.

 3. Engeland kan niet eens in eigen huis orde op zaken stellen.
  Zie ook: Johnson to consider using army as UK’s petrol pumps run dry.

 4. @ Paralele Pipido

  eens, Mike Adams gaat steeds meer scheurtjes vertonen
  hij maakt soms terloopse opmerkingen zoals “ volg mij, ik ben de waarheid”
  daar krijg ik erge jeuk van
  alles filteren en met een korreltje zout, werkt zuiverend ✝️

  bedankt voor de link naar Brendon, alleen plaats ik dan meteen vraagtekens
  waarom is hij nog niet door YT geblokt, toch wel verdacht zeg maar

 5. Chinese teams met biowapens in VS? Controversiële verklaring…
  Hoe zit het met Amerikaanse teams met biologische wapens in de VS?
  In de manufacturing overzicht van een recent goedgekeurd waxine, werd veel bewerkt met de code (b) (4). Wat wordt bewerkt met (b) (4)?
  “(b) (4) Informatie onthullen die de toepassing van state-of-the-art technologie in een Amerikaans wapensysteem zou belemmeren”
  http://www.jimstone.is/1/1codeb4.png

  Maar, omdat we in de tijd van 1984, het Ministerie van liefde slaapt niet, en een paar weken na de publicatie van (b) (4) creëert een pagina van waaruit het “debunks” de aanduiding “the most modern weapon”, volgens welke deze code is altijd geweest voor de “bescherming van bedrijfsgeheimen”. (Je weet wel: “Oceanië is in oorlog met Eurazië. Oceanië is altijd in oorlog geweest met Eurazië.” Of hij was bij Istazië…)
  Iemand met de bijnaam Judgedredd was het er niet mee eens en dook in de archieven http://www.jimstone.is/1/archiveis.jpg
  “Op een voorgevoel ging ik naar archive.is en vond dit: (…)
  Je hebt gelijk. Ze hebben deze pagina gemaakt om de andere te ontkrachten (die er al minstens 5 jaar is).”

 6. Vanaf 1960 worden als chemtrails verspreid om de farmaceutische industrie (dus economie) op gang te houden.
  Cocid 19 heeft men nooit kunnen isoleren; corona wel, al jaaaaaaaren geleden.
  Hoe verspreiden ze het virus?
  Niet via Wuhan markt of bklermjxien, niet gelekt uit een lab… Maar via: die chemtrails waar ze dus al jaren mee experimenten.
  Ze gooien allerlei virussen, bacteriën, schimmels en parasieten uit de lucht, samen met de nano deeltjes (Regenwater is vaak onderzocht en veel piloten beginnen als klokkenluider te praten, sommige regeringen hebben al toegegeven, chemtrails is geen geheim meer, genoeg boeken en wetenschappelijke bewijzen over). Er wordt gezegd reductie zonlicht voor klimaat, maar dat is niet het correcte verhaal. NAVO/NATO werken ook aan reductie bevolking.
  Die parasiet kan heel goed de veroorzaker van de longaandoening zijn wat weldegelijk is toegenomen, heeft u zich nooit afgevraagd waarom ivermectine en hydrochloquine werkt? Dat zijn beide middelen tegen parasieten. En wat is in het vaccin aangetroffen naast grafenonide? Precies, parasieten (geen standaard voorkomende parasieten die er per ongeluk in terecht zijn gekomen, maar zeldzame die bewust gekweekt zijn. Alles valt te bestuderen. Ik doe al jaren onderzoek naar de complot theorie chemtrails wat dus geen complot is, diezelfde vrijmetselaars vergiftigen ons boven ons hoofd, terwijl de meeste mensen het niet door hebben, wie let er nou nog op de lucht als we allemaal afgeleid zijn door de gsm…

  Ik geloof wel dat ze op korte termijn een nieuwe goedje over ons uitstrooien. Het maakt ze niets meer uit, alles moet kapot, als ze de gehele bevolking de gifspuit willen geven en er worden teveel mensen wakker, maar er dan maar een einde aan. De elite hebben genoeg bunkers gebouwd door het kapitaal wat ze voor zichzelf weggesluisd hebben.
  Of dat nieuwe goedje alleen gevaarlijk is voor de gevaccineerden of voor iedereen, dat weten we nog niet. De tijd zal het leren.

 7. mooi goed nieuws weer dus, kunnen we weer rustig slapen gaan wetende dat er zoals altijd weer niets gebeurd

 8. Lijkt me inderdaad weinig betrouwbare bron.Ik zou ook niet weten,wat China met zo’n aanval te winnen heeft.Overal wordt gespeeld met dit soort virussen.Het westen heeft er sterk behoeft aan vrijheidsbeperkende maatregelen te legitimeren.Vooralsnog denk ik niet dat er een vooropgezet plan achter zit.
  Terroristen worden wel tot op zekere hoogte gemaakt en gebruikt.En er wordt een gevaarlijk spel gespeeld door stelselmatig de legitimiteit van het bewind in Rusland en China te ondermijnen binnen die landen en ten aanzien van hun posities daarbuiten.
  Tegelijk nemen verval en sociale desintegratie in de westerse landen toe door de dynamiek van de wereldeconomie,waarin het westen in de vorm van landen en bondgenootschappen steeds meer terrein verliest.

 9. Correctie op mijn mail 26/9 1.58 pm
  Lees ook een Joost 25/9 10.18. Dat ben ik niet/Mod.
  Joost
  PS: wie was de eerste Joost? Joost 1 Joost2 of Joost 3? Verwarrend. Graag actie s.v.p.

 10. Xander, weer voortreffelijk “nieuws” waar ik altijd weer naar uitkijk!Dank!
  Dan: Svalbard 25/9/’21 9.50 pm:
  Zonder QR code niet meer de supermarkt in? In deze satanische tijd (welke tijd was niet satanisch?) zou dat best kunnen, ja! Maar ze zijn wel zo hebzuchtig genoeg om ons toch toegang te verlenen ( “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht” 1 Tim.6 , 9-10) maar zo niet dan weet ik nog wel een winkeltje op Tholen waar ik lang woonde in Scherpenisse “Vlot en Vers” van twee in het zwart geklede oud gereformeerden die me nog wel wat kaas en broodjes willen verkopen of anders wel in Austerlitz (waar ik niet woon maar wel soms boodschappen doe…) . Nee alle gekheid op een stokje: het wordt er niet beter op.
  Hoe het afloopt en loopt het echt af? Ik weet het niet maar de Schrift leert me “in geen ding bezorgd te zijn”.
  En Jezus kent de Zijnen ( en ook het kaf) maar het is wel een Kleine Kudde. Dat wel, de nep christenen/ valse godsdienstaanhangers/New Age en schijnheiligen – ook in de politiek van de huidige tijd- de wereldbeheersers van de duisternis, de Illuminatie en al die anderen die hun’ Opperbouwmeester’ aanbidden, zij zullen ontmaskerd worden en de Overwinning is aan het LAM!! Onze Heer en Heiland Messias Jezus.
  ” IK BEN met u al de dagen tot de voleinding der wereld” Matt.28: 19,20
  Shalom!

 11. Weer een verhaaltje voor de nieuwe gijzeling van mensen met nix nada echte reden, redeloos nix onzin!

 12. Mooi artikel. Zo is het. Misschien is dit alles een masterplan om China klein te houden. Hoor webster tarpley maar al in 2007 ofzo zei hij dat

 13. ik denk persoonlijk niet dat China uit is op een confrontatie met de VS of de Britten. Het gaat China meer om economische activiteiten en niet zozeer om oorlog. Maar vergeet niet China is nog steeds een communistische land dat zijn ideologie niet zal verlaten, maar oorlogvoeren, neen ik denk het niet? Shalom

 14. off topic maar wel actueel

  Nieuwsbrief Viruswaarheid
  In deze nieuwsbrief het volgende:

  1. Toegang weigeren op medische gronden mag niet!
  2. Viruswaarheid vs Joop-BNN.Vara vandaag voor de rechter
  3. Gezondheidsraad gedagvaard. Veiligheid en ernstige bijwerkingen.
  4. Dit zijn ze. Leden van de gezondheidsraad aangeklaagd.
  5. Huisarts Donna Lenders en Hein Hansen van Nieuwsuur betrapt.
  6. Viruswaarheid terug op Telegram
  7. Steun ons

  Toegang weigeren op medische gronden? Dat mag niet!
  De wet verbiedt discriminatie en voorziet in vrijheidsstraffen tot één jaar of een boete tot € 8.700.
  Rutte en De Jonge gebruiken de wetgevingsbevoegdheid als een dekmantel voor onrecht.
  Eén les die wij uit de geschiedenis leren is dat een MISDADIGE WET niet opgevolgd mag worden. Er is niet zoiets als “wet is wet”.

  https://www.ensie.nl/vreemde-woorden/befehl-ist-befehl

  Zo bepaalt Artikel 1 van de Duitse grondwet dat de menselijke waardigheid onaantastbaar is. Dit is een universeel uitgangspunt. Wetten en regels die de waardigheid van mensen aantasten, mogen door niemand opgevolgd worden. De invoering van de coronapas is zo een wet. Het uitsluiten van een deel van de bevolking op basis van medische kenmerken is in strijd met elementaire rechtsbeginselen zoals vastgelegd in de Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen.

  Ook is het vragen naar medische gegevens in strijd met de regels van informed consent. Als mensen gedwongen worden om hun vaccinatiestatus prijs te geven, dan vormt dit al een ontoelaatbare druk tot het ondergaan van een medische handeling.
  Iedereen die deze regels toch handhaaft, handelt onethisch en begaat strafbare feiten. Dat is het uitgangspunt van een grootscheepse campagne, die van start gaat.

  Sympathisanten van de actie kunnen op http://www.discriminatieisstrafbaar.nl promotiemateriaal downloaden, waar ze zelf actief mee aan de slag kunnen. De actie wordt ondersteund door tientallen protestgroepen en verschillende belangenorganisaties, allen met een grote achterban, die zich al maanden uitspreken tegen de disproportionele maatregelen van de overheid.

  http://r.viruswaarheid.nl/mk/mr/K0E4rhG0X-Vgf-7mYclVdwdHx0008TJqL-Bcg1GevzxamjGvKHnyJHTXSHFz2T7IcBKQX604HNUHhblmopa7DBPXz8K0IfgmLes6wUs2

 15. De Britten de VS en het Westen hebben nu twee grote vijanden tegenover zich:
  1* Chinezen en N-Korea. 2* De militante Islam: Turkije-Iran-Syrië, Taliban, Isis- Hamas- Hezbollah

  China 2021 is niet vergeten hoe de Britten hen eertijds chanteerden met de Opium oorlog:
  De Eerste Opiumoorlog (Ook: Eerste Engels-Chinese Oorlog) was een oorlog tussen Groot-Brittannië en het Chinese keizerrijk tussen 1839 en 1842 met als doel om China te forceren om Brits opium in te voeren. Deze oorlog wordt vaak gezien als begin van de Europese hegemonie in China. https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Opiumoorlog

  De Britten zorgden dus dat veel Chinezen aan de Opium verslaafd raakten waar de Britten schatrijk van werden. Ontelbare Chinezen werden vermoord of leden een slavenbestaan.
  Nu sturen de Chinezen als antwoord Corona naar alle westerse landen. Maar dat is slechts het begin. Chinezen denken en handelen tien keer sneller dan Amerikanen en Europeanen.

  China gaat de westerse wereld met gelijke munt terugbetalen en heeft al jaren een ultra modern leger van 200 miljoen in startblokken paraat dus om het hele Westen en de VS te veroveren en te onderwerpen. Hoe ik dat weet? Het staat al 2000 jaar in het laatste en beste Boek van de Bijbel beschreven. Lees Openbaring 9 maar…

  Openbaring 9:13 (NBG51) En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn.

  15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was Tweemaal Tienduizend Tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal = TWEEHONDERD MILJOEN!!!

  17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel.

  Openbaring 9:18 Door deze drie plagen werd het Derde Deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe.

  Openbaring 9:20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan. 9:21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

  De VS en EU, Darwin, Moskou, hebben de God van de Bijbel en Israël belachelijk gemaakt.
  De Bijbel verdween ook uit de Tweede Kamer 14 december 2014 CDA-CU-SGP scheurden hun klederen niet maakten geen misbaar.

  De God van de Bijbel geeft nu lik op stuk…Jullie verwerpen mij de Levende God, Schepper van hemel, zee en aarde…Nu zal ik jullie aan de afgoden van de Islam overleveren. De tijd van de grote verdrukking is begonnen.

  Er is alleen nog hoop voor diegenen die de Naam van de Here Jeshua aanroepen en Zijn Woorden ter harte nemen die opgetekend staan in het Nw-Testament van de Bijbel.
  Wie dat niet doet zal zelf de gevolgen dragen die beschreven staan in Openbaring 16 t/m 20.

  Kiest heden, nu wie u dienen zult de dood of het leven. Kies het leven!!!!!!!
  Details in Ezechiel 3 en 13 en 2 Petrus 2 en 3. Shalom Ramshoorn.

 16. Het lastige met info vandaag de dag is dat veel berichten worden losgelaten met politieke of regime change motieven als achtergrond. De VS is zeer ontwikkeld op dit gebruik van media. De Chinezen en Russen zullen ongetwijfeld hun media aansturing ook op orde hebben gebracht. De nieuwe koude oorlog is een media informatie oorlog. Het enige wat je vandaag de dag kan doen is je zo breed mogelijk te informeren. Volg nieuwskanalen uit het westen, China, Rusland, Iran, India, Korea, midden oosten, om toch wat balans te vinden. Denk altijd: wie is de eigenaar van dit mediakanaal, wie verdient heel veel geld aan een situatie, is dit in belang burger of in het belang van een groepje extreem rijken? Bij de corona situatie stel ik mij de vraag; wie wordt hier financieel heel veel beter van? Daarom word ik bang als Bill Gates heel veel aandelen vaccin industrie heeft, landbouwgrond heeft en recent aandelen levensmiddelen bezorgdienst heeft gekocht. Komt er weer een extreme lockdown aan? Als gates investeert in een bezorgdienst vrees ik van wel.

 17. @Soon,
  Met u eens.

  Veel mensen kijken ook nog steeds naar het wef, who, Bill Gates en andere looojongetjes. Die zijn de afleiding, vangen de klappen want het zijn andere groepen (personen) die veel machtiger zijn en echt de richting bepalen o.a. zoals: de Bildenberg groep, trilaterale commissie, CFR, vrijmetselarij, group of malta, skull And Bones en the jesuit order (waarvan ik denk dat zij bovenaan de piramide staan onder leiding van lucifer zelf). In deze groepjes zijn weer dezelfde families en personen actief. Achter de schermen hebben bijna alle wereldleiders allemaal dezelfde leer. Door kennis zal je zelf als god zijn. Jezelf verlichten met kennis, dat is/ betekent illuminati. Gnostiek, cabalah, vrijmetselarij, satanisme enz… leren allemaal in grote lijnen die leer. En als je veel geld, macht aanzien wilt. Bijvoorbeeld president van China of Amerika, directeur van banken of multinationals, beroemd acteur of muziek idool dan kom je daar alleen maar tussen door dronken te worden van die leer of er in opgegroeid te zijn.

  En dat het een biowapen van China is lijkt me inderdaad heel ongeloofwaardig. Zo een onschuldig virusje als het überhaupt ook maar bestaat. Allemaal propaganda/manipulatie die worden verzonnen om de mindset van de massa achter hun keuzes te krijgen. Zodat ze weer een excuus hebben om schandalige acties in gang te zetten. Nu weer voor verdeeldheid met China.

  Wees gezegend

 18. Eerst was …. Rusland de pineut, nu is China de pineut ( wie volgt ). Maar men vergeet dat bij een ernstig mondiaal conflict Rusland achter China gaat staan. Het Angelsaksische schijnt niets geleerd te hebben van het vernietigen van andere culturen , Én Brussel doet nog ‘een duit in het zakje’ : Op 17 september j.l. stemden in het Europese parlement bijna 74 % van de 669 ‘volksvertegenwoordigers’ voor een hele rij vijandige maatregelen tegen Rusland. Het gevolg is dat beide landen steeds verder naar elkaar toegroeien, strategisch gezien bij voorbaat een verloren zaak.
  Op dit forum is al vaker sprake gewest van de zoveelste Wereldoorlog , een oorlog die hoogstwaarschijnlijk het einde van ‘moeder’ aarde gaat betekenen.

 19. US met daarachter GB hadden alle macht in handen. Handel denk aan olie kon alleen maar in USD gedaan worden. Wilde je iets doen dan moest er altijd een goedkeuring van deze 2 komen anders werd je buiten gesloten of nog erger met een bom geneutraliseerd. Die tijd is over en de machtsverdeling is gigantisch. Wij mogen niet meer reizen geen vrije handel doen en dat is niet door een virus. Rusland heeft de BRICS opgezet en nog veel meer. Het was een paar jaartjes alweer terug dat China 2,4 miljoen jonge hoog opgeleide Chinezen uit het westen heeft terug gehaald met de boodschap China heeft jullie nodig. Dit was een vrije keuze en dan in het vrije westen je toekomst in de wilgen hangen zegt alles over de staat van ontbinding van het westen.

  Nederland heeft weer de twijfelachtige eer als pilot en hart van het psychopaatcentrum om de greendeal/energiewende erdoor te drukken. Waterstof is waterstof maar volgens onbenul Frans Timmermans heb je grijze waterstof, blauwe waterstof en groene waterstof. Dit is natuurlijk weer een broodje aap verhaal want waterstof maak je uit aardgas en de infrastructuur zijn ze in Den Helder al aan het upgraden om de giga voorraad onder de Waddenzee aan te boren om U het groene gas in Uw gezicht te blazen. (blauw noemen die gekken transitie brandstof) en groen is splitsen van water door windmolentjes stroom wat maar 5% mogelijk is. Die andere 95% vullen ze dan aan met blauwe waterstof aan wat stiekem is groen geverfd.

  Gaan we nog een stapje verder want dit is het klimaat akkoord en gaat de norm worden wat al helemaal klaar ligt als draaiboeken van architectenbureau Arcadis met de sustainable cities (ook NL) maarja…..het midden Oosten is het er natuurlijk niet mee eens want geen olie meer. Rusland is de geschiedenis en onze cultuur aan het rechtzetten wat China ook wil en laat deze laatste 2 nu heel goed met elkaar kunnen samenwerken.

 20. Wauw Xander, respect voor jou! Jij bent de eerste die eindelijk openlijk afstand doet van Mike Adams en zijn Natural News. Ik volg hem al jaren maar heb inmiddels ook door dat hij gewoon een nettere versie is van Alex Jones.

  Lastige is dat je uiteindelijk nooit weet wie nu echt 100% geen Controlled Opposition is, misschien is Xander het uiteindelijk toch ook? Ik hoop van niet!

  Er is een Australische kerel die op YouTube onder de naam Brendon O’ Connel uitlegt dat het allemaal om de Bunton Road (zijdezachte route) gaat waar het eigenlijk Israël (en dan weer niet het land maar de Rotchild Banking House) is dat landen als China en Rusland aanstuurt. Ook een figuur als Henry Kissinger (die eigenlijk Heinz of zo heet want het is van oorsprong een Duitser) heeft zijn leven lang de dictators van de vorige eeuw (dus ook de Chinees Mao) gekozen, voorbereid en geplaatst.

  Persoonlijk vind ik Chinezen en eigenlijk elk volk ter wereld exact hetzelfde: beetje dom en verslaafd aan technologie, cola en chips. Maar ze hebben niets kwaads in de zin, echter willen we echte Puppet Masters en hun media ons andere doen geloven. Het is echt precies zoals in de Protocollen van Zion staat beschreven. Er is een select groepje in de wereld dat die Protocollen exact aan het uitvoeren en dat zijn niet de Chinezen.

 21. @ Ron 25/09/2021 om 10:00 pm

  Ron Fouchier, Ab Osterhaus (Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam) en anderen hebben een patent op dit soort ziekteverwekkers.
  Publicatie van details is destijds door de minister alhier verboden wegens het grote gevaar van de ziekteverwekker.
  Later is het onderzoek voortgezet in de USA waar het onder Obama eveneens is verboden en vervolgens verplaatst naar China.

 22. Ieznogoedh. Voor U wat zegd , leest eerst de feiten van het verdrag tussen Engeland en China, het was overeen gekomen met de engelse dat de complete overdracht pas in ongeveer 2045 zou plaats vinden. O.K.

 23. Wellicht is het bericht van het MERS-biowapen om zich in te dekken voor de vele vaccinatiedoden die gaan komen en die vervolgens op rekening van China geschreven worden.
  Wat Hong Kong betreft, dat is China op oneigenlijke wijze afgenomen en dat willen ze dus gewoon weer terug voor de volle 100% en gelijk hebben ze.

 24. Ook oorlogen zijn false flags. De wereldleiders werken allemaal samen en hebben 1 doel voor ogen. 1 wereldregering en massa depopulatie. De mensen die dear oorlog aansturen zijn allemaal van de cabal. De hoogste vrijmetselaars uit de orde. Ook deze nepoorlog is al jaren geleden gepland. Doel nog steeds van 7 miljard naar 500 miljoen mensen. Niets is wat het lijkt. Net zoals de Nederlandse politiek 1 groot toneel is en alles in scène is gezet, is dat ook met 911, de great reset en de wereldoorlog die daarbij gevoerd moet worden. Het is niet China, het is niet Rusland, het is niet USA. Het zijn de schoften die mee werken aan dit duivelse plan.
  In de naam van de vader, weg met deze vrijmetselarij, weg met het kwade! Laten we bidden dat het licht valt over deze mensen.
  Maar zoals in de bijbel staat… Donkere tijden moeten nog komen.

 25. Dit was al langer bekend: Canadese leger berichtte vorig jaar al dat Canadese soldaten die meededen aan de Spelen in September 2019 ernstig ziek thuis kwamen. Alleen Rebelnews Canada berichtte het toen nadat het leger het officieel meedeelde en daarom werd het niet geloofd.

 26. Billete Gates voorspelde het al. De volgenden crisis is een biologísche aanval

  Beste Joost, uw naam is al in gebruik, gelieve onder een andere naam te posten. Mod.

 27. De subsidieaanvragen van Daszak omvatten onethische experimenten met het vrijkomen van dieren en virussen, met de dreiging van ernstige gevolgen voor de menselijke populatie. Dr. Peter Daszak en Dr. Anthony Fauci zijn schuldig aan de oorsprong van covid-19. Het is van het grootste belang dat deze artsen worden GEARRESTEERD. Velen in de wetenschappelijke gemeenschap roepen op tot een volledig CRIMINEEL onderzoek naar hun rol bij het opzetten en voltooien van deze duivelse, macabere onderzoeksprojecten. Daszak en Fauci moeten voor de rechter worden gebracht en ondervraagd, waarbij de grotere wetenschappelijke gemeenschap pleit voor een nieuw ethisch systeem om deze dodelijke experimenten op dieren en mensen te stoppen en om de censuur en het misbruik te stoppen. Al het relevante gain-of-function-onderzoek waaraan deze artsen deelnamen, toezicht hielden en waarover gelogen werd, moet naar voren worden gebracht en zorgvuldig worden aangepakt.

 28. China is een rasechte dictatuur. Maar er zijn kanttekeningen te plaatsen. We zijn getuige geweest van het terreurbewing ten tijde van de Culturele Revolutie onder Mao Tze Dong, maar daarna werd de situatie geleidelijk beter.
  In 2008, het jaar waarin ik mijn eerste bezoek aan dit immense land bracht, was het land al behoorlijk welvarend geworden en was de dictatuur er redelijk mild. Het was in vele opzichten al een hypermodern land, en de ontwikkeling van het grootste hogesnelheids spoorwegsysteem ter wereld was net van start gegaan. Ik heb de werkzaamheden gezien bij de bouw van de hogesnelheidslijn tussen Beijing en Shanghai. Er waren veel prachtige malls, de ene nog groter en mooier dan de andere. Winkelen was daar toen al een aangename bezigheid. Kortom, het was een aangename ervaring om in China rond te reizen.
  In 2015 ben ik opnieuw in China geweest, dit keer leek het land nog welvarender, maar toch voelde het anders.
  Ik bracht als laatste een bezoek aan Hong Kong, voordat ik terug naar huis ging.
  In Hong Kong, waar ik al twee keer eerder was geweest, was ik getuige van demonstraties, waarbij de gele paraplu als symbool stond. Demonstraties tegen het inperken van de democratie aldaar.
  De repressie in China en Hong Kong is sindsdien verder toegenomen. Christenen worden er opnieuw weer steeds meer onderdrukt. Het grote verschil tussen China en Nederland is, dat China nooit een democratie is geweest.
  Maar hier waren we een democratie gewend, maar inmiddels beginnen we met steeds meer onderdrukkende maatregelen geconfronteerd te worden.
  Dit blijkt met name uit de avondklok, die tegen elke logica in ging en nu weer afgeschaft is. Maar de QR samenleving die nu een feit is geworden, voort ons steeds verder naar een regelrechte dictatuur!
  Er waren overigens al meerdere tekenen die het einde van onze democratische rechtsstaat in luidden. Bepaalde video’s werden van YouTube verwijderd, zoals een aantal video’s van Emeritus Hoogleraar Pierre Capel, die kritiek had op ons overheidsbeleid betreffende Covid-19.
  De zogenaamde spoedwet luidde een verdere afbraak van onze vrijheid in. Maar nu is onze Grondwet geweld aangedaan. Wie had dat gedacht een jaar terug?
  Discriminatie is nadrukkelijk verboden in onze grondwet, maar nu een feit.
  Tijdelijk, wordt er gezegd. Net zoals het kwartje van Kok, dat was ook tijdelijk.
  Wat volgt er nu?
  Gaan we straks niet meer de supermarkt kunnen bezoeken als we geen QR code hebben?
  We moeten en mogen deze tirannie niet langer dulden.
  Het gaat tenslotte over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

 29. Tja,daar valt wat over te zeggen.Hier wordt ook alles door je strot gedrukt en het Nederlandse volk heeft geen ene moer te vetellen wat er in zijn land of gemeenten zal gebeuren.De grote steden zijn daar een goed voorbeeld van.Lieflijke oude dorpjes en oude binnensteden moeten wijken en plaats maken voor gigantische betonwoestijnen van glas beton en metaal.
  Totdat de Eeuwige zegt:Nu is het afgelopen met de Babelcultuur.
  Babel=666

 30. Nu nog Chinese complottheorieën ook?
  Trouwens, de “Chinese verwezelijkingen” gebeurden met Westers geld, toen de marktliberale landverraders hun kapitaal nog liever naar de communistische volksrepubliek droegen dan dat geld in eigen land te investeren.
  Bovenstaand artikel klutst de Westerse en de als reactie daarop ontstane Oosterse complottheorieën op één hoopje.
  Dat virus is op de mens overgegaan door een achterlijk bijgeloof dat magische krachten toeschrijft aan dieren. Een rijke telt miljoenen neer voor een neushoorn of een tijger, een arme moet dan maar tevreden zijn met een stekelvarken of een ander vies beest terwijl de middenklasser wel eens wil uitpakken met een civetkat of varaan. Zo gaat dat en omdat communisten de godsdiensten onderdrukken vallen mensen terug op een prehistorisch bijgeloof. Daar komen die nieuwe ziekten SARS, MERS en nu Covid vandaan.
  Inderdaad, Chinezen zijn mensen zoals wij, het enige dat juist is in dit artikel.

Comments are closed.