‘Militaire confrontatie dichterbij door NAVO cyberoorlog tegen Rusland’

Pro-Russisch standpunt moet volgens Deens parlement bestraft worden met 12 jaar gevangenisstraf –
De NAVO informatie- en cyberoorlog tegen Rusland dreigt op zeker moment in een ‘hete’ (kern?)oorlog te ontaarden. Afbeelding: Getty Images (3).

—————————————————————————————————————————————

Gisteren zei minister van Defensie Bijleveld letterlijk dat we in een ‘cyberoorlog’ verwikkeld zijn met Rusland, en Nederland niet meer zo ‘naïef’ moet zijn. Een woordvoerder verklaarde later op de dag dat haar ‘oorlogstaal’ niet letterlijk bedoeld was, maar dat was het wel degelijk gezien het feit dat de NAVO deze oorlog tegen Rusland is begonnen en coördineert, zo stelt ook The Strategic Culture Foundation. We moeten dus inderdaad niet naïef zijn, echter niet zozeer voor de kwade bedoelingen van Moskou, maar veel meer voor die van het Westerse bondgenootschap, dat hoe dan ook een echte ‘hete’ oorlog lijkt te willen veroorzaken.

De VS, Groot Brittannië, Nederland en andere NAVO bondgenoten hebben afgelopen week de al jaren aan de gang zijnde gecoördineerde informatie oorlog om Rusland te criminaliseren en demoniseren verder opgevoerd. ‘De implicaties komen neer op een ernstige aanval die op roekeloze wijze de internationale spanningen met Rusland escaleert,’ aldus de redactie van de SCF.

‘Oorlog’ niet per ongeluk in de mond genomen

De beschuldigingen dat het Kremlin cyberaanvallen op het Westen uitvoert komen neer op oorlogshandelingen, een woord dat minister Bijleveld nu ook letterlijk in de mond heeft genomen. Dat was beslist niet per ongeluk of toevallig, maar bedoeld om het Nederlandse volk steeds meer te laten wennen aan het uitbreken van een echte oorlog tegen Rusland, die volgens de plannenmakers in Brussel klaarblijkelijk hoe dan ook gevoerd dient te worden.

Immers, de NAVO gaat de opgevoerde beschuldigingen natuurlijk gebruiken om zich zogenaamd te ‘verdedigen’, bijvoorbeeld door de economische en diplomatieke sancties tegen Rusland verder op te voeren, en zelf cyber ‘tegen’aanvallen op Rusland uit te voeren. ‘Dit is een zeer gevaarlijke dynamiek die uiteindelijk tot een militaire confrontatie tussen kernwapenstaten kan leiden,’ vervolgt de SCF.

NAVO creëert zelf ‘casus belli’

Er zijn tal van verdachte signalen die erop wijzen dat ook de jongste beschuldigingen tegen Rusland inderdaad gecoördineerde acties zijn om het Kremlin verder in een hoek te duwen. Zo kwamen zowel de Britten, Amerikanen, Canadezen, Australiërs, Nieuw Zeelanders en Nederlanders binnen zeer korte tijd met het ‘nieuws’ dat Russische inlichtingendiensten cyberaanvallen hadden uitgevoerd of dat hadden proberen te doen, onder andere op het OPCW in Den Haag.

Daar volgden de voorspelbare veroordelingen door de EU en de NAVO op. Op de recente NAVO conferentie in Brussel werd besloten om ‘collectieve actie’ te ondernemen. ‘Dit creëert een ‘casus belli’ situatie waarbij de 29 NAVO leden de gemeenschappelijke defensie clausule kunnen gebruiken voor strafacties tegen Rusland. Gezien de wilde bewering over ‘Russische bemoeienis’ (met verkiezingen in het Westen) en het feit dat sommige NAVO landen virulent Russofobisch zijn, is het gevaarlijk eenvoudig om cyber ‘false flags’ uit te voeren om Moskou te criminaliseren.’

Moskou zonder bewijs veroordeeld

Bewijs dat de Russen probeerden om met cyberaanvallen de onderzoeken naar de vergiftiging van oud spion Skripal te saboteren, alsmede ook die naar het veronderstelde gebruik van chemische wapens in Syrië door Moskou’s bondgenoot president Assad, naar de dopingaffaire rond Russische atleten, naar de MH17 ramp in Oekraïne, en natuurlijk naar de ‘beïnvloeding’ van de Amerikaanse verkiezingen, is er niet. Zeker de Skripal zaak is gezien de ronduit belachelijk beschuldigingen van de Britse regering een complete farce gebleken.

Een paar foto’s van veronderstelde Russische geheime agenten in de media waren echter voldoende om de Russen aan te klagen of gelijk maar op voorhand te veroordelen. Het principe van ‘hoor en wederhoor’ is net als het presenteren van hard bewijs allang door de Westerse media en politiek overboord gezet.

De onthullingen van Edward Snowden hebben ondubbelzinnig aangetoond dat het voor de CIA, NSA en andere inlichtingendiensten kinderlijk eenvoudig is om valse ‘digitale sporen’ achter te laten die zogenaamd zouden ‘bewijzen’ dat Rusland of een ander land achter een hack of cyberaanval zit. Uit Snowdens gelekte documenten bleek tevens dat het Westen al vele jaren zèlf massaal Rusland op alle mogelijke manieren bespioneert, digitaal aanvalt en ook de verkiezingen en het publieke debat probeert te beïnvloeden.

Het is een aloude tactiek je vijand te beschuldigingen van iets waar je je zelf schuldig aan maakt. Natuurlijk is het aannemelijk dat ook de Russen iets vergelijkbaars doen, maar eventuele ‘normale’ spionage activiteiten van Moskou worden nu al enkele jaren buiten alle proporties opgeblazen en voor het voetlicht gebracht.

Denemarken: Openlijk niet tegen Rusland = tot 12 jaar het gevang in

Erger nog: in bijvoorbeeld Denemarken ligt nu een wetsvoorstel op tafel om mensen die het in de media alleen al opnemen voor Rusland te veroordelen tot maximaal 12 jaar gevangenisstraf, zo berichtte de Deense krant Berlingske afgelopen zaterdag. Hiermee wordt alles wat niet negatief over Rusland is, of zelfs maar openlijk twijfelt aan de anti-Russische propaganda, automatisch gecriminaliseerd. (2)

‘In de VS en andere Westerse staten heerst vandaag een wetteloos klimaat waarin louter beschuldigingen als ‘bewijs’ gelden,’ vervolgt de SCF. ‘Het wettelijke principe dat je onschuldig bent totdat het tegendeel is bewezen, is overboord gegooid, zoals ook het debacle in de VS over de benoeming (van Brett Kavanaugh) tot het Hooggerechtshof heeft laten zien.’

‘Verachtelijke, roekeloze criminalisering van Rusland’

‘Maar nog verachtelijker en roekelozer is de intensivering van de criminalisering van Rusland, gebaseerd op flinterdun ‘bewijs’, of helemaal geen. En als deze criminalisering vervolgens wordt gebruikt om oproepen tot een zeeblokkade van de Russische commerciële oliehandel te rechtvaardigen (en zelfs raketbases in Rusland te bombarderen), dan gaan we onvermijdelijk richting een militaire confrontatie. De schuld voor deze agressiviteit ligt uitsluitend bij de NAVO machten.’

De bittere ironie wil dat de jongste beschuldigingen van spionage en cyberaanvallen feitelijk ‘noodzakelijk’ waren om de eerdere onbewezen beweringen van Russische ‘agressie’ te rechtvaardigen. ‘Illusies en leugens worden opgehoopt met nog meer bombastische illusionaire claims.’

NAVO dreigt ons in Derde Wereldoorlog te storten

De informatie oorlog van de NAVO tegen Rusland begint een zichzelf vervullende ‘psy-op’ te worden, die door het betreurenswaardige ontbreken van normaal diplomatiek gedrag en respect voor de internationale wetten onbeheersbaar is geworden. Het stuurt de betrekkingen met Rusland naar de afgrond,’ waarschuwt de redactie van de SCF.

De afgrond – van de Derde Wereldoorlog? Als zinnigere koppen in Washington, Brussel, Den Haag, Londen en andere Westerse regeringssteden niet snel opstaan en gehoor vinden, vrezen wij dat dit uiteindelijk inderdaad het fatale gevolg zal zijn. Klaarblijkelijk gaat het te lang te goed in het Westen, en hebben de jongere generaties niets geleerd van wat er nog maar zo’n 75 à 80 jaar geleden gebeurd is.

Xander

(1) The Strategic Culture Foundation via Zero Hedge
(2) Sputnik News
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)


Zie ook o.a.:

07-10: ‘Aanhoudende oorlog Oekraïne wordt voorwendsel voor NAVO aanval op Rusland’ (/ ‘VS en EU lokken met anti-Russische koers preventieve nucleaire aanval uit’)
05-10: NAVO ambassadeur dreigt Rusland openlijk met militaire aanval
20-09: ‘Frans fregat bij Syrië probeerde oorlog uit te lokken, maar Putin trapte niet in NAVO val’
18-09: ‘Russisch vliegtuig in Syrië neergeschoten tijdens Israëlische aanval’
17-09: Oekraïne stevent in Zee van Azov af op oorlog met Rusland
10-09: Precies volgens het script: VS zegt dat Assad chemische wapens gaat gebruiken en overweegt aanval op Russische troepen
18-07: Democraten beschuldigen Rusland van oorlogsdaad tegen Amerika (/ Democratische parlementariër pleit voor cyberaanval op Russische banken en overheid)
16-07: Westerse elite doodsbang dat Trump en Putin pad naar vrede en samenwerking inslaan (/ Top ‘moet’ mislukken om Russofobische hysterie in Westen overeind te houden)
11-07: ‘Russische kernwapens naar Kaliningrad om NAVO aanval af te slaan’
26-05: Analisten vragen Trump in petitie om dialoog met Putin om wereldoorlog te voorkomen
24-05: Absurd en gevaarlijk: Geen flintertje hard bewijs, maar Rusland krijgt weer schuld van MH-17 (Nederland dreigt grote rol te gaan spelen bij veroorzaken geplande NAVO oorlog tegen Rusland)
16-03: False flag aanslag op spion in Engeland volgende stap naar WO-3 tegen Rusland
01-03: Twee derde materieel Duits leger defect, maar VS uit op oorlog met Rusland
16-02: Zijlstra weg, maar Nederland gaat door met gevaarlijke Russofobie en oorlogshitserij

2017:09-12: ‘Westen door propaganda media slaapwandelend naar Armageddon gestuurd’ (/ ‘Valse beschuldigingen tegen Rusland hebben Kremlin overtuigd dat Amerika militaire aanval voorbereidt’)