Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’

—————————————————————————————————————————————-

‘De natiestaat, de vrijheid en uw stem worden volledig vernietigd’ – ‘Alleen massaal verzet kan deze anti-humane agenda, die reeds wordt uitgevoerd, nog stoppen’

—————————————————————————————————————————————-

Café Weltschmerz heeft een interview gepubliceerd met een erkende Amerikaanse topdeskundige aangaande Agenda 21, dat kan worden samengevat als een machtsgreep waarmee de hele wereld uiteindelijk onder één technocratische communistische dictatuur wordt geplaatst, waarin individuen en volken helemaal niets meer te zeggen hebben, zelfs niet over hun eigen gezondheid en leven. Met de Covid-19 angstpandemie hoax is de volgende fase van deze feitelijke staatsgreep tegen onze vrijheid, democratie en zelfbeschikkingsrecht begonnen. Café Weltschmerz zet er daarom niet voor niets ‘De verborgen agenda achter de verwoesting van onze samenleving’ onder – een verwoesting die ook door de Nederlandse overheid doelbewust wordt uitgevoerd.

Onafhankelijk journalist Spiro Kouras (Activist Post) interviewde de uitvoerende directeur van het Post Sustainability Institute, Rosa Koire, een expert op het gebied van grondgebruik en eigendomsrechten, die over de hele wereld toespraken heeft gehouden. Haar werk is te vinden op de website Democrats United Against UN Agenda21, een website die tijdens het schrijven van dit artikel onbereikbaar was.

Koire is tevens auteur van het boek ‘Achter het Groene Masker – VN Agenda 21’. Agenda 21 werd in 1992 door 178 landen en het Vaticaan ondertekend. Met deze agenda wil een globalistische machtselite de totale controle over al het land, water, vegetatie, mineralen, constructie, productiemiddelen, voedsel en energie krijgen. Ook wetshandhaving, onderwijs, informatie, en de mensen zelf moeten onder die volledige controle komen te staan.

Agenda 2030: tussenstap in vernietiging natiestaat en vrijheid

Tevens moeten er grote sommen ‘geld van de ontwikkelde naar de minder ontwikkelde landen wordt verplaatst. Uiteindelijk gaat het over het vernietigen van je vermogen om een stem, een representatieve regering te hebben.’ Nationale regeringen veranderen in besturen. ‘Je vermogen om vrij en onafhankelijk te zijn wordt volledig vernietigd. Het doel is om de macht over te dragen van lokale en individuele personen aan een wereldwijd bestuurssysteem… Het is een plan om het bestaande systeem te verstoren en te vernietigen. Het is een plan van transformatie en controle, en dat is wat we nu meemaken.’

Agenda 2030 is slechts een tussenstap in Agenda 21, zoals 2020, 2025 en 2050 dat ook zijn. In 2050 moet dit perfide plan, met hulp en steun van grote globalistische namen zoals Ford, Rockefeller, Soros, Gates, Zuckerberg, Musk, de paus, en last but not least Rothschild, zijn voltooid. In 2050 moeten alle natiestaten zijn opgeheven, en is de wereldbevolking geconcentreerd in een aantal mega-steden die hele staten en landen kunnen omvatten (zoals Nederland samen met België en het Duitse Roergebied één grote stad moet worden).

‘Dit is bedoeld om je vermogen om wat er met je gebeurt, te verpletteren. Het is een wereldwijd plan, maar het wordt lokaal onder verschillende namen geïmplementeerd.’ Dat wordt bewust gedaan om de aandacht van de mensen van de werkelijke doelstellingen af te leiden.

Eigenlijk valt alles wat ‘groen’ en ‘duurzame ontwikkeling’ wordt genoemd onder Agenda 21. Dat geldt ook voor ‘klimaatverandering’, dus alle klimaatakkoorden en – initiatieven, en zeker Covid-19 . ‘Een wereldwijde crisis vereist een wereldwijde reactie,’ is hun idee. ‘En dat rechtvaardigt een wereldbestuur.’

Klimaatverandering en de corona p(l)andemie ‘zijn bedoeld om mensen in paniek te brengen, zo erg dat u letterlijk bang bent dat u het niet zult overleven.’ Of er werkelijk zoiets als een klimaatcrisis bestaat, doet volgens Koire niet eens ter zake. Het werkt zó goed, dat het sowieso wel uitgevonden zou zijn (sterker nog: het IS uitgevonden, bedacht, aan het begin van de jaren ’90, dat letterlijk in VN documenten staat te lezen).

De ‘Grote (Groene) Reset’

Skouras wijst dan op de ‘Grote (Groene) Reset’ aan, die op het World Economic Forum in Davos werd gelanceerd. Koire reageert dat ze ‘geen paniekzaaier’ wil zijn, maar zich grote zorgen maakt dat die ‘reset’ er nu ongeacht de kosten voor mens en maatschappij doorheen wordt gedrukt. ‘Ze blijven echter achter hun Groene Masker, want als dat eenmaal afgaat, komen de soldatenlaarzen en loopgraven tevoorschijn.’ Letterlijk. Zie ook ons artikel van 4 december 2019: ‘VN kan militair geweld gebruiken tegen landen die klimaatagenda weigeren’ (/ ‘VN kan extreme maatregelen door de strot van bevolking duwen’ – Deelnemers klimaatconferentie Madrid willen harde afspraken over afbreken welvaart en vrijheid in Europa).

We zijn nu op het punt beland waarop de heersende machthebbers zich nauwelijks nog iets aantrekken van de bezwaren en zorgen van het volk. ‘Dat is een soort boodschap van hen aan ons, dat ze zich niet langer echt iets van ons aantrekken.’ Het lijkt erop dat we er niet veel meer aan kunnen doen, maar Koire gelooft dat dit nog wel degelijk mogelijk is.

De technologie is inmiddels zover ontwikkeld, dat twee grote doelen, eeuwig leven en het zelf kunnen creëren van leven, heel dichtbij zijn gekomen. ‘Deze mensen hebben geen ethische grens, en dat is zeer zorgwekkend. Dit zag je ook bij de Nazi’s, bij Stalin, en nu. Er is letterlijk niets waardoor deze mensen zich laten stoppen.’

Alles en iedereen wordt digitaal met elkaar verbonden

In de ‘Vierde Industriële Revolutie’ die ze nu in gang hebben gezet moet werkelijk alles en iedereen digitaal met elkaar worden verbonden. ‘Ze hebben het over een nieuw sociaal contract. Nou, bij een contract hebben normaal gesproken beide partijen er iets over te zeggen. Maar dit is een contract waarbij niemand van ons iets te zeggen krijgt… Dit is één van de redenen waarom we al die hysterie op straat zien. Het is namelijk een les, een mededeling aan ons: dit gebeurt er met je als je de straat op gaat en het waagt tegen ons plan op te staan.’

‘Mensen vragen me: wie doet ons dat aan? Dat is uw regering. Uw regering is overgenomen.’ Met behulp van groepen en bewegingen zoals Antifa en Black Lives Matter wordt geprobeerd een opstand te ontketenen. ‘We worden aangevallen.’ Dit was de reden dat Koire de Democratische Partij de rug toe heeft gekeerd. ‘Maar partijen zijn slechts een afleiding. Aan de top kent de macht geen partij. Bij deze globalistische machtsovername worden alle mogelijke middelen gebruikt. Het plan is om te verstoren en te ontwrichten, en dat is wat iedereen nu ziet. Dit is het plan om de sociale samenhang te vernietigen, en dat is heel succesvol.’

De situatie nu noemt ze ‘extreem gevaarlijk’, omdat dit plan wordt gesteund door universiteiten, stichtingen, bedrijven en overheidsinstellingen. ‘Al die partijen zijn geïndoctrineerd, vanaf de kleuterschool tot het academisch onderwijs. Dit zijn de ‘agenten van verandering’ die zijn geactiveerd.’

‘Transformatie’ = afbraak van het individu

Het alom gebruikte toverwoord is ’transformatie’, van zowel het onderwijs, de economie, de politie als de samenleving. ‘Transformatie gaat in werkelijkheid over het afbreken van het individu, van je alliantie aan ieder ‘oud’ systeem, zoals je familie, je ‘oude’ gedachten, of je geloof… Het is een psychologische techniek die je persoonlijkheid feitelijk afbreekt, en dan weer opbouwt (volgens hun nieuwe normen).’

De ook door premier Rutte gebezigde term ‘institutioneel racisme’ is ‘enkel een excuus om je geest letterlijk te vernietigen. Mao Zedong gebruikte het, Sung gebruikte het, en ook de Nazi’s. Het is een techniek waarmee je persoonlijkheid wordt afgebroken, om je te herbouwen als de nieuwe mens, de nieuwe wereldburger.’

Mens moet samensmelten met A.I.

Daarbij komt ook A.I. (kunstmatige intelligenties) om de hoek kijken. Er komt een (wereldwijde) A.I. politiemacht aan, die niet bestaat uit mensen. Ook drones zullen op zeker moment niet meer door mensen, maar door A.I. worden bestuurd. ‘Ik hoef niet uit te leggen dat je dan een echt gevaarlijke situatie krijgt.’ Nieuw Zeeland heeft onlangs officieel zijn eerste A.I.-politieagent gelanceerd, en in Singapore gebruiken ze inmiddels intelligente robots om social distancing af te dwingen.

Skouras: ‘Dit is in essentie een anti-humane agenda, waarin ze mens met machine (AI) willen samensmelten.’

Door de Covid-19 maatregelen is iedereen tot potentiële vijand van elkaar verklaard. De bedoeling daarvan is dat je zelfs je naaste familieleden en vrienden niet meer vertrouwt. Tegelijkertijd wordt ook onze gezondheid afgebroken, wat volgens Koire een zeer belangrijk onderdeel van het Agenda 21 plan is. ‘Dit is het plan om alles te inventariseren en controleren, inclusief je DNA (vandaar dat de regering aandringt dat zoveel mogelijk mensen zich op Covid-19 laten testen – daarmee kan meteen uw DNA worden afgenomen en opgeslagen).’

Met je ‘sociale krediet status’ zoals in China en straks ook in de VS en Europa moet je ‘bewijzen’ een trouwe en gehoorzame burger te zijn die het ‘waard’ is om in de nieuwe orde te mogen blijven leven. Het systeem doet dat natuurlijk al langer door bepaalde getalenteerde mensen voor te trekken, waar de rest dan voor moet betalen. Het Chinese systeem gaat over de hele planeet uitgerold worden.

Ontvolkingsvaccin

‘De Chinezen stemden er in de jaren ’90 ook mee in om samen met de VS te werken aan een ontvolkingsvaccin.’ Zijn ze daar mee doorgegaan? Is dat vaccin er inmiddels, en wordt het onder een andere naam (misschien wel een Covid-19 vaccin?) aan de mensheid ‘verkocht’? Hoe dan ook, ‘ontvolking is een essentieel onderdeel van het plan.’ Als bepaald wordt dat je niet genoeg waarde hebt, en/of teveel ruimte in beslag neemt, teveel energie gebruikt, teveel water, teveel land, dan moet je worden ‘geïsoleerd’ en verplaatst.

‘Dit is waar de klimaatverandering agenda om draait.’ De Nederlandse boeren kunnen daar over meepraten, want die worden nu in almaar sneller tempo het leven en werken onmogelijk gemaakt door de regering Rutte, die bezig is alle Agenda 21 punten om te zetten in beleid, ongeacht hoeveel welvaart en welzijn dat ons land gaat kosten.

Het overgrote deel van de mensheid zal worden gedwongen in (‘multiculturele’) mega-steden te leven, waarin ieder aspect van ons leven 24/7/365 zal worden gecontroleerd en bestuurd. ‘Dit plan zal letterlijk alle vrijheid compleet van u afpakken. En dit gaat niet over een plan voor de toekomst, maar is iets dat op dit moment al gebeurt. Dit is dus niet pas in 2030 of 2050. 2020 is echt een heel belangrijk jaar. Heel veel van deze plannen worden nu op regionaal niveau uitgerold.’

‘Eerste stap is bewustzijn, tweede stap: kom in actie’

Kunnen we dit nog stoppen? ‘Bewustzijn is de eerste stap van verzet,’ zegt Koire. ‘Actie is de tweede stap.’ Mensen moeten begrijpen dat we nu geconditioneerd worden om passief te blijven, en om te denken dat als we op social media op ‘like’ drukken, we politiek actief zijn. ‘Maar je bent geen politieke activist als je je huis niet verlaat.’ Vandaar al die lockdowns en social distancing – men wil massaal verzet tegen dit Agenda 21 afbraak- en totale controle plan op voorhand illegaal verklaren en onmogelijk maken.

‘En zeg niet dat jouw regering zo slecht is, dat je er niets meer aan kunt doen. Het ziet er vast zo uit, maar dat komt omdat je het zover hebt laten komen. Het zal niet beter worden als je dit gewoon door laat gaan. Daarom denk ik dat je echt je regering moeten ‘innemen’ (lett. occupy, ook ‘in beslag nemen’, ‘bekleden’ of ‘bezetten’). WEES je regering. Ja, we zitten in het Eindspel, en er is niet veel tijd meer over. Dit had je dus al een tijdje geleden moeten doen.’

Mensen moeten Agenda 21 gaan herkennen, ook in hun eigen plaats en regio. Breng het ter sprake in je gemeenteraad. Spreek volksvertegenwoordigers er voortdurend op aan. ‘Waarschijnlijk is ieder punt op de agenda van je gemeenteraad verbonden aan Agenda 21.’ Ze raadt mensen aan om op haar website te kijken en haar boek te lezen, zodat ‘je gaat ontdekken hoe ze de publieke opinie manipuleren, zodat je geen problemen voor hen gaat veroorzaken. Ze willen dat je thuis in je stoel blijft zitten.’

Kom dus in actie, spreek mensen en officials aan, deel flyers uit, deel video’s, schrijf en publiceer erover. ‘Want enkel weten dat dit speelt, zonder er iets aan te doen, is niet meer genoeg. Je moet politiek actief worden, en bereid zijn niet meteen alles van hen over te nemen.’ Zo willen ze de realiteit gaan vervangen door VR (virtual reality), omdat dit het leven zoveel leuker zou maken.’Maar zodra je dat gaat doen, is je leven voorbij. Je moet dus in verzet komen.’

Geloof Wikipedia niet, Agenda-21 is een anti-menselijke agenda

‘Waar je ook werkt, waar je ook bent, praat hierover.’ Veel mensen zullen dat niet leuk vinden, en je niet (meer) aardig vinden. Maar dat moet dan maar, want dit plan is reëel, en wordt op dit moment uitgevoerd, of we dat nu leuk vinden of niet. ‘Agenda 21 is NIET wat Wikipedia u vertelt. Het is NIET vrijwillig, en niet ‘niet-bindend’. Voor u is dit plan verplicht…. Dus laten we dit samen bestrijden. We moeten ons er allemaal tegen verzetten.’

Skouras: ‘Inderdaad. Ze verkopen het als iets dat de wereld, het klimaat, het milieu zal verbeteren en redden. Maar (Agenda 21 / 2030) is een anti-menselijke agenda dit op dit moment wordt uitgevoerd. Dat duistere pad, deze weg naar tirannie, willen wij niet op.’

Het hele interview:
Xander


(1) Café Weltschmerz / YouTube

Zie ook o.a.:

18-06: Hoge VN official geeft toe dat coronavirus, Black Lives Matter en klimaat tot dezelfde agenda behoren (/ Alles bedoeld voor realisatie Agenda 2030, een wereldwijd totalitair communistisch systeem waarvoor de welvaart in het Westen moet worden afgebroken)
16-06: ‘Groene Nieuwe Deal EU veroorzaakt slechtere oorgsten en hoge voedselprijzen’ (/ Nederland loopt in Europa voorop met vernietigen landbouw en betaalbare voedselvoorziening)
29-04: VN secretaris-generaal: Corona zeldzame kans om fossiele economie af te breken voor het klimaat
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
22-03: ‘EU besluit op korte termijn tot bank holiday en permanent verbod op contant geld’ (/ ‘Corona crisis vooral in Europa grootste machtsgreep ooit naar virtuele dictatuur’)
13-02: (/ Brusselse ‘Green Deal’ verzekert de ‘economische zelfmoord’ van ons ooit vrije en welvarende werelddeel)
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering
21-01: (/ Topeconoom Armstrong: ‘De klimaatactivisten zullen de economie vernietigen’ – Donald Trump: ‘De alarmisten eisen altijd hetzelfde: absolute macht om ieder aspect van ons leven te domineren, veranderen en controleren’)

2019:
04-12: Prominente professor: VN kan militair geweld gebruiken tegen landen die klimaatagenda weigeren
03-12: ‘Greta’s Greenpeace klimaatactivisten willen het Westen veranderen in moderne Kiling Fields’
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
23-11: Bernie Sanders en Jeremy Corbyn  presenteren plannen voor klimaat tirannie – straks ook in NL? (/ Extreemlinks wil fossiele energie criminaliseren en daarmee economie vernietigen)
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

—————————————————————————————————————————————

38

 1. @shadow1100:
  Dit is exact wat in de originele bijbel geopenbaard wordt en ten alle prijze moe(s)t verborgen blijven: de Goddelijke Kracht in elk mens én mede-schepper.
  Daarom wordt deze bijbel, in het oorspronkelijke Hebreeuws, onthouden aan de mensheid om controle en macht te kunnen blijven uitoefenen.
  Een vrij mens die zijn Goddelijke Kracht erkent, is niet te onderwerpen of aan macht/controle/manipulatie onderhevig.

  Als mede-schepper heeft de Mens de volgende tools gekregen: gedachten, gevoelens/emoties en de onaantastbare, vrije wil.
  Elk mens creëert zijn eigen omstandigheden, zijn levenslessen, zijn toekomst, zijn lot en enkel het tijdsverloop tussen zijn besluit en de manifestatie van dat besluit maakt hem blind voor het feit dat hijzelf de schepper was voor wat hij tegenkomt/ ervaart.
  Simpel te bewijzen: wie een probleem heeft vraagt doorgaans hulp, door bijv te bidden, maar vanuit een slachtofferrol hulp smeken werkt niet.
  Als je een probleem ervaart en, bewust van je Goddelijke Kracht het BESLUIT neemt, in gedachte en geladen met gevoel om je probleem op te lossen, dan zendt je een opdracht aan het universum en zal het universum aan je opdracht tegemoet komen en de oplossing zal zich manifesteren in de stoffelijke materie als je het toelaat….je geen zorgen maken over de details maar je doel voor ogen houden (visualiseren is een krachtige tool) en het ‘hoe’ in vertrouwen overlaten aan het Hogere/universum/’God’.
  Toevalligheden zijn de wegwijzers…toeval bestaat dus niet, zij tonen een uiterst persoonlijke boodschap voor de bewuste mens en dat kan zelfs overduidelijk zijn voor wie in het nu leeft: er kan zelfs letterlijk en woordelijk een boodschap/antwoord doorgegeven worden door bijv. net de radio op te zetten of een bepaalde reclame boodschap te zien te krijgen. Alertheid en in het nu/bewúst leven zijn essentieel.
  Niemand hoeft dit aan te nemen of te geloven maar ieder mens kan dit voor zichzelf bewijzen door te dóen, probeer het uit! Dit is tenslotte waarom wij op aarde rondlopen, dit is het doel van onze reis op de planeet van dualiteit, ervaren, spiritueel groeien, bewust worden dat we Goddelijk Zijn.
  Wij zijn Mede-Scheppers, wij geven zo ons bestaan vorm, wij staan gelijk aan Onze Schepper en dát kwam JC ons tonen.

  Sinds 1989, de slachting op de studenten op het chinese plein, was de aftrap voor het versnellen van het stijgend bewustwordingsproces van de mensheid.
  Sindsdien worden kristallijne trillingsfrequenties door zonnevlammen naar de aarde gezonden waardoor het collectieve bewustzijn van de mensheid verhoogd wordt.
  Een van de kenmerken van dit verhoogd bewustzijn is dat machtscontrole over de Mens onmogelijk wordt – dit uit zich sindsdien door volksprotesten over de hele wereld door de vólkeren tegen de machthebbers.

  Wat jij beschrijft is dus realiteit, dit ontvouwt zich nu, op dit ogenblik en corona is daar een overduidelijk bewijs van.
  Een bewijs ook dat deze manipulators wanhopig en op allerlei manieren (technologie, genetische manipulatie, A.I., nano, chemtrails, big farma etc….) trachten om het collectieve bewustzijnsproces van de mensheid te saboteren, om krampachtig vast te blijven houden aan hun vermeende macht dat niks voorstelt want de geest is al uit de fles.
  Verdeel en heers is oude energie en we staan nu op een keerpunt dat de massa dit spel doorziet door de nieuwe energie van bewustwording en door vereniging de macht van de elite voorgoed zal breken.
  Hun duivels plan is gedoemd om te mislukken want de ontwaking door bewustwording van de Mensheid is volop in ontwikkeling en onvermijdelijk: waar Licht schijnt, verdwijnt duisternis…en zoals we zien blijft geen enkel geheim meer verborgen.
  Eenheid is het sleutelwoord, we zijn állen verbonden tot één.
  Elk mens is een druppel en samen zijn we de oceaan!

 2. Convenant van de illuminatie
  Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun (=onze) waarneming te boven zal gaan.

  De Nederlandse versie van de Luciferiaanse bloedeed
  Dinsdag, 29 september 2015 14:40
  De mensen die het begrijpen zullen verdacht worden van krankzinnigheid. We zullen gescheiden fronten creëren om te voorkomen dat ‘’ze’’ – de mensheid – noot vertaler – een samenhang zullen ontdekken tussen ‘’ons’’ (…?!) en hun. We zullen ons gedragen alsof we niet verbonden zijn met hun wereld om de illusie van de door ons geïmplanteerde waanideeën in leven te houden. Ons doel zal stap voor stap volbracht worden om geen argwaan te wekken en ons niet onder verdenking te komen laten staan. Dit zal ook voorkomen dat de veranderingen en gebeurtenissen die zich voltrekken zullen opvallen.
  We zullen altijd boven hun beperkte beleving van de werkelijkheid staan want wij kennen de geheimen van het absolute. Wijzelf zullen altijd met elkaar samenwerken en verbonden blijven door bloed, en geheimhouding. De dood zal volgen wie zijn mond voorbijpraat.
  We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest verzwakken maar hun het tegenovergestelde doen voorhouden. We zullen op subtiele manieren gebruik maken van onze kennis, wetenschap en technologie zodat ze nooit zien wat er gebeurt. We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en pijnstillende middelen toevoegen aan voedsel en water, zelfs in de lucht. Ze zullen overdekt worden met vergiften overal waar zij zich wenden.
  De zachte metalen zullen tot gevolg hebben dat ze hun verstand verliezen. We zullen genezing beloven op vele fronten maar zullen intussen nog meer vergif toedienen. De vergiften zullen geabsorbeerd worden door hun huid en mond, dat zal hun verstand en voortplantingsorganen vernietigen. Als resultaat zullen hun kinderen dood geboren worden, en wij zullen deze informatie blijven verbergen.
  De vergiften zullen verborgen zijn in alles wat hun omgeeft, in wat zij drinken, eten, ademen en dragen. We moeten vindingrijk zijn in het toedienen van het vergif want ze kunnen helderziend en helder wetend zijn. We zullen hun laten zien dat de vergiften goed bedoeld zijn, met grappig beeldmateriaal en gepresenteerd met leuke deuntjes. Hun eigen gekozen mensen waar zij tegenop zien zullen ons helpen. Deze mensen zullen we voor ons winnen om de vergiften op de markt te brengen.
  De mensen zullen onze producten in werking zien op het witte doek, film en media, en zullen gewend raken aan hun werking en zullen nooit te weten komen wat hun echte effect is. Wanneer ze bevallen zullen wij vergiften injecteren in het bloed van hun kinderen en hun overtuigen dat het voor hun eigen bestwil is. We zullen hiermee vanaf hun geboorte beginnen, wanneer hun geest jong is, we zullen op hun kinderen loslaten met wat kinderen het lekkerst vinden, zoetigheid.
  Wanneer hun tanden bederven zullen we deze vullen met metalen die hun geest doden en hun toekomst stelen. Wanneer hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we medicijnen scheppen die hun zieker zullen maken en nog weer andere ziektes zullen veroorzaken waarvoor we nog meer medicijnen zullen maken. We zullen hun volgzaam maken en machteloos tegenover onze macht. Ze zullen depressief worden, traag en zwaarlijvig, en wanneer zij bij ons komen voor hulp, zullen we hen nog meer vergif aanpraten.
  We zullen hun aandacht richten op geld en goederen zodat ze zich nooit kunnen verbinden met hun innerlijke zelf. We zullen hun afleiden met overspel, ontucht en zinnelijke pleziertjes en door massaal het wedstrijdelement toe te passen, zodat ze nooit de eenheid zullen ervaren die overal in aanwezig is. Hun geest zal aan ons toebehoren en zij zullen doen zoals wij zeggen. Als ze weigeren zullen we manieren vinden om hun bewustzijn te vernauwen met geest manipulerende technologieën.
  We zullen angst gebruiken als ons wapen. Wij zullen hun regeringen grondvesten met daarin oppositiepartijen. We zullen beide kampen beheersen. We zullen altijd ons doel verbergen maar ons plan ten uitvoer brengen. Zij zullen het werk verrichten en wij zullen gedijen op hun zware arbeid.
  Onze eigen familie zal zich nooit vermengen met hun ras. Ons bloed moet puur blijven, want dat is de bedoeling. We zullen zorgen dat ze elkaar doden wanneer ons dat uitkomt. We zullen hun gescheiden houden van eenheid door dogma en religie. We zullen alle aspecten van hun levens controleren en hun vertellen wat ze moeten denken, en hoe ze moeten denken. We zullen hun welwillend begeleiden en laten denken dat ze meester zijn over hun leven.
  We zullen vijandschap en verbittering aanmoedigen tussen hun gelederen door middel van partijdigheid, via het denken heimelijk ingesteld. Wanneer er een licht zal schijnen onder een van hen, zullen we dat vernietigen, of hun doden,
  dewelke ons het beste uitkomt. We zullen hun zover krijgen dat ze elkaars hart openrijten en hun eigen kinderen doden. Wij zullen dit bewerkstelligen door haat te gebruiken als onze bondgenoot, boosheid als onze vriend. De haat zal hun helemaal verblinden, en ze zullen nooit zien dat wij uit hun conflicten herrijzen als hun heersers.
  Ze zullen bezig zijn elkaar te vermoorden. Ze zullen baden in hun eigen bloed en hun buren doden als we dit raadzaam achten.
  We zullen enorm profijt trekken uit deze gang van zaken, want ze zullen ons niet zien, omdat ze ons niet kunnen zien. Wij zullen doorgaan met te gedijen op hun oorlogen en hun moordpartijen. We zullen dit net zolang herhalen tot ons uiteindelijke doel is volbracht. We zullen voortgaan met hun te laten leven in angst en boosheid door middel van beeldmateriaal en geluid. We zullen alle werktuigen en methoden gebruiken die we in onze mars hebben om dit tot stand te brengen. De werktuigen zullen door hun eigen arbeid verschaft worden. We zullen hun schuldgevoel en zelfhaat aanwakkeren en hun doen schamen voor hun intolerantie jegens hun buren.
  We zullen altijd de goddelijke waarheid voor hun verborgen houden, de waarheid dat we allemaal een zijn. Dit mogen zij nooit te weten komen en ervaren. Zij mogen nooit te weten komen dat kleur een illusie is, zij moeten zich altijd bedenken dat ze niet gelijkwaardig zijn. Druppelsgewijs, stap voor stap, zullen we vooruitgaan met onze doelstellingen. We zullen hun land overnemen, hun hulpbronnen en hun rijkdom toe-eigenen, om totale controle te verkrijgen. We zullen hun misleiden om wetten te accepteren die de weinige resterende vrijheid die ze hebben af zal pakken. We zullen een geldsysteem invoeren dat hun voor altijd gevangen zal zetten, hun en hun kleinkinderen in een staat van schuld houdend.
  Wanneer zij ons zullen vervloeken, zullen we hun schuldig verklaren van misdrijven, en hun een ander verhaal voorhouden van de werkelijkheid, want we zullen alle media in ons bezit hebben. We zullen deze media gebruiken om de stroom van informatie te controleren, en daarbij ook hun sentimenten gebruiken in ons voordeel. Wanneer ze opstaan tegen ons zullen we hun verpletteren als insecten, want zij zijn minder waard dan deze. Ze zullen hulpeloos zijn om ook maar iets uit te richten want zij hebben geen wapens.
  We zullen sommige van hun eigen ras rekruteren om onze plannen naar buiten te brengen, we zullen deze uitverkorenen eeuwig leven beloven, maar eeuwig leven zullen zij nooit smaken want zij behoren niet tot ons. Deze aangeworven mensen zullen ‘’ingewijden’’ genoemd worden en zullen geïndoctrineerd worden om valse godsdienstige praktijken bij te wonen waar doorgang wordt gegeven tot hogere dimensies. Leden van deze groep zullen denken dat zij een en gelijkwaardig met ons zijn, nooit de waarheid kennende.
  Zij mogen ons bestaan nooit onderkennen of leren begrijpen want zij zullen zich dan tegen ons keren. Voor hun door ons opgedragen werk zullen zij beloond worden met aardse verlokkingen, rijkdom en hoge titels, maar ze zullen nooit onsterfelijk worden en zich verenigen met ons, nooit zullen ze het licht ontvangen en de sterren bereizen. Ze zullen nooit de hogere staten van bewustzijn bereiken, omdat het uitmoorden en vermoorden van hun eigen ras doortocht zal verhinderen naar dit niveau van verlichting. Dit zullen ze nooit te weten komen.
  Onze waarheid zal voor hun ogen verborgen blijven, zo dichtbij dat ze niet in staat zullen zijn zich erop te focussen totdat het te laat is. O ja, zo groots, verheven en plechtig zal de illusie van hun vrijheid zijn, dat ze nooit te weten zullen komen dat ze onze slaven zijn.
  Wanneer alles in kannen en kruiken is, zal de realiteit die wij voor hun hebben gecreëerd hun volledig beheersen. De door ons gemaakte maatstaven zullen voor hun een gevangenis zijn. Ze zullen in zelfbedrog leven. Wanneer ons doel is bereikt zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen. Hun geest zal aan onze verzonnen geloofsovertuigingen geklonken zijn, programma’s die wij tot stand brachten en hebben gegrondvest sinds onheuglijke tijden.
  Maar wanneer zij ooit te weten zullen komen dat zij gelijk aan ons zijn en ons kunnen evenaren, zullen wij verdwijnen, omkomen en vergaan. DIT MOGEN ZIJ NOOIT TE WETEN KOMEN. Als ze ooit te weten komen dat ze gezamenlijk ons kunnen overwinnen, bedwingen en weerleggen, zullen ze actie ondernemen. Ze mogen nooit en te nimmer te weten komen wat wij hebben gedaan, want als zij tot deze slotsom zouden komen, zullen wij geen plek hebben om heen te gaan, want het zal makkelijk te zien zijn wie wij zijn, als eenmaal de sluier is opgetrokken. Onze handelingen zullen onthullen en verraden wie wij zijn en ze zullen ons achterna zitten en genadeloos achtervolgen en klem zetten en niemand zal ons beschermen.
  Dit is het geheime verbond waar we de rest van ons huidige leven en onze toekomstige levens mee zullen leven, want deze realiteit en wetenschap zal vele generaties en levensspanne overtreffen en te boven gaan. Dit verdrag is bezegeld door bloed, ons bloed. Wij, de enigen die van de hemel naar de aarde kwamen.
  Dit verdrag mag NOOIT EN TE NIMMER geopenbaard worden, of gekend zijn in zijn bestaan.
  Het mag NOOIT EN TE NIMMER opgeschreven zijn of besproken worden want het is, het bewustzijn wat het tot gevolg zal hebben en voortbrengen, zal de woede van de OORSPRONKELIJKE SCHEPPER over ons uitroepen en we zullen in de diepte vanwaar wij kwamen geworpen worden, en daar verblijven tot in het einde der tijden van oneindigheid zelf.

 3. Het hele gesprek gehoord. O N V O O R S T E L B A A R. Gevaarlijk ❗️Dat dit onder onze ogen gebeurd,en we zitten er midden in.
  Ik ben nog steeds een grote Christen /Nationalist!!

 4. Als we ons nog willen organiseren en protesteren, dan moeten we ze hun controlemacht afnemen. Gaat weer terug naar zoveel mogelijk contant geld betalen. Verban de sociale media en dus eigenlijk elke app op je smartphone of neem een Nokia telefoon met de functie van telefoon en zelfs een ouderwetse berichtje om te versturen. Dus een telefoon die geen mogelijkheid heeft tot apps.

  Boycot zoveel mogelijk organisaties / bedrijven / winkels die je dwingen digitaal te gaan. Online kopen is ook zo een ding. Gewoon weer in winkels kopen. Ook in winkels kunnen ze bestellen.

  Ja, ik weet het, het kost moeite, pijn en het gaat langzamer. Maar als vele mensen dit weer gaan doen en tevens protesteren, dan kan dit tot wat meer pijn lijden. Helaas denk ik dat we te ver heen zijn gegaan. We hebben niet zien aankomen dat de creditcrises vanaf 2007 juist een patch gaf een de razendsnelle ontwikkeling van de sociale media die door smartphones worden ondersteund.

  Het is hetzelfde vroeger als begin jaren 90. Het massaal gaan pinnen met de vele reclames. je mag alles van mij weten, behalve je pin. Hebben wij nu door dat zelfs die pin voor spek en bonen eigenlijk nog functioneert? Heb je nog niet door dat je gewoon in de val gelopen ben.

  Ja, het makkelijke en snelle geld. Hoeveel kerken, gemeenten en zijn of haar bezoekers zijn er massaal niet ingestoken?!

  Spyfromthesky

 5. En het gros van de Nederlandse volk zwijgt!!Wegkijken en onverschilligheid.

 6. Bataaf schreef:
  09/08/2020 om 3:35 pm
  De volgende dwang maatregel komt tegen de herfst, dan worden wij verplicht om contacten boek te gaan bijhouden. Elke dag van minuut tot minuut, opschrijven met wie en waar je contact heb gehad, en dat moet je altijd bij je dragen. Natuurlijk verzin ik deze verplichting, maar het zou mij niet verbazen als dat er gaat komen.

 7. Vanaf september zal t harder gaan.
  Overal hoor en lees ik over de komende periode en laatste kwartaal van dit jaar wat enorm belangrijk gaat blijken.
  Nieuwe lockdowns en nieuw virus.vergroten van angst en afhankelijkheid.m.a.w. we gaan tekorten zien als nooit tevoren.voedsel water brandstof alles.
  Bereid je goed voor.ga hamsteren en wanneer mogelijk ga de steden uit.
  We gaan alles zien wat zij allemaal in de tas hebben zitten.
  False flags asteroïden door mensen gemaakt tactical nukes en zelfs zgn. Ufos.
  Geniet van de vakantie dit zal voorlopig de laatste keer zijn.

 8. @ reageerbuisv09/08/2020 om 9:22 am

  Politici en bestuurders die niet loyaal achter Agenda 21 staan zijn allang verwijderd.
  Zie het parlement, dat bestaat uit blokstemmers, ja-knikkers en schijnoppositie, al decennia hun toneelstukjes opvoeren.

  Dit plaatst ook de moord op Pim Fortuyn opnieuw in de schijnwerpers. Hij ha kennis van wist teveel, was te intelligent en was een onafhankelijke en oprechte persoonlijkheid.

 9. ‘Transformatie gaat in werkelijkheid over het afbreken van het individu, van je alliantie aan ieder ‘oud’ systeem, zoals je familie, je ‘oude’ gedachten, of je geloof… Het is een psychologische techniek die je persoonlijkheid feitelijk afbreekt, en dan weer opbouwt (volgens hun nieuwe normen).’
  Het is een andere naam voor Sensitivity/occulte training, waar ook ik mee te maken heb gehad, in het verre verleden. Als ware christen bood ik weerstand tegen de duivel, en hij zal van u vlieden, zoals er geschreven staat in de Heilige Schrift, met als resultaat dat de ‘leider’ mij vroeg om de kamer te verlaten, omdat hij de deelnemers niet kon hypnotiseren. Ik zei hem dat te zullen doen als ik van hem een schriftelijke verklaring zou krijgen met daarop geschreven ‘de cursus met goed gevolg doorlopen’ !!! Het kwam uit California, en werd als eerste in Europa toegepast door Amerikaanse bedrijven – als je niet mee wilde doen werd je op een zijspoor gezet of ontslagen, en later moesten alle ambtenaren het ook ondergaan. Het heeft een psychische slachting verricht onder veel mensen, met scheiding, depressie en zelfmoorden als resultaat – uiteraard verzwegen door de overheid. Nu is het een beetje aangepast en de naam is veranderd in Human Resource, net zo verderfelijk – mijn bron is de Heer Jesus, de bron van het leven !!!

 10. Geen artificiele, maar GODDELIJKE intelligentie!
  Alleen zij houdt ons vrij.

 11. Verzet heeft géén zin : de wereldregering van satan komt er toch aan (zie Bijbel).

  De pionnen van den boze zijn de superrijken die het hier voor hen zeggen hebben maar die in de eeuwig HEL verschrikkelijk zullen afzien : dag én nacht zonder stoppen !

 12. ‘Dringende wake-up call: Coronavaccin verandert ons DNA!’
  https://www.ninefornews.nl/dringende-wake-up-call-coronavaccin-verandert-ons-dna/

  Het is dan ook de enige reden, waarom je een mondkapje moet dragen, want ze draaien een voorgekookt programma af. Het is een opmars naar een gecontroleerde samenleving, en dictatuur.
  Kom toch in verzet, het is al ruim over twaalf, alleen met massaal verzet krijgen wij onze vrijheid (het oude normaal) weer terug. En geloof toch de Media niet, die staan allemaal in dienst van de overheid.

 13. In de commentaarsectie onder een video van Blue Tiger met Karel van Wolferen, schrijft iemand dat hij 5 familieleden heeft die werken in supermarkten. Geen van die mensen is ziek geworden. Wel hard gewerkt want die supermarkten liepen binnen.
  Er is in de supermarkten geen besmettingsgolf geweest, terwijl juist deze mensen dagelijks ongeveer iedereen hebben ontmoet. Dat laat zien dat er niks noemenswaardigs aan de hand is. Mensen moeten zelf eens nadenken en zelf om zich heen kijken in de echte wereld.

 14. Corona ontwikkelt zich tot een ‘ongevaarlijke’ zomerkou.
  https://www.journalistenwatch.com/2020/08/09/corona-sommer-schnupfen/
  De federale overheid stelt alles in het werk om haar onderdanen in paniek te houden. Ze kunnen het doen met goochelarij van besmetting cijfers, simpelweg omdat de media een groot belang hebben bij het verspreiden van angst.
  Maar de feiten spreken een heel andere taal:

  Daar denken in Nederland de liefhebbers van “TEST en MUILKORF” toch heel anders over, denk ik.

 15. Een wat raar artikel, de wereld is nu al ons dorp, en de pandemie is alleen maar mogelijk geworden omdat mensen wereldburgers zijn geworden, dus eigenlijk is er al een wereldbevolking en in feite een wereldregering, en het is goed dat dit artikel dit benadrukt, maar in actie schieten ? Jezus zei: mijn koninkrijk is niet van deze wereld! In deze wereld is er steeds onderdrukking en mensen tegen elkaar uitspelen, dat was vroeger en zal altijd zo zijn totdat??? Shalom

 16. De vraag is:
  Wie is namens Nederland medeplichtig aan de uitvoering van Agenda 21 ?

 17. Vreemd dat nu pas aandacht wordt besteed aan Agenda 21, “De blauwdruk voor de 21e eeuw”
  Nu het (bijna) te laat is.
  Niet voor niets is ‘Agenda 21’ mijn nickname, in de hoop dat men eens grondig naar Agenda 21 zou gaan zoeken!

  Vreemd ook dat ik televisiejournalisten helemaal nooit kritische vragen hoor stellen over het wereldwijde circus rond het virus, msar hen integendeel vaak hoor meepraten met de geinterviewde. Zijn die journalisten gehersenspoeld, speciaal geselecteerd, politiek gekleurd, of gewoon oerdom en incapabel?
  Mogelijk blijven zij de krokodil voeren in de hoop als laatste worden opgegeten? (vrij naar Winston Churchill).

 18. Door het interview om te zetten in dit artikel heb je goed werk gedaan, Xander. Maar het zou een nog veel wijdere verspreiding moeten krijgen. Politici moeten dit plan doorkrijgen en kiezers moeten de politici die Agenda 21 willen blijven uitvoeren wegstemmen. Daar kan dit artikel aan bijdragen.

 19. ‘Du bist nichts, das Volk ist alles’, was een nazi-spreuk. In de praktijk werd dat ‘Du bist nichts, der Führer ist alles.
  Nu, ‘du bist nichts, das Klima ist alles’, vertaalt zich als ‘Du bist nichts, die VN ist alles’.

 20. Een ontvolking’s vaccin …. wanneer vermoedens realiteit worden. Heb deze vermoedens eerder gepost hier bij x(andernieuws . Voorgeprogrammeerde nano chips / eiwit gericht / ‘ het spel kan beginnen’ .
  De WHO laat inmiddels weten dat deze voorgenomen vaccinaties …. te weinig resultaat hebben.
  Hopelijk, zeer wenselijk, komt het ‘Marianne Bachmeier’ ’ effect ; wanneer de lammeren, leeuwen worden.

 21. Ik zie in de afbeelding Jesse, Wijnand, en Paul R. Groen van buiten maar rood van binnen.

 22. En toen was er ineens goed nieuws: zie het (op dit moment) eerste artikel op Natural News over de ‘executive order
  van president Trump tegen big pharma….
  Dat leidde tot de in een eerdere reactie genoemde uitspraken van de heer Trump.
  Het wachten is nu nog op eenzelfde stap wb de niet-aansprakelijkheid der vaccinbakkers.
  Zodra die er is ligt het NWO-kaartenhuis plat.

  Hopelijk wordt vanaf nu door velen hartgrondig gebeden voor zijn veiligheid en die van zijn omgeving.

 23. Tja, ik denk dat het allemaal te laat is. Jaren terug is dit plan al bedacht. Ze zijn verder dan U en ik denken. Rutte zegt het mooi………………..stapje voor stapje ( gaan we de afgrond in) De wereld moet anders, zal anders en word anders. De machthebbers, wereldleiders en alles wat maar geld heeft, hebben beslist en wij mogen ja en amen zeggen. De angstmensen zeggen ook ja en amen, ze weten alleen niet waarvoor! De angstmensen komen er wel achter. Ik hoop alleen dat ze dan denken…….wij waren in het jaar 2020 een beetje dom!

 24. Prima artikel. Mensen moeten doorkrijgen wat er gaande is. Slechts als we collectief ontwaken, is het tij nog te keren.
  Je staat echter versteld hoe naïef mensen zijn en wat ze allemaal accepteren. Zelfs nu nog zijn er mensen die Rutte geweldig vinden. Hij heeft NL verraden aan die globalistische EU.
  Eerst het land in een onzinnige lockdown storten om de economie te slopen. Vooral het MKB en ZZP-ers moeten het ontgelden. En vervolgens miljarden van de Nederlandse belastingbetaler lachend weggeven aan landen die al jaren de begrotingsregels van de EU aan hun laars lappen. We zijn de gekkie Henkie van Europa geworden stem die leugenaar weg zsm.

 25. GROEN is de dood. Deze mensen die gebruikt worden door een bepaalde elite worden gebruikt. Ze geloven de leugens van El Gore en het IPCC gestuurd door de club van Rome en het OESO. Het verlagen van CO2 brengt de plantengroei in gevaar. CO2 veranderd geen klimaat en zorgt voor meer vergroening zie de beelden van de satellieten en verkoeld de aarde. Mensen trek jullie ogen open. Er is een cyclus van ongeveer 12000 jaar en die begint zich nu opnieuw te manifesteren. De veranderingen zijn reeds voorzien door de ingewijden en deze versnellen.De sterren gaan een voor een in mininova en doen dit in een welbepaalde volgorde. Dit verschijnsel benoemen wordt ons onthouden om paniek te vermijden. In deze fase gaat onze ster door het elektrisch spanningsveld van ons melkwegstelsel de current sheet genoemd en onze zon is de eerstvolgende ster. Alle planeten vertonen veranderingen. Pluto bijvoorbeeld verloor reeds 20% van zijn atmosfeer.
  Mensen die hierover berichten zijn reeds levenslang verbannen van twitter en Amerikaanse senatoren hebben reeds geprobeerd deze van YOUTUBE te halen op Facebook zijn ze gehackt.

Comments are closed.