Analyse Amerikaans ministerie Defensie wijst op start gevreesde ADE golf in gevaccineerden

—————————————————————————————————————————————–

Zo manipuleren overheid en media de cijfers: Pas gevaccineerden die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen worden als ‘ongevaccineerd’ geteld

—————————————————————————————————————————————–

Waar kritische wetenschappers en andere experts al het hele jaar voor waarschuwen lijkt inmiddels realiteit te zijn geworden. Een speciaal A.I. aangestuurd project van het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de data van 5,6 miljoen 65-plussers geanalyseerd. Niet alleen wordt bevestigd dat de veronderstelde werkzaamheid van de Covid ‘vaccins’ al na enkele maanden verdwijnt, maar tevens blijkt dat vaxxers veel kwetsbaarder zijn geworden, en de gevreesde ADE (Antibody Dependant Enhancement) golf onder hen is begonnen. De overgrote meerderheid van mensen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, zijn namelijk volledig geïnjecteerd.

De cijfers van het door A.I. aangestuurde ‘Project Salus’, dat het ministerie van Defensie in samenwerking met het JAIC (Joint Artificial Intelligence Center) uitvoert, zijn ronduit alarmerend, en maken het ook door de Nederlandse politiek verkondigde sprookje dat er een ‘pandemie van ongevaccineerden’ zou zijn, met de grond gelijk. Wekelijks worden vooral steeds meer volledig gevaccineerden ernstig ziek.

Dat past in het patroon van de voorspelde ADE reacties, die juist door de ‘vaccins’ worden veroorzaakt omdat die het menselijke immuunsysteem aantoonbaar kwetsbaarder maken, iets waar zowel het vakblad Journal of Infection, de eminente vaccinexpert dr. Geert Vanden Bossche als ook Erasmus- en Radbouw researchers in de zomer voor waarschuwden.

‘Vaccinaties’ doen p(l)andemie weer oplaaien

Uit de data blijkt dat de vermeende werkzaamheid van de injecties na een periode van slechts 2,5 tot 6 maanden begint te verdwijnen (zoals overigens al in mei 2020 voorspeld door het prestigieuze MIT en onlangs bevestigd door het University College London) en de p(l)andemie juist door de ‘vaccins’ weer oplaait en versnelt. Op 7 augustus was ongeveer 60% van de 65-plussers die met de ‘Delta’ variant in het ziekenhuis werden opgenomen volledig ‘gevaccineerd’. Twee weken later was dat percentage al gestegen naar 71%. Velen van hen belanden op de IC.

Zowel de Pfizer als Moderna ‘vaccins’ – verreweg de meest toegepaste – laten hetzelfde patroon van een snel toenemend aantal ‘doorbraak’ infecties (= ‘vaccinatie’ falen) zien. De statistieken zijn onverbiddelijk: beide injecties veroorzaken steeds meer zieken. Op 21 augustus waren 71% van de nieuwe ‘Covid’ gevallen in het ziekenhuis dit soort ‘doorbraak’ infecties.

Pas gevaccineerde zieken worden bij ‘ongevaccineerden’ geteld

Bedenk hierbij dat in het document wordt erkend dat ‘gevaccineerden’ pas twee weken ná hun injecties als zodanig worden meegerekend. Dat betekent dat mensen die binnen 0 tot 14 dagen als gevolg van hun ‘vaccinatie’ in het ziekenhuis belanden, als ‘ongevaccineerd’ in de statistieken komen. Deze manipulerende en misleidende rekenmethode, die vermoedelijk ook in Europa wordt gehanteerd, is bedoeld om de ramp die deze injecties aan het veroorzaken zijn voor het publiek te verhullen, zodat valselijk de schuld aan ‘ongevaccineerden’ kan worden geven.

Dat houdt in dat het percentage ‘volledig gevaccineerde’ Covid zieken en doden substantieel hoger is dan 71%, en vermoedelijk eerder 80% of 90% is. Vanwege de omschreven valse registratiemethode is een exact getal niet te noemen, maar in een recente uitzending van het Israëlische TV-station Kann News werd op basis van de overheidsstatistieken geconstateerd dat 94% van de 60-plussers die nu Covid krijgen volledig gevaccineerd zijn.

Minderheden extra kwetsbaar; Natuurlijke weerstand vele malen effectiever

Een mogelijke verklaring voor het feit dat in de VS vooral geïnjecteerde Native Americans (+50%), Hispanics (+40%) en zwarten (+25%) een fors verhoogd risico lopen is dat zij in hun organen een hoger aantal ACE2 receptoren hebben. Sommige analisten denken daarom dat het spike proteïne zoals dat door de Covid gentherapie injecties wordt aangemaakt een eugenetisch biowapen is, dat is bedoeld om met name bepaalde minderheden uit te dunnen (onder de zwarte Amerikanen heerst de grootste weerstand tegen de Covid injecties).

Andere factoren die gevaccineerde mensen eerder in het ziekenhuis doen belanden zijn obesitas, nierfalen (ESRD), chronische leverziekten en mensen die chemotherapie krijgen.

Uit de data blijkt tevens dat mensen die natuurlijke weerstand hebben opgebouwd na een corona infectie een aanmerkelijk lager risico lopen om in het ziekenhuis te belanden. Dat bevestigt wetenschappelijke studies zoals onlangs in Israël dat natuurlijk immuniteit zonder ‘vaccinatie’ een 13 tot 27 keer betere bescherming biedt.

Blijvende weigering injecties en QR Vaxpas Apartheid noodzakelijk

Ook dit vastgestelde feit haalt de zogenaamde ‘noodzaak’ van deze Covid injecties volledig onderuit. Verplichte (/ afgedwongen) vaccinaties zijnvolgens Harvard professor epidemiologie Martin Kulldorff dan ook ‘wetenschappelijke onzin’. Erger nog: volgens een directeur van een Brits uitvaartbedrijf zijn alle ‘Delta’ doden bijna exclusief vaxdoden.

ALLES pleit er dus voor om deze ‘vaccinaties’ onmiddellijk te stoppen indien overheden daadwerkelijk de volksgezondheid op het oog hebben, en het aantal zieken en doden willen verminderen. (1) Let wel: zieken en doden door de ‘vaccinaties’, want het vermeende SARS-CoV-2 virus zelf was sinds begin juli al weken volledig verdwenen uit de RIVM luchtwegvirus statistieken.

Tenzij de bevolking massaal in opstand komt – de massa demonstratie in Amsterdam vandaag is een prima aanzet, maar dient voor enig effect dagelijks vervolg te krijgen in de vorm van aanhoudende weigering door burgers, wetshandhavers, medici en bedrijven om met de mensenrechten schendende QR Vaxpas Apartheid mee te werken -, dan zullen deze injecties echter nooit meer van tafel gaan, maar tot in het oneindige worden uitgebreid, voortgezet en afgedwongen.

Hoeveel slachtoffers gaan deze injecties nog maken?

Maar zelfs al zouden de vaxpas en injecties toch worden geschrapt, zal dat voor velen te laat zijn. De meeste mensen hebben inmiddels hun injecties immers al gekregen, en nu de gevreesde ADE golf ook volgens deze officiële analyse lijkt te zijn begonnen, houden onafhankelijke wetenschappers en medici hun hart vast voor wat er 9 maanden, 12 maanden en 18 maanden na deze hoogst omstreden experimentele gentherapie injecties gaat gebeuren.

Zullen artsen ondertussen blijven liegen tegen het publiek over de ‘veiligheid’ van deze vaccins en het aantal ‘Covid doden’, zoals hen bijvoorbeeld in de VS is geïnstrueerd? Een Noord Ierse arts die onthulde dat ook in ‘haar’ ziekenhuis bijna alle ernstig zieken volledig gevaccineerd zijn, werd in ieder geval onmiddellijk ontslagen.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de honderdduizenden slachtoffers in het Westen die nu al trombose hebben gekregen (resulterend in o.a. hartaanvallen en hersenbloedingen), noch over de door pathologen vastgestelde doden als gevolg van de in Japan, Spanje, de VS en Duitsland aangetroffen nanotech toevoegingen in alle grote ‘vaccins’, waarvan nu twijfelloos kan worden gesteld dat deze het menselijke immuunsysteem immense schade toebrengen.

Advocaten zoals Thomas Renz, Reiner Fuellmich en in Nederland onder meer Arno van Kessel vinden daarom dat de fabrikanten – die door schaamteloos bedrog toestemming kregen voor hun falende injecties – , instanties, wetenschappers, medici en politici die deze injecties ondanks alle wetenschappelijke feiten met almaar hardere en fascistischere maatregelen aan het volk opleggen zouden moeten worden vervolgd vanwege bewezen fraude, deelname aan een georganiseerd misdaadsyndicaat (= de globalistische klimaat-vaccinatie sekte rond de WHO, het WEF en GAVI/Bill Gates) en het plegen van zeer ernstige (oorlogs)misdaden tegen de menselijkheid, die op een regelrechte genocide aan het uitlopen is.


Xander

(1) Health Impact News

Zie ook o.a.:

02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ondekking nanochips in Covid-19 vaxdoden
01-10: Extern lab ontdekt nanodeeltjes en vreemd ‘levend’ organisme in Moderna en J&J vaccins
30-09: Update officiële EU cijfers Covid injecties: Ruim 26.000 doden en 1,17 miljoen met ernstige gezondheidsschade
26-09: Meest gelezen Britse medicus: ‘Artsen die kinderen vaccineren moeten als oorlogsmisdadigers worden gearresteerd’
19-09: Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid injecties ( / Amerikaanse vaxxers krijgen als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen)
17-09: Directeur Brits uitvaartbedrijf: ‘Alle Delta doden zijn bijna exclusief vaxdoden’
14-09: WOB verzoeken bewijzen bedrog: Instanties hebben Pfizer vaccin blind goedgekeurd zonder data te checken
12-09: Covid virus vedwenen uit RIVM statistiek, maar injecties en vaxpaspoorten blijven
08-09: Britse universiteit bevestigt dat spike proteïnen Covid vaccins hartaanvallen veroorzaken
07-09: Handboek American Medical Association instrueert artsen te liegen over vaccins en aantal Covid doden
29-08: Door dit bedrog kregen de producenten toestemming voor hun falende Covid injecties
28-08: Japan ontdekt besmetting met ‘magnetische substantie’ in Covid-19 injecties
25-08: Noord-Iers ziekenhuis ontslaat arts na onthulling dat bijna alle ernstig zieken gevaccineerden zijn
22-08: Studie Erasmus en Radbouw researchers bevestigt risico verzwakt immuunsysteem en ADE reacties door Covid injecties
15-08: Ook vakblad Journal of Infection waarschuwt nu voor gevaarlijke ADE reacties in gevaccineerden
13-08: ‘Grafeen nanobuisjes in vaccins worden door 5G frequenties actief en veranderen hersenprocessen’
05-08: Deel 3 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf’
05-08: Deel 2 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Dit is depopulatie door verplichte vaccinaties’
04-08: Lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Staat is criminele organisatie; vaxxers hebben nog maximaal 5 jaar te leven’
01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
28-07: Eminente pro-vaccinexpert eist onmiddellijke stop vaccinaties vanwege ontstaan ‘super varianten’ (/ ‘Zogenaamde experts die beweren dat de varianten door ongevaccineerden ontstaan hebben geen enkel wetenschappelijk inzicht. De enige echte oorzaak is massa vaccinatie. Deze vaccins onderdrukken de natuurlijke immuniteit van gevaccineerden’ )
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties ( / Wel of geen grafeenoxide in Pfizer vaccin?)
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
05-07: Spaanse universitaire wetenschappers ontdekken grafeenoxide nanodeeltjes in Pfizer vaccin
18-06: Professor Pierre Capel: ‘Stilte voor de storm?’, bloedklonters en ‘Zien we wat we zien’ ( / Nogmaals: ‘Dit is geen vaccin, maar genetische modificatie van UW lichaam’ – Mens wordt genetisch geprogrammeerd klontvormend eiwit aan te maken – ‘Afgenomen basale vrijheden moeten worden betaald met vaccinatie’)
13-06: Nu ook in VS en Groot Brittannië explosie sterfgevallen, zieken en gehandicapten na vaccinaties
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout gemaakt, we injecteren mensen met gif’
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
07-03: Zij die sterven groeten u’; Hoogleraar Capel vergelijkt werking Covid vaccins met een plofkraak
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (video college Pierre Capel)

2020:

17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengt SARS-CoV-2 eiwit permanent in uw lichaam.
15-08: De leugen regeert al maanden – Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?’ (Column Pierre Capel)
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. @Nuchter&Waakzaam schreef:
  04/10/2021 om 5:10 pm
  En @ alle lezers, christen of niet pro vaxxer of niet. Vrijheid is belangrijk en de regering gaat nu te ver. En het blijft hier niet bij….alleen broederlijk massaal met elkaar kunnen we een front vormen zonder ons te verlagen tot geweld. Want dat is juist de zet waar de tegenstander op wacht. Dan hebben ze een excuus om echt al onze laatste vrijheden weg nemen.
  Wees gezegend

  Inderdaad. En hoe doen we dat een front vormen?
  Niet door samen op straat te komen want daar trekken ze zich niks van aan maar door onze energie te gebruiken.
  We hoeven enkel datgene terug te sturen wat de politiek uitstuurt met de intentie om hen bewust te maken welke schade zij door hun beslissingen en handelingen veroorzaken en daarmee wordt dan hun persoonlijk karma in gang gezet.

  De universele wetmatigheid (of God zo je wil) zorgt er dan voor dat ze hun verdiende loon krijgen…daar hoeven wij fysiek zelfs helemaal geen enkele moeite voor te doen.
  Zo eenvoudig is het: “vraag en u zal gegeven worden.”
  Voor gelovigen kan dit hun gebed worden:
  “Moge al diegenen, die ons ooit verraden, belogen, bedrogen, bestolen, gemanipuleerd, uitgesloten, misleidt, kwaad en onrecht hebben aangedaan, alles terugkrijgen wat ze ons hebben aangedaan.
  Moge al deze corrupte hebzuchtigen die hun macht misbruikt hebben en al de negatieve betrokkenen van al hun machten en krachten ontnomen worden en moge zij alles terugkrijgen wat ze anderen ooit hebben aangedaan of nog willen aandoen en dat nodig is om bewuster te worden van hun wandaden zodat ze het juiste doen voor het algemeen welzijn.
  Moge alle negatieve energieën, op de bevolkingen gedaan, opgeheven en vernietigd worden en mag zich dit blijvend herhalen tot in het oneindige. En zo zal geschieden.”

  Ieder mens, gelovig of niet, heeft de individuele en morele plicht om zo zijn steentje bij te dragen aan een betere wereld door gebruik te maken van deze innerlijke Macht/Energie, sterker en machtiger dan het kwaad of wapens, waar velen zich nog steeds en helaas onbewust van zijn.

 2. @scheermes van Ockham, dat is wat het chinese vaccin doet. in actief gemaakt virus.
  net zoals de vaccins tegen de bof, mazelen en rode hond.
  Sinovac is de naam van het chinese vaccin.

 3. @ Nuchter&Waakzaam, zo is dat, ieder moet maar het eigen hart volgen, samen voor de vrijheid, groetjes!

 4. Oma, wat u zegt klopt in principe , alleen het zal niet werken , wat GAAT WERKEN is dat de overheid het VOELT !

 5. @ Oma, denk je dat? Enfin, toch bedankt voor je vriendelijke reactie alweer, tot ”ziens”?

 6. @ Comerius schreef: 04/10/2021 om 2:12 pm
  Dank voor deze link
  https://www.c4isrnet.com/artificial-intelligence/2020/09/14/pentagon-ai-tool-for-battling-coronavirus-hold-lessons-for-war/
  Maar ook hier kan ik de betreffende cijfers niet vinden. Er staat wel beschreven waar het project voor dient, maar geen informatie aangaande de ADE golf onder 65 plussers. Na enige tijd verder zoeken vond ik wel de volgende websites :
  https://www.planet-today.com/2021/10/breaking-ai-powered-dod-data-analysis.html#gsc.tab=0
  https://trialsitenews.com/project-salus-study-5-6m-vaccinated-medicare-beneficiaries-waning-mrna-vaccine-effectiveness-raises-questions/

 7. Oma en XB. Ik zie nu dat ik vergeten heb de tekst tussen aanhalingstekens te plaatsen. Het is niet wat ik vind (ik ben tegen een test-, vaccinatie en – QR samenleving). Het betreft een stuk tekst uit een artikel, zie bronvermelding. Hierin staat oa “the best way to control the opposition is to lead it ourselves”. Lenin

  Gecontroleerde oppositie is een protestbeweging, tegengestelde of afwijkende stem die feitelijk, maar voor velen onzichtbaar, wordt geleid en gecontroleerd door de regering. Door de geschiedenis heen hebben bijna alle regeringen deze techniek gebruikt om de aandacht af te leiden, te onderwerpen en af te leiden van de daadwerkelijke oppositie. Denk aan demonstranten die (tegen betaling) zich geweldadig gedragen in een vreedzame demonstratie, waardoor de media daar de nadruk op legt. Waar praat de media het over? Zie hieronder een aantal voorbeelden.

  “De ‘Samen voor Nederland’-demonstratie was een initiatief van Nederland in Verzet, een extreemrechtse actiegroep die door de failliete feestondernemer Michel Reijinga wordt aangevoerd. Zoals we al in januari 2021 vaststelden, maakt Nederland in Verzet deel uit van het gewelddadige gedeelte van de virusontkennersbeweging”

  “De coronademonstratie zondag in Amsterdam trok zo’n 25.000 betogers. Sommige demonstranten droegen opnieuw Jodensterren. Ook hadden zij een levensgrote galg bij zich die op de Dam werd opgetuigd.”

 8. @XB
  Super XB. Ik hoef u hier verder niet over in te lichten lees ik in uw reactie;) ). U neemt zelf hierover een overwogen keuze. Over de hiërarchie in het kwaad valt indd een en ander te zeggen en welke kwaadaardige entiteit waar verantwoordelijk voor is. Vertalingen vanuit de grondteksten kunnen hier ook weer een draai aan geven. Te vaak te makkelijk duivel of demonisch. Net als het boek van Henoch over de wachters. Dat zijn weer andere gevallen engelen dan lucifer en zijn volgelingen volgens mij. Maar ik ben hier voorzichtig mee. Dit is lastige stof en bijzaak. Persoonlijke denk ik wel dat Lucifer/Satan leidend is in dit kwaadaardige rijk. Hij was de hoogste cherubijn, de tweede man na God(ik noem Hem liever Yahweh) zo te zeggen.

  En @ alle lezers, christen of niet pro vaxxer of niet. Vrijheid is belangrijk en de regering gaat nu te ver. En het blijft hier niet bij….alleen broederlijk massaal met elkaar kunnen we een front vormen zonder ons te verlagen tot geweld. Want dat is juist de zet waar de tegenstander op wacht. Dan hebben ze een excuus om echt al onze laatste vrijheden weg nemen.

  Wees gezegend

 9. @Elisa
  Je kan de hele pagina eerst opslaan en die opgeslagen pagina inladen en dan uitprinten met adobe pdf.

  Maar dan ben je wel de werking van de links kwijt, die doen het dan niet meer.

 10. @tukker schreef:
  04/10/2021 om 11:23 am
  “Wat Xander zegt, klopt : Demonstreren in Amsterdam of 7 November in Den Haag ( Er is ook nog een demonstratie in Maastricht , ben de datum kwijt ) is NIET GENOEG.
  Het zal MASSAAL gevolgd moeten worden door burgerlijke ongehoorzaamheid.”

  Toch even een kanttekening, tukker:
  Er is helemaal geen sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid vermits geen enkele corona noodmaatregel een feitelijke wet is.
  Een wet komt pas tot stand nadat de vastgelegde, democratische weg gevolgd werd – na een debat, door goedgekeurde stemming van het verkozen parlement over het wetsvoorstel en na publicatie als KB in het Staatsblad – en dat is niet gebeurd voor corona maatregelen.
  Die werden genomen zonder debat/goedkeuring door het parlement, door een onverkozen minister en als MB. (Ministerieel besluit is GEEN WET en dus ook niet afdwingbaar en kan zelfs niet verplicht opgelegd worden.)

  De overheden hebben tot op heden nog steeds niet kunnen aantonen dat er een medische crisis is/was waarvoor zij legaal noodmaatregelen mochten nemen.
  Dus is heel dat corona circus met alle coronamaatregelen onwettig en wie het niet volgt is dus helemaal NIET burgerlijk ongehoorzaam want er wordt immers geen enkele wet overtreden en er kan ook geen boete gegeven worden.
  Dat is net de instinker: volksverlakkerij door mensen te laten geloven dat maatregelen wetten zouden zijn om de bevolking te doen gehoorzamen aan onwettige maatregelen die ze wettelijk gezien helemaal niet hoeven te volgen.
  Er bestaat dus geen burgerlijke ongehoorzaamheid als de nep-wet-maatregelen niet gevolgd worden.

  @XB schreef:
  04/10/2021 om 12:57 pm
  @ Nique, er is geen leiderschap over mensen die geen prik willen, hoe verzinnen ze het?! ”

  Volgens mij bedoelt Nique daarmee de controled opposition, hypocrieten die de indruk wekken om tegen vaccinatie te zijn terwijl ze eigenlijk fanatieke voorstanders zijn, zelf belangen hebben en meedoen om iedereen geprikt te krijgen…zoals alle politici tegenwoordig ==>achterbakse, misleidende bedriegers.

  “We willen gewoon geen prik omdat het gepusht werd & een moordprik is, wij hebben zelfbeschikkingsrecht, niemand mag ons iets medisch opdringen, ze hebben ook niet het recht de mensen hun bewegingsvrijheid te blokkeren! Het geweld komt van de politiek uit! Wat wel sterk georganiseerd is, dat zijn die overkoepelende organisaties die zich wereldwijd zitten bemoeien over de mensen hun lichamen, hun zitten instructies naar de lidstaten door te sturen, die dan blind worden doorgedrukt op de bevolking! Ze hebben evil agenda’s die totaal strijdig zijn met de rechten van de mensen! Pfff, een leiderschap van de niet geprikten bestaat niet! Mensen komen gewoon op voor hun mensenrechten!”

  De nagel op de kop!
  Wij worden door intimiderende, politieke blufpoker erin geluisd (met medewerking van de angstige gevaccineerden die de bluf geloven) om onszelf vrijwillig gezondheidsschade/economische schade/menselijk lijden toe te brengen voor het opgeven van verworven grondwettelijke en mensenrechten van álle burgers voor totalitaire controle en machtsuitbreiding door onwettige coronamaatregelen die niet hadden genomen mogen worden.

 11. Wat ik zo fijn zou vinden is dat ik deze artikels meteen in een pdf formaat zou kunnen uitprinten, zonder eerst alles te moeten kopiëren en aan te moeten passen en dan pas uit te kunnen printen. Is hiervoor geen mogelijkheid ?

 12. @ Nique, er is geen leiderschap over mensen die geen prik willen, hoe verzinnen ze het?! We willen gewoon geen prik omdat het gepusht werd & een moordprik is, wij hebben zelfbeschikkingsrecht, niemand mag ons iets medisch opdringen, ze hebben ook niet het recht de mensen hun bewegingsvrijheid te blokkeren! Het geweld komt van de politiek uit! Wat wel sterk georganiseerd is, dat zijn die overkoepelende organisaties die zich wereldwijd zitten bemoeien over de mensen hun lichamen, hun zitten instructies naar de lidstaten door te sturen, die dan blind worden doorgedrukt op de bevolking! Ze hebben evil agenda’s die totaal strijdig zijn met de rechten van de mensen! Pfff, een leiderschap van de niet geprikten bestaat niet! Mensen komen gewoon op voor hun mensenrechten!

 13. Die alarmerende cijfers van het door A.I. aangestuurde ‘Project Salus waarnaar in dit bericht verwezen wordt kan ik nergens vinden. Kan iemand mij aan een bron helpen? Dank.

 14. @ Nuchter&Waakzaam, je bent vrij om uw standpunt daarover te schrijven, maar de term Satan heeft een andere betekenis. Volgens mijn onderzoek toch, Moloch was iemand anders dan Satan. Voor duivelse krachten, gebruik ik persoonlijk liever de term, evil powers, ze zijn met meer dan 1. Satan is een op de proef steller, een tester.

 15. Correctie, ze hadden me weer te pakken, het was niet ”all come, maar all cops are bad”, Google chrome malware, te laat gezien weer, in mijn vorige post, sorry! Zie daar? Die zijn zo bliksem snel om daar weer verkeerde woorden gaan tussen te plakken, & het origineel ermee te vervangen! De controlfreaks van Google doen alles fout! Wel vervelende pesterij! Ze willen niet eens je tekst vrij zelf laten schrijven, alles willen ze onder hun controle krijgen! Ze staan ook in dienst van de geheime diensten!

  Schooljuf op YT video van de kapitein, ”er wordt gevraagd naar medische gegevens van leerlingen & ouders op school”, totaal onwettig! Andere video laat camera bewijs zien, ”medische apartheid bij McDonald’s Hilversum”, ook totaal onwettig!

 16. Nine for News

  Man met galg zegt : ” Ik heb dit meegenomen op de demonstratie om te laten zien dat als dit doorgaat “WIJ ALLEMAAL AAN DIE GALG GAAN HANGEN “)
  Sorry, moderator voor de vele woorden met hoofdletters maar ik vond dat dit duidelijk moest overkomen !

 17. Wat Xander zegt, klopt : Demonstreren in Amsterdam of 7 November in Den Haag ( Er is ook nog een demonstratie in Maastricht , ben de datum kwijt ) is NIET GENOEG.
  Het zal MASSAAL gevolgd moeten worden door burgerlijke ongehoorzaamheid.

 18. Gisteren geweest op de Dam, was goed, veel goede gesprekken gehad, vrouw overtuigd om zich niet te laten vaccineren
  Goede sfeer !
  Ook een vrouw ontmoet die een foto van het spanbord maakte wat ik droeg voor haar 4 vriendinnen die allemaal zwanger waren en , jammer genoeg, al gevaccineerd waren ( Bord om de kinderen te beschermen tegen deze onzin )
  Heb de indruk dat het wat minder mensen waren als op 5 September MAAR volgens mij meer als de officiele pers zegt

 19. Willy, ik zou nog reageren op je ” Statement ” van jongstleden 2-10-12.55 PM ( Update Off. cijfers EU Covid injecties van 30-09 ) , ik doe dat bewust op dit stuk van Xander omdat het voor een ieder duidelijk wordt en gelezen wordt .
  Onvoorstelbaar wat je allemaal schrijft , Willy, wat een wartaal.
  Jij bent christen en je gelooft vage uitspraken/visioenen die van de Maagd Maria en van de Here Jezus zouden komen ( handig dat ze niet erkend wordt door de Kerk, daar om kunnen we het zeker ook niet meer vinden )
  Heb jij nooit gehoord van Valse- Gemanipuleerde Profetie/Visioenen ( Ingegeven door satan ) en Echte Profetie.
  Wat jij brengt is Valse/Gemanipuleerde Profetie en het zou uit de Katholieke kerk komen , ik ga niet zeggen alles wat Katholiek is , is slecht MAAR dit soort uitspraken vind ik geestelijk levensgevaarlijk.
  Willy, ik meen wat ik zeg : Ik heb diep medelijden met je , ik heb de indruk dat je misleid bent/wordt OF OF is het dat je met deze verhaaltjes komt omdat je , diep in je hart weet, dat je een totale foute keuze gemaakt hebt ?
  ( Met je te laten vaccineren, daar zul je nu inderdaad de consequenties van gaan trekken of trek je ze al : De Wartaal !
  Mede met de uitspraak dat in het grote genetische medische experiment/vaccin GEEN lijnen van geaborteerde foetuscellen zitten.
  Wetenschappers/christelijke org. geven dat heel duidelijk aan, ik heb je al eens een keer een site toegestuurd waar dat wel opstond .
  Het wordt algemeen erkend dat dat wel zo is dus, Willy, kom niet met die onzin, stel de zaken niet anders voor dan dat de zaken liggen ! ( Om jezelf schoon te praten ? )
  Dat is de hoofdreden waarom ik dit stuk schrijf : mensen die nog twijfelen alle informatie verstrekken opdat je een juiste keuze willen maken.
  Nee, Willy, ik wil mensen niets opdringen , ik wil dat mensen de juiste informatie krijgen .

 20. Voor wie English begrijpen, zoek eens op bij YT, all come are bad & Errico Malatesta about violence? Niet dat alle politie persoonlijk slecht zijn, maar ze staan in dienst van een slecht systeem. Als ze moeten kiezen voor hun job of voor de mensen, voelen ze zich verplicht om verkeerde dingen uit te voeren, dat is zoals in het leger, sta je onder fascisten, dan vecht je voor hen omdat je anders van honger dikwijls sterft! Dus, reken maar niet op leger of politie!

 21. Haal MMS in huis voor zuurstof in je bloed aan te maken.
  Het is sinds 2018 verboden door big pharma omdat ze er niets aan kunnen verdienen
  Ze gebruiken liever hun eigen kostbare en dodelijke medicijnen
  Het is op internet te koop bij Aquarius
  Doe zelf je onderzoek

 22. @XB
  Ik vind uw reacties altijd interessant om te lezen. Dat wil ik als eerste zeggen. Maar over de satan heeft u het denk ik mis. Dat is zijn grootste truc, dat mensen niet in hem geloven. Hij heerst in ieder geval al als prins over deze wereld sinds 2000 jaar geleden. Yahshua sprak hem niet tegen toen hij Hem de wereld aanbood Matteüs 4. Onderzoek maar wie de groepjes in de hoogste rangen aanbidden. Altijd satan, lucifer de (valse) lichtbrenger. Het begint in Babel bij de valse drie eenheid Nimrod/Semiramis en Tamuz. Later in Egypte met Horus/Osiris en Isis en dat gaat via Griekenland door naar Rome het Vaticaan. Toen het Vaticaan de macht verloor door de protestantse beweging hebben ze dat langzaam teruggepakt dmv de orde der Jezuïeten. Deze staan in mijn optiek ook boven aan de piramide. (Zijn zelfs o.a. in staat geweest een Rockefeller en een Rothschild om te leggen). Zo heerst de duivel nog steeds achter de schermen over de wereld. Het maakt hem niet uit hoe hij genoemd wordt. baphomet, prometheus, lucifer enz…het onstaan van de occulte valse licht leer naar de occulte heersende groepen nu vindt bij hem zijn oorsprong. Hier is veel meer onderbouwing voor en uitleg. U kunt dit zelf onderzoeken als u wilt. Wilde het wel even benoemen en hoop niet betweterig over te komen.
  Wees alle gezegend.

 23. Een waarschuwing aan de wereld: het leiderschap van de anti-vax beweging is een Trojaans paard! Vertrouw daarom alleen het deel dat u kunt verifiëren.

  Er zijn verschillende betrouwbare bronnen, die al eerder hetzelfde hebben gezegd over Dr. Tenpenny en Dr. Carrie Madej, onder anderen. Dus dit is niet de eerste keer. Wees daarom zeer alert.

  Sacha Stone, Max Igan, David Icke, Charlie Ward, SGT Report, X22 Report, David Steele, Simon Parkes, Del Bigtree, Dr. Carrie Madej, Dr. Tenpenny, Dr. David Martin, Dr. Rachid Buttar, en vele anderen: hun taak is om woede aan te wakkeren bij de bevolking, en om hen de Grote Reset binnen te leiden, de Nieuwe Wereldorde. Moeilijk te geloven? Stop onderstaande video dan eens op 8:20 minuten. Allen zijn verbonden met Sacha Stone, wat betekent dat ze nauw verbonden zijn met de Verenigde Naties, ook Professor Dolores Cahill, Christiane Northrup, Harald Kautz Vella, enzovoorts.
  Bron: https://eindtijdnieuws.com/veel-leiders-van-de-anti-vax-beweging-zijn-gecontroleerde-oppositie-u-moet-dit-weten/

 24. @ piep, op eindtijdnieuws.com staat inderdaad een bericht daarover, maar over het begrip Satan zijn veel misvattingen & sekten die zulke dingen allemaal toch ook maar zelf hebben verzonnen. Volgens mij zijn evil powers een juister woord dan Satan. Groetjes,

 25. Bereid u maar voor op de volgende list van deze elite ploeg.

  Wanneer zij bemerken dat er door volkswoede opstand komt tegen hun lijf en goed….DAN!

  Het zijn meedogenloze figuren die het volk eronder kunnen houden met honger,tekorten,tweestrijd,uitsluiting,angst zaaien,extreme prijsverhogingen en nog extremere medische experimenten.

  Zelfs het veroorzaken van totale paniek en chaos.

  Vandaag zag ik een (symbolische) galg staan op de Dam Amsterdam.

  Wanneer onze Volksvertegenwoordigers ons niet meer Vertegenwoordigen maar tegen ons opstaan en de Rechtspraak geen Recht spreekt.Dan weet je dat er een kantelpunt in de geschiedenis aan zit te komen.

  En dat brengt altijd slachtoffers met zich mee bij alle partijen.

  De Hoofdschuldigen kunnen niet meer terug en zullen dit ook niet doen.

  De enige hoop is nog dat zij op korte termijn naar elkaar gaan wijzen.

  Zo niet dan…..bereid u maar voor.

 26. Veel vaxers beweren dat “het vaccin een succes is geweest en miljoenen levens over de hele wereld heeft gered”. Wat zou het echte nummer zijn? Alle gegevens om dit te berekenen worden officieel gepubliceerd en het werkelijke aantal kan ruwweg worden berekend. De onderstaande berekeningen laten zien dat in de VS van 01 januari tot 1 oktober ongeveer 9.039 meer mensen stierven aan de covid in vergelijking met als er geen vaccinatieprogramma werd geïmplementeerd, bovendien stierven volgens de VAERS-database 16.000 mensen net na het krijgen van het vaccin. De netto sterfgevallen veroorzaakt door het vaccinprogramma zijn 9.039 +16.000 = 25.039.
  In de volgende berekeningen voor de VS zijn de cijfers gebaseerd op 7-daagse gemiddelden.
  Op 01-01-2021 waren er in totaal 203.452 covid-gevallen en 2.775 waren overleden, wat resulteerde in een sterftecijfer van 1,36%. Op 10-1-2021 waren er in totaal 108.453 covid-gevallen en 1628 waren overleden, wat resulteerde in een sterftecijfer van 1,5%. Het verschil tussen

 27. Enge dictatuur in Victoria Australië. Vanaf 15 okt. moet iedereen die werkt, de injecties nemen. https://twitter.com/i/status/1444754086608445443
  Andrews verwoordt het alsvolgt: It is better locking some people out, than locking everybody down.
  Dus beter is het sommige mensen buiten te sluiten, dan iedereen in een lockdown te zetten. Alsof zo’n lockdown een natuurverschijnsel is dat voorkomen kan worden door mensen buiten de samenleving te plaatsen. Wat een griezel is die man.

 28. @ piep, ”eindtijdnieuws”, voor mij is wanneer mijn lichaam volledig defect is & het begeeft, sterft, maar sterf ik dan ook? Ik denk het niet, ieder heeft er zijn of haar eigen opvattingen over, er zijn zoveel meningen over als er mensen zijn, & die veranderen wel eens na onderzoek ofzo, wetenschap is vragen blijven stellen, er zijn geen absolute antwoorden voor alles. Daarom moet ieder die voor zichzelf vinden, niet voor een ander, denken is altijd in beweging. Wat voor de ene een absolute waarheid is, is voor een ander een veronderstelling of geloof. Geen verzekerde verwachting, ik hou niet van verzekeringen afsluiten, dan lijkt het dat men zich al aan het voorbereiden is op iets dat niet per see hoeft te gebeuren, we hebben geen absolute zekerheden over iets of alles zolang we het niet bereikt hebben. Groetjes,

 29. Ja Xander, goed artikel (weeral). Maar wat je ook nooit mag vergeten is dat Van Dissel in zijn Catshuis Briefing van 6 dec 2020 zelf al aangaf dat: ‘Hoe effectief is de toepassing in de praktijk?’
  Een vaccin dat alleen beschermt tegen ziekte kan de uitbraak en/of sterfte initieel doen toenemen.
  Een vaccin dat tweemaal toegediend moet worden is in dit opzicht meer riskant.

  Het vaccin dient dus om de pandemie in stand te houden en niet omgekeerd!

 30. Voor de twijfelaars, de UN voertuigen staan op de YT video van het PNN demo verslag Amsterdam livestream, je ziet ze daar passeren, voorlopig YT bewijs! Ook nog een ander ziek bericht gezien van politiek Nederland ergens, ergens staat een wit treintje cirkeltjes te draaien dat allemaal QR-CODE’S passeert voortdurend voor kinderen! Deed me direct denken aan de treinen die joden wegvoerden! Wit is het symbool van de dood! Wintersneeuw is symbool van de dood van de natuur, die elk jaar weer uit de dood herrijst tijdens de lente! Dat van dat wit treintje, vindt je bij hetanderenieuws.nl.

 31. Beste XB,

  op EINDTIJDNIEUWS is er een interessant artikel over het testament van een machtige satanist die in Australië overleden is …New South Wales waar een heuse dictatuur heerst is zeer bekend om haar satanische praktijken …Australië zou het WERELDCENTRUM van satanisme zijn …

 32. Nog meer nieuws, dan toch niet zo’n wondermiddel
  https://businessam.be/is-het-potentieel-van-mrna-vaccins-voor-covid-19-overhyped/
  Tel maar op je vingers uit hoeveel prikken je jaar na jaar gaat nodig hebben.

  En natuurlijk gaat het altijd weer over geld, een citaat uit het artikel:

  “Er is nog een andere reden waarom het maken van een geherformuleerd vaccin om de deltavariant te bestrijden traag op gang is gekomen. Er zijn veel ongebruikte doses van de originele vaccins, waarvan volksgezondheidsfunctionarissen en farmaceutische bedrijven vrezen dat ze verloren zouden gaan als mensen besluiten dat ze alleen de “nieuwe en verbeterde” versie willen.”

  Een wegwerpmaatschappij, geld uitgegeven, voortijdig verkeerde vaccins besteld die contractueel eerst geleverd moeten worden vooraleer de nieuwe versie eraan komt, enzovoort…

  En zoek hier maar wat onze burgerrechten voor de EU nog waard zijn:
  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_en
  Een citaat er uit (Engels):
  “As far as Resolution 2361/2021 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe ‘Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations’ is concerned, it is important to note that this is not an instrument of EU law (the Council of Europe not being an EU institution). ”

  Dus de mooie Europese muziek over mensenrechten en zo is niet meer dan dat, mooie liedjes duren niet lang.
  https://pace.coe.int/en/files/29004/html
  Om het volk te sussen, meer niet.

 33. Eelke Piers schreef: 03/10/2021 om 4:26 pm

  Ja Eelke, klopt helemaal, mooie toevoeging is dat;

  Vluchtelingen die Amerika ingeboesjoerd worden hoeven géén testen te ondergaan, géén vaccinatie te ondergaan maar krijgen wel allemaal medicijnen tegen Malaria, dan is het OK !

  Voor de niet wetende meelezer, toeschrijven van Malaria medicijnen, die Invermectine bevatten, staat een boete op van 50.000 euro (het bedrag is €150.000,- Mod.) indien doctoren dat voorschrijven in ‘ver’-Nederland !

  Malaria medicijnen waren vroeger vrij verkrijgbaar bij de apotheek, nu moet je een afspraak maken bij de GGD om ze überhaupt nog te krijgen, duidelijk toch !

  Wie het snapt ziet het al jaren aankomen, wie het nu nog niet ziet… Ziet het nooit meer !

  Vaak je reacties gelezen op deze site sinds meer dan tien jaar Eelke,
  Niet altijd met je eens maar meestal sla je de spijker op zijn kop !

 34. bij de *ADE*, zou het ook kunnen gaan, om het : over`koken van het immuunsysteem — bij mijzelf is dat een! keer gebeurd -( ze dachten in het ziekenhuis dat ik “hersenvlies ontsteking” had, doch dat bleek dus niet zo te wezen, gelukkig maar ….

 35. De meeste mensen die momenteel “ post vaccinatie” ziek worden, hebben een onbekende agressieve vorm van Kanker.
  (Waarschijnlijk zijn het de Spike eiwitten in de weefsels.)
  De vaccin ontwikkelaars zijn er vanuit gegaan dat het vaccin met Spike eiwit in de delta spier zou blijven maar 90% van de ingespoten vloeistof verspreid zich door het hele lichaam. Waar ze hun verwoestende werk doen.
  Zolang er geen obducties gebeuren kan dit niet met zekerheid worden vastgesteld. ( lijkt op uitgezaaide kanker)
  Het proces is dermate agressief dat het meestal zeer kortdurend is en spoedig tot overlijden leidt.
  Hoelang gaat het duren voordat artsen ook eens gaan nadenken over deze opvallende “ ziekten”
  Shalom
  Anna

 36. @ Paralele Pipido
  Ik denk dat je hier fout zit.
  Het is namelijk niet zo dat de Burger het contact moet gaan zoeken met de Politie.
  Mij lijkt eerder dat de Politie het contact met de burgers moet gaan zoeken, want dat waren namelijk degenen die het zo geweldig vonden om wappies in elkaar te gaan rossen tijdens de demonstraties.

 37. Dus wie eenmaal Covid heeft gehad is goed beschermd,? maar ja dan moet je het wel eerst krijgen en dat is gevaarlijk.
  De wetenschappers zouden iets moeten uitvinden dat je veilig een klein beetje Covid kan krijgen zodat je daarna goed beschermd bent.

 38. Het is allemaal heel geraffineerd. De wereldbevolking moet omlaag naar 500 miljoen.
  Dat doen ze dus dmv een plandemie en experimentele nRNA spuiten.

  Als iedere gevaccineerde het échte vaccin zou krijgen, dan lopen de doden heel snel op.
  Ik ben er van overtuigd dat een groot deel een placebo krijgt. Simpelweg omdat het anders veel te snel in de gaten gaat lopen.

  Het is dus zaak om de bevolking gecontroleerd uit te roeien. En dat is een dun koord, waarop de elite balanceert: te snel en het loopt in de gaten, terwijl het leger tegenstanders dan nog te groot is en te langzaam en dan Kent iedere overlevenden meerdere vax-slaxhtoffers. In beide gevallen heeft de macht een probleem.

  Vandaar dus het gefaseerde uitroeiïngsprogramma.
  De eerste batch is klaar, de tweede batch mag prik 3 en 4 komen halen. De kans dat u telkens een placebo krijgt wordt steeds kleiner.
  Wanneer voldoende mensen de booster shots weigeren, gaat de genocide te langzaam en zal de macht vallen.

  Houd vol en weiger die prikken!

 39. In oorlogstijd is het eerste wat sneuvelt de waarheid.
  Rutte en consorten liegen al jaren tegen de burgers met enorme aantallen onwaarheden.
  Daarmee constateer ik dat de oorlog al is begonnen op het tijdstip van aanvang van Rutte1.
  Met verkiezingsfraude werd eerst Rita Verdonk weggestuurd.
  Daarna kon en konden de verrader en verraders van de Nederlanders het steeds gekker maken waarbij opruien, liegen en bedriegen tot het nieuwe nieuwe Nederlandse staatsnormaal geworden.
  Daarbij komt nog dat we een onvoorstelbaar domme staatsmongool als minister van volks(on)gezondheid hebben die zo nu en dan onvoorstelbare onzin uitkraamt wat bovendien een aanfluiting is voor zijn voormalig collega’s de basisschool leerkrachten want als alle basisschool leraren dit verstandelijk niveau zouden hebben als van de voornoemde minister zou je je kind of kinderen nooit meer naar school laten gaan.
  Wanneer er een betoog door een wijs mens met moed zoals Gideon van Meijeren gedaan word in de tweede kamer zit hij er zeer onbeschoft en arrogant bij met zijn rug naar naar de spreker met zijn telefoon te spelen evenals de “herkozen” minister president die uit hetzelfde hout gesneden is en kunnen geen antwoord op de vragen geven of er inhoudelijk op ingaan want dan vallen ze meteen door de mand.
  Deze “politici” gaan alle fatsoensnormen te buiten maar wat zou je ook anders kunnen verwachten van een corrupte en criminele roverheid.

 40. Hugo 03/10/2021 om 4:20 pm
  Heb uw brief gelezen. De juiste toon!
  Ben het met u eens: Geschienis leert dat als politie en leger niet achter een regime staan deze instort.
  Hoop dat bluetruth.nl steeds meer sympathisanten mag vinden. bij politie en overige gezagsdragers! Er moet toch een moment komen dat de grijze massa wordt geprikkeld !

 41. De regering is zwaar DEMENT. Ze lijden aan het syndroom munchhausen bij proxy.(dat is een ziekte waar gezonde mensen ziek worden gemaakt zodat de pleger alle aandacht krijgt) Ze plegen misbruik van beroepsgezag onder art 47 van strafrecht.Ze krijgen de ene politieke kwaal na de andere .Ze lijden aan het prikke de prik syndroom en aan medische waanstoornis en het smetvrees syndroom. Ze voeren zware lijfstraffen uit op de mensheid onder het vernietigende wapen de COVID-prik.Alleen God zal dit kunnen berechten .

 42. @ Hugo, om hoeveel % van de politie gaat dat? Volgens mij is politie overal in de EU zoals die van Australië, de UN hebben ze er ook al bijgesleurd, ik zou daar maar niet te veel op rekenen?!

 43. Dank je voor dit artikel weer, Xander! Als ik de sterftecijfers in Nederland op CBS bekijk zie ik dat er meteen vanaf week 1 meer doden waren dan de voorgaande jaren. Het wordt allemaal mooi weggemoffeld met cijfers, maar iedereen kent inmiddels wel iemand die doodziek of overleden is nadat ze de gentherapie waren gestart.

  @ Hugo, heel goed initiatief van je en ik ben het met je eens dat we als burgers heel hard het contact met dienders moeten gaan zoeken.

  Burgelijke ongehoorzaamheid is er sowieso; restaurants controleren de Ausweis helemaal niet en Boa en politie doen volgens mij ook amper mee aan handhaven. Dat kan ook niet, want COVID staat nog steeds niet op de A-lijst, er is geen noodtoestand uitgeroepen en die Waku Waku show was waarschijnlijk ook alleen een opgezet media spektakel om angst aan te jagen. Langzaam aan gaan politie agenten hopelijk ook inzien dat ze door het slechtste van deze wereld worden aangestuurd..

  Ik heb vandaag trouwens geen UN auto’s gezien in Amsterdam, wat bedoel je daar precies mee?

 44. De Big Pharma is al hard aan het werk om een genspuit tegen ADE te ontwikkelen.
  Volgens jaar worden het dus de 2 jaarlijks spuiten, de onderhoudsspuit (boost),de ADE en de griepspuit. Gelukkig heeft de Big Pharma al een pil ontwikkeld die vorig jaar nog invermectine heette zodat ze deze voor de gevaccineerde mensen kunnen gebruiken zodat die niet allemaal omvallen

 45. Die rechtbanken zijn totaal niet te vertrouwen volgens mij, alles wordt omgedraaid! Ze zijn allemaal omgekochte fascisten geworden, het ziet er erg hopeloos uit, in de demo Amsterdam waren ook al UN voertuigen te zien & politie was er ook weer!

 46. Beste Xander,

  Als politie,leger etc niet meedoen aan dit ”nieuwe abnormaal” afdwingen stort dit hele kaartenhuis in elkaar. Er zijn organisaties vanuit politie, zoals bluetruth.nl, die zich hier tegen verzetten.

  Ik heb besloten om met hen de verbintenis op te zoeken en heb een stuk ingezonden welke ze als gast collum hebben geplaatst. Zie https://www.bluetruth.nl/gast-column/bromsnor . Ik post dit niet als zelf promotie maar als oproep, steun poltie etc die dit alles, terecht, niet steunen. Als je de ”echte politie” niet steunt krijg je politie ala Australie. Brrrr.

  Ik denk echt dat naast demonstreren de verbintenis opzoeken met organisaties zoals bluetruth.nl helpt. Steun ze hoe je kan wat mij betreft. Geschienis leert dat als politie en leger niet achter een regime staan deze instort. Deze mag wat mij betreft instorten.

  Groeten,
  Hugo

Comments are closed.