Handboek American Medical Association instrueert artsen te liegen over vaccins en aantal Covid doden

Kan het nog krankzinniger dan het al was? Ja. Bij deze man moest een been worden geamputeerd nadat hij bloedpropjes kreeg door zijn Covid ‘vaccin’. Nu maakt hij openlijk RECLAME voor de injecties, en roept iedereen op ze ook te laten zetten (misschien om dan zelf minder dom te lijken zodra anderen ook allerlei ernstige verschijnselen krijgen?) (2).

—————————————————————————————————————————————–

Zouden Nederlandse artsen en zorgmedewerkers wellicht ook dergelijke instructies hebben ontvangen? – Dr. Bryan Ardis: ‘Gevaarlijk Remdesevir (dat bij 31% IC patiënten nier- en orgaanuitval veroorzaakt) wel goedgekeurd, maar veilig Ivermectine niet’

—————————————————————————————————————————————–

De American Medical Association, de overkoepelende artsenvereniging in de VS die zowel opleidingen verzorgt als vergunningen verstrekt, blijkt dit schokkende handboek te hebben verstrekt waarbij alle artsen en ander medisch personeel de instructies krijgen te liegen over de effectiviteit en veiligheid van de vaccins en het aantal veronderstelde Covid-19 doden. Meest ontluisterende is wellicht dat artsen de term ‘ziekenhuisopnamen’ hebben moeten vervangen door ‘doden’. Inderdaad: het gewone volk moest met glasharde leugenpropaganda bang worden gemaakt dat er een enorm aantal Covid-19 doden vallen, en iedereen daarom ‘gevaccineerd’ moet worden. Onze vraag is: bestaan dit soort medisch-fascistische instructies ook in Nederland?

In het hele Westen draait het medische beleid niet langer om geneeskunde en volksgezondheid, zoveel is sinds vorig jaar wel duidelijk. De A.M.A. is nu zonder twijfel een volledig gepolitiseerde instantie geworden die artsen beveelt om zich als propagandisten van het overheidsbeleid op te stellen. Als ze dat weigeren, dan dreigt hun vergunning te worden ingetrokken, en dat betekent einde carrière en einde inkomsten.

In het handboek staan bijvoorbeeld de volgende ‘Covid-19 term wisselingen’ (oftewel: Orwelliaanse Nieuwspraak):

Duidelijk is te lezen dat aan de ene kant harde overheidsmaatregelen zoals lockdowns en andere dwangmethodes moeten worden verzacht en genormaliseerd (‘lockdown’ wordt ‘blijf-thuis-opdracht’, Covid-bevel/richtlijn/controle/order wordt ‘Covid protocol’), en aan de andere kant het volk zo bang mogelijk gemaakt moet worden voor het coronavirus / Covid-19, dat steevast ‘pandemie’ moet worden genoemd.

‘Ziekenhuisopnamen’ moest worden veranderd in ‘doden’

Artsen mogen niet meer zeggen dat ‘het vaccin nemen het juiste is om te doen’, maar dat ‘het vaccin u veilig zal houden.’ Dat is in flagrante tegenspraak met de officiële bijsluiters van alle grote Covid-injecties. Daarin staat expliciet dat deze ‘vaccins’ niet ontworpen zijn om te voorkomen dat u Covid krijgt, en ook niet voorkomen dat u het aan anderen kunt doorgeven.

Door de term ‘het virus verslaan’ te vervangen door ‘het virus elimineren / uitroeien’ wordt valselijk de indruk gewekt dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is indien iedereen zich maar laat injecteren. De ergste propaganda is echter een regelrechte leugen: artsen moeten het aantal ‘ziekenhuisopnamen’ vervangen door ‘doden’, waardoor de misleidende perceptie wordt gecreëerd dat Covid-19 een enorm aantal dodelijke slachtoffers maakt.

Volgens Mike Adams (Natural News) geeft de AMA met dit document openlijk toe ‘medeplichtig te zijn aan misdaden tegen de mensheid… Dit document, dat artsen instrueert om mensen naar hun eigen dood te sturen, kan door een internationaal oorlogstribunaal worden gebruikt als bewijs om AMA leiders die deelnemen aan dit moorddadige complot te arresteren en te vervolgen.’

Medisch consultant, arts en klokkenluider dr. Bryan Ardis wijst er in een interview met The Stew Peters Show op dat de Pfizer, Moderna en J&J injecties van de FDA nu een officiële ‘black box’ (bijsluiter) waarschuwing voor myocarditis (potentieel dodelijke hartontsteking) hebben meegekregen. ‘Wij vertellen het publiek al sinds oktober 2020, sinds de vrijgave van de FDA documenten, dat deze Covid-19 shots myocarditis, hartaanvallen en vijf soorten bloedziekten kunnen veroorzaken.’ (Zie ook ons artikel van 08-12-2020: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins).

‘Gevaarlijk Remdesevir wel goedgekeurd, maar veilig Ivermectine niet’

In 2020 werd Remdesevir eveneens goedgekeurd door de FDA voor gebruik bij Covid patiënten. Dit peperdure, omstreden ‘medicijn’ dat bij 31% (!) van alle ontvangers die op de IC belanden nier- en orgaanfalen veroorzaakt, kreeg vervolgens ook van het RIVM het groene licht. (Zie ook ons artikel van 30-10-2020: Remdesevir onderzoek bewijst dat middel niet werkt tegen Covid-19, maar HCQ wel’).

Zowel de AMA als de RIVM verspreiden in opdracht van hogerhand de propaganda dat Ivermectine en Hydroxychloroquine ‘gevaarlijk’ zijn. De internationale statistieken bewijzen onomstotelijk dat juist het exacte tegendeel het geval is: in ALLE landen en gebieden waar Ivermectine wordt voorgeschreven vallen er gemiddeld 14 keer MINDER ‘Covid’ doden. Dat noopte de voorzitter van de Tokyo Medical Association in Japan er onlangs toe het WHO (= Bill Gates) dictaat te doorbreken, en huisartsen te verzoeken Ivermectine voor te schrijven.

De AMA geeft Amerikaanse artsen letterlijk het bevel wat ze over de Covid-19 injecties moeten zeggen. Dat 27 onafhankelijke wetenschappelijke studies uit 18 landen hebben aangetoond dat Ivermectine zowel veilig en effectief is, en in slechts 48 uur of minder zowel ziekte als besmettingen stopt, mag of niet worden genoemd, of moet met onbewezen argumenten en valse verklaringen worden ontkracht.

Dr. Ardis: ‘Als u zich afvraagt waarom de massamedia, social media en alle medische artsen en research wetenschappers al deze dingen zeggen? Omdat de AMA hen dat opdraagt. Zij hebben de macht over de vergunningen van deze artsen…. Dus mensen, bedenk dat iedere keer dat u een arts het woord ‘dood’ (/ Covid doden) hoort zeggen, de AMA hen opdracht geeft dit woord te gebruiken in plaats van de term ‘ziekenhuisopnamen’. Walgelijk.’

Wellicht ook in Nederland?

De AMA geeft in zijn handboek ook instructies om iedereen die wijst op andere middelen (zoals Ivermectine), behandelmethoden en wetenschappelijke studies anders dan de ‘vaccins’, te verketteren met termen zoals ‘kwakzalvers’ (lett. snake oil salesmen). (1)

Wat is ook alweer de naam van die christelijke Nederlandse minister annex stroman van Big Pharma die deze term eveneens graag gebruikt voor alles en iedereen wat zijn heilige ‘vaccinatie’ afgod bedreigt?

Aangezien er in ons land sinds 2020 een minstens zo harde medisch-fascistische dictatuur heerst die huisartsen zelfs dreigt met boetes van € 150.000,- als ze het wagen Ivermectine voor te schrijven omdat dit middel een existentiële bedreiging vormt voor de massale Covid-19 gentherapie injectiecampagne, dringt de volgende prangende vraag zich op: Zouden Nederlandse artsen en zorgmedewerkers wellicht ook dergelijke instructies hebben ontvangen?

 

Xander

(1) Natural News
(2) Hal Turner Radio Show


Zie ook o.a.:

04-09: Update EU statistieken: 23.252 doden en ruim 1 miljoen met ernstige gevolgen door Covid injecties
27-08: Japan breekt met WHO dictaat en vraagt alle artsen Ivermectine voor te schrijven (/ 14 keer meer doden in landen die geen Ivermectine gebruiken)
19-08: Nederlandse zorgverzekeraar bevestigt dat Covid injecties medisch experiment zijn waarvan schade niet wordt vergoed
14-08: India verslaat delta variant met Ivermectine, maar Westen wil nog steeds van niets weten
05-08: Deel 3 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf’
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren ( / 01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
28-06: ‘Weer een land in no-time verlost van Covid dankzij Ivermectine’ ( / Waarom blijft het Westen met censuur, desinformatie en torenhoge boetes een spotgoedkoop, bewezen veilig en bij al meer dan 100 miljoen corona patiënten succesvol toegediend antiviraal medicijn blokkeren? )
02-06: Spectaculaire daling aantal doden India en Mexico na toedienen Ivermectine
10-04: ’s Werelds meest gepubliceerde professor: 85% Covid doden hadden met bestaande medicijnen voorkomen kunnen worden (Als cijfers worden toegepast op Nederland, zouden 13.915 landgenoten onnodig zijn gestorven)
23-01: 82% minder Covid doden na verstrekken vitamine D in Spaanse verpleeghuizen
02-01: ‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’ (/ Regering wil nog steeds niets weten van bewezen medicijnen tegen Covid-19, zoals Ivermectine)

2020:

31-12: (/ Slechts 0,015% van de bevolking moet naar het ziekenhuis, maar corona maatregelen blijven overeind en lijken alleen maar harder te zullen worden)
17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de ban gedaan’
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
30-10: Remdesevir onderzoek bewijst dat middel niet werkt tegen Covid-19, maar HCQ wel’
19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven
18-09: Spaans onderzoek met Covid patiënten in ziekenhuis bevestigt krachtige werking vitamine D3
17-07: Grafiek laat zien dat in alle landen die hydroxychloroquine toestaan veel minder doden vallen (/ Uit 58 studies blijkt dat HCQ ‘zeer effectief’ is)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

57

 1. Het is geen indirecte dwang meer als je maar liefst drie uitnodigingen tot ‘vaccinatie’ door het Rijksinstituut voor misleiding (ook bekend (of is het berucht?) als RIVM) toegestuurd krijgt. Ik wacht op de vierde om toe te voegen aan de collectie…

  Oma schreef:
  08/09/2021 om 5:35 am
  Mijn vermoeden dat een meerderheid vd bevolking de vaccinatie weigert wordt gesterkt doordat de overheden blijven druk leggen om te vaccineren.
  Volgens mijn kleinkinderen zijn er op de middelbare school onverwacht meer ongevaccineerden dan gevaccineerden.
  Enkel de overheid kent de werkelijke cijfers door registratie van de gevaccineerden en dus kunnen ze ons wijsmaken wat ze maar willen over de vaccinatiegraad maar het feit dat ze op allerlei manieren blijven proberen om mensen indirect te dwingen tot vaccinatie bewijst dat ze ons ook bedriegen door te beweren dat een meerderheid zou gevaccineerd zijn.
  Sommige ongevaccineerden zijn bang om het etiket antivaxxer te krijgen en anderen willen geen confrontatie met rabiate gevaccineerden aangaan en verzwijgen daarom ook dat ze ongevaccineerd zijn.

 2. Ernie schreef:
  08/09/2021 om 10:54 am
  @ Mod : Op verzoek, zie bijgaande link
  https://nos.nl/artikel/2395918-inspectie-tikt-artsen-op-de-vingers-na-foute-corona-informatie

  Dank. Mvg. Mod.

  Oh, ik had mijn reactie over een huisarts die zachtjes een patiënt adviseerde te wachten met de prik geschreven voordat ik deze ‘post’ had gelezen!
  Het is niet te geloven dat we weer in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw zijn beland. De ‘glory days’ van Adolf Hitler. Zullen dit de ‘glory days’ van Schwabzwans (of een andere lapzwans, keuze zat tegenwoordig) worden? Of zullen de woorden van de Heere die de King of glory, sterk en machtig is, vervuld worden? Ik denk het laatste. En zeker in de zin van dat het kwaad hen zal overvallen wanneer zij het niet vermoeden. Hoe te betreuren is de mens zonder God. Een pion in het eeuwenoude spel om macht eens begonnen door Lucifer.

 3. Dat artsen in Nederland hieraan meedoen lijkt mij 99% zeker. Ik weet van een zorgzame huisarts die een patiënt met een aantal aandoeningen vroeg of die de prikken al had gehad. Het antwoord was ‘nee’. De dokter vervolgde zachtjes, bijna onverstaanbaar mompelend: ‘Wacht nog maar ermee.’ Waarom hij dit niet luidop wilde zeggen? Het antwoord DAAROP kennen wij allemaal.

 4. jan jansen 08-09 i;43 het is niet de bedoeling dat mensen genezen vancovit19
  u leest niet meer dan u wil weten en beperkt u daar in tot het volgen van nep nieuws
  en zelfs dat dat dringt niet tot u door,van harte beterschap gewenst en veel plezier
  bij het koek happen op de club.
  l

 5. @XB schreef:
  08/09/2021 om 11:05 am
  Tedros loopt al te roepen over een een andere pandemie die op komst zou zijn!”

  Hebben ze dan al een nieuw virus klaargestoomd in een of ander labo om los te laten?
  Hahaha…wat een idioot als die denkt dat hetzelfde bedrog nog een keer zal lukken behalve bij de blinde vaxxers maar die hebben nog talloze boosters in het vooruitzicht in deze never-ending-story van de vaccin dictators om de terugkeer naar het normale leven te blijven saboteren.
  Ooit zal ook hun euroke wel vallen bij die idioten of de bijwerkingen van dit medisch experiment haalt ze in, either way zullen de gevaccineerden de tol voor hun geloof in moordenaars met hun leven betalen.
  In hun hoogmoed hebben de elite en hun lakeien van een vermeende pandemie zelf een ongeloofwaardig circus gemaakt door alsmaar belachelijker tegenstrijdigheden en fake nieuws te verspreiden dat steeds sneller ontmaskerd wordt.
  De terrorist tedros wacht nog zijn verdiende loon voor zijn gepleegde genocide, net zoals de rest van de globalisten voor hun misdrijven tegen de mensheid.
  Boontje zal weldra om zn loontje komen, het is enkel nog een kwestie van tijd.

 6. @Eddec Het verlopen van een patent wil alleen zeggen dat iedereen het mag maken. Echter het opzetten van een productielijn kost tijd. En als Ivermectine het enige goedgekeurde medicijn is, dan zal de vraag enorm exploderen en zeker de eerste maanden na goedkeuring kun je iedere prijs vragen die je wil, maar ik vermoed dat tekorten minimaal 6 maanden aanhouden. En ook na die 6 maanden kun je tegen een normale marge enorme aantallen blijven verkopen.
  Als dat geen miljarden oplevert, dan toch zeker wel honderden miljoenen.

 7. @Jan Jansen
  Patent Ivermectin is verlopen. Merck had patent tot 1996.
  Dus geen miljarden mee te verdienen zoals u schetst.

 8. wachter 08/09/2021 om 2:16 pm. en Hoeder: 6:48 pm, op 7/9.

  Sluit me volledig bij u beiden aan.

  GBY

 9. @ Hoeder: 6:48 pm, op 7/9. Juist. We worden inderdaad geregeerd, door psychopaten en narcisten.

 10. @Eddec, Ivermectine is zoals u schrijft een goedgekeurd medicijn. Echter het probleem is dat het nog geen goedgekeurd medicijn is tegen Covid.
  Dus de vraag is waarom doorloopt de fabrikant van Ivermectine niet gewoon het goedkeuringstraject?
  De fabrikant hoeft slechts aan te tonen via standaard procedures dat het werkt en dat het veilig is, en dan gaat de kassa rinkelen en stromen de miljarden dollars en euros binnen.
  Het feit dat de fabrikant geen goedkeuringaanvraag heeft ingediend betekent waarschijnlijk dat er een probleem is met de veiligheid of met de werking. Ik zou geen andere reden kunnen bedenken waarom een fabrikant geen poging waagt om miljarden dollars binnen te harken.

 11. Tedros loopt al te roepen over een een andere pandemie die op komst zou zijn! Zie rebelnews.com, dat zegt een piloot, die protesteert ook dat Australië moet luisteren! Daar gaat het ook over pushen van zogenaamde vaxx, geen prik geen job, ook slachtoffers push Moderna Canada! De trein blijft wereldwijd doordraven naar een genocide op gewone mensen, de rijken hoeven zich nergens aan te houden, die delen alléén maar wereldwijd instructies uit via de UN, WHO & WEF!

 12. Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar ik ben moe. Ik heb dan ook besloten dat ik mij geen zorgen meer wil maken over wat er niet goed gaat in deze wereld en volledig op God te vertrouwen. En te genieten van al het moois dat Hij heeft gecreëerd. Dit is het laatste dat ik met jullie deel.

  https://www.youtube.com/watch?v=3sCaMjz5g3k
  https://www.youtube.com/watch?v=BHACKCNDMW8
  https://www.youtube.com/watch?v=luIJJknhyXc&list=RDBHACKCNDMW8&index=3
  https://www.youtube.com/watch?v=pFoty21X370

 13. Ivermectine is letterlijk en figuurlijk een paardenmiddel : het is een parasitair bestrijdingsmiddel. Het juiste vaccin is nog niet bekend en zal ook nooit komen. Het gen is beschadigd, ‘daar is geen kruid meer tegen opgewassen’ . Het kwaad is geschied, het gaat voor gevaccineerden nooit meer over. De mutaties volgen elkaar op, buitennatuurlijke reacties zijn het gevolg.

  Ivermectine gebruik voor mensen heeft in 2015 een Nobel prijs gehad. Mod.

 14. Aanvulling. Inge Ginsberg gebruikt in de video het ‘hoorn’ gebaar. Ik dacht eerlijk gezegd dat dit een symbool van sanatisme was. Tot ik deze video zag. Dus ik heb het maar even opgezocht. Fans van Heavy Metal gebruiken dit gebaar als symbool voor ‘deze muziek rockt’. In Spanje en Italië is het een beschuldiging, aan mannen die vreemdgaan. In Zuid Amerika maakt men dit teken als bescherming tegen onheil.

  Achtergrond van Inge Ginsberg. Zij overleefde de Holocaust en werd een spion voor de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog, die wapens smokkelde om tegen de nazi’s te vechten. Ze trouwde met een componist en ze schreven in de jaren veertig en vijftig samen liedjes die onder meer werden gezongen door Nat King Cole, Dean Martin, Doris Day en Rosemary Clooney. 60 jaar later keerde ze terug naar muziek en werd verliefd op Heavy Metal, die ze nu uitvoert met wereldberoemde klassieke muzikanten Lucia Caruso en Pedro da Silva – ook bekend als de TritoneKings.

 15. “The Universe Echoes Back”
  Inge Ginsberg & the TritoneKings
  https://www.youtube.com/watch?v=5OutYNwpbKw

  Boodschap:
  “If you show hatred the universe echos back”
  “Don’t follow a heard, follow your path”

  Inge, een 99 jarige oma, was een overlevende van de Holocaust. Deze moedige vrouw, die in haar 99 jaar onbeschrijflijke ontberingen had overleefd, bezweek uiteindelijk aan eenzame opsluiting. In de lente van 2020 woonde ze in het verzorgingstehuis in Zurich toen ze het coronavirus opliep. Pandemische beperkingen weerhielden de bewoners er vaak van elkaar te zien of bezoekers te ontvangen, en het isolement eiste zijn tol.

  The Universe Echoes Back

  The universe echoes back
  Let me stay here some more time
  I have a message for humankind
  Learn our forefathers’ wisdom.
  Don’t be a victim of the system.
  Don’t be like sheep.
  Don’t be asleep.
  Be awake.
  The chains, you must break!

  If you sow hatred, the universe echoes back!
  Radiate love. The universe echoes back!

  Our trust was broken.
  The tyrants were saved.
  But the people have spoken—
  We won’t be your slave!
  Don’t follow a herd.
  Follow your path.
  Let your voice be heard.
  Unleash your wrath!

  If you sow hatred, the universe echoes back!
  Radiate love. The universe echoes back!

  This is the lesson that we earn.
  From the past, we must learn.

  If you sow hatred, the universe echoes back!
  Radiate love. The universe echoes back!

  So long we’ve waited.
  Let’s take the power BACK!

 16. Mijn vermoeden dat een meerderheid vd bevolking de vaccinatie weigert wordt gesterkt doordat de overheden blijven druk leggen om te vaccineren.
  Volgens mijn kleinkinderen zijn er op de middelbare school onverwacht meer ongevaccineerden dan gevaccineerden.
  Enkel de overheid kent de werkelijke cijfers door registratie van de gevaccineerden en dus kunnen ze ons wijsmaken wat ze maar willen over de vaccinatiegraad maar het feit dat ze op allerlei manieren blijven proberen om mensen indirect te dwingen tot vaccinatie bewijst dat ze ons ook bedriegen door te beweren dat een meerderheid zou gevaccineerd zijn.
  Sommige ongevaccineerden zijn bang om het etiket antivaxxer te krijgen en anderen willen geen confrontatie met rabiate gevaccineerden aangaan en verzwijgen daarom ook dat ze ongevaccineerd zijn.

  @Ludwig schreef:
  07/09/2021 om 8:36 pm
  Brussel zet deur open voor coronapas vanaf 1 oktober: “Verplicht in bars, restaurants en discotheken”

  https://www.hln.be/brussel/brussel-zet-deur-open-voor-coronapas-vanaf-1-oktober-verplicht-in-bars-restaurants-en-discotheken~ae694f8a/

  Beter lezen, Ludwig…msm media is staatspropaganda, ze zijn de grootste fake nieuws verspreiders en nu liegen ze al openlijk!
  1. het akkoord moet nog bekrachtigd worden door de ministerraad op elk beleidsniveau en vervolgens ook nog door het Overlegcomité. (Waar dat voor nodig is, is een raadsel, dit overlegcomité heeft immers helemaal geen beslissingsbevoegdheid, die geven enkel advies.)
  2. rioolkrant hln liegt dus weer, het is een LEUGEN dat brussel de coronapas kan verplichten vanaf 1 oktober!
  3. Dat akkoord is dus ook helemaal geen wet vermits:
  – de gewesten ook nog de mogelijkheid zullen krijgen om erover te beslissen, ONGEACHT wat de federale ministerraad beslist==>de beslissing van de federale is dus NEP want er hoeft geen rekening mee gehouden te worden en de beslissing heeft dus ook geen enkele waarde.
  De federale kan de invoering van een coronapas (zogenaamd!) verplichten maar het vlaamse, brusselse, waalse of duitstalige gewest kunnen ieder dus njet zeggen of ook de coronapas invoeren.
  Willekeur en discriminatie troef.
  4. “de coronapas zal ENKEL mogen ingevoerd worden in de volgende sectoren en plaatsen: horeca, sport- en fitnesszalen, discotheken en nachtclubs en culturele ontmoetingsplaatsen.
  – de coronapas kan niet verplicht worden voor personen jonger dan 16 jaar, wel vanaf 12 jaar voor massa-evenementen.”

  DAT betekent dat brusselse burgers voor hun geheime, medische toestand zouden gediscrimineerd worden als ze uit willen gaan eten, willen sporten, willen dansen, nachtclubs of culturele centra willen bezoeken.
  Maar discriminatie is wettelijk strafbaar en een inbreuk op de anti-discriminatie wet die de politiekers zelf maakten.
  Door zulk een corona(Joden!)pas te willen invoeren overtreedt de regering dus haar eigen wetten==>onwettig handelen.
  5. “In Vlaanderen moet u enkel een coronapas tonen bij evenementen waarbij meer dan 200 mensen binnen of 400 mensen buiten bijeenkomen.”
  Behalve discriminatie van elke niet-vlaamse belg is er geen enkele wet die de belgische burger verplicht om zijn medische gegevens, dat beroepsgeheim is, te tonen aan medisch onbevoegden om toegang te krijgen tot gelijk welke openbare gelegenheid!
  6. “Het Covid Safe Ticket krijgt u wanneer u recent hersteld bent van een Covid-besmetting, een negatieve PCR-test aflegt of twee weken nadat u volledig gevaccineerd bent.”
  Waarbij er nu misbruik wordt gemaakt van de term ‘volledig gevaccineerd’ dat voorheen betekende dat je EEN injectie krijgt
  en waarvan ze nu beweren dat je pas volledig gevaccineerd zou zijn als je 2 prikken gehad hebt
  en mogelijk zal men op termijn nog maar pas een covid safe ticket krijgen als ‘volledig gevaccineerde’ door DRIE prikken te hebben gehad….
  Zo pogen ze mensen erin te luizen om steeds meer prikken te accepteren om een coronapas te kunnen krijgen die ook nog eens beperkt is. (Het tijdelijke van de coronapas verzwijgen ze al, net zoals tijdelijke coronamaatregelen!)

  De coronapas is nu zelfs maar beperkt geldig om van angstige gevaccineerden vaccin-junkies te kunnen maken om zo de big farma te verzekeren van hun miljardenwinsten (door de 3rde prik en volgende 10 boosters) en dan hebben we het nog niet over de bloedklonteringen, hartspierontstekingen enz… en onbekende bijwerkingen van dit medisch gen-experiment die nog gaan komen en waarvoor de farmaceuten voor nog meer winst reeds dure medicatie produceren.
  De coronapas is te vergelijken met de schandelijke Jodenster van weleer door nazi’s waardoor nu ongevaccineerden worden gediscrimineerd en uitgesloten.

 17. Sorry Mod,
  Wist niet dat alles in het Nederlands moet. Ook zou bij een vertaling er misschien fouten inkomen.
  Excuses.

 18. Bashoevedorp schreef:07/09/2021 om 6:37 pm

  “Ik wens niet langer als een unvaccinated te worden bestempeld. Mijn status is Pure Blood vanaf nu! Ik denk dat het ook tijd is om een Pure Blood paspoort in het leven te roepen.”

  Ehhh,… wat is er gebeurt met het medisch geheim ?

  Het feit dat jou gezondheidsgegevens alleen persoonlijk tussen jou en de ‘medisch’ specialist ter inzage is en dus derhalve niet op straat ligt voor een ieder om er op te stampen met hun opgedrongen meningen.

  Als mensen zich willen laten volspuiten met ongeteste, experimentele onnatuurlijke lab troep dan is dat hun eigen persoonlijke keuze, daar wens ik niet mee geconfronteerd te worden met hun medische staat. Net zo min als ik aan een ander moet uitleggen wat mijn persoonlijke keuzes zijn, nog buiten het feit gehouden dat deze gegevens überhaupt geheim moeten zijn en niet in een data base van de staat te worden vastgelegd.

  Ik ga die discussies niet aan met mensen boven de 21 die volwassen geacht mogen worden hun eigen keuzes en hun eigen verantwoordelijkheid te dragen.

  Wat is er gebeurt met het medisch geheim? Hoor je niets meer over….
  Wat is er gebeurt met de slogan; “my body my choice’, hoor je ook niets meer over.

  Mensen kiezen zelf, bewust of onbewust veranderd niets aan de zaak.

 19. https://www.interessantetijden.nl/2021/09/03/persbureau-reuters-stookt-covid-vuurtje-voor-pfizer/

  Of deze link hier al bekend is, dat weet ik niet. Zo wie zo is een link in onze situatie als dit al een keer eerdere gebeurd is, zeker iets dat geen kwaad kan. Natuurlijk kunnen jullie dit ook weer overal delen.

  We kunnen ook massaal overtuigende links doorsturen naar de redactie van het journaal of er aandacht voor kan komen. Moet je eens doen en kijken of ze reageren en wat ze er mee zouden doen.

  Stel ik houd van een gokje en ik heb een win percentage van 51%. Nou, dat betekent gewoon wetmatig een enorme winstkans dat altijd wel doel treft. Daar zou je zeker voor gaan.

  Stel dat een killervirus is dat voor 10% dodelijk is. Nou, dat is voor een dodelijkheid erg groot.
  Stel dat er een eerlijk medicijn is of een transparante normale vaccin met een geschatte werking van 51% na al het vele testen.

  En deze vaccinatie is gewoon voor degene die het willen zonder enige andere digitale registratie. Het zou kunnen beteken dat dit killiervirus nog een fractie meer dan 5% (iets achter de decimalen) dan gereduceerd is.

  Ik zou er meteen voor kiezen hoor. Waarom niet als je een kans echt naar beneden krijgt.

  – we doen het voor de zorg (zgn. IC capaciteit)
  – als niemand mee zou doen, dan is het zo voorbij.
  – we creëren groepsimmuniteit.
  – mondkapjes hebben geen zin.
  – vaccinatie komt in zicht.
  – cijfers gaan in 2020 op het neer. Dat wil zeggen de pcr testen worden qua cycli anders gemaakt.

  Het voert te ver alles precies aan te halen van alle tegenstellingen die ze in hun bericht en maatregelen hebben gedaan.

  Inmiddels gaat er over controle, controle, testen, bewijzen dat als je niet ziek bent, je niet ziek bent.

  Wat is nu overboord ( verandert of niet geregeld)
  – er bestaat ondanks vaccinaties nog steeds geen groepsimmuniteit?
  – de IC bezetting is enorm en natuurlijk hebben we die bezetting qua capaciteit en opleiding en medewerkers enorm uitgebreid.
  – er komt geen verantwoording over een onderzoek wat nu echt het effect is van de mondkapjes.

  Maar hoe vreemd voor jullie mogelijk te geloven. Het is afleiding. Het grote plan is een versnelling in de digitalisering, controle en het versneld verdwijnen van fysiek geld.

  Ik ben geen jurist, maar staat er ergens in een Wet dan een burger verplicht is om een Smartphone bij zich te dragen. En hoe zou, als dit niet in een Wet staat, de Rechters hierover denken in hun uitspraken.

  Eigenlijk zouden er veel meer en veel processen in de rechtbank tegen alle tegenstelling, onwaarheden en inmiddels meer bewezen data en feiten en ook uitspraken van andere landen, ook onze vooral goddeloze D’66 rechters eens moeten overtuigen omdat ze niet meer terug kunnen.

  Ondertussen is op het MBO in de vele ROC weer even bij aanvang van het schooljaar, want ze willen natuurlijk weer even zgn een strenge controle erop de mondkapjesplicht tijdens het lopen in de gangen verplicht, behalve als ze in een les zitten, zonder afstand en mondkapjes dat het gewoon logisch wel normaal is.

  Ik kan niet anders zeggen. Deze studenten (ja zo worden ze genoemd) zijn mogelijk blij dat ze normaal contact hebben en volgens als makke schapen dit onzinnig beleid.

  Het meest stoort mij aan de maatregelen dat schoolbesturen niet via de OR aangeven waarom het nuttig kan zijn en of dit ARBO technisch wel verantwoord is.

  Overigens hoor je van de ARBO al dit tijd niets erover. Geen mening. En werkomstandigheden, is in de Wet vastgelegd over het zuurstofgehalte. En meteen met een mondkapje waar op staat in de gebruiksaanwijzing dat het geen effect heeft op iets, daalt je zuurstofgehalte enorm.

  En ja, of personeel nu wel of niet gevaccineerd is. Het regime omarmen ze. Ze juichen het toe, het moeten juist aanhangers zijn van de grootste lands leugenaar, dat ze dan graag het mondkapje opdoen.

  Gewoon niet meedoen. Nee zeggen. Niets verklaren. We overtreden geen grondwet. Rutte of de Jonge is niet de baas over ons lichaam van wat we dragen, eten, bewegen of slikken.

  En de prik. Stop de prik maar in Rutte zijn reet of de Jonge zijn kont.

  Spyfromthesky

 20. @ Hoeder
  Ik heb Jan Storms gevolgd en ben me toen meer gaan bezig houden met psychologie. Erg leerzaam om gedragingen van mensen te kunnen herleiden naar allerlei stoornissen. Ik kwam verschillende bij mensen herkenbare symptomen tegen zoals De duistere drie (zoek maar op). Als jij schrijft dat we geregeerd worden door psychopaten weet jij misschien nog niet half hoeveel gelijk jij hebt!
  Google maar en verdiep je erin. Je komt het een na het andere tegen en gaat allerlei dingen herkennen en beter zien.

 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996102/

  Developing an effective therapeutic against COVID-19 is currently the utmost interest to the scientific communities. The present study depicts comparative binding efficacy of a promising FDA-approved drug, ivermectin, against major pathogenic proteins of SARS-CoV-2 and their human counterparts involved in host–pathogen interaction. Herein, our in silico data have indicated that ivermectin efficiently utilizes viral spike protein, main protease, replicase and human TMPRSS2 receptors as the most possible targets for executing its antiviral efficiency. Therefore, ivermectin exploits protein targets from both virus and human, which could be the reason behind its excellent in vitro efficacy against SARS-CoV-2 as reported by Caly et al. Gelieve te vertalen naar Nederlands, zie siteregels. Mod.

  Hoezo is dit FDA goedgekeurde Ivermectine nu niet meer goed en enkel voor paarden en koeien? Bij juist gebruik is dit geen levensbedreigend medicijn. Vraag uw huisarts.

 22. Tiens…. i.v.m. AMA “snake oil salesmen”… tiens-tiens… Begon ene John D. Rockefeller (1839-1937) stichter en stamvader van de gehele Rockefeller-Big-Business-Dynastie indertijd (ca. 1860?) ook niet als verkopervan slangenolie en werd hij dikwijls het dorp uitgejaagd wegens kwakzalverij?
  En wat die AI-supercomputers van ene Bill Gates en consoorten betreft: zolang je het bijv. woord c o v i d – 1 9 in afzonderlijke letters spelt om alzo ‘onder de radar’ te kunnen blijven in e-mail-verkeer en op alle andere ‘sociale media’ (what’s in an name?), ziten we voorlopig nog goed… Want die AI-dinges – zo heb ik me laten wijs maken (?) door een ICT-expert – kunnen elk digitaal bericht enkel op woorden ‘scannen’ en (althans) nog niet op losse lettertjes…
  G r o e t e k u s v a n C a s s a n d r o 😉

 23. De Coronacrisis is nog niet voorbij – althans niet in politiek opzicht – en nu al duikt het volgende “zeer gevaarlijke” virus op. De vaccinproducenten zijn nog maar net begonnen met het leveren van een vaccin of in het Verenigd Koninkrijk is een mutant van het Coronavirus opgedoken die naar verluidt nog “veel gevaarlijker en veel besmettelijker” is dan het SARS-CoV2-virus.
  ——————————————————————————————————————————-
  Onlangs mijn Huisarts gevraagd hoe de route is voor het vaccin bij haar is.
  RIVM (Rijks Instituut Voor Moordenaars), daarna Vereniging voor Huisartsen, dan Huisartsen.

 24. @ Breugel 07-09-’21 3:12-u pm…
  Geef je helemaal gelijk.
  E-mails beantwrdn, was blijkbaar te veel werk.
  Belde zelf bewust naar de NL-redactie, te Amsterdam.
  De telefoon wrdt daar nog wel opgenomen.

 25. We worden geregeerd door psychopaten, die gecontroleerd zouden moeten worden door de TK. Het merendeel van de kamerleden verzaken hun controletaak en brengen de democratie om zeep. Stem deze landverraders weg en laat je stem horen. Het is toch crimineel om mensen een experimentele gentherapie te geven, zonder informed consensus (dus in strijd met de Nürnbergcode) die alleen al in NL honderden doden en duizenden slachtoffers heeft gekost. Alle betrokkenen moeten veroordeeld worden. We hebben het dan o.m. over artsen en verpleegkundigen, maar zeker ook vele laffe politici en bestuurders, schoolhoofden etc.
  Steun Viruswaarheid en wordt lid van FvD.

 26. Ik wens niet langer als een unvaccinated te worden bestempeld. Mijn status is Pure Blood vanaf nu! Ik denk dat het ook tijd is om een Pure Blood paspoort in het leven te roepen.

 27. @ Fleur 07-09-’21 5:36-u pm:
  En wij lachen Kaag keihard uit..
  Rutte, idem. De politieke stakkers.
  Een kabinet ‘smeden’ wil maar niet lukken.
  De kleuters vn ht Binnenhof.
  Ze hebben geen enkele regie-motivate meer in hun ‘broek’.

 28. @ piep, wat baat een uil met een bril als hij niet zien wil?! Mooie spreuk! Allo meneer de uil? Er is geen killer virus, echt waar! Maar dat vindt je nergens in de krant van media land! Want die doen precies als de Nazi’s, met hun Nazi streken & hun Nazi preken!

 29. Beste Xander,
  “Zie ook ons artikel van 30-10-2020:Remdesivir werkt niet tegen Covid, maar HCQ wel”
  het medicijn Remdesivir dat volgens Scientific American ook gebruikt zou zijn bij de behandeling van Donald Trump is volgens datzelfde tijdschrift wel degelijk werkzaam. Het medicijn remt de aanmaak van nieuwe virale deeltjes en de opname van het viraal DNA in het eigen DNA (een nucleotide reverse transcriptase inhibitor). Het is eigenlijk praktisch pas werkzaam als het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte via de bloedvaten (intravenous) toegediend wordt. Oftewel effectiviteit hangt af van de behandeling.
  Viroloog Ralph Baric heeft veel onderzoek gedaan naar Remdesivir en heeft dit medicijn nog echt niet afgeschreven in de strijd tegen Covid.
  Het bleek ook effectief te zijn bij de voorlopers van SARS Cov-2… namelijk SARS en MERS.
  Bron artikel Charles Schmidt 14 december 2020 Scientific American Ik geef geen directe link, omdat je hierop kunt googlen.
  Mijn conclusie… anti virale medicijnen kunnen in de toekomst waarschijnlijk als goed werkend alternatief ten opzichte van vaccinatie ingezet worden. Ze zullen mogelijk even effectief zijn in de bestrijding van de ziekte, maar wellicht speelt het kostenaspect, de ingewikkelde behandelmethode en de beschikbaarheid van dergelijke medicijnen een belangrijke rol waarom deze nog niet zo breedschalig ingezet kunnen worden als de vaccins. Bovendien is het de vraag in hoeverre ze preventief ingezet kunnen worden, maar preventie zal wellicht niet meer nodig zijn als deze medicijnen die patienten die niet zelf op eigen kracht herstellen kunnen genezen.
  Schrijf Remdesivir dus niet af. Overigens kies ik zelf eerder voor behandeling met dergelijke medicijnen dan voor een experimentele gen therapie.

 30. De reguliere (staats) media zou eigenlijk aan de fig.gesprkn galg moeten hangen !
  Ze kunnen niet tot in ht oneindige blijven liegen&bedriegen…
  Het is niet zonder reden, dat ontelbaar veel mensen hun krant-abonnement hbbn
  opgezegd !
  Overigens is voor velen een jaar-abonnement op (staats) krant veel te duur geworden !

 31. Het is hier in NL net zo erg. Hugo heeft IGJ opdracht gegeven om artsen die het aandurven om patienten ook over de evt. nadelen van vaccinatie te informeren (dus volledige informed consent) te schorsen of een forse boete te geven. Begin augustus werden er al minstens 50 van hen beboet of kregen een maatregel. Het ging volgens de inspectie om “het betwisten van algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie” , dus de bettouwbaarheid van PCR testen, mogelijk bijwerkingen van vaccins, het nut van mondkapjes, mortaliteitsrisico, oversterfte en de effectiviteit van de vaccins en maatregelen,
  Het grappige hieraan is dat algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie helemaal niet bestaat, zoals wij allen kunnen vaststellen. Beangstigend is dat het nu strafbaar is om dat te zeggen.

  Heeft u een link ? Mod.

 32. Riskant full spectrum dominance poker.

  Ik durf te wedden dat onze radicaliserende Hoge Inquisiteur makkelijk aan de Ivermectine kan komen of al lang een voorraadje heeft. Het decadente volk rest de waterproef of de brandstapel als ze weigeren te luisteren naar de zoveelste absurde oekaze dit najaar.

 33. Honderden artsen verklaren dat de pandemie gepland werd
  planned pandemic germany

  https://www.stopworldcontrol.com/nl/gepland/

  Een groep van meer dan 500 artsen in Duitsland, genaamd ‘Artsen voor Informatie’, heeft tijdens een nationale persconferentie een schokkende verklaring afgelegd: (1)
  ‘De Corona-paniek is een toneelstuk. Het is oplichterij. Zwendel. Het is hoog tijd dat we begrijpen dat we in het midden van een wereldwijde misdaad zitten.’
  Deze grote medische groep publiceert wekelijks een krant op 500.000 exemplaren, om het publiek te informeren over het massale bedrog in de reguliere media. De ‘Artsen voor Informatie’ worden gesteund door meer dan zesduizend professionals en deskundigen.
  Waarom zeggen deze honderden medische deskundigen dat de pandemie een toneelstuk en zelfs een misdaad is? Wat weten zij, dat jij en ik niet weten?

  Honderden Spaanse artsen verklaren dat de pandemie opgezet werd
  De Duitse artsen zijn niet de enigen die zeggen dat de pandemie een ‘wereldwijde misdaad’ is. In Spanje heeft een groep van 600 artsen met de naam ‘Artsen voor de Waarheid’ tijdens een persconferentie een soortgelijke verklaring afgelegd.

 34. Artsen die de door hunzelf afgelegde Hipocrates eed niet nakomen,
  zijn artsen met het hart op de verkeerde plaats…in de figuurlijk
  zin vn ht woord.
  Mensen bewust zieker en zieker laten worden, in plaats van trachten
  genezing actief te laten worden.
  Zwijnen, noem ik hun.

 35. SOS…het aantal valse medische diagnosen groeit gestaag !
  Foute indicatie = verkeerde medicatie…
  De big-pharma maffia is hyperactief.
  Geld, geld, geld, is het enige wat telt.
  Geld is macht…

 36. “Enorme Medische Fraude” verklaart huisarts

  Dr. Elke de Klerk is oprichter van Artsen voor Waarheid, een vereniging van artsen en verplegend personeel die zich inzetten om verregaande corruptie in het medische systeem te ontmaskeren, en integriteit en recht te herstellen, voor het welzijn van de volksgezondheid.

  https://www.stopworldcontrol.com/nl/kennisgeving/

  In haar artsenpraktijk kreeg ze geheime boodschappen in de dossiers van terminale patiënten, met het nadrukkelijke verzoek om als doodsoorzaak voor deze mensen (0V!D-!9 op te geven.

  Ik gebruik de code (0V!D-!9 om te voorkomen dat dit bericht door email-censuur tegengehouden wordt.

  Deze patiënten hadden echter niets vandoen met (0V!D-!9. Dat was dan ook het startsein voor deze arts om op onderzoek te gaan en te ontdekken wat er werkelijk aan de hand is. Waarom kreeg ze het geheime verzoek on (0V!D-!9 als doodsoorzaak op te geven voor patiënten, die niets met deze ziekte te maken hadden?
  Ze ontdekte een groot aantal onregelmatigheden en kwam uiteindelijk tot een schokkende conclusie:
  “Alle bewijzen laten zien dat er sprake is van een enorme medische fraude. Ik kan nergens enig bewijs vinden voor het tegendeel.”

 37. Uhhh, letter G is niet weergegeven…Te snel typende vingernagel.

 38. Helaas is het in de hele westerse dictatuur geen haar beter; in het bijzonder in Duitsland….en dit is nog maar het begin. Zelf heb ik een donkerbruin vermoeden dat mijn huisarts mij een injectie met een corona 19 vaccin gegeven had nadat ik gebeten was door een rat. De symptomen waren een Tia en hartstoornissen waardoor ik een lange tijd mummelde en nog steeds een mankerend herinneringsvermogen heb. Dat allemaal voor een premie van 175 euro per maand, die mijn gezondheid sowieso afbreuk doet. (in Duitsland is het zelfs 1000 euro) Het enige goede dat ik er aan overgehouden heb is het vertrouwen in de echte ratten. Mijn domme vertrouwen in ‘ratten’ in witte jassen heb ik door de plee getrokken. Het woord dokter heeft voor mij een heel andere betekenis gekregen. Dat en mijn verkrachte immuunsysteem te fixen lukt zelfs de Italiaanse heelmeester niet.

 39. BELANRIJK…
  Preventieve medicatie, is niet altijd lichaams-vriendelijk.
  Zeker niet op een termijn vn (tien)tallen jaren !
  Dit is natuurlijk zo ht geval bij de anti-conceptie pil.
  Wijlen mijn man moest als hartpatiënt eveneens heel wat
  preventieve medicatie slikken, acht jaar lang.
  Uiteindelijk overleden aan nier-falen !
  Het gevolg vn de di-uretica medicatie…LUIE nier-functie.
  De nieren worden niet meer op de natuurlijke wijze geprikkeld; vandaar.

 40. “Bij de man op de foto moest een been worden geamputeerd nadat hij bloedpropjes kreeg door zijn Covid ‘vaccin’. Nu maakt hij openlijk RECLAME voor de injecties, en roept iedereen op ze ook te laten zetten“
  Alsof een ladderzatte kerel na een zware auto ongeluk iedereen adviseert om met drank op te gaan rijden.

 41. @ Alle anti-conceptie pil slikkende vrouwen…
  BELANRIJK, te weten…
  Deze pil kan eveneens trombose veroorzaken in de hersenen,
  de hart-streek en de (slag)aderen.
  Dus ben op uw hoede !!!

 42. PS deze rotstreek verspreidende dokter komt vanavond bij jullie op de buis.

 43. Een inkijkje hoe deze pharma industrie werkt voor goedkeuring vaccins.
  FDA-functionaris sluit zich aan bij de ‘draaideur’ van tewerkstelling van overheid naar bedrijven
  Voormalig FDA-commissaris Dr. Stephen Hahn heeft zich aangesloten bij de club van overheidsfunctionarissen die gaan werken voor dezelfde bedrijven die ze vroeger regelden in hun overheidsfuncties. Hahn’s “swinging door” -positie is die van Chief Medical Officer voor Moderna’s venture-firma Flagship Pioneering.
  In zijn functie bij de FDA faciliteerde Hahn de autorisatie voor noodgebruik voor Moderna’s COVID-19 mRNA-prik. Hij is echter niet de enige FDA-medewerker die van kant wisselt. Twee weken geleden trad ex-FDA-adjunct Dr. Amy Abernathy toe tot de afdeling Life Sciences van Alphabet. Dr. Scott Gottlieb verliet de hoofdpositie van de FDA in 2019 om drie maanden later toe te treden tot de raad van bestuur van Pfizer. In feite zijn het dus niet meer dan misdadigers waar ook onze politici zich schuldig aan maken. Heb je harder bewijs nodig?https://www.youtube.com/watch?v=5ANOVSjDUd4

 44. Ik weet niet of onderstaand in Nederland aan de orde is (het zou mij niets verbazen). Het zou wel verklaren waarom zoveel artsen, mensen die nota bene een eed hebben afgelegd, meewerken aan het toedienen van een medische experiment, ook aan kinderen.

  “Het zal u misschien verbazen dat huisartsen al werden gestimuleerd om de volwassen bevolking te injecteren met een experimentele Covid-19 behandeling met een betaling van £12,58 voor elke toegediende dosis. Het lijkt erop dat dat geld niet genoeg stimulans is om kinderen te injecteren met dezelfde experimentele Covid-19 behandeling, omdat de NHS huisartsen hebben verteld ze recht hebben op een extra betaling van £ 10 bovenop de £ 12,58 waar ze al recht op hebben voor het vaccineren van kinderen.”

  Bron: https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads(/sites/52/2021/08/C1384-Vaccinating-children-and-young-people-frequently-asked-questions.pdf pagina 6/punt 14).

 45. Het meest schokkende is niet ‘hospitalized’ swap to ‘deaths’ maar dat stuk over de common flu. Influenza A en B bestaat dus gewoon nog, hoe onverwacht….
  Maar het promoten van het inspuiten van iedereen boven de zes maanden met een bewezen niet werkend flu-shot wordt gewoon als normaal geacht?

  Bij het opstellen van een dergelijk verwerpelijk document, lijkt het wel alsof tijdreizen bestaat want het lijkt er erg op dat Joseph Goebbels, Josef Mengele en Martin Bohrman rond de tafel hebben gezeten, samen met Lenin en Stalin en Mao, om dit soort propaganda in de wereld te slingeren!

  De wereld wordt geregeerd en gedicteerd door krankzinnigen. En ze gaan gewoon door omdat ze niet gestopt worden. Negeren helpt niet, de psychose zit te diep in het Volk genesteld.

 46. Eens met het artikel. En mijn vertrouwen in de medische stand, zakt naar het vriespunt, momenteel.

 47. Zeeuwse Babbelaar. Israël today vond ik net een reclamebureau daarvoor en trouwens nog steeds. Antwoord krijg je vrijwel nooit als je een mailtje schrijft want het komt ook niet bij de redaktie in Jeruzalem terecht. Dus waar ben je mee bezig vraag je je op laatst af. Laat maar gaan. Moeten ze zelf weten

 48. Volgens mij kwamen die instructies van de WHO Tedros bende, dat is waarschijnlijk overal zo, behalve in Zweden, die hebben van in het begin Tedros genegeerd. Tedros heeft normale griepbehandelingen verboden om de mrna gentherapie te pushen over heel de planeet. Jensen had het ook over Tedros, juist bekeken bij hetanderenieuws.nl. Maar hij gebruikt altijd diezelfde stukjes, er zijn andere video’s die veel meer over Tedros duidelijk maken dan die stukjes. Er worden straks al twee jaar Nazi technieken op ons toegepast om ons te pushen! Nazi’s hebben ze toen ook niet met kranten of betogingen weg gekregen, hij gaf zelf toe dat De Telegraaf toen ook een Nazi krant was tijdens de tweede wereldoorlog!

Comments are closed.