Directeur Brits uitvaartbedrijf: ‘Alle Delta doden zijn bijna exclusief vaxdoden’

—————————————————————————————————————————————–

‘Opzettelijk massa euthanasie op ouderen gepleegd’ – ‘Overheid heeft Nazi samenleving gecreëerd’ – ‘Algemeen bekend dat Delta geen virus is, maar vaccinschade’ – ‘Ongevaccineerden zullen de schuld krijgen als kinderen gaan sterven door deze injecties’

—————————————————————————————————————————————–

Onderstaande geruchtmakende video met een gesprek met een directeur van een Brits uitvaartbedrijf gaat ‘viral’. De directeur, John O’Looney, komt met een aantal schokkende onthullingen over hoe ziekenhuizen en verpleeghuizen in opdracht van de overheid patiënten vermoorden in de naam van ‘Covid’, en dat er een constante stroom van overledenen op gang is gekomen, echter niet van ongevaccineerden, maar juist van vaxxers die zijn gestorven na hun injecties. Deze slachtoffers worden volgens hem valselijk door de overheid en de media onder ‘Delta’ geschaard.

O’Looney is al 15 jaar werkzaam in de uitvaartsector, en sinds 5 jaar directeur van Family Funeral Services in Milton Keynes. Al in november 2019 werd hem in een ziekenhuis in Northampton een speciaal mobiel pandemie mortuarium getoond, omdat ‘er iets vreselijks aan zit te komen’. (Dat was dus 2 maanden na ‘Event 201’, waar de huidige corona plandemie tot in de puntjes werd gepland, maar nog vóór de officiële uitbraak in januari 2020.)

‘Alle overledenen moesten als Covid gelabeld, maar er was niet meer sterfte’

Aan het begin van de p(l)andemie werd hij door de lokale BBC gevraagd voor een verslag ter plekke. Wel voelde hij zich ongemakkelijk bij de ongewone vereisten, zoals het dragen van een mondkapje. ‘Ik heb 7 jaar voor de lijkschouwer gewerkt, en de enige keer dat ik een mondkapje droeg was als de overledene al een poosje dood was, om de lucht tegen te houden. Het beschermt je nergens tegen, en al helemaal niet tegen een virus.’

Achteraf heeft hij spijt te hebben meegewerkt, want het interview ‘werd door de BBC gebruikt om hysterie te verspreiden. Nu kan ik mezelf wel slaan, want het is gewoonweg niet waar. Al snel raakten uitvaartdirecteuren in paniek, want er kwamen maar geen doden. En de overledenen die er wel waren, werden doelbewust als ‘Covid’ gelabeld. Maar er was totaal géén toename van de sterfte, bij niet één van ons.’

‘Duizenden mensen in verpleeghuizen geeuthanaseerd’

Alleen in maart/april 2020 was er een korte piek. ‘Drie weken lang kreeg ik van verpleeghuizen telefoontje na telefoontje. Al die mensen die overleden werden als Covid gelabeld… Ik ben erachter gekomen dat in exact die periode er 1000% meer midazolam (bekend middel in de palliatieve zorg) werd gebruikt. Dat is heel uitgebreid en duidelijk gedocumenteerd.’

‘Ik zag ook niet één beademingsapparaat. Er was dus geen noodzaak voor een overdosis, voor het zwaar verdoven om geïntubeerd te worden. Ik vermoed dus dat in deze verpleeghuizen duizenden mensen zijn gedood, zijn geeuthanaseerd met midazolam… Dat deed bij mij de alarmbellen afgaan.’

‘Wat er volgens hen gebeurd zou zijn, is onmogelijk. Virussen richten zich niet enkel exclusief op verpleeghuizen. Ze zitten wel vol met mensen die geen ‘nee’ kunnen zeggen.’ Van een zorgmedewerker van een ander ziekenhuis kreeg hij de bevestiging dat er overal enorme hoeveelheden midalozam zijn gebruikt.

‘Er waren simpelweg géén Covid doden’

Een pandemie afgezant van de overheid kwam vervolgens op het toneel, die ervoor zorgde dat alle normale doden – ouderdom, kanker, etc. – als ‘Covid’ slachtoffers in de statistieken terecht kwamen. ‘Dat werd ons verteld. Iedereen, zelfs een man die was overreden, IEDERE mogelijk dode werd als Covid dode opgeschreven. Maar dat waren ze gewoon niet. Ik heb boze gezinnen over de vloer gehad die wisten dat hun geliefde was overleden aan terminale kanker, maar die als ‘Covid’ moesten worden gelabeld.’

‘Die pandemie man belde iedere week met me over de cijfers. Hij heeft persoonlijk tegen mij toegegeven dat hij niet wist waarom hij dat werk deed, omdat ‘er geen Covid doden zijn, en iedereen dat bevestigt’. Kort nadat ze met vaccineren begonnen, belde hij niet meer. Klaarblijkelijk is er dus geen noodzaak meer om Covid doden te registreren.’

‘Hoewel ze dus probeerden via de verpleeghuizen de aantallen (doden) op te voeren, was 2020 qua sterfte rustiger dan 2019. We hebben niet meer crematies en begrafenissen gehad dan normaal. De overheidsstatistieken laten zien dat er geen echte toename was.’

‘Echte oorzaken sterftepiek: injecties, midalozam en niet behandelde kanker’

‘Omdat ons niet de waarheid werd verteld begon ik dus iets te vermoeden, en zei tegen mensen dat de sterfte in januari zou gaan toenemen als ze zouden beginnen met vaccineren. Iedereen lachte me uit, maar precies nadat ze op de 6e begonnen met vaccineren, werd het sterftecijfer extreem. Zoiets heb ik in mijn 15 jaar nog nooit eerder meegemaakt, en hetzelfde geldt voor iedereen die ik gesproken heb. Het was verschrikkelijk.’

‘Deze keer was het een mix van alle leeftijden, en op alle locaties, niet alleen in verpleeghuizen. De meesten overigens in ziekenhuizen, als ik eerlijk ben. Dat waren pandemie aantallen, maar enkel nadat ze met de vaccinaties waren begonnen, en nóóit daarvoor. Deze mensen werden zoveel mogelijk als Covid doden gelabeld. Ik vermoed dat de overgrote meerderheid vaccindoden waren, of misschien een overdosis midalozam, of wellicht door zorgverwaarlozing. Veel gezinnen hebben me gezegd dat hun geliefden aan kanker waren overleden omdat ze niet onderzocht mochten worden. Ze konden geen afspraak maken voor scans, e.d.. Er werd niet naar hen gekeken.’

In april stopte de vaxdoden golf ineens, en ‘daarna kregen we letterlijk de rustigste periode die ik ooit heb meegemaakt. Voor het eerst in 5 jaar leden we verlies, omdat er niemand meer overleed. En niet alleen bij mij, ook bij de andere uitvaartcentra.’

‘Sterftecijfer neemt weer toe, bijna exclusief vaccin ontvangers’

‘Drie weken geleden is het sterftecijfer weer gaan toenemen. Ik zie nu mensen van alle leeftijden, en het zijn ALLEMAAL bijna exclusief vaccin ontvangers. De oorzaken zijn vooral hartaanvallen, plotselinge onontdekte hartaandoeningen, bloedpropjes, beroerten en meervoudige orgaanuitval. Ik was laatst bij de kapper. Daar waren ze in mineurstemming, omdat één van de kappers, 23 jaar oud, één uur na zijn tweede shot was gestorven. Hartaanval. Ik ken een ander wiens vaders vrijwel onmiddellijk verlamd raakte na zijn vaccinatie. Na drie weken gaven ze hem toch zijn tweede injectie, en de volgende dag was hij dood. De moeder van een andere meneer die bij mij kwam werd vrijwel meteen blind.’

‘Sinds ik dit openbaar, wil niemand meer met me praten. De stilte van de BBC is oorverdovend. Ik mag wel de hysterie promoten, maar nu ik mijn zorgen uitspreek en een patroon van sterfte zie dat rechtstreeks verbonden is met de vaccins, wil niemand daarover praten. En dat ondanks het feit dat een groot aantal zeer eminente figuren, waaronder duizenden artsen, professoren, virologen, consultants en verplegers wereldwijd allemaal hetzelfde zeggen.’

‘Bij NHS is algemeen bekend dat de Delta variant geen virus is, maar vaccinschade’

‘De regering lijkt het toch allemaal door te drukken. Ze chanteren, verplichten en dwingen mensen ertoe, waardoor ze een gespleten Nazi-achtige samenleving creëren voor een pandemie die niet bestaat. En de Delta variant? Ik kan u zeggen dat die bij de NHS (National Health Services / Britse RIVM) algemeen bekend staat als vaccinschade. Het is géén virus, het is vaccinatieschade.’

‘Als uitvaartdirecteur kan ik u zeggen dat u een zeer geraffineerde leugen is verteld om iedereen te overtuigen dat mensen ziek worden en er een gevaarlijk virus is, en je een ‘levensreddende’ injectie nodig zou hebben. Maar de echte sterfte in verpleeghuizen was het gevolg van midalozam, en daarnaast het opzettelijk herlabelen van iedere normale dode als Covid-dode. Toen kregen we de extreme sterfte nadat ze begonnen waren met vaccineren. En dat komt absoluut 100% zeker daardoor.’

‘Aan iedere familie die nu bij mij komt vraag ik of hun geliefde geïnjecteerd is. Dat blijkt bij allemaal twee keer te zijn gebeurd, maar de mensen zeggen dan dat het daar niet door kan komen omdat het ‘al’ 8 weken geleden werd gedaan. Ze zien het verband gewoon niet, maar ik zie dat verband wèl – consistent.’

‘Binnenkort zullen kinderen ziek worden en sterven door deze injecties’

‘Binnenkort gaan er twee dingen gebeuren. Ze zijn al bezig met kinderen injecteren en het bedenken van nieuwe ‘varianten’. Iedere maand een nieuwe ‘variant’. Die bestaan niet, maar het idee is dat u gewend raakt dat ze er zijn. Wat gaat er met die gevaccineerde kinderen gebeuren? Ze zullen ziek worden, andere kinderen zullen sterven als een direct gevolg van deze injecties. Die zullen snel worden gelabeld als een nieuwe ‘variant’. Op TV zul je een parade van crisisacteurs en rouwende ouders zien die er dringend op zullen aandringen dat u de prik gaat halen ‘om de kinderen te beschermen’. Het is een zekerheid dat dit gaat gebeuren, 100% zeker, zonder enige twijfel.’

‘Maar kijk om u heen, bijna alle mensen die nu om u heen overlijden zijn vaccinontvangers. Iedere uitvaartdirecteur met nog maar een grammetje integriteit en eerlijkheid zal u dat vertellen. Al 45 directeuren en werknemers die in de uitvaartindustrie werken hebben contact met me gezocht en weten heel goed wat er gaande is. Ze zijn allemaal doodsbang. Als ze (de regering) bereid zijn op deze manier mensen te vermoorden, vermoed ik dat ze geen seconde zullen aarzelen om mensen zoals ik het zwijgen op leggen. Mijn dagen zijn geteld omdat ik het waag de waarheid te vertellen.’

‘Er is geen Covid pandemie, dit is een depopulatie agenda’

‘De realiteit is dat er geen Covid pandemie is. Het is allemaal enkel ontworpen om u erin te laten geloven en het vaccin te laten nemen. Weet je hoeveel kinderen er hier binnen 50 tot 60 mijl zijn overleden aan Covid? Niet één. Voor zover ik weet is niet één kind aan Covid overleden. En ik kan dat weten, want het zou (in mijn branche) groot nieuws zijn.’

‘Er is dus geen enkele reden om deze gentherapie in kinderen te spuiten. Totaal niet. Het is absoluut onverdedigbaar. Het feit dat ze kinderen van 12 onder druk zetten in te stemmen – terwijl ze op die leeftijd geen instemming kunnen geven voor seks, geen biertje mogen kopen, niet kunnen trouwen en niet mogen stemmen – geeft aardig goed weer wat er gaande is, nietwaar? Dit is een depopulatie agenda. Ze vallen op twee fronten aan: 1) mensen vermoorden, en 2) kinderen steriliseren of gehandicapt maken, om ervoor te zorgen dat ze later zelf geen kinderen krijgen.’

‘Als een kind van 12 een injectie krijgt, wanneer zal die onvruchtbaarheid dan blijken? Als ze niet sterven of ziek worden, dan duurt het 10 jaar voordat mensen het door gaan krijgen. Ik zeg u dat ik er volkomen van overtuigd bent dat dit nu gedaan wordt. Ik spreek ook een steeds groter aantal wordend (vaccin)slachtoffers, verplegers, artsen en uitvaartdirecteuren, die zich tot mij wenden omdat ze nergens anders heen kunnen. Niemand luistert naar hen. Ze worden onderdrukt en gechanteerd. Ze worden gedwongen in de rij te gaan staan voor een dodelijke prik.’

‘NHS specialist: Neem nooit zo’n extreem gevaarlijke injectie’

‘Een plethora aan NHS medische specialisten hebben tegenover mij bevestigd dat de doden niet door Delta komen, maar door de vaccins. Een van hen heeft tegen mij gezegd: ‘Alsjeblieft John, raak die (vaccins) niet aan. Neem er nooit een, want ze zijn extreem gevaarlijk.’ Hij vertelde me dat ze tijdens de testfasen wekelijk 200 resusapen per week nodig hadden, omdat ze allemaal stierven. Dus zijn ze gestopt met de dierproeven. Maar ditzelfde spul spuiten ze in de prikcentra wel in UW aderen. Daar krijgt u dan een kebab of gratis taxiritje voor terug, of een vermindering van uw gevangenisstraf.’

‘Mensen zijn 18 maanden lang gehersenspoeld en doodsbang’

‘Dit klopt niet! Dit is niet normaal! Waarom zien mensen dit niet? Er lopen nu overal mensen rond die na 18 maanden lang gehersenspoeld te zijn zó overtuigd zijn, dat ze het geloven en doodsbang zijn, en dat kinderen in de open lucht met mondkapjes naar school lopen, of dat mensen ze in hun auto’s dragen. Ze zijn allemaal doodsbang. Maar de waarheid wordt hen niet verteld, en de waarheid is dat het deze injecties zijn die schade aanrichten en mensen doden. Als uitvaartdirecteur zie ik dat uit eerste hand. Ik moet dit wel vertellen, want als ik mijn hoofd niet boven het maaiveld uitsteek en mezelf opoffer, wie dan wel?’

‘Ongevaccineerden zullen in kampen worden gestopt en worden opgeruimd’

Ondertussen zijn er wereldwijd overal enorme detentiecentra opgericht. ‘We zitten nu op het punt dat de wereldeconomie op z’n gat ligt, maar ze toch geld hebben gevonden om deze super gevangenissen te bouwen… Waar denkt u dat deze kampen voor zijn? Die zijn er voor mensen die het vaccin niet willen nemen. Ze stoppen ze in deze quarantaine / FEMA kampen, en ik zeg u dat u dan snel zult worden opgeruimd en een ‘Covid dode’ zult worden genoemd.’

Als voorbeeld in zijn omgeving geeft O’Looney het HMP Wellingborough, waar 30.000 mensen in kunnen worden opgesloten. In Leicester zou nog zo’n enorme nieuwe faciliteit zitten, compleet met mortuarium en crematorium. ‘Waar zijn die kampen allemaal voor? Zeg het maar. Waarom hebben we deze faciliteiten en gebouwen nodig?… Ik denk dat het voor de mensen is die weigeren deze dodelijke injecties te accepteren.’

‘Vaxxers sterven binnen 5 jaar, u krijgt de schuld’

‘De komende circa 5 jaar gaat u bijna iedereen die u kent en liefhebt en die het vaccin heeft ontvangen, zien sterven. Dit heb ik gehoord van eminente specialisten die veel gekwalificeerder zijn dan ik, zeer gerespecteerde en universeel gelauwerde mensen. Als uitvaartondernemer zie ik daar nu het begin van, mensen die in de 40, 50 en zelfs 30 zijn, mensen die niet zouden hoeven sterven. Ze zouden geen hartaandoeningen hoeven krijgen en geen beroerten, maar het is wel aan het gebeuren.’

‘En nu richten ze zich op de kinderen. Wanneer worden mensen wakker? Zodra kinderen sterven? Of zullen ze geloven dat het door een nieuwe variant komt? Want dat zullen ze zeggen. Ze zullen zeggen dat ‘deze nieuwe variant vooral kinderen treft, en we ze moeten beschermen’. Dan kan er een (vaccin)verplichting komen, en begint de jacht op mensen om deze grote quarantaine centra te vullen.’

‘Alleen wij kunnen onszelf nog redden’

‘De enigen die ons nog kunnen redden? Wijzelf,’ zegt O’Clooney. Maar we moeten wel massaal NEE zeggen en vreedzaam in opstand komen. De demonstraties en stakingen die er zijn geweest zijn niet voldoende. ‘De kracht ligt in de aantallen. Collectief heb je de macht. Binnenkort worden mensen uit hun huizen gesleurd en naar die kampen afgevoerd. Hoeveel mensen in uw straat komen dan naar buiten om dit te stoppen? Als u uzelf niet helpt, zal niemand anders het doen. Dan wordt je in deze kampen verzameld, dan is daar een ‘Covid uitbraak’, en worden mensen (dood) afgevoerd.’

‘NU is de tijd om iets te doen. Over 12 maanden heeft het vanuit een gevangeniscel geen zin meer om terug te kijken, en dan wensen dat je iets had gedaan, iets had ondernomen om de kinderen te redden. Sta op, doe je mond open, waar je ook werkt. Dat ben je aan je medemens verplicht.’

‘En weet u dat de eed van Hippocrates in 2001 is gewijzigd? De term ‘ik zal geen schade aanrichten’ is eruit gehaald. Dat geeft ze nu toestemming om mensen wèl kwaad te doen. Ik heb met verplegers gesproken die door hun meerderen werd verteld om dodelijke doses van 60 mg midazolam toe te dienen aan patiënten die niet eens stervende waren, maar op volkomen foute en onwetenschappelijke wijze met een PCR test als ‘Covid’ waren gelabeld.’

‘Ook uw kinderen nu het doelwit – gaat u dat toestaan?’

‘Mensen, hoeveel moet u nog horen? Nu richten ze zich zelfs op uw kinderen. Gaat u dat toestaan?? Gaat u gewoon door de knieën, en laat u zich naar een kamp afvoeren? Alleen als je collectief samenwerkt kun je het verschil maken… Ze chanteren, dwingen, verplichten, je mag niet werken, je mag je moeder niet bezoeken, je mag niet reizen, je mag niet uitgaan, je mag niet naar een speeltuin – dat zijn fundamentele mensenrechten die je kwijt bent. En dat eindigt maar op één manier: dat u uit uw huis wordt gesleurd en in een interneringskamp wordt gezet.’

‘Onderneem dus actie. Ik moedig niet het plegen van misdaden aan, maar jullie (in Australië, waar de interviewer vandaan komt) zijn slachtoffers van misdaden. Wat moet je dan? Jullie worden voorgelogen over Covid… En jullie gezinnen zijn net zo belangrijk als de mijne. Als dit mijn gift aan de wereld is en ik wordt dan opgeruimd, dan moet dat maar.’

Kijk hier het hele interview: ( 39 min., embedden helaas niet mogelijk):

Brighteon.com/ff7c79ce-367e-478d-aa74-76868f454e4b

<iframe style=”height:300px; width:500px;” src=”https://www.brighteon.com/embed/ff7c79ce-367e-478d-aa74-76868f454e4b” allowfullscreen></iframe>

 

Xander

(1) Natural News / Brighteon

 

Zie ook o.a.:

(links volgen nog)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

50

 1. Dit is een goed artikel.
  Het verhaal van de begrafenis ondernemer, wordt volkomen onderschreven door Dr MIke Yeadon die jaren “ hoofdearts” en vaccin ontwikkelaar is geweest bij Pfizer.
  Dr Yeadon stelt dat binnen 3 tot 5 jaar veel mensen aan de gevolgen van dit vaccin overleden zullen zijn.
  Nu al zie je mensen op een “ verdachte “ manier overlijden. Kerngezonde ouderen die met hartritme stoornissen en een blaasontsteking in het ziekenhuis belanden en overlijden…..
  Dit zijn “ kwalen “ waar je voor de gen vaccinaties niet aan behoefde te overlijden.
  Maar nabestaanden zullen dit nooit accepteren omdat je dan naast je verdriet ook nog schuld gevoel zal hebben.
  En je gevoel van bedrogen zijn door de overheid, en schaamte wat heb ik voor dom’s gedaan…..wat zal dat erg zijn als je dat gaat ontdekken.

  Welk een chaos zal er dan in de maatschappij ontstaan als duidelijk wordt hoe miljoenen mensen bedrogen / ziek gemaakt zijn door hun eigen “ leiders”. Politiek of artsen of wie dan ook.

  Waarom zijn mensen zo goed gelovig?
  Ook al ben je bang.
  Was ik in het begin ook maar dan ga je toch zoeken wat er voor hulp is.
  Toen ik hoorde dat dr Elens met Hydroxychloroquine en zink en vitaminen mensen wel kon helpen om beter te worden met goed resultaat., gingen bij mij alle Bellen rinkelen toen hij , Dr Elens een verbod voor deze middelen kreeg van de inspectie volksgezondheid. Op straffe van € 150.000 per geval.
  Toen dacht ik Wat is hier aan de Hand❓

  Waarom gebeurde dit????
  Waarom wordt deze dokter die goed handelt de mond gesnoerd en wordt hij belemmerd in het uitoefenen van zijn beroep.❓

  Maar Hugo vertelde ons dat alleen vaccins ons konden helpen.
  Nou dat zien we nu helpen…. van de regen in de drup…
  Waarom gaan mensen niet zelf op onderzoek uit voordat ze zoiets ingrijpends in hun lichaam laten spuiten.
  Niet onderzocht een volkomen nieuwe entmethode waarvoor het begrip entstof ook nog gewijzigd moest worden…. Nu mag een vaccin ook nucleïne zuur bevatten.
  Nou mij niet meer gezien voor de normale “ griepprik “ weet wat ze daarin stoppen.

  Daar kan ik nou zo boos/ verdrietig/ onmachtig/ om worden.
  Mensen pas op… laat je NIET en NOOIT prikken het is puur vergif.
  Tegelijk weet ik dat niets “ bij geval “ in deze wereld gebeurt.
  Ook deze bedrieglijke wereld omvattende catastrofe niet.
  Dit is een duidelijk teken van de eindtijd van het Evangelie.
  Er komt een “ ander tijdperk “ aan.
  Wees daarop voorbereid.❗️
  Zorg dat je een relatie hebt met de grote Heelmeester onze Heere Jezus Christus.
  Dan kunnen regeringen ons detineren, dwingen te vaccineren misschien,ons het inkopen van eten onthouden, ons zelfs doden maar onze ziel kunnen zij niet doden en die zal eenmaal bij de Heere zijn.
  De geschiedenis lijkt zich te herhalen als ik aan de. Brandstapels denk
  Shalom.
  Anna

 2. Voor alle duidelijkheid, Jean, ik had het over u !!! , reden waarom ik wat voorzichtig was met schrijven wie het was of het er dan wel op de site gezet zou worden.
  Persoonlijk is mijn mening dat dat wel zou moeten OMDAT mensen die twijfelen NIET op een verkeerd spoor gezet zouden moeten kunnen worden.
  Voor u , Jean, heb ik de moed al opgegeven, u blijft slapen , Of ben je al zo beinvloed dat je niet meer helder denken kan.
  Slaap verder !

 3. Ik heb midazolam even opgezocht omdat er bij mij een belletje ging rinkelen (ik heb palliatieve zorg al vaker meegemaakt). Alhoewel 1000% meer afname zeker verontrustend is toch even een en ander duidelijk stellen.

  Midazolam is een slaapmiddel (benzodiazepam). Het wordt veel toegepast als patiënten op sterven liggen vaak in combinatie met morphine. Het maakt de patiënt rustig. Het wordt daarom ook toegepast bij ontwenningsverschijnselen etc. Ik kan me heel goed voorstellen dat als patiënten benauwd zijn en in paniek raken dit het eerste middel is dat toegepast wordt. Het is puur symptoombestrijding natuurlijk maar op zich niet verkeerd. En het is zeker géén euthanasiemiddel (niet dodelijk). Het wordt dus wèl gebruikt bij ‘versterven’ (het onthouden van voedsel, ie. een eufemisme voor langzame euthanasie).

  De bijwerkingen zijn, naast de gebruikelijke voor slaapmiddelen, onverschilligheid, depressie en andere psychische symptomen.

  Dit doet verder niet zoveel af aan de strekking van dit verhaal maar je moet het de ‘factcheckers’ ook niet te makkelijk maken om de boodschap te ontkrachten.

 4. Mensen, of dit allemaal klopt , weet ik niet , wat ik wel weet is dat officiële organisaties die deels gesubsidieerd worden door Billy Gates ZELF erkennen dat er vele doden vallen.
  ( 25.000 doden in Europa )
  Zelfs het CDC/VAERS zegt nu voor elke patiënt die gered zou worden door het vaccin sterven er twee ( feiten wijzen eigenlijk uit dat het vaccin niemand redt )
  Hoe dom moet je zijn , welk servies heb je voor je hoofd , als ik net een reactie lees op deze site van iemand , dat je dit allemaal naast je neerlegt en alleen pol. Correcte verhalen gelooft.
  Ik heb er geen begrip voor dat mensen zo dom kunnen zijn !

 5. @ Jean, je bent dik mis & bevooroordeeld dat er met die mrna gentherapie niets aan de hand zou zijn! De bijna 2 jaar gijzeling van gezonde mensen dan ook niet of wat?!

 6. Ben het hier mee eens we gaan naar een enkel materiële wereld zonder godsdienst of geloof

  wachter schreef:
  18/09/2021 om 3:51 pm
  @ djookie: 7:59 am. Roerend met U eens, djookie. We zijn op weg naar: “het rijk van het Beest”, uit Openbaring 13.

 7. Naar mijn bescheiden mening zoeken jullie spijkers op laag water en is er met dit vaccine niets aan de hand zoals dat voor de jaarlijkse griep.
  Wat ik niet uitsluit is dat corona een generale repetitie is om bij een volgende pandemie met een veel gevaarlijker virus de vaccinatiepas te koppellen aan “de chip” men zal dan enkel nog een vaccine krijgen als men eerst een chip laat plaatsen en dan pas zal men u het “reddende” vaccine toedienen , men zal dan waarschijnlijk weinig keus hebben daar het huidige virus zal verbleken tegenover hetgeen dat ze dan zullen loslaten op de mensheid.
  Het gaat niet om depopulatie maar om controle over iedereen “project lucidde”Je zou dan kunnen zeggen dat we op die manier af zijn van terroristen en anderen die het niet goed voorhebben met de medemens maar die controle op iedereen is niet gezond en maakt ieders vrijheid beperkt

 8. @Harry 8.36

  Leren leven, is leren Los te laten…🙌

  Vergeet Jensen… is een vangnet

 9. Oke,..na het artikel aandachtig te hebben gelezen moet ik,….nu,….samen met U,….opstaan.
  Men denkt dat dit de grootse hoax is,….de mensheid is al aan het begin der tijden op het verkeerde been gezet,..Ze creëren nu “weer” en geloof waarbij de waarheid onderdrukt wordt ..nu zal ik wederom mensen tegen de schenen schoppen, daarom begrijp ik ook als je dit niet plaatst Xander. Ik heb mij heel lang “verstop”, maar ik moet,..samen met U,…opstaan. En vertrouwen dat U en ik geleid worden om hemel op aarde te laten ontstaan. De selectie is al even bezig,..echte mensen blijven over,…het enige voordeel. Houd moed!

 10. @ Harry, De Croo, waar woont die? Dat is belangrijk om te weten … Van Ranst, waar woont die, & zoverders …

 11. INGREDIËNTEN IN VACCINS – U kunt GEEN weloverwogen beslissing nemen als u niet goed op de hoogte bent.

  https://www.frontnieuws.com/injectie-ingredienten/

  Hier zijn slechts enkele ingrediënten van vaccins.

  Deze worden in uw kinderen GEÏNJECTEERD;

  -> Formaldehyde/Formalin – Zeer toxisch systematisch gif en kankerverwekkend.

  -> Hexadecyltrimethylammoniumbromide – Kan schade veroorzaken aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Kan effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken.

  -> Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Brengt risico’s met zich mee voor langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie, en autisme. Het dringt door in de hersenen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

  -> Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Veroorzaakt celbeschadiging, vermindert de oxidatie-reductie activiteit, cellulaire degeneratie en celdood. Wordt in verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

  -> Polysorbaat 80 & 20 – overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee, waardoor het de hersenen kan binnendringen.

  -> Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor hittegevoelige medische apparatuur.

  -> Serum van runderfoetussen – Geoogst van foetussen van runderen (koeien) die van drachtige koeien worden afgenomen voordat zij worden geslacht.

  -> Menselijke Diploïde Fibroblast Cellen – geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.

  -> Afrikaanse Groene Aap Niercellen – Kunnen drager zijn van het SV-40 kanker-veroorzakende virus dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

  -> Aceton – Kan nier-, lever-, en zenuwschade veroorzaken.

  -> E.Coli – Ja, dat leest u goed.

  -> DNA van varkens Circovirus type-1

  -> Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)

  Hartontsteking na Pfizer-vaccinatie: Australische journalist waarschuwt vanuit ziekenhuis
  U kunt al deze ingrediënten bekijken op de website van de CDC. Ik moedig iedereen aan zijn eigen onderzoek te doen. Zoek de MSDS van deze chemicaliën op. Lees de duizenden peer reviewed studies die de biologische gevolgen van deze chemicaliën voor het lichaam hebben geëvalueerd, vooral wanneer ze worden geïnjecteerd.

  Controleer de ingrediënten van vaccins hier: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

 12. Heel erg goed hoor, dat we van de Pokken, TBC enz. af zijn…..
  We kregen er OA. ALS, Alzheimer, ADHD en Parkinson voor terug…..
  Maar dat zit in het vaccinatie schade doofpotje, dus daar hebben we het niet over.
  Drie keer raden wat het “vaccin” van nu, wat nog steeds géén vaccin mag heten met het lichaam gaat doen!

 13. https://www.ntvg.nl/system/files/publications/2005110620001a.pdf

  Voor menig arts betekenen de woorden ‘eed van Hippocrates ’niet meer dan een vage herinnering aan een soort code, het afleggen van een gelofte bij het artsexamen, waarbij de tekst, gebaseerd op de Thorbecke-wet uit 1878, statig werd voorgelezen door de hoogleraar die met de plechtigheid was belast.

  Maar de eed heeft niet meer de status die hij vroeger had.
  Een aantal Nederlandse artsen, onder wie wijlen collega Erkelens uit Utrecht, Briët uit Deventer en Mazel uit Borne, nam het initiatief de verouderde eed in een nieuw jasje te steken.

  Zij bekrachtigden dit in 2002 tijdens een aan Hippocrates gewijd congres met een oproep aan de medische wereld vanuit het Odeon op het Griekse eiland Kos om in navolging van de World Medical Association een nieuwe gedragscode op te stellen die door alle artsen, ongeacht nationaliteit, religie en politieke overtuiging, wordt onderschreven.

  De Vereniging van Universiteiten (VNSU) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) hebben de oproep verstaan en hebben samen een commissie gevormd, die een nieuwe versie van de eed heeft uitgebracht; deze zou beter moeten aansluiten bij de veranderingen in de relatie tussen arts en maatschappij.”””

  Met de klassieke eed van Hippocrates en met De nieuwe Nederlandse artseneed (2003) kan een wijze Advocaat, Mark Rutte en Hugo de Jonge samen met RIVM – GGD – OMT dagvaarden voor de Rechtbank en allen veroordeeld krijgen omdat zij allen schandelijk misbruik gemaakt hebben van hun bevoegdheden en vele regels van hun ambt en artseneed gebroken hebben.

  Lees maar mee…De klassieke eed van Hippocrates
  vertaling: H.F.J.Horstmanshoff en A.J.L.van Hooff.

  [1] Ik zweer bij Apollo de Genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea, en bij alle goden en godinnen, en ik roep hen als getuigen aan, dat ik deze eed en deze verbintenis naar beste weten en vermogen zal nakomen.

  [2] Ik zal hem die mij deze kunst heeft geleerd gelijkstellen aan mijn ouders, hem laten delen in mijn levensonderhoud en hem, als hij in behoeftige omstandigheden mocht komen te verkeren, steun verlenen. Zijn nakomelingen zal ik beschouwen als mijn broers. Ik zal hun die kunst onderwijzen, als zij die willen leren, zonder beloning en zonder schuldbewijs. Tot de voorschriften, voordrachten en heel mijn verder onderwijs zal ik toelaten mijn zonen en die van mijn leermeester, en de leerlingen die zich bij mij hebben ingeschreven en zich onder ede verbonden hebben aan de medische code, maar niemand anders.

  [3] Ik zal dieetregels naar beste weten en vermogen aanwenden ten bate van de zieken, maar van hen weren wat kan leiden tot verderf en onrecht.

  [4] En ik zal ook niet aan iemand, daarom gevraagd, een dodelijk medicijn geven en ik zal ook geen advies geven van deze aard. En evenmin zal ik aan een vrouw een verderfelijke tampon geven.

  [5] Rein en vroom zal ik mijn leven leiden en mijn vak uitoefenen.

  [6] Ik zal niet snijden, zelfs geen steenlijders, maar ik zal dat werk overlaten aan degenen die daarin deskundig zijn.

  [7] Welk huis ik ook binnenga, ik zal er binnengaan ten bate van de zieken, mij onthoudend van elk opzettelijk onrecht en van elke verderfelijke handeling, in het bijzonder van seksuele omgang met de lichamen van mannen of vrouwen, vrijen of slaven.

  [8] Wat ik ook bij de behandeling, of ook buiten de praktijk, over het leven van mensen zal zien of horen aan dingen die nooit mogen worden rondverteld, zal ik verzwijgen, ervan uitgaande dat zulke dingen geheim zijn.

  Moge het mij, als ik deze eed in acht neem en niet breek, goed gaan in mijn leven en in mijn vak en moge ik altijd aanzien genieten bij alle mensen, maar als ik hem overtreed en meinedig word, moge dan het tegendeel daarvan mij overkomen.

  2. De Nieuwe Nederlandse Artseneed (2003)…

  Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan, zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

  Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

  Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.

  Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.

  Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

  Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

  Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

  Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Dat beloof ik. of: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

  Ned. Tijdschr Geneeskd 2005 7 mei;149 (19) 1067 die de auteurs van de nieuwe eed wensten te verenigen. In feite zijn die doelen onverenigbaar: enerzijds het vertolken van actuele eisen, problemen en uitgangspunten, anderzijds het schrijven van een tekst die de tand des tijds kan doorstaan.

 14. Na de leuze “vaccinatie maakt vrij”, krijgen we nu de promotie van de Covidpass die ons weer het gewone leven kan gaan brengen.
  Nota bene gepropageerd door de WEF: https://twitter.com/wef/status/1288882047017254912
  Met de Covidpass kunnen we weer reizen en evenementen bezoeken en kan de economie weer opleven.
  Die lockdowns e.d. waren kennelijk een natuurverschijnsel waar niemand iets aan kon doen, en nu komt de WEF ons zogenaamd redden met zo’n pas. Hoe misleid je het volk.
  Op weg naar de totale controle.
  Wie dit een jaar geleden zag aankomen, werd uitgemaakt voor een complotgekkie.

 15. @ djookie: 7:59 am. Roerend met U eens, djookie. We zijn op weg naar: “het rijk van het Beest”, uit Openbaring 13.

 16. De farmaceutische industrie creeert geen geneesmiddelen, ze creeeren de klanten. Virusleugens en Vaccinoorlogen.

 17. Het zogenaamde “Vi-rus” is gebaseerd op een computer model net als “Global-Warming” hockeystick statistiek.

 18. @Joepiedepoepie schreef:
  17/09/2021 om 9:53 pm
  “Mensen dwingen in opstand te komen?”

  Dat hoeft zelfs niet, gewoon terug het normale leven hervatten is voldoende, een opstand is niet nodig…niemand overtreedt een wet door normaal te leven zonder onwettige regeltjes te volgen, niemand kan en zal daarvoor gestraft worden.
  Dat is net de instinker: door politieke blufpoker mensen doen geloven dat ze gehoorzamen aan een wet die geen wet is.

  In belgië lappen burgemeesters, dus de lokale overheid, zelf de federale coronamaatregelen aan hun laars om op eigen houtje als een dictator denken onwettige maatregelen te mogen/kunnen maken waardoor ze hun lokale, belgische burgers dan discrimineren.
  Waarom zou de bevolking uberhaupt landelijke, federale coronamaatregelen moeten volgen die lokale overheden zelf aan hun laars lappen door ze te vervangen voor hun stad/gemeente met hun eigen, lokale onwettige maatregeltjes waartoe ze niet bevoegd zijn?
  Hiermee bekennen lokale overheden dat de federale coronamaatregelen onwettig zijn en door burgers niet hoeven gevolgd te worden, die volgen zij als lokale overheid ook niet.

  De federale regering besliste de mondmaskerplicht in het hele land af te schaffen maar sommige burgemeesters willen de mondmaskerplicht voor hun stad behouden en krijgen daarvoor zelfs de toestemming van de federale paljassen:
  de regio’s mogen zelf beslissen (vlaamse, waalse, brusselse regering) en zelfs de lokale overheden mogen dan ook nog eens zelf beslissen.
  Dat betekent dat de federale regering hun eigen beslissingen onwettig verklaren en iedereen, op elk bestuursniveau, mag zijn goesting doen en ze hoeven geen rekening te houden met de federale beslissingen…uiteraard omdat alle besluiten betreffende corona/maatregelen/vaccinaties geen wettelijke basis hebben, tegenstrijdig zijn met de grondwet en dus ONWETTIG zijn.
  De bevolking hoeft dus geen enkele coronamaatregel te volgen.

 19. Het centraal bureau voor de statistiek houdt bij hoeveel mensen in Nederland overlijden. Na 23 miljoen prikken overlijden er niet meer mensen dan in andere jaren.
  En ik lees hier dat binnen 5 jaar al die miljoenen gevaccineerden dood zijn. Blijkbaar is het vaccin een gif met vertraging?

  Is het mogelijk iets nauwkeuriger aan te geven wanneer dat grote sterven dan gaat beginnen? Dan weet ik hoeveel tijd ik heb om afscheid te nemen.

 20. @ ronald, beste
  Zie een paar namen in het vorige artikel. Nu geëerd. Toen verguist… maar door wie ! werden ze indertijd ‘vertrapt’ .

 21. Het is maar net welke betekenis je geeft aan het woord exclusief. Je kunt ook zeggen: Alle Delta doden zijn bijna inclusief vaxdoden. Een woord met dubbele betekenis dus.
  Exclusief 1: uitsluitend. (jouw betekenis)
  Exclusief 2: met uitzondering van.
  Inclusief: zonder uitzondering van.
  Leuk hé, taal?

 22. @ HenryN 18/09/2021 om 6:44 am.
  Het is een wereldwijde waanzin.
  Maar ook in Thailand zijn er heus wel mensen die er anders over denken, zij zullen daar echt niet ‘slechter’ of volgzamer zijn dan hier.
  Praat in je omgeving, wijs mensen er op, lok antwoorden uit om mensen tot nadenken te stemmen, toon daarbij allerlei onderzoeken aan, spoor ze aan om bepaalde pagina’s van deskundigen te bezoeken, (ik heb me sinds het begin van 2020 meteen al zeer diepgaand mee bezig gehouden)… het helpt allemaal niets, Henry. Niets.
  Kennis zeggen eerst volmondig dat ze zich nooit zullen laten vaccineren…, korte tijd later zeggen ze dat ze het wel hebben gedaan omdat ze het uitgaansleven niet willen missen of naar het buitenland willen.
  Misschien ben je het er niet mee eens, maar ik ben gestopt om gesprekken te beginnen.
  Het helpt toch niet, je bereikt niets.
  Ieder moet eigen keuze maken.
  Maar als je er ander over denkt, lees ik het graag.

 23. De turbo gaat er nu al vol op in bedrijf.
  Uitspraak van Alexander De Croo (premier van onze zuiderburen) gisteren en hier komt ie en houd U vast aan Uw stoel !!
  Niemand heeft het recht om de gezondheid van anderen te schaden.
  Ze proberen je nu al een schuldgevoel aan te praten als je je niet laat prikken
  Iets anders wat pure manupilatie is mijn inziens is het volgende,
  De dag na de persconferensie van Bassie en Adriaan (Rutte en de Jonge) kwam ,s-ochtends al op het nieuws op radio 1 dat er voor maandag aanstaande(20 sept 2021) en (dinsdag (21 sept 2021) respectivelijk al 15000 en 14000 nieuwe afspraken zijn gemaakt om zich te laten prikken met de woorden er bij dat de mensen nu eieren voor hun geld kiezen i.v.m de coronapas.
  Bericht lag al klaar natuurlijk en is een grove leugen en riekt naar manupilatie.
  Bedoeld voor de mensen die het NIET zien wat hier zich aan het voltrekken is.
  Sterkte allemaal en houdt je rug recht.

 24. De tijd van achterover leunen is voorbij!
  Er zal massaal opgestaan moeten worden!Om deze idioten te stoppen!

 25. Goed zo Doutzen!

  https://www.telegraaf.nl/entertainment/407578635/doutzen-kroes-stelt-na-uren-onderzoek-veel-vragen-over-corona

  „Ik ben een tijdje stil geweest, omdat ik heb geprobeerd om alles te begrijpen en ik begrijp het niet”, schrijft Kroes. „Mijn vragen zijn: willen ze dat wij gezond zijn? Waarom is het boosten van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen onderdeel om corona te bestrijden? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?”

  De mooiste vrouw van Nederland heeft nu zelfs het FDA aan haar kant:
  FDA zegt ’nee’ tegen booster-prik in Amerika
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/442432254/fda-zegt-nee-tegen-booster-prik-in-amerika

  Of heeft u liever die lelijke Pinokkio ( lelijk van binnen en van buiten ) en Hugo Frikandel dan Doutzen die van binnen en van buiten mooi is en een sieraad voor het echte Nederland?

  Go go go Doutzen!

 26. Er is ook geen Delta variand, dat is gebaseerd op foute interpretaties van beelden uit India waar mensen verbrand worden altijd, misbruik van beelden om angst te bewapenen, die verbrandingsplaatsen waren nooit overbezet, zie het andere nieuws.nl?

 27. Wat interessant. Ik zal zeker ook de video zelf bekijken.

  En als mensen in opstand komen, hen door politie en ME laten afranselen en doden om hen tot een voorbeeld te maken en zo het covidisme meer kracht bij zetten?

  Joepiedepoepie schreef:
  17/09/2021 om 9:53 pm
  Mensen dwingen in opstand te komen?

 28. Godzijdank heeft John O’Looney zijn bevindingen met het publiek gedeeld. De ogen van een begrafenisondernemer zijn de ogen van 1000’en mensen. Duidelijk is dus dat het covid programma alles met sterfte te maken heeft, en niet met het voorkomen er van. Wat zal de vervolgstap worden in deze godsgruwelijke pandemie van psychopatische machtswellust? Ik durf het niet op te schrijven of uit te spreken… Het enige dat ik na dit artikel nog kan zeggen met vele anderen is “Help elkaar, ondersteun elkaar, wees sterk en hou vol!”

 29. Voorbeeldje, de familie van Jurgen Konings kregen zijn lichaam van de politieke bende niet terug, ze mochten dus geen autopsie laten doen over de dood & hoe, alles onder de mat geveegd, je krijgt van hun geen juiste gegevens, nooit! Hoe zou die begrafenisondernemers van de UK kunnen bewijzen of weten door wat ze dood waren, daar heeft hij de middelen niet voor. Aan de video kan je ook niet zien of het een begrafenisondernemer is, politiek heeft overal snode plannen, niets goeds bij hen in het vooruitzicht, overal puur machtsmisbruik, op deze manier kom je nooit van ze af! Straks twee jaar 0,000 vooruitgang voor ons, integendeel, het wordt steeds erger!

 30. Zullen er genoeg vaccin-overlevenden zijn om de beschaving weer op te bouwen?
  Mike Adams van Naturalnews.com

  https://www.naturalnews.com/2021-09-17-after-the-genocide-will-there-be-enough-vaccine-survivors-to-rebuild-civilization.html

  Google vertaling:
  De vaccinholocaust begint nu massale slachtoffers over de hele wereld te veroorzaken, waarbij het aantal sterfgevallen na vaccinatie in Amerika en vele andere landen omhoog schiet.

  Overal waar de vaccinatiegraad het hoogst is, volgen covid-“gevallen”, ziekenhuisopnames en sterfgevallen snel. Het is overduidelijk dat het vaccin de pandemie is, en het spike-eiwit dat in de vaccins wordt ingebracht, is de oorzaak van de verwondingen en sterfgevallen.

  Met 3,4 miljard mensen die al over de hele wereld zijn gevaccineerd, wordt de voor de hand liggende vraag: “Hoeveel zullen er sterven aan de langetermijneffecten van de ontvolkingsschoten?”

  En zullen we na de ineenstorting nog genoeg mensen over hebben om de beschaving weer op te bouwen?

  Bekijk hier de volledige, gedetailleerde discussie in het hoofdartikel en de podcast van vandaag:
  https://www.naturalnews.com/2021-09-17-after-the-genocide-will-there-be-enough-vaccine-survivors-to-rebuild-civilization.html

 31. De kleine stad waar ik werk. Daar doet de hele horeca niet mee met de Cojona pas.
  Ik zelf strijd al vanaf het begin tegen deze leugens, zoveel energie kost dat. Mensen proberen hun ogen te openen.
  Bij demonstraties hard aangepakt en geslagen, getrapt, bedreigd met de dood ( we laten het desnoods op zelfmoord lijken, met een vuile lach door de politie) opsluiting, gijzeling en gedumpt ergens. Thuis gestalkt door de politie. In het bos bedreigd mij in een psychiatrisch ziekenhuis op te laten sluiten ( ik liep gewoon door het bos, niets anders), dat was marechaussee.
  Maar ik blijf strijdbaar, dat was ik als kind al. Toen dacht ik al. Als ik leefde tijdens ww2, ik iets al is het maar heel klein, iets in het verzet. En ik moet natuurlijk mijn woord houden

 32. Je laat toch niet het gezag over je kinderen overnemen door een stelletje medische criminelen? Als je dat wel toelaat ben je een waardeloze ouder.

 33. vreedzaam in opstand komen ??????? Dat lijkt mij en gepasseerd station !!!

 34. Wat een verschrikking, en wat moedig van deze meneer John O’Looney dat hij hiermee naar buiten komt. Natuurlijk zal het verhaal ontkend worden en ontkracht door de factcheckers, betaald door big pharma. Maar welk belang kan iemand hebben om klokkenluider te zijn anders dan de waarheid te vertellen. Het kan hem heel goed mogelijk zijn leven kosten. Ik hoop toch zo dat dit mensen zal aansporen om ook eerlijk hun verhaal te doen. Wat leven we in een bizarre tijd waarin een deel van de bevolking leeft alsof er niets aan de hand is en een ander deel zich er terdege bewust van is waar we in zitten en wat er komen gaat. We worden geregeerd door overheden die geen dienaars van het volk zijn. Ze liegen en bedriegen bewust of onbewust. Kunnen ze de waarheid weten. Ja daar geloof ik absoluut in. Ik heb net nog even in Daniël gelezen . Hoofdstuk 2 over het beeld met zijn hoofd van goud, zijn borst van zilver, zijn buik van koper en de benen van ijzer met voeten van ijzer gemengd met klei. Het vierde wereldrijk, de vierde industriële revolutie. Godzijdank duurt het niet langer dan zeven jaar. Ik herken in mijn eigen omgeving de plotselinge doden wel of niet gelinkt aan de gentherapy. En hoe families weigeren doodsoorzaken te laten onderzoeken. Opvallend hoe mensen er niets van willen weten dat klachten mogelijk met het geprikt zijn te maken hebben. Het lijkt wel of hier de leugengeesten zoals ten tijde van Achab en Josafath zijn neergedaald, Micha was de enige die de onheilspellende boodschap bracht. Hij gaf aan dat hij alleen zou zeggen wat hij van God moest zeggen. Een inspirerend en indrukwekkend verhaal. Ergens las ik Hell is empty and the devils are here.

 35. QW 17/09 8,57pm
  Helemaal gelijk ik woon in Thailand en hier zijn ze net zo gek als bij jullie. Ja en ook op de fiets hoor hier, en bromfiets( en dat zijn er nogal wat). In de auto zou het verplicht zijn indien je met iemand anders dan je familie gaat. WAANZIN, in de auto draag ik het nooit.
  Ik fiets hier 3x perweek en draag het doekje altijd onder mijn kin. Het is voor de buhne ik weet het
  maar er staat hier een boete van B. 20000 op (ong 500 euro) maar ben nog nooit aangehouden
  Overigens neemt de politie niet eens de moeite je aan te houden.
  Verder geven ze hier vlot 2 verschillende doses van het vaccin. UItleg van de gevaren wordt niet gegeven want dat snappen ze hier toch niet. Het is gewoon een volgzaam volkje hier.

 36. @ Jan Bakker 11:55 pm, op 17/9. Zou een optie kunnen zijn wat U zegt. Maar of dat gaat baten?

 37. Wat een goede methode is om deze verhalen te kopiëren en naar verschillende instanties,
  familie en kennissen te sturen. Kijken wat voor reactie er komt.
  Actie is nu gewenst.

 38. Ik heb het verhaal nog niet gelezen maar wat van belang is dat er zo verschrikkelijk veel feiten/bewijzen boven water aan het komen zijn dat ik me afvraag : Hoe lang slikt men dit nog ??
  Bijbel leert dat het opkomen v/d Antichrist in een zeer woelige/onrustige tijd gaat plaatsvinden ( Opkomen uit de zee )
  Ik denk dat er massale onrustige tijden gaan ontstaan met alle gevolgen van dien !

  Stel je vertrouwen alleen op de Here Jezus

 39. Dikke veter in de handel is t ook zo nb de beste handel is nog altijd de vrije handel
  Zo is T met onze wandel ook vrije wandel en niet laten koeioneren door vreselijke regels we hebben er 1.5 jaar op zitten is al erg genoeg maar wat ze nu willen is ons knechten en dat wil k niet k ben van Duitse bloed masseer t vaderland getrouwe nou niet voor den haag wel voor Oranje evt maar dan moet ie wel zn mond open doen onze Willem mag best wel s wat zeggen lijkt t is wel n keer klaar met die vreselijke regels als coronapas bijvoorbeeld

 40. @ Harry, er staat geen bericht bij Jensen.nl, waar dan? Robert weet ook niet dat de griezels niet gaan winnen, vanzelf gaat het niet stoppen na straks twee jaar, je ziet dat ze juist nog meer aan het doortrappen zijn, hun stoppen zijn nu helemaal doorgeslagen, maar de zombies blijven doorslapen!

 41. Kijk eens bij devrijeomroep.nl het vaccin Journaal? Wel verkeerde naam maar kom, wat zeggen ze daar, dat de grafeenoxide 24 maanden nodig heeft om zich over heel het lichaam te verspreiden, dat klopt met de dierenproeven, die waren op twee maand dood, omgerekend naar mensen is dat 2 jaar. Wat 5 jaar? Meer dan 6000 000 prikdoden wereldwijd. We wisten al genoeg, de doden zijn niet door Corona, maar door de neus tot keel boor besmettingen via de PCR tests op gezonde mensen & de mrna gentherapie priks op gezonde mensen, want ze hadden geen zieke mensen om het op te doen, de ziekenhuizen waren leeg, alles was gelogen. Je moet de testen & de priks weigeren. Ik ben het bewijs, twee jaar niet ziek zonder dokters & zonder al die onzin, dat is zo met 99,95% van de mensen, dus pure genocide! Die politici moeten gewoon afgezet worden, punt uit!

  Die begrafenisondernemers van de UK geen zaken mee, niet nodig, precies of het die zou interesseren of weten waaraan die waren gestorven! Er zijn nooit autopsie toegelaten geweest!

 42. Hoe mensen onbegrijpelijk beïnvloed zijn, onbereikbaar zijn geworden voor het verstand:
  ik zie regelmatig mensen over straat lopen of fietsen met een mondkapje voor.
  Daarbij ook een hardloper (!!) met mondkapje voor.
  Mensen die met elkaar in gesprek zijn nog steeds met mondkapje voor.
  Maar het wordt nog leuker: een paar dagen geleden een wielrenner met mondkapje voor!
  Ik kan me voorstellen dat mensen dit laatste niet geloven maar het is echt de waarheid.
  Hoe is het mogelijk.
  (Ik ga nu weer met alle plezier wandelend boodschappen doen, dat is dan nog het voordeel.)

 43. Laatste bericht van Robert Jensen en ik hoop van ganzer harte dat hij gelijk krijgt maar ik heb mijn twijfels. Sorry.

  Het is vandaag, om bizarre technische redenen, niet gelukt een show op te nemen. Niks om je zorgen over te maken, maar het spijt mij altijd zeer als dit gebeurt omdat ik weet hoeveel mensen ons werk waarderen en daar zijn we zo dankbaar voor. Het is de reden dat we dit jaar nog geen week ‘vrij’ hebben genomen. Maandag zijn we er weer.

  Ik weet dat er veel gebeurd is de afgelopen dagen en heb daar natuurlijk veel over te zeggen. Maar ik zal eerlijk zijn: ik ben eigenlijk wel blij dat ons dit overkwam vandaag. Het is goed om alles even te laten bezinken en erover te mediteren. Alles wat nu gebeurt hebben we voorspeld en zien aankomen. Geen enkele verassing. Het is theater.

  En meer mensen dan ooit zien het nu. Het klopt niet.

  Het gaat ze niet lukken. Het is vanaf dag één bluf geweest. Ze zijn ver gekomen en hebben veel schade aangericht. Maar het doordrukken van een cojonapas is een daad van wanhoop. En een duidelijk teken dat heeeeel veel mensen, tot ongenoegen van die idioten, gekozen hebben de ‘prik’ niet te zetten.

  Ik heb VERTROUWEN dat de menselijkheid en het Universum veel sterkere krachten zijn dan de duivelse psychopathische krachten die deze situatie hebben gecreëerd. Zij zijn degene die wankelen. Zij zullen vallen. Hun achterhaalde, op onderdrukking en macht beruste systeem zal gereset worden. En de mensen die hun plannen op dit moment zonder enige empathie aan het uitvoeren zijn zullen een prijs betalen.

  Dus laat ze maar even. Laat het even gaan dit weekend. Ga Jensenen!

  Kijk naar het echte leven. Leef het echte leven. Meedogenloos! Laad je op met die pure energie. En je zal zien dat je ze gewoon uitlacht. Ze krijgen ons niet. Kansloos.

  Ik heb VERTROUWEN dat onze beste dagen nog voor ons liggen.

  Tot maandag!

  Robert

 44. Middenstand niet meewerken. Geen brood aan politie of politiek of ze moeten kleur bekennen.gevacvinerrden geen eten

Comments are closed.