Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid injecties

Het Amerikaanse Natural News heeft het nu letterlijk over een nieuwe ‘Holocaust’. Overdreven of niet – de harde ‘real word’ data tonen inmiddels aan dat de injecties inderdaad een enorme slachting aanrichten.

—————————————————————————————————————————————–

Amerikaanse vaxxers krijgen als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen – Britse overheidsstatistieken: Bijna driekwart Covid doden zijn gevaccineerd – Directeur Covid-19 fonds: ‘Meest optimistische scenario Israëlische ministeriële cijfers: 50% van de gevaccineerde hoogbejaarden is gestorven, en 0% van de ongevaccineerden‘ – Enorm wereldwijd tekort aan arbeidskrachten: ‘Het is alsof miljoenen mensen uit het systeem zijn verdwenen’

—————————————————————————————————————————————–

De waarheid over de als ‘vaccins’ vermomde Covid-19 gentherapie injecties is dermate schokkend, dat deze zelfs door officiële instanties niet langer als ‘complottheorie’ kan worden weggezet of genegeerd. Daarom stemde het officiële adviescomité van de Amerikaanse FDA afgelopen vrijdag met 16 tegen 2 stemmen tegen de door het regime Biden aangekondigde boostershots. Wat er tevens gebeurde is dat diverse artsen en experts tijdens de publieke sessie van dit comité openlijk de echte feiten en ontwikkelingen rond de Covid injecties naar buiten mochten brengen. En die zijn ronduit gruwelijk; zo krijgen vaxxers als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen, en hebben de Pfizer injecties in de VS naar schatting al 150.000 mensen omgebracht. Naar mijn mening kunnen we nu twijfelloos over doelbewuste vax-genocide door de Westerse gevestigde orde spreken.

Recent berichtten we dat de twee leidinggevende FDA topofficials, dr. Marion Gruber en dr. Phillip Kause, directeur en onderdirecteur van Vaccin Research, ontslag namen uit protest tegen de door Biden besloten derde Pfizer shot, nog voordat de FDA deze injectie had beoordeeld en goedgekeurd. Dat leidde er rechtstreeks toe dat het genoemde FDA comité deze boostershot afgelopen vrijdag met 16 tegen 2 stemmen verwierp.

Tijdens de publieke sessie van het comité mochten artsen en andere experts voor het eerst openlijk de ‘real world’ feiten over de Covid injectiecampagne naar buiten brengen. Deze echte feiten zijn ronduit schokkend, en bevestigen zo ongeveer alles waar ‘wappie complotdenkers’ al sinds vorig jaar voor waarschuwen.

‘Vaxtwijfelaars beter geïnformeerd dan vaxxers’

Dr. Joseph Fraiman, ER-arts in New Orleans, zei bijvoorbeeld dat er nog steeds geen bewijs is dat de Covid ‘vaccins’ het aantal ziekenhuisopnamen verminderen zonder tegelijkertijd ernstige gezondheidsschade aan de ontvangers toe te brengen. Tevens betreurde hij het dat de vaxbewusten (vaxtwijfelaars en vaxweigeraars) meer weten over de risico’s van de injecties dan degenen die ze in hun lichaam hebben laten spuiten.

‘Ik weet dat velen denken dat vaxtwijfelaars dom of verkeerd geïnformeerd zijn. Dat is totaal niet wat ik heb gezien. Feitelijk is het juist zo dat – ongeacht iemands opleiding – de vaxtwijfelaars die ik in de ER ben tegengekomen meer bekend zijn met vaccinstudies, en zich beter bewust zijn van hun eigen Covid risico’s dan de gevaccineerden.’

‘Zo hebben veel verplegers geweigerd zich te laten vaccineren, ondanks de doden en schade die ze door Covid-19 hebben gezien, meer dan andere mensen. Als ik vraag waarom ze dan toch weigeren, wijzen ze op het feit dat de slachtoffers ouderen, mensen met overgewicht en diabetici zijn, en ze zelf weinig risico lopen. En ze hebben het niet mis. Een 30 jarige vrouw heeft slechts een kans van 1 op 7000 om Covid te krijgen en naar het ziekenhuis te moeten.’

‘Doodsbang omdat er geen bewijs is dat anti-vaxxers het mis hebben’

Fraiman wees ook op recente studies die bewijzen dat jongeren die zich laten ‘vaccineren’ een hogere kans hebben myocarditis (hartziekte) te krijgen dan dat ze met Covid in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

‘Wij in het medische establishment kunnen niet met vertrouwen anti-Covid-19 activisten weerleggen die publiekelijk claimen dat de vaccins vooral onder jongere en gezonde mensen meer kwaad dan goed doen. Het feit dat wij geen klinisch bewijs hebben dat deze activisten het mis hebben, zou ons allemaal doodsbang moeten maken.’

Directeur Covid-19 fonds: ‘Vaccins doden meer mensen dan ze redden’

Steve Kirsch, uitvoerend directeur van het Covid-19 Early Treatment Fund, begon zijn bijdrage als volgt: ‘Ik ga mij vandaag focussen op de ‘olifant in de kamer’ waar niemand het over wil hebben, namelijk dat de vaccins meer mensen doden dan dat ze redden.’ Vervolgens presenteerde hij bewijs dat de constant herhaalde beweringen van overheid en media dat deze injecties ‘veilig’ zijn simpelweg niet waar is. Zo hebben vaxxers 71 keer hogere kans om als ‘bijwerking’ een hartaanval te krijgen dan na ieder ander ‘vaccin’ gebruikelijk is.

Nog schokkender: uit analyses door experts van de bestaande data, inclusief de 6 maanden durende testfase van Pfizer èn de officiële VAERS gegevens, blijkt dat ‘er (in de VS) ongeveer 411 doden per 1 miljoen shots vallen. Dat vertaalt zich in ongeveer 150.000 doden (door de Pfizer injecties)‘.

‘Minstens 50% gevaccineerde hoogbejaarden Israël gestorven, tegen 0% ongevaccineerden’

Kirsch wees ook op de cijfers van het Israëlische ministerie van Gezondheid. ‘De echte aantallen bevestigen dat we meer mensen doden dan dat we redden. En ik zou graag de Israëlische ministeriële cijfers over 90-plussers willen zien, die eerst 94,4% gevaccineerd waren, en 4 maanden later ineens 82,9%. In het meest optimistische scenario betekent dit dat 50% van de gevaccineerden is gestorven, en 0% van de ongevaccineerden. Tenzij je dit aan het publiek kunt uitleggen kun je de boostershots niet goedkeuren.’

Dr. Jessica Rose (America’s Frontline Doctors), PhD bio-informatica, MSc immunologie en BSc toegepaste wiskunde, heeft diverse intensieve studies van de officiële VAERS data verricht, en toonde in een presentatie aan dat de Covid injecties 1000% meer bijwerkingen geven dan alle andere ‘vaccins’.

Pandemie van gevaccineerden, ook in Groot Brittannië

De drie artsen/experts maken weliswaar geen deel uit van het adviescomité, maar mochten dus wel officieel hun zegje doen. Hun getuigenissen met de waarheid ‘uit het veld’ zijn nu officieel geregistreerd, en dat kan een doorbraak worden genoemd. Overigens kan de FDA, waar overduidelijk een hevig interne strijd woedt, nog steeds besluiten de stemming van het het adviescomité naast zich neer te leggen, en – ongetwijfeld onder grote druk van het regime Biden – de booster(kill)shots toch goed te keuren. (1)

Uit Groot Brittannië komt hetzelfde beeld naar voren. De recente Public Health England cijfers laten zien dat tussen 1 februari en 12 september 72% van het aantal veronderstelde Covid-19 (Delta) doden gevaccineerd waren. Dat wijst sterk op een p(l)andemie van gevaccineerden, en niet van ongevaccineerden, zoals Nederlandse politici op schaamteloze wijze durven te beweren. (2)

‘Ontelbare mensen uit het systeem verdwenen’

Mike Adams (Natural News) heeft het daarom letterlijk over een nieuwe ‘Holocaust’. In dat kader wordt gewezen op een bijzonder vreemde ontwikkeling: ondanks het feit dat een aanzienlijk deel van de economie kapot is gemaakt of nog maar ten dele opnieuw is opgestart, de speciale corona uitkeringen in de VS zijn gestopt en er gierende inflatie is ontstaan, is er een gigantisch tekort aan werknemers. ‘Dat kan alleen maar worden verklaard als een groot aantal volwassenen van de beroepsbevolking er niet meer zijn.’

Waar zijn al die fabrieks- en havenwerkers, vrachtwagenchauffeurs, artsen, verplegers en retail medewerkers, waar nu een enorm tekort aan is, gebleven? ‘In normale tijden waren er bij lange niet genoeg banen voor iedereen. Nu hebben we voor het eerst een enorm wereldwijd tekort aan werknemers. Het is alsof miljoenen mensen plotseling uit het systeem zijn verdwenen,’ citeert Adams Michael Snyder van The Economic Collapse Blog.

Adams: ‘In eerdere jaren zou ik denken dat het een wilde complottheorie is, maar nadat ik ziekenhuis administrateurs en officials onlangs in een zoom video zag toegeven dat ze de aantallen Covid patiënten veranderen om het publiek bang te maken zodat ze zich laten ‘vaccineren’, weet ik dat ziekenhuizen moordfabrieken zijn geworden die worden gerund door antihumane krankzinnigen die zich voordoen als artsen en administrateurs. Ze hebben nul interesse in het helpen van mensen of het voorkomen van doden. Ze werken juist aan het maximaliseren van Covid ziekenhuisopnamen en sterftecijfers onder de ongevaccineerden, en het lijkt erop dat ze zich daarbij door niets laten tegenhouden.’

‘Heel plausibel dat miljoenen reeds dood zijn door deze injecties’

‘We hebben geen 100% bewijs dat het zo is, maar zou het u verbazen? Het antwoord van de meeste mensen zou nu ‘nee, totaal niet’ zijn. Om dit te verbergen wordt iedereen die (op social media) spreekt over bekenden die ziek zijn geworden of zijn gestorven door deze vaccins, tot zwijgen gebracht of eraf gegooid… Je mag alleen goede dingen over de Covid vaccins zeggen, geen kritische. Het is dus heel plausibel dat miljoenen Amerikanen al dood kunnen zijn door de Covid vaccins, en er toch bijna geen enkel publiek bericht over is. De media worden totaal gecontroleerd door Big Pharma.’

‘Als deze ‘geheime holocaust’ zou plaatsvinden, moeten we daar ergens bewijs van vinden,’ vervolgt Adams. ‘Misschien in de hoeken van het internet die niet volledig door Big Pharma en de vaccin-afdwingers worden gecontroleerd, zoals de commentaarsecties onder artikelen en video’s.’ Zo berichtte LifeSiteNews onlangs dat een ABC News regiozender kijkers om verhalen vroeg van ongevaccineerden die waren gestorven door Covid, maar in plaats daarvan meer dan 180.000 commentaren kreeg van en over mensen die juist na hun vaccinaties ziek waren geworden of gestorven. (3)

‘De vaccin holocaust begint nu wereldwijd massa’s slachtoffers te eisen,’ vervolgt Adams in een update artikel. ‘Volgens de VAERS data sterven dagelijks 70 gevaccineerde Amerikanen. Betrouwbare projecties van deze data* vereisen het om dit aantal met 40 te vermenigvuldigen om het echte aantal te krijgen. Dat betekent dat iedere dag 2800 mensen in de VS sterven door deze vaccins.’ (* historisch aangetoond en erkend maximaal slechts 1% van de werkelijke cijfers)

Steeds meer artsen en verplegers kunnen het met hun geweten niet meer verkroppen hier aan mee te moeten blijven werken:

‘Ziekenhuizen zijn de nieuwe ovens’:

‘Ziekenhuizen in Amerika zijn orgaan oogstende killing fields geworden’:

‘Dr. Lee Merrit: 1200% toename aantal vaccinatiedoden’:

Meest cruciale moment in menselijke geschiedenis

Een nieuwe ‘Holocaust’? Overdreven of niet – er kan naar mijn persoonlijke overtuiging geen twijfel meer over bestaan dat het voortzetten van deze ‘vaccinatie’campagne neerkomt op doelbewuste genocide en zeer ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Dat maakt de gewetenloze machthebbers bijzonder gevaarlijk, want nu er al zoveel bloed aan hun handen kleeft, zullen ze de injecties met extreem harde maatregelen aan alle overgebleven mensen willen opleggen, zodat er straks niemand meer over is die als levend bewijs van hun onuitsprekelijke misdaden kan dienen. Als iedereen gedwongen geïnjecteerd is zullen alle zieken en doden die nog zullen vallen simpelweg op ‘varianten’ worden geschoven, zonder dat iemand nog kan bewijzen dat dit glasharde leugens zijn.

We staan op misschien wel het meeste cruciale moment in de hele menselijke geschiedenis. Het enige dat deze moorddadige medisch-fascistische tirannie van de globalistische klimaat-vaccinatie sekte nog kan stoppen is als mensen massaal vreedzaam in opstand komen en NEE zeggen, en wetenschappers onmiddellijk aan het werk gaan om middelen te ontwikkelen die de reeds aangetoonde en nog te verwachten vreselijke gevolgen van de Covid injecties kunnen beteugelen en mogelijk zelfs teniet kunnen doen.

Tot nu toe lijkt het er echter op dat zeker 80% zich gewillig en zonder een seconde na te denken onderwerpt aan dit wereldwijde massa-euthanasie programma, dat erop gericht lijkt te zijn om de wereldbevolking fors uit te dunnen, zodat de heersende elite alle natuurlijke hulpbronnen tot in lengte van millennia voor zichzelf hebben.

‘Zullen er nog genoeg mensen overblijven om de beschaving opnieuw op te bouwen?’

Volgens Adams bronnen – zoals dr. Paul Cottrell, die waarschuwt dat vooral de boostershots een groot deel van de mensheid zullen uitroeien – moeten we de komende jaren op minimaal een half miljard vaccindoden rekenen, maar dat kunnen er net zo goed 3,5 miljard worden. ‘Zullen er nog genoeg mensen overblijven om de beschaving opnieuw op te bouwen?’ vraagt hij zich dan ook af.

Dan hebben we het nog niet eens over de andere wapens gehad waarmee de globalisten de mensheid op dit moment aanvallen: het valse klimaat/CO2 beleid, de opzettelijke verwoesting van de landbouw met voedseltekorten en hongersnoden als gevolg, een geplande cyberaanval / financieel-economische instorting, een al jaren aan de gang zijnde culturele aanval op het gezin en alle bestaande menselijke waarden, en de totaal op chemie gebaseerde ‘gezondheids’zorg. Adams: ‘Hierdoor loopt al het menselijke leven gevaar. Alle 7,9 miljard.’ (4)

 

Xander

(1) Health Impact News
(2) The Daily Expose via Health Impact News
(3) Natural News
(4) Natural News

Zie ook o.a.:

CORONA rubriek

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

52

 1. @amo schreef:
  20/09/2021 om 9:07 pm
  “Afschuwelijk verhaal over hoe de Covidpass werkt in Litouwen: https://t.co/TxebCkC785?amp=
  Bijna overal kom je zonder die pas niet binnen. Zelfs medische hulp wordt moeilijk zonder die pas!
  Het is terreur. Daar lopen ze ook nog met het neus- en mondvod.
  Je kunt ook een negatieve test tonen, maar die is maar 48 uur geldig. Moet je zelf betalen en alleen de PCR test wordt gebruikt.
  Dat is dus een praktische hinderpaal als je winkelcentra, ziekenhuis of restaurants wilt bezoeken. En voor je werk is het ondoenlijk en wordt het peperduur.
  De overheid maakt het aantonen van een doorgemaakte Covid extra moeilijk omdat men vreest dat mensen zich opzettelijk gaan besmetten. Schrijver van het verhaal is niet tegen vaccinaties, maar vindt wat er nu gebeurt ronduit immoreel.
  Het leven voor gezonde mensen zonder mRNA inspuiting wordt tot een hel gemaakt. Opzettelijk, en dat door overheden die zich democratisch noemen.”

  Niet enkel wordt het leven van gezonde mensen tot een hel gemaakt maar nog wel door schending van de grondwet door de politiek.
  Gezonde mensen hoeven hun medisch beroepsgeheime informatie niet aan iedereen kenbaar te maken om aan het openbare leven te mogen deelnemen!
  Maw: de overheden overtreden hun eigen grondwetten door inbreuk te plegen op het medische beroepsgeheim van hun burgers door een corona of vaccinatiepas!

  In belziek is er alvast ene ben weyts die dat begrepen heeft (en de coronapas afschiet in het Vlaams parlement tv, De Koepelzaal!) en nu, als huichelaar van de oppositiepartij nva, schijnheilig opkomt voor de rechten van de burgers door al vroege verkiezingskoorts nadat zijn partij reeds anderhalf jaar het zwijgen ertoe doet en zelfs gretig kwijlend meedeed aan de coronawaanzin en onwettige noodmaatregelneverij voor controle en machtsuitbreiding.
  Nu draaien alle politici hunne frak door de coronamaatregelen onwettig te noemen, de grondwet aan te halen en bij de bevolking een wit voetje denken te kunnen halen om enkel maar stemmen te kunnen ronselen voor de verkiezingen in 2024.
  Wakkere burgers trappen daar niet in.

 2. @Zeeuwse Babbelaar

  Ik zou die Calvé producten maar uit de weg gaan dan, want dat vakt weer onder het welbekende Monsanto eigendom en dus ook weer onderdeel van de Illuminati….

 3. Afschuwelijk verhaal over hoe de Covidpass werkt in Litouwen: https://t.co/TxebCkC785?amp=
  Bijna overal kom je zonder die pas niet binnen. Zelfs medische hulp wordt moeilijk zonder die pas!
  Het is terreur. Daar lopen ze ook nog met het neus- en mondvod.
  Je kunt ook een negatieve test tonen, maar die is maar 48 uur geldig. Moet je zelf betalen en alleen de PCR test wordt gebruikt.
  Dat is dus een praktische hinderpaal als je winkelcentra, ziekenhuis of restaurants wilt bezoeken. En voor je werk is het ondoenlijk en wordt het peperduur.
  De overheid maakt het aantonen van een doorgemaakte Covid extra moeilijk omdat men vreest dat mensen zich opzettelijk gaan besmetten. Schrijver van het verhaal is niet tegen vaccinaties, maar vindt wat er nu gebeurt ronduit immoreel.
  Het leven voor gezonde mensen zonder mRNA inspuiting wordt tot een hel gemaakt. Opzettelijk, en dat door overheden die zich democratisch noemen.

 4. Bill Gates was de opdrachtgever aan politici om angst te zaaien via de media, gelekte documenten van een nieuwsitem mei 2020. UK Column News: Bill Gates is het centrum – Nederlands ondertiteld, zie hetanderenieuws.nl?

 5. Ook volgens weesdeweerstand.nl moet men het toegegeven dodental door de moordprik met 100 vermenigvuldigen!

 6. Prikkampioen Israël heeft de meeste slachtoffers al gemaakt bij de weerloze burgers & de UK is crimineel begonnen met prikken van kinderen in scholen, zonder toestemming van de ouders, dat vinden die schoften daar niet nodig! Zie linken Jensen.nl?

 7. Bedankt alweer Xander voor uw moed en inzet.

  Zelf ken ik niemand die aan covid gestorven is.
  Ik ken wel verschillende mensen die ná vaccinatie gestorven zijn of er verwikkelingen aan over houden.

 8. Volgens DVO is zink het middel bij uitstek om zich te beschermen? Ik doe niets speciaal, want er is geen killer virus, wel gepushte killer priks & paspoorten, wie echt voor de vrijheid vecht, doet er niet aan mee, wie er wel aan toegeven, brengen niet alléén zichzelf in gevaar, maar ook hun medemensen! Uw naaste als jezelf? Dat interesseert de nieuwe ”NSB” niet, Pharma business brengt veel meer op!

 9. Tot mijn grote frustratie is het met al dat fake news nauwelijks mogelijk te achterhalen wat je moet geloven en wat niet.
  Dat de machtige farmaceuten met al hun Google Twitter Facebook en weetikveel collega’s de boel belazeren is volstrekt duidelijk, helaas zie ik ook dat de vaccinatie – critici zich eveneens bedienen van fake news, dat is zeer spijtig.
  Ik denk even aan ( voorbeeld ) IC bezetting bestaat uit 50% gevaccineerden,
  en 50 % ongevaccineerden.
  Wat er dan niet bij staat is dat 90 % vd bevolking is gevaccineerd.
  Nogmaals dit is een voorbeeld.

 10. Feit zal worden dat het bij gigantisch veel mensen bekend gaat worden dat er willen/wetens/bewust vaccins verstrekt zijn die dood/verderf zaaien. Dat gaat bekend worden, wereldwijd , kan nog even duren , misschien 3 a 4 mnd.
  Dan krijgen we dezelfde situatie als nu gaande in Israel ( bevestigd door Xander en Nine for News )
  Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er lynchpartijen gaan plaatsvinden wereldwijd, het kan ook betekenen dat er weer een andere soort ramp over de wereld komt ( expres gebracht wordt ) waardoor de aandacht afgeleid wordt.
  Bereid je voor op zeer onrustige tijden !

 11. Volgens DVO zijn de mrna gentherapie ”vaxx” tussen 2000 & 2017 op dieren getest, die zijn allemaal gestorven! De testperiode is pas in 2027 afgelopen! Dus Je bent nu het testdier! Er is door de makers fraude gepleegd om een goedkeuring te krijgen voor hun product! Ik ga dat zelf niet zitten uitleggen, men kan het zelf vernemen bij devrijeomroep.nl, kijk daarvoor hun vaccin journaal? Ze hebben ook een journaal over politiegeweld & meer over het medisch politiek fascisme. DVO zegt dat grafeenoxide de oorzaak is van bloedklonters & hartfalen, het zijn nanodeeltjes die zich geleidelijk over heel het lichaam verspreiden tot in de hersenen, ze schatten het aantal prikdoden nu al op meer dan 6 miljoen wereldwijd! Volg het geld, wie in de business zit krijgt politieke prioriteit, niet uw veiligheid of gezondheid, jij bent nu al slaaf van de NWO, de UN/WHO/WEF/AGENDA2030 fascisten! Heeft men fascisten al ooit ongewapend klein gekregen? We zijn nu precies 80 jaar later terug in dezelfde rotzooi dankzij de zogenaamde democratie van partijpolitieke staten, die in werkelijkheid alléén maar bedrijven zijn in een totalitair globalisme!

 12. “Dat wijst sterk op een p(l)andemie van gevaccineerden, en niet van ongevaccineerden, zoals Nederlandse politici op schaamteloze wijze durven te beweren.”
  Het wordt de hoogste tijd dat deze politici is flink onderuit getrokken worden en verschut gezet , deze smerige leugenaars en landverraders !!!

 13. @ Allen….Ga Calve Pindakaas lekker vinden en dus nuttigen.
  Zink en fosfor zitten hierin !
  En ’n een pilletje Vitamine D-3…’klaar is kees’.
  Kom veel in de buitenlucht, ook in de wintermndn !
  Buiten zijn is hartstikke gezond, voor onze lichamen.
  Shalom, uut Walcheren…

 14. @Xerxes…19-09-’21….
  Ja, betreffende deze verkeersongevallen hbbn zeer zeker te maken met de
  gif vaccins.
  De hersenen worden aangetast (trombose in de bovenkamer) en of de cardiale (hart) regio.
  Heb zelf eveneens meer vreemd rijgedrag op de snelwegen ervaren.
  In een slakkengangetje op de snelweg, een wat slingerend rij-stijltje; ect.
  Dit soort wagens haal ik dan heel vlot in.

 15. @Xerxes…Denk specifiek aan de bijwerkingen op midden en vooral de langere termijn !
  De langere termijn, een tijdsperiode vn plusminus een jaar of vijf.
  De midden termijn, zo’n gemiddelde vn een jaar of twee en een half !!!
  De dan ziek wordende organen en hun dis-functioneren, zal dan nooit
  inverband wrdn gebracht, met de killing Covid-19 shots !!!
  Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald deze wel…
  Shalom uut Walcheren.

 16. @Goudsbloem, klopt is mij ook al opgevallen, je leest heel vaak “plots” “ineens” etc., en echt niet alleen ouderen.

 17. Wel heel veel ambulances die uitrukken tegenwoordig, bijna de hele dag door hoor je de sirenes en zie je de gele wagens.

 18. In de periode 31-8 t/m 19-9 zijn er bij het meldpuntvaccinatie.nl 192 doden bijgekomen, tegen de 10 doden per dag!

  Maar volgens lareb.nl kwamen er 10 doden bij in twee weken (laatst bekende periode 29-8 t/m 12-9).

  Een orde van grootte (x14) verschil!

  Ik begin me dus serieus af te vragen of Agnes Kant alle meldingen van doden na 1 spuit of binnen 14 dagen na 2 spuiten in het ronde archief laat/moet laten verdwijnen. Of andere statistische of procedurele truken (achterstand?) uithaalt om de vaccinatie bereidheid niet te verlagen.

 19. Zorg in tang van corona: klachten personeel stapelen zich op

  ( Maar niet het meest voor de hand liggende R E C E P T goedkeuren , namelijk Ivermectine en HCQ nietwaar IGZ? Criminele moordenaars zijn jullie met je boete van 150.000 op werkende medicijnen!)

  Dus het gevolg:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1150789146/zorg-in-tang-van-corona-klachten-personeel-stapelen-zich-op

  AMSTERDAM – Corona trekt nog steeds een zware wissel op zorgmedewerkers, blijkt uit onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd. Bijna één op de vijf is het afgelopen jaar zelf besmet geraakt. Van hen kampt bijna de helft met langdurige klachten, dat is meer ’long Covid’ dan buiten de sector. Mogelijk gaan ze te snel weer aan de slag omdat de werkdruk in de zorg zo hoog is.

 20. Even een ander onderwerp tussendoor, maar vond het wel de moeite waard voor de geïnteresseerden onder ons. TikTok onderhand meer dan 3 miljard keer gedownload en 1 van de grootste invloeden op de volgende generatie doet selectief alles wat met Christus te maken heeft verwijderen. Alle vormen van religie mogen als het maar geen Christus is. Zelfs porno en sexueel getinte zaken mogen aan jongeren worden voorgelegd maar niet het evangelie. Van censuur sta ik niet te kijken (maakt het niet minder erg), maar van zo een grote aanval op specifiek Christenen op zo een groot platform is ongekend. Zie voor een uitgebreidere uitleg (in het Engels) op YouTube: Is TikTok Banning Christians? (Dark Agenda Exposed)
  Lengte: 27:52 van de makers aoc network

  En @wachter:
  Ergens las ik dat u even uitgeblust bent. Als u nog mee leest. De fontein des levens is oneindig. Focus op het Woord en laat de wereld u niet vermoeien. De wereld is uiteindelijk maar bijzaak. Hoe erger het wordt hoe sneller onze Verlosser, de Koning van Juda terug komt.

  Wees gezegend.

 21. Van de digitale overheid:
  QR-code gaat burgerservicenummer vervangen op paspoort en id-kaart:

  https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/qr-code-gaat-burgerservicenummer-vervangen-op-paspoort-en-id-kaart/

  Met ingang van augustus 2021 wordt het BSN van paspoorten en identiteitskaarten verwijderd en verplaatst naar een QR-code op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten. Dat schrijft staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.
  Nu is het nummer nog zichtbaar als mensen een kopie van hun identiteitsdocumenten maken. Het BSN blijft wel zichtbaar op de achterkant van het identiteitskaarten en op de achterzijde van de houderpagina van paspoorten, zodat mensen het nog makkelijk kunnen vinden. ‘Hiermee borg ik dat minder digitaal vaardigen nog steeds het BSN kunnen raadplegen en controleren zonder daarbij tegen een drempel aan te lopen’ aldus Knops in de brief.

 22. Ik heb zojuist ook voor het eerst de de website van BPOC2020 doorgelezen. Wat een goed onderzoek zeg! Ze gaan super grondig te werk en hebben al heel veel data verzameld.
  Ik ben alleen wel bang dat de overheid zelfs dit durft weg te wuiven omdat ze hun eigen zogenaamde experts hebben. Voor mij en hopelijk ook mijn mede burger is het wel mega bemoedigend. Soms voel ik me namelijk echt een idioot en twijfel ik of ik een wappie ben. Maar door zo’n nuchtere aanpak en heldere taal van dit onderzoek besef ik weer dat een kritische houding gewoon heel gezond is.

 23. Een belangrijk argument van privacy bewaking is altijd geweest dat je niet weet hoe toekomstige overheden misbruik kunnen maken van alle informatie die ze hebben over burgers.
  We zien nu toch duidelijk hoe we opschuiven richting misbruik door de overheden: de Covidpass als voorwaarde voor deelname aan het gewone leven.
  Al die digitale methodes die zo handig zijn, kunnen zich nu tegen ons keren. We moeten updates krijgen, maar hebben geen flauw idee wat erbij komt in het systeem. Overheden willen gaan controleren op ‘fake nieuws’ op die nieuwe media. en doen dit samen met het handjevol grote beheerders die al accounts afsluiten al deze te kritisch zijn over de injecties.
  Vanmorgen op de radio al een discussie of er geen boetes moeten staan op het verspreiden van ‘fake nieuws’. Waarbij onduidelijk is of een mening valt onder ‘fake nieuws’. Tevens is onduidelijk wie dan gaat bepalen wat ‘fake nieuws’ is.
  Overheden die maar één strategie willen, hebben een hekel aan vrije meningen die openlijk gefundeerde bezwaren kunnen hebben; zie het communisme. Of die misstanden aantonen waar de reguliere pers verstek laat gaan.
  Als je als overheid aan een complot bezig bent (zoals dat van de WEF), wil je geen vrije meningen die dit complot kunnen openbaren en bekritiseren. Momenteel lijken we toch echt die richting uit te gaan.
  Onder het communisme werd één mening toegestaan en moest het volk worden afgeschermd tegen alle andere informatie! Zie nu ook China en Noord-Korea.

 24. Waarom doen mensen zo luchthartig over die Covidpass?? Beseffen ze dan niet dat de overheid kan spelen met de vrijheid van mensen, door de voorwaarden van die pas steeds aan te passen?!
  Premier Andrews (Victoria, Austr.) heeft al gezegd dat je het vinkje alleen krijgt als je de derde (!) prik hebt gehaald: https://twitter.com/DarrenPlymouth/status/1439490021707460608
  Zo kunnen ze steeds de voorwaarden om deel te nemen aan het openbare leven aanpassen!
  Straks blijkt de derde prik ook niet effectief, en hup, pas na 4 prikken krijg je het vinkje.
  Zo word je een speelbal van de overheid!
  Dit gebeuren gaat over controle en het gezicht van de overheden wordt steeds boosaardiger tegen iedereen die niet in de pas loopt. Het lijkt op China.

  De CEO van Pfizer heeft al gezegd dat Israel het Pfizerlaboratorium is: https://twitter.com/gerdosi/status/1439690471698227201
  De mensen zijn er dus proefdieren voor dit nieuwe type van injecteren. En dan is er nu een premier aan de macht die ronduit griezelig is; een keiharde rechtlijnige. Hij heeft al aangegeven dat hij ouders tegen elkaar wil opzetten inzake wel of geen prik: https://twitter.com/ThreadsIrish/status/1439669429961379844
  Ouders die hun kinderen de injectie hebben gegeven moeten druk uitoefenen richting ouders die niet hun kinderen willen vaccineren. Het is ongelooflijk, te meer als je weet dat kinderen totaal geen risicogroep vormen en gemakkelijk natuurlijke immuniteit opbouwen, waarbij ze zelfs meer méér risico’s lopen door de injectie zelf.

  De demonstraties tégen die pas die ons een speelbal maakt in handen van de overheden, blijven doorgaan; overal in de wereld! Héél verdacht dat een WEF deze pas aan het promoten is. De WEF verlangt kennelijk ook naar een wereld waar de burger in de pas moet lopen à la China.
  Waarom zien mensen dit niet.

 25. Heb ivermectine of HCQ nodig voor een zieke na vaccinatie.
  Iemand een bron..?

 26. @xandernieuws

  Top advocaat mensenrechten Bart Naes start rechtszaak tegen de staat om coronapas. Is ongrondwettelijk en demissionair kabinet mag niet zulke beslissingen nemen.
  Zie weblinks.

  https://www.ninefornews.nl/advocaat-begint-rechtszaak-tegen-coronapas-onwettig-strafbaar-en-mist-elk-nuttig-effect/

  https://www.linkedin.com/posts/bart-maes-2219098_dit-zijn-de-versoepelingen-en-restricties-activity-6843616915697614848-Y_vB

  Motie Kuzu is aangenomen dat in Nederland niemand op zijn werk zich verplicht hoeft te laten vaccineren. Zie weblink

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z14397&did=2021D30710

  Beste allemaal, veel bidden in deze dagen.
  Xander, vergeet jij ook niet te bidden, en heel veel Zegen van de Almachtige God en Zijn Zoon Jezus Christus toegewenst op jouw hoofd en je familie voor al het goede werk dat je doet.
  God verhoort nog steeds gebeden. Veel bidden mensen, God heeft ALLES onder controle.

  En wie verdieping zoekt:
  boek Het visioen en verder, David Wilkerson
  Ook op YouTube.

 27. Nadat er vandaag een Holocaust Namen Monument is onthuld, door hoe wrang dank ook door de gene die nu meewerkt aan plannen, waarvoor uiteindelijk een COVID Namen Monument gemaakt zal kunnen gaan worden.

 28. @ xerxes Kijk eens in de krantenadvertenties hoeveel (vooral jongere) mensen er plotseling zijn overleden.

 29. Beste vrienden, Covid-19 bestaat niet, verzinsel van Tedros, was zoveelste valse voorspelling door de WHO, net zoals die van 2009, zogenaamde Mexicaanse virus wereldramp waar toen ook iedereen op deze planeet zou gaan sterven! Bewapende angst na bewapende angst met maar 1 doel, genocide op weerloze gezonde kinderen & gezonde mensen! 99,95% heeft nooit last gehad van Corona! Het is niets erger dan de jaarlijkse griep. Wat wel erger is, is dat de medisch politieke fascisten ons straks al twee jaar gijzelen met hun bewapende angst leugens om genocide uit te voeren met hun PCR neus & keel geboor om gezonde kinderen & ons te infecteren, zoals ze dieren ook zogenaamd vaxxen + dat ze ook nog eens die onnodige mrna gentherapie killerprik aan iedereen blijven pushen samen met onwettige maatregelen waar al die ”NSB” politici lekker in beroep gegaan zijn nadat ze het proces tegen de mensenrechten waren verloren, blijkbaar kunnen die in beroep gaan tegen onze mensenrechten, lijkt mij toch geen logische gang van zaken? Dat staat niet in de Neurenberg-code dacht ik toch?! Dan ook nog eens de grote leugen, dat gezonde mensen een doelgroep zouden mogen zijn van die PCR testen die zelfs geen infectie kunnen vaststellen, waartoe dienen die dan eigenlijk? Om te infecteren volgens mij? Nog een andere grote leugen is dat mensen zonder symptomen anderen zouden kunnen infecteren! Dik bewezen medisch bedrog volgens mij, daar hebben we geen politiek correcte rechtbanken & rechters voor nodig, alléén maar gezond verstand, we weten dat het een wereldwijde hoax is, 100% zeker, & voor andere agenda’s dan onze gezondheid, integendeel! Groetjes,

 30. @xerxes,

  Bij mij in de regio 6 mensen plotseling overleden, waarvan de jongste 24 jaar oud is en een moedertje van 39 jaar oud. Inmiddels ken ik ook al mensen met vaccinschade

  Kijk op YouTube BPOC 2020 persbericht van 5 augustus :
  Buiten parlementair onderzoekscommissie 2020 en zie de schrijnend aantal overlijdens na vaccin !

 31. Jezelf blootstellen aan (ultraviolet) zonlicht EN Vit D inname ( zeker met de herfst en winter ) is een eenvoudige maatregel om ziekworden, ziekenhuisopname of zelfs dood te voorkomen door het virus covid 19 volgens deze studie:

  https://pandemic.news/2021-09-17-study-confirms-sunlight-exposure-protect-against-covid.html

  Uit deze studie een gedeelte met google vertaald:
  “Onze studie voegt verder bewijs toe dat vitamine D zou kunnen beschermen tegen ernstige COVID-19-infectie”, zei Zgaga. “Het uitvoeren van een goed ontworpen [experiment] … is van cruciaal belang. Tot die tijd, aangezien vitamine D-supplementen veilig en goedkoop zijn, is het zeker aan te raden om supplementen te nemen en te beschermen tegen vitamine D-tekort, zeker met de winter in aantocht.”

  Lees meer over de positieve effecten van vitamine D in de strijd tegen het coronavirus door de laatste artikelen te lezen op VitaminD.news.

 32. Mensen, misschien moet er rekening mee gehouden worden dat men er zich voor schaamt om te erkennen dat men ziek is geworden v/d vaccins en dit op allerlei manieren onder het vloerkleed wil vegen.
  Ik hoor in mijn omgeving WEL van zieken en doden , zeer w.s door de vaccins , bijv grote abcessen , zwellingen onder de oksels met als gevolg 2 doden en zo zou ik nog verder kunnen gaan !

 33. Ivermectine verwijdert naar verluidt de spike-proteïnen van de vaccins uit het lichaam. De Franse professor Jean-Bernard Fourtillan kondigde onlangs aan dat ze een speciale patch hebben ontwikkeld, om de gevaccineerden te behandelen. Die zou worden gefabriceerd in Frankrijk, Duitsland, de V.S., Rusland en Brazilië. Laten we niet zwelgen in pessimisme. Er zijn ook nog goede krachten in de wereld !

  Link ? Mod.

 34. Zeer veel info over de schade van de experimentele gen therapie en het Spike Protein Syndrome
  en verhalen van slachtoffers:

  Pandemic.news

 35. Met zoveel bewijzen van gevaar jegens het vaccin slaapt Nederland rustig verder. Ik verbaas me erover dat de Volksvertegenwoordiging (Den Haag) niets van zich laat horen. Zij zijn toch in de gelegenheid om “Nee” te zeggen.

 36. Het contract tussen Pfizer en Israël moet 30 jaar geheim blijven. Het contract tussen de EU en Pfizer moet 10 jaar geheim blijven. Ook het contract tussen Pfizer en Albanië moest 10 jaar geheim blijven. Echter is dat contract nu door iemand online gezet.

  Interessant is artikel 5.5.
  “Purchaser acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their
  components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency
  circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision
  of the Vaccine to Purchaser under this Agreement. Purchaser further acknowledges that
  the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there
  may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent
  applicable, Purchaser acknowledges that the Product shall not be serialized.”

  http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/Albania-Pfizer.pdf

 37. Het lijkt of alles in een stroomversnelling geraakt. Een vriend van mij (‘vaccin’ gehad 2x heeft gordelroos in het gezicht, 5 mnd. nu . Ook ruim 5 mnd geleden ‘vaccin’ gehad.Nooit ziek geweest…
  Het wordt mij ook af en toe bang te moede , maar ik hou vast aan onze Heer God, JHWH/CHRISTUS die met ons is tot het “einde der dagen”.
  Want: ” Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest,
  waarmee zal men dan zouten? “Mt.5:13
  Shalom,
  Joost

 38. Ik ben t met Xerxes eens; let op je eigen omgeving. In mijn omgeving 2 mensen ambulance/overleden aan hartproblemen en 1 oudere man met hartfalen.
  Maar je kunt dus nooit bewijzen dat dit met vaccinatie te maken heeft…

 39. @ Xerxes, waar al die prikdoden zijn? Die gegevens krijg je niet van de officiële instanties, die geven niets dan fake cijfers, gevallen met prikdoden, kunnen volgens hen nooit prikdoden zijn want hun blijven dat reageren dat die mrna gentherapie veilig is, & het daar niets mee te maken kan hebben, & de families moeten zelf te prikdoden aangeven die vervolgens worden genegeerd! Alles van prikdoden snel de mat onder, want wij willen verder goed verdienen aan gepushte priks! Bij DVO zegt men dat de toch toegegeven prikdoden X 100 moeten, dat komt wereldwijd op meer dan 6 miljoen prikdoden!

  Daarbij komt ook nog dat je niet direct aan de prik hoeft te sterven, het duurt tot twee jaar voor het grafeenoxide zich over het hele lichaam in alle organen heeft verspreid tot in je hersenen! Het is dus een tijdbom, binnen twee jaar ga je er nog veel meer doden door zien! Dan zullen er massa’s families doden gaan melden! Ondertussen blijven de nieuwe ”NSB” snel verder prikboosten om zoveel mogelijk mensen te infecteren met PCR tests & mrna gentherapie, daarom blijven ze nu straks al twee jaar gezonde mensen gijzelen & pushen met al die onwettige fascistische maatregelen, die de priks aanvaarden plegen eigenlijk zelfmoord! Die prikpassen gaan ze ook voortdurend laten vervallen voor boosterpriks, om zeker te zijn van hun genocide, niemand van ons mag gewoon gezond zijn, dat is zo duidelijk als iets, 99,95% heeft geen problemen zonder die politieke fascisten priks, hun zijn het probleem, niet wij! Groetjes,

 40. Exodus 23 vers 7 : Houdtje ver van valse zaken want de onschuldige en gerechtigde zult je niet doden !Dus…de ongevaccineerden die niet ziek zijn mag de overheid niet vals beschuldigen .God strijdt voor ons !

 41. @ Xerxes 19/09/2021 om 4:51 pm
  ” … zo zie ik (tot nu toe) geen doden vallen die ik rechtstreeks in verband kan brengen met de vaccinatie. …”

  Hoewel ook ik tegenstander ben: ook ik in mijn omgeving heb wel klachten vernomen, maar nog geen duidelijke aanwijzingen voor sterfgevallen daardoor.

 42. Als de reden voor verplichte vaccinaties is dat de ongevaccineerden straks een te grote belasting op de zorg leggen ten koste van de gevaccineerden. Dan zou het juridisch toch mogelijk moeten zijn om een verklaring te tekenen dat je afziet van Nederlandae zorg? Ik had vroeger een collega uit India, die ging in India naar de dokter en ziekenhuizen omdat hij de NL-se zorg niet vertrouwde… NLse zorg lang niet in alle gevallen de beste op aarde… gemiddeld misschien wel…

 43. Zoals ik al zei, een paar dagen geleden, ik denk dat de ogen open zullen gaan, ik ga me niet aan een voorspelling wagen waar het dan heen gaat MAAR, opnieuw, het zijn zeer interesante tijden .
  Er komt teveel boven water bij de officiele kanalen, binnenkort kan dit niet meer in de doofpot gestopt worden !!

 44. Holocaust-overlevende Vera Sharav, in interview door team Fuellmich: 29/8/’21, op fromrome.info:
  over de scamdemic en het 4e Reich dat daarmee is begonnen.

 45. maar waar zijn die doden dan hier in Nederland ? Ik bekijk het vaxxen eigenlijk hetzelfde als naar Covid. Ik kijk naar mijn eigen omgeving. Zoals ik in mijn omgeving extreem weinig doden aan Covid heb gezien, zo zie ik (tot nu toe) geen doden vallen die ik rechtstreeks in verband kan brengen met de vaccinatie. Wél zie ik regelmatig mensen die zeggen dat ze een week of wat ‘slecht’ zijn geweest na het nemen van het vaccin. Mijn zwager zelfs zo erg dat hij besloten heeft niet de tweede spuit te halen. Maar het overgrote merendeel heeft helemaal geen klachten gehad en voelt zich kiplekker. In elk geval heb ik nog niemand zien overlijden uit mijn, toch wel, uitgebreide kring van kennissen, vrienden, collega’s en familie.
  Wél hoor ik de laatste tijd nogal wat rare eenzijdige auto-ongelukken, en dat is wel iets wat mij verontrust. In de afgelopen week ben ik driemaal aanwezig geweest bij ongelukken van mensen die achter het stuur onwel waren geraakt en tegen een boom of iets anders waren opgereden…dat kan ik uit eerste hand vertellen, want ik krijg daar beroepsmatig mee te maken.
  Ook collega’s van mij is dit opgevallen. Maar ik ben geen medicus, dus ik kan niet vertellen of dit vaccin-gerelateerd is. Zelf heb ik besloten om zo lang, als nog mogelijk, te wachten met vaccinatie. Ik vertrouw het simpelweg nog niet volledig, om de bekende redenen, Volgend jaar ofzo, dan weet ik voldoende om er zelf een afgewogen beslissing over te kunnen nemen.

 46. Ik kijk uit naar de dag dat Rutte en de verantwoordelijken voor deze ramp Nicolae Ceaușescu achterna gaan.

 47. Er is maar een uitweg uit deze malaise;
  Zoek de Here Jezus nu het nog kan. Geef je hart aan Hem. En je zult gered worden.

 48. Inderdaad, vroeger stopten ze ook met die vaxx als er doden door vielen, nu gaan ze er keihard mee door! Waarom denk je, ze willen wereldwijd gezonde mensen & kinderen op een sluwe manier vermoorden, pure genocide met PCR testen & de mrna gentherapie killerpriks! Het zijn tijdbommen in ons lichaam, als men er niet direct aan sterft dan binnen de twee jaar door de grafeenoxide die zich dan over heel het lichaam verspreid zal hebben, ik weet het al veel beter dan die kwaks & politici!

Comments are closed.