‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’

Op 24 augustus 2020 schreven we bij deze foto: ‘Het Nürnberg tribunaal in 1945-1946. Komt er ooit een vergelijkbaar tribunaal waarin de Westerse klimaat/coronasekte terecht zal moeten staan vanwege hun misdaden tegen de menselijkheid?’ Het antwoord lijkt nu bevestigend te zijn. (Afbeelding: (5)).

—————————————————————————————————————————————–

Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’

—————————————————————————————————————————————-

Er wordt een tweede Nürnberg tribunaal voorbereid, een ‘class action’ (groepsvordering) tegen de veroorzakers van de in Davos (World Economic Forum) geplande Covid-19 systeemcrisis, die bedoeld is om de hele wereld te onderwerpen aan de ‘Great Reset’ in het kader van de communistische VN Agenda 2030. Advocaat Reiner Fuellmich – die ervoor zorgde dat Volkswagen werd veroordeeld wegens het sjoemelen met katalysatoren – wordt hierin ondersteund door duizenden juristen van over de hele wereld. Het is andermaal een hoopgevend teken dat het verzet tegen de opzettelijke verwoesting van onze vrije samenleving en burgerrechten onder het mom van een doorsnee luchtweg virus langzaam tot in de in maatschappelijk opzicht ‘hoger’ geplaatste lagen begint door te dringen.

Fuellmich wist ook de systeembank van Europa, Deutsche Bank – die overigens al enige tijd feitelijk technisch failliet is – te laten veroordelen als een criminele onderneming. DB kocht deze zaak rond corruptie en fraude af met ruim $ 130 miljoen.

Volgens de topadvocaat verdwijnt alle fraude door Duitse banken en bedrijven echter in het niet vergeleken bij de immense schade die werd, wordt en nog zal worden veroorzaakt door de Covid-19 zwendel, beter gezegd het Covid-19 schandaal.

‘Grootste onrechtmatige zaak aller tijden; grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’

Fuellmich vindt dat alle verantwoordelijken die hier in alle landen aan meewerken en dit perfide plan uitvoeren, moeten worden vervolgd wegens het manipuleren van de ‘besmettings-‘ en ‘ziekte’ cijfers, het misleiden van de bevolking, het vervalsen van (corona) testprotocollen, en de onnoemelijke financiële, psychische en medische schade die aan honderden miljoenen mensen wordt aangericht door het verplicht sluiten van bedrijven, lockdowns, en andere ontwrichtende maatregelen.

Een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen, dat nog deze maand operationeel wordt, gaat daarom een proces aanspannen wegens deze ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden’, een monstrueuze fraude die ondertussen ‘is uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’. Op initiatief van een groep Duitse advocaten werd reeds een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel om deze collectieve actie op basis van Angelsaksisch recht op touw te zetten.

‘Covid-19 schandaal ging nooit om gezondheid, maar om criminele verplaatsing van macht en rijkdom’

‘De hoorzittingen van onder meer honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen van internationale faam, die sinds 7 oktober 2020 zijn uitgevoerd door de Berlijnse onderzoekscommissie naar de Covid-19 affaire, hebben inmiddels met een aan 100% zekerheid grenzen waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid-19 schandaal nooit een gezondheidskwestie was,’ verklaarde Fuellmich op 15 februari.

‘Het was veeleer een kwestie van het versterken van de macht, die onwettig werd verkregen door criminele methoden van de corrupte ‘Davos-kliek’, door de rijkdom van de bevolking over te dragen aan de leden van Davos, over de ruggen van onder andere de kleine en met name middelgrote ondernemingen.’

De conclusie van deze commissie is dat Covid-19 door zakelijke en politieke ‘elites’ wordt gebruikt als afleidingsmanoeuvre, met als doel marktaandelen en rijkdom te verplaatsen van kleine en middelgrote bedrijven naar wereldwijde platforms zoals Amazon, Google en andere ‘Big Tech’, Uber, en multinationals.

Bewezen dat gevaar corona niet groter is dan seizoensgriep

Bovendien ‘hebben we keer op keer bevestigd zien worden dat het gevaar van dit virus ongeveer hetzelfde is van een seizoensgriep, ongeacht of dit nu een nieuw virus is, of dat we gewoon te maken hebben met een influenza die is omgedoopt tot Covid-19 pandemie,’ vervolgde Fuellmich. Zelfs hooggeplaatste corona ‘experts’ zoals Anthony Fauci en in Nederland Marion Koopmans hebben voor de camera toegegeven dat de PCR test géén besmetting kan aantonen. De uitvinder van deze test, die daarvoor de Nobelprijs kreeg, heeft zijn collega wetenschappers uitdrukkelijk gewaarschuwd dat zijn test NIET gebruikt kan worden om een virale besmetting aan te tonen.

Dat wordt desondanks toch massaal gedaan, met uiteindelijk als doel om met behulp van doelbewust gezaaide angst de bevolking zover te krijgen zich vrijwillig als proefkonijnen te laten gebruiken voor experimentele gentherapie, oftewel genetische manipulatie, die op uiterst bedrieglijke wijze is verpakt als ‘vaccin’.

‘Om de bevolking in paniek te brengen werden er gevaarlijke en schadelijke beperkende maatregelen ingevoerd (ook door de WHO), zoals het verplicht dragen van nutteloze en gevaarlijke mondkapjes, en het invoeren van even nutteloze als contraproductieve social distancing. De bevolking was dus ‘klaar’ voor de injecties.’

Nietigverklaring vaccinaties; Leugenachtig misbruik van PCR test

Daarom eisen steeds meer advocaten en andere mensen de onmiddellijke beëindiging van deze dodelijke maatregelen, en een rechterlijke toetsing door een onafhankelijk tribunaal, naar het voorbeeld van de naoorlogse Nürnberg processen. Tevens is er een beroep tot nietigverklaring van de goedkeuring van vaccinaties ingediend bij de Europese Commissie, is er in New York een rechtszaak begonnen over de PCR-testen, en zijn er tevens rechtszaken in Duitsland, Canada, Australië en Oostenrijk, alsmede bij het Internationaal Gerechtshof als de Europese Rechtbank voor de Mensenrechten.

Een van de kernzaken van het nieuwe Nürnberg proces zal de leugenachtige Corman-Drosten paper zijn, waarop de falsificatie van de PCR test is gebaseerd. Deze paper was niet peer-reviewed, en werd er in slechts 24 uur doorheen gejaagd. Het grootschalige misbruik van deze test om zoveel mogelijk ‘besmettingen’ te kunnen melden is één van de grootste leugens uit de menselijke geschiedenis, die nu al onwaarschijnlijk veel schade heeft aangericht.

Gigantische gijzeling van de mensheid; Vaccinaties worden gedrongen of zelfs gedwongen

World Economic Forum topman Klaus Schwab is de grote architect van deze gigantische gijzeling van de hele wereldbevolking (al wordt hij net als Bill Gates achter de schermen aangestuurd door de echte top, de Rothschilds en Rockefellers). Hij wordt hierin gesteund door de financiële oligarchie en de politici aan hoofd van de EU. Alle Westerse regeringen namen op basis van de (test) richtlijnen van Drosten en de WHO vernietigende beslissingen over inperkingen, de avondklok, mondkapjes, social distancing en andere draconische maatregelen, en dat tegen een niet bestaand gevaar.

Mogelijk nog erger is dat miljarden mensen hierdoor worden gedrongen, en als dat niet werkt zelfs gedwongen, om zich op basis van een leugen te laten injecteren met hoogst omstreden experimentele stoffen, die volgens almaar grotere aantallen wetenschappers op zowel de korte als langere termijn onnoemelijk veel schade kunnen en zullen aanrichten, zoals het veroorzaken van ernstige auto-immuun ziekten en hersenschade.

‘Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gepleegde misdaden,’ beloofde Fuellmich. Tegen de politici die hun beleid baseren op deze corrupte cijfers zei hij dat ‘deze feiten voor hen wellicht nog een redding kunnen zijn die kan helpen om de zaken recht te zetten, en het langverwachte wetenschappelijke en publieke debat op gang kan brengen. Dit kan vermijden dat zij samen met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.’

Beschermen landbouw en regionale valuta; nieuw media landschap

De commissie gaat tevens proberen om regionale landbouwstructuren te beschermen (zeker van toepassing op Nederland, waar de boerenstand opzettelijk met o.a. absurde uitstootregels wordt weggevaagd, zodat de overheid spotgoedkoop hun land in bezit krijgt). Ook wordt gepoogd regionale valuta in stand te houden, om te voorkomen dat er straks een nieuwe (digitale wereld?)valuta van ‘bovenaf’ wordt toegewezen.

Tevens wordt gewerkt aan de wederopbouw van een nieuw en kritisch media landschap, dat weer echte onafhankelijke info moet gaan brengen. (De huidige mediabazen en -kopstukken en meeste journalisten staan wat mij betreft vooraan in het beklaagdenbankje van Nürnberg 2.0. Met het zaaien van louter angst en het onderdrukken van ieder tegengeluid, hoe goed onderbouwd dat ook was, hebben zij een cruciale rol gespeeld bij het ernstig letsel toebrengen aan onze samenleving.)

De in 1947 opgestelde Nürnberg Code is vermoedelijk het belangrijkste document in de geschiedenis dat handelt over de ethiek van medisch onderzoek.

De 10 ‘geboden’ van de Nürnberg Code (1947), die zonder uitzondering allemaal werden en worden geschonden:

1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;

2. Het experiment (in dit geval het allergrootste experiment uit de geschiedenis, namelijk met de hele wereldbevolking – X.) mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;

3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;

4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;

5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; (Bill Gates tijdens TV-interview: ‘We moeten rekening houden met 700.000 (corona vaccin) slachtoffers.’);

6. Het risico van het experiment mag nooit groter zijn dan het humanitaire probleem dat met het experiment moet worden opgelost. Oftewel: het middel mag niet erger zijn dan de kwaal, zelfs niet als daar op voorhand enkel vermoedens over zijn;

7. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen;

8. Het experiment dient in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen;

9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon ten allen tijde de vrijheid hebben op ieder gewenst moment te stoppen;

10. De leidinggevende wetenschappers moeten er continu op voorbereid zijn om het experiment onmiddellijk stop te zetten als er ook maar de geringste aanleiding is te denken dat de proefpersonen mogelijk schade zullen ondervinden.

 

Xander

(1) Jolanda Verbeek / Facebook
(2) WN.com / Corona Committee
(3) RGN Press (Romanian Global News)
(4) Stiftung Corona Ausschuss
(5) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Ray D’Addario , bron www.archives.gov , This work is in the public domain in the United States

Zie ook o.a.:

15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
04-02: Van Haga: ‘Verlenging lockdown is ramp voor Nederland’
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart

2020:

14-12:  Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
22-10: Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’ (Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
17-09: ‘Ruim 60% bedrijven die moesten sluiten wegens corona gaat nooit meer open’
07-09: (/ Corona maatregelen doen aantal werklozen wereldwijd tot boven 300 miljoen stijgen)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid (/ ‘Deel Westerse elite compleet krankzinnig met hun ‘groene’ vernietiging van de economie en geplande oorlog met China en Rusland’)
05-08: ‘Tweede lockdown komt er omdat politici opstand vrezen zodra economie vanaf september instort’
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

69

 1. Beste zoon van de Koning,
  Ik ben het met je eens wat er allemaal gaande is in deze regering niet juist is. Maar het beroerde is dat we niet in een theocratie leven maar in een democratie waar iedereen zijn zegje te zeggen en te willen heeft. Dat is de moeilijkheid. Als kinderen van God zouden we niet voor democratie moeten zijn. Maar ik vind dat we voor de overheid (sorry voor de grote O, je hebt gelijk.) moeten bidden. In Romeinen 13 staat niet als je met een bepaalde overheid te maken heeft. Daar rept Romeinen niet over. In Jezus tijd was Herodes koning onder een keizerrijk enz. Men moest toen ook geven wat des Keizers was. Ik ben van mening dat we voor welke overheid dan ook voor hen moeten bidden. Jezus sprak mijn inziens niet over een overheid die allen maar Gods wil doet. Waarom ik zo reageerde geschoktheid over hoe op alles gereageerd wordt. Ik lees de benamingen waarmee Rutte benoemd wordt, en hou me ten goed ik ben geen Ruttefan, noch van een ander mens. Maar ik vind dat je geen woorden als psychopaat voor Rutte moet gebruiken en of in termen dat zij genocide plegen om ons uit te roeien wat ik ergens las. Ik was nog nooit op jullie site geweest maar ik ben geschrokken wat ik allemaal aan negatieve dingen lees. Zo opstandig en negatief en werd er verdrietig van! Ik zie heus wel wat er aan rotzooi in deze maatschappij is en dat het steeds erger wordt. We leven in de eindtijd waarin er steeds ergere dingen staan te gebeuren. Nochtans vind ik dat we juist als gelovigen voorzichtig moeten zijn in onze uitingen. Dat geld ook voor mij als ik dingen schreef die ik niet had moeten uiten, hiervoor vraag ik om vergeving. Maar ik blijf erbij dat we voor onze overheid horen te bidden. En als zij bepaalde regels instellen bijvoorbeeld i.v. met corona dat we daar ons aan moeten houden. Dingen gaan fout, natuurlijk, maar daar hoeven geen complete opstanden door te komen of de overheid te verwensen. We behoren nu eenmaal als gelovigen niet tot deze wereld maar tot een ander koninkrijk. Jij als zoon weet dat.
  Met vriendelijke groet, Ans van Grinsven

 2. Ans van Grinsven schreef: 06/03/2021 om 6:33 pm

  Het is schokkend hoe u schrijft: ‘Moeten jullie je onbekeerlijke harten niet eens onderzoeken of God jullie wel geroepen heeft om Hem te kennen? En even verderop : Is het oordeel soms aan jullie? U oordeelt over een zaak waarover alleen God kan oordelen, want alleen Hij heeft kennis van alle dingen leert de Bijbel.

  God wil door de grootste zondaren gekend worden dus waar heeft ú het eigenlijk over: ‘ Moeten jullie je onbekeerlijke harten niet eens onderzoeken of God jullie wel geroepen heeft om Hem te kennen’ ?

  Bij uw hele verhaal past 100% uitstekend de wereldberoemde opmerking van Rabbijnenzoon Karl Marx: ‘ godsdienst is opium voor het volk ‘.
  Slaapt u maar door en ontwaak in een doodenge samenleving waar alle liefde tot God en de naasten en de Weg, de Waarheid en het Leven is vermorzeld door een nieuwe generatie lakeien van het beest.

 3. @Ans van Grinsven, aangaande de overheid (kleine o, geen grote) – zij staat zeker niet boven alle kritiek. Niet in Jezus tijd, niet daarvoor in het O.T. en niet in onze tijd. De overheid dient net als de gewone man en vrouw, Gods wil te volgen. Dat kan men toch zeker niet van de Nederlandse overheid beweren met de vele compleet goddeloze wetten die zij heeft gemaakt en handhaaft. En dan heb ik het nog geeneens over de corona maatregelen. Maar wel over onderwerpen als kindermoord, zondagsheiliging ho maar, naam van God beschermen? zeker niet, porno, ‘sekswerkers’, transgender/lgbto, kinderen indoctrineren. Ik zal maar ophouden om voorbeelden te noemen. Ik raad je aan wat minder hoog van de toren te blazen en de Bijbel nogmaals te gaan lezen te beginnen met het volledig lezen van Romeinen 13. Als de overheid die daar beschreven wordt hetzelfde is als de Nederlandse overheid… stem ik voortaan op Mark Rutte.

 4. antwoord aan Elisabeth v.d. B. en anderen!
  Het is schokkend hoe over de Overheid, die door God over ons gesteld is, wordt geschreven. Moeten jullie je onbekeerlijke harten niet eens onderzoeken of God jullie wel geroepen heeft om Hem te kennen? Als Rutte een psychopaat is, wat zijn jullie dan? Is het oordeel soms aan jullie?
  Als jullie vinden dat hij een psychopaat is, moet er dan niet voor hem gebeden worden? Jezus was met ontferming bewogen over de bezetene van Gardara. Jullie zijn net kleine kinderen die zo gevangen zijn in deze situatie, een situatie die ieder mens treft. Mij ook! Er zijn ergere dingen op deze wereld gaande. Deze periode gaat voorbij!!! Als we op God vertrouwen komen we deze dingen te boven. Ik denk aan al die miljoenen vluchtelingen in barre omstandigheden die niets meer hebben. Ik vind dat wij ons dan moeten schamen met onze kleinzielige gedoetje.
  We gedragen ons als kleine verwende kinderen.

 5. correctie wegens onvolledigheid:
  @Elisabeth v.d.B.,
  Inzake Uw vraag van 03/03/2021 om 9:24 am:
  Ik blijf bij onverminderd bij mijn reactie van 26/02/2021 om 6:45 pm.

 6. @Elisabeth v.d.B.,
  Inzake Uw vraag van 03/03/2021 om 9:24 am:
  Ik blijf bij onverminderd bij mijn reactie van 26/02/2021 om .

 7. Beste Xander,

  Even een vraag. Waarop hebt u uw artikel over het nieuwe Neurenberg tribunaal gebaseerd? Wat is/zijn uw bron(nen)? Die heb ik niet kunnen vinden. Heb ik iets over het hoofd gezien? Overigens vind ook ik het niet netjes van Innmedia dat die uw artikel hierover zonder uw toestemming heeft overgenomen. Aan de andere kant beschouw ik het ook een beetje als een compliment aan uw adres… Graag wacht ik op uw reactie.

  Bronnen onder het artikel, tevens kunt u ook via het internet veel info vinden. Mod.

 8. Wie wil weten hoe Mark Rutte écht in elkaar zit, doet er goed aan naar de website https://www.wanttoknow.nl te gaan. In de rechter kolom vindt u de kop ‘Mark Rutte: sociopatisch gedreven psychopaat..!!’ In dat artikel wordt deze psychiatrische aandoening heel breed uitgemeten en uitgelegd. Zeer de moeite waard!

 9. Beste P. Derks,

  Ik vind het geen wonder dat dit artikel kranten en nieuws niet haalt. Vooral het nieuws (de journaals en de actualiteitenprogramma’s van de NPO) brengt alleen maar wat de regering welgevallig is. Wat niet naar de zin van bijvoorbeeld Rutte, De Jonge, Grapperhaus en Van Dissel is, wordt stelselmatig uit het ‘nieuws’ geweerd. Met als gevolg dat het ‘nieuws’ in de gangbare media mijns inziens als ‘fake’ kan worden bestempeld. Als ik XN, http://www.tora-yeshua.nl e.d. lees, meen ik te vinden wat er echt waar is. De reguliere media misleiden ons op een enorme manier. Dat is mijn mening althans. En niet alleen de mijne…

 10. Elisabeth v.d.B..
  Bedankt voor Uw reactie, echter
  Mijn stelling was en is (zie 26/02/2021 om 6:45 pm):
  Dit artikel is volgens mij 100% fake news (= vals, fout nieuws).
  Dit, omdat media (zoals kranten en televisie) letterlijk nérgens iets over een tribunaal melden én omdat dit artikel geen enkele bron vermeldt, dat er een nieuw internationaal tribunaal in voorbereiding zou zijn.

  Uw antwoord (Er worden veel artikelen van XN overgenomen, zonder dat eerst netjes te vragen. Mod.)
  is dus een non-antwoord, maar slechts een bevestiging van het door mij gestelde.

 11. Beste P. Derks,

  Dat de ene organisatie het artikel vrijwel woordelijk heeft overgenomen van de andere, vind ik niet zo’n probleem. Het bewijst in mijn ogen juist dat verschillende organisaties het zó goed en belangrijk vinden, dat ze het naar buiten willen brengen. En dan vind ik alleen maar toe te juichen.

  Er worden veel artikelen van XN overgenomen, zonder dat eerst netjes te vragen. Mod.

 12. De titel van het vergelijkbare artikel op Innmedia begint met ” Zeer explosief uit Frankrijk”. De oorspronkelijke tekst was in het Frans: https://nouveau-monde.ca/fr/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/
  Maar de inhoud heeft eigenlijk niets met Frankrijk te maken. Er staat wel een interessante link onder het Franse artikel: https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-me-virginie-de-araujo-recchia-avocate-au-barreau-de-paris
  De betreffende Parijse advocate is bezig met de voorbereiding van een “class action” een groepsvordering, tegen de Staat vanwege de vrijheidsbeperkende maatregelen, met name de avondklok en de lockdown. Deze gaat ze indienen bij de onafhankelijke franse Autorité Judiciaire die als taak heeft de vrijheid van het individu te bewaken.

 13. Hetgeen wat Harold Mulder schreef op 27/02/2021 om 2:40 pm lijkt mij wél correct.

 14. @Elisabeth,
  Het door U aangehaalde artikel is bijna woordelijk hetzelfde als het artikel van xandernieuws.
  Dus: ik vermoed dat de een van de ander heeft overgenomen,

 15. Het verhaal zoals hier neergezet vertoond nogal de nodige onjuistheden. Een Class-action is heet wat anders dan het gewenste Nürnberg proces 2.0 (zoals Reiner het eens heeft voorgesteld). Dat 1.000-en juristen bij elkaar zijn aangesloten is mij niet bekend. Maar voor wie de juiste info zelf wil horen, de hoofdbron is de website van de 4 advocaten die hier al sinds juli 2020 aan werken is: https://corona-ausschuss.de
  De recente zitting van 26 februari jl., daarin legt Reiner Füllmich nog eens goed uit wat een Class-action precies is.
  Ook de Sondersitzung met de titel ‘The great Recall’ is de moeite zeker waard om een en ander te horen wat er internationaal gaande is. Bij deze zitting wordt ook verteld hoe het precies zit met die PCR test waar een rechtszaak tegen wordt gevoerd in New York. Jeroen Pols komt ook aan het woord, een voormalige anti-Maffia rechter uit Italia, en meer.

  Men moet wel de Duitse taal machtig zijn en genoeg tijd inruimen de zittingen te volgen.

  De Corona Ausschuss is de enige betrouwbare bron die men moet volgen en ik merk keer op keer dat deze website nauwelijks ook maar ergens genoemd wordt.

  Een andere site die de nodige info geeft is die van Children’s Health Defense van Robbert Kennedy jr.: https://childrenshealthdefense.org

 16. Beste Xander,

  Wat een fantastisch artikel! Dat geeft hoop!
  Ik heb nog een andere site ontdekt waarop vergelijkbare informatie wordt gegeven. Tik op de zoekbalk in het midden van de ‘bladzij’ bij Google in: Innmedia tweede Neurenberg tribunaal. Klik op Enter en er volgt een kop: Zeer explosief uit Frankrijk: Vandaag wordt…
  Er komt dus uit minstens nog een bron dezelfde informatie.

 17. @Klaas,
  Mijn achtergrond is zeer eenvoudig. Ik praat nu écht uit levenservaring:
  Ik was als kind een écht zorgenkindje (ik had echt nul weerstand); elk jaar lag ik ’n half jaar ziek thuis; zo kreeg ik ook élke griep die in de buurt kwam.
  Élk virus (zoals de griep) is ’n luchtweginfectie. Het begin van de luchtweg is de neus; dan gaat de luchtweg naar de slokdarm en eindigt in de longen.
  Een luchtweginfectie begint dus met de neus (te merken aan een snotterbel).
  Als de infectie verder gaat, dus naar de luchtweg gaat, krijg je koorts (als afweer van het lichaam).
  Gaat de infectie nóg verder (dan spreek je van een longinfectie), dan krijg bijna geen lucht meer.

  Als ik zwaar ziek was, zorgde mijn moeder voor een correcte hygiëne:
  Zo werd (zoals gewoonlijk) elke dag de slaapkamer ’n half uur gelucht door de ramen wijd open te zetten.
  Voor het gemak lag ik steeds in de woonkamer. Als ik naar toilet ging, ging zij met mij mee, zodat ik geen klink aanraakte + zij ontsmette meteen het toilet met chloor (kan ook zeer goedkoop en natuurvriendelijk met azijn). Ik lag op een sofa, op 1,5 meter van de eettafel (en dus vaak aan tafel mee at).
  Wij waren met z’n zessen en mijn broer en zussen en hun speelkameraadjes speelden vlak bij mij.
  Nóóit hebben wij een mondkapje gedragen (die dingen bestonden toen zelfs nog niet).
  Letterlijk nóóit heb ik iemand anders besmet.
  (Elke 7 jaar vernieuwt je lichaam zich. Zo ben ik sinds mijn 14e levensjaar geen zorgenkindje meer.

 18. @Klaas,
  Ik schreef al over Covid-19 (het toenmalige Corona) vóórdat deze site erover begon.
  (Toen meldde ik, dat het volgens mij gewoon een griepsoort betrof.)
  Ik ben waarschijnlijk de aanjager geweest van de zeer kritische kijk op Covid.

  Hierdoor meen ik het recht te hebben, zeer kritisch te mogen zijn.
  Ik heb niet alleen de media gemeld, doch mij valt sterk op, dat dit artikel geen enkele bron vermeldt, dat er een nieuw internationaal tribunaal in voorbereiding zou zijn.
  Dit versterkt mijn vermoeden, dat het vestigen van een tribunaal slechts een wensdroom van de schrijver is.

 19. @P. Derks: “media’ melden over wel meer dingen NIETS. Dat zegt op zich helemaal niets.

 20. Ik geloof niet in de zeer gevaarlijk geachte pandemie Covid, maar …

  Dit artikel is volgens mij 100% fake news (= vals, fout nieuws).
  Dit, omdat media (zoals kranten en televisie) letterlijk nérgens iets over een tribunaal melden én omdat dit artikel geen enkele bron vermeldt, dat er een nieuw internationaal tribunaal in voorbereiding zou zijn.

 21. Wanneer de huidige machthebbers een wet maken dat de politie met scherp mag schieten op burgers die de avondklok overtreden, of te dicht op elkaar staan, zie ik de rechterlijke macht glimlachend instemmen. Er is een wereldomvattend net gespannen waarop de NWO inclusief 5G MOET gaan draaien. Geen enkele kans dat er ook maar een millimeter van af geweken gaat worden. Ook het leger zal ingezet worden als dat nodig blijkt. Er is maar één uitweg…..Bidden dat je er uit verlost mag worden, of zelf de hand aan de ploeg slaan.

 22. Xander zegt: ” Op initiatief van een groep Duitse advocaten werd reeds een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel om deze collectieve actie op basis van Angelsaksisch recht op touw te zetten.”

  Als er iemand vastberadener is om ‘iets uit het verleden recht te zetten,’ dan is het vast den Duits wel.

  Mogen we nu terug ademhalen dan, zowel letterlijk als figuurlijk?

 23. Er is nog steeds onvoldoende bewijs of de vaccins werken voor 100 procent. Men weet nog altijd niet wat het vaccin in je lichaam doet. Toch wil m’n op Europees niveau dat we allen een covid pasje krijgen. Dan pas kunnen we overal naartoe reizen, dan pas krijgen we onze vrijheid terug! dus de regeringsleiders en de meeste virologen kan m’n niet vertrouwen. En moeten we ons volgend jaar weer laten inenten wat hoelang is m’n beschermd? Ook dat weet geen kat!!! Shalom

 24. Mocht dit idd gecontroleerde oppositie zijn(zoals herstel. NL) zou ik er ook niet vreemd van opkijken als ze die Fuellmich gewoon omleggen. Die wordt gewoon opgeofferd. Daarna is iedereen weer kalm…

 25. Redactie:
  Is er bevestiging van een onafhankelijke bron, dat er een ‘nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’?

  Ter verduidelijking:
  Het Nürnberg tribunaal opgericht na de Tweede Wereldoorlog en was een oorlogstribunaal om misdadigers te straffen wegens ‘misdaden tegen de mensheid’.

 26. En al hun bezittingen ook al staat het op een andere naam zoals dat huis van een van die rivm staat op naam van z, n vrouw, inpikken! Geld op banken afpakken, jarenlang cel geven maar niet hier breng ze allemaal naar de thaillandse gevangenis, die hele beruchte! En bijv in Thailand liggen ze daar tussen al die drugs bendes👍😄zie rutte al daar liggen onder de vlooien half naakt, en om 4 uur snachts omdraaien je ligt echt tegen elkaar aan in die stinkende zwetende cel!Of die gevangenissen in rusland of zuidamerika en nooit meer eruit!

 27. In mijn ogen hoop ik hier het beste van zo af en toe zie ik 1 persoon zonder mondkapje in supermarkt. Mijzelf spreken ze me in ieder geval er niet meer op aan. Maar van mijn moeder weet ik dat zij het voledig met mij eens is maar dat zij niet het lef heeft zonder mondkapje boodschappen te doen.

  Ben zo teleur gesteld in onze regering 2e kamer 1e kamer heb er geen woorden voor.
  Heb geen idee hoeveel invloed WEF heeft gehad maar voor mij is het duidelijk dat de WHO die alles in gang heeft gezet door virus op A lijst te zetten. Trouwens Bill gates de grootste donateur.

 28. Duits met downloadlink schadeformulier a.g.v. coronamaatregelen)
  https://2020news.de/aufruf-zur-zeugenaussage-fur-den-haag-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit/

  Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de mensenrechtenverdediger of advocaat Viviane Fischer. Stuur uw verklaringen schriftelijk, met de uitdrukkelijke toestemming om ze te gebruiken om een ​​strafklacht in te dienen bij het Internationaal Strafhof voor misdaden tegen de menselijkheid veroorzaakt door de coronashockmaatregelen en met uw handtekening naar:

  Sarah Luzia Hassel-Reusing
  Thorner Str. 7
  42283 Wuppertal

  of

  Viviane Fischer
  advocaat Waldenserstr. 22
  10551 Berlijn

 29. Ik hoop dat het waar is en dat het niet weer de volgende blixemafleider is. Blijft bestaan dat de mensheid massaal moet opstaan en blijven staan. We leven nu al meer dan een jaar in deze fase en ik ben het afwachten van de mensheid meer dan beu. Gaan we nu weer zitten wachten dat het via deze weg wordt opgelost voor ons?
  Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn en we hebben met z’n allen al vaak genoeg gezien als dingen te mooi om waar te blijken te zijn dat het weer een vernietiging is van onze hoop. We hopen maar dat het beter word. Maar waar is onze eigen verantwoordelijkheid hierin? In alles wat ik de afgelopen tijd gezien heb is het vernietigen van de hoop op een beter leven misschien wel de grootste misdaad. We zijn vervallen tot een decadente maatschappij waarin alles voor ons geregeld wordt en waarin de leugen is verworden tot de waarheid. Iedere “beschaving” is uiteindelijk in verval geraakt door decadentie. Als je wilt groeien in het leven dan zul je door de weerstand heen moeten gaan en de pijn moeten aanvaarden, van het loslaten van het oude en het open staan voor het nieuwe.
  Maar de mensheid is bang om te verliezen, maar er valt niets te verliezen, omdat de uitkomst al vast staat en om daarmee in het reine te komen zullen we eerst moeten sterven, zullen we eerst alles waarin we geloven moeten laten gaan. Slechts dan, indien we bereid zijn om alles op te geven, komen we in contact met ons ware zelf. Want alles wat er nu gebeurd is een afspiegeling van onze eigen gecreëerde werkelijkheid. Want als je bereid bent om alles op te geven, dan ben je ook bereid om “de hoop” op te geven..We mogen de illusie los gaan laten die wijzelf gecreëerd hebben. Dus ben het kwaad ook dankbaar, want slechts dan kan er licht zijn, dat is een wet matige polariteit.
  We hebben niets te verliezen, omdat we uiteindelijk toch alles zullen moeten loslaten.

 30. De nieuwe varianten baren zorgen, omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar voor sommige vaccins die nu worden gemaakt.
  Laat dat mogelijk in de zin van vatbaarheid t.a.v. alle vaccins meer weg.
  Een virus zal altijd muteren en al helemaal als er slecht verzonnen vaccins worden ingezet.
  Hoe meer er gevaccineerd wordt des te meer het virus zal muteren, heb je een goede gezondheid dan is er weinig aan de hand. Maar laat je je door angst onzin gek maken of heb je morbide obesitas dan zou ik me serieus zorgen maken.

 31. Net als wat “die kale” zegt, geloof ik er ook niet echt meer in. Maar waarom zouden we ons weer afhankelijk laten maken van iemand anders! Ik ben zo klaar met die geluiden! Dit kunnen we toch potverdorie toch zelf ook! We moeten massaal de maatregelen negeren, dan zijn wij met veel meer mensen!!! Alleen dat beseffen de mensen maar niet! Alleen wij kunnen deze ellende stoppen! We zijn nu lang genoeg in de stoel blijven zitten. Moeten massaal, 24/7, alle maatregelen negeren! Alleen dan stopt deze waanzin! Wij zijn met meer mensen, besef dat nou eens!!!

  Groet,
  Anneke

 32. @ willem,
  bedankt goede site en informatie maar mijn gevoel zegt mij nu eerlijk leuke poging maar het lijkt tevergeefs al hoop ik van niet.
  Maar een heersende klasse of elite die dit heeft gepland en uitgevoerd laat zich niet stoppen door rechtszaken denk ik dan bescheiden.
  Deze link zegt genoeg.
  https://silview.media/2020/10/04/atomic-bombshell-rothschilds-patented-covid-19-biometric-tests-in-2015-and-2017/
  Als zelfs ons land hierbij betrokken is kunnen we op zeker nog meer ellende verwachten en zullen deze mensen hun doel zeker niet laten stoppen.
  Dus of weer een false flag of zelfs oorlog kan het antwoord zijn we moeten voorbereid zijn op alles deze mensen hebben geen moraal of geweten.
  En ons land is zo ziek dat we het niet mogen of durven te zeggen dat is het probleem ook hier.
  Maar hoop doet leven zolang we nog vrije wezens zijn.

 33. Gevaccineerden met vaccinatiepaspoort die reizen naar buitenland of restaurant binnen mogen en andere voordelen genieten maken zichzelf en de uitbating, voorziening, doelwit voor (terroristische) aanslagen en oproer in de zaak als er daadwerkelijk toegang geweigerd gaat worden om deze reden terwijl nog niet iedereen voor de daadwerkelijke mogelijkheid tot vaccineren of niet heeft gekregen.
  Er zullen dus veel branden ontstaan, omdat men zich niet overal dociel opstelt. En ook dit valt de regeringsleiders en beleidsmakers, adviesorganen dan aan te rekenen. Misschien zelfs a titre personnel.

 34. Ooit wilde de regering geen scholen sluiten. En waren er adviezen dat jongeren geen onderlinge afstand hoefden te houden.
  Onder druk van de ‘publieke opinie’ (die volledig uit Volkskrantlezers lijkt te bestaan) zouden dan de scholen zijn gesloten. Maar intussen wil die regering nauwelijks versoepelen als het om de scholen gaat. Ze hebben werkelijk geen idee. Ze doen maar wat. Idem met die maskers. Idem met de avondklok. Idem met het sluiten van horeca en winkels. Het is allemaal natte-vinger werk.

 35. Ik volg Fuellmich al vanaf juli 2020, hij legt in diverse video’s de plannen goed uit, 100% vertrouwen in deze man en alle advocaten, juristen etc die zich achter hem hebben geschaard. Er gaan koppen rollen!

 36. Ik heb ook véééél zin om een topadvokaat aan te spreken, maar …ik heb géén financieel verlies geleden, helaas is mijn dochter depressief …Moet ik een proces beginnen tegen onze 1e Minister annex Vrijmetselaar (dus totaal beschermd) ??? Of tegen virologen (omgekocht door Maffia-Pharma) ??? Het proces is door een gewone advokaat verloren, maar door een topadvokaat ? Wie weet ???

 37. Wel dapper maar gaat er niet komen, tientallen jaren zijn er de juiste mensen op de juiste plaats gezet
  Justitie politie en ambtenaren, dit zou wel eens een bloedige uitslag kunnen worden
  Kan alleen als de mensen wakker worden en massaal er iets gaan doen
  Zelfs dan gaat er veel bloed vloeien
  ‘Zij’ zijn zo machtig dat ze hele volksstammen kunnen laten geloven dat er een onzichtbaar gevaar is dat mensen er van weerhoud samen te zijn
  Een nieuw geloof is geboren CORONA

 38. Dit stuk is goed nieuws . Ik hoop, dat alle angst zaaiers zullen worden veroordeeld , en nooit, maar dan ook nooit meer een functie van enige betekenis mogen bekleden .

 39. dit is goed nieuws laat het tribunaal maar beginnen en een ieder veroordelen die hieraan heeft meegedaan met de fake corona pandemie, ze hebben dit virus vanuit wuhan uit het lab los gelaten. deze mensen moeten worden berecht

 40. Prima artikel Xander.
  Het is al enige tijd stil om Fuelmich, maar deze man verloochent zijn principesfuidelijk niet. Hij is al tijden bezig het bedrog van de PCR test aan te tonen. Op basis van deze louche test zijn alle maatregelen gebaseerd. Het is het fundament onder deze plandemie. De verantwoordelijken dienen de meest ultieme straf te krijgen die er bestaat. Dat geldt dus in ons land zeker voor een Rutte, de Jonge en van Dissel.
  Het merendeel van de politici zouden ook NOOIT meer enige macht mogen krijgen en meer. Immers ze hebben het volk verraden.
  Stem ze in ieder geval dadelijk weg.

 41. Als dit waar is word ik er erg blij van en dan zou er eindelijk toch gerechtigheid volgen wat hoog tijd word in deze door en door verrotte wereld.

 42. Hallo! Dit artikel is alsof je een emmer leeggooit! De spelers zijn als een piramide. Als je de top eraf schopt is het geen piramide meer. Het ziet er naar uit dat er koppen gaan rollen. Het is tijd voor de voorjaarsschoonmaak; wat zal de wereld daarvan opfrissen!

 43. De luchthartigheid waarmee het onderwijs onmogelijk wordt gemaakt, is echt ongelooflijk. En dat bij jonge mensen die nauwelijks last hebben van een besmetting.
  Of zou de goegemeente denken dat er op school toch weinig zinnigs gebeurt? Niemand ligt wakker van alle hiaten die nu ontstaan.

 44. Geweldig dat Fuellmich en Consorten dit oppakken…
  Nieuwe hoop! dat er Recht gesproken gaat worden en deze wereldwijde Bende ingerekend wordt. Als er nog een onafhankelijke Rechterlijke macht is…..
  We zullen sowieso ook dan nog heel lang bezig zijn de schade voor zover mogelijk te herstellen. De verloren mensenlevens blijven natuurlijk verloren.
  Hopelijk zou het ons inspireren om onze samenleving op een nieuwe geïnspireerde manier her op te bouwen. Built back better, maar dan anders.
  Bij die gedachte krijg ik al nieuwe energie.

 45. Sowieso zullen we de komende jaren meer sterfte krijgen dan tot heden gebruikelijk. De geboortegolf is de bejaardengolf geworden.

 46. Het zou leuk zijn, maar ik geloof het niet:

  Ik heb het vermoeden dat dit soort berichten en geruchten door de elite worden verspreid.
  Net als die “Q-anons” die achteraf gezien allemaal nep waren.
  Dit om ons mak te houden.
  Want op het moment dat je dit soort berichten leest dan ga je zelf geen actie meer ondernemen maar achterover zitten en afwachten, “want er is immers een grotere macht dan mij bezig om het onrecht op de wereld flink aan te pakken” is de gedachte dan…..

  Ik trap er niet meer in, we zullen zelf het tij moeten keren.

 47. Merkel kondigde op 29 mei vorig jaar, toen de epidemieën al op z’n retour waren, aan: “De pandemie is net begonnen”.
  Daarvan is natuurlijk niets gebleken; die regeringsleiders kletsen maar wat. “Maar dat kwam door de maatregelen”, hoor je dan steeds. Dan hoeven we alleen maar naar Zweden te kijken; het schoolvoorbeeld van een democratische aanpak met behoud van respect voor de grondrechten.
  De Duitse “vrijstaat” Beieren had al vanaf 21 maart 2020 een avondklok. De leider daar (Marcus Söder) ging het virus wel even “daadkrachtig” aanpakken. Beieren had steeds strenge maatregelen, tot vandaag de dag. Het heeft dus allemaal duidelijk geen enkel verschil gemaakt.

 48. Er wordt aantoonbaar door een demissionair minister in het demissionaire kabinet gelogen en angst gezaaid. Demissionair minister de Jonge van VWS is een leugenaar die de feiten zeer bewust verdraait om kinderen (!) angst aan te jagen. Deze man loopt werkelijk tijdens het jeugdjournaal te beweren dat er geen alternatief is en dat anders alle pappa`s, mamma`s, opa`s en oma`s ziek worden. Dus allemaal? Waar haalt deze fantast die leugens vandaan en waarom gebruikt hij dit om kinderen angst aan te jagen. Waarom wordt hier niet veel feller op gereageerd dat we te maken hebben met een minister die zeer bewust feiten verdraait. Het is totaal niet nodig om kinderen op die walgelijke manier angst aan te jagen, waarom doet hij dat toch?
  https://www.youtube.com/watch?v=DPK-QEqRcEs
  Vanaf 12.20 staat een demissionair minister feitelijke leugens te verspreiden die kinderen zeker angstig zullen maken over de toekomst. Er is niet een studie die de leugens van deze man ondersteund en wat mij heel erg tegenvalt is dat het nergens opgepakt wordt. De media verloochenen hier op een teleurstellende manier hun onafhankelijke rol. De media is niet onafhankelijk is mijn conclusie. Deze minister wil bewust kinderen angstig maken, het is een hele grove schande!
  Dit is een ernstig vergrijp en zou feitelijk moeten leiden tot het verwijderen van deze leugenaar uit een openbaar ambt, met de aantekening dat hij ook nooit meer iets met kinderen van doen mag hebben.

 49. Dat op deze tweede Neurenberger processen dan ook de doodstraf weer ingevoerd en uitgesproken zal worden tegen de schuldigen.

 50. Beste Xander, heel goed onderbouwd artikel, een soort gelijk tribunaal gaat er volgens mij zeker komen, ik kan niet wachten. Ik heb gehoord dat er in de komende weken wat staat te gebeuren vanuit de USA, maar of dat ook waar is, afwachten maar.

Comments are closed.